Návod na montáž a obsluhu krbových vložiek
FLAMEN rady SIGMA, KAPPA
Záručný list
Pri krbových vložkách SIGMA je pri preprave a manipulácií
zaistené závažie vo svojej hornej polohe. Pred inštaláciou, pre
kontrolu vložky a jej uvedenia do réžie je potrebné túto aretáciu
uvoľniť. Návod na uvoľnenie aretácií nájdete v kapitole Obsluha krbovej vložky.
1
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Ďakujeme za nákup krbovej vložky značky FLAMEN. Veríme, že Vám táto vložka
prinesie veľa príjemných chvíľ strávených v pohode pri rodinnom krbe. Vložky FLAMEN
rady SIGMA a KAPPA Vám prinášajú:
-
Rohové ohýbané alebo čelné bezrámové presklenie s potlačou
-
Rohové ohýbané alebo čelné presklenie s dizajnovým rámčekom
-
Vertikálne vysúvanie a horizontálne otváranie - SIGMA
-
Horizontálne otváranie - KAPPA
-
Možnosť napojenia čerstvého vzduchu pri horení z exteriéru
-
Moderný jednoduchý dizajn s nerezovým madlom a jediným ovládacím prvkom
Elegantnú výstelku ohniska z materiálu LacFire so štvorročnú zárukou, výstelka
akumuluje teplo pre účinné, efektívne a čisté spaľovanie
-
Rámček obopínajúci stenu 4x45°
-
Podstavec a rektifikačné skrutky
-
Kvalitný bezúdržbový a tichý pojazd s nerezovými lankám
-
Systém FLAMclean pre čisté sklo a nízke splodiny
-
Dokonale utesnené ohniská
-
Prevedenie s roštom a popolníkom
-
Kvalitné výrobné prevedenie
-
Záruku na teleso krbu 10 rokov
Certifikáciu podľa ČSN EN 13229/A2 (Európa), 15a B-VG (Rakúsko),
BlmSchVStufe II (Nemecko)
Voliteľné príslušenstvo: Teplovzdušný výmenník, elektronická regulácia Timpex
a Plum, rímsa obopínajúca stenu
Ešte raz Vám ďakujeme za Váš nákup a prajeme Vám veľa pohody strávených pri krbe
FLAMEN.
S vášňou pre oheň tím pracovníkov FLAMEN
2
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Obsah
Technický popis krbovej vložky ..................................................................................................... 4
Popis hlavných častí .................................................................................................................. 4
Popis ovládacích prvkov ............................................................................................................ 4
Hlavné použité materiály .......................................................................................................... 4
Príslušenstvo na objednávku .................................................................................................... 8
Náhradné diely .......................................................................................................................... 8
Technické parametre .................................................................................................................... 9
Tabulka technických parametrů ............................................................................................. 10
Inštalácia krbovej vložky.............................................................................................................. 11
Inštalácia ................................................................................................................................. 11
Vzduch pre horenie ................................................................................................................. 13
Obestavba ............................................................................................................................... 17
Horľavé stropy v priestore obmurovky ................................................................................... 19
Napojenie teplovzdušného vedenia ....................................................................................... 19
Bezpečnostné opatrenie ............................................................................................................. 20
Obsluha krbovej vložky ............................................................................................................... 21
Uvoľnená aretácia závažia ...................................................................................................... 21
Pokyny pre uvedenie vložky do prevádzky ............................................................................. 21
Uvedenie vložky do prevádzky................................................................................................ 22
Doplňovanie paliva ................................................................................................................. 24
Udržovanie ohňa ..................................................................................................................... 24
Nastavenie množstva vzduchu pre horenie ............................................................................ 25
Čištění krbu ............................................................................................................................. 25
Palivo ....................................................................................................................................... 29
Mechanické časti..................................................................................................................... 29
Informácie ................................................................................................................................... 30
Likvidácia odpadu ................................................................................................................... 30
Záručné podmienky ..................................................................................................................... 31
Záručný list .................................................................................................................................. 33
Súpis opráv .............................................................................................................................. 34
3
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Technický popis krbovej vložky
Popis hlavných častí
Krbovú vložku tvorí podstavec, ktorý je osadený rektifikačnými skrutkami pre
vyrovnanie vložky do vodorovnej polohy. V spodnej časti sa nachádza box prívodu
vzduchu pre spaľovanie. Tento box umožňuje pripojenie vzduchu pre spaľovanie z inej
miestnosti či exteriéru pomocou flexibilného potrubia. Dno ohniska slúži pre rozvod
primárneho, sekundárneho a terciálneho vzduchu. Na dne sa tiež nachádza
popolníková šachta s popolníkom. Ohnisko je vyložené žiarobetónovými tvárnicami
LacFire. Samotný korpus ohniska je vyrobený z oceľového plechu hrúbky 3, resp. 4 mm.
Priestor ohniska uzatvárajú krbové dvierka, ktoré sú presklené žiaruvzdorným
keramickým sklom. Dvierka sú vybavené tesneniami. V hornej časti ohniska sa
nachádza sústava deflektorov usmerňujúce tok spalín. Ich nastavením je možné
regulovať ťah odvodu spalín do komína. Spaliny sú z vložky odvádzané hrdlom pr. 160
mm, slúžiacim pre napojenie dymovodu. Dvierka typu SIGMA umožňujú horizontálny
posun. Dvierka sú vedené dvomi koľajnicami a štyrmi pármi kladiek. Sú vyvažované
protizávažím, ktoré sú s dvierkami spojené nerezovým lankom. Dvierka možno otvoriť
po ich aretáciu i horizontálne, napr. pre ich očistenie.
Popis ovládacích prvkov
K ovládaniu vložky slúžia nasledujúce ovládacie prvky:
Madlo - umožňuje vertikálny pohyb dvierok
Aretácia - aretuje dvierka pre ich horizontálne otvorenie poprípade vysadenie
Kľučka - umožňuje horizontálne otvorenie dvierok
Ovládač prívodu vzduchu horenia - reguluje množstvo vzduchu kvôli horeniu a oplachu
skla
Použitie všetkých ovládacích prvkov je popísané v kapitole Obsluha krbovej vložky
Hlavné použité materiály
Krbové vložky FLAMEN sú vyrábané iba z kvalitných materiálov. Teleso krbovej vložky
je vyrobené z oceľového plechu hrúbky 3, resp. 4mm. Kúrenisko je vyložené, vrátane
roštov, špeciálnym tepelno-akumulačným žiarobetónom značky LacFire.
