A - Y010
B - Y110
C - Y107
D - Y111
27 KASIM 2014 PERŞEMBE
08:30-10:00
KAYIT
10:00-11:30
AÇILIŞ
11:30-13:00
Davetli Oturum
E-öğrenme-1
Kent Sistemleri
OB: M.E. Mutlu
OB: S. Yeralan
AB ve TR'de Mevzuat
BİT'in Okullarda Kullanımı: Tarihsel Bir
OB: M.U. Çağlayan
Kent Bilgi Sistemleri ve Atık Yönetimi,
Key Internet Issues in Europe: an Değerlendirme, M.K.Erden, S.S.Seferoğlu B. Ağaçsapan
ISOC Perspective,
Experience API ile Öğrenme Deneyimlerinin
Frederic Donck
Şehir Portalı, Ü. Köse
Kaydedilmesi, M.E.Mutlu
Türkiye'de İnternet Mevzuatı
Fatih Projesi Teknoloji Kursunun Öğretmen Online Kan Bankası, İ. Ercan, K. Ay, Ü. Başer
Uygulamasına Global Bir Bakış:
Değerlendirilmesi, R.A.Vural, V.K.Ceylan
Resmin Neresindeyiz? Dışında mı?
Eski İzmir Sinemaların Lokasyon Uyarlı Mobil
G. Gürkaynak
Yaşam Boyu Öğrenme ve Akıllı
Uygulamada Sunulması, S.Yeralan, D. Kaya
Televizyonlar, A.P. Mutlu, M.E.Mutlu
14:00-15:30
16:00-18:00
Panel
İzmir Bilgi Toplumu
OB: H.İ.M.Çelik
T. Tuğlular,K. Velibeyoğlu,
G. Sağıt, H. Erkan, S. Kaya
H.İ.M. Çelik
Forum/Panel
OB: C. Ünal
ISOC-TR Tanıtım Toplantısı
Yeni Medya
OB: U. Atabek
Kağıt Baskıdan Dijital Gazeteye:
RadikalGazetesi Örneği, B. Bulunmaz
Yeni Medya Ortamlarında Akıllı Telefonlar
Üzerine Düşünmek, Y. Özdemir
Dijital Cemaatler ve Postmodern Kabile
Örneği: İnci Sözlük, G. D. Türk, B. Tugen
Bireysel Güvenlik- S
Sosyal Medya ve Son Kullanıcılara
Yönelik Tehditler,
B. Kılıç
Üniversite-1
OB: Y. Günalay
Seminer
R ile Programlamaya Giriş ve
Uygulamalar.
M.G. Baydoğan,
U. Çetin,
B. Orbay
Seminer
Ege Üniversitesi Televizyonunun Kuruluş
Süreci, Y. Açık, E. Parıldar, F. Apaydın
Uzaktan Eğitim Programı Açma Sorunsalı,
Y. Özarslan, Ö.Ozan
Afet Yönetimi, Y.Günalay L. Aksoy
R ile Programlamaya Giriş ve
Uygulamalar.
M.G. Baydoğan,
U. Çetin,
B. Orbay
Oyun
OB: E. Derman
Öğrenci Oryantasyonunda Web Temelli
Oyunlaştırma, K.U.Birant
Oyun Teorisinin Saldırı Tespit
Sistemlerinde Kullanılmas S. Ergün, T.
Aydoğan, S.Z.Alparslan Gök
Çevrimiçi Oyunlarına İlişkin Hukuki
Sorunlar, U. Köse, U. Köse
Açık Kaynak
Kurumsal E-posta Sistemleri,
G. Boranalp
Bulut kurulumunda ilk adım
analizi nasıl yapılmalıdır?
G. Boranalp
28 KASIM 2014 CUMA
A-Y010
9:30
11.00
11:30-13:00
Katılım
OB: I. Aybay
Bilişim STK'ları üzerine bir inceleme,
A. Akın, B. Doğu, O. Gerek
Dünyada E-katılım: yapı, biçim ve
araçları,
H.G. Gündoğdu
Türkiye İnternetin 22 Yılı,
A. Özgit
Yaratıcılık ve Demokrasi
Panel
OB: A.E. Özkul
OB: M. Kırlıdoğ
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Yeni
Uygulamalar
Teknolojiyi Yaratıcılıkla Yoğurmak,
A.E.Özkul, H.Çalışkan, M.E.Mutlu, G. Yücel
N.Kardağ,İ.Kayabaş
Devletlerin Demokrasiyi Güçlendiren
İnternetle Mücadelesi,
S. Paktin
Tekno-Bilim
OB: R. Çölkesen
Bilişim Projelerinde Yazılım Risk Yönetimi
A.B.Olcaysoy, O. Kalıpsız
Çevik bir Hikaye: CBÜ Öğrenci Kayıtlanma
Modülü , D. Kılıç, ve ark.
