JAR 2015 | Magazín pre lepšiu úrodu
osivá
Nové odrody
***
Kukurica arturo
***
Sója fazuľová abelina
Sója fazuľová amandine
Sója fazuľová picor
osivá / Jar 2015
strana 2
OBSAH
Ing. Viliam KURINEC
Riaditeľ
Ing. Anna KRAJČIOVÁ
Riaditeľka
Milí kolegovia, priatelia a
obchodní partneri
v poľnom hospodárení máme každý rok
zmenu v počasí, cenách, úrodách, menia
sa odrody v jednotlivých plodinách,
prichádzajú stále novšie a výkonnejšie.
Tak je to aj s ľuďmi. Jedni odchádzajú a
iní prichádzajú s novým elánom a
vyššími cieľmi. V Saatbau
Slovensko s.r.o. tiež dochádza ku
koncu roka 2014 k zmene. Ja, po 18-tich
rokoch úspešného vedenia tejto
spoločnosti odchádzam splniť si sny, na
ktoré som si doteraz nenašla čas a na
ktoré sa teším. Chcem sa touto cestou s
vami rozlúčiť a zaželať vám veľa
úspechov v práci, pokoja a lásky v
rodinách, dobré počasie na poliach,
vysoké úrody v sýpkach a hlavne veľa
zdravia. Môjmu nástupcovi, Vilkovi
Kurincovi, želám úspech, dobré nervy a
výborné obchodné vzťahy.
Anna Krajčiová
Vážené kolegyne a
kolegovia poľnohospodári,
obchodní partneri
SAATBAU SLOVENSKO s.r.o.,
keďže život je zmena a zmena je život a mám
rád výzvy, tak som sa rozhodol po rokoch
zasvätených budovaniu značky, pre ktorú
som vlastne pracoval po celý svoj doterajší
profesionálny život, prijať novú výzvu. Moja
hlavná túžba a záujem bol pracovať s
kvalitnými osivami pre slovenských
poľnohospodárov, šíriť ich a podporovať
dosahovanie čo najlepších úrod, hektárových
výnosov a pomáhať zarábať
poľnohospodárom a dodávateľom do systému
peniaze, ktoré sú extrémne dôležité pre
rozvoj každého podniku a celého odvetvia. Aj
u mňa nastal čas na zmenu a rozhodol som
sa svoju prácu pre tím a s tímom spoločnosti
Saatbau Slovensko s.r.o. zamerať na
kvalitné stredoeurópske odrody a hybridy
osív, ktoré sú tu doma a zaslúžia si nie len
veľmi vysokú pozornosť, ale aj záujem zo
strany pestovateľov aj distribútorov. Chcem
sa poďakovať Anke za doterajšiu výbornú
prácu a využijem všetky svoje vedomosti,
skúsenosti a energiu na vytvorenie najvyššej
dôvery, nie len v naše produkty a tím ľudí,
ale aj do vybudovania korektných a
nadštandardných vzťahov s Vami, našimi
zákazníkmi. Zasejeme okrem kvalitných osív
aj kvalitné vzťahy, aby sme zožali dobrú
úrodu, úspech a radosť zo spolupráce.
Viliam Kurinec
KUKURICA
STRANA
EDUARDO
FAO 210
3
ARTUROFAO240
3
NEW
CONCORD
FAO 250
3
DANUBIO
FAO 260
4
SL BAHATO
FAO 270 5
VINCENTO
FAO 290
5
ANGELO
FAO 300
6
MATTEO
FAO 310
6
EXXCLAM
FAO 310
7
AMANDO
FAO 320
8
DODIXX
FAO 340
8
ARVEDO
FAO 350
9
DOBROTO FAO 360
9
TORRANO
FAO 360
10
OXXYGEN
FAO 380
11
ES SENSOR
FAO 390
10
ROXXY
FAO 400
12
REALLI CS
FAO 420
12
GRANDIO
FAO 420
13
LOUBAZI CS
FAO 440
13
KING
FAO 500
14
GRATIFI CS
FAO 550
14
CIROK
GOLIATH
14
SÓJA FAZUĽOVÁ
MERLIN000+
NEW
ABELINA000+
LISSABON000
AMANDINE00
NEW
CORDOBA00
LIVIUS00
ELIOT00
CARDIFF00
ES MENTOR
00
KENT0+
PICOR0NEW
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
21
SLNEČNICA
FABIOLA CS
IMERIA CS CL
15
15
REPKA JARNÁ
GRIFFIN
16
TEKVICA OLEJNÁ
BEPPO
16
ĽAN OLEJNÝ
RECITAL
16
JAČMEŇ JARNÝ
WILMA
23
OVOS SIATY
BARON
TYPHON
23
23
PŠENICA JARNÁ
SW KADRILJ
22
PŠENICA JARNÁ TVRDÁ
DUROFLAVUS
DUROMAX 22
22
TRICALE JARNÉ
DUBLET
23
osivá / Jar 2015 / Kukurica strana 3
fao 240 | tvrdý
fao 210 | tvrdý
ARTURO
eduardo
Prvá úroda do sila
Odolný mladík
Je veľmi skorý dvojlíniový hybrid určený pre pestovanie na siláž,
s možnosťou využitia aj do okrajových oblastí pestovania
kukurice. V štátnych odrodových skúškach bol skúšaný v rokoch
2007-2008. Typ zrna je tvrdý. Šúľok je krátky až stredne dlhý.
Hybrid dosiahol za skúšané obdobie priemernú úrodu suchej
hmoty 22,1 t/ha, čo je 114,5% na priemer kontrolných hybridov.
Priemerná úroda zelenej hmoty bola 61,9 t/ha, čím prevyšuje o
9% priemernú úrodu kontrolných hybridov. Patrí do skupiny
plastických hybridov. Nemá špeciálne požiadavky na podmienky
pestovania. Dobre znáša aj neskoršie termíny sejby a je vhodný
aj na výsevy po zbere silážnej raže a hrachu.
Arturo je skorý hybrid kukurice s viacnásobným využitím.
Dosahuje vysoké úrody zrna aj silážnej hmoty. Typ zrna je tvrdý.
Hybrid má rýchly počiatočný rast a veľmi dobrú odolnosť proti
chladu. Preto je ho možné využiť aj na skoré výsevy a pre
pestovanie v chladnejších oblastiach. Rastliny sú veľmi vysoké s
dobrou odolnosťou proti poliehaniu a dobrým stay green. Má
vynikajúci zdravotný stav ,hlavne odolnosť proti fuzáriám a
helmintospóriu.
• veľmi skorý dvojlíniový hybrid
• vhodný na pestovanie na siláž
• možnosť využitia aj v okrajových oblastiach pestovania
• Vysoké úrody zrna a siláže
• Viacnásobné využitie
• Veľmi dobrý stay green
• Vynikajúci zdravotný stav
NEW
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky: 85 000 - 90 000 zŕn/ha
• horšie podmienky: 80 000 - 85 000 zŕn/ha
Výnos zrna [tona na hektár pri 14%]
2
1
0
6,3
4,6
Zdroj: Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2013
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky:
90 000 - 95 000 zŕn/ha
• horšie podmienky:
85 000 - 90 000 zŕn/ha
CONCORD
Stále viac a viac
Skorý hybrid kukurice s viacnásobným využitím: na zrno, CCM a
siláž. V Rakúsku bol registrovaný v roku 2012. Hybrid má rýchly
počiatočný rast, preto je ho možné využiť aj na neskoršie termíny
sejby. V kukuričnej výrobnej oblasti aj po zbere ozimných
medziplodín. Rastliny sú vysoké s dobrou odolnosťou proti
poliehaniu. Typ zrna je tvrdý. Pri využití na zrno dobre stráca vodu
pri dosiahnutí vysokých výnosov. Zdravotný stav listov a šúľkov je
veľmi dobrý.
• viacnásobné využitie
• rýchly počiatočný rast
• možné využiť aj na neskoršie termíny sejby
Výnos zrna [tona na hektár pri 14%] 8
6,86
5,71
4,57
3,43
2,29
1,14
0
PD Komoča
3
Instinct Veľký Blh
4
fao 250 | tvrdý
Donau Farm Kalná
5
PD Komoča
7
6
7,5
5,4
Zdroj: Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2013
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky:
85 000 - 90 000 zŕn/ha
• horšie podmienky:
80 000 - 85 000 zŕn/ha
fao 260 | medzityp
DANUBIO
Vysoká energia
DANUBIO je nová hviezda v sortimente stredne skorých
hybridov FAO 260 s využitím predovšetkým na siláž. Je ho
možné využiť aj na výrobu zrna. Rastliny sú veľmi vysoké,
dosahujú výšku až 335-340 cm. Steblo je pevné s dobrou
odolnosťou proti poliehaniu. Nasadenie šúlku je vo výške 150
cm. Typ zrna je tvrdý až medzityp. Hybrid má veľmi rýchly
počiatočný rast. Odolnosť proti chladu je tiež veľmi dobrá. Má
dobrú odolnosť proti chorobám listov /helmintosporióze/ a
chorobám klasov.