4
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Obr. č. 1. Rez krbovou vložkou.
5
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Legenda k obr. č. 1:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Podstavec
Príruba externého vzduchu
Popolník
Hrdlo pre odvod spalín
Regulácia prívodu vzduchu
Kryt výsuvu
Rošt
Rámček obopínajúci stenu
Sklo
Výškovo staviteľná noha
Spodný deflektor
Horný deflektor
Deflektor výmenníka
Obr. č. 2. Pohľad na sústavu
deflektorov.
Legenda k obr. č. 2:
1
2
3
Spodný deflektor
Horný deflektor
Deflektory výmenníka
6
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Pohľad na sústavu vyloženia ohniska
Obr. č. 3A. Pohľad na sústavu vyloženia ohniska – rohová varianta.
Legenda k obr. č. 3A:
1
2
3
4
5
Dno pravé
Rošt
Dno ľavé
Zadná tvarovka
Bočná tvarovka
Obr. č. 3B. Pohľad na sústavu vyloženia ohniska – čelná varianta.
7
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Legenda k obr. č. 3B:
1
2
3
4
5
6
7
Dno pravé
Rošt
Dno ľavé
Pravá bočná tvarovka
Pravá zadná tvarovka
Ľavá zadná tvarovka
Ľavá bočná tvarovka
Povrchová úprava kovových častí okrem držadlá je nanesená špeciálna farbou
odolávajúcej teplotám až 600 °C, nezaručuje však koróznu odolnosť vo vonkajšom
prostredí s priamymi poveternostnými vplyvmi alebo vnútorným vlhkým prostredím.
Povrchová úprava je vhodná pre vnútorné, suché prostredie..
Príslušenstvo na objednávku
K Vašej krbovej vložke môžete objednať nasledujúce:
-
Elektronická regulácia horenia Timpex
Teplovzdušný výmenník
Rímsa obopínajúca stenu
Čistič skla
Ochranné rukavice
Podpaľovacie prostriedky
Všetok materiál potrebný k stavbe okolia krbu, ktorého kompletnú ponuku
nájdete na www.flamen.cz.
Náhradné diely
K Vašej krbovej vložke môžete objednať nasledujúce náhradne diely:
- Kompletná sada tesnenia
- Žiarobetónové tvarovky, viď obr. č. 3
- Rošt, viď obr. č. 3
- Deflektory, viď obr. č. 2
- Rovné sklo (modely F)
- Ohýbané sklo (modely R, L)
- Kovové lišty k uchyteniu skla
V prípade nutnosti používajte iba originálne náhradné diely odporúčané výrobcom. K
identifikácií náhradného dielu použijete obr. č.1.-3.
8
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Technické parametre
SIGMA F S
SIGMA R S
SIGMA L S
SIGMA C S
KAPPA F S
KAPPA R S
KAPPA L S
KAPPA C S
SIGMA F
SIGMA R
SIGMA L
SIGMA C
KAPPA F
KAPPA R
KAPPA L
KAPPA C
čelné presklenie, bezrámové, sklo s potlačou, horiz. i vert.
otváranie
rohové práve presklenie, bezrámové, sklo s potlačou, horiz. i vert.
otváranie
rohové ľavé presklenie, bezrámové, sklo s potlačou, horiz. i vert.
otváranie
trojstranné presklenie, bezrámové, sklo s potlačou, horiz. i vert.
otváranie
čelné presklenie, bezrámové, sklo s potlačou, horiz. otváranie
rohové práve presklenia, bezrámové, sklo s potlačou, horiz.
otváranie
rohové ľavé presklenia, bezrámové, sklo s potlačou, horiz.
otváranie
trojstranné presklenie, bezrámové, sklo s potlačou, horiz.
otváranie
čelné presklenie, rámové, horiz. i vert. otváranie
rohové práve presklenie, rámové, horiz. i vert. otváranie
rohové ľavé presklenie, rámové, horiz. i vert. otváranie
trojstranné presklenie, rámové, horiz. i vert. otváranie
čelné presklenie, rámové, horiz. otváranie
rohové práve presklenie, rámové, horiz. otváranie
rohové ľavé presklenie, rámové, horiz. otváranie
trojstranné presklenie, rámové, horiz. otváranie
9
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Tabulka technických parametrů
(platí pre všetky typy SIGMA a KAPPA):
Menovitý tepelný výkon
9,50 kW
Účinnosť
85%
Palivo
Drevo, drevené brikety
Obsah vody v dreve
Max. 20%
Spotreba paliva
2,6 kg/hod.
Vykurovaný priestor
105-333m3
Min. priemer komína
160 mm
Minimálny prevádzkový ťah
12 Pa
Odporúčaná dĺžka polien
33 cm
Hmotnosť
SIGMA F 236 kg
SIGMA R/L 240 kg
SIGMA C 230 kg
KAPPA F 216 Kg
KAPPA R/L 220 kg
KAPPA C 210 kg
Celková výška
SIGMA 1444 (+80) mm
KAPPA 1326 (+80) mm
Celková šírka bez rámčeka obopínajúceho 782 mm rohový variant
stenu
734 mm čelný variant
Celková šírka
844 mm rohový variant
774 mm čelný variant
Celková hĺbka bez rámčeka obopínajúceho 543 mm rohový variant
stenu
543 mm čelný variant
Celková hĺbka
605 mm
Materiál telesa
Oceľ
Materiál ohniska
Žiarobetón zn. LacFire
Obsah CO pri 13% O2
0,09%
-3
Koncentrácia prachu prepočítaná na 13% 24 mg.Nm
O2
Priemerná teplota spalín za dymovým 209 °C
hrdlom
7,4 g.s-1
Hmotnostný prietok spalín
Typ ohniska
S roštom a popolníkom
10
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Inštalácia krbovej vložky
Pred inštaláciou krbovej vložky si prečítajte tento návod..
