Cenník
Platný od 1. 4. 2010
NOV
NOV
€
IN K
IN K
OBSAH:
A
Bramac Tectura
40
Bramac Adria
42
Alpská škridla
44
Bramac Klasik
46
Rímska škridla
48
Moravská škridla plus, Moravská škridla
50
Bramac Natura
52
Zoborská škridla
54
Bramac MAX
56
Bramac MAX 7°
58
Bramac Reviva
60
Bobrovka
62
Príslušenstvo – Univerzálne prvky
64
Riešenie k prestupom v strešnej krytine
68
Odkvapový systém Bramac StabiCor – M
70
Odkvapový systém Bramac StabiCor – P
72
A
Solárne strechy Bramac
74
Ukážky záručných listov Bramac
78
Balenie
80
Obchodné dodacie podmienky
82
Autorizovaní pokrývači Bramac-u
84
Kontakty na oblastných manažérov
Bramac-u
89
39
Bramac Tectura
40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
množstva
Druh výrobku
Farba
Cena za jednotku množstva
antic
Jednotka
približne
bridlicovočierna
Spotreba
tehlovočervená
Bramac Tectura
bez DPH
€
Škridla
1 Základná škridla 1/1
10 ks/m2
1 ks
Základná škridla 1/1
cena od:
m2
• • •
s DPH 19%
€
€
€
1,04
1,11
1,24
1,32
11,44
12,21
13,61
14,53
podľa potreby
1 ks
• • •
1,04
1,23
1,24
1,46
3 Krajná škridla ľavá 1/1
3 ks/1 bm hrany
1 ks
4,71
4,83
5,60
3 ks/1 bm hrany
1 ks
• • •
• • •
4,06
4 Krajná škridla pravá 1/1
4,06
4,71
4,83
5,60
2,48
2,89
2,95
3,44
6,30
7,27
7,50
8,65
10,26
11,48
12,21
13,66
2 Základná škridla polovičná 1/2
Krajná škridla
Prvky pre hrebeň a nárožie
2,5 ks/1 bm
1 ks
1 ks/na 1ukončenie nárožia
1 ks
1 ks/pre spoj. 1 hrebeňa s 2 nárožiami
1 ks
8 Rozdeľovací hrebenáč T*
1 ks/pre spoj. 3 hrebeňov
1 ks
9 Rozdeľovací hrebenáč X*
1 ks/pre spoj. 4 hrebeňov
1 ks
1 ks/pre spoj. 4 nároží
1 ks
•
•
•
•
•
•
•
11,16
12,32
13,28
14,66
podľa potreby
1 ks
• • •
0,77
0,77
0,92
0,92
min. 10 ks/100 m2 strechy
1 ks
• • •
5,93
7,02
7,06
8,35
13 Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie
podľa potreby
1 ks
56,29
66,99
66,99
podľa potreby
1 ks
48,98
48,98
58,29
58,29
15 Sada DuroVent pre anténu a satelit
podľa potreby
1 ks
37,02
37,02
44,05
44,05
16 Sada DuroVent pre odvod spalín
podľa potreby
1 ks
•
•
•
•
56,29
14 Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie
44,04
44,04
52,41
52,41
5 Hrebenáč
6 Hrebenáč na ukončenie nárožia*
7 Rozdeľovací hrebenáč*
10 Rozdeľovací hrebenáč XS*
Protisnehová ochrana
11 Protisnehová zábrana
Prvky pre odvetranie strechy
12 Odvetrávacia škridla
Prestupy v strešnej krytine**
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9,62
11,45
11,16
13,28
* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 68 – 69
41
Bramac Adria
42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Spotreba
približne
Jednotka
množstva
umbra
Druh výrobku
Farba
magico
Bramac Adria
Cena za jednotku množstva
bez DPH
€
Škridla
1 Základná škridla 1/1
10 ks/m2
1 ks
Základná škridla 1/1
cena od:
m2
2 Základná škridla polovičná 1/2
podľa potreby
1,38
1,25
1,64
1,49
13,80
12,50
16,42
14,90
1,90
1,71
2,26
2,03
• •
• •
6,03
5,40
7,18
6,43
6,03
5,40
7,18
6,43
3 ks/1 bm hrany
1 ks
4 Krajná škridla pravá
3 ks/1 bm hrany
1 ks
Prvky pre hrebeň a nárožie
7 Rozdeľovací hrebenáč*
€
• •
Krajná škridla
6 Hrebenáč na ukončenie nárožia*
€
1 ks
3 Krajná škridla ľavá
5 Hrebenáč
• •
€
s DPH 19%
2,5 ks/1 bm
1 ks
1 ks/na 1 ukončenie nárožia
1 ks
1 ks/pre spoj. 1 hrebeňa s 2 nárožiami
1 ks
podľa potreby
1 ks
min. 10 ks/100 m2 strechy
1 ks
• •
• •
• •
4,52
4,07
5,38
4,84
10,59
9,53
12,60
11,34
15,04
13,54
17,90
16,11
0,77
0,77
0,92
0,92
8,29
7,46
9,87
8,88
Protisnehová ochrana
8 Protisnehová zábrana
Prvky pre odvetranie strechy
9 Odvetrávacia škridla
• •
Prestupy v strešnej krytine**
10 Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie
podľa potreby
1 sada
46,67
46,67
55,54
55,54
11 Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie
podľa potreby
1 sada
39,35
39,35
46,83
46,83
12 Sada DuroVent pre anténu a satelit
podľa potreby
1 sada
27,40
27,40
32,61
32,61
13 Sada DuroVent pre odvod spalín
podľa potreby
1 sada
34,41
34,41
40,95
40,95
2 ks/1 plošina
1 ks
podľa potreby
1 ks
Pochôdzna strecha
14 Nosná škridla (bez držiaku a stúpacej plošiny)
•
12,81
15,24
10,87
12,94
Presvetlenie strechy
15 Plexi škridla
* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 68 – 69
43
Alpská škridla
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
26
44
Škridla
1 Základná škridla 1/1
10 ks/m2
1 ks
Základná škridla 1/1
cena od:
m2
2 Základná škridla polovičná 1/2
podľa potreby
1,32
13,21
bridlicovočierna
4,14
3,48
4,14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5,64
6,71
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pultová škridla
3,3 ks/1 bm hrany
1 ks
6 Pultová škridla polovičná 1/2
podľa potreby
1 ks
7 Pultová škridla rohová ľavá
podľa potreby
1 ks
podľa potreby
1 ks
3,3 ks/1 bm hrany
1 ks
10 Manzardová škridla krajná ľavá***
podľa potreby
1 ks
11 Manzardová škridla krajná pravá***
podľa potreby
1 ks
12 Manzardová škridla polovičná (bez obr.)***
podľa potreby
1 ks
Prvky pre hrebeň a nárožie
2,5 ks/1 bm
1 ks
1 ks/na 1 ukončenie nárožia
1 ks
1 ks/pre spoj. 1 hrebeňa s 2 nárožiami
1 ks
16 Rozdeľovací hrebenáč T*
1 ks/pre spoj. 3 hrebeňov
1 ks
17 Rozdeľovací hrebenáč X*
1 ks/pre spoj. 4 hrebeňov
1 ks
1 ks/pre spoj. 4 nároží
1 ks
18 Rozdeľovací hrebenáč XS*
1,11
11,10
3,48
1 ks
1 ks
15 Rozdeľovací hrebenáč*
€
• • • •
• • • •
3 ks/1 bm hrany
14 Hrebenáč na ukončenie nárožia*
€
1,33
3 ks/1 bm hrany
13 Hrebenáč
s DPH 19%
1,12
4 Krajná škridla pravá
8 Pultová škridla rohová pravá
• • • •
bez DPH
• • • •
Krajná škridla
9 Manzardová škridla základná 1/1***
Cena za jednotku množstva
1 ks
3 Krajná škridla ľavá
5 Pultová škridla 1/1
tmavohnedá
Druh výrobku
Farba
červenohnedá
Jednotka
množstva
tehlovočervená
Spotreba
približne
Alpská škridla
Protisnehová ochrana
5,64
6,71
10,67
12,70
10,67
12,70
5,72
6,81
10,83
12,89
10,83
12,89
10,83
12,89
2,71
3,22
6,52
7,76
10,46
12,45
9,85
11,72
11,40
13,57
11,40
13,57
19 Protisnehová škridla
podľa potreby
1 ks
2,36
podľa potreby
1 ks
• • • •
• • • •
1,98
20 Škridla sneholamu
21,72
25,85
min. 10 ks/100 m2 strechy
1 ks
• • • •
5,79
6,89
•
•
•
•
41,07
48,87
33,75
40,16
21,80
25,94
28,81
34,28
• • • •
5,51
6,56
10,07
11,98
5,94
7,07
6,38
7,59
Prvky pre odvetranie strechy
21 Odvetrávacia škridla
Prestupy v strešnej krytine**
22 Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie
podľa potreby
1 sada
23 Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie
podľa potreby
1 sada
24 Sada DuroVent pre anténu a satelit
podľa potreby
1 sada
25 Sada DuroVent pre odvod spalín
podľa potreby
1 sada
2 ks/1 plošina
1 ks
podľa potreby
1 ks
Pochôdzna strecha
26 Nosná škridla (bez držiaku a stúpacej plošiny)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Presvetlenie strechy
27 Plexi škridla
Bleskozvody
28 Bleskozvodová škridla 1/1
podľa potreby
1 ks
29 Bleskozvodový hrebenáč
podľa potreby
1 ks
• • • •
• • • •
* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 68 – 69
*** dodacia doba 3 – 4 týždne
45
Bramac Klasik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
26
46
bridlicovočierna
tmavohnedá
Druh výrobku
Farba
červenohnedá
Jednotka
množstva
tehlovočervená
Spotreba
približne
Bramac Klasik
Cena za jednotku množstva
bez DPH
€
Škridla
1 Základná škridla 1/1
10 ks/m2
1 ks
Základná škridla 1/1
cena od:
m2
• • • •
s DPH 19%
€
1,05
1,25
10,50
12,50
podľa potreby
1 ks
• • • •
1,14
1,36
3 Krajná škridla ľavá
3 ks/1 bm hrany
1 ks
4,01
3 ks/1 bm hrany
1 ks
• • • •
• • • •
3,37
4 Krajná škridla pravá
3,37
4,01
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5,42
6,45
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2 Základná škridla polovičná 1/2
Krajná škridla
Pultová škridla
5 Pultová škridla 1/1
3,3 ks/1 bm hrany
1 ks
6 Pultová škridla polovičná 1/2
podľa potreby
1 ks
7 Pultová škridla rohová ľavá
podľa potreby
1 ks
8 Pultová škridla rohová pravá
podľa potreby
1 ks
3,3 ks/1 bm hrany
1 ks
10 Manzardová škridla krajná ľavá***
podľa potreby
1 ks
11 Manzardová škridla krajná pravá***
podľa potreby
1 ks
12 Manzardová škridla polovičná (bez obr.)***
podľa potreby
1 ks
9 Manzardová škridla základná 1/1***
Prvky pre hrebeň a nárožie
13 Hrebenáč
2,5 ks/1 bm
1 ks
1 ks/na 1 ukončenie nárožia
1 ks
1 ks/pre spoj. 1 hrebeňa s 2 nárožiami
1 ks
16 Rozdeľovací hrebenáč T*
1 ks/pre spoj. 3 hrebeňov
1 ks
17 Rozdeľovací hrebenáč X*
1 ks/pre spoj. 4 hrebeňov
1 ks
1 ks/pre spoj. 4 nároží
1 ks
14 Hrebenáč na ukončenie nárožia*
15 Rozdeľovací hrebenáč*
18 Rozdeľovací hrebenáč XS*
Protisnehová ochrana
5,42
6,45
10,23
12,17
10,23
12,17
5,41
6,44
10,24
12,19
10,24
12,19
10,24
12,19
2,48
2,95
6,30
7,50
10,26
12,21
9,62
11,45
11,16
13,28
11,16
13,28
19 Protisnehová škridla
podľa potreby
1 ks
2,14
podľa potreby
1 ks
• • • •
• • • •
1,80
20 Škridla sneholamu
21,72
25,85
min. 10 ks/100 m2 strechy
1 ks
• • • •
5,51
6,56
•
•
•
•
41,07
48,87
33,75
40,16
21,80
25,94
28,81
34,28
• • • •
5,79
6,89
10,07
11,98
5,52
6,57
5,99
7,13
Prvky pre odvetranie strechy
21 Odvetrávacia škridla
Prestupy v strešnej krytine**
22 Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie
podľa potreby
1 sada
23 Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie
podľa potreby
1 sada
24 Sada DuroVent pre anténu a satelit
podľa potreby
1 sada
25 Sada DuroVent pre odvod spalín
podľa potreby
1 sada
2 ks/1 plošina
1 ks
podľa potreby
1 ks
Pochôdzna strecha
26 Nosná škridla (bez držiaku a stúpacej plošiny)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Presvetlenie strechy
27 Plexi škridla
Bleskozvody
28 Bleskozvodová škridla 1/1
podľa potreby
1 ks
29 Bleskozvodový hrebenáč
podľa potreby
1 ks
• • • •
• • • •
* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 68 – 69
*** dodacia doba 3 – 4 týždne
47
Rímska škridla
48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
23
antic
Cena za jednotku množstva
bridlicovočierna
tmavohnedá
červenohnedá
Farba
tehlovočervená
Druh výrobku
Jednotka
množstva
Spotreba
približne
Rímska škridla
bez DPH
€
s DPH 19%
€
€
€
Škridla
1 Základná škridla 1/1
10 ks/m2
1 ks
Základná škridla 1/1
cena od:
m2
2 Základná škridla polovičná 1/2
podľa potreby
• • • • •
1,06
1,19
1,26
1,42
10,60
11,90
12,61
14,16
1 ks
• • • • •
1,13
1,26
1,34
1,50
• • • • •
• • • • •
3,54
3,81
4,21
4,53
3,54
3,81
4,21
4,53
•
•
•
•
9,85
10,56
11,72
12,57
9,85
10,56
11,72
12,57
12,12
13,41
14,42
15,96
12,12
13,41
14,42
15,96
Krajná škridla
3 Krajná škridla ľavá
3 ks/1 bm hrany
1 ks
4 Krajná škridla pravá
3 ks/1 bm hrany
1 ks
Pultová škridla
5 Pultová škridla 1/1
3,3 ks/1 bm
1 ks
6 Pultová škridla polovičná 1/2
podľa potreby
1 ks
7 Pultová škridla rohová ľavá
podľa potreby
1 ks
8 Pultová škridla rohová pravá
podľa potreby
1 ks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prvky pre hrebeň a nárožie
2,5 ks/1 bm
1 ks
2,89
2,95
3,44
1 ks
• • • • •
• • • • •
2,48
1 ks/na 1 ukončenie nárožia
6,30
7,27
7,50
8,65
1 ks/pre spoj. 1 hrebeňa s 2 nárožiami
1 ks
• • • • •
10,26
11,48
12,21
13,66
12 Rozdeľovací hrebenáč T*
1 ks/pre spoj. 3 hrebeňov
1 ks
11,45
1 ks/pre spoj. 4 hrebeňov
1 ks
11,16
13,28
1 ks/pre spoj. 4 nároží
1 ks
• • • •
• • • •
• • • • •
9,62
13 Rozdeľovací hrebenáč X*
15 Protisnehová škridla
podľa potreby
1 ks
16 Škridla sneholamu (bez držiaku a mreže)
podľa potreby
min. 10 ks/100 m2 strechy
9 Hrebenáč
10 Hrebenáč na ukončenie nárožia*
11 Rozdeľovací hrebenáč*
14 Rozdeľovací hrebenáč XS*
11,16
12,32
13,28
14,66
Protisnehová ochrana
3,33
3,71
3,96
4,41
1 ks
• • • • •
• • • •
26,90
26,90
32,01
32,01
1 ks
• • • • •
5,89
6,38
7,01
7,59
46,67
46,67
55,54
55,54
39,35
39,35
46,83
46,83
27,40
27,40
32,61
32,61
34,41
34,41
40,95
40,95
7,81
8,93
9,29
10,63
10,87
10,87
12,94
12,94
7,78
8,84
9,26
10,52
5,99
6,50
7,13
7,74
Prvky pre odvetranie strechy
17 Odvetrávacia škridla
Prestupy v strešnej krytine**
18 Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie
podľa potreby 1 sada
19 Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie
podľa potreby 1 sada
20 Sada DuroVent pre anténu a satelit
podľa potreby 1 sada
21 Sada DuroVent pre odvod spalín
podľa potreby 1 sada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2 ks/1 plošina
1 ks
• • • • •
podľa potreby
1 ks
Pochôdzna strecha
22 Nosná škridla (bez držiaku a stúpacej plošiny)
Presvetlenie strechy
23 Plexi škridla
Bleskozvody
24 Bleskozvodová škridla 1/1
podľa potreby
1 ks
25 Bleskozvodový hrebenáč
podľa potreby
1 ks
• • • • •
• • • • •
* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 68 – 69
Pre model RŠ antic odporúčame použitie príslušenstva v tmavohnedej farbe.
49
Moravská škridla plus
Moravská škridla
50
1
2
3
4
5
6
7
8
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
27
Škridla
bez povrch. úpr.
