ˇ
ˇ DREVO POTREBUJE
VSETKO,
CO
Veľký krok vpred
Zmeny v čase
Forest Stewardship Council
Jednoduchá orientácia
Profil ochrany dreva
Inovatívna technológia hybridného pojiva
Nepriatelia dreva
Správna príprava pre dokonalý výsledok
Portfolio produktov
Špecifikácia produktov
Dostupné odtiene
Špecifikácia logistických dat
03
04
06
10
12
13
14
16
19
54
58
62
Najšinejším nie je ten, kto prežije, ani ten najinteligentnejší,
ale ten, kto sa dokáže najlepšie prispôsobiť.
Charles Darwin
02
Snažíme sa nielen prispôsobiť dobe, ale našou prioritou je prinášať vám zajtrajšie odpovede už dnes. Určujeme trendy v oblasti profesionálnej ochrany
a dekorácii dreva. Absolútna dôvera, akej sa teší značka Xyladecor medzi
milovníkmi dreva po celom svete, je výsledok niekoľkých desaťročí plných
inovácií a záujmu na splnení rastúcich očakávaní našich spotrebiteľov.
Práve nastal čas na ďalší veľký krok.
Tento rok získa značka Xyladecor novú, sviežu podobu, vyjadrenú moderným
logotypom a inovatívnou grafikou obalov. Ponuku Xyladecor obohatia taktiež
nové výrobky s jedinečnými parametrami, vďaka ktorým budú môcť užívatelia využiť dlhšiu ochranuochrany dreva a možnosti efektívnejšej a rýchlejšej
aplikácie.
Začneme písať novú kapitolu v mnohoročnej histórií značky. Využime tento
velký krok k tomu, aby sme rástli spoločne so značkou Xyladecor. Vďaka jej
vylepšovaniu a rozvoju.
03
V tomto roku získa značka Xyladecor nové logo, ktorého moderný vzhľad
zdôrazňuje vynikajúce ochranné vlastnosti každého nášho výrobku. Okrem
zmeny loga, ktoré má viac poukazovať na oblasť použitia značky Xyladecor,
vám prinášame nové produkty a aplikačné systémy pre zjednodušenie práce
a intenzívnejšiu ochranu dreva. Rovnako sme pre Vás zdokonalili navigáciu
na etikete, vďaka ktorej nájdete potrebné informácie v priebehu okamihu.
Farebné rozlíšenie etikiet Vám naviac pomôže vybrať vhodný produkt pre drevené objekty v záhrade, na dome alebo v dome. Vďaka tomu je správna voľba
jednoduchá!
04
0
05
Drevo je dôležitý materiál, ktorý patrí medzi obnoviteľné zdroje. Dodržiavanie správnej starostlivosti o drevo v našich domovoch a záhradách
nám dáva pocit pohodlia, zdravého okolia a radostného domova. Naším
cieľom je inšpirovať ľudí k zodpovednému používaniu dreva. Naučiť ich,
ako šetrnou ochranou a ošetrovaním dreva vytvoriť príjemné prostredie
a zároveň byť zodpovedný k okoliu a k prírode.
Preto je našou cťou byť globálnym partnerom organizácie Forest Stewardship Council® (FSC®), ktorá sa stará o šetrné obhospodárovanie
svetových lesov a ochranu prírody.
Viac informacií o spolupráci Xyladecor a FSC
nájdete na www.xyladecor.sk.
06
Každý deň nás obklopujú rôzne výrobky z dreva, či už to je záhradný
nábytok, parkety, papier, obľúbené knihy alebo opaľovacie mlieko
z plantáží palmy olejovej. Drevo zasahuje do života mnohých ľudí, zvierat ale aj rastlín, a preto je dôležité dbať na zásady šetrného a prírode
blízkeho hospodárenia v lese. Ťažba dreva je ekonomicky aj ekologicky
významná a vytvára pracovné príležitosti, na druhej strane sa potýka
s radou problémov, ako je porušovanie ľudských práv a ilegálne odlesňovanie obrovských lesných plôch. Odhaduje sa, že v brazílskej Amazónií je
80% stromov pokácaných nezákonne. Lesy naviac patria k najviac ohrozeným ekosystémom planéty. Vo viacmenej pôvodnom, nenarušenom stave
zostalo už len asi 22% plochy z pôvodných pralesov a každý rok z nich
zmizne les o rozlohe štyroch Slovenských republík, v ktorom žily tisícky
druhov rastlín a živočíchov.
