OBSAH
Čo je nové na PEDaS-E?
Turnaj v grapplingu
Zaujimavosti zo SVF
Profesia days
Stolnotenisový turnaj ŽU
Student Regata
Hliny College
Aha, žena za volantom
Vedeli ste, že....?
Študentská moto HONDA PCX 125
Ako sa správne predstaviť
Ako fotiť búrku
Stres a zažívací systém
ŽUŽO ťa hľadá
Báseň
Ine Kafe
Banská Štiavnica
Načo na hrad?
Couchsurfing trip
Potulky po Pieninách
A nightmare on elm street
Hry o život
To najlepšie zo mňa
Sudoku, tajnička
Robin van Persie
Top 10 futbalových prestupov
Vtipy
_2
_4
_6
_8
_10
_12
_14
_16
_18
_20
_22
_24
_5
_7
_9
_11
_13
_15
_17
_19
_21
_23
_26
ŽUŽO Časopis študentov Žilinskej univerzity
Vysokoškolákov 22, prízemie blokov G-H
010 08 Žilina
www.zuzo.sk
[email protected]
www.facebook.com/zuzo.sk
ROČNÍK XVIII – 2013/2014 – ČÍSLO 2
ŠÉFREDAKTOR:
Miroslava Škutová ([email protected])
EDITOR:
Simona Giglerová ([email protected])
GRAFIK:
Lukáš Antosiewicz ([email protected])
Jakub Beczányi ([email protected])
REDAKTOR:
Monika Bereniková ([email protected])
Nikola Ďuricová ([email protected])
Martin Fitko ([email protected])
Simona Krištofičová ([email protected])
Adam Krakovský ([email protected])
Miroslav Lužbeťák ([email protected])
Matej Ondruš ([email protected])
Peter Oravčík ([email protected])
Miroslava Škutová ([email protected])
Zdenka Felicita Vašková ([email protected])
Martin Vojtek ([email protected])
Iva Zacharová ([email protected])
Diana Zraková ([email protected])
FOTOGRAF:
Jakub Beczányi ([email protected])
Tomáš Ťaptík ([email protected])
ADMIN:
Jakub Maruška ([email protected])
Radovan Račák ([email protected])
Roman Závacký ([email protected])
ČESTNÝ ČLEN:
Pavol Šlachta ([email protected])
Ján Novodomský ([email protected])
TECHNICKÁ SPRÁVA:
Richard Tóth ([email protected])
TLAČ:
Vydavateľstvo Edis, Žilina
Náklad - 1500 ks
šéfredaktorka
Miroslava Škutová
Čas beží ako voda a aj na našej univerzite sa neúprosne
rad za radom striedajú rôzne novinky, akcie, prezentácie,
podujatia, voľby,... príležitosti pre nás všetkých. Vieme
však na akých projektoch sa podieľajú naše fakulty, ako
funguje akademický senát, aké máme možnosti štúdia v
zahraničí, čo nové sa deje na internátoch, kedy a kde sa
nám predstavia spoločnosti s rôznymi zaujímavými ponukami pre nás študentov?
Niektoré z týchto otázok určite zostanú nezodpovedané a určite nájdeme aj hojný počet prázdnych stoličiek
na vedeckých prednáškach, informačných stretnutiach
univerzity, či posedeniach s výnimočnými osobnosťami.
Prečo? Je na vine náš nezáujem, lenivosť, alebo nízka
informovanosť?
Práve neinformovanosť je vec, ktorá ma v poslednej
dobe dosť zarazila. Máme kvantum webových stránok,
FB skupín, plagátov, no aj tak niečo robíme zle a preto
auly nepraskajú vo švíkoch. Skúsme to predsa len trošku
inak. Nehľaďme toľko na techniku (aj keď je podstatná),
ale využime naše možnosti? Najväčší príliv informácií
som v poslednej dobe pocítila pri spojení síl a vzájomnej komunikácií. Áno, komunikácii. Možno si poviete, že
blbosť, ale naozaj? Dnešná doba potrebuje iniciatívnych,
odvážnych, cieľavedomých ľudí. Od malička mi rodičia
prízvukovali, že keď sa neopýtam, nebudem vedieť. Keď
zlyhá informačný kanál k nám, tak si ho musíme vytvoriť asi spätne my. Pýtajme sa, zaujímajme sa, tlačme na
kompetentných, nech informácie idú k nám. Chce to zmenu a tú zmenu môžeme priniesť aj samy.
Editoriál
KOREKTOR:
Matej Jesenský ([email protected])
Kristína Marková ([email protected])
Michaela Mihálová ([email protected])
Radovan Vrana ([email protected])
Na základe týchto poznatkov sme sa aj my rozhodli, že
budeme zisťovať, pýtať sa za vás ešte viac, uverejňovať
čo najviac príležitostí pre vás na našom webe a FB. Pridajte sa, pýtajte sa, sledujte naše príspevky a tak sa dozviete toho naozaj dosť ☺
_3
Školička
ČO JE NOVÉ NA PEDaS-E?
Dňa 14. novembra sa pre študentov
prvého ročníka bakalárskeho stupňa Cestnej dopravy konala exkurzia
do dopravného múzea v Bratislave.
Študentov v múzeu oboznámili s históriou a princípom pojazdu niektorých
dopravných prostriedkov. K všetkým
modelom si mohli prečítať zápisky,
ktoré boli prakticky denníky ľudí, ktorí
tieto modely vlastnili. Táto exkurzia
bola pomocná k štúdiu.
Študenti majú možnosť žiadať si o štipendiá francúzskej vlády. Oddelenie
pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu
Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku aj tento rok ponúka štipendiá
na Master 2 v odbore „Logistika a
medzinárodná preprava“ vo Francúzsku, ktoré je spolufinancované
francúzskou spoločnosťou GEFCO
a francúzskym ministerstvom zahraničných vecí. Študenti budú mať
možnosť absolvovať študijný pobyt
na Francúzskej univerzite v Le Havri
a povinnú prax v spoločnosti GEFCO
na Slovensku. Uchádzači by mali byť
minimálne v štvrtom ročníku vysokoškolského štúdia zameranom na
manažment, ekonomické vedy, alebo
logistiku a dobrú úroveň francúzštiny
alebo angličtiny.
Vo štvrtok 28. Novembra sa v priestoroch stravovacieho zariadenia Novej
menzy uskutočnil ples študentov fakulty Prevádzky ekonomiky dopravy
a spojov. Plesu sa zúčastnilo 545 plesajúcich mladých hostí. Do tanca hral
DJ Maiki, ktorý vystúpenie obohatil
rôznymi laserovými doplnkami a „fire
show“. Počas večere vyhrával folklórny súbor stavbár. Program bol taktiež
obohatený tanečnou skupinou.
Organizátori plesu všetkým ďakujú
za skvelú atmosféru, ktorú vytvorili
plesajúci. Ďalej poďakovanie patrí aj
tým, ktorí pomáhali akýmkoľvek spôsobom (výzdoba, prípravy stolovanie,
upratovanie, ...)
text_Monika Bereníková
foto_Internet
TURNAJ V GRAPPLINGU
V rámci tohtoročných univerzitných
dní sa dňa 19.11. uskutočnil turnaj
študentov v grapplingu. Účastníkmi
boli predovšetkým študenti, ktorí navštevovali predmet „základy bojových
umení“ v rámci TV. Okrem samotných
účastníkov sa na mieste nachádzalo aj približne päťdesiat zvedavcov,
prevažne študentov, keďže sa turnaj
konal v telocvični na bloku G-H, ktorý
je súčasťou internátneho komplexu
Veľký Diel.
Súťažilo sa v troch váhových kategóriách + jedna kategória ženy.
_4
Kategória Featherweight
Lightweight 70kg
1. miesto: Žiak
2. miesto: Vidiečan
3. miesto: Provazník
66kg
+
Kategória Welterweight 77kg + Middleweight 84kg
1. miesto: Zajac
2. miesto: Janega
3. miesto: Chalúpka
Kategória Light Heavyweight 93kg +
Heavyweight 120kg
1. miesto: Uhňavý
2. miesto: Galík 3. miesto: Duranzia
Kategória Ženy bez váhových kategórií
1. miesto: Rácová
2. miesto: Némethová
3. miesto: Hoštáková
Obecenstvo sa malo určite na čo pozerať. Zúčastnení tridsiati študenti totiž podávali v súbojoch obdivuhodné
výkony na základe ktorých boli tí vyššie spomenutí ocenení. Zaujímavým
spestrením boli aj zápasy externých
účastníkov turnaja. Tie totiž nemali
toľko obmedzení na používanie istých techník, preto boli pre oko diváka
oveľa atraktívnejšie. Aj na základe
toho si určite mnohí účastníci či diváci
odniesli z podujatia pozitívnu skúsenosť a o rok zavítajú na turnaj v rámci
Univerzitných športových dní opäť.
text_Miroslav Lužbeťák
ZAUJÍMAVOSTI ZO SVF
Tunel Bôrik
Práve tie zabezpečujú pedagogickú
ako aj vedecko - výskumnú činnosť
predovšetkým v oblasti cestného a
železničného staviteľstva, objektov
dopravných stavieb či pozemného
staviteľstva. Významné sú aj aktivity
v oblastiach, ktoré ponúkajú teoretické základy spomínaných činností.
Sú to napríklad geodézia, geotechnika, stavebná mechanika a pružnosť,
materiálové inžinierstvo a v neposlednom rade aj stavebná fyzika či
hydrológia.
Aby bolo možné zo študentov stavebnej fakulty vychovať čo najkvalitnejších absolventov je potrebné zabezpečiť nie len teoretické vedomosti
ale aj praktické skúsenosti. Aj preto
majú študenti počas štúdia možnosť
absolvovať niekoľko exkurzií, kde je
im ukázané ako sa všetko to čo sa
naučili zo školských lavíc dá aplikovať v praxi.
Tento rok mali niektoré študijné odbory k dispozícii navštíviť v rámci
exkurzie niektoré zo slovenských tunelov. Jedným z nich bol tunel Bôrik,
nachádzajúci sa na trase diaľnice D1,
úsek Mengusovce - Poprad. Tí ktorí
túto trasu využívajú na cestovanie
vedia, že tento úsek je z dopravného
hľadiska veľmi významný a preto vystihnúť správne obdobie pre návštevu tunela nebolo vôbec jednoduché.
Nakoniec sa to podarilo aj vďaka
plánovanej údržbe a následnému
cvičeniu záchranných zložiek. Z tohto
dôvodu bol tunel na istý čas odstavený a doprava presmerovaná. Študenti
teda mali možnosť obzrieť si stavbu
spolu s jej technickým vybavením
bez obmedzení a to za nepretržitého
výkladu odborného pracovníka, ktorý
návštevníkov sprevádzal.
Ďalšia časť exkurzie bola spestrená účasťou študentov pri cvičnom
zásahu záchranných zložiek. Išlo
o simulovaný požiar v údržbárskej
miestnosti, pričom v tunely uviazlo
niekoľko ľudí vo svojich vozidlách.
Záchranné zložky aj personál tunela
sa snažili postupovať čím najefektívnejším spôsobom aby v prípade skutočného požiaru boli pripravení a reálna záchranná akcia bola úspešná.
Aj takýmito situáciami sa musí pri navrhovaní tunelov ako aj iných stavebných objektov počítať. Okrem požadovanej spoľahlivosti a funkcie musí
byť dôraz kladený aj na bezpečnosť.
To všetko sa snaží Stavebná fakulta
vštepovať do študentov, aby neskôr,
už ako absolventi boli schopní plniť
potrebné požiadavky na najvyššej
úrovni.
Školička
Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v
Žiline prispieva významnou mierou k
rozvoju vzdelávania a výskumu v oblasti stavebníctva. Je to možné vďaka ôsmim katedrám, ktoré stavebnú
fakultu tvoria.
text_ Miroslav Lužbeťák
foto_Internet
_5
PRIPRAVUJETE SA NA HĽADANIE PRÁCE?