Pri krbových vložkách SIGMA je pri preprave a manipulácií
zaistené závažie vo svojej hornej polohe. Pred inštaláciou, pre
kontrolu vložky a jej uvedenia do réžie je potrebné túto aretáciu
uvoľniť. Návod na uvoľnenie aretácií nájdete v kapitole Obsluha krbovej vložky.
Upozornenie: Pri inštalácií krbovej vložky musia byť dodržané
všetky miestne predpisy, vrátane predpisov, ktoré sa týkajú
národných a európskych noriem pre tento druh spotrebičov.
Inštalácia
Inštaláciu krbovej vložky odporúčame zveriť odbornej firme, ktorá odborne vykoná jej
inštaláciu a napojenie na komín. Pred prvým zatopením, musí inštaláciu skontrolovať
odborná kominárska firma, ktorá k tomu vydá písomnú revíznu správu.
Po obdržaní vložky vykonajte kontrolu na zjavné chyby –
poškodenie skla, funkčnosť pojazdov, aretácia a otváranie
dvierok, rozsah dodávky.
Pred realizáciou obstavby je nutné vykonať skúšobnú prevádzku krbovej vložky. Počas
skúšobnej prevádzky (zakúrení) dôjde k vypáleniu laku (v priebehu vypaľovanie laku je
nutné intenzívne vetrať pre odvod splodín z tohto vypaľovania!). Počas tejto skúšky
vykonajte tiež kontrolu všetkých mechanizmov a overte ich funkčnosť!
Krbové vložky značky FLAMEN sú určené k ich obstavbe v interiéri. Ich inštalácia
a obstavba je veľmi významná kvôli funkčnosti vložky. Pri inštalácií a obstavbe krbu
platia dané miestne predpisy, ktoré je potrebné pre ich bezpečnosť, funkčnú a
bezproblémovú prevádzku dodržať. Vložky sú schválené k prevádzke akreditovanou
skúšobnou a certifikačnou organizáciou v Českej republike. Vložka vyžaduje
samostatný komín, pripojenie je potrebné vykonať podľa miestnych predpisov.
Pre oficiálne pripojenie krbovej vložky do komína podľa
legislatívy je potrebná účasť autorizovanej osoby, odbornej
kominárskej firmy. Pri inštalácií a užívaní spotrebiča je
potrebné dodržať ustanovenia miestnych predpisov. Spotrebič môže byť používaný v
obyčajnom prostredí.
Pri zmene prostredia, pri ktorom by mohlo vzniknúť prechodne nebezpečenstvo
požiaru alebo výbuchu ( napríklad lepenie linolea, PVC, pri prácach s náterovými
hmotami a podobne) musí byť spotrebič včas pred vznikom nebezpečenstva vyradený z
11
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
prevádzky. Ak je krb namontovaný na podlahe z horľavej hmoty, tak je nutné krbovú
vložku umiestniť na izolačnú podložku z nehorľavého materiálu, ktorá pôdorysne
presahuje o 300 mm v smere sania a 100mm v ostatných smeroch.
Krbová vložka musí byť do komína pripojená podľa ustanovenia miestnych predpisov.
Takýmto pripojením je zabezpečený odpovedajúci odvod spalín. Pripojenie musí byť
odsúhlasené odbornou kominárskou firmou. Pre pripojenie je potrebné použiť
dymovody podľa ustanovenia miestnych predpisov. Spojenie musí byť tesné a
mechanický pevné. Na hrdle dymovodu vložky musí byť dymovod mechanický zaistený
pomocou kolíka alebo závlačky. Pri zapojení do sopúchu komína sa dilatačná špára
vyplní pomocou tesnenia. Pri prechode dymovodu horľavými stavebnými dielmi je
potrebné rešpektovať ustanovenia miestnych predpisov.
Teplovzdušné krby nemožno inštalovať:
do miestnosti s plochou menšou než 12m2.
do chodieb ( priechodných miestností a do výrobných priestorov).
do miestnosti, v ktorých prichádza k manipulácií s ľahko zápalnými alebo
výbušnými látkami.
- do bytov, v ktorých sú umiestnené ďalšie zariadenia pracujúce s otvoreným
ohňom (napr. plynové ohrievače vody, sporáky) a zároveň ktoré nie sú v
osobitnej miestnosti.
- do miestnosti s teplovzdušným kúrením s nútenou cirkuláciou vzduchu ( vzniká
podtlak), s odsávacím digestorom.
V týchto prípadoch je nutné konzultovať situáciu s odborníkom.
-
Komín nechajte pred pripojením krbovej vložky skontrolovať odbornú kominárskou
firmou, ktorá preverí stav komína a potvrdí jeho vhodnosť pre pripojenie krbovej
vložky.
Voľbu komína ovplyvňuje niekoľko aspektov. Dôležitý je najmä prierez komína (pre
vložky rady SIGMA KAPPA min. priemer 160 mm, u štvorcového prierez s rozmermi 150
mm x 150 mm) jeho činná výška, pričom min. činná výška je 5 m (dĺžka od hrany
sopúcha po ústie komína). Vložka sa napája do samostatného komína samostatným
dymovodom pod uhlom 45°, 90° alebo zvislým dymovodom o maximálnej 1,5 m.
Pripojenie musí byť realizované podľa ustanovenia miestnych predpisov. Akékoľvek iné
pripojenie môže mať za následok zlej funkčnosti komínovej vložky z dôvodu
nedostatočného ťahu komína. Pre správnu činnosť vložky je potrebná ťah v komíne
min 12 Pa. Pri ťahu väčšom než 15 Pa a potrebe jeho obmedzenia odporúčame
inštaláciu spalinovej klapky. Napojenie odporúčame vykonať takým spôsobom, aby
kondenzáty spalín, príp. dažďové zrážky nevnikali do dymovodu a následne do vložky
(netýka sa to zvislého napojenia na komín).
Upozornenie:
12
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Prierez prieduchov dymovodu nesmie byť väčší než prierez komínového priechodu a
nesmie sa smerom ku komínu zužovať. Ak sa výpočtom preukáže, že prierez dymovodu
a komína môže byť menší než prierez spalinového hrdla spotrebiča, zmenší sa prierez
dymovodu bezprostredne za spalinovým hrdlom spotrebiča krátkym nábehom alebo
skokom.
