Kompresory
DE
GB
FR
DK
CZ
SK
NL
IT
HR
NO
SE
SI
HU
RS
#50003/50004/50007/50008/50015/50022/5003
3/0041/50046/50048 (CH)/50053/50054/
00647/50057/50058(CH)/50060/50066/50079
50067/71100/71105
Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
D-74549 Wolpertshausen
www.guede.com
GÜDE Slovakia s.r.o
Roveň 208
SK-033 01 Podtureň
www.gude.sk
SK
Skôr než uvediete prístroj do prevádzky, prečítajte si prosím dôkladne tento návod na
obsluhu.
A.V. 8
Dodatočné výtlačky, a to aj čiastočné, vyžadujú schválenie.
Technické zmeny vyhradené.
© Güde GmbH & Co. KG -2007
Obsah
Označenie
Strana
Prístroj..........................................................................................................................................................4
Objem dodávky....................................................................................................................................4
Montážny profi-kompresor „Silver" # 50003........................................................................................................4
Montážny kompresor typ 225 RR-bezolejový # 50004........................................................................................4
Multikompresor s 9-dielnou súpravou # 50007....................................................................................................4
Kompresor 410/10/50 # 50013/ 50079................................................................................................................5
Kompresor 400/10/50 C # 50015/71105.............................................................................................................5
490/10/50 400V # 50008.....................................................................................................................................5
Kompresor 210/8/24 „Bezolejový“ # 50033 + # 50058........................................................................................6
Kompresor typ 231/8/24 # 50041........................................................................................................................6
Kompresor 225/8/24 „Bezolejový“ # 50046 + # 50048........................................................................................6
Kompresor 415/10/50 CD # 50053......................................................................................................................7
Kompresor 300/10/50 EÚ # 50054/00647/71100................................................................................................7
Kompresor 425/10/90 CD # 50057......................................................................................................................7
Multikompresor # 50060......................................................................................................................................8
Kompresor typ 250/10/50 V # 50066...................................................................................................................8
Kompresor 250/8/6 Mobil # 50067......................................................................................................................8
Záruka..................................................................................................................................................9
Všeobecné bezpečnostné pokyny..............................................................................................................9
Správanie v prípade núdze................................................................................................................11
Označenia na prístroji........................................................................................................................11
Použitie v súlade s určením...............................................................................................................12
Spotreba vzduchu pneumatických prístrojov/smernica pre použitie..................................................................12
Zvyškové nebezpečenstvá a ochranné opatrenia..............................................................................14
Elektrické zvyškové nebezpečenstvá................................................................................................................14
Tepelné zvyškové nebezpečenstvá...................................................................................................................14
Ohrozenie hlukom.............................................................................................................................................14
Zanedbanie ergonomických zásad....................................................................................................................14
Likvidácia 14
Požiadavky na obsluhu......................................................................................................................14
Kvalifikácia14
Minimálny vek...................................................................................................................................................14
Školenie 15
Technické údaje.........................................................................................................................................15
Preprava a skladovanie.............................................................................................................................15
Montáž a prvé uvedenie do prevádzky.....................................................................................................16
Elektrické zapojenie...........................................................................................................................17
Zimná prevádzka kompresorov..........................................................................................................17
Bezpečnostné pokyny pre prvé uvedenie do prevádzky....................................................................18
Postup................................................................................................................................................18
Obsluha.......................................................................................................................................................19
Napnutie klinového remeňa (iba pre kompresory s remeňovým pohonom).......................................19
Hrdlo pre doplňovanie oleja a kontrola stavu oleja (pre olejové kompresory)....................................19
Motorový istič.....................................................................................................................................20
Prípojka vzduchu a spätný ventil........................................................................................................20
Príslušenstvo.....................................................................................................................................21
Montáž hadicového bubna (je možné dostať ako príslušenstvo # 02876 a # 02877/
vhodné pre # 50013,50053 50057)...................................................................................................................21
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu....................................................................................................21
Poruchy - príčiny - odstránenie............................................................................................................22
Prehliadky a údržba...................................................................................................................................23
Kontrola stavu oleja a výmena oleja..................................................................................................23
Bezpečnostné pokyny pre prehliadky a údržbu..................................................................................23
Plán prehliadok a údržby....................................................................................................................24
Náhradné dielce.........................................................................................................................................24
2
SK
Usilujeme sa o priebežné zlepšovanie našich produktov. Preto sa môžu technické údaje a obrázky meniť!
3
SK
Prístroj
Objem dodávky
Montážny profi-kompresor „Silver" # 50003
Montážny kompresor
Držiak pre prenášanie
Kľuková skriňa
Spínač zapnuté/vypnuté
Tlakový spínač
Manometer
Odvodňovací ventil
Nôžka
Vzdušník
Umelohmotné teleso
Manometer
Pneumatická prípojka
Redukčný ventil
Obr. 1
Bezolejový profi-kompresor. Vďaka svojej kompaktnej konštrukcii
je kompresor vhodný takmer pre akékoľvek nasadenie. Je vhodný
aj pre prevádzku s elektrocentrálou.
Montážny kompresor typ 225 RR-bezolejový # 50004
Montážny kompresor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Obr. 2
Držiak pre prenášanie
Pneumatická spojka
Spínač zapnuté/vypnuté
Tlakový spínač
Manometer
Odvodňovací ventil
Nôžka
Vzduchový filter
Umelohmotné teleso
Rám
Prenosný piestový kompresor s priamym pohonom. Ideálny pre
práce v interiéroch, na stavbe atď. Obzvlášť vhodný pre
klincovačky, sponkovačky, silikónové pištole atď. Vzdušník
v rúrkovom ráme. Kryt z PVC pre optimálne privádzanie
chladiaceho vzduchu.
Multikompresor s 9-dielnou súpravou # 50007
Multikompresor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Obr. 3
Držiak pre prenášanie
Manometer
Pneumatická prípojka
Špirálová hadica
Spínač zapnuté/vypnuté
Háčik na zavesenie
Prípojný kábel
Nôžka
Pneumatická súprava
Úložné miesto
Odvodňovací ventil
Redukčný ventil
Pretlakový ventil
Kompaktný malý kompresor (bezolejový). Vybavenie: pištoľ,
adaptér, predlžovacia rúrka k fúkacej pištoli, ihla pre plnenie
balónov, adaptér pre plnenie nafukovacích lôpt, adaptér pre
plnenie nafukovacích matracov a špeciálny ventil, 5 m špirálová
hadica.
Používa sa na sponkovanie, klincovanie, plnenie balónov,
nafukovacích balónikov, matracov a člnov.
4
SK
Kompresor 410/10/50 # 50013/ 50079
Kompresor poháňaný klinovým remeňom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Obr. 4
Rukoväť
Svorková skriňa motora
Kryt výfuku
Vzduchový filter
Pretlakový ventil
Zapínač/vypínač
Tlakový spínač
Manometer
Pneumatická spojka
Transportné kolesá
Ventil na vypúšťanie kondenzátu
Pätka
Skrutka vzdušníka
Oblasť použitia: Pre práce so strednou až zvýšenou spotrebou
tlakového vzduchu.