LEN ŠKOLA NESTAČÍ!
Pofesia days
Všetkých študentov a absolventov
skôr či neskôr čaká tvrdá realita
a skutočná skúška dospelosti –
nájsť si zamestnanie a naštartovať
svoju vlastnú kariéru. Na to, aby
ste začali so zlepšovaním svojej
pozície na trhu práce, nikdy nie
je dosť zavčasu. Príďte sa o tom
presvedčiť 5. a 6. marca na Profesia days, najväčší veľtrh práce na
Slovensku.
Profesia days
Veľtrh práce Profesia days sa za
niekoľko rokov svojej existencie stal
osvedčeným podujatím, ktoré pomáha spájať uchádzačov o prácu so zamestnávateľmi. Desiatky spoločností
a personalistov pôsobiacich na Slovensku i v zahraničí budú aj tento rok
ponúkať množstvo pracovných pozícií a radiť, ako uspieť na trhu práce.
Príďte sa 5. a 6. marca do Incheba
Expo Bratislava informovať o voľných
pracovných pozíciách, preberte s personalistom svoj životopis a odovzdajte ho priamo zamestnávateľovi. Vyberiete si aj v bohatom sprievodnom
programe, ktorý ponúka zaujímavé
prednášky, motivačné príbehy, zábavu i čapovanú tresku!
Piaty ročník veľtrhu prináša niekoľko noviniek, ktoré pomôžu jednotlivým skupinám uchádzačov o prácu.
Hlavnou časťou určenou čerstvým
absolventom a študentom vysokých a
stredných škôl je sekcia Absolventi,
v ktorej vám odborníci poradia, ako
sa postaviť náročným pracovným začiatkom, zaujať budúceho zamestnávateľa a rozbehnúť kariéru.
Ďalšou
mimoriadne
zaujímavou
časťou pre študentov, absolventov
a všetkých, ktorí majú chuť sa ďalej
osobne rozvíjať, je sekcia Vzdelávanie. Dozviete sa tu o širokých
možnostiach ďalšieho vzdelávania
formou odborných školení, rekvalifikačných kurzov a prednášok.
_6
Ak chcete svoju kariéru rozbehnúť
na poli informačných technológií,
navštívte sekciu iTswarm, ktorá
všetkých geekov a ajťákov doslova
vtiahne do labyrintu. Sekcia Maminkovo podá pomocnú ruku mamičkám
a oteckom na rodičovskej dovolenke,
sekcia Medical pomôže nájsť prácu
tým, ktorí chcú zachraňovať a skva-
litňovať ľudské životy, a Všeobecná
sekcia združuje spoločnosti obsadzujúce všetky ostatné pracovné
pozície.
Úspešné osobnosti z rôznych oblastí sa s vami na veľtrhu podelia o
svoje inšpiratívne príbehy, desiatky
prednášok a workshopov poradia v
otázke osobného rozvoja a testovanie zručností preverí vaše jazykové a
počítačové schopnosti. Odborníci na
ľudské zdroje vám poskytnú kariérne
poradenstvo, startupisti pomôžu nájsť
motiváciu do vlastného podnikania a
pomoc získajú aj znevýhodnené skupiny uchádzačov o prácu.
Navyše, na Profesia days 2014
cestujete s polovičnou zľavou! Vypýtajte si na svojej železničnej stanici
špeciálny cestovný lístok „Vlakom
na Profesia days“, čím získate
obojsmerný lístok do Bratislavy za
polovičnú cenu. Lístok si na veľtrhu
nechajte u organizátora označiť pečiatkou a domov cestujete zadarmo.
Stránka veľtrhu:
www.profesiadays.sk
text_Dominika Babulicová
foto_Internet
Tradícia trvajúca viac ako dve desaťročia nebola porušená ani tento rok a
18. novembra 2013 sa uskutočnil turnaj študentov Žilinskej univerzity
v stolnom tenise, ktorý je súčasťou
Športových dní ŽU. Tento rok sa turnaja zúčastnilo vo všetkých kategó-riách spolu 34 hráčov, čo je oproti
minulému roku síce mierny pokles, no
z vlastnej skúsenosti si dovolím tvrdiť,
že úroveň stúpla.
Najmenej účastníkov mala kategória
žien, ktorej sa zúčastnilo 7 hráčok
a ovládla ju Lívia Bajzíková, ktorá
turnajom prešla bez jedinej prehry
a zaslúžene vyhrala. Na pomyselný
stupeň víťazov sa dostali aj Katarína
Hurtešáková a Denisa Mojšová, za
stupňom víťazov zaostala štvorica
Petra Kováčová (4. FŠI), Katarína
Kurillová (2. SjF), Lenka Homolová
(3. PEDaS) a aj jediná zahraničná
účastníčka Veranika Krivarotova (3.
PEDAS).
Naopak najviac účastníkov, rovnako
ako po minulé roky, mala kategória
mužov „B“, ktorej sa zúčastnilo 17
hráčov, ktorí boli rozdelení do dvoch
šesťčlenných a jednej päťčlennej
skupiny. V skupinách sa hralo systémom každý s každým a celkovo 8
hráčov postúpilo do play-off. Víťazom turnaja sa stal napokon Marek
Janotík, ktorých počas turnaja vyhral
7 zo svojich 8 zápasov. Jeho jediným
premožiteľom bol Michal Majerčiak,
ktorý vypadol vo štvrťfinále s Roman
Kasalom, ktorý napokon skončil tretí.
Na medailovú pozíciu sa dostal aj Michal Janoušek.
Najočakávanejšou kategóriou, ktorou
je tradične kategória „profesionálov“ ,
teda mužov „A“. Tej sa zúčastnilo 10
hráčov, ktorí boli rozdelení do dvoch
päťčlenných skupín. No to bola „len“
rozcvička, keďže z každej skupiny
postupovali až štyria hráči a o všetkom podstatnom sa tak rozhodovalo
až vo vyraďovacích bojoch. Úlohu
jednoznačného favorita do bodky
naplnil dubnický rodák Patrik Páleník, ktorý hráva súťažne za STO
Valča (1. liga východ, 2. najvyššia
slovenská súťaž) a turnajom prešiel
nielen bez prehry, ale dokonca s unikátnou bilanciou 17:0 na sety ! Jeho
finálovým súperom sa stal Milan
Jurkovič, ktorý na turnaji prehral len
2 zápasy (obidva s Páleníkom) a stupeň víťazov doplnil Peter Žembera,
ktorý na turnaji prehral jediný zápas,
ktorý ho nepustil do finále ...
Organizáciu turnaja mal na starosti, tak ako každý rok, Mgr. Jozef
Sklenár. Trojica najlepších hráčov,
resp. hráčiek v každej kategórii bola
ocenená soškami so štítkom, ktoré
hráčom aj po rokoch pripomenú tento
úspech a cenou útechy bola čokoláda, ktorú dostal každý zúčastnený
hráč po svojom poslednom zápase
v súťaži.
Z výsledkov :
Ženy :
1. Lívia Bajzíková (3. PEDaS)
2. Katarína Hurtešáková (1. FHV)
3. Denisa Mojšová (3. SvF)
Muži „B“ :
Štvrťfinále : Roman Kasala – Michal
Majerčiak 3:1, Marek Janotík – Pavol
Vrbinčík 3:0, Michal Janoušek – Maroš Lučivianský 3:1, Ondrej Kaššovič
– Juraj Štifec 3:0
Semifinále : Janotík – Kasala 3:2, Janoušek – Kaššovič 3:0
O umiestnenie : Kasala – Kaššovič
3:1, Janotík – Janoušek 3:0.
1. Marek Janotík (3. FŠI)
2. Michal Janoušek (1. FEI)
3. Roman Kasala (3. FRI)
Muži „A“ :
Skupiny :
A – 1. Patrik Páleník, 2. Milan Jurkovič, 3. Ing. Ľubomír Černický, 4. Dušan Hanzlík, 5. Jakub GladiŠ
B – 1. Peter Žembera, 2. Martin Hudák, 3. Filip Martiak, 4. Lukáš Kocák,
5. Radovan Krigovský
Štvrťfinále : Žembera – Gladiš 3:1,
Jurkovič – Martiak 3:2, Černický –
Hudák 3:1, Páleník – Kocák 3:0
Semifinále : Jurkovič - Žembera 3:0,
Páleník – Černický 3:0
O umiestnenie : Žembera – Černický
3:0, Páleník – Jurkovič 3:0 (11-6, 118, 11-9).
Univerzitné športové dni
STOLNOTENISOVÝ TURNAJ ŽU
1. Patrik Páleník (4. FŠI)
2. Milan Jurkovič (1. FŠI)
3. Peter Žembera (1. PEDaS)
(v zátvorke je ročník a fakulta študenta)
text_Martin Fitko
foto_Internet
_7
STUDENT REGATA
Mimoškolské aktivity
V septembri som bol na Študentskej regate. Týždeň na plachetnici v
Chorvátsku s partiou správnych ľudí
mi krásne predĺžili leto. Bol to už
štvrtý ročník a bol naozaj výborný.
Po príchode do Splitu sme sa ubytovali na plachetniciach. Zvítali sme
sa s kamarátmi z predchádzajúcich
ročníkov a zoznámil som sa s ďalšími posádkami. Typickú dalmatínsku
atmosféru sme si vychutnávali pri
výbornom miestnom vínku, v malebných uličkách v centre mesta.
Na druhý deň ráno sme zamierili
k ostrovom, aby sme vyskúšali, čo
dokážu naše jachty. Kapitáni nám vysvetlili základy ovládania plachetnice,
spolupracovala celá posádka. Pokojný ostrov Malý Drvenik bol ideálny na
zakotvenie v tichej zátoke s krásnou
plážou a Veľký Drvenik sme si užili
doslova v robinzonskom štýle, v tyrkysovej zátoke s plytkou priezračnou
vodou, kde sme si výborne zašnorchlovali. Počas uvítacej večere v Stomorskej sme sa oboznámili s podrobným programom a po večeri nám hral
náš DJ na diskotéke až do rána.
Ďalší deň sme začali preplavbou zo
Šolty cez úžinu Splitske vrata (úžina
medzi ostrovmi Šolta a Brač). Základné jachtárske úkony som už zvládal
perfektne. Spokojní a strapatí sme
zakotvili blízko legendárneho mysu
Zlatni rat pri známom letovisku Bol,
ktorý je rajom pre surfistov a milovníkov vodných športov. Ďalšiu noc sme
strávili v čarovnej zátoke Lučice, kde
sme sa na prístavnom móle zabávali
celú noc.
Prvú súťažnú etapu regaty sme odštartovali na čarovnom ostrove Hvar.
Druhú a tretiu súťažnú etapu sme si
vychutnali v okolí nádherných Paklených ostrovov. Len si to predstavte!
17 plachetníc s napnutými plachtami
pláva spolu jedným smerom a každá
z nich chce vyhrať. To sa ani nedá
opísať slovami, to treba zažiť.
Nasledovalo vyhodnotenie výsledkov
regaty a odovzdávanie cien v maríne
Palmižana na ostrove Sv. Klementa,
kde sme mali aj spoločnú večeru a
potom diskotéku.
Počas celého týždňa sme si užili kúpanie a šnorchlovanie na krásnych
miestach, veľa zábavy a hlavne
plachtenie. Atmosféra celého týždňa
bola jedinečná, mám veľa krásnych
zážitkov a nových priateľov.
Už teraz sa prihlásim na ďalší ročník, aby som nezmeškal first minute
zľavu, na regaťáckej stránke www.
studentregata.sk.
text_Ľuboš Majer
foto_Internet
HLINY COLLEGE
Som si istá, že takmer každý študent
Žilinskej univerzity už aspoň raz začul
slovká Hliny COLLEGE, či minimálne
videl niekde nalepené žlté písmenko
„H“. Je to neformálna organizácia, založená študentmi mediamatiky. Hlavnou ideou HC je vytvoriť študentskú
College rodinu, pričom i internáty povyšujú na niečo viac než len miesto,
kde študenti prespávajú. Naopak, dávajú nám možnosť niekam patriť.
