dotyky a spojenia
10. ročník martinského festivalu divadiel na Slovensku
23. – 28. jún 2014
Hlavným organizátorom festivalu Dotyky a spojenia
je Slovenské komorné divadlo Martin.
Záštitu nad festivalom prevzal
Marek Maďarič, minister kultúry SR.
Festival finančne podporili:
Ministerstvo kultúry SR,
mesto Martin
a Žilinský samosprávny kraj – zriaďovateľ SKD Martin.
Vážené kolegyne, kolegovia, milí divadelníci, vzácni festivaloví hostia,
milí diváci.
Martinský festival divadiel na Slovensku Dotyky a spojenia otvára brány jubilejného 10. ročníka. My, organizátori, sme v jeho začiatkoch len tajne dúfali,
že sa postupne pevne zakorení v srdciach všetkých profesionálnych divadelníkov. Skutočnosť a realita je pre nás potešujúca, povzbudzujúca i zaväzujúca. Dotyky a spojenia sa stali pevnou súčasťou slovenskej divadelnej kultúry.
Poďakovanie patrí predovšetkým Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky ako najvýznamnejšiemu verejnému podporovateľovi festivalu, ďalej nášmu
zriaďovateľovi, Žilinskému samosprávnemu kraju, mestu Martin, partnerom,
sponzorom, donátorom, kritikom a recenzentom, organizátorom a predovšetkým divákom – veď divadlo, ako už niekto povedal, svojou činnosťou uspokojuje jednu z najzákladnejších, hlavných „biologických“ potrieb ľudí.
Pozdvihnime čašu a vzdajme hold okrúhlemu výročiu mladého divadelného festivalu. Živijó, živijó… Dotyky a spojenia!
František Výrostko
riaditeľ festivalu Dotyky a spojenia
a riaditeľ SKD Martin
Dotyky a spojenia, martinský festival divadiel na Slovensku dospel do svojho jubilejného
desiateho ročníka. Keď sme v roku 2004 chystali
s Andrejom Hrnčiarom a Miloslavom Kráľom ročník
premiérový, len v najtajnejších predstavách sme
snívali o etablovaní sa festivalu v divadelnej verejnosti. Očakávali sme niekoľkoročný proces, postupné uvedomovanie si festivalu, zvykanie si na
to, že existuje. Utvrdili nás reakcie mnohých práve na prvý ročník. Viaceré sa mi dnes zdajú úsmevné. Riaditeľ jedného z najvýznamnejších slovenských divadiel sa uprostred rozhovoru pre televíziu
zasekol, prerušil nahrávku, podišiel ku mne a spýtal sa ma: „Robo a čo je to tu za akciu?“ „Dotyky
a spojenia, festival divadiel na Slovensku,“ – odvetil som. „Poviem iba divadelný festival, ten názov si
určite nezapamätám.“ Skutočnosť však mnohoná-
sobne predstihla naše sny, značka Dotyky a spojenia sa stala pevnou súčasťou slovenskej divadelnej
kultúry, väčšina divadelníkov sa v polročnom predstihu zaujíma o termín festivalu, najvýznamnejšie
slovenské divadlá prispôsobujú júnový program
nášmu festivalu. Účasť na ňom sa stala prestížnou
záležitosťou, dramaturgický výber na slovenskú
časť festivalu Divadelná Nitra, ako aj nominácie na
ocenenie DOSky sa už niekoľko rokov profilujú práve na martinských Dotykoch a spojeniach.
Náš festival si našiel pevné miesto v kalendároch a predovšetkým v srdciach všetkých profesionálnych divadelníkov, kritikov, divákov. A našiel si
miesto v srdciach aj u obyvateľov Martina. Posledný júnový týždeň žije mesto úžasným divadelným
sviatkom, divadlo rôznych žánrov, druhov a foriem
dýcha z každého kúta Divadelného námestia od
pouličných predstavení a happeningov v dopoludňajších hodinách, po pohybové a tanečné divadelné vystúpenia na veľkom pódiu končiace pred
polnocou. Svoj vysoký profesionálny štandard má
i pracovná časť festivalu – hlavný program a hodnotiaca kritická platforma, ktorej výstupy sa nám
v textovom prepise každoročne darí vydať a sprístupniť divadelníkom i širokej verejnosti.
Divadelný festival Dotyky a spojenia každoročne ponúka počas šiestich dní viac ako tridsať divadelných titulov, snaží sa predstaviť významné produkcie divadiel na Slovensku. Bez rozdielu štatútu,
či zriaďovateľa – na festivale majú rovnakú štartovaciu pozíciu divadlá zriaďované Ministerstvom
kultúry, samosprávnymi krajmi, mestami, či divadlá
súkromné. Tento rok sa predstavia divadlá z Prešova, Košíc, Žiliny, Zvolena, Banskej Bystrice, Báto-
viec, Nitry, Bratislavy a Martina. Profesionálne zabezpečenie takého rozsiahleho projektu, akým je
festival Dotyky a spojenia si vyžaduje aj náležité finančné zabezpečenie. Všetkých desať ročníkov sa
nám podarilo zorganizovať predovšetkým vďaka finančnej pomoci Ministerstva kultúry SR, ktoré divadelné festivaly zaradilo medzi priority. Každoročne nám finančne pomáha zriaďovateľ – Žilinský
samosprávny kraj a tiež mesto Martin. Festival by
sme však nedokázali financovať iba zo zdrojov verejných, obrovskú časť finančných prostriedkov
nám každoročne poskytujú naši obchodní partneri a sponzori. Všetkým podporovateľom, verejným
i súkromným chcem v mene vedenia festivalu poďakovať za dôveru.
Najväčšou devízou festivalu Dotyky a spojenia
sú však ľudia. Bez nadšenia a odhodlania riadiacich, technických, organizačných a napokon umeleckých zložiek martinského divadla by festival
Dotyky a spojenia nedokázal existovať. Ani jeden
zamestnanec divadla nemá vo svojej pracovnej
náplni festival. Každý z nás to robí popri divadle,
popri skúškach, generálkach, predstaveniach, zájazdoch. Práca na aktuálnom ročníku sa začína
v septembri a vrcholí 17 – 18-hodinovým nasadením počas samotného festivalu. Bez divadelných
nadšencov a fanatikov by bol festival Dotyky a spojenia iba priemerným podujatím provinčného významu. Kolegovia, vďaka vám za desaťročnú prácu,
vďaka za naše Dotyky.
Róbert Mankovecký
programový riaditeľ festivalu
D o t y k y a s p oj e n i a 2014
11 stručný prehľad programu
hlavný program
19 Karpatský thriller / Slovenské národné divadlo Bratislava
21 Na konci / Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen
23 Vnútro vnútra / SkRAT Bratislava
25 Nescudzoložíš / Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
27 Les / Slovenské komorné divadlo Martin
29 Single radicals / Prešovské národné divadlo
31 Seňora / Divadlo Jonáša Záborského Prešov
33 Modrofúz (nádej žien) / Mestské divadlo Žilina
35 Domov Eros Viera / zoskupenie Med a prach
37 Nostalgia / Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
39 Kapitál / Divadlo Aréna Bratislava
41 Kríza (alebo Takto si tu žijeme) / Prešporské divadlo Bratislava
43 Krajina nepokosených lúk / Divadlo Pôtoň Bátovce
45 Potkany / Divadlo Andreja Bagara v Nitre
47 Sado (láska v Európe) / GUnaGU Bratislava
obsah
junior
49 Arabská noc / Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici
51 Zachráň si svojho Afričana / Divadlo LAB* DF VŠMU v Bratislave
hosť
53 Báthoryčka / Těšínske divadlo Český Těšín, ČR
večerné námestie
55 koncert / Orchester Jeana Valjeana
57 ChaOtica / Balet Štátneho divadla v Košiciach
59 Fusion / Divadlo elledance Bratislava
61 Babylonská veža / Divadlo Štúdio tanca Banská Bystrica
63 Julio a Romea / Strike Force l v spolupráci s Baletom SND
obsah
dotyky a spojenia pre deti
64 Pozor, dobrý pes / Divadlo LUDUS Bratislava
65 Jasietka / VŠMU Bratislava
66 Tri prasiatka / Staré Divadlo Karola Spišáka v Nitre
67 Opice z našej police / Bratislavské bábkové divadlo
68 Čert a Kača / Bábkové divadlo v Košiciach
pouličné divadlo
69 Lomidrevo / Divadlo na hojdačke
70 Eee… earthlinks? alebo „Haló, mimozemšťan?“ / Divadlo Úsmev
71 Zahrajme si rozprávky… / Mím Miroslav Kasprzyk
72 Cafe Dostoyevski / Túlavé divadlo
73 Grimmovci, zakliati bratia / Divadlo ZkuFraVon
koncerty
74 Rasťo Novotný s kapelou
TROLL (Tretia rocková oneskorená ľudová línia)
Homo Sapiens
Sherpa band
Ľubo Šamo project
sprievodný program
75 Divadelné workshopy tábora Wachumba
76 Kritická platforma
77 Tvorivé dielne pre deti
78Prítomnosť divadelnej minulosti / prezentácia projektov Divadelného
ústavu Bratislava
D o t y k y a s p oj e n i a 2014
Festival Dotyky a spojenia už desať rokov vytvára z Martina v čase jeho trvania centrum našej divadelnej kultúry. Dobrý tvorivý duch, ktorý ho sprevádzal
v minulom období, nech je prítomný aj počas tohtoročného festivalu, nech
spojí divadelným umením spriaznených tvorcov a prinesie divákom jeho jubilejného desiateho ročníka príťažlivý pohľad na aktuálne dianie na slovenskej divadelnej scéne.
Marek Maďarič
minister kultúry SR
Keď sme pred desiatimi rokmi hľadali koncepciu festivalu, ktorý by predstavil a zmapoval výsledky umeleckého snaženia divadelníkov na Slovensku, do tímu sme prizvali Olega Dlouhého. Bolo
to samozrejmé. Oleg bol naším interným hodnotiteľom, stretávali sme sa po každej premiére a na
konci sezóny na jej zhodnotení, Oleg bol kritikom,
ktorý najviac cestoval, poznal dobre prácu aj mimobratislavských divadiel, a napokon Oleg bol aj
naším dobrým priateľom.
Odvtedy nechýbal ani na jednom jedinom ročníku. Bol členom dramaturgickej rady, ktorá zabezpečovala výber na festival. Pravidelne musel cestovať za divadlom, v posledných týždňoch pred
uzávierkou programu takmer každý deň. Keď sa
pritrafila náhla zmena programu a pár dní pred
uzávierkou a zaslaním všetkých festivalových materiálov do tlače nám na námestie ponúkali iný tanečný titul, nikto z nás nevedel, ako na ponuku reagovať, pretože nikto z nás sa tancom nezaoberá.
Riešenie však bolo veľmi jednoduché: „Zavolajme
Olegovi, on videl všetko.“
O mesiac s nami bude Oleg na festivale opäť.
Dramaturgicky s nami spolupracoval aj tento rok
a keď mu to zdravotný stav dovolil, do divadla šiel.
Koncom marca nám poslal poznámky a postrehy
ku všetkému, čo videl, bol na našej premiére hry
Europeana. Vzájomne sme sa presviedčali a ubezpečovali, že do júna bude zdravotne v poriadku
a na festival aj tento rok príde. O to viac nás zasiahla správa o jeho odchode.
Bude nám chýbať. Veľmi. Nášmu divadlu, nášmu
festivalu i celému slovenskému divadelníctvu.
Festivalový tím
11
stručný prehľad programu
pondelok 23. jún 2014
D o t y k y a s p oj e n i a J U N I O R
16:00 (80 min)
Štúdio
Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici
Roland Schimmelpfennig
Arabská noc
réžia: Petra Kovalčíková
D o t y k y a s p oj e n i a H OS Ť
18:00 (140 min)
Těšínske divadlo / ČR
Jana Kákošová, Martin Kákoš
Národný dom
Báthoryčka
réžia: Jaroslav Moravčík
D o t y k y a s p oj e n i a J U N I O R
21:30 (80 min)
Štúdio
Divadelná fakulta VŠMU Bratislava, Divadlo LAB*
Ingrid Lausund
Zachráň si svojho Afričana
réžia: Roman Maroš
12
s t r u č ný p r e h ľ a d p r o g ra m u
utorok 25. jún 2014
9:30 (75 min)
Divadlo LUDUS Bratislava
Juraj Šebesta
Národný dom
Pozor, dobrý pes
réžia: Jana Mikitková
11:00
foyer Národného domu
divadelný workshop tábora Wachumba
Vymýšľaj si!
13:30 a 21:30
koncert
Rasťo Novotný s kapelou
Divadelné námestie
14:00 (45 min)
Divadlo na hojdačke
Andrea Chytčáková
Divadelné námestie
Štúdio
Karpatský thriller
réžia: Roman Polák
16:15 (95 min)
Národný dom
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
Katarína Mišíková Hitzingerová
réžia: Kamil Žiška
Karpatský thriller
22:00
koncert
réžia: Michal Legíň
Na konci…
Štúdio
réžia: Roman Polák
Lomidrevo
14:00 (135 min)
Slovenské národné divadlo Bratislava
Eugen Gindl
18:30 (135 min)
ot v o re n i e f e s t i v a lu
Slovenské národné divadlo Bratislava
Eugen Gindl
Divadelné námestie
Orchester Jeana Valjeana
22:00 (100 min)
SkRAT Bratislava
Ľubo Burgr, Dušan Vicen
Vnútro vnútra
réžia: Ľubo Burgr, Dušan Vicen
Národný dom
s t r u č ný p r e h ľ a d p r o g ra m u
streda 25. jún 2014
9:30 (60 min)
VŠMU Bratislava
Jozef Mokoš
Národný dom
Jasietka
réžia: Pavla Gejdošová
13:30 a 21:30
Divadelné námestie
Koncert
TROLL (Tretia rocková oneskorená ľudová línia)
18:45 (165 min)
Národný dom
Slovenské komorné divadlo Martin
Alexander Nikolajevič Ostrovskij
14:00
Divadelný ústav
réžia: Lukáš Brutovský
Študovňa Národného domu
11:00
Foyer Národného domu
divadelný workshop tábora Wachumba
Prítomnosť divadelnej minulosti
(téma: réžia)
14:00 (60 min)
Foyer Národného domu
Divadlo Úsmev
Matteo Destro, Peter Pavlac
Ako na to?
11:00
Študovňa Národného domu
Kritická platforma
hodnotenie inscenácií predchádzajúceho
festivalového dňa
moderuje: Vladimír Štefko
prezentácia aktuálnych výskumných a edičných
projektov
Eee… Earthlinks?
alebo „Haló, mimozemšťan?“
réžia: Matteo Destro
15:30 (180 min)
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
Lev Nikolajevič Tolstoj
Nescudzoložíš
réžia: Júlia Rázusová
Štúdio
Les
22:00 (70 min)
Balet ŠD Košice
Pál Frenák
Divadelné námestie
ChaOtica
réžia: Pál Frenák
23:30 (70 min)
Prešovské národné divadlo
Michaela Zakuťanská
Single radicals
réžia: Júlia Rázusová
Štúdio
13
14
s t r u č ný p r e h ľ a d p r o g ra m u
štvrtok 26. jún 2014
9:30 (60 min)
Národný dom
Staré Divadlo Karola Spišáka v Nitre
Šimon Spišák
13:30 a 21:30
Koncert
Homo sapiens
Divadelné námestie
réžia: Šimon Spišák
14:00 (45 min)
Mím Miroslav Kasprzyk
Divadelné námestie
Tri prasiatka
11:00
Foyer Národného domu
divadelný workshop tábora Wachumba
Poďme na to!
