AQUA ALADINO ponorné čerpadlá s
frekvenčným meničom
Frekvenčný menič
Dodávka vody do domácností
chráni vaše investicie pred poškodením
zvyšuje uživateľský komfort
šetrí energiu
Zavlažovanie
Zásobovanie vodou
Na tomto frekvenčnom meniči nie je potrebné
nič nastavovať. Menič si pri prvom štarte načíta
parametre systému a vzápätí je priparvený na
spustenie do ostrej prevádzky.
Keď pustíte kohútik (závlahu) tlak Vám počas odberu
nekolíše, je konštantný. Konštantný tlak v systéme
vám zabezpečí lepšie fungovanie spotrebičov a poskytne
vám vyšší užívateľský komfort.
Keď odoberáte menšie množstvo vody, frekvenčný
menič automaticky zníži otáčky elektromotora a tak
šetrí elektrickú energiu = vaše peniaze.
Frekvenčný menič Vám zabezpečí kompletnú motorovú
ochranu proti prepätiu, podpätiu, preťaženiu a prehriatiu. Vaše
čerpadlo je v bezpečí, plne istené.
V prípade, že máte vo svojom vrte, studni, nádrži občas málo
vody frekvenčný menič ochráni Vaše čerpadlo pred behom na
sucho a tým zabráni poškodeniu elektromotora a hydrauliky.
Frekvenčný menič rozbieha čerpadlo na plné otáčky vždy pozvoľna tzv.
mäkký štart a tým šetrí elektromotor a zabraňuje tlakovým rázom.
Prevádzkovanie čerpadla na nižších otáčkach pomocou frekvenčného
meniča predlžuje životnosť čerpacieho agregátu.
Funkcia minimálny prietok. Pokiaľ uzatvoríte ventily, neodoberáte zo systému
žiadnu vodu, frekvenčný menič detekuje tento stav ako "minimum flow" a
čerpadlo vypne.
Ako funguje
Po otvorení kohútiku, alebo spustení závlahy začne klesať tlak v systéme.
Riadiaca jednotka frekvenčného meniča prostredníctvom snímača tlaku
vyhodnotí situáciu a spustí čerpadlo. Čerpadlo beží tak dlho pokiaľ sa opäť
nedosiahne nastavená hodnota konštantného tlaku.
Veľmi jednoduché a intuitívne ovládanie.
Čerpadlo zastavíme, spustíme, tlak pridáme, uberiame jednoducho a rýchlo,
kedykoľvek keď potrebujeme .
Kontrolný panel vás vždy informuje
- či čerpadlo pracuje, alebo stojí, pretože nie je žiadny odber vody, alebo stojí
kvôly poruche.
- či je prítomné napájacie napätie
Čo obsahuje inštalačný set
Popis základných tlačítok na frekvenčnom meniči
+
Umožňuje zvýšiť tlak a tiež pohyb hore v
pokročilých nastaveniach
-
Umožňuje znížiť tlak a tiež pohyb dole v
pokročilých nastaveniach
START
Zapnutie čerpadla, štart samoregulačného
testu pri prvom spustení, alebo po resete
STOP
Okamžité zastavenie čerpadla
- Ponorné čerpadlo vhodného výkonu s dannou dĺžkou kábla. Výkon
čerpadla je pri použití s frekvenčným meničom vhodné predimenzovať čo do
množstva a aj výtlaku.
- Kábel . Dĺžka kábla je voliteľná viď tabuľka na poslednej strane. Zvolte si
rozdielnu dľžku kábla v závislosti na použitom výkone elektromotora.
POWER
Zelená svieti = prítomné napájacie napätie
- Frekvenčný menič vhodného výkonu. Všetky použité z ostavy sú na
230V a do výkonu 1,1kW, alebo do 1,5kW. Frekvenčné meniče sú dodávané
vrátane prepojovacích elektrických káblov s koncovkami a s nakáblovaným
snímačom tlaku. V prípade požiadavky môžeme kábel od snímača tlaku
predĺžiť. Cenu za samotné frekvenčný menič na poslednej strane.
