Elektronik Sanayi ve Tic. A.fi.
F‹YAT L‹STES‹
MAYIS 2014
.
yı
l
44
4
4
Na-De Elektronik San. & Tic. A.fi .
NA-DE ELEKTRON‹K SANAY‹ VE T‹CARET ANON‹M fiS‹RKET‹
44
INSENSE
1
INTOUCH
19
INFIRE
43
INDOOR
55
INLIGHT
61
R
TÜVRheinland
RoHS
Hareket Sensörü ve Hareket Sensörlü Ayd›nlatma Sistemleri
Alg›da Aç›kl›k ve Seçicilik...
Clearence and Selectivity in Perception...
HAREKET SENSÖRLÜ
01000
LED AYDINLATMA S‹STEMLER‹
360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 8.5W-375 Lumen
80.00 TL
300 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
300 mm
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
LED
100 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
2,8 m
• S›va üstü kolay montaj
4,5 m
4,5 m
9m
• Ayd›nlatma fliddeti 375 lumen
• S›cak Beyaz 2800-3100K
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
Ayd›nlatma fliddeti
LM
~110-240 Vac / 50-60 Hz
01000 Krom
375 LM
Algılama etki alanı
360°
Max 9m
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koli bilgisi
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
IP
h
2,8 m
Koruma derecesi
20
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
17
kg
I s›n›f›
14
adet
71,00x62,00x34,00
360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 8.5W-375 Lumen
94.00 TL
300 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
300 mm
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
LED
100 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
2,8 m
• S›va üstü kolay montaj
4,5 m
4,5 m
9m
• Ayd›nlatma fliddeti 375 lumen
• S›cak Beyaz 2800-3100K
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
Ayd›nlatma fliddeti
LM
~110-240 Vac / 50-60 Hz
360°
Max 9m
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koli bilgisi
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
IP
h
2,8 m
Koruma derecesi
20
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
17
kg
I s›n›f›
14
adet
71,00x62,00x34,00
360° hareket sensörlü LED’li acil ayd›nlatma özellikli tavan armatürü - 9W - 375 Lumen
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma
• Acilde ayd›nlatma fliddeti 25 lumen
• Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh
• 2 saat acil ayd›nlatma süresi
• Ayd›nlatma fliddeti 375 lumen
AC‹L
AYDINLATMA
300 mm
300 mm
100 mm
LED
103.00 TL
2,8 m
01051
375 LM
Algılama etki alanı
4,5 m
4,5 m
9m
• S›cak Beyaz 2800-3100K
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
~110-240 Vac / 50-60 Hz
Acil ayd›nlatma fliddeti
LM
LM
375 LM
25 LM
Algılama etki alanı
360°
Max 9m
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koli bilgisi
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
IP
h
2,8 m
Koruma derecesi
20
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
17
kg
I s›n›f›
14
adet
71,00x62,00x34,00
117.00 TL
360° hareket sensörlü LED’li acil ayd›nlatma özellikli tavan armatürü - 9W - 375 Lumen
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma
• Acilde ayd›nlatma fliddeti 25 lumen
• Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh
• 2 saat acil ayd›nlatma süresi
• Ayd›nlatma fliddeti 375 lumen
AC‹L
AYDINLATMA
300 mm
100 mm
LED
300 mm
2,8 m
01051 Krom
Ayd›nlatma fliddeti
4,5 m
4,5 m
9m
• S›cak Beyaz 2800-3100K
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
~110-240 Vac / 50-60 Hz
2
Ayd›nlatma fliddeti
Acil ayd›nlatma fliddeti
Algılama etki alanı
LM
LM
360°
375 LM
25 LM
Max 9m
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koli bilgisi
IP
h
2,8 m
Koruma derecesi
20
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
17
kg
14
adet
71,00x62,00x34,00
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
HAREKET SENSÖRLÜ
10550
LED AYDINLATMA S‹STEMLER‹
360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 7W - 275 Lumen
85.00 TL
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
300 mm
300 mm
LED
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma
110 mm
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
• Ayd›nlatma fliddeti 275 lumen
2,8 m
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
4,5 m
4,5 m
9m
• S›cak Beyaz 2800-3100K
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
Ayd›nlatma fliddeti
LM
~110-240 Vac / 50-60 Hz
10550 Krom
275 LM
Algılama etki alanı
360°
Max 9m
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
h
2,8 m
Koli bilgisi
IP
20
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
16
kg
14
adet
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
71,00x62,00x34,00
360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 7W - 275 Lumen
99.00 TL
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
300 mm
300 mm
LED
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma
110 mm
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
• Ayd›nlatma fliddeti 275 lumen
2,8 m
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
4,5 m
4,5 m
9m
• S›cak Beyaz 2800-3100K
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
Ayd›nlatma fliddeti
LM
~110-240 Vac / 50-60 Hz
10650
275 LM
Algılama etki alanı
360°
Max 9m
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
h
2,8 m
Koli bilgisi
IP
20
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
16
kg
14
adet
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
71,00x62,00x34,00
360° hareket sensörlü LED’li acil ayd›nlatma özellikli tavan armatürü - 7.6W - 275 Lumen
110.00 TL
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
300 mm
300 mm
LED
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
• Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma
AC‹L
AYDINLATMA
110 mm
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh
2,8 m
• Acilde ayd›nlatma fliddeti 40 lumen
4,5 m
• Ayd›nlatma fliddeti 275 lumen
4,5 m
9m
• 2 saat acil ayd›nlatma süresi
• S›cak Beyaz 2800-3100K
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
~110-240 Vac / 50-60 Hz
10650 Krom
Ayd›nlatma fliddeti
Acil ayd›nlatma fliddeti
LM
LM
275 LM
40 LM
Algılama etki alanı
360°
Max 9m
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
h
2,8 m
Koli bilgisi
IP
20
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
16
kg
12
adet
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
71,00x62,00x34,00
360° hareket sensörlü LED’li acil ayd›nlatma özellikli tavan armatürü - 7.6W - 275 Lumen
124.00 TL
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
300 mm
300 mm
LED
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
• Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma
AC‹L
AYDINLATMA
110 mm
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh
2,8 m
• Acilde ayd›nlatma fliddeti 40 lumen
4,5 m
• Ayd›nlatma fliddeti 275 lumen
4,5 m
9m
• 2 saat acil ayd›nlatma süresi
• S›cak Beyaz 2800-3100K
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
~110-240 Vac / 50-60 Hz
Ayd›nlatma fliddeti
Acil ayd›nlatma fliddeti
Algılama etki alanı
LM
LM
360°
275 LM
40 LM
Max 9m
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koli bilgisi
IP
h
2,8 m
Koruma derecesi
20
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
16
kg
12
adet
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
71,00x62,00x34,00
3
HAREKET SENSÖRLÜ
10551
LED AYDINLATMA S‹STEMLER‹
360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 8.5W - 575 Lumen
90.00 TL
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
LED
300 mm
300 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma
110 mm
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
• Ayd›nlatma fliddeti 575 lumen
2,8 m
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
4,5 m
4,5 m
9m
• S›cak Beyaz 2800-3100K
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma fliddeti
LM
~110-240 Vac / 50-60 Hz
10551 Krom
575 LM
Algılama etki alanı
360°
Max 9m
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koli bilgisi
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
IP
h
2,8 m
Koruma derecesi
20
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
19
kg
I s›n›f›
12
adet
71,00x62,00x34,00
360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 8.5W - 575 Lumen
104.00 TL
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
LED
300 mm
300 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma
110 mm
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
• Ayd›nlatma fliddeti 575 lumen
2,8 m
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
4,5 m
4,5 m
9m
• S›cak Beyaz 2800-3100K
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma fliddeti
LM
~110-240 Vac / 50-60 Hz
10651
575 LM
Algılama etki alanı
360°
Max 9m
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koli bilgisi
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
IP
h
2,8 m
Koruma derecesi
20
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
19
kg
I s›n›f›
12
adet
71,00x62,00x34,00
360° hareket sensörlü LED’li acil ayd›nlatma özellikli tavan armatürü - 9.3W - 575 Lumen
115.00 TL
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
LED
300 mm
300 mm
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
110 mm
• S›va üstü kolay montaj
AC‹L
AYDINLATMA
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma
• Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh
2,8 m
• Acilde ayd›nlatma fliddeti 40 lumen
4,5 m
• Ayd›nlatma fliddeti 575 lumen
4,5 m
9m
• 2 saat acil ayd›nlatma süresi
• S›cak Beyaz 2800-3100K
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
~110-240 Vac / 50-60 Hz
10651 Krom
Ayd›nlatma fliddeti
Acil ayd›nlatma fliddeti
LM
LM
575 LM
40 LM
Algılama etki alanı
360°
Max 9m
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koli bilgisi
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
IP
h
2,8 m
Koruma derecesi
20
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
18
kg
I s›n›f›
12
adet
71,00x62,00x34,00
360° hareket sensörlü LED’li acil ayd›nlatma özellikli tavan armatürü - 9.3W - 575 Lumen
129.00 TL
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
LED
300 mm
300 mm
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
110 mm
• S›va üstü kolay montaj
AC‹L
AYDINLATMA
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma
• Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh
2,8 m
• Acilde ayd›nlatma fliddeti 40 lumen
4,5 m
• Ayd›nlatma fliddeti 575 lumen
4,5 m
9m
• 2 saat acil ayd›nlatma süresi
• S›cak Beyaz 2800-3100K
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
~110-240 Vac / 50-60 Hz
4
Ayd›nlatma fliddeti
Acil ayd›nlatma fliddeti
Algılama etki alanı
LM
LM
360°
575 LM
40 LM
Max 9m
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koli bilgisi
IP
h
2,8 m
Koruma derecesi
20
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
18
kg
12
adet
71,00x62,00x34,00
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
HAREKET SENSÖRLÜ
10433
LED AYDINLATMA S‹STEMLER‹
360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 10W - 540 Lumen
150.00 TL
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
300 mm
300 mm
LED
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma
100 mm
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
• Ayd›nlatma fliddeti 540 lumen
2,8 m
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
4,5 m
4,5 m
9m
• S›cak Beyaz 2800-3100K
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
Ayd›nlatma fliddeti
LM
~110-240 Vac / 50-60 Hz
10433 Krom
540 LM
Algılama etki alanı
360°
Max 9m
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
h
2,8 m
Koli bilgisi
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
IP
20
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
22
kg
I s›n›f›
8
adet
76,50x50,00x41,00
360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 10W - 540 Lumen
164.00 TL
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
300 mm
300 mm
LED
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma
100 mm
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
• Ayd›nlatma fliddeti 540 lumen
2,8 m
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
4,5 m
4,5 m
9m
• S›cak Beyaz 2800-3100K
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
Ayd›nlatma fliddeti
LM
~110-240 Vac / 50-60 Hz
360°
Max 9m
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
h
2,8 m
Koli bilgisi
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
IP
20
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
22
kg
I s›n›f›
8
adet
76,50x50,00x41,00
360° hareket sensörlü acil ayd›nlatma özellikli LED’li tavan armatürü - 10W - 540 Lumen
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma
• Acilde ayd›nlatma fliddeti 48 lumen
• Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh
• Ayd›nlatma fliddeti 540 lumen
• 2 saat acil ayd›nlatma süresi
300 mm
180.00 TL
300 mm
100 mm
LED
AC‹L
AYDINLATMA
2,8 m
10434
540 LM
Algılama etki alanı
4,5 m
4,5 m
9m
• S›cak Beyaz 2800-3100K
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
~110-240 Vac / 50-60 Hz
Acil ayd›nlatma fliddeti
LM
LM
540 LM
48 LM
Algılama etki alanı
360°
Max 9m
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
h
2,8 m
Koli bilgisi
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
IP
20
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
22
kg
I s›n›f›
8
adet
76,50x50,00x41,00
360° hareket sensörlü acil ayd›nlatma özellikli LED’li tavan armatürü - 10W - 540 Lumen
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma
300 mm
194.00 TL
300 mm
100 mm
LED
• Acilde ayd›nlatma fliddeti 48 lumen
• Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh
• Ayd›nlatma fliddeti 540 lumen
• 2 saat acil ayd›nlatma süresi
AC‹L
AYDINLATMA
4,5 m
2,8 m
10434 Krom
Ayd›nlatma fliddeti
4,5 m
9m
• S›cak Beyaz 2800-3100K
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
~110-240 Vac / 50-60 Hz
Ayd›nlatma fliddeti
Acil ayd›nlatma fliddeti
Algılama etki alanı
LM
LM
360°
540 LM
48 LM
Max 9m
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koli bilgisi
IP
h
2,8 m
Koruma derecesi
20
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
22
kg
8
adet
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
76,50x50,00x41,00
5
HAREKET SENSÖRLÜ
10431
LED AYDINLATMA S‹STEMLER‹
360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 10W - 540 Lumen
155.00 TL
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
LED
370 mm
370 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma
130 mm
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
• Ayd›nlatma fliddeti 540 lumen
2,8 m
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
4,5 m
4,5 m
9m
• S›cak Beyaz 2800-3100K
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
Ayd›nlatma fliddeti
LM
~110-240 Vac / 50-60 Hz
10431 Krom
540 LM
Algılama etki alanı
360°
Max 9m
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koli bilgisi
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
IP
h
2,8 m
Koruma derecesi
20
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
22
kg
I s›n›f›
8
adet
76,50x50,00x41,00
360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 10W - 540 Lumen
169.00 TL
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
LED
370 mm
370 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma
130 mm
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
• Ayd›nlatma fliddeti 540 lumen
2,8 m
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
4,5 m
4,5 m
9m
• S›cak Beyaz 2800-3100K
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
Ayd›nlatma fliddeti
LM
~110-240 Vac / 50-60 Hz
360°
Max 9m
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koli bilgisi
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
IP
h
2,8 m
Koruma derecesi
20
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
22
kg
I s›n›f›
8
adet
76,50x50,00x41,00
360° hareket sensörlü acil ayd›nlatma özellikli LED’li tavan armatürü - 10W - 540 Lumen
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma
• Acilde ayd›nlatma fliddeti 48 lumen
• Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh
• Ayd›nlatma fliddeti 540 lumen
• 2 saat acil ayd›nlatma süresi
AC‹L
AYDINLATMA
370 mm
370 mm
130 mm
LED
185.00 TL
2,8 m
10432
540 LM
Algılama etki alanı
4,5 m
4,5 m
9m
• S›cak Beyaz 2800-3100K
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
~110-240 Vac / 50-60 Hz
Acil ayd›nlatma fliddeti
LM
LM
540 LM
48 LM
Algılama etki alanı
360°
Max 9m
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koli bilgisi
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
IP
h
2,8 m
Koruma derecesi
20
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
22
kg
I s›n›f›
8
adet
76,50x50,00x41,00
360° hareket sensörlü acil ayd›nlatma özellikli LED’li tavan armatürü - 10W - 540 Lumen
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma
AC‹L
AYDINLATMA
370 mm
370 mm
130 mm
LED
199.00 TL
• Acilde ayd›nlatma fliddeti 48 lumen
• Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh
• Ayd›nlatma fliddeti 540 lumen
• 2 saat acil ayd›nlatma süresi
2,8 m
10432 Krom
Ayd›nlatma fliddeti
4,5 m
4,5 m
9m
• S›cak Beyaz 2800-3100K
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
~110-240 Vac / 50-60 Hz
6
Ayd›nlatma fliddeti
Acil ayd›nlatma fliddeti
Algılama etki alanı
LM
LM
360°
540 LM
48 LM
Max 9m
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koli bilgisi
IP
h
2,8 m
Koruma derecesi
20
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
22
kg
8
adet
76,50x50,00x41,00
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
HF SENSÖRLÜ
LED AYDINLATMA S‹STEMLER‹
10951
HF (radar) sensörlü acil ayd›nlatma özellikli LED’li ayd›nlatma armatürü - 11.5W - 270 Lumen
165.00 TL
LED
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• Opal cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• HF sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama
270 mm
95 mm
AC‹L
AYDINLATMA
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
270 mm
• Camın ve duvarın arkasından algılama yapar
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma
• Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh
• Ayd›nlatma fliddeti 270 lumen
4,5 m
• 2 saat acil ayd›nlatma süresi
2,8 m
• Acilde ayd›nlatma fliddeti 55 lumen
4,5 m
9m
• S›cak Beyaz 2800-3100K
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
~230-240V / 50 Hz
10952
Ayd›nlatma fliddeti
Acil ayd›nlatma fliddeti
Algılama etki alanı
LM
LM
360°
270 LM
55 LM
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
2,8 m
Koli bilgisi
IP
h
3m - 9m
Koruma derecesi
20
10 sn ~ 30 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
19
kg
9
adet
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
90,00x61,00x33,50
HF (radar) sensörlü LED’li ayd›nlatma armatürü - 10.5W - 270 Lumen
135.00 TL
LED
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
270 mm
95 mm
• Opal cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
270 mm
• HF sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• Camın ve duvarın arkasından algılama yapar
• Ayd›nlatma fliddeti 270 lumen
• S›cak Beyaz 2800-3100K
4,5 m
Ayd›nlatma fliddeti
LM
~230-240V / 50 Hz
360°
270 LM
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
2,8 m
Koli bilgisi
IP
h
3m - 9m
Koruma derecesi
20
10 sn ~ 30 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
19
kg
9
adet
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
90,00x61,00x33,50
HF (radar) sensörlü tavan armatürü
120.00 TL
270 mm
95 mm
• HF sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama
270 mm
• Camın ve duvarın arkasından algılama yapar
• Opal cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelli¤i
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• S›va üstü kolay montaj
4,5 m
2,8 m
10950
Algılama etki alanı
4,5 m
9m
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
2,8 m
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
4,5 m
9m
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Alg›lama etki alan›
360°
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
h
20
E27
~230-240V / 50 Hz
1x60W
3m - 9m
2,8 m
Koli bilgisi
10 sn ~ 30 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
19
kg
9
adet
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
90,00x61,00x33,50
7
HAREKET SENSÖRLÜ
10710
LED AYDINLATMA S‹STEMLER‹
360° hareket sensörlü acil ayd›nlatma özellikli LED’li tavan armatürü - 12.5W - 490 Lumen
195.00 TL
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
335 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
LED
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
335 mm
• S›va üstü kolay montaj
AC‹L
AYDINLATMA
115 mm
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma
• Acilde ayd›nlatma fliddeti 29 lumen
4,5 m
• Ayd›nlatma fliddeti 490 lumen
2,8 m
• 1-7 saat acil aydınlatma süresi
4,5 m
9m
• S›cak Beyaz 2800-3100K
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
~110-240 Vac / 50-60 Hz
Aydınlatma fliddeti Acil ayd›nlatma fliddeti
LM
LM
490 LM
29 LM
10710 Gri
Algılama etki alanı
Algılama yüksekli¤i
360°
Max 9m
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
+
h
2,8 m
Pil türü
-
Koruma derecesi
20
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
1x9V Ni-Mh fiarjl› Pil
Koli bilgisi
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
IP
I s›n›f›
21
kg
8
adet
69,50x47,00x41,50
360° hareket sensörlü acil ayd›nlatma özellikli LED’li tavan armatürü - 12.5W - 490 Lumen
220.00 TL
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma
335 mm
• Metalik gri gövde
LED
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
335 mm
115 mm
• S›va üstü kolay montaj
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma
• 1-7 saat acil aydınlatma süresi
• Acilde ayd›nlatma fliddeti 29 lumen
4,5 m
2,8 m
AC‹L
AYDINLATMA
4,5 m
9m
• Ayd›nlatma fliddeti 490 lumen
• S›cak Beyaz 2800-3100K
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
~110-240 Vac / 50-60 Hz
10410
Aydınlatma fliddeti Acil ayd›nlatma fliddeti
LM
LM
490 LM
29 LM
Algılama etki alanı
Algılama yüksekli¤i
360°
Max 9m
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
+
h
2,8 m
Pil türü
-
Koruma derecesi
20
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
1x9V Ni-Mh fiarjl› Pil
Koli bilgisi
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
IP
I s›n›f›
21
kg
8
adet
69,50x47,00x41,50
360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 12.5W - 490 Lumen
180.00 TL
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
335 mm
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
LED
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
335 mm
• S›va üstü kolay montaj
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• Ayd›nlatma fliddeti 490 lumen
4,5 m
• S›cak Beyaz 2800-3100K
2,8 m
115 mm
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
4,5 m
9m
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma fliddeti
LM
~110-240 Vac / 50-60 Hz
10410 Gri
490 LM
Algılama etki alanı
360°
Max 9m
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koli bilgisi
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
IP
h
2,8 m
Koruma derecesi
20
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
18
kg
8
adet
69,50x47,00x41,50
205.00 TL
360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 12.5W - 490 Lumen
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
335 mm
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma
LED
• Metalik gri gövde
335 mm
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
115 mm
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
• Ayd›nlatma fliddeti 490 lumen
4,5 m
• S›cak Beyaz 2800-3100K
2,8 m
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
4,5 m
9m
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma fliddeti
LM
~110-240 Vac / 50-60 Hz
8
490 LM
Algılama etki alanı
360°
Max 9m
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koli bilgisi
IP
h
2,8 m
Koruma derecesi
20
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
18
kg
8
adet
69,50x47,00x41,50
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
HAREKET SENSÖRLÜ AYDINLATMA S‹STEMLER‹
10700
360° hareket sensörlü acil ayd›nlatma özellikli tavan armatürü
140.00 TL
AC‹L
AYDINLATMA
335 mm
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
335 mm
115 mm
• Ayarlanabilir zaman, lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
• Elektrik kesintisinde LED ile acil ayd›nlatma
2,8 m
• 1-7 saat acil aydınlatma süresi
4,5 m
• Acilde ayd›nlatma fliddeti 20 lumen
4,5 m
9m
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
360°
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Pil türü
+
h
Acil ayd›nlatma
Acil ayd›nlatma fliddeti
-
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
LM
20
21
kg
E27
~230-240V / 50 Hz
1x60W
Max 9m
2,8 m
10700 Gri
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
1x9V Ni-Mh fiarjl› Pil
12 x 2000 mcd 120°
Koli bilgisi
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
IP
-20 °C ~ +40 °C
20 LM
I s›n›f›
8
adet
69,50x47,00x41,50
360° hareket sensörlü acil ayd›nlatma özellikli tavan armatürü
165.00 TL
AC‹L
AYDINLATMA
335 mm
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• Metalik gri gövde
335 mm
115 mm
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman, lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
• 1-7 saat acil aydınlatma süresi
2,8 m
• Elektrik kesintisinde LED ile acil ayd›nlatma
