REFERENCIE
DUROSTONE
Naše desaťročné skúsenosti a vyhotovenie miliónov metrov
štvorcových potvrdzujú kvalitu našich podláh.
DUROSTONE
2
28.500 m
2
21.000 m
2
40.000 m
2
38.000 m
2
1.750 m
2
4.650 m
2.000 m2
Logistika LIDL
HARBOR Park
BRIDGESTONE
Logistika BILK
Empória Zvolen
AUDI Bratislava (antracit)
Hyza Strečno
2
4.200 m
2.050 m2
1.462 m2
1.300 m2
1.125 m2
1.125 m2
1.125 m2
Výrobná hala Krajné
Skladová hala Trnava
Výrobná hala Šaľa
Družstvo Svätý Peter
SVEDGE Kolárovo
Hala Chomutov
Skladová hala Trebatice
2
1.075 m
2
1.075 m
2
1.000 m
2
988 m
2
925 m
2
900 m
900 m2
REMPO Bratislava
Výrobná hala Lieskovec
BD Skalná Bratislava
Slovnaft Bratislava
Agromáčaj Kostolná pri Dunaji
AUDI Bratislava (antracit)
Výrobná hala Hlohovec
VSYPY PRE PANCIEROVÉ PODLAHY
Sú to vsypové materiály vyrábané na základe skúseností
spoločnosti Rockland, Francúzsko.
Používajú sa pre zvýšenie odolnosti povrchu betónových priemyselných podláh
proti obrusu. Všeobecne zvyšujú úžitkové vlastnosti priemyselných betónových
podláh a zvyšujú užívateľský komfort.
OBSAH
DUROTOP
75.000 m2
2
18.000 m
22.600 m2
2
13.500 m
2
3.400 m
2
3.000 m
LC Prologis
LC Giraud
Procter&Gamble
Geodis
M PARK Trnava
Nábytok JOB Komárno
DUROCOLOR
2
55.000 m
2
13.000 m
2
19.500 m
2
87.000 m
22
Agromáčaj Kostolná pri Dunaji
Skladová hala Topoľčany
MARTUS Nové Zámky
ONYX Nové Zámky
Romag Senec
Výrobná hala Vlky
Verex Žilina
DUROMETAL
ASAHI
SUZUKI
OBI
METRO Cash&Carry
DUROSTONE
2.750 m2
2.500 m2
2.000 m2
2.000 m2
1.750 m2
1.650 m2
900 m2
2
9.000 m Sanmina
2
2.600 m Grundfos
Katalóg výrobkov
2
1.400 m
2
1.200 m
1.100 m2
2
1.000 m
2
1.000 m
2
900 m
2
900 m
Hala Streit, Zavar Nitra
Výrobná hala Fiľakovo
Výrobná hala Veľké Kosiby
Výrobná hala Topoľčany
LC Sereď
Výrobná hala Zbehy
IC TECH Považská Bystrica
3
4
6
8
10
12
14
16
17
18
19
20
21
22
Obsah
Durostone Kvarc
Durostone
Durotop
Durotop KS
Durocolor
Durometal
Durochape
Curol Si40
Doplnkový sortiment
Návod na použitie (technologický postup)
Údržba a čistenie podláh
Farebná škála
Referencie
DUROCHAPE
2
850 m Richter Gedeon
2
700 m Flora’s
2
2.300 m Satev
Katalóg výrobkov
DUROSTONE
3
DUROSTONE
KVARC
Cementový vsyp pre priemyselné podlahy - ľahká prevádzka
DUROSTONE
Farebná škála
UPOZORNENIE
Farby uvedené vo farebnej škále nie sú úplne totožné s farbami hotových
priemyselných podláh.
V prípade zvláštnych farieb požiadajte o radu.
DUROSTONE KVARC
DUROSTONE KVARC je posypová zmes na báze cementu, plniva,
obrusu-odolného kameniva a špeciálnych prísad.
Je dodávaná ako vopred namiešaná suchá zmes k priamemu použitiu
systémom "suchý do mokrého". Používa sa pre zvýšenie odolnosti
proti opotrebovaniu povrchu betónových podláh a plôch.
OBLASŤ POUŽITIA
• na vonkajšie betónové plochy
• v halách s ľahkou premávkou
CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
• bezprašnosť, ľahká údržba
• zvyšuje odolnosť betónu proti opotrebovaniu
ODOLNOSŤ PROTI OBRUSU PODĽA METÓDY BÖHME
DUROTOP KS
DUROCOLOR KS
DUROMETAL
DUROTOP
DUROCOLOR
DUROSTONE
DUROSTONE KVARC
BETÓN ( C25)
1,1
1,1
2,5
2,8
2,8
4,6
6,5
8,5
3
2
strata materiálu (cm / 50 cm )
4
DUROSTONE
Katalóg výrobkov
Katalóg výrobkov
DUROSTONE
21
DUROSTONE
ÚDRŽBA A ČISTENIE PODLÁH
POPIS VÝROBKU
Odborná údržba betónových priemyselných podláh je veľmi dôležitou
úlohou, lebo neodborné používanie alebo upratovanie môžu spôsobiť
trvalé poškodenie povrchu podlahy.
DUROSTONE KVARC je určený pre povrchovú úpravu čerstvých betónových podláh
s ľahkou prevádzkou v občianskych a priemyselných objektoch.
Zlepšuje obrusu-odolnosť priemyselných podláh. Vyrába sa len v sivej farbe (natural).
POUŽÍVANIE PODLÁH
CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
Cementové priemyselné podlahy so vsypom je možné používať v prípade osobnej dopravy 3 dni po vyhotovení, v prípade ľahkej nákladnej dopravy po 14 dňoch a v prípade ťažkej nákladnej dopravy po 28 dňoch.
Po vyhotovení podlahy prebiehajú na stavbe ešte dokončovacie práce.
Je dôležité v tomto období chrániť povrch podlahy tak, aby nedošlo k predčasnému poškodeniu povrchu.
Je vhodné až do odovzdania podlahy investorovi chrániť povrch fóliou alebo geotextíliou.
• ľahké čistenie a údržba
• bezprašnosť
• zvýšená dolnosť voči opotrebovaniu
• protišmykový povrch
• nehorľavosť
ODOVZDANIE PODLAHY PRE KONEČNÉ POUŽÍVANIE
Priemyselné podlahy na báze cementu treba pravidelne udržiavať.
Úplné vysušenie povrchu môže trvať aj mesiace. V priebehu zretia sa môžu na povrchu objaviť viditeľné fľaky,
ktoré sú len optickou chybou a po vyzretí podlahy zmiznú. Povrch sa po dokončení ošetruje uzatváracím
lakom pre retenciu vody v betóne. Uzatvárací lak je len povrchový film, ktorý prevádzkou zmizne.
ODOLNOSŤ PROTI OLEJOM
Vrchná vrstva vsypu je odolná proti olejom a ropným produktom. To znamená, že ak tuk alebo olej zostanú
na povrchu po dobu 12 - 24 hodín, vnikne do povrchu podlahy čo sa na povrchu prejaví fľakom.
Toto nemá vplyv na kvalitu podlahy. Denným udržiavaním zabránime vzniku fľakov.
PROSTRIEDKY NA BÁZE KYSELINY
Pri upratovaní je potrebné sa vyvarovať čistiacim prostriedkom na báze kyselín. Tieto môžu silne poškodiť
podlahy na báze cementu. Poškodenie je trvalé a má za následok zvýšenú prašnosť podlahy a lesklý povrch
sa stane matným a drsným.
DENNÁ ÚDRŽBA
K upratovaniu podláh na báze cementu sa používajú pH neutrálne čistiace prostriedky.
Pri strojnom čistení sa používajú stroje s mäkkými padmi.
