Cenník
platný od 01.01.2013.
VÝROBA STREŠNÝCH SYSTÉMOV
Riečny piesok: podobne ako pri
výrobe skla, aj pri výrobe našej krytiny
sa používa výlučne starostlivo
triedený a mimoriadne čistý piesok.
Rozomletý a v peciach
vypaľovaný vápenec: t.j.
cement, ktorý je základnou
surovinou výroby.
Voda: ako dôležitý prvok
v spojení s cementom
zabezpečuje pevnosť betónu.
Oxid-železa: materiál používaný na farbenie
je taktiež zastúpený v prírode a okrem iného si
našiel uplatnenie aj v potravinárskom priemysle.
Vlastnosti betónových škridiel
Farbystálosť
Farbu obsahuje už samotná základná surovina. Požadovaný odtieň povrchovej úpravy zabezpečia kvalitné
pigmenty, ktoré odďaľujú proces starnutia krytiny a umožňujú dosiahnutie homogénneho obrazu plochy
strechy. Výhodou tejto metódy je aj nevnímateľnosť rovnomernéhopovrchového opotrebenia.
Stálosť formy
Výrobná metóda a použitý materiál garantujú stálosť rozmerov bez deformácií vplyvom vlhkosti
či tepla, čo umožňuje presné pripojenie prvkov na streche.
Ochrana proti vplyvu prostredia
Na betónový povrch sa dostávajú ešte dve ochranné vrstvy a tie sa zhodujú s farbou základného
prvku. Tieto vrstvy zabezpečia aj prípadnú ochranu proti machu a znečistenému vzduchu veľkomiest.
Vodotesnosť
Krytina má nasiakavosť veľmi blízku nule a dobré akumulačné vlastnosti, čo má pozitívny vplyv na
životnosť krytiny a celej strešnej konštrukcie. Predpokladaná životnosť krytiny je minimálne 60-80rokov.
Nosnosť
Mechanická zaťažiteľnosť škridly je veľmi vysoká. Je vhodná aj do horských či podhorských oblastí.
Vrátenie tovaru
Kalkulácia spotreby materiálu
Výrobca sa zavazuje spätne odkúpiť tovar do 3 mesiacov odo
dňa jeho zakúpenia za cenu, platnú v čase zakúpenia, ale
zníženú o 30% ( manipulačný poplatok ), ak je tovar:
• dopravený do areálu spoločnosti Mediterran Slovakia s.r.o.
• v pôvodnom balení
• v nepoškodenom stave.
Na základe dodaných technických výkresov Vám vypracujeme presnú
kalkuláciu spotreby materiálu. Ku kalkulácií sú potrebné nasledovné
technické výkresy: pôdorys strechy, pohľady, priečny rez.
Plány a výkresy môžeťe posielať na nasledujúce adresy:
Poštou:
Mediterran Slovakia s.r.o.
Veľká Farma , 925 84 Vlčany
Faxom:
031 / 77 94 608
E-mailom: [email protected]
[email protected]
Nami vyhotovená kalkulácia zodpovedá dodaným podkladom pre
jej výpočet.
Odborné poradenstvo
Podrobné informácie o našich produktoch nájdete v montážnom
návode. V prípade otázok sú Vám k dispozícií naši regionálni
zástupcovia, resp. technické oddelenie na telefonickej linke
031/77 94 797 alebo na e-mail adrese: [email protected]
Imidž Vašej Strechy
VLČANKA
Technické údaje:
Základná surovina: triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál:
vysokokvalitný farbený betón
Povrch:
hladký, 1x farbený
Rozmer:
330 x 420 mm
Hmotnosť:
4,5 kg/ kus
Spotreba na 1 m2: cca 10 kusov
Dĺžka prekrytia:
variabilná
Krycia šírka:
300 mm
Prekrytie, vzdialenosť lát:
Sklon strechy
nad 30°
22°-30°
12°-22°*
Prekrytie (min)
8,0 cm
9,0 cm
10,5 cm
Paletové hospodárstvo:
Vzdialenosť lát
34 cm
33 cm
32 cm
Spotreba (ks/m2)
9,8
10,10
10,58
* 12° - 16°: Plné doskové debnenie a bitumenová izolácia.
