Cenník
platný od 01.10.2014.
VÝROBA STREŠNÝCH SYSTÉMOV
Riečny piesok: podobne ako pri
výrobe skla, aj pri výrobe našej krytiny
sa používa výlučne starostlivo
triedený a mimoriadne čistý piesok.
Rozomletý a v peciach
vypaľovaný vápenec: t.j.
cement, ktorý je základnou
surovinou výroby.
Voda: ako dôležitý prvok
v spojení s cementom
zabezpečuje pevnosť betónu.
Oxid-železa: materiál používaný na farbenie
je taktiež zastúpený v prírode a okrem iného si
našiel uplatnenie aj v potravinárskom priemysle.
Vlastnosti betónových škridiel
Farbystálosť
Farbu obsahuje už samotná základná surovina. Požadovaný odtieň povrchovej úpravy zabezpečia kvalitné
pigmenty, ktoré odďaľujú proces starnutia krytiny a umožňujú dosiahnutie homogénneho obrazu plochy
strechy. Výhodou tejto metódy je aj nevnímateľnosť rovnomerného povrchového opotrebenia.
Stálosť formy
Výrobná metóda a použitý materiál garantujú stálosť rozmerov bez deformácií vplyvom vlhkosti
či tepla, čo umožňuje presné pripojenie prvkov na streche.
Ochrana proti vplyvu prostredia
Na betónový povrch sa dostávajú ešte dve ochranné vrstvy a tie sa zhodujú s farbou základného
prvku. Tieto vrstvy zabezpečia aj prípadnú ochranu proti machu a znečistenému vzduchu veľkomiest.
Vodotesnosť
Krytina má nasiakavosť veľmi blízku nule a dobré akumulačné vlastnosti, čo má pozitívny vplyv na
životnosť krytiny a celú strešnú konštrukciu. Predpokladaná životnosť krytiny je minimálne 60-80 rokov.
Nosnosť
Mechanická zaťažiteľnosť škridly je veľmi vysoká. Je vhodná aj do horských či podhorských oblastí.
Vrátenie tovaru
Kalkulácia spotreby materiálu
Výrobca sa zavazuje spätne odkúpiť tovar do 3 mesiacov odo
dňa jeho zakúpenia za cenu, platnú v čase zakúpenia, ale
zníženú o 30% ( manipulačný poplatok ), ak je tovar:
• dopravený do areálu spoločnosti Mediterran Slovakia, s.r.o.,
• v pôvodnom balení,
• v nepoškodenom stave.
Na základe dodaných technických výkresov Vám vypracujeme kalkuláciu spotreby materiálu. Ku kalkulácii sú potrebné nasledovné
technické výkresy: pôdorys strechy, pohľady, priečny rez.
Plány a výkresy môžete posielať na nasledujúce adresy:
Poštou:
Mediterran Slovakia s.r.o.
Veľká Farma , 925 84 Vlčany
Faxom:
031 / 77 94 608
E-mailom: [email protected]
[email protected]
Nami vyhotovená kalkulácia zodpovedá dodaným podkladom pre
jej výpočet.
Odborné poradenstvo
Podrobné informácie o našich produktoch nájdete v montážnom
návode. V prípade otázok sú Vám k dispozícií naši regionálni
zástupcovia, resp. technické oddelenie na telefonickej linke
031/77 94 797 alebo na e-mail adrese: [email protected]
Imidž Vašej Strechy
VLČANKA
Technické údaje:
Základná surovina: triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál:
vysokokvalitný farbený betón
Povrch:
hladký, 1x farbený
Rozmer:
330 x 420 mm
Hmotnosť:
4,5 kg/ kus
Spotreba na 1 m2: cca 10 kusov
Dĺžka prekrytia:
variabilná
Krycia šírka:
300 mm
Prekrytie, vzdialenosť lát:
Sklon strechy
30° a viac
22°-29,9°
10°-21,9°*
Prekrytie (min)
8,0 cm
9,0 cm
10,5 cm
Paletové hospodárstvo:
Vzdialenosť lát
34 cm
33 cm
32 cm
Spotreba (ks/m2)
9,8
10,10
10,58
Bezpečný sklon (BS): 22°
Vytvorením strechy pod BS je potrebné plné debnenie (záklop) - nepoužívať OSB dosky.