Za účelom ochrany naších aj svetových lesov a objasnenia všetkých
aspektov produkcie a zpracovania dreva vznikla nevládna nezisková
organizácia Forest Stewardship Council (FSC). Jej základnou ideou je
podporovať ekologicky šetrné, sociálne prospešné a ekonomický životaschopné obhospodárovanie lesov, a tým napomáhať chrániť ohrozené
a devastované svetové lesy. Preto organizácia FSC vytvorila prestížny
medzinárodný systém certifikácie lesov a podnikov, ktoré drevo z certifikovaných lesov zpracúvavajú vo výrobky.
Tento certifikačný systém vznikol v roku 1993 z iniciatívy zástupcov mezinárodných ekologických organizací, veľko i maloobchodníkov s drevom,
lesníkov, drevospracujúceho priemyslu, združenia domorodých obyvateľov, odborov a certifikačných organizací z celého sveta. FSC má podporu
najvätších ekologických organizací, ako Svetový fond na ochranu prírody
(WWF), Friends of the Earth alebo Greenpeace, veľkých obchodných
řeťazcov ako Ikea, Hornbach, Baumax či Jysk, ktoré FSC výrobky ponúkajú.
Vďaka vysokým ekologickým a sociálnym požiadavkom a dôkladnému
systému kontroly plnenia, zaručuje certifikát FSC zákazníkovi, že drevo
či výrobok z dreva s visačkou FSC pochádza zo šetrne obhospodarovaného
lesa. Logo FSC na výrobku znamená záruku, že svojím nákupom podporujete lesné hospodárenie šetrné k prírode a miestnym ľuďom. Pomôžte
nám chránit naše aj svetové lesy a kupujte výrobky označované logom
FSC.
®
FSC trademark
Forest Stewardsip Council, A.C.
All rights reserved.
FSC-SECR-0038
07
návod
na použitie
10
LE
oblasť
použitia
názov
produktu
odtieň
špecifikácia
produktu
TO
NY
CHRA
partnerské
logo FSC
benefity
produktu
profil ochrany
dreva
bezpečnostné
informácie
11
Na každom balení sa nachádza grafická navigácia s informáciami o účinku
každého výrobku Xyladecor. Hrúbka vrchného náteru poukazuje na to, ako
dobre prostriedok chráni pred atmosférickými a biologickými vplyvmi. Ukazovateľ vrchnej vrstvy indikuje doporučenú hrúbku aplikovaného náteru.
Hĺbka penetrácie do dreva informuje o stupni ochrany dreva vo vnútri jeho
štruktúry.
Hrúbka
vrchnej vrstvy
Hĺbka penetrácie
do dreva
olej
12
napúšťadlo
tenkovrstvá
lazúra
silnovrstvá
lazúra
silnovrstvá lazúra
inovatívna
technológia
hybridného pojiva
lak
Za účelom účinnejšej ochrany dreva skúmame jeho chovanie v najextrémnejších podmienkach, na rôznych miestach sveta. Skúsenosť neustále
získavaná na rôznych kontinentoch, v spojení s najnovšími technológiami
a dokonalosťou použitých surovín, nám umožňuje vytvárať výrobky, ktoré
poskytujú nekompromisnú ochranu dreva za každých podmienok. Výsledkom
našej práce je patentovaná technológia hybridného pojiva. Táto unikátna
technológia hybridného pojiva bola spoločnosťou AkzoNobel vo Švédsku patentovaná (EP 0874875). Inovatívna technológia hybridného pojiva vychádza
z unikátnej a kompletnej interakcie dvoch vysoko kvalitných druhov živice
s rôznou veľkosťou molekúl. Hybridné molekuly vytvárajú vysoko elastickú
membránu, ktorá umožňuje povrchu neobmedzene dýchať. Prvá živica preniká hlboko do hĺbky dreva a chráni ho vo vnútri. Druhá vytvára na povrchu
dreva vysoko odolnú vrstvu, ktorá drevu zaisťuje ochranu pred škodlivým pôsobením vody a UV žiarenia. Vďaka tomu je drevo dôkladne a trvalo chránené
až po dobu 12 rokov.
13
Zmeny obsahu vody v dreve spôsobujú, že drevo sa nadúva alebo sa sťahuje. Pokiaľ sa proces opakuje, zvlášť pokiaľ prebieha rýchlo, môže spôsobovať
vznik prasklín, ktoré ničia estetickú hodnotu dreva a oslabujú jeho štruktúru.