4,5 m
• Acilde ayd›nlatma fliddeti 20 lumen
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
360°
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Pil türü
+
h
Acil ayd›nlatma
Acil ayd›nlatma fliddeti
-
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
1x60W
10400
Max 9m
2,8 m
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
LM
1x9V Ni-Mh fiarjl› Pil
12 x 2000 mcd 120°
Koli bilgisi
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
IP
20
21
kg
E27
~230-240V / 50 Hz
4,5 m
9m
-20 °C ~ +40 °C
20 LM
I s›n›f›
8
adet
69,50x47,00x41,50
360° hareket sensörlü tavan armatürü
83.00 TL
335 mm
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
335 mm
115 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman, lux özelli¤i
2,8 m
• S›va üstü kolay montaj
4,5 m
4,5 m
9m
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
360°
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
Koli bilgisi
IP
h
20
18
kg
E27
~230-240V / 50 Hz
Max 9m
2,8 m
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
69,50x47,00x41,50
118.00 TL
360° hareket sensörlü tavan armatürü
335 mm
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
335 mm
• Metalik gri gövde
115 mm
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman, lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
2,8 m
10400 Gri
1x60W
TS EN 60669-2-1
TS EN 60598-2-1
8
adet
4,5 m
4,5 m
9m
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
360°
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
h
20
E27
~230-240V / 50 Hz
1x60W
Max 9m
2,8 m
Koli bilgisi
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
18
kg
8
adet
TS EN 60669-2-1
TS EN 60598-2-1
69,50x47,00x41,50
9
HAREKET SENSÖRLÜ
180° 3 hareket sensörlü LED’li duvar armatürü - 7.3W - 200 Lumen
130.00 TL
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• 3 gözlü sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama
• Opal cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• Ayd›nlatma fliddeti 200 lumen
95 mm
310 mm
10 m
12
m
10 m
• S›cak Beyaz 2800-3100K
m
12
LED
225 mm
12 m
10820
LED AYDINLATMA S‹STEMLER‹
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma fliddeti
LM
~110-240 Vac / 50-60 Hz
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
h
43
180°
3m - 12m
2,2 m
Koli bilgisi
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
IP
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
16.5
kg
8
adet
72,50x51,50x31,00
180° 3 hareket sensörlü acil ayd›nlatma özellikli LED’li duvar armatürü - 8W - 200 Lumen
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• 3 gözlü sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama
• Opal cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma
• Acilde ayd›nlatma fliddeti 53 lumen
AC‹L
AYDINLATMA
225 mm
95 mm
310 mm
LED
160.00 TL
10 m
12
12
m
10 m
m
• Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh
• Ayd›nlatma fliddeti 200 lumen
• 2 saat acil ayd›nlatma süresi
12 m
10840
200 LM
Algılama etki alanı
• S›cak Beyaz 2800-3100K
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
~110-240 Vac / 50-60 Hz
LM
LM
200 LM
53 LM
Algılama etki alanı
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
h
43
180°
3m - 12m
2,2 m
Koli bilgisi
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
IP
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
16.5
kg
8
adet
72,50x51,50x31,00
180° 3 hareket sensörlü LED’li duvar armatürü - 7.3W - 200 Lumen
130.00 TL
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• 3 gözlü sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama
• Opal cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• Ayd›nlatma fliddeti 200 lumen
280 mm
10 m
12
m
10 m
• S›cak Beyaz 2800-3100K
m
12
LED
120 mm
225 mm
12 m
10830
Aydınlatma fliddeti Acil aydınlatma fliddeti
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma fliddeti
LM
~110-240 Vac / 50-60 Hz
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
h
43
180°
3m - 12m
2,2 m
Koli bilgisi
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
IP
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
15
kg
8
adet
86,50x51,50x32,00
180° 3 hareket sensörlü acil ayd›nlatma özellikli LED’li duvar armatürü - 8W - 200 Lumen
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• 3 gözlü sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama
• Opal cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma
• Acilde ayd›nlatma fliddeti 53 lumen
• Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh
• Ayd›nlatma fliddeti 200 lumen
• 2 saat acil ayd›nlatma süresi
10 m
12
m
10 m
m
12
AC‹L
AYDINLATMA
120 mm
225 mm
280 mm
LED
160.00 TL
12 m
10850
200 LM
Algılama etki alanı
• S›cak Beyaz 2800-3100K
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
~110-240 Vac / 50-60 Hz
10
Aydınlatma fliddeti Acil aydınlatma fliddeti
LM
LM
200 LM
53 LM
Algılama etki alanı
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
2,2 m
Koli bilgisi
IP
h
43
180°
3m - 12m
Koruma derecesi
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
15
kg
8
adet
86,50x51,50x32,00
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
HAREKET SENSÖRLÜ AYDINLATMA S‹STEMLER‹
10800
180° 3 hareket sensörlü duvar armatürü
89.00 TL
225 mm
95 mm
310 mm
• 3 gözlü sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama
• Opal cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelli¤i
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
10 m
10 m
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
h
43
180°
~230-240V / 50 Hz
10810
1x60W
3m - 12m
12 m
Koli bilgisi
IP
E27
10 sn ~ 5 dk
2,2 m
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
m
12
12
m
• S›va üstü kolay montaj
16.5
kg
TS EN 60669-2-1
TS EN 60598-2-1
8
adet
72,50x51,50x31,00
89.00 TL
180° 3 hareket sensörlü duvar armatürü
120 mm
225 mm
280 mm
• 3 gözlü sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama
• Opal cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelli¤i
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
10 m
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
h
43
180°
10200
1x60W
3m - 12m
Koli bilgisi
IP
E27
~230-240V / 50 Hz
12 m
12
Algılama etki alanı
10 sn ~ 5 dk
2,2 m
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
m
Aydınlatma yükü
12
Çalıflma gerilimi
10 m
m
• S›va üstü kolay montaj
15
kg
TS EN 60669-2-1
TS EN 60598-2-1
8
adet
86,50x51,50x32,00
68.00 TL
110° hareket sensörlü duvar armatürü
120 mm
80 mm
• PL ampul kullanım sayesinde B sınıfı enerji tüketimi
335 mm
• Göz yormayan soft ayd›nlatma
• Ayarlanabilir zaman, lux özelli¤i
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• S›va üstü kolay montaj
• Güç tüketimi 11W
35W
45W
75W
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
h
7W
9W
11W
54
110°
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
G23
~230-240V / 50 Hz
9m
2,2 m
7 sn ~ 6 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
130.00 TL
110° hareket sensörlü LED’li duvar armatürü - 6W - 225 Lumen
120 mm
80 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
LED
• Göz yormayan soft ayd›nlatma
• Ayarlanabilir zaman, lux özelli¤i
335 mm
10210
11W
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• S›va üstü kolay montaj
• Ayd›nlatma fliddeti 225 lumen
Çalıflma gerilimi
Ayd›nlatma fliddeti
LM
~230-240V / 50 Hz
225 LM
Algılama etki alanı
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
IP
h
54
110°
Max 9m
2,2 m
Koruma derecesi
7 sn ~ 6 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
II s›n›f›
11
HAREKET SENSÖRLÜ
10260
LED AYDINLATMA S‹STEMLER‹
180° hareket sensörlü projektör - 6W - 375 Lumen
85.00 TL
130 mm
150 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
LED
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
203 mm
• S›va üstü kolay montaj
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• Ayd›nlatma fliddeti 375 lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma fliddeti
Algılama etki alanı
LM
~230-240V / 50 Hz
10290
Zaman ayarı
Algılama yüksekli¤i
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
375 LM
2m - 12m
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
IP
h
44
180°
10 sn ~ 5 dk
1-3m
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
180° hareket sensörlü projektör - 9W - 550 Lumen
105.00 TL
200 mm
140 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
LED
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
240 mm
• S›va üstü kolay montaj
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• Ayd›nlatma fliddeti 550 lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma fliddeti
Algılama etki alanı
LM
~230-240V / 50 Hz
10220
550 LM
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
2m - 12m
1-3m
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
IP
h
44
180°
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
360° hareket sensörlü tavan armatürü
38.50 TL
300 mm
300 mm
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
100 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• S›va üstü kolay montaj
4,5 m
2,8 m
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
4,5 m
9m
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
360°
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
h
20
E27
~230-240V / 50 Hz
10220 Krom
2x25W
Max 9m
2,8 m
Koli bilgisi
IP
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
15
kg
TS EN 60669-2-1
TS EN 60598-2-1
10
adet
63,50x60,50x33,00
360° hareket sensörlü tavan armatürü
52.50 TL
300 mm
300 mm
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
100 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• S›va üstü kolay montaj
4,5 m
2,8 m
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
4,5 m
9m
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
360°
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
h
20
E27
~230-240V / 50 Hz
12
2x25W
Max 9m
2,8 m
Koli bilgisi
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
15
kg
10
adet
63,50x60,50x33,00
TS EN 60669-2-1
TS EN 60598-2-1
HAREKET SENSÖRLÜ AYDINLATMA S‹STEMLER‹
10330
360° hareket sensörlü tavan armatürü
46.00 TL
300 mm
300 mm
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
110 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• S›va üstü kolay montaj
4,5 m
2,8 m
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
4,5 m
9m
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
360°
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
h
20
E27
~230-240V / 50 Hz
10330 Krom
2x25W
Max 9m
2,8 m
Koli bilgisi
IP
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
15
kg
TS EN 60669-2-1
TS EN 60598-2-1
10
adet
63,50x60,50x33,00
60.00 TL
360° hareket sensörlü tavan armatürü
300 mm
300 mm
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
110 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• S›va üstü kolay montaj
4,5 m
2,8 m
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
4,5 m
9m
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
360°
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
h
20
E27
~230-240V / 50 Hz
10440
2x25W
Max 9m
2,8 m
Koli bilgisi
IP
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
15
kg
TS EN 60669-2-1
TS EN 60598-2-1
10
adet
63,50x60,50x33,00
360° hareket sensörlü tavan armatürü
46.00 TL
300 mm
300 mm
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
110 mm
• Özel cam› sayesinde kristalize görüntü
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• S›va üstü kolay montaj
4,5 m
2,8 m
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
4,5 m
9m
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
360°
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
h
20
E27
~230-240V / 50 Hz
Max 9m
2,8 m
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
16
kg
TS EN 60669-2-1
TS EN 60598-2-1
10
adet
63,50x60,50x33,00
60.00 TL
360° hareket sensörlü tavan armatürü
300 mm
300 mm
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
• Özel cam› sayesinde kristalize görüntü
110 mm
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
4,5 m
2,8 m
10440 Krom
2x25W
Koli bilgisi
IP
4,5 m
9m
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
360°
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
h
20
E27
~230-240V / 50 Hz
2x25W
Max 9m
2,8 m
Koli bilgisi
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
16
kg
10
adet
TS EN 60669-2-1
TS EN 60598-2-1
63,50x60,50x33,00
13
HAREKET SENSÖRLÜ AYDINLATMA S‹STEMLER‹
10530 Düz
360° hareket sensörlü tavan armatürü
46.00 TL
300 mm
300 mm
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
110 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• S›va üstü kolay montaj
4,5 m
2,8 m
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
4,5 m
9m
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
360°
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
h
20
E27
~230-240V / 50 Hz
10110
2x25W
Max 9m
2,8 m
Koli bilgisi
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
16
kg
TS EN 60669-2-1
TS EN 60598-2-1
10
adet
63,50x60,50x33,00
360° hareket sensörlü tavan armatürü
49.00 TL
300 mm
300 mm
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
150 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• S›va üstü kolay montaj
4,5 m
2,8 m
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
4,5 m
9m
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
360°
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
h
20
E27
~230-240V / 50 Hz
10110 Krom
2x40W
Max 9m
2,8 m
Koli bilgisi
IP
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
18
kg
TS EN 60669-2-1
TS EN 60598-2-1
10
adet
74,00x63,00x33,00
360° hareket sensörlü tavan armatürü
63.00 TL
300 mm
300 mm
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
150 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• S›va üstü kolay montaj
4,5 m
2,8 m
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
4,5 m
9m
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
360°
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
h
20
E27
~230-240V / 50 Hz
14
2x40W
Max 9m
2,8 m
Koli bilgisi
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
18
kg
10
adet
74,00x63,00x33,00
TS EN 60669-2-1
TS EN 60598-2-1
HAREKET SENSÖRLÜ AYDINLATMA S‹STEMLER‹
10430
360° hareket sensörlü tavan armatürü
65.00 TL
370 mm
370 mm
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
2,8 m
130 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
4,5 m
4,5 m
9m
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
360°
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
Koli bilgisi
IP
h
20
22
kg
E27
~230-240V / 50 Hz
10430 Krom
2x40W
Max 9m
2,8 m
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
TS EN 60669-2-1
TS EN 60598-2-1
8
adet
76,50x50,00x41,00
360° hareket sensörlü tavan armatürü
82.00 TL
370 mm
370 mm
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
2,8 m
130 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
4,5 m
4,5 m
9m
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
360°
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
Koli bilgisi
IP
h
20
22
kg
E27
~230-240V / 50 Hz
Max 9m
2,8 m
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
76,50x50,00x41,00
360° hareket sensörlü tavan armatürü
49.00 TL
250 mm
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
250 mm
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir zaman, lux özelli¤i
• S›va üstü kolay montaj
2,8 m
100 mm
10300
2x40W
TS EN 60669-2-1
TS EN 60598-2-1
8
adet
4,5 m
4,5 m
9m
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
360°
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
h
20
E27
~230-240V / 50 Hz
1x60W
Max 9m
2,8 m
Koli bilgisi
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
8
kg
10
adet
TS EN 60669-2-1
TS EN 60598-2-1
52,50x52,50x29,00
15
HAREKET SENSÖR S‹STEMLER‹
10463
360° tavan tipi hareket sensörü (trio - 3 göz sensör)
87.00 TL
122 mm
122 mm
• 3 gözlü sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama
65 mm
• Aç› ayar aparat› sayesinde 180° - 360° ayarlanabilme
• S›va üstü kolay montaj
• Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelli¤i
2,8 m
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
12 m
• 24 m alg›lama mesafesi
12 m
24 m
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
Algılama yüksekli¤i
360°
~230-240V / 50 Hz
10465
2000W / 800W
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
h
6m - 24m
TS EN
60669-2-1
20
2,8 m
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
360° tavan tipi hareket sensörü - S›va alt› (trio - 3 göz sensör)
95.00 TL
122 mm
146,40 mm
• S›va alt› kolay montaj
• Aç› ayar aparat› sayesinde 180° - 360° ayarlanabilme
• Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelli¤i
2,8 m
65,8 mm
• 3 gözlü sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
12 m
• 24 m alg›lama mesafesi
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
Algılama yüksekli¤i
360°
~230-240V / 50 Hz
10464
2000W / 800W
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Montaj Kesim Çap›
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
h
6m - 24m
12 m
12 m
TS EN
60669-2-1
20
2,8 m
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
Ø 130mm
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
360° tavan tipi hareket sensörü
52.00 TL
122 mm
122 mm
45 mm
• 360° alg›lama aç›s›
• S›va üstü kolay montaj
• Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelli¤i
2,8 m
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
6m
6m
12 m
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
Algılama yüksekli¤i
360°
~230-240V / 50 Hz
10466
2000W / 800W
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
h
3m - 12m
TS EN
60669-2-1
20
2,8 m
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
360° tavan tipi hareket sensörü - S›va alt›
60.00 TL
146,40 mm
146,40 mm
• S›va alt› kolay montaj
• Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelli¤i
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
6m
2,8 m
55,8 mm
• 360° alg›lama aç›s›
6m
12 m
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
Algılama yüksekli¤i
360°
~230-240V / 50 Hz
10100
2000W / 800W
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Montaj Kesim Çap›
Çalıflma sıcaklı¤ı
3m - 12m
2,8 m
Koruma derecesi
IP
h
20
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
Ø 130mm
-20 °C ~ +40 °C
TS EN
60669-2-1
II s›n›f›
Switch tipi hareket sensörü
62.00 TL
80 mm
• 3 Konumlu anahtar ile AUTO, ON,OFF mod seçenekleri
55 mm
• S›va üstü ve s›va alt› kolay montaj
80 mm
• Tavanda ve duvarda kullan›labilme özelli¤i
• Ayarlanabilir zaman, lux özelli¤i
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Tavanda 360° alg›lama aç›s›, Duvarda 180° alg›lama aç›s›
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
360°
180°
~230-240V / 50 Hz
10100 Gri
1000W / 400W
9m / 8m
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
Koli bilgisi
IP
h
20
h
2,8 m / 1-2 m
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
7
kg
48
adet
TS EN 60669-2-1
34,00x28,00x27,50
Switch tipi hareket sensörü
78.00 TL
80 mm
• 3 Konumlu anahtar ile AUTO, ON,OFF mod seçenekleri
• S›va üstü ve s›va alt› kolay montaj
80 mm
• Tavanda ve duvarda kullan›labilme özelli¤i
• Ayarlanabilir zaman, lux özelli¤i
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Tavanda 360° alg›lama aç›s›, Duvarda 180° alg›lama aç›s›
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
360°
180°
~230-240V / 50 Hz
16
1000W / 400W
9m / 8m
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
Koli bilgisi
IP
h
20
h
2,8 m / 1-2 m
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
7
kg
48
adet
34,00x28,00x27,50
TS EN 60669-2-1
55 mm
HAREKET SENSÖR S‹STEMLER‹
10360
360° tavan tipi hareket sensörü
38.00 TL
140 mm
140 mm
• S›va üstü kolay montaj
• Ayarlanabilir zaman, lux özelli¤i
2,8 m
40 mm
• 360° alg›lama aç›s›
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
4,5 m
4,5 m
9m
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
Algılama yüksekli¤i
360°
~230-240V / 50 Hz
10359
1000W / 400W
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
h
Max 9m
2,8 m
Koli bilgisi
IP
20
5 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
8
kg
II s›n›f›
32
adet
TS EN 60669-2-1
44,50x30,50x32,00
38.00 TL
360° tavan tipi hareket sensörü - s›va alt›
140 mm
140 mm
• S›va altı kolay montaj
• Ayarlanabilir zaman, lux özelli¤i
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
4,5 m
2,8 m
40 mm
• 360° alg›lama aç›s›
4,5 m
9m
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
Algılama yüksekli¤i
360°
~230-240V / 50 Hz
10361
1000W / 400W
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Montaj Kesim Çap›
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
h
Max 9m
Koli bilgisi
20
2,8 m
5 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
Ø 130mm
-20 °C ~ +40 °C
8
kg
II s›n›f›
TS EN
60669-2-1
32
adet
44,50x30,50x32,00
38.00 TL
360° hareket sensörü - s›va üstü
125 mm
125 mm
• 360° alg›lama aç›s›
45 mm
• 360° dönebilen gövde
• S›va üstü kolay montaj
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
2,8 m
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
4,5 m
4,5 m
9m
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
Algılama yüksekli¤i
360°
~230-240V / 50 Hz
10362
1000W / 400W
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
2,8 m
Koli bilgisi
IP
h
Max 9m
Koruma derecesi
20
5 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
8
kg
32
adet
TS EN 60669-2-1
48,00x28,50x28,00
40.00 TL
360° hareket sensörü - s›va alt›
40 mm
125 mm
125 mm
• 360° alg›lama aç›s›
• 360° dönebilen gövde
• S›va alt› kolay montaj
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
4,5 m
2,8 m
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
4,5 m
9m
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
Algılama yüksekli¤i
360°
~230-240V / 50 Hz
Max 9m
Gün ıfl›¤ı ayarı
Montaj Kesim Çap›
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koli bilgisi
IP
h
2,8 m
Koruma derecesi
20
5 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
Ø 115mm
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
8
kg
32
adet
TS EN 60669-2-1
48,00x28,50x28,00
52.00 TL
360° spot tipi hareket sensörü (s›va alt›)
66 mm
80 mm
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
• 30° sa¤a-sola hareketli sensör
60 mm
• S›va alt› kolay montaj
• Ayarlanabilir zaman, lux özelli¤i
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Aç› ayar aparat› sayesinde 30° - 360° ayarlanabilme
4,5 m
2,8 m
10365
1000W / 400W
Zaman ayarı
4,5 m
9m
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
360°
~230-240V / 50 Hz
1000W / 400W
Max 9m
Algılama yüksekli¤i
Zaman ayarı
Gün ıfl›¤ı ayarı
Montaj Kesim Çap›
Çalıflma sıcaklı¤ı
IP
h
2,8 m
Koruma derecesi
54
10 sn ~ 6 dk
2-2000 lux
Ø 70mm
-20 °C ~ +40 °C
TS EN 60669-2-1
II s›n›f›
17
HAREKET SENSÖR S‹STEMLER‹ ve FOTOSEL
10901
Tavan tipi HF(radar) sensörü
97.00 TL
80 mm
• HF sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama
40 mm
80 mm
• Duvar, alçıpan ve cam arkasından algılama
• S›va üstü kolay montaj
• Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelli¤i
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
360°
~230-240V / 50 Hz
10912
1000W / 400W
Zaman ayarı
Algılama yüksekli¤i
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
h
6m - 14m
Koli bilgisi
IP
20
2,8 m
10 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
8
kg
II s›n›f›
50
adet
TS EN
60669-2-1
34,50x27,50x27,00
Duvar tipi HF (radar) sensörü
97.00 TL
80 mm
• HF sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama
40 mm
80 mm
• Duvar, alçıpan ve cam arkasından algılama
• S›va üstü kolay montaj
• Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelli¤i
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
Algılama yüksekli¤i
10180
1000W / 400W
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
20
2,2 m
6m - 25m
Koli bilgisi
IP
h
180°
~230-240V / 50 Hz
Zaman ayarı
2-2000 lux
10 sn ~ 5 dk
-20 °C ~ +40 °C
8
kg
II s›n›f›
50
adet
TS EN
60669-2-1
34,50x27,50x27,00
180° duvar tipi hareket sensörü
38.00 TL
60 mm
95 mm
• Sa¤a-sola 120° ve yukar›-afla¤› 30° döndürülebilir sensör
95 mm
• Ayarlanabilir zaman, lux özelli¤i
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• 180° alg›lama aç›s›
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Algılama etki alanı
Algılama yüksekli¤i
20100
1000W / 400W
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
Max 12 m
Koli bilgisi
IP
h
180°
~230-240V / 50 Hz
Zaman ayarı
44
2,2 m
5 sn ~ 5 dk
2-2000 lux
-20 °C ~ +40 °C
7
kg
II s›n›f›
36
adet
TS EN 60669-2-1
31,00x29,50x32,00
kompakt tip fotosel röle
36.00 TL
60 mm
95 mm
• 1-10 lux aras› hassasiyet ayar›
95 mm
• S›va üstü kolay montaj
• 10A ç›k›fl ak›m›
Çalıflma gerilimi
Ç›k›fl ak›m› / gerilimi
A
V
~230-240V / 50 Hz
18
Yakma gecikmesi
Söndürme gecikmesi
D
D
Out
10A / 220V AC
ON
25 sn.
Gün ıfl›¤ı ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
44
OFF
45 sn.
Koli bilgisi
1-10 lux
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
7
kg
36
adet
31,00x29,50x32,00
TS EN
60669-2-1
V-BUS7 Görüntülü Multi Apartman Sistemleri
Yüzyüze ve ‹çtenlikle...
Face to Face and Sincerely...