- Zmontovaný inštalačný SET armatúr v 1" dimenzii, ktorý je potrebné
namontovať do hlavného vodovodného radu, a do ktorého sa zapojí snímač
tlaku
1
PUMP ON
Zelená svieti = čerpadlo je v prevádzke ("beží")
ALARM
Červená svieti = čerpadlo stojí pre poruchu, je
nutný reštart
červená bliká = čerpadlo sa zastavuje pre
poruchu a automaticky sa reštartuje.
201209
ponorné čerpadlá do úzkych vrtov
85 C
3,5"
(85mm)
Prietok Q
Napätie
Typ čerpadla
Výkon (kW)
Dĺžka kábla
s frekvenčným meničom s reguláciou na konštantný tlak
Predajná cena s
m3/h.
DPH
0
0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
2,7
3
3,3
3,6
l/min.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
60
53,5
46
38
29
20
84
77
69
60
49
37
25
94
85 C-14
20m
0,55 230V
79
85 C-18
30m
0,75
102 101 99,5
85 C-22
40m
1,1
125 123 121 118 114 109 102
84
73
60
45
31
85 C-26
40m
1,1
148 146 143 140 135 129 121 111 100
86
71
53
36
78,5 77,5 75,5
97
73
69,5 65,5
93,5 89,5
80
H
Výtlačná výška čerpadla
(m)
85 C-14
60
40
20
0
0
10
20
30
40
50
60
70
Q l/min
Objem čerpanej kvapaliny
100
H
Výtlačná výška čerpadla
(m)
85 C-18
80
NOVINKA !!!
60
40
20
0
0
10
20
30
40
50
60
70
Q l/min
Objem čerpanej kvapaliny
priemer
čerpadiel
85mm
120
H
Výtlačná výška čerpadla
(m)
85 C-22
100
80
60
Univerzálne čerpadlá použiteľné
do akéhokoľvek vrtu
40
20
0
0
10
20
30
40
50
Objem čerpanej kvapaliny
60
70
Q l/min
140
H
- Sú vhodné do úzkych vrtov. Tam, kde sa iné čerpadlá
nezmestia, alebo iba veľmi natesno nastupuje rada 85 C.
85 C-26
120
(m) 100
Výtlačná výška čerpadla
POUŽITIE
Univerzálna rada ponorných čerpadiel s širokou škálou
aplikácii.
- 85 CE-22, 85 CE-26 sú vhodné do hlbokých vrtov.
80
- Vďaka strmej krivke sú vhodné aj do studní s malou
výdatnosťou. V spolupráci s frekvenčným meničom sa tlak
napriek premenlivej výške hladiny v studni vyreguluje.
60
40
20
0
0
10
20
Objem čerpanej kvapaliny
30
40
50
60
70
Q l/min
2
- 85 C čerpadlá sú určené do 1", LDPE DN32 rozvodných
systémov. Vďaka viacstupňovej konštrukcii a úzkej krivke
(max 60l/min ) výkony použitých elektromotorov
nepresahujú 1,1kW, a preto je pomer cena výkon
najpriaznivejšia spomedzi všetkých aplikovaných čerpadiel.
201209
najpriaznivejšia spomedzi všetkých aplikovaných čerpadiel.
profi ponorné čerpadlá
ST
4"
s frekvenčným meničom s reguláciou na konštantný tlak
Dĺžka kábla
Výkon (kW)
(96mm)
ST 1316
20m
0,75
ST 1814
20m
1,1
Napätie
Typ čerpadla
Prietok Q
Predajná cena s
m3/h.
DPH
0
1,2
1,8
2,4
3
3,6
4,2
4,8
5,4
6
7,2
8,4
l/min.
