w w w . s e u . e d u . t r
Selahaddin
Eyyubi Kimdir
1
138 yılında Tikrit’te doğmuştur. Mısır, Suriye, Yemen ve Filistin sultanı ve Eyyubi
hanedanının ilk hükümdarı. Kudüs’ü Haçlılardan alarak (2 Ekim 1187) kentte 88 yıl süren
Frank işgaline son vermiş, Bölgedeki katliamları durdurmuştur. Hıristiyanların düzenledikleri III. Haçlı Seferi’ni etkisiz hale getirmiştir.
Irak’taki Selahaddin şehri ve Selahaddin Kartalı
da onun adını taşımaktadır. 4 Mart 1193 tarihinde Şam’da vefat etti. Mezarı Emeviye Camii
haziresindedir.
Şark’ın En Sevgili
Sultanı
Bilgi
Selahaddin Eyyubi Eğitime çok büyük önem veren bir alimdi.
Şark’ın En Sevgili Sultanı Selahattin Eyyubi Diyarbakır’ın fethi esnasında kendisine getirilen
ganimetten sadece kitapları aldığını biliyor
muydunuz?
w w w . s e u . e d u . t r
Rektörün Mesajı
Ü
niversiteler eğitim-öğretim ile birlikte araştırma
ve yayın olmak üzere üç temel alanda çalışmaları beklenmektedir. Yeni kurulan bir üniversite
olarak eğitim-öğretime ciddi bir ağırlık vermekle
beraber bilimsel araştırmalar yapmayı da olmazsa olmaz
misyonumuz olarak belirledik. Nasıl veya hangi konuda
araştırma yapmalıyız sorusuna ise bulunduğumuz coğrafyanın ihtiyaçları göz önüne alarak belirledik. Günümüzde
üniversiteler sanayi ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
ve AR-GE çalışmalarıyla ön plana çıkmakta olduğunun bilincinde olarak açılıyoruz.
En büyük önceliğimiz ise; erdemli, sorgulayıcı, hedefi olan
ve bu hedefe ulaşmak için birçok seçeneği aynı anda göz
önüne alabilecek yetenekte, dünyaya açık, evrensel değerleri özümsemiş, özgüveni yüksek ve bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilen bir nesil yetiştirmektir.
Sevgili Gençler!
İyiki varsınız! Ülkemizin aydınlık geleceği sizlerin başarısına bağlıdır. Sizler bizim varlık nedenimizsiniz. Hayatınızın
en önemli tercihlerinden birini yapmaktasınız, çünkü seçeceğiniz üniversite ile bundan sonra ki hayatınızın nasıl
olacağını belirleyecek ve bir ömür ben bu üniversiteden
mezun oldum diyeceksiniz. Sizleri bugünlere getiren öğretmenleriniz ve ciddi fedakarlıklara katlanan ailelerinize
karşı da büyük bir sorumluluğunuzun olduğunu asla unutmayınız. Selahaddin Eyyubi Üniversitesi olarak gerek ulusal gerekse uluslararası işbirlikleri yaparak ve iş dünyası
ile yakın ilişkiler kurarak, uzman akademik kadromuzla,
geniş imkanlara sahip olacak kampüsümüz ve modern
eğitim anlayışıyla dünyadaki tüm çağdaşları ile rekabet
edebilecek mezunlar yetiştirmekten onur duyan bir üniversite olarak bizler her zaman sizlerin yanında olacağız.
Amacımız sizlere sadece eksiksiz bir akademik donanım
ve mesleki eğitim değil, bununla birlikte zengin bir sosyal-kültürel ortam ve henüz öğrencilik yıllarında iş dünyasıyla yakından iletişim olanağı sağlıyoruz. Yakın bir gelecekte hep beraber SEU’i daha iyi noktalara taşıyacağımıza
yürekten inanıyorum.
Bu duygularla hepinize saygılarımı ve
sevgilerimi sunuyorum.
Rektör - Prof. Dr. Ekrem DOĞAN
w w w . s e u . e d u . t r
Medeniyetler
Mirası
D
iyarbakır Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mezopotamya’nın kuzeyinde yer almaktadır. Malatya, Elezığ, Bingöl, Muş, siirt, Mardin, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman illeriyle çevrelenmiş olan
Diyarbakır ili, tüm bölgesel özellikleri sinesinde toplar. 13 ilçesi bulunmaktadır. İl merkezi Diyarbakır kenti 7500 yıllık bir geçmişe sahiptir. Tarihin her döneminde büyük uygarlıkların, kültürel ve
ekonomik hareketlerin merkezi olarak kabul edilen Diyarbakır, birbirini izleyen 26 değişik uygarlığa
beşiklik etmiştir. M.Ö. 3000 yıllarında Hurrilerden başlayarak Osmanlılara kadar uzanan yoğun bir
tarihi olan Diyarbakır’da yaşayanlar, dönemlerine ait izlerle kenti ölümsüzleştirmişlerdir. Bu eserlerin başında kuşbakışı bir kalkan balığını andıran biçimiyle kenti kuşatan surlar gelir. Diyarbakır
surları Dünyada tarihi bakımından ilk sıradadır.