_8
Celý nápad vzkrsol v hlave Ondreja
Hájnika, ktorý chcel vytvoriť niečo, čo
by študentský život „Hlinčanov“ približovalo študentom v zahraničí. Ešte v
ten večer s Popim, ďalším členom,
vytvorili logo a FB stránku bloku VII a
nakoniec celý nápad spláchli hruškovicou. Najprv začínali len na bloku VII
no postupne sa z HC stal celointernátny projekt. Bola vytvorená mapa
internátov, pre lepšie orientovanie sa
prvákov, pravidelne prinášajú foto a
video z rôznych študentských akcií,
spolupracujú s Rapešom či K2 a vytvorili aj vlastné virálne videá.
Šikovní chalani ako spomínaní Ondrej a Popi, ďalej Patres z Rapešu,
Patrik Choura a Viliam Floro majú ale
s organizáciou veľké plány. Postupne
by chceli College rodinu rozšíriť aj
medzi iné univerzity a vytvoriť tak sieť
po celom Slovensku. Mala by ju zastrešovať jedna hlavná organizácia.
Momentálne však zháňajú financie,
keďže doposiaľ platili všetko zo svojich vrecák.
Pre nás, študentov ŽU sa ale chystá
nadupaný semester, nakoľko chalani
sa vracajú z Erasmu a chystajú pre
nás pár prekvapení. Mali by sme sa
dočkať HC oblečenia, možno nejakej
outdoorovej akcie, viac však prezradiť
nechceli. Tešíme sa teda na ich návrat a samozrejme, držíme chalanom
palce! Starať sa o tak veľkú študentskú rodinu totiž nie je jednoduché!
text_Iva Zacharová
AHA, ŽENA ZA VOLANTOM
skutočne tak? Sú ženy naozaj také
zlé vodičky, ako to tvrdia zlomyseľné
mužské jazyky?
Z výskumu uskutočneného nemeckými vedcami vyplýva, že ženy jazdia
opatrnejšie, menej riskantne a sú
zodpovednejšie. Ak sa chcete dostať
do cieľa cesty čo najrýchlejšie, zvoľte ako šoféra muža. No ak sa chcete
vyhnúť nehodám, zvezte sa radšej so
ženou. Pod tento výskum sa vo veľkej
miere podpísalo istotne aj to, že ženy
dodržiavajú dopravné predpisy viac
ako muži.
Popravde, sama som si to ako vodič profesionál na vlastnej koži zažila, tie
pohľady a hlavne „vtipné“ poznámky
na adresu žien - šoférok sú rôzne.
Tak isto páni vodiči, či už aj kolegovia,
než ma spoznali, utrúsili pár nemiestnych poznámok na ženy.
Každé pohlavie má nejaké tie vodičské zručnosti, aj keď sa nájdu prípa-
dy, ktorým by som nedala „vodičák“,
ani keby mi dávali milióny eur - u
oboch pohlaví. Páni budú isto krútiť
hlavami pri čítaní týchto riadkov, že
kto to píše, ale z cestnej premávky
mám už veľa skúseností.
Je pravda, že mnoho žien sa maľuje
počas jazdy, alebo sa venuje rôznym
iným činnostiam, spojeným s úpravou
ich vizáže, ale aj páni majú podobné problémy. Nejedného som spoza
svojho hromadného prostriedku videla sa holiť, piť kávu a rôzne iné činnosti. Dokonca som cestovala s jedným spojom, kde si vodič autobusu
počas jazdy na diaľnici natieral chlieb
maslom. Šikovný pánko. :-)
Každé pohlavie má teda silné aj slabé stránky, ktoré sa odzrkadľujú aj za
volantom. V zásade však platí, že ako
muži, tak aj ženy majú rovnakú šancu
zvládnuť zručnosť a zvyk potrebný
na riadenie auta či iného dopravného
prostriedku.
Profesia
Ženy ako vodičky sú predmetom nejedného vtipu. Keď muž šoféruje auto
a zrazu mu do cesty vyletí z bočnej
cesty iné vozidlo a sedí za volantom
iný chlap, tak len krátko zahundre. No
keď zbadá ženu, tak okamžite spustí
monológ plný dôvodov, prečo by ženy
nemali sadať za volant. Teraz sa však
zamieram na trošku inú situáciu.
Celkom bežná situácia. Ľudia stoja
na zastávke a frflú, kedy už konečne
príde ten ich očakávaný spoj. Príslušný dopravný prostriedok sa pristaví
na zastávku, dvere sa otvoria a cestujúcim pri prvých dverách „padnú
oči“ na vodiča. Och, to sú ale výrazy v
tvári. Za volantom je osoba ženského
pohlavia!
Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí,
ešte stále existujú predsudky, že žene
patrí do rúk varecha a mužovi volant.
Alebo ako daktorí vtipkujú výrokom:
„Žena za volantom je ako hviezda, ty
ju vidíš, ale ona teba nie!“. Je to však
text_Zdenka Felicita Vašková
foto_Internet
_9
VEDELI STE, ŽE....?
Vedeli ste, že....?
Ďalšia menšia dávka zaujmavostí.
Vedeli ste, že....
....vo viacerých väzniach na svete, je
povolené utekať z basy? Za pokus o
útek alebo dolapenie po úspešnom
úteku trestancovi nepredĺžia trest,
lebo podľa psychológov sa o to bude
pokúšať každý normálne zmýšľajúci
človek.
....v Nórsku majú seriály kde bez komentára vysielajú napríklad 12 hodín
prenosu horiaceho ohňa, 6 dnovú
plavbu lode, cestu vlakom alebo vznik
svetra? Na internete by ste napríklad
z rovnakého súdka mohli nájsť video,
ako počas cesty transibírskou magistrálou niekto číta knihu Vojna a mier.
....v minulosti, keď sa mince vyrábali
zo zlata alebo z drahých kovov všeobecne a boli razené bez okrajov,
ľudia si odštipkávali z okrajov mincí malé kúsočky? Časom sa mince
zmenšovali a tak sa začali raziť aj
okraje, aby sa tomuto zabránilo.
....ak chcete v Kanade napísať Santa
Clausovi, tak ako PSČ musíte napísať H0 H0 H0, respektíve v správnom
formáte H0H 0H0.
....v Kanade môžu obyvatelia požiadať vládu o portrét kráľovnej a oni
vám ho zadarmo dajú? Tiež je možné
požiadať o kanadskú vlajku zdarma,
ale tam je čakacia doba niekoľko rokov, keďže je o ňu veľký záujem.
_10
....v Berlíne začali veterinári varovať
pred toxickosťou výkalov drogovo závislých asociálov? Psy ich jedia a potom sa u nich prejavujú účinky drog.
....ľudská krv je lacnejšia ako farba do
tlačiarní?
....v roku 1977 súťažila Shakuntala
Devi proti najvýkonnejšiemu počítaču tej doby kto prvý vypočíta tretiu
odmocninu z čísla 188 132 517 a
vyhrala? V druhom kole počítala 23iu odmocninu z 201 ciferného čísla,
čo jej trvalo 50 sekúnd a počítaču 62
sekúnd. Najvýkonnejší počítač vtedy
mal taktovaciu frekvenciu 80MHz.
....nikto nevie kto vynašiel požiarny
hydrant. Patent zhorel.
....návrhy na zníženie počtu únosov
lietadiel v 70tych rokoch boli nainštalovať pred vstupom do kokpitov
padacie dvere, vyzbrojiť letušky
uspávacími šípkami, prinútiť všetkých
pasažierov mať na sebe boxerské
rukavice, aby nemohli chytiť zbraň?
Najpopulárnejším návrhom bolo vybudovať na južnej Floride kópiu havanského letiska, takže únoscovia by
si mysleli, že sú už v Havane. Nápadom sa komisia seriózne zaoberala,
ale nakoniec bol odmietnutý ako príliš
drahý.
....existuje programovací jazyk Malbolge ktorý bol schválne navrhnutý na
to, aby v ňom bolo prakticky nemožné
napísať normálny kód? Trvalo 2 roky
kým sa podarilo jednému fanúšikovi
napísať “hello world” a aj to si musel
vypomôcť programom napísaným v
jazyku Lisp.
Mimochodom, takto vyzerá ten kód:
(‘&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%eB@@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#”`CB]
V?Tx<uVtT`Rpo3NlF.Jh++FdbCBA@?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj”Fhg${z@>
…. dievča, ktoré dabovalo Lilo vo filme Lilo a Stitch hralo vo filme Kruh
dievča, ktoré vyliezalo z televíznej
obrazovky?
....antikoncepčné tabletky sa po nemecky volajú “antibabypille”?
.... chlapík čo zarobil miliardy pašovaním kokaínu bol 6 rokov celebritou,
často bol v telke a nik si to nevšimol,
aj keď bol hľadaný políciou?
....v Burme sa cena amerického dolára odvíja od toho, v akom stave je
bankovka?
.... v Južnej Afrike je legálne si dať na
auto plameňomet na ochranu proti
zlodejom?
....zamestnanec firmy Apple, ktorý
má ustriehnuť, aby nekonali monopolisticky zarába 1000 $ za hodinu
a to nemá v monopolistickom práve
žiadnu prax?
....porno spoločnosti majú iný spôsob boja proti pirátom ako obyčajní
filmári. Ak zistia, že zdieľate ich filmy,
pošlú vám domov dopis, že vás predvolajú na súd. Avšak, keďže sa na
váš internet mohla pripájať komplet
celá rodina, susedia a iní, tak sa vám
rodine a susedom pošlú lat zoznam
porna (s popisom), aby si to overili, ak
sa teda nebudete chcieť mimosúdne
vyrovnať. Takže buď zaplatíte, alebo
vaše okolie zistí čo za prasačiny pozeráte.
text_Pavol Šlachta
foto_Internet
Keď v máji 2013 nastala zmena v
zákone, ktorá povolila jazdenie na
skútroch s vyšším obsahom, a to z
pôvodných 50 cm3 na 125 cm3, mnohí sa začali zaujímať o kúpu takéhoto
skútra. Preto vám chceme v nasledujúcom článku prestaviť jeden zo skútrov v tejto oblasti.
Existuje ich fakt mnoho, ale jeden z
nich zaujal najviac, konkrétne HONDA PCX 125 ccm. PCXko za začalo
vyrábať len nedávno. Prvé modely
prišli na trh v roku 2010, a odvtedy sa
teší veľkej obľube. Už v roku 2011 sa
ich predalo vyše 23000 kusov, a roku
2012 už prešiel aj prvou modernizáciou. Vzhľadom sa podobá veľkým
športovým skútrom, o čom vo veľkej
miere svedčí hlavne veľký, do X tvarovaný svetlomet v štýle VRF 1200,
no tiež aj stredový tunel na nádrž,
ktorým sa odlišuje od mestských
skútrov, tie tu majú miesto na nákupné tašky. Veľkou výhodou PCXka je
hlavne jeho praktickosť a ekonomické
vozenie. Priestorovo sa medzi špičku
v tento oblasti neradí, aj keď pod jeho
sedlo sa pohodlne zmestí jedná veľká
prilba, pričom zostane ešte miesto aj
na pár drobností. Jeden z hlavných
dôvodov, prečo je tento skúter taký
obľúbený, je jeho nadobúdacia hodnota 2390€, u jeden až dvojročných
kúskov je to približne o 25% menej.
Táto cena tvrdo konkuruje tým najlacnejším skútrom renomovaných značiek, našťastie kvalita spracovania
zostáva japonská. No najväčšie “naj,,
je určite jeho spotreba, ktorá je vďaka
elektronickému vstrekovaniu a systému automatického vypínania motora
pri zastavení naozaj veľmi nízka.