(téma: herectvo)
11:00
Študovňa Národného domu
Kritická platforma
hodnotenie inscenácií predchádzajúceho
festivalového dňa
moderuje: Vladimír Štefko
Zahrajme si rozprávky…
Študovňa Národného domu
Deň bez umenia
– aktivity a inšpirácie
prezentácia za účasti zapojených inštitúcií
16:00 (160 min)
Divadlo Jonáša Záborského Prešov
Iveta Horváthová
Seňora
réžia: Marián Pecko
Národný dom
Modrofúz (nádej žien)
réžia: Eduard Kudláč
22:00 (40 min)
Divadelné námestie
Divadlo elledanse Bratislava
réžia: Miroslav Kasprzyk
14:30 (60 min)
19:00 (75 min)
Mestské divadlo Žilina
Dea Loher
Štúdio
Fusion
choreografia: Miroslav Janík
23:30 (75 min)
Štúdio
zoskupenie Med a prach
Andrej Kalinka, Ivan Martinka, Juraj Poliak, Michal
Mikuláš
Domov Eros Viera
(scénické dielo)
réžia: Ivan Martinka, Andrej Kalinka
s t r u č ný p r e h ľ a d p r o g ra m u
piatok 27. jún 2014
9:30 (50 min)
Bratislavské bábkové divadlo
Krista Bendová
Národný dom
Opice z našej police
réžia: Michaela Homolová
11:00
Foyer Národného domu
divadelný workshop tábora Wachumba
Pozri sa na to!
(téma: scéna, kostým)
11:00
Študovňa Národného domu
Kritická platforma
hodnotenie inscenácií predchádzajúceho
festivalového dňa
moderuje: Vladimír Štefko
13:30 a 21:30
Koncert
Sherpa band
Divadelné námestie
14:00 (90 min)
Túlavé divadlo
Jakub Nvota
Divadelné námestie
Cafe Dostoyevski
réžia: Jakub Nvota
19:00 (90 min)
Divadlo Aréna Bratislava
Karl Marx/Peter Lomnický
Národný dom
Kapitál
réžia: Martin Čičvák
22:00 (60 min)
Divadelné námestie
Divadlo Štúdio tanca Banská Bystrica
Babylonská veža
16:00 (120 min)
Štúdio
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
Iveta Horváthová
choreografia: Tibor Trulik
réžia: Marián Pecko
Kríza (alebo Takto si tu žijeme)
Nostalgia
23:30 (70 min)
Prešporské divadlo Bratislava
Ivan Blahút
réžia: Ivan Blahút
Štúdio
15
16
s t r u č ný p r e h ľ a d p r o g ra m u
sobota 28. jún 2014
9:30 (45 min)
Bábkové divadlo v Košiciach
Petronela Dušová
Štúdio
Čert a Kača
réžia: Petronela Dušová
11:00
Foyer Národného domu
divadelný workshop tábora Wachumba
Počúvaj!
(téma: scénická hudba)
11:00
Študovňa Národného domu
Kritická platforma
hodnotenie inscenácií predchádzajúceho
festivalového dňa
moderuje: Vladimír Štefko
13:30 a 21:30
Koncert
Ľubo Šamo project
Divadelné námestie
14:00 (50 min)
Divadlo ZkuFraVon
Andrej Šoltés
Divadelné námestie
réžia: Andrej Šoltés, Martin Meľo
Krajina nepokosených lúk
réžia: Iveta Ditte Jurčová
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Gerhart Hauptmann
Potkany
réžia: Roman Polák
Grimmovci, zakliati bratia
16:00 (90 min)
Divadlo Pôtoň Bátovce
Mikuláš Hoblina Šahanský
18:30 (135 min)
Národný dom
u ko n če n i e f e s t i v a lu
Štúdio
22:00 (70 min)
Divadelné námestie
Strike Force 1 v spolupráci s Baletom SND
Bratislava
Soňa Ferancová
Julio a Romea
choreografia: Laci Strike
23:30 (70 min)
GUnaGU Bratislava
Viliam Klimáček
Sado (láska v Európe)
réžia: Karol Vosátko
Štúdio
s t r u č ný p r e h ľ a d p r o g ra m u
nedeľa 29. jún 2014
11:00
Študovňa Národného domu
Kritická platforma
hodnotenie inscenácií predchádzajúceho
festivalového dňa
moderuje: Vladimír Štefko
14:00 Študovňa Národného domu
Záverečné zhodnotenie festivalu
Zmena programu vyhradená
17
18
K a r p a t s k ý t h ri l l e r / Či n o h ra S l ove n s ké h o n á r o d n é h o d i v a d l a B ra t i s l av a
24 . j ú n 2014
14:00 a 18:30
utorok
Štúdio
Otvorenie festivalu
Činohra Slovenského národného divadla Bratislava
h l av ný p r o g ra m
Eugen Gindl
Karpatský thriller
dátum premiéry: 13. a 14. 11. 2013
dramaturgia: Martin Porubjak, Peter Kováč
scéna: Andrej Ďurík
kostýmy: Katarína Hollá
hudba: Vladislav Šarišský
choreografia: Stanislava Vlčeková
réžia: Roman Polák
osoby a obsadenie:
Una – Marta Maťová, poslucháčka VŠMU
Zuna – Zuzana Fialová
Nana – Petra Vajdová
Deus a reinkarnácie – Daniel Fischer
Bubo a reinkarnácie – Milan Ondrík
Džony – Jozef Vajda / Ľubomír Paulovič
Harmata – Ján Gallovič
Jánošík – Štefan Bučko
Jánošík – Leopold Haverl
Fonundcu – Dušan Jamrich
v predstavení sa fajčí a sú použité vulgarizmy
Súčasný slovenský autor a publicista Eugen
Gindl napísal čosi ako dokumentárnu drámu, na
Slovensku nie veľmi pestovaný žáner, ktorý sa však
v zahraničí hráva s veľkým diváckym úspechom.
Udalosti, ktoré hra reflektuje, sa odohrali na Slovensku a týkajú sa korupcie, klientelizmu a „tieňovej ekonomiky“. Hlavnou hrdinkou hry je novinárka, ktorá zanechala svoje pôvodné povolanie,
v ktorom už nenachádzala zmysel, a založila si reklamnú agentúru. Jedného dňa sa jej však dostane do rúk materiál svedčiaci o rozsiahlej korupcii
na najvyšších miestach štátneho aparátu. Istá firma
totiž vďaka rozsiahlemu podplácaniu začala vyhrávať všetky veľké štátne zákazky. V novinárke zvíťazí jej bývalý profesionálny inštinkt, prípad sa pokúsi zverejniť. Narazí však na tvrdú obrannú taktiku
firmy, ktorá neváha použiť proti nej rôzne zastrašovacie metódy.
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
(réžia)
Roman Polák vyštudoval divadelnú réžiu, pôsobil v Štátnom divadle v Košiciach, neskôr v martinskom Divadle SNP. Od 90-tych rokov spolupracuje
s mnohými divadlami doma i vo svete. Je laureátom viacerých umeleckých ocenení. Pôsobí aj ako
pedagóg na DF VŠMU. Momentálne je druhýkrát
riaditeľom činohry SND.
(z recenzií)
Hra inšpirovaná skutočnou korupčnou udalosťou je zbavená konkrétností a posunutá do divadelnej metafory. S odstupom niekoľkých rokov
nie je až také podstatné, či bola v tomto prípade
hlavným zlosynom firma S alebo firma T. Mechanizmy korupcie sú stále tie isté. (…) V postave bývalej novinárky Zuny sa antikorupčné tézy presúvajú do roviny praktickej morálky. Čo obetujeme za
pravdu? Do akej miery si dáme skaziť súkromie bojom o všeobecné dobro? Režisérovi Romanovi Polákovi sa však podarilo pretlmočiť apelatívnosť hry
s umeleckou dôveryhodnosťou, inscenácia sa odvíja v dobrom rytme: frázy sa striedajú s komickými prvkami až do prekvapujúceho záveru. Tvorcovia odkazujú, že demokraciu treba používať, inak
zmutuje.
Zuzana Uličianska, Sme, 15. 11. 2013
dĺžka predstavenia: 135 minút (s prestávkou)
19
20
N a ko n c i / D i v a d l o J o z e f a G r e g o ra Taj ovs ké h o vo Zvo l e n e
24 . j ú n 2014
utorok
16:15
Národný dom
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
h l av ný p r o g ra m
Katarína Mišíková Hitzingerová
Na konci…
dátum premiéry: 18. 10. 2013
dramaturgia: Ján Chalupka, Uršuľa Ferenčuková
scéna a kostýmy: Zuzana Malcová
hudba: Matúš Uhliarik
pohybová spolupráca: Soňa Capková
réžia: Kamil Žiška
osoby a obsadenie:
Jozef – Daniel Výrostek
Starý otec – Vladimír Rohoň
Hana – Dominika Výrostek Misárová
Jesenský, Draškovič, Bagar – Richard Sanitra
Lilgová, Mamka Pôstková – Anita KrepčárováŠafáriková
Milka, Pavúková, Meličková – Barbora Špániková
Alexy, Ondrej, Pavúk, Maco Mlieč, Halaša, Jano,
Ivan, Borodáč – Ján Marcinek
vhodné pre vekovú kategóriu od 13 rokov
Inscenácia je venovaná 140. výročiu narodenia
Jozefa Gregora. Mapuje Tajovského život, osudové
stretnutia, prelomové dejinné udalosti, aj postavy
z jeho hier a poviedok. Vníma ho ako človeka akčného a citlivého, zanieteného pre slovenský národ,
vzdelávanie mládeže, šírenie materinskej reči a literatúry. A hlavne ako schopného aj po početných
prehrách znovu vstať, človeka verného sebe samému. Až do konca… Inscenácia je určená všetkým,
ktorí sa chcú nadýchnuť nefalšovanej „tajovskovčiny“ a človečiny. Režisér Kamil Žiška svojou osobitou poetikou prepojil moderné výrazové prostriedky s prvkami ľudového divadla a originálne
sprítomnil aj vzácny kúsok našej minulosti.
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
(réžia)
Kamil Žiška (1978) je absolventom réžie a dramaturgie na VŠMU. Divadelný autor, dramaturg, režisér, skladateľ, herec a spoluzakladateľ Túlavého
divadla v roku 2008 získal cenu Dosky za najlepšiu réžiu a hudbu. Pôsobí v početných divadlách
na Slovensku, ako i v Česku a Poľsku. Hra Na konci je jeho prvou režijnou spoluprácou so zvolenským divadlom.
(z recenzií)
Inscenácia pracuje len s banálnou faktografiou
a je poznačená staromilstvom, a tak je dnešnému
publiku vzdialená podobne ako školská výučba,
ktorá žiakom tvorbu spisovateľa často predstavuje ako niečo cudzie, vzdialené a vonkoncom neaktuálne. Ale Tajovský nie je „na konci“, ešte nám
má mnohé čo povedať. Len sa nesmieme báť rozbiť jeho mýtický osud, zosadiť ho z piedestálu národného hrdinu a ukázať ho dnešnému človeku
ako komplexnú osobnosť, ktorá je viac než len encyklopedické heslo a kapitola v nudnej učebnici.
Tatiana Brederová, 9. 12. 2013 theatre.sk
dĺžka predstavenia: 95 minút
21
22
Vn ú t r o v n ú t ra / S k R AT B ra t i s l av a
24 . j ú n 2014
utorok
22:00
Národný dom
Sk R AT B r ati s l av a
h l av ný p r o g ra m
Ľubo Burgr, Dušan Vicen
Vnútro vnútra
dátum premiéry: 29. 9. 2013
Časť prvá: Vnútro vnútra
Časť druhá: Paranoia Querulans
O vraždách, samovraždách, rôznom násilí a tiež
o únosoch a mučení v ČSSR a aký je v týchto záležitostiach postoj orgánov ministerstva vnútra a prokuratúry.
scéna: Milan Mikula
masky: Natália Kida
vizuálna spolupráca: Boris Vitázek
použitá hudba: F. K. Veselý, J. Blaho / Ej chlapci
spod Tatier, W. A Mozart / Malá nočná hudba,
J. Brabec, P. Rada / Modlitba pro Martu
technická spolupráca: Martin Kokavec
réžia: Ľubo Burgr, Dušan Vicen
obsadenie: Vít Bednárik, Ľubo Burgr, Milan
Chalmovský, Vlado Zboroň
postavy v projekciách: František Kovár, Jana
Oľhová, Robert Roth
tanečníci v projekciách: Stanislava Vlčeková,
Daniel Raček
hlas blogerky: Ingrid Hrubaničová
v predstavení sa fajčí
Inšpirovaní dodnes neobjasneným prípadom
podivnej smrti dvojitého agenta a kňaza Coufala v roku 1981 sa autori zaoberajú mechanizmami,
ktoré v rámci tajnej polície ŠtB umožňovali budovanie paralelnej mocenskej štruktúry a vzájomnú
kontrolu jednotlivých zamestnancov a spolupracovníkov. Mechanizmami, ktoré môžu fungovať aj
po zániku ŠtB.
Prípad dvojitého agenta, tajne vysväteného
kňaza, ktorý bol vo svojom byte nájdený mŕtvy so
stopami po brutálnej vražde, uzavreli vtedajšie vyšetrovacie orgány ako samovraždu. Ani vyšetrovanie z roku 1990, po ktorom bol prípad odložený, nedospelo k inému záveru. Rozhodnutím súdu
z roku 1992 boli všetky spisy týkajúce sa prípadu
uzamknuté v trezore archívu SR.
ako hudobník, skladateľ a herec. V roku 2000 spolu s kolegami založil Združenie pre súčasnú operu, ktoré sa spája s aktivitami divadla SkRAT (2004).
Spoluzakladal kultúrne centrum A4 – priestor pre
súčasnú kultúru.
Dušan Vicen vyštudoval pedagogickú fakultu
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave. Založil Divadlo Ka
v Tvrdošíne, pôsobil v súbore Kde bolo tam bolo
z Oravskej Polhory, spolupracoval s trnavským divadlom Disk. V súčasnosti je členom divadla SkRAT.
Vydal zbierku poviedok, je autorom niekoľkých
rozhlasových hier, získal i cenu Slovenského rozhlasu v súťaži Dráma 2008. Je dvojnásobným držiteľom Ceny Alfréda Radoka za najlepší český a slovenský dramatický text.
Inscenácia vznikla v rámci projektu Divadelnej Nitry Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície.