Pokiaľ nebudú praskliny vhodne ošetrené, môže dôsjť k biokorózií. Vysoký
obsah vody v dreve (> 20 %) je priaznivý pre množenie húb, ktoré útočia
na drevo.
UV žiarenie ničí lignín v dreve. Lignín je zložka, ktorá spojuje bunky dreva.
Nespojené bunky dreva sa začínajú drobiť a tým povrchovo oslabujú jeho
štruktúru. Drevo šedivie, stáva sa pórovitejším a náchylnejším na zničujúce
pôsobenie vody. Chemické zlúčeniny vzniknuté po rozklade lignínu sú taktiež
živnou pôdou pre huby.
Kolísanie teplôt ovplyvňuje vlhkosť dreva a tým taktiež proces nadúvania
sa a sťahovania, ktorý môže viesť až k jeho mechanickému poškodeniu.
14
Huby spôsobujúce rozpad dreva. Nechránené a vlhkosťou nasýtené drevo
je ideálnou živnou pôdou pre huby spôsobujúce jeho rozpad. V závislosti
na druhu huby bude tento proces prebiehať rôznym tempom a prejavovať
sa iným vzhľadom korodujúceho dreva. Konečný dôsledok však bude rovnaký
– drevený prvok bude úplne zničený a potrebný na výmenu.
Huby, ktoré menia estetické vlastnosti dreva (modranie). Nie všetky
huby, ktoré útočia na drevo, spôsobujú jeho rozpad. Časť z nich spôsobuje iba
zmenu farby, tzv. modranie dreva. Modranie nemá vplyv na trvanlivosť, ale silno
a trvalo mení estetiku dreva. Okrem toho, povrchové výkvety, ktoré sprevádza
modranie, mechanicky prerazí povlak vytvorený ochranným a dekoračným
náterom, a zmení tak stupeň ochrany a vzhľad povrchu.
Drevokazný hmyz útočí jak na suché drevo, tak na drevo nasýtené vlhkosťou, používané v interiéroch aj exteriéroch. Vŕtaním otvorov hmyz veľmi
oslabuje fyzikálne vlastnosti dreva, čo v krajnom prípade vedie k nevyhnutnej
výmene zničeného prvku.
15
Vhodná príprava dreveného povrchu predlžuje životnosť celkovej
ochrany. U prvého a zároveň aj u obnovovacieho náteru je dôležité, aby bolo
drevo suché (9-12 % vlhkosti), čisté a bez známky biokorózie (infikované
prvky doporučujeme vymeniť). V prípade obnovovacieho náteru je dôležité,
aby bol z povrchu odstránený praskajúci a starý odlupujúci sa povlak a zašednuté vrstvy dreva. Zašednuté vrstvy dreva sú vlastne oslabnuté bunky dreva,
ktoré môžu byť slabým článkom medzi nanášaným náterom a zdravým drevom. Je nutné zaškárovať nepravidelnosti povrchu a prasklinky, ktoré môžu
zhromažďovať vodu. Pred zahájením aplikácie je potrebné ukončiť práce
spojené s úpravou dreva, napr. vŕtanie, prierez a iné – tieto miesta môžu byť
ohniskom biokorózie, pokiaľ nebudú poriadne ošetrené.
Ochrana pred biokoróziou. Drevo, ktoré býva vystavené vysokej vlhkosti,
by malo byť predbežne chránené fungicídnym impregnačným napúšťadlom
Xyladecor Xylamon HP. Tento bezfarebný, do hĺbky prenikajúci prostriedok
zaistí úplnú ochranu dreva pred hubami spôsobujúcimi modranie a hnilobu.
16
Spôsob spracovania, tvar a montáž dreva ovplyvňujú jeho trvanlivosť. Drsné drevo, napr. rezivo, s ohľadom na veľké množstvo drobných
vlákien, značne pohlcuje vodu a dlho udržuje vlhkosť. Preto je pre použitie
v exteriéroch vhodné použiť ohobľované drevo, ktoré je menej odolné voči
pôsobeniu vody. Tvar dreva a spôsob jeho montáže by mali zjednodušovať
odvádzanie vody. Pripevnené drevo by nemalo prísť do styku so zemou alebo
s vodou.
Vždy natierame v smere vlákien. Impregnovanie, lazúrovanie a lakovanie musí byť vždy uskutočňované v smere vlákien, aby aplikovaná vrstva
patrične prenikla do hĺbky dreva. Nezabudnite taktiež na dôkladné prekrytie
hrán a vrcholkov drevených prvkov (priečné rezy). Ak natierame obloženie,
ktoré ešte nebolo namontované, doporučujeme aplikovať jeden náter taktiež
zo zadnej strany každej časti. Každý drevený prvok natierame bez prerušenia.