16° - 22°: Pri týchto sklonoch je potrebné podkladné debnenie a špeciálny druh fólie
vhodný na podkladné debnenie. Na tieto účely odporúčame fóliu Medifol Plus 150 g/m2.
Latovanie
Prierez lát:
Prierez kontralát:
min. 50/30 mm (šírka/výška)
min. 50/50 mm (šírka/výška)
Základná škridla
Polovičná škridla
Krajná škridla ľavá/pravá
Hrebenáč (2,8 ks/bm)
Odvetrávacia škridla
Začiatočný hrebenáč
Rozdeľovací hrebenáč Y
Rozdeľovací hrebenáč X
Pultová škridla
Pultová škridla rohová ľavá/pravá
Nášlapná škridla
Základná škridla
Polovičná škridla
Krajná škridla ľavá/pravá
Hrebenáč
Začiatočný hrebenáč
Rozdeľovací hrebenáč Y
Rozdeľovací hrebenáč X
Odvetrávacia škridla
264 ks
336 ks
32/32 ks
128 ks
64 ks
32 ks
16 ks
34 ks
VLČANKA
Cenník od 01.01.2013.
Druh
výrobku
VLČANKA
Cena v €/ks
bez DPH
0,73
0,88
2,95
1,82
5,00
5,50
7,50
9,60
5,31
6,64
7,00
Cena v €/ks
s DPH
0,88
1,06
3,54
2,18
6,00
6,60
9,00
11,52
6,37
7,97
8,40
Imidž Vašej Strechy
DANUBIA
Technické údaje:
Základná surovina: triedený piesok,
portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysokokvalitný farbený betón
Povrch: hladký, 2x farbený s lakom
akrylátovou povrchovou úpravou
Rozmer: 330 x 420 mm
Hmotnosť: 4,5 kg/ kus
Spotreba na 1 m2: cca 10 kusov
Dĺžka prekrytia: variabilná
Krycia šírka: 300 mm
TEHLOVO
ČERVENÁ
HNEDÁ
VIŠŇOVO
ČERVENÁ
ANTRACIT
DANUBIA new Evo
Technické údaje:
Základná surovina: triedený piesok,
portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysokokvalitný farbený betón
Povrch: hladký, 2x farbený s pridaným silikátom
akrylátovou povrchovou úpravou
Rozmer: 330 x 420 mm
Hmotnosť: 4,5 kg/ kus
Spotreba na 1 m2: cca 10 kusov
Dĺžka prekrytia: variabilná
Krycia šírka: 300 mm
TEHLOVO
ČERVENÁ
Prekrytie (min)
8,0 cm
9,0 cm
10,5 cm
Vzdialenosť lát
34 cm
33 cm
32 cm
Spotreba (ks/m2)
9,8
10,10
10,58
* 12° - 16°: Plné doskové debnenie a bitumenová izolácia.
16° - 22°: Pri týchto sklonoch je potrebné podkladné debnenie a špeciálny druh fólie
vhodný na podkladné debnenie. Na tieto účely odporúčame fóliu Medifol Plus 150 g/m2.
Latovanie
Prierez lát:
Prierez kontralát:
min. 50/30 mm (šírka/výška)
min. 50/50 mm (šírka/výška)
Cenník od 01.01.2013.