(z recenzií)
Už len názov inscenácie pôsobí hrozivo. Obsah
je však hrozivým omnoho viac. Divák sa zrazu dostane do hororového príbehu, ktorý sa v takýchto
tendenciách často nevydarí ani režisérom daného
žánru. Mocninu hrozivosti navyše podčiarkuje fakt,
že ide o skutočný príbeh. Príbeh životov, ktoré sa
dostali do toku vraždenia a miznutia spoločensky
nevyhovujúcich ľudí.
Sandra Polovková
(réžia)
Ľubo Burgr (vyštudovaný muzikant a skladateľ)
pôsobil najprv ako huslista v prešovskom divadle.
S Martinom Marinčákom založil skupinu Ali Ibn
Rachid, je členom hudobného zoskupenia Požoň
Sentimental. Skladá pre orchester, sólové nástroje, ako aj inštrumentálne kompozície, zložil opery a je autorom hudby k divadelným produkciám.
Od roku 1991 pôsobil v divadelnom združení Stoka
dĺžka predstavenia: 100 minút (s prestávkou)
23
24
N e s c u d z o l o ž í š / D i v a d l o A l e x a n d ra D u c h n ov i č a Pr e š ov
25. j ú n 2014
streda
15:30Štúdio
D i v a d l o Al e xan d ra D u chn ov i č a Pr e š ov
h l av ný p r o g ra m
Lev Nikolajevič Tolstoj
Nescudzoložíš
dátum premiéry: 14. 3. 2014
dramaturgia a dramatizácia: Michaela
Zakuťanská
preklad: Jana Truščinská-Sivá
scéna: Zoja Zupková
kostýmy: Diana Strauszová
hudba: Lucia Chuťková
réžia: Júlia Rázusová
osoby a obsadenie:
Jevgenij – Vladimír Čema
Máša – Daniela Libezňuk
Kaťa – Ľudmila Lukačíková
Irtenev – Jozef Pantlikaš
Sergej – Eugen Libezňuk
Tatiana – Jaroslava Sisáková Pozdnyšev – Jozef Tkáč Stepanida – Vladimíra Brehová
Líza – Gabriela Marcinková, a. h. / Miriama
Gajdošová, a. h.
Truchačevskij – Ladislav Ladomirjak
„Mladí ľudia by chceli žiť po novom, ale nevedia
ako, preto začnú žiť po starom.“
Dramatizácia kultových Tolstého noviel Rodinné šťastie, Diabol a Kreutzerova sonáta, prepojených do jedného príbehu so spoločným menovateľom, ktorým je manželstvo. Tragikomédia.
Jevgenij sa po smrti otca vracia z Moskvy na dedinu, aby sa postaral o krachujúci cukrovar a svoje
sestry. Morálka na dedine sa líši od morálky v meste a milenecký vzťah nie je možné udržať v utajení, najmä po svadbe. Jeho sestry Kaťa a Máša zvedú
tichý boj o ženícha, ktorý je od sedemnásťročnej
Máše o dvadsať rokov starší. Po svadbe prichádzajú deti, provinčná nuda, túžba po Moskve a pokušenie, ktoré naštrbujú sladké rodinné šťastie. Tolstého svätci plní ideálov uväznení vo fabrike ilúzií,
krehkých snov z cukru a bujnej fantázie, bojujú
proti diablovi v sebe, aby ostali pred ostatnými nepoškvrnení.
predstavenie v rusínskom jazyku
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
(réžia)
Júlia Rázusová (r. 1982) sa venuje autorskému
a experimentálnemu divadlu. Je absolventkou
VŠMU v odbore divadelná réžia, ako aj FFPU v Prešove v odbore estetika a slovenský jazyk. Absolvovala odborný študijný pobyt v Londýne zameraný na fyzické divadlo. Spolupracuje s viacerými
slovenskými divadlami. V roku 2013 založila spolu
s Michaelaou Zakuťanskou Prešovské národné divadlo, je jeho umeleckou šéfkou.
(z médií)
Podľa riaditeľa DAD Mariána Marka uvádzali Tolstého diela niekedy okolo roku 1971 a bolo už načase sa k tomu autorovi vrátiť. Hra Nescudzoložíš nie
je o cudzoložstve, ale o vzťahoch a je skôr filozofickou otázkou o úlohe manželstva v dnešnej dobe.
Dej sa odohráva v cukrovare, ktorý má byť akousi fabrikou na rodinné šťastie, no nie vždy to tak
aj funguje. Režisérka Júlia Rázusová povedala, že
hlavnou myšlienkou hry je snaha mladých ľudí žiť
po novom, ale nevedia ako, preto začnú žiť po starom a inšpirujú sa často chybami rodičov v manželstve.
TASR, 11. 3. 2014
dĺžka predstavenia: 180 minút (s prestávkou)
25
26
L e s / S l ove n s ké ko m o r n é d i v a d l o M a r t i n
25. j ú n 2014
18:45
streda
Národný dom
S l ove ns ké ko m o r n é d i v a d l o M a r ti n
h l av ný p r o g ra m
Alexander Nikolajevič Ostrovskij
Les
dátum premiéry: 11. 4. 2014
dramaturgia: Miroslav Dacho
preklad: Ján Ferenčík
úprava: Lukáš Brutovský, Miroslav Dacho
scéna: Jozef Ciller
kostýmy: Zuzana Hudáková
výber hudby: Lukáš Brutovský
hudobná spolupráca: Róbert Mankovecký
réžia: Lukáš Brutovský
osoby a obsadenie
Raisa Pavlovna Gurmyžská – Jana Oľhová
Aksinja Danilovna (Aksiuša) – Kamila Antalová
Jevgenij Apollonyč Milonov – František
Výrostko, a. h.
Uar Kirilyč Bodajev – Michal Gazdík
Ivan Petrov Vosmibratov – Ján Kožuch
Peter – Tomáš Tomkuljak
Alexej Sergejevič Bulanov – Daniel Žulčák
Karp – Viliam Hriadel, a. h.
Ulita – Ľubomíra Krkošková
Gennadij Nešťastlivcev – Daniel Heriban
Arkadij Šťastlivcev – Marek Geišberg
hudobníci:
husle – Marián Kramár / Marek Konček
kontrabas – Tomáš Kramár / Pavol Kapusta
klavír – Radovan Kráľ / Róbert Mankovecký
v predstavení sa fajčí
Vrcholné dielo svetovej dramatickej spisby.
Hlavným hýbateľom pomerov na panstve zdanlivo bohatej statkárky Gurmyžskej nie sú ušľachtilé myšlienky, dobročinnosť a láska, ako sa nám to
snažia nahovoriť postavy v svojich rečníckych cvičeniach, ale peniaze, spoločenské postavenie a pohlavný pud. Táto majstrovská Ostrovského komédia sa vracia na martinské javisko po vyše troch
desaťročiach, v roku 1982 ju naštudoval režisér Ľubomír Vajdička.
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
(réžia)
Lukáš Brutovský (r. 1988) vyštudoval réžiu na
VŠMU a dnes patrí k najaktívnejším mladým divadelným tvorcom na Slovensku. Pôsobí ako divadelný režisér, autor a prekladateľ. Stihol už získať rad
prestížnych ocenení na medzinárodných festivaloch vysokých škôl a nominácie na Dosky.
(z recenzií)
Dirigovanie a spievanie „ako niekto píska“ je
jedným z hlavných motívov, ktoré inscenáciou pretekajú. Notové pulty sú na scéne stále prítomné
a postavy v nich často hľadajú oporu, aby vedeli „akú notu“ majú spievať/hrať. Opäť pripomínajú
princíp, že v Lese je všetko divadlom. Brutovského
inscenácia patrí medzi kvalitné diela, ktoré si zaslúžia pozornosť.
Karol Mišovic, Pravda, 19. 4. 2014
Brutovský je však zručný režisér. Napriek príslušnosti ku generácii, ktorá všetko spochybňuje, dospeli tvorcovia k nečakane čistej, úprimnej a neironizovanej pointe. Zdalo sa, že prefilozofovali
Ostrovského natoľko, že si s ním neporozumeli. No
výpoveď, ku ktorej sa prihlásili, je prekvapivo jednoduchá a priamočiara. Je to ich názor na spoločnosť, pričom divadlu ponechali výsadu túto spoločnosť kritizovať.
Dária F. Fehérová, Sme, 22. 4. 2014
dĺžka predstavenia: 165 min (s prestávkou)
27
28
S i n g l e ra d i c a l s / Pr e š ovs ké n á r o d n é d i v a d l o
25. j ú n 2014
streda
23:30Štúdio
Pr e š ovs ké n á r o d n é d i v a d l o
h l av ný p r o g ra m
Michaela Zakuťanská
Single radicals
dátum premiéry: 11. 10. 2013
dramaturgia: Michaela Zakuťanská
scéna a kostýmy: Diana Strauszová
hudba: Lucia Chuťková
réžia: Júlia Rázusová
osoby a obsadenie:
Denisa – Gabriela Marcinková
Aďa – Zuzana Dancáková
Saša – Tomáš Mischura
Bohuš – Ladislav Ladomirjak
hudobníčka na scéne:
Lucia Chuťková
v predstavení sú použité vulgarizmy
A žili spolu šťastne až do smrti, lebo sa ani nestretli…
Štyria single Prešovčania, jedna noc v hudobnom klube, päť taktov opitosti a odhalenie túžob.
Tragikomédia Single radicals je výpoveďou generácie ľudí, ktorí len nedávno skončili vysokú školu a rozmýšľajú, čo urobiť s načatým životom. Vymedzujú si priestor, v ktorom chcú žiť, hľadajú cieľ,
o ktorý sa dá zachytiť a túžia po ideálnom partnerovi. Egoizmus, nevyvážené pomery medzi západom a východom Slovenska, chýbajúca generácia
single dvadsiatnikov a tridsiatnikov v meste núti
našich hrdinov prehodnocovať vzťahy a hodnoty.
V snahe nanovo definovať lásku si uvedomujú, že
sa z nich stali Single radicals a zbavení ideálov nie
sú schopní pustiť sa do budovania vzťahov.
(réžia)
Júlia Rázusová (r. 1982) sa venuje autorskému
a experimentálnemu divadlu. Je absolventkou
VŠMU v odbore divadelná réžia, ako aj FFPU v Prešove v odbore estetika a slovenský jazyk. Absolvovala odborný študijný pobyt v Londýne zameraný na fyzické divadlo. Spolupracuje s viacerými
slovenskými divadlami. V roku 2013 založila spolu
s Michaelaou Zakuťanskou Prešovské národné divadlo, je jeho umeleckou šéfkou.
(z recenzií)
Inscenácia Single radicals je dobrým divadelným krstom „národného“. Priniesla silne rezonujúcu tému súčasnej generácie a svojou tvorivou nekonvenčnosťou upozornila, že Prešovské národné
divadlo nie je len recesiou.
Stanislav Bilý, Pravda, 21. 10. 2013
dĺžka predstavenia: 70 min
29
30
S e ň o ra / D i v a d l o J o n á š a Z á b o r s ké h o Pr e š ov
26 . j ú n 2014
štvrtok
16:00Štúdio
D i v a d l o J o n áš a Z á b o r s ké h o Pr e š ov
h l av ný p r o g ra m
Iveta Horváthová
Seňora
dátum premiéry: 7. 6. 2013
dramaturgia: Iveta Škripková
scéna: Pavol Andraško
kostýmy: Eva Farkašová
hudba: Róbert Mankovecký
réžia: Marián Pecko
osoby a obsadenie:
postavy hlavné
Frida – Jana Jurišincová
Diego – Michal Novodomský
Kristína, sestra – Svetlana Janišová, a. h.
Postavy z obrazov
Pelona, Smrť, Judáš – Zuzana Kúšiková
Dievčatko s opicou – Peter Krivý
Ohnivý muž – Bez rúk – Matej Lacko
Aztécka bohyňa – Slavomíra Fulínová
Postavy reálne
Muž, tiež otec Guillermo, lekár, André Breton –
Igor Kasala
Mladý, tiež Alex, Lev Trockij, Nicolas, Ejzenštejn,
Chaplin, David Siqueiros – Boris Srník
Doňa, tiež matka Matilda, Ošetrovateľka, Judita,
Antónia-Indiánka, Natália Trocká – Valéria
Fürješová
Belleza, tiež sestra Adriana, Dolores Del Rio,
Lupe Riverová, Jaqueline Bretonová
modelka – Silvia Donová
v predstavení sa fajčí a sú použité vulgarizmy
Pôvodná hra inšpirovaná životom a dielom
mexickej maliarky Fridy Kahlo. Mozaika pocitov
a fragmentov udalostí tvoriacich osud jednej ženy, ktorá túži byť milovaná. Pred ňou sa ale otvára
svet plný protirečení a bolesti. Seňora je dramatický portrét ženského údelu a súčasne divoká skica
o prekliatí ženy, ktorá svojimi názormi presahovala
bežné spoločenské normy.
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
(réžia)
Marián Pecko (r. 1958) je režisér a umelecký
šéf Bábkového divadla na Rázcestí, autor približne stovky divadelných réžií v činohre, bábkových
divadlách, opere a v šapito. Jeho tvorba je známa svojským výtvarným rukopisom. Spolupracuje
s divadlami na Slovensku i v zahraničí, za réžiu inscenácií v poľských bábkových divadlách získal viacero prestížnych cien.
(z médií)
Bola úžasne odvážna. Nekonvenčná vo všetkom, čo robila. Maľovala malé obrazy, o ktoré nikto
nemal záujem. Frida Kahlo vystavovala v New Yorku, Los Angeles aj Paríži. Bohémskym životom šokovala, úprimným revolučným nadšením provokovala. Napriek tomu bola pre svet „len“ manželkou
slávneho mexického maliara. Z tieňa Diega Riveru
ju začali vyťahovať v sedemdesiatych rokoch feministky. O desaťročie neskôr už patrila k prominentom umeleckého štýlu nazývaného neomexikanizmus. V nekonvenčnom živote a originálnom diele
mexickej maliarky našla inšpiračný zdroj dramatička Iveta Horváthová. Napísala pôvodnú hru Seňora
s podtitulom Fridin intímny surrealizmus.
Jena Opoldusová, Pravda, 6. 6. 2013
dĺžka predstavenia: 160 minút (s prestávkou)
31
32
M o d r o f ú z / M e s t s ké d i v a d l o Ži l i n a
26 . j ú n 2014
19:00
štvrtok
Národný dom
M e s t s ké d i v a d l o Ži l i n a
h l av ný p r o g ra m
Dea Loher
Modrofúz (nádej žien)
dátum premiéry: 1. 6. 2013
dramaturgia: Zuzana Palenčíková
preklad: Peter Lomnický
scéna a kostýmy: Eva Kudláčová-Rácová
výber hudby a réžia: Eduard Kudláč
osoby a obsadenie:
Henrich Modrofúz – Michal Režný
Júlia – Juliána Oľhová, a. h.