Cena za jednotku množstva
bridlicovočierna
tmavohnedá
červenohnedá
Farba
tehlovočervená
Druh výrobku
Jednotka
množstva
Spotreba
približne
Moravská škridla
bez DPH
s DPH 19%
€
€
€
€
• • • • •
0,77
0,67
0,92
0,80
7,70
6,70
9,16
7,97
0,68
0,94
0,81
1 Základná škridla 1/1
10 ks/m2
1 ks
Základná škridla 1/1
cena od:
m2
podľa potreby
1 ks
• • • • •
0,79
3 Krajná škridla ľavá
3 ks/1 bm hrany
1 ks
2,56
3,51
3,05
3 ks/1 bm hrany
1 ks
• • • • •
• • • • •
2,95
4 Krajná škridla pravá
2,95
2,56
3,51
3,05
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5,33
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
•
•
•
2 Základná škridla polovičná 1/2
Krajná škridla
Pultová škridla
5 Pultová škridla 1/1
3,3 ks/1 bm hrany
1 ks
6 Pultová škridla polovičná 1/2
podľa potreby
1 ks
7 Pultová škridla rohová ľavá
podľa potreby
1 ks
8 Pultová škridla rohová pravá
podľa potreby
1 ks
3,3 ks/1 bm hrany
1 ks
10 Manzardová škridla krajná ľavá (bez obr.)***
podľa potreby
1 ks
11 Manzardová škridla krajná pravá (bez obr.)***
podľa potreby
1 ks
12 Manzardová škridla polovičná (bez obr.)***
podľa potreby
1 ks
9 Manzardová škridla základná 1/1 (bez obr.)***
Prvky pre hrebeň a nárožie
13 Hrebenáč
6,34
5,33
6,34
10,07
11,98
10,07
11,98
5,13
6,10
9,71
11,55
9,71
11,55
9,71
11,55
2,5 ks/1 bm
1 ks
1 ks/na 1 ukončenie nárožia
1 ks
1 ks/pre spoj. 1 hrebeňa s 2 nárožiami
1 ks
16 Rozdeľovací hrebenáč T*
1 ks/pre spoj. 3 hrebeňov
1 ks
17 Rozdeľovací hrebenáč X*
1 ks/pre spoj. 4 hrebeňov
1 ks
1 ks/pre spoj. 4 nároží
1 ks
19 Protisnehová škridla
podľa potreby
1 ks
1,20
2,03
1,43
podľa potreby
1 ks
• • • • •
• • • •
1,71
20 Škridla sneholamu
21,72
21,72
25,85
25,85
min. 10 ks/100 m2 strechy
1 ks
• • • • •
5,33
4,26
6,34
5,07
•
•
•
•
41,07
41,07
48,87
48,87
33,75
33,75
40,16
40,16
21,80
21,80
25,94
25,94
28,81
28,81
34,28
34,28
5,33
14 Hrebenáč na ukončenie nárožia*
15 Rozdeľovací hrebenáč*
18 Rozdeľovací hrebenáč XS*
Protisnehová ochrana
Prvky pre odvetranie strechy
21 Odvetrávacia škridla
Prestupy v strešnej krytine**
22 Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie
podľa potreby 1 sada
23 Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie
podľa potreby 1 sada
24 Sada DuroVent pre anténu a satelit
podľa potreby 1 sada
25 Sada DuroVent pre odvod spalín
podľa potreby 1 sada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2 ks/1 plošina
1 ks
• • • •
podľa potreby
1 ks
28 Bleskozvodová škridla 1/1
podľa potreby
1 ks
29 Bleskozvodový hrebenáč
podľa potreby
1 ks
2,36
1,77
2,81
2,11
6,23
4,94
7,41
5,88
10,15
8,09
12,08
9,63
9,51
11,32
11,04
13,14
11,04
13,14
Pochôdzna strecha
26 Nosná škridla (bez držiaku a stúpacej plošiny)
6,34
Presvetlenie strechy
27 Plexi škridla
Bleskozvody
• • • • •
• • • • •
10,07
10,07
11,98
11,98
5,63
3,82
6,70
4,55
5,94
4,51
7,07
5,37
* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 68 – 69
*** dodacia doba 3 – 4 týždne
51
Bramac Natura
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Spotreba
približne
Jednotka
množstva
Druh výrobku
Škridla
Farba
prírodne hnedá
Bramac Natura
Cena za jednotku množstva
bez DPH
s DPH 19%
€
€
•
0,75
0,89
7,50
8,93
0,96
1 Základná škridla 1/1
10 ks/m2
1 ks
Základná škridla 1/1
cena od:
m2
podľa potreby
1 ks
•
0,81
3 Krajná škridla ľavá
3 ks/1 bm hrany
1 ks
3,33
3 ks/1 bm hrany
1 ks
•
•
2,80
4 Krajná škridla pravá
2,80
3,33
•
•
•
1,95
2,32
2 Základná škridla polovičná 1/2
Krajná škridla
Prvky pre hrebeň a nárožie
5 Hrebenáč
6 Hrebenáč na ukončenie nárožia*
7 Rozdeľovací hrebenáč*
2,5 ks/1 bm
1 ks
1 ks/na 1 ukončenie nárožia
1 ks
1 ks/pre spoj. 1 hrebeňa s 2 nárožiami
1 ks
podľa potreby
1 ks
min. 10 ks/100 m2 strechy
1 ks
5,45
6,49
8,90
10,59
0,77
0,92
4,68
5,57
Protisnehová ochrana
8 Protisnehová zábrana
Prvky pre odvetranie strechy
9 Odvetrávacia škridla
•
Prestupy v strešnej krytine**
10 Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie
podľa potreby
1 sada
41,07
48,87
11 Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie
podľa potreby
1 sada
33,75
40,16
12 Sada DuroVent pre anténu a satelit
podľa potreby
1 sada
21,80
25,94
13 Sada DuroVent pre odvod spalín
podľa potreby
1 sada
28,81
34,28
podľa potreby
1 ks
10,07
11,98
Presvetlenie strechy
14 Plexi škridla
* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 68 – 69
Pre model Bramac Natura odporúčame použiť príslušenstvo ako pri modeli Bramac Klasik v červenohnedej farbe.
53
Zoborská škridla
54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Spotreba
približne
Jednotka
množstva
Druh výrobku
Škridla
Farba
prírodne šedá
Zoborská škridla
Cena za jednotku množstva
bez DPH
s DPH 19%
€
€
•
0,55
0,65
5,50
6,55
1 Základná škridla 1/1
10 ks/m2
1 ks
Základná škridla 1/1
cena od:
m2
podľa potreby
1 ks
•
0,57
0,68
3 Krajná škridla ľavá
3 ks/1 bm hrany
1 ks
2,93
3 ks/1 bm hrany
1 ks
•
•
2,46
4 Krajná škridla pravá
2,46
2,93
•
•
•
1,71
2,03
4,76
5,66
7,79
9,27
2 Základná škridla polovičná 1/2
Krajná škridla
Prvky pre hrebeň a nárožie
5 Hrebenáč
2,5 ks/1 bm
1 ks
1 ks/na 1 ukončenie nárožia
1 ks
1 ks/pre spoj. 1 hrebeňa s 2 nárožiami
1 ks
8 Protisnehová škridla
podľa potreby
1 ks
1,38
podľa potreby
1 ks
•
•
1,16
9 Škridla sneholamu
21,72
25,85
min. 10 ks/100 m2 strechy
1 ks
•
4,10
4,88
6 Hrebenáč na ukončenie nárožia*
7 Rozdeľovací hrebenáč*
Protisnehová ochrana
Prvky pre odvetranie strechy
10 Odvetrávacia škridla
Prestupy v strešnej krytine**
11 Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie
podľa potreby
1 sada
41,07
48,87
12 Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie
podľa potreby
1 sada
33,75
40,16
13 Sada DuroVent pre anténu a satelit
podľa potreby
1 sada
21,80
25,94
14 Sada DuroVent pre odvod spalín
podľa potreby
1 sada
28,81
34,28
podľa potreby
1 ks
10,07
11,98
3,28
3,90
4,18
4,97
Presvetlenie strechy
15 Plexi škridla
Bleskozvody
16 Bleskozvodová škridla 1/1
podľa potreby
1 ks
17 Bleskozvodový hrebenáč
podľa potreby
1 ks
•
•
* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 68 – 69
55
Bramac MAX
56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
23
Cena za jednotku množstva
bridlicovočierna
Druh výrobku
Farba
červenohnedá
Jednotka
množstva
tehlovočervená
Spotreba
približne
Bramac MAX
bez DPH
s DPH 19%
€
€
1,17
1,39
Škridla
1 Základná škridla 1/1
7,5 ks/m2
1 ks
Základná škridla 1/1
cena od:
m
• • •
8,78
10,44
podľa potreby
1 ks
• • •
1,37
1,63
3 Krajná škridla ľavá
2,6 ks/1 bm hrany
1 ks
6,27
7,46
4 Krajná škridla pravá
2,6 ks/1 bm hrany
1 ks
• • •
• • •
6,27
7,46
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7,00
8,33
7,00
8,33
14,14
16,83
14,14
16,83
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2,36
2,81
6,23
7,41
10,15
12,08
2 Základná škridla polovičná 1/2
2
Krajná škridla
Pultová škridla
5 Pultová škridla 1/1
3 ks/1 bm
1 ks
6 Pultová škridla polovičná 1/2
podľa potreby
1 ks
7 Pultová škridla rohová ľavá
podľa potreby
1 ks
8 Pultová škridla rohová pravá
podľa potreby
1 ks
Prvky pre hrebeň a nárožie
9 Hrebenáč
10 Hrebenáč na ukončenie nárožia*
11 Rozdeľovací hrebenáč*
2,5 ks/1 bm
1 ks
1 ks/na 1 ukončenie nárožia
1 ks
1 ks/pre spoj. 1 hrebeňa s 2 nárožiami
1 ks
12 Rozdeľovací hrebenáč T*
1 ks/pre spoj. 3 hrebeňov
1 ks
13 Rozdeľovací hrebenáč X*
1 ks/pre spoj. 4 hrebeňov
1 ks
1 ks/pre spoj. 4 nároží
1 ks
14 Rozdeľovací hrebenáč XS*
9,51
11,32
11,04
13,14
11,04
13,14
Protisnehová ochrana
15 Protisnehová škridla
podľa potreby
1 ks
2,81
podľa potreby
1 ks
• • •
• • •
2,36
16 Škridla sneholamu
32,43
38,59
min. 10 ks/100 m2 strechy
1 ks
• • •
6,82
8,12
•
•
•
•
41,07
48,87
33,75
40,16
21,80
25,94
28,81
34,28
• • •
7,44
8,85
14,47
17,22
7,91
9,41
5,94
7,07
Prvky pre odvetranie strechy
17 Odvetrávacia škridla
Prestupy v strešnej krytine**
18 Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie
podľa potreby
1 sada
19 Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie
podľa potreby
1 sada
20 Sada DuroVent pre anténu a satelit
podľa potreby
1 sada
21 Sada DuroVent pre odvod spalín
podľa potreby
1 sada
2 ks/1 plošina
1 ks
podľa potreby
1 ks
24 Bleskozvodová škridla 1/1
podľa potreby
1 ks
25 Bleskozvodový hrebenáč
podľa potreby
1 ks
•
•
•
•
•
•
•
•
Pochôdzna strecha
22 Nosná škridla (bez držiaku a stúpacej plošiny)
Presvetlenie strechy
23 Plexi škridla
Bleskozvody
• • •
• • •
* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 68 – 69
57
Bramac MAX 7°
58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Druh výrobku
Farba
bridlicovočierna
Jednotka
množstva
červenohnedá
Spotreba
približne
tehlovočervená
Bramac MAX 7°
Cena za jednotku množstva
bez DPH
s DPH 19%
€
€
1,30
1,55
Škridla
1 Základná škridla 1/1
8,1 ks/m2
1 ks
Základná škridla 1/1
cena od:
m
• • •
10,53
12,53
podľa potreby
1 ks
• • •
1,48
1,76
3 Krajná škridla ľavá
2,6 ks/1 bm hrany
1 ks
6,50
7,74
4 Krajná škridla pravá
2,6 ks/1 bm hrany
1 ks
• • •
• • •
6,50
7,74
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7,00
8,33
7,00
8,33
14,14
16,83
14,14
16,83
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2,36
2,81
6,23
7,41
2 Základná škridla polovičná 1/2
2
Krajná škridla
Pultová škridla
5 Pultová škridla 1/1
3 ks/1 bm hrany
1 ks
6 Pultová škridla polovičná 1/2
podľa potreby
1 ks
7 Pultová škridla rohová ľavá
podľa potreby
1 ks
8 Pultová škridla rohová pravá
podľa potreby
1 ks
Prvky pre hrebeň a nárožie
1 ks/ pre spoj. 1 hrebeňa s 2 nárožiami
1 ks
12 Rozdeľovací hrebenáč T*
1 ks/pre spoj. 3 hrebeňov
1 ks
13 Rozdeľovací hrebenáč X*
1 ks/pre spoj. 4 hrebeňov
1 ks
1 ks/pre spoj. 4 nároží
1 ks
•
•
•
•
•
•
podľa potreby
1 ks
podľa potreby
1 ks
9 Hrebenáč
10 Hrebenáč na ukončenie nárožia*
11 Rozdeľovací hrebenáč*
14 Rozdeľovací hrebenáč XS*
2,5 ks/1 bm
1 ks
1 ks/na 1 ukončenie nárožia
1 ks
10,15
12,08
9,51
11,32
11,04
13,14
11,04
13,14
• • •
2,45
2,92
• • •
7,88
9,38
•
•
•
•
41,07
48,87
33,75
40,16
21,80
25,94
28,81
34,28
Protisnehová ochrana
15 Protisnehová škridla
Prvky pre odvetranie strechy
16 Odvetrávacia škridla
Prestupy DuroVent v strešnej krytine**
•
•
•
•
•
•
•
•
17 Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie
podľa potreby
1 sada
18 Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie
podľa potreby
1 sada
19 Sada DuroVent pre prestup antény
podľa potreby
1 sada
20 Sada DuroVent pre odvod spalín
podľa potreby
1 sada
2 ks/1 plošina
1 ks
• • •
7,60
9,04
22 Bleskozvodová škridla 1/1
podľa potreby
1 ks
9,76
podľa potreby
1 ks
• • •
• • •
8,20
23 Bleskozvodový hrebenáč
5,94
7,07
Pochôdzna strecha
21 Nosná škridla ( bez držiaku a stúpacej plošiny)
Bleskozvody
* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 68 – 69
59
Bramac Reviva
60
1
22
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
množstva
Druh výrobku
Farba
Cena za jednotku množstva
antic
Jednotka
približne
bridlicovočierna
Spotreba
tehlovočervená
Bramac Reviva
bez DPH
€
Škridla
1 Základná škridla 1/1
11 ks/m2
1 ks
Základná škridla 1/1
cena od:
m2
podľa potreby
1 ks
3 Krajná škridla ľavá 1/1
1,5 ks/1 bm hrany
1 ks
4 Krajná škridla pravá 1/1
1,5 ks/1 bm hrany
1 ks
5 Krajná škridla ľavá 3/4
1,5 ks/1 bm hrany
1 ks
6 Krajná škridla pravá 3/4
1,5 ks/1 bm hrany
1 ks
2 Základná škridla polovičná 1/2
Krajná škridla
Prvky pre hrebeň a nárožie
• • •
s DPH 19%
€
€
€
1,04
1,11
1,24
1,32
11,44
12,21
13,61
14,53
• • •
1,04
1,23
1,24
1,46
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4,06
4,71
4,83
5,60
4,06
4,71
4,83
5,60
3,84
4,42
4,57
5,26
3,84
4,42
4,57
5,26
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2,48
2,89
2,95
3,44
6,30
7,27
7,50
8,65
10,26
11,48
12,21
13,66
10 Rozdeľovací hrebenáč T*
1 ks/pre spoj. 3 hrebeňov
1 ks
11 Rozdeľovací hrebenáč X*
1 ks/pre spoj. 4 hrebeňov
1 ks
1 ks/pre spoj. 4 nároží
1 ks
•
•
•
•
•
•
•
11,16
12,32
13,28
14,66
min. 10 ks/100 m2 strechy
1 ks
• • •
5,93
7,02
7,06
8,35
14 Protisnehová zábrana
podľa potreby
1 ks
15 Škridla sneholamu (bez držiaku a mreže)
podľa potreby
1 ks
• •
• •
16 Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie
podľa potreby
1 ks
17 Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie
podľa potreby
1 ks
18 Sada DuroVent pre anténu a satelit
podľa potreby
1 ks
19 Sada DuroVent pre odvod spalín
podľa potreby
2 ks/1 plošina
7 Hrebenáč
8 Hrebenáč na ukončenie nárožia*
9 Rozdeľovací hrebenáč*
12 Rozdeľovací hrebenáč XS*
2,5 ks/1 bm
1 ks
1 ks/na 1 ukončenie nárožia
1 ks
1 ks/pre spoj. 1 hrebeňa s 2 nárožiami
1 ks
Prvky pre odvetranie strechy
13 Odvetrávacia škridla
9,62
11,45
11,16
13,28
Protisnehová ochrana
0,77
0,77
0,92
0,92
38,65
39,40
45,99
46,89
•
•
•
•
56,29
56,29
66,99
66,99
48,98
48,98
58,29
58,29
37,02
37,02
44,05
44,05
1 ks
•
•
•
•
44,04
44,04
52,41
52,41
1 ks
• •
52,83
52,83
62,87
62,87
Prestupy v strešnej krytine**
Pochôdzna strecha
20 Nosná škridla kovová (bez držiaku a stúpacej plošiny)
* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 68 – 69
Pre model Bramac Reviva antic odporúčame použitie príslušenstva v tmavohnedej farbe.
61
Bobrovka
62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15a
15b
15c
16
17
18
19
20
21
Cena za jednotku množstva
antic
bridlicovočierna
Druh výrobku
Farba
tehlovočervená
Spotreba
približne
Jednotka
množstva
Bobrovka
bez DPH
€
s DPH 19%
€
€
€
Škridla
1 Základná škridla Bobrovka 1/1
35 – 37 ks/m2
1 ks
Základná škridla Bobrovka 1/1
cena od:
m2
2 Základná škridla dvojitá Bobrovka 2/1
17 – 19 ks/m2
1 ks
Základná škridla dvojitá Bobrovka 2/1
cena od:
m2
6 ks/1 bm odkvapu
1 ks
3 Odkvapová škridla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
0,53
0,57
0,63
0,68
18,55
19,95
22,07
23,74
1,02
1,10
1,21
1,31
17,34
18,70
20,63
22,25
0,80
0,81
0,95
0,96
• • •
• • •
1,42
1,53
1,69
1,82
5,22
5,48
6,21
6,52
•
•
•
•
•
•
•
0,80
0,84
0,95
1,00
2,48
2,89
2,95
3,44
6,30
7,27
7,50
8,65
10,26
11,48
12,21
13,66
Krajná škridla
4 Krajná škridla
3 ks/1 bm hrany
1 ks
5 Krajná škridla lomená univerzálna
3 ks/1 bm hrany
1 ks
Prvky pre hrebeň a nárožie
6 Koncová škridla hrebeňová
12 ks/bm hrebeňa obojstr.
