27 KASIM 2014, PERŞEMBE
KAYIT
08:30-10:00
AÇILIŞ (Y-010)
10:00-11:30
11:30-13:00
A - Y010
B - Y110
C - Y107
D - Y111
Davetli Oturum
E-öğrenme-1
Kent Sistemleri
Seminer
OB: M.E. Mutlu
OB: S. Yeralan
AB ve TR'de Mevzuat
OB: M.U. Çağlayan
Key Internet Issues in Europe: an ISOC
Perspective,
Frederic Donck
BİT'in Okullarda Kullanımı: Tarihsel Bir
Değerlendirme, M.K.Erden, S.S.Seferoğlu
Kent Bilgi Sistemleri ve Atık Yönetimi,
B. Ağaçsapan
Experience API ile Öğrenme Deneyimlerinin
Kaydedilmesi, M.E.Mutlu
Şehir Portalı, Ü. Köse
Türkiye'de İnternet Mevzuatı Uygulamasına
Global Bir Bakış: Resmin Neresindeyiz? Dışında Fatih Projesi Teknoloji Kursunun Öğretmen
Değerlendirilmesi, R.A.Vural, V.K.Ceylan
mı? G. Gürkaynak
Yaşam Boyu Öğrenme ve Akıllı Televizyonlar, A.P.
Mutlu, M.E.Mutlu
Panel
İzmir Bilgi Toplumu
OB: H.İ.M.Çelik
T. Tuğlular,K. Velibeyoğlu,
G. Sağıt, H. Erkan, S. Kaya
14:00-15:30 H.İ.M. Çelik
Eski İzmir Sinemaların Lokasyon Uyarlı Mobil Uygulamada
Sunulması, S.Yeralan, D. Kaya
Üniversite-1
OB: Y. Günalay
Yeni Medya
OB: U. Atabek
Kağıt Baskıdan Dijital Gazeteye:
RadikalGazetesi Örneği, B. Bulunmaz
Yeni Medya Ortamlarında Akıllı Telefonlar
Üzerine Düşünmek, Y. Özdemir
Dijital Cemaatler ve Postmodern Kabile
Örneği: İnci Sözlük, G. D. Türk, B. Tugen
Ege Üniversitesi Televizyonunun Kuruluş Süreci, Y.
Açık, E. Parıldar, F. Apaydın
Uzaktan Eğitim Programı Açma Sorunsalı, Y.
Özarslan, Ö.Ozan
Afet Yönetimi, Y.Günalay L. Aksoy
Seminer
R ile Programlamaya Giriş ve
Uygulamalar.
M.G. Baydoğan,
U. Çetin,
B. Orbay
ARA
15:30–16:00
Forum/Panel
OB: C. Ünal
ISOC-TR Tanıtım Toplantısı
18:00–19:00
Online Kan Bankası, İ. Ercan, K. Ay, Ü. Başer
YEMEK ARASI
13:00-14:00
16:00-18:00
R ile Programlamaya Giriş ve
Uygulamalar.
M.G. Baydoğan,
U. Çetin,
B. Orbay
Bireysel Güvenlik- S
Sosyal Medya ve Son Kullanıcılara Yönelik
Tehditler,
B. Kılıç
Oyun
Açık Kaynak
OB: E. Derman
Kurumsal E-posta Sistemleri, G.
Lise İnternet /Oyun Alışkanlıkları, H. Örki
Boranalp
Öğrenci Oryantasyonunda Web Temelli
Oyunlaştırma, K.U.Birant
Bulut kurulumunda ilk adım analizi
Oyun Teorisinin Saldırı Tespit Sistemlerinde
nasıl yapılmalıdır?
Kullanılmas S. Ergün, T. Aydoğan, S.Z.Alparslan Gök G. Boranalp
Çevrimiçi Oyunlarına İlişkin Hukuki Sorunlar, U. Köse,
U. Köse
AÇILIŞ KOKTEYLİ (Y-110 ÖNÜ)
28 KASIM 2014, CUMA
A -Y010
Katılım
OB: I. Aybay
Bilişim STK'ları üzerine bir inceleme,
A. Akın, B. Doğu, O. Gerek
Dünyada E-katılım: yapı, biçim ve araçları,
9:30-11.00 H.G. Gündoğdu
Türkiye İnternetin 22 Yılı,
A. Özgit
B - Y110
Teknik-1
OB: M. Komesli
moBraille, H. Kalmaç, B. Diri
Yönlendirme Protokolü İhtiyaçları Açısından
Uçan Tasarsız Ağlar, N. Akıllı, Ş. Temel,
L.Toker
Makine Öğrenmesi ile Duygu Analizinde Veri
Seti Performansı,
H. Nizam, S.S. Akın
C - Y216
Fikri Haklar
S. Koç
Digital Dünya, Sosyal Medya ve Fikri Haklar, Z.
