MetaTrader
Užívateľský manuál
1/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
1. Získanie investičnej platformy MetaTrader .......................................................................3
1.1 Inštalácia programu...............................................................................................................3
1.2 Registrácia nového účtu (demo) .............................................................................................7
1.3 Prihlásenie k už existujúcemu účtu (demo/real) .......................................................................8
2. Pracovné prostredie MetaTrader .......................................................................................9
2.1 Okno Sledovanie trhu .......................................................................................................... 11
Sekcia Symboly .....................................................................................................................12
Okno Symboly .......................................................................................................................12
Sekcia Tikový graf .................................................................................................................14
2.2 Okno Navigátor ................................................................................................................... 14
Sekcia Účty ...........................................................................................................................15
Sekcia Indikátory ...................................................................................................................15
Sekcia Expertní poradcovia (Stratégie) ....................................................................................16
Sekcia Upraviteľné (vlastné) indikátory ...................................................................................18
Sekcia Skripty ........................................................................................................................19
2.3 Hlavná nástrojová lišta ........................................................................................................ 20
Grafy ....................................................................................................................................23
Trendová analýza ..................................................................................................................25
Obdobie (Periodicita) .............................................................................................................27
2.4 Okno Grafu ......................................................................................................................... 28
2.5 Okno Terminál .................................................................................................................... 32
Záložka Obchodovanie ...........................................................................................................32
Záložka História Účtu .............................................................................................................35
Záložka Správy ......................................................................................................................37
Záložka Upozornenia ..............................................................................................................39
Záložka Poštová schránka ......................................................................................................40
Záložka Experti ......................................................................................................................41
Záložka Denník ......................................................................................................................42
2.6 Menu .................................................................................................................................. 43
Súbor ....................................................................................................................................43
Zobraziť ................................................................................................................................44
Vložiť ....................................................................................................................................46
Grafy ....................................................................................................................................47
Nástroje ................................................................................................................................49
Okno.....................................................................................................................................58
Nápoveda ..............................................................................................................................59
Príloha: Klávesové skratky programu MetaTrader ..............................................................60
2/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
1. Získanie investičnej platformy MetaTrader
Pre získanie obchodnej platformy MetaTrader je potrebné si založiť najskôr demo účet . Po úvodnej
registrácii nového demo účtu obdržíte email s prihlasovacími údajmi a tiež odkazmi na stiahnutie
obchodných platforiem vrátane MetaTradera. V prípade, že už disponujete reálnym účtom, stačí sa
prihlásiť do Profilu investora, kde si aktuálnu verziu obchodnej platformy MetaTrader stiahnete ručne.
Súbor si uložte na Vami vybrané miesto na Vašom pevnom disku a začnite inštaláciu jeho spustením.
1.1 Inštalácia programu
Spustíte inštalačný súbor MetaTrader-FIX.exe.
Pokračujte kliknutím na tlačidlo Run (Povoliť).
3/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Vyberte požadovaný inštalačný jazyk z ponuky a kliknite na tlačidlo Next > (Ďalší >).
Kliknite na tlačidlo Next > (Ďalší >).
Po prečítaní jednotlivých ustanovení licenčných podmienok, zaškrtnite políčko „Áno, súhlasím s
4/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
licenčnými podmienkami“ a kliknite na tlačidlo Next > (Ďalší >).
Odporúčame ponechať pôvodné nastavenia. V prípade, že si prajete aplikáciu nainštalovať do iného
adresára, vyberte cestu pomocou tlačidla Browse… (Prechádzať..., Nalistovať...). Pokračujte kliknutím
na tlačidlo Next > (Ďalší >).
Pokiaľ sa jedná o „update“ aplikácie, zobrazí sa toto hlásenie. Potvrďte hlášku tlačidlom Yes (Áno).
Aplikácia sa Vám zaktualizuje, pričom všetky účty a prihlasovacie údaje ostanú zachované.
Ponechajte pôvodné nastavenia alebo si zvoľte iné meno programovej skupiny. Kliknite na tlačidlo
5/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Next > (Ďalší >).
Teraz je už všetko pripravené na inštaláciu a môžete pokračovať kliknutím na tlačidlo Next > (Ďalší
>).
V tejto fáze sa už inštalujú súbory obchodnej platformy MetaTrader. Pre prerušenie procesu použite
tlačidlo Storno.
6/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Kliknite na tlačidlo OK. Inštalácia je úspešne ukončená a bude spustená platforma MetaTrader. Uistite
sa, že máte aktívne pripojenie na Internet.
1.2 Registrácia nového účtu (demo)
Pre založenie nového demo účtu si stačí na hlavnej stránke www.xtb.sk kliknúť na „Demo účet“,
vyplniť základné kontaktné údaje a vybrať produkt, teda typ demo účtu, ktorý chcete vytvoriť.
Po vyplnení týchto údajov sa Vám zobrazí text, potvrdzujúci, že vytvorenie nového demo účtu
prebehlo v poriadku.
Za krátky okamih obdržíte email s prihlasovacími údajmi k novému demo účtu, kde zároveň nájdete aj
odkazy na inštalačné súbory pre všetky obchodné platformy.
Nový demo účet spustíte otvorením platformy MetaTrader a kliknutím na Súbor -> Prihlásenie, kde
vyplníte zaslané prihlasovacie údaje.
7/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Zvoľte server XTrade-MT4 Demo a kliknite na tlačidlo Prihlásenie. Pokiaľ všetko prebehlo správne,
mali by sa otvoriť grafy obchodovateľných inštrumentov s aktuálnymi cenami.
Pozor: Pre zriadenie reálneho účtu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle
+421 220 512 550, alebo emailom na adresu [email protected]
1.3 Prihlásenie k už existujúcemu účtu (demo/real)
Ak ste aplikáciu iba aktualizovali, Vaše prihlasovacie údaje zostali zachované a nie je nutné sa
prihlasovať na už existujúci účet. Avšak, ak sa jedná o novú inštaláciu investičnej platformy, je nutné
sa pred používaním už existujúceho účtu prihlásiť.
Pokiaľ ešte MetaTrader nemáte spustený, učiňte tak.
8/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
V menu Súbor vyberte položku Prihlásenie.
Vyplňte Vaše prihlasovacie údaje, vyberte server XTradeSK-MT4 Demo a kliknite na tlačidlo
Prihlásenie. Pre uloženie prihlasovacích údajov zaškrtnite políčko „Uložiť informácie o účte“. V prípade,
že tak neurobíte, platforma si vždy po spustení bude pýtať Vaše prihlasovacie údaje. Pokiaľ sa v
pravom dolnom rohu platformy objaví hlásenie „Chybný účet“, zadali ste nesprávny login, heslo alebo
server.
Pozor: Pre prihlásenie na reálny účet v položke Server vyberte XTradeSK-Real.
2. Pracovné prostredie MetaTrader
9/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
1 – Okno Sledovanie trhu zobrazuje aktuálne cenové kotácie a graf tikov.
2 – Okno Navigátor zobrazuje počet a typ nastavených účtov v platforme, technické ukazovatele,
stratégie, vlastné ukazovatele a skripty, ktoré má užívateľ k dispozícii.
3 – Lišta Nástrojov ponúka najviac používané funkcie programu ihneď k použitiu.
4 – Okno Grafu zobrazuje graf zvoleného inštrumentu, technické ukazovatele a iné veličiny potrebné k
analýze trhu.
5 – Okno Oscilátora/indikátora - časť okna Graf zobrazuje oscilátory a iné technické ukazovatele.
6 – Okno Terminál zobrazuje aktuálnu hodnotu portfólia resp. otvorené obchody, histórii účtu, poštovú
schránku, spravodajstvo a iné.
10/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
2.1 Okno Sledovanie trhu
Okno Sledovanie trhu je štandardne umiestenie po ľavej strane obchodnej platformy a v prípade
štandardného demo účtu platného 60 dní. Zobrazuje kompletný zoznam ponúkaných inštrumentov,
vrátane komodít a akcií.
Ďalej okno Sledovanie trhu zobrazuje v reálnom čase cenu Dopytu, cenu Ponuky, Maximum a
Minimum za posledných 24 hodín a Čas
poslednej zmeny.
Pre zobrazenie kompletnej sady údajov kliknite
pravým tlačidlom myši na akýkoľvek inštrument
v okne Sledovanie trhu, zobrazí sa Vám
ponuka, kde vyberiete požadované dáta:


Maximum/Minimum
Čas
Nápoveda: Systém ponuky aktivovanej
pravým tlačidlom myši funguje v rámci celej
platformy MetaTrader.
11/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Sekcia Symboly
Nový pokyn (F9)
Týmto aktivujete nový pokyn pre nákup alebo predaj daného inštrumentu,
vrátane čakajúcich pokynov. Pre viac informácií viď podkapitola Nový Pokyn.
Okno grafu
Otvorte okno grafu k danému inštrumentu.
Nápoveda: Nezabudnite, že je možné mať otvorených viac grafov na rovnaký
inštrument. Toto Vám umožní použiť rôzne ukazovatele a nestratiť prehľad.
Tikový graf
Zobrazí graf tikov k danému inštrumentu
Skryť
Odstráni daný inštrument z ponuky
Skryť všetko
Odstráni všetky inštrumenty z ponuky okrem definovanej sady
Ukázať všetko
Zobrazí všetky symboly
Nápoveda: Po rozšírení základného demo účtu na plnohodnotnú ponuku je
nutné pre zobrazenie všetkých symbolov použiť túto funkciu.
Symboly
Zobrazí ponuku Symbolov a ich nastavenie.