Čistenie odporúčame prenechať špecializovaným firmám.
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA
Pokiaľ podlaha nie je pravidelne upratovaná môžu sa časom na podlahe vyskytnúť usadeniny, ktoré si
vyžiadajú údržbu a obnovenie podlahy. Obnovenie podlahy odporúčame v 4 - 6 mesačných cykloch.
V týchto prípadoch odborná firma odstráni všetky nečistoty z podlahy a povrch napustí impregnačným
prostriedkom.
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Odolnosť proti opotrebovaniu podľa Böhme
3
2
(EN 13892-3): max. 6,5 cm / 50 cm
• V EU zaradená podľa odolnosti proti opotrebovaniu
do triedy: A9
• Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: min. 60 MPa
• Tvrdosť podľa škály MOHS: 6
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Zapracovanie vsypu sa uskutoční naraz pri vyhotovení betónovej podlahy v jednom technologickom kroku, čím je
zabezpečená dokonalá homogenita podlahy.
RUČNÉ NANÁŠANIE VSYPU
Do zavlhnutého betónu sa rovnomerne nanesie v dvoch
2
vrstvách 3-5 kg/m suchej posypovej zmesi, ručne vhodením lopatou alebo sypaním posypovým vozíkom. Úprava
povrchu sa realizuje oceľovými hladidlami alebo strojovo
rotačnými hladičkami.
Požadovaná teplota podkladu a prostredia v priebehu
aplikácie je stanovená v rozsahu +5 až +20°C.
NANÁŠANIE STROJOM
Po vyhladení povrchu LaserScreedom, je treba vsyp nasypať priamo na čerstvý betón v jednej alebo dvoch vrstvách.
ZAPRACOVANIE DUROSTONE KVARC
Zapracovanie vsypu, gletovanie sa uskutoční rotačnými
hladičkami jednokotúčovými ručnými alebo dvojkotúčovými
samochodnými, až do úplného vyhladenia, kým nedosiahneme úplne hladký, lesklý a tvrdý povrch.
Kvalita vyhotovenej podlahy bude bezchybná výlučne len
vtedy, ak bude presne dodržaný technologický postup.
(Viď.: Technologický postup)
OŠETRENIE POVRCHU
Dokončenú podlahu je treba po vyhladení do 24 hodín narezať na vhodné dilatačné celky (škárová podlaha) a vhodnou ochranou chrániť pred rýchlym odparením vody, ktoré
môže spôsobiť vznik zmrašťovacích trhlín. Na dodatočné
ošetrenie sa odporúča prostriedok CUROL Si40, ktorý
zabráni rýchlemu vyparovaniu vody.
Nanáša sa valcom alebo postrekom.
VYPLNENIE DILATAČNÝCH ŠKÁR
Na vyplnenie rezaných dilatačných škár odporúčame použiť
PU povrazec a následne PU tmel alebo gumený dilatačný
profil.
POUŽÍVANIE, ÚDRŽBA
Podlahu možno začať používať až po úplnom vytvrdnutí
betónu.
Pešia premávka: 2 dni
Ľahká premávka: 7 dní
Normálna premávka: 28 dní
Na čistenie podlahy možno používať len čistiace prostriedky
s neutrálnou hodnotou pH.
(Viď.: Návod na čistenie a údržbu).
BALENIE A SKLADOVANIE
NANÁŠANIE VO FORME MALTY
"mokrý do mokrého“
DUROSTONE KVARC nemožno použiť vo forme malty.
Balenie v papierových vreciach 25 kg/vrece, 1200 kg/paleta.
Skladuje sa vo vhodnom prostredí, nesmie byť vystavený vlhku,
extrémne nízkym ani vysokým teplotám.
ZÁRUKA
Záručná doba je 12 mesiacov od dátumu výroby.
Dátum výroby je označený na obale.
Výrobca ručí za deklarované vlastnosti a parametre
výrobku len pri dodržaní predpísaného technologického postupu.
Upozornenie:
Výrobok obsahuje cement. Cement reaguje s vodou zásadito.
Chráňte oči a vyvarujte sa styku s pokožkou. Pri manipulácii so
suchou zmesou vzniká nebezpečenstvo vdýchnutia prachových
častíc, odporúčame preto pri práci použiť ochranný respirátor.
Pri zasiahnutí očí vyplachujte oči prúdom vody a vyhľadajte
lekársku pomoc. Chráňte pred deťmi.
20
DUROSTONE
Katalóg výrobkov
Katalóg výrobkov
DUROSTONE
5
DUROSTONE
Cementový vsyp pre priemyselné podlahy - stredne ťažká prevádzka
DUROSTONE
NÁVOD NA POUŽITIE (technologický postup)
Cementové vsypy sú vhodné na vyhotovenie priemyslených podláh.
V závislosti od typu vsypu odolávajú strednému alebo veľkému zaťaženiu
(výrobné haly, dielne, sklady, obchodné domy, garáže, atď.)
DUROSTONE
DUROSTONE je posypová zmes na báze cementu, plniva, obrusu-odolného
kameniva a špeciálnych prísad.
Je dodávaná ako vopred namiešaná suchá zmes k priamemu použitiu systémom
"suchý do mokrého" alebo vo variante DUROSTONE PLUS ako "mokrý do
mokrého". Je určený pre povrchovú úpravu čerstvých betónových podláh so
stredne ťažkou prevádzkou v priemyselných objektoch.
• pracovná plocha musí byť uzavretá (aj zhora aj z bokov)
• minimálna teplota: +5 stupňov C
POUŽITIE
OBLASŤ POUŽITIA
• sklady, garáže
• výrobné haly
• logistické centrá
• sklady obilia
SUCHÝM SPÔSOBOM
- sypané ručne alebo posypovým vozíkom
Vsyp sa nanáša rovnomerne v dvoch-troch vrstvách,
pričom je dôležité, aby boli dodržané predpisy týkajúce sa dávkovania (3-5 kg/m2 vo všetkých vrstvách).
Takto možno dosiahnuť vrstvu hrubú 3 mm.
Každú vrstvu vsypu treba zapracovať do povrchu rotačnou hladičkou s diskovým nástavcom.
Nasledovné hladenie povrchu prebieha rotačnými
hladičkami (glet, final) až kým povrch nebude úplne
suchý a tvrdý. Strmším nastavením lopatiek
na povrch sa docieli hladkosť a lesklosť povrchu.
- aplikácia pomocou LaserScreed
Vsyp sa nanáša na čerstvý betón v jednej-dvoch
2
vrstvách (4-10 kg/m ) hneď po stiahnutí betónu
LaserScreedom. Vsyp treba zapracovať do povrchu
rotačnou hladičkou s diskovým nástavcom.
Ďalší postup ako v predchádzajúcom použití.
CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
• vysoká odolnosť proti opotrebovaniu
• vynikajúci pomer cena/ kvalita
• bezprašnosť, ľahká údržba
ODOLNOSŤ PROTI OBRUSU PODĽA METÓDY BÖHME
DUROTOP KS
DUROCOLOR KS
DUROMETAL
DUROTOP
DUROCOLOR
DUROSTONE
DUROSTONE KVARC
BETÓN ( C25)
PODMIENKY APLIKÁCIE UVEDENÝCH
VÝROBKOV
• kvalita betónu: minimálne C20/25
1,1
1,1
2,5
2,8
2,8
4,6
6,5
8,5
3
MOKRÝM SPÔSOBOM „ mokrý do mokrého“
Vsyp sa zamieša na mieste s vodou a nanesie sa na
čerstvý povrch betónu. Na 30 kg materiálu pridáme
4-6 litrov vody. V miešaní treba pokračovať až do
dosiahnutia úplnej homogenity materiálu. Získanú
hustú hmotu nanášame na čerstvý, ale už pochôdzny
povrch betónu. Pri rozprestieraní materiálu treba
skontrolovať vodorovnosť vrstvy. Táto technológia je
zvlášť vhodná pre podlahy s intenzívnou nákladnou
dopravou a pri použití svetlých farebných vsypov,
kde je hlavnou požiadavkou estetickosť a homogénna
farba povrchu. Treba dbať na dávkovanie vody,
veľmi riedkou konzistenciou nie je možné dosiahnuť
rovnomernú hrúbku vrstvy a počas tvrdnutia môže
dôjsť k zvýšeniu počtu zmrašťovacích trhlín.