Anna – Ivana Kubáčková
Judita – Kristína Sihelská
Tanja – Erika Havasiová
Eva – Barbora Švidraňová
Christiana – Anna Čonková
Slepá – Iveta Pagáčová
Expresívny príbeh Modrofúza je vzdialenou variáciou Perraultovej rozprávky o mužovi s farebnými fúzmi. Henrich je obyčajný predavač topánok,
ktorému akási predurčenosť vkladá do cesty ženy,
ktoré sú schopné milovať len nadovšetko. Hľadajú lásku „až za hranice“, pre ktorú by zomreli. Táto
predstava je pre Modrofúza príliš intenzívna a nepochopiteľná. Tak sa vraždy z lásky stávajú vykúpením z nemožnosti naplniť ju.
(réžia)
Eduard Kudláč (r. 1972) vyštudoval divadelnú réžiu na VŠMU. V roku 1997 získal DOSky v kategórii Objav roka. Jeho réžie prezentovali slovenské
divadlo na medzinárodných festivaloch alternatívneho divadla. Zameria sa na hľadanie nových možností divadla cez pohyb a neverbálne vyjadrovanie. V súčasnosti je umeleckým šéfom Mestského
divadla Žilina, ktoré profiluje ako divadlo s odvážnou dramaturgiou, zameranou na súčasné texty
a nekonvenčné interpretácie klasiky.
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
scenácia osciluje na hrane zvláštneho sna a len
blízkosť a otvorenosť nám pomôžu ju naozaj prežiť. Nemal som pocit, že ma niekto zavádza, skôr
len, že ma vedie. Niekam, odkiaľ sa len ťažko vracia.
Do ticha. Do prázdna. Do samoty, ktorá je únikom.
Aspoň na okamih…
Peter Pavlac na Divadelnej Nitre
Vtipné momenty tak vznikajú akoby náhodne
a nečakane, azda aj nechcene. Ostávajú iba v rovine slovného humoru, nepodporené akciou. Tým
sa rozplýva možnosť vnímať hru D. Loher i ako krutú, no zároveň výsmešnú parafrázu krvilačnej súčasnosti. Ostáva lyrický príbeh nešťastných postáv, ktoré stotožňujú smrť s prejavom najhlbších
citov, a po inscenácii len zamyslenie nad tým, kam
sa v opare Modrofúzovho príbehu rozplynula výpoveď tvorcov.
Lucia Lejková, theatre.sk
(z recenzií)
Minimalistický režijný štýl Eduarda Kudláča je
v tomto prípade herecky naplnený s presnosťou
a citlivosťou, ktorá textu absolútne svedčí. Jemná, až meditatívna atmosféra vzdoruje akejkoľvek
forme expresívneho kŕča, preto je každý záchvev
emócie viditeľný, až hmatateľný (…). Samotná inv predstavení sa fajčí
dĺžka predstavenia: 75 minút
33
34
D o m ov E r o s V i e ra / z o s k u p e n i e M e d a p ra c h
26 . j ú n 2014
štvrtok
23:30Štúdio
zos k u p e ni e M e d a p ra ch
dátum premiéry: 3. 5. 2014
scéna, akčná maľba: Juraj Poliak
kostýmy: Ivan Martinka, Markéta Plachá
hudba: Andrej Kalinka
bábky, masky: Ivan Martinka
svetelný dizajn: Michal Juhás
réžia: Andrej Kalinka, Ivan Martinka
osoby a obsadenie:
Ivan Martinka
Miriam Kalinková
Juraj Poliak
Michal Mikuláš
Adam Marec
Andrej Kalinka
h l av ný p r o g ra m
Andrej Kalinka, Ivan Martinka,
Juraj Poliak, Michal Mikuláš
Domov Eros Viera (scénické dielo)
Najnovšie scénické dielo zoskupenia Med
a prach. Jeho obsah autori vyjadrujú touto rovnicou:
Domov>Eros<Viera≠Domov=Viera<Eros≠Eros=
Domov<Viera
(réžia)
Ivan Martinka (r. 1972) absolvoval bábkoherectvo na VŠMU, pôsobí ako nezávislý umelec. Autorským projektom Šalom alejchem prelomil bariéru
medzi bábkovým divadlom a dospelým divákom.
Účinkoval vo filmoch, hosťoval vo viacerých divadlách, spolupracoval s rozhlasom aj televíziou. Jeho
inscenácia Palculienka získala viacero ocenení na
zahraničných festivaloch. Pre divadlá vytvára originálne bábky.
Andrej Kalinka (r. 1978) je hudobný skladateľ
a režisér. Študoval dirigovanie a kompozíciu. Vo
svojej tvorbe sa takmer výhradne venuje hudobno-dramatickému žánru. Spolupracuje s rôznymi
domácimi a zahraničnými tanečnými a divadelnými telesami.
dĺžka predstavenia: 75 min
35
36
N o s t a l g i a / B á b kové d i v a d l o n a R á z ce s t í B a n s k á B ys t ri c a
27. j ú n 2014
piatok
16:00Štúdio
B áb kové d i v a d l o na R á z ce s tí B ans k á B ys tr i c a
h l av ný p r o g ra m
Iveta Horváthová
Nostalgia
dátum premiéry: 20. 12. 2013
scéna: Pavol Andraško, a. h.
kostýmy: Miriam Struhárová, a. h.
hudba: Róbert Mankovecký, a. h.
réžia: Marián Pecko
obsadenie:
Peter Butkovský
Mária Danadová, a. h.
Michal Ďuriš, a. h.
Eva Dočolomanská
Marianna Mackurová
Zuzana Rohoňová, a. h.
Tomáš Mischura, a. h.
Juraj Smutný
Jozef Šamaj
Mária Šamajová
Alena Sušilová
v predstavení sa fajčí
Prečo ľudia opúšťajú svoju krajinu a hľadajú šťastie inde? Slováci a Slovenky v pravidelných
intervaloch opúšťali svoju zem. Novodobý fenomén odchodov mladých ľudí má inú príchuť, ako
ten na začiatku 20. storočia, cez druhú svetovú vojnu, po znárodnení v r. 1948, alebo po okupácii Československa Rusmi v r. 1968. Prekvapuje nás, koľko
ľudí odchádza za prácou, za vzdelaním do cudziny. Prečo? Fenomén migrácie, vnútornej i fyzickej,
sa stal predmetom skúmania a rozhovorov autorky s mnohými mladými ľuďmi, i s ľuďmi strednej
generácie. Nostalgia je hrou o odchodoch z domu
a príchodoch z cudziny naprieč jednou rodinou.
O xenofóbii, strachu z cudzoty, znevýhodnení preto, lebo patríme do východnej Európy…
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
(z recenzií)
Nostalgia Ivety Horváthovej je iná: analyticko-komparatívna, kontextová a neobyčajne ľudsky silná. Prináša emigráciu v nahustenej podobe ako príbeh rodiny i jednotlivca, nahliada na ňu
z rôznych strán, historických perspektív (…). Spolu s tvorcami si divák môže položiť otázky, ktoré toto spoločensky angažované dielo vyslovuje: čo je
dôvodom, aby sa z ľudí, ktorí majú domov, rodinu
a spoločný jazyk stali pútnici, ktorí domov opustili, ale nový nehľadajú? Máme šancu zvrátiť tento
proces? Inscenácia tieto problémy nerieši, nebolo
to ambíciou inscenátorov. Angažuje sa však za dialóg s obecenstvom o vyššie nastolených témach.
Elena Knopová, kød 3/2014
(réžia)
Marián Pecko (r. 1958) je režisér a umelecký
šéf Bábkového divadla na Rázcestí, autor približne stovky divadelných réžií v činohre, bábkových
divadlách, opere a v šapito. Jeho tvorba je známa svojským výtvarným rukopisom. Spolupracuje
s divadlami na Slovensku i v zahraničí, za réžiu inscenácií v poľských bábkových divadlách získal viacero prestížnych cien.
dĺžka predstavenia: 120 minút
37
38
K a p i t á l / D i v a d l o Ar é n a B ra t i s l av a
27. j ú n 2014
piatok
19:00
Národný dom
D i v a d l o Ar é n a B r ati s l av a
h l av ný p r o g ra m
Karl Marx/Peter Lomnický
Kapitál
dátum premiéry: 27. 3. 2014
dramaturgia: Martin Kubran, Zuzana Šajgalíková
scéna: Tom Ciller
kostýmy: Nina A. Stillmark
hudba: Paľo Čejka ako DJ Reverend
pohybová spolupráca: Stanislava Vlčeková,
Jozef Vlk
réžia: Martin Čičvák
osoby a obsadenie:
Rich Bitch – Kristína Greppelová
E 240 – Braňo Deák
E 952 – Tomáš Palonder
E 123 – Martin Hronský
E 924 – Marián Prevendarčík
Izabela – Táňa Pauhofová
DJ Reverend
V roku 2008 vypukla svetová hospodárska kríza. Odvtedy sa svet intenzívnejšie pýta, ako bude
pokračovať kapitalistický socio-ekonomický systém. Na titulke časopisu Rolling Stone sa prednedávnom objavil titulok Marx mal pravdu. Je
ekonomické zlyhanie kapitalizmu dôsledkom fundamentálneho zlyhania demokracie? Prečo sú ľudia frustrovaní, aj keď zdanlivo majú všetko?
„Táto verzia sveta je skutočne neskutočne provizórna.“ (Peter Lomnický) S prihliadnutím na vybrané myšlienky Karla Marxa napísal pôvodný dramatický text na objednávku
Divadla Aréna a podľa konceptu režiséra Martina
Čičváka autor Peter Lomnický. V predstavení účinkuje šestica hercov v živom hudobnom sprievode
DJ-a Reverenda. Projekt Kapitál je vrcholným dielom tzv. Občianskeho cyklu Divadla Aréna.
(réžia)
Martin Čičvák (r. 1975) je divadelný režisér a dramatik. Po absolvovaní JAMU v Brne študoval aj
v Londýne. Spolupracuje s viacerými divadlami
v Čechách a na Slovensku, pôsobil v Slovinsku, Srbsku a Veľkej Británii. Od roku 2004 pravidelne spolupracuje s Divadlom Aréna. Venuje sa aj réžii hudobno-dramatických žánrov.
v predstavení sa fajčí
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
(z recenzií)
Režisér a autor konceptu Martin Čičvák zámerne pristúpil k réžii bez efektných „výrobných prostriedkov“. Ak je dianie na javisku striedme, ešte to
neznamená, že tam vládne nuda. Nedostávame
ucelený príbeh s rozohranými vzťahmi, ale akýsi
metalový koncert v rytme dídžeja Reverenda.
Zuzana Uličianska, Sme, 27. 3. 2014
Bolo vari len otázkou času, kedy po fašizme
a komunizme príde v Divadle Aréna na pretras aj
kapitalizmus. Kým však pomenúvanie uzavretých
kapitol histórie hodnotíme ako umeleckú povinnosť a potrebu, hodnotenie súčasnej situácie sa
môže javiť ako trúfalosť. (…) Na javisku sa stupňujú
decibely, valia sa kúdoly cigaretového dymu, sypú
sa flitre, dupe sa po potravinách, vodou sa polieva
umierajúca veľryba a na všetko dohliada odrezaná
hlava Karla Marxa. Divákove zmysly aj mozgové závity sú počas celej inscenácie napínané na maximálnu možnú hranicu.
Soňa Smolková, Pravda 31. 3. 2014
dĺžka predstavenia: 90 minút
39
40
K rí z a (a l e b o Ta k t o s i t u ž ij e m e) / Pr e š p o r s ké d i v a d l o B ra t i s l av a
27. j ú n 2014
piatok
23:30Štúdio
Pr e š p o r s ké d i v a d l o B r ati s l av a
h l av ný p r o g ra m
Ivan Blahút
Kríza (alebo Takto si tu žijeme)
dátum premiéry: 10. 10. 2013
scéna a kostýmy: Jan Kocman
pohybová spolupráca: Elena Kolek Spaskov
hudobná nahrávka,
rytmické gitary, basa: Ivan Blahút
klavír: Samo Bánovec
sólová gitara, bicie: Majo Fero
dramaturgia, hudba, réžia: Ivan Blahút
osoby a obsadenie:
on – Ivana Kubáčková
ona – Elena Kolek Spaskov
speváčka – Judita Hansman
Tragikomédia o hlúpych ľudských rozhodnutiach.
Každý sa so svojím životom snaží vyrovnať ako
vládze. Niekto má aspoň rodinu, ktorá ho podrží,
iný je na všetko sám. Niekto bojuje, iný to vzdáva
a apaticky prijíma, čo prinesie ďalší deň. Predstavenie Kríza (alebo Takto si tu žijeme), sa pohráva práve s týmito témami.
S krízou v človeku, s krízou v každom z nás.
Depresívna hra? Ani nie, v Prešporskom divadle
býva zvykom pozerať sa aj na tie najzložitejšie situácie cez vtipné okuliare.
(réžia)
Ivan Blahút (r. 1964) vyštudoval divadelnú réžiu
na VŠMU, pracoval v divadlách vo Zvolene a Trnave, vyskúšal si prácu televízneho scenáristu, moderátora i režiséra. Ako autor sa tvorivo podieľal na
vzniku inscenácií pre divadlo v Trnave a Prešporské divadlo.
v predstavení sú použité vulgarizmy
(z recenzií)
Režisér Ivan Blahút sa nám snažil ponúknuť iný
pohľad na kľukatú cestu človeka životom, spolu
s Juditou Hansman, Elenou Kolek Spaskov a Ivanou
Kubáčkovou sa na javisku pokúsil rozohrať „tragikomédiu o hlúpych ľudských rozhodnutiach“ a prostredníctvom smiechu sa vyrovnať s ľudským nešťastím. (…) Inscenácia tak nebola jednoznačne zlá
či dobrá, smutná či smiešna, dokonca ani smutno-smiešna. Hoci na to, aby výraznejšie zaujala, mala
veľké predpoklady, či už vďaka hercom, atmosfére
alebo počiatočnému námetu o kríze. No Ivan Blahút rozpätie významov, ktoré sa už v názve Kríza
(alebo Takto si tu žijeme) kumulovali, nechal príliš
široké na to, aby divák významy inscenácie naplno
pochopil a precítil.
Jana Hlodáková, theatre.sk, 24. 9. 2013
dĺžka predstavenia: 70 min
41
42
K raj i n a n e p o ko s e nýc h l ú k / D i v a d l o Pô t o ň B á t ovce
28 . j ú n 2014
sobota
16:00Štúdio
D i v a d l o Pô to ň B átovce
h l av ný p r o g ra m
Mikuláš Hoblina Šahanský
Krajina nepokosených lúk
dátum premiéry: 12. 12. 2013
dramaturgia: Michal Ditte
výtvarný koncept: Milan Mikula, Iveta Ditte
Jurčová, Miroslav Sedlák, Marika Šebeňová
hudba: Karol D. Horváth, Dr. Pezinskij
réžia: Iveta Ditte Jurčová
obsadenie:
Henrieta Rabová
Viera Dubačová
Daniela Gudabová
Branislav Matuščin
Iveta Ditte Jurčová
Michal Ditte
Ondrej Remiáš
Inscenácia voľne nadväzuje na trojicu komunitných projektov realizovaných tímom Divadla Pôtoň počas rokov 2010 – 2012, v spolupráci s tímom
SPOTs na košickom sídlisku Terasa v rámci sprievodných programov Európskeho hlavného mesta
kultúry – Košice 2013.