0
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
106
101
95
83
70
54
33
93
89
86
81
76
68
58
47
33
20
46
29
230V
ST 1818
30m
1,5
120
115
111
105
98
88
75
60
42
25
STX 3514
20m
1,5
88
86
84
82
79,5
77
74
70
65
60
Tmavšou farbou vyznačená odporúčaná pracovná oblasť
100
Výtlačná výška čerpadla
H
(m)
ST-1316
80
60
40
20
0
0
10
20
30
40
50
60
70
Q l/min
Objem čerpanej kvapaliny
100
Výtlačná výška čerpadla
H
(m)
ST-1814
80
60
40
20
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
Q l/min
Objem čerpanej kvapaliny
120
ST-1818
Výtlačná výška čerpadla
H 100
(m)
80
POUŽITIE
60
ST čerpadlá predstavujú celú výkonovú radu 4" ponorných
čerpadiel s prietokmi od 0 až do 400l/min a výtlakmi až do
322m. ST čerpadlá sú profesionálne ponorné čerpadlá s
plávajúcimi obežnými kolesami vyznačujúcimi sa vysokou
odolnosťou voči mechanickými nečistotám. Preto sa môžu
aplikovať všade tam kde je riziko zvýšenéh o množstva
mechanických nečistôt ( až 180g/m3).
40
20
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
Q l/min
Objem čerpanej kvapaliny
Používajú na čerpanie vody z vrtov, studní a vodojemov, v
domácnosti, vo vodárenských zariadeniach a v priemysle.
Používajú sa na zvyšovanie tlaku, na zavlažovanie a na malé
a stredné protipožiarne stanice.
100
Výtlačná výška čerpadla
H
(m)
Pozostáva z:
- čerpadla ST, STX 230V
- kábla danej dĺžky
- frekvenčného meniča s flexokáblami
- snímača tlaku
- zostavy pripojovacích armatúr
- 8l tlakovej nádoby GWS
STX-3514
80
Spomedzi nich ponúkame nasledovné najpredávanejšie
typy.
V kombinácii s frekvenčným meničom si dokážu poradiť so
zvýšeným obsahom mechanických nečitôt a čerpať vodu aj
tam kde iné čerpadlá zlyhali.
60
40
20
0
0
15
30
45
Objem čerpanej kvapaliny
60
75
90
105
120
135
150
Q l/min
3
Široká krivka ST-E 18 a STX-E 35 umožňuje čerpať tak malé
ako aj veľké množstvo vody. ST-E 18 odporúčame použiť na
1", alebo 5/4" rozvodný systém v závislosti na
požadovaných prietokoch a STX-E 35 na 5/4" rozvodný
systém.
201209
systém.
profi ponorné čerpadlá
STX-1318
STX-1324
(96mm)
Výkon (kW)
Prietok Q
Napätie
Typ čerpadla
4"
s frekvenčným meničom s reguláciou na konštantný tlak
Dĺžka kábla
STX-E
20m
1,1
30m
1,5
Predajná cena s
m3/h.
DPH
0
0,6
1,2
1,8
2,4
3
3,6
4,2
4,8
l/min.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
108
106
102
96
86
74
59
42
20
144
141
136
128
115
98
79
56
27
230V
100
Výtlačná výška čerpadla
H
(m)
STX-1318
80
Pozostáva z:
- čerpadla STX 230V
- kábla danej dĺžky
- frekvenčného meniča s
flexokáblami
- snímača tlaku
- zostavy pripojovacích
armatúr
- 8l tlakovej nádoby GWS
60
40
20
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Q l/min
Objem čerpanej kvapaliny
140
Výtlačná výška čerpadla
H 120
(m) 100
STX-1324
POUŽITIE
STX čerpadlá predstavujú hybrid medzi ST a SP
čerpadlami. Na rozdiel od ST čerpadiel majú
pevne uchytené nerezové obežné kolesá.
80
60
40
20
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Q l/min
Objem čerpanej kvapaliny
ponorné čerpadlá do úzkych vrtov
HS
s frekvenčným meničom s reguláciou na konštantný tlak
3"
HS 5-3
HS 5-4
35m 0,9kW
Predajná cena s
DPH
230V
40m 1,5kW
Prietok Q
Veľkosť
nádrže
Typ čerpadla
Napätie
Dĺžka kábla
Výkon (kW)
(74mm)
m3/h.