1 ks
2,5 ks/1 bm
1 ks
1 ks/na 1 ukončenie nárožia
1 ks
1 ks/pre spoj. 1 hrebeňa s 2 nárožiami
1 ks
10 Rozdeľovací hrebenáč T*
1 ks/pre spoj. 3 hrebeňov
1 ks
11 Rozdeľovací hrebenáč X*
1 ks/pre spoj. 4 hrebeňov
1 ks
1 ks/pre spoj. 4 nároží
1 ks
7 Hrebenáč
8 Hrebenáč na ukončenie nárožia*
9 Rozdeľovací hrebenáč*
12 Rozdeľovací hrebenáč XS*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9,62
11,45
11,16
13,28
11,16
13,28
Protisnehová ochrana
13 Škridla sneholamu plochá (bez držiaku a mreže)
podľa potreby
1 ks
14 Protisnehová zábrana
podľa potreby
1 ks
• •
• •
28,10
28,10
33,44
33,44
0,77
0,77
0,92
0,92
7,37
7,73
8,77
9,19
3,91
4,11
4,65
4,89
1,73
1,81
2,06
2,15
1,73
1,81
2,06
2,15
Prvky pre odvetranie strechy
15 Odvetrávacia škridla
25 ks/100 m2 strechy 1 kompl.
a) Odvetrávací prvok
1 ks
b) Vrchná časť
1 ks
c) Spodná časť
1 ks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
56,29
56,29
66,99
66,99
48,98
48,98
58,29
58,29
37,02
37,02
44,05
44,05
44,04
44,04
52,41
52,41
63,47
63,47
75,53
75,53
13,00
13,00
15,47
15,47
Prestupy DuroVent v strešnej krytine**
16 Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie
podľa potreby 1 sada
17 Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie
podľa potreby 1 sada
18 Sada DuroVent pre prestup antény
podľa potreby 1 sada
19 Sada DuroVent pre odvod spalín
podľa potreby 1 sada
•
•
•
•
2 ks/1 plošina
1 ks
• •
podľa potreby
1 ks
Pochôdzna strecha
20 Nosná škridla (bez držiaku a stúpacej plošiny)
Presvetlenie strechy
21 Plexi škridla – plochá
* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** rozpis jednotlivých sád pozri na stranách 68 – 69
63
Príslušenstvo
Univerzálne prvky
64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29, 30, 31, 32
33, 34
35
Cena za jednotku
množstva
čierna
hnedá
červenohnedá
Druh výrobku
Farba
tehlovočervená
Spotreba
približne
Jednotka
množstva
Príslušenstvo – univ. prvky
bez
DPH
€
Prvky pre hrebeň a nárožie
1 Aerofirst – vetrací pás hrebeňa
0,98 ks/1 bm
1 ks
2 Metalrol – univerzálny vetrací pás pre hrebeň a nárožie
1 bal/5 m
1 bal
3 Figarol Plus – univerzálny vetrací pás pre hrebeň a nárožie
1 bal/5 m
1 bal
4 Basicrol – univerzálny vetrací pás pre hrebeň a nárožie
1 bal/5 m
1 bal
5 Ukončenie hrebeňa s povrchovou úpravou PMMA
1 ks/1 ukonč. hrebeňa
1 ks
6 Uzáver hrebeňa z PVC
1 ks/1 ukonč. hrebeňa
1 ks
1 ks/1 hrebenáč
1 ks
8 Príchytka rezaných škridiel nárožia a úžľabia
podľa potreby
1 ks
9 Držiak laty hrebenáča univerzálny
podľa potreby
10 Držiak laty hrebenáča s klincom dl. 22 cm
11 Utesňovací vrut
• • • •
•
• •
• • • •
•
• •
•
• •
• • • •
•
•
s DPH
19%
€
7,98
9,50
63,90
76,04
49,90
59,38
39,90
47,48
7,74
9,21
1,21
1,44
0,33
0,39
0,88
1,05
1 ks
1,79
2,13
podľa potreby
1 ks
1,45
1,73
podľa potreby
1 ks
0,43
0,51
12 Protisnehová zábrana
podľa potreby
1 ks
13 Držiak mreže sneholamu
podľa potreby
1 ks
14 Mreža sneholamu
podľa potreby
1 ks/3 m
NOV INKA
7 Príchytka hrebenáča
Ochrana proti vetru a snehu
15 Spojka mreže sneholamu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
0,77
0,92
10,33
12,29
57,91
68,91
1,01
1,20
10,39
12,36
2 ks/spoj
1 ks
podľa potreby
1 ks
a) 70 mm (Alpská, Alpská klasik a Zoborská škridla)
podľa potreby
1 ks
0,12
0,14
b) 80 mm (Moravská, Moravská plus a Rímska škridla, MAX, MAX 7°)
podľa potreby
1 ks
0,12
0,14
podľa potreby
1 ks
0,23
0,27
16 Držiak guľatiny
17 Príchytka škridly pozinkovaná
18 Príchytka pre škridlu Bramac Reviva
19 Príchytka Bobrovky
a) na latovanie 30 × 50 mm
podľa potreby
1 ks
0,34
0,40
b) na latovanie 40 × 60 mm
podľa potreby
1 ks
0,38
0,45
20 Klinec pozinkovaný
a) o 2,5; 45 mm
podľa potreby
1 kg
2,94
3,50
b) o 3,1; 80 mm
podľa potreby
1 kg
3,07
3,65
21 Vrut
a) o 4,5/40 mm
podľa potreby
500 ks
7,60
9,04
b) o 4,5/70 mm
podľa potreby
500 ks
12,12
14,42
1,00
1,19
2,97
3,53
Prvky pre odvetranie strechy
22 Ochranná mriežka
1 ks/1 bm
1 ks
23 Combi mriežka
1 ks/1 bm
1 ks
24 Vetrací pás 5m
1 bal/5 m
1 bal
25 Vetrací pás 50m
1 bal/50 m
1 bal
26 Odkvapový plech pod fóliu Bramac 7° dl. 2m
podľa potreby
1 ks
27 Odkvapový plech pod škridlu Bramac 7° dl. 2m
podľa potreby
1 ks
28 Odkvapový plech – farebný pozinkovaný dl. 185 cm
podľa potreby
1 ks
29 Držiak stúpacej plošiny
2 ks/1 plošina
1 ks
30 Držiak stúpacej plošiny pre sklon menší ako 15°
2 ks/1 plošina
1 ks
31 Stúpacia plošina š. 88 cm
podľa potreby
1 ks
32 Stúpacia plošina š. 41 cm
podľa potreby
1 ks
33 Univerzálne strešné okno Luminex Univerzál 47,5 x 52 cm
34 Univerzálne strešné okno Luminex Univerzál 52 x 60 cm (MAX)
podľa potreby
1 ks
podľa potreby
1 ks
35 Výstupné strešné okno Luminex ALU 22, 42 x 52 cm
podľa potreby
1 ks
36 Náhradná výplň univerzálneho strešného okna Luminex Uni. (bez obr.)
podľa potreby
1 ks
37 Náhradná výplň strešného okna Luminex ALU 22 (bez obr.)
podľa potreby
1 ks
Pochôdzna strecha
Presvetlenie strechy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• • • •
•
• •
•
7,29
8,68
63,58
75,66
8,48
10,09
7,58
9,02
7,19
8,56
7,18
8,54
11,44
13,61
49,28
58,64
30,98
36,87
113,37
134,91
150,87
179,54
115,85
137,86
59,25
70,51
69,00
82,11
65
Príslušenstvo
Univerzálne prvky
66
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Cena za jednotku množstva
čierna
hnedá
červenohnedá
Druh výrobku
Farba
tehlovočervená
Spotreba
približne
Jednotka
množstva
Príslušenstvo – univ. prvky
bez DPH
€
s DPH 19%
€
Ochranné fólie a pásky
38 Bramac Veltitech 120. Poistná hydroizolačná fólia, difúzne uzatvorená.
NOVI NKA
podľa potreby 1 bal/75 m2
39 Bramac Pro Plus. Poistná hydroizolačná fólia,
podľa potreby 1 bal/75 m2
vysokodifúzne otvorená, vhodná na tepelnú izoláciu.
40 Bramac Univerzál. Poistná hydroizolačná fólia, vysoko difúzne
m2
podľa potreby 1 bal/75 m2
otvorená, s použitím od 17° sklonu strechy.
NOVI NKA
66,90
m2
41 Bramac Univerzál 2S. Poistná hydroizolačná fólia, vysoko difúzne
m2
podľa potreby 1 bal/75 m2
otvorená, s dvomi lepiacimi pásmi, s použitím od sklonu 15°.
42 Bramac Top RU. Poistná hydroizolačná fólia, vysoko difúzne
m2
79,61
0,89
1,06
118,90
141,49
1,59
1,89
168,29
200,27
2,24
2,67
202,15
240,56
2,70
3,21
337,33
401,42
m2
4,50
5,36
1 ks/25 m
1 ks
20,28
24,13
1ks/50 m
1 ks
50,28
59,83
1 ks/5 m
1 ks
20,28
24,13
1 ks/25 m
1 ks
22,41
26,67
podľa potreby 1 bal/75 m2
otvorená, s dvomi lepiacimi pásmi, s použitím od 7° sklonu strechy.
43 Divotape – jednostranná páska
pre lepenie spojov a trhlín na fólii (šírka 60 mm)
44 Duorol – obojstranne lepiaca páska
pre lepenie spojov (šírka 40 mm)
45 Flexirol – pružný pás
pre vodotesné spojenie fólie s prestupovými prvkami (šírka 88 mm)
46 Butylband – obojstranná ochranná páska
pod kontralaty (šírka 50 mm)
47 Tesniaci tmel pod kontralaty od 7°
podľa potreby
1 ks
28,88
34,37
48 Lepiaca hmota pre vodotesné napojenie fólií od 7°
podľa potreby
1 ks
9,59
11,41
49 Hliníkový pás úžľabia šírky 640 mm
1 ks/1,5 m
1 ks
46,04
54,79
50 Hliníkový pás úžľabia šírky 500 mm
1 ks/1,5 m
1 ks
19,90
23,68
1ks/2m
1 ks
30,34
36,10
6 ks/1,5 m úžľabia
1 ks
podľa potreby
1m
2 ks/1 bm úžľabia
1 ks
Prvky pre úžľabie
51 Hliníkový pás úžľabia 500 mm so stred. stojatou vodnou drážkou dl. 2m
52 Príchytka hliníkového pásu úžľabia
53 Upevňovací samolepiaci pás úžľabia
54 Compriband – klin 30/60 mm samolepiaci
•
•
•
•
•
•
•
0,42
0,50
12,80
15,23
•
1,79
2,13
• •
•
77,85
92,64
9,98
11,88
•
Wakaflex
55 Wakaflex – univerzálny prvok pre ukončenie strešnej krytiny
56 Krycia lišta Wakaflexu (dĺžka 2,4 m)
57 Skrutka k lište Wakaflexu
58 Tmel pre Wakaflex
•
•
1 bal/5 m
1 bal
podľa potreby
1 ks
12 ks/ 1 krycia lišta
1 ks
0,34
0,40
1 ks/ 5 m lišty
1 ks
12,74
15,16
Ostatné príslušenstvo
59 Ozdobný kohút vrátane príslušenstva
podľa potreby
1 ks
1 ks/škridla sneholamu
1 ks
61 Anténny držiak univerzálny
podľa potreby
1 ks
62 Bezpečnostný hák (sada pre montáž)
podľa potreby
1 ks
63 Nadstavec pre priečne vedenie bleskozvodu
podľa potreby
1 ks
60 Modulová nosná zostava bez škridly
•
•
•
• •
146,71
174,58
13,51
16,08
67,04
79,78
•
• •
70,59
84,00
1,42
1,69
sneholamu (modulová podpora, sada skrutiek)
67
Riešenie k prestupom
v strešnej krytine
68
1a, b, c
2a
3a, b, c
4a
5a, b
6a
7a, b
8a
9a, b, c
10a, b, c
11a, b
12a, b
1d, 3d, 9d, 10d
13
14
15
tmavohnedá
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cena za jednotku množstva
bridlicovočierna
červenohnedá
Farba
tehlovočervená
Druh výrobku
Jednotka
množstva
Riešenie k prestupom v strešnej krytine
bez DPH
€
1 Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie (AŠ, BK, MŠ, MŠP, ZŠ, MAX, MAX 7˚)
1 sada
a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm
1 ks
b) Nadstavec sanitárneho odvetrania DuroVent, DN 125 mm
1 ks
c) Kryt sanitárneho odvetrania DuroVent, DN 125 mm
1 ks
d) Prípojná rúra DuroVent, DN 100 mm a 125 mm
2 Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie Adria, RŠ
a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm
3 Sada DuroVent pre kanaliz. odvetranie (AŠ, BK, MŠ, MŠP, ZŠ, MAX, MAX 7˚)
1 ks
1 sada
1 ks
1 sada
a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm
1 ks
b) Nadstavec kanalizačného odvetrania DuroVent, DN 125 mm
1 ks
c) Kryt kanalizačného odvetrania DuroVent, DN 125 mm
1 ks
d) Prípojná rúra DuroVent, DN 100 mm a 125 mm
4 Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie Adria, RŠ
a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm
5 Sada DuroVent pre anténu a satelit (AŠ, BK, MŠ, MŠP, ZŠ, MAX, MAX 7˚)
a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm
b) Nadstavec antény DuroVent, DN od 22 mm do 110 mm
6 Sada DuroVent pre anténu a satelit Adria, RŠ
a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm
7 Sada DuroVent pre odvod spalín (AŠ, BK, MŠ, MŠP, ZŠ, MAX, MAX 7˚)
a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm
b) Nadstavec pre odvod spalín pre rúru DN 116 mm a 128 mm
8 Sada DuroVent pre odvod spalín Adria, RŠ
a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm
9 Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie plochá Bobrovka, Reviva, Tectura
1 ks
1 sada
1 ks
1 sada
1 ks
1 ks
1 sada
1 ks
1 sada
1 ks
1 ks
1 sada
1 ks
1 sada
a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm (bez obr.)
1 ks
b) Nadstavec sanitárneho odvetrania DuroVent, DN 125 mm
1 ks
c) Kryt sanitárneho odvetrania DuroVent, DN 125 mm
1 ks
d) Prípojná rúra DuroVent, DN 100 mm a 125 mm
1 ks
10 Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie plochá Bobrovka, Reviva, Tectura
1 sada
a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm (bez obr.)
1 ks
b) Nadstavec kanalizačného odvetrania DuroVent, DN 125 mm
1 ks
c) Kryt kanalizačného odvetrania DuroVent, DN 125 mm
1 ks
d) Prípojná rúra DuroVent, DN 100 mm a 125 mm
1 ks
11 Sada DuroVent pre prestup antény Bobrovka, Reviva, Tectura
1 sada
a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm
1 ks
b) Nadstavec antény DuroVent, DN od 22 mm do 110 mm
1 ks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12 Sada DuroVent pre odvod spalín Bobrovka, Reviva, Tectura
a) Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm
1 ks
b) Nadstavec pre odvod spalín pre rúru DN 116 mm a 128 mm
1 ks
•
•
• •
• •
s DPH 19%
€
41,07
48,87
12,44
14,80
16,80
19,99
5,09
6,06
6,74
8,02
46,67
55,54
18,04
21,47
33,75
40,16
12,44
14,80
10,17
12,10
4,41
5,25
6,74
8,02
39,35
46,83
18,04
21,47
21,80
25,94
12,44
14,80
9,36
11,14
27,40
32,61
18,04
21,47
28,81
34,28
12,44
14,80
16,38
19,49
34,41
40,95
18,04
21,47
56,29
69,99
27,66
32,92
16,80
19,99
5,09
6,06
6,74
8,02
48,98
58,29
27,66
32,92
10,17
12,10
4,41
5,25
6,74
8,02
37,02
44,05
27,66
32,92
9,36
11,14
44,04
52,41
27,66
32,92
16,38
19,49
Doplnky k sadám
13 Pružná spojka odvetrania, DN 100 mm a 125 mm*
1 ks
16,46
19,59
14 Redukčný prvok 100/70*
1 ks
4,78
5,69
15 Prípojná sada DuroVent, DN 100 mm a 125 mm*
1 ks
3,99
4,75
* univerzálne prvky pre všetky sady
69
Odkvapový systém
Bramac StabiCor – M
8
7
4
6
2
1
4
9, 10
3
13, 14
19
20, 21, 22
17
18
11, 12
70
čierna
Jedn .
množ.
tmavohnedá
Druh výrobku
červenohnedá
Číslo
Farby
tehlovočervená
Odkvapový systém
Bramac StabiCor – M
Cena/ks
Cena/ks
Cena/ks
Cena/ks
bez DPH
s DPH 19%
bez DPH
s DPH 19%
€
Žľaby
€
€
€
Priemer 150 mm/RŠ 333
Priemer 100 mm/RŠ 250
1
Odkvapový žľab á 4 m
1 ks
•
•
•
•
16,49
19,62
20,98
24,97
2
Spojka žľabu so spevňovacím profilom
1 ks
•
•
•
•
4,90
5,83
5,90
7,02
3
Vnútorný roh žľabu 90°
1 ks
•
•
•
•
10,10
12,02
10,75
12,79
4
Vonkajší roh žľabu 90°
1 ks
•
•
•
•
10,10
12,02
10,75
12,79
5
Špeciálny roh žľabu – uhol na objednávku*
1 ks
•
•
•
•
59,80
71,16
59,80
71,16
6
Ukončenie žľabu s tesnením
1 ks
•
•
•
•
2,20
2,62
2,90
3,45
7
Držiak žľabu štandardný
1 ks
•
•
•
•
2,90
3,45
2,95
3,51
8
Držiak žľabu krátky
1 ks
•
•
•
•
2,80
3,33
2,85
3,39
9
Hrdlo žľabu s odtokom 80 mm
1 ks
•
•
•
•
8,15
9,70
–
–
10
Hrdlo žľabu s odtokom 100 mm
1 ks
•
•
•
•
–
–
8,60
10,23
Zvody
Priemer 100 mm
Priemer 80 mm
11
Odkvapová rúra 3 m
1 ks
•
•
•
•
13,65
16,24
16,20
19,28
12
Odkvapová rúra 1 m
1 ks
•
•
•
•
4,35
5,18
5,15
6,13
13
Oblúk odkvapovej rúry 72°
1 ks
•
•
•
•
7,20
8,57
8,15
9,70
14
Oblúk odkvapovej rúry 40°
1 ks
•
•
•
•
7,20
8,57
8,15
9,70
15
Odbočka odkvapovej rúry 72°, 80 / 80*
1 ks
•
•
•
•
26,30
31,30
–
–
16
Odbočka odkvapovej rúry 72°, 100 / 100*
1 ks
•
•
•
•
–
–
26,30
31,30
17
Spojka odkvapovej rúry
1 ks
•
•
•
•
5,90
7,02
6,05
7,20
18
Klapka pre zber dažďovej vody
1 ks
•
•
•
•
30,80
36,65
30,80
36,65
19
Soklový ohyb
1 ks
•
•
•
•
9,60
11,42
9,60
11,42
20
Objímka odkvapovej rúry
1 ks
•
•
•
•
3,80
4,52
3,97
4,72
21
Závit k objímke rúry dĺžky 100 mm
1 ks
0,60
0,71
22
Závit k objímke rúry dĺžky 200 mm
1 ks
0,85
1,01
23
Korekčný lak*
1 ks
•
24
Korekčný sprej 400 ml*
1 ks
•
•
•
•
7,90
9,40
•
•
10,55
12,55
* bez obrázku
71
Odkvapový systém
Bramac StabiCor – P
STŘECHA,
72 TO JE
Poznámky:
* Prvky bez vyobrazení
Ceny uvedené bez DPH jsou závazné. Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.