Krajina nepokosených lúk je megametaforickou správou o Slovensku a Slovákoch. Prazvláštne jazykové obrazy odkazujú na formovanie slovenského národa, na budovanie vlastnej identity,
na vzťah k pôde, k územiu, k domovu, k tradíciám,
ale sú aj o našom vykročení z priemernosti, xenofóbii a o nespočetných migračných vlnách smerom na západ. Mikuláš Hoblina Šahanský vytvoril
v štrnástich obrazoch niekoľko novodobých mýtov
opierajúc sa o slovanskú mytológiu, ktorá je presiaknutá vlkolakmi, čarodejnicami, hladom a tmavými nocami s mesiacom v splne, ale motívy čerpal aj zo slovenských ľudových rozprávok, ktoré sú
zase plné zamordovaných panien, silných junákov,
krvi a strachu.
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
(réžia)
Iveta Ditte Jurčová je režisérka a umelecká šéfka Divadla Pôtoň, autorka mnohých vzdelávacích
projektov v oblasti divadelného umenia. Lektorsky viedla viaceré divadelné workshopy. Pôsobí
tiež ako metodička pre divadlo v Národnom osvetovom centre a vyučuje hereckú tvorbu. Spolupracuje s ďalšími divadlami na Slovensku.
Krajina nepokosených lúk je súčasnou výpoveďou tvorcov o stave Slovenska a v mnohom ide
o hyperbolizovaný pohľad na seba samých – učupených pod Tatrami.
Inscenácia využíva výrazové prostriedky bábkového divadla, videoartu a rozhlasovej hry.
v inscenácii sú použité vulgarizmy
dĺžka predstavenia: 90 min
43
44
Po t k a ny / D i v a d l o An d r ej a B a g a ra v N i t r e
28 . j ú n 2014
sobota
18:30
Záver festivalu
Národný dom
D i v a d l o An d r ej a B a g ara v N itr e
h l av ný p r o g ra m
Gerhart Hauptmann
Potkany
dátum premiéry: 31. 1. 2014
dramaturgia: Daniel Majling
preklad: Viera Juríčková
scéna: Pavol Borák
kostýmy: Peter Čanecký
výber hudby: Lucia Chuťková
hudba: Einsturzende Neubauten
réžia: Roman Polák
osoby a obsadenie:
Johnová – Kristína Turjanová
John – Martin Nahálka
Hassenreuter – Ivan Vojtek
Hassenreuterová – Eva Pavlíková
Walburga – Alena Pajtinková
Pipperkarcková – Judit Bárdos, a. h.
Erich Spitta – Roman Poláčik
Bruno – Juraj Ďuriš
Knobbeová – Daniela Kuffelová
Pastor Spitta – Ján Greššo
Quaquaro – Peter Oszlík
Rütterbuschová – Renáta Ryníková
Kielbacková – Gabriela Dolná
Schierke – Branislav Matuščin
Selma – Eva Cibuľková, a. h. / Magdaléna
Pacovská, a. h.
Dom ako milióny iných. Na jednom mieste tu
býva niekoľko rodín, bohatších, chudobnejších, ale
aj takých, čo sú na hranici biedy. Nechcú od života veľa. K šťastiu nepotrebujú milióny, stačí im fungujúca rodina, dobré manželstvo a deti. Žiaľ, nemajú ani to.
Johnová, žena po tridsiatke, je dušou tohto domu. Jej muž cestuje za prácou, väčšinu roka trávi
v ubíjajúcej samote. Šialene túži po dieťati. Roky
utekajú a zdá sa, že Johnová nebude mať nikoho,
pre koho by žila, koho by milovala, o koho by sa bála, pre koho by sa obetovala. Odrazu jej však osud
ukáže prívetivejšiu tvár – môže si osvojiť dieťa mladej ženy, ktorej je dieťa len na príťaž.
Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Gerhart
Hauptmann napísal príbeh o obyčajných ľuďoch.
Príbeh krutý a dojímavý zároveň. Okrem hlboko ľudského príbehu o materstve je Hauptmannova hra aj silnou sociálnou drámou. Obyvatelia
nájomného domu sú ľudia na okraji záujmu, ich
vzťahy a životy podliehajú rozkladu morálnemu,
spoločenskému aj ekonomickému. Z tohto kvasu, v ktorom hnijú zvyšky starého života, sa destiluje stopercentný extrémizmus, ktorý ich nakoniec
všetkých zmetie ako víchor.
po predstavení diskusia tvorcov s divákmi
(réžia)
Roman Polák vyštudoval divadelnú réžiu, pôsobil v Štátnom divadle v Košiciach, neskôr v martinskom Divadle SNP. Od 90-tych rokov spolupracuje
s mnohými divadlami doma i vo svete. Je laureátom viacerých umeleckých ocenení. Pôsobí aj ako
pedagóg na DF VŠMU. Momentálne je druhýkrát
riaditeľom činohry SND.
(z recenzií)
Inscenácia (…) bola vystavaná s veľkým citom
pre podstatu ľudského trápenia, výtvarne riešená
tak, že v každom okamihu symbolicky odkazovala
na večnosť mnohých trápení, o ktorých hra hovorí, a herecky, hudobne a režijne vytvárala temporytmicky takmer presný divadelný obraz, ktorý nič
nereprodukoval.
Dagmar Inštitorisová, Pravda, 4. 2. 2014
Silný text a výnimočne kompaktne pôsobiace
herectvo celého súboru robia z Potkanov divadelnú udalosť.
Zuzana Uličianska, Sme, 5. 2. 2014
dĺžka predstavenia: 135 minút (s prestávkou)
45
46
S a d o (l á s k a v E u r ó p e) / G U n a G U B ra t i s l av a
28 . j ú n 2014
sobota
23:30Štúdio
G Un a G U B r ati s l av a
h l av ný p r o g ra m
Viliam Klimáček
Sado (láska v Európe)
dátum premiéry: 8. 11. 2013
scéna: Peter Janků
kostýmy: Renáta Ormandíková
hudba: Peci Uherčík
réžia: Karol Vosátko
osoby a obsadenie:
Eva, slovenská herečka – Eva Sakálová
Franz, rakúsky režisér – Štefan Martinovič
Marc, francúzsky skladateľ – Tomáš Palonder
Uta, nemecká scénografka – Svetlana Janišová
Čo sa stane, ak sa stretne slovenská herečka, rakúsky režisér, nemecká scénografka a francúzsky
skladateľ? To sú postavy Klimáčkovej čiernej komédie, ktoré sa vzájomne zvádzajú a hovoria o láske,
no nedokážu sa milovať.
Hra o Európanoch prvej a druhej kategórie, ako
aj o tom, že mať rád blížneho svojho je veľmi ťažké,
keď mám voči nemu dlhoročné predsudky.
(réžia)
Karol Vosátko pracuje už dve desaťročia ako
režisér divadla GUnaGU (Modelky, English is easy
– Csaba is dead, Gotika, Čechov-boxer, In da house, Pitbull…), spolupracuje aj s inými scénami (napr. muzikál Agent Krowiak zasahuje na Novej Scéne), nakrúca hudobné videoklipy… Podľa scenárov
V. Klimáčka pripravil televízny cyklus svetových
básnikov od A po Z Poetklipy, filmy pre RTVS a momentálne dokončuje svoj prvý film Superžena.
dĺžka predstavenia: 70 minút
47
48
Ara b s k á n o c / D i v a d l o Ak a d é m i e u m e n í v B a n s kej B ys t ri c i
23. j ú n 2014
pondelok
16:00Štúdio
D i v a d l o Ak a d é mi e u m e n í v B ans kej B ys tr i ci
d o t y k y a s p oj e n i a J u n i o r
Roland Schimmelpfennig
Arabská noc
dátum premiéry: 5. 3. 2014
dramaturgia: Katarína Vozárová
preklad: Martin Kubran
scéna: Michal Bugáň
hudba a réžia: Petra Kovalčíková
osoby a obsadenie:
Lomeier – Filip Hajduk
Francisca – Romana Packová / Petra Ševčíková
Fatima – Jana Szedreiová / Petra Kriváčková
Kalil – Martin Juríček
Karpati – Jakub Muranský
v inscenácii sa fajčí
Päť postáv, päť príbehov, jedna cesta… Cesta do Arabskej noci, z ktorej niet návratu. Postdramatický text inscenovaný ako pohybovo-vizuálna činohra s využitím postmoderných scénických
vyjadrovacích prostriedkov. Arabská noc sa v interpretačnom smere zaoberá pôvodom konania postáv v ich hraničných situáciách. Impulzom k tomu, aby postavy počas hry podnikli introspektívnu
cestu do svojho podvedomia sa stáva pokazené
potrubie. A tak v jeden horúci júnový večer prostredníctvom kumulácií katastrof, postavy, ktoré vykročili zo svojho stereotypného správania, spoznávame zvnútra – cez ich myšlienky, predstavy, sny
a túžby.
(réžia)
Petra Kovalčíková (r. 1991) študuje divadelnú
dramaturgiu a réžiu v Banskej Bystrici, v súčasnosti pokračuje v magisterskom štúdiu. Dramaturgicky
sa realizovala v dokumentárnom filme Radoslava
Chovana Výstup a v divadelných hrách Darwantika,
Čajka a Druhé husle. Spolupracuje s ochotníckym
súborom Divadlo Zelienka a so ZUŠ v Turčianskych
Tepliciach. Asistovala režisérom Ľuboslavovi Majerovi (Goldoniáda) a Matúšovi Oľhovi (Peter a Pavol).
dĺžka predstavenia: 80 min
49
50
Z a c h rá ň s i s voj h o Af ri č a n a / D i v a d e l n á f a k u l t a VŠM U B ra t i s l av a , D i v a d l o L AB*
23. j ú n 2014
pondelok
21:30Štúdio
D i v a d e l n á f a k u l t a VŠM U, D i v a d l o L AB*
d o t y k y a s p oj e n i a J u n i o r
Ingrid Lausund
Zachráň si svojho Afričana
dátum premiéry: 28. 1. 2013
dramaturgia: Lenka Garajová
preklad: Elena Súkeniková
scéna: Ema Teren
kostýmy: Monika Dlugošová
réžia: Roman Maroš
osoby a obsadenie:
Dominika Zeleníková
Šimon Ferstl
Jana Kovalčiková
Jaroslav Kyseľ
Tomáš Turek
v inscenácii sa fajčí a sú použité vulgarizmy
Pripravte sa na večer falošných obáv, skutočného problému a inscenovaných rozpakov!
Päť začínajúcich hviezd pripravuje večer pre
Afriku. Pomedzi africké klišé, búrlivé emócie a ich
vlastné politické stratégie sa prediera pálčivá komika pochybných vzťahov. Potrebuje dobrý úmysel hnaciu silu v podobe prominentov? Ani hudobné číslo afrického imigranta by nebolo zlé. Alebo
je toto už rasizmus? Herci sa snažia zostať zúfalo
uvoľnení, všetko by malo bežať profesionálne. Pokus urobiť dobrý benefičný večer sa však stále viac
a viac vymyká spod kontroly a premieňa sa na prehliadku ich vlastnej samoľúbosti. Kto bude centrom pozornosti a kto bude mať najviac prejavov?
Môže byť bieda zneužitá?
Hra o chybách a snahe o politickú korektnosť
a o túžbach po lepšom svete. Režisér balansuje na
vratkej ploche cynizmu a nešetrí ani jednu stranu. Ani stranu aktérov benefičných zbierok, ani ľudí, ktorí na zbierku prispievajú. Prehodnocuje slová ako adekvátny, korektný, normálny, či morálny.
Všetci by sme radi nejako pomohli Afrike. Je to
však skutočná pomoc, alebo je to snaha odľahčiť
nášmu svedomiu?
(réžia)
Roman Maroš (r. 1984) sa profiluje ako mladý
režisér s vyhradenou dramaturgiou, ktorej nechýba komediálny nadhľad, spontánnosť a hravosť.
Orientuje sa na súčasný text, ktorý nebol doposiaľ
na Slovenku inscenovaný. V inscenácii Zachráň si
svojho Afričana skĺbil divadelnú formu s reálnou
benefičnou zbierkou na pomoc Afrike. V marci tohto roku mala premiéru jeho prvá réžia na profesionálnom javisku (Mestské divadlo Žilina, Konfety).
dĺžka predstavenia: 80 min
51
52
B á t h o r yč k a / Tě š í n s ke d i v a d l o
23. j ú n 2014
18:00
pondelok
Národný dom
Těš í ns ke d i v a d l o / ČR
d o t y k y a s p oj e n i a H o s ť
Jana Kákošová, Martin Kákoš
Báthoryčka
dátum premiéry: 7. 9. 2013
dramaturgia a preklad: Ivan Misař
scéna: Juraj Fábry
kostýmy: Ľudmila Várossová
hudba: Henrich Leško
hudobné naštudovanie: Zbyhněv Siwek
choreografia a réžia: Jaroslav Moravčík
osoby a obsadenie:
Alžbeta Báthoryová – Lucie Bergerová
Juraj Thurzo – Zdeněk Klusák
Ficko – Petr Sutory
František Nádasdy – Zdeněk Hrabal
Stefano – Ondřej Frydrych
Ponický – Petr Pěnkava
Richtár – Miloslav Čížek
Darvulia – Jolana Ferencová
Dora – Adéla Krulikovská
Šafár – Vítězslav Kryške
Žofia – Petra Sklářová
Barbora – Jana Ondrušková
Mikuláš Zrínsky – Tomáš Hába
Ilona – Lenka Waclawiecová
Notár – Jaroslav Palatý
Ján – Lukáš Baran
Príbeh Alžbety Báthoryovej už dávno prerástol v legendu. Dočkal sa románovej podoby, filmového spracovania vo veľkofilme Juraja Jakubiska a slovenské divadlá ho uvádzali ako muzikál. Je
výsadou legiend, že sa tu a tam odchyľujú od historických faktov. Možno aj preto sa každé spracovanie osudu Alžbety Báthoryovej snaží o vlastný
pohľad na históriu.
Česká scéna Těšínskeho divadla zaradila do repertoáru slovenský muzikál Báthoryčka a inscenácia žne úspech u divákov i odbornej verejnosti. Svedčí o tom aj ocenenie na Festivale divadiel
Moravy a Sliezska a nedávna cena Thálie 2013 pre
Luciu Bergerovú za hlavnú postavu Alžbety Báthoryovej.
(réžia)
Jaroslav Moravčík (r. 1961) je tanečník, choreograf a režisér. Profesionálnu dráhu začínal v SĽUK-u,
sedem rokov pôsobil vo funkcii šéfa baletného súboru v Rakúsku, stál tiež pri zrode Slovenského komorného baletu. Spolupracuje s mnohými profesionálnymi tanečnými a divadelnými súbormi, pre
českú i slovenskú televíziu pripravuje veľké zábavné programy. Je držiteľom prestížnych ocenení za
choreografickú i režisérsku tvorbu.