Doba vyhotovenia vždy závisí od vonkajších
podmienok: od teploty, od vlhkosti, od kvality betónu,
od aplikácie spomaľovačov, príp. urýchľovačov
tvrdnutia, alebo od používania iných prísad.
Tvrdosť povrchu, okrem použitého typu vsypu,
vždy závisí predovšetkým od kvality prác,
vykonaným hladiacimi strojmi. Čím dlhšie opracováva
stroj podlahu, tým bude povrch betónu tvrdší a
menej pórovitý. Kvalita podláh, vyhotovených s materiálmi DUROSTONE, bude bezchybná výlučne len
pri presnom dodržaní návodu na použitie.
DODATOČNÉ OŠETRENIE
Po ukončení hladenia povrchu (keď je povrch už
pochôdzny) treba konštrukciu ošetriť pred urýchleným
vysychaním. Pre najlepšie ošetrenie odporúčame
použitie uzatváracieho laku CUROL Si40.
POUŽITIE
Po uplynutí 7 dní v prípade ľahkého zaťaženia,
28 dní v prípade normálneho zaťaženia podlahy.
ÚDRŽBA
Cementové priemyslené podlahy možno čistiť len
neutrálnymi alebo skoro neutrálnymi čistiacimi prostriedkami a čistiacimi mechanizmami, ktorých kotúč
neopotrebúva vrchnú vrstvu podlahy.
Čistenie je vhodné zabezpečiť u špecializovaných firiem.
SKLADOVANIE
Na suchom a od mrazu chránenom mieste 12 mesiacov.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Uvedené výrobky z hľadiska prepravy nie sú považované
za nebezpečné materiály. Obsahujú cement. Je zakázané
vdýchnuť vsyp. Dráždi pokožku, preto ju treba chrániť od
stáleho styku, lebo môže spôsobiť alergiu. Ak sa dostane
do očí, treba ich vyplachovať veľkým množstvom vody
a je potrebné vyhľadať lekársku pomoc. Pri vykonávaní
prác treba použiť ochranný odev (ochrannú masku,
ochranný odev).
2
strata materiálu (cm / 50 cm )
6
DUROSTONE
Katalóg výrobkov
Katalóg výrobkov
DUROSTONE
19
DOPLNKOVÝ SORTIMENT
POPIS VÝROBKU
DUROSTONE je určený pre povrchovú úpravu čerstvých betónových podláh so stredne
ťažkou prevádzkou v občianskych aj priemyselných objektoch.
Jeho aplikáciou sa zvyšuje životnosť podláh.
Dodáva sa okrem v štandardne šedej aj v iných farebných odtieňoch.
DOPLNKOVÝ SORTIMENT
Pre kompletnosť dodávky máme v ponuke aj doplnkové materiály
pre zhotovenie priemyselných vsypových podláh.
Teda okrem betónu vám dokážeme na stavbu dodať všetky
potrebné komponenty.
SEPARAČNÉ PE FÓLIE
• 0,05 mm
• 0,1 mm
OBVODOVÉ DILATAČNÉ PÁSY
Hrúbka/ výška
8/100
5/100
8/150
5/150
8/200
5/200
8/250
5/250
8/1000
5/1000
ZAPRACOVANIE DUROSTONE
• výborná odolnosť voči opotrebovaniu
• ľahké čistenie a údržba
• bezprašnosť
• odolnosť voči úderom
• protišmykový povrch
• hospodárnosť
• homogény, estetický a lesklý povrch
• možnosť používania aj v potravinárskom priemysle
• nehorľavosť
Zapracovanie vsypu, gletovanie sa uskutoční rotačnými
hladičkami jednokotúčovými ručnými alebo dvojkotúčovými
samochodnými, až do úplného vyhladenia, kým nedosiahneme úplne hladký, lesklý a tvrdý povrch.
Kvalita vyhotovenej podlahy bude bezchybná výlučne len
vtedy, ak bude presne dodržaný technologický postup.
(Viď.: Technologický postup)
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Odolnosť proti opotrebovaniu podľa Böhme
3
2
(EN 13892-3): max. 4,6 cm / 50 cm
• V EU zaradená podľa odolnosti proti opotrebovaniu
do triedy: A6
• Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: min. 80 MPa
• Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch: min: 7 MPa
• Tvrdosť podľa škály MOHS: 7
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Zapracovanie vsypu sa uskutoční naraz pri vyhotovení betónovej podlahy v jednom technologickom kroku, čím je
zabezpečená dokonalá homogenita podlahy.
RUČNÉ NANÁŠANIE VSYPU
VÝSTUŽ DO BETÓNU
• vlákna oceľové ARCELORMITTAL
• PP vlákna fibrilované
• PP vlákna monofilné
Do zavlhnutého betónu sa rovnomerne nanesie v dvoch
2
vrstvách 3-5 kg/m suchej posypovej zmesi, ručne vhodením lopatou alebo sypaním posypovým vozíkom. Úprava
povrchu sa realizuje oceľovými hladidlami alebo strojovo
rotačnými hladičkami.
Požadovaná teplota podkladu a prostredia v priebehu
aplikácie je stanovená v rozsahu +5 až +20°C.
NANÁŠANIE STROJOM
Po vyhladení povrchu LaserScreedom, je treba vsyp nasypať priamo na čerstvý betón v jednej alebo dvoch vrstvách.
VÝPLŇ DILATAČNÝCH ŠKÁR
• tesniaca šnúra 6 mm
• PU tmel 600 ml
• gumový dilatačný profil
DIAMANTOVÉ REZNÉ KOTÚČE
• priemer 350 mm
18
CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
DUROSTONE
Katalóg výrobkov
OŠETRENIE POVRCHU
Dokončenú podlahu je treba po vyhladení do 24 hodín narezať na vhodné dilatačné celky (škárová podlaha) a vhodnou ochranou chrániť pred rýchlym odparením vody, ktoré
môže spôsobiť vznik zmrašťovacích trhlín. Na dodatočné
ošetrenie sa odporúča prostriedok CUROL Si40, ktorý
zabráni rýchlemu vyparovaniu vody.
Nanáša sa valcom alebo postrekom.
VYPLNENIE DILATAČNÝCH ŠKÁR
Na vyplnenie rezaných dilatačných škár odporúčame použiť
PU povrazec a následne PU tmel alebo gumený dilatačný
profil.
POUŽÍVANIE, ÚDRŽBA
Podlahu možno začať používať až po úplnom vytvrdnutí
betónu.
Pešia premávka: 2 dni
Ľahká premávka: 7 dní
Normálna premávka: 28 dní
Na čistenie podlahy možno používať len čistiace prostriedky
s neutrálnou hodnotou pH.
(Viď.: Návod na čistenie a údržbu).
BALENIE A SKLADOVANIE
Balenie v papierových vreciach 25 kg/vrece, 1200 kg/paleta.
Skladuje sa vo vhodnom prostredí, nesmie byť vystavený vlhku,
extrémne nízkym ani vysokým teplotám.
ZÁRUKA
NANÁŠANIE VO FORME MALTY
DUROSTONE PLUS je potrebné zmiešať s vodou
(6 kg/liter), naniesť ako maltu na už pochôdzny mierne
zavlhnutý čerstvý betón. Povrch je potrebné pripraviť ako
pri ručnej aplikácii.