Vyhneme sa tak temným škvrnám, ktoré môžu vzniknúť v mieste nanášania
vrstiev výrobku.
Upozornenie: Pri určovaní nevyhnutného počtu vrstiev a ich hrúbky je nutné
postupovať v súlade s pokynmi výrobcu u jednotlivých produktov. Príliš malé
množstvo aplikovanej vrstvy skracuje ochrannú lehotu, príliš veľké množstvo
môže spôsobiť praskanie a odlupovanie povlaku (zvlášť v prípade prostriedkov tvoriacich ochranný náter).
Pôvodná farba dreva ovplyňuje výsledný efekt. Výrobky pre ochranu
a dekoráciu dreva farbia drevo pri zachovaní prirodzenej kresby dreva. Nezabudnime, že finálny farebný efekt závisí na pôvodnej farbe dreva a tiež
na množstve a hrúbke nanášaných vrstiev. Preto doporučujeme skúšobný
náter na malom povrchu pre uistenie sa, že získame žiadúci odtieň. Je to
veľmi dôležité hlavne pri použití tmavých farieb, nakoľko tieto odtiene nie
je možné prekryť svetlejšími odtieňmi a je potom nutné zbrúsiť predtým
natrené vrstvy. Tmavé farby má zmysel používať pre drevo horšej kvality –
dokáže skryť prefarbenie a nedostatky povrchu.
ni drobné drevené vlákna, ktoré sa zdvíhajú pri schnutí prvej vrstvy, tak isto
zlepší priľnavosť následnej vrstvy a dodatočne tak spevní finálny náter.
Pravidelné „prehliadky“ dreva umožňujú predĺženie jeho trvanlivosti. V prípade drevených povrchov používaných v exteriéri je vhodné
drevo na jar alebo na jeseň prehliadnuť z hľadiska objavenia praskliniek, poškodenia ochranného povlaku alebo výskytu biokorózie. Čím skôr objavíme
vyššie uvedené ohrozenia, tým efektívnejšie budeme schopní ochrániť drevo
pred ďalším zničením. Drevo využívané v lese alebo vo veľmi znečistenom
prostredí je nutné jedenkrát ročne jemne umyť vodou s malým množstvom
neagresívneho čistiaceho prostriedku. Odstránime tak potenciálne zárodky
podhubí a nečistôt, ktoré môžu reagovať s vodou a vytvárať na ochranných
povlakoch roztoky s kooznym pôsobením.
Brúsenie medzi vrstvami umožňuje získať dokonalo hladký drevený
povrch. Pokiaľ chcete získať dokonalo hladký drevený povrch, prebrúste prvú
vrstvu náteru jemnozrnným brusným papierom (150-200). Brúsenie odstrá17
Čistič dreva
Ošetřujúci olej
Ošetřujúci olej sprej
Gel
PowerPad Olej na terasy
Terrace
UV+
Aplikačné pomocky
Aplikačná rukavica pre Gel
Prístroj PowerPad
Xylamon
Xylamon HP
Standard
Classic HP
Oversol 2v1
Extra
Tinova
Podlahový lak na vodnej báze
Podlahový lak polyuretanový
21
23
23
25
27
29
30
30
32
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
20
CISTIC DREVA
Čistiaci prostriedok na čistenie starého, zašednutého záhradného
nábytku z tvrdého dreva na báze alkoholu s olejmi z pomaranča.
Ideálny prostriedok na pravidelnú údržbu nábytku.
22
OSETRUJÚCI
OLEJ
Hrúbka
vrchnej vrstvy
Hĺbka penetrácie
do dreva
Xyladecor Ošetrujúci olej je nízkoviskózny, mierne
aromatický ošetrujúci olej na ochranu a konzerváciu povrchovo neošetreného záhradného nábytku
z tvrdého dreva (teak, dub, buk, meranti). Vďaka vynikajúcemu hĺbkovému účinku regeneruje, ošetruje a oživuje
starý, zašednutý a matný povrch dreva. Na povrchu úplne
zasychá a po vyschnutí je bez zápachu, odpudzuje vodu
a nečistoty. Vytvára hodvábny povrch. V kombinácii
s produktom Xyladecor Čistič dreva je obzvlášť vhodný
pre staré a zašednuté drevené plochy.