Vzduch pre horenie
K prevádzke krbovej vložky je potrebné zaistiť dostatočný prísun vzduchu - kvôli
horeniu. Krbové vložky SIGMA a KAPPA umožňujú prívod vzduchu kvôli horeniu z
exteriéru alebo susednej miestnosti, kedy dochádza k ovplyvneniu klímy miestnosti, v
ktorej je umiestnený krb. V takomto prípade dbajte na čo najmenší počet odbočiek
alebo oblúkov a vezmite do úvahy odpory kladené prúdením vzduchu. Inou možnosťou
je zabezpečenie dostatočného množstva vzduchu pre horenie ventiláciou miestnosti
alebo prepojením s iným priestorom s dostatočným objemom vzduchu. Digestory
alebo vzduchotechnické klimatizačné zariadenie umiestnené v rovnakom priestore ako
krbová vložka, môže byť zdrojom problémov, lebo môžu meniť ťahové podmienky.
Pripojenie externého prisávania vzduchu je najvhodnejším napojením na systémový
komín, ktorého súčasťou je vetrací prieduch, napr. značky CIKO.
Obrázky č. 4. a 5. ukazujú možné inštalácie krbovej vložky s pripojením vzduchu pre
horenie z exteriérov, respektíve z interiéru.
13
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Obr. 4. Rez typickou obmurovkou.
14
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Obr. 5. Rez typickou obmurovkou – inštalácia vrátane teplovzdušného výmenníka.
15
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Legenda k obr. č. 4. a 5:
1.
Komínový prieduch
2.
Stena budovy
3.
Odvetranie izolačného priestoru
4.
Izolačný priestor nad komorou
5.
Strop teplovzdušné komory
6.
Vzduchová medzera (odvetraná)
7.
Tepelná izolačná vrstva
8.
Dymovod
9.
Teplovzdušná komora v krbovej vložke
10.
Systém deflektorov a prepážok
11.
Teleso krbovej vložky
12.
Žiárobetón
13.
Ohnisko krbovej vložky
14.
Prívod vzduchu z vonkajšieho priestoru
15.
Ohňovzdorná podlaha pred krbom
16.
Prívod vzduchu z miestnosti
17.
Spodná stavba krbové vložky
18.
Ovládanie prívodu vzduchu pre spaľovanie
19.
Rámček obopínajúci stenu
20.
Rímsa obopínajúca stenu
21.
Tepelná izolačná vrstva
22.
Stena teplovzdušnej komory
23.
Výduch ohriateho vzduchu
24.
Odvetranie teplovzdušnej komory
25.
Strop miestnosti
26.
Mriežka
27.
Izolovaný vzduchovod s priemerom 150 mm
28.
Vzduchovod s priemerom 150 mm
29.
Priechod vzduchovodu do vedľajšej miestnosti
Výstupné mriežky musia byť pri prevádzke krbovej vložky stále otvorené!
Pre správnu funkciu krbovej vložky, a aby počas prevádzky nedochádzalo k jej
nadmernému prehrievaniu, je potrebné počas jej prevádzky mať v hornej časti
obmurovky neuzavretú mriežku alebo akýkoľvek iný otvor pre odvod teplá. Min.
plochá tohto otvoru je 1550 cm2. V spodnej časti je potrebné mať tiež mriežku od
prívodu vzduchu pod obmurovku. Min. plochá tejto mriežky je 1450 cm2. Tieto mriežky
nesmú byť zakryté. Pri realizácii obmurovky je potreba ponechať revízny otvor, ktorý
umožní prístup do obmurovky za účelom čistenia komína, dymovodu a vložky.
Pri montáži spotrebiča musia byť dodržané všetky miestne plátne predpisy!
16
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Obestavba
Prevedenie obstavby závisí predovšetkým na individuálnych dizajnových požiadavkách.
Stavbu krbu usmerňujú ustanovenia miestnych predpisov. Pri stavbe obstavby je však
potrebné rešpektovať niekoľko dôležitých zásad:
-
-
K obstavbe používajte materiály, výlučne na to určené, ktoré sa vyrovnávajú s
vysokou teplotou, so zmenami teplôt, nevylučujú zdraviu nebezpečné látky
alebo neprodukujú prach. Ako príklad môžeme odporučiť napríklad izolačný
materiál zn. Silca a akumulačný materiál zn. APK.
Jednotlivé prvky takejto obstavby spojujte na to určenými tmelmi, maltami.
Pre omietku použite kachliarsku perlinku a kachliarske omietkoviny, napr. zn.
Silaterm.
Vždy dodržiavajte návody a odporúčania od výrobcov týchto výrobkov.
Prípadné horľavé prvky obstavby je potrebné od krbovej vložky riadne
odizolovať. Nikde nesmie byť vykonané priame napojenie napr. dreva a vložky.
Pre umožnenie dilatácie je potrebné medzi obstavbou a vložkou v oblasti čela
vložky ponechať dilatačnú špáru 3 mm. Táto dilatačná špára je potom prekrytá
rámčekom, ktorý je súčasťou dodávky vložky. Medzi plášťom vložky a
obmurovkou nesmie existovať priamy dotyk.
Rez typickou obmurovkou je uvedený na obr. č 4. a 5.
Krbovú vložku je potrebné umiestniť na nehorľavú podlahu resp. podložku (napr.
betónový základ). Podlaha musí mať zodpovedajúcu nosnosť. Po umiestnení vložky na
jej miesto je potrebné vložku vyrovnať pomocou rektifikačných skrutiek do vodorovnej
polohy.
Obr. 6. Rektifikačná skrutka
17
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Legenda k obr. č. 6:
1
2
3
Plech podstavce
Rektifikačná skrutka
Rektifikačná matica
Nehorľavá podlaha resp. podlaha musí pôdorysne presahovať
obstavbu o najmenej 800 mm v smere sania čela vložky a 400
mm v smere súbežnom s touto stranou, ako je znázornené na
obr. 7. Existujúce steny a strop odporúčame odizolovať od priestoru obstavby
pomocou dosiek zn. Silca alebo podobných výrobkov o hr. aspoň 100 mm.
Obr. 7. Nutné presahy nehorľavé podlahy pre inštaláciu vložky.
