CENNÍK PRODUKTOV
Platný od 1. 4. 2012
45
OBSAH
46
Bramac – modely škridiel
Ilustračný prehľad strešných prvkov Bramac Bramac Klasik (Protector) Rímska škridla (Protector PLUS) Moravská škridla Bramac Reviva (Protector) Bramac Tectura (Protector) Bramac Adria Bramac Montero (Protector) Bramac MAX 7° 48
50
51
52
53
54
55
56
57
Bramac – príslušenstvo
Príslušenstvo – univerzálne prvky Riešenie k prestupom v strešnej krytine 58
64
Bramac – odkvapový systém
Odkvapový systém StabiCor – M Odkvapový systém StabiCor – P 66
68
Bramac Solar
Solárne strechy Bramac 70
Bramac Therm
Nadkrokvové izolácie 74
Pokrývačské pomôcky
76
Balenie
Množstvá na paletách a hmotnosť paliet 78
Obchodné dodacie podmienky
spoločnosti BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o. 80
47
Ilustračný prehľad strešných
prvkov Bramac
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
26
48
Druh výrobku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ŠKRIDLA
Základná škridla 1/1
Základná škridla polovičná 1/2
KRAJNÁ ŠKRIDLA
Krajná škridla ľavá
Krajná škridla pravá
PULTOVÁ ŠKRIDLA
Pultová škridla 1/1
Pultová škridla polovičná 1/2
Pultová škridla rohová ľavá
Pultová škridla rohová pravá
Manzardová škridla základná 1/1
Manzardová škridla krajná ľavá
Manzardová škridla krajná pravá
Manzardová škridla polovičná (bez obr.)
Prvky Pre hrebeň a nárožie
hrebenáč
hrebenáč na ukončenie nárožia
Rozdeľovací hrebenáč
Rozdeľovací hrebenáč T
Rozdeľovací hrebenáč X
Rozdeľovací hrebenáč XS
PROTISNEHOVÁ OCHRANA
Protisnehová škridla
Škridla sneholamu
PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE
Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie
Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie
Sada DuroVent pre anténu a satelit
Sada DuroVent pre odvod spalín
POCHÔDZNA STRECHA
Nosná škridla (bez držiaku a stúpacej plošiny)
PRESVETLENIE STRECHY
Plexi škridla
BLESKOZVODY
Bleskozvodová škridla 1/1
Bleskozvodový hrebenáč
49
Bramac Klasik (Protector)
Druh výrobku
Spotreba
približne
ŠKRIDLA
Základná škridla 1/1
10 ks/m2
Základná škridla 1/1
cena od:
Základná škridla polovičná 1/2
podľa potreby
KRAJNÁ ŠKRIDLA
Krajná škridla ľavá
3 ks/1 bm hrany
Krajná škridla pravá
3 ks/1 bm hrany
PULTOVÁ ŠKRIDLA
Pultová škridla 1/1
3,3 ks/1 bm hrany
Pultová škridla polovičná 1/2
podľa potreby
Pultová škridla rohová ľavá
podľa potreby
Pultová škridla rohová pravá
podľa potreby
Manzardová škridla základná 1/1*** 3,3 ks/1 bm hrany
Manzardová škridla krajná ľavá***
podľa potreby
Manzardová škridla krajná pravá***
podľa potreby
Manzardová škridla polovičná***
podľa potreby
Prvky Pre hrebeň a nárožie
hrebenáč + príchytka hrebenáča
2,5 ks/1 bm
hrebenáč na ukončenie nárožia* + príchytka hrebenáča
1 ks/na 1 ukonč. nárožia
Rozdeľovací hrebenáč*
1 ks/pre spojenie 1 hrebeňa s 2 nárožiami
Rozdeľovací hrebenáč T*
1 ks/pre spoj. 3 hrebeňov
Rozdeľovací hrebenáč X*
1 ks/pre spoj. 4 hrebeňov
Rozdeľovací hrebenáč XS*
1 ks/pre spoj. 4 nároží
PROTISNEHOVÁ OCHRANA
Protisnehová škridla
podľa potreby
Protisnehová zábrana
podľa potreby
Škridla sneholamu
podľa potreby
PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
min. 10 ks/100 m2 strechy
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE**
Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie podľa potreby
Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie podľa potreby
Sada DuroVent pre anténu a satelit
podľa potreby
Sada DuroVent pre odvod spalín
podľa potreby
POCHÔDZNA STRECHA
Nosná škridla
2 ks/1 plošina
(bez držiaku a stúpacej plošiny)
PRESVETLENIE STRECHY
Plexi škridla
podľa potreby
BLESKOZVODY
Bleskozvodová škridla 1/1
podľa potreby
Bleskozvodový hrebenáč + príchytka hrebenáča
podľa potreby
*
Jednotka
množstva
červenohnedá
ebenová
čierna
1 ks
m2
1 ks
•
•
•
•
•
•
•
1 ks
1 ks
•
•
•
•
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
•
•
•
•
•
•
•
•
1 ks
1 ks
cena za jednotku množstva
bez DPH s DPH 20%
•
1,05
10,50
1,35
1,26
12,60
1,62
•
•
•
•
4,10
4,10
4,92
4,92
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7,90
8,10
13,10
13,10
7,90
13,10
13,10
8,10
9,48
9,72
15,72
15,72
9,48
15,72
15,72
9,72
•
•
•
•
•
•
•
•
3,30
8,50
3,96
10,20
1 ks
•
•
•
•
14,90
17,88
1 ks
1 ks
1 ks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14,90
14,90
14,90
17,88
17,88
17,88
1 ks
1 ks
1 ks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2,30
0,80
22,80
2,76
0,96
27,36
1 ks
•
•
•
•
6,50
7,80
1 sada
1 sada
1 sada
1 sada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
44,90
38,90
25,10
32,10
53,88
46,68
30,12
38,52
1 ks
•
•
•
•
6,90
8,28
11,90
14,28
6,90
6,90
8,28
8,28
v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 64 -65
*** neštandardný program na objednávku s dobou dodania 3-4 týždne
50
Farba
tmavohnedá
tehlovočervená
1 ks
1 ks
1 ks
•
•
•
•
•
•
•
•
Rímska škridla (Protector Plus)
Druh výrobku
Spotreba
približne
ŠKRIDLA
Základná škridla 1/1
10 ks/m2
Základná škridla 1/1
cena od:
Základná škridla polovičná 1/2
podľa potreby
KRAJNÁ ŠKRIDLA
Krajná škridla ľavá
3 ks/1 bm hrany
Krajná škridla pravá
3 ks/1 bm hrany
Prvky Pre hrebeň a nárožie
hrebenáč + príchytka hrebenáča
2,5 ks/1 bm
hrebenáč na ukončenie nárožia* + príchytka hrebenáča
1 ks/na 1 ukonč. nárožia
Rozdeľovací hrebenáč*
1 ks/pre spojenie 1 hrebeňa s 2 nárožiami
PROTISNEHOVÁ OCHRANA
Protisnehová škridla
podľa potreby
Protisnehová zábrana
podľa potreby
Škridla sneholamu
podľa potreby
PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
min. 10 ks/100 m2 strechy
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE**
Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie podľa potreby
Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie podľa potreby
Sada DuroVent pre anténu a satelit
podľa potreby
Sada DuroVent pre odvod spalín
podľa potreby
POCHÔDZNA STRECHA
Nosná škridla
2 ks/1 plošina
(bez držiaku a stúpacej plošiny)
PRESVETLENIE STRECHY
Plexi škridla
podľa potreby
Jednotka
množstva
tehlovočervená
Farba
tmavohnedá
ebenová
čierna
1 ks
m2
1 ks
•
•
•
•
•
1 ks
1 ks
•
•
1 ks
1 ks
cena za jednotku množstva
bez DPH
s DPH 20%
•
1,30
13,00
1,60
1,56
15,60
1,92
•
•
•
•
4,50
4,50
5,40
5,40
•
•
•
•
•
•
3,50
8,70
4,20
10,44
1 ks
•
•
•
15,10
18,12
1 ks
1 ks
1 ks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2,50
0,80
27,70
3,00
0,96
33,24
1 ks
•
•
•
6,70
8,04
1 sada
1 sada
1 sada
1 sada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
50,80
44,80
31,00
38,00
60,96
53,76
37,20
45,60
1 ks
•
•
•
6,90
8,28
11,90
14,28
1 ks
* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 64 -65
51
Moravská škridla
Druh výrobku
Spotreba
približne
ŠKRIDLA
Základná škridla 1/1
10 ks/m2
Základná škridla 1/1
cena od:
Základná škridla polovičná 1/2
podľa potreby
KRAJNÁ ŠKRIDLA
Krajná škridla ľavá
3 ks/1 bm hrany
Krajná škridla pravá
3 ks/1 bm hrany
PULTOVÁ ŠKRIDLA
Pultová škridla 1/1
3,3 ks/1 bm hrany
Pultová škridla polovičná 1/2
podľa potreby
Pultová škridla rohová ľavá
podľa potreby
Pultová škridla rohová pravá
podľa potreby
Prvky Pre hrebeň a nárožie
hrebenáč + príchytka hrebenáča
2,5 ks/1 bm
hrebenáč na ukončenie nárožia* + príchytka hrebenáča
1 ks/na 1 ukonč. nárožia
Rozdeľovací hrebenáč*
1 ks/pre spojenie 1 hrebeňa s 2 nárožiami
PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
min. 10 ks/100 m2 strechy
PROTISNEHOVÁ OCHRANA
Protisnehová škridla
podľa potreby
Protisnehová zábrana
podľa potreby
Škridla sneholamu
podľa potreby
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE**
Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie podľa potreby
Sada DuroVent pre kanalizač. odvetranie podľa potreby
Sada DuroVent pre anténu a satelit
podľa potreby
Sada DuroVent pre odvod spalín
podľa potreby
POCHÔDZNA STRECHA
Nosná škridla
2 ks/1 plošina
(bez držiaku a stúpacej plošiny)
PRESVETLENIE STRECHY
Plexi škridla
podľa potreby
BLESKOZVODOVÉ RIEŠENIE
Bleskozvodová škridla 1/1
podľa potreby
Bleskozvodový hrebenáč + príchytka hrebenáča
podľa potreby
*
v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 64 -65
52
Jednotka
množstva
Farba
cena za jednotku množstva
tmavo- bridlicovobez DPH s DPH 20%
hnedá
čierna
tehlovočervená
červenohnedá
1 ks
m2
1 ks
•
•
•
•
•
•
•
1 ks
1 ks
•
•
•
•
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
•
•
•
•
1 ks
1 ks
•
0,80
8,00
1,10
0,96
9,60
1,32
•
•
•
•
3,90
3,90
4,68
4,68
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7,60
7,80