• stredne skorý hybrid s využitím predovšetkým na siláž
• rýchly počiatočný rast
• dobrá odolnosť proti chladu
Výnos zrna [tona na hektár pri 14%]
5,71
4,57
3,43
2,29
1,14
0
7,2
G Progres Slepčany
6,86
PD Komoča
8
6,6
Zdroj: Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2013
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky:
85 000 - 90 000 zŕn/ha
• horšie podmienky:
80 000 - 85 000 zŕn/ha
osivá / Jar 2015 / Kukurica strana 5
fao 270 | zub
sl bahato
Viac peňazí z poľa
Skorý hybrid určený pre pestovanie na zrno predovšetkým v
repnej výrobnej oblasti. Typ zrna je medzityp až konský zub.
Šúlok je krátky až stredne dlhý, vreteno je tenké. Farba korunky
je žltá. Vreteno má silné až veľmi silné antokyanové sfarbenie.
Hybrid je odolný proti lámaniu rastlín a je vhodný na pestovanie
aj do suchších oblastí. Počiatočný vývoj je pomalší, výška rastlín
a nasadenie šúľkov je stredné. Odporučená hustota porastu je
85 000 rastlín na ha. SL BAHATO bol skúšaný v štátnych
odrodových skúškach v rokoch 2007-2008. Za skúšané obdobie
dosiahol priemernú úrodu 11,46 t/ha, čo je 103,7% na priemer
kontrolných hybridov. Nevyžaduje špeciálnu agrotechniku a je
dostatočne tolerantný proti bežným pesticídom.
• skorý hybrid určený na pestovanie na zrno
• hybrid odolný proti lámaniu stebla
• vhodný na pestovanie aj do suchších oblastí
Výnos zrna [tona na hektár pri 14%]
0
5,9
3,9
Zdroj: Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2013
vincento
Známy v celej krajine
Stredne skorý dvojlíniový hybrid, určený na pestovanie na
zrno v repnej výrobnej oblasti. Na Slovensku bol skúšaný v
rokoch 2009-2011. Počas skúšania dosiahol úrodu 101,3% na
priemer kontrol. Typ zrna ja medzityp až konský zub. Šúľok je
stredne dlhý. Nie je náchylný na lámanie rastlín pod šúľkom.
Má slabý stay green, dozrieva na suchej rastline. Pri dozrievaní
dobre odovzdáva vodu. Zdravotný stav je dobrý. Odporučená
hustota porastu pri pestovaní na zrno je 75 000 rastlín na ha.
Hybrid nevyžaduje špeciálnu agrotechniku a je tolerantný proti
bežným pesticídom.
• stredne skorý hybrid, určený na pestovanie na zrno
• hybrid má slabý stay green, dozrieva na suchej rastline
• pri dozrievaní dobre odovzdáva vodu
Výnos zrna [tona na hektár pri 14%]
8
6,86
5,71
4,57
3,43
2,29
1,14
0
7,9
7,5
PD Komoča
1,71
0,86
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky:
80 000 - 85 000 zŕn/ha
• horšie podmienky:
75 000 - 80 000 zŕn/ha
PD Rybany
2,57
fao 290 | zub
MVL Agro Malé Chlievany
3,43
Donau Farm Kalná
5,14
4,29
PD Komoča
6
6,1
Zdroj: Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2013
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky:
80 000 - 85 000 zŕn/ha
• horšie podmienky:
75 000 - 80 000 zŕn/ha
osivá / Jar 2015 / Kukurica
strana 6
fao 310 | zub
matteo
Pre pestovateľov s veľkými silážnymi žľabmi
Stredne skorý hybrid určený na pestovanie na siláž a zrno v
repnej a zemiakárskej výrobnej oblasti. V ŠOS ÚKSÚPu bol
zaradený v rokoch 2010-2011. Priemerná úroda počas skúšania
bola 12,01 t/ha, t.j. 101% na kontrolné hybridy. Rastliny dosahujú
výšku 270-310 cm. Majú dobrý stay green. Nasadenie šúľkov je
vo výške 80-100 cm. Typ zrna je konský zub. Vhodný je aj na
výrobu siláže pre bioplynové stanice.
• stredne skorý hybrid určený na pestovanie na zrno aj siláž
• hybrid má dobrý stay green
• vhodný na výrobu siláže pre bioplynové stanice
Výnos zrna [tona na hektár pri 14%]
7,43
5,57
3,71
fao 300 | zub
1,86
angelo
0
Je najvyšší hybrid v stredne skorej skupine zrelosti. Má veľmi
silný stay green efekt, čím je obdobie silážovania dlhšie a
flexibilnejšie. Vhodný je na pestovanie na siláž aj do
chladnejších oblastí. Na Slovensku registrovaný v roku 2007 s
úrodou 123% na priemer kontrolných hybridov. Úrodu suchých
šúlkov dosiahol 8,47 t/ha, čo je 102,3% na priemer kontrolných
hybridov a 77,0 t/ha úrodu zelenej hmoty. Úrodu suchej hmoty
má 19,9 t/ha, čím tiež prevyšuje priemer kontrolných hybridov.
Je to stredne skorý hybrid určený pre pestovanie na siláž. Má
rýchly počiatočný vývoj. Steblo je hrubé, odolné proti
poliehaniu. Počas celej doby vegetácie má vynikajúci zdravotný
stav. Typ zrna je medzityp až konský zub.
• stredne skorý hybrid určený na pestovanie na siláž
• má silný stay green, predĺži sa obdobie silážovania
• vhodný na pestovanie aj do chladnejších oblastí
Výnos zrna [tona na hektár pri 14%]
Donau Farm Kalná
3,43
G Progres Slepčany
4,57
PVOD Bíňovce
8
5,71
7,6
7,1
6,7
2,29
1,14
0
Zdroj: Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2013
8,7
7,2
Zdroj: Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2013
Tak vyzerá víťaz
6,86
12,1
Agro Malé
Chlievany
9,29
PVOD Bíňovce
11,14
PD Lúč n Ostrove
13
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky:
75 000 - 80 000 zŕn/ha
• horšie podmienky:
70 000 - 75 000 zŕn/ha
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky:
75 000 - 80 000 zŕn/ha
• horšie podmienky:
70 000 - 75 000 zŕn/ha
fao 310 | zub
EXXCLAM
Vysoká úroda, nízka vlhkosť
Stredne skorý hybrid kukurice dosahujúci stabilne vysoké úrody
zrna pri nízkej vlhkosti. Hybrid je veľmi plastický, znáša aj suchšie
podmienky. Rastliny sú stredne vysoké /290 cm/s dobrou
odolnosťou proti lámavosti stebla a tiež proti poliehaniu.
Počiatočný rast je pomerne rýchly, odolnosť proti chladu je dobrá.
Nasadenie šúlku je stredne vysoké. Šúlky majú dlhšiu stopku. Typ
zrna je konský zub, veľmi dobre odovzdávajúci vodu.
• stredne skorý hybrid, dosahujúci vysoké výnosy
• hybrid je plastický, znáša aj suchšie podmienky
• dobrá odolnosť proti lámavosti stebla a proti chladu
Výnos zrna [tona na hektár pri 14%]
9,1
9,0
2,86
1,43
0
9,0
8,9
Agricola Šoporňa
4,29
Agricola Šoporňa
5,71
MVL Agro Malé Chlievany
7,14
PD Trstice
8,57
PVOD Bíňovce
10
8,4
Zdroj: Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2013
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky:
75 000 - 80 000 zŕn/ha
horšie podmienky:
70 000 - 75 000 zŕn/ha
osivá / Jar 2015 / Kukurica
strana 8
fao 340 | zub
dodixx
Veľké šúlky, pekné zrno
Je stredne skorý dvojlíniový hybrid určený na pestovanie na zrno
v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. Rastlina je pevná, stredne
vysoká s dobrou odolnosťou proti lámaniu stebla a šúlku. Typ
zrna je konský zub, s vysokou HTZ 325 gr. Šúlok je valcovitý,
dobre opelený s počtom radov 18 a počtom zŕn v rade 28-30. Má
veľmi dobrú odolnosť proti suchu a stredne rýchly počiatočný
rast. Zdravotný stav má veľmi dobrý, hlavne odolnosť proti
helmintosporióze. Zrno dobre odovzdáva vodu.
• stredne skorý dvojlíniový hybrid
• určený na pestovanie na zrno
• má dobrú odolnosť proti suchu a lámavosti stebla
• zrno dobre odovzdáva vodu
Výnos zrna [tona na hektár pri 14%]
9,0
8,9
8,8
3,14
1,57
fao 320 | zub
0
AMANDO
Amando je stredne skorý hybrid s využitím predovšetkým na
pestovanie na zrno. Na Slovensku bol skúšaný v rokoch 20102011, keď v prvom roku dosiahol úrodu 106,3% na priemer
kontrol. Rastliny dosahujú výšku cca 300 cm, šúlky sú nasadené
vo výške 140 cm. Má rýchly počiatočný rast a dobrú odolnosť
proti chladu. Odolnosť proti fuzáriám ma veľmi dobrú, proti
helminthospóriu priemernú. Hybrid má valcovitý šúlok s
dobrým opelením. Typ zrna je konský zub. Pri dozrievaní dobre
odovzdáva vodu.