Pri nanášaní vo forme malty "mokrý do mokrého" je
možné aplikovať iba verziu DUROSTONE PLUS.
SPOTREBA MATERIÁLU
2
Ručné nanášanie
3-5 kg/m 2-3 mm
2
Nanášanie strojom
4-10 kg/m 2-4 mm
2
Nanášanie vo forme malty 10-17 kg/m 4-7 mm
Záručná doba je 12 mesiacov od dátumu výroby.
Dátum výroby je označený na obale.
Výrobca ručí za deklarované vlastnosti a parametre
výrobku len pri dodržaní predpísaného technologického postupu.
Upozornenie:
Výrobok obsahuje cement. Cement reaguje s vodou zásadito.
Chráňte oči a vyvarujte sa styku s pokožkou. Pri manipulácii so
suchou zmesou vzniká nebezpečenstvo vdýchnutia prachových
častíc, odporúčame preto pri práci použiť ochranný respirátor.
Pri zasiahnutí očí vyplachujte oči prúdom vody a vyhľadajte
lekársku pomoc. Chráňte pred deťmi.
Katalóg výrobkov
DUROSTONE
7
DUROTOP
Cementový vsyp pre priemyselné podlahy - ťažká prevádzka
CUROL Si40
Ochranný nástrek proti rýchlemu odparovaniu vody
Bezfarebná kvapalina obsahujúca rozpúšťadlo.
(dezaromatizovaný testbenzín)
DUROTOP je posypová zmes na báze cementu, plniva, obrusu-odolného
kameniva a špeciálnych prísad.
DUROTOP
Je dodávaná ako vopred namiešaná suchá zmes k priamemu použitiu systémom
"suchý do mokrého" alebo vo variante DUROTOP PLUS ako "mokrý do mokrého".
Je určený pre povrchovú úpravu čerstvých betónových podláh s ťažkou
prevádzkou v priemyselných objektoch.
OBLASŤ POUŽITIA
• logistické centrá, regálové zakladače
• ťažké prevádzky
• výroby, sklady, dielne, garáže
CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
• vysoká odolnosť proti opotrebovaniu
• odolnosť proti nárazom
• bezprašnosť, ľahká údržba
POUŽITIE
SPOTREBA
• ochranný náter zabraňujúci odparovaniu vody
z povrchu strojovo hladených priemyselných podláh
so vsypom (betónových podláh a plôch), účinne
bráni po dobu 6-8 týždňov vzniku trhlín pri tuhnutí
a tvrdnutí.
• chráni tiež čerstvý betón pred účinkom dažďa
• ochrana cementových poterov a samonivelačných
hmôt
• ochrana najrôznejších cementových aplikácií pred
účinkami rýchleho odparenia vody na slnku a pri
veternom počasí (kotviace malty, cementové hydroizolácie, nátery a pod.)
• v prípade nanášania ďalších vrstiev na Curolom
ošetrený povrch (podlahy - nátery, stierky, lepidlá,
atď., cementové aplikácie - následné vrstvy zálievok,
izolačných stierok a pod.) je potrebné povrch
pripraviť napr. prebrúsením, otrieskaním a pod.
Podľa použitia a podkladu cca 0,10 - 0,15 l/m .
PODKLAD
Upozornenie:
Výrobok je určených pre technicky zdatných a zaškolených pracovníkov.
Pred použitím konzultujte s dodávateľom. Dodávateľ nepreberá záruku za škody
spôsobené neodbornou aplikáciou.
Betón, poter alebo malta bez kaluží vody, s mierne
uschnutým povrchom.
2
BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI
CUROL Si 40 obsahuje horľavé rozpúšťadlá, preto je
nutné dodržiavať zákaz fajčenia pri práci, dodržiavať
bezpečnú vzdialenosť od zdrojov otvoreného ohňa a
pri práci v miestnosti zabezpečiť účinné vetranie.
Pri náhodnom požití nevyvolávať zvracanie a okamžite vyhľadať lekársku pomoc.
Zasiahnutú pokožku ihneď umyť vodou a mydlom.
BALENIE
Kanistre 25 l, plechový sud 200 l
SKLADOVANIE
Pri +5 až +30 °C v neotvorenom obale min. 6 mesiacov
alebo podľa doby uvedenej na štítku.
PRACOVNÝ POSTUP
ODOLNOSŤ PROTI OBRUSU PODĽA METÓDY BÖHME
DUROTOP KS
DUROCOLOR KS
DUROMETAL
DUROTOP
DUROCOLOR
DUROSTONE
DUROSTONE KVARC
BETÓN ( C25)
Na povrch sa rovnomerne nastrieka (odporúčame)
alebo natrie CUROL Si 40, ktorý po odparení rozpúšťadla vytvorí na povrchu betónu alebo omietky tenkú
nepriepustnú fóliu. Pri nerovnomernom nanesení
môže dochádzať k nerovnomernému postupnému
odpareniu zámesovej vody, čo sa prejaví mierne fľakatým vzhľadom podkladu, ktorý behom konečného
vyschnutia zmizne. Pri aplikácii na strojne hladené
betónové podlahy sa následnou prevádzkou nástrek
postupne opotrebováva.
1,1
1,1
2,5
2,8
2,8
4,6
6,5
8,5
3
2
strata materiálu (cm / 50 cm )
8
DUROSTONE
Katalóg výrobkov
Katalóg výrobkov
DUROSTONE
17
DUROCHAPE
Povrchová úprava priemyselných podláh na báze akrylátov
POPIS VÝROBKU
DUROTOP je určený pre povrchovú úpravu čerstvých betónových podláh s ťažkou
prevádzkou v priemyselných objektoch.
Jeho aplikáciou sa zvyšuje životnosť podláh.
Dodáva sa okrem v štandardne šedej aj v iných farebných odtieňoch.
Je určený pre interiér aj exteriér.
DUROCHAPE
DUROCHAPE možno naniesť na hotové betónové podlahy, je to malta obsahujúca
cement a emulziu syntetickej živice, pomocou ktorej možno vyhotoviť farebný,
veľmi odolný, monolitický povlak na podlahy hrúbky 1 cm.
OBLASŤ POUŽITIA
• v závodoch potravinárskeho priemyslu, na bitúnkoch
• na podlahách, ktoré sú vystavené vplyvu rôznych chemikálií
• na obnovenie starých priemyselných podláh
DUROCHAPE, vďaka svojej veľkej odolnosti voči opotrebovaniu, sa vynikajúco hodí na podlahy priemyselných hál, skladov
a všade, kde je podlaha vystavená veľkej a intenzívnej nákladnej
doprave.
Aplikuje sa na čerstvý, ale už suchý betón, ale možno ju použiť
aj na rekonštrukciu starých podláh.
DUROCHAPE disponuje vynikajúcimi vlastnosťami voči vplyvu krvi,
moridlám s obsahom soli, a voči tukom rastlinného aj živočíšneho
pôvodu. Odolá voči každému druhu rozpustných kyselín alebo
alkáliam, ktoré sa používajú všeobecne k upratovaniu v potravinárskom priemysle.
DUROCHAPE vyhovuje aj na vyhotovenie zaoblených soklov stien
(fabiónov), ale možno ho aplikovať aj na zvislé steny.
Podlahy DUROCHAPE možno veľmi ľahko udržiavať a čistiť vodou
pod vysokým tlakom, neutrálnymi alebo alkalickými čistiacimi prostriedkami, alebo nízkotlakovou čistiacou striekačkou. Neodporúča
sa používanie rozpúšťadiel a prostriedkov obsahujúcich kyseliny.
CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
• veľmi silná priľnavosť k betónovým plochám
• vynikajúca pevnosť v tlaku (nad 65 MPa)
• vynikajúca pevnosť v ohybe (nad 13 MPa)
• vynikajúca odolnosť proti opotrebovaniu
• vynikajúca odolnosť proti úderom
• nehorľavosť, bezprašnosť
• netoxický, bez vône
• schopnosť neprepúšťania vody
• vodonepriepustný
• protišmykový v rozpätí -60 až +60 °C stabilný
ZLOŽENIE
DUROCHAPE A - ZLOŽENIE SYNTETICKEJ ŽIVICE
- emulgovaný akrylový kopolymér
- špeciálne prísady
DUROCHAPE B - ZLOŽENIE PRÁŠKU
- modifikované hydraulické spojivo
- zvlášť jemné minerálne plnivo
- kovové oxidy a pigmenty
- zrná z kremeňa, obohatené kremíkom
Krivka zrnitosti bola špeciálne prispôsobená.
16
DUROSTONE
Katalóg výrobkov
NÁVOD NA POUŽITIE
DUROCHAPE je možné aplikovať len na čistú bezprašnú a dokonale očistenú betónovú plochu. Pevnosť v odtrhu
podkladu musí byť min. 1,5 MPa.
Nanesenie vrstvy sa uskutoční na adhézny mostík.
2
Na takto pripravený podklad sa nanesie 30-35 kg/m
materiálu DUROCHAPE.
Pri tejto spotrebe je možné vyhotoviť asi 10 mm hrubú vrstvu.
V prípade väčších nerovností alebo nutnosti vytvoriť spády je
možné aplikovať vo väčšej hrúbke.
Farebná škála:
žltá, červená, zelená, cementovo sivá, svetlosivá, antracitová
VYPLNENIE DILATAČNÝCH ŠKÁR
DUROCHAPE nevyžaduje dilatovanie.
Ak bol betónový povrch dilatovaný, tak je potrebné vo vrstve
DUROCHAPE priznať dilatácie a vyplniť PU tmelom alebo
gumeným dilatačným profilom.
POUŽÍVANIE
Podlahu možno začať používať až po úplnom vytvrdnutí .
Ľahká premávka motorových vozidiel: po uplynutí 24 hodín
po uplynutí 48 hodín
Normálna premávka mot. vozidiel:
po uplynutí 72 hodín
Upratovanie vysokým tlakom:
ÚDRŽBA
DUROCHAPE je priľnavý k mokrým plochám, preto možno
veľmi ľahko opraviť malé poškodenia a vykonať aj údržbu
CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
ZAPRACOVANIE DUROTOPu
• mimoriadne tvrdý, opotrebovaniu odolný povrch
• odolnosť proti nárazom
• ľahké čistenie a údržba
• bezprašnosť
• protišmykový povrch
• homogénny, estetický, lesklý povrch
• možnosť používania aj v oblasti potravinárskeho
priemyslu
• nehorľavosť
Zapracovanie vsypu, gletovanie sa uskutoční rotačnými
hladičkami jednokotúčovými ručnými alebo dvojkotúčovými
samochodnými, až do úplného vyhladenia, kým nedosiahneme úplne hladký, lesklý a tvrdý povrch.
Kvalita vyhotovenej podlahy bude bezchybná výlučne len
vtedy, ak bude presne dodržaný technologický postup.
(Viď.: Technologický postup)
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Odolnosť proti opotrebovaniu podľa Böhme
3
2
(EN 13892-3): max. 2,8 cm / 50 cm
• V EU zaradená podľa odolnosti proti opotrebovaniu
do triedy: +A3
• Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: min. 60 MPa
• Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch: min: 7 MPa
• Tvrdosť podľa škály MOHS: 8-9
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Zapracovanie vsypu sa uskutoční naraz pri vyhotovení betónovej podlahy v jednom technologickom kroku, čím je
zabezpečená dokonalá homogenita podlahy.
RUČNÉ NANÁŠANIE VSYPU
Do zavlhnutého betónu sa rovnomerne nanesie v dvoch
2
vrstvách 3-5 kg/m suchej posypovej zmesi, ručne vhodením lopatou alebo sypaním posypovým vozíkom. Úprava
povrchu sa realizuje oceľovými hladidlami alebo strojovo
rotačnými hladičkami.
Požadovaná teplota podkladu a prostredia v priebehu
aplikácie je stanovená v rozsahu +5 až +20°C.
NANÁŠANIE STROJOM
Po vyhladení povrchu LaserScreedom, je treba vsyp nasypať priamo na čerstvý betón v jednej alebo dvoch vrstvách.
OŠETRENIE POVRCHU
Dokončenú podlahu je treba po vyhladení do 24 hodín narezať na vhodné dilatačné celky (škárová podlaha) a vhodnou ochranou chrániť pred rýchlym odparením vody, ktoré
môže spôsobiť vznik zmrašťovacích trhlín. Na dodatočné
ošetrenie sa odporúča prostriedok CUROL Si40, ktorý
zabráni rýchlemu vyparovaniu vody.
Nanáša sa valcom alebo postrekom.
VYPLNENIE DILATAČNÝCH ŠKÁR
Na vyplnenie rezaných dilatačných škár odporúčame použiť
PU povrazec a následne PU tmel alebo gumený dilatačný
profil.
POUŽÍVANIE, ÚDRŽBA
Podlahu možno začať používať až po úplnom vytvrdnutí
betónu.
Pešia premávka: 2 dni
Ľahká premávka: 7 dní
Normálna premávka: 28 dní
Na čistenie podlahy možno používať len čistiace prostriedky
s neutrálnou hodnotou pH.
(Viď.: Návod na čistenie a údržbu).
BALENIE A SKLADOVANIE
Balenie v papierových vreciach 25 kg/vrece, 1200 kg/paleta.
Skladuje sa vo vhodnom prostredí, nesmie byť vystavený vlhku,
extrémne nízkym ani vysokým teplotám.
ZÁRUKA
NANÁŠANIE VO FORME MALTY
"mokrý do mokrého“
DUROTOP PLUS je potrebné zmiešať s vodou
(6 kg/liter), naniesť ako maltu na už pochôdzny mierne
zavlhnutý čerstvý betón. Povrch je potrebné pripraviť ako
pri ručnej aplikácii.
Pri nanášaní vo forme malty "mokrý do mokrého" je
možné aplikovať iba verziu DUROTOP PLUS.
SPOTREBA MATERIÁLU
2
Ručné nanášanie
3-5 kg/m 2-3 mm
2
Nanášanie strojom
4-10 kg/m 2-4 mm
2
Nanášanie vo forme malty 10-17 kg/m 4-7 mm
Záručná doba je 12 mesiacov od dátumu výroby.
Dátum výroby je označený na obale.
Výrobca ručí za deklarované vlastnosti a parametre
výrobku len pri dodržaní predpísaného technologického postupu.
Upozornenie:
Výrobok obsahuje cement. Cement reaguje s vodou zásadito.
Chráňte oči a vyvarujte sa styku s pokožkou. Pri manipulácii so
suchou zmesou vzniká nebezpečenstvo vdýchnutia prachových
častíc, odporúčame preto pri práci použiť ochranný respirátor.
Pri zasiahnutí očí vyplachujte oči prúdom vody a vyhľadajte
lekársku pomoc. Chráňte pred deťmi.
Katalóg výrobkov
DUROSTONE
9
DUROTOP KS
Cementový vsyp pre priemyselné podlahy - extrémne ťažká prevádzka
POPIS VÝROBKU
DUROMETAL je určený pre povrchovú úpravu čerstvých betónových podláh s veľmi ťažkou
prevádzkou v priemyselných objektoch, kde je požadovaná antistatická vlastnosť podlahy.
Zlepšuje spracovateľnosť a odolnosť povrchu betónových podláh.