12,80
12,80
9,12
9,36
15,36
15,36
•
•
•
•
•
•
•
•
3,20
7,50
3,84
9,00
1 ks
•
•
•
•
13,90
16,68
1 ks
•
•
•
•
6,10
7,32
1 ks
1 ks
1 ks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2,20
0,80
22,80
2,64
0,96
27,36
1 sada
1 sada
1 sada
1 sada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
44,90
38,90
25,10
32,10
53,88
46,68
30,12
38,52
1 ks
•
•
•
•
6,90
8,28
11,90
14,28
6,90
6,90
8,28
8,28
1 ks
1 ks
1 ks
•
•
•
•
•
•
•
•
Bramac Reviva (Protector)
Druh výrobku
Spotreba
približne
ŠKRIDLA
Základná škridla 1/1
11 ks/m2
Základná škridla 1/1
cena od:
Základná škridla polovičná 1/2
podľa potreby
KRAJNÁ ŠKRIDLA
Krajná škridla ľavá 1/1
1,5 ks/1 bm hrany
Krajná škridla pravá 1/1
1,5 ks/1 bm hrany
Krajná škridla ľavá 3/4
1,5 ks/1 bm hrany
Krajná škridla pravá 3/4
1,5 ks/1 bm hrany
Prvky Pre hrebeň a nárožie
hrebenáč + príchytka hrebenáča
2,5 ks/1 bm
hrebenáč na ukončenie nárožia* + príchytka hrebenáča
1 ks/na 1 ukončenie nárožia
Rozdeľovací hrebenáč* 1 ks/pre spojenie 1 hrebeňa s 2 nárožiami
PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
min. 10 ks/100 m2 strechy
PROTISNEHOVÁ OCHRANA
Protisnehová zábrana
podľa potreby
Škridla sneholamu
podľa potreby
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE**
Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie
podľa potreby
Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie
podľa potreby
Sada DuroVent pre anténu a satelit
podľa potreby
Sada DuroVent pre odvod spalín
podľa potreby
POCHÔDZNA STRECHA
Nosná škridla kovová
2 ks/1 plošina
(bez držiaku a stúpacej plošiny)
Jednotka
množstva
Farba
tehlovoantik
červená
1 ks
m2
1 ks
•
•
•
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
cena za jednotku množstva
bez DPH
s DPH 20%
•
1,05
11,55
1,35
1,26
13,86
1,62
•
•
•
•
•
•
•
•
4,10
4,10
4,10
4,10
4,92
4,92
4,92
4,92
1 ks
1 ks
•
•
•
•
3,30
8,50
3,96
10,20
1 ks
•
•
14,90
17,88
1 ks
•
•
6,50
7,80
1 ks
1 ks
•
•
•
•
0,80
39,40
0,96
47,28
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
•
•
•
•
•
•
•
•
61,90
55,90
42,10
49,10
74,28
67,08
50,52
58,92
1 ks
•
•
54,90
65,88
* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 64 -65
•
pre model Bramac Reviva antik odporúčame použitie príslušenstva v tmavohnedej farbe
53
Bramac Tectura (Protector)
Druh výrobku
Spotreba
približne
ŠKRIDLA
Základná škridla 1/1
11 ks/m2
Základná škridla 1/1
cena od:
Základná škridla polovičná 1/2
podľa potreby
KRAJNÁ ŠKRIDLA
Krajná škridla ľavá 1/1
3 ks/1 bm hrany
Krajná škridla pravá 1/1
3 ks/1 bm hrany
Prvky Pre hrebeň a nárožie
hrebenáč + príchytka hrebenáča
2,5 ks/1 bm
hrebenáč na ukončenie nárožia* + príchytka hrebenáča
1 ks/na 1ukončenie nárožia
Rozdeľovací hrebenáč* 1 ks/pre spojenie 1 hrebeňa s 2 nárožiami
PROTISNEHOVÁ OCHRANA
Protisnehová zábrana
podľa potreby
PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
min. 10 ks/100 m2 strechy
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE**
Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie
podľa potreby
Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie
podľa potreby
Sada DuroVent pre anténu a satelit
podľa potreby
Sada DuroVent pre odvod spalín
podľa potreby
* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 64 -65
54
Jednotka
množstva
Farba
ebenová čierna
1 ks
m2
1 ks
•
cena za jednotku množstva
bez DPH
s DPH 20%
•
1,05
11,55
1,35
1,26
13,80
1,62
1 ks
1 ks
•
•
4,10
4,10
4,92
4,92
1 ks
1 ks
•
•
3,30
8,50
3,96
10,20
1 ks
•
14,90
17,88
1 ks
•
0,80
0,96
1 ks
•
6,50
7,80
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
•
•
•
•
61,90
55,90
42,10
49,10
74,28
67,08
50,52
58,92
Bramac Adria
Druh výrobku
Spotreba
približne
ŠKRIDLA
Základná škridla 1/1
10 ks/m2
Základná škridla 1/1
cena od:
Základná škridla polovičná 1/2
podľa potreby
KRAJNÁ ŠKRIDLA
Krajná škridla ľavá
3 ks/1 bm hrany
Krajná škridla pravá
3 ks/1 bm hrany
Prvky Pre hrebeň a nárožie
hrebenáč + príchytka hrebenáča
2,5 ks/1 bm
hrebenáč na ukončenie nárožia* + príchytka hrebenáča
1 ks/na 1 ukončenie nárožia
Rozdeľovací hrebenáč* 1 ks/pre spoj. 1 hrebeňa s 2 nárožiami
PROTISNEHOVÁ OCHRANA
Protisnehová zábrana
podľa potreby
PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
min. 10 ks/100 m2 strechy
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE**
Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie
podľa potreby
Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie
podľa potreby
Sada DuroVent pre anténu a satelit
podľa potreby
Sada DuroVent pre odvod spalín
podľa potreby
POCHÔDZNA STRECHA
Nosná škridla (bez držiaku a stúpacej plošiny)
2 ks/1 plošina
PRESVETLENIE STRECHY
Plexi škridla
podľa potreby
Jednotka
množstva
Farba
umbra
magico
montano
1 ks
m2
1 ks
•
•
•
•
•
1 ks
1 ks
•
•
1 ks
1 ks
cena za jednotku množstva
bez DPH
s DPH 20%
•
1,40
14,00
1,70
1,68
16,80
2,04
•
•
•
•
6,50
6,50
7,80
7,80
•
•
•
•
•
•
5,10
12,60
6,12
15,12
1 ks
•
•
•
15,70
18,84
1 ks
•
•
•
0,80
0,96
1 ks
•
•
•
8,30
9,96
1 sada
1 sada
1 sada
1 sada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
50,80
44,80
31,00
38,00
60,96
53,76
37,20
46,60
1 ks
•
•
•
12,90
15,48
11,90
14,28
1 ks
* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 64 -65
• pre model Bramac Adria vo všetkých troch farebných verziách odporúčame použitie príslušenstva v tmavohnedej farbe
55
Bramac Montero (Protector)
Druh výrobku
Spotreba
približne
ŠKRIDLA
Základná škridla 1/1
10 ks/m2
Základná škridla 1/1
cena od:
Základná škridla polovičná 1/2
podľa potreby
KRAJNÁ ŠKRIDLA
Krajná škridla ľavá
3 ks/1 bm hrany
Krajná škridla pravá
3 ks/1 bm hrany
Prvky Pre hrebeň a nárožie
hrebenáč + príchytka hrebenáča
2,5 ks/1 bm
hrebenáč na ukončenie nárožia* + príchytka hrebenáča
1 ks/na 1 ukonč. nárožia
Rozdeľovací hrebenáč*
1 ks/pre spojenie 1 hrebeňa s 2 nárožiami
PROTISNEHOVÁ OCHRANA
Protisnehová zábrana
podľa potreby
Škridla sneholamu
podľa potreby
PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
min. 10 ks/100 m2 strechy
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE**
Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie podľa potreby
Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie podľa potreby
Sada DuroVent pre anténu a satelit
podľa potreby
Sada DuroVent pre odvod spalín
podľa potreby
PRESVETLENIE STRECHY
Plexi škridla
podľa potreby
Jednotka
množstva
rubínová
červená
Farba
canyon
1 ks
m2
1 ks
•
•
•
•
•
1 ks
1 ks
•
•
1 ks
1 ks
cena za jednotku množstva
bez DPH
s DPH 20%
•
1,20
12,00
1,50
1,44
14,40
1,80
•
•
•
•
4,50
4,50
5,40
5,40
•
•
•
•
•
•
3,30
8,50
3,96
10,20
1 ks
•
•
•
14,90
17,88
1 ks
1 ks
•
•
•
•
•
•
0,80
22,80
0,96
27,36
1 ks
•
•
•
6,70
8,04
1 sada
1 sada
1 sada
1 sada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
44,90
38,90
25,10
32,10
53,88
46,68
30,12
38,52
11,90
14,28
1 ks
* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 64 -65
• pre model Bramac Montero rubínová červená odporúčame použitie príslušenstva v tehlovočervenej farbe
• pre model Bramac Montero canyon odporúčame použitie príslušenstva v tmavohnedej farbe
• pre model Bramac Montero granitová čierna odporúčame použitie príslušenstva v čiernej farbe
56
granitová
čierna
Bramac Max 7o
Druh výrobku
Spotreba
približne
ŠKRIDLA
Základná škridla 1/1
8,1 ks/m2
Základná škridla 1/1
cena od:
Základná škridla polovičná 1/2
podľa potreby
KRAJNÁ ŠKRIDLA
Krajná škridla ľavá
2,6 ks/1 bm hrany
Krajná škridla pravá
2,6 ks/1 bm hrany
PULTOVÁ ŠKRIDLA
Pultová škridla 1/1
3 ks/1 bm hrany
Pultová škridla polovičná 1/2
podľa potreby
Pultová škridla rohová ľavá
podľa potreby
Pultová škridla rohová pravá
podľa potreby
Prvky Pre hrebeň a nárožie
hrebenáč + príchytka hrebenáča
2,5 ks/1 bm
hrebenáč na ukončenie nárožia* + príchytka hrebenáča
1 ks/na 1 ukonč. nárožia
Rozdeľovací hrebenáč*
1 ks/pre spojenie 1 hrebeňa s 2 nárožiami
PROTISNEHOVÁ OCHRANA
Protisnehová škridla
podľa potreby
Protisnehová zábrana
podľa potreby
PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY
Odvetrávacia škridla
podľa potreby
PRESTUPY DUROVENT V STREŠNEJ KRYTINE**
Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie podľa potreby
Sada DuroVent pre kanalizač. odvetranie podľa potreby
Sada DuroVent pre prestup antény
podľa potreby
Sada DuroVent pre odvod spalín
podľa potreby
POCHÔDZNA STRECHA
Nosná škridla
2 ks/1 plošina
(bez držiaku a stúpacej plošiny)
BLESKOZVODY
Bleskozvodová škridla 1/1
podľa potreby
Bleskozvodový hrebenáč + príchytka hrebenáča