V-BUS 7 Sistem Özellikleri
• Tek bir blokta 150 Daire ( Görüntülü telefon ) ve maksimum 15 zil paneli deste¤i
• Bir daireye birden fazla parelel görüntülü telefon ba¤lanabilmesi
• 4 farkl› zil sesi ve 1 alarm sesi ile ; Apartman kap›s› zili, daire kap›s› zili, güvenlik veya di¤er dairelerin arama melodisi, ve tehlike
an›nda ikaz veren siren sesi ay›rt edilebilmektedir
• 4 CCTV kamera deste¤i ile çocuk park›, güvenlik kulubesi, otopark, ana girifl kap›lar› ... gibi bölgeler tek tek seçilerek izlenebilmektedir
• Santral ünitesinde bulunan sensör girifli, duman, gaz kaça¤›... gibi durumlarda tüm görüntülü telefonlara siren sesi çald›rarak
dairelerin uyar›lmas›na olanak sa¤lar
• Güvenlik konsolundan blok kap›lar›n›n aç›labilmesi
• Dijital zil panelinden güvenlik konsolunun aranabilmesi
• Dijital zil panelinde flifreli dıfl kapı açma ve proximity kart (RF-ID) ile dıfl kapı açma özelli¤i
• Kablo tesisat› : CAT-7, CAT-6, CAT-5
• Besleme: DC 24V
• Monitörlerde
* Kap› otomati¤i açma tuflu ( Arayan zil paneline göre otomatik kap› seçme )
* Merdiven otomati¤i açma tuflu
* Zil paneli görüntüleme tuflu, apartmana ba¤l› zil panellerinin kameralar›n› görüntülemek için ( Max 15 panel )
* CCTV görüntüleme tuflu, 4 CCTV kamera deste¤i ile çocuk park›, güvenlik kulubesi, otopark, ana girifl kap›lar› ... gibi
bölgeler tek tek seçilerek izlenebilmektedir
* Güvenlik h›zl› arama tuflu
*Daire kap›lar›n›n önüne kameral› zil butonu veya harici kamera ba¤lan›p, zile bas›ld›¤›nda veya istenildi¤inde izlenebilmesi
* Harici birim h›zl› arama tuflu ( Kap›c›, sosyal tesisler ... )
* 4 farkl› zil sesi ve 1 alarm sesi ile apartman kap›s› zili, daire kap›s› zili, güvenlik veya di¤er dairelerin arama melodisi ve
tehlike an›nda ikaz veren siren sesi ay›rt edilebilmektedir
* Zil sesi seviye ayar›
* Ekran renk ve kontrast ayar›
* Bir daireye birden fazla paralel görüntülü telefon ba¤lanabilmesi
* Ahize aç›k unutuldu¤unda sistemin otomatik olarak kapanmas›
* Kolay montaj ve kablo ba¤lantısı
• Kameral› dijital zil panellerinde
* Grafik LCD ekran
* Fonksiyonel ve gece LED ayd›nlatmal› tufl tak›m›
* Rehber fonksiyonu ile istenilen daireye veya kap›c›ya kolay eriflim, direkt daire no girilerek h›zl› arama, kullan›m› kolay
menu fonksiyonlar›
* Kamera gece görüflü için yüksek parlakl›kta ayd›nlatma LED’leri
* flifreli d›fl kap› açma özelli¤i
* Servis menusu deste¤i
• Kameral› butonlu zil panellerinde
* Gece LED ayd›nlatmal› zil butonlar›
* Gece LED ayd›nlatmal› isimlikler
* Kamera gece görüflü için yüksek parlakl›kta ayd›nlatma LED’leri
• Santrallerde
* ‹zolasyonlu iç hat - d›fl hat deste¤i
* 3 kap› otomati¤i deste¤i, 1 merdiven otomati¤i deste¤i, 4 CCTV deste¤i
* Ek kap› kontrol ünitesi deste¤i
* 1 x alarml› sensör girifli
* 1 x RS232 bilgisayar ba¤lant›s›
• Güvenlik konsollar›nda
* Grafik LCD ekran
* Rehber fonksiyonu ile istenilen isime h›zl› eriflim ve arama
* Direk blok numaras› ve daire numaras› tufllayarak h›zl› arama
* Arayan dairenin, blok numaras›, daire numaras› ve arayan›n isminin ekranda görüntülenmesi
* Tarih-Saat fonksiyonu
* Blok kap›lar›n›n aç›labilmesi
20
GÖRÜNTÜLÜ MULT‹ APARTMAN S‹STEMLER‹ (8 KABLO)
NVM-360MC
3,5” renkli görüntülü diafon
230.00 TL
170 mm
24 mm
95 mm
• 3.5” Renkli
• Handsfree
• Kap› otomati¤i
• Merdiven otomati¤i
• 4 CCTV görüntüleme
• D›fl kap› önü kameras› görüntüleme
• Daire önü kameras› görüntüleme
• Kap›c›yla görüflme
• Güvenlikle görüflme
• Gizlilik özelli¤i
• Renk/parlakl›k/zil sesi ayar›
• Dijital adreslemeye uygun dip switch yap›s›
• Dip switch ile 75 ohm ayarlama kolayl›¤›
• S›va üstüne ask› aparat› ile montaj kolayl›¤›
• 4 farklı zil sesi ve 1 alarm sesi özelli¤i
• Bir daireye birden fazla paralel görüntülü diafon ba¤lanabilmesi
Çalıflma gerilimi
Monitör
Merdiven oto. & Güvenlik
Zil paneli + CCTV
Kap› otomati¤i
Ayarlar
Çalıflma sıcaklı¤ı
Gizli görüflme
Koruma derecesi
IP
20
2
3.5”
Santralden
NVM-350MCW Beyaz
-20 °C ~ +40 °C
Renkli
II s›n›f›
3,5” renkli görüntülü diafon
260.00 TL
170 mm
21 mm
95 mm
• 3.5” Renkli
• Dokunmatik tufl tak›m›
• Handsfree
• Kap› otomati¤i
• Merdiven otomati¤i
• 4 CCTV görüntüleme
• D›fl kap› önü kameras› görüntüleme
• Daire önü kameras› görüntüleme
• Kap›c›yla görüflme
• Güvenlikle görüflme
• Gizlilik özelli¤i
• Renk/parlakl›k/zil sesi ayar›
• Dijital adreslemeye uygun dip switch yap›s›
• Dip switch ile 75 ohm ayarlama kolayl›¤›
• S›va üstüne ask› aparat› ile montaj kolayl›¤›
• 4 farklı zil sesi ve 1 alarm sesi özelli¤i
• Bir daireye birden fazla paralel görüntülü diafon ba¤lanabilmesi
Çalıflma gerilimi
Monitör
Merdiven oto. & Güvenlik
Zil paneli + CCTV
Kap› otomati¤i
Ayarlar
Çalıflma sıcaklı¤ı
Gizli görüflme
Koruma derecesi
IP
20
2
3.5”
Santralden
NVM-350MCS Krom
-20 °C ~ +40 °C
Renkli
II s›n›f›
3,5” renkli görüntülü diafon
290.00 TL
170 mm
21 mm
95 mm
• 3.5” Renkli
• Dokunmatik tufl tak›m›
• Handsfree
• Kap› otomati¤i
• Merdiven otomati¤i
• 4 CCTV görüntüleme
• D›fl kap› önü kameras› görüntüleme
• Daire önü kameras› görüntüleme
• Kap›c›yla görüflme
• Güvenlikle görüflme
• Gizlilik özelli¤i
• Renk/parlakl›k/zil sesi ayar›
• Dijital adreslemeye uygun dip switch yap›s›
• Dip switch ile 75 ohm ayarlama kolayl›¤›
• S›va üstüne ask› aparat› ile montaj kolayl›¤›
• 4 farklı zil sesi ve 1 alarm sesi özelli¤i
• Bir daireye birden fazla paralel görüntülü diafon ba¤lanabilmesi
Çalıflma gerilimi
Monitör
Merdiven oto. & Güvenlik
Zil paneli + CCTV
Kap› otomati¤i
Ayarlar
Çalıflma sıcaklı¤ı
Gizli görüflme
Koruma derecesi
IP
20
2
3.5”
Santralden
II s›n›f›
3,5” renkli görüntülü diafon
260.00 TL
• 3.5” Renkli
• Dokunmatik tufl tak›m›
• Handsfree
• Kap› otomati¤i
• Merdiven otomati¤i
• 4 CCTV görüntüleme
• D›fl kap› önü kameras› görüntüleme
• Daire önü kameras› görüntüleme
• Kap›c›yla görüflme
• Güvenlikle görüflme
• Gizlilik özelli¤i
• Renk/parlakl›k/zil sesi ayar›
• Dijital adreslemeye uygun dip switch yap›s›
• Dip switch ile 75 ohm ayarlama kolayl›¤›
• S›va üstüne ask› aparat› ile montaj kolayl›¤›
• 4 farklı zil sesi ve 1 alarm sesi özelli¤i
• Bir daireye birden fazla paralel görüntülü diafon ba¤lanabilmesi
170 mm
21 mm
95 mm
NVM-350MCB Siyah
-20 °C ~ +40 °C
Renkli
Çalıflma gerilimi
Monitör
Merdiven oto. & Güvenlik
Zil paneli + CCTV
Kap› otomati¤i
Ayarlar
Gizli görüflme
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
20
2
3.5”
Santralden
Renkli
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
21
GÖRÜNTÜLÜ MULT‹ APARTMAN S‹STEMLER‹ (8 KABLO)
7” renkli görüntülü diafon
350.00 TL
• 7” Renkli
• Dokunmatik tufl tak›m›
• Handsfree
• Kap› otomati¤i
• Merdiven otomati¤i
• 4 CCTV görüntüleme
• D›fl kap› önü kameras› görüntüleme
• Daire önü kameras› görüntüleme
• Kap›c›yla görüflme
• Güvenlikle görüflme
• Gizlilik özelli¤i
• Renk/parlakl›k/zil sesi ayar›
• Dijital adreslemeye uygun dip switch yap›s›
• Dip switch ile 75 ohm ayarlama kolayl›¤›
• S›va üstüne ask› aparat› ile montaj kolayl›¤›
• 4 farklı zil sesi ve 1 alarm sesi özelli¤i
• Bir daireye birden fazla paralel görüntülü diafon ba¤lanabilmesi
235 mm
30 mm
125 mm
NVM-800MCB Siyah
®
Çalıflma gerilimi
Monitör
Merdiven otomati¤i
Panel görüntüleme
CCTV
Güvenlik arama
Kap› otomati¤i
Ayarlar
Gizli görüflme
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
20
2
7”
Santralden
Renkli
-20 °C ~ +40 °C
350.00 TL
7” renkli görüntülü diafon
• 7” Renkli
• Dokunmatik tufl tak›m›
• Handsfree
• Kap› otomati¤i
• Merdiven otomati¤i
• 4 CCTV görüntüleme
• D›fl kap› önü kameras› görüntüleme
• Daire önü kameras› görüntüleme
• Kap›c›yla görüflme
• Güvenlikle görüflme
• Gizlilik özelli¤i
• Renk/parlakl›k/zil sesi ayar›
• Dijital adreslemeye uygun dip switch yap›s›
• Dip switch ile 75 ohm ayarlama kolayl›¤›
• S›va üstüne ask› aparat› ile montaj kolayl›¤›
• 4 farklı zil sesi ve 1 alarm sesi özelli¤i
• Bir daireye birden fazla paralel görüntülü diafon ba¤lanabilmesi
235 mm
30 mm
125 mm
NVM-800MCW Beyaz
II s›n›f›
®
Çalıflma gerilimi
Monitör
Merdiven otomati¤i
Panel görüntüleme
CCTV
Güvenlik arama
Kap› otomati¤i
Ayarlar
Gizli görüflme
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
20
2
7”
Santralden
Renkli
-20 °C ~ +40 °C
NVM-500MC
II s›n›f›
4,3” Renkli görüntülü telefon
290.00 TL
• 4,3” Renkli
• Kap› otomati¤i
• Merdiven otomati¤i
• D›fl kap› önü kameras› görüntüleme
• Daire önü kameras› görüntüleme
• 4 CCTV görüntüleme
• Güvenlikle görüflme
• Kap›c›yla görüflme
• Gizlilik özelli¤i
• Renk/parlakl›k/zil sesi ayar›
• Dijital adreslemeye uygun dip switch yap›s›
• Dip switch ile 75 ohm ayarlama kolayl›¤›
• S›va üstüne ask› aparat› ile montaj kolayl›¤›
• 4 farklı zil sesi ve 1 alarm sesi özelli¤i
• Bir daireye birden fazla paralel görüntülü telefon ba¤lanabilmesi
• Telefon ahizesi açık unutuldu¤unda sistemin otomatik olarak kapanması
Çalıflma gerilimi
Monitör
Merdiven otomati¤i
Panel görüntüleme
CCTV
Güvenlik arama
Kap› otomati¤i
Ayarlar
55 mm
220 mm
200 mm
Çalıflma sıcaklı¤ı
Gizli görüflme
Koruma derecesi
IP
20
2
4.3”
Santralden
-20 °C ~ +40 °C
Renkli
4,3” Renkli görüntülü telefon ( Daireler aras› görüflme özellikli )
• 4,3” Renkli
• Kap› otomati¤i
• Merdiven otomati¤i
• D›fl kap› önü kameras› görüntüleme
• Daire önü kameras› görüntüleme
• 4 CCTV görüntüleme deste¤i
• Güvenlikle görüflme
• Kap›c›yla görüflme
• Daireler aras› görüflme
• Gizlilik özelli¤i
• Parlakl›k/renk/zil sesi ayar›
• S›va üstüne ask› aparat› ile montaj kolayl›¤›
• Zil paneli görüntüleme tuflu
• 4 farklı zil sesi, 1 alarm sesi özelli¤i
• Bir daireye birden fazla paralel görüntülü telefon ba¤lanabilmesi
• Ahize açık unutuldu¤unda sistemin otomatik olarak kapatılması
• Dip switch ile 75 ohm ayarlama kolayl›¤›
• 4 audio deste¤i (8+2 kablo ile)
Çalıflma gerilimi
Monitör
Merdiven otomati¤i
Panel görüntüleme
CCTV
Güvenlik arama
Kap› otomati¤i
Ayarlar
Daireler aras› görüflme
Gizli görüflme
350.00 TL
200 mm
55 mm
220 mm
NVM-550MC
II s›n›f›
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
20
4.3”
Santralden
22
Renkli
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
2
DA‹RELER ARASI GÖRÜfiME ÖZELL‹KL‹ GÖRÜNTÜLÜ MULT‹ APARTMAN S‹STEMLER‹ (8+2 KABLO)
ND-108K-8
4,3” renkli görüntülü kap›c› ünitesi
• 4,3” Renkli
• Kap› otomati¤i
• Merdiven otomati¤i
• D›fl kap› önü kameras› görüntüleme
• Daire önü kameras› görüntüleme
• 4 CCTV görüntüleme deste¤i
• Güvenlikle görüflme
• Daireler aras› görüflme
Çalıflma gerilimi
Monitör
Merdiven otomati¤i
Panel görüntüleme
CCTV
Güvenlik arama
350.00 TL
• Gizlilik özelli¤i
• Parlakl›k/renk/zil sesi ayar›
• S›va üstüne ask› aparat› ile montaj kolayl›¤›
• Zil paneli görüntüleme tuflu
• 4 farklı zil sesi, 1 alarm sesi özelli¤i
• Ahize açık unutuldu¤unda sistemin otomatik olarak kapatılması
• Dip switch ile 75 ohm ayarlama kolayl›¤›
• 4 audio deste¤i (8+2 kablo ile)
Kap› otomati¤i
Ayarlar
Daireler aras› görüflme
Gizli görüflme
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
20
2
4.3”
Santralden
-20 °C ~ +40 °C
Renkli
ND-108K-7
II s›n›f›
4,3” renkli görüntülü kap›c› ünitesi
290.00 TL
• 4,3” Renkli
• Kap› otomati¤i
• Merdiven otomati¤i
• D›fl kap› önü kameras› görüntüleme
• Daire önü kameras› görüntüleme
• 4 CCTV görüntüleme
• Güvenlikle görüflme
• Gizlilik özelli¤i
Çalıflma gerilimi
Merdiven otomati¤i
Panel görüntüleme
CCTV
Güvenlik arama
• Renk/parlakl›k/zil sesi ayar›
• Dijital adreslemeye uygun dip switch yap›s›
• Dip switch ile 75 ohm ayarlama kolayl›¤›
• S›va üstüne ask› aparat› ile montaj kolayl›¤›
• 4 farklı zil sesi ve 1 alarm sesi özelli¤i
• Telefon ahizesi açık unutuldu¤unda sistemin otomatik olarak kapanması
• Görüntülü kap›c› telefonlar› harici hatta ba¤lan›r ise görüntü al›namaz
Kap› otomati¤i
Ayarlar
Ayarlar
Gizli görüflme
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
20
Santralden
ND-110-8
-20 °C ~ +40 °C
2
II s›n›f›
Görüntülü sistemlere uyumlu güvenlik telefonu
380.00 TL
• Grafik LCD ekran
• Daireleri ve kap›c›y› tufl tak›m› ile arayabilme
• Tarih ve saat göstergesi
• 2 kademeli melodi ses seviyesi ayar›
• Rehberde kay›tl› olan daireler arad›¤›nda isimlerininde gösterilmesi
• Arayan›n hangi blok, hangi daire oldu¤unun gösterilmesi
• Rehberden arama yapabilme
Çalıflma gerilimi
Ayarlar
Gizli görüflme
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
44
Santralden
ND-101-8
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
Görüntülü sistem santrali
300.00 TL
• Güvenlik veya harici kap›c› ba¤lanabilme
• 3 farkl› kap› otomati¤i
• 1 merdiven otomati¤i
• S›va üstü ve raya montaj
• SMPS güç kayna¤›
• Elektrik dalgalanmalar›ndan etkilenmez
Çalıflma gerilimi
85-265 VAC (50-60Hz)
ND-101CT-8
2
• Klemens yap›s› ile kolay ba¤lant›
• DIN13 ray tipi montaj kolayl›¤›
• K›sa devre korumal›
• Harici dedektör ba¤lanabilme
• 1xRS-232 bilgisayar ba¤lantısı
Ç›k›fl gerilimi
Ak›m
V
A
+24V DC
3,5 A DC
Gizli görüflme
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
20
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
Görüntülü sistem santrali - CCTV’li
350.00 TL
• Güvenlik veya harici kap›c› ba¤lanabilme
• 3 farkl› kap› otomati¤i
• 1 merdiven otomati¤i
• 4 farkl› CCTV kamera ba¤lanabilme
• S›va üstü ve raya montaj
• SMPS güç kayna¤›
Çalıflma gerilimi
85-265 VAC (50-60Hz)
2
• Elektrik dalgalanmalar›ndan etkilenmez
• Klemens yap›s› ile kolay ba¤lant›
• DIN13 ray tipi montaj kolayl›¤›
• K›sa devre korumal›
• Harici dedektör ba¤lanabilme
• 1xRS-232 bilgisayar ba¤lantısı
Ç›k›fl gerilimi
Ak›m
V
A
+24V DC
3,5 A DC
Gizli görüflme
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
20
-20 °C ~ +40 °C
2
II s›n›f›
23
GÖRÜNTÜLÜ MULT‹ APARTMAN S‹STEMLER‹ (8 KABLO)
8NDKC
Renkli kameral›-keypadli zil paneli
600.00 TL
115 mm
Çalıflma gerilimi
Kamera
Kap› otomati¤i
Ayarlar
25 mm
• 20 daireli
• Led ile ayd›nlat›lm›fl isimlik
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
2
44
Santralden
8NDKC -ID
Renkli
-20 °C ~ +40 °C
750.00 TL
115 mm
Kamera
Kap› otomati¤i
Ayarlar
Çalıflma sıcaklı¤ı
25 mm
Koruma derecesi
44
Renkli
130.00 TL
• 40 daireli
• Led ile ayd›nlat›lm›fl isimlik
IP
Santralden
NDKC-IS40
410 mm
• Keypad’li
• Renkli kamera
• 86° kamera görüfl aç›s›
• 128x64 piksel LCD ekran
• Kamera görüflü ayd›nlatma ledleri
• S›va üstü montaj
• Ledli tufl tak›m› ayd›nlatmas›
• Rehber oluflturabilme, düzeltme, silme özelli¤i
• Rehberden isim arama
• Kap› otomati¤ini flifre ile açma
• Daire numaras› tufllayarak h›zl› arama
• 10° sa¤a-sola kamera aç›s› ayarlayabilme özelli¤i
• fiifreli yönetim korumas›
• Montaj için özel anahtar ile aç›labilme özelli¤i
• RF-ID kartla kap› açma özelli¤i
2
II s›n›f›
Renkli kameral›-keypadli RF-ID zil paneli
Çalıflma gerilimi
130.00 TL
410 mm
• Keypad’li
• Renkli kamera
• 86° kamera görüfl aç›s›
• 128x64 piksel LCD ekran
• Kamera görüflü ayd›nlatma ledleri
• S›va üstü montaj
• Ledli tufl tak›m› ayd›nlatmas›
• Rehber oluflturabilme, düzeltme, silme özelli¤i
• Rehberden isim arama
• Kap› otomati¤ini flifre ile açma
• Daire numaras› tufllayarak h›zl› arama
• 10° sa¤a-sola kamera aç›s› ayarlayabilme özelli¤i
• fiifreli yönetim korumas›
• Montaj için özel anahtar ile aç›labilme özelli¤i
NDKC-IS20
-20 °C ~ +40 °C
2
2
II s›n›f›
7.00 TL
RF-ID
RF-ID kart
NVC-5100
Daire önü kameral› zil butonu
180.00 TL
• Sesli iletiflim özelli¤i yoktur.
Çalıflma gerilimi
Kamera
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
44
Santralden
24
Renkli
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
2
GÖRÜNTÜLÜ MULT‹ APARTMAN S‹STEMLER‹ (8 KABLO)
Butonlu tip renkli kameral› zil panelleri
8NDC-396-12
8NDC-320-08
8NDC-244-04
115 mm
115 mm
25 mm
396
25 mm
244 mm
320 mm
115 mm
25 mm
ÜRÜN
KODU
BUTON
SAYISI
ÖLÇÜSÜ
MM
8NDC-244-01
8NDC-244-02
8NDC-244-03
8NDC-244-04
1
2
3
4
244
244
244
244
ÜRÜN
KODU
BUTON
SAYISI
ÖLÇÜSÜ
MM
8NDC-320-01
8NDC-320-02
8NDC-320-03
8NDC-320-04
8NDC-320-05
8NDC-320-06
8NDC-320-07
8NDC-320-08
1
2
3
4
5
6
7
8
320
320
320
320
320
320
320
320
F‹YAT
330.00
330.00
330.00
330.00
TL
TL
TL
TL
• Renkli kamera
• 86° kamera görüfl aç›s›
• Kamera görüflü ayd›nlatma ledleri
• S›va üstü montaj
• Ayd›nlat›lm›fl buton ve isimlikler
• 10° sa¤a-sola ayarlanabilir kamera aç›s›
• Montaj için özel anahtar ile aç›labilme özelli¤i
• S›ral› panellerde maksimum 52 adet buton gruplanabilir.
ÜRÜN
KODU
BUTON
SAYISI
ÖLÇÜSÜ
MM
8NDC-396-01
8NDC-396-02
8NDC-396-03
8NDC-396-04
8NDC-396-05
8NDC-396-06
8NDC-396-07
8NDC-396-08
8NDC-396-09
8NDC-396-10
8NDC-396-11
8NDC-396-12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
F‹YAT
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
Çalıflma gerilimi
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
Kamera
Ayarlar
F‹YAT
490.00
490.00
490.00
490.00
490.00
490.00
490.00
490.00
490.00
490.00
490.00
490.00
Çalıflma sıcaklı¤ı
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
Koruma derecesi
IP
2
44
Santralden
Renkli
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
Butonlu tip ek zil panelleri
NDEK01-396-20
220.00 TL
NDEK02-396-20
220.00 TL
NDEK01-320-16
180.00 TL
NDEK02-320-16
180.00 TL
NDEK01-244-12
150.00 TL
NDEK02-244-12
150.00 TL
115 mm
115 mm
25 mm
320 mm
396 mm
25 mm
244 mm
115 mm
25 mm
Çalıflma gerilimi
Çalıflma sıcaklı¤ı
• S›va üstü montaj
• Ayd›nlat›lm›fl buton ve isimlikler
• Montaj için özel anahtar ile aç›labilme özelli¤i
Koruma derecesi
IP
44
Santralden
-20 °C ~ +40 °C
2
II s›n›f›
25
GÖRÜNTÜLÜ MULT‹ APARTMAN S‹STEMLER‹ (8 KABLO)
Görüntülü sistem butonlu zil panel oluflturma k›lavuzu
BUTON
SAYISI
1. S›ra
Panel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
8NDC-244-01
8NDC-244-02
8NDC-244-03
8NDC-244-04
8NDC-320-05
8NDC-320-06
8NDC-320-07
8NDC-320-08
8NDC-396-09
8NDC-396-10
8NDC-396-11
8NDC-396-12
8NDC-244-01
8NDC-244-02
8NDC-244-03
8NDC-244-04
8NDC-320-01
8NDC-320-02
8NDC-320-03
8NDC-320-04
8NDC-320-05
8NDC-320-06
8NDC-320-07
8NDC-320-08
8NDC-396-05
8NDC-396-06
8NDC-396-07
8NDC-396-08
8NDC-396-09
8NDC-396-10
8NDC-396-11
8NDC-396-12
8NDC-320-01
8NDC-320-02
8NDC-320-03
8NDC-320-04
8NDC-320-05
8NDC-320-06
8NDC-320-07
8NDC-320-08
8NDC-396-01
8NDC-396-02
8NDC-396-03
8NDC-396-04
8NDC-396-05
8NDC-396-06
8NDC-396-07
8NDC-396-08
8NDC-396-09
8NDC-396-10
8NDC-396-11
8NDC-396-12
2. S›ra
Panel
NDEK01-244-12
NDEK01-244-12
NDEK01-244-12
NDEK01-244-12
NDEK01-320-16
NDEK01-320-16
NDEK01-320-16
NDEK01-320-16
NDEK01-320-16
NDEK01-320-16
NDEK01-320-16
NDEK01-320-16
NDEK01-396-20
NDEK01-396-20
NDEK01-396-20
NDEK01-396-20
NDEK01-396-20
NDEK01-396-20
NDEK01-396-20
NDEK01-396-20
NDEK01-320-16
NDEK01-320-16
NDEK01-320-16
NDEK01-320-16
NDEK01-320-16
NDEK01-320-16
NDEK01-320-16
NDEK01-320-16
NDEK01-396-20
NDEK01-396-20
NDEK01-396-20
NDEK01-396-20
NDEK01-396-20
NDEK01-396-20
NDEK01-396-20
NDEK01-396-20
NDEK01-396-20
NDEK01-396-20
NDEK01-396-20
NDEK01-396-20
3. S›ra
Panel
Ölçü
(mm)
NDEK02-320-16
NDEK02-320-16
NDEK02-320-16
NDEK02-320-16
NDEK02-320-16
NDEK02-320-16
NDEK02-320-16
NDEK02-320-16
NDEK02-396-20
NDEK02-396-20
NDEK02-396-20
NDEK02-396-20
NDEK02-396-20
NDEK02-396-20
NDEK02-396-20
NDEK02-396-20
NDEK02-396-20
NDEK02-396-20
NDEK02-396-20
NDEK02-396-20
244
244
244
244
320
320
320
320
396
396
396
396
244
244
244
244
320
320
320
320
320
320
320
320
396
396
396
396
396
396
396
396
320
320
320
320
320
320
320
320
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
Zil paneli ya¤murluk aparatlar›
330.00
330.00
330.00
330.00
420.00
420.00
420.00
420.00
490.00
490.00
490.00
490.00
480.00
480.00
480.00
480.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
710.00
710.00
710.00
710.00
710.00
710.00
710.00
710.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
930.00
930.00
930.00
930.00
930.00
930.00
930.00
930.00
930.00
930.00
930.00
930.00
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
Zil paneli köfle aparatlar›
NDK-244
75.00 TL
NDY1-244
110.00 TL
NDY2-244
120.00 TL
NDY1-320
120.00 TL
NDY2-320
150.00 TL
NDY3-320
180.00 TL
NDY1-396
130.00 TL
NDY2-396
160.00 TL
NDY3-396
210.00 TL
NDK-320
90.00 TL
NDK-396
110.00 TL
• Ya¤murluk aparat›, üstten gelen
serpintiler için koruyucudur. Karfl›dan
ve sa¤anak ya¤›fllarda koruyucu de¤ildir.