• stredne skorý hybrid s využitím predovšetkým na zrno
• rýchly počiatočný rast
• dobré odovzdávanie vody pri dozrievaní
Výnos zrna [tona na hektár pri 14%]
1,86
0
12,7
8,1
8,0
Slepčany
8,4
Poľnotrend Trebišov
3,71
Malé Chlievany
5,57
PD Matúškovo
7,43
PD Lúč n Ostrove
13
9,29
8,7
Zdroj: Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2013
Ušetrite si náklady na sušenie
11,14
10,3
MVL Agro Malé Chlievany
4,71
Agricola Šoporňa
6,29
PD Matúškovo
7,86
PD Trstice
9,43
PVOD Bíňovce
11
7,2
Zdroj: Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2013
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky:
75 000 - 80 000 zŕn/ha
• horšie podmienky:
70 000 - 75 000 zŕn/ha
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky:
75 000 - 80 000 zŕn/ha
• horšie podmienky:
70 000 - 75 000 zŕn/ha
osivá / Jar 2015 / Kukurica strana 9
fao 350 | zub
arvedo
Vysoké úrody pre priateľov
ARVEDO je stredne skorý vysokovýnosný hybrid určený na
pestovanie na zrno do kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. Je ho
možné využiť aj na výrobu siláže. Má stredne skorý počiatočný
rast. Odolnosť proti chladu je dobrá. Rastliny sú vysoké, dosahujú
výšku 300-320 cm. Odolnosť stebla proti poliehaniu je veľmi
dobrá, odolnosť proti lámaniu šúlkov pred zberom je tiež veľmi
dobrá. Má stredný stay green. Zdravotný stav stebla aj šúlkov je
dobrý, odolnosť proti fuzáriám je veľmi dobrá, proti
helmintospóriu je stredná.
• výkonný zrnový hybrid
• dobrá odolnosť proti poliehaniu
• dobrý zdravotný stav
Výnos zrna [tona na hektár pri 14%]
6,9
6,7
6,4
Zdroj: Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2013
fao 360 | zub
DOBROTO
Dobrý vo všetkom
Stredne skorý hybrid s využitím predovšetkým na zrno v repnej
a kukuričnej výrobnej oblasti. Hybrid je stredne vysoký s
rýchlym počiatočným rastom a dobrou odolnosťou proti
poliehaniu. Pri dozrievaní veľmi dobre odovzdáva vodu a v
svojej skupine patrí k hybridom najrýchlejšie strácajúcim vodu.
Stabilnú úrodu dosahuje aj v suchších podmienkach, je veľmi
plastický.
• stredne skorý hybrid s využitím predovšetkým na zrno
• stabilné úrody dosahuje aj v suchších podmienkach
• pri dozrievaní dobre odovzdáva vodu
Výnos zrna [tona na hektár pri 14%]
14
12
10
8
6
4
2
0
13,4
12,4
Agricola Šoporňa
6,9
Domotor Vlky
8,2
Poľno Sme Palárikovo
0
Lúčnica sro Lúčnica n Žitavou
1,29
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky:
75 000 - 80 000 zŕn/ha
• horšie podmienky:
70 000 - 75 000 zŕn/ha
PD Lúč n Ostrove
2,57
PD Rybany
3,86
RD Petrova Ves
5,14
PD Čakajovce
6,43
PD Komoča
7,71
MVL Agro Malé Chlievany
9
11,1
10,5
9,9
Zdroj: Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2013
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky:
70 000 - 75 000 zŕn/ha
• horšie podmienky:
65 000 - 70 000 zŕn/ha
osivá / Jar 2015 / Kukurica
strana 10
fao 390 | zub
es SENSOR
plnou parou vpred
Hybrid je vhodný na kombinované využitie, t.z. zrno, siláž a
bioplyn. Má rýchly počiatočný vývoj, dobrý zdravotný stav,
hlavne odolnosť proti sneti kukuričnej. Má pevné, nepoliehavé,
bohato olistené steblo. Nasadenie šúľkov je vysoké. Vysoké
úrody dosahuje vďaka dobrému opeleniu, veľkému počtu radov v
šúľku /18 -20/ a vysokej HTZ. Typ zrna je konský zub.
Prednosťou hybridu je poskytovanie stabilných a vysokých
výnosov zrna aj v stresových podmienkach.
• stredne skorý hybrid s kombinovaným využitím
• počiatočný rast stredne rýchly
• veľké zrno, vhodné na výrobu škrobu
Výnos zrna [tona na hektár pri 14%]
4
2
fao 360 | zub
0
TORRANO
Je stredne skorý hybrid s využitím na pestovanie na zrno a siláž.
Na Slovensku registrovaný v roku 2011. V ŠOS dosiahol úrodu v
zrnovom sortimente 102,1 % na priemer kontrol a v silážnom
sortimente 104,1 % na priemer kontrol. Rastliny sú vysoké
300-320 cm s nasadením šúlkov vo výške 145-150 cm. Počiatočný
rast je stredne rýchly a odolnosť proti chladu je priemerná.
Rastliny majú dobrú odolnosť proti poliehaniu a lámaniu stebla.
Šúlky sú dlhé kónické, dobre opelené s počtom radov 16. Zrno je
veľké, vhodné na výrobu škrobu. Šúlky dozrievajú na suchej
rastline, t.z., že staygreen je nižší.
• stredne skorý hybrid s kombinovaným využitím
• počiatočný rast stredne rýchly
• veľké zrno, vhodné na výrobu škrobu
Výnos zrna [tona na hektár pri 14%]
0
11,9
11,3
9,9
PD Trstice
1,71
PVOD Bíňovce
3,43
PD Zemné
5,14
Poľno Sme Palárikovo
6,86
PD Lúč n Ostrove
12
8,57
8,8
8,5
Zdroj: Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2013
11,4
10,9 10,0
8,9
Zdroj: Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2013
Multitalent
10,29
13,7
Agro Malé Chlievany
6
PVOD Bíňovce
8
PD Zemné
10
Poľno Sme Palárikovo
12
Lúčnica sro
14
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky:
70 000 - 75 000 zŕn/ha
• horšie podmienky:
65 000 - 70 000 zŕn/ha
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky:
70 000 - 75 000 zŕn/ha
• horšie podmienky:
65 000 - 70 000 zŕn/ha
fao 380 | zub
OXXYGEN
Istota výnosu
Je stredne neskorý hybrid vhodný na využitie na zrno aj do
suchších podmienok v kukuričnej aj repnej výrobnej oblasti.
Má pevné, stredne vysoké, nepoliehavé steblo s
poloprevisnutými listami. Šúlky sú stredne vysoko nasadené s
dobrým opelením. Zrno je svetložlté. Pri dozrievaní dobre
odovzdáva vodu. Až do zberu si udrží dobrý zdravotný stav.
Typ zrna je konský zub vhodný na výrobu škrobu. Hybrid je
možné využiť na intenzívne pestovanie aj v suchších
oblastiach.
• stredne neskorý hybrid
• vhodný na pestovanie aj do suchších podmienok
• až do zberu si udrží dobrý zdravotný stav
Výnos zrna [tona na hektár pri 14%]
4
2
0
13,1
12,9
11,1
PD Zemné
6
PD Trstice
8
Poľno Sme Palárikovo
10
Lúčnica sro
12
PD Lúč n Ostrove
14
10,5 10,4
Zdroj: Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2013
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky:
70 000 - 75 000 zŕn/ha
• horšie podmienky:
65 000 - 70 000 zŕn/ha
osivá / Jar 2015 / Kukurica
strana 12
fao 420 | zub
REALLI Cs
Tučná korisť
Je stredne neskorý hybrid, určený pre pestovanie na zrno v
kukuričnej výrobnej oblasti. Má vysoký výnosový potenciál.
Dáva stabilné úrody zrna. Za skúšané obdobie dosiahol úrodu
13,19 t/ha, čo je 111,9% na priemer kontrolných hybridov. Za
intenzívne podmienky sa odvďačí rekordnou úrodou. Šúlky na
rastline sú nasadené rovnomerne, stredne vysoko. Majú veľký
počet radov - 18 až 20. Zrno má vysoký obsah škrobu.
Dozrievanie je rýchle, zrno dobre odovzdáva vodu. Počas celej
vegetácie má dobrý zdravotný stav.