Druh
výrobku
Základná škridla
Polovičná škridla
Krajná škridla ľavá/pravá
Hrebenáč (2,8 ks/bm)
Odvetrávacia škridla
Začiatočný hrebenáč
Rozdeľovací hrebenáč Y
Rozdeľovací hrebenáč X
Pultová škridla
Pultová škridla rohová ľavá/pravá
Nášlapná škridla
CARBON
Paletové hospodárstvo:
Prekrytie, vzdialenosť lát:
Sklon strechy
nad 30°
22°-30°
12°-22°*
HNEDÁ
VIŠŇOVO
ČERVENÁ
DANUBIA Evo
DANUBIA
HNEDÁ, TEHLOVO ČERVENÁ,
VIŠŇOVO ČERVENÁ, ANTRACIT
Cena v €/ks
bez DPH
0,91
1,05
3,30
2,10
5,50
6,40
8,30
9,30
6,00
7,40
7,00
Základná škridla CS
264 ks
Základná škridla EVO
252 ks
Polovičná škridla
336 ks
Krajná škridla ľavá/pravá
32/32 ks
Hrebenáč
128 ks
Začiatočný hrebenáč
64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y
32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X
16 ks
Odvetrávacia škridla
34 ks
Pultová škridla (3 ks/1 bm)
52 ks
Pultová škridla rohová ľavá/pravá
20 ks
Cena v €/ks
s DPH
1,09
1,26
3,96
2,52
6,60
7,68
9,96
11,16
7,20
8,88
8,40
Danubia CS - základná škridla – dodávané množstvo v násobku 44ks, hrebenáč v násobku 4ks.
Danubia EVO - základná škridla – dodávané množstvo v násobku 42ks, hrebenáč v násobku 4ks.
TEHLOVO ČERVENÁ, VIŠŇOVO ČERVENÁ,
HNEDÁ, CARBON
Cena v €/ks
bez DPH
1,01
1,14
3,45
2,40
5,60
6,70
8,60
9,60
6,50
7,70
7,00
Cena v €/ks
s DPH
1,21
1,37
4,14
2,88
6,72
8,04
10,32
11,52
7,80
9,24
8,40
Imidž Vašej Strechy
COPPO
Technické údaje:
Základná surovina:
Materiál:
Povrch:
Rozmer:
Hmotnosť:
Spotreba na 1 m2:
Dĺžka prekrytia:
Krycia šírka:
triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5
vysokokvalitný farbený betón
hladký, 2x farbený s lakom
330 x 420 mm
4,6 kg/ kus
cca 10 kusov
variabilná
300 mm
TERRACOTTA
FERRARA
VENEZIA
Prekrytie (min)
8,0 cm
9,0 cm
10,5 cm
Vzdialenosť lát
34 cm
33 cm
32 cm
Spotreba (ks/m2)
9,8
10,10
10,58
Základná škridla
240 ks
Polovičná škridla
320 ks
Krajná škridla ľavá/pravá
40/32 ks
Hrebenáč
128 ks
Začiatočný hrebenáč
64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y
32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X
16 ks
Odvetrávacia škridla
34 ks
Pultová škridla (3 ks/1 bm)
48 ks
Pultová škridla rohová ľavá/pravá
20 ks
* 12° - 16°: Plné doskové debnenie a bitumenová izolácia.
16° - 22°: Pri týchto sklonoch je potrebné podkladné debnenie a špeciálny druh fólie
vhodný na podkladné debnenie. Na tieto účely odporúčame fóliu Medifol Plus 150 g/m2.
Latovanie
Prierez lát:
Prierez kontralát:
MODENA
Paletové hospodárstvo:
Prekrytie, vzdialenosť lát:
Sklon strechy
nad 30°
22°-30°
12°-22°*
ANTICKÁ
ČERVENÁ
min. 50/30 mm (šírka/výška)
min. 50/50 mm (šírka/výška)
COPPO
Cenník od 01.01.2013.
