Nástroj od Microsoftu - Windows Media Center
Alternatívou ako spracovávať signál z DVB-T tunera je použitie aplikácie, ktorú nájdete v systéme
Windows hneď po inštalácii. Spoločnosť Microsoft totiž do svojich posledných operačných
systémov integrovala program, ktorý sa má stať rozcestníkom pre všetky vaše multimediálne
chúťky. A jednou z hlavných funkcií Media Center, ako sa program Microsoftu výstižne nazýva, je
práve príjem digitálnej televízie.
Fakt, že sa jedná o aplikáciu od samotného výrobcu operačného systému a zároveň jedného z
najväčších vydavateľov softvéru vôbec, stavia Media Center do jasnej úlohy favorita. Či je toto
očakávanie oprávnené necháme už na vašom posúdení, rozhodne je však použitie tohto nástroja
pohodlné a má svoje kúzlo. Keď k tomu pripočítate nesporné kvality Media Center, ku ktorým
patrí výborný a prehľadný dizajn, dobrá stabilita a rýchlosť rozhrania, prepojenie s ďalšími
funkciami systému a skvelá podpora celého radu výrobcov tunerov, iste dôjdete k záveru, že
Media Center stojí minimálne za vyskúšanie.
Ako ho sprevádzkovať popíšeme v nasledujúcich odsekoch krok za krokom. A pretože úkony
potrebné pre naladenie digitálnej televízie na počítači sú u väčšiny programov v podstate dosť
podobné, veríme, že tento návod pomôže nielen užívateľom Media Center.
Sprevádzkovanie Media Center
Spustite aplikáciu Media Center. Po krátkej animácii sa zobrazí základné menu programu, ktoré
tvoria rozcestník medzi všetkými funkciami programu. Nás bude zaujímať položka "Televízia",
avšak skôr, ako bude dostupná, musíme prejsť nastavením televízneho tunera. Za predpokladu,
že už máte tuner správne podľa pokynov výrobcu nainštalovaný (ak nie, urobte tak - postup bude
popísaný v manuáli zariadení), môžete prejsť na položku Úlohy-Nastavenia.
V menu nastavenia vyberte Televízia> Televízne signál> Nastaviť televízny signál. Ak sa zobrazí
upozornenie, potvrďte ho kliknutím na "Áno". Aplikácie zisťuje, v akej oblasti sa nachádzate.
Budete vyzvaní na zadanie PSČ. To poslúži k určeniu regiónu, v ktorom sa nachádzate a
následnému upresneniu nastavenia televízie práve pre túto oblasť.
Odsúhlasenie podmienok spoločnosti Microsoft je nevyhnutným predpokladom pre pokračovanie
v nastavení. Akceptujte ich teda zatrhnutím poľa "Súhlasím" a pokračujte "Ďalšie".
Potom už len stačí uviesť, či chcete prijímať TV pomocou kábla, satelitu či antény (náš prípad) a
či máte pripojený set-top-box (tu pravdepodobne vyberiete"Nie", ak neplánujete rozvod signálu z
PC). Nakoniec vyberte, že sa chystáte prijímať DVB-T.
Týmto okamihom začína proces ladenia tunera a nachádzanie kanálov. O postupe vás informuje
grafický ukazovateľ (pozri obrázok 1.3).
Po pár minútach nasleduje okno so správou o naladených staniciach (obr. 1.4), kde vidíte ich
zoznam. Počet kanálov sa líšia podľa oblasti a kvality pokrytia. Ak ste s výsledkom spokojní,
pokračujte kliknutím na "Ďalšie". Media Center vás informuje o úspešnosti akcie a tým proces
ladenia kanálov končí. Je možné, že bude potrebné reštartovať počítač alebo aplikáciu Media
Center.
Sledovanie kanálov
Kliknutím na zelenú ikonu "Windows" v ľavom hornom rohu aplikácie sa vrátite do základného
menu, kde vyberiete možnosť Televízia a v podponuke Živé vysielanie.