12, 13
P11
1, 2
P1, P2
3
P3
P6
7
P9, P10
5
8, 9
10, 11
P5
P7, P8
P17, P18, P19
18, 19, 20, 21
P26
P21, P22
P23
26
22, 23
P30
24
P29
25
P13, P14, P15, P16
14, 15,16, 17
P25
P24
49
Odkvapový systém
Bramac StabiCor – P
Jedn.
Číslo
množ. medená bez DPH
Druh výrobku
Farba
Cena/ks
Cena/ks
Cena/ks
Cena/ks
Cena/ks
Cena/ks
s DPH 19%
bez DPH
s DPH 19%
bez DPH
s DPH 19%
€
Žľaby
€
€
€
Priemer
mm
Priemer 125 mm
Priemer 100 mm
€
€
Priemer
mm
Priemer 150 mm
1
Odkvapový žľab á 4 m
1 ks
•
25,95
30,88
28,98
34,49
31,70
37,72
2
Odkvapový žľab á 2 m
1 ks
•
14,75
17,55
15,40
18,33
16,50
19,64
3
Spojka žľabu dvojdielna
1 ks
•
8,35
9,94
9,45
11,25
10,20
12,14
4
Vnútorný roh žľabu 90°*
1 ks
•
15,65
18,62
15,90
18,92
16,10
19,16
5
Vonkajší roh žľabu 90°
1 ks
•
15,65
18,62
15,90
18,92
16,10
19,16
6a
Špeciálny roh žľabu > 90° (uhol na objednávku)*
1 ks
•
64,70
76,99
64,70
76,99
64,70
76,99
6b
Špeciálny roh žľabu < 90° >30° (uhol na objednávku)*
1 ks
•
139,70
166,24
139,70
166,24
139,70
166,24
6c
Špeciálny roh žľabu – dvojitý uhol (uhol na objednávku)*
1 ks
•
109,50
130,31
109,50
130,31
109,50
130,31
7
Ukončenie žľabu univerzálne
1 ks
•
3,20
3,81
3,45
4,11
3,60
4,28
8
Hrdlo žľabu s odtokom 70
1 ks
•
10,95
13,03
11,20
13,33
–
–
9
Hrdlo žľabu s odtokom 100
1 ks
•
–
–
12,95
15,41
13,85
16,48
10
Variabilný odtok 70
1 ks
•
–
–
16,85
20,05
–
–
11
Variabilný odtok 100
1 ks
•
–
–
20,80
24,75
21,80
25,94
12
Držiak žľabu štandardný
1 ks
•
6,20
7,38
8,20
9,76
8,80
10,47
13
Držiak žľabu krátky
1 ks
•
3,60
4,28
3,85
4,58
4,30
5,12
Zvody
Priemer 70 mm
Priemer 100 mm
14
Odkvapová rúra á 4 m
1 ks
•
23,30
27,73
32,00
38,08
15
Odkvapová rúra á 2 m
1 ks
•
13,55
16,12
17,60
20,94
16
Odkvapová rúra á 1 m
1 ks
•
7,35
8,75
9,40
11,19
17
Odkvapová rúra á 0,5 m
1 ks
•
3,70
4,40
4,99
5,94
18
Oblúk odkvapovej rúry 67°
1 ks
•
3,70
4,40
5,50
6,55
19
Oblúk odkvapovej rúry 45°
1 ks
•
6,70
7,97
9,90
11,78
20
Oblúk odkvapovej rúry 30°
1 ks
•
6,70
7,97
9,90
11,78
21
Oblúk odkvapovej rúry 15°
1 ks
•
6,70
7,97
9,90
11,78
22
Odbočka odkvapovej rúry 45° priemer 70 mm
1 ks
•
10,10
12,02
16,80
19,99
23
Odbočka odkvapovej rúry 45° priemer 100 mm
1 ks
•
–
–
16,80
19,99
24
Spojka odkvapovej rúry
1 ks
•
9,40
11,19
4,45
5,30
25
Klapka pre zber dažďovej vody
1 ks
•
22,85
27,19
24,85
29,57
26
Objímka odkvapovej rúry
1 ks
•
4,90
5,83
5,00
5,95
27
Objímka odkvapovej rúry predÍžená so závitom*
1 ks
•
7,80
9,28
7,90
9,40
* bez obrázku
73
Solárne strechy Bramac
74
1
2
3
4
5
6
7-21
22
24
25, 26
29
30-34
35
38
40
27, 28
Jednotka
Solárne strechy Bramac
množstva
Popis výrobku
Druh výrobku
Cena za jednotku
množstva
bez DPH
s DPH 19%
€
€
Solárne kolektory Bramac
1
BSD4E
Vstavaný solárny kolektor s integrovaným oplechovaním 4 m2
ks
1 583,00
1 883,77
2
BSD6E
Vstavaný solárny kolektor s integrovaným oplechovaním 6 m2
ks
2 203,00
2 621,57
3
BSD8E
Vstavaný solárny kolektor s integrovaným oplechovaním 8 m2
ks
2 897,00
3 447,43
4
BSD10E
Vstavaný solárny kolektor s integrovaným oplechovaním 10 m2
ks
3 539,00
4 211,41
NOVI NKA
5
AWKh 2,5
Nadstrešný vertikálny kolektor 2,55 m2
ks
595,00
708,05
NOVI NKA
6
AWKq 2,5
Nadstrešný horizontálny kolektor 2,55 m2
ks
595,00
708,05
Nosné hliníkové konštrukcie pre nadstrešné kolektory
NOVI NKA
7
Sada pre nadstrešný kolektor 45° pre 2 AWKh
Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov
ks
225,00
267,75
8
Sada pre nadstrešný kolektor 45° pre 3 AWKh
Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov
ks
321,70
382,82
9
Sada pre nadstrešný kolektor 45° pre 4 AWKh
Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov
ks
448,50
533,72
10
Sada pre nadstrešný kolektor 20° pre 2 AWKh
Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov
ks
203,70
242,40
11
Sada pre nadstrešný kolektor 20° pre 3 AWKh
Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov
ks
293,30
349,03
12
Sada pre nadstrešný kolektor 20° pre 4 AWKh
Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov
ks
405,90
483,02
13
Sada pre nadstrešný kolektor 0° pre 2 AWKh
Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov
ks
135,90
161,72
14
Sada pre nadstrešný kolektor 0° pre 3 AWKh
Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov
ks
202,90
241,45
15
Sada pre nadstrešný kolektor 0° pre 4 AWKh
Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov
ks
270,30
321,66
16
Sada pre nadstrešný kolektor 45° pre 2 AWKq
Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov
ks
296,30
352,60
17
Sada pre nadstrešný kolektor 45° pre 3 AWKq
Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov
ks
443,70
528,00
18
Sada pre nadstrešný kolektor 20° pre 2 AWKq
Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov
ks
278,30
331,18
19
Sada pre nadstrešný kolektor 20° pre 3 AWKq
Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov
ks
416,70
495,87
20
Sada pre nadstrešný kolektor 0° pre 2 AWKq
Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov
ks
200,30
238,36
21
Sada pre nadstrešný kolektor 0° pre 3 AWKq
Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov
ks
299,70
356,64
22
Spojovací set pre podporné konštrukcie
ks
5,80
6,90
23
Zavetrovacia diagonála pre podperné konštrukcie
(bez obr.)
ks
17,90
21,30
24
Sada držiakov pre nadstrešné kolektory 2 ks
2 ks
34,30
40,82
Uchytenie konštrukcie na šikmú strechu pre nadstrešné kolektory
N OVIN KA
Vrátane dištančných podložiek
Solárne zásobníky Bramac
N OVIN KA
25
FW 300 Compact
Solárny zásobník pre prípravu TÚV 300 l vrátane izolácie,
čerpadlovej skupiny a regulácie
ks
1 630,80
1 940,65
26
FW 500 Compact
Solárny zásobník pre prípravu TÚV 500 l vrátane izolácie,
čerpadlovej skupiny a regulácie
ks
2 099,30
2 498,17
27
FW 400 Solo
Solárny zásobník pre prípravu TÚV 400 l
vrátane izolácie
ks
1 122,60
1 335,89
28
FW 500 Solo
Solárny zásobník pre prípravu TÚV 500 l
vrátane izolácie
ks
1 247,30
1 484,29
29
CW+ 1000
Solárny akumulačný zásobník 1000 l vrátane izolácie,
čerpadlovej skupiny a regulácie
ks
3 523,40
4 192,85
30
Expanzná nádoba 18 l
Predtlakovaná na 2,5 bar
ks
59,70
71,04
31
Expanzná nádoba 25 l
Predtlakovaná na 2,5 bar
ks
66,20
78,78
32
Expanzná nádoba 35 l
Predtlakovaná na 2,5 bar
ks
96,30
114,60
33
Expanzná nádoba 50 l
Predtlakovaná na 2,5 bar
ks
125,00
148,75
34
Expanzná nádoba 80 l
Predtlakovaná na 2,5 bar
ks
199,80
237,76
35
Montážna sada pre expanznú nádobu 18 a 25 l
S montážou na solárny zásobník resp. stenu
ks
38,30
45,58
36
Servisný ventil pre expanznú dádobu
35 a 50 l, 3/4“ (bez obr.)
S osadením na zem
ks
18,70
22,25
37
Servisný ventil pre expanznú nádobu 80 l, 1“ (bez obr.)
S osadením na zem
ks
33,60
39,98
38
Čerpadlová skupina PW R2 eco 15/6
Čerpadlová skupina dvojokruhová, dvojvetvová
ks
574,20
683,30
39
Čerpadlová skupina PW R0 eco 15/6, jednovetvová
(bez obr.)
Čerpadlová skupina jednovetvová
ks
282,10
335,70
40
Diferenčný regulátor CL
Bez displeja, vrátane 2 solárnych čidiel
ks
147,40
175,41
Expanzné nádoby
NOVI NKA
Čerpadlová skupina s reguláciou Bramac
N OVIN KA
75
Solárne strechy Bramac
76
41-46
47-50
54-56
57-58
65, 66
67-70
71
72
75
76
59
73
62-63
74
Jednotka
Solárne strechy Bramac
množstva
Popis výrobku
Druh výrobku
Cena za jednotku
množstva
bez DPH
s DPH 19%
€
€
Nerezové flexibilné potrubie
NOVI NKA
41
Nerezové flexibilné vedenie 15m 2xDN16
Izolácia hrúbky 14 mm so silikonovým káblom pre prepojenie čidla
15 m
397,20
472,67
42
Nerezové flexibilné vedenie 20m 2xDN16
Izolácia hrúbky 14 mm so silikonovým káblom pre prepojenie čidla
20 m
522,50
621,78
43
Nerezové flexibilné vedenie 25m 2xDN16
Izolácia hrúbky 14 mm so silikonovým káblom pre prepojenie čidla
25 m
625,60
744,46
44
Nerezové flexibilné vedenie 15m 2xDN20
Izolácia hrúbky 14 mm so silikonovým káblom pre prepojenie čidla
15 m
485,40
577,63
45
Nerezové flexibilné vedenie 20m 2xDN20
Izolácia hrúbky 14 mm so silikonovým káblom pre prepojenie čidla
20 m
631,40
751,37
46
Nerezové flexibilné vedenie 25m 2xDN20
Izolácia hrúbky 14 mm so silikonovým káblom pre prepojenie čidla
25 m
763,40
908,45
Bazénové výmenníky
NOVI NKA
47
Bazénový výmenník PX 15
Bazénový výmenník do 15m2 kolektorovej plochy
ks
805,70
958,78
48
Bazénový výmenník PX 25
Bazénový výmenník do 25m2 kolektorovej plochy
ks
977,50
1 163,23
49
Bazénový výmenník PX 35
Bazénový výmenník do 32m2 kolektorovej plochy
ks
1 294,60
1 540,57
50
Bazénový výmenník PX 45
Bazénový výmenník do 45m kolektorovej plochy
ks
1 551,20
1 845,93
2
Spojovacie prvky
NOVI NKA
51
Redukcia z nerezového flexibilného vedenia
DN16 na 3/4“ závit (bez obr.)
Napojenie na čerpaciu skupinu, vrátane kovového tesnenia
ks
15,50
18,45
52
Redukcia z nerezového flexibilného vedenia
DN20 na 3/4“ závit (bez obr.)
Napojenie na čerpaciu skupinu, vrátane kovového tesnenia
ks
18,70
22,25
53
Redukcia z nerezového flexibilného vedenia
DN20 na 1“ závit (bez obr.)
Napojenie na čerpaciu skupinu, vrátane kovového tesnenia
ks
26,00
30,94
54
Redukcia z nerezového flexibilného vedenia
DN16 na CU18
Redukcia na medené potrubie s tesniaci krúžkom
ks
19,10
22,73
55
Redukcia z nerezového flexibilného vedenia
DN20 na CU18
Redukcia na medené potrubie s tesniaci krúžkom
ks
25,90
30,82
56
Redukcia z nerezového flexibilného vedenia
DN20 na CU22
Redukcia na medené potrubie s tesniaci krúžkom
ks
28,50
33,92
57
Spojovací kus flexibilného vedenia DN16 na DN16
Vrátane kovového tesnenia
ks
22,00
26,18
58
Spojovací kus flexibilného vedenia DN20 na DN20
Vrátane kovového tesnenia
ks
28,90
34,39
59
Spojovací set pre nadstrešný kolektor CU
Vrátane kovového tesnenia
ks
31,30
37,25
60
3/4“ závit s redukciou na CU18 (bez obr.)
Redukcia na medené potrubie s tesniaci krúžkom
ks
8,40
10,00
61
3/4“ závit s redukciou na CU22 (bez obr.)
Redukcia na medené potrubie s tesniaci krúžkom
ks
8,40
10,00
62
T-kus 2xCU18 s prechodom na 1xCU22
S možnosťou prepojenia na flexibilné vedenie
ks
19,80
23,56
63
T-kus 2xCU18 s prechodom na 1xCU18
S možnosťou prepojenia na flexibilné vedenie
ks
15,80
18,80
64
T-kus 2xCU22 s prechodom na 1xCU22 (bez obr.)
S možnosťou prepojenia na flexibilné vedenie
ks
17,80
21,18
Elektrické výhrevné teleso 6/4“ s termostatickou hlavicou
N OVIN KA
65
Elek. výhrevné teleso 1 1/2“, 3 kW, 3x230 V
Pre dohrev TÚV v solárnom zásobníku
ks
253,70
301,90
66
Elek. výhrevné teleso 1 1/2“, 7,5 kW, 3x400 V
Pre dohrev TÚV v solárnom zásobníku
ks
271,40
322,97
Nemrznúca solárna zmes
N OVIN KA
67
Solárna zmes 10 l
Hotová zmes pre použitie do solárneho systému zelenej farby 10 l
ks
43,00
51,17
68
Solárna zmes 25 l
Hotová zmes pre použitie do solárneho systému zelenej farby 25 l
ks
77,30
91,99
69
Solárny koncentrát 10 l
Potrebné riediť v predpísanom pomere s H2O
ks
55,20
65,69
70
Solárny koncentrát 25 l
Potrebné riediť v predpísanom pomere s H2O
ks
109,20
129,95
Príslušenstvo
NOVI NKA
71
Horčíková anóda 1 1/4“
72
Elektrická anóda
73
Solárne teplotné čidlo PT 1000
Náhradná anoda pre solárne zásobníky TÚV
ks
68,00
80,92
Použitie pre všetky zásobníky do 1000 l namiesto horčíkovej anody
ks
216,50
257,64
Teplotné čidlo pre kolektor/akumulačnú nádobu vrátane
slikónového káblu dĺžky 2,5 m
ks
21,50
25,59
74
Motorový trojcestný ventil 3/4“
ks
109,70
130,54
75
Zmiešavací ventil DN20
ks
87,50
104,13
76
Cirkulácia pre TÚV
ks
121,40
144,47
Použitie pre zásobník CW+ 1000
77
Ukážky záručných listov Bramac
Pri kúpe produktov Bramac si žiadajte príslušný záručný list od vášho dodávateľa (predajcu, resp. realizátora):
30-ročná záruka na škridlu Bramac
B*XXXXXX
ZÁRUČNÝ LIST
Záručné podmienky
Zároveň týmto poskytujeme dodanej betónovej škridle dodatočnú záruku mrazuvzdornosti na dobu 30 rokov (t. j. záruku na to, že vplyvom mrazu
pokladov:
• strecha je dostatočne odvetraná (t.j. bol použitý dostatočný počet originálnych odvetrávacích škridiel zodpovedajúci aspoň počtu
•
•
Spoločnosť Bramac – strešné systémy, spol. s r.o., so sídlom v Ivanke pri Nitre, 951 12, Mojmírovská 9,
IČO: 31 372 961, IČ DPH: SK2020302537, zapísaná v obch. reg. Okresného súdu v Nitre, odd. Sro vl. č. 10909/N,
(ďalej len ako „spoločnosť Bramac“) vyhlasuje, že týmto
za podmienok nižšie popísaných preberá
•
•
•
•
•
30-ročnú záruku na škridlu BRAMAC
-
• konštrukcia strechy, na ktorej sú škridly umiestnené, zodpovedá všeobecným statickým požiadavkám,
•
•
ručnom liste výslovne uvedeným. Mechanické poškodenie škridiel, ako aj zmeny ich povrchu pôsobením poveternostných vplyvov nezhoršujúce ich
dodáme
Akékoľvek iné nároky, najmä nárok na náhradu akýchkoľvek nepriamych alebo následných škôd, ak ich priamo nestanoví slovenské právo, sú
použitia.
Bramac - strešné systémy, s. r. o.
vedenie spoločnosti
vyúčtovaný dokladom č.
zo dňa
Záručný kupón číslo:
Ing. Marian Brezovský
konateľ
Ing. Branislav Audy
vedúci Technického oddelenia
B*XXXXXX
Vyplní zmluvný pokrývač (realizátor strechy):
Adresa zákazníka:
Dátum ukončenia montáže:
:
2
Čestné prehlásenie:
Strecha spĺňa všetky podmienky
pre udelenie osobitnej záruky
na funkčnosť strešného systému
BRAMAC v trvaní 15 rokov:
áno
nie
Číslo zo Záručného listu pre
funkčnosť strešného systému
BRAMAC v trvaní 15 rokov:
15-ročná osobitná záruka na funkčnosť strechy
B*XXXXXX
ZÁRUČNÝ LIST
Ďalšie záručné podmienky :
-
Prvky pre hrebeň a nárožie
(ďalej aj len „spoločnosť Bramac“) vyhlasuje, že poskytuje
Prvky pre odkvapovú hranu
Ochranná mriežka, Combi mriežka, Vetrací pás 5 m / Vetrací pás 50 m, Odkvapový plech pozinkovaný farebne upravený dl. 1,85m.