Druh
výrobku
Základná škridla
Polovičná škridla
Krajná škridla ľavá/pravá
Hrebenáč (2,8 ks/bm)
Odvetrávacia škridla
Začiatočný hrebenáč
Rozdeľovací hrebenáč Y
Rozdeľovací hrebenáč X
Pultová škridla
Pultová škridla rohová ľavá/pravá
TERRACOTTA
Cena v €/ks
bez DPH
1,10
1,20
5,60
3,00
6,20
7,20
11,30
12,30
6,30
7,70
Cena v €/ks
s DPH
1,32
1,44
6,72
3,60
7,44
8,64
13,56
14,76
7,56
9,24
ANTICKÁ ČERVENÁ
Cena v €/ks
bez DPH
1,23
1,30
5,60
3,00
6,20
7,20
11,30
12,30
6,30
7,70
Cena v €/ks
s DPH
1,48
1,56
6,72
3,60
7,44
8,64
13,56
14,76
7,56
9,24
Doporučujeme realizovať pokládku krytiny rozbalením viacerých paliet. Coppo - základná škridla
- dodávané množstvo v násobku 40 ks, hrebenáč v násobku 4 ks. Coppo Terracotta sa vyrába len na objednávku.
FERRARA, VENEZIA,
MODENA
Cena v €/ks
bez DPH
1,33
1,40
5,70
3,98
6,80
7,80
11,95
12,95
7,97
8,63
Cena v €/ks
s DPH
1,60
1,68
6,84
4,78
8,16
9,36
14,34
15,54
9,56
10,36
Imidž Vašej Strechy
RUNDO
Technické údaje:
Detaily sa nachádzajú v časti Zenit.
TEHLOVO
ČERVENÁ
RUNDO new Evo
VIŠŇOVO
ČERVENÁ
ANTICKÁ
ČERVENÁ
VIŠŇOVO
ČERVENÁ
HNEDÁ
Technické údaje:
Detaily sa nachádzajú v časti Zenit.
TEHLOVO
ČERVENÁ
ZENIT Evo
Technické údaje:
Základná surovina:
triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysokokvalitný farbený betón
Rozmer:
330 x 420 mm
Hmotnosť Rundo: 4,4 kg/ kus
Hmotnosť Zenit: 4,8 kg/ kus
Spotreba na 1 m2: cca 10-12 ks/m2
Dĺžka prekrytia:
variabilná
Krycia šírka:
300 mm
Povrch Rundo ColorSystem: hladký, 2x farbený s lakom
Povrch Rundo EVO: hladký, 2x farbený s pridaným silikátom
Povrch Zenit EVO: hladký, 2x farbený s pridaným silikátom
Prekrytie, vzdialenosť lát:
Sklon strechy
nad 45°
35°-45°
30°-35°
20°-30°*
Prekrytie (min)
11,0 cm
12,0 cm
13,0 cm
14,0 cm
Vzdialenosť lát
31cm
30 cm
29 cm
28 cm
TEHLOVO
ČERVENÁ
Spotreba (ks/m2)
10,75
11,11
11,49
11,90
RUNDO
Druh
výrobku
Základná škridla
Polovičná škridla
Krajná škridla ľavá/pravá
Hrebenáč (2,8 ks/bm)
Odvetrávacia škridla
Začiatočný hrebenáč
Rozdeľovací hrebenáč Y
Rozdeľovací hrebenáč X
Krajná škridla trojštvťová ľavá/pravá
TEHLOVO ČERVENÁ
VIŠŇOVO ČERVENÁ
Cena v
€/ks
bez DPH
0,93
1,07
3,32
2,10
5,50
6,40
8,30
9,30
3,32
Cena v
€/ks
s DPH
1,12
1,28
3,98
2,52
6,60
7,68
9,96
11,16
3,98
Základná škridla
252 ks
Polovičná škridla
320 ks
Krajná škridla trojštvrťová ľavá/pravá 48/48 ks
Krajná škridla ľavá/pravá
32/32 ks
Hrebenáč
128 ks
Začiatočný hrebenáč
64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y
32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X
16 ks
Odvetrávacia škridla
34 ks
RUNDO Evo
ANTICKÁ ČERVENÁ
Cena v
€/ks
bez DPH
1,00
1,15
3,65
3,00
5,80
7,20
11,30
12,30
3,65
Cena v
€/ks
s DPH
1,20
1,38
4,38
3,60
6,96
8,64
13,56
14,76
4,38
TEHLOVO ČERVENÁ
VIŠŇOVO ČERVENÁ
HNEDÁ
Cena v
€/ks
bez DPH
0,99
1,14
3,50
2,40
5,60
6,70
8,60
9,60
3,50
BRIDLICA
Paletové hospodárstvo:
min. 50/30 mm (šírka/výška)
min. 50/50 mm (šírka/výška)
Cenník od 01.01.2013.