w w w . s e u . e d u . t r
w w w . s e u . e d u . t r
SEU’da Öğrenim
Bursları ve
Bursplus
S
elahaddin Eyyubi Üniversitesi’nde verilen tüm burslar karşılıksız olup, normal öğrenim süresince, eğitim-öğrenim ücretini kapsar.Tam burslu, %70, %50
burslu ve %25 burslu programlara kayıt yaptıran öğrenciler için bu bursları, normal öğrenim süresince hiç bir
şekilde kesilmemektedir.
1.EĞİTİM BURSU
2.BAŞARI BURSU
1.EĞİTİM BURSU
Ö
SYM tarafından gerçekleştirilecek
LYS-YGS sınavlarının sonucunda Tercihlerine göre Üniversitemize yerleşen öğrencilerin yerleşme puanları baz
alınarak kazanılan burstur.
3.SKS BURSU
4.BURSPLUS
%100 Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğretim ücretinin tamamından;
%75 Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğretim ücretinin dörtte üçünden;
%50 Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğretim ücretinin yarısından;
%25 Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğretim ücretinin dörtte birinden
muaf tutulmaktadır.
2. BAŞARI BURSU
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek LYS-YGS
sınavlarının sonucunda, Üniversitemize
yerleşen öğrencilerin
sınavlarda ki dereceleri
baz alınarak verilen
burstur. YDİL- 1 puanı
hariçtir.
İlk 100’e girenlere aylık..................................................................................2000 TL
101 – 1000 arasına girenlere aylık……………………………………………………...1000 TL
1001 – 3000 arasına girenlere aylık…………………………………………………... 500 TL
3001 – 5000 arasına girenlere aylık…………………………………………………....200 TL
3. SKS BURSU
4. BURSPLUS
S
Y
anat, Kültür veya Spor alanında Üniversiteyi başarı ile
temsil edecek öğrencilere Mütevelli Heyetince belirlenen tutar ve sayıda olmak üzere Sanat, Kültür ve Spor
Bursu verilir.
Karate, judo, badminton, atıcılık, masa tenisi, kort tenisi, eskrim, güreş, atletizm, satranç branşlarda milli sporcu olanlara, son iki yılda milli olduklarını ilgili federasyonca belgelemek, spora aktif olarak devam ediyor olmak,
Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği adına lisans çıkartarak yarışmalara katılmak şartıyla
%100 öğrenim bursu verilir.
Ayrıca öğrenime başladıktan sonra Dünya ve Olimpiyat, Avrupa ve Türkiye şampiyonu olduğu ayı takiben o yılın öğretim
süresince ayda 600 TL, 500 TL, 400 TL burs verilir.
ıllık Not Ortalaması tabloda belirtilen derecelerde olan öğrencilere akademik başarı bursu verilmektedir.
Üniversitemizde öğrenimlerini başarı ile sürdüren lisans ve ön lisans öğrencilerinden ağırlıklı
yılsonu not ortalamasına göre
4.00 – 3.90 arasında olanlar %100,
3.89 – 3.80 arasında olanlar %50,
3.79 – 3.70 arasında olanlara ise %25 oranında Mütevelli Heyetinin belirlediği öğrenci sayısı
kadar başarı bursu verilir ve eğitim ücretlerinden düşülür.
Bu burslar öğrencilerin başarılı oldukları akademik yılın sonunda değerlendirilerek, izleyen
akademik yılda (1 yıl süreyle) uygulanır.