Výrobca udáva priemernú spotrebu
okolo 2.1 litra na sto kilometrov. Tá sa
vďaka prepracovanému systému rapídne nezvyšuje ani pri jazde vo dvojici a do kopca. Skúter je tiež vybavený štartérom ACG, kombinujúc motor
a generátor striedavého prúdu, ktorý
prispieva k zmenšeniu rozmerov
motora a k výraznému zníženiu hlučnosti pri štartovaní. So svojou nízkou
váhou 128 kg a motorom s výkonom
8,6 kW je ako predurčený do mesta a
pri rozbiehaní na semaforoch nechá
za sebou skoro každého tátoša zo
štyrmi kolesami. Na 50tku sa rozbehne za par sekúnd, do 80 tiež nemá
problém, jeho maximálna rýchlosť na
papieri je 94 km, no niektorí odvážlivci ju udávajú až niekde okolo 110
km/hod. PCXko nemá problém ani s
jazdami mimo mesta a mnohí na ňom
udávajú denné jazdy aj cez 400 km.
PCXko sa hodí na nenáročnú a kľudne aj diaľkovú turistiku. Po dokúpení
kufríka a väčšieho plexiskla s ním nie
je problém vyraziť aj na dlhšiu cestu.
Pohodlné sedlo (aj pre spolujazdca),
vzpriamený posed, dobrá ochrana
pred počasím, slušná cestovná rýchlosť a hlavne veľmi nízka spotreba
umožní skromnejšiemu cestovateľovi
pozrieť si miesta, o ktorých sníval len
s prstom na mape, a to doslova so
študentským rozpočtom.
text_Matej Ondruš
foto_Internet
Zaujalo nás
ŠTUDENTSKÁ MOTO HONDA PCX 125
_11
AKO SA SPRÁVNE PREDSTAVIŤ?
Etiketa
Čo sa týka pozdravov, platí staré
známe, že podobne ako pri predstavovaní sa, sa ako prvá zdraví spoločensky menej významná osoba.
Taktiež zdraví muž ženu, mladší staršieho, podriadený nadriadeného. Ak
prichádzate k skupine ľudí do miestnosti, zdravíte sa ako prvý.
_12
Aby sa účastníci spoločenskej udalosti mohli spolu „baviť“, je logické, že
sa musia najskôr zoznámiť a predstaviť, aby nevznikli rôzne trápne situácie. Kto sa má predstaviť ako prvý?
Ako som už v minulom článku písala,
v spoločnosti si nie sme všetci rovní.
Ak sa stretnú dvaja ľudia, spoločensky významnejší nesmie ani chvíľu
zapochybovať, s kým má tu česť
hovoriť a teda tejto osobe je najskôr
predstavená spoločensky menej
významná osoba. Aký je vlastne
správny postup v bežnom živote?
Tak poďme na vec: muž sa predstaví
žene ako prvý a potom sa predstaví
žena mužovi. Ak ste na nejakej spoločenskej akcii, párty a podobne, môže
hostiteľ najskôr predstaviť muža žene
a potom naopak. Bolo by super nezabudnúť aj na to, že pri predstavovaní
sa podávajú tiež ruky. Na to pozor!
Hoci sa ako prvá predstavuje menej
významná osoba, ruku podáva ako
prvá spoločensky významnejšia osoba. Pre lepšie pochopenie si uveďme
príklad: na plese sa stretne muž Ferko so ženou - Jankou pri jednom
stole, keďže sa tam dajme tomu ocitli
ako partneri svojich polovičiek a aby
nevznikol spomínaný trapas, nastane
chvíľka pre ich zoznámenie sa. Ferko
sa predstaví Janke a ona podá Ferkovi ruku s tým, že sa predstaví svojim
menom.
Zoznámenie musí sprevádzať úsmev
a taktiež zdvorilostná fráza typu:
„teší ma“ alebo „rád vás spoznávam“,
ale môžeme byť aj menej formálni
a stačí povedať „dobrý večer“. Nezabudnite, že je potrebné zreteľne
vysloviť svoje krstné meno a priezvisko, presne v tomto poradí, napríklad:
„Ferko Malý“ a „Janka Mrkvičková“. V
prípade, že vaše meno je ťažko zapamätateľné alebo ťažko zrozumiteľné,
je lepšie podať svoju vizitku. Ak by ste
sa predstavili najskôr priezviskom a
potom menom, mali by ste mať maďarskú národnosť, pretože iba Maďari sa ako jediný z európskych národov
predstavujú týmto spôsobom.
Ďalšou menšou zásadou je, že keď
predstavujeme niekomu titulovanú
osobu, nemusíme už vravieť pán a
pani, stačí povedať: „profesor Ferko
Malý“ a „docentka Janka Mrkvičková“. Predstavujeme sa vždy postojačky a ak ide o spoločenskú akciu,
kde majú muži sako prípadne oblek,
muž je povinný, ako náhle vstane, si
zapnúť gombík na saku. A opäť majú
dámy istú výhodu. Keď sa im predstavuje muž, môžu zostať sedieť ☺. Ak
sa ale zoznamujú s inou ženou alebo starším mužom, je nevyhnutné sa
postaviť.
Ak prichádza „neznáma“ osoba na
spoločenskú akciu, je povinnosťou
hostiteľa ju predstaviť ostatným. V
prípade, že ide o malú akciu s účasťou pár ľudí, môže túto osobu predstaviť každému zvlášť.
V Anglicku pred mnohými rokmi platilo, že ak žena stretla na ulici muža,
mala mu miernym úklonom hlavy naznačiť, že ju smie pozdraviť. Až vtedy
mohol k nej pán podísť, zložiť z hlavy
klobúk a pozdraviť: „Good morning,
madam.“. A dáma následne na to odpovedala: „Good morning, sir.“. Bolo
to síce milé a také typicky anglické,
ale neviem si to v praxi predstaviť.
Vyznie to hlúpo, ale predstavte si, že
šla po ulici dáma s „Parkinsonom“?
To by ju museli zdraviť všetci a kým
by zašla do obchodu, bol by snáď aj
obed.
Samotné zoznámenie sa a s ním
spojené úkony sú hotová veda. Je
toho ešte oveľa viac, čo by som vám
k tejto téme mohla napísať, ale myslím si, že viacej oceníte iné etické zásady, využívané v spoločenskom styku a práve tieto vám v ďalšom článku
opäť priblížim.
Zatiaľ vám teda želám príjemné
zoznamovanie sa napríklad aj v žilinských disko kluboch, prípadne v
škole.
text_Diana Zraková
foto_Internet
BLESKY
Ako fotiť búrku
Bezpečnosť prvoradá
V USA tento rok zahynulo už 23 ľudí
na následky zasiahnutia bleskom. Ste
v produktívnom veku a tento štát a
dôchodcovia vás ešte potrebujú. Každý z nás minimálne na základnej škole prešiel výcvikom proti krvilačným
bleskom. Ľahnúť do jamy, ďaleko
zahodiť kľúče od auta a všetky mince,
spievať si len potichu a byť pripravený na všetko? Chcete predsa fotku s
krásnym výhľadom a teda sa potrebujete postaviť na miesto odkiaľ vidíte
pol okresu. Existuje teda niečo medzi
zdravým rozumom a dobrou fotografiou? Áno, existuje! Čo vo vašom
okolí najväčšia Faradayova klietka?
No predsa vaše auto (prípadne auto
vašich rodičov, alebo inak legálne alebo nelegálne nadobudnuté motorové
vozidlo :)). Treba teda nájsť miesto
ktoré je vhodné a dostanete sa tam
autom. Ak sa vám do auta zmestí statív, veselo môžete fotiť priamo z auta,
prípadne prestrčiť do auta diaľkovú
spúšť a ste pekne v suchu.
Nastaviť uzávierku
Vonku krásne leje, blesky osvetľujú
dom aj cez okná a matka sa pozerá
či ste v poriadku, keď za sebou zatvárate dvere. Dorazili ste na miesto,
rozložili statív a pohodlne si sadli do
auta. Znovu teda vystúpte a nastavte si všetko tak, ako ma byť. Z mojej
skúsenosti a z bádania po internete
sú osvedčené dve základné nastavenia. Blesky, ktoré sú blízko na expozičnom čase 30 sekúnd, ISO 100 aby
ste nepotrebovali popolušku ktorá by
preberala zrno a clonu okolo f/7. Ak
sú blesky ďalej tak 30s, ISO 100 a
približne f/5. Samozrejme, sú to iba
približné hodnoty, od ktorých sa máte
odraziť. Dôležité je aj manuálne zaostrenie na nejaký vzdialený objekt.
Spravte pár fotiek, aby ste správne
zaostrili až potom nastavujte uzávierku a clonu.
Upravenie farby
Máte možnosť fotenia do formátu
RAW? Nefotíte do neho? Tak okamžite začnite! Na fotografii sú blesky
svetelné útvary nepredvídateľnej
intenzity, a preto neviete nikdy dokonalo nastaviť farby pri fotení. Každá
fotka blesku teda potrebuje vyvážiť
farby ovplyvnené bleskom.
Ako posledné môžete svoje nafotené
blesky ešte zlepšiť vrstvami. Ak máte
šťastie a búrka je naozaj aktívna je
možné spojiť menšie blesky do jednej
fotky a vytvoriť tým krajší efekt.
Moja rada na záver znie: Na fotenie
bleskov je ideálne obdobie leto. Náhle a nečakané búrky z tepla a silný
vietor by mali zabezpečiť pekné divadlo. Tak prajem veľa úspechov pri
lovení búrok a krásne fotky.
text_Peter Oravčík
foto_Ralph Wetmore
Fotomagazín
Tieto obrázky ste už určite videli.
Krásne rozvetvené a košaté blesky
udierajúce do zeme a kopcov. Myslíte
si že spraviť takúto fotografiu je ťažké? Nie je to pravda, ale niekedy to
môže byť nebezpečné.
Blesk je prchavý jav, ktorý má obrovskú energiu a je nevyspytateľný. Už
mnoho krát sa mi stalo, že som mokol
v búrke a bez výsledku. Blesky ako
naschvál prestali akurát keď som sa
dostal na vhodné miesto. Asi málo kto
z nás ma z okna domu výhľad, ktorý
by bol na toto fotenie vhodný. Ak teda
chcete fotiť blesky, treba byť pripravený na neočakávateľné a sledovať
si počasie vopred. Odporúčam mať
vopred pripravenú techniku, aby ste
ako ja nestrácali čas tým, že neviete
kde máte ktorý objektív a kde mi zase
kto dal všetky statívy. Čo teda budete
potrebovať?
1.fotoaparát – podľa miesta kde chcete fotiť vybrať správny objektív.
2.statív – najlepšie pevný statív, ktorý
sa dá zo spodnej časti zaťažiť závažím(neverili by ste aký vie byť silný
vietor :)).
3.diaľkový odpaľovač – nie je to nutnosť, ale mnohé vám zjednoduší.
4.ochrana proti dažďu – nemusíte kupovať drahý originál. Postačí aj igelitové vrece prilepené na slnečnú clonu
objektívu.
_13
STRES A ZAŽÍVACÍ SYSTÉM
Hektické dni. Každý z nás to pozná.
Či už sa náhlime do práce alebo školy, na každého z nás „číha“ stres. Nie
každý ho pociťuje rovnako. Niekto ho
necíti vôbec, iný sa ho snaží eliminovať vychádzkami v prírode, ďalší siahajú po rôznych prípravkoch.
Fytoterapia
U študentov je čas zápočtových písomiek. Mnohí presedia nad knihami
celé noci, nevyspia sa a sú potom
podráždení, malátni i trpia rôznymi
zdravotnými ťažkosťami. Stres sa
najčastejšie „odzrkadľuje“ na tvári a
tvár je aj ukazovateľom zažívania,
ľudovo povedané - trávenia.