Zelan
Teknolojik Gelişmeler, Bilgiye Erişim ve Fikri
Haklar: Fırsatlar ve Tereddütler,
Ö. Semiz
İnternetde Fikri Hakların Korunması ve FSEK
Tasarısı, G. Deniz
ARA
11:00-11:30
Panel
OB: A.E. Özkul
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Yeni
Uygulamalar
11:30-13:00 A.E.Özkul, H.Çalışkan, M.E.Mutlu,
N.Kardağ,İ.Kayabaş
Yaratıcılık ve Demokrasi
OB: M. Kırlıdoğ
Tekno-Bilim
Seminer
OB: R. Çölkesen
Bilişim Projelerinde Yazılım Risk Yönetimi
Teknoloji Geliştirirken, Kullanıcı
A.B.Olcaysoy, O. Kalıpsız
Değil Sahibi Olun!,
Çevik bir Hikaye: CBÜ Öğrenci Kayıtlanma
Modülü , D. Kılıç, ve ark.
H. Uygun
Medyadaki Bilimsel İçeriklerin Çözümlenmesi,
B.Atmaca, C.Aytekin, M. Değiş, B.Tekin
E-Kitap Yayıncılığı Mimari Gereksinimi ve Modellemi,
R.Çölkesen, C. Uğurkaya
Teknolojiyi Yaratıcılıkla Yoğurmak,
G. Yücel
Devletlerin Demokrasiyi Güçlendiren
İnternetle Mücadelesi,
S. Paktin
YEMEK ARASI
13:00-14:00
Panel
OB: A. Kaymak
Digital Deliller
14:00-15:30
A. Kaymak,
N. Sakallı,
A.Akşehirlioğlu
Toplum
OB: N. Yücel
Hacktivizm ve Toplum Mühendisliği N.Duran, Ö.Can
Sosyal Medya ile Deprem Bilincinin Yükseltilmesi,
P.Zabin, A.S. Çarhoğlu, K.A. Korkmaz
Dijital Okuryazarlık ve Okul Yöneticileri,H.U.Gül,
E.E.Sönmez
Dezavantajlı grupların ve Kütüphane-e Türkiye
Projesi, A. Çelik
Açık Kaynak; Kadın
OB: A.R. Keleş
Üniversitelerde Kullanılan Yazılımların
Adaptasyon Sorunları, H.Ö.Erdem, E.
Sahillioğlu, E.Aygen, H.Doğan
Kadın Bilişimci Platformu, A.Gündoğan
Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı
Otomasyon Sistemi, M. Karakoç
Seminer
Kurum ve Şirketlerde Özgür Yazılım
Kullanımı,
H. Uygun
ARA
15:30-16:00
Panel
OB: A. Koltuksuz
16:00-18:00
D - Y111
Linux - S
Özgür Yazılım CV'ye Ne Katar ?
Zafer Çakmak
Devlet ve Özgür Yazılım İlişkisi Nasıl
Olabilir(di)?
Destan Sarpkaya
Siber Güvenlik
A. Koltuksuz,
C. Yücel
M.C. Kılıç
Panel
OB: E.Derman
Üniversiteler Özgür Yazılım Kullanıyor mu?
Z.Dicleli, T.Kalfaoğlu, R.E.Pişirici,
V.Oransoy
Hukuk
Çalıştay
OB: A. Kaymak
Çevrimiçi Mahremiyet: Teknik ve Hukuksal Boyutları, crpytoParty- Kişisel güvenliğinizi
E. Karaarslan, M.B.Eren, S. Koç
Nasıl Korursunuz?
Sosyal Ağlarının Kullanımında Riskler ve Gerekli
B. Büyükakyol
Önlemler, M.Alkan, G. Uçtu, S. Kavruk Şenol
Bulut'da Kişisel Verilerin Güvenliği ve Mahremiyeti
N.T.Altan Akan
29 KASIM 2014, CUMARTESI
A - Y010
E-Öğrenme-2
OB: I. Aybay
Anlamsal Webin İngilizce Öğretime Etkisi,
A.DS.Sarıkaya Ö. Sevinç
Güncel Teknoloji Gazetesi, B. Güleryüz, P.
9:30-11:00 Özdemir, E. Fakih
Bilişimden Haber Var!, K. Keriman
Bilişim Dersinde WebQuest Yönteminin
Akademik Başarıya Etkisi, H..Ü. Gül, E.Ü.