• stredne neskorý hybrid určený na pestovanie na zrno
• v intenzívnych podmienkach dosahuje rekordné úrody
• zrno má vysoký obsah škrobu
Výnos zrna [tona na hektár pri 14%]
4,29
fao 400 | zub
2,14
roxxy
0
Stredne neskorý, dvojlíniový hybrid, určený predovšetkým na
pestovanie na zrno v kukuričnej výrobnej oblasti. Dosahuje
vynikajúce úrody zrna. Rastliny sú vysoké s dobrou odolnosťou
proti poliehaniu. Má stredne rýchly počiatočný rast a dobrú
odolnosť proti chladu. Zdravotný stav veľmi dobrý, s dobrou
odolnosťou proti snetiam a helmintosporióze. Šúlok nasadený v
2/3 výšky rastliny, s počtom radov 18. Počet zŕn v rade 28-32.
Zrno je konský zub s HTZ 320-350 gr. Podiel zrna je 88% na site
nad 8 mm. Ekonomiku pestovania dosahuje pri rýchlom
uvoľňovaní vody zo zrna.
• stredne neskorý hybrid určený predovšetkým na zrno
• rastliny sú vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu
• zdravotný stav má veľmi dobrý
Výnos zrna [tona na hektár pri 14%]
4
2
0
13,1
12,9
11,1
PD Zemné
PD Trstice
Poľno Sme Palárikovo
6
Lúčnica sro
8
PD Lúč n Ostrove
14
10
11,4
10,5
9,4
Zdroj: Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2013
Vynikne všade
12
14,5
PVOD Bíňovce
6,43
PD Zemné
8,57
Poľno Sme Palárikovo
10,71
Lúčnica sro Lúčnica
15
12,86
10,5 10,4
Zdroj: Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2013
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky:
70 000 - 75 000 zŕn/ha
• horšie podmienky:
65 000 - 70 000 zŕn/ha
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky:
65 000 - 70 000 zŕn/ha
• horšie podmienky:
60 000 - 65 000 zŕn/ha
osivá / Jar 2015 / Kukurica strana 13
fao 420 | zub
GRANDIO
Grandiózny
Stredne neskorý hybrid so všestranným využitím/zrno siláž,
vrátane bioplynu/v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti.
GRANDIO je nový hybrid s dobrým stay green efektom. Rastliny
sú vysoké s dobrým zdravotným stavom. Typ zrna je konský zub
s vysokým obsahom škrobu. V ŠOS ÚKSUPu dosiahol úrodu
103% na priemer kontrol.
• stredne neskorý hybrid
• všestranné využitie
• vysoký obsah škrobu
Výnos zrna [tona na hektár pri 14%]
11,4
10,0
9,7
Zdroj: Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2013
fao 440 | zub
LOUBAZI CS
Tu všetko „pasuje“
Stredne neskorý hybrid, určený predovšetkým na pestovanie na
zrno v kukuričnej výrobnej oblasti. LOUBAZI CS je jednoduchý
hybrid s veľmi vysokým úrodovým potenciálom. Typ zrna je
konský zub. Šúlok má 17-18 radov s počtom zŕn v rade 33-34.
HTZ dosahuje 320 gr. Pri dozrievaní dobre uvoľňuje vodu.
Rastlina dosahuje celkovú výšku cca 320 cm, výška nasadenia
šúlkov 120-130 cm. Má veľmi rýchly počiatočný rast a dobrú
odolnosť proti poliehaniu a lámaniu stebla. Hybrid je plastický,
veľmi dobre znáša sucho. Zdravotný stav je dobrý s dobrou
odolnosťou proti snetiam a helmintospóriu.
• stredne neskorý hybrid, určený na pestovanie na zrno
• má vysoký výnosový potenciál
• rýchly počiatočný rast
Výnos zrna [tona na hektár pri 14%]
15
12,86
10,71
8,57
6,43
4,29
2,14
0
14,3
PD Zemné
13,3
Domotor Vlky
14,9
Poľno Sme Palárikovo
0
PD Lúč n Ostrove
2,14
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky:
60 000 - 65 000 zŕn/ha
• horšie podmienky:
60 000 - 65 000 zŕn/ha
Lúčnica sro Lúčnica
4,29
PD Okoč
6,43
PD Zemné
8,57
Poľno Sme Palárikovo
10,71
PD Lúč n Ostrove
12,86
Lúčnica sro Lúčnica
15
12,0
11,6
11,4
11,3
Zdroj: Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2013
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky:
65 000 - 70 000 zŕn/ha
• horšie podmienky:
60 000 - 65 000 zŕn/ha
osivá / Jar 2015 / Kukurica, cirok
strana 14
fao 550 | zub
GRATIFI CS
Vo výnose zelenej hmoty neporaziteľný
Je vhodný na výrobu siláže a pre vysokú úrodu hmoty /34-45 t/
ha/ a pre vysokú energetickú hodnotu silážnej hmoty je ho tiež
možno pestovať na výrobu bioplynu. Pri zbere dosahuje veľmi
dobrý podiel zelenej hmoty a zrna. Jednoduchý hybrid, typ
konský zub. Rastliny dosahujú výšku až 350 cm, s nasadením
šúľku vo výške 150 cm. Hybrid má rýchly počiatočný rast, dobrú
odolnosť proti poliehaniu a veľmi dobrý zdravotný stav, hlavne
vynikajúcu odolnosť proti helmintospóriu. Stabilné úrody
poskytuje aj v suchších podmienkach.
• stredne neskorý hybrid, určený na pestovanie na zrno
• má vysoký výnosový potenciál
• rýchly počiatočný rast
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky: 85 000 - 90 000 zŕn/ha
• horšie podmienky: 80 000 - 85 000 zŕn/ha
Cirok
GOLIATH
Výškou do nebies
fao 500 | zub
KING
To správne pre bioplyn
Neskorý hybrid kukurice s využitím na výrobu siláže aj pre
bioplynové stanice. Rastliny sú veľmi vysoké, dosahujú výšku
350-360 cm. Napriek tomu majú dobrú dolnosť proti
poliehaniu a pevné steblo. Úrodu suchej hmoty dosahuje na
úrovni 23-37 t/ha. Ani pri neskoršom zbere sa nezvyšuje
obsah lignínov v rastline.
• neskorý hybrid s využitím na siláž
• vhodný na výrobu siláže pre bioplynové stanice
• ani neskorý zber nezvyšuje obsah lignínu
Výnos zrna [tona na hektár pri 14%]
3,43
1,71
0
11,7
11,1
PD Zemné
5,14
Agricola Šoporňa
6,86
PD Veľké Kosihy
8,57
PD Trstice
10,29
Poľno Sme Palárikovo
12
10,4
10,1
10,1
Zdroj: Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2013
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky:
60 000 - 65 000 zŕn/ha
• horšie podmienky:
55 000 - 60 000 zŕn/ha
Poskytuje vysoké úrody zelenej aj suchej hmoty. Vhodný je na
výrobu biomasy. Znáša aj suchšie pestovateľské oblasti a horšie
výrobné podmienky. Je náhradou kukurice na siláž v oblastiach
poškodzovaných zverou. Odporučený výsev 200 tisíc semien, t.j.
cca 8 kg/ha. Odporučená šírka medziriadkov od 12,5 cm do 50
cm. Pri širších medziriadkoch je vhodná kombinácia s kukuricou
na siláž.
• vhodný na výrobu biomasy
• znáša aj suchšie pestovateľské podmienky
• náhrada za kukuricu v oblastiach poškodzovaných zverou
osivá / Jar 2015 / Slnečnica
strana 15
Slnečnica ročná olejnatá
IMERIA CS CL
Moc a sila
IMERIA je nový hybrid slnečnice s CLEARFIELD production
systémom. Je to stredne skorý hybrid nižšieho vzrastu. Oproti
kontrolným hybridom je cca o 10 cm nižšia, čím je aj odolnosť
proti poliehaniu a lámaniu nižšia. Má dobrý úrodový potenciál a
vysoký obsah oleja v semene. Počas skúšania dosiahla úrodu
4,54 t/ha, čo je 102 % na priemer kontrolných hybridov. Obsah
oleja bol 46,2 až 47 %. Zrno je stredne veľké s dobrou HTZ.
Zdravotný stav je veľmi dobrý, s veľmi dobrou odolnosťou proti
sclerotínii úboru a stebla a s dobrou odolnosťou proti phomopsis
a phome. Má tiež odolnosť proti novým rasám múčnatky.
Odporučený výsevok je 65 000 rastlín/ha.
• hybrid s CLEARFIELD produktion systémom
• dobrý výnosový potenciál
• dobrý zdravotný stav
Úroda [pri 8% vlhkosti]
5
4,12
0
3,78 3,09
Zdroj: Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2013
Slnečnica ročná olejnatá
FABIOLA CS
Prekvapujúce úrody
Semeno má vyšší obsah oleja (počas skúšok 51%), čo spolu s
vysokými úrodami zabezpečí aj vysokú úrodu oleja z ha. Na
Slovensku registrovaná v roku 2008. Patrí medzi stredne skoré
hybridy s neskorším kvitnutím. Hybrid je plastický, preto dosahuje
stabilne vysoké úrody aj v suchších ročníkoch. Rastliny sú stredne
vysoké s pevnou stonkou. Hybrid nie je náchylný na lámanie pod
úborom ani na poliehanie. Je rezistentná proti 4 rasám múčnatky.