26
Toplam Fiyat›
NDK-410
140.00 TL
• Zile basan kifliyi kameran›n
uygun aç›dan görebilmesi için
kameral› panele uygulan›r.
• 45° aç› verir.
GÖRÜNTÜLÜ MULT‹ APARTMAN S‹STEMLER‹ AKSESUARLARI (8 KABLO)
ND-105-7
Görüntülü sistemlere uyumlu daire telefonu
80.00 TL
• Görüntülü istemeyen daireler için ekonomik fiyatl› telefon unitesi (6 kablo)
• Kap› otomati¤i
• Merdiven otomati¤i
• Güvenlikle görüflme
• Kap›c›yla görüflme
• Gizlilik özelli¤i
• zil sesi ayar›
• Dijital adreslemeye uygun dip switch yap›s›
• S›va üstü montaj kolayl›¤›
• 4 farklı zil sesi ve 1 alarm sesi özelli¤i
• Bir daireye birden fazla paralel görüntülü telefon ba¤lanabilmesi
• Telefon ahizesi açık unutuldu¤unda sistemin otomatik olarak kapanması
Çalıflma gerilimi
Merdiven otomati¤i
Güvenlik arama
Kap› otomati¤i
Ayarlar
Gizli görüflme
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
2
20
Santralden
ND-106-7
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
Görüntülü sistemlere uyumlu kap›c› telefonu
80.00 TL
• Görüntülü istemeyen daireler için ekonomik fiyatl› telefon unitesi (6 kablo)
• Kap› otomati¤i
• Merdiven otomati¤i
• Güvenlikle görüflme
• Gizlilik özelli¤i
• zil sesi ayar›
• Dijital adreslemeye uygun dip switch yap›s›
• S›va üstü montaj kolayl›¤›
• 4 farklı zil sesi ve 1 alarm sesi özelli¤i
• Telefon ahizesi açık unutuldu¤unda sistemin otomatik olarak kapanması
Çalıflma gerilimi
Merdiven otomati¤i
Güvenlik arama
Kap› otomati¤i
Ayarlar
Gizli görüflme
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
2
20
Santralden
K01
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
NA-DE VBUS sistem kablosu (8 kablolu - her bir bükümü izoleli 100% Bak›r kablo)
5.00 TL
• Na-De kablosu VBUS-7 ve VBUS-8 sistemler için önerilir.
• 305 metre rulo ya da istenilen metrelerde sat›labilir.
Alüminyum ekranlama
iç iletken
VOLTAGE (+) (-)
VIDEO (V1) (V2)
NA-DE ÖZEL KABLO
4x2x23AWG
AUDIO (A1) (A2)
DATA (D1) (D2)
(-) D
dıfl iletken
Di¤er aksesuarlar
ND-104
Video da¤›t›c›s›
ND-103
Video toplay›c›
ND-200
Data da¤›t›c›s›
GK-04-8
Güç kayna¤› DC 24V 3A
* GK-04-8 çal›flma gerilimi: 85-265 VAC (50-60Hz)
15.00 TL
15.00 TL
40.00 TL
90.00 TL
Çalıflma gerilimi
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
20
Santralden
-20 °C ~ +40 °C
2
II s›n›f›
27
28
2.100.00 TL
2.330.00 TL
2.560.00 TL
2.860.00 TL
3.090.00 TL
3.320.00 TL
3.550.00 TL
3.770.00 TL
4.000.00 TL
4.230.00 TL
4.460.00 TL
4.810.00 TL
5.040.00 TL
5.270.00 TL
5.500.00 TL
5.730.00 TL
5.960.00 TL
6.190.00 TL
6.420.00 TL
6.760.00 TL
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
50.00 TL
50.00 TL
230.00 TL
80.00 TL
6.650.00 TL
6.420.00 TL
6.190.00 TL
5.960.00 TL
5.730.00 TL
5.500.00 TL
5.270.00 TL
5.040.00 TL
4.810.00 TL
4.580.00 TL
4.350.00 TL
4.120.00 TL
3.890.00 TL
3.660.00 TL
3.430.00 TL
3.200.00 TL
2.970.00 TL
2.740.00 TL
2.510.00 TL
2.280.00 TL
2.050.00 TL
1.820.00 TL
1.590.00 TL
1.360.00 TL
1.130.00 TL
50.00 TL
260.00 TL
80.00 TL
7.510.00 TL
7.140.00 TL
6.880.00 TL
6.620.00 TL
6.360.00 TL
6.100.00 TL
5.840.00 TL
5.580.00 TL
5.320.00 TL
4.940.00 TL
4.680.00 TL
4.420.00 TL
4.160.00 TL
3.910.00 TL
3.650.00 TL
3.390.00 TL
3.130.00 TL
2.800.00 TL
2.540.00 TL
2.280.00 TL
2.020.00 TL
1.670.00 TL
1.410.00 TL
1.150.00 TL
890.00 TL
Fiyat
50.00 TL
260.00 TL
80.00 TL
7.400.00 TL
7.140.00 TL
6.880.00 TL
6.620.00 TL
6.360.00 TL
6.100.00 TL
5.840.00 TL
5.580.00 TL
5.320.00 TL
5.060.00 TL
4.800.00 TL
4.540.00 TL
4.280.00 TL
4.020.00 TL
3.760.00 TL
3.500.00 TL
3.240.00 TL
2.980.00 TL
2.720.00 TL
2.460.00 TL
2.200.00 TL
1.940.00 TL
1.680.00 TL
1.420.00 TL
1.160.00 TL
Fiyat
50.00 TL
260.00 TL
80.00 TL
7.510.00 TL
7.140.00 TL
6.880.00 TL
6.620.00 TL
6.360.00 TL
6.100.00 TL
5.840.00 TL
5.580.00 TL
5.320.00 TL
4.940.00 TL
4.680.00 TL
4.420.00 TL
4.160.00 TL
3.910.00 TL
3.650.00 TL
3.390.00 TL
3.130.00 TL
2.800.00 TL
2.540.00 TL
2.280.00 TL
2.020.00 TL
1.670.00 TL
1.410.00 TL
1.150.00 TL
890.00 TL
Fiyat
50.00 TL
260.00 TL
80.00 TL
7.400.00 TL
7.140.00 TL
6.880.00 TL
6.620.00 TL
6.360.00 TL
6.100.00 TL
5.840.00 TL
5.580.00 TL
5.320.00 TL
5.060.00 TL
4.800.00 TL
4.540.00 TL
4.280.00 TL
4.020.00 TL
3.760.00 TL
3.500.00 TL
3.240.00 TL
2.980.00 TL
2.720.00 TL
2.460.00 TL
2.200.00 TL
1.940.00 TL
1.680.00 TL
1.420.00 TL
1.160.00 TL
Fiyat
50.00 TL
290.00 TL
80.00 TL
8.260.00 TL
7.860.00 TL
7.570.00 TL
7.280.00 TL
6.990.00 TL
6.700.00 TL
6.410.00 TL
6.120.00 TL
5.830.00 TL
5.420.00 TL
5.130.00 TL
4.840.00 TL
4.550.00 TL
4.270.00 TL
3.980.00 TL
3.690.00 TL
3.400.00 TL
3.040.00 TL
2.750.00 TL
2.460.00 TL
2.170.00 TL
1.790.00 TL
1.500.00 TL
1.210.00 TL
920.00 TL
Fiyat
50.00 TL
290.00 TL
80.00 TL
8.150.00 TL
7.860.00 TL
7.570.00 TL
7.280.00 TL
6.990.00 TL
6.700.00 TL
6.410.00 TL
6.120.00 TL
5.830.00 TL
5.540.00 TL
5.250.00 TL
4.960.00 TL
4.670.00 TL
4.380.00 TL
4.090.00 TL
3.800.00 TL
3.510.00 TL
3.220.00 TL
2.930.00 TL
2.640.00 TL
2.350.00 TL
2.060.00 TL
1.770.00 TL
1.480.00 TL
1.190.00 TL
Fiyat
NVM-350MCW
NVM-350MCW
NVM-350MCB
NVM-350MCB
NVM-350MCS
NVM-350MCS
3.5” renkli - beyaz 3.5” renkli - beyaz 3.5” renkli - siyah 3.5” renkli - siyah 3.5” renkli - krom 3.5” renkli - krom
GK-04-8 Güç Kayna¤› Fark›:
• Santral kapasitesi afla¤›daki tabloda verilmifltir.
• Kapasite afl›ld›¤› durumda GK-04-8 ürünü verilmelidir.
• Güç kayna¤› GK-04-8 santral kapasitesine efl de¤erdir.
• ND-110-8 Güvenlik telefonuna en yak›n santral 50m’den uzak ise güvenlik noktas›na bir adet GK-04-8 verilmelidir.
ND-200 Data Da¤›t›c› Fark›:
• Santral noktas›ndan farkl› uzakl›klarda flaft (kolon) ç›k›yor ise bir adet ND-200 ürünü verilmelidir.
• ND-200 Data Da¤›t›c›s›nda 3 ç›k›fl mevcuttur. Yetersiz ise ND-200 say›s›n› artt›r›n›z.
ND-104 Video Da¤›t›c› Fark›:
• Sisteme buat say›s› kadar ND-104 verilmelidir.
• Santral noktas›na birden fazla flaft (kolon) geliyor ise bir adet ND-104 verilmelidir.
• ND-104 ürününde 4 ç›k›fl mevcuttur. E¤er bir buata 4’den fazla monitör ba¤lanm›fl ise da¤›t›c› say›s›n› artt›r›n›z.
** V-BUS7 sistemlerinde ek tesisat ürünleri afla¤›daki aç›klamalara göre verilmelidir.
Tablodaki fiyatlara tesisat ek ürünleri eklenmemifl olup, fiyatlar; monitör, s›ral› zil paneli ve santral olarak haz›rlanm›flt›r.
CCTV modülü fark›
telefonu fark›
230.00 TL
1.870.00 TL
4
Görüntülü kap›c›
1.550.00 TL
3
80.00 TL
1.320.00 TL
2
Kap›c› telefonu fark›
1.090.00 TL
1
Fiyat
Fiyat
860.00 TL
Daire say›s›
NVM-360MC
3.5” renkli
NVM-360MC
3.5” renkli
Görüntülü multi apartman sistemleri paket fiyat tablosu
(ortalama 15 kat) 45 Monitör
CAT7
50.00 TL
350.00 TL
80.00 TL
9.760.00 TL
9.300.00 TL
8.950.00 TL
8.600.00 TL
8.250.00 TL
7.900.00 TL
7.550.00 TL
7.200.00 TL
6.850.00 TL
6.380.00 TL
6.030.00 TL
5.680.00 TL
5.330.00 TL
4.990.00 TL
4.640.00 TL
4.290.00 TL
3.940.00 TL
3.520.00 TL
3.170.00 TL
2.820.00 TL
2.470.00 TL
2.030.00 TL
1.680.00 TL
1.330.00 TL
980.00 TL
Fiyat
NVM-800MCW
7” renkli - beyaz
Max Monitor
50.00 TL
350.00 TL
80.00 TL
9.650.00 TL
9.300.00 TL
8.950.00 TL
8.600.00 TL
8.250.00 TL
7.900.00 TL
7.550.00 TL
7.200.00 TL
6.850.00 TL
6.500.00 TL
6.150.00 TL
5.800.00 TL
5.450.00 TL
5.100.00 TL
4.750.00 TL
4.400.00 TL
4.050.00 TL
3.700.00 TL
3.350.00 TL
3.000.00 TL
2.650.00 TL
2.300.00 TL
1.950.00 TL
1.600.00 TL
1.250.00 TL
Fiyat
NVM-800MCB
7” renkli - siyah
(ortalama 10 kat) 30 Monitör
50.00 TL
350.00 TL
80.00 TL
9.760.00 TL
9.300.00 TL
8.950.00 TL
8.600.00 TL
8.250.00 TL
7.900.00 TL
7.550.00 TL
7.200.00 TL
6.850.00 TL
6.380.00 TL
6.030.00 TL
5.680.00 TL
5.330.00 TL
4.990.00 TL
4.640.00 TL
4.290.00 TL
3.940.00 TL
3.520.00 TL
3.170.00 TL
2.820.00 TL
2.470.00 TL
2.030.00 TL
1.680.00 TL
1.330.00 TL
980.00 TL
Fiyat
NVM-800MCB
7” renkli - siyah
CAT6
50.00 TL
290.00 TL
80.00 TL
8.150.00 TL
7.860.00 TL
7.570.00 TL
7.280.00 TL
6.990.00 TL
6.700.00 TL
6.410.00 TL
6.120.00 TL
5.830.00 TL
5.540.00 TL
5.250.00 TL
4.960.00 TL
4.670.00 TL
4.380.00 TL
4.090.00 TL
3.800.00 TL
3.510.00 TL
3.220.00 TL
2.930.00 TL
2.640.00 TL
2.350.00 TL
2.060.00 TL
1.770.00 TL
1.480.00 TL
1.190.00 TL
Fiyat
NVM-500MC
4,3” renkli
Kablo Çeflidi
50.00 TL
290.00 TL
80.00 TL
8.260.00 TL
7.860.00 TL
7.570.00 TL
7.280.00 TL
6.990.00 TL
6.700.00 TL
6.410.00 TL
6.120.00 TL
5.830.00 TL
5.420.00 TL
5.130.00 TL
4.840.00 TL
4.550.00 TL
4.270.00 TL
3.980.00 TL
3.690.00 TL
3.400.00 TL
3.040.00 TL
2.750.00 TL
2.460.00 TL
2.170.00 TL
1.790.00 TL
1.500.00 TL
1.210.00 TL
920.00 TL
Fiyat
NVM-500MC
4,3” renkli
50.00 TL
350.00 TL
80.00 TL
9.650.00 TL
9.300.00 TL
8.950.00 TL
8.600.00 TL
8.250.00 TL
7.900.00 TL
7.550.00 TL
7.200.00 TL
6.850.00 TL
6.500.00 TL
6.150.00 TL
5.800.00 TL
5.450.00 TL
5.100.00 TL
4.750.00 TL
4.400.00 TL
4.050.00 TL
3.700.00 TL
3.350.00 TL
3.000.00 TL
2.650.00 TL
2.300.00 TL
1.950.00 TL
1.600.00 TL
1.250.00 TL
Fiyat
NVM-800MCW
7” renkli - beyaz
50m
30m
Max Uzakl›k
50.00 TL
350.00 TL
80.00 TL
9.760.00 TL
9.300.00 TL
8.950.00 TL
8.600.00 TL
8.250.00 TL
7.900.00 TL
7.550.00 TL
7.200.00 TL
6.850.00 TL
6.380.00 TL
6.030.00 TL
5.680.00 TL
5.330.00 TL
4.990.00 TL
4.640.00 TL
4.290.00 TL
3.940.00 TL
3.520.00 TL
3.170.00 TL
2.820.00 TL
2.470.00 TL
2.030.00 TL
1.680.00 TL
1.330.00 TL
980.00 TL
Fiyat
NVM-550MC
4,3” renkli
50.00 TL
350.00 TL
80.00 TL
9.650.00 TL
9.300.00 TL
8.950.00 TL
8.600.00 TL
8.250.00 TL
7.900.00 TL
7.550.00 TL
7.200.00 TL
6.850.00 TL
6.500.00 TL
6.150.00 TL
5.800.00 TL
5.450.00 TL
5.100.00 TL
4.750.00 TL
4.400.00 TL
4.050.00 TL
3.700.00 TL
3.350.00 TL
3.000.00 TL
2.650.00 TL
2.300.00 TL
1.950.00 TL
1.600.00 TL
1.250.00 TL
Fiyat
NVM-550MC
4,3” renkli
GÖRÜNTÜLÜ MULT‹ APARTMAN S‹STEMLER‹ (8 KABLO)
Telefonlu Multi Apartman Sistemleri
Yüzyüze ve ‹çtenlikle...
Face to Face and Sincerely...
TELEFONLU MULT‹ APARTMAN S‹STEMLER‹ (G‹ZL‹L‹KL‹) 4+n
G90010-1
Multi apartman sistem telefonu (Gizlilikli)
32.00 TL
• Zil paneli ile gizlilikli görüflme
• Kap› otomati¤i kontrolü
• ‹ki farkl› zil sesi
• 4+n kablo alt yap›s›
Çalıflma gerilimi
Kap› otomati¤i
Gizli görüflme
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
20
Santralden
G90012-1
-20 °C ~ +40 °C
2
II s›n›f›
33.00 TL
Multi apartman sistem telefonu (Gizlilikli)
• Zil paneli ile gizlilikli görüflme
• Kap›c› ile gizlilikli görüflme
• Kap› otomati¤i kontrolü
• ‹ki farkl› zil sesi
• 4+n kablo alt yap›s›
Çalıflma gerilimi
Kap› otomati¤i
Kap›c›y› arama
Gizli görüflme
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
20
Santralden
G90030-1
-20 °C ~ +40 °C
2
II s›n›f›
35.00 TL
Multi apartman sistem kap›c› telefonu (Gizlilikli)
• Zil paneli ile gizlilikli görüflme
• Kap› otomati¤i kontrolü
• Üç farkl› zil sesi
• 4+n kablo alt yap›s›
Çalıflma gerilimi
Kap› otomati¤i
Gizli görüflme
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
20
Santralden
G90050-1
-20 °C ~ +40 °C
2
II s›n›f›
180.00 TL
Telefonlu multi apartman sistem santrali (Gizlilikli)
• Zil paneli ile gizlilikli görüflme
• Kap›c› ile gizlilikli görüflme
• Kap› otomati¤i kontrolü
• ‹ki farkl› zil sesi özelli¤i (daire önü, apartman girifli)
• Kap›c› için üç farkl› zil özelli¤i (daire önü, apartman girifli, dairelerden aranma)
• SMPS güç kayna¤› (k›sa devre korumal›)
• 4+n kablo alt yap›s›
Çalıflma gerilimi
85-265 VAC (50-60Hz)
Ç›k›fl gerilimi
Ak›m
V
A
+30V DC
3,5 A DC
Gizli görüflme
Ürün ölçüleri
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
DIN 13
20
-20 °C ~ +40 °C
2
II s›n›f›
GNDK keypadli zil paneli için “+n” da¤›t›c›lar› (Gizlilikli)
D1
+n da¤›t›c›
D2
+n da¤›t›c›
• 57 daireye kadar olan sistemler için “D1” verilmelidir
• 105 daireye kadar olan sistemler için “D1 ve D2” birlikte verilmelidir
Çalıflma gerilimi
Ürün ölçüleri
Çalıflma sıcaklı¤ı
IP
DIN 13
200.00 TL
Koruma derecesi
20
250.00 TL
Santralden
-20 °C ~ +40 °C
2
II s›n›f›
Di¤er aksesuarlar (Gizlilikli)
GK-06
Güç kayna¤› DC 30V 3A
UPS
Kesintisiz güç kayna¤›
• GK-06 için DIN13 ray tipi montaj kolayl›¤›
• UPS çal›flma gerilimi 230-240V
• UPS kesintisiz güç kayna¤› sayesinde sistem elektrik kesintisinde 1 saat çal›fl›r
Çalıflma gerilimi
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
20
85.00 TL
30
250.00 TL
85-265 VAC (50-60Hz)
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
2
TELEFONLU MULT‹ APARTMAN S‹STEMLER‹ (G‹ZL‹L‹KL‹) 4+n
GNDK
Apartman tipi telefonlar için keypadli zil paneli (Gizlilikli)
300.00 TL
115 mm
335 mm
• Keypad’li
• S›va üstü montaj
• Ledli tufl tak›m› ayd›nlatmas›
• Rehber oluflturabilme, düzeltme, silme özelli¤i
• Rehberden isim arama
• Kap› otomati¤ini flifre ile açma
• Daire numaras› tufllayarak h›zl› arama
• fiifreli yönetim korumas›
• Montaj için özel anahtar ile aç›labilme özelli¤i
25 mm
Çalıflma gerilimi
Kap› otomati¤i
Ayarlar
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
2
44
Santralden
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
Apartman tipi telefonlar için tek butonlu zil panelleri (Gizlilikli)
HOPARLÖRLÜ + M‹KROFONLU
ÜRÜN
BUTON
KODU
SAYISI
HOPARLÖRSÜZ
F‹YAT
ÜRÜN
BUTON
KODU
SAYISI
HOPARLÖRSÜZ
F‹YAT
ÜRÜN
BUTON
KODU
SAYISI
F‹YAT
GTHP01-208mm
1
72.00 TL
GTHS04-208mm
4
77.00 TL
GTHS05-208mm
5
GTHP02-234mm
2
79.00 TL
GTHS05-234mm
5
84.00 TL
GTHS06-234mm
6
91.00 TL
GTHP03-261mm
3
86.00 TL
GTHS06-261mm
6
91.00 TL
GTHS07-261mm
7
98.00 TL
GTHP04-287mm
4
93.00 TL
GTHS07-287mm
7
98.00 TL
GTHS08-287mm
8
105.00 TL
GTHP05-313mm
5
100.00 TL
GTHS08-313mm
8
105.00 TL
GTHS09-313mm
9
112.00 TL
GTHP06-339mm
6
107.00 TL
GTHS09-339mm
9
112.00 TL
GTHS10-339mm
10
119.00 TL
GTHP07-365mm
7
114.00 TL
GTHS10-365mm
10
119.00 TL
GTHS11-365mm
11
126.00 TL
GTHP08-391mm
8
121.00 TL
GTHS11-391mm
11
126.00 TL
GTHS12-391mm
12
133.00 TL
GTHP09-418mm
9
128.00 TL
GTHS12-418mm
12
133.00 TL
GTHS13-418mm
13
140.00 TL
GTHP10-444mm
10
135.00 TL
GTHS13-444mm
13
140.00 TL
GTHS14-444mm
14
147.00 TL
GTHP11-470mm
11
142.00 TL
GTHS14-470mm
14
147.00 TL
GTHS15-470mm
15
154.00 TL
GTHP12-496mm
12
149.00 TL
GTHS15-496mm
15
154.00 TL
GTHS16-496mm
16
161.00 TL
Çalıflma gerilimi
Fotosel özelli¤i
Ayarlar
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
44
Santralden
-20 °C ~ +40 °C
84.00 TL
2
II s›n›f›
Apartman tipi telefonlar için çift butonlu zil panelleri (Gizlilikli)
HOPARLÖRLÜ + M‹KROFONLU
ÜRÜN
BUTON
KODU
SAYISI
HOPARLÖRSÜZ
F‹YAT
ÜRÜN
BUTON
KODU
SAYISI
HOPARLÖRSÜZ
F‹YAT
ÜRÜN
BUTON
KODU
SAYISI
F‹YAT
GTHPÇ02-208mm
2
73.00 TL
GTHSÇ08-208mm
8
85.00 TL
GTHSÇ10-208mm
10
94.00 TL
GTHPÇ04-234mm
4
82.00 TL
GTHSÇ10-234mm
10
94.00 TL
GTHSÇ12-234mm
12
103.00 TL
GTHPÇ06-261mm
6
91.00 TL
GTHSÇ12-261mm
12
103.00 TL
GTHSÇ14-261mm
14
112.00 TL
GTHPÇ08-287mm
8
100.00 TL
GTHSÇ14-287mm
14
112.00 TL
GTHSÇ16-287mm
16
121.00 TL
GTHPÇ10-313mm
10
109.00 TL
GTHSÇ16-313mm
16
121.00 TL
GTHSÇ18-313mm
18
130.00 TL
GTHPÇ12-339mm
12
118.00 TL
GTHSÇ18-339mm
18
130.00 TL
GTHSÇ20-339mm
20
139.00 TL
GTHPÇ14-365mm
14
127.00 TL
GTHSÇ20-365mm
20
139.00 TL
GTHSÇ22-365mm
22
148.00 TL
GTHPÇ16-391mm
16
136.00 TL
GTHSÇ22-391mm
22
148.00 TL
GTHSÇ24-391mm
24
157.00 TL
GTHPÇ18-418mm
18
145.00 TL
GTHSÇ24-418mm
24
157.00 TL
GTHSÇ26-418mm
26
166.00 TL
GTHPÇ20-444mm
20
154.00 TL
GTHSÇ26-444mm
26
166.00 TL
GTHSÇ28-444mm
28
175.00 TL
GTHPÇ22-470mm
22
163.00 TL
GTHSÇ28-470mm
28
175.00 TL
GTHSÇ30-470mm
30
184.00 TL
GTHPÇ24-496mm
24
172.00 TL
GTHSÇ30-496mm
30
184.00 TL
GTHSÇ32-496mm
32
193.00 TL
Çalıflma gerilimi
Fotosel özelli¤i
Ayarlar
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
44
Santralden
-20 °C ~ +40 °C
2
II s›n›f›
31
MULT‹ APARTMAN TELEFON S‹STEMLER‹ (4+n)
Apartman tipi telefon sistem fiyat tablosu
Daire say›s›
Kap›
Kap› + Kap›c›
Kap›
Kap› + Kap›c›
Kap› otomati¤i
Kap› otomati¤i
Kap› otomati¤i
Kap› otomati¤i
748.00 TL
1
284.00 TL
320.00 TL
712.00 TL
2
323.00 TL
360.00 TL
744.00 TL
781.00 TL
3
362.00 TL
400.00 TL
776.00 TL
814.00 TL
4
401.00 TL
440.00 TL
808.00 TL
847.00 TL
5
440.00 TL
480.00 TL
840.00 TL
880.00 TL
6
479.00 TL
520.00 TL
872.00 TL
913.00 TL
7
518.00 TL
560.00 TL
904.00 TL
946.00 TL
8
557.00 TL
600.00 TL
936.00 TL
979.00 TL
9
596.00 TL
640.00 TL
968.00 TL
1012.00 TL
10
635.00 TL
680.00 TL
1000.00 TL
1045.00 TL
11
674.00 TL
720.00 TL
1032.00 TL
1078.00 TL
12
713.00 TL
760.00 TL
1064.00 TL
1111.00 TL
13
801.00 TL
849.00 TL
1096.00 TL
1144.00 TL
14
840.00 TL
889.00 TL
1128.00 TL
1177.00 TL
15
879.00 TL
929.00 TL
1160.00 TL
1210.00 TL
1243.00 TL
16
918.00 TL
969.00 TL
1192.00 TL
17
957.00 TL
1009.00 TL
1224.00 TL
1276.00 TL
18
996.00 TL
1049.00 TL
1256.00 TL
1309.00 TL
1342.00 TL
19
1035.00 TL
1089.00 TL
1288.00 TL
20
1074.00 TL
1129.00 TL
1320.00 TL
1375.00 TL
21
1113.00 TL
1169.00 TL
1352.00 TL
1408.00 TL
22
1152.00 TL
1209.00 TL
1384.00 TL
1441.00 TL
23
1191.00 TL
1249.00 TL
1416.00 TL
1474.00 TL
24
1230.00 TL
1289.00 TL
1448.00 TL
1507.00 TL
• Sisteme GK-06 dahil edilmemifltir. (Gerekti¤inde ilave edilmelidir.)