Kompresor 400/10/50 C # 50015/71105
Jednovalcový kompresor s priamym prírubovým spojením
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Držiak pre prenášanie
Redukčný ventil
Pneumatická spojka
Manometer
Pneumatická spojka
Manometer
Vzdušník
Nôžka
Odvodňovací ventil
Koleso
Skrutka vzdušníka
Elektromotor
Svorkovnica motora
Spínač zapnuté/vypnuté
Tlakový spínač
Tlakové potrubie
Pretlakový ventil
Obr. 5
490/10/50 400V # 50008
Výkonný kompresor s valcom v tvare V
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Abb. 5
5
Rukoväť
Prípojka
Pätka
Kolesá
Vzdušník
Skrutka vzdušníka
Olejový priezor
Vzduchový filter
Kryt remeňa
Motor
Zapínač/vypínač
Redukčný ventil
Manometer
SK
Kompresor 210/8/24 „Bezolejový“ # 50033 + # 50058
Jednovalcový kompresor s priamym prírubovým spojením
„bezolejový“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Rukoväť
Redukčný ventil
Pneumatická spojka
Manometer
Manometer
Vzdušník
Nôžka
Odvodňovací ventil
Koleso
Skrutka vzdušníka
Kryt motora
Tlakové potrubie
Pretlakový ventil
Tlakový spínač
Spínač zapnuté/vypnuté
Obr. 6
Kompresor typ 231/8/24 # 50041
Jednovalcový kompresor s priamym prírubovým spojením
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Obr. 7
Rukoväť
Redukčný ventil
Pneumatická spojka
Manometer
Manometer
Pretlakový ventil
Vzdušník
Nôžka
Odvodňovací ventil
Koleso
Skrutka vzdušníka
Kľuková skriňa
Olejová zátka
Kryt motora
Tlakové potrubie
Tlakový spínač
Spínač zapnuté/vypnuté
Pojazdný piestový kompresor s olejovým mazaním, priamym
pohonom a 2 pneumatickými prípojkami.
Kompresor 225/8/24 „Bezolejový“ # 50046 + # 50048
Jednovalcový kompresor s priamym prírubovým spojením
„bezolejový“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Obr. 8
6
Rukoväť
Redukčný ventil
Pneumatická spojka
Manometer
Manometer
Vzdušník
Nôžka
Odvodňovací ventil
Koleso
Skrutka vzdušníka
Kryt motora
Tlakové potrubie
Pretlakový ventil
Tlakový spínač
Spínač zapnuté/vypnuté
SK
Kompresor 415/10/50 CD # 50053
2-valcový kompresor typu V s remeňovým pohonom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Rukoväť
Spínač zapnuté/vypnuté
Svorkovnica motora
Ochrana remeňa
Vzduchový filter
Vzduchový filter
Kľuková skriňa
Vzdušník
Koleso
Odvodňovací ventil
Nôžka
Skrutka vzdušníka
Pneumatická spojka
Manometer
Manometer
Tlakový spínač
Obr. 9
Kompresor 300/10/50 EÚ # 50054/00647/71100
Jednovalcový kompresor s priamym prírubovým spojením
Obr. 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Rukoväť
Redukčný ventil
Pneumatická spojka
Pretlakový ventil
Manometer
Vzdušník
Nôžka
Odvodňovací ventil
Koleso
Skrutka vzdušníka
Kľuková skriňa
Olejová zátka
Kryt motora
Tlakové potrubie
Tlakový spínač
Spínač zapnuté/vypnuté
Kompresor 425/10/90 CD # 50057
2-valcový kompresor typu V s remeňovým pohonom
Obr. 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
7
Rukoväť
Redukčný ventil
Manometer
Pretlakový ventil
Redukčný ventil
Tlakový spínač
Spínač zapnuté/vypnuté
Svorkovnica motora
Tlakové potrubie
Vzduchový filter
Kľuková skriňa
Vzdušník
Koleso
Nôžka
Odvodňovacia skrutka
Skrutka vzdušníka
SK
Multikompresor # 50060
Multikompresor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Držiak pre prenášanie
Manometer
Pneumatická prípojka
Spínač zapnuté/vypnuté
Háčik na zavesenie
Prípojný kábel
Nôžka
Úložné miesto
Odvodňovací ventil
Redukčný ventil
Pretlakový ventil
Kompaktný malý kompresor (bezolejový). Používa sa na
sponkovanie, klincovanie, plnenie balónov, nafukovacích
balónikov, matracov a člnov.
Obr. 12
Kompresor typ 250/10/50 V # 50066
Kompaktný kompresor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Obr. 13
Držadlo na prenášanie
Manometer
Pneumatická prípojka
Spínač zapnuté/vypnuté
Spätný ventil
Tlakový spínač
Vzdušník
Koleso
Pretlakový ventil
Elektromotor
Manometer
Redukčný ventil
Odvodňovací ventil
Ideálne sa hodí pre ľahké až stredne ťažké pneumatické práce napr. klincovanie/sponkovanie, vysekávanie, vŕtanie a
vyfukovanie až po drobné lakovačské práce. Nenáročný na
miesto vďaka vertikálnemu vzdušníku.
Vybavenie (sériové): tlakový spínač, manometer, redukčný ventil,
poistný ventil, odvodňovací ventil, spätný ventil, vzduchový filter,
odľahčovací ventil.
Kompresor 250/8/6 Mobil # 50067
Kompaktný kompresor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Držadlo na prenášanie
Manometer
Pneumatická prípojka
Redukčný ventil Ein- Ausschalter
Pretlakový ventil
Kľuková skriňa
Olejová zátka
Olejový priezor
Úložné miesto
Vzduchový filter
Držiak hadice na tlakový vzduch
Držiak pripájacieho kábla
Prípojný kábel
Koleso
Háčik na zavesenie
Odvodňovací ventil
Oblasť použitia: ideálny v domácnosti a pre domácich majstrov.
Vďaka kompaktným rozmerom ušetríte pri uskladnení kompresora
veľa miesta.
Obr. 14
8
SK
Záruka
Záručné nároky podľa priloženého záručného listu.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Návod na obsluhu je potrebné pred prvým použitím prístroja kompletne prečítať. Ak nastanú o zapojení a
obsluhe prístroja pochybnosti, obráťte sa na výrobcu (servisné oddelenie).
ABY BOL ZARUČENÝ VYSOKÝ STUPEŇ BEZPEČNOSTI, DODRŽUJTE POZORNE NASLEDUJÚCE
POKYNY:
POZOR!
UPOZORNENIE: Neodborné zaobchádzanie a nedostatočná údržba týchto kompresorov môžu
spôsobiť poranenie používateľa. Aby ste sa týmto rizikám vyhli, musíte dodržiavať nasledujúce
inštrukcie!
Dôkladne si prečítajte všetky pokyny a dodržujte ich!!
Kompresor sa smie prevádzkovať zásadne len s prípojkami s nainštalovaným ochranným
vypínačom proti chybovému prúdu.
1
Nikdy sa nedotýkajte konštrukčných prvkov, ktoré sú v pohybe!
Nikdy nedávajte do blízkosti pohybujúcich sa častí kompresora ruky, prsty alebo iné časti tela.
2
Kompresor nikdy nespúšťajte, ak nie sú namontované ochranné zariadenia.
Kompresor nikdy nespúšťajte, ak nie sú riadne namontované všetky ochranné zariadenia (napr. ochranné
kryty, ochrana remeňa, poistný ventil); ak je potrebné pre vykonanie údržby či opravy tieto ochranné
zariadenia odstrániť, je nutné pred opätovným uvedením kompresora do prevádzky zaistiť ich spätnú
montáž.
3
Noste vždy ochranné okuliare
Noste vždy ochranné okuliare alebo zodpovedajúcu ochranu očí a uší. Prúdom tlakového vzduchu nikdy
nemierte na vlastné telo ani na iné osoby.
4
Vždy používajte ochranné zariadenia proti poraneniu elektrickým prúdom
Kompresor nepoužívajte v blízkosti vody alebo vo vlhkom prostredí.