Sady
Každý užívateľ má možnosť definovať si svoju vlastnú sadu obľúbených
inštrumentov, ktoré sa zobrazujú v okne Sledovanie trhu. Štandardne je
prednastavená sada Forex, kompletná ponuka inštrumentov (konkrétne
menových párov) je obsiahnutá v sade Forexall.
Maximum/Minimum
Zobrazí maximálnu a minimálnu cenovú hladinu za posledných 24 hodín.
Čas
Posledný čas zmeny.
Automatická úprava
Automaticky mení šírku stĺpcov pri zmenách veľkosti okna Sledovanie trhu
Mriežka
Zobrazuje mriežku v okne
Okno cien
Aktivuje nové okno, ktoré je možné použiť pre zobrazovanie cien.
Nápoveda: Toto okno je možné zobrazovať vždy navrchu a mať tak aktuálny
prehľad o cenách na trhu.
Okno Symboly
V okne Symboly má užívateľ možnosť spravovať kompletný zoznam dostupných inštrumentov, ktoré
sú rozdelené podľa klasifikácie investičného nástroja. K dostupným možnostiam patria:



Ukázať/Skryť inštrument v ponuke okna Sledovanie trhu
Zobraziť Vlastnosti daného inštrumentu
V názve inštrumentu je (väčšinou) vidieť pôvod bázického inštrumentu
12/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Zvolením inštrumentu a následným zobrazením vlastností inštrumentu tlačidlom Vlastnosti sa nám
zobrazí nasledujúce okno.
Spread
Spread v bodoch
Počet desatinných miest (Čísla)
Počet desatinných miest denominácie daného inštrumentu
Minimálna odchýlka limitnej ceny
v bodoch (Úroveň stropu)
Minimálny počet bodov potrebných k nastaveniu limitných
príkazov
Nápoveda: Limitné príkazy sú zastavenie strát (stop/loss),
realizácia zisku (take/profit) a všetky čakajúce objednávky.
Čakajúce pokyny sú platné do zrušenia
Nastavenie časovej platnosti čakajúcich pokynov na danom
inštrumente
Nápoveda: Všetky pokyny sú platné po dobu jedného roka,
pokiaľ nie je špecifikované inak.
Veľkosť kontraktu
Nominálna hodnota kontraktu.
Mód kalkulácie zisku
Druh algoritmu použitého pre výpočet zisku/strát
Typ Swapu
Mód kalkulácie swapových bodov
13/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Dlhá pozícia v Swape
Hodnota swapu za 24 hodín v bodoch
Krátka pozícia v Swape
Hodnota swapu za 24 hodín v bodoch
Mód kalkulácie marže
Druh algoritmu použitého pre výpočet marže (margin)
Zabezpečenie marže (Hedge marže)
Hladina upozornení v prípade nedostatku finančných prostriedkov
Nápoveda: Jedná sa o 50% nominálnej hodnoty kontraktu.
Sekcia Tikový graf
Nový pokyn (F9)
Týmto aktivujete nový pokyn pre nákup alebo predaj daného inštrumentu,
vrátane čakajúcich pokynov
Okno grafu
Otvoíte okno grafu k danému inštrumentu.
Nápoveda: Nezabudnite, že je možné mať otvorených viac grafov na rovnaký
inštrument. Toto Vám umožní použiť rôzne ukazovatele a nestratiť prehľad.
Čiara Ask
Zobrazí hladinu ponuky v grafe
Mriežka
Zobrazuje mriežku v okne
2.2 Okno Navigátor
Okno navigátor slúži ako centrálny panel k obsluhe účtov, ukazovateľov, stratégií, vlastných
ukazovateľov a skriptov. Vďaka prehľadnej stromovej
štruktúre je užívateľ pohodlne a jednoducho oboznámený
s požadovanými dátami.
Okno disponuje dvoma záložkami:


Bežný
Obľúbené položky
14/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Sekcia Účty
V prípade, že si prajete administrovať už registrovaný účet v investičnej platforme, kliknite pravým
tlačidlom myši priamo na daný účet. Zobrazí sa nasledujúca ponuka:
Prihlásenie
Prihlási Vás k danému účtu
Vymazať
Vymaže daný účet z platformy, bude nutné opätovné zadanie prihlasovacích
údajov
Pridať k obľúbeným
Vloží daný účet/položku do záložky obľúbených
Sekcia Indikátory
Kompletný zoznam technických ukazovateľov Vám umožňuje pohodlne tieto ukazovatele preťahovať
do grafov (drag & drop) a tým využívať potenciál technickej analýzy. V základnej forme sú k dispozícii
nasledujúce ukazovatele:
15/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Accumulation-Distribution
Alligator
Average Directional Movement Index
Average True Range
Awesome Oscillator
Bears Power
Bulls Power
Bollinger Bands
Commodity Channel Index (CCI)
DeMarker
Envelopes
Force Index
Fractals
Gator Oscillator
Ichimoku Kinko Hyo
Market Facilitation Index
Momentum
Money Flow Index
Moving Average
Moving Average Convergence/Divergence (MACD)
On Balance Volume
Parabolic SAR
Relative Strenght Index (RSI)
Relative Vigor Index
Standard Deviation
Stochastic Oscillator
Volumes
Williams' Percent Range
Pre viac informácií ohľadom technických indikátorov prosím navštívte naše stránky kliknutím tu.
Po zobrazení ponuky pravým tlačidlom myši sú k dispozícii nasledujúce voľby:
Pridať do grafu
Pridať k obľúbeným
Nastaviť klávesovú skratku
Pridá daný technický ukazovateľ do aktívneho grafu
Pridá technický ukazovateľ do záložky Obľúbené položky
Nastaví klávesovú skratku pre ďalšie využitie, pridávanie do grafov
Sekcia Expertní poradcovia (Stratégie)
V obchodnej aplikácii MetaTrader štandardne nájdete dve použiteľné stratégie. Jedná sa o stratégie
MACD a Moving Average. Tieto ukážky je možné samozrejme použiť a budú funkčné na všetkých
účtoch okrem súťažných v priebehu súťaže.
16/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Nápoveda: Ako spoznáte, že stratégia funguje? Investičná platforma podáva správy o zmenách,
resp. zapnutí stratégie v okne Terminál, a to v sekcii Denník. Alternatívne sa Vám v okne grafu v
pravom hornom rohu zobrazí tvár s úsmevom a zároveň tlačidlo „Expertní poradcovia“ na hlavnom
paneli nástrojov bude aktívne.
Pozor: Stratégie pre MetaTrader sú zaujímavou a komplexnou záležitosťou a aby bolo
možné vytvárať automatické obchodné systémy, je nutné ovládať programovací jazyk
MQL v rámci MetaEditora 4.0 (AOS). Touto problematikou sa v tomto návode zaoberať
nebudeme.
Po zobrazení ponuky pravým tlačidlom myši je nám k dispozícii nasledujúce:
Pripojiť ku grafu
Modifikovať
Vymazať
Vytvoriť
Pridať k obľúbeným
Nastaviť skratky
Online library
Pridá danú stratégiu do aktívneho grafu
Možnosti zmien stratégie
Odstráni danú stratégiu z ponuky
Možnosť vytvorenia vlastnej stratégie
Pridá stratégiu do záložky Obľúbené položky
Nastaví klávesovú skratku pre ďalšie využitie, pridávanie do grafov
Online knižnica
17/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Sekcia Upraviteľné (vlastné) indikátory
MetaTrader je veľmi flexibilná investičná platforma. V rámci základnej funkcionality umožňuje jeho
užívateľom vytvárať nie len AOS, ale aj individuálne ukazovatele, ktoré je možné modifikovať k
vlastnej spokojnosti.
Pozor: Vlastné ukazovatele pre MetaTrader sú veľmi komplexnou záležitosťou a aby bolo
možné vytvárať svoje vlastné ukazovatele, je nutné ovládať programovací jazyk MQL v
rámci MetaEditora 4.0. Touto problematikou sa v tomto návode zaoberať nebudeme.
Po zobrazení ponuky pravým tlačidlom myši sú k dispozícii nasledujúce voľby:
Pripojiť ku grafu
Modifikovať
Vamazať
Vytvoriť
Pridať k obľúbeným
Nastaviť skratky
Online library
Pridá daný technický ukazovateľ do aktívneho grafu
Možnosti zmien ukazovateľa
Odstráni daný ukazovateľ z ponuky
Možnosť vytvorenia svojho vlastného ukazovateľa
Pridá technický ukazovateľ do záložky Obľúbené položky
Nastaví klávesovú skratku pre ďalšie využitie, pridávanie do grafov
Online knižnica
18/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Sekcia Skripty
V tejto sekcii sú zobrazené skripty, ktoré zaisťujú exekúciu AOS, respektíve potrebné doplnkové
programy pre využitie stratégií.
Pozor: Skripty pre MetaTrader sú veľmi komplexnou záležitosťou a aby bolo možné
vytvárať vlastné skripty, je nutné ovládať programovací jazyk MQL v rámci MetaEditora
4.0. Touto problematikou sa v tomto návode zaoberať nebudeme.
Po zobrazení ponuky pravým tlačidlom myši sú nám k dispozícii nasledujúce možnosti:
Pripojiť ku grafu
Modifikovať
Vymazať
Vytvoriť
Pridať k obľúbeným
Nastaviť skratky
Online library
Pridá daný skript do aktívneho grafu
Možnosti zmien skriptu
Odstráni daný skript z ponuky
Možnosť vytvorenia svojho vlastného ukazovateľa/skriptu
Pridá skript do záložky Obľúbené položky
Nastaví klávesovú skratku pre ďalšie využitie, pridávanie do grafov
Online knižnica
19/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
2.3 Hlavná nástrojová lišta
Hlavná nástrojová lišta sa štandardne skladá zo štyroch separátnych panelov. Pozrime sa, aké funkčné
tlačidlá táto lišta obsahuje.