• Sisteme kesintisiz güç kayna¤› dahil de¤ildir.
32
Multi Apartman Diafon Sistemleri
Yüzyüze ve ‹çtenlikle...
Face to Face and Sincerely...
MULT‹ APARTMAN D‹AFON S‹STEMLER‹ (8+n)
50010
Kap›yla konuflan, kap› otomati¤ini kumanda eden diafon
20.00 TL
• Kap› ile konuflma
• Kap› otomati¤i kontrolü
• Aç›k, meflgul led’li
• Gizlilikli
• Çift zilli
Çalıflma gerilimi
Kap› otomati¤i
Gizli görüflme
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
20
Santralden
50012
-20 °C ~ +40 °C
2
II s›n›f›
Kap› ve kap›c› ile konuflan, kap› otomati¤ini kumanda eden diafon
21.00 TL
• Kap› ile konuflma
• Kap›c› ile konuflma
• Kap› otomati¤i kontrolü
• Aç›k, meflgul led’li
• Gizlilikli
• Çift zilli
Çalıflma gerilimi
Kap› otomati¤i
Kap›c›y› arama
Gizli görüflme
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
20
Santralden
50014
-20 °C ~ +40 °C
2
II s›n›f›
Kap›c› dairesi için diafon
24.00 TL
• Kap› ile konuflma
• Kap› otomati¤i kontrolü
• Aç›k, meflgul led’li
• Gizlilikli
• Çift zilli
Çalıflma gerilimi
Kap› otomati¤i
Gizli görüflme
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
20
Santralden
50040
-20 °C ~ +40 °C
2
II s›n›f›
Apartman tipi multi fonksiyonel diafon santrali
125.00 TL
• Kap› ve kap›c› ile konuflan, kap› otomati¤ini kumanda eden,
çift zilli fonksiyolar›na sahip multi fonksiyonel santral
• DIN 13 ölçüsünde raya kolay montaj
• K›sa devre korumal›
• Zil sesi fliddeti dahili ayar
Çalıflma gerilimi
Ayarlar
Gizli görüflme
Ürün ölçüleri
Çalıflma sıcaklı¤ı
IP
DIN 13
~230-240V / 50Hz
50041
Koruma derecesi
20
-20 °C ~ +40 °C
2
II s›n›f›
Apartman tipi multi fonksiyonel diafon santrali
230.00 TL
• Kap› ve kap›c› ile konuflan, kap› otomati¤ini kumanda eden,
çift kap› seçmeli, merdiven otomati¤ini kumanda eden,
çift zilli fonksiyolar›na sahip multi fonksiyonel santral
• DIN 13 ölçüsünde raya kolay montaj
• K›sa devre korumal›
• Zil sesi fliddeti dahili ayar
Çalıflma gerilimi
Ayarlar
Gizli görüflme
Ürün ölçüleri
Çalıflma sıcaklı¤ı
IP
DIN 13
~230-240V / 50Hz
50022
Koruma derecesi
20
-20 °C ~ +40 °C
2
II s›n›f›
Apartman tipi kap›c›s›z çift zilli diafon santrali
125.00 TL
• K›sa devre korumal›
• DIN 10 ölçüsünde raya kolay montaj
Çalıflma gerilimi
Ayarlar
Gizli görüflme
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
20
~230-240V / 50Hz
50032
-20 °C ~ +40 °C
2
II s›n›f›
Apartman tipi kap›c›l› çift zilli diafon santrali
180.00 TL
• Kap›c› diafon flubesi santral ile birlikte verilir.
• K›sa devre korumal›
• DIN 10 ölçüsünde raya kolay montaj
Çalıflma gerilimi
Ayarlar
Gizli görüflme
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
20
~230-240V / 50Hz
34
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
2
MULT‹ APARTMAN D‹AFON S‹STEMLER‹ (8+n)
Apartman tipi tek butonlu diafon zil panelleri
HOPARLÖRLÜ
ÜRÜN
BUTON
KODU
SAYISI
HOPARLÖRSÜZ
F‹YAT
ÜRÜN
BUTON
KODU
SAYISI
HOPARLÖRSÜZ
F‹YAT
ÜRÜN
BUTON
KODU
SAYISI
F‹YAT
HP01-208mm
1
64.00 TL
HS04-208mm
4
69.00 TL
HS05-208mm
5
76.00 TL
HP02-234mm
2
71.00 TL
HS05-234mm
5
76.00 TL
HS06-234mm
6
83.00 TL
90.00 TL
HP03-261mm
3
78.00 TL
HS06-261mm
6
83.00 TL
HS07-261mm
7
HP04-287mm
4
85.00 TL
HS07-287mm
7
90.00 TL
HS08-287mm
8
97.00 TL
HP05-313mm
5
92.00 TL
HS08-313mm
8
97.00 TL
HS09-313mm
9
104.00 TL
HP06-339mm
6
99.00 TL
HS09-339mm
9
104.00 TL
HS10-339mm
10
111.00 TL
HP07-365mm
7
106.00 TL
HS10-365mm
10
111.00 TL
HS11-365mm
11
118.00 TL
HP08-391mm
8
113.00 TL
HS11-391mm
11
118.00 TL
HS12-391mm
12
125.00 TL
HP09-418mm
9
120.00 TL
HS12-418mm
12
125.00 TL
HS13-418mm
13
132.00 TL
HP10-444mm
10
127.00 TL
HS13-444mm
13
132.00 TL
HS14-444mm
14
139.00 TL
HP11-470mm
11
134.00 TL
HS14-470mm
14
139.00 TL
HS15-470mm
15
146.00 TL
HP12-496mm
12
141.00 TL
HS15-496mm
15
146.00 TL
HS16-496mm
16
153.00 TL
Çalıflma gerilimi
Fotosel özelli¤i
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
2
44
Santralden
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
Apartman tipi çift butonlu diafon zil panelleri
HOPARLÖRLÜ
ÜRÜN
BUTON
KODU
SAYISI
HOPARLÖRSÜZ
F‹YAT
ÜRÜN
BUTON
KODU
SAYISI
HOPARLÖRSÜZ
F‹YAT
ÜRÜN
BUTON
KODU
SAYISI
F‹YAT
HPÇ02-208mm
2
65.00 TL
HSÇ08-208mm
8
77.00 TL
HSÇ10-208mm
10
HPÇ04-234mm
4
74.00 TL
HSÇ10-234mm
10
86.00 TL
HSÇ12-234mm
12
95.00 TL
HPÇ06-261mm
6
83.00 TL
HSÇ12-261mm
12
95.00 TL
HSÇ14-261mm
14
104.00 TL
86.00 TL
HPÇ08-287mm
8
92.00 TL
HSÇ14-287mm
14
104.00 TL
HSÇ16-287mm
16
113.00 TL
HPÇ10-313mm
10
101.00 TL
HSÇ16-313mm
16
113.00 TL
HSÇ18-313mm
18
122.00 TL
HPÇ12-339mm
12
110.00 TL
HSÇ18-339mm
18
122.00 TL
HSÇ20-339mm
20
131.00 TL
HPÇ14-365mm
14
119.00 TL
HSÇ20-365mm
20
131.00 TL
HSÇ22-365mm
22
140.00 TL
HPÇ16-391mm
16
128.00 TL
HSÇ22-391mm
22
140.00 TL
HSÇ24-391mm
24
149.00 TL
HPÇ18-418mm
18
137.00 TL
HSÇ24-418mm
24
149.00 TL
HSÇ26-418mm
26
158.00 TL
HPÇ20-444mm
20
146.00 TL
HSÇ26-444mm
26
158.00 TL
HSÇ28-444mm
28
167.00 TL
HPÇ22-470mm
22
155.00 TL
HSÇ28-470mm
28
167.00 TL
HSÇ30-470mm
30
175.00 TL
HPÇ24-496mm
24
164.00 TL
HSÇ30-496mm
30
175.00 TL
HSÇ32-496mm
32
184.00 TL
Çalıflma gerilimi
Fotosel özelli¤i
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
44
Santralden
-20 °C ~ +40 °C
2
II s›n›f›
35
MULT‹ APARTMAN D‹AFON S‹STEMLER‹ (8+n)
Apartman tipi diafon sistem fiyat tablosu
Daire say›s›
Kap›
Kap› + Kap›c›
Kap› otomati¤i
Kap› otomati¤i
209.00 TL
236.00 TL
262.00 TL
3
263.00 TL
290.00 TL
4
290.00 TL
318.00 TL
5
317.00 TL
346.00 TL
6
344.00 TL
374.00 TL
7
371.00 TL
402.00 TL
8
398.00 TL
430.00 TL
9
425.00 TL
458.00 TL
10
452.00 TL
486.00 TL
11
479.00 TL
514.00 TL
12
506.00 TL
542.00 TL
13
574.00 TL
611.00 TL
14
601.00 TL
639.00 TL
15
628.00 TL
667.00 TL
16
655.00 TL
695.00 TL
723.00 TL
17
682.00 TL
18
709.00 TL
751.00 TL
19
736.00 TL
779.00 TL
20
763.00 TL
807.00 TL
21
790.00 TL
835.00 TL
22
817.00 TL
863.00 TL
23
844.00 TL
891.00 TL
24
871.00 TL
919.00 TL
• Kap› ile konuflan sistem fiyatlar›nda 50022 santral kullan›lm›flt›r.
• Kap› + kap›c› ile konuflan sistem fiyatlar›nda 50040 santral kullan›lm›flt›r.
• Sistem fiyatlar›nda tek s›ra butonlu zil paneli kullan›lm›flt›r.
36
234.00 TL
1
2
MULT‹ APARTMAN D‹AFON S‹STEMLER‹ (8+n)
Apartman tipi diafon sistem blok flemas›
80 daireye kadar
8+n
8+1
50010
8+1
50010
8+n
4+n
2
2
50040
HP panel
03004
Kablolama
01004
8+n
• ‹ç zil için 8+n kablo yap›s›na 1 kablo daha ilave edilir.
37
TELEFON S‹STEMLER‹ ‹Ç‹N Z‹L PANEL‹ EK SIRA OLUfiTURMA KILAVUZU
ÇFT BUTONLU PANELLER ÇN
TEK BUTONLU PANELLER ÇN
Daire Say›s›
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
1.Panel
GTHP01-208mm
GTHP02-234mm
GTHP03-261mm
GTHP04-287mm
GTHP05-313mm
GTHP06-339mm
GTHP07-365mm
GTHP08-391mm
GTHP09-418mm
GTHP10-444mm
GTHP11-470mm
GTHP12-496mm
GTHP05-313mm
GTHP05-313mm
GTHP06-339mm
GTHP06-339mm
GTHP07-365mm
GTHP07-365mm
GTHP08-391mm
GTHP08-391mm
GTHP09-418mm
GTHP09-418mm
GTHP10-444mm
GTHP10-444mm
GTHP11-470mm
GTHP11-470mm
GTHP12-496mm
GTHP12-496mm
GTHP07-365mm
GTHP08-391mm
GTHP08-391mm
GTHP08-391mm
GTHP09-418mm
GTHP09-418mm
GTHP09-418mm
GTHP10-444mm
GTHP10-444mm
GTHP10-444mm
GTHP11-470mm
GTHP11-470mm
GTHP11-470mm
GTHP12-496mm
GTHP12-496mm
GTHP12-496mm
2.Panel
GTHS08-313mm
GTHS09-313mm
GTHS09-339mm
GTHS10-339mm
GTHS10-365mm
GTHS11-365mm
GTHS11-391mm
GTHS12-391mm
GTHS12-418mm
GTHS13-418mm
GTHS13-444mm
GTHS14-444mm
GTHS14-470mm
GTHS15-470mm
GTHS15-496mm
GTHS16-496mm
GTHS11-365mm
GTHS11-391mm
GTHS11-391mm
GTHS12-391mm
GTHS12-418mm
GTHS12-418mm
GTHS13-418mm
GTHS13-444mm
GTHS13-444mm
GTHS14-444mm
GTHS14-470mm
GTHS14-470mm
GTHS15-470mm
GTHS15-496mm
GTHS15-496mm
GTHS16-496mm
3.Panel
GTHS11-365mm
GTHS11-391mm
GTHS12-391mm
GTHS12-391mm
GTHS12-418mm
GTHS13-418mm
GTHS13-418mm
GTHS13-444mm
GTHS14-444mm
GTHS14-444mm
GTHS14-470mm
GTHS15-470mm
GTHS15-470mm
GTHS15-496mm
GTHS16-496mm
GTHS16-496mm
Daire Say›s›
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
1.Panel
GTHPÇ02-208mm
GTHPÇ04-234mm
GTHPÇ06-261mm
GTHPÇ08-287mm
GTHPÇ10-313mm
GTHPÇ12-339mm
GTHPÇ14-365mm
GTHPÇ16-391mm
GTHPÇ18-418mm
GTHPÇ20-444mm
GTHPÇ22-470mm
GTHPÇ24-496mm
GTHPÇ10-313mm
GTHPÇ10-313mm
GTHPÇ12-339mm
GTHPÇ12-339mm
GTHPÇ14-365mm
GTHPÇ14-365mm
GTHPÇ16-391mm
GTHPÇ16-391mm
GTHPÇ18-418mm
GTHPÇ18-418mm
GTHPÇ20-444mm
GTHPÇ20-444mm
GTHPÇ22-470mm
GTHPÇ22-470mm
GTHPÇ24-496mm
GTHPÇ24-496mm
GTHPÇ14-365mm
GTHPÇ16-391mm
GTHPÇ16-391mm
GTHPÇ16-391mm
GTHPÇ18-418mm
GTHPÇ18-418mm
GTHPÇ18-418mm
GTHPÇ20-444mm
GTHPÇ20-444mm
GTHPÇ20-444mm
GTHPÇ22-470mm
GTHPÇ22-470mm
GTHPÇ22-470mm
GTHPÇ24-496mm
GTHPÇ24-496mm
GTHPÇ24-496mm
2.Panel
GTHSÇ16-313mm
GTHSÇ18-313mm
GTHSÇ18-339mm
GTHSÇ20-339mm
GTHSÇ20-365mm
GTHSÇ22-365mm
GTHSÇ22-391mm
GTHSÇ24-391mm
GTHSÇ24-418mm
GTHSÇ26-418mm
GTHSÇ26-444mm
GTHSÇ28-444mm
GTHSÇ28-470mm
GTHSÇ30-470mm
GTHSÇ30-496mm
GTHSÇ32-496mm
GTHSÇ22-365mm
GTHSÇ22-391mm
GTHSÇ22-391mm
GTHSÇ24-391mm
GTHSÇ24-418mm
GTHSÇ24-418mm
GTHSÇ26-418mm
GTHSÇ26-444mm
GTHSÇ26-444mm
GTHSÇ28-444mm
GTHSÇ28-470mm
GTHSÇ28-470mm
GTHSÇ30-470mm
GTHSÇ30-496mm
GTHSÇ30-496mm
GTHSÇ32-496mm
3.Panel
GTHSÇ22-365mm
GTHSÇ22-391mm
GTHSÇ24-391mm
GTHSÇ24-391mm
GTHSÇ24-418mm
GTHSÇ26-418mm
GTHSÇ26-418mm
GTHSÇ26-444mm
GTHSÇ28-444mm
GTHSÇ28-444mm
GTHSÇ28-470mm
GTHSÇ30-470mm
GTHSÇ30-470mm
GTHSÇ30-496mm
GTHSÇ32-496mm
GTHSÇ32-496mm
D‹AFON S‹STEMLER‹ ‹Ç‹N Z‹L PANEL‹ EK SIRA OLUfiTURMA KLAVUZU
TEK BUTONLU PANELLER ÇN
Daire Say›s›
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
38
1.Panel
HP01-208mm
HP02-234mm
HP03-261mm
HP04-287mm
HP05-313mm
HP06-339mm
HP07-365mm
HP08-391mm
HP09-418mm
HP10-444mm
HP11-470mm
HP12-496mm
HP05-313mm
HP05-313mm
HP06-339mm
HP06-339mm
HP07-365mm
HP07-365mm
HP08-391mm
HP08-391mm
HP09-418mm
HP09-418mm
HP10-444mm
HP10-444mm
HP11-470mm
HP11-470mm
HP12-496mm
HP12-496mm
HP07-365mm
HP08-391mm
HP08-391mm
HP08-391mm
HP09-418mm
HP09-418mm
HP09-418mm
HP10-444mm
HP10-444mm
HP10-444mm
HP11-470mm
HP11-470mm
HP11-470mm
HP12-496mm
HP12-496mm
HP12-496mm
2.Panel
HS08-313mm
HS09-313mm
HS09-339mm
HS10-339mm
HS10-365mm
HS11-365mm
HS11-391mm
HS12-391mm
HS12-418mm
HS13-418mm
HS13-444mm
HS14-444mm
HS14-470mm
HS15-470mm
HS15-496mm
HS16-496mm
HS11-365mm
HS11-391mm
HS11-391mm
HS12-391mm
HS12-418mm
HS12-418mm
HS13-418mm
HS13-444mm
HS13-444mm
HS14-444mm
HS14-470mm
HS14-470mm
HS15-470mm
HS15-496mm
HS15-496mm
HS16-496mm
ÇFT BUTONLU PANELLER ÇN
3.Panel
HS11-365mm
HS11-391mm
HS12-391mm
HS12-391mm
HS12-418mm
HS13-418mm
HS13-418mm
HS13-444mm
HS14-444mm
HS14-444mm
HS14-470mm
HS15-470mm
HS15-470mm
HS15-496mm
HS16-496mm
HS16-496mm
Daire Say›s›
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
1.Panel
HPÇ02-208mm
HPÇ04-234mm
HPÇ06-261mm
HPÇ08-287mm
HPÇ10-313mm
HPÇ12-339mm
HPÇ14-365mm
HPÇ16-391mm
HPÇ18-418mm
HPÇ20-444mm
HPÇ22-470mm
HPÇ24-496mm
HPÇ10-313mm
HPÇ10-313mm
HPÇ12-339mm
HPÇ12-339mm
HPÇ14-365mm
HPÇ14-365mm
HPÇ16-391mm
HPÇ16-391mm
HPÇ18-418mm
HPÇ18-418mm
HPÇ20-444mm
HPÇ20-444mm
HPÇ22-470mm
HPÇ22-470mm
HPÇ24-496mm
HPÇ24-496mm
HPÇ14-365mm
HPÇ16-391mm
HPÇ16-391mm
HPÇ16-391mm
HPÇ18-418mm
HPÇ18-418mm
HPÇ18-418mm
HPÇ20-444mm
HPÇ20-444mm
HPÇ20-444mm
HPÇ22-470mm
HPÇ22-470mm
HPÇ22-470mm
HPÇ24-496mm
HPÇ24-496mm
HPÇ24-496mm
2.Panel
HSÇ16-313mm
HSÇ18-313mm
HSÇ18-339mm
HSÇ20-339mm
HSÇ20-365mm
HSÇ22-365mm
HSÇ22-391mm
HSÇ24-391mm
HSÇ24-418mm
HSÇ26-418mm
HSÇ26-444mm
HSÇ28-444mm
HSÇ28-470mm
HSÇ30-470mm
HSÇ30-496mm
HSÇ32-496mm
HSÇ22-365mm
HSÇ22-391mm
HSÇ22-391mm
HSÇ24-391mm
HSÇ24-418mm
HSÇ24-418mm
HSÇ26-418mm
HSÇ26-444mm
HSÇ26-444mm
HSÇ28-444mm
HSÇ28-470mm
HSÇ28-470mm
HSÇ30-470mm
HSÇ30-496mm
HSÇ30-496mm
HSÇ32-496mm
3.Panel
HSÇ22-365mm
HSÇ22-391mm
HSÇ24-391mm
HSÇ24-391mm
HSÇ24-418mm
HSÇ26-418mm
HSÇ26-418mm
HSÇ26-444mm
HSÇ28-444mm
HSÇ28-444mm
HSÇ28-470mm
HSÇ30-470mm
HSÇ30-470mm
HSÇ30-496mm
HSÇ32-496mm
HSÇ32-496mm
Görüntülü ve Telefonlu Villa Setler
Ekonomik Telefonlu Setler
Yüzyüze ve ‹çtenlikle...
Face to Face and Sincerely...