*10° -15,9° : Vodotesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Supreme.
16° -21,9° : Tesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Plus.
Bližšie informácie nájdete v montážnom návode, platnom od 1.05.2014.
Latovanie
Prierez lát:
Prierez kontralát:
VLČANKA
Základná škridla
Polovičná škridla
Krajná škridla ľavá/pravá
Hrebenáč
Začiatočný hrebenáč
Rozdeľovací hrebenáč Y
Rozdeľovací hrebenáč X
Odvetrávacia škridla
264 ks
336 ks
32/32 ks
128 ks
64 ks
32 ks
16 ks
34 ks
min. 50/40 mm (šírka/výška)
min. 50/50 mm (šírka/výška)
VLČANKA
Cenník od 01.10.2014.
Druh
výrobku
Základná škridla
Polovičná škridla
Krajná škridla ľavá/pravá
Hrebenáč (2,8 ks/bm)
Odvetrávacia škridla
Začiatočný hrebenáč
Rozdeľovací hrebenáč Y
Rozdeľovací hrebenáč X
Pultová škridla
Pultová škridla rohová ľavá/pravá
Nášlapná škridla
Cena v €/ks
bez DPH
0,77
0,88
2,95
1,82
5,00
5,50
7,50
9,60
5,31
6,64
7,00
Cena v €/ks
s DPH
0,92
1,06
3,54
2,18
6,00
6,60
9,00
11,52
6,37
7,97
8,40
Imidž Vašej Strechy
DANUBIA
Technické údaje:
Základná surovina: triedený piesok,
portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysokokvalitný farbený betón
Povrch: hladký, 2x farbený s lakom
akrylátovou povrchovou úpravou
Rozmer: 330 x 420 mm
Hmotnosť: 4,5 kg/ kus
Spotreba na 1 m2: cca 10 kusov
Dĺžka prekrytia: variabilná
Krycia šírka: 300 mm
TEHLOVO
ČERVENÁ
HNEDÁ
VIŠŇOVO
ČERVENÁ
ANTRACIT
DANUBIA new Evo
Technické údaje:
Základná surovina: triedený piesok,
portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysokokvalitný farbený betón
Povrch: hladký, 2x farbený s pridaným silikátom
akrylátovou povrchovou úpravou
Rozmer: 330 x 420 mm
Hmotnosť: 4,5 kg/ kus
Spotreba na 1 m2: cca 10 kusov
Dĺžka prekrytia: variabilná
Krycia šírka: 300 mm
TEHLOVO
ČERVENÁ
Prekrytie (min)
8,0 cm
9,0 cm
10,5 cm
Vzdialenosť lát
34 cm
33 cm
32 cm
Spotreba (ks/m2)
9,8
10,10
10,58
Bezpečný sklon (BS): 22°
Vytvorením strechy pod BS je potrebné plné debnenie (záklop) - nepoužívať OSB dosky.
*10° -15,9° : Vodotesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Supreme.
16° -21,9° : Tesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Plus.
Bližšie informácie nájdete v montážnom návode, platnom od 1.05.2014.
Latovanie
Prierez lát:
Prierez kontralát:
min. 50/40 mm (šírka/výška)
min. 50/50 mm (šírka/výška)
Cenník od 01.10.2014.