Legenda k obr. č. 7:
1
2
3
4
5
Obmurovka
Krbová vložka
Podlaha
S
Vzdialenosť v smere súbežnom (400 mm)
H
Vzdialenosť v smere sania (800 mm)
Chladný vzduch je do priestoru obmurovky privádzaný prostredníctvom spodnej
mriežkou. Pri pohybe smerom nahor sa ohrieva od stien vložky, stúpa nahor a hornou
mriežkou vychádza spod obmurovky. Priestor nad komorou s telesom vložky je od
18
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
stropu oddelený (izolácia horľavého stropu) a tento vzniknutý priestor je tiež
odvetraný pomocou mriežky.
Vložky s výsuvnými dvierkami - rad SIGMA - je treba
obmurovať tak, aby bol umožnený neskorší prístup k
mechanizmu výsuvu dverí pre jeho prípadnú údržbu a opravu.
Prevedenie obstavby musí umožňovať demontáž rámčeka objímajúceho stenu pozícia č. 8 na obr. č. 1.
Bezpečná vzdialenosť od obloženia zárubní dverí a podobne umiestnených stavebných
konštrukcií z horľavých hmôt a od inštalácií potrubia, vrátane jeho izolácií, je min. 200
mm. Od ostatných častí konštrukcií z horľavých hmôt min. 400 mm. Jedná sa o
stavebné hmoty triedy horľavosti B, C1 a C2 podľa ČSN EN 13501-1:2007.
Horľavé stropy v priestore obmurovky
Takéto stropy je nutné oddeliť od priestoru stavby pomocou dosiek zn. Silca alebo
podobných výrobkov o hr. aspoň 100mm. Tesne nad hranou horného dymovodu sa
urobí stropná prepážka priestoru obstavby z tohto materiálu, čím dôjde k odizolovaniu
stropu. Táto prepážka musí byť vybavená mriežkou, ktorá umožní výmenu vzduchu vo
vzniknutom priestore.
Doporučené minimálne rozmery tepelnej izolácie stien a stropov z mat. zn. Silca:
-
pre nehorľavé steny do 11,5 cm a vonkajšie steny: 100 mm
pre nehorľavé steny od 11,5 cm a vonkajšie steny: 60 mm
pri horľavých stenách odporúčame ich tepelnú obmurovku, napr. z plynosilikátu
v celom povrchu obstavby a ich následné odizolovanie mat. zn. Silca hrúbky 100
mm.
Minimálna medzera medzi krbovou vložkou a tepelnou izoláciou obmurovky, resp.
nehorľavej steny, je u všetkých stien 70 mm, odporúčaná hodnota pre optimálnu
funkciu vložky je 80 mm. Ak vložku zadovážite teplovzdušným výmenníkom
(príslušenstvo), potom odporúčaná medzera medzi stenou a výmenníkom je 30 mm.
Napojenie teplovzdušného vedenia
Teplovzdušné vedenie sa realizuje v prípade, že je krbová vložka vybavená
teplovzdušným výmenníkom. Obvykle sa pre vedenie teplého vzduchu používa ohybná
Al hadica, v prípade vedenia na dlhšie vzdialenosti hadica s izoláciou. Hadica sa nasunie
na príruby výmenníka, resp. mriežky, a zafixuje sa pomocou spony, samorezného vrutu
alebo nitu. Mriežky môžu byť vybavené žalúziami vďaka ktorým sa dá nastaviť
smerovanie vzduchu. Avšak najmenej jedna z mriežok musí byť vždy otvorená - ide o
mriežku v miestnosti inštalácie vložky. Celková dĺžka teplovzdušného vedenia by
nemala byť väčšia ako 12 m. Dĺžka jednotlivých vetiev by potom nemala presahovať
dĺžku 4 m. Vedenie je potrebné realizovať čo najpriamejšie, bez ostrých prechodov,
19
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
vždy aspoň v miernom stúpaní. Vedenie nesmie ústiť do miestnosti smerom dole (napr.
zo stropu).
Bezpečnostné opatrenie
Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je treba pri obstavbe vložky zabezpečiť dobrý prístup
pre čistenie spotrebiča, dymovodu a komína.
Pre inštaláciu a používanie vložky rešpektujte ustanovenia
miestnich predpisov.
výhradne náhradné diely dodané výrobcom. Ak vznikne porucha, alebo vložka funguje
nesprávne, okamžite ukončite kúrenie.
Pri inštalácií krbovej vložky dodržujte ustanovenia miestnich predpisov. Dodržte
minimálnu, normou stanovenú, bezpečnostnú vzdialenosť od akýchkoľvek horľavých
predmetov. Normou stanovená bezpečnostná vzdialenosť od horľavých hmôt so
stupňom horľavosti B, C1 a C2 je min. 200 mm. Pre stupeň horľavosti C3 poprípade pri
nepreukázaní stupňa horlivosti podľa ČSN EN 13501-1+A1 je potrebné tieto
vzdialenosti zdvojnásobiť.
Komíny a dymovody, na ktoré je vložka pripojená, treba vymetať kominárom v
stanovených intervaloch miestnich predpisov. Ak je toto vymetanie zanedbané, môže
dôjsť k horeniu usadených sadzí a dechtu v komíne. Ak dôjde k vznieteniu v komíne,
nepoužívajte vodu na hasenie. Uzavrite prívod vzduchu pre horenie. Ak je to možné,
zaklopte komín. Kontaktujte kominára kvôli prehliadke komínového telesa a výrobcu
vložky kvôli prehliadke krbovej vložky.
20
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Obsluha krbovej vložky
Uvoľnená aretácia závažia
Uvoľnenie aretácie je nutné vykonať pred kontrolou úplnosti
dodávky, pred kontrolou vložky a následne jej obmurovaním.
Pre uvoľnenie aretácie úplne vyskrutkujte skrutku poz. 1 podľa
obr. č.8.
Obr. č. 8. Uvoľnenie aretácie závažia.
Uvoľnenie aretácie závažia sa vykoná uvoľnením (úplným vyskrutkovaním) aretačnej
skrutky poz. 1. Pri tejto operácii majte dvierka v ich spodnej polohe.
Pokyny pre uvedenie vložky do prevádzky
Pred uvedením vložky do prevádzky skontrolujte, či krbová vložka obsahuje všetky
svoje časti: výstelku ohniska, dvierka vrátane skla, popolník, sústavu deflektorov, rošt viď obrázky č 1.-3.