5
Odstavenie kompresora
Kompresor vypnite a odpojte od zdroja elektrického napätia. Pred opravami, revíziami, údržbou, čistením
alebo výmenou niektorej súčasti úplne odtlakujte vzdušník.
6
Neúmyselné zapnutie stroja
Kompresor neprepravujte, ak je pripojený ku zdroju elektrického napätia alebo ak je vzdušník natlakovaný.
Pred pripojením kompresora ku zdroju elektrického napätia zaistite, aby spínač tlakového snímača bol
v polohe VYPNUTÉ.
7
Riadne uloženie kompresora
Keď kompresor nepoužívate, uložte ho na suchom mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi. Držte
mimo dosahu detí.
8
Pracovisko
Pracovisko udržujte v čistote a nepotrebné náradie upracte. Zaistite dobré vetranie pracoviska. Kompresor
nepoužívajte v prítomnosti horľavých kvapalín alebo plynov – počas prevádzky môže kompresor iskriť.
Kompresor nepoužívajte v prostredí, kde sú prítomné náterové farby, benzín, chemikálie, lepidlá alebo iné
horľavé a výbušné látky.
9
Držte mimo dosahu detí
Zabráňte tomu, aby sa deti alebo iné osoby dotýkali sieťového kábla kompresora; je potrebné zaistiť, aby sa
všetky nepovolané osoby zdržovali v bezpečnej vzdialenosti od vášho pracoviska.
10 Pracovný odev
Nenoste široký odev ani šperky, pretože sa môžu zachytiť do pohyblivých súčastí stroja. V prípade potreby
noste ochranné slúchadlá.
11 Správne používanie sieťového kábla
Sieťovú zástrčku nevyťahujte zo zásuvky za kábel. Sieťový kábel udržujte v dostatočnej vzdialenosti od
zdrojov tepla, oleja a ostrých hrán. Na kábel nešliapte a dbajte, aby sa nelámal.
9
SK
12 Dôkladná údržba kompresora
Dodržujte pokyny na mazanie kompresora (neplatí pre bezolejové kompresory). Sieťový kábel kontrolujte
v pravidelných časových intervaloch. Ak je poškodený, nechajte ho opraviť alebo vymeniť v zákazníckom
servise. Uistite sa, že vonkajšok kompresora nevykazuje žiadne viditeľné poškodenia. V opačnom prípade
sa obráťte na najbližší zákaznícky servis.
13 Predlžovacie káble pre vonkajšie použitie
Ak používate kompresor vonku, je dovolené používať výhradne predlžovacie káble určené pre vonkajšie
použitie s príslušným označením. Pozor: je nutné použiť dostatočný prierez kábla (min. 1,52 mm); pri
kábloch dlhších než 10 m môže pri nepriaznivých teplotách dôjsť k problémom pri štarte stroja.
14 Pozornosť
Pracujte obozretne a rozvážne. Kompresor nepoužívajte v prípade únavy. Nie je dovolené kompresor
používať pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov, ktoré môžu vyvolať únavu.
15 Kontrolujte, či súčasti nie sú chybné alebo netesné
Ak došlo k poškodeniu ochranných zariadení alebo iných súčastí kompresora, je nutné ho pred opätovným
uvedením do prevádzky skontrolovať a uistiť sa, že jeho prevádzka bude spoľahlivá. Skontrolujte smerové
nastavenie pohyblivých súčastí, potrubie, redukčný ventil, prípojky tlakového vzduchu a všetky ostatné
konštrukčné prvky dôležité pre normálnu prevádzku kompresora. Všetky poškodené súčasti je potrebné
nechať opraviť alebo vymeniť v servisnej dielni alebo ich vymeniť podľa pokynov uvedených v príručke pre
obsluhu.
Kompresor nepoužívajte, ak je chybný tlakový snímač.
16 Kompresor používajte výhradne pre práce uvedené v tomto návode na obsluhu
Kompresor je stroj, ktorý vyrába tlakový vzduch. Kompresor nikdy nepoužívajte pre práce, ktoré nie sú
uvedené v tomto návode na obsluhu.
17 Správne používanie kompresora
Pri prevádzke kompresora dodržujte všetky pokyny tejto príručky. Nedovoľte, aby kompresor používali deti
alebo osoby, ktoré sa neoboznámili so spôsobom jeho funkcie.
18 Skontrolujte, či sú dotiahnuté všetky skrutky a kryty
Skontrolujte, či sú všetky skrutky a štíty dobre upevnené. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte, či
sú dotiahnuté.
19 Vetraciu mriežku udržujte čistú
Vetraciu mriežku motora udržujte v čistote. V pravidelných časových intervaloch ju čistite, ak používate
kompresor v silne znečistenom prostredí.
20 Kompresor prevádzkujte pod menovitým napätím
Kompresor prevádzkujte pod napätím, ktoré je uvedené na štítku s elektrickými údajmi. Ak budete kompresor
prevádzkovať pri napätí vyššom než je nominálna hodnota, môže dôjsť k prehriatiu motora.
21 Kompresor nepoužívajte, ak je chybný
Ak kompresor pri práci vydáva zvláštne zvuky alebo silne vibruje či sa zdá byť inak chybný, je nutné ho ihneď
zastaviť; príčinu nechajte zistiť v najbližšom zákazníckom servise.
22 Plastové súčasti nečistite pomocou rozpúšťadiel
Rozpúšťadlá ako benzín, riedidlá, motorová nafta alebo iné látky s obsahom alkoholu môžu poškodiť
plastové súčasti kompresora. Preto plastové súčasti nečistite týmito látkami, ale v prípade potreby použite
mydlový lúh alebo vhodné kvapaliny.
23 Používajte výhradne originálne náhradné dielce
Pri používaní náhradných dielcov od iných výrobcov zanikajú vaše nároky plynúce zo záruky. Používanie
cudzích náhradných dielcov môže viesť k funkčným poruchám kompresora. Originálne náhradné dielce
dostanete u našich zmluvných predajcov.
24 Na kompresore nevykonávajte zmeny
Na kompresore nevykonávajte zmeny. Pri všetkých opravách sa obracajte na zákaznícky servis. Nepovolená
zmena môže mať negatívny vplyv na výkon kompresora, môže však tiež spôsobiť ťažké úrazy, ak ju vykoná
osoba, ktorá nedisponuje dostatočnými technickými znalosťami.
25 Tlakový snímač vypnite, keď kompresor nepoužívate
Keď kompresor nie je v prevádzke, nastavte gombík tlakového snímača do polohy „0“ (vypnuté), kompresor
odpojte od zdroja elektrického napätia a otvorte kohútik, aby ste vypustili vzduch zo vzdušníka (nevypínajte
vytiahnutím sieťovej zástrčky).
10
SK
26 Nedotýkajte sa horúcich súčastí kompresora
Nedotýkajte sa potrubia, motora a ostatných horúcich súčastí kompresora, inak vám hrozí nebezpečenstvo
popálenia.
27 Kompresor je dovolené používať iba s príslušnými kolieskami resp. gumovými nôžkami, v opačnom
prípade môže dôjsť k prasknutiu zvarov na vzdušníku.
Správanie v prípade núdze
Urobte úrazu zodpovedajúcu potrebnú prvú pomoc a vyzvite čo možno najrýchlejšie kvalifikovanú lekársku
pomoc.
Chráňte zraneného pred ďalšími úrazmi a upokojte ho.