24
GEL
Hrúbka
vrchnej vrstvy
Hĺbka penetrácie
do dreva
Xyladecor Gel je ošetrujúci prípravok vo forme hustého gelu, ktorý
intenzívne chráni proti UV žiareniu, nepriaznivým vplyvom počasia
a zašednutiu. Vďaka vynikajúcemu hĺbkovému účinku regeneruje,
ošetruje a oživuje starý, zašednutý a matný povrch dreva. Odpudzuje
vodu a nečistoty. Optimálny výsledok dosiahnete aplikáciou pomocou špeciálne vyvinutej Xyladecor rukavice, vďaka ktorej vytvoríte
jedinečný hodvábny povrch. Povrch je tak natrený bez zbytočného
ušpinenia seba aj okolia. Prípravok je vhodný pre záhradný nábytok
z tvrdého dreva (teak, dub, buk, meranti).
26
POWER PAD
Hrúbka
vrchnej vrstvy
Xyladecor PowerPad Olej na terasy Vám zaistí vysokú ochranu
Vašej podlahy proti nepriaznivým vplyvom počasia, vlhkosti a UV
žiareniu. Vašej podlahe dodá bohatú prirodzenú farbu so sametovým
vzhľadom. Tento prípravok bol špeciálne vyvinutý pre aplikátor
PowerPad a umožňuje podlahu ľahko upraviť, nafarbiť a ochrániť.
Preniká hlboko do dreva a zabraňuje predčasnému zašednutiu. Jednoduchá a rýchla aplikácia bez bolestí chrbtice.
Hĺbka penetrácie
do dreva
POZNÁTE AKO
28
P
V
RC
Hlboká penetrácia
AV
A
Snadná aplikácia
PO
PROTIŠMYKOVÁ
TENKOVRSTVÁ LAZÚRA
Á
TERRACE
TIŠMYKOV
RO
H O VÁ Ú P R
AQUA
TECH
Odpudzuje vodu
Hrúbka
vrchnej vrstvy
Hĺbka penetrácie
do dreva
Xyladecor Terrace je ochranná tenkovrstvá lazúra
na rozpúšťadlovej báze, špeciálne vyrobená pre ochranu
vonkajších drevených podláh. Krémová konzistencia
produktu uľahčuje aplikáciu a lepšie sa roztiera. Prvá vrstva vniká do štruktúry dreva a impregnuje, čím zaisťuje
dlhobodú ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Druhá
vrtsva zanecháva na povrchu protišmykový film v podobe
mikrogranulí. Výrobok je šetrný k životnému prostrediu.
Vytvára mikroporézny saténový povrch, ktorý chráni proti
UV žiareniu a nepriaznivým vplyvom počasia. Výrobok je
vhodný na vonkajšie podlahy vyrobené z tlakovo impregnovaného dreva, tvrdého dreva alebo už dreva ošetreného
impregnačným prostriedkom.
Teoretická
výdatnost
30
UV+
Hrúbka
vrchnej vrstvy
Hĺbka penetrácie
do dreva
Xyladecor UV+ je bezfarebná lazúra na rozpúšťadlovej báze
s dvoma druhmi UV absorbérov, ktoré účinne a dlhodobo chránia
pred nepriaznivými vplyvmi počasia a UV žiarením. Vytvára saténový povrch, ktorý zvýrazňuje štruktúru dreva a neobmedzuje jeho
dýchanie. Náter nepraská a nelúpe sa. Je vhodný do interiéru aj
exteriéru pre akékoľvek drevené povrchy, ako sú obloženia stien,
zábradlia, ploty, pergoly, záhradný nábytok a iné. Pre zvýšenú
ochranu proti zamodránia a hnilobe v exteriéri odporúčame podklad napustiť impregnačným náterom Xylamon HP.
32
AP
LIK Á CIA
PR
J
OÉDIUVCEH
AL
DN
M
L
E
E
PO
ÁKÉ
UCHÁ A
C
OD
Á
IST
JED
N
APLIKACNÁ RUKAVICA
VRCHY
Aplikačná rukavica bola špeciálne navrhnutá pre aplikáciu Xyladecor
Gelu. Husté vlákna rukavice rovnomerne nanášajú gel a vytvárajú hodvábny povrch. Vodotesná vložka zabraňuje preniknutiu gelu do vnútra
rukavice. Rýchle a jednoduché použitie bez ušpinenia seba aj okolia.
Aplikačnú rukavicu je možné použiť pre malé aj veľké plochy.
