člen skupiny Sto
STX.THERM® SANA
Zdvojovanie a sanácia nestabilných
zatepľovacích systémov
www.stomix.sk
Dôsledok neriešenia straty
stability zatepľovacieho
systému.
Obávate sa bezpečnosti nedostatočne
pripevneného zatepľovacieho systému...
…alebo nového zateplenia na
problematické podklady?
Nový zatepľovací systém STX.THERM® SANA ponúka jedinečné
technické riešenie pre všetky typy podkladov (betón, plné tehly,
duté tehly, pórobetóny, penobetóny, drevené konštrukcie, systém
Velox a ďalšie). Týmto systémom je zároveň možné sanovať
pôvodné (dnes už nestabilné a nebezpečné) zateplenie.
Dokotvenie nestabilného
zateplenia.
Hlavné výhody:
 Moderný a účinný spôsob sanácie nestabilných ETICS bez nutnosti
odstránenia pôvodného systému.
 Overená odolnosť voči dynamickému zaťaženiu vetrom podľa ETAG 004 a 014
(uplift test).
 Univerzálny systém kotvenia bol vyskúšaný na šmykové kombinované
zaťaženie podľa ETAG 020.
 Možnosť sanácie ETICS aj na drevených doskových podkladoch (OSB dosky)
ako aj na podklady s nesúdržným povrchom bez náročných úprav podkladu.
 Obmedzenie bodového prestupu tepla. Podľa hĺbky osadenia kotvy je možné
dosiahnuť hodnotu prestupu tepla (KAPPA) 0,002–0,0005 W/K.
 Výborné výsledky v prípade dutých a pórovitých podkladov (duté tehly,
penobetón, Heraklit, ...).
Podklad
betón, plné tehly, dierované
tehly, pórobetón, pôvodný
zatepľovací systém
Postup pri odstránení
poruchy stability
ETICS sa dá rozdeliť na
nasledujúce kroky:
zistenie stavu, možnosti

diagnostiky
návrh stabilizácie a

úpravy povrchu ETICS
vlastná stabilizácia a
úprava povrchu ETICS
kvalitnou, preškolenou
a licencovanou firmou
Penetrácia podkladu
penetračný lak EH, NL,
základná farba HC-4
(druh a nutnosť penetrácie
podľa stavu podkladu)
Lepiaca hmota
ALFAFIX® S1, S101,
S2 alebo S11
podľa podkladu
a podmienok
Penetrácia
penetračný lak EH,
základná farba HC-4 alebo
základná farba HC-5
Povrchová úprava
BETADEKOR ® AF / AD,
SAF / SAD, SIF / SID,
VF / VD, SF / SD s možnou
farbou GAMADEKOR ® SA,
SIL
Zakladacia lišta
pre vloženie spodného radu
izolačných dosiek vytvára
soklovú hranu
Izolačné dosky
polystyrén EPS F nebo
šedý polystyrén EPS F
Kotvenie
injektované kotvy
Spiral Anksys ® SA 15+
Základná vrstva
stierková hmota
ALFAFIX® S1, S101
a sklenená sieťovina
VT1, VT1/1
Šetríte maximum?
Je Váš súčasný
zatepľovací systém
„málo účinný“?
Systém STX.THERM® SANA je taktiež určený aj pre dodatočné
„zdvojené“ zateplenie a dodatočné zvýšenie tepelno-izolačných
vlastností súčasného (skôr aplikovaného) zatepľovacieho
systému. Vďaka nemu môžu majitelia nehnuteľností „dotepliť“
svoj dom na požadované hodnoty, ktorú vyžaduje stavebná
legislatíva. Výsledkom tak môže byť dosiahnutie tých najvyšších
energetických tried.
Zistenie stavu a možnosti
diagnostiky:
Závažné poruchy stability
zatepľovacieho systému
sa dajú zistiť už vizuálne –
zateplenie pri zaťažení vetrom
vibruje a je citeľný jeho
odklon alebo na zateplení
môžu vznikať praskliny, ktoré
nemajú súvislosť s kvalitou
realizácie armovacej vrstvy.
Pri podozrení na stratu
stability je možné veľmi
jednoducho bez výrazného
narušenia povrchu sondy,
preverenie, dokumentácia
stavu podkladu a adhézia
lepiacej hmoty na styku
izolačných dosiek a podkladu.
Výhody systému „zdvojenia“ zateplenia:
 „zdvojenie zateplenia“ bez nutnosti demontáže pôvodného systému
 odstránenie súčasných tepelných mostov
 zhodnotenie a splnenie požiadaviek na energetický audit
 nenáročná a lacná diagnostika
 jednoduchá aplikácia a realizácia
 prvý certifikovaný systém pre „zdvojenie“ zateplenia
Systém STX.THERM® SANA
umožňuje zdvojovanie zateplenia i so súbežnou stabilizáciou
pôvodného uvoľneného zateplenia (podľa ETAG 004)
Fixačný prípravok pre
aplikáciu kotiev
– aplikačná svorka pre
realizáciu sanácie ETICS
– styčné plochy pre
možnosť pritiahnutia
izolačných dosiek
– rozsah dokotvenia izolácie
hrúbky až 140 mm
Viete, že…
 Nový systém STX.THERM® SANA
je vhodný i pre nerovné podklady
(o nerovnosti až 20 mm/m) – takýto
podklad nie je nutné vopred vyrovnávať.
 Odolnosť voči dynamickému
zaťaženiu vetrom je 3× vyššia
ako požaduje norma.
 Kotvy sú dimenzované a odolné
i na šmykové zaťaženie.
Špeciálna kotva Spiral Anksys®
je nedeliteľnou súčasťou systému
STX.THERM® SANA.
www.stomix.sk
✆ 0918 535 820
Download

STX.THERM® SANA