Druh
výrobku
Základná škridla
Polovičná škridla
Krajná škridla ľavá/pravá
Hrebenáč (2,8 ks/bm)
Odvetrávacia škridla
Začiatočný hrebenáč
Rozdeľovací hrebenáč Y
Rozdeľovací hrebenáč X
Pultová škridla
Pultová škridla rohová ľavá/pravá
Nášľapná škridla
CARBON
Paletové hospodárstvo:
Prekrytie, vzdialenosť lát:
Sklon strechy
30° a viac
22°-29,9°
10°-21,9°*
HNEDÁ
VIŠŇOVO
ČERVENÁ
DANUBIA Evo
DANUBIA
HNEDÁ, TEHLOVO ČERVENÁ,
VIŠŇOVO ČERVENÁ, ANTRACIT
Cena v €/ks
bez DPH
0,96
1,05
3,30
2,10
5,50
6,40
8,30
9,30
6,00
7,40
7,00
Základná škridla CS
264 ks
Základná škridla EVO
252 ks
Polovičná škridla
336 ks
Krajná škridla ľavá/pravá
32/32 ks
Hrebenáč
128 ks
Začiatočný hrebenáč
64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y
32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X
16 ks
Odvetrávacia škridla
34 ks
Pultová škridla (3 ks/1 bm)
52 ks
Pultová škridla rohová ľavá/pravá
20 ks
Cena v €/ks
s DPH
1,15
1,26
3,96
2,52
6,60
7,68
9,96
11,16
7,20
8,88
8,40
Danubia CS - základná škridla – dodávané množstvo v násobku 44ks, hrebenáč v násobku 4ks.
Danubia EVO - základná škridla – dodávané množstvo v násobku 42ks, hrebenáč v násobku 4ks.
TEHLOVO ČERVENÁ, VIŠŇOVO ČERVENÁ,
HNEDÁ, CARBON
Cena v €/ks
bez DPH
1,07
1,14
3,45
2,40
5,60
6,70
8,60
9,60
6,50
7,70
7,00
Cena v €/ks
s DPH
1,28
1,37
4,14
2,88
6,72
8,04
10,32
11,52
7,80
9,24
8,40
Imidž Vašej Strechy
COPPO
Technické údaje:
Základná surovina:
Materiál:
Povrch:
Rozmer:
Hmotnosť:
Spotreba na 1 m2:
Dĺžka prekrytia:
Krycia šírka:
triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5
vysokokvalitný farbený betón
hladký, 2x farbený s lakom
330 x 420 mm
4,6 kg/ kus
cca 10 kusov
variabilná
300 mm
Prekrytie (min)
8,0 cm
9,0 cm
10,5 cm
Vzdialenosť lát
34 cm
33 cm
32 cm
Spotreba (ks/m2)
9,8
10,10
10,58
Bezpečný sklon (BS): 22°
Vytvorením strechy pod BS je potrebné plné debnenie (záklop) - nepoužívať OSB dosky.
*10° -15,9° : Vodotesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Supreme.
16° -21,9° : Tesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Plus.
Bližšie informácie nájdete v montážnom návode, platnom od 1.05.2014.
Latovanie
Prierez lát:
Prierez kontralát:
VENEZIA
FERRARA
MODENA
Paletové hospodárstvo:
Prekrytie, vzdialenosť lát:
Sklon strechy
30° a viac
22°-29,9°
10°-21,9°*
ANTICKÁ
ČERVENÁ
min. 50/40 mm (šírka/výška)
min. 50/50 mm (šírka/výška)
Základná škridla
240 ks
Polovičná škridla
320 ks
Krajná škridla ľavá/pravá
40/32 ks
Hrebenáč
128 ks
Začiatočný hrebenáč
64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y
32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X
16 ks
Odvetrávacia škridla
34 ks
Pultová škridla (3 ks/1 bm)
48 ks
Pultová škridla rohová ľavá/pravá
20 ks
COPPO
Cenník od 01.10.2014.
Druh
výrobku
Základná škridla
Polovičná škridla
Krajná škridla ľavá/pravá
Hrebenáč (2,8 ks/bm)
Odvetrávacia škridla
Začiatočný hrebenáč
Rozdeľovací hrebenáč Y
Rozdeľovací hrebenáč X
Pultová škridla
Pultová škridla rohová ľavá/pravá
ANTICKÁ ČERVENÁ
Cena v €/ks
bez DPH
1,23
1,30
5,60
3,00
6,20
7,20
11,30
12,30
6,30
7,70
Cena v €/ks
s DPH
1,48
1,56
6,72
3,60
7,44
8,64
13,56
14,76
7,56
9,24
Doporučujeme realizovať pokládku krytiny rozbalením viacerých paliet. Coppo - základná škridla
- dodávané množstvo v násobku 40 ks, hrebenáč v násobku 4 ks.