(z recenzií)
Báthoryčkou v Těšíne nepolemizujú s tradovanými legendami o najväčšej vrahyni novoveku –
o čo sa málo úspešne pokúšal inak súdny človek
Juraj Jakubisko vo filme. Veľký formát v Těšínskom
divadle je takmer dokonalým naplnením žánru,
ktorý na sliezsko-poľskom pomedzí čas od času
zvládajú tak dobre, že šliapu na päty aj vyhláseným
muzikálovým scénam, aké nachádzame v Brne, Zlíne, Uherskom Hradišti a občas i v Prahe.
Jiří P. Kříž, Právo, 23. 9. 2013
dĺžka predstavenia: 140 min (s prestávkou)
53
54
O r c h e s t e r J e a n a Va lj e a n a
24 . j ú n 2014
22:00
utorok
Pódium na Divadelnom námestí
ve č e r n é n á m e s t i e
Koncert
Orchester Jeana Valjeana
texty: Daniel Fischer a Lukáš Brutovský
hudba: Daniel Fischer a Adam Kuruc
obsadenie:
bicie – Vojtech Geleta
basa – Juraj Varga
gitara – Peter Zajaček
klavír – Daniel Žulčák
rap – Lukáš Dóza
spev – Daniel Fischer
Kapelu založil herec Daniel Fischer. Myšlienka
mu skrsla na jednom z festivalov Dotyky a spojenia v Martine asi pred ôsmimi rokmi pri pohľade
na kapelu martinských hercov v predstavení Štúrovci. Kapela OJV bola pôvodne zamýšľaná ako herecká kapela (spolužiaci z konzervatória), ale ako sa
rokmi menila náročnosť hudby (ktorá, mimochodom, stále prechádza vývojom) menili sa aj jej členovia. A prečo vlastne názov Orchester Jeana Valjeana (OJV)? Pretože keď raz budeme slávni, budeme
hovoriť, že sme začínali ako Bedári…
dĺžka koncertu: 60 min
55
56
Ch a O t i c a / B a l e t Š D Ko š i ce
25. j ú n 2014
22:00
streda
Pódium na Divadelnom námestí
B al e t Š D Koš i ce
ve č e r n é n á m e s t i e
Pál Frenák
ChaOtica
dátum premiéry: 27. 9. 2013
hudba: Attila Gergely
dramaturgia, scéna, kostýmy, choreografia
a réžia: Pál Frenák
účinkujú:
Katarína Frigová
Ami Fujikawa
Jana Kolesová Hriadeľová
Yuliya Chemitova
Elena Chetvernya
Boglárka Kovalski
Anastasia Kravtsova
Akira Omiya
Eva Sklyarová
Františka Vargová
Adriana Vrbová
Liudmyla Vasylyeva Kolimečkov
Shoko Yamada
Lukáš Bič
Kostiantyn Brandler
Tomáš Harvan
Sergii Iegorov
Jozef Marčinský
Igor Pashko
Peter Rolik
Vasyl Sevastyanov
Ivan Shekhautsou
Maksym Sklyar
Oleksandr Skopintsev
Andrii Sukhanov
Pohybové kompozície Pála Frenáka sa stávajú
jazykom súčasného tanca, v ktorom dominuje samota, túžba, láska, fyzický kontakt, násilie, moc…
niekedy až kontroverznosť. ChaOtica odráža zložitosť ľudských vzťahov, mužské a ženské stereotypy
21. storočia, krehké aj komplikované spojenie medzi mužmi a ženami, medzi individualitou a skupinou. Špeciálna biela scéna symbolizuje večnosť,
ale je aj signálom, ako ťažko je nájsť rovnováhu v živote a vzťahoch. ChaOtica je tiež reflexiou na teóriu chaosu a dynamickosť života, silu náhody, ktorá
môže zrodiť nové fantastické veci.
(z recenzií)
Frenák sa neostýcha ukázať telesnú žiadostivosť a slastnú chlipnosť. Vracia nás nekompromisne k prírode a prirodzenosti. Sú to síce muž a žena
(tradičná to kombinácia klasickej rodiny), ale rovnako sa takto môžu milovať zvieratá a ľudia ako živočíchy. Frenák nerobí rozdiely v pohlaví, zjednocuje
ich, aby pertraktoval normálnosť každej kombinácie vzťahu. Provokuje však otázkou rozdielnosti v myslení. A tá je (aj v našom storočí) pomerne
zásadná.
Barbora Brathová, Opera plus, 30. 9. 2013
(choreografia)
Pál Frenák (r. 1957) pochádza z Budapešti. Jeho prvým výrazovým prostriedkom sa stala posunková reč, pretože vyrastal v rodine hluchonemých rodičov. Tento fakt ho predurčil na vnímanie
mimiky, gestiky a iných foriem vyjadrenia obsahu
pomocou ľudského tela. Vyštudoval klasický, moderný a ľudový tanec. V roku 1980 odišiel do Paríža,
kde pracoval so známymi umelcami zo sveta klasického baletu i súčasného tanca. Uznanie si získal
ako choreograf aj kombináciou tradičnej japonskej
pohybovej techniky s provokatívnou zmesou tanca západnej a strednej Európy. So svojím maďarsko-francúzskym tanečným súborom priniesol na
scénu novú tanečnú kultúru s inovatívnymi technickými riešeniami. Frenák pôsobí aj ako lektor seminárov zameraných na reč tela.
Pál Frenák priniesol do Košíc trochu avangardy,
množstvo otázok, u nás nezvyčajný pohľad na tanečné divadlo i kus filozofie. Napriek tomu, že toto
dielo nepatrí k jeho najkontroverznejším, provokuje, búra bariéry, bojuje proti predsudkom. Frenákov
balet ukazuje, že život je krásny a zároveň komplikovaný v celom svojom farebnom spektre.
Zuzana Buranská
predstavenie trvá: 70 min
57
58
Fu s i o n / D i v a d l o e l l e d a n s e B ra t i s l av a
26 . j ú n 2014
22:00
štvrtok
Pódium na Divadelnom námestí
D i v a d l o e ll e d a ns e B r ati s l av a
ve č e r n é n á m e s t i e
Miroslav Janík
Fusion
dátum premiéry: 25. 10. 2013
hudba: Juraj Raši, Samuel Hošek, Martin
Kadlečík
scéna a kostýmy: Kristína Herbergerová,
Veronika Gaplovská
svetelný dizajn: Róbert Polák
námet, réžia, choreografia: Miroslav Janík
Netradičný projekt, hudobno-tanečné predstavenie. Spojenie hudobníkov, tanečníkov, reality
a vytúženej fikcie, kde každý môže povedať o sebe,
o svojej ťažobe z tejto doby, o svojom sne, kde je
všetko inak, a zároveň o tebe. Bubeník nie je bubeník, saxofonista hrá aj bez zvuku, zvuk speváka nie
je spev a tanečníci o tom povedia svoje.
(réžia)
Miroslav Janík je mladý a kreatívny choreograf,
interpret, hip-hopový tanečník a režisér. Pôsobí
v tanečnom hip-hopovom zoskupení Diera Fellaz.
Začínal u Laciho Strika v Street Dance Academy.
účinkujú:
Tanec
Katarína Čillíková
Miroslav Janík
František Haar
Roman Takács
Hudba
Juraj Raši
Samuel Hošek
Martin Kadlečík
dĺžka predstavenia: 40 min
59
60
B a by l o n s k á ve ž a / D i v a d l o Št ú d i o t a n c a B a n s k á B ys t ri c a
27. j ú n 2014
22:00
piatok
Pódium na Divadelnom námestí
D i v a d l o Štú d i o t an c a B ans k á B ys tr i c a
ve č e r n é n á m e s t i e
Tibor Trulik
Babylonská veža
dátum premiéry: 7. 12. 2013
dramaturgia: Marek Turošík
scéna a kostýmy: Gabriela Paschová
svetelný dizajn: Ján Čief
hudba: Kvety Nikotínu
choreografia: Tibor Trulik
účinkujú:
Tanec
Lenka Rajchmanová, Marie Knapová, Jakub
Jeňo, Tibor Trulik, Denisa Benčaťová, a. h.
Babylonská veža nášho vnútra sa rúca. Je čas
na nové proroctvá. Tak ako vtedy, keď stavali Babylonskú vežu, tak aj dnes je naše presvedčenie postavené na pýche. Sme otrokmi vlastného egoizmu a to nám bráni pozrieť sa na seba hlbšie. Už od
pradávna sa snažíme existenciu Boha zhmotňovať
do konkrétnych tvarov a myšlienok. Jeho symbol
sa stáva príveskom života. Verným uctievaním sa
ho chceme dotknúť, mať ho pre seba. Fyzické divadlo inšpirované radikálnym odmietaním spoločenských hodnôt a foriem dnešnej doby. Pokúša
sa zachytiť poučenie od našich predkov, ktoré sme
neprijali za vlastné a tak sa ocitáme vo víre toho, čo
sa dá len chytiť a nie cítiť.
(choreografia)
Tibor Trulik pôsobí v Divadle Štúdio tanca ako
profesionálny tanečník, pedagóg a choreograf. Vedie aj tanečné kurzy súčasného tanca pre dospelých. Ako tanečník sa zúčastnil na viacerých tanečných projektoch s medzinárodnou účasťou. Svoje
choreografické zručnosti pretavil aj v spolupráci
s deťmi či hudobníkmi. V roku 2009 získal ocenenie TAOS (Tanečná osobnosť sezóny).
dĺžka predstavenia: 60 min
61
62
J u l i o a R o m e a / St ri ke Fo r ce 1 v s p o l u p rá c i s B a l e t o m S N D B ra t i s l av a
28 . j ú n 2014
22:00
sobota
Pódium na Divadelnom námestí
Strike Force 1 v spolupráci s Baletom SND Bratislava
ve č e r n é n á m e s t i e
Soňa Ferancová
Julio a Romea
dátum premiéry: 17. 9. 2013
výber hudby: Laci Strike, Soňa Ferancová
scéna a kostýmy: Anna Neuschl Amtmannová
svetelný dizajn: Robert Polák
choreografia: Laci Strike
scenár a réžia: Soňa Ferancová
účinkujú:
Laci Strike
Peťka Alma
Gorky
Zitron
Dando Starr
Nespi
Esso
Kubo
Orby
Tanečné hiphopové predstavenie na motívy
Shakespearovej hry Romeo a Júlia – netradičné
a originálne hneď z niekoľkých dôvodov: tanečníci hip hopu v ňom prekračujú hranice svojho žánru a nezaujato, slobodne komunikujú s rôznymi tanečnými štýlmi. Shakespearova tragédia sa v ich
podaní mení na tragikomédiu a relativizuje aj tento
divadelný žáner. Špičkové choreografie, pohybové
nápady, výtvarne bohatá výprava posúvajú príbeh
lásky a nenávisti k nečakaným pointám.
Koprodukcia Baletu SND a Street Dance Academy
(choreografia)
Laci Strike (r. 1971) je tanečník a choreograf. Zaslúžil sa o vybudovanie street dance scény na Slovensku, má vlastnú tanečnú školu Street Dance
Academy, vyučuje aj na medzinárodných tanečných workshopoch.
(z recenzií)
Inscenácia hiphopového tanečného divadla Sone Ferancovej a Laciho Strika je príjemným prekvapením. Streetart či hiphop použili ako jazyk, ktorým sa pokúsili cieľovej skupine (-násťročných)
povedať aj čosi viac, ako je iba demonštratívne pohŕdanie konvenciami.
Pravda
Už dlho chcel Laci Strike prísť s niečím novým
a zaujímavým, čo by hip-hop posunulo za hranice žánru. Dnes je na svete tanečné predstavenie
s prešmyknutým názvom Romea a Julio. Známy tanečník dobýja historickú budovu Slovenského národného divadla.
Sme
(réžia)
Soňa Ferancová patrí k činoherným režisérkam
so zmyslom pre originálne neklasické divadelné
postupy, ktoré uplatňuje pri inscenovaní súčasnej
drámy. Hosťovala vo viacerých slovenských divadlách, jej inscenácie boli viackrát nominované na
DOSKY, spolupracuje aj s televíziami.
dĺžka predstavenia: 75 minút
63
64
24 . j ú n 2014
9:30
utorok
Národný dom
D i v a d l o LU D US
d o t y k y a s p oj e n i a p r e d e t i
Juraj Šebesta
Pozor, dobrý pes
dátum premiéry: 17. 2. 2014
scéna: Dušan Krnáč
pohybová spolupráca: Elena Kolek-Spaskov
kostýmy: Gabriela Paschová
hudba: Ján Kružliak
svetelný dizajn: Peter Stránsky
technická spolupráca: Eduard Mikuš
scenár a réžia: Jana Mikitková
osoby a obsadenie:
Martin Kollár
Adela Mojžišová
Elena Kolek-Spaskov
Matej Marušin
Lukáš Tandara
Rodinná komédia o dospievaní nielen tínedžerov podľa románu Juraja Šebestu Keď sa pes smeje.
Čo všetko musí tínedžer Tomáš riešiť? Chlapec
zo vzdelanej rodiny, rebel a zároveň plachý puberťák s nadpriemerným IQ, počítačovo zbehlý,
bezočivý, ale i romantik. Sú to vážne problémy rodičov, konflikty s otcom i mamou a skraty v komunikácii, ale aj školu, prvé lásky a sklamania. Tomáš
by to neprežil, keby nemal zmysel pre humor, ale
hlavne malého jazvečíka Žofiu – najdôležitejšieho člena rodiny, kamošku i psychologičku zároveň.
Príbeh sa odohráva v súčasnosti, približuje životné
osudy troch generácií.
dĺžka predstavenia: 75 minút
(réžia)
Jana Mikitková (r. 1988) vyštudovala divadelnú
réžiu a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave, vzdelanie si rozšírila polročným študijným pobytom
v Londýne. Absolvovala aj množstvo workshopov
vhodné pre deti a mládež od 11 rokov
na Slovensku, v Čechách a Taliansku. Svoju profesionálnu činnosť začala v spolupráci s režisérom
Kamilom Žiškom v Luduse. Ako režisérka a scenáristka sa venuje najmä tvorbe pre deti a mládež.