Krbovou vložku smú obsluhovať iba dospelé osoby.
Nenechávajte deti pri krbových vložkách počas jej prevádzke.
21
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
(aj dostatočnú dobu po ukončení prevádzky) bez dozoru dospelých! Povrch krbovej
vložky je horúci a môže spôsobiť ťažké popáleniny. Prevádzka krbovej vložky
vyžaduje obsluhu a dozor. Pre bezpečné ovládanie krbovej vložky používajte
ochranné rukavice.
Upozornenie: Počas prvých prevádzkových hodín dochádza k vytvrdzovaniu povrchovej
úpravy, ktorá môže prechodne zmäknúť s následkom zhoršeného otvárania dvierok.
Preto počas týchto prvých prevádzkových hodín majte dvierka v pootvorenej polohe a
nezatvárajte je, čím zamedzíte priľnutie tesnenia k telesu krbovej vložky a zhoršenému
otváraniu dvierok. Dvierka krbovej vložky musí byť počas jej bežnej prevádzky vždy
uzavreté, okrem doby doplňovanie paliva.
Pri vyšších vonkajších teplotách nad 15 ° C, pri vlhkých alebo daždivých dňoch a pri
prudkom vetre môže podľa okolností dôjsť k zhoršeniu komínového ťahu (odťahu
spalín z kachlí), takže spaliny nie sú dokonale odvádzané.
Nikdy náhle neuzatvárajte ani neotvárajte prívod vzduchu, môže dôjsť k výbuchu
nahromadených plynov.
-
Pri prvom zakúrení prevádzkujte vložku len na mierny výkon.
-
Pri prvom zakúrení dochádza ku konečnému vytvrdzovaniu povrchovej úpravy,
čo so sebou nesie nepríjemný zápach. Preto pri prvom zakúrení dobre vetrajte.
Povrchovú úpravu je potrebné vypáliť pozvoľne, preto výkon až do plnej
intenzity zvyšujte postupne.
-
K rozkúreniu používajte len k tomu určené podpálenie prostriedky.
Vo vložke spaľujte iba doporučené palivo - drevo, drevené brikety, v žiadnom
prípade v nej nespaľujte plasty, papier, odpad a pod
Okrem rozpaľovania krbu a prikladanie paliva majte dvierka krbu uzavreté,
vyhnete sa tak úniku spalín do miestnosti.
Počas prevádzky vložky dochádza k ohrievaniu jej povrchu, preto pre jej obsluhu
používajte ochranné rukavice.
-
Túto krbovú vložku používajte výlučne v dokončených interiéroch, kde nie je vysoká
prašnosť a vlhkosť. Nepoužívajte vložku na vykurovanie nedokončených stavieb, môže to
viesť k jej prekurovaniu. Za prípadné poškodenie vplyvom prekurovania vložky nenesie
výrobca zodpovednosť.
Táto vložka je určená na krátkodobé prevádzky a je potrebné periodicky dopĺňať palivo
podľa intenzity prevádzky vložky, zvyčajne po jednej až niekoľkých hodinách (v prípade
použitia tvrdého dreva ako napr. buk).
Uvedenie vložky do prevádzky
-
Ak máte nainštalovanú odťahovú klapku, nastavte ju do polohy otvorené.
22
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
-
Ak máte nainštalovanú klapku prívodu vzduchu pre horenie, nastavte ju do polohy
otvorené.
- Otvorte dvierka krbovej vložky (u modelov SIGMA vertikálnym pohybom, u
modelov KAPPA horizontálnym pohybom), pozri obr. č. 9. a 10.
- Do ohniska vložte k tomu určený podpaľovač a nadrobno nasekané kúsky dreva,
drevo skladajte do pyramídy.
- Ovládanie prívodu vzduchu pre horenie na vložke nastavte do polohy plne
otvorené, viď obr. č 11.
- Zapáľte podpaľovač a do doby, než drevo začne plne horieť, nechajte mierne
pootvorené dvierka. Počas tejto doby je potrebný neustály dohľad nad
prevádzkou krbovej vložky.
- Akonáhle sa oheň rozhorí, priložte 2-3 menšie polená a upravte prívod vzduchu na
požadovanú úroveň intenzity horenia.
Ak používate odťahovú klapku, uzavrite ju.
Obr. č. 9. Otvorenie dvierok SIGMA.
23
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Obr. č. 10. Otvorenie dvierok KAPPA.
Obr. č. 11. Polohy ovládača.
Legenda k obr. 11:
Poloha 1 – najmenší objem vzduchu pre horenie - uzatvorené
Poloha 2 – stredný objem vzduchu pre horenie
Poloha 3 –najväčší objem vzduchu pre horenie – plne otvorené
Doplňovanie paliva
-
Ak máte nainštalovanú odťahovú klapku, nastavte ju do polohy otvorené.
Pootvorte krbové dvierka a počkajte 15-20 sekúnd na vyrovnanie tlaku vo vložke
a oddymenie, potom otvorte dvierka.
Teraz priložte palivo, zvyčajne 3 polená.
Uzavrite dvierka.
Po približne 20 sekundách nastavte odťahovú klapku do polohy zatvorené (ak ju
máte nainštalovanú).
Udržovanie ohňa
-
Predpokladom je vrstva žeravých uhlíkov o výške cca 2-3 cm.
24
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
-
Prikladajte polená odporúčané veľkosti.
Pre udržiavanie ohňa nastavte ovládač prívodu vzduchu na horenie na približne
1/3. Neznižujte však príliš množstvo vzduchu, predídete tak prípadnému
znečisťovaniu skla.
Nastavenie množstva vzduchu pre horenie
Krbová vložka má jediný ovládací prvok, ktorým sa reguluje množstvo vzduchu pre
horenie. Ak ho nastavíte do krajnej pravej polohy, potom je do vložky privádzané
maximálne množstvo vzduchu pre horenie - obr. č 11. Vzduch je privádzaný takto:
Primárne predhriaty pod rošt, sekundárny predhriaty zo zadnej strany ohniska a
terciárne predhriaty oplachovou lištou na sklo. Ak ovládanie nastavíte do ľavej krajnej
polohy, je do vložky privádzané najmenšie množstvo vzduchu, viď obr. č 11. Pomery
jednotlivých vzduchov sú fixne nastavené výrobcom. Presné nastavenie procesu
spaľovania pomocou ovládania krbovej vložky nemožno presne definovať. Vždy je
potrebné, aby ste zohľadnili aktuálnu vlhkosť,druh paliva, klimatické podmienky a ťah
komína.