Označenia na prístroji
Vysvetlenie symbolov
V tomto návode a/alebo na prístroji sú použité nasledujúce symboly:
Bezpečnosť produktu:
Produkt zodpovedá
príslušným normám EÚ
Zákazy:
Zákaz, všeobecný
(v spojení s iným
piktogramom)
Prístroj uveďte do
prevádzky len so
zatvoreným krytom
Výstraha:
Výstraha/pozor
Výstraha pred
automatickým
rozbehom
Výstraha pred horúcim
povrchom
Používajte slúchadlá
Pred použitím si
prečítajte návod na
obsluhu
Výstraha pred
nebezpečným
elektrickým napätím
Príkazy:
Používajte ochranné
okuliare
Ochrana životného prostredia:
Odpad zlikvidujte
odborne tak, aby ste
neškodili životnému
prostrediu.
Obalový materiál
z lepenky je možné
odovzdať za účelom
recyklácie do zberne.
Chybné a/alebo
likvidované elektrické či
elektronické prístroje
musia byť odovzdané
do príslušných zberní.
11
Zelený bod–Duales
System Deutschland
AG
SK
Obal:
Obal musí smerovať
hore
Pozor - krehké
Prípojka
Výkon motora
Nasávací výkon
Maximálny tlak
Obsah vzdušníka
Valec
Chráňte pred vlhkom
Technické údaje:
Dodané množstvo
Hladina akustického
výkonu
Hmotnosť
Smer otáčania
Pravidelne kontrolujte
stav oleja
Konštrukčný vzor
preskúšaný
Špecifické pre produkt:
10-ročná záruka na
prehrdzavenie
vzdušníka
Bezolejové modely
Pozor: pravidelne
vypúšťajte kondenzát
Použitie v súlade s určením
V návode popísané kompresory sú skonštruované výhradne pre výrobu tlakového vzduchu 8 resp. 10
alebo 11 bar. Dané oblasti použitia nájdete v tabuľke na str. 13. Kompresory nie sú vhodné pre trvalú
prevádzku resp. neobmedzenú priemyselnú prevádzku. Pri výbere dbajte prosím na spotrebu vzduchu
pneumatických prístrojov/smernica pre použitie.
Spotreba vzduchu pneumatických prístrojov/smernica pre použitie
Pre výkon kompresora nie je rozhodujúci výkon elektromotora, ale vyrobené množstvo vzduchu (skutočný
výkon). Skutočný výkon = nasávací výkon mínus cca 35-40% výkonu. (Pri každom kompresore, bez
ohľadu na výrobcu). Výkon kompresora nevoľte príliš malý, aby ste ho nezaťažovali až po hornú hranicu a
aby ste mali k dispozícii rezervu pre pripojované spotrebiče. Veľkosť vzdušníka (obsah v litroch) nemusí
byť rozhodujúca. Ani obsah by však nemal byť príliš malý, aby bola k dispozícii zásoba vzduchu a
kompresor mohol krátkodobo pokryť aj vyššiu potrebu.
Pri nedodržaní ustanovení zo všeobecne platných predpisov, ako aj z tohto návodu, nie je možné
považovať výrobcu zodpovedným za škody.
12
SK
Druh práce
Vyfukovanie
Striekanie farby
Striekanie farby
Striekanie farby
Striekacia pištoľ,
umývacia pištoľ
Sponkovačky
Klincovačky
Pneumatický
superfinišer
Hustenie pneumatík
Hustenie pneumatík
Príklad použitia
Potrebný skutočný
výkon, množstvo
vzduchu dodávané
kompresorom
Krátkodobé použitie
5 až 11
od 100 I
tryska 0,5 až 1 mm
tryska 1,2 až 1,5 mm
3 až 4
3 až 5
Drobné súčasti, blatníky
automobilov atď. od 120
l.
tryska min.. 2 mm
3 až 5
Rozstrekovanie čističov za studena,
rozstrekovanie oleja ako
antikoróznej ochrany, ochrana
spodku vozidla, rozstrekovanie
insekticídov atď.
Sponkovanie dreva, kartónov atď.
sponkami do dĺžky cca 25 mm
Je možné nastaviť v
rozmedzí vodného lúča
až vodnej hmly
4 až 7
Pracovný tlak v závislosti
na tvrdosti dreva alebo
materiáli
dtto
4 až 7
80 l až 280 I
4 až 7
80 l až 400 l
Podľa údajov výrobcu
5 až 6
Čím väčší je výkon
kompresora, tím
rýchlejšie je hustenie
dtto
Tlak v pneumatike
Podľa času používania:
300 l až 560 I
120 l až 280 l
Tlak v pneumatike
280 l až 560 I
Podľa údajov výrobcu
Použite prístroj
s dostatočným
pracovným tlakom
Podľa údajov výrobcu
4 až 11
8 až 15
od 80 I
od 60 I
5 až 7
od 180 I
Podľa údajov výrobcu
Podľa údajov výrobcu
5 až 7
5 až 7
od 400 I
od 280 I
Pre krátkodobé použitie
stačí aj menší prístroj
dtto
5 až 7
od 280 I
5 až 8
od 400 I
Podľa údajov výrobcu
5 až 8
od 280 I
dtto
5 až 10
min.. od 460 I
dtto
8 až 11
od 300 I
dtto
8 až 15
Podľa údajov výrobcu
Sponkovanie sponkami nad 25 mm
a klincami do dĺžky 100 mm
V automobiloch alebo pri
karosériách
Pneumatiky od bicyklov po osobné
automobily
Mazací lis
Lis na tmely
Pneumatické náradie
Malé vŕtačky, tyčové brúsky atď.
Pneumatické náradie
Pneumatické náradie
Uhlová brúska
Nožnice na plech, rezačka plechu
atď.
Pre skrutky so závitom do 10 mm
Lámacie a trhacie
kladivá
Striekanie tryskou
pištole
Striekanie tryskou pieskovcovou tryskou
Potrebný
pracovný tlak
v baroch
Očistenie pracovného stola
vzduchom, vyčistenie karburátora,
vyčistenie strojných súčastí,
očistenie strojov od drevených
alebo kovových triesok
Vodné farby a riedke laky
Syntetická živica a nitrolaky,
riedené
Kladivkové farby a iné viskózne laky
Pneumatiky nákladných
automobilov alebo väčšie
Všetky vhodné práce
Všetky vhodné práce
Ľahké rázové
uťahováky
Ťažké rázové
uťahováky
Ľahké sekáče
Smernica pre
použitie
Pre skrutky sa závitom nad 10 mm
Sekáče na karosérie, plech a malé
murárske sekáče
Ťažké murárske a betonárske
práce, prerážanie otvorov
Iba rohy, malé plochy, drobné
dielce a profily
Väčšie plochy a časovo náročnejšie
práce
Celé osobné vozidlá,
väčšie plochy od 280 l.
Podľa času používania:
250 l až 400 I
Vyššie uvedené hodnoty sú orientačné, pretože sa môžu pri prístrojoch rôznych výrobcov líšiť. Pri
kompresoroch s nižším nasávacím výkonom než je potreba uvedená v tabuľke, je možné podmienene
vykonávať tiež práce s vyššou potrebou vzduchu. V prípade zníženia tlaku vo vzdušníku pod potrebný
pracovný tlak je však nutné vložiť zodpovedajúcu prestávku, až sa vzdušník opäť natlakuje. Aby ste
kompresor pri používaní nezaťažovali až nad hranicu únosnosti, odporúčame pri výbere počítať s určitými
výkonovými rezervami.