Štandard
Nový graf
Všetky inštrumenty sú rozdelené podľa klasifikácie. Stačí si z ponuky vybrať požadovaný inštrument a
tento Vám bude zobrazený v novom grafe.
Nápoveda: Nezabudnite, že je možné mať otvorených viac grafov na rovnaký inštrument. Toto Vám
umožní použiť rôzne ukazovatele a komplexne tak analyzovať súčasnú trhovú situáciu.
Profily a ich administrácia
20/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Ďalší profil (Ctrl+F5)
Predchádzajúci
profil (Shift+F5)
Uložiť profil ako...
Odstrániť profil
Default/British Pound/atď.
Opakovaným výberom tejto funkcie Vám budú grafy zobrazované v profiloch,
ktoré máte uložené.
Zobrazí predchádzajúci uložený profil.
Aktuálne nastavenie zobrazovaných grafov, vrátane indikátorov je možné
uložiť ako profil. Aktiváciou uloženého profilu dôjde k zobrazeniu uloženého
nastavenia.
Odstráni uložený profil.
Uložené profily, rýchla voľba.
Sledovanie trhu
Zobrazí alebo vypne okno Sledovanie trhu
Dátové okno
Zobrazí alebo vypne Dátové okno (okno údajov)
Okno zobrazuje údaje o aktívnom grafe inštrumentu. Zobrazujú sa tu základné trhové dáta v dvoch
stĺpcoch. Prvý stĺpec reprezentuje posledné zaznamenané údaje (závisí na zvolenej časovej perióde, tu
H4), druhý, historický okamih, ktorý sme v grafe zvolili, respektíve úroveň aktuálneho kurzoru myši.
Okno údajov taktiež zobrazuje dáta k zvoleným technickým ukazovateľom, ktoré máme zobrazené na
aktívnom grafe.
21/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Date
Time
Open
High
Low
Close
Volume
Dátum
Čas
Otváracia cena
Maximum
Minimum
Zatváracia cena
Objem zmien
Navigátor
Zobrazí alebo vypne okno Navigátor
Terminál
Zobrazí alebo vypne okno Terminál
Tester stratégií
Zobrazí alebo vypne okno Tester stratégií
Pozor: Tester stratégií pre MetaTrader je súčasťou AOS. Touto problematikou sa v tomto
návode zaoberať nebudeme.
Nová objednávka
Otvorí okno Nová objednávka
MetaEditor
Spustí program MetaEditor 4.0
Expertní poradcovia
22/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Aktivuje, resp. spustí alebo vypne stratégie. Stratégie sa spustia globálne, t.j. na všetkých grafoch.
Grafy
Stĺpcový graf
Zobrazí aktívny graf v stĺpcovom formáte.
Sviečkový graf
Zobrazí aktívny graf v sviečkovom formáte.
Čiarový graf
Zobrazí aktívny graf v čiarovom formáte.
Zväčšiť
Priblíži aktívny graf.
Zmenšiť
Oddiali aktívny graf.
Automatické rolovanie
Otvorené grafy sú automaticky obnovované a prekresľované podľa reálnej situácie na trhu.
Nápoveda: Po vypnutí tejto funkcie zostávajú grafy statické a je možné s nimi pohodlne pracovať pri
analyzovaní trhu (aj do histórie).
Posunutie grafu
Táto funkcia spôsobuje, že posledná hodnota vykreslená v grafe (pravá strana krivky) je vykresľovaná
s odstupom od osi y zobrazujúcej aktuálnu cenu inštrumentu alebo hodnotu technického indikátora.
Nápoveda: Po zapnutí tejto funkcie v kombinácii s funkciou „Automatické rolovanie“ zostávajú grafy
statické a je možné s nimi pohodlne pracovať pri predpovedaní budúceho trendu atď.
Indikátory
23/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Toto tlačidlo Vám ponúkne dostupné ukazovatele technickej analýzy, ktoré je možné pridať do
aktívneho grafu. Ponuka zobrazuje 6 najpoužívanejších indikátorov a ďalej sú indikátory zoskupené do
skupín podľa typu.
Obdobia
Tu si môžeme vybrať časovú periódu, v ktorej sa bude zobrazovať aktívny graf. Na výber je obdobie
od jednominútového časového rámca až po mesačný.
Šablóny
24/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Aktívny graf je možné zobraziť s jedným z najpopulárnejších nastavení indikátorov technické analýzy.
Výberom prednastavenej šablóny sa aktívny graf zobrazí v novom vykreslení.
Pozor: Aplikáciou šablón sa všetky existujúce nastavenia grafu nenávratne stratia.
Uložiť šablónu
Odstrániť šablónu
ADX/BollingerBands/atď.
Uloží nastavenie aktívneho grafu.
Nápoveda: Šablóny je možné i ukladať! Vytvorte si svoje obľúbené
nastavenie a uložte si ho ako šablónu. Toto Vám zaručí rýchlu aplikáciu
formátovania na akýkoľvek graf, ktorý si necháte zobraziť.
Odstráni šablónu z ponuky
Preddefinované šablóny
Trendová analýza
Nástroje zoskupené na tejto lište slúžia k zakresľovaniu dôležitých míľnikov a hladín v grafoch
zobrazovaných platformou.
Kurzor
Všeobecný nástroj na výber, selekciu prvkov v grafe alebo ich posun.
Nápoveda: Kombinácia kurzoru s kliknutím a držaním ľavého tlačidla myši Vám umožní pohodlný
posun zobrazovanej plochy grafu v čase. Podmienkou je, že kurzor bude samozrejme nad plochou
grafu.
25/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Krížik (Crosshair)
Krížik slúži k presnej identifikácii bodu v grafe. Zvolením tejto funkcie bude na grafe zobrazený
namiesto kurzoru myši krížik a dve navigačné osi, x a y.
Nápoveda: Kliknite na ľavé tlačidlo myši, podržte a ťahajte a zobrazí sa Vám „pravítko“, ktoré meria
počet stĺpcov/sviečok a rozdiel v bodoch. Funkciu crosshair (krížik) je možné tiež aktivovať kliknutím
na „rolovacie“ tlačidlo (prostredné koliesko) myši.
Vertikálna čiara
Zakreslí do aktívneho grafu vertikálnu čiaru.
Horizontálna čiara
Zakreslí do aktívneho grafu horizontálnu čiaru.
Trendová čiara
Pomocou tejto funkcie zakreslíte do aktívneho grafu trendovú čiaru podľa Vašich potrieb. Čiary je
možné kresliť všetkými smermi.
Ekvidistančný kanál
Zakreslí do aktívneho grafu ekvidistančný kanál. Jedná sa o dve trendové čiary zobrazujúce kanál, v
ktorom sa pohybuje trhová cena inštrumentu.
Fibonacciho ústup
Do aktívneho grafu vloží Fibonacciho hladiny spätného pohybu.
Text
Pomocou tejto funkcie je Vám umožnené vkladať do grafu textové popisy.
Textové návestie
Umožní Vám do grafu vložiť textový popis.
26/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Šípky
Z ponuky tohto tlačidla je možné si vybrať niekoľko znakov, ktoré sa dajú vložiť do aktívneho grafu.
Výberom položky „Vymazať všetky šípky“ zmažete všetky vložené znaky v aktívnom grafe.
Obdobie (Periodicita)
Táto nástrojová lišta nám umožňuje rýchle a pohodlné prepínanie časovej periódy aktívneho grafu. Je
možné si zvoliť rôzne periódy podľa potrieb.
M1
M5
M15
M30
H1
H4
D1
W1
MN
1 minúta
5 minút
15 minút
30 minút
1 hodina
4 hodiny
Deň
Týždeň
Mesiac
27/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
2.4 Okno Grafu
Okno grafu zobrazuje vývoj ceny daného inštrumentu a aplikované indikátory technickej analýzy. Graf
ceny je štandardne zobrazovaný v hornej časti okna, technické ukazovatele (väčšinou oscilátory) sú
zobrazované v spodnej časti okna. Niektoré indikátory, napríklad kĺzavý priemer, sa vykresľuje priamo
do grafu vývoja ceny inštrumentu.
Pozor: Všetky grafy sú vykresľované podľa ceny dopytovej, t.j. v prípade dlhej pozície
(nákup) je to cena, za ktorú investor môže svoje pozície odpredať. Pri otvorení krátkej
pozície (predaj) je odkúpna cena ponuková, preto pre získanie ceny, za ktorú bol pokyn
realizovaný je nutné k cene dopytovej, cene zobrazovanej v grafe, pripočítať spread.
Po kliknutí pravým tlačidlom myši do okna Graf bude zobrazená nasledujúca ponuka.
28/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Obchodovanie
Nová objednávka (F9) – Otvorí okno pre podanie nového pokynu.
Kúpiť stop na [cena] / Kúpiť limit na [cena] – Otvorí okno pre podanie
čakajúceho pokynu na zobrazenej cenovej hladine.
Predať limit na [cena] / Predať stop na [cena] – Otvorí okno pre podanie
čakajúceho pokynu na zobrazenej cenovej hladine.
Nápoveda: Cena zobrazená je odvodená od miesta v grafe, na ktorom ste
zrealizovali otvorenie ponuky.
Expertní poradcovia
Pri aplikovanej stratégii je
možnosť zobraziť vlastnosti stratégie (F7),
stratégiu odstrániť alebo spustiť Tester stratégií (F6).