25. j ú n 2014
9:30
streda
Národný dom
VŠM U B r ati s l av a
d o t y k y a s p oj e n i a p r e d e t i
Jozef Mokoš
Jasietka
dátum premiéry: 15. 4. 2013
dramaturgia: Eva Vokounová
scéna: Peter Halík
kostýmy: Mária Stanko
bábky: Anna Poláková
hudba: Milan Spodniak
produkcia: Lenka Gőrfőlová, Dominika
Zelinková
réžia: Pavla Gejdošová
len dieťaťom. Ako to už v puberte býva, Žofka túto
skutočnosť popiera a rozhodne sa priučiť starú mamu modernej technike – učí ju skajpovať. Zmätená
a už trošku sklerotická starká počas ich videohovoru začne hľadať akúsi Jasietku a omylom preruší
Vhodné pre deti od 8 rokov
spojenie. Žofka zadá do vyhľadávača to čudné meno Jasietka a počítač napadne vírus. Naraz sa ocitne v rozprávkovej krajine, kde sa stretne so všakovakými postavičkami, kým konečne zistí, kto a čo tá
Jasietka skutočne je.
obsadenie:
Miroslava Čanecká
Martin Kollár
Lucia Pohronská
Branislav Mosný
Klára Jediná
Peter Tilajčík
Lenka Švolíková
Miroslav Mihálek
Milan Spodniak
Humorný pohľad do rozprávkovej krajiny na
motívy rovnomennej knihy Márie Ďuríčkovej. Hra
rozpráva o hľadaní, dospievaní, o živote našom,
ale aj tom rozprávkovom. A to by ste sa čudovali, že medzi rozprávkou a skutočnosťou nie je veľký rozdiel!
Hlavná postava na pomedzí detstva a dospievania, Žofka Jafurová, je v očiach starej mamy stále
diváci sedia na javisku, maximálny počet 70 miest dĺžka predstavenia: 60 minút
65
66
26 . j ú n 2014
štvrtok
9:30
Národný dom
St ar é D i v a d l o K ar o l a Sp iš á k a v N itr e
d o t y k y a s p oj e n i a p r e d e t i
Šimon Spišák
Tri prasiatka
dátum premiéry: 20. 12. 2013
dramaturgia: Veronika Gabčíková
scéna a kostýmy: Karel Czech
réžia: Šimon Spišák
osoby a obsadenie:
Muco – Andrea Ballayová
Buco – Katarína Petrusová
Puco – Agáta Solčianska
Vlk – Miloš Kusenda
Dunčovia – Karel Czech, Henrich Varga, Šimon
Spišák
(réžia)
Šimon Spišák študoval réžiu a dramaturgiu na
DAMU v Prahe. Pôsobí tiež ako herec, režisér a dramaturg v radikálnej divadelnej skupine Lachende
Bestien, v kočovnom Divadle koňa a motora a divadle T601. Zaujíma sa o komunitné divadlo a di-
Vhodné pre deti od 4 rokov
vadlo so sociálnym presahom. V Nitre v roku 2003
vytvoril exteriérovú inscenáciu Po stopách vierozvestcov Cyrila a Metoda, v roku 2013 inscenáciu Tri
prasiatka a s Romanom Polákom spolupracoval na
réžii inscenácie Svetská krása.
Kde bolo tam bolo, za siedmimi horami, za siedmimi dolami… Takto sa začína takmer každá rozprávka a mohla by sa začať aj tá naša. Ale tá naša
rozprávka o Troch prasiatkach má jednu výhodu.
Hoci ju každý pozná, môže sa začať aj takto: Kde
bolo tam bolo, na úpätí kopca, ktorý Zoborom volajú, v hustom lese, ktorý sa na hraniciach mesta
Nitra rozprestiera, ako áno, ako nie, žili či ešte žijú tri prasiatka – bračekovci – Puco, Muco a Buco.
A s nimi v susedstve na dosah i Vlk, Dunčovia a bocian Fero… Rovnako ako i v pôvodnej rozprávke si
bračekovci domy zo strachu pred vlkom stavajú,
pred istou „smrťou“ ozlomkrky utekajú, ale… Všetko ostatné je v našej rozprávke trochu inak a trochu onak…
diváci sedia na javisku, maximálny počet 60 miest dĺžka predstavenia: 60 minút
27. j ú n 2014
piatok
9:30
Národný dom
B ratis l avs ké b áb kové d i v a d l o
d o t y k y a s p oj e n i a p r e d e t i
Krista Bendová
Opice z našej police
dátum premiéry: 27. 9. 2013
dramatizácia: Michaela Zakuťanská
dramaturgia: Katarína Jánošová
scéna: Roman Anderle
kostýmy a bábky: Barbora Jakůbková
hudba: Filip Homola
réžia: Michaela Homolová
no ak tomu uveria i dospelí, je z toho väčšinou veľká „psina“. A to taká, po ktorej vás pri odchode z divadla bolí celá sánka… Od smiechu…
(réžia)
Michaela Homolová (1972) vyštudovala pražskú
Vhodné pre deti od 5 rokov
DAMU, v súčasnosti pôsobí ako herečka i režisérka v Naivnom divadle v Liberci. Na svojom konte
má niekoľko ocenení ako autorka i herečka. Spolupracovala aj s divadlami v Prešove, Prahe a Hradci Králové.
osoby a obsadenie:
Mama – Miriam Kalinková
Jožko – Ján Morávek
Samko – Michal Adam
Ferko – Andrej Kováč
Máte aj vy svoju obľúbenú hračku? A zdalo sa
vám niekedy, že sa zrazu načisto poľudštila, a to
tak, že už nikto nevedel povedať, či je to len hračka, alebo živý tvor? Plyšové opičky: Fricko a Jupko
sú tiež úplne poľudštené hračky. A ich traja majitelia – bratia Ferko, Samko a Jožko – sú zase poriadne
„opice“. Preto nečudo, že ich mamu, úspešnú spisovateľku, občas z tých ich opičiactiev poriadne
rozbolí hlava. Hoci dávno z detských svetríkov vyrástli, stačí jedno stretnutie s milovanou plyšovou
opičkou a sú z nich zase malí chlapci… A z vreca
plného starého oblečenia a zabudnutých hračiek
je zrazu nevyčerpateľný zdroj zábavy. Ak totiž deti
uveria, že plyšové opice naozaj žijú, je to normálne,
dĺžka predstavenia: 50 minút
67
68
28 . j ú n 2014
sobota
9:30Štúdio
B áb kové d i v a d l o v Koš i ci a ch
d o t y k y a s p oj e n i a p r e d e t i
Petronela Dušová
Čert a Kača
dátum premiéry: 14. 2. 2014
dramaturgia: Ivan Sogel
scéna a kostýmy: Miroslav Duša
texty piesní: Zdenka Pašuthová
hudba: Marián Čekovský
hudbu nahrali: Kandráčovci
asistent réžie: Peter Creek Orgován
réžia: Petronela Dušová
osoby a obsadenie:
Ona (herečka, Zuza, Kača) – Mariana Bódyová
On (herec, Jano, pastier Mišo, Čert, Lucifer,
Tanečník, Kráľ, Vojak) – Andrej Sisák
Humorný i poučný príbeh o nebojácnej Kači,
múdrom pastierovi a oklamanom čertovi.
Bábková hra vychádza z motívov obľúbenej
českej ľudovej rozprávky, ktorú napísala spisovateľka Božena Němcová. V inscenácii sa deti zoznámia
s hádavou a papuľnatou Kačou, ktorá by sa iba zabávala a najradšej zo všetkého stále tancovala. Hoci aj s čertom . Nakoniec práve čert bude hlavným
iniciátorom Kačinej premeny. Z lenivej a papuľnatej sa stane obetavá, starostlivá a vľúdna osôbka. Ako? Príďte sa pozrieť… spolu s Kačou prežijete veľa dobrodružných okamihov, ale aj humorné
zápletky.
Bábková rozprávka Čert a Kača oboznámi deti
s marionetovým divadlom a predstaví silu a čaro
plošných bábok.
dĺžka predstavenia: 45 minút
(réžia)
Petronela Dušová je scenáristka, herečka a režisérka. Vyštudovala bábkoherectvo na DAMU v Prahe. Pôsobila ako herečka v Štátnom bábkovom
divadle v Bratislave, v roku 1994 založila divad-
Vhodné pre deti od 3 rokov
lo TEÁTRO NELINE, ktoré sa okrem tvorby pre deti
programovo venuje i dramatizácii diel vážnej hudby. Na svojom konte má niekoľko ocenení. Napísala knihu Rozhovor bábkoherca.
24 . j ú n 2014
utorok
14:00
Divadelné námestie
D i v a d l o n a h oj d a č ke Ži l i n a
pouličné divadlo
Andrea Chytčáková
Lomidrevo
dátum premiéry: 24. 11. 2013
scéna, kostýmy a bábky: Katarína Hajduková
hudba: Lukáš Cintula
dramaturgia a réžia: Michal Legíň
skej Bystrici. Hosťoval v Divadle J. G. Tajovského vo
Zvolene, neskôr pôsobil ako redaktor a moderátor
vo viacerých rádiách, učiteľ na umeleckých školách, bol aj členom umeleckého súboru Spišské-
Vhodné pre deti od 3 – 10 rokov
ho divadla. V súčasnosti si zvyšuje kvalifikáciu na
VŠMU v odbore umelecká pedagogika a vedie rôzne vzdelávacie divadelné workshopy pre učiteľov.
obsadenie:
Andrea Chytčáková
Michal Legíň
Rozprávka Lomidrevo tematicky čerpá zo zlatého fondu Pavla Dobšinského, dramatizácia sa pridržiava klasického odkazu rozprávky.
Lomidrevo je chlapec, ktorý dostal do daru veľkú silu. Keď vyrastie, vyberie sa do sveta. Na cestách stretne kamarátov – silákov Miesiželeza a Valivrcha. S veľkou fyzickou silou však treba narábať
rozumne, aby sa neuškodilo ľuďom. Obrovská sila tiež nie je zárukou odvahy a cti. Lomidrevo však
svojím rozumom a odvahou vyslobodí unesené
princezné, za čo si zaslúži kráľovskú nevestu.
Rozprávka Lomidrevo je inscenovaná bábkovou
formou – kombinuje javajky s veľkými maňuškami.
Popri tom oživuje predmety, masku a nechýbajú
ani činoherné vstupy, či dynamické vsuvky rozprávača. Využíva aj interaktívne prvky, aby si divák odniesol aktívny zážitok. Toto všetko je popretkávané
veselými pesničkami a hudbou.
(réžia)
Michal Legíň vyštudoval herectvo na AU v Bandĺžka predstavenia: 50 min
69
70
25. j ú n 2014
14:00
streda
foyer Národného domu
D i v a d l o Úsm ev B ratis l av a
Matteo Destro, Peter Pavlac
Eeee… Earthlinks? alebo „Haló, mimozemšťan?“
dátum premiéry: 9. 12. 2013
hudba: Sisa Michalidesová, Samuel Hošek
kostýmy: Lucia Šedivá
réžia: Matteo Destro
obsadenie:
Alena Michalidesová
Mária Landlová
Sisa Michalidesová
Samuel Hošek
Rodinná komédia s maskami o vypočítavosti
pozemšťanov.
Mimozemšťan Bubli letí obrovským a nekonečným vesmírom a hľadá planétu, na ktorej by pristál, aby splnil svoje špeciálne poslanie. Na planéte
Zem sa v jednej nemenovanej krajine pripravuje kandidát na prezidentskú kampaň. Pobehuje tu
sekretárka, pripravená je umelkyňa – učiteľka hymny, asistent chystá prezidentskú reč. Mimozemšťan
Bubli sa rozhodne pristáť práve sem. Asistentovi,
ktorý ho náhodne objaví, hneď napadne, že by to
mohol využiť v prospech svojho budúceho prezidenta. Nastáva však problém, lebo Bublimu nik nerozumie a nedá sa ho presvedčiť na spoluprácu.
Skúša to liečiteľ, aj lekár. Podarí sa niekomu nájsť
spôsob, ako sa s Bublim naučiť rozprávať? Ako objaviť spoločnú reč, kanál porozumenia medzi nami
a mimozemskou civilizáciou? Podarí sa nám porozumieť, prečo sem Bubli prišiel a aké má poslanie?
dĺžka predstavenia: 60 min
pouličné divadlo
(réžia)
Matteo Destro je taliansky režisér a tvorca originálnych masiek. Po štúdiu na univerzite v Padove
si rozširuje divadelné vzdelanie v Paríži, venuje sa
analýze pohybu a výrobe masiek. Pôsobí ako he-
Vhodné pre deti od 7 rokov, aj pre dospelých
rec, režisér, choreograf a divadelný pedagóg v rôznych divadelných spoločnostiach a v školách v Taliansku, Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, Izraeli
a USA. Vytvoril rôzne originálne sady masiek.
26 . j ú n 2014
štvrtok
14:00
Divadelné námestie
M í m M i r os l av K asp r z y k
:
pouličné divadlo
Zahrajme si rozprávky…
vhodné pre žiakov materských škôl, rodiny s deťmi a 1. stupeň ZŠ
hudba: Lukáš Kasprzyk SOUNDLINE
scéna: ulica
dramaturgia, réžia a choreografia: Miroslav
Kasprzyk
(réžia)
Miroslav Kasprzyk (r. 1962) je popredným slovenským mímom. S divadelnou múzou sa začal
kamarátiť prostredníctvom ochotníckeho divadla
v Liptovskom Hrádku, neskôr ho zaujala improvizá-
cia a pantomíma. Je zakladateľom slovenského festivalu pantomímy PAN. Spolupracuje s televíziami,
galériami, účinkuje na prestížnych festivaloch doma i vo svete. Pôsobí aj ako pedagóg.
obsadenie:
Šaško – mím Miroslav Kasprzyk
Veľmi improvizované, rozrozprávané a rozpohybované predstavenie, v ktorom dozrela dlhoročná
výučba a zábava s deťmi na javisku. Klasické aj autorské rozprávky Ťahal dedko repku, Išlo vajce na
vandrovku a O hadovi – v spoločnej réžii okamihu!
Stredoveký Šaško si v hľadisku vyhliadne malých
hercov. Po krátkej príprave a hereckých cvičeniach
spoločne zahrajú rozprávkové kusy. Šaško naviguje, vyučuje a rozprávkovo rozpráva známe i neznáme verzie všetkým – aj malým, aj veľkým, či dospelým… Nakoniec sú v rozprávkach a medzihrách
zapojení všetci. Neustála spolupráca v hľadisku i na
javisku prináša nečakané zvraty a úsmevy. Spoločná zábava divadlom dokáže poraziť trému a navodiť radosť z umenia. Hľadisko improvizuje, radí
a pomáha. Nuž a malí herci prežijú mnohokrát prvý
dotyk s javiskom a spojenie s hľadiskom…
dĺžka predstavenia: 45 – 60 min
71
72
27. j ú n 2014
14:00
piatok
Divadelné námestie
Tú l avé d i v a d l o
pouličné divadlo
Jakub Nvota
Cafe Dostoyevski
dátum premiéry: 29. 9. 2013
dramaturgia: Lucia Hurajová
scéna a kostýmy: Katarína Žgančíková
réžia: Jakub Nvota
obsadenie:
Jakub Nvota
Štefan Martinovič
Štefan Richtárech
Martin Meľo
Danica Matúšová
Zuzana Kyzeková
Jakub Ružička
Simona Holanová
Túlavé divadlo v smutno-smiešnom svete Dostojevského klaunov.
Dostojevskij nie je len autorom veľkých románov, ale aj veľmi bizarných a krásnych poviedok. Tri
neuveriteľné príhody z pera majstra ruskej literatúry inšpirovali aj Túlavé divadlo.