FERRARA, VENEZIA,
MODENA
Cena v €/ks
bez DPH
1,33
1,40
5,70
3,98
6,80
7,80
11,95
12,95
7,97
8,63
Cena v €/ks
s DPH
1,60
1,68
6,84
4,78
8,16
9,36
14,34
15,54
9,56
10,36
Imidž Vašej Strechy
RUNDO
Technické údaje:
(viď. časť Zenit)
TEHLOVO
ČERVENÁ
RUNDO new Evo
VIŠŇOVO
ČERVENÁ
ANTICKÁ
ČERVENÁ
Technické údaje:
(viď. časť Zenit)
TEHLOVO
ČERVENÁ
ZENIT Evo
HNEDÁ
VIŠŇOVO
ČERVENÁ
CARBON
Technické údaje:
Základná surovina:
triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysokokvalitný farbený betón
Rozmer:
330 x 420 mm
Hmotnosť Rundo: 4,4 kg/ kus
Hmotnosť Zenit: 4,8 kg/ kus
Spotreba na 1 m2: cca 10-12 ks/m2
Dĺžka prekrytia:
variabilná
Krycia šírka:
300 mm
Povrch Rundo ColorSystem: hladký, 2x farbený s lakom
Povrch Rundo EVO: hladký, 2x farbený s pridaným silikátom
Povrch Zenit EVO: hladký, 2x farbený s pridaným silikátom
Prekrytie, vzdialenosť lát:
Sklon strechy
45° a viac
35°-44,9°
21°-34,9°
15°-20,9°*
Prekrytie (min)
11,0 cm
12,0 cm
13,0 cm
14,0 cm
Vzdialenosť lát
31cm
30 cm
29 cm
28 cm
CARBON
Spotreba (ks/m2)
10,75
11,11
11,49
11,90
min. 50/40 mm (šírka/výška)
min. 50/50 mm (šírka/výška)
RUNDO
RUNDO
Cenník od 01.10.2014.
Druh
výrobku
Základná škridla
Polovičná škridla
Krajná škridla ľavá/pravá
Hrebenáč (2,8 ks/bm)
Odvetrávacia škridla
Začiatočný hrebenáč
Rozdeľovací hrebenáč Y
Rozdeľovací hrebenáč X
Krajná škridla trojštvťová ľavá/pravá
TEHLOVO ČERVENÁ
VIŠŇOVO ČERVENÁ
Evo
ANTICKÁ ČERVENÁ
BRIDLICA
ANTICKÁ ČERVENÁ
Bezpečný sklon (BS): 27°
Vytvorením strechy pod BS je potrebné plné debnenie (záklop) - nepoužívať OSB dosky.
*15° -20,9° : Vodotesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Supreme.
21° -26,9° : Tesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Plus.
Bližšie informácie nájdete v montážnom návode, platnom od 1.05.2014.
Latovanie
Prierez lát:
Prierez kontralát:
GRAFIT
Paletové hospodárstvo:
Základná škridla
240 ks
Polovičná škridla
320 ks
Krajná škridla trojštvrťová ľavá/pravá 48/48 ks
Krajná škridla ľavá/pravá
32/32 ks
Hrebenáč
128 ks
Začiatočný hrebenáč
64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y
32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X
16 ks
Odvetrávacia škridla
30 ks
ZENIT Evo
TEHLOVO ČERVENÁ
VIŠŇOVO ČERVENÁ
HNEDÁ, CARBON
CARBON,
GRAFIT
BRIDLICA
Cena v
€/ks
bez DPH
Cena v
€/ks
s DPH
Cena v
€/ks
bez DPH
Cena v
€/ks
s DPH
Cena v
€/ks
bez DPH
Cena v
€/ks
s DPH
Cena v
€/ks
bez DPH
Cena v
€/ks
s DPH
Cena v
€/ks
bez DPH
0,98
1,07
3,32
2,10
5,50
6,40
8,30
9,30
3,32
1,18
1,28
3,98
2,52
6,60
7,68
9,96
11,16
3,98
1,08
1,15
3,65
3,00
5,80
7,20
11,30
12,30
3,65
1,30
1,38
4,38
3,60
6,96
8,64
13,56
14,76
4,38
1,05
1,14
3,50
2,40
5,60
6,70
8,60
9,60
3,50
1,26
1,37
4,20
2,88
6,72
8,04
10,32
11,52
4,20
1,09
1,18
3,65
2,40
5,81
6,70
8,60
9,60
1,31
1,42
4,38
2,88
6,97
8,04
10,32
11,52
1,10
1,22
3,65
2,40
5,81
6,70
8,60
9,60
Doporučujeme realizovať pokládku krytiny rozbalením viacerých paliet.