podľa potreby
Jednotka
množstva
tehlovočervená
Farba
červeno- bridlicovo
hnedá
čierna
1 ks
m2
1 ks
•
•
•
•
•
1 ks
1 ks
•
•
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
cena za jednotku množstva
bez DPH
s DPH 20%
•
1,45
11,74
1,75
1,74
14,09
2,10
•
•
•
•
6,50
6,50
7,80
7,80
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8,60
8,80
14,95
14,95
10,32
10,56
17,94
17,94
1 ks
1 ks
•
•
•
•
•
•
3,10
8,50
3,72
10,20
1 ks
•
•
•
14,90
17,88
1 ks
1 ks
•
•
•
•
•
•
2,90
0,80
3,48
0,96
1 ks
•
•
•
8,10
9,72
1 sada
1 sada
1 sada
1 sada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
44,90
38,90
25,10
32,10
53,88
46,68
30,12
38,52
1 ks
•
•
•
8,10
9,72
1 ks
1 ks
•
•
•
•
•
•
8,20
8,20
9,84
9,84
* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 64 -65
57
Príslušenstvo
Univerzálne prvky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
58
58
28, 29, 30, 31
Príslušenstvo - univerzálne prvky
Druh výrobku
Spotreba
približne
Prvky Pre hrebeň a nárožie
1 Aerofirst – vetrací pás hrebeňa
0,98 ks/1 bm
2 Metalroll
1 bal/5 m
3 Figaroll Plus
1 bal/5 m
4 Ecoroll
1 bal/5 m
5 Ukončenie hrebeňa s povrch. úpravou PMMA
1 ks
6 Uzáver hrebeňa z PVC
1 ks/1 ukonč. hrebeňa
7 Príchytka hrebenáča
1 ks/1 hrebenáč
8 Príchytka rez. škridiel nárožia a úžľabia podľa potreby
9 Držiak laty hrebenáča univerzálny
podľa potreby
10 Držiak laty hrebenáča s klincom dl. 22 cm podľa potreby
11 Utesňovací vrut
podľa potreby
OCHRANA PROTI VETRU A SNEHU
12 Protisnehová zábrana
podľa potreby
13 Držiak mreže sneholamu
podľa potreby
14 Mreža sneholamu
1 ks/3 m
15 Spojka mreže sneholamu
2 ks/spoj
16 Držiak guľatiny
podľa potreby
17 Príchytka škridly pozinkovaná 70 mm, 80 mm
18 Príchytka pre škridlu Bramac Reviva
podľa potreby
19 Klinec pozinkovaný
a) o 2,5; 45 mm
podľa potreby
b) o 3,1; 80 mm
podľa potreby
20 Vrut
a) o 4,5/40 mm
podľa potreby
b) o 4,5/70 mm
podľa potreby
PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY
21 Ochranná mriežka
1 ks/1 bm
22 Combi mriežka
1 ks/1 bm
23 Vetrací pás 5m
1 bal/5 m
24 Vetrací pás 50m
1 bal/50 m
25 Odkvap. plech pod fóliu Bramac 7° dl. 2m podľa potreby
26 Od. plech pod škridlu Bramac 7° dl. 2m podľa potreby
27 Odkvapový plech
podľa potreby
– farebný pozinkovaný dl. 185 cm
POCHÔDZNA STRECHA
28 Držiak stúpacej plošiny
2 ks/1 plošina
29 Držiak stúpacej plošiny
2 ks/1 plošina
pre sklon menší ako 15°
30 Stúpacia plošina š. 88 cm
podľa potreby
31 Stúpacia plošina š. 41 cm
podľa potreby
Jednotka
množstva
tehlovočervená
červenohnedá
1 ks
1 bal
1 bal
1 bal
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
•
•
•
•
•
•
•
Farba
cena za jednotku množstva
bez DPH s DPH 20%
hnedá
čierna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7,95
59,50
42,50
20,50
7,90
1,50
0,25
0,88
1,80
1,25
0,45
9,54
71,40
51,00
24,60
9,48
1,80
0,30
1,06
2,16
1,50
0,54
•
•
•
•
•
•
0,80
10,90
58,10
0,99
10,90
0,12
0,25
0,96
13,08
69,72
1,19
13,08
0,14
0,30
1 kg
1 kg
3,10
3,25
3,72
3,90
500 ks
500 ks
8,90
11,90
10,68
14,28
0,95
3,10
5,90
57,00
8,50
7,60
7,20
1,14
3,72
7,08
68,40
10,20
9,12
8,64
1 ks
1 ks
1 bal
1 bal
1 ks
1 ks
1 ks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 ks
1 ks
•
•
7,20
11,50
8,64
13,80
1 ks
1 ks
•
•
51,00
31,00
61,20
37,20
59
Príslušenstvo
Univerzálne prvky
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
60
Príslušenstvo - univerzálne prvky
Druh výrobku
NOVINKA
Spotreba
približne
Jednotka
množstva
PRESVETLENIE STRECHY
32 Univerzálne strešné okno
podľa potreby
1 ks
Luminex Univerzál 47,5 x 52 cm
33 Náhradná výplň univerzálneho
podľa potreby
1 ks
strešného okna Luminex Uni. (bez obr.)
POISTNÉ HYDROIZOLÁCIE A PÁSKY
34 Bramac Veltitech 120.
podľa potreby 1 bal/75 m2
Poistná hydroizolačná fólia, difúzne uzatvorená.
m2
35 Bramac EcoTec 110.
podľa potreby 1 bal/75 m2
Poistná hydroizolačná fólia, vysoko difúzne otvorená.
m2
36 Bramac Pro Plus.
podľa potreby 1 bal/75 m2
Poistná hydroizolačná fólia, vysoko difúzne otvorená.
m2
37 Bramac Universal Eco 2S.
podľa potreby 1 bal/75 m2
Poistná hydroizolačná fólia, vysoko difúzne otvorená,
m2
s dvomi lepiacimi pásmi, s použitím od sklonu 15°
38 Bramac Universal 2S
podľa potreby 1 bal/75 m2
Poistná hydroizolačná fólia, vysoko difúzne otvorená,
m2
s dvomi lepiacimi pásmi, s použitím od sklonu 15°
39 Bramac Top RU.
podľa potreby 1 bal/75 m2
Poistná hydroizolačná fólia, vysoko difúzne otvorená,
m2
s dvomi lepiacimi pásmi, s použitím od 7° sklonu strechy.
40 Bramac Clima Plus 2S. Poistná hydroizolačná
1 bal/75 m2
fólia, vysoko difúzne otvorená, s dvomi lepiacimi
m2
páskami, s reflexnou vrstvou
41 Divotape – jednostranne lepiaca páska
1 ks/25 m
1 ks
42 Duorol – obojstranne lepiaca páska
1ks/50 m
1 ks
43 Butylband – obojstranná tesniaca páska
1 ks/25 m
1 ks
pod kontralaty (šírka 50 mm)
44 Tesniaci tmel pod kontralaty od 7°
podľa potreby
1 ks
45 Lepiaca hmota
podľa potreby
1 ks
pre vodotesné napojenie fólií od 7°
Prvky Pre úžľabie
46 hliníkový pás úžľabia šírky 640 mm
1 ks/1,5 m
1 ks
47 hliníkový pás úžľabia šírky 500 mm
1 ks/1,5 m
1 ks
48 Príchytka hliníkového pásu úžľabia 6 ks/1,5 m úžľabia
1 ks
49 Upevňovací samolepiaci pás úžľabia
podľa potreby
1m
50 Compriband
2 ks/1 bm úžľabia
1 ks
– klin 30/60 mm samolepiaci
tehlovočervená
červenohnedá
•
•
•
•
•
•
Farba
hnedá
čierna
•
•
•
•
•
•
cena za jednotku množstva
bez DPH s DPH 20%
115,00
138,00
69,00
82,80
57,00
0,76
82,50
1,10
101,25
1,35
165,00
2,20
68,40
0,91
99,00
1,32
121,50
1,62
198,00
2,64
180,00
2,40
216,00
2,88
298,50
3,98
358,20
4,78
367,50
4,90
441,00
5,88
17,50
51,50
21,50
21,00
61,80
25,80
29,50
9,70
35,40
11,64
46,50
19,90
0,42
12,90
1,65
55,80
23,88
0,50
15,48
1,98
61
Príslušenstvo
Univerzálne prvky
52
53
54
58
59
60
62
62
55
56
57
Príslušenstvo - univerzálne prvky
Druh výrobku
NOVINKA
Spotreba
približne
WAKAFLEX
52 EasyFlash
1 bal/5 m
– univerzálny prvok pre ukončenie strešnej krytiny
53 Wakaflex
1 bal/5 m
– univerzálny prvok pre ukončenie strešnej krytiny
54 Krycia lišta Wakaflexu (dĺžka 2,4 m)
podľa potreby
55 Skrutka k lište Wakaflexu
12 ks/ 1 krycia lišta
56 Tmel pre Wakaflex
1 ks/ 5 m lišty
OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO
57 Ozdobný kohút vrátane príslušenstva podľa potreby
58 Modulová nosná zostava
1 ks/škridla sneholamu
bez škridly sneholamu (modulová podpora, sada skrutiek)
59 Anténny držiak univerzálny
podľa potreby
60 Nadstavec pre priečne
podľa potreby
vedenie bleskozvodu
Jednotka
množstva
tehlovočervená
červenohnedá
Farba
hnedá
čierna
cena za jednotku množstva
bez DPH s DPH 20%
1 bal
•
•
•
65,00
78,00
1 bal
•
•
•
78,00
93,60
1 ks
1 ks
1 ks
•
•
9,90
0,34
13,50
11,88
0,41
16,20
1 ks
1 ks
•
•
215,00
13,70
258,00
16,44
69,00
1,45
82,80
1,74
1 ks
1 ks
•
•
•
63
Riešenie k prestupom
v strešnej krytine
1a, b, c
2a
3a, b, c
4a
5a, b
6a
7a, b
8a
9a, b, c
10a, b, c
11a, b
12a, b
1d, 3d, 9d, 10d
13
14
15
64
64
Riešenie k prestupom v strešnej krytine
Druh výrobku
1 Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie
(Montero, Klasik, MŠ, MAX 7°)
a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm
b) Nadstavec sanit. odvetrania DuroVent, DN 125 mm
c) Kryt sanit. odvetrania DuroVent, DN 125 mm
d) Prípojná rúra DuroVent, DN 100 mm a 125 mm
2 Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie Adria, RŠ
a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm
3 Sada DuroVent pre kanaliz. odvetranie
(Montero, Klasik, MŠ, MAX 7°)
a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm
b) Nadstavec kanal. odvetrania DuroVent, DN 125 mm
c) Kryt kanal. odvetrania DuroVent, DN 125 mm
d) Prípojná rúra DuroVent, DN 100 mm a 125 mm
4 sada Durovent pre kanalizačné odvetranie adria, rŠ
a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm
5 Sada DuroVent pre anténu a satelit
(Montero, Klasik, MŠ, MAX 7°)
a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm
b) Nadstavec antény DuroVent, DN od 22 do 110 mm
6 Sada DuroVent pre anténu a satelit Adria, RŠ
a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm
7 Sada DuroVent pre odvod spalín
(Montero, Klasik, MŠ, MAX 7°)
a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm
b) Nadstavec pre odvod spalín pre rúru DN 116 a 128 mm
8 Sada DuroVent pre odvod spalín Adria, RŠ
a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm
9 Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie Reviva, Tectura
a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm (bez obr.)