V Petrohrade ukazujú krokodíla. Ide sa pozrieť aj
úradník Ivan Matvejič. Čo sa mu stane? Krokodíl ho
zožerie. Ale to je všetko len začiatok. Práve týmto
činom totiž Ivan Matvejič začne skutočne žiť.
Istý krajčír sa spriatelí s bezdomovcom Jemeljanom. Keď mu zmiznú rajtky, začne ho podozrievať. Ale Jemeljan tvrdí, že rajtky nevzal. Verí svojej
lži, až kým…
dĺžka predstavenia: 90 min
Z podzemia vyliezajú ľudia. Žijú tam a prežívajú
príbeh nazvaný Historky z podzemia. Dostojevskij
tu majstrovsky vykresľuje obraz štyridsiatnika, ktorý patrí aj do dnešnej doby. Tá podobnosť problémov skutočne udivuje. Dostojevskij vás zasiahne
a usvedčí. Ale všetko sú to len príhody, nemusíte
ich brať vážne, koniec koncov, kto by veril ľuďom
z podzemia…
Vhodné pre divákov od 15 rokov
(réžia)
Jakub Nvota (r. 1977) absolvoval štúdium divadelnej réžie na VŠMU. Spolu s Kamilom Žiškom založil Túlavé divadlo a pôsobí v ňom ako umelecký
šéf a režisér. Spolupracuje s viacerými divadlami na
Slovensku, v Českej republike a Poľsku. Okrem réžie sa venuje písaniu divadelných hier a pesničkových textov.
28 . j ú n 2014
14:00
sobota
Divadelné námestie
D i v a d l o Zk u Fr aVo n
dátum premiéry: 16. 3. 2014
pouličné divadlo
Andrej Šoltés
Grimmovci, zakliati bratia
Vhodné pre divákov od 7 – 11 rokov
scéna, kostýmy: Naďa Salbotová
hudba: Michal Skačan
dramaturgia a pohybová spolupráca: kolektív
réžia: Andrej Šoltés, Martin Meľo
osoby a obsadenie:
William Grimm – Martin Meľo
Jakub Grimm – Andrej Šoltés
Magický príbeh o bratoch Grimmovcoch, ktorých rozprávky sú známe po
celom svete.
Všetko sa to začalo v časoch, keď sa ešte zaklínalo a čarovalo. Keď lesy boli plné zázračných bytostí, v zámkoch žili králi a princezné a o ich ruku bojovali udatní rytieri. Sú nimi aj bratia Grimmovci, Jakub a William. Putujú svetom a bojujú s neporaziteľnými obrami a čarodejnicami. Diváci sa prenesú do
magického sveta bratov, budú s nimi bojovať s obrom, navštívia zlú kráľovnú z rozprávky o Snehulienke, budú čeliť vlkovi z Červenej čiapočky. V príbehu sa objavia aj ďalšie postavy zo známych i menej známych rozprávok bratov Grimmovcov.
(réžia)
Andrej Šoltés a Martin Meľo tak veľmi túžili po predstavení, ktoré by sa dalo
zbaliť do dvoch kufrov… Tak v roku 2012 vymysleli Divadlo ZkuFraVon, naštudovali predstavenie Ako išlo vajce na vandrovku a odvtedy s ním putujú za deťmi po celom Slovensku. Ocenili ho aj dospelí, dôkazom je Zlatý gunár z Kremnických gagov 2013.
dĺžka predstavenia: 50 min
73
74
24 . j ú n – 28 . j ú n 2014
13:30 a 21:30
utorok – sobota
Divadelné námestie
každý deň pred predstavením pouličného divadla a pred večernou „open
air“ produkciou si na námestí pred divadlom zahrá jedna z týchto kapiel
utorok – Rasťo Novotný s kapelou
streda – TROLL (Tretia rocková oneskorená ľudová línia)
štvrtok – Homo sapiens
piatok – Sherpa band
sobota – Ľubo Šamo project
ko n c e r t y a p o u l i č n é d i v a d l o
Počas celého festivalu bude atmosféru Divadelného námestia dotvárať
Harry Teater z Banskej Bystrice so svojimi originálnymi divadelnými
„kúskami“ a živými pozvánkami na festivalový program.
24 . j ú n – 28 . j ú n 2014
11:00
utorok – sobota
foyer Národného domu
divadelný workshop tábora Wachumba
Každé festivalové dopoludnie je venované mladým nadšencom divadla. Wachumba – zážitkové
tábory a školské pobyty v spolupráci s SKD Martin pripravili workshop, zameraný na divadelnú
tvorbu. Vo foyeri Národného domu si pod vedením skúsených divadelníkov rozšíria poznatky podľa týchto tematických okruhov:
utorok – Vymýšľaj si! (dramaturgia)
streda – Ako na to? (réžia)
štvrtok – Poďme na to! (herectvo)
piatok – Pozri sa na to! (scéna, kostým)
sobota – Počúvaj! (scénická hudba)
s p r i evo d ný p r o g ra m
75
76
25. – 29. j ú n 2014
11:00
streda – nedeľa
s p r i evo d ný p r o g ra m
Študovňa Národného domu
Reflexia vybraných inscenácií z predchádzajúceho dňa. Odborné hodnotenia
v diskusii s divadelnými tvorcami. Svoj názor na inscenácie zaradené do hlavného programu predstavia slovenskí teatrológovia.
Moderuje: teatrológ Vladimír Štefko
Kritická platforma
25. – 29. j ú n 2014
utorok – sobota
Foyer Štúdia SKD
s p r i evo d ný p r o g ra m
Tvo ri vé d i e l n e p r e d e t i
sa konajú počas festivalových dní vždy po skončení
dopoludňajších rozprávkových predstavení
Program pre deti a tvorivé dielne uvádzame s láskavou podporou spoločností: Mondi SCP, Model Obaly a Wachumba – letné tábory.
77
78
25. j ú n 2014
14:00
streda
s p r i evo d ný p r o g ra m
Študovňa Národného domu
D i v a d e lný ú s t av B ratis l av a
Kultúrne dedičstvo národa zachovávame prostredníctvom fondov a našou povinnosťou je nielen ho ochraňovať, ale i sprostredkovať ďalším
generáciám. Divadelný ústav predstaví niekoľko
svojich aktuálnych výskumných a edičných projektov, vďaka ktorým sa vedomie o našej divadelnej
minulosti prenáša do prítomnosti modernými prostriedkami. Po prezentácii bude nasledovať diskusia s autormi projektov.
Programom sprevádza Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu.
14:00 – 14:30
Katalóg zbierok a fondov Divadelného ústavu
Katalóg zbierok a fondov Divadelného ústavu
je informačná on-line databáza prístupná pre verejnosť na webovej stránke Divadelného ústavu.
Je to dátový webový prehliadač, prostredníctvom
ktorého sa získavajú informácie z fondov a zbierok
DÚ. Údaje spracovávané v Divadelnom ústave tak
budú prístupné nielen odbornej, ale aj širokej laickej verejnosti. Návštevník webstránky môže vyhľadávať jednotlivo podľa tematických skupín (Inscenácie, Osobnosti, Divadlá a inštitúcie, Udalosti
a podujatia) alebo fulltextom vo všetkých skupinách naraz, podľa zvoleného hesla (napr. meno
herca) alebo skupiny hesiel (meno herca, meno
režiséra, divadlo). Súčasťou Katalógu sú aj digitál-
Prítomnosť divadelnej minulosti
ne kópie archívnych dokumentov (skeny fotografií
a iné zdigitalizované objekty), ktorých náhľad bude prístupný aj pre verejnosť. Návštevník tak bude môcť získať komplexnú informáciu o vyhľadávanom subjekte.
Súčasťou verejnej prezentácie pripravovaného Katalógu zbierok a fondov Divadelného ústavu budú praktické ukážky na príkladoch vybraných
inscenácií a osobností Slovenského komorného divadla v Martine.
14:30 – 15:00
Prezentácia interaktívneho DVD Herodes
a Herodias
Nový projekt Divadelného ústavu Prítomnosť
divadelnej minulosti prináša čo najširšiemu okruhu záujemcov interaktívny nosič (DVD-ROM), ktorý im pomocou archívneho materiálu atraktívnou
formou sprostredkuje divadelnú minulosť. Na pozadí inscenácií, ktoré závažnou mierou zasiahli do
divadelnej histórie, prezentujeme bohatstvo našich archívnych, múzejných a dokumentačných
fondov a zbierok, ako i spôsoby uchovávania divadelnej minulosti.
Okrem analýz, odborných štúdií a recenzií obsahuje DVD množstvo fotografií z inscenácií, denníky tvorcov, inscenačné texty, audiovizuálne spomienky pamätníkov i filmový bonus.
Interaktívne DVD je výsledkom systematického výskumu pracovníkov Centra výskumu divadla
a Oddelenia dokumentácie, informatiky a digitalizácie Divadelného ústavu a podáva doteraz najucelenejší obraz o javiskových podobách vrcholnej Hviezdoslavovej tragédie.
Prvé vydanie DVD Herodes a Herodias vychádza
v edícii Prítomnosť divadelnej minulosti Divadelného ústavu v Bratislave. Na jeho vzniku sa podieľali: Juliana Beňová, Anna Grusková, Karol Mišovic
a Zuzana Šnircová.
Partnerom projektu je Slovenské komorné divadlo v Martine, ktorého inscenácia z roku 1968
v réžii Ivana Petrovického významne prispela k inscenačnej tradícii tohto Hviezdoslavovho diela.
79
s p r i evo d ný p r o g ra m
15:00 – 15:30
Študovňa Národného domu
Mišo Kováč Adamov
Hra o svätej Dorote
Prezentácia publikácie za prítomnosti autora
Publikácia vznikla na základe systematického mnohoročného výskumu. Mišo Kováč Adamov v nej približuje legendu o svätej Dorote, jej bohatý výskyt
na Slovensku aj s presahom na európsku tradíciu. Sleduje adaptácie legendy
a jej rozličné regionálno-sociálne špecifiká. V druhej časti rekonštruuje rozličné varianty podania hry.
Knižné vydanie podáva doteraz najucelenejší obraz o slovenských hraných
podobách legendy aj s obohatením o pútavé spomienky na prieskum i zbieranie materiálu, ktoré sa zväčša dialo, neraz i dramaticky, počas totalitného režimu.
Prvé vydanie publikácie Hra o svätej Dorote vyšlo v edícii Slovenské divadlo Divadelného ústavu v Bratislave. Na príprave spolupracovali PhDr. Eleonóra
Klepáčová, Csc., prof. PhDr. Vladimír Štefko, Csc.
w w w.dot yk yaspojenia.sk
Festivalové menu
Obedové menu sa podáva v reštauráciách Pasáž (oproti divadlu)
a Česká hospoda počas celého festivalu v čase od 10:30 do 13:00 h za 3,25 €.
Večerné menu je v ponuke v reštaurácii Pasáž
v čase od 18:00 do 21:30 h za 3,40 €.
Vstupenky
Rezervácia on-line na: www.divadlomartin.sk
Predpredaj v pokladnici SKD:
v pracovných dňoch 10:00 – 16:00 h;
počas festivalu 8:00 – 19:00 h
Viac informácií
telefonicky 043/422 22 12 (pokladnica)
alebo 043/422 01 72 (úsek prevádzky)
e-mailom [email protected]
d o t y k y a s p oj e n i a 2014
Festivalový štáb
riaditeľ: František Výrostko
programový riaditeľ: Róbert Mankovecký
dramaturgická rada: Oleg Dlouhý, Róbert Mankovecký a Lenka Dzadíková (detský rogram)
sekretariát: Alexandra Kvašnicová
financie a fundraising: Soňa Buckulčíková
účtovníctvo a služby: Jana Majerová, Agnes Capková, Drahomíra Panušková,
Silvia Zacharová
PR a tlačové materiály: Tibor Kubička, Mira Kováčiková
technické zabezpečenie: Karol Čičmanec
scénograf: Jozef Ciller
organizačné zabezpečenie, servis pre divadlá: Anna Sochorová
marketing a vzťahy s divákmi: Katarína Kučová, Eva Ochodnická
ubytovanie: Stanislava Hurtová
technický štáb: Janka Nosálová, Mária Brachňáková, Zuzana Jankesová, Nina Malková,
Soňa Mušáková, Anna Paulovičová, Lila Pálešová, Juraj Bojnický, Jaroslav Daubner,
Marián Frkáň, Dušan Gabona, Peter Klaudíny, Miroslav Kopas, Vladimír Kubis,
Ján Kurhajec, Dalibor Pročka, Matej Zachar, Zdeněk Polášek, Matej Neradil,
Peter Bartoš, Daniel Kovalčík, Pavol Janský, Katarína Grosmanová, Gabriela Hritzová, Mária Modrovská, Božena Petrášová
Vizuál a propagácia
logo: Natália Jarembáková, redizajn loga: Ivan Bílý
zvučka: Miloslav Kráľ
rozhlasový a televízny spot: Róbert Mankovecký
fotodokumentácia: Braňo Konečný
webstránka: Róbert Sokol
vydalo: Slovenské komorné divadlo Martin
zostavila: Mira Kováčiková
zodpovedná redaktorka: Mira Kováčiková
foto: Braňo Konečný
dizajn: Ivan Bílý
print: NEOGRAFIA Martin
vydané: jún 2014
fotografie z inscenácií:
© Arabská noc / Dominik Janovský, Báthoryčka / Karin Dziadková, Zachráň si svojho
Afričana / Martin Palkovič, Čert a Kača/Ondrej Bereš, Opice z našej police / Ondrej Synak,
Tri prasiatka / Henrich Mišovic, Jasietka / Peter Halík, Pozor, dobrý pes / René Miko,
Cafe Dostoyevski / René Miko, Petr Veselý, Zahrajme si rozprávky / Marián Garai, Haló,
mimozemšťan? / Ctibor Bachratý, Peter Konečný, Lomidrevo / Jana Hajduková, Krajina
nepokosených lúk / Ľuboš Dobias, Nostalgia / Daniel Novotný, Seňora / Jano Štovka,
Olivier Production, Nescudzoložíš / Olexandra Sirko, Karpatský thriller / Ctibor Bachratý,
Potkany / Ctibor Bachratý, Kapitál / Zsuzsa Szkarossy, Modrofúz / Eduard Kudláč, Les /
Braňo Konečný, Na konci… / René Miko, Julio a Romea / Peter Brenkus, Babylonská
veža /Jaroslav Gondáš, Fusion / Katarina Bell, ChaOtica / Josepf Marčinský, Sado / Ctibor
Bachratý, Domov Eros Viera / Juraj Poliak, Michal Mikuláš, Kríza / Rebeka Hansman, Single
radicals / Peter Zakuťanský, Martin Rázus, Vnútro vnútra / Gabriela Zigová a ostatné
inscenácie/archívy divadiel
Fe s t i v a l D o t y k y a s p oj e n i a / ď a k uj e m e
partneri
Fe s t i v a l D o t y k y a s p oj e n i a / ď a k uj e m e
partneri
Fe s t i v a l D o t y k y a s p oj e n i a / ď a k uj e m e
mediálni partneri
Download

Katalóg - Dotyky a spojenia