Rundo, Zenit - základná škridla - dodávané množstvo v násobku 40 ks, hrebenáč v násobku 4 ks.
Cena v
€/ks
s DPH
1,32
1,46
4,38
2,88
6,97
8,04
10,32
11,52
ZENIT
ANTICKÁ ČERVENÁ
Cena v
€/ks
bez DPH
Cena v
€/ks
s DPH
1,10
1,22
3,65
3,00
5,81
7,20
11,30
12,30
1,32
1,46
4,38
3,60
6,97
8,64
13,56
14,76
Imidž Vašej Strechy
MEDITERRAN PRÍSLUŠENSTVO
Druh
výrobku
Vytvorenie nárožia a hrebeňa
Univerzálny vetrací pás na hrebeň a nárožie Medi Roll (š.butylu 2,5 cm)
Univerzálny vetrací pás na hrebeň a nárožie Medi Roll Eko (š.butylu 1 cm)
Univerzálny vetrací pás na hrebeň a nárožie celohliníkový Roll-O-Mat
Vetrací prvok na hrebeň Standard
Ukončenie hrebeňa - plastové
Držiak hrebeňovej laty s klincom
Univerzálny držiak hrebeňovej laty
Príchytka hrebenáča
Utesňovací klinec s podložkou 110 mm
Vytvorenie odkvapovej hrany
Ochranná vetracia mriežka
Ochranný pás proti vtákom
Odkvapový plech lakoplast
Odkvapový plech lakoplast vrchný
Vytvorenie úžľabia
Pás úžľabia pozinkovaný (povrchová úprava lakoplast)
Tesniaci pás úžľabia samolepiaci
Sedlový pás úžľabia
Úžľabná príchytka
Vytvorenie oplechovania steny a komína
Tesniaci pás okolo komína Medi-Flex
Krycia lišta okolo komína
Prestup strechy a presvetlenie
Prestupová škridla Coppo/Rundo/Zenit
Prestupová škridla Vlčanka/Danubia
Univerzálna prestupová škridla
Adaptér pre turbokomín s priemerom 13 cm
Adaptér pre solárne hadice
Anténna prechodka
Anténna prechodka komplet - Zenit antická červená
Anténna prechodka komplet - Zenit carbon
Kanalizačný vetrák normál s priemerom 11 cm
Kanalizačný vetrák krátky
Kanalizačný vetrák komplet - Danubia EVO
Kanalizačný vetrák komplet - Rundo EVO
Kanalizačný vetrák komplet - Coppo ferrara
Kanalizačný vetrák komplet - Zenit carbon
Kanalizačný vetrák komplet - Coppo/Rundo/Zenit - antická červená
Flex hadica
Strešné okno výlezové 50x55 cm
Presvetľovacia škridla Vlčanka/Danubia
Presvetľovacia škridla Rundo/Zenit
Pohyb na streche
Príchytka škridly (Vlčanka, Danubia, Coppo, Rundo, Zenit)
Prichytka rezanej škridly
Univerzálna nosná škridla kovová
Stúpacia plošina 250 mm x 800 mm
Stúpacia plošina - farebná 250 mm x 800 mm
Držiak pre stúpaciu plošinu - farebný (2 ks/plošina)
Držiak pre stúpaciu plošinu so skrutkami (2 sady/plošina)
Snehový hák
Držiak mreže sneholamu - farebný (1ks/bm)
Držiak mreže sneholamu (1ks/bm)
Kolíska k nášlapnej škridle
Mreža sneholamu (200 mm x 3000 mm)
Mreža sneholamu - farebná (200 mm x 1500 mm)
Vytvorenie podstrešia
Strešná fólia kontaktná Medifol Eko (100g/m2, 75m2/bal)
Strešná fólia kontaktná Medifol (120g/m2, 75 m2/bal)
Strešná fólia kontaktná Medifol Plus (150g/m2, 75 m2/bal)
Strešná fólia kontaktná Medifol P-Roof (185g/m2, 75 m2/bal)