GRAFIT
ANTICKÁ ČERVENÁ
* 20° - 24°: Plné doskové debnenie a bitumenová izolácia.
24° - 30°: Pri týchto sklonoch je potrebné podkladné debnenie a špeciálny druh fólie
vhodný na podkladné debnenie. Na tieto účely odporúčame fóliu Medifol Plus 150 g/m2.
Latovanie
Prierez lát:
Prierez kontralát:
CARBON
Cena v
€/ks
s DPH
1,19
1,37
4,20
2,88
6,72
8,04
10,32
11,52
4,20
Doporučujeme realizovať pokládku krytiny rozbalením viacerých paliet.
Rundo, Zenit - základná škridla - dodávané množstvo v násobku 42 ks, hrebenáč v násobku 4 ks.
ZENIT Evo
CARBON, GRAFIT
TEHLOVO ČERVENÁ
Cena v
€/ks
bez DPH
1,03
1,18
3,65
2,40
5,81
6,70
8,60
9,60
Cena v
€/ks
s DPH
1,24
1,42
4,38
2,88
6,97
8,04
10,32
11,52
BRIDLICA Evo
ANTICKÁ ČERVENÁ
Cena v
€/ks
bez DPH
1,06
1,22
3,65
3,00
5,81
7,20
11,30
12,30
Cena v
€/ks
s DPH
1,27
1,46
4,38
3,60
6,97
8,64
13,56
14,76
Imidž Vašej Strechy
CENNÍK:
platný od 01.01.2013.
MEDITERRAN PRÍSLUŠENSTVÁ
Druh
výrobku
Vytvorenie nárožia a hrebeňa
Univerzálny vetrací pás na hrebeň a nárožie MediRoll
Univerzálny vetrací pás na hrebeň a nárožie Roll-O-Mat
Vetrací pás Standard
Ukončenie hrebeňa plastové
Držiak hrebeňovej laty s klincom
Príchytka hrebenáča
Utesňovací klinec
Vytvorenie odkvapového systému
Ochranná vetracia mriežka
Ochranný pás proti vtákom
Odkvapový plech lakoplast
Vytvorenie úžľabia
Pás úžľabia pozinkovaný (povrchová úprava lakoplast)
Tesniaci pás úžľabia samolepiaci
Sedlový pás úžľabia
Úžľabná príchytka
Vytvorenie oplechovania steny a komína
Tesniaci pás okolo komína Medi-Flex
Krycia lišta okolo komína
Prelom strechy a osvetlenie
Prestupová škridla Coppo/Rundo/Zenit
Prestupová škridla Standard/Danubia
Univerzálna prestupová škridla
Adaptér pre turbokomín s priemerom 13 cm
Adaptér pre solárne hadice
Anténna prechodka
Kanalizačný vetrák normál s priemerom 11 cm
Kanalizačný vetrák krátky
Kanalizačný vetrák komplet - Coppo ferrara
Kanalizačný vetrák komplet - Coppo/Rundo/Zenit - antická červená
Kanalizačný vetrák komplet - Rundo tehlovo červená/Zenit carbon
Flex hadica
Strešné okno výlezové 50x55 cm
Presvetľovacia škridla Standard/Danubia
Presvetľovacia škridla Rundo/Zenit
Pohyb na streche
Príchytka škridly
Univerzálna nosná škridla kovová
Stúpacia plošina 250 x 800 mm
Stúpacia plošina farebná 250x 800mm
Držiak pre stúpaciu plošinu farebný (2 ks/plošina)
Držiak pre stúpaciu plošinu so skrutkami (2 sady/plošina)
Snehový hák
Držiak mreže sneholamu farebný
Držiak mreže sneholamu
Kolíska k nášlapnej škridly
Mreža sneholamu (200 mm x 3000 mm)