Jeho aplikáciou sa značne zvyšuje životnosť podláh.
Dodáva sa okrem štandardnej šedej aj v iných farebných odtieňoch.
DUROTOP KS je posypová zmes na báze cementu, plniva,
obrusu-odolného kameniva a špeciálnych prísad.
DUROTOP KS
Je dodávaná ako vopred namiešaná suchá zmes k priamemu použitiu systémom
"suchý do mokrého" alebo vo variante DUROTOP KS PLUS ako "mokrý do mokrého".
Je určený pre povrchovú úpravu čerstvých betónových podláh s extrémne ťažkou
prevádzkou v priemyselných objektoch.
OBLASŤ POUŽITIA
• podlahy s extrémne ťažkou prevádzkou,
• železiarne, závody na spracovanie kovov
• dielne, opravovne pásových pracovných strojov
• výrobné haly, sklady, kasárne, logistické centrá
CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
ZAPRACOVANIE DUROMETALu
• mimoriadne trvdý, opotrebovaniu dolný povrch
• antistatická a vodiaca schopnosť
• beziskrovosť
• ľahké čistenie a údržba
• bezprašnosť
• nehorľavosť
Zapracovanie vsypu, gletovanie sa uskutoční rotačnými
hladičkami jednokotúčovými ručnými alebo dvojkotúčovými
samochodnými, až do úplného vyhladenia, kým nedosiahneme úplne hladký, lesklý a tvrdý povrch.
Kvalita vyhotovenej podlahy bude bezchybná výlučne len
vtedy, ak bude presne dodržaný technologický postup.
(Viď.: Technologický postup)
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Odolnosť proti opotrebovaniu podľa Böhme
3
2
(EN 13892-3): max. 2,5 cm /50 cm
• V EU zaradená podľa odolnosti proti opotrebovaniu
do triedy: A3
• Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: min. 80N/mm2
• Tvrdosť podľa škály MOHS: 8-9
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Zapracovanie vsypu sa uskutoční naraz pri vyhotovení betónovej podlahy v jednom technologickom kroku, čím je
zabezpečená dokonalá homogenita podlahy.
CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
• vysoká odolnosť proti opotrebovaniu
• odolnosť proti nárazom
• bezprašnosť, ľahká údržba
RUČNÉ NANÁŠANIE VSYPU
Do zavlhnutého betónu sa rovnomerne nanesie v dvoch
2
vrstvách 3-5 kg/m suchej posypovej zmesi, ručne vhodením lopatou alebo sypaním posypovým vozíkom. Úprava
povrchu sa realizuje oceľovými hladidlami alebo strojovo
rotačnými hladičkami.
Požadovaná teplota podkladu a prostredia v priebehu
aplikácie je stanovená v rozsahu +5 až +20°C.
DUROTOP KS
DUROCOLOR KS
DUROMETAL
DUROTOP
DUROCOLOR
DUROSTONE
DUROSTONE KVARC
BETÓN ( C25)
1,1
1,1
2,5
2,8
2,8
4,6
6,5
8,5
VYPLNENIE DILATAČNÝCH ŠKÁR
Na vyplnenie rezaných dilatačných škár odporúčame použiť
PU povrazec a následne PU tmel alebo gumený dilatačný
profil.
POUŽÍVANIE, ÚDRŽBA
NANÁŠANIE STROJOM
Po vyhladení povrchu LaserScreedom, je treba vsyp nasypať priamo na čerstvý betón v jednej alebo dvoch vrstvách.
BALENIE A SKLADOVANIE
"mokrý do mokrého“
DUROMETAL PLUS je potrebné zmiešať s vodou
(6 kg/liter), naniesť ako maltu na už pochôdzny mierne
zavlhnutý čerstvý betón. Povrch je potrebné pripraviť ako
pri ručnej aplikácii.
Pri nanášaní vo forme malty "mokrý do mokrého" je
možné aplikovať iba verziu DUROMETAL PLUS.
SPOTREBA MATERIÁLU
2
Ručné nanášanie
6-8 kg/m 2-3 mm
2
Nanášanie strojom
6-12 kg/m 2-4 mm
2
Nanášanie vo forme malty 12-18 kg/m 4-7 mm
3
Dokončenú podlahu je treba po vyhladení do 24 hodín narezať na vhodné dilatačné celky (škárová podlaha) a vhodnou ochranou chrániť pred rýchlym odparením vody, ktoré
môže spôsobiť vznik zmrašťovacích trhlín. Na dodatočné
ošetrenie sa odporúča prostriedok CUROL Si40, ktorý
zabráni rýchlemu vyparovaniu vody.
Nanáša sa valcom alebo postrekom.
Podlahu možno začať používať až po úplnom vytvrdnutí
betónu.
Pešia premávka: 2 dni
Ľahká premávka: 7 dní
Normálna premávka: 28 dní
Na čistenie podlahy možno používať len čistiace prostriedky
s neutrálnou hodnotou pH.
(Viď.: Návod na čistenie a údržbu).
NANÁŠANIE VO FORME MALTY
ODOLNOSŤ PROTI OBRUSU PODĽA METÓDY BÖHME
OŠETRENIE POVRCHU
Balenie v papierových vreciach 25 kg/vrece, 1200 kg/paleta.
Skladuje sa vo vhodnom prostredí, nesmie byť vystavený vlhku,
extrémne nízkym ani vysokým teplotám.
ZÁRUKA
Záručná doba je 12 mesiacov od dátumu výroby.
Dátum výroby je označený na obale.
Výrobca ručí za deklarované vlastnosti a parametre
výrobku len pri dodržaní predpísaného technologického postupu.
Upozornenie:
Výrobok obsahuje cement. Cement reaguje s vodou zásadito.
Chráňte oči a vyvarujte sa styku s pokožkou. Pri manipulácii so
suchou zmesou vzniká nebezpečenstvo vdýchnutia prachových
častíc, odporúčame preto pri práci použiť ochranný respirátor.
Pri zasiahnutí očí vyplachujte oči prúdom vody a vyhľadajte
lekársku pomoc. Chráňte pred deťmi.
2
strata materiálu (cm / 50 cm )
10
DUROSTONE
Katalóg výrobkov
Katalóg výrobkov
DUROSTONE
15
DUROMETAL
Antistatický cementový vsyp pre priemyselné podlahy - ťažká prevádzka
POPIS VÝROBKU
DUROTOP KS je určený pre povrchovú úpravu čerstvých betónových podláh
s extrémne ťažkou prevádzkou v priemyselných objektoch.
Jeho aplikáciou sa zvyšuje životnosť podláh.
Dodáva sa okrem v štandardne šedej aj v iných farebných odtieňoch.
Je určený pre interiér aj exteriér.
DUROMETAL je posypová zmes na báze cementu, plniva, obrusu-odolného
kameniva a špeciálnych prísad. Je s vysokým obsahom kovu.
DUROMETAL
Je dodávaná ako vopred namiešaná suchá zmes k priamemu použitiu systémom
"suchý do mokrého" alebo vo variante DUROMETAL PLUS ako "mokrý do mokrého".
Je určený pre povrchovú úpravu čerstvých betónových podláh s ťažkou prevádzkou
v priemyselných objektoch.
OBLASŤ POUŽITIA
• v miestach, kde sú podlahy vystavené ťažkému zaťaženiu
• v závodoch na výrobu farieb a v závodoch, v ktorých hrozí výbuch
• v skladoch a výrobných halách, vybavených citlivými zariadeniami
• vo výrobných halách elektronických zariadení
CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
• vynikajúca odolnosť voči úderom a opotrebovaniu
• antistatika, vodiaca schopnosť
• beziskrovosť
• bezprašnosť, ľahká údržba
CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
ZAPRACOVANIE DUROTOPu KS
• mimoriadne tvrdý, opotrebovaniu odolný povrch
• ľahké čistenie a údržba
• bezprašnosť
• odolnosť proti nárazom
• protišmykový povrch
• hospodárnosť
• homogénny, estetický, lesklý povrch
• možné použitie i v potravinárskom priemysle
• nehorľavosť
Zapracovanie vsypu, gletovanie sa uskutoční rotačnými
hladičkami jednokotúčovými ručnými alebo dvojkotúčovými
samochodnými, až do úplného vyhladenia, kým nedosiahneme úplne hladký, lesklý a tvrdý povrch.