Prestupové prvky
Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie, Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie, Sada DuroVent pre anténu a satelit, Sada DuroVent pre odvod
spalín
pri splnení všetkých nižšie uvedených podmienok
osobitnú záruku na funkčnosť
strešného systému Bramac
Úžľabie
Hliníkový pás úžľabia šírky 500mm, Hliníkový pás úžľabia šírky 640 mm, Hliníkový pás úžľabia 500mm so stredovou stojatou vodnou drážkou dl. 2 m
15 rokov
•
• všeobecne platné technické predpisy
• pravidlá pre pokrývanie striech vydané Cechom strechárov
• montážne pokyny spoločnosti Bramac (sú k dispozícii na internetovej stránke www.bramac.sk)
čo znamená, že pri dodržaní stanovených podmienok strešný systém BRAMAC zrealizovaný
na budove:
ulica:
číslo domu:
obec:
V prípade rozporu medzi montážnymi pokynmi Bramac a Pravidlami pre pokrývanie striech vydanými Cechom strechárov majú prednosť montážne
pokyny spoločnosti Bramac. V ostatných prípadoch rozdielu podmienok uvedených pravidiel platia najprísnejšie stanovené podmienky.
• poškodení zapríčinených priamo alebo nepriamo zlyhaním spodnej konštrukcie, predovšetkým krovu, alebo sadaním či deformáciou podložia
•
•
•
ak zatiaľ nebola pridelená ulica alebo číslo domu:
číslo parcely:
katastrálne územie:
bude po uvedenú dobu počnúc
-
budov
-
Pred uskutočnením opravy zlyhávajúceho komponentu musí vlastník domu umožniť spoločnosti Bramac posúdenie objektu.
Podmienky platnosti záruky:
Táto osobitná záruka poskytnutá spoločnosťou Bramac sa vzťahuje výlučne na strechy na budovách nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky.
bezpečenú poistnú hydroizoláciu vo forme originálnej strešnej fólie Bramac (Bramac Veltitech 120, Bramac PRO Plus, Bramac Univerzál,
Bramac Univerzál 2S, Bramac TOP RU).
bitne informovať spoločnosť Bramac.
-
ných nákladov spojených s výmenou) sú vylúčené .
Spoločnosť Bramac sa touto zárukou zaväzuje, že počas záručnej doby vymení na svoje náklady formou dodávky na miesto umiestnenia
Touto zárukou nepreberá spoločnosť Bramac zodpovednosť za prípadné následné škody. Pre túto záruku platia všetky podmienky uvedené na 2. strane
tohto záručného listu.
len ak boli na ne použité výlučne a len predpísané originálne prvky Bramac , ktorých použitie je podmienkou platnosti tejto záruky (všetky takto predpísané prvky sú vymenované na opačnej strane tohto záručného listu).
formuláru:
Bramac - strešné systémy, s. r. o.
vedenie spoločnosti
nej záruky na funkčnosť strešného systému Bramac.
Firma:
IČO:
78
-
-
Ing. Marian Brezovský
konateľ
Ing. Branislav Audy
vedúci Technického oddelenia
15-ročná záruka na funkčnosť strešného systému Bramac 7°
ZÁRUČNÝ LIST
Záručné podmienky
1. Záruka platí pre strechu, ak bola vyhotovená s originálnymi prvkami strešného systému BRAMAC 7°. Pokiaľ sa na streche nachádzajú
okrem prvkov strešného systému BRAMAC aj iné prvky a napojenia, záruka platí len pre škody preukázateľne spôsobené prvkami
strešného systému BRAMAC.
(ďalej len ako „spoločnosť Bramac“) poskytuje
1.1 Škridly MAX 7°: základná škridla 1/1, základná škridla polovičná 1/2, krajná škridla ľavá/pravá, odvetrávacia škridla, protisnehová škridla, nosná škridla (pre stúpaciu plošinu), pultová škridla 1/1, pultová škridla polovičná 1/2, pultová škridla rohová ľavá/
pravá, bleskozvodová škridla 1/1, škridla pre kanalizačné odvetranie, škridla pre anténu a satelit, hrebenáč, hrebenáč na ukončenie nárožia, rozdeľovací hrebenáč, rozdeľovací hrebenáč T, rozdeľovací hrebenáč X, rozdeľovací hrebenáč XS, bleskozvodový
hrebenáč.
1.2 Príslušenstvo: poistná hydroizolačná fólia Bramac TOP RU, tesniaci tmel pod kontralaty od 7°, lepiaca hmota pre vodotesné
napojenie fólií od 7°, odkvapový plech pod fóliu od 7° dl. 2m, odkvapový plech pod škridlu v odkvapovej hrane od 7° dl. 2m,
pri dodržaní odbornej pokládky systému Bramac 7o
hrebenáčov, sada DuroVent MAX 7° pre sanitárne odvetranie/kanalizačné odvetranie/prestup antény/odvod spalín, ochranná
mriežka, vetrací pás, uzáver hrebeňa z PVC, ukončenie hrebeňa s povrchovou úpravou PMMA, držiak stúpacej plošiny pre sklon
menší ako 15°, stúpacia plošina š. 41/ 88cm.
záruku na funkčnosť strešného systému BRAMAC 7°
v trvaní 15 rokov,
2. Pri vyhotovení strechy musia byť súčasne dodržané:
1. všetky platné normy pre pokrývačské a tesárske práce a normy pre navrhovanie striech (STN 731901),
2. všeobecne platné technické predpisy,
3. pravidlá pre pokrývanie striech vydané Cechom strechárov,
4. ako aj smernica o pokládke, vypracovaná pre strešný systém BRAMAC 7° v aktuálnom znení.
čo znamená, že pri dodržaní stanovených podmienok bude strešný systém BRAMAC 7° na
budove:
ulica:
číslo domu:
obec:
V prípade odchýlok medzi technickými podkladmi spoločnosti BRAMAC a predpismi pre krytiny s betónovými škridlami, všeobecne
platnými technickými predpismi, ako i uvedenými normami, má prednosť smernica o pokládke „Strešný systém BRAMAC 7°“
spoločnosti BRAMAC.
3. Nárok zo záruky si nemožno uplatniť v prípade:
ak zatiaľ nebola pridelená ulica alebo číslo domu:
číslo parcely:
katastrálne územie:
spĺňať funkciu strechy odolnej voči v SR obvyklým poveternostným podmienkam a dažďovej vode.
Odolnosť voči poveternostným podmienkam a dažďovej vode znamená, že komponenty strešného systému BRAMAC 7°, pozostávajúce
zo škridiel modelovej rady MAX 7° a originálneho príslušenstva, zotrvajú na streche na svojom pôvodnom mieste a budú chrániť nižšie
položené priestory, konštrukcie alebo stavebné prvky pred permanentným poškodzovaním v dôsledku poveternostných vplyvov.
Táto záruka platí len v prípade, ak boli na streche použité výlučne škridly BRAMAC modelu MAX 7° a – v prípade určitých strešných prvkov
(napr. hrebeň strechy/nárožie, protisnehová ochrana...) – výlučne systémové prvky BRAMAC, schválené pre systémovú záruku BRAMAC 7°
(všetky prvky sú na opačnej strane taxatívne vymenované).
Počas záručnej doby vymení spoločnosť Bramac bezplatne formou dodávky na stavenisko všetky zlyhávajúce prvky strešného systému
BRAMAC 7o. Okrem toho Bramac preplatí všetky náklady na výmenu. Za prípadné následné škody Bramac nezodpovedá.
Vyhradzujeme si právo zrealizovať práce sami alebo prostredníctvom povereného remeselníka.
• poškodení zapríčinených priamo alebo nepriamo zlyhaním spodnej konštrukcie, predovšetkým krovu, alebo sadaním či deformáciou
podložia
poškodení v dôsledku chybného spracovania alebo neodbornej manipulácie, predovšetkým neodborného stúpania po streche
poškodení na základe neodbornej pokládky strechy, ktorá je v rozpore so zásadami uvedenými v odst. 2 týchto záručných podmienok
poškodení v dôsledku mechanických alebo chemických vplyvov
pokládky zložiek strešného systému BRAMAC 7° do malty
poškodení v dôsledku zemetrasenia, povodne, požiaru, zásahu bleskom, krupobitia, tlaku zľadovateného snehu, výbuchu, zrútenia
lietajúcich telies alebo ich častí, či nákladu, víchrice (napr. intenzita vetra väčšia ako 75 km/h ), zosuvu pôdy, lavíny, zosuvu kameňov
a poškodení zapríčinených udalosťami a javmi, spadajúcimi pod vyššiu moc, a preto sa proti nim možno poistiť v rámci bežných
poistných podmienok pri poistení budov
• pokládky strešného systému BRAMAC 7° v oblastiach so snehovým zaťažením > 2,55 kN/m2
• realizácie úžľabia, strešných okien, integrovaných solárnych zariadení (fotovoltaické a tepelné zariadenia)
• nadmorskej výšky väčšej ako 750 m nad morom
•
•
•
•
•
4. V prípade vzniku udalosti zakladajúcej nárok na uplatnenie záruky je príslušný vlastník domu povinný bezodkladne po zistení škody
písomne informovať spoločnosť BRAMAC o vzniku udalosti, s uvedením presných okolností, ako i dátumu montáže. K hláseniu škody
treba priložiť kópiu záručného listu, protokolu o prevzatí a faktúry.
5. Pred uskutočnením opravy zlyhávajúceho komponentu musí vlastník domu spoločnosti BRAMAC umožniť posúdenie objektu.
V prípade, že zlyhávajúci výrobok už nie je k dispozícii, vyhradzujeme si právo použiť alternatívny výrobok porovnateľnej kvality.
6. Táto záruka prechádza na nového vlastníka vyššie menovaného stavebného zámeru bez toho, aby bolo potrebné o tom informovať
spoločnosť BRAMAC.
7. Iné nároky, ako tie, ktoré garantuje tento záručný list (t. zn. právo na výmenu zlyhávajúcich zložiek strešného systému BRAMAC 7°
a úhradu nevyhnutných nákladov spojených s výmenou) sú vylúčené. Záruka nezakladá nárok na náhradu materiálnej alebo inej
škody.
Bramac - strešné systémy, s. r. o.
vedenie spoločnosti
8. Nároky zo škôd, vzniknutých počas zákonnej záručnej lehoty, sa riadia platnými právnymi predpismi a zmena týchto podmienok sa
ich nedotýka.
Ing. Marian Brezovský
konateľ
Ing. Branislav Audy
vedúci Technického oddelenia
9. Tieto záručné ustanovenia neobmedzujú nároky zo zodpovednosti za chyby.
15-ročná záruka na solárny kolektor Bramac
ZÁRUČNÝ LIST
(ďalej len ako „spoločnosť Bramac“) preberá
15-ročnú záruku na
solárny kolektor BRAMAC,
5-ročnú záruku na solárny zásobník BRAMAC a 2-ročnú záruku na ostatné prvky solárneho systému BRAMAC.
dodaný dňa
pre objekt s adresou
s číslom faktúry
odberateľovi
Počas tejto doby Vám zabezpečíme bezplatnú dodávku náhradných materiálov namiesto materiálov, ktoré preukázaZáručná lehota začína plynúť dňom vystavenia faktúry.
Podmienky ručenia spoločnosti Bramac v zmysle tejto záruky:
- montáž kolektoru sa uskutočnila v súlade s návodom na montáž v aktuálnom znení,
- solárna zmes musí byť vhodná pre použitie v kombinácii s medeným absorbérom a každých 5 rokov musí byť
dokázateľne preskúšaná jej hodnota pH, pričom táto nesmie klesnúť pod hodnotu 6,5,
- existuje potvrdenie o riadnom uvedení solárneho zariadenia do prevádzky, ako aj doklady o jeho pravidelnej
- spoločnosť Bramac bola o nedostatkoch v rámci záručnej lehoty informovaná bezodkladne po ich zistení,
- spoločnosť Bramac, resp. ňou poverené osoby mali možnosť overiť si reklamáciu na mieste.
Ručenie za prasknuté sklo, škrabance na skle a za mechanické poškodenia, ako i za poškodenia v dôsledku udalostí
vyššej moci a za chyby a poruchy vzniknuté v dôsledku neodbornej montáže, inštalácie, používania alebo nesprávnej
údržby, ako napr. nedostatočná protimrazová ochrana absorbéra, je vylúčená. Bramac v žiadnom prípade neručí ani za
prípadné následné škody.
Bramac v rámci tejto záruky nezodpovedá ani za poškodenie v dôsledku mechanického namáhania, resp. zmien podmienených poveternostnými vplyvmi. Nepatrné zmeny farby, resp. poškodenia povrchu, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť kolektora, taktiež nepredstavujú chybu, za ktorú by spoločnosť Bramac zodpovedala v rámci tejto záruky.
Lehota pre uplatnenie škody v zmysle zákonných záručných ustanovení začína plynúť nezávisle od vyššie uvedenej
záruky odo dňa namontovania kolektora.
Záruka je jednorazová a platí len pre prvú dodávku. Náhradné dodávky sú zo záruky vyňaté.
Táto záruka neobmedzuje zákonnú záručnú lehotu.
Bramac - strešné systémy, s. r. o.
vedenie spoločnosti
Ing. Marian Brezovský
konateľ
Ing. Branislav Audy
vedúci Technického oddelenia
79
Balenie – množstvá na paletách
a hmotnosť paliet
Alpská škridla / Bramac Klasik / Zoborská škridla /Bramac Natura*
Tabuľka A
Druh výrobku
Počet ks na jednu paletu typu EURO Hmotnosť v kg/1 ks
AŠ, BK,
ZŠ, Natura*
Hmotnosť tovaru na palete
AŠ, BK,
ZŠ, Natura*
AŠ, BK,
ZŠ, Natura*
Alpská škridla základná 1/1*
264 ks
264 ks
4,30 kg
4,30 kg
1135 kg
1135 kg
Alpská škridla polovičná 1/2*
176 ks
176 ks
2,25 kg
2,25 kg
396 kg
396 kg
Krajná škridla ľavá*
32 ks
32 ks
6,50 kg
6,30 kg
208 kg
202 kg
Krajná škridla pravá *
32 ks
32 ks
6,50 kg
6,30 kg
208 kg
202 kg
Hrebenáč*
108 ks
108 ks
4,50 kg
4,40 kg
486 kg
475 kg
Odvetrávacia škridla*
24 ks
24 ks
5,90 kg
5,90 kg
142 kg
142 kg
Protisnehová škridla
96 ks
96 ks
4,50 kg
4,50 kg
432 kg
432 kg
Nosná škridla
20 ks
20ks
8,20 kg
8,20 kg
164 kg
164 kg
Pultová škridla základná 1/1
30 ks
30 ks
8,10 kg
7,70 kg
243 kg
231 kg
Pultová škridla polovičná 1/2
30 ks
30 ks
4,10 kg
3,90 kg
123 kg
117 kg
Pultová škridla rohová ľavá
16 ks
16 ks
10,40 kg
9,60 kg
166 kg
154 kg
Pultová škridla rohová pravá
16 ks
16 ks
10,40 kg
9,60 kg
166 kg
154 kg
30 ks
30 ks
6,00 kg
6,00 kg
180 kg
180 kg
100 ks
100 ks
4,75 kg
4,75 kg
475 kg
475 kg
Prestupová škridla
Hrebenáč na ukonč. nárož.*
Rozdeľovací hrebenáč*
40 ks
40ks
4,50 kg
4,50 kg
180 kg
180 kg
Bleskozvodová škridla 1/1
24 ks
24 ks
4,70 kg
4,70 kg
112,8 kg
112,8 kg
Bleskozvodový hrebenáč
33 ks
33 ks
4,80 kg
4,80 kg
158,4 kg
158,4 kg
Moravská škridla, Moravská škridla plus
Tabuľka B
Druh výrobku
80
Počet ks na jednu paletu typu EURO
Hmotnosť v kg/1 ks
Hmotnosť tovaru na palete
Moravská škridla základná 1/1
240 ks
4,30 kg
1032 kg
Moravská škridla polovičná 1/2
160 ks
2,25 kg
360 kg
Krajná škridla ľavá
32 ks
6,60 kg
211 kg
Krajná škridla pravá
32 ks
6,60 kg
211 kg
Hrebenáč
108 ks
4,40 kg
475 kg
Odvetrávacia škridla
24 ks
6,20 kg
149 kg
Protisnehová škridla
92 ks
4,50 kg
414 kg
Nosná škridla
20 ks
8,20 kg
164 kg
Pultová škridla základná 1/1
30 ks
8,20 kg
246 kg
Pultová škridla polovičná 1/2
30 ks
3,80 kg
114 kg
Pultová škridla rohová ľavá
16 ks
10,70 kg
171 kg
Pultová škridla rohová pravá
16 ks
10,70 kg
171 kg
Prestupová škridla
30 ks
6,00 kg
180 kg
Hrebenáč na ukonč. nárož.
100 ks
4,75 kg
475 kg
Rozdeľovací hrebenáč
40 ks
4,50 kg
180 kg
Bleskozvodová škridla 1/1
24 ks
4,70 kg
112,8 kg
Bleskozvodový hrebenáč
33 ks
4,80 kg
158,4 kg
Bramac Reviva
Bramac Adria umbra
Tabuľka C
Druh výrobku
Tabuľka D
Počet ks
na jednu paletu
typu EURO
Bramac Reviva 1/1
168
Bramac Reviva 1/2
168
40
Krajná škridla 1/1 ľ., p.
Krajná škridla 3/4 ľ., p.
Hrebenáč
Hmotnosť
v kg/1 ks
4,50
Hmotnosť
tovaru
na palete
Druh výrobku
Počet ks
na jednu paletu
typu EURO
756 kg
Bramac Adria 1/1
240
2,35
395 kg
Bramac Adria 1/2
5,50
220 kg
Krajná škridla
60
4,00
240 kg
Hrebenáč
108
4,40
475 kg
Hrebenáč na ukonč. nárož.