0
1,2
2,4
3,6
4,8
6
7,2
l/min.
0
20
40
60
80
100
120
8l
H (m)
75
70
64
56
45
28
0
96
90
80
68
53
32
0
Pozostáva
100
90
H
G 5/4"
- 3" ponorného čerpadla s káblom
- prietokovej armatúry s frekvenčným
meničom a snímačom tlaku
- 8l tlakovej nádoby
HS 5-4
80
HS 5-3
(m) 70
Výtlačná výška čerpadla
60
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
Objem čerpanej kvapaliny
70
80
90 100 110 120
Q l/min
4
201209
SP-E
4"
celonerezové ponorné čerpadlá
SP-1812
SP-1815
SP-2512
SP-2517
20m
0,75
20m
1,10
20m
20m
(96mm)
Prietok Q
Predajná cena s
m3/h.
DPH
Napätie
Výkon (kW)
Typ čerpadla
Dĺžka kábla
s frekvenčným meničom s reguláciou na konštantný tlak
l/min.
0
1,5
1,8
2,1
2,4
2,7
3
3,6
4,2
4,8
5,4
6
80
90
100
0
25
30
35
40
45
50
60
70
77
66
64
61
58
55
51
42
28
97
82
79,5
76,5
73
69
64
52
35
1,1
75
69
67
65
63,5
62
60
56
52
47
42
35
1,5
106
98
95,5
93
91
89
87
83
78
71
62
50
230V
80
SP-1812
H
Výtlačná výška čerpadla
(m)
60
40
20
0
0
10
20
30
40
50
60
70
Q l/min
Objem čerpanej kvapaliny
100
H
Výtlačná výška čerpadla
(m)
SP-1815
80
Pozostáva z :
- čerpadla SP 230V
- kábla danej dĺžky,
- frekvenčného meniča s
flexokáblami
- snímača tlaku
- zostavy pripojovacích armatúr
- 8l tlakovej nádoby
60
40
20
0
0
10
20
30
40
50
60
70
Q l/min
Objem čerpanej kvapaliny
80
H
SP-2512
60
Výtlačná výška čerpadla
(m)
40
20
POUŽITIE
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Objem čerpanej kvapaliny
90
100
110
Q l/min
100
H
Výtlačná výška čerpadla
(m)
SP-2517
80
60
40
20
0
0
10
20
30
40
Objem čerpanej kvapaliny
50
60
70
80
90
100
110
SP čerpadlá predstavujú celú výkonovú radu 4" ponorných
celonerezových čerpadiel s prietokmi od 0 až do 300l/min a
výtlakmi až do 375m. SP čerpadlá sú profesionálne
ponorné čerpadlá s celonerezovou hydraulikou.
Používajú na čerpanie vody z vrtov, studní a vodojemov, v
domácnosti, vo vodárenských zariadeniach a v priemysle.
Používajú sa na zvyšovanie tlaku, na zavlažovanie a na malé
a stredné protipožiarne stanice.
Spomedzi nich ponúkame nasledovné najpredávanejšie
typy.
V kombinácii s frekvenčným meničom predstavujú SP
čerpadlá to najkvalitnejšie a najlepšie riešenie aké
ponúkame . Hlavnou výhodou SP-E kompletov je široká
krivka s dobrou moduláciou výkonu.