Málo náchylná na phomu a sclerotíniu stebla a úboru.
• stredne skorý hybrid s neskorším začiatkom kvitnutia
• výborný zdravotný stav
• stabilita výnosov
Úroda [pri 8% vlhkosti]
5
4,29
3,57
2,86
2,14
1,43
0,71
0
4,61
PD Nižný Hrušov
4,14
MVL Agro Bán. n Bebr.
0,71
PD Sokolce
4,16
1,43
PD Nižný Hrušov
Donau Farm Kalná n H.
2,14
MVL Agro Bánovce n B.
3,57
2,86
PD Komoča
4,29
3,74
Zdroj: Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2013
osivá / Jar 2014 / Slnečnica
strana 16
Tekvica olejná
BEPPO
Tak skoro zrelý
Beppo je hybrid tekvice s extrémne skorou zrelosťou.
Odolnosť proti suchu má dobrú. Oproti ostatným hybridom a
odrodám je o 14 až 20 dní skorší. Semeno je zelenej farby.
Úrodový potenciál je 0,5-0,7 t/ha. Odporúčaný výsevok je 18
000 semien/ha t.j. jedno balenie.
• veľmi skorý hybrid tekvice
• dobrá odolnosť proti suchu
• vhodný na strojový zber
Repka jarná
GRIFFIN
Ľan olejný
RECITAL
Skorá a úrodná
Nízky a dobrý
Skorá odroda jarnej repky s vysokým úrodovým potenciálom a
vysokým obsahom oleja. Má skorý začiatok kvitnutia, stredne
vysoké rastliny s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odolnosť
proti phome má veľmi dobrú, proti sclerotínii a alternárii
strednú. Obsah oleja v semene je 43-44%, obsah glukosinolátov
nízky, bez kyseliny erukovej. Hnojenie dusíkom odporúčame na
úrovni 100- 130 kg /ha, fosforom 60-70 kg/ha, draslíkom 120-150
kg/ha. Termín sejby- od polovice marca do polovice apríla.
Výsevok: 80-120 semien/m2, t.j. 3,5-6 kg/ha, podľa HTZ.
Ľan olejný krátkeho typu, s dobrou odolnosťou proti poliehaniu.
Je stredne skorý, s vysokým úrodovým potenciálom. Kvety sú
modrej farby, semeno je svetlohnedé. Má dobrý zdravotný stav.
Pre dosiahnutie dobrej úrody odporúčame hnojenie dusíkom na
úrovni 40-50 kg/ha. Odporučený výsevok: 450 -600 semien/m2,
t.j. 50-70 kg/ha.
• skorá líniová odroda so skorým začiatkom kvitnutia
• dobrá odolnosť proti poliehaniu
• vysoký obsah oleja v semene
• odroda krátkeho typu
• stredne skorý
• vysoký výnosový potenciál
Sója fazuľová | [000+]
MERLIN
Skorý zber, dobrá úroda
Je veľmi skorá odroda sóje, skupina zrelosti 000+. Dozrieva bez
problémov aj v ročníkoch s mokrou jeseňou. Má veľmi dobrý
zdravotný stav. Vzrastovo je nižšia. Má vynikajúcu pevnosť
stonky, nepolieha. Počiatočný vývoj je veľmi rýchly, možno
využiť aj pre neskoršie výsevy. Dozrievanie je skoré. Nasadenie
spodných strukov je vyššie, čím sa podstatne znižujú zberové
straty. Farba kvetu je fialová. Odroda Merlin je vhodná na
pestovanie aj do okrajových oblastí pestovania sóje, kde
poskytuje stabilné vysoké úrody. Odroda je vhodná na
pestovanie do všetkých pestovateľských oblastí.
• skorá, výnosná odroda
• pevná, nepoliehavá
• vhodná aj do okrajových oblastí pestovania sóje
Úroda [tona na hektár pri 12%]
2,86
2,14
1,43
0,71
0
Zdroj:
4,43
Suché Brezovo
3,57
PD Veľký Ďur
4,29
Matex Veškovce
5
3,14
2,99
Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2014
Sója fazuľová | [000]
ABELINA
Skorá, výnosná
Abelina je veľmi skorá až skorá odroda sóje, skorosť 000 s
vysokým úrodovým potenciálom. Odroda je stredne vysoká so
stredne rýchlym počiatočným rastom Rastliny sú pevné s
dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Farba kvetu je fialová ,
farba pupku je tmavá. Obsah surového proteínu v semene je
vysoký, obsah oleja je tiež vysoký. Odroda má dobrý zdravotný
stav s dobrou odolnosťou proti bakteriózam, perenospóre a
virózam. Odporučený termín sejby je stred apríla až začiatok
mája s výsevkom 68 semien/m2 a hĺbkou sejby 3-4 cm.
• skorá a výnosná odroda 000
• dobrá odolnosť proti vypadávaniu zrna
• vysoký obsah bielkovín a oleja
NEW
osivá / Jar 2015 / Soja
strana 18
Sója fazuľová | [000]
amaNdine
Veľmi skorá odroda s orieškovou arómou
Amandine je veľmi skorá odroda sóje skupina zrelosti 000.
Dosahuje vysoké úrody zrna. Rýchlosť počiatočného rastu je
stredná. Rastliny sú stredne vysoké so strednou odolnosťou proti
poliehaniu. Farba kvetu je fialová. Semeno má biely pupok.
Obsah proteínov v semene je vysoký, obsah oleja stredne vysoký.
Semená majú veľmi dobrú špecifickú chuť, preto sú vhodné na
výrobu špeciálnych sójových produktov. Zdravotný stav má
Amandine dobrý s veľmi dobrou odolnosťou proti virózam a
sclerotínii a dobrou proti bakteriózam a perenospóre.
Odporúčaný termín sejby je stred apríla do začiatku mája s
výsevkom 68 semien/m2 a hĺbkou sejby 3-4 cm.
• skorá odroda 000
• vysoký úrodový potenciál
• biely pupok - vynikajúca chuť
Úroda [tona na hektár pri 12%]
5
LISsABON
Vydrží skoro všetko
2,86
2,14
1,43
0,71
0
Zdroj:
Je skorá odroda sóje, skupina zrelosti 000. Je vhodná na pestovanie
vo všetkých, aj v okrajových oblastiach pestovania sóje. Po odrode
Merlin je najskoršou odrodou v našom sortimente. Je nižšieho
vzrastu s dobrou pevnosťou stonky. Farba kvetu je fialová, semeno
má svetlý pupok so strednou HTZ. Rýchlosť počiatočného rastu je
stredná. Zdravotný stav je dobrý, s dobrou odolnosťou proti
perenospóre. Odolnosť proti baktériózam a vírusovým chorobám
je stredná a proti sclerotínii nižšia. Obsah oleja a bielkovín v
semene je stredný. Odporúčame vysievať v strede apríla až do
stredu mája, s výsevkom 60 zŕn/m2, do hĺbky 3-4 cm.
• skorá odroda
• výborný zdravotný stav
• nízka, dobrá pevnosť stebla
Úroda [tona na hektár pri 12%]
6
1,71
0,86
0
Zdroj:
5
4,33
Suché Brezovo
2,57
PD Veľký Ďur
3,43
Matex
MatexVeškovce
Veškovce
5,14
4,29
3,35
Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2014
Suché Brezovo
Sója fazuľová | [000]
PD Veľký Ďur
3,57
Matex Veškovce
4,29
4,07 3,49 3,22
Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2014
NEW
osivá / Jar 2014 / Sója fazuľová
strana 19
Sója fazuľová | [00]
CORDOBA
Aj pre vegetariánov
Je skorá až stredne skorá odroda, vhodná pre pestovanie na zrno
v kukuričnej oblasti, ale aj v repnej výrobnej oblasti. Skupina
zrelosti 00. Odroda Cordoba má dobrý počiatočný rast.
Priemerná výška nasadenia 1.struku je stredne vysoká -11,7 cm.
Výška rastlín je priemerná- 84,9 cm. Zdravotný stav je dobrý,
zaznamenaný bol iba slabý výskyt bakterióz a perenospóry. Nie
je náchylná na praskanie strukov. Obsah bielkovín má vysoký,
počas skúšok sa pohyboval od 30,5% po 46,1%. Kvet je fialovej
farby, semeno je stredne veľké, plochoguľovité žltej farby so
žltým pupkom.
• stredne skorá odroda
• dobrý zdravotný stav
• vysoký obsah bielkovín
Úroda [tona na hektár pri 12%]
2,86
2,14
1,43
0,71
0
Zdroj:
Sója fazuľová | [00]
LIVIUS
Všestranné využitie
Stredne skorá odroda sóje fazuľovej, skupina zrelosti 00. Rastlina
je stredne vysoká so stredne skorým počiatočným rastom. Má
veľmi dobrú odolnosť proti poliehaniu. Kvet je fialový, farba
pupku svetlá. Zrno má veľmi dobrú chuť. HTZ je stredná až
nižšia. Úrodový potenciál je stredný. Odolnosť proti virózam,
bakteriózam a sclerotínii je stredná. Obsah proteínov v semene
je 41,2 % a obsah oleja v semene je 21,4%, preto je veľmi vhodná
na varenie aj kŕmenie. Termín sejby, hĺbka sejby a výsevok ako u
iných odrôd.