13
SK
Zvyškové nebezpečenstvá a ochranné opatrenia
Elektrické zvyškové nebezpečenstvá
Ohrozenie
Priamy elektrický kontakt
Popis
Môže dôjsť k úderu elektrickým
prúdom
Ochranné opatrenia
Prevádzkujte len v elektrických
sieťach s ochranným
vypínačom proti chybovému
prúdu
Prevádzkujte len v elektrických
sieťach s ochranným
vypínačom proti chybovému
prúdu
Zvyškové nebezpečenstvá
Nepriamy elektrický kontakt
Môže dôjsť k úderu elektrickým
prúdom
Popis
Kontakt s hlavou valca a
tlakovým potrubím môže
spôsobiť popálenie.
Ochranné opatrenia
Vyhnite sa obom týmto
konštrukčným dielcom.
Zvyškové nebezpečenstvá
Popis
Dlhší pobyt v bezprostrednej
blízkosti prístroja môže
poškodiť sluch.
Ochranné opatrenia
Noste slúchadlá.
Zvyškové nebezpečenstvá
Ochranné opatrenia
• Nikdy nedržte v telesných
otvoroch.
Zvyškové nebezpečenstvá
Tepelné zvyškové nebezpečenstvá
Ohrozenie
Popáleniny, omrzliny
Ohrozenie hlukom
Ohrozenie
Poškodenie sluchu
Zanedbanie ergonomických zásad
Ohrozenie
Ľudské správanie / chybné
správanie
Popis
• Prúd tlakového vzduchu
môže spôsobiť vážne
úrazy.
• Tlakový vzduch môže
spôsobiť prasknutie nádrží
a pneumatík
•
Neprekračujte max.
veľkosť náplne.
Likvidácia
Pokyny pre likvidáciu vyplývajú z piktogramov umiestnených na prístroji resp. obale. Popis jednotlivých
významov nájdete v kapitole „Označenia na prístroji“.
Požiadavky na obsluhu
Obsluha si musí pred použitím prístroja pozorne prečítať návod na obsluhu.
Kvalifikácia
Okrem podrobného poučenia odborníkom nie je pre používanie prístroja potrebná žiadna špeciálna
kvalifikácia.
Minimálny vek
Na prístroji smú pracovať len osoby, ktoré dosiahli 16 rokov.
Výnimku predstavuje využitie mladistvých, ak sa toto deje počas profesijného vzdelávania za účelom
dosiahnutia schopností pod dohľadom školiteľa.
14
SK
Školenie
Používanie prístroja vyžaduje iba zodpovedajúce poučenie odborníkom resp. návodom na obsluhu.
Špeciálne školenie nie je potrebné.
Technické údaje
115 l/min.
70 l/min.
6l
8 bar
Typ 255 RR
bezolejový
210 l/min.
125 l/min.
3l
8 bar
84 dB (A)
86 dB (A)
50003
84 dB (A)
86 dB (A)
50004
82 dB (A)
84 dB (A)
50007/50060
84 dB (A)
86 dB (A)
50013/50079
83 dB (A)
85 dB (A)
50015
Typ 231/8/24
225/8/24 bezolejový
415/10/50 CD
300/10/50 EU
220 l/min.
125 l/min.
24 l
8 bar
215 l/min.
125 l/min.
24 l
8 bar
435 l/min.
302 l/min.
50 l
10 bar
280 l/min.
194 l/min.
50 l
10 bar
84 dB (A)
86 dB (A)
50033/50058
84 dB (A)
86 dB (A)
50041
84 dB (A)
86 dB (A)
50046/50048
81 dB (A)
83 dB (A)
50053
87 dB (A)
89 dB (A)
50054/00647/71100
425/10/90 CD
395 l/min.
302 l/min.
90 l
10 bar
Typ 250/10/50 V
250/8/6 Mobil
490/10/50400 V
250 l/min.
195 l/min.
50 l
10 bar
198 l/min.
120 l/min.
6l
8 bar
490 l/min
325 L/min
50 l
10 bar
82 dB (A)
84 dB (A)
50057
98 dB (A)
100 dB (A)
50066
94 dB (A)
96 dB (A)
50067
95 dB(A)
96 dB (A)
50008
Silver
Nasávací výkon
Dodané množstvo
Obsah vzdušníka
Tlak
Hladina akust. výkonu
nameraná
garantovaná
Obj. č.:
Nasávací výkon
Dodané množstvo
Obsah vzdušníka
Tlak
Hladina akust. výkonu
nameraná
garantovaná
Obj. č.:
Nasávací výkon
Dodané množstvo
Obsah vzdušníka
Tlak
Hladina akust. výkonu
nameraná
garantovaná
Obj. č.:
210/8/24
bezolejový
200 l/min.
120 l/min.
24 l
8 bar
Multikompresor
410/10/50
400/10/50 C
100 l/min.
50 l/min.
1,5 l
8 bar
305 l/min.
240 l/min.
50 l
10 bar
395 l/min.
250 l/min.
50 l
10 bar
Preprava a skladovanie
Prístroje sú pojazdné a je možné ich používať prakticky všade, kde sú potrebné. Ak budete kompresor
používať pri stene, je potrebné dodržať minimálnu vzdialenosť 30 cm, aby bolo zaručené bezchybné
chladenie.
Prístroje prepravujte zásadne postavené. Inak dôjde k úniku oleja z odvzdušňovacieho otvoru kľukovej
skrine. Pri preprave zabráňte nárazom do armatúr.
15
SK
Montáž a prvé uvedenie do prevádzky
1. Odoberte prepravnú poistku olejovej nádrže.
2. Použite priloženú olejovú mierku či zátku.
3. Olejové mierky resp. zátka
Elektrické zapojenie, používajte iba uzemnené prípojky:
a) prístroje na 230 V sa dodávajú so zástrčkami s ochranným kontaktom
b) prístroje na 400 V sa dodávajú bez zástrčky. Obstarajte si zástrčku na 400 V vhodnú pre vašu
inštaláciu. Štvoržilový kábel sa zapojí takto:
zelenožltá = uzemnenie
L1 (fáza)
L 2 (fáza)
L 3 (fáza)
POZOR:
16
SK
Po zapojení dajte pozor na smer otáčania. Správny smer otáčania je vyznačený šípkou na ochrannej
mriežke remeňa alebo na kolese ventilátora. Zapojenia smie vykonať iba odborník (elektrikár). Za
škody vzniknuté chybným zapojením neručíme.
Pri zástrčkovom zapojení kompresora na 400 V
odporúčame montáž zariadenia na výmenu fáz!
(montáž vykoná len odborník).
Zapojte tri vodivé káble (modrý, čierny, hnedý) do L1, L2
a L3. Uzemňovací kábel (žltozelený) sa svorkou pripojí
na ukostrenie. Ochranný vodič „N“ odpadá, pretože
kompresor má zvláštny motorový istič.
Pri prístrojoch na 230 V je potrebné dbať na toto:
Pri použití príliš dlhého predlžovacieho kábla s príliš
malým prierezom dôjde k poklesu napätia, čo môže mať
za následok sťažený rozbeh a zvýšené zaťaženie
motora. Ak je to možné, odporúčame kábel motora vždy
zapojiť priamo do zásuvky a používať dlhšie vzduchové
hadice (ďalšie opatrenia: viď zimná prevádzka).
Uzemnenie
Obr.
15
(zelenožl.)
Vodič N
Odporúčané hodnoty prierezu kábla pri všetkých prístrojoch na 230 V:
Dĺžka max. 10 m = 1,52 mm
Dĺžka max. 20 m = 2,52 mm
Kontrola stavu oleja (len pre olejové kompresory):
Pri preprave mohlo dôjsť k úniku oleja. Stav oleja skontrolujte na priezore alebo pomocou olejovej mierky
(bližšie údaje pri podrobnom popise s obrázkom)
Elektrické zapojenie
Len pri prístrojoch na 400 V:
Dbajte bezpodmienečne na smer otáčania motora (viď šípka na motore),
pretože prevádzka v zlom smere otáčania poškodzuje olejové čerpadlo.