Q l/min
5
201209
Frekvenčné meniče 230V,
Samostatný frekvenčný menič 230V s
flexošnúrami a tlakovým čidlom
Pripojovacie SETy armatúr
SET armatúr
Predajná
cena s DPH
MM1,5W 230V
1,1kW
9A
342,00 €
MM2W 230V
1,5kW
11A
421,80 €
Uvedené Set-y sú rozdielne v
použitej tlakovej nádobe. GWS
nádoby (8l a 24l) sú bezúdržbové a
je na ne 5-ročná záruka a sú vrátane
nástenného držiaka. Odporúčame
používať GWS nádoby
SET armatúr k ponornému čerpadlu s
frekvenčným meničom
Predajná
cena s DPH
SET6 1" s 8l nádobou
68,40 €
SET6 1" s 8l nádobou GWS
82,26 €
SET6 1" s 24l nádobou GWS
82,26 €
AFC - stojaté tlakové nádoby AQUAPRESS s vakom
PWB - stojaté tlakové nádoby GWS s membránou
Tlakové nádoby AQUAPRESS, GWS
p.max (bar)
pripojenie
Typ
priemer ø
výška h(mm)
Predajná
cena s DPH
22,42 €
AFC 8
8bar / 1"
195mm
325mm
AFC 24
8bar / 1"
365mm
325mm
31,08 €
AFC 33
8bar / 1"
365mm
415mm
39,56 €
AFCV 50
10bar/ 1"
370mm
790mm
74,95 €
AFCV 80
10bar/ 1"
460mm
785mm
100,02 €
AFCV 100
10bar/ 1"
460mm
895mm
141,77 €
AFCV 150
10bar/ 1"
500mm
970mm
184,50 €
PWB8
10bar/ 1"
202mm
313mm
43,66 €
PEWB24
10bar/ 1"
290mm
447mm
38,40 €
PWB35
10bar/ 1"
318mm
481mm
81,17 €
PWB35V
10bar/ 1"
318mm
555mm
81,17 €
PWB60V
10bar/ 1"
389mm
620mm
155,95 €
PWB80V
10bar/ 1"
389mm
804mm
182,58 €
PWB100V
10bar/ 1"
430mm
818mm
236,87 €
Príplatky za káble v závislosti na výkone motora
V prípade, že potrebujete dlhší alebo kratší kábel ako je uvedený v originálnej zostave, z doleuvedenej tabuľky odčítajte cenu kábla.
ktorá je v závislosti na výkone ponorného čerpadla cenu danej dĺžky kábla a pripočítajte cenu požadovanej dĺžky kábla
motor
Príplatky za kábel káblový spoj a vyhotovenie k cene čerpadiel bez kábla na 230V
výkon
v závislosti od výkonu elektromotora dĺžky a typu použitého kábla
230V
20m kábla
0,55kW
4Gx1
41,3 €
4Gx1
48,8 €
4Gx1
56,3 €
4Gx1
63,7 €
4Gx1
71,2 € 4Gx1 86,2 € 4Gx1,5 123 € 4Gx1,5 141 € 4Gx2,5 236 € 4Gx2,5 264 € 4Gx2,5 292 €
0,75kW
4Gx1
41,3 €
4Gx1
48,8 €
4Gx1
56,3 €
4Gx1
63,7 €
4Gx1
71,2 € 4Gx1,5 104 € 4Gx1,5 123 € 4Gx2,5 209 € 4Gx2,5 236 € 4Gx2,5 264 € 4Gx2,5 292 €
1,1kW
4Gx1
41,3 €
4Gx1
48,8 €
4Gx1
56,3 € 4Gx1,5 76,9 € 4Gx1,5 86,0 € 4Gx2,5 153 € 4Gx2,5 181 € 4Gx2,5 209 € 4Gx4 318 € 4Gx4 355 € 4Gx4 392 €
1,5kW
25m kábla
30m kábla
35m kábla
40m kábla
50m kábla
4Gx1,5 49,3 € 4Gx1,5 48,8 € 4Gx1,5 67,7 € 4Gx2,5 112 € 4Gx2,5 126 € 4Gx2,5 153 €
6
60m kábla
4Gx4
70m kábla
80m kábla
90m kábla 100m kábla
244 € 4Gx4 281 € 4Gx4 318 € 4Gx6
4Gx6
201209
Download

prospekt kompletov čerpadiel s frekvenčnými meničmi