b) Nadstavec sanit. odvetrania DuroVent, DN 125 mm
c) Kryt sanitárneho odvetrania DuroVent, DN 125 mm
d) Prípojná rúra DuroVent, DN 100 mm a 125 mm
10 Sada DuroVent pre kanal. odvetranie Reviva, Tectura
a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm (bez obr.)
b) Nadstavec kanal. odvetrania DuroVent, DN 125 mm
c) Kryt kanal. odvetrania DuroVent, DN 125 mm
d) Prípojná rúra DuroVent, DN 100 a 125 mm
11 Sada DuroVent pre prestup antény Reviva, Tectura
a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm
b) Nadstavec antény DuroVent, DN od 22 do 110 mm
12 Sada DuroVent pre odvod spalín Reviva, Tectura
a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm
b) Nadstavec pre odvod spalín pre rúru DN 116 a 128 mm
DOPLNKY K SADÁM
13 Pružná spojka odvetrania, DN 100 a 125 mm*
14 redukčný prvok 100/70*
15 Prípojná sada DuroVent, DN 100 mm a 125 mm*
Jednotka
množstva
tehlovočervená
1 sada
•
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 sada
1 ks
1 sada
červenohnedá
Farba
cena za jednotku množstva
bez DPH s DPH 20%
hnedá
čierna
•
•
•
44,90
53,88
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
15,20
16,90
5,90
6,90
50,80
21,10
38,90
18,24
20,28
7,08
8,28
60,96
25,32
46,68
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 sada
1 ks
1 sada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
15,20
11,90
4,90
6,90
44,80
21,10
25,10
18,24
14,28
5,88
8,28
53,76
25,32
30,12
1 ks
1 ks
1 sada
1 ks
1 sada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
15,20
9,90
31,00
21,10
32,10
18,24
11,88
37,20
25,92
38,52
1 ks
1 ks
1 sada
1 ks
1 sada
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 sada
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 sada
1 ks
1 ks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 ks
1 ks
15,20
16,90
38,00
21,10
61,90
32,20
16,90
5,90
6,90
55,90
32,20
11,90
4,90
6,90
42,10
32,20
9,90
49,10
32,20
16,90
18,24
20,28
45,60
25,32
74,28
38,64
20,28
7,08
8,28
67,08
38,64
14,28
5,88
8,28
50,52
38,64
11,88
58,92
38,64
20,28
16,50
4,90
4,50
19,80
5,88
5,40
1 ks
1 ks
1 ks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
* univerzálne prvky pre všetky sady
65
Odkvapový systém
Bramac StabiCor - M
6
5
2
1
4
7
3
12
10, 11
16, 17
13
15
14
8, 9
66
66
Odkvapový systém Bramac Stabicor – M
Druh výrobku
Jednotka
množstva
tehlovo- červenočervená
hnedá
Farba
tmavohnedá
čierna
žľaby
1 Odkvapový žľab á 4 m
2 Spojka žľabu so spevňovacím profilom
3 Vnútorný roh žľabu 90°
4 Vonkajší roh žľabu 90°
5 Ukončenie žľabu s tesnením
6 Držiak žľabu
7 hrdlo žľabu s odtokom 100 mm
ZVODY
8 Odkvapová rúra 3 m
9 Odkvapová rúra 1 m
10 Oblúk odkvapovej rúry 72°
11 Oblúk odkvapovej rúry 40°
12 Odbočka odkvapovej rúry 72°, 100 / 100*
13 Spojka odkvapovej rúry
14 Klapka pre zber dažďovej vody
15 Soklový ohyb
16 Objímka odkvapovej rúry + Závit 140 mm
17 Objímka odkvapovej rúry + Závit 200 mm
18 Korekčný lak*
19 Korekčný sprej 400 ml*
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cena za jednotku
množstva
s DPH
bez DPH
20%
Ø 150 mm/
RŠ 333
20,90 25,08
6,10
7,32
10,75 12,90
10,75 12,90
4,10
4,92
3,00
3,60
7,90
9,48
Ø 100 mm
16,20 19,44
5,50
6,60
8,15
9,78
8,15
9,78
26,50 31,80
7,90
9,48
30,90 37,08
12,10 14,52
3,50
4,20
3,90
4,68
7,90
9,48
10,55 12,66
* bez obrázku
67
Odkvapový systém
Bramac StabiCor - P
12, 13
1, 2
3
7
5
8, 9
10, 11
18, 19, 20
25
21, 22
23
14, 15, 16, 17
24
68
68
Odkvapový systém Bramac Stabicor – P
Druh výrobku
žľaby
1 Odkvapový žľab á 4 m
2 Odkvapový žľab á 2 m
3 Spojka žľabu dvojdielna
4 Vnútorný roh žľabu 90°*
5 Vonkajší roh žľabu 90°
6a Špeciálny roh žľabu > 90° (uhol na objednávku)*
6b Špeciálny roh žľabu < 90° >30° (uhol na objednávku)*
6c Špeciálny roh žľabu – dvojitý uhol (uhol na objednávku)*
7 Ukončenie žľabu univerzálne
8 hrdlo žľabu s odtokom 70
9 hrdlo žľabu s odtokom 100
10 Variabilný odtok 70
11 Variabilný odtok 100
12 Držiak žľabu štandardný
13 Držiak žľabu krátky
ZVODY
14 Odkvapová rúra á 4 m
15 Odkvapová rúra á 2 m
16 Odkvapová rúra á 1 m
17 Odkvapová rúra á 0,5 m
18 Oblúk odkvapovej rúry 67°
19 Oblúk odkvapovej rúry 45°
20 Oblúk odkvapovej rúry 15°
21 Odbočka odkvapovej rúry 45° Ø 70 mm
22 Odbočka odkvapovej rúry 45° Ø 100 mm
23 Spojka odkvapovej rúry
24 Klapka pre zber dažďovej vody
25 Objímka odkvapovej rúry
26 Objímka odkvap. rúry predÍžená so závitom 200 mm*
Jednotka
množstva
Farba
medená bez DPH
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
cena za jednotku množstva
s DPH
s DPH
bez DPH
20%
20% bez DPH
s DPH
20%
Ø 100 mm
Ø 125 mm
Ø 150 mm
32,50 39,00 36,00 43,20 38,20 45,85
18,50 22,20 20,50 24,60 21,70 26,04
9,50
11,40
9,90 11,88 10,90 13,08
15,90 19,08 17,50 21,00 19,90 23,88
15,90 19,08 17,50 21,00 19,90 23,88
64,70 77,64 64,70 77,64 64,70 77,64
139,70 167,64 139,70 167,64 139,70 167,64
109,50 131,40 109,50 131,40 109,50 131,40
3,70
4,44
3,90
4,68
4,50
5,40
12,10 14,52 13,80 16,56
–
–
–
– 14,70 17,64 15,90 19,08
–
– 17,80 21,36
–
–
–
– 23,50 28,20 24,70 29,64
6,20
7,44
6,90
8,28
7,90
9,48
3,60
4,32
3,85
4,62
4,30
5,16
Ø 70 mm
Ø 100 mm
26,00 31,20 35,00 42,00
16,90 20,28 19,90 23,88
8,90
10,68 10,90 13,08
4,10
4,92
5,50
6,60
4,00
4,80
6,00
7,20
7,90
9,48
9,90 11,88
19,00 22,80 21,00 25,20
25,00 30,00 26,00 31,20
–
– 27,00 32,40
10,50 12,60 10,90 13,08
22,85 27,42 24,85 29,82
4,90
5,88
5,10
6,12
7,80
9,36
7,90
9,48
* bez obrázku
69
Solárne strechy Bramac
5
1
2
3
4
6
7-21
23
24, 25
26, 27
28-31
32
33
34
36
38-42
43
44, 45
46-51
52-55
59-61
62, 63
64
67-69
70, 71
72, 73
74
75
76
77
78
79
80, 81
70
70
Solárne strechy Bramac
Druh výrobku
Popis
výrobku
Jednotka
množstva
SOLÁRNE KOLEKTORY BRAMAC
4 m2/ks
1 Solárny kolektor BSD 4E PRO
Vstavaný solárny kolektor 4 m2 s integr. oplechovaním
2 Solárny kolektor BSD 6E PRO
Vstavaný solárny kolektor 6 m2 s integr. oplechovaním
6 m2/ks
2
8 m2/ks
3 Solárny kolektor BSD 8E PRO
Vstavaný solárny kolektor 8 m s integr. oplechovaním
4 Solárny kolektor BSD 10E PRO
Vstavaný solárny kolektor 10 m2 s integr. oplechovaním 10 m2/ks
5 Nadstrešný vertikálny kolektor AWKq 2,55m2
Nadstrešný vertikálny kolektor 2,55 m2 2,55 m2/ks
Nadstrešný horizont. kolektor 2,55 m2 2,55 m2/ks
6 Nadstrešný horizontálny kolektor AWKq 2,55m2
NOSNÉ HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE PRE NADSTREŠNÉ KOLEKTORY