Čištění krbu
Akékoľvek čistenie krbovej vložky vykonávajte až po jej úplnom
vychladnutí. Majte na pamäti, že zdanlivo úplne vyhasnutý popol
môže obsahovať žeravé uhlíky, ktoré môžu spôsobiť požiar.
ktoré je vložka pripojená, treba vymetať kominárom v stanovených intervaloch
nariadením vlády č. 91/2010 Sb. Ak je toto vymetanie zanedbané, môže dôjsť k horeniu
usadených sadzí a dechtu v komíne. Ak dôjde k horeniu v komíne, nepoužívajte na hasenie
vodu. Uzavrite prívod vzduchu pre horenie. Ak je to možné, zaklopte komín. Kontaktujte
kominára pre prehliadku komínového telesa a výrobcu vložky pre prehliadku krbovej
vložky.
Dbajte na to, aby sa v popolníku nehromadilo viac popola ako do jeho polovice, v
opačnom prípade hrozí poškodenie uzatváracej klapky prívodu vzduchu. Ak je to
potrebné, odstráňte popol z dna ohniska a vyneste popolník. Pre vybratie popolníka
najprv vyberte rošt, zmeťte popol do popolníka, potom uchopte a vytiahnite popolník, viď
obr. č 13. Popol vysypte, najlepšie do kovovej nádoby. Vložte popolník späť do
popolníkovej šachty a zasuňte rošt späť.
25
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Obr. č. 12. Horizontálne otvorenie dvierok rady SIGMA.
OTVORENÉ
ZATVORENÉ
Dvierka zaaretujte v ich polohe podľa obr. č 15. Otvorenie vykonajte pomocou kľúča,
ktorý je súčasťou dodávky. Pre otvorenie je možné tiež použiť plochý maticový kľúč 12
mm. Po zasunutí kľúča a následne uvoľnenie zámku s ním pohybujte smerom nahor, pre
ich opätovné zamknutie dotlačte dvierka do ich polohy a pohybom kľúča smerom dole ich
zaistite.
Obr. 13. Vybratie popolníka.
26
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Legenda k obr. č. 13:
1 – madlo popolníka
2 – teleso popolníka
Pre dôkladné vyčistenie vložky možno použiť špeciálne k tomu určený vysávač popola.
Vložku čistite podľa intenzity a frekvencie používania. Celkové vyčistenie vložky však
vykonajte vždy minimálne raz ročne. Pri tomto čistení vyberte aj zostavu deflektorov.
Najprv zložte deflektor z pozície č. 1, potom 2 a nakoniec 3. O umiestnení deflektorov
vypovedá obr. č 14. Po vyčistení vložky, dymovodov a komína nasaďte deflektory v
obrátenom poradí späť.
Obr. č. 14. Umiestenie deflektorov.
Legenda k obr. č. 14.
1 – dolný deflektor
2 – stredný deflektor
3 – horný deflektor
27
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Na čistenie dvierok modelov SIGMA je treba aretovať dvierka,
čím sa zabráni ich prípadnému posunu smerom nahor. Aretáciu
vykonáte vysunutím páčky umiestnenej v ľavej hornej časti rámu
dvierok, viď obr. 15.
Obr. č. 15. Aretácia dvierok.
Legenda k obr. 15.
Poloha A – rám dverí zaistený proti vybočeniu smerom nahor.
Poloha B – odistený rám dverí.
Sklo sa počas prevádzky vložky zanáša usadeninami. Sklo čistite pravidelne a nedopusťte
vzniknúť príliš silné vrstvy usadenín. Na čistenie používajte určené prostriedky výhradne
na tento účel.
Demontáž dvierok alebo ich rámu odporúčame zveriť odbornej firme alebo výrobcovi.
Výrobca neručí za prípadné poruchy funkcie zapríčinené neodborným zásahom.
28
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Táto aretácia je pri modeloch SIGMA nutná aj vtedy, ak chcete
dvierka vysadiť. Ak dvierka nezaaretujete, protizávažie
vypadne zo šachty a strhne so sebou lanko a pojazdný
mechanizmus dverí. Pre opätovné sprevádzkovanie mechanizmu je potrebný prístup
do obmurovky.
Po dlhšej dobe, keď nie je vložka v prevádzke, preverte, či nedošlo k upchatiu komína,
dymovodu a regulačných prvkov.
Palivo
Vložka je k prevádzke schválená len výrobcom udaným palivom - drevom alebo
drevenými briketami. Krbovú vložku kúrte na jej menovitý výkon, prikladajte teda dané
množstvo paliva za jednu hodinu. Používajte výhradne drevo a vo vložke nespaľujte
akékoľvek iné materiály. Všetky typy dreva majú v podstate rovnakú výhrevnosť na ich
váhu (cca 4 kW.kg-1). K rozpáleniu použite drevo skôr mäkké, ktoré ľahšie horí. K
bežnému horeniu však použite drevo skôr tvrdé, drevo listnatých stromov ako dub,
hrab, buk. Drevo používané pre spaľovanie vo vložke nesmie byť čerstvé alebo majúce
vysoký obsah živíc. Používajte výhradne suché drevo o maximálnej vlhkosti do 20%.
Ideálne je nechať čerstvé drevo vysušiť pod dobre vetraným prístreškom po dobu
najmenej dvoch rokov. Povrchovú vlhkosť z dreva odstránite, ak ho prinesiete domov
aspoň jeden deň pred jeho použitím.
Mechanické časti
Trecie plochy závesov dverí a uzatváracieho mechanizmu je potrebné podľa potreby
ošetriť uhlíkovým tukom (molybdensulfitové mazivo) alebo mazivom na vysoké
teploty.