Určite mnohým z vás je známy pojem
„žalúdočná nervozita“. Prichádza nejaká dôležitá udalosť, skúška či záťaž
v práci alebo len neviete vyriešiť nejaký problém a s vami to začne opäť
lomcovať. Žalúdok máte úplne stiahnutý, nedokážete nič zjesť a často sa
k tomu pridružia aj črevné problémy. I
keď by sa zdalo, že ide iba o klasické
prežívanie nervozity, ktoré zažívajú
na vlastnej koži mnohí z nás, nie je
tomu tak. Pri pravidelne opakujúcej
sa žalúdočnej nervozite totiž môže
dôjsť aj k iným zdravotným komplikáciám, ktoré ohrozujú najmä tráviaci
trakt. Je preto veľmi dôležité naučiť
sa s tým bojovať a obmedziť napätie,
ktoré vo vás vzniká.
Preto si teraz predstavíme pár tipov
z komory babky bylinkárky, ktoré nám
pomôžu redukovať tieto rôzne nepríjemné pocity.
Bolesti žalúdka spôsobené nervozitou - Naši predkovia často pri
bolestiach žalúdka pili čaje a tinktúry
z medovky, rumančeka, valeriány,
ľubovníka, chmeľu, nechtíka a levandule.
Nechutenstvo a nadúvanie - Mäta,
citrónová tráva, limetka, rasca, zemežlč
menšia, fenikel, praslička,
oregano, bazalka, alchemilka žltozelená /pozor, v lekárni často nepoznajú
rozdiel medzi touto a alchemilkou
obyčajnou/.
_14
Nevoľnosť a vracanie zo zlej stravy
- Dobre zaberá čaj v kombinácií 5 dielov vňate paliny, 4 diely vňate mäty,
zemežlče, benediktu, 3 diely rumačeka, plody borievky a semená pestreca
mariánskeho. Nepiť pri akútnych kataroch! Dobrá je aj ovsená polievka.
sa potom liečia antibiotikami a inými
podpornými liekmi.
Žalúdočný katar - Nátržník husí,
pozor, možná zámena s nátržníkom
vzpriameným! Nedajte sa nikde presvedčiť, že sa jedná o jednu a tú istú
bylinu.
Viem, je ťažké redukovať stres na
minimum, ale pokiaľ sa dá, využime
krásu prírody a vyjdime sa pokochať,
ako sa listy odeli do rôznych farieb a
relaxujme. Fyzické zdravie je prepojené s duševným.
Pálenie záhy - Čaj z borievky, surový
zemiak /ráno pred jedlom/.
Ak niektoré príznaky pretrvávajú
dlhšie, je možné, že sa jedná o závažnejšie ochorenie ako zápal žalúdočnej sliznice, helicobacter pylori
až nebodaj vredy. Tieto ochorenia už
patria do rúk gastroenterológa, ktoré
text_Zdenka Felicita Vašková
foto_Internet
POÉZIA
Poézia
HĽADÁME GRAFIKA, KARIKATURISTU
Zbohom
Blesk jasný osvetlil pochmúrne nebo
Trafil šíp Amorov hneď na prvý krát
Nebolo jasnejšej hviezdy už od Teba
Vedel som v sekunde že si to Ty
Zažili spolu sme prekrásne chvíle
Stále lásku cítim tuším že Ty tiež
Lepšie však bude už prestať Ťa trápiť
Zaželať šťastie tak životom bež
Jedného dňa verím opäť sa stretneme
Nebude bolesť už z nešťastnej lásky
čas rany zacelí treba ho však veľa
Zabudnúť na lásku zabudnúť na Teba
Teraz sa trápim no dobré Ti želám
Láske našej posledné zbohom už dávam
Zbohom buď Anjel môj stále ťa ľúbim
No ten šíp Amorov stále nechce von
text_MJ
foto_Internet
_15
INE KAFE
Music zone
Písal sa rok 1995 a dvaja gitaristi neznámej bratislavskej skupiny Shotgun
(Marián Chromý a Vratko Rohoň) a
ďalšia dvojica málo známych hudobníkov, basgitarista Richard Barger a
bubeník Noro Komada zakladajú „v
garáži“ novú punk-rockovú kapelu.
No už po roku ostáva v skupine len
duo Rohoň - Chromý, ku ktorým sa
pridávajú bratia Pražencovci z ďalšej
bratislavskej skupiny (Grg a Prd). V
tejto zostave v roku 1996 nahráva
skupina v Trenčíne prvé demo po
ktorom však skupinu opúšťa aj Majo
Chromý a do skupiny na post speváka prichádza Marek Cibuľa, s ktorým
kapela nahráva v roku 1998 prvý album s názvom Vitaj! na ktorom sa nachádza aj prvý hit skupiny - 090x, po
ktorom je jasné, že na hudobnej scéne sa pomaly ale isto formuje skupina
s potenciálom, ktorá môže hýbať našou hudobnou scénou. Reč je o skupine, ktorá dokázala to, čo len málo
slovenských skupín - reč je o Inekafe.
_16
V roku 1999 sa v prestížnej ankete
Slávik stáva Inekafe objavom roka a
vydáva album s názvom Čumil, medzi najznámejšie piesne na albume
patria piesne Vianoce, Svätý pokoj či
rovnomenná pieseň Čumil. Album je
však nahratý už bez Mareka Cibuľu
a na poste speváka sa už natrvalo
usadil jediný stály člen bez ktorého
by Inekafe nikdy nevzniklo a o ktorom
si dovolím tvrdiť, že je jedným z najvplyvnejších slovenských hudobníkov
- Vratko Rohoň. No ako to už v Inekafe bolo zvykom, ani po tomto albume
neostal v skupine kameň na kameni a
z tria ostáva len Vratko ...
No našťastie Vratko hudobnú kariéru
a „značku“ Inekafe nenechal zomrieť
a do skupiny prišla trojica Peter
„Forus“ Fóra, Tibor Prikler a Daniel
Mathia. V tejto zostave Inekafe vydáva v roku 2000 album Je tu niekto ? s
megahitom Ráno, ktorý sa dá označiť
za „hymnu mladých“ a v roku 2001
nezabudnuteľný album Príbeh s piesňami ako Ružová záhrada, Ďakujeme
vám, Kašovité jedlá, Telefónne číslo
a z tohto albumu pochádza aj pieseň
Záverečna, ktorú nejeden z nás spieval na konci základnej školy. Skupina
sa dostáva na vrchol, za rok 2001 získava bronzového slávika a zdá sa, že
je len otázkou času, kedy to dotiahnu
aj na zlatého, keďže u mladých ľudí
bola v tomto čase zrejme najobľúbenejšou skupinou. Koncerty sú vypre-
dané, albumy sa predávajú ako „teplé
rožky“, piesne, ktoré sa dostávajú do
hitparád valcujú konkurenciu - čo viac
si môže skupina priať ...
Prichádza však rok 2002 a v Inekafe
ostáva len dvojica Vratko Rohoň - Peter Fóra, ktorých dopĺňa bubeník Ján
Rozbora. V tejto zostave vydáva Inekafe v roku 2003 album Bez udania
dôvodu, ktorý bol na dlhý čas posledným albumom a na ktorom je aj „politicky ladená“ pieseň Spomienky na
budúcnosť, čím sa Vratko vrátil k hudobným začiatkom Inekafe, keď väčšina piesní mala politický text, spomeniem napríklad piesne Revolučná
či Európsky raj . V tomto roku dostáva
Inekafe ako prvá slovenská skupina
možnosť zahrať si na jednom z najväčších európskych festivalov - na
festivale Woodstock v Poľsku. A len
podotýkam, že je stále jediná. Skupina ešte nejaký čas koncertovala, no
v roku 2005 podľa očakávaní končí
v skupine bubeník Ján Rozbora, čo
napokon znamenalo rozpad skupiny,
ktorý ohlásil Vratko Rohoň na začiatku roka 2006. On sa začal profesionálne venovať lietaniu a basgitarista
Peter Forus odišiel do Anglicka, kde
sa stal kuchárom.
A tak by sa skončil život jednej z
najúspešnejších slovenských skupín
prelomu tisícročí, nebyť skalných fanúšikov, ktorí sa nemohli s rozpadom
zmieriť. Vratkovi prichádzali desiatky
mailov až sa napokon rozhodol, že
Inekafe odohrá ešte dva rozlúčkové
koncerty, v máji 2008 v rodnej Bratislave a v januári 2009 v Prahe, na
ktorom bolo nahraté aj DVD Live in
Praha. Inekafe ich odohralo vo štvorici Rohoň, Fóra a bratia Pražencovci
, no abnormálny záujem o koncert
(päťtisíc lístkov sa vypredalo za pár
hodín) prinútilo členov zamyslieť sa
nad hudobnou budúcnosťou a najmä
Vratka, ktorý píše texty a aj skladá
hudbu.
Zlom nastáva v roku 2010, keď Inekafe nahráva klip k piesni Mojich najlepších 15 ro(c)kov a ohlasuje návrat, čo
vyvoláva na československej scéne
obrovský boom. A následne Inekafe
prijíma pozvanie na Topfest, kde sa
stáva najväčším ťahákom, a to aj napriek tomu, že na festivale zahrali aj
Megadeth, Status Quo či Kabát. Na
jar 2011 Inekafe ohlásilo 4 koncerty v
najväčších mestách (Bratislava, Košice, Brno, Praha), no záujem je taký,
že napokon skupina hrala vo všetkých spomínaných mestách ďalšie
koncerty.
11. novembra 2011 vychádza aj dlho
očakávaný 6. radový album Právo na
šťastie, ktorý sa za necelý mesiac
stáva platinový, a ktorý bol krstený
na palube Boingu 737. Ten pilotoval
frontman Vratko Rohoň a bolo na
ňom 80 ľudí, medzi nimi aj desiatka
novinárov. Skupina po vydaní albumu
ohlásila aj turné, PNŠ Tour, ktoré obsahovalo 12 beznádejne vypredaných
koncertov a aj trinásty bonusový, ktorý bol 29.2.2012. Album rozhodne nesklamal, piesne ako Špinavé objatie
či Právo na šťastie majú úspech, no
fanúšikovia sa na koncertoch, ktoré
sú až dodnes vypredané bez väčších
problémov tešia predovšetkým na
pecky typu Ďakujeme vám, Ružová
záhrada či Ráno ...
Až donedávna skupina viac ako 2
roky fungovala a úspešne koncertovala vo štvorici Vratko Rohoň, Peter
Fóra, Roman Hulín a Jozef Praženec (cca 100 koncertov za roky 2012
a 2013). No, bohužiaľ, to by nebolo
Inekafe, aby sa opäť nevyskytli problémy. Po nezhodách (pravdepodobne
s Vratkom) odchádza už po druhýkrát
basák Forus, ktorý bol podľa mnohých fanúšikov „dušou“ Inekafe. A
tak sa skupina opäť zrejme na nejaký
čas odmlčí a my len môžeme dúfať,
že Vratko využije tento čas na písanie nových piesní k albumu, ktorý by
mohol vyjsť v roku 2015, na ktorý bolo
plánované aj turné k príležitosti 20 rokov Inekafe na scéne. A samozrejme
bez basgitaristu to nepôjde a tak len
môžeme čakať či sa vráti Forus (na
FB vznikla „petičná“ stránka, ktorá za
pár dní dosiahla 700 fans) alebo príde
niekto nový.