V tomto prípade zaniká akýkoľvek záručný nárok. V prípade nutnosti
zmeňte smer otáčania prepólovaním zástrčky. Viď obrázok (len pri
modeloch na trojfázový prúd)!
V prípade problémov sa obráťte na špecializovanú dielňu.
Obr. 16
Zimná prevádzka kompresorov
V chladnejších ročných obdobiach je nutné pri prevádzke kompresorov dbať na toto: Pri nízkych
teplotách olej v kľukovej skrini zhustne a zvýši sa jeho viskozita. To sťažuje prvý rozbeh stroja pred jeho
zahriatím. V prípade ťažkostí postupujte takto:
1.
2.
3.
4.
Prípadný tlak vo vzdušníku znížte na nulu.
Otvorte odvodňovaciu skrutku na spodnej časti vzdušníka.
Ak nie je to bezpodmienečne nutné, nepoužívajte predlžovací kábel!
Kompresor zapnite a nechajte ho bežať (bez predlžovacieho kábla). S otvorenou odvodňovacou
skrutkou nechajte bežať cca 2-3 minúty, aby vzduch mohol unikať a tým dochádzalo k zníženiu tlaku.
Prístroj sa za tieto 2-3 minúty ohreje tak, že umožňuje ďalšiu prevádzku.
5. Po uplynutí 2-3 minút zatvorte odvodňovací kohútik. Vzdušník je teraz možné plniť a zvyšovať tlak.
6. Vymeňte olej – použite syntetický olej pre ľahký chod 5W40. Alternatívne prevodový olej SAE
80.
7. Ak by sa kompresor cez všetky snahy nerozbehol, odstavte ho na 1 až 1 hodinu v temperovanej
miestnosti, aby sa ohrial.
17
SK
8. V prípade väčších ťažkostí volajte prosím zákaznícky servis.
DÔLEŽITÉ: POTVRDENIE VÝROBCU /doklady ku vzdušníku pre tlakové nádoby skupiny III podľa
vyhlášky o tlakových nádobách § 8 pre nádoby s objemom 20, 40, 60 a 90 I. Dosiaľ bolo nutné ku
každej tlakovej nádobe skupiny III (násobok tlaku a litrov v rozmedzí 200 až 1000) priložiť potvrdenie
výrobcu. Podľa nového znenia TRB 505 je možné toto potvrdenie výrobcu nahradiť kontrolnou značkou
v spojení s označením modelu na typovom štítku nádoby. Pre informáciu expertov v prípade
preberacej skúšky uvádzame príslušný výťah z TRB 505. Pri tlakových nádobách, ktoré nepodliehajú
periodickým skúškam znalcov, najmä pri skupine III a pri tlakových nádobách, pre ktoré podľa článku
7.3 nie je potrebné prikladať potvrdenie o skúške materiálu, môže byť toto potvrdenie podľa článku 7.2
nahradené kontrolnou značkou v spojení s označením modelu. V takých prípadoch sa kontrolnou
značkou zároveň potvrdzuje, že boli predložené potrebné potvrdenia o skúškach materiálu. Ak by
napriek tomu bolo z nejakého dôvodu potrebné potvrdenie výrobcu, je možné si ho za zodpovedajúcu
úhradu vyžiadať od výrobcu. V tom prípade je potrebné na žiadosti uviesť všetky údaje z typového
štítku.
Bezpečnostné pokyny pre prvé uvedenie do prevádzky
Postup
Zapnutie a vypnutie kompresora:
Spínač zapnuté/vypnuté (otočný a vyťahovací spínač) je pri všetkých prístrojoch (okrem # 50007 a
# 50060) hore na kryte tlakového spínača. Spínacie polohy sú označené "0" a "I". Pri zapojení zástrčky
do zásuvky musí byť spínač v polohe "0", potom až je možné prístroj zapnúť. Pri vypnutí prístroja dajte
najprv spínač do polohy "0", a potom až vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Prístroj zásadne nevypínajte vytiahnutím zástrčky zo zásuvky, pretože by
nedošlo k odtlakovaniu.
1.)
2.) Zapnutie a vypnutie multikompresora (# 50007/50060)
Spínacie polohy sú označené „0“ a „I“ na zadnej strane kompresora. Pri
zapojení zástrčky do zásuvky musí byť spínač v polohe „0“, potom až je
možné prístroj zapnúť. Pri vypnutí prístroja dajte najprv spínač do polohy
"0", a potom až vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Teraz kompresor zapnite a
vyčkajte, až sa opäť automaticky vypne. Ak spojka prijíma vzduch cez
pneumatický prístroj, kompresor sa opäť automaticky vypne. Kompresor
vypnite znovu až vtedy, keď ho nepoužívate.
Obr. 17
3.) Zapnutie a vypnutie multikompresora (# 50067))
Spínacia poloha je označená „0“ a „I“. Pri zapojení zástrčky do zásuvky
musí byť spínač v polohe „0“, potom až je možné prístroj zapnúť. Pri vypnutí
prístroja dajte najprv spínač do polohy "0", a potom až vytiahnite zástrčku zo
zásuvky. Teraz kompresor zapnite a vyčkajte, až sa opäť automaticky
vypne. Ak spojka prijíma vzduch cez pneumatický prístroj, kompresor sa
opäť automaticky vypne. Kompresor vypnite znovu až vtedy, keď ho
nepoužívate.
4.)
Pozor: Kondenzát vypúšťajte pravidelne (mesačne) (viď odvodňovacia
skrutka).
Obr. 18
18
SK
Obsluha
1. Používanie pneumatického náradia a prístrojov
Dodržujte, prosím, údaje jednotlivých výrobcov o spotrebe vzduchu. Preverte, či výkon vášho
kompresora stačí na prevádzku daného prístroja. Ako orientačné hodnoty vám môžu slúžiť údaje
z vyššie uvedenej tabuľky potreby vzduchu.
2. Údržba a starostlivosť
Pravidelne kontrolujte stav oleja a v prípade potreby olej doplňte. Vzduchový filter pri znečistení
vyčistite; filtračné vložky vyperte v pracom prostriedku, nepoužívajte riedidlá ani rozpúšťadlá. V prípade
potreby si v zákazníckom servise objednajte nové vložky.
3. Odvodnenie vzdušníka:
Odvodňovací ventil je pri každom kompresore bez ohľadu na typ umiestnený na spodnej strane
vzdušníka. Odvodňujte iba v prípade, že je vzdušník pod tlakom.
4. Otvorenie odvodňovacieho ventilu:
Skrutkový uzáver vyskrutkujte len tak ďaleko, aby sa vypustil vzduch. Prípadne nazhromaždená voda
sa vyfukuje spolu so vzduchom.
5. Hrdzavá voda:
Je možné, že pri prvých odvodneniach vzdušníka vyteká hrdzavá voda. Hrdzavú vodu spôsobujú
triesky, ktoré pri výrobe vzdušníka spadli do nádrže a rozložili sa. To je úplne normálny jav a voda sa
po niekoľkých odvodneniach stáva stále viac priezračnou.
6. Pravidelne kontrolujte napnutie klinového remeňa, v prípade potreby napnutie upravte.
Napnutie klinového remeňa (iba pre kompresory s remeňovým pohonom)
Pri kompresoroch s remeňovým pohonom sa remeň napína
posúvaním motora v posunovacej štrbine na konzole
Obr. 19
Hrdlo pre doplňovanie oleja a kontrola stavu oleja (pre olejové kompresory)
POZOR! Pri niektorých modeloch musí byť prepravná zátka olejovej nádrže nahradená pred uvedením do
prevádzky olejovou mierkou resp. zátkou pre doplňovanie oleja.