Hmotnosť
v kg/1 ks
Hmotnosť
tovaru
na palete
4,70
1128 kg
160
2,40
384 kg
66
6,90
455 kg
50
4,50
225 kg
100
7,75
775 kg
Hrebenáč na ukonč. nárož. 100
4,75
475 kg
Rozdeľovací hrebenáč
40
4,60
184 kg
Rozdeľovací hrebenáč
40
4,50
180 kg
Nosná škridla
20
8,25
165 kg
Odvetrávacia škridla
32
5,90
189 kg
Odvetrávacia škridla
32
6,90
221 kg
Bobrovka
Bramac Tectura
Tabuľka F
Tabuľka E
Druh výrobku
Počet ks
na jednu paletu
typu EURO
Hmotnosť
v kg/1 ks
Hmotnosť
tovaru
na palete
Druh výrobku
Počet ks
na jednu paletu
typu EURO
Hmotnosť
v kg/1 ks
Hmotnosť
tovaru
na palete
Bramac Tectura 1/1
168
4,50
756 kg
Škridla
500ks
2,20 kg
1100 kg
Bramac Tectura 1/2
168
2,35
395 kg
Dvojitá škridla
200 ks
4,70 kg
940 kg
Krajná škridla ľ., p.
40
5,50
220 kg
Odkvapová škridla
750 ks
1,60 kg
1248 kg
Krajná škridla 1/2 ľ., p.
60
4,00
240kg
Koncová škridla hrebeňová 500 ks
1,80 kg
936 kg
108
4,40
475 kg
Krajná škridla
200 ks
5,00 kg
1000 kg
Hrebenáč na ukonč. nárož. 100
4,75
475 kg
Hrebenáč
108 ks
4,80 kg
519 kg
Rozdeľovací hrebenáč
4,50
180 kg
Hrebenáč
40
Hrebenáč na ukonč. nárož. 100 ks
4,75 kg
475 kg
Rozdeľovací hrebenáč
40 ks
4,50 kg
180 kg
Odvetrávací prvok
72 ks
3,72 kg
268 kg
Škr. odvetr. vrchná časť 200 ks
4,50 kg
900 kg
4,30 kg
860 kg
3,025 kg
363 kg
Škr. odvetr. spodná časť 200 ks
Krajná škridla lomená
Rímska škridla/ Bramac Adria magico
120 ks
Škridla Bramac MAX, MAX 7°
Tabuľka G
Tabuľka H
Počet ks
na jednu paletu
typu EURO
Hmotnosť
v kg/1 ks
Hmotnosť
tovaru
na palete
Druh výrobku
Rímska škridla 1/1
264ks
Rímska škridla 1/2
176 ks
4,70 kg
1241 kg
Bramac MAX 1/1
2,40 kg
422 kg
Bramac MAX 1/2
32 ks
6,90 kg
221 kg
Krajná škridla
108 ks
4,50 kg
486 kg
Hrebenáč
Odvetrávacia škridla
24 ks
5,80 kg
139 kg
Odvetrávacia škridla
Nosná škridla
20 ks
8,25 kg
165 kg
Nosná škridla
20 ks
9,80 kg
169 kg
Prestupová škridla
30 ks
6,00 kg
180 kg
Protisnehová škridla
40 ks
6,00 kg
240 kg
Protisnehová škridla
96 ks
4,90 kg
470 kg
Pultová škridla 1/1
18 ks
8,40 kg
185 kg
Pultová škridla 1/1
30 ks
7,30 kg
219 kg
Pultová škridla 1/2
18 ks
4,40 kg
110 kg
Pultová škridla 1/2
30 ks
3,90 kg
117 kg
Pultová škridla krajná
9 ks
13,20 kg
150 kg
Pultová škridla krajná
18 ks
9,50 kg
171 kg
Hrebenáč na ukonč. nárož. 100 ks
4,75 kg
475 kg
Hrebenáč na ukonč. nárož. 100 ks
4,90 kg
490 kg
Rozdeľovací hrebenáč
40 ks
4,50 kg
180 kg
Rozdeľovací hrebenáč
4,60 kg
184 kg
Bleskozvodová škridla 1/1 24 ks
5,30kg
127,2 kg
Bleskozvodový hrebenáč 33 ks
4,80 kg
158,4 kg
Druh výrobku
Krajná škridla
Hrebenáč
40 ks
Počet ks
na jednu paletu
typu EURO
Hmotnosť
v kg/1 ks
Hmotnosť
tovaru
na palete
168 ks
5,10 kg
897 kg
128 ks
2,60 kg
333 kg
14 ks/bal
8,60 kg
241 kg
108 ks
4,40 kg
475 kg
26 ks
6,90 kg
179 kg
81
Obchodné dodacie podmienky
spoločnosti
BRAMAC – strešné systémy, spol. s r. o.
1. OBJEDNÁVKA
a) Každý predaj tovaru (ďalej len „dodávka“) spoločnosťou Bramac – strešné systémy, spol. s r. o.,
(ďalej len „dodávateľ“) kupujúcemu so sídlom
na území členského štátu EÚ (ďalej len „odberateľ“) sa uskutoční výlučne na základe objednávky odberateľa, pričom za platnú je považovaná
výlučne objednávka vyhotovená v písomnej forme a riadne podpísaná, a to na objednávkovom
formulári dodávateľa. Objednávkové formuláre
sú k dispozícii v mieste sídla dodávateľa.
b) Za riadne doručenú písomnú objednávku sa
považuje objednávka doručená do miesta sídla
dodávateľa v Ivanke pri Nitre, Mojmírovská 9,
Oddelenie služieb zákazníkom a tiež objednávka doručená dodávateľovi faxom na fax. číslo
037/6920 09, 6920 022, pričom zodpovednosť
za úplnosť a doručenie takejto objednávky nesie
odberateľ.
c) Objednávka musí obsahovať riadne označenie
požadovanej dodávky. V prípade nejasnosti alebo
pochybnosti je objednávajúci povinný objednávku
doplniť a spresniť tak, ako to požaduje dodávateľ.
d) Dodávateľ objednávku potvrdzuje pri vystavení
zálohovej faktúry (Pro forma faktúry) alebo pri
určení orientačných termínov dodávky podľa
bodu 6. písm.b) týchto Obchodných dodacích
podmienok( ďalej aj len „obchodné podmienky“).
e) Objednávku doručí odberateľ spravidla aspoň 14
dní pred dňom požadovaného odberu objednaného tovaru.
2. PREDMET DODÁVKY
a) Sortiment tovaru a výrobkov dodávaných dodávateľom je určený v aktuálnych ponukách
dodávateľa. Dodávateľ neručí za vernosť zobrazenia farieb tovaru v takýchto ponukách ani za
prípadné inovačné technické zmeny a úpravy
vyhotovenia výrobku, ktoré nemenia účel
a spôsob použitia výrobku.
b) Dodávateľ neručí za úplnosť a platnosť už distribuovaných ponúk a cenníkov. Dodávateľ rovnako nezodpovedá za to, že tovar uvedený už v distribuovaných ponukách a cenníkoch nie je
k dispozícii k odberu a nemôže byť teda dodaný.
3. CENA
a) Cena je určená cenníkom dodávateľa.
b) Cena tovaru je určená a platí sa sa platí v €.
c) V prípade, ak sa náklady na zaobstarávanie
tovaru na strane dodávateľa vzhľadom na zmeny colných, daňových, odvodových alebo iných
predpisov platných v SR alebo v EÚ zvýšia, je
dodávateľ oprávnený cenu dodávaného tovaru
o takéto náklady navyše zvýšiť a odberateľ je
povinný takto novostanovenú cenu zaplatiť.
Takéto zvýšenie ceny dodávaného tovaru je
dodávateľ povinný oznámiť odberateľovi bezodkladne potom, ako sa o jeho dôvodoch a výške dozvie, nie však neskôr ako 3 dni predo
dňom dodania tovaru.
d) Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude
odberateľom zaplatená riadne a včas vystavená zálohová faktúra, nezmení cenu tovaru bez
DPH, za ktorého dodávku bola takto záloha
zaplatená.
4. PLATOBNÉ PODMIENKY
a) Pokiaľ nie je osobitnou dohodou dohodnuté
inak, je pred dodaním tovaru povinný odberateľ
zaplatiť na cenu objednaného tovaru zálohu vo
výške podľa zálohovej faktúry (Proforma faktúry), ktorú vystaví dodávateľ a doručí ju odberateľovi po tom, ako dostane objednávku.
82
b) Zálohová faktúra (Proforma faktúra) je zároveň
písomným potvrdením doručenej objednávky.
c) Pokiaľ zálohová faktúra (Proforma faktúra)
nebude uhradená do 21 dní odo dňa jej vystavenia, je dodávateľ oprávnený potvrdenie objednávky zrušiť, od uzatvorenej zmluvy týmto
spôsobom odstúpiť a požadovať od odberateľa
úhradu všetkých nákladov a strát, ktoré na strane dodávateľa vznikli z tohto titulu.
d) Po príjme platby bude odberateľovi vystavená
a doručená zálohová faktúra za prijatú platbu,
ktorá bude obsahovať všetky náležitosti predpísané príslušnými slovenskými daňovými predpismi pre daňový doklad.
e) Po prevzatí tovaru bude odberateľovi vystavená
a doručená faktúra za dodaný tovar, ktorá bude
obsahovať všetky náležitosti predpísané príslušnými slovenskými daňovými predpismi pre
daňový doklad. Faktúra je splatná do 30 dní odo
dňa jej vystavenia. Pokiaľ bola osobitnou dohodou medzi dodávateľom a odberateľom dohodnutá iná lehota splatnosti, vystaví dodávateľ faktúru, v ktorej uvedie túto osobitne dohodnutú
lehotu splatnosti, ktorá je potom záväzná pre obe
strany. Pokiaľ zaplatená záloha (zálohová faktúra) na danú dodávku presahuje cenu dodaného
tovaru a ak nebolo písomne dohodnuté inak,
dodávateľ vykázaný rozdiel vráti odberateľovi
v lehote 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. Vrátenie sa uskutoční prevodom na účet, z ktorého
bola záloha zaplatená, pokiaľ odberateľ písomne
neoznámi dodávateľovi do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry iné bankové spojenie. Ak záloha
nebola platená z bankového účtu, bude záloha
vrátená na účet, ktorý oznámi odberateľ dodávateľovi, bez osobitnej výzvy dodávateľa, a to do 30
dní po jej doručení. Po vrátení platby bude odberateľovi vystavený a doručený dobropis za vrátenú zálohu, ktorý bude obsahovať všetky náležitosti predpísané príslušnými slovenskými
daňovými predpismi pre daňový doklad.
f) Platby sa realizujú prostredníctvom bezhotovostného platobného styku (prevodom na bankový účet). Za deň zaplatenia platby sa považuje deň pripísania celej platenej čiastky na účet
dodávateľa.
g) Ako dôkaz platby sa uznáva výhradne originál
výpisu z účtu odberateľa o odúčtovaní platenej čiastky z jeho účtu alebo potvrdenie banky
dodávateľa o hotovostnom vklade na jeho účet
alebo výpis z účtu dodávateľa.
h) V prípade omeškania odberateľa s plnením jeho
peňažného záväzku má dodávateľ právo účtovať úrok z omeškania vo výške určenej v súlade
s ustanovením §369 Obchodného zákonníka.
5. MIESTO DODANIA TOVARU
a) Dodávateľ dodáva tovar odberateľom v mieste
svojho sídla.
b) Pokiaľ odberateľ požaduje dodanie tovaru
mimo uvedené miesto sídla dodávateľa, považuje sa tovar za dodaný dňom jeho odovzdania
na prepravu prvému dopravcovi. Náklady na
takúto dopravu na miesto určenia na území
SR neznáša dodávateľ, ak nie je dohodnuté
inak a tieto nie sú zahrnuté v cene tovaru.
V takomto prípade dodávateľ označí zásielku
ako tovar určený pre odberateľa a zabezpečí,
aby takéto označenie zostalo zachované po
celý čas prepravy až do momentu odovzdania
tovaru odberateľovi. V súlade s ustanovením §
444 Obchodného zákonníka si zmluvné strany
dohodli, že za vhodné budú považovať také
označenie, ktoré zabezpečí odlíšenie tovaru uloženého na ložnej ploche dopravného
prostriedku od iného, na nej uloženého tovaru,
a to písomným označením na obal tovaru.
c) Spolu s tovarom je odberateľovi odovzdávaný
aj dodací list, na ktorom sa prevzatie tovaru
potvrdí.
d) Odberateľ preberá tovar bez ohľadu na miesto
jeho dodania tak, že osoba poverená jeho prevzatím sa preukáže dokladom, ktorý preukáže
jej oprávnenie konať v mene odberateľa (výpis
z OR, písomné plnomocenstvo a pod.). Dodávateľ si vyhradzuje právo vykonať identifikáciu
osoby preberajúcej tovar za odberateľa, a príslušné údaje o jej identifikácii uložiť pre potreby kontroly a viesť ich vo svojom evidenčnom
a informačnom systéme po dobu 4 rokov.
Prevzatím tovaru vyjadruje preberajúci svoj
súhlas s takýmto naložením s jeho osobnými
údajmi.
6. ČAS DODANIA TOVARU
a) Tovar bude dodaný v určenom čase dodávateľom, nie však skôr ako bude zaplatená záloha
na jeho cenu. Pokiaľ sa platba zálohy nepožaduje, bude tovar dodaný spravidla do 14 dní odo
dňa prijatia objednávky dodávateľom. Toto
ustanovenie sa nepoužije v prípade, ak ponuky
distribuované dodávateľom výslovne uvádzajú
iný čas dodania. V takomto prípade platí čas
dodania uvedený v príslušnej ponuke.
b) Po prijatí objednávky oznámi dodávateľ odberateľovi termíny predpokladanej dostupnosti
a dodania tovaru. Takto určené termíny budú
predbežné a orientačné, ktoré môžu byť vplyvom relevantných okolností alebo obchodných
rozhodnutí menené. Prípadná úprava termínov
bude odberateľovi oznámená, ak budú zmenené východiská, pri ktorých boli stanovené.
Dodávateľ je oprávnený dodať objednaný tovar
aj postupne čiastkovými dodávkami .
c) Pokiaľ odberateľ neprevezme tovar v určenom
mieste a čase, je povinný zaplatiť dodávateľovi
všetky náklady s tým spojené a tiež skladné vo
výške 17,- € za každý deň omeškania.
d) V prípade, ak sa odberateľ omešká s prevzatím tovaru po dobu viac ako 2 dní, je dodávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a dodávku
odmietnuť. V takomto prípade vráti dodávateľ
odberateľovi do 30 dní zaplatenú zálohu po
odpočítaní všetkých nákladov a skladného, ako
to stanovuje predchádzajúci odsek.
7. SPÔSOB DODANIA
a) Všetky modely ponúkaných škridiel sú dodávané fóliou balené na EURO-paletách alebo
v inom vhodnom balení v závislosti od povahy
a charakteru tovaru.
b) Balenie tovaru je zahrnuté v jeho cene, pokiaľ
nejde o osobitný druh balenia, vyžadovaný odberateľom. V takomto prípade účtuje dodávateľ
náklady balenia osobitne a odberateľ je povinný
ich zaplatiť spolu s faktúrou za dodaný tovar.
c) Za každú EURO-paletu účtuje dodávateľ čiastku 8,63,- € bez DPH. Pokiaľ odberateľ vráti
paletu do miesta sídla dodávateľa najneskôr do
6 mesiacov odo dňa dodania tovaru, je dodávateľ povinný túto paletu prevziať a vrátiť odberateľovi zaplatenú cenu spolu so zaplatenou
DPH. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť
prevzatie paliet poškodených, nezodpovedajúcich STN 269110 a takých, ktoré nie sú schopné ďalšieho použitia pre expedíciu (najmä palety, na ktorých nie sú všetky dielce pevne
spojené klincami, dosky vykazujúce poškodenie a pod.).
d) Iné druhy tovarov sú balené v špecifikom balení s ohľadom na druh tovaru a jeho vlastnosti.
Dodávateľ dodáva niektoré druhy tovaru, ktorého vlastnosti to predurčujú aj bez balenia.
8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU
a) Odberateľ alebo ním poverená preberajúca
osoba sú povinní prezrieť dodávaný tovar v momente jeho prevzatia, pokiaľ dohodnutý spôsob tovaru takéto prezretie umožňuje.
b) Najskôr v tomto momente je povinný odberateľ uplatniť nároky z chýb tovaru, ktoré sú
zjavné a ktoré tovar má v momente prevzatia.
Za chybu zjavnú sa pritom považuje aj chyba
spočívajúca v množstve dodaného tovaru.
c) Akékoľvek neskoršie uplatnenie nárokov
z chýb tovaru, ktoré by mohli byť pri starostlivom prezretí tovaru zistené, je vylúčené.
d) Pokiaľ tovar nie je možné vzhľadom na spôsob
prepravy prezrieť v momente prechodu nebezpečenstva škody na tovar, je možné uplatniť
nároky len z takých zjavných chýb tovaru, pri
ktorých odberateľ preukáže, že tieto vady tovaru mal už v momente prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
e) Za skryté vady tovaru zodpovedá dodávateľ vtedy, ak tieto vady tovaru preukázateľne mal v čase
prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
f) Nároky z chýb tovaru sa uplatňujú osobne na
určenom reklamačnom mieste dodávateľa alebo musia byť písomne adresované na toto
miesto. Pokiaľ dodávateľ písomne neurčí, alebo
s odberateľom nedohodne inak, je reklamačným miestom dodávateľa miesto jeho sídla.
g) Pre vysporiadanie nárokov z chýb tovaru platia
ustanovenia Reklamačného poriadku dodávateľa.
h) V prípade zistenia vady na tovare nie je odberateľ oprávnený tovar používať a je povinný ho
dopraviť na reklamačné miesto odberateľa,
pokiaľ to jeho povaha umožňuje.
i) Vady tovaru, ktoré nemajú charakter chýb zjavných, je potrebné uplatniť najneskôr do 1 roka
odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na
tovare na odberateľa, ak sa na ne nevzťahuje
záruka za akosť.
j) Za vady betónových výrobkov sa nepovažujú prípadné prechodné výkvety, odery alebo
farebné rozdiely v súlade s STN EN 490.