34
POWER PAD
Vďaka zariadeniu Xyladecor PowerPad je
konečne jednoduché dosiahnúť dokonalej
drevenej podlahy len za zlomok času v porovnaní s aplikáciou štetcom. Aplikátor PowerPad,
špeciálne navrhnutý pre drevené podlahy, vám
dovoľuje nanášanie dokonalo ovládať a to bez
námahy a nepríjemného ohýbania. Tento jedinečný aplikátor kombinuje výhody nanášania
štětcom a hubkou – KEFKY prenikajú priamo
do drážok a HUBKA kĺže po povrchu, takže
dosiahnete hladkej a rovnomernej povrchovej
úpravy.
36
XYLAMON
24h
Teoretická
výdatnost’
Hrúbka
vrchnej vrstvy
Xyladecor Xylamon je prostriedok na ničenie červotočova drevokazného hmyzu. Je to konzervačný kvapalný prípravok na ochranu
dreva (PT8) na báze rozpúšťadiel. Následne pôsobí ako preventívny
prostriedok proti napadnutiu hmyzom. Nie je určený pre použitie na drevo v priamom styku s pôdou a vodou (vodné a morské
prostredie). Neodporúčame ho aplikovať na včelíny, sauny a drevo
v skleníkoch.
Hĺbka penetrácie
do dreva
Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
38
XYLAMON HP
Hlboká
penetrácia
Teoretická
výdatnost’
anasiakavost’dreva
Hĺbka penetrácie
do dreva
Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
Hrúbka
vrchnej vrstvy
Xyladecor Xylamon HP (High Protection) impregnačný náter je
konzervačný kvapalný prípravok na ochranu dreva proti hnilobe
spôsobené hubou basidiomycetes a proti modraniu dreva. Zlepšuje
priľnavosť následných náterov. Je vhodné na vnútorné aj vonkajšie
drevené konštrukcie ako okná, vonkajšie dvere, obloženie, ploty,
strešné prvky a prístrešky pre auta. Nie je určený pre použitie
na drevo v priamom styku s pôdou a vodou (vodné a morské prostredie).
40
STANDARD
Hrúbka
vrchnej vrstvy
Hĺbka penetrácie
do dreva
Xyladecor Standard je dekoračná tenkovrstvá lazúra na rozpušťadlovej báze pre použitie do interiéru a exteriéru. Krémová konzistencia
produktu uľahčuje aplikáciu, lepšie sa roztiera a viacej penetruje do
dreva. Zvýšená priľnavosť ďalšieho náteru. Výrobok je šetrnejší k životnému prostrediu. Vytvára mikroporézny saténový povrch, ktorý
chrání proti UV žiareniu a nepriaznivým vplyvom počasia. Zvýrazňuje štruktúru dreva. Je určený pre akékoľvek drevené povrchy,
ako sú obklady domov, chaty, altány, pergoly, ploty, balkóny, okna,
dvere a iné drevené povrchy. Pre zvýšenú ochranu proti zamodraniu
a hnilobe v exteriéri odporúčame podklad napustiť impregnačným
náterom Xylamon HP.
42
CLASSIC HP
Hĺbka penetrácie
do dreva
Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
Hrúbka
vrchnej vrstvy
Xyladecor Classic HP (High Protection) je ochranná tenkovrstvá lazúra
na drevo na rozpušťadlovej báze pre vonkajšie použitie. Obsahuje
fungicidnú zložku, ktorá účinne pôsobí proti hubám spôsobujúcim
modranie dreva. Krémová konzistencia uľahčuje natieranie a lepšie
penetruje. Zvýšená priľnavosť ďalšej vrstvy. Vytvára mikroporézny
saténový povrch, ktorý chráni proti UV žiareniu a nepriaznivým vplyvom počasia. Zdôrazňuje štruktúru dreva. Je určený pre akékoľvek
drevené povrchy, ktoré nie sú v priamom styku s pôdou alebo povrchovou vodou, ako sú obklady domov, chaty, altány, pergoly, ploty,
balkóny, okna, dvere a iné drevené povrchy.
44
OVERSOL 2V1
Hrúbka
vrchnej vrstvy
Hĺbka penetrácie
do dreva
Xyladecor Oversol 2v1 je unikátna silnovrstvá lazúra na rozpúšťadlovej báze pre použitie v exteriéri. Vďaka svojej tixotropnej
konzistencii nesteká a uľahčuje aplikáciu. Vytvára silný, elegantne
polomatný film na povrchu dreva. Je určený pre vonkajšie drevené
povrchy ako sú okná, dvere, balkóny, drevené obklady a podhľady,
pergoly alebo iné drevené povrchy. Chráni drevo pred poveternostnými vplyvmi a UV žiarením. Nie je vhodný pre použitie v saunách.