Kvalita vyhotovenej podlahy bude bezchybná výlučne len
vtedy, ak bude presne dodržaný technologický postup.
(Viď.: Technologický postup)
TECHNICKÉ ÚDAJE
• Odolnosť proti obrusu podľa Böhme
3
2
(EN 13892-3): max. 1,1 cm / 50 cm
• V EU zaradená podľa odolnosti proti obrusu
do triedy: A1,5
• Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: min. 60 MPa
• Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch: min. 7 MPa
• Tvrdosť podľa škály MOHS: 8-9
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Zapracovanie vsypu sa uskutoční naraz pri vyhotovení betónovej podlahy v jednom technologickom kroku, čím je
zabezpečená dokonalá homogenita podlahy.
RUČNÉ NANÁŠANIE VSYPU
Do zavlhnutého betónu sa rovnomerne nanesie v dvoch
2
vrstvách 3-5 kg/m suchej posypovej zmesi, ručne vhodením lopatou alebo sypaním posypovým vozíkom. Úprava
povrchu sa realizuje oceľovými hladidlami alebo strojovo
rotačnými hladičkami.
Požadovaná teplota podkladu a prostredia v priebehu
aplikácie je stanovená v rozsahu +5 až +20°C.
NANÁŠANIE STROJOM
ODOLNOSŤ PROTI OBRUSU PODĽA METÓDY BÖHME
DUROTOP KS
DUROCOLOR KS
DUROMETAL
DUROTOP
DUROCOLOR
DUROSTONE
DUROSTONE KVARC
BETÓN ( C25)
Po vyhladení povrchu LaserScreedom, je treba vsyp nasypať priamo na čerstvý betón v jednej alebo dvoch vrstvách.
(6 kg/liter), naniesť ako maltu na už pochôdzny mierne
zavlhnutý čerstvý betón. Povrch je potrebné pripraviť ako
pri ručnej aplikácii.
Pri nanášaní vo forme malty "mokrý do mokrého" je
možné aplikovať iba verziu DUROTOP KS PLUS.
2,5
2,8
2,8
4,6
6,5
8,5
SPOTREBA MATERIÁLU
2
Ručné nanášanie
3-5 kg/m 2-3 mm
2
Nanášanie strojom
4-10 kg/m 2-4 mm
2
Nanášanie vo forme malty 10-17 kg/m 4-7 mm
3
Dokončenú podlahu je treba po vyhladení do 24 hodín narezať na vhodné dilatačné celky (škárová podlaha) a vhodnou ochranou chrániť pred rýchlym odparením vody, ktoré
môže spôsobiť vznik zmrašťovacích trhlín. Na dodatočné
ošetrenie sa odporúča prostriedok CUROL Si40, ktorý
zabráni rýchlemu vyparovaniu vody.
Nanáša sa valcom alebo postrekom.
VYPLNENIE DILATAČNÝCH ŠKÁR
Na vyplnenie rezaných dilatačných škár odporúčame použiť
PU povrazec a následne PU tmel alebo gumený dilatačný
profil.
POUŽÍVANIE, ÚDRŽBA
Podlahu možno začať používať až po úplnom vytvrdnutí
betónu.
Pešia premávka: 2 dni
Ľahká premávka: 7 dní
Normálna premávka: 28 dní
Na čistenie podlahy možno používať len čistiace prostriedky
s neutrálnou hodnotou pH.
(Viď.: Návod na čistenie a údržbu).
BALENIE A SKLADOVANIE
Balenie v papierových vreciach 25 kg/vrece, 1200 kg/paleta.
Skladuje sa vo vhodnom prostredí, nesmie byť vystavený vlhku,
extrémne nízkym ani vysokým teplotám.
ZÁRUKA
NANÁŠANIE VO FORME MALTY
"mokrý do mokrého“
DUROTOP KS PLUS je potrebné zmiešať s vodou
1,1
1,1
OŠETRENIE POVRCHU
Záručná doba je 12 mesiacov od dátumu výroby.
Dátum výroby je označený na obale.
Výrobca ručí za deklarované vlastnosti a parametre
výrobku len pri dodržaní predpísaného technologického postupu.
Upozornenie:
Výrobok obsahuje cement. Cement reaguje s vodou zásadito.
Chráňte oči a vyvarujte sa styku s pokožkou. Pri manipulácii so
suchou zmesou vzniká nebezpečenstvo vdýchnutia prachových
častíc, odporúčame preto pri práci použiť ochranný respirátor.
Pri zasiahnutí očí vyplachujte oči prúdom vody a vyhľadajte
lekársku pomoc. Chráňte pred deťmi.
2
strata materiálu (cm / 50 cm )
14
DUROSTONE
Katalóg výrobkov
Katalóg výrobkov
DUROSTONE
11
DUROCOLOR
Farebný cementový vsyp pre priemyselné podlahy - ťažká prevádzka
POPIS VÝROBKU
DUROCOLOR je špeciálny výrobok, vyvinutý za účelom uspokojenia exkluzívnych nárokov
investora a je určený pre povrchovú úpravu čerstvých betónových podláh so stredne ťažkou
až ťažkou prevádzkou v občianskych a priemyselných objektoch.
Zlepšuje spracovateľnosť a odolnosť povrchov priemyselných podláh.
Jeho aplikáciou sa zvyšuje životnosť podláh. Dodáva sa vo farebných odtieňoch uvedených
v katalógu, ale aj v iných farbách podľa priania zákazníka.
DUROCOLOR je posypová zmes na báze cementu, plniva, obrusu-odolného
kameniva a špeciálnych prísad.
DUROCOLOR
Je dodávaná ako vopred namiešaná suchá zmes k priamemu použitiu systémom
"suchý do mokrého" alebo vo variante DUROCOLOR PLUS ako "mokrý do mokrého".
Je určený pre povrchovú úpravu čerstvých betónových podláh s ťažkou prevádzkou
v priemyselných objektoch.
CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
ZAPRACOVANIE DUROCOLORu
• homogénny, estetický, lesklý povrch
• mimoriadne tvrdý, opotrebovaniu odolný povrch
• vysoká odolnosť proti nárazom
• bezprašnosť, nehorľavosť
• možné použitie i v potravinárskom priemysle
Zapracovanie vsypu, gletovanie sa uskutoční rotačnými
hladičkami jednokotúčovými ručnými alebo dvojkotúčovými
samochodnými, až do úplného vyhladenia, kým nedosiahneme úplne hladký, lesklý a tvrdý povrch.
Kvalita vyhotovenej podlahy bude bezchybná výlučne len
vtedy, ak bude presne dodržaný technologický postup.