GÖRÜNTÜLÜ V‹LLA SET
17041EBM
7” görüntülü handsfree 1’li villa set (4 kablo)
800.00 TL
27041EBM
7” görüntülü handsfree 2’li villa set (4 kablo)
1.300.00 TL
37041EBM
7” görüntülü handsfree 3’lü villa set (4 kablo)
1.800.00 TL
47041EBM
7” görüntülü handsfree 4’lü villa set (4 kablo)
2.300.00 TL
07041EBM
7” görüntülü handsfree renkli monitör
500.00 TL
05104EBM
Renkli kameral› zil paneli
300.00 TL
07041EBM (Monitör) :
05104EBM (Panel) :
• D›fl kap› panelini ve CCTV kameray› kontrol etme
• Ayarlanabilir parlakl›k, kontrast, renk ve ses ayarlar›
• Monitörler aras› görüflme
• “Rahats›z etmeyin” özelli¤i
• Kilit kontrolü
• Ziyaretçi panel dü¤mesine bast›¤›nda otomatik resim çekme özelli¤i
• Dahili haf›za kapasitesi max.64 resim, artt›r›labilir Micro sd belle¤i
• ‹lave monitor ba¤lanabilme (max: 3 adet)
• ‹lave panel ba¤lanabilme (max: 1 adet)
• CCTV ba¤lanabilme özelli¤i (2 adet)
• Metal aksam, ön panel paslanmaz çelik
• 1/4” CMOS Renkli Kamera (800TVL)
• Beyaz LED ›fl›kl› gece görüflü
• 110° görüfl aç›s›
• Su geçirmez IP66
• 4 kablo ba¤lant›s›
• S›vaüstü kurulum
• Kilit kontrolünü destekler
• Çal›flma s›cakl›¤› : -30° ila +60° aras›nda
• Güç : 10-15V
48 mm
116 mm
Çalıflma gerilimi
Ç›k›fl gerilimi
Ak›m
V
A
Panel görüntüleme
CCTV
‹lave monitör arama
17 mm
26 mm
133 mm
208 mm
Monitör
Kap› otomati¤i
Ayarlar
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
20
7”
100-240VAC (50-60 Hz)
40
+15V DC
1.5 A DC
Renkli
0 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
2
TELEFONLU EKONOM‹K SETLER
Telefonlu ekonomik setler (2+n)
Ürün kodu
Ürün özellikleri
Fiyat
YTES 01
Telefonlu ekonomik set (1 daire için)
154.00 TL
YTES 02
Telefonlu ekonomik set (2 daire için)
191.00 TL
YTES 03
Telefonlu ekonomik set (3 daire için)
228.00 TL
YTES 04
Telefonlu ekonomik set (4 daire için)
265.00 TL
YTES 05
Telefonlu ekonomik set (5 daire için)
302.00 TL
YTES 06
Telefonlu ekonomik set (6 daire için)
339.00 TL
YTES 07
Telefonlu ekonomik set (7 daire için)
376.00 TL
YTES 08
Telefonlu ekonomik set (8 daire için)
413.00 TL
YTES 09
Telefonlu ekonomik set (9 daire için)
450.00 TL
YTES 10
Telefonlu ekonomik set (10 daire için)
487.00 TL
YTES 11
Telefonlu ekonomik set (11 daire için)
524.00 TL
YTES 12
Telefonlu ekonomik set (12 daire için)
561.00 TL
• Kap› ile konuflur
• Kap› otomati¤ini kontrol eder
• Apartman kap›s› ve daire kap›s› zili olmak üzere 2 farkl› zil sesi
• 2+n kablo alt yap›s› ile çal›fl›r
• 12'li set dahil tek butonlu zil paneli olarak fiyatland›r›lm›flt›r.
Çal›flma gerilimi
Kap› otomati¤i
Çalıflma sıcaklı¤ı
IP
V
~85-265V / 50 Hz
Koruma derecesi
20
-20 °C ~ +40 °C
2
II s›n›f›
41
TELEFONLU V‹LLA ve EKONOM‹K SETLER
Telefonlu villa setler (4+n)
Ürün kodu
Fiyat
Ürün özellikleri
90028
Villa set 1 (1 daire için)
134.00 TL
90029
Villa set 2 (2 daire için)
164.00 TL
90030
Villa set 3 (3 daire için)
194.00 TL
90031
Villa set 4 (4 daire için)
224.00 TL
• 4 daireye kadar paket olarak sat›l›r.
• Tek buton ile 4’e kadar dairenin ayn› anda zili çalar ve konuflturur.
• 4+n kablo alt yapısı ile çalıflır.
Çal›flma gerilimi
Fotosel özelli¤i
Kap› otomati¤i
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
V
20
-20 °C ~ +40 °C
~230-240V / 50 Hz
2
II s›n›f›
Telefonlu ekonomik setler (4+n)
Ürün özellikleri
Fiyat
TES 01
Telefonlu ekonomik set (1 daire için)
134.00 TL
TES 02
Telefonlu ekonomik set (2 daire için)
171.00 TL
TES 03
Telefonlu ekonomik set (3 daire için)
208.00 TL
TES 04
Telefonlu ekonomik set (4 daire için)
245.00 TL
TES 05
Telefonlu ekonomik set (5 daire için)
282.00 TL
TES 06
Telefonlu ekonomik set (6 daire için)
319.00 TL
TES 07
Telefonlu ekonomik set (7 daire için)
356.00 TL
TES 08
Telefonlu ekonomik set (8 daire için)
393.00 TL
TES 09
Telefonlu ekonomik set (9 daire için)
430.00 TL
TES 10
Telefonlu ekonomik set (10 daire için)
467.00 TL
TES 11
Telefonlu ekonomik set (11 daire için)
504.00 TL
TES 12
Telefonlu ekonomik set (12 daire için)
541.00 TL
TES 13
Telefonlu ekonomik set (13 daire için)
549.00 TL
TES 14
Telefonlu ekonomik set (14 daire için)
579.00 TL
TES 15
Telefonlu ekonomik set (15 daire için)
618.00 TL
TES 16
Telefonlu ekonomik set (16 daire için)
648.00 TL
TES 17
Telefonlu ekonomik set (17 daire için)
687.00 TL
TES 18
Telefonlu ekonomik set (18 daire için)
717.00 TL
TES 19
Telefonlu ekonomik set (19 daire için)
756.00 TL
TES 20
Telefonlu ekonomik set (20 daire için)
786.00 TL
Ürün kodu
• Kap› ile konuflur.
• 20 daireye kadar paket olarak sat›l›r.
• Tek zillidir.
• 4+n kablo alt yap›s› ile çal›fl›r.
• 12’li set dahil tek butonlu zil paneli olarak fiyatland›r›lm›flt›r.
• 13 setden 20 sete kadar çift butonlu zil paneli olarak fiyatland›r›lm›flt›r.
Çal›flma gerilimi
Fotosel özelli¤i
Kap› otomati¤i
Çalıflma sıcaklı¤ı
IP
V
~230-240V / 50 Hz
42
Koruma derecesi
20
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
2
Yang›n Alg›lama Sistemleri, Acil Ayd›nlatma ve
Yönlendirme Sistemleri
Alevlere Karfl› Güvenlik...
Safety Against Flames...
D‹J‹TAL - ANALOG ADRESL‹ YANGIN ALGILAMA S‹STEMLER‹
Dijital - analog adresli yang›n alg›lama santralleri
Ürün Kodu
Ürün Aç›klamas›
Çevrim
Adres
Fiyat
Say›s›
Kapasitesi
(Euro)
1
127
900.00
EX-CP1L
Dijital-analog adresli yang›n alarm santrali (*)
EX-CP2L
Dijital-analog adresli yang›n alarm santrali (*)
2
254
1050.00
EX-CP4L
Dijital-analog adresli yang›n alarm santrali (*)
4
508
1250.00
• 1-2-4 loop(çevrim)’li santral seçenekleri ile uygun fiyat
• Loop say›s› kadar (1-4 adet) iste¤e ba¤l› kullan›labilir open collector ç›k›fl›
• 2 adet genel kullan›ma aç›k alarm röle ç›k›fl›
• Ön alarm ve gerçek alarm yönetim imkan›
• 1 Loop (çevrim) için 127 adet, 4 Loop (çevrim) için toplamda 508’e kadar dedektör, buton,
adres modülü ba¤layabilme imkan›
• Hat üzerine konulacak izolatörler sayesinde hat kopmalar›nda sistem sa¤lam k›sm› ile çal›flmaya devam eder.
• 3 seviye yetki sistemi ve flifreleri ile alarm yönetimi
• 4 farkl› dedektör adresleme yöntemi ile kolay devreye alma
• Otomatik dedektör tipi tan›ma
• Grafik LCD ile Türkçe, kolay kullan›m özelli¤i olan yönlendirici menüler
• Her Loop(çevrim)’de 63 adet bölge tan›mlama, bu bölgelere isim verme, senaryolar haz›rlama ve alarmlar› yönetme özelli¤i
• RS 232 ba¤lant› sayesinde PC ile haberleflme, veri girifli yapma imkan›
• PS/2 klavye ile veri girifli yapma imkan›
• Girifl ve ç›k›fl olarak kullan›labilen adresleme modülü sayesinde harici dedektör ve sistemleri kontrol etme imkan›
• Her dedektöre aç›klama bilgisi ekleyebilme özelli¤i
• 1500 metreye kadar kablo mesafesinde çal›flma imkan›
• CAB21 kodlu topraklama hatl› 2 kablo ile çal›fl›r
• Network kart ilavesi ile birden çok santralin tek merkezde toplanarak repeator ünitesi ile büyük yang›n alg›lama sistemlerini oluflturabilme ve yönetebilme imkan›
• EN 54 Uluslar aras› “Yang›n Alg›lama ve Yang›n Alarm Sistemleri” sertifikas› ile standardlara uygundur.
* Akü : Her santral için 2 adet 12V-7Ah akü gerekir.
EN 54-2
2
* Yang›n santrali ile bilgisayar aras› mesafesi uzak ise RS-232/RS-485 dönüfltürücü ve yang›n yaz›l›m› ilave edilmelidir.
Dijital - analog adresli yang›n dedektörleri
Ürün Kodu
Ürün Aç›klamas›
Fiyat
(Euro)
EN 54-2
EF601
Optik duman dedektörü
23.00
ET602
S›cakl›k dedektörü
23.00
EM603
Multi sensör ( optik duman + s›cakl›k )
33.00
B460
Soket
4.00
2
Dijital - analog adresli yang›n alg›lama sistemleri aksesuarlar›
Ürün Kodu
Ürün Aç›klamas›
Fiyat
(Euro)
EN 54-2
44
2
EX-P5
Dijital adresli yang›n alarm butonu (resetlenebilir)
37.00
EX-ISO
Pasif izolatör modülü
15.00
EX-ME I/O 2
Dijital adresli girifl-ç›k›fl modülü
EX-RIP
Tekrarlay›c› panel
SEP 12
Outdoor siren 12V DC
75.00
12V7
Akü 12V-7 Ah
30.00
37.00
500.00
KONVANS‹YONEL YANGIN ALGILAMA S‹STEMLER‹
Konvansiyonel yang›n alg›lama santralleri
Ürün Kodu
Ürün Aç›klamas›
Fiyat (Euro)
CFN2M
2 zone’lu konvansiyonel yang›n alg›lama paneli (*)
200.00
CFN4M
4 zone’lu konvansiyonel yang›n alg›lama paneli (*)
230.00
CFN6M
6 zone’lu konvansiyonel yang›n alg›lama paneli (*)
260.00
• 2-4-6 zone’lu santral seçenekleri ile uygun fiyat
• Zone say›s› kadar (2-6 adet) iste¤e ba¤l› kullan›labilir open collector ç›k›fl›
• 2 adet genel kullan›ma aç›k alarm röle ç›k›fl›
• 1 zone için 20 adet, 6 zone için toplam 120’ye kadar dedektör, buton ba¤layabilme imkan›
• Yetki sistemi ve flifreli alarm yönetimi
• Led’li hata ve alarm durum göstergeleri ile kolay kullan›m imkan›
• EN 54 Uluslar arasi “Yang›n Alg›lama ve Yang›n Alarm Sistemleri” sertifikas› ile
standardlara uygundur
EN 54-2
2
* Akü : Her santral için 2 adet 12V-7Ah akü gerekir.
Konvansiyonel yang›n dedektörleri
Ürün Kodu
Ürün Aç›klamas›
Fiyat
(Euro)
CF401
Konvansiyonel optik duman dedektörü ( soket dahil )
13.00
CM403
Konvansiyonel multi sensör - duman ve ›s› (soket dahil)
21.00
CT404
Konvansiyonel sabit s›cakl›k dedektörü ( soket dahil)
13.00
B460
Soket
4.00
EN 54-2
2
Konvansiyonel yang›n alg›lama sistemleri aksesuarlar›
Ürün Kodu
Fiyat (Euro)
Ürün Aç›klamas›
FP
Dedektör tekrarlay›c› modülü (buzzerli)
15.00
FP/S
Dedektör tekrarlay›c› modül
13.00
P5
Konvansiyonel yang›n alarm butonu (resetlenebilir)
13.00
SIRP
Konvansiyonel flaflörlü siren
17.00
CYS-4024
24V 1,5A SMPS güç kayna¤› ( Yaklafl›k 10 siren )
30.00
CYS-9024
24V 3,8A SMPS güç kayna¤› ( Yaklafl›k 25 siren )
40.00
CYS-12024
24V 5,0A SMPS güç kayna¤› ( Yaklafl›k 35 siren )
70.00
CYS-18024
24V 7,5A SMPS güç kayna¤› ( Yaklafl›k 50 siren )
95.00
CYS-2512
12V 2A SMPS güç kayna¤› (1 adet SEP 12 Outdoor siren için kullan›l›r)
35.00
CYS-9012
12V 7A SMPS güç kayna¤› (Birden fazla SEP 12 Outdoor siren için kullan›l›r) Max 5 adet
95.00
2
EN 54-2
Gaz dedektörleri
Ürün kodu
Ürün aç›klamas›
Fiyat (TL)
01
NYS gaz alarm cihazı 220V (Kontaksız)
55.00
02
NYS gaz alarm cihazı 220V (Kontaklı)
55.00
03
NYS gaz alarm cihazı 220V (Kuru kontak)
55.00
04
NYS gaz alarm cihazı 12V-24V
05
TAMMY-3 LCD ekran deprem sensörü
60.00
900.00
2
45
AC‹L YÖNLEND‹RME VE AYDINLATMA ARMATÜRLER‹
17120 - 265 mm
LED’li acil yönlendirme armatürleri - Asma tipi (Çift taraflı)
265 mm
56.00 TL
40 mm
195 mm
LED
AC‹L
AYDINLATMA
Çalıflma gerilimi
~85Vac-230Vac / 50-60 Hz
Çal›flma modu
Güç tüketimi
M
4.2W
Kesintide ve sürekli
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
3 Saat
1x1,2V 1000 mAH AA Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
2
TS EN 60598-1
TS EN 60598-2-22
II s›n›f›
17120 - 265 mm - ÖZEL
LED’li acil yönlendirme armatürleri - Asma tipi (Çift taraflı)
60.00 TL
17110 - 265 mm
LED’li acil yönlendirme armatürleri - Zincirle ba¤lant› (Çift taraflı)
56.00 TL
265 mm
40 mm
195 mm
LED
AC‹L
AYDINLATMA
Çalıflma gerilimi
~85Vac-230Vac / 50-60 Hz
Çal›flma modu
Güç tüketimi
M
4.2W
Kesintide ve sürekli
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
3 Saat
1x1,2V 1000 mAH AA Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
2
TS EN 60598-1
TS EN 60598-2-22
II s›n›f›
17110 - 265 mm - ÖZEL
LED’li acil yönlendirme armatürleri - Zincirle ba¤lant› (Çift taraflı)
60.00 TL
17120 -305 mm
LED’li acil yönlendirme armatürleri - Asma tipi (Çift taraflı)
60.00 TL
305 mm
40 mm
195 mm
LED
AC‹L
AYDINLATMA
Çalıflma gerilimi
~85Vac-230Vac / 50-60 Hz
Çal›flma modu
Güç tüketimi
M
4.2W
Kesintide ve sürekli
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
3 Saat
1x1,2V 1000 mAH AA Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
2
TS EN 60598-1
TS EN 60598-2-22
II s›n›f›
17120 - 305 mm - ÖZEL
LED’li acil yönlendirme armatürleri - Asma tipi (Çift taraflı)
64.00 TL
17110 - 305 mm
LED’li acil yönlendirme armatürleri - Zincirle ba¤lant› (Çift taraflı)
60.00 TL
305 mm
40 mm
195 mm
LED
AC‹L
AYDINLATMA
Çalıflma gerilimi
~85Vac-230Vac / 50-60 Hz
17110 - 305 mm - ÖZEL
46
Çal›flma modu
Güç tüketimi
M
4.2W
Kesintide ve sürekli
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
3 Saat
1x1,2V 1000 mAH AA Ni-Mh
LED’li acil yönlendirme armatürleri - Zincirle ba¤lant› (Çift taraflı)
-20 °C ~ +40 °C
2
TS EN 60598-1
TS EN 60598-2-22
II s›n›f›
64.00 TL
AC‹L YÖNLEND‹RME VE AYDINLATMA ARMATÜRLER‹
15036 36 LED’li
Acil ayd›nlatma armatürü ( Acilde ) - S›va üstü
72.00 TL
360 mm
65 mm
92 mm
LED
AC‹L
AYDINLATMA
Çalıflma gerilimi
~230-240 V / 50-60 Hz
15036 36 LED’li
Çal›flma modu
Güç tüketimi
Aydınlatma fliddeti
NM
4W
LM
Kesintide yanar
130 LM
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
3 Saat
3x1,2V 2100 mAH AA Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
2
TS EN 60598-1
TS EN 60598-2-22
II s›n›f›
Acil ayd›nlatma armatürü ( Acilde ) - S›va üstü - Sticker dahil
78.00 TL
LED
AC‹L
AYDINLATMA
65 mm
92 mm
360 mm
Çalıflma gerilimi
~230-240 V / 50-60 Hz
Çal›flma modu
Güç tüketimi
Aydınlatma fliddeti
NM
4W
LM
Kesintide yanar
130 LM
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
3 Saat
15036 36 LED’li- ÖZEL
Acil ayd›nlatma armatürü ( Acilde ) - S›va üstü - Sticker dahil
16036 36 LED’li
Acil ayd›nlatma armatürü ( Acilde ) - S›va alt›
3x1,2V 2100 mAH AA Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
2
TS EN 60598-1
TS EN 60598-2-22
II s›n›f›
82.00 TL
71.00 TL
360 mm
65 mm
92 mm
LED
AC‹L
AYDINLATMA
Çalıflma gerilimi
~230-240 V / 50-60 Hz
16036 36 LED’li
Çal›flma modu
Güç tüketimi
Aydınlatma fliddeti
NM
4W
LM
Kesintide yanar
130 LM
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
3 Saat
3x1,2V 2100 mAH AA Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
2
TS EN 60598-1
TS EN 60598-2-22
II s›n›f›
Acil ayd›nlatma armatürü ( Acilde ) - S›va alt› - Sticker dahil
77.00 TL
LED
AC‹L
AYDINLATMA
65 mm
92 mm
360 mm
Çalıflma gerilimi
~230-240 V / 50-60 Hz
16036 36 LED’li- ÖZEL
Çal›flma modu
Güç tüketimi
Aydınlatma fliddeti
NM
4W
LM
Kesintide yanar
130 LM
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
3 Saat
Acil ayd›nlatma armatürü ( Acilde ) - S›va alt› - Sticker dahil
3x1,2V 2100 mAH AA Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
2
TS EN 60598-1
TS EN 60598-2-22
II s›n›f›
81.00 TL
47
AC‹L YÖNLEND‹RME VE AYDINLATMA ARMATÜRLER‹
15136 36 LED’li
Acil ayd›nlatma armatürü (Acilde ve sürekli ) - S›va üstü
80.00 TL
360 mm
65 mm
92 mm
LED
AC‹L
AYDINLATMA
Çalıflma gerilimi
~230-240 V / 50-60 Hz
15136 36 LED’li
Çal›flma modu
Güç tüketimi
Aydınlatma fliddeti
M
6W
LM
Kesintide ve sürekli
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
3 Saat
130 LM
3x1,2V 2100 mAH AA Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
2
TS EN 60598-1
TS EN 60598-2-22
II s›n›f›
Acil ayd›nlatma armatürü (Acilde ve sürekli ) - S›va üstü - Sticker dahil
86.00 TL
LED
AC‹L
AYDINLATMA
65 mm
92 mm
360 mm
Çalıflma gerilimi
~230-240 V / 50-60 Hz
Çal›flma modu
Güç tüketimi
Aydınlatma fliddeti
M
6W
LM
Kesintide ve sürekli
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
3 Saat
130 LM
3x1,2V 2100 mAH AA Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
2
TS EN 60598-1
TS EN 60598-2-22
II s›n›f›
15136 36 LED’li- ÖZEL
Acil ayd›nlatma armatürü (Acilde ve sürekli ) - S›va üstü - Sticker dahil
90.00 TL
16136 36 LED’li
Acil ayd›nlatma armatürü (Acilde ve sürekli) - S›va alt›
79.00 TL
360 mm
65 mm
92 mm
LED
AC‹L
AYDINLATMA
Çalıflma gerilimi
~230-240 V / 50-60 Hz
16136 36 LED’li
Çal›flma modu
Güç tüketimi
Aydınlatma fliddeti
M
6W
LM
Kesintide ve sürekli
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
3 Saat
130 LM
3x1,2V 2100 mAH AA Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
2
TS EN 60598-1
TS EN 60598-2-22
II s›n›f›
Acil ayd›nlatma armatürü (Acilde ve sürekli) - S›va alt› - Sticker dahil
85.00 TL
LED
AC‹L
AYDINLATMA
65 mm
92 mm
360 mm
Çalıflma gerilimi
~230-240 V / 50-60 Hz
16136 36 LED’li- ÖZEL
48
Çal›flma modu
Güç tüketimi
Aydınlatma fliddeti
M
6W
LM
Kesintide ve sürekli
130 LM
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
3 Saat
3x1,2V 2100 mAH AA Ni-Mh
Acil ayd›nlatma armatürü (Acilde ve sürekli) - S›va alt› - Sticker dahil
-20 °C ~ +40 °C
2
TS EN 60598-1
TS EN 60598-2-22
II s›n›f›
89.00 TL
AC‹L YÖNLEND‹RME VE AYDINLATMA ARMATÜRLER‹
15036 48 LED’li
Acil ayd›nlatma armatürü ( Acilde ) - S›va üstü
86.00 TL
360 mm
65 mm
92 mm
LED
AC‹L
AYDINLATMA
Çalıflma gerilimi
~230-240 V / 50-60 Hz
15036 48 LED’li
Çal›flma modu
Güç tüketimi
Aydınlatma fliddeti
NM
4W
LM
Kesintide yanar
130 LM
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
3 Saat
3x1,2V 2100 mAH AA Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
2
TS EN 60598-1
TS EN 60598-2-22
II s›n›f›
Acil ayd›nlatma armatürü ( Acilde ) - S›va üstü - Sticker dahil
92.00 TL
LED
AC‹L
AYDINLATMA
65 mm
92 mm
360 mm
Çalıflma gerilimi
~230-240 V / 50-60 Hz
Çal›flma modu
Güç tüketimi
Aydınlatma fliddeti
NM
4W
LM
Kesintide yanar
130 LM
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
3 Saat
3x1,2V 2100 mAH AA Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
2
TS EN 60598-1
TS EN 60598-2-22
II s›n›f›
15036 48 LED’li- ÖZEL
Acil ayd›nlatma armatürü ( Acilde ) - S›va üstü - Sticker dahil
96.00 TL
16036 48 LED’li
Acil ayd›nlatma armatürü ( Acilde ) - S›va alt›
85.00 TL
360 mm
65 mm
92 mm
LED
AC‹L
AYDINLATMA
Çalıflma gerilimi
~230-240 V / 50-60 Hz
16036 48 LED’li
Çal›flma modu
Güç tüketimi
Aydınlatma fliddeti
NM
4W
LM
Kesintide yanar
130 LM
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
3 Saat
3x1,2V 2100 mAH AA Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
2
TS EN 60598-1
TS EN 60598-2-22
II s›n›f›
Acil ayd›nlatma armatürü ( Acilde ) - S›va alt› - Sticker dahil
91.00 TL
LED
AC‹L
AYDINLATMA
65 mm
92 mm
360 mm
Çalıflma gerilimi
~230-240 V / 50-60 Hz
16036 48 LED’li- ÖZEL
Çal›flma modu
Güç tüketimi
Aydınlatma fliddeti
NM
4W
LM
Kesintide yanar
130 LM
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
3 Saat
Acil ayd›nlatma armatürü ( Acilde ) - S›va alt› - Sticker dahil
3x1,2V 2100 mAH AA Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
2
TS EN 60598-1
TS EN 60598-2-22