• stredne skorá
• dobrá odolnosť proti poliehaniu
• vysoký obsah bielkovín v semene
4,71
4,41
Suché Brezovo
3,57
PD Veľký Ďur
4,29
Matex Veškovce
5
3,56
Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2014
Sója fazuľová | [00]
ELIOT
Výborná chuť
Stredne skorá odroda sóje, skupina zrelosti 00. Odroda bola
registrovaná v Rakúsku v roku 2012. Rýchlosť počiatočného
rastu je stredná, až nižšia. Výška rastliny je stredná až vyššia.
Farba kvetu je fialová, pupok je svetlý. HTZ je stredná až
nižšia. Odolnosť proti baktériózam a sclerotínii je nižšia, proti
virózam stredná. Obsah oleja v semene je 21,1 % a obsah
bielkovín v semene je 41,2%. Zrno má veľmi dobrú chuť a je
vhodná na výrobu potravinárskych produktov.
• stredne skorá odroda
• vysoký obsah bielkovín a oleja v semene
• výborná na varenie
Úroda [tona na hektár pri 12%]
2,57
1,71
0,86
0
Zdroj:
Suché Brezovo
3,43
PD Veľký Ďur
5,14
4,29
Matex Veškovce
6
5,49 4,25 3,66
Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2014
Sója fazuľová | [00]
CARDIFF
Stávka na istotu
Skorá až stredne skorá odroda, skupina zrelosti 00. Pre vysoký
obsah bielkovín v semene je vhodná aj na výrobu tofu. V priemere
dvoch rokov v ŠOS dosiahla úrodu 123% v porovnaní s
kontrolami. Odroda je stredne vysoká, s vysokým nasadením
spodného struku, odolná k praskaniu strukov. Semeno má vysokú
HTZ. Farba listov je tmavozelená, farba kvetov fialová. Má
vynikajúci zdravotný stav. Odroda vysoko výnosná, plastická,
vhodná na pestovanie do všetkých pestovateľských oblastí.
• stredne skorá odroda
• vysoko výnosná
• vhodná aj na potravinárske účely /výroba tofu/
osivá / Jar 2015 / Soja
strana 21
Sója fazuľová | [0+]
picor
Poradí si s burinami
Picor je stredne neskorá odroda sóje skupina zrelosti 0. Rýchlosť
počiatočného rastu je stredná. Rastliny sú stredne vysoké s
dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda sa vyznačuje veľmi
dobrým vetvením, čím zabezpečuje veľmi dobrú pokryvnosť
pôdy. Farba kvetu je fialová, farba pupku svetlá. Semeno
dosahuje vysokú HTZ. Obsah hrubého proteínu počas skúšania
bol 41,1%, obsah oleja 21,6%. Zdravotný stav má Picor dobrý,
odolnosť proti virózam a bakteriózam je dobrá, proti sclerotínii a
perenospóre je veľmi dobrá. Odporúčame vysievať 50 semien /
m2 v termíne od stredu apríla do začiatku mája do hĺbky 3-4 cm.
• Veľké semená s bielym pupkom • Vysokoúrodná
• Veľmi dobré vetvenie s dobrou pokryvnosťou pôdy
NEW
Úroda [tona na hektár pri 12%]
5
2,14
1,43
sója fazuľová | [00]
ES MENTOR
Kráľ v úrodách
Je stredne skorá odroda skupina zrelosti 00. Vhodná je na
pestovanie v kukuričnej aj repnej výrobnej oblasti. Odroda je
stredne vysoká, s vynikajúcou odolnosťou proti poliehaniu. Má
stredne rýchly počiatočný rast. Výška nasadenia prvého struku
je 11-12 cm. Kvety sú fialovej farby. Semeno je veľké, /HTZ je 199
gr/. s bielym pupkom. Má vysoký obsah bielkovín 37,2 %, obsah
tukov 21,6 %. Počas skúšania za roky 2010-11 podľa rakúskeho
ÚKSÚPu dosiahla úrodu 122 % na kontrolnú odrodu. Odroda je
vhodná aj na výrobu špeciálnych sójových produktov.
0,71
0
Zdroj:
Suché Brezovo
3,57
2,86
PD VeĽKý ĎUR
4,29
4,29 3,08
Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2014
Sója fazuľová | [0+]
KENT
Žiadny nie je lepší
Stredne skorá odroda sóje, skupina zrelosti 0+. Pre vysoký obsah
bielkovín v zrne je vhodná pre potravinársky priemysel. Odroda stredne
vysoká, s veľmi dobrou pevnosťou stonky (nepolieha). Farba listov
tmavá, tvar listov zvláštny kopijovitý. Farba kvetov je fialová. Má veľmi
dobrý zdravotný stav, nadpriemernú toleranciu proti bakteriózam.
Vysoké úrody dosahuje vo všetkých pestovateľských oblastiach.
Úroda [tona na hektár pri 12%]
6
5
5,14
4,29
4,29
3,57
2,57
1,71
0,86
0
Zdroj:
2,86
Suché Brezovo
3,43
5,04 4,04 3,22
Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2014
2,14
Matex Veškovce
Úroda [tona na hektár pri 12%]
PD Veľký Ďur
• stredne skorá odroda • vhodná pre potravinársky priemysel
• vysoké úrody dosahuje vo všetkých pestovateľských oblastiach
Matex Veškovce
• stredne skorá odroda
• vysoko výnosná
• vhodná na výrobu špeciálnych sójových produktov
1,43
0,71
0
Zdroj:
4,95
Demo pokusy SAATBAU SLOVENSKO 2014
Pšenica jarná
SW KADRILJ
Otvorte jarnú sezónu
Stredne skorá jarná pšenica, vysokoúrodná, potravinárska kvalita
6. Je vhodná na veľmi skoré výsevy už koncom februára.
Dozrievanie je stredne skoré, výška rastliny priemerná s veľmi
dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Zdravotný stav dobrý, veľmi
dobrá odolnosť proti múčnatke a hrdzi hnedej, stredná proti
septórii a fuzáriam. Odporučený výsevok 450-500 zŕn/m2
• stredne skorá odroda jarnej pšenice, s potravinárskou kvalitou 6
• vhodná na skoré výsevy už koncom februára
• veľmi dobrá odolnosť proti poliehaniu
Pšenica jarná tvrdá
DUROMAX
Pšenica jarná tvrdá
DUROFLAVUS
Stabilné úrody, vysoká kvalita
Žltá Vám prinesie peniaze
Skorá odroda tvrdej pšenice, registrovaná v Rakúsku v roku
2011. Duromax je nízka odroda s veľmi dobrou odolnosťou proti
poliehaniu. Dozrieva skoro a dosahuje stredne vysoké úrody
zrna. Kvalitatívne parametre pri dobrej agrotechnike /
zodpovedajúca výživa/ dosahuje veľmi dobré. Odporučený
výsevok 330-360 zŕn/m2
Tvrdá jarná pšenica s najvyšším obsahom žltého pigmentu a
vysokou výťažnosťou krupice. Je to stredne skorá pšenica nižšieho
vzrastu s nadpriemernou odolnosťou proti poliehaniu. Jej
zdravotný stav je hodnotený ako dobrý. Má vysoký kvalitatívny
index, čo ju predurčuje k získaniu kvalitatívnych príplatkov. Má
veľmi veľké zrno s vysokou HTZ, vysokým obsahom surového
proteínu. Odporučený výsevok 320-350 zŕn/m2
• skorá odroda tvrdej jarnej pšenice
• nízka odroda
• dobroá odolnosť proti poliehaniu
• stredne skorá pšenica
• nadpriemerná odolnosť proti poliehaniu
• veľké zrno s vysokou HTZ
osivá / Jar 2015 / Ovos siaty, Jačmeň siaty jarný, Triticale jarné
strana 23
Jačmeň siaty jarný
WILMA
Vysoký - nepoliehavý
Kŕmny jačmeň poskytujúci vysoké úrody zrna s vysokou
kŕmnou hodnotou. Rastliny sú vyššie, majú však dobrú
odolnosť proti poliehaniu. Má dobrý zdravotný stav, odolnosť
proti múčnatke a hrdzi má dobrú, proti rhynchopsporiu je
veľmi dobrá. Odporúčaný výsevok 310-350 zŕn/m 2 podľa
termínu sejby a pôdnych podmienok
• kŕmny jačmeň
• dobrá odolnosť proti poliehaniu
• dobrý zdravotný stav
Ovos siaty
BARON
Šlachtic pre Vašu stajňu
Skorá odroda ovsa žltého. Rastliny sú stredne vysoké, s dobrou
odolnosťou proti poliehaniu a vysokou plasticitou. Vhodný je na
pestovanie aj do zemiakárskej a horskej výrobnej oblasti. Okrem
vysokých úrod zrna poskytuje aj vysokú úrodu zelenej hmoty.