7 SET pre nadstreš. kolektor 45°pre 2 AWKh Konštrukcia pre uchytenie nadstr. kolektorov
ks
8 SET pre nadstreš. kolektor 45°pre 3 AWKh Konštrukcia pre uchytenie nadstr. kolektorov
ks
9 SET pre nadstreš. kolektor 45°pre 4 AWKh Konštrukcia pre uchytenie nadstr. kolektorov
ks
10 SET pre nadstreš. kolektor 20°pre 2 AWKh Konštrukcia pre uchytenie nadstr. kolektorov
ks
11 SET pre nadstreš. kolektor 20°pre 3 AWKh Konštrukcia pre uchytenie nadstr. kolektorov
ks
12 SET pre nadstreš. kolektor 20°pre 4 AWKh Konštrukcia pre uchytenie nadstr. kolektorov
ks
13 SET pre nadstreš. kolektor 0°pre 2 AWKh Konštrukcia pre uchytenie nadstr. kolektorov
ks
14 SET pre nadstreš. kolektor 0°pre 3 AWKh Konštrukcia pre uchytenie nadstr. kolektorov
ks
15 SET pre nadstreš. kolektor 0°pre 4 AWKh Konštrukcia pre uchytenie nadstr. kolektorov
ks
16 SET pre nadstreš. kolektor 45°pre 2 AWKq Konštrukcia pre uchytenie nadstr. kolektorov
ks
17 SET pre nadstreš. kolektor 45°pre 3 AWKq Konštrukcia pre uchytenie nadstr. kolektorov
ks
18 SET pre nadstreš. kolektor 20°pre 2 AWKq Konštrukcia pre uchytenie nadstr. kolektorov
ks
19 SET pre nadstreš. kolektor 20°pre 3 AWKq Konštrukcia pre uchytenie nadstr. kolektorov
ks
20 SET pre nadstreš. kolektor 0°pre 2 AWKq Konštrukcia pre uchytenie nadstr. kolektorov
ks
21 SET pre nadstreš. kolektor 0°pre 3 AWKq Konštrukcia pre uchytenie nadstr. kolektorov
ks
22 Zavetrovacia diagonála (bez obr.)
Zavetrovací prvok pre podperné konštrukcie
ks
uPevňovacie konŠtrukcie na Šikmú strechu Pre naDstreŠné kolektory
23Sada držiakov pre nadstrešné kolektory
Vrátane dištančných podložiek
2 ks
ZÁSOBNÍKY
24 FW 400 solo
Solárny zásobník pre prípravu TúV 400 l vrátane izolácie
ks
25 FW 500 solo
Solárny zásobník pre prípravu TúV 500 l vrátane izolácie
ks
26 FW 300 Compact (vr. čerpadlovej skup. a regulácie CR1 S2)
ks
Solárny zásobník pre prípravu TúV 300 l vrátane izolácie,
čerpadlovej skupiny a regulácie CR1 S2
27 FW 500 Compact (vr. čerpadlovej skup. a regulácie CR1 S2)
ks
Solárny zásobník pre prípravu TúV 500 l vrátane izolácie,
čerpadlovej skupiny a regulácie CR1 S2
28 CW+ 800 (vr. čerpadlovej skup. a regulácie CR+ S5)
ks
Solárny akumulačný zásobník 800 l vrátane izolácie,
čerpadlovej skupiny a regulácie CR+ S5
29 CW+ 800 (vr. čerpadlovej skup. bez regulácie)
ks
Solárny akumulačný zásobník 800 l vrátane izolácie,
čerpadlovej skupiny bez regulácie
30 CW+ 1000 (vr. čerpadlovej skup. a regulácie CR+ S5)
ks
Solárny akumulačný zásobník 1000 l vrátane izolácie,
čerpadlovej skupiny a regulácie CR+ S5
31 CW+ 1000 (vr. čerpadlovej skup. bez regulácie)
ks
Solárny akumulačný zásobník 1000 l vrátane izolácie,
čerpadlovej skupiny bez regulácie
Cena za
jednotku množstva
bez DPH
s DPH 20%
1620,00
2220,00
2890,00
3495,00
659,00
659,00
1944,00
2664,00
3468,00
4194,00
790,80
790,80
278,00
404,30
569,90
249,80
366,70
513,50
161,60
249,10
337,10
370,10
562,10
346,50
526,70
244,90
374,30
18,90
333,60
485,16
683,88
299,76
440,04
616,20
193,92
298,92
404,52
444,12
674,52
415,80
632,04
293,88
449,16
22,68
37,80
45,36
1160,00
1290,00
1695,00
1392,00
1548,00
2034,00
2099,00
2518,80
3445,00
4134,00
3170,00
3804,00
3549,50
4259,40
3274,5
3929,40
71
Solárne strechy Bramac
Druh výrobku
Popis
výrobku
čerPaDlové skuPiny
32 PW R0 eco 15/6 bez regulácie, 2-vetvová
Čerpadlová skupina dvojvetvová
33 PW R0 eco 15/6 bez regulácie, 1-vetvová
Čerpadlová skupina jdnovetvová
SOLÁRNE REGULÁTORY BRAMAC
34 Solárny regulátor C R1 S2,
jednookruhový, vr. 2 ks. solárny teplotný senzor PT1000
35 Solárny regulátor C R1 S2 (bez obr.)
jednookruhový v púzdre*
vr. 2 ks. solárny teplotný senzor PT1000
36 Solárny regulátor C R+ S5
viacokruhový, vr. 5 ks. solárny teplotný senzor PT1000
37 Solárny regulátor C R+ S5(bez obr.)
viacokruhový v púzdre*,
vr. 5 ks solárny tepl. senzor PT1000
EXPANZNÉ NADOBY
38 Expanzná nádoba 18 l
Predtlakovaná na 2,5 bar
39 Expanzná nádoba 25 l
Predtlakovaná na 2,5 bar
40 Expanzná nádoba 35 l
Predtlakovaná na 2,5 bar
41 Expanzná nádoba 50 l
Predtlakovaná na 2,5 bar
42 Expanzná nádoba 80 l
Predtlakovaná na 2,5 bar
43 Montážna sada pre expanznú nádobu 18, 25 litrov Pre mont. na solár. zásobník alebo stenu
44 Servisný ventil 3/4“ pre exp. nádobu 35, 50 litrov
Pre osadenie exp. nádoby na zem
45 Servisný ventil 1“ pre exp. nádobu 80 litrov
Pre osadenie exp. nádoby na zem
NEREZOVÉ FLEXIBILNÉ POTRUBIA
46 Nerezové flexibilné vedenie 15m 2xDN16
Izolácia hrúbky 14 mm so silikónovým káblom pre pripojenie čidla
47 Nerezové flexibilné vedenie 20m 2xDN16
Izolácia hrúbky 14 mm so silikónovým káblom pre pripojenie čidla
48 Nerezové flexibilné vedenie 25m 2xDN16
Izolácia hrúbky 14 mm so silikónovým káblom pre pripojenie čidla
49 Nerezové flexibilné vedenie 15m 2xDN20
Izolácia hrúbky 14 mm so silikónovým káblom pre pripojenie čidla
50 Nerezové flexibilné vedenie 20m 2xDN20
Izolácia hrúbky 14 mm so silikónovým káblom pre pripojenie čidla
51 Nerezové flexibilné vedenie 25m 2xDN20
Izolácia hrúbky 14 mm so silikónovým káblom pre pripojenie čidla
BAZÉNOVÉ VÝMENNÍKY
52 Bazénový výmenník PX 15
Bazénový výmenník do 15 m2 kolektorovej plochy
53 Bazénový výmenník PX 25
Bazénový výmenník do 25 m2 kolektorovej plochy
54 Bazénový výmenník PX 35
Bazénový výmenník do 35 m2 kolektorovej plochy
55 Bazénový výmenník PX 45
Bazénový výmenník do 45 m2 kolektorovej plochy
* púzdro je určené na osadenie regulátora priamo na čerpadlovú skupinu
72
Jednotka
množstva
Cena za
jednotku množstva
bez DPH
s DPH 20%
ks
ks
320,00
290,00
384,00
348,00
ks
ks
215,00
222,00
258,00
266,40
ks
ks
268,00
275,00
321,60
330,00
ks
ks
ks
ks
ks
sada
ks
ks
62,00
69,00
99,00
132,00
210,00
39,00
18,00
34,00
74,40
82,80
118,80
158,40
252,00
46,80
21,60
40,80
ks
399,00
478,80
ks
535,00
642,00
ks
649,00
778,80
ks
486,00
583,20
ks
652,00
782,40
ks
798,00
957,60
ks
ks
ks
ks
817,00
999,00
1295,00
1551,00
980,40
1198,80
1554,00
1861,20
Solárne strechy Bramac
Druh výrobku
NOVINKA
NOVINKA
Popis
výrobku
SPOJOVACIE PRVKY
56 Redukcia flexivedenia DN16 - 3/4“ (bez obr.)
Napojenie na čerpadlovú skupinu, vrátane kovového tesnenia
57 Redukcia flexivedenia DN20 - 3/4“ (bez obr.)
Napojenie na čerpadlovú skupinu, vrátane kovového tesnenia
58 Redukcia flexivedenia DN20 - 1“ (bez obr.)
Napojenie na čerpadlovú skupinu, vrátane kovového tesnenia
59 Redukcia flexivedenia DN16 na CU18 Redukcia na medené potrubie s tesniaci krúžkom
60 Redukcia flexivedenia DN20 na CU18 Redukcia na medené potrubie s tesniaci krúžkom
61 Redukcia flexivedenia DN20 na CU22 Redukcia na medené potrubie s tesniaci krúžkom
62 Spojovací kus flexivedenia DN16 na DN16
Vrátane kovového tesnenia
63 Spojovací kus flexivedenia DN20 na DN20
Vrátane kovového tesnenia
64 Spojovací set CU
Vrátane kovového tesnenia
65 3/4“ závit s redukciou na CU18 (bez obr.) Redukcia na CU potrubie s tesniacim krúžkom
66 3/4“ závit s redukciou na CU22 (bez obr.) Redukcia na CU potrubie s tesniacim krúžkom
67 T-kus 2xCU18 s prechodom na 1xCU22 S možnosťou prepojenia na flexibilné vedenie