II s›n›f›
95.00 TL
49
AC‹L YÖNLEND‹RME VE AYDINLATMA ARMATÜRLER‹
15136 48 LED’li
Acil ayd›nlatma armatürü (Acilde ve sürekli ) - S›va üstü
112.00 TL
360 mm
AC‹L
AYDINLATMA
Çalıflma gerilimi
~230-240 V / 50-60 Hz
15136 48 LED’li
Çal›flma modu
Güç tüketimi
Aydınlatma fliddeti
M
6W
LM
Kesintide ve sürekli
65 mm
92 mm
LED
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
3 Saat
130 LM
3x1,2V 2100 mAH AA Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
2
TS EN 60598-1
TS EN 60598-2-22
II s›n›f›
Acil ayd›nlatma armatürü (Acilde ve sürekli ) - S›va üstü - Sticker dahil
118.00 TL
LED
AC‹L
AYDINLATMA
65 mm
92 mm
360 mm
Çalıflma gerilimi
~230-240 V / 50-60 Hz
Çal›flma modu
Güç tüketimi
Aydınlatma fliddeti
M
6W
LM
Kesintide ve sürekli
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
3 Saat
130 LM
3x1,2V 2100 mAH AA Ni-Mh
15136 48 LED’li - ÖZEL
Acil ayd›nlatma armatürü (Acilde ve sürekli ) - S›va üstü - Sticker dahil
16136 48 LED’li
Acil ayd›nlatma armatürü (Acilde ve sürekli) - S›va alt›
-20 °C ~ +40 °C
2
TS EN 60598-1
TS EN 60598-2-22
II s›n›f›
122.00 TL
111.00 TL
360 mm
AC‹L
AYDINLATMA
Çalıflma gerilimi
~230-240 V / 50-60 Hz
16136 48 LED’li
Çal›flma modu
Güç tüketimi
Aydınlatma fliddeti
M
6W
LM
Kesintide ve sürekli
65 mm
92 mm
LED
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
3 Saat
130 LM
3x1,2V 2100 mAH AA Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
2
TS EN 60598-1
TS EN 60598-2-22
II s›n›f›
Acil ayd›nlatma armatürü (Acilde ve sürekli) - S›va alt› - Sticker dahil
117.00 TL
LED
AC‹L
AYDINLATMA
65 mm
92 mm
360 mm
Çalıflma gerilimi
~230-240 V / 50-60 Hz
16136 48 LED’li- ÖZEL
50
Çal›flma modu
Güç tüketimi
Aydınlatma fliddeti
M
6W
LM
Kesintide ve sürekli
130 LM
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
3 Saat
3x1,2V 2100 mAH AA Ni-Mh
Acil ayd›nlatma armatürü (Acilde ve sürekli) - S›va alt› - Sticker dahil
-20 °C ~ +40 °C
2
TS EN 60598-1
TS EN 60598-2-22
II s›n›f›
121.00 TL
AC‹L YÖNLEND‹RME VE AYDINLATMA ARMATÜRLER‹
20024 24 LED’li
Acil ayd›nlatma armatürü - Acilde 2 saat
60.00 TL
330 mm
AC‹L
AYDINLATMA
Çalıflma gerilimi
~85-265 Vac / 50-60 Hz
20024 24 LED’li
Çal›flma modu
Güç tüketimi
Ayd›nlatma fliddeti
NM
2.8W
LM
Kesintide yanar
45 mm
100 mm
LED
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
128 LM
2 Saat
3,6V 1000 mAH Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
2
II s›n›f›
Acil ayd›nlatma armatürü - Acilde 2 saat - Sticker dahil
66.00 TL
LED
AC‹L
AYDINLATMA
45 mm
100 mm
330 mm
Çalıflma gerilimi
~85-265 Vac / 50-60 Hz
Çal›flma modu
Güç tüketimi
Ayd›nlatma fliddeti
NM
2.8W
LM
Kesintide yanar
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
128 LM
2 Saat
3,6V 1000 mAH Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
2
II s›n›f›
20024 24 LED’li- ÖZEL
Acil ayd›nlatma armatürü - Acilde 2 saat - Sticker dahil
70.00 TL
20124 24 LED’li
Acil ayd›nlatma armatürü - Acilde ve sürekli 2 saat
70.00 TL
330 mm
AC‹L
AYDINLATMA
Çalıflma gerilimi
~85-265 Vac / 50-60 Hz
20124 24 LED’li
Çal›flma modu
Güç tüketimi
Ayd›nlatma fliddeti
M
5.5W
LM
Kesintide ve sürekli
45 mm
100 mm
LED
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
128 LM
2 Saat
3,6V 1000 mAH Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
2
II s›n›f›
Acil ayd›nlatma armatürü - Acilde ve sürekli 2 saat - Sticker dahil
76.00 TL
LED
AC‹L
AYDINLATMA
45 mm
100 mm
330 mm
Çalıflma gerilimi
~85-265 Vac / 50-60 Hz
20124 24 LED’li - ÖZEL
Çal›flma modu
Güç tüketimi
Ayd›nlatma fliddeti
M
5.5W
LM
Kesintide ve sürekli
128 LM
Acil ayd›nlatma armatürü - Acilde ve sürekli 2 saat - Sticker dahil
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
2 Saat
3,6V 1000 mAH Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
2
II s›n›f›
80.00 TL
51
AC‹L YÖNLEND‹RME VE AYDINLATMA ARMATÜRLER‹
20024 48 LED’li
Acil ayd›nlatma armatürü - Acilde 2 saat
79.00 TL
330 mm
AC‹L
AYDINLATMA
Çalıflma gerilimi
~85-265 Vac / 50-60 Hz
20024 48 LED’li
Çal›flma modu
Güç tüketimi
Ayd›nlatma fliddeti
NM
2.8W
LM
Kesintide ve sürekli
45 mm
100 mm
LED
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
2
20
2 Saat
160 LM
3,6V 1500 mAH Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
Acil ayd›nlatma armatürü - Acilde 2 saat - Sticker dahil
85.00 TL
LED
AC‹L
AYDINLATMA
45 mm
100 mm
330 mm
Çalıflma gerilimi
~85-265 Vac / 50-60 Hz
Çal›flma modu
Güç tüketimi
Ayd›nlatma fliddeti
NM
2.8W
LM
Kesintide ve sürekli
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
2
20
2 Saat
160 LM
3,6V 1500 mAH Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
20024 48 LED’li - ÖZEL
Acil ayd›nlatma armatürü - Acilde 2 saat - Sticker dahil
89.00 TL
20124 48 LED’li
Acil ayd›nlatma armatürü - Acilde ve sürekli 2 saat
94.00 TL
360 mm
65 mm
92 mm
LED
AC‹L
AYDINLATMA
Çalıflma gerilimi
~85-265 Vac / 50-60 Hz
20124 48 LED’li
Çal›flma modu
Güç tüketimi
Ayd›nlatma fliddeti
M
5.5W
LM
Kesintide ve sürekli
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
2
20
2 Saat
160 LM
3,6V 1500 mAH Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
Acil ayd›nlatma armatürü - Acilde ve sürekli 2 saat - Sticker dahil
100.00 TL
LED
AC‹L
AYDINLATMA
65 mm
92 mm
360 mm
Çalıflma gerilimi
~85-265 Vac / 50-60 Hz
20124 48 LED’li - ÖZEL
52
Çal›flma modu
Güç tüketimi
Ayd›nlatma fliddeti
M
5.5W
LM
Kesintide ve sürekli
160 LM
Acil ayd›nlatma armatürü - Acilde ve sürekli 2 saat - Sticker dahil
Acilde yanma
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
2 Saat
3,6V 1500 mAH Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
2
II s›n›f›
104.00 TL
AC‹L YÖNLEND‹RME VE AYDINLATMA ARMATÜRLER‹
18036
Acil ayd›nlatma armatürü - Acilde 1 saat (8W floresan)
86.00 TL
AC‹L
AYDINLATMA
Çalıflma gerilimi
Çal›flma modu
Güç tüketimi
NM
8W
45 mm
100 mm
330 mm
Aydınlatma yükü
Ayd›nlatma fliddeti
Acilde yanma
LM
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
2
20
T5
~85-265 Vac / 50-60 Hz
18036
Kesintide yanar
8W floresan
160 LM
1 Saat
4,8V 1000 mAH Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
Acil ayd›nlatma armatürü - Acilde 1 saat (8W floresan) - Sticker dahil
92.00 TL
AC‹L
AYDINLATMA
Çalıflma gerilimi
Çal›flma modu
Güç tüketimi
NM
8W
45 mm
100 mm
330 mm
Aydınlatma yükü
Ayd›nlatma fliddeti
Acilde yanma
LM
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
2
20
T5
~85-265 Vac / 50-60 Hz
Kesintide yanar
8W floresan
160 LM
18036 - ÖZEL
Acil ayd›nlatma armatürü - Acilde 1 saat (8W floresan) - Sticker dahil
19036
Acil ayd›nlatma armatürü - Acilde 3 saat (8W floresan)
1 Saat
4,8V 1000 mAH Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
96.00 TL
102.00 TL
AC‹L
AYDINLATMA
Çalıflma gerilimi
Çal›flma modu
Güç tüketimi
NM
8W
45 mm
100 mm
330 mm
Aydınlatma yükü
Ayd›nlatma fliddeti
Acilde yanma
LM
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
2
20
T5
~85-265 Vac / 50-60 Hz
19036
Kesintide yanar
8W floresan
160 LM
3 Saat
4,8V 2200 mAH Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
Acil ayd›nlatma armatürü - Acilde 3 saat (8W floresan) - Sticker dahil
108.00 TL
AC‹L
AYDINLATMA
Çalıflma gerilimi
Çal›flma modu
Güç tüketimi
NM
8W
45 mm
100 mm
330 mm
Aydınlatma yükü
Ayd›nlatma fliddeti
Acilde yanma
LM
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
2
20
T5
~85-265 Vac / 50-60 Hz
Kesintide yanar
8W floresan
160 LM
19036 - ÖZEL
Acil ayd›nlatma armatürü - Acilde 3 saat (8W floresan) - Sticker dahil
18136
Acil ayd›nlatma armatürü - Acilde ve sürekli 1 saat (8W floresan)
3 Saat
4,8V 2200 mAH Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
112.00 TL
104.00 TL
AC‹L
AYDINLATMA
Çalıflma gerilimi
Çal›flma modu
Güç tüketimi
M
8W
45 mm
100 mm
330 mm
Aydınlatma yükü
Ayd›nlatma fliddeti
Acilde yanma
LM
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
2
T5
~85-265 Vac / 50-60 Hz
18136
Kesintide ve sürekli
8W floresan
160 LM
1 Saat
4,8V 1000 mAH Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
Acil ayd›nlatma armatürü - Acilde ve sürekli 1 saat (8W floresan) - Sticker dahil
110.00 TL
AC‹L
AYDINLATMA
Çalıflma gerilimi
Çal›flma modu
Güç tüketimi
M
8W
45 mm
100 mm
330 mm
Aydınlatma yükü
Ayd›nlatma fliddeti
Acilde yanma
LM
Pil türü
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
2
T5
~85-265 Vac / 50-60 Hz
18136 - ÖZEL
Kesintide ve sürekli
8W floresan
160 LM
1 Saat
Acil ayd›nlatma armatürü - Acilde ve sürekli 1 saat (8W floresan) - Sticker dahi
4,8V 1000 mAH Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
114.00 TL
53
AC‹L YÖNLEND‹RME VE AYDINLATMA ARMATÜRLER‹
19136
Acil ayd›nlatma armatürü - Acilde ve sürekli 3 saat (8W floresan)
120.00 TL
AC‹L
AYDINLATMA
Çalıflma gerilimi
Çal›flma modu
Güç tüketimi
M
8W
45 mm
100 mm
330 mm
Aydınlatma yükü
Ayd›nlatma fliddeti
Acilde yanma
Pil türü
LM
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
2
T5
~85-265 Vac / 50-60 Hz
19136
Kesintide ve sürekli
8W floresan
160 LM
3 Saat
4,8V 2200 mAH Ni-Mh
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
Acil ayd›nlatma armatürü - Acilde ve sürekli 3 saat (8W floresan) - Sticker dahil
AC‹L
AYDINLATMA
Çalıflma gerilimi
Çal›flma modu
Güç tüketimi
M
8W
45 mm
100 mm
330 mm
126.00 TL
Aydınlatma yükü
Ayd›nlatma fliddeti
Acilde yanma
Pil türü
LM
+
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
-
20
2
T5
~85-265 Vac / 50-60 Hz
Kesintide ve sürekli
8W floresan
160 LM
3 Saat
4,8V 2200 mAH Ni-Mh
19136 - ÖZEL
Acil ayd›nlatma armatürü - Acilde ve sürekli 3 saat (8W floresan) - Sticker dahil
17000
LED’li acil yönlendirme armatürleri s›va alt› aparat›
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
130.00 TL
20.00 TL
Örnek kullan›m
2
17001
LED’li acil yönlendirme armatürleri s›va alt› aparat›
35.00 TL
Örnek kullan›m
2
17002
LED’li acil yönlendirme armatürleri s›va alt› aparat›
35.00 TL
Örnek kullan›m
2
19141
Acil ayd›nlatma armatürü s›va alt› aparat›
20.00 TL
52 mm
105 mm
335 mm
2
19145
Acil ayd›nlatma armatürü s›va alt› aparat›
40.00 TL
2
19145 - ÖZEL
54
Acil ayd›nlatma armatürü s›va alt› aparat› - Sticker dahil
44.00 TL
Kap› ve Merdiven Otomatikleri, Zil Transformatörleri,
Kap› Zili ve Butonlar›
Gelece¤e Aç›lan Kap›lar...
Doors Opening to Future...
MERD‹VEN VE KAPI OTOMAT‹KLER‹
03001
Merdiven otomati¤i anahtarl› 10A
49.00 TL
95 mm
55 mm
• Devaml› - Otomatik seçene¤i
• 6 sn - 6 dk aras› zaman seçene¤i
160 mm
• Sigorta korumal›
• 2000W’a kadar akkor ampul ve 800W’a kadar floresan ba¤lanabilir.
• S›va üstü kolay montaj
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Zaman ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koli bilgisi
Koruma derecesi
E27
IP
2
20
10
kg
Flo.
~230-240V / 50 Hz
03006
2000W / 800W
6 sn ~ 6 dk
-20 °C ~ +40 °C
TS EN
60669-2-3
24
adet
41,00x35,50x24,50
II s›n›f›
W otomat tipi merdiven otomati¤i 16A
49.00 TL
23 mm
56 mm
• Devaml› - Otomatik seçene¤i
90 mm
• 2 sn - 5 dk aras› zaman seçene¤i
• Din 1 ray tipi panoya kolay montaj
• Sigorta korumal›
• 3200W’a kadar akkor ampul ve 1200W’a kadar floresan ba¤lanabilir.
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Zaman ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
Koli bilgisi
E27
IP
2
20
2
kg
Flo.
~230-240V / 50 Hz
03009
3200W / 1200W
2 sn ~ 5 dk
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
TS EN
60669-2-3
24
adet
30,50x16,00x10,50
49.00 TL
W otomat tipi merdiven otomati¤i 10A
23 mm
56 mm
• Devaml› - Otomatik seçene¤i
90 mm
• 2 sn - 5 dk aras› zaman seçene¤i
• Din 1 ray tipi panoya kolay montaj
• Sigorta korumal›
• 2000W’a kadar akkor ampul ve 800W’a kadar floresan ba¤lanabilir.
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Zaman ayarı
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
Koli bilgisi
E27
IP
20
Flo.
~230-240V / 50 Hz
03004
2000W / 800W
2 sn ~ 5 dk
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
2
2
kg
TS EN
60669-2-3
24
adet
30,50x16,00x10,50
49.00 TL
Döküm kap› otomati¤i (mekanik butonlu)
45 mm
90 mm
125 mm
Çalıflma gerilimi
Sürme ak›m›
Çalıflma sıcaklı¤ı
A
12V AC / 12V DC
03005
Max 1A
Koruma derecesi
Koli bilgisi
IP
20
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
2
17
kg
24
adet
42,00x27,00x22,00
110.00 TL
Kilitli kap› otomati¤i (Mekanik butonlu)
145 mm
100 mm
105 mm
• ‹çeriden kap› kilitleme özelli¤i
Çalıflma gerilimi
Sürme ak›m›
Çalıflma sıcaklı¤ı
A
12V AC / 12V DC
56
Max 1A
Koruma derecesi
Koli bilgisi
IP
20
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
2
19
kg
12
adet
54,00x23,00x24,50
Z‹L TRANSFORMATÖRLER‹
01004
12V / 4VA AC zil transformatörü
16.00 TL
Ürün ölçüleri
Din 3
• K›sa devre korumal›
Çalıflma gerilimi
Ç›k›fl
K›sa devre korumas›
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
V
A
~230-240V / 50 Hz
01002
Koli bilgisi
IP
12Vac / 4V A
20
PTC
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
2
15.5
kg
60
adet
TS EN
61558-2-8
30,00x26,00x18,50
29.00 TL
15V / 15VA zil transformatörü
Ürün ölçüleri
Din 4
• K›sa devre korumal›
Çalıflma gerilimi
Ç›k›fl
K›sa devre korumas›
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
V
A
~230-240V / 50 Hz
01003
Koli bilgisi
15Vac / 15V A
20
PTC
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
2
21
kg
30
adet
TS EN
61558-2-8
30,00x26,00x18,50
39.00 TL
24V / 15VA zil transformatörü
Ürün ölçüleri
Din 4
• K›sa devre korumal›
Çalıflma gerilimi
Ç›k›fl
K›sa devre korumas›
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
A
~230-240V / 50 Hz
01005
Koli bilgisi
IP
V
24Vac / 15V A
20
PTC
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
2
18
kg
20
adet
TS EN
61558-2-8
40,00x30,00x19,00
50.00 TL
15V / 30VA AC zil transformatörü
Ürün ölçüleri
Din 4
• K›sa devre korumal›
Çalıflma gerilimi
Ç›k›fl
K›sa devre korumas›
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
A
~230-240V / 50 Hz
01006
Koli bilgisi
IP
V
15Vac / 30V A
20
PTC
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
2
17.5
kg
20
adet
TS EN
61558-2-8
40,00x30,00x19,00
105.00 TL
24V / 50VA AC zil transformatörü
• K›sa devre korumal›
Çalıflma gerilimi
Ç›k›fl
K›sa devre korumas›
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koli bilgisi
IP
V
A
~230-240V / 50 Hz
Koruma derecesi
24Vac / 50V A
20
PTC
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
2
16
kg
24
adet
TS EN
61558-2-8
42,00x27,00x22,00
57
KAPI Z‹LLER‹
ST 3241 (B)
Ding-dong kap› zili
33.00 TL
105 mm
Çalıflma gerilimi
Ses fliddeti
Çalıflma sıcaklı¤ı
ST 3231 (B)
90 dB
Koruma derecesi
Koli bilgisi
IP
dB
12V AC / 12V DC
170 mm
• Zil trafosu veya 4x1.5 V C orta boy pil ile çal›fl›r. (Pil yan›nda verilmez)
• Pil ile zil trafosu ayn› anda kullan›lmaz
20
-20 °C ~ +40 °C
2
11
kg
24
adet
61,00x33,00x28,50
Ding-dong kap› zili
33.00 TL
105 mm
Çalıflma gerilimi
Ses fliddeti
Çalıflma sıcaklı¤ı
12V AC / 12V DC
90 dB
Koruma derecesi
Koli bilgisi
IP
dB
20
-20 °C ~ +40 °C
2
11
kg
24
adet
61,00x33,00x28,50
Ding-dong kap› zili
33.00 TL
• Zil trafosu veya 4x1.5 V C orta boy pil ile çal›fl›r. (Pil yan›nda verilmez)
• Pil ile zil trafosu ayn› anda kullan›lmaz
Çalıflma gerilimi
Ses fliddeti
Çalıflma sıcaklı¤ı
12V AC / 12V DC
90 dB
Koli bilgisi
Koruma derecesi
IP
dB
20
2
11
kg
24
adet
61,00x33,00x30,00
-20 °C ~ +40 °C
Ding-dong kap› zili - 220V
45.00 TL
105 mm
105 mm
• Zil trafosu veya 4x1.5 V C orta boy pil ile çal›fl›r. (Pil yan›nda verilmez)
• Pil ile zil trafosu ayn› anda kullan›lmaz
Çalıflma gerilimi
Ses fliddeti
Çalıflma sıcaklı¤ı
~230-240V / 50 Hz
90 dB
Koruma derecesi
Koli bilgisi
IP
dB
58
45 mm
170 mm
105 mm
ST 3239 (T)
50 mm
170 mm
• Zil trafosu veya 4x1.5 V C orta boy pil ile çal›fl›r. (Pil yan›nda verilmez)
• Pil ile zil trafosu ayn› anda kullan›lmaz
ST 3239 (B)
45 mm
20
-20 °C ~ +40 °C
2
16
kg
24
adet
61,00x33,00x28,50
45 mm
KAPI Z‹LLER‹
ST 3238 (B)
Ding-dong kap› zili
29.00 TL
115 mm
Çalıflma gerilimi
115 mm
• Zil trafosu veya 9V pil ile çal›fl›r. (Pil yan›nda verilmez)
• Pil ile zil trafosu ayn› anda kullan›lmaz
Ses fliddeti
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
02014
90 dB
Koli bilgisi
IP
dB
12V AC / 12V DC
45 mm
2
20
17
kg
-20 °C ~ +40 °C
50
adet
90,00x27,00x29,50
Elektronik ding-dong dört sesli 12V pilli kap› zili
33.00 TL
130 mm
130 mm
• Zil trafosu ve 2x1.5 V AA pil ile çal›fl›r.
• Pil olmadan zil çal›flmaz. (Pil yan›nda verilmez)
Çalıflma gerilimi
Ses fliddeti
Çalıflma sıcaklı¤ı
12V AC / 12V DC
90 dB
Koruma derecesi
Koli bilgisi
IP
dB
2
20
8
kg
-20 °C ~ +40 °C
40
adet
65,50x39,00x23,00
45.00 TL
Kablosuz zil butonlu kap› zili
40 mm
90 mm
Çalıflma gerilimi
40 mm
Ses fliddeti
Çalıflma sıcaklı¤ı
90 dB
Koruma derecesi
Koli bilgisi
IP
dB
12V AC / 12V DC
20 mm
70 mm
• Zil butonu 12 V pil ile çal›fl›r. (Pil yan›nda verilir.)
• Zil ünitesi 3x1.5 V C orta boy pil ile çal›fl›r. (Pil yan›nda verilmez.)
140 mm
ST-66
40 mm
20
-20 °C ~ +40 °C
2
10
kg
40
adet
47,50x34,50x41,00
59
Z‹L BUTONLARI
Alüminyum zil butonlar›
07001
8.00 TL
07002
16.00 TL
07003
24.00 TL
07004
32.00 TL
07005
40.00 TL
25 mm
Yükseklik
105 mm
07010
80.00 TL
07009
72.00 TL
07008
64.00 TL
07007
56.00 TL
Yükseklik tablosu
07001
80 mm
07002
105 mm
07003
135 mm
07004
155 mm
07005
185 mm
07006
210 mm
07007
240 mm
07008
265 mm
07009
295 mm
07010
320 mm
07006
48.00 TL
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
20
-20 °C ~ +40 °C
2
II S›n›f›
LED’L‹ IfiIKLI Z‹L BUTONLARI
Alüminyum ledli - ›fl›kl› zil butonlar›
06002
38.00 TL
06003
46.00 TL
06004
54.00 TL
06005
62.00 TL
115 mm
25 mm
Yükseklik
06001
30.00 TL
06010
102.00 TL
06009
94.00 TL
06008
86.00 TL
06007
78.00 TL
Yükseklik tablosu
06001 103 mm
06002 128 mm
06003 153 mm
06004 183 mm
06005 203 mm
06006 228 mm
06007 253 mm
06008 278 mm
06009 303 mm
06010 328 mm
06006
70.00 TL
Çalıflma gerilimi
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
IP
20
12V AC / 12V DC
60
-20 °C ~ +40 °C
II S›n›f›
2
Ayd›nlatma Armatürleri
Ayd›nl›k günler için...