Indikátory zoznam (Ctrl+I)
V otvorenom okne môžeme pohodlne upravovať alebo odstraňovať aplikované
technické ukazovatele v aktívnom grafe.
Obnoviť
Aktualizuje graf podľa reálnych trhových cien.
Automatické usporiadanie
(Ctrl+A)
Automaticky mení šírku stĺpcov pri zmenách veľkosti okna.
Mriežka (Ctrl+G)
Zobrazuje mriežku v okne.
Objem (Ctrl+L)
Zobrazí v aktívnom grafe objem.
Nápoveda: Objem reprezentuje počet zmien ceny v danej perióde, nejedná
sa o objem vyjadrený v menovej jednotke.
29/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Priblíženie (+)
Priblíži aktívny graf.
Oddialenie (-)
Oddiali aktívny graf.
Uložiť ako obrázok
Dovolí užívateľovi uložiť aktívny graf ako súbor na lokálny počítač.
Zobrazovanú plochu je možné uložiť tak ako je, alebo je možné špecifikovať
veľkosť obrázka.
Vytlačiť náhľad
Zobrazí náhľad stránky pre prípad tlače.
Vytlačiť (Ctrl+P)
Zobrazí okno pre tlač.
Vlastnosti (F8)
Zobrazí okno vlastností aktívneho grafu.
V okne vlastnosti grafu je možné nastavovať vzhľad a iné možnosti zobrazovanej plochy. Poďme sa
pozrieť, čo všetko nám možnosti ponúkajú.
Graf Offline
Povoľte túto možnosť a aktívny graf prestane byť prekresľovaný podľa
aktuálnej situácie na trhu. Graf je možné neskôr otvoriť ako bez pripojenia. Po
vypnutí tejto možnosti sa všetko vráti do normálu.
Graf na popredí
Zobrazí graf nad indikátormi technickej analýzy.
Posun grafu
Táto funkcia spôsobuje, že posledná hodnota vykreslená v grafe (pravá strana
krivky) je vykresľovaná s odstupom od osi y zobrazujúcej aktuálnu cenu
inštrumentu alebo hodnotu technického indikátora.
Nápoveda: Po zapnutí tejto funkcie v kombinácii s funkciou „Automatický
posun“ zostávajú grafy statické a je možné s nimi pohodlne pracovať pri
predpovedaní budúceho trendu atd.
30/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Automatické rolovanie grafu Otvorené grafy sú automaticky obnovované a prekresľované podľa reálnej
situácie na trhu.
Nápoveda: Po vypnutí tejto funkcie zostávajú grafy statické a je možné s nimi
pohodlne pracovať pri analyzovaní trhu.
Fixná škála 1:1
Zobrazí graf jedna k jednej
Fixná škála
Je možné nastaviť maximum a minimum, medzi ktorými bude graf vykreslený.
Ukázať OHLC
Zobrazí cenové hladiny v grafe.




Otváracia cena (Open)
Maximum (High)
Minimum (Low)
Zatváracia cena (Close)
Nápoveda: Hladiny sa zobrazujú v ľavom hornom rohu grafu vedľa symbolu
inštrumentu, ale tiež po pridržaní kurzora myši v grafe na zatváracej hladine
stĺpca/sviečky.
Ukázať čiaru ASK
Zobrazí hladinu ponuky v grafe.
Ukázať oddeľovače období
Rozdelí aktívnu plochu grafu v závislosti na zobrazenej časovej perióde.
Ukázať mriežku
Zobrazí mriežku v aktívnom grafe.
Ukázať objem
Zobrazí v aktívnom grafe objem.
Nápoveda: Objem reprezentuje počet zmien ceny v danej perióde, nejedná
sa o objem vyjadrený v menovej jednotke.
Ukázať opis objektov
Zobrazí prípadný popis použitých nástrojov v aktívnom grafe.
Investičná platforma MetaTrader ponúka tri preddefinované farebné štýly grafov.



Žltá na čiernej (Yellow On Black)
Zelená na čiernej (Green On Black)
Čierna na bielej (Black On White)
Každý graf je možné zobraziť v inej farebnej kombinácii, respektíve v pravej časti záložky Farby je
31/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
možné definovať všetky farby a nie je nutné sa držať preddefinovaných štýlov.
2.5 Okno Terminál
Okno Terminál zobrazuje základné údaje o Vašom účte. Sú tu k dispozícii informácie o Vašom
finančnom stave a otvorených pozíciách, ich reálny stav, história účtu, poštová schránka a iné.
Pozor: Informácie ohľadom obchodov, respektíve pozícií (záložka Obchodovanie) a
história účtu (záložka História účtu) sa ukladajú na serveri. Výhodou tohto riešenia je, že
môžete mať viac inštalácií investičnej platformy a využívať rovnaký účet. Ostatné
informácie sú ukladané lokálne, preto nemigrujú a nie je ich možné používať na viacerých
počítačoch naraz.
Záložka Obchodovanie
Záložka Obchodovanie obsahuje informácie o hodnote Vášho účtu. Štandardne sú k dispozícii
nasledujúce stĺpce:
Objednávka
Čas
Typ
Zobrazuje druh pokynu. Každý pokyn má svoju vlastnú ikonu, podľa ktorej je
možné rozoznať, o aký druh pozície sa jedná.
Dátum a presný čas otvorenia pozície
Zobrazuje informáciu ohľadom typu pokynu. Investičná platforma rozoznáva
tieto pokyny:
 nákup (buy)
 predaj (sell)
 nákup (limit) (buy (limit))
 predaj (limit) (sell (limit))
 nákup (stop) (buy (limit))
 predaj (stop) (sell (limit))
32/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Loty
Symbol
Cena
S/L
T/P
Cena
Swap
Zisk
Objem pozície začína na 0.03 a 0.1 lotu na maximálnu veľkosť 50 lotov. Pre
viac informácií prosím nahliadnite do „Špecifikačnej tabuľky finančných
nástrojov“
Názov držaného inštrumentu v pozícii
Cena, za ktorú bol pokyn zrealizovaný (otvorený)
Cenová hladina, na ktorej sme stanovili zastavenie strát (stop loss).
Nápoveda: V prípade, že si nastavíte „Trailing stop“, bude táto hodnota rôzne
farebne zvýraznená. Tieto farby signalizujú pozíciu reálnej ceny voči
nastavenej hladine „Trailing stop“.
Cenová hladina, na ktorej sme definovali realizáciu zisku (take profit).
Aktuálna trhová cena.
Tu sa zobrazuje hodnota alebo počet swapových bodov, ktorými je otvorená
pozícia zaťažená. Pre viac informácií ohľadom swapových bodov kliknte tu.
Zobrazuje ziskovosť otvorenej pozície.
Nápoveda: Hodnoty zobrazované v tomto stĺpci nezahŕňajú swapové body.
Kliknutím pravým tlačidlom myši na otvorenú pozíciu Vám bude ponúknuté nasledovné menu.
Nová objednávka (F9)
Uzavri pozíciu
Zmeň alebo vymaž pozíciu
Otvorí okno pre podanie nového pokynu.
Otvorí okno pre zatvorenie pokynu s predvyplnenými údajmi o pozícii.
Otvorí okno pre upravenie pokynu, respektíve hladiny realizácie strát (stoploss) a realizácie zisku (tak-profit).
33/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Trailing Stop
Nastaví funkciu Trailing Stop pre zvolenú pozíciu.
Nápoveda: Trailing Stop je možné nastaviť len pri pozícii s definovanou
hladinou realizácie strát (stop-loss).
Vymazať všetko – Odstráni nastavené Trailing Stop(y) pri všetkých otvorených
pozíciách
Žiadny – Odstráni nastavený Trailing Stop pri vybranej pozícii
15...85 bodov – Nastaví požadovanú hladinu od minimálnych 15 bodov až po
85 bodov
Vlastný – Možnosť nastaviť si vlastnú hladinu
Pozor: Minimálne hladiny sa líšia v závislosti od inštrumentu!
Zisk
Zobrazí zisk v okne Terminál v požadovanom formáte. K dispozícii sú tri druhy
zobrazenia:
v bodoch – zobrazí zisk v bodoch
v mene obchodu – zobrazí zisk v mene obchodu
v mene depozitu – zobrazí zisk v depozitnej mene (EUR)
Komisia
Zobrazí stĺpček komisia.
Pozor: Avšak spoločnosť XTB SR provízie neúčtuje, a preto tu bude
vždy len 0. Pri obchodovaní s Equity DMA sa v tomto stĺpci bude
zobrazovať príslušná hodnota poplatku za otvorenie/uzavretie
obchodnej pozície.
Daň
Zobrazí stĺpček daní.
Pozor: Avšak spoločnosť XTB SR neregistruje daňové povinnosti
klientov, a preto tu bude vždy len 0.
Poznámka
Zobrazí stĺpček poznámka. Tu sa Vám bude zobrazovať komentár, ktorý ste si
vpísali do pokynu pri jeho zadávaní.
Automatické usporiadanie (A) Automaticky mení šírku stĺpcov pri zmenách veľkosti okna.
Mriežka (G)
Zobrazuje mriežku v okne.
Pod výpisom otvorených pozícií sú ďalej zobrazované údaje k celkovej hodnote účtu, Vášho zaistenia,
blokovanej marže atď. Hodnoty sú vyjadrené v eurách. Čo tieto dáta vlastne znamenajú a ako sa
počítajú?
34/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Zostatok na účte
Zobrazuje finančný zostatok na Vašom účte.
Stav účtu
Zobrazuje celkovú hodnotu Vášho účtu.