Sönmez
B - Y110
G. Akın
O. Bük
Sosyal Ağ
Panel
OB: M. Kırlıdoğ
Mobil-2
OB: E. Derman
İnternet Yönetişimi
M. Kırlıdoğ,
B. Akdenizli
A.R. Keleş
RFID İle Ambulans Varlıkları Takibi, M.H.Özcanhan,
G. Dalkılıç, S.Utku, E.Alkım, S. Akis
Mobil Sayaç Okuma ve E-Abone Uygulamaları,
D. Birant, G.Bakırlı, D.Çetin, E.Mutlu, L.Denktaş,
A. Kut
Mobil Ticaret Uygulamaları Arayüzlerii, S.Çelik,
E. Akadal
E-Ticaret
Mobil-3
Üniversite-2
OB: Z. Cebeci
OB: T. Tuğlular
OB: H. Doğan
OB:R.Çölkesen
Orta Okul Öğrencilerinde Sosyal Ağ Kullanımı ile
Uyku İlişkisi, M.Aksüt, D. Gezen, A.Ç. Erim
Twitter Bağlamında sanal Aktivizm ve Kanaat
Önderliği, N.Kars, E.Sirer, N. Bolat, A.Akaydın
İnternet Ortamında Kişisel Veriler ve Korunması, A.H.
Doğru
D - Y111
Seminer
Bulut Bilişim için Özgür Yazılım:
Openstack,
O. Yarımtepe
Sunucularımızı Gözleyelim,
O. Yarımtepe
Seminer
Bitcoin
R.E. Pişirici
Kriptolojik Arkakapılar
R.E.Pişirici
YEMEK ARASI
13:00-14:00
FI-PPP Programından Bilişim KOBİlerine
80 Milyon Avro Hibe,
H. Gökmen
14:00-15:30 Tarım Uzmanları İnternet ile Çiftçinin
Yanında: “Uzmanına Sor”, H. Bakkal,
T.Akın, Ç. Yıldırım
Turizm İşletmelerinde Bilgi Güvenliği
Farkındalığı, G. Şimşek
15:30-16:00
Çalıştay
crpytoParty- Kişisel güvenliğinizi Nasıl
Korursunuz?
16:00-18:00
Kampus Ağ Yöneticliğie Giriş
ARA
11:00-11:30
11:30-13:00
C - Y107
Seminer
Mobil-1
OB: A. Özgit
İzmir Mobil Seyahat Planlama Sistemi, F. Dalkılıç,
Y.Doğan, D.Birant, A.Kut
Mobil Uygulamaların Güvenliği ve Mobil Yaşam, H.
Eken
Genişleyen Internet, Karmaşık Sistemler ve Ağ
Bilimi, N. Kutup
B. Büyükakyol
Tango Kullanımının Analizi,
Z.Akmeşe , K.Deniz
Otizmli Çocuklar için Mobil Eğitim ve İletişim
Platformu, T. Tuğlular, P. Öztürk, M. Arı, E.Güngör,
Y.B.Zorlu, N.Aydın
E-Belge Sisteminin Üniversiteler Açısından Tasarruf
Boyutu, E. Özdemir
Üniversiteler İçin Bilgi Sistemlerine Farklı Bir Bakış,
S.E.Turna, K.U.Birant
Yeni Nesil Güvenlik Duvarlarının Özellikleri ve
Filtreleme, M.Coşar, İ.Arık
Seminer
LibreOffice Nasıl Geliştiriliyor?
E.G. Yalaman
Açık Kaynak ve Özgür Yazılım Farkı
Nedir?
Destan Sarpkaya
Zafer Çakmak
ARA
Teknik-2
Güvenlik
Seminer
OB: N.Yücel
R.E. Pişirici
OB: E. Aygen
Heterojen Bilgisayar Ağlarında Performanslarının Bilgisayar ve İnternet Tutumunun
Değerlendirilmesi,
E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilesi, T.Uslu
Swift 101, Sedat Çiftçi
M. Tüker, S.Ballı
Ağ Güvenlik Politikaları ve Analizi, A.Erdil, A.Öztürk,
Bulut Bilişim Güvenliği için Homomorfik
Drupal ile Web Proje Yönetimi, T
H.Erbıyık
Şifreleme, E.Çalık, H.A.Erdem, M.A.Aydın Özgür
Siber
Suçlara
Karşı
“Bilinçli
Bilişim
Temiz
Toplum”
Yazılım Eğitiminin İş Hayatına Etkisi: Fırat
Projesi, O.Genç, U.Köse
Üniversitesi Örneği,
nÜniversite Weblerinin Güvenlik Açısından
A.A.Müngen, S.Bazna
Değerlendirmesi, K.H.Özgeçmen, H.Ö.Baktır, B.Çelik
Download

Programı linkten indirebilirsiniz. - inet