Zrno má vysokú HTZ a strednú hektolitrovú váhu. Vykazuje
veľmi dobrý zdravotný stav. Odporúčaný výsevok: 320-350 zŕn/m2
Ovos siaty
• skorá odroda s vysokou plasticitou
• vhodný aj do zemiakárskej a horskej výrobnej oblasti
• poskytuje vysokú úrodu zrna aj zelenej hmoty
Špičkový jazdec
TYPHON
Odroda ovsa dosahuje vysoké výnosy zrna. Skorá odroda
vyššieho vzrastu s pevným steblom a dobrou odolnosťou proti
poliehaniu. Má veľké zrná, vysokú hektolitrovú váhu a výbornú
kŕmnu hodnotu. Odolnosť proti múčnatke je veľmi dobrá.
Odporúčame skoré výsevy. Odporúčaný výsevok: 320-360 zŕn/m2.
• odroda dosahuje špičkové výnosy
• vyšší vzrast s pevným steblom
• veľké zrno s výbornou kŕmnou hodnotou
Triticale jarné
DUBLET
Špička v sortimente
V Nemecku patrí k najvýkonnejším a najstabilnejším odrodám.
Rastliny sú stredne vysoké až vyššie. Dozrievanie je stredne skoré.
Odolnosť proti múčnatke je stredná, proti hnedej škvrnitosti a
septóriám je dobrá. Vhodné je na pestovanie do všetkých
výrobných oblastí. Odporúčaný výsevok -300-350 zŕn/m2
• jarné triticale s vysokými a stabilnými úrodami
• vhodné na pestovanie do všetkých výrobných oblastí
• stredne skoré s dobrým zdravotným stavom
osivá / Jar 2015 / Ďalšie osivá v ponuke
strana 24
Ďalšie osivá v ponuke
Firma Saatbau Slovensko, s.r.o. sa okrem predaja osív
poľnohospodárskych plodín zaoberá na Slovensku aj ich
výrobou. Pre potreby slovenského trhu a na vývoz pre zahraničie
ponúkame zmluvné množenie týchto plodín: pšenica ozimná,
raž ozimná, pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos siaty, hrach,
peluška, sója fazuľová, horčica biela, facélia, lucerna siata.
Horčica biela
CARNELLA
Fytosanitárne účinky
Horčica Carnella je stredne skorá odroda s rýchlym
počiatočným rastom. Znáša aj skoršie termíny sejby. Rastlina je
stredného vzrastu, s dobrou odolnosťou proti poliehaniu a s
dobrým zdravotným stavom. Využíva sa na pestovanie ako
medziplodina. Semeno môže byť využité aj na potravinárske
účely. Odporučený výsev 10 kg /ha pri pestovaní na zrno a 15
až 20 kg/ha pri sejbe na zelené hnojenie.
Hrach siaty listový
MONI
Ušetrí Vám náklady
Špeciálna odroda hrachu, vhodná predovšetkým na zelené
hnojenie, tiež ako prerušovač v osevných postupoch s vyšším
zastúpením obilnín a olejnín. Je schopná pútať 80-160 kgN/ha a
zvýšiť obsah dusíka v pôde. Vegetačná doba je 8-12 týždňov.
Vhodný je na pestovanie aj v suchších podmienkach. Semeno
má nižšiu HTZ, preto pre vzchádzanie potrebuje menej vody.
Odporúčame vysievať 90 -100 semien/m2 t.j. 60-80 kg/ha
Facélia vratičolistá
MIRA
Včely ju milujú
V poslednom období si u pestovateľov stále väčšie uplatnenie
ako medziplodina nachádza práve facélia. Môže sa vysievať v
priebehu celej vegetácie. Za krátke obdobie vyprodukuje veľké
množstvo zelenej hmoty. Jej prednosťou je nielen obohatenie
pôdy o organickú hmotu ale aj zlepšenie štruktúry pôdy. Je
medonosná rastlina, rýchlo viažúca vodu, vhodná na pestovanie
aj do suchých oblastí. Má fytosanitárne účinky. Odporučený
výsev 10-15 kg/ha pri pestovaní na zelené hnojenie.
Hrach siaty
SANTANA
Nechá ostatných za sebou
Je skorá,rýchlo rastúca odroda. Poskytuje stabilne vysoké úrody.
Má dobrú odolnosť proti poliehaniu. Zrno je žltej farby s
vysokým obsahom bielkovín. Môže sa využiť na produkciu zrna
v konvenčnom pestovaní aj v ekosystéme, na výrobu senáže /ako
krycia plodina pri zakladaní porastov lucerny/ a tiež na zelené
hnojenie. Odporúčame vysievať 90 až 100 semien/m2.
Hrach siaty kŕmny
SiRIUS
Vysoká úroda zelenej hmoty
Je veľmi vysoká odroda s vysokou produkciou zelenej hmoty.
Dobre potláča buriny, pôdu obohacuje o dusík. Je veľmi dobrým
prerušovačom medzi obilninami. Šedozelené zrno s vysokou
HTZ zabezpečí dosiahnutie dobrej úrody. Odporúčame vysievať
90-100 semien/m2.
osivá / Jar 2015 / Osivá krmovín
strana 25
Zmesi pre lúky a pasienky
Grünlandprofi RB
S dôrazom na mätonoh trváci do stredných a chladných polôh.
Grünlandprofi KB
S dôrazom na reznačku laločnatú do drsných a suchých polôh.
Grünlandprofi TOPP
Intenzívna zmes bez ďatelín podsev lúk a pasienkov.
Grünlandprofi NA
Ďatelinotrávne zmesi na ornej pôde
Futterprofi EK
Jednoročná.
Futterprofi RR
Zmes ďateliny lúčnej a tráv 2 ročná pre stredne drsné polohy.
Futterprofi IM
Intenzívna zmes poľných krmovín 2 ročná pre mierne a stredné
polohy.
Futterprofi KM
Ďatelinovo – trávna zmes 2 ročná pre mierne a stredné polohy.
Futterprofi KR
Ďatelinovo – trávna zmes viacročná pre drsné polohy.
Futterprofi IR
Intenzívna zmes poľných krmovín viacročná do všetkých polôh
do 900 m n.m.
S dôrazom na lipnicu lúčnu podsev lúk a pasienkov v stredných
polohách.
Grünlandprofi NI
Pre intenzívne využite do všetkých polôh.
Grünlandprofi B
Do stredných polôh do 800 m n.m.
Grünlandprofi D
Do drsných polôh nad 800 m n.m.
Grünlandprofi G
Pre mierne a stredné polohy do 800 m n.m.
Grünlandprofi BE
Do extenzívnych polôh – úbočia a stráne.
Osivá tráv – sólo
Mätonoh jednoročný
Mätonoh taliansky
Futterprofi LR
Zmes ďateliny lúčnej, lucerny a tráv viacročná – priekopník
medzi zmesami.
Futterprofi LG
Zmes lucerny a tráv viacročná pre stredné a suché polohy.
Futterprofi WM
Zmes pre dočasné lúky viacročná pre mierne a stredné polohy.
Osivá ďatelinovín
Lucerna siata
Ďatelina červená
Ďatelina biela
Ďatelina alexandrijská
Mätonoh trváci
osivá / Jar 2015 / Kontakty
strana 26
SAATBAU SLOVENSKO, s.r.o.
J. Bottu 2, 917 01 Trnava, tel.: 033 534 56 42, fax: 033 534 56 43, e-mail: [email protected]
Ing. Viliam Kurinec
Katarína Slopovská
Ing. Jana Ryšavá
riaditeľ
asistentka
ekonómka
tel.: 0905 561 904
tel.: 033 534 56 42 -3
tel.: 0911 727 911
[email protected]
[email protected]
Ing. Margita Foltánová
Katarína Gajarská
osivár
odbyt
tel.: 0903 727 931
tel.: 0903 650 346
[email protected]
[email protected]
Ing. Tibor Mikle
Ing. Miloš Lesay
Ing. Štefan Marcinek
regionálny zástupca
regionálny zástupca
regionálny zástupca
tel.: 0903 858 003
tel.: 0948 094 156
tel.: 0949 409 885
[email protected]
[email protected]
Ing. Ján Grnáč
Ing. Jozef Pšak
regionálny zástupca
regionálny zástupca
regionálny zástupca
tel.: 0907 274 555
tel.: 0903 727 631
tel.: 0911 727 914
[email protected]
CA
BY
PU
PB
TS
SL
DK
ZA
RK
MT
KK
LM
PP
PN
PK
SC
TT
TR
NM
MY
PD
BN
PE
TO
ZV
HC
ZM
ZC
NR
NZ
DS
KN
LV
RA
DT
PT
BS
LC
VK
RV
PO
VT
ML
HN
SV
GL
KE
MI
TV
RS
KA
GA
SA
BR
ZH
SK
SP
SB
SN
BB
BJ
LE
TN
SI
BA
[email protected]
NO
KM
IL
MA
[email protected]
Ing. Pavol Šottník
[email protected]
SE
[email protected]
SO
prehľad sortimentu
Kukurica
HYBRID
FAO
Typ
Typ
Výsevok
Výsevok
VyužitieVyužitieVyužitieVyužitieRýchlosťStay
zrna
hybridulepšie
horšie
zrno siláž CCM bioplyn poč.