Medyadaki Bilimsel İçeriklerin
Çözümlenmesi, B.Atmaca, C.Aytekin, M.
Değiş, B.Tekin
E-Kitap Yayıncılığı Mimari Gereksinimi ve
Modellemi, R.Çölkesen, C. Uğurkaya
Seminer
Teknoloji Geliştirirken,
Kullanıcı Değil Sahibi Olun!,
H. Uygun
YEMEK ARASI
Panel
OB: A. Kaymak
Digital Deliller
A. Kaymak,
N. Sakallı,
A.Akşehirlioğlu
Toplum
OB: N. Yücel
Hacktivizm ve Toplum Mühendisliği
N.Duran, Ö.Can
Sosyal Medya ile Deprem Bilincinin
Yükseltilmesi, P.Zabin, A.S. Çarhoğlu,
K.A. Korkmaz
Dijital Okuryazarlık ve Okul
Yöneticileri,H.U.Gül, E.E.Sönmez
Dezavantajlı grupların ve Kütüphane-e
Türkiye Projesi, A. Çelik
Açık Kaynak; Kadın
OB: A.R. Keleş
Üniversitelerde Kullanılan Yazılımların
Adaptasyon Sorunları, H.Ö.Erdem, E.
Sahillioğlu, E.Aygen, H.Doğan
Kadın Bilişimci Platformu, A.Gündoğan
Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı
Otomasyon Sistemi, M. Karakoç
Seminer
Kurum ve Şirketlerde Özgür
Yazılım Kullanımı,
H. Uygun
ARA
15:30-16:00
16:0018:00
D - Y111
Teknik-1
Fikri Haklar
Linux - S
OB: M. Kömesli
Özgür Yazılım CV'ye Ne Katar
S. Koç
Digital Dünya, Sosyal Medya ve Fikri Haklar, Z. ?
Yönlendirme Protokolü İhtiyaçları
Açısından Uçan Tasarsız Ağlar, N. Akıllı, Zelan
Zafer Çakmak
Ş. Temel, L.Toker
Devlet ve Özgür Yazılım
Makine Öğrenmesi ile Duygu
İlişkisi Nasıl Olabilir(di)?
İnternetde Fikri Hakların Korunması
Analizinde Veri Seti Performansı,
Destan Sarpkaya
G. Deniz
H. Nizam, S.S. Akın
13-14
14:00-15:30
C - Y216
B - Y110
Panel
OB: A. Koltuksuz
Siber Güvenlik
A. Koltuksuz,
C. Yücel
M.C. Kılıç
Panel
OB: E.Derman
Üniversiteler Özgür Yazılım Kullanıyor
mu?
Z.Dicle, T.Kalfaoğlu, R.E.Pişirici,
V.Oransoy
Hukuk
OB: A. Kaymak
Çevrimiçi Mahremiyet: Teknik ve Hukuksal
Boyutları, E. Karaarslan, M.B.Eren, S. Koç
Sosyal Ağlarının Kullanımında Riskler ve
Gerekli Önlemler, M.Alkan, G. Uçtu,
S. Kavruk Şenol
Bulut'da Kişisel Verilerin Güvenliği ve
Mahremiyeti N.T.Altan Akan
Çaliştay
crpytoParty- Kişisel
güvenliğinizi Nasıl
Korursunuz?