Obr. 21
Obr. 20
Obr. 22
Pri prístrojoch s olejovou mierkou doplňte po vybratí olejovej mierky do daného otvoru olej a skontrolujte
podľa značky na mierke. Pri prístrojoch s priezorom a značkou v skle vyberte hrdlo pre doplňovanie oleja a
doplňte olej až po značku v priezore. V prípade priezoru bez značky je správna miera naplnenia do 2/3 3/4 priezoru. Skrutka pre vypúšťanie oleja je umiestnená vždy po strane alebo na spodku kľukovej skrine.
19
SK
Motorový istič
Väčšina kompresorov je sériovo vybavená motorovým ističom. Ten je
pri prístrojoch na 230 V umiestnený na svorkovnici motora. Pri
prístrojoch na 400 V je motorový istič integrovaný v tlakovom spínači.
Motorový istič
Obr. 23
Prípojka vzduchu a spätný ventil
Obr. 24
1. Prípojka vzduchu (2): Pri všetkých kompresoroch sa vzduchové vedenie pripája pomocou
rýchlospojky (2). Je možné odoberať ako znížený tlak, tak aj kompletný tlak vzdušníka.
2. Spätný ventil (6): Spätný ventil je umiestnený na konci hlavného vedenia vzduchu, na vstupe vzduchu
do vzdušníka. Miesto napojenia je pri rôznych typoch kompresorov umiestnené rôzne.
Vedenie ide z tohto ventilu k ventilu pre uľahčenie rozbehu.
3. Pretlakový ventil (5): Nachádza sa podľa typu kompresora na tlakovom spínači (4), na jednotke
redukčného ventilu alebo na vzdušníku. Pretlakový ventil zareaguje pri eventuálnej chybnej funkcii
tlakového spínača (4) a obmedzuje tlak vo vzdušníku na max. vypínací tlak + 1 bar!
4. Redukčný ventil (1): Aby bolo možné nastaviť práve potrebný tlak, vytiahnite, prosím, regulačný
gombík nahor a nastavte požadovaný tlak + 1 bar na manometri (3). Na aretáciu redukčného ventilu (1)
zatlačte regulačný gombík opäť dovnútra. V prípade nutnosti vykonajte po prvom pracovnom cykle
rovnakým spôsobom dodatočnú reguláciu.
20
SK
Príslušenstvo
Montáž hadicového bubna (je možné dostať ako príslušenstvo # 02876 a # 02877/
vhodné pre # 50013,50053 50057)
1. Otočný strmeň pripevnite
pomocou oboch šesťhranných
skrutiek k závitovým vložkám
hadicového bubna, viď obrázok.
2. Držiak kompresora pripevnite
pomocou 3 šesťhranných skrutiek ku
konzole kompresora (viď obr.).
3. Vzduchovú hadicu pripojte k
pneumatickej spojke a hadicu uložte pod
konzolou vzdušníka.
4. Teraz pripevnite otočný strmeň s
hadicovým bubnom k držiaku, viď
obrázok.
Informácia: pri niektorých našich modeloch kompresorov sú otvory
pre montáž držiaka už pripravené.
Pri montáži na iný model musia byť otvory umiestnené do
zodpovedajúceho rohu konzoly vzdušníka s ohľadom na uhol otáčania
bubna.
Obr
. 25
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu
•
•
•
Použite prístroj až potom, čo ste si pozorne prečítali návod na obsluhu.
Dodržujte všetky v návode uvedené bezpečnostné pokyny.
Správajte sa zodpovedne voči ostatným osobám.
21
SK
Poruchy - príčiny - odstránenie
POZOR: KONTROLUJTE VŽDY NAJPRV POISTKY PROTI PREHRIATIU!
Porucha
Príčina
1.
Kompresor sa
nerozbehne alebo
2.
motorový istič po
krátkom čase vypne v
3.
prístrojoch na 230 V:
1.
Kompresor sa
nerozbehne alebo
motorový istič po
2.
krátkom čase vypne v
prístrojoch na 400 V: 3.
1.
2.
3.
Z kompresora uniká
olej:
4.
5.
6.
V pokojovom stave
uniká z kompresora
vzduch z hrdla pre
doplňovanie oleja
alebo vzduch fúka
odľahčovacím
ventilom na spodnej
časti tlakového
spínača:
Kompresoru trvá v
porovnaní
s predošlým stavom
omnoho dlhšie, než
dosiahne predpísaný
tlak alebo ho
nedosiahne vôbec.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
Odstránenie
Príliš dlhý predlžovací kábel alebo príliš
malý prierez kábla
Chybné kondenzátory alebo relé vo
svorkovnici motora.
Kompresor bol vypnutý vytiahnutím zo
zásuvky.
Chyba v prívode prúdu.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Príp. vypadnutá poistka.
Kompresor bol vypnutý vytiahnutím zo
zásuvky.
Pri prístrojoch na 400 V: Zlý smer
otáčania kompresora, olej vystrekuje
z hrdla pre doplňovanie.
Stredná priehradka v tesnení hlavy valca
je prelomená alebo kompresor tlačí
vzduch do kľukovej skrine – olej uniká
z hrdla pre doplňovanie alebo v okolí
olejovej mierky.
Skontrolujte olejovú náplň: ak siaha náplň
nad uvedené maximum, môže dochádzať
k úniku oleja na rôznych miestach.
Skontrolujte kompresor vo všetkých
skrutkových spojeniach a v miestach
tesnenia a zistite, kde presne k úniku
oleja dochádza. Pretože tesnenia sa
môžu po nejakom čase trochu uvoľniť.
Skontrolujte smer chodu tak, že pri
ochrannej mriežke podržíte list papiera.
Ak dôjde k jeho nasávaniu, je smer chodu
v poriadku. Ak je papier odfukovaný, je
nutné smer chodu zmeniť.
Pozor: Pri použití inej zásuvky sa môže
smer otáčania opäť zmeniť.
Netesný spätný ventil alebo chybné
gumové tesnenie v spätnom ventile.
Chybný ventil pre odľahčenie štartu na
tlakovom spínači.
Použite správny kábel (uložte v teplom
prostredí; naplňte olejom pre ľahký chod 5W40)
Zavolajte zákaznícky servis
Vypustite vzduch zo vzdušníka a znovu
naštartujte
Skontrolujte prívod prúdu, či všetky 3 fázy vedú
prúd (obr. 5.1 zapojenie pomocou zástrčky).
Skontrolujte, či nevypadla poistka.
Vypustite vzduch zo vzdušníka a znovu
naštartujte.
1.
Riaďte sa šípkou pre smer pohybu na skrini.
Prepólujte elektrické vedenie.
2.
Vymeňte tesnenie hlavy a skrutku hlavy valca
dotiahnite po 3 skúšobných chodoch silou max.
50 Nm.
Olej vypustite na normálny stav.
3.
4.
Dotiahnite skrutky nad tesnením, inak
objednajte nové tesnenie(ia) a staré vymeňte.
5.
Smer chodu je možné opraviť prostým
otočením skrutkovača v meniči fáz. Pri
tradičných zástrčiek sa zamení L2 a L3.
1.
Otvorte kryt spätného ventilu a skontrolujte stav
gumového tesnenia, vyčistite ho, v prípade
potreby objednajte nové. Pozor: Najprv úplne
vypustite vzduch!
2.
Zavolajte zákaznícky servis
Chybné tesnenie hlavy alebo ventilov.