9. ZODPOVEDNOSŤ ZO ZÁRUKY
a) Dodávateľ zodpovedá v rámci záruky za akosť
tovaru počas trvania záručnej doby, ktorá je
v prípade betónových výrobkov 30 rokov.
b) Dodávateľ v rámci záruky nezodpovedá za vady
tovaru, ktorý bol:
– mechanicky alebo inak poškodený,
– používaný na iný účel, než na aký bol tovar
určený,
– zle uložený alebo inak používaný v rozpore
s dodávateľom predpísaným spôsobom,
– vystavený vplyvu prírodných síl alebo živlov,
ktorých pôsobenie nie je obvyklé pre klimatické
pásmo v SR alebo ktoré inak presahujú rámec
obvyklosti.
c) Dodávateľ nezodpovedá ani v rámci záruky za
bežné opotrebovanie tovaru a prípadné vady,
ktoré vzniknú v jeho dôsledku.
d) Pokiaľ je na balení tovaru, na dokladoch spolu
s ním dodávaných alebo na tovare samotnom
vyznačená kratšia doba trvania záručnej doby,
platí táto kratšia záručná doba.
e) Záručná doba plynie odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
f) Nároky z vád tovaru sa uplatňujú písomne na
určenom reklamačnom mieste dodávateľa alebo písomne adresované na toto miesto, a to do
3 dní odo dňa, ako sa vada prejavila.
g) Pre vysporiadanie nárokov z vád tovaru platia
ustanovenia Reklamačného poriadku dodávateľa.
h) V prípade, ak sa na vady vzťahuje záruka za
akosť tovaru, platí, že nároky z takýchto vád je
potrebné uplatniť v lehote jej trvania.
10. NÁROKY ZO ZODPOVEDNOSTI ZA
VADY TOVARU A ZO ZÁRUK
a) V prípade výskytu zjavných vád tovaru je dodávateľ po zistení oprávnenosti nárokov odberateľa povinný:
A – odstrániť vady,
B – vymeniť tovar za tovar nový, a to v lehote primeranej, pričom voľba patrí odberateľovi.
b) V prípade výskytu chýb skrytých alebo chýb zo
záruky za akosť je dodávateľ povinný po zistení
oprávnenosti nárokov odberateľa:
A – opraviť vady tovaru,
B – vymeniť chybný tovar alebo jeho časť za
tovar nový,
C – poskytnúť zľavu na cenu dodaného tovaru,
a to v lehote primeranej, pričom voľba patrí odberateľovi.
c) Akékoľvek nároky zo zodpovednosti budú ohraničené zaplatenou cenou dodaného tovaru.
Toto ustanovenie sa nepoužije v prípadoch, ak
všeobecne záväzný predpis stanoví inú hranicu
pre nároky zo zodpovednosti za dodaný výrobok normou, od ktorej sa nemožno odchýliť.
d) Dodávajúci nezodpovedá za škody, ktoré na
strane odberateľa vzniknú z dôvodu vád tovaru
a ktoré prevyšujú čiastku podľa písm. c) pokiaľ
právny predpis nestanoví inak .
e) Nároky zo zodpovednosti zo záruky na mrazuvzdornosť je možné uplatniť výlučne, ak je
strecha dostatočne odvetraná (t. j. minimálne
10 kusov odvetrávacích škridiel na 100 m2) plochy strechy.
11. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE
a) Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru
po jeho dodaní, nie však skôr, ako dôjde k splneniu povinnosti zaplatiť jeho cenu.
b) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza
bez ohľadu na moment prechodu vlastníckeho
práva k tovaru na odberateľa momentom jeho
prevzatia odberateľom v dohodnutom mieste.
Pokiaľ je tovar dopravovaný na náklady odberateľa, prechádza nebezpečenstvo škody na
tovare momentom jeho prvej nakládky v súlade s pokynmi odberateľa.
c) Pokiaľ neprevzatie tovaru zaviní odberateľ,
prechádza na neho nebezpečenstvo škody na
tovare dňom dodania tak, ako to stanovia tieto
obchodné podmienky.
12. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
a) Dodávateľ je od zmluvy oprávnený odstúpiť, ak:
A – zistí, že na majetok odberateľa je vyhlásený
konkurz, reštrukturalizačné, exekučné konanie, alebo iné konanie s obdobnými účinkami,
alebo
B – zistí, že v podnikaní alebo platobnej disciplíne
odberateľa sa vyskytli také javy, ktoré odôvodňujú predpokladať, že odberateľ nebude
schopný splniť svoje platobné záväzky a zaplatiť cenu dodaného tovaru, alebo
C – sa vyskytnú okolnosti, ktorých pôsobením
nemôže dodávateľ svoje povinnosti splniť, alebo ich môže splniť len za cenu výrazne vyšších
nákladov, ak tieto okolnosti nespôsobil a nemohol ich ani predvídať, ani im zabrániť, alebo
D – ak splnenie zmluvy nie je možné z dôvodu
neudelenia vývozných alebo dovozných povolení a rozhodnutí, ktoré sú potrebné pre reali-
záciu dovozu tovaru alebo komponentov pre
jeho výrobu v SR, a to bez ohľadu na dôvod ich
neudelenia a na skutočnosť, orgán ktorého štátu takto rozhodol.
b) Dodávateľ v prípade odstúpenia od zmluvy
vráti odberateľovi zaplatenú zálohu, pričom
v prípade odstúpenia podľa písm. a) body A–B,
je oprávnený si odpočítať výšku nákladov,
ktoré mu do momentu odstúpenia realizáciou
obchodného prípadu vznikli.
c) Odberateľ je od zmluvy oprávnený odstúpiť
v prípade, ak dodávateľ nedodá objednaný
tovar, ktorý nebol dodaný do 30 dní odo dňa
zaplatenia zálohy na jeho cenu. V takomto prípade je dodávateľ povinný vrátiť odberateľovi
zaplatenú zálohu do 14 dní odo dňa, v ktorom
dostal písomné vyjadrenie vôle odberateľa od
zmluvy odstúpiť. Iné nároky na strane odberateľa nevznikajú.
d) Odberateľ odoberajúci tovar ako spotrebiteľ
( §52 Občianskeho zákonníka ) je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade ak konečná
cena určená v súlade s ustanovením 3. písm.)
c) týchto obchodných podmienok bude podstatne vyššia ako bola cenníková cena ku dňu
objednania tovaru. Lehota pre odstúpenie je do
2 dní odo dňa oznámenia o určení novej konečnej ceny v súlade s ustanovením 3. písm. c)
týchto obchodných podmienok. Za nepodstatné sa považuje zvýšenie konečnej ceny o viac
ako 20 %.
13. VYŠŠIA MOC
Dodávateľ nie je povinný plniť svoje povinnosti
podľa platnej zmluvy, ak mu v tom bráni zásah
vyššej moci, za ktorý sa považuje najmä neudelenie príslušného povolenia potrebného pre realizáciu zmluvy, alebo udalosť mimo dosah jeho
pôsobnosti spočívajúca v okolnostiach prírodnej
katastrofy, povstaní, ozbrojenom konflikte, štrajku, prerušenia dodávok surovín, priemyselnej
výluke a pod.
14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
a) Tieto obchodné podmienky platia na dodávky
tovarov realizované dodávateľom, ak nie je
s odberateľom písomne osobitnou dohodou
dohodnuté inak.
b) Pokiaľ tieto obchodné podmienky alebo iné
písomné dohody s odberateľom nestanovia
inak, spravujú sa vzťahy medzi dodávateľom
a odberateľom ustanoveniami Obchodného
zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb.), a to aj v prípade, ak by sa inak mali spravovať ustanoveniami
Občianskeho zákonníka. Právne predpisy upravujúce ochranu spotrebiteľa zostávajú nedotknuté.
c) Pokiaľ tieto obchodné podmienky hovoria
o osobitnej dohode, má sa na mysli výlučne
dohoda v písomnej forme.
d) Tieto obchodné podmienky sa v zmysle § 273
a nasl. Obchodného zákonníka považujú za
obchodné dodacie podmienky pre predaj tovaru spoločnosťou BRAMAC – strešné systémy,
spol. s r. o. Doručením písomnej objednávky
a jej potvrdením vzniká medzi odberateľom
a dodávateľom dohoda o ich použití pre príslušný zmluvný vzťah.
e) Tieto obchodné podmienky platia od 1.4.2010
a spravujú sa nimi všetky dodávky tovaru realizované po tomto dni. Týmto dňom strácajú
platnosť a účinnosť Obchodné dodacie podmienky spoločnosti BRAMAC- strešné systémy, spol. s r.o. zo dňa 1.4.2009.
V Ivanke pri Nitre, dňa 15.2.2010
83
Autorizovaní pokrývači Bramac-u
Pre dokonalú funkčnosť strechy je dôležitá aj jej odborná pokládka. Bramac Vám preto odporúča využiť služby autorizovaných
pokrývačov z Vášho regiónu.
Okres
Firma
Meno
Adresa
Mesto
Tel.
Fax
Email
BRATISLAVA
PK
Bariny
Stanislav
Záhradná 18
900 81
Šenkvice
033/
6496262
0905/
681 988
033/
6496262
stanislav.bariny
@mail.t-com.sk
02/
54434956
0903/
405 511
lemontex
@lemontex.sk
0907/
328 367
[email protected]
krovbau-slovakia
@nextra.sk
BA
LEMONTEX,
s.r.o.
Beran
Gabriel
Hviezdoslavovo nám. 21
811 02
Bratislava
NO
PG – KROV
Grobarčík
Peter
Oravská
Polhora 325
029 47
Oravská
Polhora
BA
KROVBAUSLOVAKIA, s.r.o.
Hlinka
Milan
Agátová 1
844 27
Bratislava
02/
64461328
0903/
436 163
SC
Kelemen
Vidor
Hrádzna 184
900 41
Rovinka
02/
45985037
0905/
322 707
BA
Kozlovský
Michal
Pečnianska 23
851 01
Bratislava
02/
63453354
0905/
327 062
m.kozlovsky
@pobox.sk
Noga
Peter
č.d. 301
029 57
Oravská
Lesná
0904/
443 653
info
@pegatsp.sk
Olašák
Ľubomír
Mutné 507
029 63
Mutné
0907/
522 781
info@
krovyok.sk
NA
PEGA s.r.o.
NO
02/
45985080
vidor.kelemen
@zoznam.sk
BA
PB System,
spol.s r.o.
Pokštefl
Bohumil,
ml.
Líščie údolie
68
841 04
Bratislava
0903/
447 199
pbsystem
@pbsystem.sk
BA
PROBET
Pokštefl
Bohumil, st.
Líščie údolie
68
841 04
Bratislava
0903/
447 200
[email protected]
SC
RADIMAK,
s.r.o.
Radimák
František
č. d. 96
903 01
Tureň
02/
45918169
0905/
485 089
jozef.smolka
@gmail.com
Smolka
Jozef
Oščadnica
1557
023 01
Oščadnica
041/
4382690
0903/
127 629
jozef.smolka
@pobox.sk
Szabó
Ladislav
Mádachova 36 821 06
Bratislava
02/
45248189
0905/
612 819
szabo.ladislav
@post.sk
MA
Zajíc
Stanislav
Záhorácka 37
Malacky
034/
7724755
0905/
659 347
[email protected]
BA
Zlatohlávek
Ľuboš
Cífer – Pác 109 919 43
Cífer – Pác
033/
5599744
0903/
206 238
lubozlatohlavek
@gmail.com
Ferdinand
Sološnica 380
906 37
Sološnica
034/
6584398
0905/
518 015
CA
BA
Mgr.
901 01
ZÁHORIE / MYJAVA / PEZINOK
MA
Novex B-4,
v.o.s.
Bartek
SI
TESKO
Fleischmann Peter
Mládeže 532
908 45
Gbely
0905/
857 296
[email protected]
PK
Holekši
Štefan
Komenského
10
900 01
Modra
0903/
867 976
[email protected]
PK
Chobot
Daniel
Partizánska
12/A
900 84
Báhoň
033/
6455776
0903/
765 364
033/
6455776
stanoadano
@stonline.sk
novex-b4
@solosnicask.net
034/
6589329
stavbystrechy
@zoznam.sk
SE
STAVBY
STRECHY, s.r.o.
Konopa
Ferdinand
Cerová 237
906 33
Cerová
034/
6589328
0903/
257 358
MA
KOVANIC – AZ
Kovanič
Róbert
Potočná 4
900 55
Lozorno
02/
65968372
0903/
201 825
kovanic.az
@gmail.com
Krček
Ľuboš
Sobotište 242
906 05
Sobotište
034/
6282261
0907/
726 594
krcek.lubo
@mail.t-com.sk
0907/
723 293
vladimir.bilkovic
@centrum.sk
SE
MA
MARBIL, spol.
s r.o.
Martinec
Emil
Jakubov 418
900 63
Jakubov
MY
ROKIM, s.r.o.
Miko
Miroslav
Krajné 192
916 16
Krajné
Obuch
Jaroslav
Krajné 890
916 16
Krajné
Polach
Ivan
Štefánikova
444
908 45
Gbely
SE
Polák
Patrik
Štúrova 415
908 01
Kúty
SI
Post
František
Clementisova
57
909 01
Skalica
034/
6645305
0903/
640 894
034/
6645305
[email protected]
Slezák
Robert
Nám.1. mája
22
900 51
Zohor
02/
65961655
0907/
899 368
02/
65961655
[email protected]
MY
SE
MA
84
034/
6584398
IP STRECHY
ROSL
032/
7786666
0905/
436 401
032/
7786666
0908/
236 535
034/
6621403
0905/
622 384
[email protected]
jaroslavobuch
@azet.sk
034/
6621403
0907/
753 200
[email protected]
patrik_polak
@centrum.sk
Okres
Firma
Meno
Adresa
Mesto
Tel.
Fax
Email
Veľký
Mário
Kozinská 37/530
900 55
Lozorno
0905/
480 650
MA
Viktorin
Jozef
Plavecký Štvrtok
54
900 68
Plavecký
Štvrtok
0903/
201 944
viktorin.jozef
@centrum.sk
SE
Zemánek
Pavol
Bratislavská 205
908 01
Kúty
0907/
724 761
pavol.zemanek4
@zoznam.sk
MA
Marco.v
[email protected]
TRNAVA
GA
Eduard Buchlik KRYT
– TEAM
Buchlík
Eduard
Budovateľská
1217/7
925 21
Sládkovičovo
TT
Daniš Radomír
Daniš
Radomír
Boleráz č.331
919 08
Boleráz
0905/
593 686
danisradomir
@zoznam.sk
DS
Darvas Štefan
Darvas
Štefan
Štvrtok na
Ostrove 419
930 40
Štvrtok na
Ostrove 419
0907/
501 165
strechy.darvas@
gmail.com
HC
Miroslav Fišer
– Krovy Fišer
Fišer
Miroslav
Nádražná 484/12
920 41
Leopoldov
0907/
791 630
krovy.fiser
@zoznam.sk
PN
DACHMONT
Horváth
Marek
Teplická 753/48
922 05
Chtelnica
033/
7794802
0903/
470 499
033/
7794802
dachmont
@edoma.sk
Kopečný
Peter
Družstevná 14
921 01
Pieštany
033/
7749606
0905/
915 109
033/
7749606
strechy@
kopecny.sk
PN
031/
7014570
0903/
765 142
031/
7014570
buchlik.eduard
@stonline.sk
TT
Krutý Stanislav
Krutý
Stanislav
Jaslovské
Bohunice 153
919 30
Jaslovské
Bohunice
0905/
277 017
0911/
277 018
stanislavkruty
@centrum.sk
HC
Peter Lörinc
Lörinc
Peter
Bojničky 372
920 55
Bojničky
0903/
191478
lorinc.peter
@post.sk
TT
Ondrejička Milan
Ondrejička
Milan
Rošlímska 97
919 27
Brestovany
033/
5596778
0908/
147 105
ondrejicka.strechy
@gmail.com
GA
Zoltán Orbán
– POKRYMONT
Orbán
Zoltán
Čierna Voda 257
925 06
Čierna Voda
031/
7848280
0905/
182 907
031/
7848280
pokrymont
@pokrymont.sk
GA
Ladislav Pavlovič
STRECHY
Pavlovič
Ladislav
Vozokany 366
92505
Vozokany
0907/
734 802
031/
7855017
pavlovic.strechy
@gmail.com
TT
PINKI spol. s.r.o.
Pinkas
Peter
Sokolská 43/505
919 43
Cífer
033/
5599617
0903/
409399
033/
5599617
peter.pinkas
@golemtech.sk
HC
Karol Repčík
– REAL STAV
Repčík
Karol
Nádražná č. 751
920 41
Leopoldov
033/
7347370
0905/
250 507
033/
7347370
realstav.r
@mail.t-com.sk
TT
TPS-strešné
systémy, s.r.o.
Slobodník
Peter
Coburgova 35
917 00
Trnava
033/
5501344
0905/
613 121
GA
STEHEL
CONSTRUCTION s.r.o.
Stehel
Miloš
Šintava 639
925 51
Šintava
031/
7897322
0905/
745 622
PN
STRECHY-SZEKY,
s.r.o.
Székely
Michal
Krajinská cesta
4392/6
921 01
Pieštany
0948/
514 905
strechy@
strechy-szeky.sk
TT
I.M. TEAM, s. r. o.
Škorec
Marek
Opoj 169
919 32
Opoj
0905/
395 854
skorec.marek
@centrum.sk
LV
Arpád Bazsó
Bazsó
Arpád
Slatina 147
935 84
Slatina
036/
7491343
0905/
528 166
036/
7491343
bazsostrechy
@gmail.com
NZ
FARKAS & TÓTH
Farkaš
Zoltán
č. d. 53
943 65
Leľa
036/
7575274
0905/
192 315
036/
7575274
farkasz
@inmail.sk
NR
GASY STAV, s.r.o.
Galgóci
Ľudevít
Lesná 2
949 01
Nitra
0903/
232 282,
0911/
594 000
[email protected]
NR
Rastislav Jánošík
Jánošík
Rastislav
Dlhý rad 240
951 35
Veľké Zálužie
0905/
279 659
janosik
@strechyjanosik.sk
NZ
Pavol Kuruc-IZOKOM
Kuruc
Pavol
Komárňanská
cesta 3
940 01
Nové Zámky
035/
6423137
0905/
646 298
035/
6423137
izokom
@stonline.sk
NZ
Štefan Kuruc
ZVATEK
Kuruc
Štefan
č. d. 277
941 42
Veľké Lovce
035/
6589187
0908/
756 904
035/
6589187
zvatek
@zvatek.sk
LV
STRECHY
MÉSZÁROS
Mészáros
Miroslav
Mochovská 588
935 32
Kalná nad
Hronom
0905/
512 061
0918/
249 827
strechy@
strechy-levice.sk
NR
Oskar Mihalik
– STRECHY OSKAR
Mihalik
Oskar
Biovetská 32
949 01
Nitra
0907/
328 879,
0918/
178 942
strechyoskar.
mihalik@
gmail.com
[email protected]
031/
7897322
stehel.milos
@mail.t-com.sk
NITRA
85
Autorizovaní pokrývači Bramac-u
Okres
Firma
Meno
Adresa
Mesto
NZ
Ivan Pončák
NOVOBIT
Pončák
Ivan
Nábrežná 31
940 74
KN
KOMSTAV
STRECHY s.r.o.