Spustí sa prehrávanie niektorého z naladených kanálov. Na ovládanie prehrávania je určená
spodná lišta s tlačidlami (obr. vyššie), ktorých účel určite nie je treba dlho vysvetľovať. Spustenie
a pozastavenie, úprava hlasitosti, zapnutie nahrávania a samozrejme prepínanie kanálov a rýchly
prístup k oknu EPG. Všimnite si však časovej osi (ten istý obrázok - rámček 1), ktorá znázorňuje
prebiehajúci program od okamihu, kedy ste na neho prepli. Vďaka tomu, že sa vysielanie ukladá
do dočasnej pamäti, ho môžete kedykoľvek pozastaviť alebo vrátiť až do chvíle, kedy ste na neho
preladil. Táto funkcia, nazývaná TimeShift, sa hodí kedykoľvek, keď si potrebujete odskočiť do
obrazovky.
Ďalšiu ponuku vyvoláte, kedykoľvek kliknete pravým tlačidlom myši do obrazu.
V prípade, že si nechcete nechať ujsť svoj obľúbený program, Media Center vám dokáže zistiť,
kedy bude vysielaný a v prípade záujmu ho aj nahrať. O nahrávaní bude reč nižšie, teraz sa
pozrime na to, ako funguje vyhľadávanie relácií. Presuňte sa do hlavného menu a vyberte
ponuku Televízia> Vyhľadávanie (obr. 1.7).
Objaví sa okno, v ktorom môžete zadať svoje kritériá vyhľadávania. Možné je samozrejme hľadať
reláciu podľa názvu, ale aj podľa kľúčového slova alebo kategórie, do ktorej spadá. Dokonca je
však možné nájsť si film či seriál, v ktorom hrá váš obľúbený herec alebo herečka, alebo ktorý je
režírovaný konkrétnym režisérom.
Nahrávanie
Nájdený program je potom možné pridať do fronty pre nahrávanie. V prípade, že sa jedná o
seriál, alebo sériu dokumentárnych filmov, zobrazí Media Center aj možnosť nahrávať každú
epizódu - "Nahrať seriál" (obr. 2.1).
Vyhľadanie programu je však len jednou z možností, ako vybrať program pre
nahrávanie. Nahrávať môžete tiež relácie nájdené v EPG, možnosť nahrávania nájdete aj po
rozkliknutí uvedenej doplnkovej ponuky vo vysielaní (pravým tlačidlom kamkoľvek do obrazu) pod záložkou "Akcia" je aj možnosť nahrávania.
Okamžite nahrávať bežiaci program je možné aj stlačením červeného tlačidla "Record" na lište
ovládacích prvkov (pozri 1 na obr 2.3).
Umiestnenie a prehrávanie nahraných relácií
Teraz teda vieme, ako nahrávať relácie. Avšak kde sú uložené a ako sa k nim dostať? Aby sme
nastavili úložisko pre nahrávanie, musíme späť do hlavného menu.V ponuke Úlohy> Nastavenia>
Televízia> Nahrávanie sa nachádza 4 ponuky, pomocou ktorých môžeme nastaviť všetko, čo
súvisí s nahrávaním.
Pre nás je teraz dôležitá položka Úložisko pre nahrávanie (obr. 2.4). Pod ňou sa skrýva
umiestnenie našich nahrávok, ktoré môžete zmeniť podľa ľubovôle. Svoju voľbu potvrdíte
kliknutím na "Uložiť".
K nahratým reláciám sa teraz dostanete dvoma spôsobmi. Môžete s nimi nakladať pomocou
prieskumníka (nájdete ich v priečinku, ktorú ste zadali v ponuke Úložisko pre nahrávanie), alebo
priamo z menu Media Center.
V hlavnom menu stačí otvoriť okno ponuky Nahrané relácie (Televízia> Nahrané relácie) - (obr.
2.5). Tu nájdete prehľadne usporiadané všetky nasnímané záznamy. Sú pomenované názvami
relácií a TV staníc, takže sú ľahko rozpoznateľné. Naviac je možné ich rôzne radiť, k dispozícii sú
i doplnkové informácie EPG. Ovládanie prehrávania prebieha rovnako ako v prípade živého
vysielania.
Download

Návod - Príjem DVB-T vysielania v programe