w w w . s e u . e d u . t r
2014-2015 Eğitim Öğretim
Döneminde Açılan Bölümler
ve Kontejanlar
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü (Tam Burslu) MF-3 puan türünden Hemşirelik Bölümü (%50 Burslu) MF-3 puan türünden Hemşirelik Bölümü (%25 Burslu) MF-3 puan türünden Hemşirelik Bölümü (Ücretli) MF-3 puan türünden 6 Öğrenci
9 Öğrenci
18 Öğrenci
27 Öğrenci
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü (Tam Burslu) TM-1 puan türünden İşletme Bölümü (%75 Burslu) TM-1 puan türünden İşletme Bölümü (%50 Burslu) TM-1 puan türünden İşletme Bölümü (%25 Burslu) TM-1 puan türünden İşletme Bölümü (Ücretli) TM-1 puan türünden
6 Öğrenci
4 Öğrenci
25 Öğrenci
20 Öğrenci
6 Öğrenci
Sağlık Meslek Yüksekokulu
Fizyoterapi (Tam Burslu) YGS-2 puan türünden Fizyoterapi (%50 Burslu) YGS-2 puan türünden Fizyoterapi (%25 Burslu) YGS-2 puan türünden Fizyoterapi (Ücretli) YGS-2 puan türünden 4 öğrenci
4 öğrenci
16 öğrenci
16 öğrenci
Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret Bölümü (Tam Burslu) YGS-6 puan türünden Dış Ticaret Bölümü (%50 Burslu) YGS-6 puan türünden Dış Ticaret Bölümü (%25 Burslu) YGS-6 puan türünden Dış Ticaret Bölümü (Ücretli) YGS-6 puan türünden Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) YGS-6 puanından Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) YGS-6 puanından Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu) YGS-6 puanından Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretli) YGS-6 puanından Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Sağlık Kurumları Yöneticiliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Sağlık Kurumları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Hemşirelik Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı
Hemşirelik Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Programı
w w w . s e u . e d u . t r
5 Öğrencii
20 Öğrenci
15 Öğrenci
10 Öğrencii
5 Öğrencii
10 Öğrenci
15 Öğrenci
20 Öğrenci
AKADEMİK
SEU
Fakülteler
• Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
• İlahiyat Fakültesi
• Yabancı Diller Yüksekokulu
SEU
Enstitüler
• Sosyal Bilimler Enstitüsü
• Sağlık Bilimleri Enstitüsü
• Fen Bilimleri Enstitüsü
• Yerel Diller Enstitüsü
SEU
Meslek Yüksekokulları
• MYO
• Sağlık Meslek Yüksekokulu
SEU
Yabancı Diller Yüksekokulu
SEU
Sürekli Eğitim Merkezi
• Açıköğretim Fakültesi Programları
• Kurumsal Eğitimler
• Sertifika Programları
• Dil Programları
• Yüksek Lisans Programları
SEU
Uzaktan Eğitim Merkezi
w w w . s e u . e d u . t r
SEU
SÜREKLİ
EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA
MERKEZİ
G
ünümüzde sürekli değişen rekabet ortamında motivasyon ve eğitimli iş gücü,
özel ya da kamu kurumları için hiçbir zaman olmadığı kadar büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir. Çalışma hayatının ihtiyaçları gelişen
teknoloji ve rekabet ortamının getirdiği yenilikler
nedeniyle oldukça hızlı bir şekilde değişim göstermektedir. Günümüzde çalışanlarda aranan nitelikler yakın geçmişle kıyaslandığında oldukça büyük
farklılıklar içerir. Buna ek olarak teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler nedeniyle çalışanlar sahip
oldukları bilgileri sürekli güncellemek zorundadır.
Bu koşullar altında sürekli eğitime gereken önemi
veren çalışanlar ve işverenler başarıya giden yolda
her zaman rakiplerinden daha önde olacaklardır.
SESEM, Düzenlediği eğitim programları ile kurumsal ve bireysel ihtiyaçlara nitelikli çözümler üreterek etkin eğitim modelleri oluşturur.
SESEM’in amacı; Üniversitenin eğitim-öğretim
verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda örgün
öğretim dışında kalan eğitim-öğretim programları, seminerler konferanslar, lisans tamamlama,
pedagojik formasyon, yabancı dil eğitimleri, Spor
Sanat ve Kültür eğitimleri gibi eğitimler ve sosyal etkinlikler ile kamu kurumlarına, özel sektör,
uluslararası kuruluşlara ve Toplumdaki bireylere
hizmet götürmek ve bu hizmetler aracılığı ile Üniversitenin bu kuruluş ve bireyler ile olan işbirliğinin gelişmesinde katkında bulunmaktır.
1. YABANCI DİL EĞİTİMLERİ
2. SERTİFİKA PROGRAMLARI
3. KURUMSAL EĞİTİMLER
4. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
5. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME PROGRAMLARI
6. YÜKSEKL LİSANS PROGRAMI
7. SPOR SANAT VE KÜLTÜR PROGRAMLARI
SEU UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
SUZEM, Uzaktan Eğitim Merkezi, Ülkenin dört bir yanından öğrencilere modern ve kaliteli bir eğitim sağlamak adına kurulmuştur. Merkez, modern bir bilişim
platformu ile desteklenmekte olup, deneyimli bir ekip
tarafından yöneltilmektedir. Ülkenin dört bir yanından
öğrenciler internet ortamında sisteme kolayca erişebilmekte ve dersler internet üzerinden anlatılmaktadır.
w w w . s e u . e d u . t r
SEU’da Yaşam
Modern ve Akıllı Kampüs
Modern dersliklerin yanında öğrenciler için
barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçların karşılanması amacıyla yurt, spor tesisleri, sağlık
merkezleri ve kafeteryalar yer almaktadır.