1.
Pretrhnuté membrány ventilov, zlomené
ventilové doštičky alebo pružiny.
2.
Z dôvodu dlhého času prevádzky došlo ku
karbonizácii ventilov.
3.
Znečistený spätný ventil.
4.
Skontrolujte a v prípade potreby vymeňte.
Skontrolujte a v prípade potreby vymeňte.
Usadil sa na nich karbón. Je možné vyčistiť,
lepšie je vymeniť.
Skontrolujte a v prípade potreby vymeňte.
(Vyššie uvedené operácie
vykonávajte sami iba
v prípade, že máte potrebné
odborné znalosti,
v opačnom prípade
zavolajte zákaznícky
servis.)
Všetky ostatné chyby či poruchy
Ak nemáte potrebnú technickú či odbornú kvalifikáciu, neexperimentujte. Konzultujte situáciu so zákazníckym
servisom alebo zašlite chybné súčasti na opravu výrobcovi.
22
SK
Prehliadky a údržba
DÔLEŽITÉ: Po cca 1 až
1 hodine prevádzky skontrolujte skrutky hlavy valca, v prípade potreby ich dotiahnite. Točivý moment: max.
20-30 Nm/silou ruky. Ďalej: skrutky hlavy valca a všetky ostatné skrutkové spojenia na prístroji kontrolujte
každých 200 - 300 prevádzkových hodín, v prípade potreby dotiahnite.
Údržba
Filter na strane nasávania vyčistite ak je znečistený, alebo ho vymeňte. Po určitom čase prevádzky je
potrebné otvorením odvodňovacieho ventilu na vzdušníku vypustiť kondenzát. V prípade trvalej prevádzky
by sa to malo robiť každých 4-6 týždňov. Ak stroj používate iba na krátke práce, vypúšťajte kondenzát raz
za 3 mesiace. Pri všetkých kompresoroch s remeňovým pohonom je nutné pravidelne (každých 4-6
týždňov) kontrolovať napätie remeňa.
Kontrola stavu oleja a výmena oleja
Správny stav oleja je možné skontrolovať na olejovom priezore (ak je k dispozícii) alebo na olejovej mierke.
Maximálny stav = v priezore musí byť vidieť ešte malá bublina resp. horná značka na olejovej mierke.
Minimálny stav = olej sa nesmie dostať pod červený bod uprostred priezoru resp. pod spodnú značku na
olejovej mierke.
Predpísaný olej = celoročný olej - 15 W 40 (100 hodín prevádzky) alebo
Kompresorový olej Güde 5W40, obj. č. 40056 (300-500 hodín prevádzky)
Výmena oleja:
Po zábehu, teda po cca 100 hodinách prevádzky vykonajte 1. výmenu oleja.
Ďalšia výmena oleja po cca 300 - 500 hodinách prevádzky.
Doplnenie oleja: odskrutkujte plniace hrdlo a olej nalejte pomocou lievika.
Vypustenie oleja; Vyskrutkujte vypúšťaciu skrutku a olej nechajte vytiecť.
Vzduchový filter:
Vzduchový filter kontrolujte cca raz za 1 roku. Penové filtre sa perú v kúpeli so saponátom. V prípade
silného znečistenia farbou alebo lakom vymeňte!
Skladané filtre iba vyfúknite stlačeným vzduchom, v prípade potreby vymeňte; nevymývajte!
POZOR:
Ak nalejete viac oleja než je uvedený maximálny stav, môže dôjsť k netesnosti simeringov. Ďalej sa
prebytočný olej po krátkom čase dostane so stlačeným vzduchom do vzdušníka – dochádza teda ku
zvýšenému výdaju oleja – až do dosiahnutia normálneho stavu. V prípade, že olej nedosahuje minimálny
stav (červený bod v priezore alebo spodná značka na olejovej mierke), je nutné počítať s následnými
škodami ako je zadretie ložísk, ojnice, piestneho čapu, kľukového hriadeľa alebo so zapečením piestov.
UPOZORNENIE:
V hrdle pre doplnenie oleja (č. 1 alebo č. 3) je umiestnený odvzdušňovací otvor kľukovej skrine.
Počas prevádzky je normálne, že je na tomto mieste ľahko vyfukovaný vzduch. Pretlak v kľukovej skrini
vyvolaný pohybom piestov a v dôsledku toho únik oleja v tomto mieste je tiež normálne (Občas pretrite).
V prípade následných škôd v dôsledku nedodržania vyššie uvedených bodov
zaniká nárok plynúci zo záruky!!!
Bezpečnostné pokyny pre prehliadky a údržbu
Len pravidelne udržiavaný a ošetrovaný prístroj môže byť uspokojivou pomôckou. Nedostatočná údržba a
starostlivosť môže viesť k nepredvídaným nehodám a úrazom.
23
SK
Plán prehliadok a údržby
Časový interval
Popis
Týždenne
Mesačne
Mesačne
Mesačne
Mesačne
Mesačne
Každých 500 hodín prevádzky
Každých 1000 hodín prevádzky
Každých 1000 hodín prevádzky
Každých 1000 hodín prevádzky
Každých 1000 hodín prevádzky
Každých 1000 hodín prevádzky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Príp. ďalšie
detaily
Vypustenie kondenzátu
Kontrola stavu oleja
Kontrola poistného ventilu
Kontrola napnutia remeňa
Kontrola úniku oleja
Čistenie vzduchového filtra
Výmena vložky vzduchového filtra
Kompletné čistenie
Kompletná výmena oleja
Kontrola klinového remeňa a remenice
Kontrola potrubia
Kontrola elektrických vedení
napr. SAE 5W40
napr. SAE 5W40
Náhradné dielce
Reklamácie a objednávky náhradných dielcov budú rýchlo a operatívne vybavené pomocou
príslušného servisného formulára :
Reklamácie: tel.fax.č. 044/520 79 18
Náhradné diely: tel.č.0907 559 064
24
SK
EG-Konformitätserklärung
Vyhlásenie o zhode ES
Hiermit erklären wir,
Týmto vyhlasujeme my,
Germany
Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen,
Dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart
sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen,
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien
entsprechen.
že koncepcia a konštrukcia nižšie uvedených prístrojov vo vyhotoveniach, ktoré uvádzame do
obehu, zodpovedá príslušným základným požiadavkám smerníc ES na bezpečnosť a hygienu.
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese
Erklärung ihre Gültigkeit.
V prípade zmeny prístroja, ktorá s nami nebola konzultovaná, stráca toto vyhlásenie svoju
platnosť.
Bezeichnung der Geräte:
Označenie prístrojov:
- Kompresor
Artikel-Nr.:
(CH)/
Číslo výrobku:
- 50013/50015/50022/50033/50041/50046/50048
50048
(CH)/50053/50054/00647/50057/50058 (CH)/
50003/50060/50007/50066/50067/50079/71100/71105/
50008
Einschlägige EG-Richtlinien:
- ESSmernica o strojoch 98/37/EG
Príslušné smernice ES:
- ESSmernica o nízkom napätí 73/23/EWG,
2006/95/ES - ES-Smernica o
elektromag.kompatibilite 89/336/EHS so zmenami,
2004/108/ES - ES-Smernica 93/68/EHS
- ES
Smernica 2000/14 EHS
Nameraná hladina akust.výkonu:kap.3
Garantovaná hladina akust.výkonu:kap.3
Angewandte harmonisierte
Normen:
Použité harmonizované
normy:
EN 60335-1
EN 1012-1
EN 2000/14/EWG (EN-ISO 3744)
25
Download

komp_210_8_24.pdf