Takže toľko k Inekafe, ktoré je nielen
pre mňa „srdcovou záležitosťou“ a
ktorému prajem aj napriek mnohým
problémom ešte veľa vypredaných
koncertov a dúfam, že v roku 2015
vyjde nový album, veď by bola škoda
keby to nekonečné množstvo hitov
začalo zapadať prachom ...
text_Martin Fitko
foto_Internet
ČAROVNÉ MESTEČKO
Predstavte si, že sa prechádzate
po čarovnom mestečku. V úzkych
uličkách nikdy nepôjdete po rovine,
vždy to bude len do kopca alebo z
kopca. Starobylé budovy pri tom na
vás vdychujú krásno a akúsi záhadnú
mystickú atmosféru. Máte pocit, že sa
nachádzate v talianskej prímorskej
lokalite, pretože tomu nasvedčujú
ešte aj šaty návštevníkov, ktoré sú
zväčša zamočené od plaviek. No keď
sa pozriete lepšie, vidíte na lavičkách
posedávať aj pánov aj dámy s Milenkou v ruke a popri nich prechádza ujo
večne oblečený v ženských šatách,
či je leto či zima. A len vďaka tomuto
zisťujete, že nie ste nikde inde ako na
Slovensku.
Banská Štiavnica je staré banské
mesto, ktoré sa rozlieha na strednom
Slovensku v Banskobystrickom kraji.
Štiavnické vrchy vytyčujúce sa okolo
mesta mu dodávajú prírodnú krásu.
Je zapísané v UNESCO a vďaka
tomu ho obľubujú aj zahraniční turisti.
Domáci však Štiavnicu poznajú hlavne kvôli množstvu jazier – tajchov,
ktorých je v jej okolí nespočetne veľa.
Tajchy kedysi slúžili ako veľké zásobárne vody, no dnes sa využívajú
hlavne na kúpanie. Najznámejšími
sú Počúvadlo, Richňava, Studenec ,
Belianske alebo Evičkino jazero. No
málokto, okrem Štiavničanov, pozná
Klinger a Veľkú vodárenskú. Sú to
dve najčistejšie jazerá a navštevujú
ich väčšinou len domáci. Obklopuje
ich krásna príroda a zároveň sú aj
najstudenšie a preto pre horúce letné
dni ako stvorené. Na Klinger sa pešo
zo Štiavnice dostanete chodníkom
ponad cintorín. Autom pôjdete podľa
tabuliek smerom na Počúvadlo, no na
hlavnej ceste musíte hľadať odbočku
na Hornú Roveň. Po križovatke už
budete dole po pravej strane vidieť
jazierko. Parkuje sa klasicky medzi
stromami. Na Veľkú vodárenskú je
najlepšie ísť pešo. Z Radničného
námestia len rovno hore po lesnej
cestičke. Pre niekoho môže byť tento kopec trošku namáhavý, no to čo
vás čaká hore stojí za to. Nádherná
azúrová voda, pri ktorej sa naozaj nebudete cítiť ako na Slovensku.
Pred kúpaním môžete v Štiavnici
navštíviť Kalváriu. Spolu sa tu nachádza 22 sakrálnych stavieb – kostolov
a kaplniek. Patrí k 100 najohrozenejším pamiatkam sveta! Z najvyššej
stavby Kalvárie je nádherný výhľad
na samotnú Štiavnicu a okolité kopce. Pre fotografov jednoducho raj. A
pre ostatných aspoň pohladenie pre
oči a dušu. Po prehliadke kalvárie si
môžete dať piknik na lúkach rozpínajúcich sa pod ňou.
No a čo po tom? Keď už ste kultúrne
aj športovo vyžitý? Mám pre vás pár
tipov, kde možno posedieť, pokecať
a stále na seba nechať dýchať atmosféru mesta. Ak máte radi kávu či čokoládu, určite sa vyberte do kaviarne
s názvom „Divná pani“, ku ktorej v súčasnosti patrí už aj malá čokoládovňa. Kaviareň vás naozaj dostane svojou „divnosťou“. Impozantný interiér,
pôvodne krajčírska dielňa, s veľkou
knižnicou dotvárajú gauče, na ktoré
si sadnete a pohodlne vyložíte nohy.
V kaviarni hrá po celú dobu pokojná
a príjemná hudba, ktorá dotvára vôňu
kávy, čajov a horúcich čokolád z rôznych ovocí ba dokonca aj korenín.
Okrem toho si však možno objednať
aj pivo, víno či nejaké bagetky na zajedenie.
Ak by ste však chceli niekoho ohúriť,
napríklad nejakú ženu, vyberte sa do
Caffebaru Libresso. Nachádza sa na
nádvorí oproti radnici v gotických domoch, kde v minulosti sídlil mestský
pivovar s pražiarňou sladu, azylový
dom či väznica. Najzaujímavejšou
časťou kaviarne je miestnosť, kde sa
baníci pripravovali pred vstupom do
štôlne. Pravidelne sa tu odohrávajú
rôzne koncerty, autorské čítania či
divadlo. Miestnosť je celá obložená
kameňom, vyzerá ako malá jaskyňa,
no je v nej strašná zima. Ak by ste
sa ale rozhodli posedieť si tu, čašník vám ochotne zapáli oheň v krbe.
Ideálne miesto na romantické rande.
Sadnete si, popíjate vínko a aj keď
vám horí v krbe, jednoducho musíte
jeden druhého zahriať.
Pre čajíčkarov je tu známa čajovňa
Klopačka, kde sa vôňa čaju miesi
s vôňou tabaku. No a nakoniec nesmieme zabudnúť ani na náš obľúbený študentský nápoj – pivo. Pivovar
ERB si vyrába vlastné pivo a jeho
prípravu môžete v ich reštaurácii vidieť naživo. Aj keď je toto pivo o dosť
drahšie, na aké sme zvyknutí, občas
si aj my musíme dopriať kvalitku.
Cestovanie
Banská Štiavnica
Štiavnica je sama o seba veľmi zaujímavé miesto. V článku je spomenutý
len zlomok toho, čo sa v nej dá navštíviť a prezrieť. Každá veková kategória si tu nájde to svoje. Nezáleží
ani, či ste metalista alebo raper, vždy
je tu plno koncertov, festivalov a akcií
pre ľudí každého druhu. Štiavnicu sa
oplatí objavovať. Stačí sa prechádzať
po uličkách okolo centra a objavíte mnoho zaujímavých a krásnych
miest, ktoré vás zaujmú, ktoré určite
treba vidieť a zažiť. Treba si nechať
tú jej nezvyčajnú atmosféru preniknúť
do tela a jednoducho si užívať mesto.
text_Iva Zacharová
foto_Internet
_17
NAČO NA HRAD?
Máte pocit, že potrebujete na chvíľku
niekam vypadnúť, prevetrať si hlavu a
načerpať nové sily? Choďte na hrad!
Cestovanie
Pustý hrad je zrúcanina hradného
komplexu, ktorý sa rozlieha nad sútokom riek Hron a Slatina v meste Zvolen. Hrad, postavený v 13. storočí,
bol kedysi významným centrom celého dnešného stredného Slovenska.
Zrejme najzaujímavejšie na ňom je
to, že sa radí k celosvetovo najväčším hradom postaveným na kopci,
pričom celé jeho územie zaberá 7,6
ha. K hradu vedie nenáročný turistický chodník. Prejsť ho trvá asi hodinku
a aj keď sa do kopca trošku zadýchate, výhľad zvrchu je na nezaplatenie.
Pred očami sa vám otvorí panoráma
nielen celého Zvolenu a okolitých dedín, no krásne vidíte aj vrchy Nízkych
Tatier. Stačí si sadnúť na jednu z hradieb a pozerať sa na túto nádhernú
scenériu. Vy sa vtedy cítite, akoby ste
sedeli na vrchu sveta. Nespútane a
slobodne.
_18
Druhým hradom, ktorý sa nachádza
v blízkosti Pustého, je zrúcanina
v Podzámčoku. Hrad vznikol ako
strážny objekt na starej obchodnej
ceste v smere do Zvolena. Tiež bol
postavený v 13. storočí a pozostával
z dvojposchodového paláca, veže a
hradného opevnenia. Avšak od 18.
storočia pustol a dnes stojí len torzo
palácovej stavby hradu. Prečo je teda
zaujímavý? Pre to isté, pre čo Pustý
hrad. Znovu tu pocítite veľkú slobodu. Z kopčeka, na ktorom hrad stojí,
sa pozeráte na malebnú dedinku
Podzámčok, na lúky, lesy, kopcovitú
krajinku... A ten pohľad vás dokáže
naplniť neskutočnou energiou a potešením.
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať,
že na týchto miestach nie je nič zaujímavé. Na starých zrúcaninách nemáte toho veľa k videniu. Hrady sú
však zaujímavé kvôli ich atmosfére.
Dokážu vám obohatiť dušu o akýsi
mystický pocit, ktorý sa ťažko opisuje. Práve tým, že z nich máte krásny
výhľad vám ukazujú, aký je svet veľký
a úžasný. A jediné, na čo máte chuť,
keď tu stojíte, je naplno žiť. Rozbehnúť sa do života a niečo dokázať.
text_Iva Zacharová
foto_Internet
MÔJ PRVÝ COUCHSURFING TRIP
Couchsurfing (CS) je najznámejší
cestovateľský portál, kde si ľudia
z celého sveta dohadujú spoločné
výlety a ponúkajú, respektíve
hľadajú, možnosť prespatia popri
svojich potulkách svetom. Inak povedané, „surferi“ si tu hľadajú „couche“
všade po svete. Nakoľko aj ja patrím
medzi cestovateľských bláznov, rozhodol som sa, že takúto jedinečnú
príležitosť, akú ponúka CS, musím
využiť. Nedostatok skúseností s
čímsi podobným a z toho plynúce
obavy z nepoznaného ma primäli k
tomu, že som sa rozhodol navštíviť
neďaleké severomaďarské mesto
Miškovec. Po naplánovaní výletu a
rozoslaní žiadostí o „couch“ som mal
šťastie, pretože istý pán X (ktorého
z pochopiteľných dôvodov nebudem menovať) prijal moju žiadosť a
následne sme si četovaním dohodli
podrobnosti. Keď som dorazil do
Miškovca a podarilo sa mi nájsť aj
môj „couch“, privítal ma tu pán X aj
s celou jeho rodinkou. Ešte v ten
večer ma vzal na pravidelné stretávky
miškoveckých cestovateľov, kde som
spoznal aj ďalších „surferov“, ktorí
navštívili toto mesto v rovnakom
čase ako ja. Moje počiatočné dojmy
boli naozaj veľmi dobré. Nasledujúci
deň som sa vybral spoznávať mesto,
najprv som navštívil blízku vrchovinu
Bukk, neskôr kúpeľné mestečko Tapolca a tiež vyhliadkovú vežu na
vrchu Avas. Večer sa niesol v príjemnej rodinnej atmosfére a ja som si s
mojimi hostiteľmi pokecal o jazykoch,
kultúre a dal som im zopár tipov na
výlety po Slovensku. Zaspával som
plný nadšenia a skvelých pocitov.
Ďalší deň som sa ECečkom vrátil
naspäť na Slovensko a nezabudol
som na CS zanechať pánovi X pozitívnu recenziu, ktorú mi on opätoval
a sme spolu v kontakte doteraz.
Teším sa na ďalšie spoznávanie
sveta a hlavne nových zaujímavých
ľudí prostredníctvom CS, a ak aj vy
patríte medzi dobrodruhov, určite sa
zaregistrujte na CS a objavujte svet
doteraz nepoznaných príležitostí.
text_Martin Vojtek
foto_Internet
NA VÝLETE S MAŤOM
Potulky po Pieninách
Najväčším turistickým lákadlom tejto
oblasti je nepochybne plavba plťou
po rieke Dunajec, pri ktorej môžete
splaviť cca 8 až 9 kilometrov dlhý
úsek tejto rieky malebným kaňonom
priamo na Slovensko-poľskej hranici. Splav je možné začať z viacerých
miest a popri sebe tu pôsobí viacero
pltníckych spoločností, nehovoriac
o tom, že z druhej strany rieky vás
môžu „zviezť“ aj Poliaci. Ponuka je
teda naozaj pestrá. Pri každej mojej
návšteve tohto kúta Slovenska, sme
aj s ostatnými spoločníkmi nastúpili na plte v Červenom Kláštore, na
poslednom nástupisku pred začiatkom kaňonu. Keďže je to posledné
nástupisko, všetky plte tadiaľ už prechádzali plné, my sme si však vždy
nejakú objednali vopred a tak sme sa
vyhli dlhému čakaniu. V hlavnej letnej
sezóne tu býva doslova „nátresk“,
preto je viac než nutné objednať si
nejakú tú plťku vopred, prípadne ísť
na prvé nástupisko, odkiaľ je väčšia
šanca, že sa vám na plti ujde miesto.