Stav účtu = Zostatok na účte + Zisk/Strata z otvorených pozícií
Marža (Margin)
Objem blokovaných prostriedkov potrebných pre otvorenie pozície. Jedná sa o
vratnú zálohu, ktorá je spätne pripísaná na účet klienta po uzatvorení pozície.
Viac informácií nájdete tu.
Pozor: Marža je závislá od výšky depozitu.
Voľná marža
Finančné prostriedky, ktoré je možné použiť pre otvorenie nových pozícií.
Voľná marža = Zostatok na účte – Marža
Úroveň marže
Percentuálne vyjadrenie pomeru Stavu účtu a Marže.
Úroveň marže = Stav účtu / Marža * 100 (%)
Pozor: V prípade, že tento pomer klesne na hranicu 50%, investičná
platforma Vás upozorní na nedostatok prostriedkov zvukom/farebne.
Po dosiahnutí 30% bude na Vašej najstratovejšej pozícii aplikovaný
pokyn margin call, preto Vám bude najstratovejšia pozícia
automaticky uzatvorená. Túto funkciu zabezpečuje automat, vďaka
čomu nehrozí riziko, že by ste sa za normálnych trhových podmienok
dostali na účte do debetu.
Záložka História Účtu
V Histórii účtu má užívateľ k dispozícii kompletnú históriu svojich obchodov.
Objednávka
Čas
Zobrazuje druh pokynu. Každý pokyn má svoju vlastnú ikonu, podľa ktorej je
možné rozoznať, o aký druh pozície sa jedná.
Dátum a presný čas otvorenia pozície
35/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Typ
Zobrazuje informáciu ohľadom typu pokynu. Investičná platforma rozoznáva
tieto pokyny:
 nákup (buy)
 predaj (sell)
 nákup (limit) (buy (limit))
 predaj (limit) (sell (limit))
 nákup (stop) (buy (limit))
 predaj (stop) (sell (limit))
Loty
Objem pozície začína na 0.03 a 0.1 lotu na maximálnu veľkosť 50 lotov. Pre
viac informácií, prosím, nahliadnite do Špecifikačnej tabuľky finančných
nástrojov“
Názov držaného inštrumentu v pozícii
Cena, za ktorú bol pokyn zrealizovaný (otvorený)
Cenová hladina, na ktorej sme stanovili zastavenie strát.
Nápoveda: V prípade, že si nastavíte „Trailing stop“ bude táto hodnota rôzne
farebne zvýraznená. Tieto farby signalizujú pozíciu reálnej ceny voči
nastavenej hladine „Trailing stop“.
Cenová hladina, na ktorej sme definovali realizáciu zisku.
Dátum a presný čas uzatvorenia pozície.
Tu sa zobrazuje hodnota alebo počet swapových bodov, ktorými je otvorená
pozícia zaťažená.
Zobrazuje ziskovosť otvorenej pozície.
Nápoveda: Hodnoty zobrazované v tomto stĺpci už zahŕňajú swapové body
Symbol
Cena
S/L
T/P
Čas
Swap
Zisk
Kliknutím pravým tlačidlom myši na otvorenú pozíciu Vám bude ponúknuté menu.
36/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Zobrazí kompletnú obchodnú históriu účtu
Celková história
Posledné 3 mesiace
Posledný mesiac
Nastaviteľné obdobie
Uložiť ako report
Zobrazí posledné 3 mesiace obchodnej histórie
Zobrazí posledný mesiac obchodnej histórie
Umožní užívateľovi zvoliť si iné obdobie zobrazenia obchodnej histórie
Uloží zobrazenú obchodnú históriu do súboru HTML
Nápoveda: Slúži ako výpis účtu.
Uložiť ako detailný report
Uloží zobrazenú obchodnú históriu do súboru HTML vrátane štatistiky
obchodovania.
Komisia
Zobrazí stĺpček provízie.
Pozor: Avšak spoločnosť XTB SR provízie neúčtuje a preto tu bude
vždy len 0. Pri obchodovaní s Equity DMA sa v tomto stĺpci bude
zobrazovať príslušná hodnota poplatku za otvorenie/uzavretie
obchodnej pozície.
Daň
Zobrazí stĺpček daní.
Pozor: Avšak spoločnosť XTB SR neregistruje daňové povinnosti
klientov a preto položka Daň bude vždy 0.
Poznámka
Zobrazí stĺpček poznámka. Tu sa Vám bude zobrazovať komentár, ktorý ste si
vpísali do pokynu pri jeho zadávaní.
Automatické usporiadanie (A) Automaticky mení šírku stĺpcov pri zmenách veľkosti okna.
Mriežka (G)
Zobrazuje mriežku v okne.
Ďalej sú v záložke História účtu k dispozícii údaje:
Zisk/Strata
Konsolidovaný zisk alebo strata z realizovaných transakcií.
Kredit
Kredit spoločnosť XTB SR neponúka, preto tu bude vždy 0.
Vklad
Súčet všetkých vkladov, t.j. objem prostriedkov, ktoré ste vložili na účet.
Výber
Súčet všetkých výberov, t.j. objem prostriedkov, ktoré ste si vybrali z účtu.
Záložka Správy
Akonáhle je investičná platforma MetaTrader pripojená k serveru a je obchodný deň, užívateľovi sú
automaticky doručované správy z finančných trhov. Tieto správy, respektíve ich hlavičky, sú načítané
platformou v častých intervaloch tak, aby investor bol neustále informovaný o aktuálnom dianí na
finančných trhoch. Spravodajstvo poskytuje agentúra AFX a jedná sa o mix informácií vzťahujúcich sa
37/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
na globálne trhy, rovnako tak poľský a český trh.
Pozor: Demo účty touto funkciou nedisponujú.
Po kliknutí pravým tlačidlom na hlavičku správy, zobrazí sa menu.
Kopírovať
Kategória
Možnosť skopírovať správu do schránky Clipboard
Systém umožňuje zobrazenie a klasifikáciu spravodajstva podľa kategórie.
Kategórie určujú redaktori a nie je možné ich ovplyvniť.
Automatická úprava
Automaticky mení šírku stĺpcov pri zmenách veľkosti okna.
Mriežka
Zobrazuje mriežku v okne.
Po dvojitom kliknutí na hlavičku správy bude zobrazené nové okno s obsahom správy.
38/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Záložka Upozornenia
V záložke Upozornenia sú k dispozícii zvukové či iné upozornenia na dosiahnutie cenových hladín,
ktoré platforma umožňuje stanoviť ako podmienky. Upozornenia je možné si vytvárať, upravovať,
mazať alebo inak meniť.
Kliknutím pravého tlačidla vyvoláme ponuku, ktorá nám ponúka niekoľko možností.
Vytvorenie (Insert)
Vytvoriť nové upozornenie
Zmena (Enter)
Upraviť už existujúce upozornenie
Vymazanie (Delete)
Vymaže existujúce upozornenie
Umožnenie/Off (Space)
Aktivovať alebo vypnúť existujúce upozornenie
Automatická úprava
Automaticky mení šírku stĺpcov pri zmenách veľkosti okna
Mriežka
Zobrazuje mriežku v okne
Editor upozornení sa zobrazí vždy, keď si prajete vytvoriť alebo zmeniť nastavenie existujúceho
upozornenia. V okne je možné definovať všetky možné parametre, ktoré investičná platforma
dovoľuje nastaviť.
Umožniť
Aktivovať alebo vypnúť existujúci alarm
39/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Akcia
Zvuk (Sound) – prehrá zvolený zvuk
Súbor (File) – spustí vybraný súbor
Pošta (Mail) – odošle e-mail na definovanú adresu
Symbol
Výber inštrumentu z ponuky, na ktorý sa má alarm vzťahovať
Podmienka
Dopyt < (Bid <) – cena dopyt je menšia ako nastavená hodnota
Dopyt > (Bid >) – cena dopyt je väčšia ako nastavená hodnota
Ponuka < (Ask <) – cena ponuka je menšia ako nastavená hodnota
Nabídka > (Ask >) – cena ponuka je väčšia ako nastavená hodnota
Čas = (Time = ) – čas sa rovná nastavenej hodnote
Hodnota
Do tohto políčka sa definuje hodnota pre splnenie podmienky. Nastavuje sa tu
buď požadovaná trhová cena (v rovnakom formáte ako v okne „Sledovanie
trhu“ alebo čas).
Zdroj
Tu je možné nadefinovať zvuk, súbor na spustenie po aktivácii alarmu alebo
emailovú adresu, kam MetaTrader zašle upozornenie.
Vypršanie
Doba fungovania upozornenia, respektíve jeho expirácie
Maximum opakovaní
Počet opakovaní upozornenia
Záložka Poštová schránka
Poštovná schránka slúži XTB SR k rozosielaniu dôležitých informácií ohľadom systému MetaTrader,
respektíve ako interná poštovná schránka pre každého registrovaného užívateľa. Schránku si
pravidelne kontrolujte, informácie, ktoré obdržíte, sú vždy považované za dôležité.
Pozor: Poštová schránka nie je ukladaná na serveri, správy sa Vám ukladajú na lokálny
počítač. V prípade, že máte viac inštalácií a používate totožný účet, môže sa Vám stať, že
správu obdržíte len raz. Na druhej strane, v prípade, že máte v rámci platformy
nakonfigurovaných viac účtov, je možné, že rovnakú správu obdržíte viackrát. Je to
spôsobené prihlásením sa na druhý účet, kam bola rovnaká správa tiež doručená. Túto
vlastnosť bohužiaľ nie je možné obísť alebo vypnúť.
40/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Okno správy zobrazuje plnohodnotne v HTML, preto správy môžu obsahovať formátovaný text,
obrázky, zvuky alebo odkazy do siete Internet.
