Pڍ Z BRATISLAVY DO LÚRD
ZA 490 EUR LETECKY
www.orderofmalta.sk
www.orderofmalta.int
www.maltezskaput.sk
Lurdy
Maltézsky rád na Slovensku pozýva chorých, dobrovo¾níkov a pútnikov do Lúrd s odletom
z Bratislavy, od 1. mája do 5. mája 2015. Cena 490 Eur je rovnaká pre všetky tri
kategórie. V cene je zahrnutá letecká doprava z Bratislavy a spä, vèítane všetkých
presunov, ako aj plná penzia, sprevádzanie a bohatý duchovný program. Poistenie si
každý zabezpeèuje sám. O chorých sa bude stara tím uniformovaných maltézskych
dobrovo¾níkov a lekárov. Žiadne ïalšie poplatky. Hotel «««« Jeanne D´Arc:
www.hoteljeannedarclourdes.com
Prihlášky sú na stránke: www.maltezskaput.sk, kde je uvedený postup a všetky
podmienky. Záštitu zo strany Maltézskeho rádu na Slovensku prevzal Mons. Tibor Hajdu,
hlavný kaplán Maltézskej pomoci na Slovensku. Pú duchovne vedú otcovia biskupi
Dominik Tóth a vladyka Milan Šášik.
mobil: 0917 126 740
Download

PÚ Z BRATISLAVY DO LÚRD ZA 490 EUR LETECKY