Mreža sneholamu farebná (200 mm x 1500 mm)
Sieťovo vystužené fólie
Strešná fólia bezkontaktná Medifol (110g/m2, 75m2/bal)
Strešná fólia kontaktná Medifol (120g/m2, 75 m2/bal)
Strešná fólia kontaktná Medifol Plus (150g/m2, 75 m2/bal)
Strešná fólia kontaktná Medifol Supreme (235g/m2 ,75 m2 /bal)
Strešná fólia kontaktná Medifol P-Roof (210g/m2 ,75 m2 /bal)
Jednostranná lepiaca páska Tyvek 75mm/25m
Obojstranná lepiaca páska Juta 20mm/45m
Jednotka
množstva
Farby
Cena
v €/ks
bez DPH
Cena
v €/ks
s DPH
(5m/bal)
(5m/bal)
(1ks/bm)
ks
ks
ks
ks
42,49
35,00
7,97
1,33
1,26
0,27
0,26
50,99
42,00
9,56
1,60
1,51
0,32
0,31
(1ks/bm)
(5m/bal)
(2m/ks)
1,30
7,97
7,30
1,56
9,56
8,76
(2m/ks)
(1ks/bm)
18,26
1,99
12,60
0,13
21,91
2,39
15,12
0,16
(1bal/5m)
(2m/ks)
86,30
12,61
103,56
15,13
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
12,95
12,95
41,51
32,53
34,02
14,84
20,72
16,27
38,75
37,00
35,00
13,02
122,15
11,62
29.00
15,54
15,54
49,81
39,03
40,82
17,81
24,86
19,52
46,50
44,40
42,00
15,62
146,58
13,94
34.80
0,96
45,90
25,80
23,18
19,44
26,29
1,00
6,50
18,89
9,30
25,89
17,29
1,15
55,08
30,96
27,81
23,33
31,55
1,20
7,80
22,67
11,16
31,07
20,75
45,00
91,50
124,50
380,80
305,40
28,71
18,90
54,00
109,80
149,40
456,96
366,48
34,45
22,68
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
(1ks/bm)
ks
(1ks/3m)
ks
bal
bal
bal
bal
bal
bal
bal
NAŠI REGIONÁLNI ZÁSTUPCOVIA
Mediterran Slovakia, s. r. o.
Veľká Farma
925 84 Vlčany
tel.: 00421-31-77 94 942
fax: 00421-31-77 94 608
tech. poradenstvo: 00421-31-77 94 797
e-mail: [email protected]
www.mediterran.sk
Váš predajca:
I. Bratislavský kraj
Ing. Miroslav Podivinský
Ing. Ľubomír Dömény
0911 909 908
0903 890 857
II. Trnavský kraj
Ing. Ľubomír Dömény
Ing. Milan Faksa
0903 890 857
0910 985 496
III. Trenčiansky kraj
Ondrej Zeman
Ing. Milan Faksa
0911 899 090
0910 985 496
IV. Nitriansky kraj
Ing. Milan Faksa
Ing. Ľubomír Dömény
0910 985 496
0903 890 857
V. Žilinský kraj
Ondrej Zeman
0911 899 090
VI. Banskobystrický kraj
Ing. Milan Faksa
0910 985 496
VII. Prešovský kraj
Ing. Samuel Tomko
0911 226 281
VIII. Košický kraj
Bc. Miroslav Mikloš
0918 737 199
e-mail:
Miroslav Podivinský – [email protected]
Ľubomír Dömény – [email protected]
Zeman Ondrej – [email protected]
Milan Faksa – [email protected]
Samuel Tomko – [email protected]
Miroslav Mikloš – [email protected]
Upozornenie!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že farba zobrazených výrobkov sa môže líšiť od skutočnej farby v závislosti od kvality tlače.
Download

Cenník - strešná krytina Mediterran