Tlačidlom „Odpovedať“ môžete na danú správu reagovať. Interný e-mail nám bude doručený a
budeme sa snažiť Vám naň čo najrýchlejšie odpovedať.
Nápoveda: Pre bezproblémovú komunikáciu Vám odporúčame používať jeden z našich e-mailov:



[email protected]
otázky obchodného charakteru, zmluvná dokumentácia atď.
[email protected]
otázky týkajúce sa samotnej platformy a obchodovania
[email protected]
registrácia na semináre
Záložka Experti
Záložka Experti zobrazuje podrobné informácie k aplikovaným stratégiám. Informácie sú chronologicky
usporiadané a informujú užívateľov o spustení stratégií, ich automatickej zmene alebo parametroch.
Pozor: Stratégie pre MetaTrader sú zaujímavou a komplexnou záležitosť a aby bolo
možné vytvárať automatické obchodné systémy, je nutné ovládať programovací jazyk
MQL v rámci MetaEditora 4.0 (AOS). Touto problematikou sa v tomto návode zaoberať
nebudeme.
41/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Otvoriť
Kopírovať
Automatické Skrolovanie
Otvorí adresár, v ktorom sú ukladané súbory s históriou stratégií, a to
separátne ku každému obchodnému dňu, v ktorom boli použité.
Skopíruje správu do schránky clipboard.
Automaticky posunie zoznam v prípade novej správy. Nová správa je
zobrazená v hornej časti okna.
Automatická úprava
Automaticky mení šírku stĺpcov pri zmenách veľkosti okna.
Mriežka
Zobrazuje mriežku v okne.
Záložka Denník
Denník má rovnakú funkciu ako záložka stratégie s tým rozdielom, že zobrazuje všetky ostatné
prevádzkové informácie.
Otvoriť
Kopírovať
Automatické Skrolovanie
Automatická úprava
Otvorí adresár, v ktorom sú ukladané súbory s históriou záznamov denníka, a
to separátne ku každému obchodnému dňu.
Skopíruje správu do schránky clipboard.
Automaticky posunie zoznam v prípade novej správy. Nová správa je
zobrazený v hornej časti okna.
Automaticky mení šírku stĺpcov pri zmenách veľkosti okna.
42/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Mriežka
Zobrazuje mriežku v okne.
Po kliknutí na položku „Otvoriť“ sa Vám objaví nasledujúci adresár.
Pozor: Ak budete mať s investičnou platformou nejaký problém, pošlite nám e-mailom
zároveň i posledný súbor, ktorý máte k dispozícii v tomto adresári. Súbor nám čiastočne
umožní analyzovať Váš problém a urýchli tak jeho vybavenie. Textové súbory sú ukladané
podľa kľúča rrrrmmdd, t.j. rok-mesiac-deň.
2.6 Menu
Aplikácia MetaTrader disponuje podľa aplikačných štandardov hornou lištou „pull-down menu“. Tieto
ponuky obsahujú prístup k ďalším funkciám vrátane už opísaných.
Súbor
43/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Nový graf
Všetky inštrumenty sú rozdelené podľa klasifikácie. Stačí si z ponuky vybrať
požadovaný inštrument a ten sa Vám zobrazí do nového grafu.
Nápoveda: Nezabudnite, že je možné mať otvorených viac grafov na rovnaký
inštrument. Toto Vám umožní použiť rôzne ukazovatele a nestratiť prehľad.
Otvoriť Offline
Ponúkne možnosť otvoriť grafy Offline.
Otvoriť vymazané
Otvorí predtým zatvorený graf.
Nápoveda: V prípade, že sa Vám podarí náhodou zavrieť graf, nezúfajte.
Investičná platforma si pamätá posledných niekoľko grafov vrátane nastavení.
Profily
Ďalší profil (F5) – Opakovaným výberom tejto funkcie sa Vám budú
zobrazovať grafy, ktoré máte uložené v profiloch.
Predchádzajúci profil (Shift+F5) – Zobrazí predchádzajúci uložený profil.
Uložiť profil ako... – Aktuálne nastavenie zobrazovaných grafov, vrátane
indikátorov je možné uložiť ako profil. Aktiváciou uloženého profilu dôjde k
zobrazeniu uloženého nastavenia.
Odstrániť – Odstráni uložený profil.
Default/British Pound/atď. – Uložené profily, rýchla voľba.
Zatvoriť
Zatvorí aktívny graf.
Uložiť ako
Uloží hladiny OHLC viazané k aktívnemu grafu vo formáte csv/prn/html k
00:00.
Uložiť ako obrázok
Dovolí užívateľovi uložiť aktívny graf ako súbor na lokálny počítač.
Zobrazovanú plochu je možné uložiť tak, ako je alebo je možné špecifikovať
veľkosť obrázku.
Otvoriť účet
Táto funkcia nie je dostupná, pre založenie účtu použite postup popísaný
v oddiele 1.2.
Prihlásenie
Viď oddiel „Prihlásenie k už existujúcemu účtu (demo/real)“.
Nastavenie tlače
Zobrazí možnosti tlače a nainštalovaných tlačiarní.
Vytlačiť náhľad
Zobrazí náhľad stránky pre prípad tlače.
Vylačiť (Ctr+P)
Zobrazí okno pre tlač.
Zobraziť
44/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Languages (Jazyky)
MetaTrader je štandardne lokalizovaný do slovenského jazyka, ale podporuje i
ďalšie. Pre zmenu jazyka aplikácie, prosím, zvoľte iný jazyk a aplikáciu
reštartujte.
Nástroje
Ponuka umožňuje zapnutie/vypnutie nástrojových líšt. K výberu sú:




Štandard
Grafy
Čiarové indikátory
Periodicita
Stavová lišta
Zapína/vypína zobrazenie stavovej lišty.
Lišta grafov
Zapína/vypína zobrazenie lišty grafov.
Sledovanie trhu (Ctrl+M)
Zapína/vypína okno Sledovanie trhu.
Dátové okno (Ctrl+D)
Zapína/vypína Dátové okno.
Navigátor (Ctrl+N)
Zapína/vypína okno Navigátor.
Terminál (Ctrl+T)
Zapína/vypína okno Terminál.
Tester stratégií (Ctrl+R)
Zapína/vypína okno Tester stratégií.
Celá obrazovka (F11)
Zobrazí okno grafov na celú obrazovku.
45/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Vložiť
Vloží nástroje technickej analýzy alebo nástroje na popis do aktívneho grafu.
Indikátory
Ponuka dáva na výber šesť najpoužívanejších ukazovateľov, ostatné sú
zoskupené do skupín podľa typu.
Moving Average
Accelerator Oscillator
MACD
Average Directional Movement Index
Parabolic SAR
Skupiny:





Čiary
Kanály
Gann
Fibonacci





















Trendové
Oscilátory
Objemy
Bill Williams
Vlastné
Vertikálna čiara
Horizontálna čiara
Trendová čiara
Trendová čiara pod uhlom
Fibonaccihp
Lineárna regresia
Ekvidistančný
Štandardná odchýlka
Gannova čiara
Gannov vejár
Gannova mriežka
Ústup
Časová zóna
Vejár
Oblúky
Predĺženie
46/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Formy
Andrewsove vidly
Obdĺžnik
Trojuholník
Elipsa
Palec hore
Palec dolu
Šípka hore
Šípka dole
Znak Stop
Znak zaškrtnutia
Ľavé návestie ceny
Pravé návestie
Vloží do aktívneho grafu nástroj Andrew's Pitchfork.
Cyklické čiary
Vloží do aktívneho grafu nástroj Cycle Lines.
Text
Pomocou tejto funkcie je Vám umožnené vkladať do grafu textové popisy.
Textové návestie
Umožní Vám do grafu vložiť textový popis.
Šípky











Grafy
Zoznam indikátorov (Ctrl+I) V otvorenom okne je možné pohodlne upravovať alebo odstraňovať
aplikované technické ukazovatele v aktívnom grafe.
47/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Objekty
Obnoviť
Mriežka (Ctrl+G)
Zoznam objektov (Ctrl+B) – Zobrazí okno Aktívnych objektov v aktívnom grafe
Vymazať posledný (Backspace) – Odstráni posledný pridaný objekt
Vymazať celý výber (Delete) – Odstráni označené objekty v grafe
Vymazať všetky Šípky (Delete) – Odstráni všetky šípky v aktívnom grafe
Odoznač všetko – Zruší výber objektov v aktívnom grafe
Vráť späť vymazanie (Ctrl+Z) – Zruší odstránenie posledného objektu
Zobrazí aktívny graf v stĺpcovom formáte.
Zobrazí aktívny graf v sviečkovom formáte.
Zobrazí aktívny graf v čiarovom formáte.
Zobrazí graf v popredí, všetky indikátory sú zobrazované pod vykresleným
grafom.
M1 – Minúta
M5 – 5 minút
M15 – 15 minút
M30 – 30 minút
H1 – 1 hodina
H4 – 4 hodiny
D1 – Deň
W1 – Týždeň
MN – Mesiac
Uložiť šablónu – Uloží nastavenie aktívneho grafu.
Nápoveda: Šablóny je možné i ukladať! Vytvorte si svoje obľúbené
nastavenie a uložte si ho ako šablónu. Toto Vám zaručí rýchlu aplikáciu
formátovania na akýkoľvek graf, ktorý si necháte zobraziť.
Odstrániť šablónu – Odstráni šablónu z ponuky
ADX/BollingerBands/atď. – Preddefinované šablóny
Aktualizuje graf podľa reálnych trhových cien.