Pre zvýšenú ochranu proti zamodrániu a hnilobe v exteriéri odporúčame podklad napustiť impregnačným náterom Xylamon HP.
POZNÁTE AKO
46
EXTRA
Snadná aplikácia
Elastický film
Teoretická
výdatnost
Hrúbka
vrchnej vrstvy
Hĺbka penetrácie
do dreva
Xyladecor Extra je dekoračná a ochranná silnovrstvá
lazúra na drevo na rozpúšťadlovej báze. Krémová konzistencia uľahčuje natieranie, náter lepšie penetruje
a menej zapácha. Zvýšená priľnavosť ďalšej vrstvy. Vytvára
mikroporézny povrch, ktorý chráni proti UV žiareniu
a nepriaznivým vplyvom počasia. Vytvára silný, elegantne
polomatný film na povrchu dreva. Je určený pre vonkajšie
drevené povrchy, ako sú okna, dvere, balkóny, drevené
obklady a podhľady, pergoly a iné drevené povrchy taktiež v interiéri. Pre zvýšenú ochranu proti modraniu
a hnilobe dreva v exteriéri odporúčame podklad napustiť
impregnačným náterom Xyladecor Xylamon HP.
48
TINOVA
Hrúbka
vrchnej vrstvy
Hĺbka penetrácie
do dreva
Xyladecor Tinova je unikátna prémiová lazúra najvyššej triedy
s inovatívnou technológiou hybridného pojiva, ktorá bola spoločnosťou AkzoNobel vo Švédsku patentovaná (EP 0874875). Hybridné
molekuly vytvárajú vysoko flexibilnú membránu, ktorá umožňuje
povrchu neobmedzene dýchať a zároveň trvalo chráni pred nepriaznivými vplyvmi počasia a UV žiarením. Hĺbková penetrácia
znásobuje účinok aktívnej ochrany dreva. Táto silnovrstvá lazúra
ochráni Vaše drevo až po dobu 12-tich rokov! Lazúra obsahuje 50%
rastlinných olejov z obnoviteľných zdrojov. Medzi ďalšie výhody
tohto produktu patrí jednoduchá aplikácia, vysoká priľnavosť ďalšej vrstvy, dobrá mechanická odolnosť a takmer žiadny zápach.
Doporučuje sa predovšetkým na drevené domčeky a chaty, okná,
dvere, drevené obloženie, ploty, pergoly a iné drevené povrchy
v exteriéri a interiéri.
50
PODLAHOVÝ
LAK
4h
2h
Hrúbka
vrchnej vrstvy
Xyladecor podlahový lak na vodnej báze pre použitie v interiéri
na najrôznejšie drevené povrchy ako sú parkety, obloženie, dvere,
zábradlie a iné. Tvorí hodvábne polomatný alebo lesklý povrch odolný voči oteru. Nemení farbu dreva, preto nevyžaduje predchádzajúce
použitie špeciálneho podkladového laku.
Hĺbka penetrácie
do dreva
LAKY nedoporučujeme používať na vyhrievané povrchy
alebo povrchy napustené olejom či voskom.
52
PODLAHOVÝ
LAK
3h
Hrúbka
vrchnej vrstvy
Xyladecor Podlahový lak je bezfarebný jednozložkový lak na báze
rozpúšťadiel pre použitie v interiéri na najrôznejšie drevené povrchy
ako sú parkety, obloženie, dvere, zábradlie. Tvorí hedvábně polomatný alebo lesklý povrch odolný voči oteru.
24h
Hĺbka penetrácie
do dreva
LAKY nedoporučujeme používať na vyhrievané povrchy
alebo povrchy napustené olejom či voskom.