Son teknoloji ile donatılan sınıflarımız da ve
kampüsümüzde öğrencilerimiz her noktadan
internete bağlanabilmekte ve derslerini izleyebilmektedirler.
Zengin Kütüphane ve Teknoloji Odaklı Eğitim
K
ütüphanemiz, Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek,
ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmak amacıyla
kurulmuştur. Üniversitemiz öğrencileri ile akademik
ve idari personelimiz, Kütüphanemizin üyesi kabul
edilerek, Kütüphanenin sağladığı hizmetlerden yararlanabilmektedir. Üniversite dışından gelen araştırmacılar ise kütüphane koleksiyonun da bulunan
her türlü kaynaktan kütüphane içerisinde yararlanabilmektedir.
Kütüphane kaynaklarımız dünyanın ve ülkemizin
önde gelen yayınevlerine ait basılı kitap ve dergilerinin yanı sıra e-veritabanları, e-kitaplar, e-dergiler,
ve multimedya kaynakları ile zengin bir koleksiyona
sahiptir.
w w w . s e u . e d u . t r
Spor Tesisleri ve Aktivite
Olanakları,
Ö
ğrencilerimizin sportif gelişmelerine katkıda bulunabilmek, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal
gereksinimlerini karşılamak ve
öğrencilerin bir araya gelerek
organize hareket etmesini sağlamak amacıyla, sportif etkinliğini
yapabilecek olduğu her türlü imkanı sunmaktadır.
Çeşitli spor tesislerinin bulunduğu Üniversitemizde öğrencilerimiz birçok branşta etkinliklere
katılır. Farklı branşlarda spor
kursları ve turnuvalar düzenlenir.
Spor salonu bünyesinde çeşitli
mekanik ve elektronik spor aletlerinin yer aldığı fitness-center,
hakem odası, giyinme odaları,
duşlar ve kafeterya yer almaktadır. Ayrıca açık spor alanlarında futbol, basketbol ve voleybol
sahaları, yürüyüş parkuru ile öğrencilere sosyal ve sportif aktivite
imkanları sunulmaktadır.
w w w . s e u . e d u . t r
Kariyer Planlama Merkezi
K
ariyer Planlama Merkezi,
öğrencilere gerek öğrenimleri sırasında gerekse mezuniyetleri sonrasında sağlıklı
sosyal ilişkiler kurmaları ve
başarılı çalışmalar yapabilmeleri konusunda danışmanlık
desteği sağlanması için kurulmuştur.
Merkezimiz, öğrencilerle iş
dünyasını buluşturma çalışmalarına özel önem vermektedir.
Akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilere yönelik olarak
akademik danışmanlık hizmeti
de yürütülmektedir. Bu amaçla uluslararası düzeyde eğitim
veren üniversitelerle işbirliği
yapılmaktadır.
Yurt ve Barınma
İmkanları
S
elahaddin Eyyubi Üniversitesini kazanan öğrencilerin ihtiyaçları için
anlaşmalı yurtlarda barınma hizmeti
sunulmaktadır. Yurtlar, öğrencilerin huzurlu ve konforlu bir ortamda konaklayabilecekleri altyapı ve donanıma sahiptir.
Yurtlarımızda 24 saat boyunca sıcak su,
öğün yemekleri, internet salonu, dinlenme
salonları, Tv salonları, çamaşırhane, kantin
ve spor imkanları mevcuttur.
w w w . s e u . e d u . t r
w w w . s e u . e d u . t r
w w w . s e u . e d u . t r
Farklı Diller ,
Renkli Gelecekler...
Farklı
Dillerde
Eğitim İmkanı:
İngilizce, Kürtçe,
Yerel
Dilleri
Öğrenme İmkanı:
Kurmanci, Soranice,
Zazaca ve
Arapça
w w w . s e u . e d u . t r
Fransızca, İspanyolca,
İtalyanca,
Çince
Yerel
Dillerde
Yüksek Lisans
İmkanı
w w w . s e u . e d u . t r
Download

w w w . s e u . e d u . t r - Selahaddin Eyyubi Üniversitesi