68 T-kus 2xCU18 s prechodom na 1xCU18 S možnosťou prepojenia na flexibilné vedenie
69 T-kus 2xCU22 s prechodom na 1xCU22 S možnosťou prepojenia na flexibilné vedenie
ELEKTRICKÉ VÝHREVNÉ TELESÁ S TERMOSTATICKOU HLAVICOU
70 El. výhrevné teleso 1 1/2“, 3 kW, 3x230 V
Pre dohrev TúV v solárnom zásobníku
71 El. výhrevné teleso 1 1/2“, 7,5 kW, 3x400 V
Pre dohrev TúV v solárnom zásobníku
SOLÁRNE ZMESI
72 Solárna zmes FLUID hT 10 l
10 litrov
hotová zmes pre použitie do solárneho systému čírej farby
73 Solárna zmes FLUID hT 25 l
hotová zmes pre použitie do solárneho systému čírej farby 25 litrov
PRÍSLUŠENSTVO
74 horčíková anoda 1 1/4“
Náhradná anoda pre solárne zásobníky TúV
75 Elektrická anoda
Použitie pre všetky zásobníky do 1000 L namiesto horčíkovej anody
76 Solárne teplotné čidlo PT 1000
Teplotné čidlo pre kolektor/akumulačnú nádobu vrátane slikónového kábla dĺžky 2,5 m
77 Motorový trojcestný ventil 3/4“
78 Zmiešavací ventil DN20
79 Cirkulácia pre TúV
Použitie pre zásobník CW+ 800, 1000
80 Univerzálna prestupová škridla čierna
Pre prestup sol. potrubí kolektorov cez strechu
81 Univerz. prestup. škridla tehlovočervená Pre prestup sol. potrubí kolektorov cez strechu
Jednotka
množstva
Cena za
jednotku množstva
bez DPH
s DPH 20%
ks
15,50
18,60
ks
18,70
22,44
ks
26,00
31,20
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
19,10
25,90
28,50
22,00
28,90
31,50
8,50
8,50
19,80
15,80
17,80
22,92
31,08
34,20
26,40
34,68
37,80
10,20
10,20
23,76
18,96
21,36
ks
ks
255,00
272,00
306,00
326,40
ks
43,00
51,60
ks
78,00
93,60
ks
ks
ks
68,00
217,00
21,50
81,60
260,40
25,80
ks
ks
ks
ks
ks
110,00
87,50
121,50
70,00
70,00
132,00
105,00
145,80
84,00
84,00
73
Bramac Therm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11, 12
13, 14
74
74
NOVINKA
Bramac Therm
Druh výrobku
Popis
výrobku
Jednotka
množstva
Cena za
jednotku množstva
bez DPH
s DPH 20%
1 BRAMAC THERM KOMPAKT
Bramac Therm Kompakt 80 mm *
Plocha dosky = 2,9036 m2
m2
21,00
2
Bramac Therm Kompakt 100mm
Plocha dosky = 2,9036 m
m2
24,10
2
2
m
27,60
Bramac Therm Kompakt 120mm
Plocha dosky = 2,9036 m
Bramac Therm Kompakt 140mm
Plocha dosky = 2,9036 m2
m2
30,80
2
2
Bramac Therm Kompakt 160mm
Plocha dosky = 2,9036 m
m
33,90
Bramac Therm Kompakt 180mm *
Plocha dosky = 2,9036 m2
m2
37,00
2
2
Bramac Therm Kompakt 200mm *
Plocha dosky = 2,9036 m
m
40,70
2
2
m
44,00
Bramac Therm Kompakt 220mm *
Plocha dosky = 2,9036 m
Bramac Therm Kompakt 240mm *
Plocha dosky = 2,9036 m2
m2
47,50
2 BRAMAC THERM TOP
Bramac Therm Top 80mm *
Plocha dosky = 2,9036 m2
m2
22,10
2
2
Bramac Therm Top 100mm
Plocha dosky = 2,9036 m
m
25,10
m2
28,70
Bramac Therm Top 120mm
Plocha dosky = 2,9036 m2
2
2
m
32,70
Bramac Therm Top 140mm
Plocha dosky = 2,9036 m
Bramac Therm Top 160mm
Plocha dosky = 2,9036 m2
m2
35,60
2
2
Bramac Therm Top 180mm *
Plocha dosky = 2,9036 m
m
39,80
2
2
m
42,50
Bramac Therm Top 200mm *
Plocha dosky = 2,9036 m
Bramac Therm Top 220mm *
Plocha dosky = 2,9036 m2
m2
45,90
2
2
m
48,90
Bramac Therm Top 240mm *
Plocha dosky = 2,9036 m
3 SYSTÉMOVÉ VRUTY BRAMAC THERM
WT-T- 6,5 x 160
ks
0,70
WT-T- 6, 5x 190
ks
0,95
WT-T- 6,5 x 220
ks
1,20
UD - 7 x 210
ks
1,30
UD - 7 x 230
ks
1,40
UD - 7 x 250
ks
1,50
UD - 7 x 270
ks
1,60
UD - 7 x 300
ks
1,70
UD - 7 x 330
ks
1,80
UD - 7 x 360
ks
2,30
UD - 7 x 400
ks
3,10
UD - 7 x 440
ks
3,30
UD - 7 x 480
ks
4,10
OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO
4 Bramac Membran 100.
Vzduchotesná / parotesná fólia 1bal/75 m2 139,50
5 Clima Tape.
Lepiaca páska 1 ks/25 m
18,90
6 hrebeňový a úžľabový pás BramacTherm
Pás na prelepenie hrebeňov, úžľabí, nároží 1 ks/20 m
44,50
7 BramacTherm utesňovací pás 20 mm x 3m pre škáry 8-12mm
1 ks/5 m
6,50
8 Tesniaci tmel Bramac FIX I (vnútorný)
- pre vzduchotesné napojenia
ks
7,90
9 Tesniaci tmel Bramac FIX A (vonkajší)
- pre vzduchotesné napojenia
ks
7,90
10 PUR pena, 750 ml
ks
4,60
11 Tesniaca manžeta DN 42mm-55mm
ks
9,70
12 Tesniaca manžeta DN 50mm-70mm
ks
12,90
13 Pripojovacia manžeta BramacTherm pre DuroVent - kolmá
1 sada
61,80
14 Pripojovacia manžeta BramacTherm pre DuroVent - priama
1 sada
37,20
25,20
28,92
33,12
36,96
40,68
44,40
48,84
52,80
57,00
26,52
30,12
34,44
39,24
42,72
47,76
51,00
55,08
58,68
0,84
1,14
1,44
1,56
1,68
1,80
1,92
2,04
2,16
2,76
3,72
3,96
4,92
167,40
22,68
53,40
7,80
9,48
9,48
5,52
11,64
15,48
74,16
44,64
* výrobky na objednávku
75
Pokrývačské pomôcky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
76
Pokrývačské pomôcky
Popis
výrobku
Jednotka
množstva
Montérková bunda
(veľkosti 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64)
Montérkové nohavice s trakmi
(veľkosti 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64)
Montérkové nohavice bez trakov
(veľkosti 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64)
Kapsa na náradie
Tesárske kladivo
Ohýbačka držiakov odkvapu
Valček na Wakaflex
Sponkovačka Rapid 11
Náhradné spony 11/8 do sponkovačky
Značkovací prístroj - brnkačka
Farebný prášok do značkovacieho prístroja
Tesárska ceruza s logom
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
bal.
ks
115 g bal.
ks
Druh výrobku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Cena za
jednotku množstva
bez DPH
s DPH 20%
18,40
17,00
15,20
9,10
9,50
75,90
16,10
28,10
5,00
30,80
2,40
0,40
22,08
20,40
18,24
10,92
11,40
91,08
19,32
33,72
6,00
36,96
2,88
0,48
Poznámka: Pokrývačské pomôcky nie sú obchodným sortimentom a preto sa na ne nevzťahujú Zmluvné obchodné podmienky (rabaty).
77
Balenie – množstvá na paletách
a hmotnosť paliet
Bramac Klasik (Protector)
Moravská škridla
Tabuľka A
Tabuľka B
Druh výrobku
Počet ks
na 1 paletu
typu EURO
Základná škridla 1/1
Zákl. škridla pol. 1/2
Krajná škridla ľavá
Krajná škridla pravá
hrebenáč
Odvetrávacia škridla
Protisnehová škridla
Nosná škridla
Pultová škridla zákl. 1/1
Pultová škridla pol. 1/2
Pultová škridla roh. ľavá
Pult. škridla roh. pravá
hreb. na ukonč. nárož.
Rozdeľ. hrebenáč
Bleskozvod. škridla 1/1
Bleskozvod. hrebenáč
252 ks
176 ks
32 ks
32 ks
108 ks
24 ks
96 ks
20 ks
30 ks
30 ks
16 ks
16 ks
100 ks
40 ks
24 ks
33 ks
hmotnosť
v kg/ 1 ks
hmotnosť
tovaru
na palete
4,30
2,25
6,50
6,50
4,50
5,90
4,50
8,20
8,10
4,10
10,40
10,40
4,75
4,50
4,70
4,80
1084
396
208
208
486
142
432
164
243
123
166
166
475
180
112,8
158,4
Druh výrobku
Počet ks
na 1 paletu
typu EURO
Základná škridla 1/1
240 ks
Zákl. škridla pol. 1/2
160 ks
Krajná škridla ľavá
32 ks
Krajná škridla pravá
32 ks
hrebenáč
108 ks
Odvetrávacia škridla
24 ks
Protisnehová škridla
92 ks
Nosná škridla
20 ks
Pultová škridla zákl. 1/1 30 ks
Pultová škridla pol. 1/2 30 ks
Pultová škridla roh. ľavá 16 ks
Pultová škridla roh. pravá 16 ks
hreb. na ukonč. nárož. 100 ks
Rozdeľovací hrebenáč 40 ks
Bleskozvod. škridla 1/1 24 ks
Bleskozvod. hrebenáč 33 ks
Bramac Reviva (Protector)
Bramac Adria
Tabuľka C
Tabuľka D
Druh výrobku
Počet ks
na 1 paletu
typu EURO
Základná škridla 1/1
Zákl. škridla pol. 1/2
Krajná škridla 1/1 ľ., p.