OŠETRUJÚCÍ OLEJ
POWER PAD OLEJ
TERRACE
OŠETRUJÚCÍ OLEJ SPREJ
GEL
59
UV+
STANDARD
CLASSIC HP
60
EXTRA
OVERSOL 2V1
TINOVA
61
PODLAHOVÝ LAK NA VODNEJ BAZE
PODLAHOVÝ LAK POLYURETANOVÝ
62
PRODUKT
ODTIENˇ
Čistič dřeva
EAN KÓD
ˇ KS V BALENÍ
POCET
(FÓLIA/KRABICA)
ˇ KS NA PALETE
POCET
0,5
8595564400349
6
780
Ošetrujúcí olej
tík
bezfarebný
mahagón
palisander
wenge
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
5903525790485
5903525790584
5903525790683
5903525790782
5903525790881
6
6
6
6
6
576
576
576
576
576
Ošetrujúcí olej sprej
tík
bezfarebný
0,50
0,50
4007591706249
4007591705921
6
6
780
780
Xyladecor UV+
bezfarebný
0,75
2,50
5,00
5903525790188
5903525790225
5903525790355
6
1
1
576
204
100
Gel
tík
eukalyptus
bezfarebný
0,50
0,50
0,50
5010212561409
5010212561416
5010212561393
2
2
2
720
720
720
prírodné drevo
červenohnedý
dub
1
1
1
5010212561423
5010212561355
5010212561379
4
4
4
336
336
336
borovica
tík
bezfarebný
2,5
2,5
2,5
5904078190647 5904078190654 5904078190661 1
1
1
204
204
204
PowerPad prístroj
1
5010212562819
1
50
Power Pad náhradna aplikačná hubka
(2ks v balení)
1
5010212562826
1
600
Aplikačná rukavica
1
5021054042575
6
PowerPad Olej na terasy
Terrace
63
BALENIE
L
PRODUKT
ODTIENˇ
BALENIE
L
EAN KÓD
ˇ KS V BALENÍ
POCET
(FÓLIA/KRABICA)
ˇ KS NA PALETE
POCET
Xylamon proti červotočom
0,75
6
576
Xylamon HP
impregnační základ
2,5
2,50
5,00
6
1
1
450
180
126
Standard
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
576
204
100
576
204
100
576
204
100
576
204
100
576
204
100
576
204
100
576
204
100
576
204
100
576
204
100
576
204
100
64
PRODUKT
Classic HP
ODTIENˇ
bezfarebný
céder
mahagón
palisander
pínia
tík
gaštan
borovica
antická pínia
dub
červený smrek
orech
jedlová zeleň
65
BALENIE
L
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
EAN KÓD
ˇ KS V BALENÍ
POCET
(FÓLIA/KRABICA)
ˇ KS NA PALETE
POCET
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
576
204
100
576
204
100
576
204
100
576
204
100
576
204
100
576
204
100
576
204
100
576
204
100
576
204
100
576
204
100
576
204
100
576
204
100
576
204
100
PRODUKT
ODTIENˇ
BALENIE
L
EAN KÓD
ˇ KS V BALENÍ
POCET
(FÓLIA/KRABICA)
ˇ KS NA PALETE
POCET
Ovesol 2v1
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
576
204
100
576
204
100
576
204
100
576
204
100
576
204
100
576
204
100
576
204
100
576
204
100
576
204
100
Tinova
0,75
2,5
0,75
2,5
0,75
2,5
0,75
2,5
0,75
2,5
0,75
2,5
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
576
229
576
229
576
229
576
229
576
229
576
229
66
PRODUKT
Extra
ODTIENˇ
bezfarebný
višeň
svetlý dub
čerešňa
kukurica
červený smrek
mahagón
orech
palisander
borovica
tík
Podlahový lak na vodnej baze
lesk
polomat
Podlahový lak polyuretanový
lesk
polomat
67
BALENIE
L
EAN KÓD
ˇ KS V BALENÍ
POCET
(FÓLIA/KRABICA)
0,75
2,5
5
0,75
2,5
5
0,75
2,5
0,75
2,5
0,75
2,5
0,75
2,5
0,75
2,5
5
0,75
2,5
5
0,75
2,5
5
0,75
2,5
5
0,75
2,5
ˇ KS NA PALETE
POCET
576
204
100
576
204
100
576
204
576
204
576
204
576
204
576
204
100
576
204
100
576
204
100
576
204
100
576
204
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
4000729075514
4000729075521
4000729075538
4000729075545
4000729075552
4000729075569
6
1
1
6
1
1
576
204
100
576
204
100
0,75
2,50
5,00
0,75
2,50
5,00
4000729075576
4000729075583
4000729075590
4000729075606
4000729075613
4000729075620
6
1
1
6
1
1
576
204
100
576
204
100
68
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Organizačná zložka SK
Kopčianská 65
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Infolinka: +421 263 814 558
www.xyladecor.sk
Download

VSETKO, CO DREVO POTREBUJE ˇ ˇ