Zobrazuje mriežku v okne.
Objem (Ctrl+L)
Zobrazí v aktívnom grafe objem.
Stĺpcový graf (Alt+1)
Sviečky (Alt+2)
Čiarový graf (Alt+3)
Graf v popredí
Periodicita
Šablóna
Nápoveda: Objem reprezentuje počet zmien ceny v danej perióde, nejedná
sa o objem vyjadrený v menovej jednotke.
Automatické rolovanie
Otvorené grafy sú automaticky obnovované a prekresľované podľa reálnej
situácie na trhu.
Nápoveda: Po vypnutí tejto funkcie zostávajú grafy statické a je možné s nimi
pohodlne pracovať pri analyzovaní trhu.
Posun grafu
Táto funkcia spôsobuje, že posledná hodnota vykreslená v grafe (pravá strana
krivky) je vykresľovaná s odstupom od osy y zobrazujúcej aktuálnu cenu
inštrumentu alebo hodnotu technického indikátora.
Nápoveda: Po zapnutí tejto funkcie v kombinácii s funkciou „Automatické
rolovanie“ zostávajú grafy statické a je možné s nimi pohodlne pracovať pri
predpovedaní budúceho trendu atď.
Priblíženie (+)
Priblíži aktívny graf.
Oddialenie (-)
Oddiali aktívny graf.
Krok za krokom (F12)
Posunie aktívny graf o jednu zobrazovanú hodnotu do ľavej strany.
48/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Vlastnosti (F8)
Zobrazí okno vlastností aktívneho grafu.
Zoznam objektov je možné zobraziť klávesovou skratkou Ctr+B.
Sú tu zobrazené všetky objekty pridané do aktívneho grafu. Objekty je možné zobrazovať, editovať
(meniť vlastnosti) alebo odstraňovať.
Nástroje
Nová objednávka (F9)
Otvorí okno k podaniu nového pokynu.
História (F2)
Otvorí okno histórie a umožní užívateľovi stiahnutie historických dát a ich
export.
Globálne premenné (F3)
Zobrazí okno so zoznamom premenných platných pre Tester stratégií, vlastné
indikátory a skripty.
MetaQuotes jazykový editor
(F4)
Možnosti (Ctr+O)
Spustí program pre programovanie v jazyku MQL.
Otvorí možnosti investičnej platformy.
Pozor: Stratégie pre MetaTrader sú komplexnou záležitosťou a aby bolo možné vytvárať
automatické obchodné systémy, je nutné ovládať programovací jazyk MQL v rámci
MetaEditora 4.0 (AOS). Touto problematikou sa v tomto návode zaoberať nebudeme.
49/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Nová objednávka
Symbol
Objem
S/L
T/P
Komentár
Symbol (inštrument), ktorý hodláte nakúpiť alebo predať.
Objem pozície začína na 0.04 a 0.1 lotu až po maximálnu veľkosť 50 lotov. Pre
viac informácií, prosím, nahliadnite do „Špecifikačnej tabuľky finančných
nástrojov“
Nápoveda: Objem 0.1 lotu je platný pre menové páry (FOREX), niektoré
komodity a indexy, objem 0.04 resp. 0.05 lotu je minimálny objem pre ostatné
inštrumenty.
Cenová hladina definujúca zastavenie strát.
Nápoveda: Pri definovaní hladiny je nutné rešpektovať limitné odchýlky. Pre
výpis limitných odchýlok kliknite tu a pre ďalšie informácie ohľadom zastavenia
strát kliknite, prosím, sem.
Cenová hladina definujúca realizáciu zisku.
Nápoveda: Pri definovaní hladiny je nutné rešpektovať limitné odchýlky. Pre
výpis limitných odchýlok kliknite tu a pre ďalšie informácie ohľadom realizácie
zisku kliknite, prosím, sem.
Ku každému pokynu je možné pridať komentár. Komentár slúži na detailnejší
popis pokynu pre budúce referencie.
Pozor: Komentáre nie je možné meniť.
50/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Typ
1.2228/1.2230
Predaj
Nákup
Uzavretie...
Umožnenie maximálnej
odchýlky od kótovanej ceny
Z menu si môžeme vybrať z niekoľkých druhov pokynov:
 Okamžitá exekúcia – Tento typ pokynu je k dispozícii ku všetkým
inštrumentom, pri ktorých je vysoká likvidita. Tlačidlá „Predať“ a
„Kúpiť“ sú aktívne.
 Požiadavka – V prípade, že cena inštrumentu je volatilná alebo si to
vyžaduje trh, cenu je potrebné získať dopredu Táto cena je
garantovaná po dobu 5 sekúnd. Po túto dobu sú tlačidlá „Predať“ a
„Kúpiť“ aktívne, po vypršaní časového limitu je nutné opäť zažiadať o
cenu k realizácii pokynu.
 Čakajúca objednávka – Pokyny s oneskorenou platnosťou, t.j. pokyny,
ktoré vchádzajú na trh až po dosiahnutí cenovej hladiny, ktorá je pri
pokyne nastavená. Pre viac informácií ohľadom čakajúcich pokynov
kliknite sem.
 Buy Limit – Nákup (limit)
 Buy Stop – Nákup (stop)
 Sell Limit – Predaj (limit)
 Sell Stop – Predaj (stop)
 Viacnásobné uzavretie – V prípade, že máte otvorenú hedgingovú
pozíciu, t.j. dlhú (nákup) pozíciu a krátku (predaj) pozíciu, systém
MetaTrader Vám ponúkne možnosť uzatvorenie týchto pozícií súčasne.
 Uzavrieť – Funkcia, ktorá Vám umožní zavrieť hedgingovú pozíciu do
seba. Znamená to, že krátka (predaj) pozícia bude zatvorená
odkúpením dlhej (nákup) pozície, ktorú vlastníte.
Zobrazenie oboch cien, dopyt/ponuka.
Tlačidlo realizujúce predajný pokyn (sell).
Tlačidlo realizujúce nákupný pokyn (buy).
Tlačidlo uzavretie slúži k uzatvoreniu pozície.
Pozor: Pozície je možné uzatvoriť len týmto tlačidlom! V prípade, že máte
otvorenú pozíciu (nákup) a snažíte sa túto pozíciu zavrieť opačným pokynom
(predať), pozícia nebude uzatvorená, dôjde k otvoreniu opačnej pozície a
vznikne takzvaná hedgeová pozícia.
Štandardne je táto možnosť vypnutá, preto odchýlka (slippage) je 0.
Nápoveda: Ak máte pocit, že je trh veľmi volatilný alebo používate pripojenie
s vysokou latenciou (oneskorením), je možné použiť túto funkciu. Funkcia Vám
garantuje realizáciu pokynu v rámci nastaveného bodového limitu, aj napriek
pohybu ceny, ktorý by mohol nastať v priebehu podania pokynu.
51/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Typ
Na cene
Expirácia
Úroveň
Kopírovať
S/L/T/P
Zmena...
Multiple Close By
(Viacnásobné uzavretie)
[inštrument]
Uzatvorené (Uzavretie pozície
[číslo pozície] pozíciou [číslo
pozície]
BuyBuy Limit – Kúpiť (limit)
Buy Stop – Kúpiť (stop)
Sell Limit – Predať (limit)
Sell Stop – Predať (stop)
Limitná cena
Všetky príkazy sú platné jeden rok, pokiaľ nestanovíte inak.




Stanovuje limity zastavenia strát (červená) a realizáciu zisku (modrá) v
bodoch.
Prepočítané limitné hladiny zastavenia strát a realizácie zisku podľa aktuálnej
trhovej ceny. Kliknutím na dané tlačidlo bude hodnota prekopírovaná do
políčok nižšie.
Nápoveda: Pri úprave krátkej pozície (predaj) MetaTrader automaticky
nastavuje limitné úrovne v správnom smere a nie je nutné robiť zložité
výpočty.
Limitné hladiny.
Po vyplnení políčok tlačidlo realizuje zmenu.
Nápoveda: Nie je nutné stanovovať obe úrovne spoločne.
Funkcia Vám umožní zavrieť všetky pozície (jedného inštrumentu) naraz.
Funkcia Vám umožní zavrieť hedgingové pozície do seba.
52/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
História
Centrum histórie ponúka užívateľovi historické dáta, ktoré je možné použiť pre spätnú analýzu alebo
„paper trading“. Dáta je možné stiahnuť vo variabilnej hĺbke, ktorá sa odvíja od zvolenej periódy.
V ľavej časti okna sú zobrazené inštrumenty, ku ktorým je dostupná história. Po zvolení inštrumentu a
periódy, ktorú si prajete stiahnuť, stačí kliknúť na tlačidlo „Stiahnuť (Download)“. V závislosti od
zvoleného množstva dát Vám bude stiahnutá história vývoja trhových cien od roku 1999.
Pozor: Odporúčame sťahovanie realizovať na rýchlom pripojení. Historické dáta sa na
server MQL ukladajú raz týždenne.
Pridať
Umožní užívateľovi pridať záznam.
Editovať
Umožní užívateľovi editovať záznam.
Vymazať
Umožní užívateľovi odstrániť záznam.
Export
Historické dáta je možné exportovať do formátu csv, prn a html.
Import
V prípade, že používate iný dátový zdroj, je možné historické dáta importovať
do investičnej platformy.
Uzavrieť
Zavrie centrum Histórie.
53/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Možnosti
Server
Server, na ktorý sa prihlasujete.
Login
Prihlasovacie meno, respektíve číslo Vášho účtu.
Heslo
Heslo, ktoré slúži k Vašej autorizácii do systému.