green
podmienky
podmienkyrastu
Eduardo
210tvrdý
Sc 90-95 85-90 xx xxxxxx xxxx
arturo
240 tvrdý
Sc 85-90 80-85 xxx xx xxxx
Concord
250tvrdý
Sc 90-95 85-89 xx xxxxx xxxxx
Danubio
260
medzityp
Sc85-90 80-85 xxxxxxxxxxxxxx
SL Bahato
270zubSc 80-85 75-80 xxxxx xxx xx x
Vincento
290zubSc 80-85 75-80 xxxxx xxx xx x
Angelo
300medzityp
Sc 75-80 70-75 x xxxx xx xxxxxx
Matteo
310
zub
Sc75-80 70-75 xxxxxxxxxxxxxxx
Exxclam
310zubSc 75-80 70-75 xxxx xxx xx x
Amando
320zubSc 75-80 70-75 xxxxxxxxx xx x
Dodixx340zubSc 75-80 70-75 xxxxx xxx xx x
Arvedo
350zubSc 75-80 70-75 xxxx xxx xxxx
Torrano
360zubSc 70-75 65-70 xxxxx xxx xx x
Dobroto
360zubSc 70-75 65-70 xxxx xxx xx x
Oxxygen
380zubSc 70-75 65-70 xxxxx xxx xx x
ES Sensor
390
zubSc 70-75 65-70 xxxxx xxx xx xx
Roxxy400
zub
Sc65-70 60-65 xxxxxxxxxxxxxx
Realli CS
420zubSc 65-70 60-65 xxxxxxxxx xx xx
grandio
420zubSc 60-65 60-65 xxxxxxxxx xx xx
Loubazi CS
440zubSc 65-70 60-65 xxxxxxxxxxx xx xx
King 500
zub
Sc60-65 55-60 xxxxxxxxxxxxxx
GRATIFI CS
550zubSc 60-65 55-60 x xxxxx xxxxx xxx
Slnečnica
HYBRID
Využitie Skorosť
Výška
Odolnosť proti chorobám
Odolnosť proti chorobám
sc.rastliny sc.úboru phomopsisphoma
Fabiola olejstredne skorá
64543
Imeria CS CL
olejstredne skorá
43333
Sója fazuľová
ODRODA
1. struk
Merlin 11,7
abelina 12
Lissabon12
amandinE12
Livius
12
Cordoba 11,7
ES Mentor 12
Eliot
12
Cardiff
12,3
Kent
13
picor
13
Výška
v cm
82
85
85
82
82
85
85
82
85
78
82
Poliehanie Farba
Farba
Skupina
HTZ g Obsah
rastiny
kvetov
pupku
zrelosti
bielkovín v %
4fialová tmavá000+ 169 37,6
3fialova tmavá000
170 41,5
7fialovásvetlá000
190 40
3fialovasvetlá 00
185
41,8
2fialovásvetlá00
198 42,3
2fialovásvetlá
00
192
42
2fialovásvetlá
00
199
37,2
2fialovásvetlá00
198 41,2
2fialovásvetlá
00
196
39,6
2fialovásvetlá
0+
179
38,7
2fialovasvetlá
0
185
41,1
Obsah Vypadávanie Využitie
tukov v % zrna
21,2
2
bežné
21,3
1BEŽNÉ
20,5
1
bežné
20,3
1
šPEC. PRODUKTY
21,4
1
bežné
20,5
2
bežné, tofu
21,6
1
bežné, tofu
21,1
1
bežné
21,3
1
bežné, tofu
21,4
1
bežné, tofu
21,6
1
bežné, tofu
Obilniny
ODRODA
Skorosť
Výška
Odolnosť proti
poliehaniu
Odolnosť proti
lámaniu stebla
Odolnosť proti
múčnatke
Podiel
nad sitom
JAČMEŇ JARNÝ
Wilma
55
44
2
3
ODRODA
Skorosť
Výška
Odolnosť proti
múčnatke
Objemová
hmotnosť
Typhon
46
56
Baron
45
46
4
5
3
4
ODRODA
Skorosť
Výška
Odolnosť proti
múčnatke
Odolnosť
proti septoriozam
2
5
4
5
6
7
Odolnosť proti
poliehaniu
Odolnosť proti
lámaniu stebla
OVOS SIATY
Odolnosť proti
poliehaniu
Odolnosť proti
lámaniu stebla
PŠENICA JARNÁ
SW Kadrilj
55
22
Duroflavus
52
36
Duromax
32
37
Sója: [000+ ] veľmi skorý, [000-] veľmi neskorý, [00+ ] skorý, [0+] stredne skorý, [0] stredne neskorý. [1] vo všeobecnosti dobrý. [9] vo všeobecnosti zlý.
Obilniny: [1] veľmi skorý, veľmi nízky, veľmi odolný, veľmi zdravý, veľmi vysoký. [9] veľmi neskorý, veľmi vysoký, veľmi náchylný, veľmi nízky.
aktuálne
popri PREDAJI osÍv sa AJ ICH VýROBA stalA dôležitou
súčasťou činností firmy saatbau.
Fix fertig.
bioplyn
Medziplodiny
SAATBAU SLOVENSKO s.r.o.
ponúka osivo sóje inokulované
FIX FERTIG. V špeciálnom
procese výroby sa zrno obalí
kvalitným rhizobiom HiCoat
Super. Tým sa ušetrí obtiažne,
zdĺhavé a nedokonalé
inokulovanie pred výsevom.
Dlhoročné skúsenosti s FIX
FERTIG ukazujú, FIX FERTIG je
kompletná inokulácia. Rastliny
sóje môžu spolunažívať s
hrčkotvornými baktériami,
pričom naviazaný dusík je
každej rastline k dispozícii od
začiatku klíčenia. Pre tvorbu
hrčkotvorných baktérií na koreni
sú potrebné špeciálne kmene
baktérií, ktoré sú nanášané na
osivo sóje pred výsevom.
Minerálne doplnený dusík nemá
takú efektivitu ako ten, ktorý sa
naviaže hrčkotvornými
baktériami zo vzduchu.
Jednou z možností, ako docieliť
aby bolo Slovensko v menšej
miere závislé na dovoze
fosílnych palív, je produkcia
bioplynu z domácej biomasy.
Dnes už mnoho poľnohospodárov plánuje cielené pestovanie
energetických plodín, ktoré sú
vhodným vstupným materiálom
pre výrobu bioplynu. Bioplyn sa
získava hlavne prostredníctvom
chodu bioplynových staníc,
pričom surovinou na jeho
výrobu môže byť zvyčajne:
• fytomasa (tráva, kukuričná
siláž, zvyšky rastlín, senáž,
nepredajná poľnohospodárska
produkcia)
• zvyšky jedál
• bioodpady z domácností
• mäsokostná múčka
• odpady organického pôvodu z
potravinárskeho priemyslu, napr.
z cukrárne
• tuky
• iné odpady
Fytomasu potrebnú na
produkciu bioplynu predstavujú
celosvetovo, čiže aj u nás
predovšetkým kukuričná siláž a
v menšej miere trávy. V
príspevku sme sa preto zamerali
na kukuričnú siláž.
Firma SAATBAU SLOVENSKO
s.r.o. ponúka pestovateľom celý
rad hybridov kukurice, tráv a ich
zmesí, vohodných na pestovanie
pre výrobu bioplynu.
Firma SAATBAU SLOVENSKO,
s.r.o. sa okrem predaja osív
poľnohospodárskych plodín
zaoberá na Slovensku aj ich
výrobou. Pre potreby
slovenského trhu a na vývoz pre
zahraničie ponúkame zmluvné
množenie týchto plodín: pšenica
ozimná, raž ozimná, pšenica
jarná, jačmeň jarný, ovos siaty,
hrach, peluška, sója fazuľová,
horčica biela, facélia, lucerna
siata.
V poslednom období si u
pestovateľov stále väčšie
uplatnenie ako medziplodina
nachádza práve facélia. Môže
sa vysievať v priebehu celej
vegetácie. Za krátke obdobie
vyprodukuje veľké množstvo
zelenej hmoty. Je medonosná
rastlina, rýchlo viažúca vodu,
vhodná na pestovanie aj do
suchých oblastí. Má
fytosanitárne účinky.
Odporučený výsev 10-15 kg/ha
pri pestovaní na zelené
hnojenie.
informácie a
poradenstvo
SAATBAU SLOVENSKO, s.r.o.
J. Bottu 2
917 01 Trnava
tel.: 033 534 56 42
fax: 033 534 56 43
Download

na prebranie