Krajná škridla 3/4 ľ., p.
hrebenáč
hrebenáč na ukonč. nárož.
Rozdeľovací hrebenáč
Odvetrávacia škridla
78
168
168
40
60
108
100
40
32
hmotnosť
v kg/ 1 ks
4,50
2,35
5,50
4,00
4,40
4,75
4,50
5,90
hmotnosť
tovaru
na palete
756 kg
395 kg
220 kg
240 kg
475 kg
475 kg
180 kg
189 kg
Druh výrobku
Počet ks
na 1 paletu
typu EURO
Základná škridla 1/1
Zákl. škridla pol. 1/2
Krajná škridla
hrebenáč
hreb. na ukonč. nárož.
Rozdeľovací hrebenáč
Nosná škridla
Odvetrávacia škridla
240
160
32
108
100
40
20
24
hmotnosť
v kg/ 1 ks
4,30
2,25
6,60
6,60
4,40
6,20
4,50
8,20
8,20
3,80
10,70
10,70
4,75
4,50
4,70
4,80
hmotnosť
v kg/ 1 ks
4,80
2,40
6,90
4,50
7,75
4,60
8,25
6,90
hmotnosť
tovaru
na palete
1032
360
211
211
475
149
414
164
246
114
171
171
475
180
112,8
158,4
hmotnosť
tovaru
na palete
1152 kg
384 kg
221 kg
486 kg
775 kg
184 kg
165 kg
166 kg
Bramac Tectura (Protector)
Bramac Montero (Protector)
Tabuľka E
Tabuľka F
Druh výrobku
Počet ks
na 1 paletu
typu EURO
Základná škridla 1/1
Zákl. škridla pol. 1/2
Krajná škridla ľ., p.
hrebenáč
hreb. na ukonč. nárož.
Rozdeľovací hrebenáč
Odvetrávacia škridla
168
168
40
108
100
40
32
hmotnosť
v kg/ 1 ks
4,50
2,35
4,00
4,40
4,75
4,50
5,90
hmotnosť
tovaru
na palete
756 kg
395 kg
160 kg
475 kg
475 kg
180 kg
189 kg
Druh výrobku
Základná škridla 1/1
Zákl. škridla pol. 1/2
Krajná škridla ľavá
Krajná škridla pravá
hrebenáč
Odvetrávacia škridla
Protisnehová škridla
hreb. na ukonč. nárož.
Rozdeľ. hrebenáč
Počet ks
na 1 paletu
typu EURO
252 ks
168 ks
32 ks
32 ks
108 ks
24 ks
96 ks
100 ks
40 ks
Rímska škridla (Protector PLUS)
Bramac MAX 7o
Tabuľka G
Tabuľka H
Druh výrobku
Základná škridla 1/1
Zákl. škridla pol. 1/2
Krajná škridla
hrebenáč
Odvetrávacia škridla
Nosná škridla
Protisnehová škridla
hreb. na ukon. nárož.
Rozdeľ. hrebenáč
Počet ks
na 1 paletu
typu EURO
252ks
176 ks
32 ks
108 ks
24 ks
20 ks
96 ks
100 ks
40 ks
hmotnosť
v kg/ 1 ks
4,50
2,40
6,90
4,50
5,80
8,25
4,90
4,90
4,60
hmotnosť
tovaru
na palete
1134
422
221
486
139
165
470
490
184
Druh výrobku
Počet ks
na 1 paletu
typu EURO
Základná škridla 1/1
168 ks
Zákl. škridla pol. 1/2
128 ks
Krajná škridla
14 ks/bal
hrebenáč
108 ks
Odvetrávacia škridla
26 ks
Nosná škridla
20 ks
Protisnehová škridla
40 ks
Pultová škridla 1/1
18 ks
Pultová škridla 1/2
18 ks
Pultová škridla krajná
9 ks
hreb. na ukonč. nárož. 100 ks
Rozdeľovací hrebenáč 40 ks
Bleskozvod. škridla 1/1 24 ks
Bleskozvod. hrebenáč 33 ks
hmotnosť
v kg/ 1 ks
4,30
2,25
6,50
6,50
4,50
5,90
4,50
4,75
4,50
hmotnosť
v kg/ 1 ks
5,10
2,60
8,60
4,40
6,90
9,80
6,00
8,40
4,40
13,20
4,75
4,50
5,30
4,80
hmotnosť
tovaru
na palete
1084
378
208
208
486
142
432
475
180
hmotnosť
tovaru
na palete
897
333
241
475
179
169
240
185
110
150
475
180
127,2
158,4
79
Obchodné dodacie podmienky
BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o.
I. VŠEOBECNE
II. OBJEDNÁVKA
1) Tieto Obchodné dodacie podmienky (ďalej len „OP“) platia a vzťahujú sa na dodávky
tovarov realizované spoločnosťou BRAMAC – strešné
systémy, spol. s r.o., 951 12
Ivanka pri Nitre, Mojmírovská
9, IČO: 31372961, zapísaná
v OR Okresného súdu Nitra,
odd. Sro vl.č. 10909/N, IČDPh: SK2020302537(ďalej aj
len „Predávajúci“) odberateľom
(ďalej aj len „Kupujúci“) objednané po dobu ich účinnosti.
Tieto obchodné podmienky
sa v zmysle § 273 a nasl. Obchodného zákonníka považujú
za obchodné dodacie podmienky pre predaj tovaru spoločnosťou BRAMAC – strešné
systémy, spol. s r. o.. Doručením písomnej objednávky a jej
potvrdením vzniká medzi Kupujúcim a Predávajúcim dohoda
o ich platnosti pre príslušný
zmluvný vzťah.
2) Pokiaľ tieto OP alebo iné písomné dohody s Kupujúcim
nestanovia inak, spravujú sa
vzťahy medzi Predávajúcim
a Kupujúcim ustanoveniami
Obchodného zákonníka (z.č.
513/1991 Zb. v platnom znení)
a to aj v prípade, ak by sa inak
mali spravovať ustanoveniami
Občianskeho zákonníka. Právne
predpisy upravujúce ochranu
spotrebiteľa zostávajú nedotknuté.
3) Pokiaľ osobitná písomná dohoda medzi Kupujúcim a Predávajúcim stanoví iné podmienky ako
sú upravené v týchto OP, majú
tieto osobitne dohodnuté podmienky prednosť pred OP.
1) Pre objednávku sa vyžaduje
písomná forma. Za písomnú
formu sa považuje objednávka
vystavená na objednávkovom
formulári Predávajúceho doručená na adresu:
BRAMAC – strešné systémy, spol. s r. o.
Oddelenie služieb zákazníkom
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre.
Za dodržanú písomnú formu sa
považuje tiež objednávka doručená e-mailom na:
[email protected] alebo faxom
na číslo 037/6920 009, 6920 022.
2) Objednávka musí obsahovať
riadne označenie požadovanej
dodávky. V prípade nejasností
alebo pochybností je Predávajúci oprávnený odmietnuť takúto
objednávku alebo vrátiť Kupujúcemu na doplnenie.
3) Predávajúci potvrdí objednávku
Kupujúceho
a. vystavením zálohovej faktúry
Kupujúcemu alebo
b. písomným potvrdením objednávky
doručenou/ým poštou alebo
mailom na adresu uvedenú
v objednávke.
80
III. PREDMET DODÁVOK
1) Aktuálny sortiment tovaru dodávaný Predávajúcim je uvedený na www.bramac.sk, v aktuálnych prospektoch alebo
iných obchodných podkladoch
Predávajúceho.
Predávajúci
neručí za vernosť zobrazenia farieb tovaru v takýchto
prezentáciách, ani za prípadné inovačné technické zmeny
a úpravy vyhotovenia výrobku,
ktoré nemenia účel a spôsob
jeho použitia.
2) Predávajúci neručí za úplnosť
a platnosť už distribuovaných
ponúk a cenníkov. Predávajúci
rovnako nezodpovedá za to, že
tovar uvedený už v distribuovaných ponukách a cenníkoch nie
je k dispozícii k odberu a nemôže byť teda dodaný.
IV. CENY
Kúpna cena za tovar je stanovená podľa cenníka Predávajúceho platného ku dňu doručenia
objednávky.
V. PLATOBNÉ PODMIENKY
1) Predávajúci dodáva tovar až
po jeho zaplatení (platba vopred
podľa zálohovej faktúry vystavenej Predávajúcim).
2) Pokiaľ zálohová faktúra nebude
uhradená do 21 dní odo dňa jej
vystavenia, je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať od Kupujúceho úhradu všetkých nákladov
a strát, ktoré na strane Predávajúceho vznikli z tohto dôvodu.
3) Kúpna cena sa považuje za uhradenú až pripísaním príslušnej
čiastky na bankový účet Predávajúceho.
4) Ak je Kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, Predávajúci
si vyhradzuje právo účtovať úrok
z omeškania vo výške 0,10 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
5) Predávajúci si vyhradzuje právo
pozastaviť akékoľvek dodávky
a odoprieť dodanie tovaru v prípade, ak Kupujúci je v omeškaní
s úhradou svojich platobných záväzkov voči Predávajúcemu.
VI. DODACIE PODMIENKY
1) Predávajúci dodáva tovar v lehotách určených pri potvrdení
objednávky alebo pri vystavení
zálohovej faktúry. Takto určené
termíny dodania sú predbežné
a orientačné a môžu byť ovplyvnené vplyvom relevantných
okolností alebo obchodných
rozhodnutí. Zmena bude Kupujúcemu oznámená po tom, ako
sa Predávajúcemu stane známou. Predávajúci je oprávnený
dodať objednaný tovar aj postupne čiastkovými dodávkami.
2) Predávajúci
dodáva
tovar
v mieste svojho sídla.
3) Tovar sa považuje za dodaný:
a. v prípade odvozu tovaru Kupujúcim okamihom naloženia
tovaru na ložnú plochu vozidla;
b. v prípade odvozu tovaru
na dohodnuté miesto určenia
dopravou obstaranou Predávajúcim okamihom odovzdania tovaru na jeho prepravu prvému dopravcovi.
