+7,735
SKLADBA VRSTIEV
+7,370
P1 - podlaha 1.NP
Dlažba
Lepidlo
Cementový poter
Systémová doska podlahového vykurovania
Tepelná izolácia -podlahový polystyrén
Hydroizolácia - Hydrobit
Podkladný betón vystužený s kari sieťou
Štrkové lôžko zhutnené
18°
619
1 694
+4,630
160/180
250
150/150
600
+3,170
+3,000
Odvetranie
strešného
plášťa
150
Baumit Fasádne
izolačné dosky XPS hr.80 mm
Hydroizolácia - Hydrobit
-1,050
-1,550
750
-0,470
150
±0,000
-0,020
P4
P3 - 1.NP terasa
Protišmyková, mrazuvzdorná dlažba - gres
Flexibilné , mrazuvzdorné lepidlo
Podkladný betón vystužený s kari sieťou
Hydroizolácia - TEFOND
Štrkové lôžko zhutnené
P4 - 1.NP chodník
Betónová zámková dlažba
Dlažbové lôžko
Štrkodrva
P1
200
+0,050
815
250
P3
500
žlab pri dažďovom
zvode
S2
znížený podhľad
sadrokartónová konštrukcia
150
Hliníkový lemovací
profil Schlütter
S1
350
+2,700
2 350
-rozširovací profil 80mm
-vonkajšia žalúzia
80 420
+2,950
+2,850
2 350
+2,350
120/120
3 218
3 000
150/150
Odvetranie
strešného
plášťa
100/160
180
2 x 80/160
P2 - podlaha 1.NP / spálňa /
Koberec
Nivelizačná hmota
Cementový poter
Systémová doska podlahového vykurovania
Tepelná izolácia -podlahový polystyrén
Hydroizolácia - Hydrobit
Podkladný betón vystužený s kari sieťou
Štrkové lôžko zhutnené
+4,874
18°
150
250 250 725
18°
+4,990
Triedený riečny štrk
Geotextília
Baumit Fasádne
izolačné dosky XPS hr.80 mm
Hydroizolácia - Hydrobit
8 mm
2 mm
50 mm
50 mm
40 mm
150 mm
250 mm
8 mm
2 mm
50 mm
50 mm
40 mm
150 mm
250 mm
8 mm
2 mm
150 mm
250-300 mm
60 mm
40 mm
150 mm
S1 - strecha
Strešná krytina + príslušenstvo - strešný systém Bramac,
betónová škridla Bramac Tectura, farba ebenová čierna
Latovanie
30 mm
Kontralatovanie
50 mm
Poistná, paropriepustná hydroizolačná
fólia Bramac Univerzál
Drevené debnenie z lát
25 mm
Krokva
100/160 mm
P5 - podlaha 2.NP - kúpeľňa, schodiskový priestor
Dlažba
8 mm
Lepidlo
2 mm
Cementový poter
50 mm
Tepelná izolácia -podlahový polystyrén
40 mm
Hydroizolácia - Hydrobit
Betónová zálievka
50 mm
Montovaná stropná konštrukcia YTONG
200 mm
P6 - podlaha 2.NP - detské izby
Koberec
Nivelizačná hmota
Cementový poter
Tepelná izolácia -podlahový polystyrén
Betónová zálievka
Montovaná stropná konštrukcia YTONG
8 mm
2 mm
50 mm
40 mm
50 mm
200 mm
P7 - pojazdná plocha
Betónová zámková dlažba
Dlažbové lôžko
Drvené kamenivo fr. 8-16
Drvené kamenivo fr.16-32
60 mm
40 mm
150 mm
200 mm
P8 - vstup
Protišmyková, mrazuvzdorná dlažba - gres
Lepidlo-mrazuvzdorné
Podkladný betón vystužený s kari sieťou
Hydroizolácia - TEFOND
Štrkové lôžko zhutnené
S2 - strop
Tepelná izolácia z minerálnej vlny Nobasil 100+150
Parozábrana
Betónová zálievka
Montovaná stropná konštrukcia YTONG
S3 - strecha nad prístreškom
Lexan* Thermoclear* Plus
LT2UV16/3TS/1700 s hliníkovou prítlačnou
lištou a gumovým tesnením
Drevená konštrukcia
8 mm
2 mm
150 mm
300 mm
250 mm
50 mm
200 mm
16 mm
200 mm
PVB sa určuje na asfaltovej komunikácii pri vstupe na pozemok na relatívnej kóte -0,600 m
± 0,000 = ÚROVEŇ NAVRHOVANEJ PODLAHY NA 1.NP
REZ B - B ´ M 1:50
LEGENDA MATERIÁLOV
Obvodová stena
- YTONG presná tvárnica PD, 375x249x599 mm
Vnútorná priečka / YTONG presná tvárnica priečková, 100x249x599 mm
Železobetón
Tepelná izolácia
POZNÁMKA
- Ostenia a nadpražia otvorov sú zateplené 3 cm hrubým fasádnym polystyrénom.
a betónové konštrukcie sú izolované 8 cm hrubým extrudovaným polystyrénom vloženým do debnenia pred betonážou.
- Pri okrajoch terasy použiť hliníkový lemovací profil Schlütter.
- Pod fasádny obklad z umelého kameňa treba aplikovať extrudovaný polystyrén
s dvojitým sieťkovaním.
design spol. s r.o.
konštrukcia
PROJEKTOVANIE A REALIZÁCIA STAVIEB
Hlavná 14a, Komárno-Nová Stráž, Tel: 035 7603 403
ZODP. PROJEKTANT
AUTOR
PROJEKTU
VYPRACOVAL
INVESTOR
MIESTO STAVBY
forma
e-mail: [email protected]
ING.ARCH. LADISLAV VIKARTOVSKÝ , ING.SYLVIA CSANDALOVÁ
ING.ARCH. LADISLAV VIKARTOVSKÝ
ING. SILVIA MATUSOVÁ
Peter Muzika, J. Kráľa 6, 940 01 Nové Zámky
Nové Zámky, k.ú. Nové Zámky, č.p. 3245/6
NÁZOV PD:
RODINNÝ DOM
Hydroizolácia
Zhutnené štrkové lôžko
funkcia
DÁTUM
STUPEŇ
FORMÁT
ČÍSLO ZÁK.
10. 2011
JRP
3xA4
STAVEBNÝ OBJEKT
OBSAH
REZ B-B´
MIERKA
1:50
ČÍSLO VÝKR.
9
Download

rodinný dom p1 p3 p4 s2 rez b - b ´ m 1:50 s1 skladba