Plavba medzi skalnými útesmi je skutočne nezabudnuteľný zážitok, niekoľkonásobne umocnený vďaka vždy
veselým a priateľským goralským
pltníkom, ktorí vám prezradia rôzne
zaujímavosti, zavtipkujú, prípadne
vás v rámci dobrodružstva aj trochu
okúpu. Cestou vás zo skál vyfotografujú miestni podnikavci, od ktorých si
po skončení plavby môžete zakúpiť
pohľadnicu priamo so svojou fotkou.
Slovenskí pltníci končia plavbu na
rozľahlom brehu pri obci Lesnica, kde
sa naskytá mnoho ďalších možností.
Pre vášnivých turistov je lákavý výstup na poľské vrchy Sokolica a slávne Trzy Korony – symbol Pienin. Tí,
čo sem prišli za poznaním, by určite
mali navštíviť neďaleké poľské kúpeľné mesto Szczawnica, kde môžete
nájsť nielen typické poľské trhy, ale
aj mnoho iných turistických atrakcií.
Určite nesmiem zabudnúť spomenúť
tunajšiu sedačkovú lanovku, ktorou
sme sa my vyviezli na vrch zvaný
Palenica (mimochodom v zime je tam
fajn lyžovačka) a odtiaľ sme sa cez
hory vrátili do už spomínanej slovenskej obce Lesnica. Na každom rohu
je badať, že tu ľudia žijú z turizmu,
či už Slováci ale aj Poliaci, takže tu
nájdete mnoho informačných tabúľ,
chát, ubytovní, reštaurácií, krčiem,
športovísk či požičovní bicyklov.
Tunajší obyvatelia sa vám vo všet-
kom budú snažiť vyhovieť, nie je teda
problém v prípade potreby dopraviť
sa medzi obcami mikrobusom či dokonca na koči ťahanom koňmi.
Okolie Pienin je skutočne bohaté na
zaujímavosti. Ak sa sem vydáte, mali
by ste okrem iného navštíviť Červený
Kláštor a dozvedieť sa čosi o živote
mníchov. V neďalekom meste Stará
Ľubovňa nájdete okrem impozantného hradu aj skanzen a stredoveký vojenský tábor. Nevynechajte ani
návštevu kúpeľov Vyšné Ružbachy,
kde sa nachádza vyhasnutý kráter,
v ktorom sa môžete aj okúpať. Ak
máte viac času, vyberte sa aj do Belianskej jaskyne a tiež do známeho
mesta Kežmarok. Milovníci zimných
športov si tu tiež prídu na svoje,
pretože v blízkosti sa nachádzajú
známe strediská Litmanová, Vyšné
Ružbachy a Bachledova dolina – Jezersko. Okrem toho sa tu nachádza
množstvo menších vlekov, ktoré nájdete snáď v každej dedine. Návštevu
Pienin a celého Zamaguria vám môžem naozaj vrelo odporučiť. Určite si
odtiaľ odnesiete množstvo úžasných
zážitkov a rovnako, ako aj ja, sa tam
budete vždy radi vracať.
text_Martin Vojtek
foto_Martin Vojtek
Cestovanie
Tentoraz sa spolu vydáme na Zamagurie, región ležiaci na samotnom
severe našej krajiny, kde spoznáme tamojších Goralov a navštívime
tiež našich poľských susedov. Tento
malebný kúsok zeme, ležiaci na severe Spiša priamo pri Slovensko-poľských hraniciach, je pre turistov
veľmi atraktívny a to najmä preto, že
sa tu nachádza Pieninský národný
park (PIENAP) známy vďaka unikátnemu prielomu Dunajca, miestu, kde
neustále a čoraz viac prekvitá staré
pltnícke remeslo.
_19
A NIGHTMARE
ON ELM STREET
1984 vs. 2010
1984 vs. 2010
Každý fanda hororov by mal poznať
túto klasiku. Áno, nočná mora je klasika. Radí sa medzi klasické horory,
tak ako Poltergeist, či Exorcizmus.
Aj tieto dva horory patria do klasiky.
Ale vrah menom Freddy Kroeger je
jeden z monštier, ktoré dlho strašili
na filmových plátnach. Dáme si porovnávací duel. Kto vyhrá, Elm Street
1984, alebo novodobý remake Elm
Street 2010?
Recenzie
Nočná mora v Elm Street (Nightmare on Elm Street)
Horor, Thriller, Mysteriózny
USA, 2010
Réžia: Samuel Bayer
Nočná mora v Elm Street (Nightmare on Elm Street)
Horor, Thriller
USA, 1984
Réžia: Wes Craven
Obsah:
Nancy po smrti svojich priateľov trpí
nočnými morami. Jej rodičia a jej blízki z okolia si myslia, že sa zbláznila
a vytvára si vlastný svet. Po uplynutí
nejakého času sa však zistí, že za záhadnými úmrtiami sa skrýva Freddy
Kroeger. Človek, ktorého pred 20 rokmi zabili rodičia Nancy a jej priateľov,
pretože Freddy pozabíjal asi 20 detí.
Ako sa Nancy vyrovná s pomstou
Freddyho zistíte vo filme.
_20
Zaujímavosť:
V tomto filme si zahrá aj Johnny
Depp. Patrí medzi jeho prvotiny. Je tu
naozaj roztomilý. Také mladé ucho.
Príjemne ma to prekvapilo, pretože
som to nečakala. Nezisťovala som
kto tam hrá. Až dokým som to nezapla.
Obsah:
Pätica dospievajúcich priateľov má
nočné mory. Všetkým sa sníva o jednom a tom istom mužovi. Muž, ktorý
má znetvorenú tvár, so strašidelným
hlasom a záhradníckou rukavicou s
nožmi namiesto prstov. Avšak keď
jeden z priateľov zomrie, všetci vedia
kto za tým je. Muž so snov. A jediná
šanca na prežitie je bdieť. Pretože
ak jeden z nich zaspí, nemusí sa
zobudiť. Niekto však vie, prečo sa
Freddy Kroeger znova vrátil. Niekto
musí vedieť, aký dlh musia splatiť.
Ako dopadne ich príbeh? Pozrite si
jeden zo série filmov Niightmare on
Elm Street.
Porovnanie týchto dvoch filmov mi
robí celkom veľkú dilemu. Nedá sa
ani o jednom povedať, že bol zlý. Ale
tí ktorí máte klasiku a klasické hororové scény, tak rok 1984 je pre Vás
ako stvorený. Pre mňa bol miestami
nudný. Ako som už spomenula, pre
tých ktorí milujú klasiku je tento horor
to pravé. Na roku 2010 sa mi páčil
dej. Vysvetlenie. Bolo pre mňa zaujímavejšie a nečakanejšie ako z roku
1984. Áno. Oba príbehy sú si veľmi
podobné. Je tam samozrejme Freddy
Kroeger a dievča ktoré proti nemu bojuje. Ale v roku 2010 je zásadný rozdiel. Nie len v tom, že Kroeger je lepšie spracovaný ale aj v deji filmu. Nie
je taký uspechaný. Človek má čas sa
zamyslieť. Pri roku 1984 to bolo jedno rýchle prezeranie obrázkov, ktoré
mali vyvolať strach. Áno. Klasika
vystraší viac, aspoň mňa. Boli tam
scény, ktoré vyvolávali strach. Ale boli
tam aj scény, ktoré Vás pobavili. Preto odporúčam pozrieť si obidva filmy
a rozhodnúť sa ktorý je lepší.
Zaujímavosť:
V tomto dieli si zahral aj Kellan Lutz
(pre tých, ktorí videli Arenu alebo
Twilight vedia o kom je reč). Jeho
postava však zomrie ešte v prvých
minútach filmu.
text_Krištofičová
foto_Internet
HRY O ŽIVOT
americkej spisovateľky, ktorá Hunger
games alias Hry o život vymyslela.
Prvá časť tejto trilógie vyšla v USA v
roku 2008 a stala sa bestsellerom.
Druhý diel Skúška ohňom vyšiel v
roku 2009 a o rok neskôr nasledoval
posledný diel s názvom Drozdajka.
Hry o život
Tak nejako by mohol znieť recept
na úspech od Suzane Collinsovej,
Drozdajka
V záverečnej časti trilógie Katniss
prežíva najhoršie obdobie svojho života. Za vzburu, ktorú vyvolala Kapitol zrovnal Dvanásty obvod so zemou
a vyvraždil tisíce ľudí. Peeta ostal v
zajatí nepriateľa, ktorí ho mučia. Na
čelo odporu sa postavil Trinásty obvod, aj keď o jeho existencii sa donedávna nevedelo. Vojna so sebou prináša mnoho obetí na oboch stranách,
no už je neskoro zastaviť ju.
Skúška ohňom
V druhej časti sa Katniss a Peeta ocitajú na turné víťazov po všetkých ob-
text_Monika Bereníková
foto_Internet
TO NAJLEPŠIE ZO MŇA
Povedzme si úprimne. Ak niekto písať
skutočne vie, tak písať skrátka vie.
Dôkazom je aj toto dielo, ktoré Vás
pohltí a knihu prečítate do konca na
jeden nádych.
Autorom tejto knihy je obľúbený
americký rozprávač o láske a autor
osemnástich bestsellerov Nicholas
Sparks. Spod jeho pera vyšli aj diela
ako Posledná pieseň, Drahý Johne,
Nekonečná cesta, Šťastlivec alebo
Zápisník jednej lásky.
city sa vracajú s novou silou. Príležitosť zmeniť ich doterajšie životy je na
dosah ruky ale... je to ešte možné?
Dá sa prepísať minulosť? A je láska
to najcennejšie, čo môže človek darovať?
Recenzie
Zmiešajte grécku mytológiu s rímskymi gladiátorskými hrami a s
televíznou reality show, pridajte
spomienky na dospievanie v rodine
baníka, boj o prežitie a motívy z politickej totalitnej vlády, ktorá neskrývane obmedzuje slobodu.
Kvôli ničivej katastrofe zanikli Spojené štáty americké. Ich bývalé územia
zaberá totalitný štát Panem pozostávajúci z dvanástich krajov, ktorým
vládnu bohatí a mocní vládcovia z
hlavného mesta Kapitol. Zo všetkých
regiónov Panemu sú každoročne
vyžrebovaní jeden chlapec a jedno
dievča, a tí potom musia v reality
show bojovať medzi sebou na život
a na smrť. Medzi nimi sa dobrovoľne
ocitne šestnásťročná Katniss Everdeenová, odhodlaná za každú cenu
prežiť.
vodoch Panemu. Katnissin a Peetov
vzdor proti Kapitolu podnecuje obyvateľov Panemu k vzbure. Symbolom
odporu proti Sídlu sa stáva drozdajka,
vtáčik, ktorého nosí Katniss na hrudi
v podobe zlatej brošne. Katniss a Peeta očakávajú pomstu mocných za
to, že sa postavili pravidlám a tak sa
opäť ocitajú v aréne smrti v špeciálnych 75. Hrách o život.
Táto kniha vo mne vyvolala mnoho
vnútorných otázok čakajúcich na odvahu odpovedať si. Robíme v živote
správne rozhodnutia? Čo by som
bola ochotná spraviť pre druhého človeka? Čo je vo mne a v mojich blízkych to najlepšie?
Kniha To najlepšie zo mňa je nabitá
dávkou napätia, ale aj romantiky s
nečakaným, ale zato veľmi dojímavým záverom.