(Viď.: Technologický postup)
TECHNICKÉ ÚDAJE
DUROCOLOR
• Odolnosť proti opotrebovaniu podľa Böhme
3
2
(EN 13892-3): max: 2,8 cm /50 cm
• V EU zaradená podľa odolnosti proti opotrebovaniu
do triedy: A3
DUROCOLOR KS
• Odolnosť proti opotrebovaniu podľa Böhme
3
2
(EN 13892-3): max: 1,1 cm /50 cm
• V EU zaradená podľa odolnosti proti opotrebovaniu
do triedy: A1,5
• Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: min. 60 MPa
• Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch: min. 7 MPa
• Tvrdosť podľa škály MOHS: 8-9
OBLASŤ POUŽITIA
• cash&carry obchody, hypermarkety
• hobby predajne pre domácich majstrov
• esteticky vysokonáročné priemyselné objekty
• výstavné siene, parkoviská, garáže
CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
• široký výber farieb
• estetický lesklý povrch
• vynikajúca odolnosť proti opotrebovaniu
• odolnosť proti nárazu
• bezprašnosť, ľahká údržba
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Zapracovanie vsypu sa uskutoční naraz pri vyhotovení betónovej podlahy v jednom technologickom kroku, čím je
zabezpečená dokonalá homogenita podlahy.
RUČNÉ NANÁŠANIE VSYPU
Do zavlhnutého betónu sa rovnomerne nanesie v dvoch
2
vrstvách 3-5 kg/m suchej posypovej zmesi, ručne vhodením lopatou alebo sypaním posypovým vozíkom. Úprava
povrchu sa realizuje oceľovými hladidlami alebo strojovo
rotačnými hladičkami.
Požadovaná teplota podkladu a prostredia v priebehu
aplikácie je stanovená v rozsahu +5 až +20°C.
ODOLNOSŤ PROTI OBRUSU PODĽA METÓDY BÖHME
DUROTOP KS
DUROCOLOR KS
DUROMETAL
DUROTOP
DUROCOLOR
DUROSTONE
DUROSTONE KVARC
BETÓN ( C25)
1,1
NANÁŠANIE STROJOM
Po vyhladení povrchu LaserScreedom, je treba vsyp nasypať priamo na čerstvý betón v jednej alebo dvoch vrstvách.
NANÁŠANIE VO FORME MALTY
1,1
"mokrý do mokrého“
DUROCOLOR PLUS je potrebné zmiešať s vodou
2,5
2,8
(6 kg/liter), naniesť ako maltu na už pochôdzny mierne
zavlhnutý čerstvý betón. Povrch je potrebné pripraviť ako
pri ručnej aplikácii.
Pri nanášaní vo forme malty "mokrý do mokrého" je
možné aplikovať iba verziu DUROCOLOR PLUS.
2,8
4,6
6,5
8,5
SPOTREBA MATERIÁLU
OŠETRENIE POVRCHU
Dokončenú podlahu je treba po vyhladení do 24 hodín narezať na vhodné dilatačné celky (škárová podlaha) a vhodnou ochranou chrániť pred rýchlym odparením vody, ktoré
môže spôsobiť vznik zmrašťovacích trhlín. Na dodatočné
ošetrenie sa odporúča prostriedok CUROL Si40, ktorý
zabráni rýchlemu vyparovaniu vody.
Nanáša sa valcom alebo postrekom.
VYPLNENIE DILATAČNÝCH ŠKÁR
Na vyplnenie rezaných dilatačných škár odporúčame použiť
PU povrazec a následne PU tmel alebo gumený dilatačný
profil.
POUŽÍVANIE, ÚDRŽBA
Podlahu možno začať používať až po úplnom vytvrdnutí
betónu.
Pešia premávka: 2 dni
Ľahká premávka: 7 dní
Normálna premávka: 28 dní
Na čistenie podlahy možno používať len čistiace prostriedky
s neutrálnou hodnotou pH.
(Viď.: Návod na čistenie a údržbu).
BALENIE A SKLADOVANIE
Balenie v papierových vreciach 25 kg/vrece, 1200 kg/paleta.
Skladuje sa vo vhodnom prostredí, nesmie byť vystavený vlhku,
extrémne nízkym ani vysokým teplotám.
ZÁRUKA
Záručná doba je 12 mesiacov od dátumu výroby.
Dátum výroby je označený na obale.
Výrobca ručí za deklarované vlastnosti a parametre
výrobku len pri dodržaní predpísaného technologického postupu.
Upozornenie:
Výrobok obsahuje cement. Cement reaguje s vodou zásadito.
Chráňte oči a vyvarujte sa styku s pokožkou. Pri manipulácii so
suchou zmesou vzniká nebezpečenstvo vdýchnutia prachových
častíc, odporúčame preto pri práci použiť ochranný respirátor.
Pri zasiahnutí očí vyplachujte oči prúdom vody a vyhľadajte
lekársku pomoc. Chráňte pred deťmi.
2
3
2
strata materiálu (cm / 50 cm )
12
DUROSTONE
Katalóg výrobkov
Ručné nanášanie
3-5 kg/m 2-3 mm
2
Nanášanie strojom
4-10 kg/m 2-4 mm
2
Nanášanie vo forme malty 10-17 kg/m 4-7 mm
Katalóg výrobkov
DUROSTONE
13
Vsypy pre priemyselné podlahy
E
ER NÉ
OV
SIMATT CZ, s.r.o.
Mírové Náměstí 42 | 339 01 CHUDENICE
+420 603 542 263
tel.:
mobil: +421 905 615 520
e-mail: [email protected]
www.simatt.cz
•
SIMATT, s.r.o.
Výhonská 1(areál Drevony) | 831 06 BRATISLAVA
tel.:
+421 2 4488 1164
mobil: +421 905 615 520
e-mail: [email protected]
www.simatt.sk
MI
Česká republika
STA
Slovenská republika
NO
Ú
SK SE
O spoločnosti
ZALOŽENIE
Spoločnosť SIMATT, s.r.o. bola založená ako obchodno - stavebná
spoločnosť s pôvodným názvom MFC SK, s.r.o. v roku 1997.
Veľký dôraz pritom kladieme na vysokú kvalitu nami dodávaných
produktov, ktoré majú široké použitie nielen v priemyselných
budovách (priemyselné haly, výroby, sklady, garáže, ČOV …),
ale aj v občianskej a bytovej výstavbe (byty, RD, polyfunkčné objekty,
obchody, supermarkety…)
STRATÉGIA
Stratégiou našej spoločnosti je vytvorenie ucelenej ponuky produktov
pre úspešnú realizáciu jednotlivých technológií, ktoré ponúkame spolu
s dodávkou materiálov pre podlahové systémy.
Našim zákazníkom ponúkame komplexné a odborné poradenstvo pri
výbere vhodného materiálu a pri výbere vhodnej technológie pre
realizáciu.
1997
VÝZNAMNÉ MEDZNÍKY
- založenie spoločnosti
- zavádzanie technológie samonivelačných materiálov ABS, Švédsko na slovenský trh
- realizácia vsypových (pancierových podláh)
2000
- zavádzanie samonivelačných materiálov MFC
- zavádzanie vsypov MFC
2006
- rozšírenie sortimentu o syntetické liate podlahy AMERIN – výhradné zastúpenie pre SR
2007
- rozšírenie sortimentu o drátkovú rozptýlenú výztuž ArcelorMittal – výhradné zastúpenie pre SR
- ponuka polypropylénových fibrilovaných vlákien Fibermesh
- rozšírenie sortimentu o pomocný materiál pre realizáciu priemyselných podláh
- pre zhotovenie podláh dodávame okrem betónu všetky komponenty
2008
- ponuka technológie liatych anhydritových podláh
- dodávka anhydritového poteru vyrábaného na betonárke
2012
- predaj vsypových materiálov DUROSTONE – výhradné zastúpenie pre SR, ČR, Poľsko
- predaj samonivelačných materiálov CEMART – výhradné zastúpenie pre SR, ČR, Maďarsko
2
POZNÁMKY
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je predaj stavebnej chémie,
najmä materiálov pre povrchové úpravy vysoko namáhaných
priemyselných podláh a vyrovnávajúcich vrstiev pod nášľapné
podlahové krytiny.
DUROSTONE
Katalóg výrobkov
Katalóg výrobkov
DUROSTONE
23
Download

2 - SIMATT, sro