Rusňák
Peter
Súbežná 75
SA
STRECHY DEMOKK,
s.r.o.
Tanka
Dezider
Tel.
Fax
Email
Nové Zámky
035/
6410 142
0903/
411 937
035/
6410142
novobit
@centrum.sk
945 01
KomárnoĎulov Dvor
035/
286 12 04
0918/
778 887
035/
2861204
komstav
@stonline.sk
Diakovská cesta
927 00
Šaľa
031/7019240
0915/
973 417
031/
7019241
strechydemokk
@gmail.com
967 01
Kremnica
045/6756108
0907/
521 296
HORNÁ NITRA
ZH
Miroslav Debnárik
Debnárik
Miroslav
Zechenterová
327/3
PD
Vladimír Duchoň
– LATEKO
Duchoň
Vladimír
Liešťany č. d. 430 972 27
Liešťany
046/5457255
0905/
741 420
046/
5457255
lateko@
liestany.sk
PE
Tesárske
a pokrývačské práce
Gašpar
Jozef
Ostratice č. d. 302 956 34
Ostratice
038/
7688 242
0905/
923 398
038/
7688242
j.gaspar
@pobox.sk
Kalina
Drahomír
P.O.Hviezdoslava
2324/46
955 01
Topoľčany
038/
5228 638
0903/
367 999,
0915/
723 150
kalina
@pokryvac.sk
046/5457365
0908/
554 757
richard.kluvanec
@zoznam.sk
046/
5425 769
0905/
247 819
TO
debnarik.m
@post.sk
PD
KrovING, s.r.o.
Kluvanec
Richard
Nevidzany 33
972 27
Liešťany
PD
KAMAT, s.r.o
Kovalíček
Ján
Hviezdoslavova
769/195
972 41
Koš
PD
TIPSTAV, s.r.o.
Kuchárik
Tibor
Urbánkova 27/5
971 01
Prievidza
046/543 9349
0905/
314 767
Otruba
Jozef
Nábrežie Belanky
751/73
958 04
Partizánske
038/7409535
0903/
726 694
Páleš
Marián
Tužina 450
972 14
Tužina
046/
5444 273
0911/
454 827
TO
Poništ
Jozef
Veľké Dvorany
198
956 01
Bojná
038/5373627
0903/
202 967
daniel.ponist
@gmail.com
BN
Porubský
Ján
Pochabany č.d. 5
956 38
Šišov
0903/
412 659
janpor
@szm.sk
ZH
Prôčka
Ivan
Dolná Ždaňa 139
966 01
Hliník nad
Hronom
0905/
272 208
daker.sk
@gmail.com
Rigo
Milan
Malá Okružná
967/72
958 01
Partizánske
0903/
408 513
sluzby
@milanrigo.eu.sk
BN
Rychtárech
Luboš
Podlužany 185
956 52
Bánovce nad
Bebravou
038/7682377
0908/
735 905
lubosrychtarech
@zoznam.sk
ZM
Snitka
Ján
Čaradice č.d. 259
953 01
Zlaté
Moravce
037/
6305 270
0905/
794 522
Šidlo
Tomáš
Hlavná 547/85
972 26
Nitrianske
Rudno
Zorvan
Stanislav
ČSA 331
966 01
Hliník nad
Hronom
Bugala
Ladislav
č.d. 626
018 64
Košeca
Černák
Vladimír
ul. SNP 3/10
916 01
Stará Turá
032/
7764143
0905/
696 540
032/
7764143
[email protected]
Durdík
Daniel
Čachtická 7
915 01
Nové Mesto
n.Váhom
032/
7719240
0905/
603 680
032/
7718397
stavin
@nextra.sk
Gábel
Adrián
č.d. 626
018 64
Košeca
Gallo
Ľubomír
Dobrá 1211
914 01
Trenč.Teplá
032/
6591527
0903/
414 370
032/
6591527
gallo
@tesarstvo.sk
Lysák
Peter
kpt. Nálepku
249/67
019 01
Ilava
042/
4464342
0907/
505 074
Ing.
PE
PD
PE
Marián Páleš
– KROVSTAV
Milan Rigo
– tesárske práce
PD
Š+Š strechy
ZH
ZORVAN Stavebno-obchodná
spoločnosť, s.r.o.
Ing.
045/6762422
046/
5425769
kamat
@kamat.sk
tipstav
@stonline.sk
0908/
692 156
tomassidlo
@zoznam.sk
0907/
822 177
zorvans
@stonline.sk
0903/
453 848
lbugala@
zoznam.sk
TRENČÍN
IL
KZP ADLA,s.r.o.
NMV
NMV
STAVin, s.r.o.
IL
ADLASTAV, s.r.o.
TN
GALLO, s.r.o.
IL
86
Ing.
Ing.
0903/
511 769
strechy.lysak
@stonline.sk
TN
Strechy-Masár, s.r.o.
Masár
Milan
A.Hlinku 17
914 01
Trenčianska
Teplá
032/
6591566
0905/
501 566
032/
6591566
klamp.masar
@stonline.sk
PU
Ing. Melišík Anton
- MONAD MONTÁŽ
NADSTAVIEB
Melišík
Anton
Horovce 297
020 62
Horovce pri
Púchove
042/
4710494
0905/
802 822
042/
4710495
monad
@stonline.sk
TN
Miroslav Robota
- Monty
Robota
Miroslav
Opatovská
123/164
911 01
Trenčín
032/
7430052
0905/
668 230
032/
7430052
robota
@stonline.sk
BN
RAD, s.r.o.
Vujičič
Milorad
K nemocnici
36/20
957 01
Bánovce nad
Bebravou
038/
7602538
0905/
691 933
038/
7602538
vujicicm
@azet.sk
Okres
Firma
Meno
Adresa
Mesto
Tel.
Fax
Email
ŽILINA
ZA
KLAMZA
Čamatej
Michal
Nová 466/11
010 03
ŽilinaPovažský
Chlmec
041/
5667009
0903/
517 091
klamza
@inmail.sk
KM
TOP-DACH
Dupkala
Peter
Nesluša 190
023 41
Nesluša
041/
4281255
0903/
532 194
dupkalapeter
@post.sk
Florek
Jozef
Záturčianska 89
036 01
Martin
043/
4277514
0905/
863 156
jfl[email protected]
MT
BY
BYSSPOL, s.r.o.
Hrabovský
Pavol
S.Sakalovej 140
014 01
Bytča
041/
5533313
0903/
251 136
bysspol@
gmail.com
PB
KROVMONT
Jance
Dušan
Pružina 721
018 22
Pružina
042/
4358655
0908/
231 060
krovmont@
playmax.sk
ZA
KATRIMEX, s.r.o.
Kavecký
Juraj
Nádražná 329
015 01
Rajec
041/
5423627
0903/
559 382
katrimex
@katrimex.sk
ZA
KOVMONT
Kovalčík
Jozef
Nezbudská Lúčka
142
013 24
Strečno
041/
5697891
0905/
624 608
kovmont.sk
@stonline.sk
Laš
Ján
Oščadnica 777
023 01
Oščadnica
041/
4382771
0904/
955 101
041/
5654132
0905/
620 190
strecha
@chello.sk
0903/
532 763
milanosika
@zoznam.sk
CA
ZA
STRECHA – R, s.r.o.
Martinček
Ladislav
Mojšova Lúčka 74
010 01
Zilina
KM
EURO-STRECHA,
s.r.o.
Osika
Milan
Nesluša 241
023 41
Nesluša
PB
SROGI
Stacho
Igor
Dolný
Moštenec 2
017 01
Považská
Bystrica
TR
Štípala, s.r.o.
Štípala
Dušan
Dolné Rakovce
23/1917
039 01
Turčianske
Teplice
0905/
294 914
stipala
@stonline.sk
Zaťko
Vladimír
Gbeľany 176
013 02
Gbeľany
0903/
551 665
vzatko@
gmail.com
Dobrík
Peter
Mlynská 37
976 11
Selce
Futó
Tomáš
č. d. 482
985 58
Radzovce
0905/
860 954
tomasfuto
@zoznam.sk
Hľadaj
Stanislav
Trosky 85
976 57
Michalová
0907/
849 782
stanislavhladaj
@zoznam.sk
Jakub
Alexander
Biskupická 27/54
986 01
Biskupice
0905/
195 304
sklotes
@centrum.sk
BB
Jarko
Peter
Moskovská 34
974 04
Banská
Bystrica
0908/
603 179
peterjarko
@centrum.sk
ZV
Kliment
Ondrej
A. Hlinku 2359/4
960 01
Zvolen
0905/
417 868
krovy
@krovy.sk
Kurpaš
Miloš
Tatranská 66
974 11
Banská
Bystrica
0905/
453 852
fkmstav
@centrum.sk
Lamper
Dušan
Družby 16
974 04
Banská
Bystrica
0903/
140 241
dusan.lamper
@centrum.sk
0918/
774 120
lorincz.a
@azet.sk
0905/
754 358
jurajremiar
@inmail.sk
ZA
042/
4326 622
0905/
656 057
042/
4326622
igorstacho
@centrum.sk
BANSKÁ BYSTRICA
BB
LC
CARPENTERS
BR
LC
BB
SKLOTES
FKM - STAV, s.r.o.
BB
RS
RENOSTAV
Lörincz
Alexander
č. d. 222
982 62
Gemerská
Ves
BB
REMAX
Remiar
Juraj
Mládežnícka 27
974 01
Banská
Bystrica
Styk
Pavol
Podkonice 301
976 13
Slovenská
Lupča
Vaculčiak
Roman
Nám. mieru 659/8
985 52
Divín
Brišák
Rudolf
Námestie Slobody 12 034 01
Ružomberok
BB
LC
ROVA
048/
4181307
048/
4133624
048/
41395 97
0903/
520 853
0908/
931 904
047/
4397490
0903/
515 413
romanvaculciak
@azet.sk
0903/
801 101
brisak.rudolf
@seznam.cz
044/
4372 392
0905/
469 456
d.o.p
@stonline.sk
0903/
517 072
mgregor
@inmail.sk
TATRY
RK
RK
STRECHY DOBRÍK,
s.r.o.
Dobrík
Ľubomír
Stupy 1467/23
034 84
Liptovské
Sliače
PP
STRECHY M+M
Gregor
Michal
Kpt. Nálepku 114/62
059 21
Svit
0915/
971003
LM
DOLLIS
Lisý
Stanislav
Ondrašovecká 1
031 05
Liptovský
Mikuláš
044/
5524739
dollis
@stonline.sk
87
Autorizovaní pokrývači Bramac-u
Okres
Firma
Meno
Adresa
Mesto
Tel.
Slavomír
Levočská 23
064 01
Pluta
Ondrej
Slavkovská 2265
060 01
Kežmarok
052/
4523218
ondrej.pluta
@stonline.sk
Podskuba
Milan
J. Hollého 1976/8
026 01
Dolný Kubín
043/
5864 774
bape
@bapedk.sk
Povalač
Slavomír
Alej slobody 2205
026 01
Dolný Kubín
043/
5863138
Zachar
Kamil
Vrbovská 5
059 71
Ľubica
052/
4566152
0903/
268 439
0911/
439 268
Babka
Milan
Južná trieda 72
040 01
Košice
055/
6771004
0905/
425 988
055/
6771004
bramplus
@azet.sk
TV
Dvořák
Marcel
Hlavná 128
076 22
Hriadky
056/
6727694
0905/
867 512
056/
6727694
mdvorak
@post.sk
RV
Fifik
Marián
Vyšná Slaná 199
049 26
Vyšná Slaná
058/
7940245
0905/
615 463
058/
7940245
fifikmarian
@pobox.sk
Fifik
Milan
Vyšná Slaná 198
049 26
Vyšná Slaná
Gál
Miloslav
Nová 297
049 24
Vlachovo
058/
7959317
0903/
864 000
Gazdík
Slavomír
Zdoba 212
044 41
Sady nad
Torysou
055/
6854315
0908/
820 550
slavogazdik
@azet.sk
avesan
@kidrv.sk
SLOVDACH, s.r.o.
KK
DK
BAPE, s.r.o.
Ing.
DK
KK
STRECHY ZACHAR
0905/
711 126
Email
Kandráč
SL
052/
4326473
Fax
Stará
Ľubovňa
slovdach
@post.sk
kamilzachar
@pobox.sk
KOŠICE
KE
BRAM-PLUS, s.r.o.
RV
ROOFS FZ, s.r.o.
RV
GAL
Ing.
KS
0907/
908 415
roofsfz
@fz.sk
058/
7959317
[email protected]
RV
AVE SAN
Hlivák
Alexander
Komenského 26
048 01
Rožňava
058/
7343866
0905/
109 944
KE
PRODOMONT
Kapák
Miroslav
Mládežnická 7
040 15
Košice
055/
6842072
0903/
646 705
KE
EXTEX
Kovács
Ladislav
Hlavná 81
040 01
Košice
0905/
373 034
extex
@centrum.sk
KE
Longma, s.r.o.
Longauer
Marián
Čingovská 10
040 01
Košice
0910/
593 975
dlongauer
@gmail.com
KE
ORIGUT, s. r. o.
Nigut
Vladimír
Brestová 13
040 14
Košice
055/
6718384
0905/
478 774
Petkáč
Imrich
Veľký Folkmar 355
055 51
Veľký
Folkmar
053/
4893501
0903/
636 030
Szöllös
Alexander
č. d. 244
048 01
Čučma
058/
7343335
0905/
751 208
Bachleda
Ľubomír
č. d. 69
053 15
Betlanovce
Čopák
Stanislav
Janov 61
082 42
Bzenov
Dovičák
Ján
Hviezdoslavova
1328
091 01
SN
Duľa
Dalibor
Rázusová 1
PO
Foriš
Pavol
Kasarda
GL
RV
Ing.
STRECHSTAV
A PÍLA
055/
6842072
055/
6718384
prodomont
@prodomont.sk
origut
@centrum.sk
imrich.petkac
@t-zones.sk
058/
7343335
strechstavapila
@azet.sk
PREŠOV
SN
Klampiarstvo
a pokrývačstvo
PO
SP
SP
DACHCOM, s.r.o.
CONROOF, s.r.o.
SB
88
0903/
607 157
lubomir.bachleda
@gmail.com
051/
7796369
0907/
220 344
stanocopak
@centrum.sk
Stropkov
054/
7181682
0903/
910 331
dovicakjan
@stonline.sk
052 01
Spišská Nová
Ves
053/
4412397
0915/
967 888
strechadula
@centrum.sk
Jonáša
Záborského 3
082 21
Veľký Šariš
0948/
023 236
foris.p
@stonline.sk
Marián
Pri rybníku
091 01
Stropkov
0903/
239 811
mariankasarda
@gmail.com
Mikolaj
Peter
Bodovce 96
092 66
Sabinov
0907/
689 927
m.mikolaj
@centrum.sk
PO
S.T.O.F.
Svat
Vladimír
Čapajevova 23
080 01
Prešov
051/
7711780
0905/
807 427
stof.svat
@post.sk
PO
ZIMERMANN
Švec
Ján
Sibírska 11
080 01
Prešov
051/
7701095
0903/
146 701
zimermann.
svecjan@
zoznam.sk
SB
STYL
Zborovský
Jaroslav
Ružová 5
083 01
Sabinov
051/
4523292
0905/
341 002
j.z.@centrum.sk
BJ
ZS MONT, s.r.o
Zlacký
Slavomír
Priemyselná 1
085 01
Bardejov
054/
4881009
0905/
273 493
sz@
zlacky.eu
Kontakty na oblastných
manažérov Bramac-u
Viete, čím a kde začať, alebo potrebujete poradiť takpovediac
od základov?
Vaše problémy so strechou vyrieši Bramac profesionálne,
rýchlo a spoľahlivo.
1. Oblastný manažér – región Bratislava
(BA, SC)
 0905/726 599
Oblastný manažér pre projektantov
– región Bratislava
 0905/707 057
2. Oblastný manažér – región Záhorie
(MA, PK, SE, SI, MY)
 0905/710 745
3. Oblastný manažér – región Trnava
(TT, DS, GA, HC)
 0905/742 323
4. Oblastný manažér – región Nitra
(KN, LV, NR, NZ, SA)
 0905/703 134
V každom regióne sú vám k dispozícii oblastní manažéri
Bramac-u, ktorí vám bezplatne zabezpečia:
• odborné a technické poradenstvo v oblasti použitia strešného systému
• posúdenie kvality a využiteľnosti krovu (pri rekonštrukciách)
• výpočet potrebného materiálu a vypracovanie nezáväznej
cenovej ponuky
5. Oblastný manažér – región
Trenčín
(PN, IL, NM, TN, PU)
 0905/742 121
6. Oblastný manažér – región Horná
Nitra
(TO, BN, PE, PD, ZC, ZH, BS, ZM)
 0905/704 124
7. Oblastný manažér – región Žilina
(CA, KM, MT, ZA, BY,PB, TR)
 0905/710 737
8. Oblastný manažér – región Tatry
(LM, RK, DK, KK, NM, PP, TS)
 0905/710 746
9. Oblastný manažér – región
Banská Bystrica
(BB, BR, DT, LC, PT, RA, RS, VK, ZV,
KA)
 0905/705 103
10. Oblastný manažér – región
Prešov
(PO, SN, LE, HE, VT, SP, SV, SK, BJ,
SB, SL, ML)
 0905/704 123
11. Oblastný manažér – región
Košice
(GL, KE, MI, SO, TV, RV)
 0905/742 020
89
Chránime kultúrne dedičstvo
Bratislavský hrad
Rekonštrukcia s modelom
Bramac Bobrovka
www.bramac.sk
www.bramacsolar.sk
STREŠNÉ
SYSTÉMY
BRAMAC – strešné systémy,
spol. s r. o.
IČO: 31372961
IČ DPH: SK2020302537
zapísaná v obch. reg. Okresného súdu v Nitre
odd. Sro vl. č. 10909/N
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
tel.: +421/37/692 00 01
fax: +421/37/692 00 13
e-mail: [email protected]
Technické oddelenie
(spracovanie cenových ponúk
a poradenstvo)
tel.: +421/37/692 00 03
692 00 05
fax: +421/37/692 00 04
Bezplatná infolinka:
0800/18 18 18
Tlač: Marec 2010
Bramac – strešné systémy, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu a cien.
0444
Download

Cenník Platný od 1. 4. 2010