29
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Informácie
Likvidácia odpadu
Drevená paleta - rozbiť a spáliť v krbe, prípadne skládka inertného odpadu
Plastová páska, zmršťovacia fólia, polystyrén, sklo, tesniace pásky - komunálny odpad
(triedený odpad)
Žiarobetón - skládka inertného odpadu
Oceľ – zberné suroviny
30
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Záručné podmienky
1. Na tento výrobok poskytuje výrobca záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa jeho
prevzatia od predajcu. Ak záručné podmienky nestanovujú inak, výrobca poskytuje
predĺženú záruku v dĺžke trvania 120 mesiacov odo dňa inštalácie výrobku na kovové
časti telesa vložky, pokiaľ je vložka inštalovaná certifikovaným predajcom, jej zložka je
prílohou tohto záručného listu, ( ďalej len "predĺžená záruka"). Pokiaľ nie je výrobok
inštalovaný certifikovaným predajcom, k predĺženej záruke na 120 mesiacov
nedochádza. Inštaláciu výrobku potvrdí certifikovaný predajca v záručnom liste.
Aj v prípade, že výrobca za týchto záručných podmienok poskytol predĺženú záruku, je
záruka obmedzená na určité časti výrobku. V prípade predĺženej záruky výrobca
poskytuje záruku 48 mesiacov na žiarobetónovou výstelku ohniska a 24 mesiacov pri
opotrebiteľných tepelné namáhaných súčastí: popolník, vyberateľné deflektory.
Dverné tesnenie podlieha opotrebovaniu v závislosti na intenzite používania výrobku a
jeho bežné opotrebenie nie je dôvodom na reklamáciu. Vady presklenie dverného
rámu (sklokeramické presklenie) je potrebné uplatniť nie neskôr ako po troch
periódach kúrenia a to najneskôr do 3 mesiacov od inštalácie krbovej vložky u
spotrebiteľa.
Prevedenie inštalácie potvrdí v záručnom liste predajca, poprípade iná osoba, ktorá
vykonala inštaláciu výrobku. Záručná lehota nadobúda platnosť prevzatím výrobku od
predajcu alebo od uvedenia výrobku do prevádzky (inštalácia) certifikovaným
predajcom najneskôr však 4 týždne od prevzatia výrobku od predajcu. Záruka výrobcu
je poskytovaná iba prvému užívateľovi, ak neexistuje iná písomná dohoda s výrobcom.
2. Záruka sa vzťahuje na všetky vady a vady materiálu, ktoré vznikli alebo vzniknú
v priebehu záručnej lehoty.
3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku alebo jeho častí vzniknuté jeho
bežným užívaním (zmena sfarbenia žiarobetónovej výstelky a jej mechanické
opotrebenie).
4. Záruka sa taktiež nevzťahuje na nasledujúce prípady:
vady vzniknuté v dôsledku
neprípustných chemických látok;
mechanického
poškodenia
alebo
použitia
poškodenie výrobku počas prepravy, pokiaľ nie je preprava realizovaná
výrobcom;
-
ak sa údaje typového štítku výrobku líšia od údajov v návode;
31
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
vady vzniknuté neodbornou, prípade nevhodnou obsluhou, nedodržaním
podmienok používania a údržbou výrobku uvedených v tomto návode.;
-
v prípade napojenia vložky na komín s nízkym alebo príliš vysokým ťahom;
vady, ktoré vznikli nevhodným skladovaním vo vlhkých alebo nekrytých
priestoroch;
-
vady vzniknuté užívaním nevhodného paliva – závadné alebo mokré drevo;
vady vzniknuté používaním výrazne vyššou alebo nižšou spotrebou paliva oproti
údajom v tomto návode;
nedodržaním príslušných technických noriem a platných stavebno - právnych
predpisov;
vady vzniknuté v dôsledku dodatočnej úpravy výrobku napr. dodatočnými
zmenami ohniska alebo odvodu spalín, atď. ;
-
neodvratnou udalosťou;
-
typické akustické prejavy pri ohreve a chladnutí vložky výrobku.
5. Výrobca hradí vhodné a účelne vynaložené náklady na balné a dopravu
reklamovaných výrobkov v prípade, že je reklamácia výrobku opodstatnená.
6. Reklamáciu zákazník uplatňuje u certifikovaného predajcu, pri ktorom bol výrobok
zakúpený, alebo u predajcu. Ak bol výrobok zakúpený od inej osoby, než je uvedené
v predchádzajúcej vete, zákazník je povinný reklamovať výrobok u osoby, pri ktorej
výrobok zakúpil, resp. mu ho dodala.
7. Všetky práva zo zodpovednosti za vady výrobku podľa týchto záručných podmienok
zaniknú, ak nebola zákazníkom uplatnená v záručnej dobre stanovenej výrobcom
v tomto liste, resp. v týchto záručných podmienkach.
8. Výrobca si vyhradzuje právo účtovať úkony spojené so servisnou činnosťou, ak boli
vykonané v rámci neuznanej reklamácie.
32
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Záručný list
Krbová vložka teplovzdušná:
Model:
Sériové číslo:
Dátum vyskladnenia:
Dátum, podpis skladníka:
Dátum predaja:
Dátum, označenie predajcu (IČ, adresa), podpis predajcu
Dátum inštalácie:
Dátum, označenie inštalačnej firmy (IČ, adresa), podpis inštalačnej firmy
Spotrebiteľ bol oboznámený s použitím obsluhou výrobku
Dátum, podpis spotrebiteľa
Poznámka:
33
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Súpis opráv
Dátum
ohlásenia
závady
Dátum
opravy
Popis závady a opravy
Podpis
servisného
technika
34
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Označenie CE pripojené v súlade s ČSN EN 13 229/A2
VÝROBCA:
Prevádzka:
FLAMEN, s.r.o.
Svitavská 500/7
CZ-678 01 Blansko, Česká republika
Sídlo:
FLAMEN, s.r.o.
Holušická 2221/3
148 00 Praha 4, Česká republika
IČ: 29413036S
Zápis do obchodného registra: Mestský súd v Prahe, oddiel C, vložka 204599,
23. januára 2013
www.flamen.cz
35
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
36
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
37
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
38
FLAMEN, s.r.o., Korespondenční adresa: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ: 294 13 036, DIČ: CZ29413036
Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 204599
www.flamen.cz
Download

Návod k montáži a obsluze krbových vložek