Nápoveda: Ak máte pocit, že heslo si nemôžete zapamätať, je možné si ho
zmeniť zadaním nového hesla a potvrdením tlačidla „Zmeniť“.
Automatická konfigurácia
dátového centra
Dátové centrum
Automaticky nakonfiguruje centrum Histórie.
Umožniť proxy server
Zapne proxy server.
MetaTrader je schopný pracovať s inými centrami histórie. Ak bude vypnutá
možnosť automatickej konfigurácie, budete dopytovaný na cestu k Vami
zvolenému centru histórie.
Ponechať osobné nastavenia Uloží prihlasovacie údaje a nastavenie platformy. Neskôr nie je nutné pri
a dáta pri spustení
každom spustení zadávať údaje.
Umožniť DDE server
Investičná platforma je schopná fungovať ako DDE server. Vďaka tomu je
jednoduché využívať reálne dáta aj v iných programoch. Zaškrtnite túto
možnosť pre jej využitie. Viac informácií nájdete tu.
Umožniť správy
Umožní príjem správ (len pre reálne účty).
54/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Ukázať úrovne pozícií
Zobrazí nastavené limity alebo realizačné ceny priamo v grafe.
Ukázať OHLC
Zobrazí v grafe hladiny OHLC.
Ukázať čiaru ASK
Zobrazí v grafe hladinu ponuky.
Ukázať oddeľovače období
Zobrazí v grafe separátory období.
Farebná tlač
Umožní tlačiť vo farbe.
Uložiť vymazané grafy na
opätovné otvorenie
Maximálny počet stĺpcov
Ukladá históriu otvorených grafov.
Maximálny počet stĺpcov (cenových záznamov) ukladaných v histórii.
Nápoveda: Zvýšením kapacity sa zvýšia nároky na Váš systém ale rozšíri sa
hĺbka histórie.
Maximálny počet stĺpcov
Maximálny počet stĺpcov (cenových záznamov) zobrazovaných v grafe.
Ukázať vlastnosti po
vytvorení
Po vložení nového objektu, respektíve indikátora alebo iného nástroja do
aktívneho grafu, investičná platforma zobrazí okno s vlastnosťami vkladaného
objektu.
Vybrať objekt po vytvorení
Po vložení objekt zostane vybraný a je možné s ním manipulovať.
55/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Vytvoriť objekt jednoduchým Štandardne sa objekt v aktívnom grafe dá vybrať dvojitým kliknutím, zvolením
kliknutím
tejto možnosti bude potrebný len jeden.
Citlivosť magnetu
Magnet (kotva) umožňuje vloženie objektu s presnosťou na viac stĺpcov a
ukotviť ho na rôzne hladiny. Zmenou hodnoty zvýšite citlivosť magnetu, t.j.
objekt bude ukotvený na daný bod v prípade, že sa bod nachádza do 10
pixlov.
Predvolený symbol
Nastaví východiskový symbol (inštrument) pre podanie pokynu.
Predvolené loty
Nastaví východiskový objem pre podanie pokynu.
Predvolená odchýlka
Nastaví východiskovú odchýlku (deviation) pre podanie pokynu.
Umožniť expertných
poradcov (okrem
nastaviteľných indikátorov
a skriptov)
Deaktivovať expertov pri
zmene účtu
Deaktivovať expertov pri
zmene profilu
Umožniť živé obchodovanie
Zapne stratégie (expertných poradcov).
Vypne stratégie pri prepnutí na iný účet registrovaný v investičnej platforme.
Vypne stratégie pri prepnutí profilu.
Umožní obchodovanie za pomoci stratégií a skriptov.
56/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Požiadavka manuálnej
konfirmácie
Umožniť import DLL
MetaTrader Vás požiada o potvrdenie akcie vyvolanej aplikáciou stratégie.
Potvrdiť volanie DLL funkcií
MetaTrader Vás požiada o povolenie vždy, keď expert alebo skript použije
funkciu z DLL knižnice
Umožniť import externých
expertov
Povolí/znemožní import stratégií do investičnej platformy.
Umožniť
Povolí/znemožní import rozosielania e-mailov. Táto funkcia slúži k odosielaniu
upozornení alebo informácií vygenerovaných stratégiami alebo upozornením
(alarmom).
SMTP server
Server pre odosielanie pošty.
SMTP login
Prihlasovacie meno (login) k Vášmu SMTP serveru.
SMTP heslo
Prihlasovacie heslo (password) k Vášmu SMTP serveru.
Od
Meno a e-mail odosielateľa.
Do
Meno a e-mail príjemcu.
Umožniť
Povolí/znemožní publikovanie výpisov účtu (obchodnej aktivity) do verejného
adresára cez FTP.
Povolí/znemožní import DLL knižníc, ktoré používajú niektoré stratégie.
57/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Účet
Číslo účtu (demo/real), z ktorého bude generovaný výpis.
Obnoviť každých
Frekvencia nahrávania výpisu na server FTP.
FTP server
Adresa FTP serveru.
FTP cesta
Cesta (path), kam bude správa nahraná.
FTP login
Prihlasovacie meno (login) k Vášmu FTP serveru.
FTP heslo
Prihlasovacie heslo (password) k Vášmu FTP serveru.
Umožniť
Zapne/vypne upozornenie v investičnej platforme.
Udalosť
Udalosť, ku ktorej sa viaže akcia (druh upozornenia).
Akcia
Upozornenie na udalosť. Je možné vybrať zvuky alebo programy, ktoré sa
automaticky spustia.
Okno
Nové okno
Otvorí nové okno grafu.
Kaskáda
Usporiada okná grafov kaskádovite.
Poskladať horizontálne
Usporiada okná grafov horizontálne.
Poskladať vertikálne
Usporiada okná grafov vertikálne.
58/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Upraviť ikony
V prípade, že máte okná grafov minimalizované, táto funkcia Vám tieto okná
usporiada.
[otvorené grafy]
Zoznam otvorených grafov. Značka pri grafe znamená jeho aktívnosť.
Nápoveda
Témy nápovedy
Zobrazí nápovedu pre systém MetaTrader. Nápoveda je k dispozícii v
anglickom alebo ruskom jazyku.
MQL4.community
Odkaz na internetové stránky vývojárov a užívateľov programovacieho jazyka
MQL4.
O programe...
O programe.
59/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Príloha: Klávesové skratky programu MetaTrader
Šípka doľava
posun grafu doľava
Šípka doprava
posun grafu doprava
Šípka nahor
posun grafu doľava
Šípka nadol
posun grafu doprava
Page Up
rýchly posun grafu doľava
Page Down
rýchly posun grafu doprava
Home
posunutie grafu na najstaršie hodnoty
End
posunutie grafu na najnovšie hodnoty
„+“
priblíženie grafu
„-“
oddialenie grafu
Delete
odstránenie všetkých vybraných grafických objektov
Backspace
odstránenie posledného vloženého objektu do grafu
Enter
otvorenie/zatvorenie okna rýchlej navigácie
Esc
uzatvorenie aktuálneho dialógového okna
F1
otvorenie okna Userguide (nápoveda v angličtine)
F2
otvorenie okna História
F3
otvorenie okna Globálne premenné
F4
otvorenie aplikácie MetaEditor
F6
otvorenie Testeru stratégií
F7
otvorenie okna Vlastností danej stratégie, ktorá je aktuálne priložená do grafu
F8
otvorenie okna Vlastností
F9
otvorenie okna Nová objednávka
F10
otvorenie Pop-up cien
F11
zapnutie/vypnutie celej obrazovky grafu
F12
posunie aktuálny graf o jeden krok dopredu
Shift + F12
posune aktuálny graf o jeden krok dozadu
Shift + F5
prepne platformu do predchádzajúceho profilu
Alt + 1
zobrazí Stĺpcový graf
Alt + 2
zobrazí Sviečkový graf
Alt + 3
zobrazí Čiarový graf
Alt + A
kopíruje všetky výsledky Testera stratégií do schránky
Alt + W
otvorí okno s aktívnymi grafmi
Alt + F4
uzavrie obchodnú platformu
Alt + Backspace
obnovenie práve zmazaného objektu
Ctrl + B
zobrazí okno Aktívne objekty
Ctrl + C
kopírovať do schránky
Ctrl + E
zapnutie/vypnutie Stratégie (Expertného poradcu)
60/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Ctrl + F
zapnutie krížika
Ctrl + G
zobraziť/skryť mriežku
Ctrl + H
zobrazenie/odobratie textu otváracej, najvyššej, najnižšej a uzatváracej ceny v grafe
Ctrl + I
zobrazenie aktívnych indikátorov grafu
Ctrl + L
zobraziť/skryť objem
Ctrl + P
tlač grafu
Ctrl + S
uložiť aktuálny graf do formátu „csv“, „prn“, „htm“
Ctrl + W
zatvorenie aktuálneho grafu
Ctrl + Y
zobraziť/skryť separátory období
Ctrl + Z
obnovenie práve zmazaného objektu
Ctrl + D
otvorenie/zatvorenie Dátového okna
Ctrl + M
otvorenie/zatvorenie okna Sledovanie trhu
Ctrl + N
otvorenie/zatvorenie okna Navigátor
Ctrl + O
otvorenie okna Možnosti
Ctrl + R
otvorenie/zatvorenie Testera stratégií
Ctrl + T
otvorenie/zatvorenie okna Terminál
Ctrl + F5
prepnutie ďalšieho profilu
Ctrl + F6
prepnutie ďalšieho okna grafu
Ctrl + F9
otvorenie okna Terminál
61/61
IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1623/B
X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka
Poštová 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
www.xtb.sk
+421 220 512 540
+421 220 512 541
[email protected]
Download

MetaTrader PDF - X