B. Büyükakyol
A-Y010
B - Y110
C - Y107
D - Y111
Seminer
Seminer
Kampus Ağ Yöneticliğie Giriş
Bulut Bilişim için Özgür Yazılım:
Openstack,
O. Yarımtepe
29 KASIM 2014 CUMARTESI
9:30-11:00
11:30-12:00
E-Öğrenme-2
OB: I. Aybay
Mobil-1
OB: A. Özgit
İzmir Mobil Seyahat Planlama Sistemi,
Güncel Teknoloji Gazetesi, B. Güleryüz, F. Dalkılıç, Y.Doğan, D.Birant, A.Kut
P. Özdemir, E. Fakih
Mobil Uygulamaların Güvenliği ve Mobil
Yaşam, H. Eken
Bilişimden Haber Var!, K. Keriman
Genişleyen Internet, Karmaşık Sistemler ve Ağ
Bilişim Dersinde WebQuest
Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi, Bilimi, N. Kutup
H..Ü. Gül, E.Ü. Sönmez
Panel
OB: M. Kırlıdoğ
İnternet Yönetişimi
M. Kırlıdoğ,
B. Akdenizli
A.R. Keleş
14:00-15:30
E-Ticaret
OB: Z. Cebeci
FI-PPP Programından Bilişim KOBİlerine
80 Milyon Avro Hibe,
H. Gökmen
Tarım Uzmanları İnternet ile Çiftçinin
Yanında: “Uzmanına Sor”, H. Bakkal,
T.Akın, Ç. Yıldırım
16:00 18:00
Çalıştay
Mobil-2
OB: E. Derman
RFID İle Ambulans Varlıkları Takibi,
M.H.Özcanhan, G. Dalkılıç, S.Utku, E.Alkım, S.
Akis
Mobil Sayaç Okuma ve E-Abone Uygulamaları,
D. Birant, G.Bakırlı, D.Çetin, E.Mutlu,
L.Denktaş, A. Kut
Mobil Ticaret Uygulamaları Arayüzlerii, S.Çelik,
E. Akadal
Mobil-3
OB: T. Tuğlular
Tango Kullanımının Analizi,
Z.Akmeşe , K.Deniz
G. Akın
O. Bük
Sosyal Ağ
OB:R.Çölkesen
Orta Okul Öğrencilerinde Sosyal Ağ Kullanımı ile
Uyku İlişkisi, M.Aksüt, D. Gezen, A.Ç. Erim
Twitter Bağlamında sanal Aktivizm ve Kanaat
Önderliği, N.Kars, E.Sirer, N. Bolat, A.Akaydın
Üniversite-2
OB: H. Doğan
E-Belge Sisteminin Üniversiteler Açısından Tasarruf
Boyutu, E. Özdemir
Üniversiteler İçin Bilgi Sistemlerine Farklı Bir Bakış,
S.E.Turna, K.U.Birant
Otizmli Çocuklar için Mobil Eğitim ve
İletişim Platformu, T. Tuğlular, P. Öztürk, M. Yeni Nesil Güvenlik Duvarlarının Özellikleri ve
Filtreleme, M.Coşar, İ.Arık
Arı, E.Güngör, Y.B.Zorlu, N.Aydın
Teknik-2
OB: N.Yücel
crpytoParty- Kişisel güvenliğinizi Nasıl Heterojen Bilgisayar Ağlarında
Performanslarının Değerlendirilmesi,
Korursunuz?
M. Tüker, S.Ballı
Bulut Bilişim Güvenliği için Homomorfik
B. Büyükakyol
Şifreleme, E.Çalık, H.A.Erdem, M.A.Aydın
Özgür Yazılım Eğitiminin İş Hayatına Etkisi:
Fırat Üniversitesi Örneği,
A.A.Müngen, S.Bazna
Güvenlik
R.E. Pişirici
Bilgisayar ve İnternet Tutumunun
E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilesi,
T.Uslu
Ağ Güvenlik Politikaları ve Analizi, A.Erdil,
A.Öztürk, H.Erbıyık
Siber Suçlara Karşı “Bilinçli Bilişim Temiz Toplum
”Projesi, O.Genç, U.Köse
nÜniversite Weblerinin Güvenlik Açısından
Değerlendirmesi, K.H.Özgeçmen, H.Ö.Baktır,
B.Çelik
Sunucularımızı Gözleyelim,
O. Yarımtepe
Seminer
Bitcoin
R.E. Pişirici
Kriptolojik Arkakapılar
R.E.Pişirici
Seminer
LibreOffice Nasıl Geliştiriliyor?
E.G. Yalaman
Açık Kaynak ve Özgür Yazılım
Farkı Nedir?
Destan Sarpkaya
Zafer Çakmak
Seminer
OB: E. Aygen
Download

açılış - Inet-tr