For Brilliants Days...
LED’L‹ AYDINLATMA S‹STEMLER‹
D300
5W LED’li 3” downlight
72.00 TL
114 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
58 mm
• 50000 saat ömürlü
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• S›cak Beyaz 3000K = 320
Lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K = 342
Lumen
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma fliddeti
~110-265VAC / 50-60 Hz
D400
Ø 105 mm
• S›va alt› kolay montaj
LED
Aydınlatma fliddeti
LM
LM
3000K 320 LM
6500K 342 LM
Montaj Kesim Çap›
Koruma derecesi
IP
23
Ø 105mm
I s›n›f›
9W LED’li 4” downlight
79.00 TL
144 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
58 mm
• 50000 saat ömürlü
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• S›cak Beyaz 3000K = 625
Lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K = 660
Lumen
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma fliddeti
~110-265VAC / 50-60 Hz
D500
Ø 121 mm
• S›va alt› kolay montaj
LED
Aydınlatma fliddeti
LM
LM
3000K 625 LM
6500K 660 LM
Montaj Kesim Çap›
Koruma derecesi
IP
23
Ø 121mm
I s›n›f›
12W LED’li 5” downlight
104.00 TL
180 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
65 mm
• 50000 saat ömürlü
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• S›cak Beyaz 3000K = 927
Lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K = 936
Lumen
Çalıflma gerilimi
~110-265VAC / 50-60 Hz
D600
Ø 168 mm
• S›va alt› kolay montaj
LED
Aydınlatma fliddeti
Aydınlatma fliddeti
LM
LM
3000K 927 LM
6500K 936 LM
Montaj Kesim Çap›
Koruma derecesi
IP
23
Ø 168mm
I s›n›f›
13W LED’li 6” downlight
118.00 TL
194 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
66 mm
• 50000 saat ömürlü
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• S›cak Beyaz 3000K = 1123
Lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K = 1230
Çalıflma gerilimi
~110-265VAC / 50-60 Hz
D800
Ø 177 mm
• S›va alt› kolay montaj
LED
Lumen
Aydınlatma fliddeti
Aydınlatma fliddeti
LM
LM
3000K 1123 LM
6500K 1230 LM
Montaj Kesim Çap›
Koruma derecesi
IP
23
Ø 177mm
I s›n›f›
16W LED’li 8” downlight
130.00 TL
227 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
68 mm
• 50000 saat ömürlü
• S›va alt› kolay montaj
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• S›cak Beyaz 3000K =
1400 Lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K = 1400
Çalıflma gerilimi
~110-265VAC / 50-60 Hz
62
Ø 200 mm
LED
Lumen
Aydınlatma fliddeti
Aydınlatma fliddeti
LM
LM
3000K 1400 LM
6500K 1400 LM
Montaj Kesim Çap›
Koruma derecesi
IP
23
Ø 200mm
I s›n›f›
LED’L‹ AYDINLATMA S‹STEMLER‹
D300K
5W mat krom LED’li 3” downlight
75.00 TL
114 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
58 mm
• 50000 saat ömürlü
Ø 105 mm
• S›va alt› kolay montaj
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• S›cak Beyaz 3000K = 320
Lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K = 342
Lumen
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma fliddeti
~110-265VAC / 50-60 Hz
D400K
LED
Aydınlatma fliddeti
LM
LM
3000K 320 LM
6500K 342 LM
Montaj Kesim Çap›
Koruma derecesi
IP
23
Ø 105mm
I s›n›f›
9W mat krom LED’li 4” downlight
82.00 TL
144 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
58 mm
• 50000 saat ömürlü
Ø 121 mm
• S›va alt› kolay montaj
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• S›cak Beyaz 3000K = 625
Lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K = 660
Lumen
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma fliddeti
~110-265VAC / 50-60 Hz
D500K
LED
Aydınlatma fliddeti
LM
LM
3000K 625 LM
6500K 660 LM
Montaj Kesim Çap›
Koruma derecesi
IP
23
Ø 121mm
I s›n›f›
12W mat krom LED’li 5” downlight
107.00 TL
180 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
65 mm
• 50000 saat ömürlü
Ø 168 mm
• S›va alt› kolay montaj
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• S›cak Beyaz 3000K = 927
Lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K = 936
Lumen
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma fliddeti
~110-265VAC / 50-60 Hz
D600K
LED
Aydınlatma fliddeti
LM
LM
3000K 927 LM
6500K 936 LM
Montaj Kesim Çap›
Koruma derecesi
IP
23
Ø 168mm
I s›n›f›
16W mat krom LED’li 6” downlight
121.00 TL
194 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
66 mm
• 50000 saat ömürlü
Ø 177 mm
• S›va alt› kolay montaj
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• S›cak Beyaz 3000K = 1123
Lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K = 1230
Lumen
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma fliddeti
~110-265VAC / 50-60 Hz
Aydınlatma fliddeti
LM
LM
3000K 1123 LM
6500K 1230 LM
Montaj Kesim Çap›
Koruma derecesi
IP
23
Ø 177mm
I s›n›f›
13W mat krom LED’li 8” downlight
133.00 TL
227 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
68 mm
• 50000 saat ömürlü
• S›va alt› kolay montaj
Ø 200 mm
D800K
LED
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• S›cak Beyaz 3000K =
1400 Lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K = 1400
LED
Lumen
Çalıflma gerilimi
~110-265VAC / 50-60 Hz
Aydınlatma fliddeti
Aydınlatma fliddeti
LM
LM
3000K 1400 LM
6500K 1400 LM
Montaj Kesim Çap›
Koruma derecesi
IP
23
Ø 200mm
I s›n›f›
63
LED’L‹ AYDINLATMA S‹STEMLER‹
DS300
5W LED’li 3” downlight
72.00 TL
57 mm
112 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
LED
• 50000 saat ömürlü
• S›cak Beyaz 3000K = 320
Lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K = 342
Lumen
Çalıflma gerilimi
~110-265VAC / 50-60 Hz
DS400
112 mm
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
Ø 105 mm
• S›va alt› kolay montaj
Aydınlatma fliddeti
Aydınlatma fliddeti
Montaj Kesim Çap›
Koruma derecesi
IP
LM
LM
3000K 320 LM
6500K 342 LM
23
Ø 105mm
I s›n›f›
9W LED’li 4” downlight
79.00 TL
57 mm
142 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
LED
• 50000 saat ömürlü
• S›va alt› kolay montaj
Lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K = 660
Lumen
Çalıflma gerilimi
~110-265VAC / 50-60 Hz
DS500
Ø 121 mm
• S›cak Beyaz 3000K = 625
142 mm
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
Aydınlatma fliddeti
Aydınlatma fliddeti
Montaj Kesim Çap›
Koruma derecesi
IP
LM
LM
3000K 625 LM
6500K 660 LM
23
Ø 121mm
I s›n›f›
12W LED’li 5” downlight
104.00 TL
64 mm
177 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
LED
• 50000 saat ömürlü
• S›cak Beyaz 3000K = 927
Lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K = 936
Lumen
Çalıflma gerilimi
~110-265VAC / 50-60 Hz
DS600
LED
177 mm
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
Ø 168 mm
• S›va alt› kolay montaj
Aydınlatma fliddeti
Aydınlatma fliddeti
Montaj Kesim Çap›
Koruma derecesi
IP
LM
LM
3000K 927 LM
6500K 936 LM
23
Ø 168mm
I s›n›f›
16W LED’li 6” downlight
118.00 TL
65 mm
192 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• 50000 saat ömürlü
• S›cak Beyaz 3000K = 1123
Lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K = 1230
Lumen
Çalıflma gerilimi
~110-265VAC / 50-60 Hz
64
192 mm
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
Ø 177 mm
• S›va alt› kolay montaj
Aydınlatma fliddeti
Aydınlatma fliddeti
LM
LM
3000K 1123 LM
6500K 1230 LM
Montaj Kesim Çap›
Koruma derecesi
IP
23
Ø 177mm
I s›n›f›
LED’L‹ AYDINLATMA S‹STEMLER‹
DS300K
5W mat krom LED’li 3” downlight
75.00 TL
112 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
57 mm
LED
• 50000 saat ömürlü
• S›cak Beyaz 3000K = 320
Lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K = 342
Lumen
Çalıflma gerilimi
~110-265VAC / 50-60 Hz
DS400K
112 mm
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
Ø 105 mm
• S›va alt› kolay montaj
Aydınlatma fliddeti
Aydınlatma fliddeti
LM
LM
3000K 320 LM
6500K 342 LM
Montaj Kesim Çap›
Koruma derecesi
IP
23
Ø 105mm
I s›n›f›
9W mat krom LED’li 4” downlight
82.00 TL
142 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
57 mm
LED
• 50000 saat ömürlü
• S›va alt› kolay montaj
Lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K = 660
Lumen
Çalıflma gerilimi
~110-265VAC / 50-60 Hz
DS500K
Ø 121 mm
• S›cak Beyaz 3000K = 625
142 mm
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
Aydınlatma fliddeti
Aydınlatma fliddeti
LM
LM
3000K 625 LM
6500K 660 LM
Montaj Kesim Çap›
Koruma derecesi
IP
23
Ø 121mm
I s›n›f›
12W mat krom LED’li 5” downlight
107.00 TL
177 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
64 mm
LED
• 50000 saat ömürlü
• S›cak Beyaz 3000K = 927
Lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K = 936
Lumen
Çalıflma gerilimi
~110-265VAC / 50-60 Hz
Aydınlatma fliddeti
Aydınlatma fliddeti
LM
LM
3000K 927 LM
6500K 936 LM
Montaj Kesim Çap›
Koruma derecesi
IP
23
Ø 168mm
I s›n›f›
16W mat krom LED’li 6” downlight
121.00 TL
192 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
65 mm
LED
• 50000 saat ömürlü
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• S›cak Beyaz 3000K = 1123
Lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K = 1230
Ø 177 mm
• S›va alt› kolay montaj
192 mm
DS600K
177 mm
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
Ø 168 mm
• S›va alt› kolay montaj
Lumen
Çalıflma gerilimi
~110-265VAC / 50-60 Hz
Aydınlatma fliddeti
Aydınlatma fliddeti
LM
LM
3000K 1123 LM
6500K 1230 LM
Montaj Kesim Çap›
Koruma derecesi
IP
23
Ø 177mm
I s›n›f›
65
LED’L‹ AYDINLATMA S‹STEMLER‹
D-ECO
9W LED’li 4” downlight
55.00 TL
127 mm
45.5 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• 50000 saat ömürlü
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• S›cak Beyaz 3000K = 625
Lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K = 660
Lumen
Çalıflma gerilimi
~110-265VAC / 50-60 Hz
D-ECO-K
Ø 115 mm
• S›va alt› kolay montaj
LED
Aydınlatma fliddeti
Aydınlatma fliddeti
LM
LM
3000K 625 LM
6500K 660 LM
Montaj Kesim Çap›
Koruma derecesi
IP
23
Ø 115mm
I s›n›f›
9W mat krom LED’li 4” downlight
60.00 TL
127 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
45.5 mm
• 50000 saat ömürlü
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• S›cak Beyaz 3000K = 625
Lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K = 660
Lumen
Çalıflma gerilimi
~110-265VAC / 50-60 Hz
D2S350
Ø 115 mm
• S›va alt› kolay montaj
LED
Aydınlatma fliddeti
Aydınlatma fliddeti
LM
LM
3000K 625 LM
6500K 660 LM
Montaj Kesim Çap›
Koruma derecesi
IP
23
I s›n›f›
Ø 115mm
18W LED’li 2 x 3.5” downlight
158.00 TL
230 mm
58.5 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• S›va alt› kolay montaj
LED
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• S›cak Beyaz 3000K = 1250
122 mm
• 50000 saat ömürlü
Lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K = 1320
Lumen
110 x 215 mm
Çalıflma gerilimi
~110-265VAC / 50-60 Hz
D2S350K
Aydınlatma fliddeti
Aydınlatma fliddeti
Koruma derecesi
IP
LM
LM
3000K 1250 LM
6500K 1320 LM
23
I s›n›f›
18W mat krom LED’li 2 x 3.5” downlight
164.00 TL
230 mm
58.5 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• S›va alt› kolay montaj
LED
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• S›cak Beyaz 3000K = 1250
122 mm
• 50000 saat ömürlü
Lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K = 1320
Lumen
110 x 215 mm
Çalıflma gerilimi
~110-265VAC / 50-60 Hz
D200K
Aydınlatma fliddeti
Aydınlatma fliddeti
LM
LM
3000K 1250 LM
6500K 1320 LM
Koruma derecesi
IP
23
I s›n›f›
3W LED’li spotlight
26.00 TL
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
88 mm
23 mm
• 50000 saat ömürlü
• S›va alt› kolay montaj
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• S›cak Beyaz 3000K = 266
Lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K = 263
Lumen
Çalıflma gerilimi
~110-265VAC / 50-60 Hz
66
Ø 76 mm
LED
Aydınlatma fliddeti
Aydınlatma fliddeti
LM
LM
3000K 266 LM
6500K 263 LM
Montaj Kesim Çap›
Koruma derecesi
IP
23
Ø 76mm
I s›n›f›
LED’L‹ AYDINLATMA S‹STEMLER‹
PL001
5W LED’li kare downlight
72.00 TL
LED
109 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
30 mm
• 50000 saat ömürlü
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• S›cak Beyaz 3000K = 320
Lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K = 342
109 mm
• S›va alt› kolay montaj
Lumen
100 x 100 mm
Çalıflma gerilimi
~110-265VAC / 50-60 Hz
PL002
Aydınlatma fliddeti
Aydınlatma fliddeti
LM
LM
3000K 320 LM
6500K 342 LM
Montaj Kesim Çap›
Koruma derecesi
IP
23
Ø 105mm
I s›n›f›
9W LED’li kare downlight
79.00 TL
LED
151 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
30 mm
• 50000 saat ömürlü
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• S›cak Beyaz 3000K = 625
Lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K = 660
151 mm
• S›va alt› kolay montaj
Lumen
140 x 140 mm
Çalıflma gerilimi
~110-265VAC / 50-60 Hz
Aydınlatma fliddeti
LM
LM
3000K 625 LM
6500K 660 LM
Montaj Kesim Çap›
Koruma derecesi
IP
23
Ø 121mm
I s›n›f›
12W LED’li kare downlight
104.00 TL
LED
179 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
30 mm
• 50000 saat ömürlü
• S›va alt› kolay montaj
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• S›cak Beyaz 3000K = 927
Lumen
• So¤uk Beyaz 6000-6500K = 936
179 mm
PL003
Aydınlatma fliddeti
Lumen
165 x 165 mm
Çalıflma gerilimi
~110-265VAC / 50-60 Hz
Aydınlatma fliddeti
Aydınlatma fliddeti
LM
LM
3000K 927 LM
6500K 936 LM
Montaj Kesim Çap›
Koruma derecesi
IP
23
Ø 168mm
I s›n›f›
67
AYDINLATMA ARMATÜRLER‹
LED’li tavan armatürü - 7.5W - 215 Lumen
65.00 TL
300 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• S›va üstü kolay montaj
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• Ayd›nlatma fliddeti 215 lumen
LED
• S›cak Beyaz 2800-3100K
• So¤uk Beyaz 6000-6500K
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma fliddeti
Koruma derecesi
TA 10220
Koli bilgisi
IP
LM
~230-240V / 50 Hz
300 mm
100 mm
01024
20
215 LM
I s›n›f›
16
kg
14
adet
2
TS EN 60598-2-1
71,00x62,00x34,00
Ayd›nlatma armatürü
17.00 TL
300 mm
300 mm
100 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• S›va üstü kolay montaj
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koli bilgisi
Koruma derecesi
IP
20
E27
~230-240V / 50 Hz
TA 10220 Krom
2x60W
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
16
kg
14
adet
2
TS EN 60598-2-1
71,00x62,00x34,00
Ayd›nlatma armatürü
31.00 TL
300 mm
300 mm
100 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• S›va üstü kolay montaj
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
Koli bilgisi
IP
20
E27
~230-240V / 50 Hz
TA 10440
-20 °C ~ +40 °C
2x60W
I s›n›f›
16
kg
14
adet
2
TS EN 60598-2-1
71,00x62,00x34,00
Ayd›nlatma armatürü
25.00 TL
300 mm
300 mm
100 mm
• Özel camı sayesinde kristalize görüntü
• S›va üstü kolay montaj
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koli bilgisi
Koruma derecesi
IP
20
E27
2x60W
~230-240V / 50 Hz
TA 10440 Krom
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
15
kg
10
adet
2
TS EN 60598-2-1
63,50x60,50x33,00
Ayd›nlatma armatürü
39.00 TL
300 mm
300 mm
100 mm
• Özel camı sayesinde kristalize görüntü
• S›va üstü kolay montaj
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
Koli bilgisi
IP
20
E27
~230-240V / 50 Hz
68
2x60W
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
15
kg
10
adet
63,50x60,50x33,00
2
TS EN 60598-2-1
AYDINLATMA ARMATÜRLER‹
TA 10330
Ayd›nlatma armatürü
25.00 TL
300 mm
300 mm
100 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• S›va üstü kolay montaj
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
Koli bilgisi
IP
20
E27
~230-240V / 50 Hz
TA 10330 Krom
-20 °C ~ +40 °C
2x60W
I s›n›f›
15
kg
10
adet
2
TS EN 60598-2-1
63,50x60,50x33,00
Ayd›nlatma armatürü
39.00 TL
300 mm
300 mm
100 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• S›va üstü kolay montaj
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koli bilgisi
Koruma derecesi
IP
20
E27
~230-240V / 50 Hz
TA 10110
2x60W
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
15
kg
10
adet
2
TS EN 60598-2-1
63,50x60,50x33,00
Ayd›nlatma armatürü
27.00 TL
300 mm
300 mm
140 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• S›va üstü kolay montaj
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
Koli bilgisi
IP
20
E27
~230-240V / 50 Hz
TA 10110 Krom
-20 °C ~ +40 °C
2x60W
I s›n›f›
17
kg
10
adet
2
TS EN 60598-2-1
74,00x63,00x33,00
Ayd›nlatma armatürü
41.00 TL
300 mm
300 mm
140 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• S›va üstü kolay montaj
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
Koli bilgisi
IP
20
E27
~230-240V / 50 Hz
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
17
kg
10
adet
2
TS EN 60598-2-1
74,00x63,00x33,00
Ayd›nlatma armatürü
25.00 TL
300 mm
300 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
100 mm
TA 10530
2x60W
• S›va üstü kolay montaj
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koli bilgisi
Koruma derecesi
IP
20
E27
~230-240V / 50 Hz
2x40W
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
16
kg
10
adet
2
TS EN 60598-2-1
63,50x60,50x33,00
69
AYDINLATMA ARMATÜRLER‹
TA 10430
Ayd›nlatma armatürü
38.00 TL
370 mm
370 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
Çalıflma gerilimi
120 mm
• S›va üstü kolay montaj
Aydınlatma yükü
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
Koli bilgisi
IP
20
25
kg
E27
~230-240V / 50 Hz
TA 10430 Krom
2x60W
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
8
adet
2
TS EN 60598-2-1
82,00x60,00x41,00
Ayd›nlatma armatürü
52.00 TL
370 mm
370 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
Çalıflma gerilimi
120 mm
• S›va üstü kolay montaj
Aydınlatma yükü
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
Koli bilgisi
IP
20
25
kg
E27
~230-240V / 50 Hz
TA 10400
-20 °C ~ +40 °C
2x60W
II s›n›f›
8
adet
2
TS EN 60598-2-1
82,00x60,00x41,00
Ayd›nlatma armatürü
44.00 TL
335 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
335 mm
115 mm
• S›va üstü kolay montaj
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koli bilgisi
Koruma derecesi
IP
20
18
kg
E27
~230-240V / 50 Hz
TA 10400 Gümüfl gri
1x100W
-20 °C ~ +40 °C
8
adet
2
TS EN 60598-2-1
69,50x47,00x41,50
I s›n›f›
Ayd›nlatma armatürü
59.00 TL
335 mm
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• Metalik gri gövde
335 mm
Çalıflma gerilimi
115 mm
• S›va üstü kolay montaj
Aydınlatma yükü
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
Koli bilgisi
IP
20
18
kg
E27
~230-240V / 50 Hz
TA 10300
-20 °C ~ +40 °C
1x100W
I s›n›f›
8
adet
2
TS EN 60598-2-1
70,00x46,50x41,00
Ayd›nlatma armatürü
13.00 TL
250 mm
• S›va üstü kolay montaj
100 mm
250 mm
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
Koli bilgisi
IP
20
E27
~230-240V / 50 Hz
70
1x60W
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
8
kg
16
adet
78,00x51,50x31,00
2
TS EN 60598-2-1
AYDINLATMA ARMATÜRLER‹
10956
LED’li tavan armatürü
95.00 TL
270 mm
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
95 mm
LED
270 mm
• S›va üstü kolay montaj
• LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu
• Ayd›nlatma fliddeti 215 lumen
• Opal cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma fliddeti
LM
~230-240V / 50 Hz
10955
215 LM
Koruma derecesi
Koli bilgisi
IP
20
I s›n›f›
17
kg
10
adet
2
TS EN 60598-2-1
62,00x59,50x32,50
Ayd›nlatma armatürü
45.00 TL
270 mm
270 mm
• Opal cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• S›va üstü kolay montaj
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Çalıflma sıcaklı¤ı
95 mm
Koruma derecesi
Koli bilgisi
IP
20
E27
~230-240V / 50 Hz
10815
1x60W
-20 °C ~ +40 °C
II s›n›f›
17
kg
10
adet
2
TS EN 60598-2-1
62,00x59,50x32,50
Duvar tipi ayd›nlatma armatürü
54.00 TL
120 mm
220 mm
285 mm
• Opal cam› sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• S›va üstü kolay montaj
Çalıflma gerilimi
Aydınlatma yükü
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
Koli bilgisi
IP
43
E27
~230-240V / 50 Hz
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
16
kg
8
adet
2
TS EN 60598-2-1
86,50x51,50x32,00
Duvar tipi ayd›nlatma armatürü
54.00 TL
220 mm
95 mm
• Opal cam› sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• S›va üstü kolay montaj
Çalıflma gerilimi
280 mm
10805
1X60W
Aydınlatma yükü
Çalıflma sıcaklı¤ı
Koruma derecesi
Koli bilgisi
IP
43
E27
~230-240V / 50 Hz
1X60W
-20 °C ~ +40 °C
I s›n›f›
16
kg
8
adet
2
TS EN 60598-2-1
72,50x51,50x32,00
71
4
.
4
l
yı
FABR‹KA
‹stanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi 12. Yol
M1-8 Parsel 34953 Tuzla/‹ST. - TÜRK‹YE
Tel : +90 216 394 01 55 • +90 216 394 01 56
+90 216 394 05 30 • +90 216 394 25 73
Fax : +90 216 394 01 64
Peru
Uruguay
Estonia
Finland
Moscow
Ücretsiz Müflteri Dan›flma Hatt›:
Senegal
South Africa
Kenya
Tanzania
Sudan
Saudi
Arabia
Mauritius
Maldives
UnitedArab
Emirates
Oman
Nederland Poland Czec Republic
Belgium Germany
Slovakia
Kazakhstan
Switzerland Austria Hungary
Romania
Slovenia
France
Serbia
Bosnia
Azerbaijan
Kosova
Bulgaria Georgia
Italy
Spain
Macedonia
Armenia
Turkmenistan
Portugal
Greece
Turkey
Cyprus
Malta
Syria
Iraq
Tunisia
Lebanon
Iran
Israel
Morocco
Jordan
Bahrain Qatar Pakistan
Algeria
Libya
Egypt
Lithuania
Sweden
India
Sri Lanka
Malaysia
Singapore
Thailand
Bangladesh
Russia
New Zealand
greenenergy
Elektronik Sanayi ve Tic. A.fi.
0 800 261 78 05
[email protected]
SHOWROOM
Bankalar fiair Ziya Pafla Cad. Kavak Han
No.:4/1 34344 Karaköy / ‹ST. - TÜRK‹YE
Tel : +90 212 244 45 02 • +90 212 252 13 70
Fax : +90 212 293 38 13
Download

2015 Bahar Yarıyılı Arasınav Sınav Programı