V takomto prípade Predávajúci označí zásielku ako tovar
určený pre Kupujúceho a zabezpečí, aby takéto označenie zostalo zachované po celý
čas prepravy až do momentu
odovzdania tovaru Kupujúcemu. V súlade s ustanovením
§ 444 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli,
že za vhodné budú považovať také označenie, ktoré
zabezpečí odlíšenie tovaru
uloženého na ložnej ploche
dopravného
prostriedku
od iného, na nej uloženého
tovaru, a to písomným označením na obal tovaru.
4) V prípade, ak Kupujúci požaduje dodanie tovaru zo sortimentu nebetónového príslušenstva
(s výnimkou produktov, ktoré
nie je možné pre svoju povahu
prepravovať ako balík) s dodacou lehotou kratšou ako 48 ho-
5)
6)
7)
8)
dín v hodnote aspoň 200 € bez
DPh, znáša prepravné náklady
za tento tovar na základe takejto
objednávky s použitím expresnej kuriérskej služby Predávajúci
za podmienky, že miesto dodania tovaru je miestom dostupným a dosiahnuteľným po verejných komunikáciách vozidlom
obvykle používaným kuriérskou
službou.
Kupujúci je povinný v prípade
dopravy obstarávanej Predávajúcim zaistiť na mieste vykládky
také podmienky, aby doba vykládky nepresiahla 2 hodiny. Pri
prekročení tejto doby budú prípadné náklady za prestoj hradené Kupujúcim. Prípadná vykládka
tovaru s použitím hydraulickej
ruky je spoplatnená vo výške
4,80 € bez DPh za každú vyloženú paletu.
Spolu s tovarom je Kupujúcemu odovzdávaný aj dodací list,
na ktorom je Kupujúci povinný
prevzatie tovaru potvrdiť. Kupujúci preberá tovar bez ohľadu
na miesto jeho dodania tak, že
osoba poverená jeho prevzatím
sa preukáže dokladom, ktorý
preukáže jej oprávnenie konať v mene Kupujúceho (výpis
z OR, písomné plnomocenstvo
a pod.). Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať identifikáciu
osoby preberajúcej tovar za Kupujúceho, príslušné údaje o jej
identifikácii uložiť pre potreby
kontroly a viesť ich vo svojom
evidenčnom a informačnom systéme po dobu 4 rokov. Prevzatím tovaru vyjadruje preberajúci
svoj súhlas s takýmto naložením
s jeho osobnými údajmi.
Pokiaľ Kupujúci neprevezme tovar v určenom mieste a čase, je
povinný zaplatiť Predávajúcemu
všetky náklady s tým spojené
a tiež skladné vo výške 17,- €
za každý deň omeškania.
V prípade, ak sa Kupujúci omešká s prevzatím tovaru po dobu
viac ako 2 dni, je Predávajúci
oprávnený od zmluvy odstúpiť
a dodávku odmietnuť. V takomto prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu do 30 dní zaplatenú
zálohu po odpočítaní všetkých
nákladov a skladného, ako to
stanovuje predchádzajúci odsek.
VII. BALENIE A SPÔSOB
DOPRAVY
1) Všetky tovary sú dodávané fóliou balené na paletách typu
EURO alebo v inom vhodnom
balení v závislosti od povahy
a charakteru tovaru.
2) Za každú dodanú EURO-paletu
účtuje Predávajúci čiastku 8,63 €
bez DPh. Pokiaľ Kupujúci vráti
paletu do miesta sídla Predávajúceho najneskôr do 6 mesiacov
odo dňa dodania tovaru, zaväzuje sa Predávajúci túto paletu
prevziať späť a Kupujúcemu vrátiť čiastku 7,63 € bez DPh. Predávajúci spätne prevezme len
palety nepoškodené a schopné
ďalšieho použitia k expedícii
výrobkov podľa normy STN
269110. V prípade, že Kupujúci
vráti poškodenú paletu, najmä
keď chýba časť palety alebo je
poškodená tak, že neplní svoju
funkciu, napr. prerazené brvno,
chýbajúce, hnilé brvno alebo
hranol, palety obsahujúce drevotrieskové časti, nie je Predávajúci povinný takúto paletu prevziať.
VIII. PRECHOD VLASTNÍCTVA
A RIZIKA
1) Kupujúci nadobúda vlastnícke
právo k tovaru v momente jeho
dodania, nie však skôr, ako dôjde k splneniu povinnosti zaplatiť
jeho cenu.
2) Nebezpečenstvo vzniku škody
na tovare prechádza bez ohľadu na moment prechodu vlastníckeho práva k tovaru na Kupujúceho momentom dodania
tovaru.
81
iX. zoDPoveDnosŤ za vaDy,
ZÁRUKA, REKLAMÁCIE
1) Kupujúci alebo ním poverená
preberajúca osoba sú povinní
prezrieť dodávaný tovar v momente jeho prevzatia. Najneskôr
v tomto momente je povinný
Kupujúci uplatniť nároky z vád
tovaru, ktoré sú zjavné a ktoré
tovar má v momente prevzatia. Za vadu zjavnú sa pritom
považuje aj vada spočívajúca
v nesprávnom množstve dodaného tovaru. Akékoľvek neskoršie uplatnenie nárokov z vád
tovaru, ktoré by mohli byť pri
starostlivom prezretí tovaru pri
jeho dodaní zistené, je vylúčené.
2) Pokiaľ tovar nie je možné vzhľadom na spôsob prepravy prezrieť v momente prechodu nebezpečenstva škody na ňom, je
možné uplatniť nároky len z takých zjavných vád tovaru, pri
ktorých Kupujúci preukáže, že
tieto vady tovaru mal už v momente prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
3) Za skryté vady tovaru zodpovedá Predávajúci vtedy, ak tieto
vady tovaru preukázateľne mal
v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare. Vady tovaru, ktoré nemajú charakter
zjavných vád, je potrebné uplatniť najneskôr do 1 roka odo
dňa prechodu nebezpečenstva
škody na tovare na Kupujúceho,
ak sa na ne nevzťahuje záruka
za akosť.
4) Predávajúci poskytuje na dodávané betónové výrobky 30-ročnú záruku na mrazuvzdornosť
(za predpokladu, že je zaistené
dostatočné odvetranie strechy
– tzn. použitie min. 10 ks odvetrávacích škridiel na 100 m2
plochy strechy), osobitnú záruku
82
na funkčnosť strešného systému
Bramac v trvaní 15 rokov pri
dodržaní stanovených podmienok, 15-ročnú záruku na solárny kolektor BRAMAC a záruku
na funkčnosť strešného systému
BRAMAC 7° v trvaní 15 rokov.
5) Nároky z vád tovaru sa uplatňujú osobne na určenom reklamačnom mieste Predávajúceho v mieste jeho sídla, alebo
musia byť písomne adresované
na toto miesto. Pre vysporiadanie nárokov z vád tovaru platia
ustanovenia Reklamačného poriadku Predávajúceho.
6) V prípade zistenia vady na tovare nie je Kupujúci oprávnený
tovar používať a je povinný ho
dopraviť na reklamačné miesto
Predávajúceho, pokiaľ to jeho
povaha umožňuje.
7) Za vady betónového tovaru sa
nepovažujú prípadné prechodné výkvety, odery alebo farebné
rozdiely v súlade s STN EN 490.
8) Predávajúci v rámci záruky nezodpovedá za vady tovaru, ktorý
bol mechanicky alebo inak poškodený, alebo používaný na iný
účel, než na aký bol tovar určený, alebo zle uložený, alebo inak
používaný v rozpore s Predávajúcim predpísaným spôsobom,
alebo vystavený vplyvu prírodných síl alebo živlov, ktorých
pôsobenie nie je obvyklé pre klimatické pásmo v SR, alebo ktoré
inak presahujú rámec obvyklosti.
9) Predávajúci nezodpovedá ani
v rámci záruky za bežné opotrebovanie tovaru a prípadné vady,
ktoré vzniknú v jeho dôsledku
alebo v dôsledku prirodzeného
starnutia materiálu, z ktorého je
tovar zhotovený.
10) Pokiaľ je na balení tovaru, na dokladoch spolu s ním dodávaných,
alebo na tovare samotnom vy-
značená kratšia doba trvania
záručnej doby, platí táto kratšia
záručná doba.
11) Záručná doba plynie odo dňa
prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
12) Pre vysporiadanie nárokov z vád
tovaru platia ustanovenia Reklamačného poriadku Predávajúceho.
13) V prípade, ak sa na vady vzťahuje záruka za akosť tovaru, platí,
že nároky z takýchto vád je potrebné uplatniť v lehote jej trvania.
14) V prípade výskytu zjavných vád
tovaru je Predávajúci povinný:
a) odstrániť vady, b) vymeniť tovar za tovar nový, a to v lehote
primeranej, pričom voľba patrí
Kupujúcemu.
15) V prípade výskytu chýb skrytých
alebo chýb zo záruky za akosť je
Predávajúci povinný: a) opraviť
vady tovaru, b) vymeniť chybný
tovar alebo jeho časť za tovar
nový, c) poskytnúť zľavu na cenu
dodaného tovaru, a to v lehote
primeranej, pričom voľba patrí
Kupujúcemu.
16) Akékoľvek nároky zo zodpovednosti budú ohraničené zaplatenou cenou dodaného tovaru.
Toto ustanovenie sa nepoužije
v prípadoch, ak všeobecne záväzný predpis stanoví inú hranicu pre nároky zo zodpovednosti
za dodaný výrobok normou,
od ktorej sa nemožno odchýliť.
X. vŠeobecné a záverečné
USTANOVENIA
1) Tieto OP platia na dodávky tovarov objednané Kupujúcim počnúc dňom 01. 02. 2012. Týmto
dňom sa rušia Obchodné dodacie podmienky spoločnosti BRAMAC – strešné systémy, spol.
s r.o., platné od 16. 02. 2011.
83
www.bramac.sk
BRAMAC – strešné systémy,
spol. s r. o.
IČO: 31372961
IČ DPh: SK2020302537
zapísaná v obch. reg. Okresného súdu v Nitre
odd. Sro vl. č. 10909/N
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
tel.: +421/37/692 00 00
fax: +421/37/692 00 13
e-mail: [email protected]
Technické oddelenie
(spracovanie cenových ponúk a poradenstvo)
tel.: +421/37/692 00 03, 692 00 05
fax: +421/37/692 00 04
Tlač: Marec 2012
Bramac – strešné systémy, spol. s r. o.,
si vyhradzuje právo na zmenu
sortimentu a cien.
Download

stiahnuť pdf - Úvod Profi stavebniny