Strešná fólia kontaktná Medifol Supreme (230g/m2, 75 m2/bal)
Obojstranná lepiaca páska Medi-T 40 mm/40 m
Jednorazová lepiaca páska na prelep/opravu folie 50 mm/25 m
Páska pod kontralaty (polyetylén) 50 mm/30 m
Paropriepustná prestupová manžeta 125 mm
Paropriepustná prestupová manžeta 150 mm
Ochrana pred bleskom
Držiak bleskozvodu na hrebenáč Fe/Zn
Držiak bleskozvodu na škridlu Fe/Zn
Jednotka
množstva
Farby
(5 m/bal)
(5 m/bal)
(5 m/bal)
(1ks/bm)
ks
ks
ks
ks
ks
Cenav €/ks Cenav €/ks
bez DPH
s DPH
42,49
35,00
42,49
7,97
1,33
1,26
2,00
0,27
0,26
50,99
42,00
50,99
9,56
1,60
1,51
2,40
0,32
0,31
(1ks/bm)
(5 m/bal)
(2 m/ks)
(2 m/ks)
1,30
7,97
7,30
12,97
1,56
9,56
8,76
15,56
(2 m/ks)
(1 m/ks)
18,26
1,99
12,60
0,13
21,91
2,39
15,12
0,16
(5 m/bal)
(2 m/ks)
86,30
12,61
103,56
15,13
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
12,95
12,95
41,51
32,53
34,02
14,84
43,00
38,00
20,72
16,27
33,00
35,00
38,75
35,00
37,00
13,02
122,15
11,62
29.00
15,54
15,54
49,81
39,03
40,82
17,81
51,60
45,60
24,86
19,52
39,60
42,00
46,50
42,00
44,40
15,62
146,58
13,94
34.80
0,40
0,83
45,90
25,80
23,18
19,44
26,29
1,00
6,50
12,90
6,90
25,89
17,29
0,48
0,97
55,08
30,96
27,81
23,33
31,55
1,20
7,80
15,48
8,28
31,07
20,75
bal
bal
bal
bal
bal
bal
bal
bal
ks
ks
55,00
91,50
124,50
305,40
380,80
31,05
25,70
10,43
35,70
38,65
66,00
109,80
149,40
366,48
456,96
37,26
30,84
12,51
42,84
46,38
ks
ks
1,90
1,60
2,28
1,92
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
NAŠI REGIONÁLNI ZÁSTUPCOVIA:
Mediterran Slovakia, s. r. o.
Veľká Farma
925 84 Vlčany
tel.: 00421-31-77 94 942
fax: 00421-31-77 94 608
tech. poradenstvo: 00421-31-77 94 797
e-mail: [email protected]
www.mediterran.sk
Váš predajca:
I. Bratislavský kraj
Peter Barbuš
0911 909 908
II. Trnavský kraj
Mgr. Marcela Szabóová
0905 825 054
III. Trenčiansky kraj
Ing. Miroslav Podivinský
Ing. Milan Faksa
0911 899 090
0910 985 496
IV. Nitriansky kraj
Ing. Milan Faksa
Mgr. Marcela Szabóová
0910 985 496
0905 825 054
V. Žilinský kraj
Ing. Miroslav Podivinský
0911 899 090
VI. Banskobystrický kraj
Ing. Milan Faksa
0910 985 496
VII. Prešovský kraj
Ing. Samuel Tomko
0911 226 281
VIII. Košický kraj
Bc. Miroslav Mikloš
0918 737 199
e-mail:
Ing. Miroslav Podivinský – [email protected]
Mgr. Marcela Szabóová – [email protected]
Peter Barbuš – [email protected]
Ing. Milan Faksa – [email protected]
Ing. Samuel Tomko – [email protected]
Bc. Miroslav Mikloš – [email protected]
Upozornenie!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že farba zobrazených výrobkov sa môže líšiť od skutočnej farby v závislosti od kvality tlače.
Download

Cenník Terran 2014