Dej tejto knihy sa odohráva po opätovnom stretnutí dvoch ľudí, ktorí sa v
minulosti milovali, no osud ich rozdelil
a nakoniec opäť spojil smrťou spoločného priateľa, ktorému plnia jeho
poslednú vôľu a spoznávajú, že staré
text_Monika Bereníková
foto_Monika Bereníková
_21
KRÍŽOVKY
Sedíte v krásnom červenom Cabriolete. Pred vami je lietadlo a za vami námorná loď. Ako
prestúpite z auta na lietadlo?
Zastavíte.........
Krížovky
autor:
Pav©l
Surovec
vlastný
(skr.)
okrem
iného
neúspech
(hov.)
včelí
produkt
tajnička
osobitne
štýl
chem. zn.
astátu
popevok
symetrála
slečna
(skr.)
nealkohol.
nápoj
zverník
nástroj
ženca
ťažký kov
okovaná
nádoba
cirkulácia,
obeh
očividne
(expr.)
_22
predložka
so 7.
pádom
plúžil
zn. abvolt
vojenská
jednotka
ROBIN VAN PERSIE
Sir Alex Ferguson do konkurenčného
Manchestru United! A bez akýchkoľvek problémov sa v tomto klube aklimatizoval a strelil 26 gólov, a druhú
sezónu po sebe sa stal najlepším
strelcom Premier League. A strelecky
mu to sype aj v tejto sezóne.
A ešte spomeniem reprezentačnú kariéru. Holandsko už celé desaťročia
patrí medzi futbalové veľmoci a ofenzívni hráči im prakticky nikdy nechýbali, a tak ani tu to van Persie nemal
jednoduché. Prvýkrát si najcennejší
dres obliekol až v 22 rokoch a dnes
je spolu s Robbenom najväčším ofenzívnym klenotom „Oranjes“. Celkovo
odohral od roku 2005 za Holandsko
72 zápasov a dal 40 gólov.
Jeho futbalové začiatky sú spojené
s holandským klubom SBV Excelsior, odkiaľ však už v roku 1998, keď
mal len 15 rokov, prešiel do oveľa
známejšieho rotterdamského klubu,
ktorý má na svojom konte 14 titulov
v holandskej Eredivisie, do Feyenoordu. Tu sa z mládežníckeho tímu
dostal už v sedemnástich rokoch do
A-tímu a za 3 roky tu strelil v 61 zápasoch 15 gólov, čo na takého mladého
útočníka nie je málo.
A samozrejme, neunikol pozornosti
veľkoklubov a v roku 2004 ho Arséne Wenger kúpil do Arsenalu, kde si
svoje miesto musel vybojovať, čo v
konkurencii hviezdneho Thiery Henryho, Bergkampa, Pirésa či Reyesa
nebolo ľahké. No Robin už v prvej
sezóne nastúpil do 26 zápasov a
strelil 5 gólov. No treba pripomenúť,
že často len striedal v posledných minútach. Postupne sa však vypracoval
na oporu Arsenalu, a to aj napriek
neustálym zraneniam, ktoré jeho
kariére príliš neprospievali. No gólov
strieľal napriek tomu dosť. A keď sa
mu konečne v sezóne 2011/12 vyhli
zranenia, v Premier League strelil
30 gólov a o 3 góly prestrieľal Waya
Rooneyho a stal sa najlepším strelcom Premier League.
No v Arsenale aj napriek tomu mali
vrásky na tvári, keďže po 8 rokoch
odmietol predĺžiť zmluvu a keďže
nechceli, aby odišiel zadarmo, rok
pred skončením zmluvy ho dali „na
predaj“ a výrazne pod cenu ho získal
Klubové / národné úspechy :
Strieborná medaila z MS 2010
Titul v Premier League s Manchestrom United (2012-13)
text_Martin Fitko
foto_Internet
Futbal
Pre toto číslo som do rubriky „Futbalová hviezda súčasnosti“ vybral
výborného útočníka, ktorý je podľa
mnohých najlepším hrotovým útočníkom sveta, čo potvrdzuje už celé
desaťročie. Reč je o holandskom
futbalistovi, ktorého meno je známe
každému futbalovému fanúšikovi jeho meno je Robin van Persie.
Najvýznamnejšie individuálne ocenenia Robina van Persieho :
2-krát najlepší strelec anglickej Pre
mier League
1-krát hráč roka v Premier League
5-krát hráč mesiaca v Premier
League
_23
TOP 10 FUTBALOVÝCH PRESTUPOV
Peniaze sú neodmysliteľnou súčasťou našich životov a to isté platí aj o
futbale. A čím ďalej, tým viac. V tomto
článku je zhrnutých 10 najdrahších
futbalových prestupov všetkých čias
a sumy, ktoré boli kluby schopné zaplatiť za hráčov a pridal som aj to, či
sa tieto sumy klubom vôbec oplatili
“vyhodiť”.
Tieto prestupové ceny sú naozaj astronomické, no nebolo tomu vždy tak.
Napríklad v roku 1973 prestúpil slávny holandský futbalista Johan Cruyff
z Ajaxu do FC Barcelony za vtedy
rekordnú sumu 920 tisíc libier, dnes
je takáto suma smiešna (minimálne
vzhľadom na rekordné prestupy súčasnosti).
Prelomovým rokom v rekordných
prestupových sumách bol rok 1999,
keď za hviezdneho útočník Christiana Vieriho zaplatil Juventus 45 miliónov € (aktuálne 16. najdrahší prestup
všetkých čias). No jednoznačnou
jednotkou, čo sa týka utrácania, je
španielsky veľkoklub Real Madrid ...
Futbal
10. miesto :
Neymar - 57 mil. €
(2013 : Santos --- ˃ FC Barcelona)
9. miesto :
Fernando Torres - 58 mil. €
(2011 : FC Liverpool ---˃ Chelsea
London)
Kanonier, ktorý strieľal gól za gólom v
drese Atletica Madrid už v 19 rokoch,
a ktorý pokračoval v takomto trende
aj v FC Liverpoole sa po príchode do
Chelsea gólovo zasekol. Prečo ? To
sa pýtajú mnohí futbaloví fanúšikovia
aj odborníci. Možno mu nesedel herný systém, možno bol naňho vyvíjaný
nadmerný tlak. Faktom je, že pomaly
sa zo streleckej krízy dostáva, stále
je to však len slabý odvar strelca,
ktorý bol postrachom všetkých obrán.
Cena zaňho bola vzhľadom na vek a
jeho výkony možno primeraná, no ani
zďaleka nenaplnil očakávania.
8. miesto :
Radamel Falcao - 60 mil. €
(2013 : Atletico Madrid --- ˃ AS Monaco)
_24
Podľa futbalových odborníkov najväčší talent posledného štvrťstoročia,
brazílsky krídelník Neymar, prestúpil
toto leto ako 21-ročný do najúspešnejšieho klubu posledných rokov, do
FC Barcelony, a tak očakávania sú
obrovské. V klube, akým je Barcelona sa presadzuje veľmi ťažko, no
Neymar sa stal po pár týždňoch hráčom základnej zostavy a v novom pôsobisku sa mu zatiaľ darí, no je ešte
príliš skoro robiť predčasné závery ,
veď už nejeden futbalista označovaný za hviezdu sa vytratil ...
matizáciou nemá žiadne problémy.
Síce je v klube len pár mesiacov, no
dovolím si tvrdiť, že sa kúpa oplatila.
7. miesto :
Luís Figo - 62 mil. €
(2000 : FC Barcelona --- ˃ Real Madrid)
Prestup portugalského záložníka
vyvolal v roku 2000 obrovský ohlas,
keďže vtedy jeden z najlepších hráčov sveta prestúpil z FC Barcelony
do Realu Madrid, a to hovorí samé
za seba. Realu sa však tento nečakaný a kontroverzný prestup vydaril.
Figo hral skvele a bol jedným zo základných kameňov najlepšieho týmu
sveta na prelome tisícročí, v drese
ktorého strelil za 5 sezón 36 gólov, čo
na záložníka nie je zlé číslo. No počas zápasov proti Barcelone to ľahké
nemal, a to najmä na Nou Campe,
kde naňho pískali pri každom dotyku
s loptou a pri rozohrávaní rohu po
ňom dokonca hádzali otvorené fľaše
s vodou. No on sa s tlakom, ktorý bol
vyvíjaný na jeho osobu, dokázal vyrovnať.
6. miesto :
Edinson Cavani - 64 mil. €
(2013 : SSC Neapol --- ˃ PSG)
Kolumbijský útočník, ktorý strieľa
góly bez ohľadu na to, v akom klube práve hrá. Či bol v Porte, Atleticu
Madrid alebo teraz v AS Monacu,
strelecká forma ho neopúšťa a s akli-
5. miesto :
Kaká - 68 mil. €
(2009 : AC Milan --- ˃ Real Madrid)
Hoci bol Kaká od roku 2005 pravidelne v nomináciách o najlepšieho hráča sveta či v iných anketách a podľa
mnohých bol najlepším záložníkom
sveta, v Reale sa nikdy nedokázal
prepracovať do pozície kľúčového
hráča. Či už vinou zranenia alebo
zlým “aklimatizovaním sa”, jeho pozícia v klube bola vzhľadom na jeho
cenu nepochopiteľná. Hráč, ktorý bol
v tom čase 3. najdrahší hráč sveta
vysedával na lavičke čím ďalej tým
viac až do tohto roku, keď sa vrátil
do AC Milan. A zadarmo !!! Toto bol
zrejme jeden z najhorších nákupov
všetkých čias, aj keď sám Kaká paradoxne za to príliš nemôže.
Prestup a pôsobenie švédskeho kanoniera do Barcelony boli špecifické.
Hoci Ibrahimovič patrí už dlhé roky
medzi najobávanejších zakončovateľov na svete a góly strieľal a aj
strieľa všade, v Barcelone vydržal len
1 sezónu. A to aj napriek tomu, že v
29 zápasoch strelil 16 gólov. Dostal
sa do konfliktu s Lionelom Messim, a
to sa mu stalo v Barcelone osudné,
keďže je známe, že Messi má v klube veľké slovo aj napriek tomu, že je
“len hráč”.
3. miesto :
Zinedine Zidane- 75 mil. €
(2001 : Juventus ---˃ Real Madrid)
Prestup, ktorý sa stal na 8 rokov rekordným, teda čo sa týka prestupovej
čiastky. Legendárny Francúz prakticky počas celej kariéry nemal herné
výpadky a aj v Reale dokazoval svoju
výnimočnosť a bol základným pilierom madridského veľkoklubu v období “Galacticos”, keď Real vyhrával
všetko, čo sa dalo. V Zidanovi našiel
Real skúsenosti a obrovskú kvalitu v
jednom, a až do konca kariéry, ktorú
ukončil v roku 2006 mal pevné miesto
v základnej zostave, čo nie je v klube
takého formátu úplne bežné.
2. miesto :
Cristiano Ronaldo- 94 mil. €
(2009 : Manchester United--- ˃ Real
Madrid)
4. miesto :
Zlatan Ibrahimovič - 69 mil. €
(2009 : Inter Milan --- ˃ FC Barcelona)
Podľa mnohých najlepší futbalista
súčasnosti, portugalský futbalový kúzelník CR7, naplnil všetky očakáva-
nia a dá sa povedať, že ich predčil. V
Manchestri United sa vypracoval na
hviezdu svetového formátu a v Reale
si už 4 sezóny udržuje nadštandardnú formu, veď má priemer viac než
gól na zápas !!! Jednoducho prestup,
ktorý Realu vyšiel na 110% a ktorý
nemôže nikto označiť za nevýhodný,
a to ani omylom. Aj keď je otázne, či
má nejaký hráč takúto hodnotu.
1. miesto :
Gareth Bale - 99 mil. €
(2013 : Tottenham ---˃ Real Madrid)
Najdrahší prestup všetkých čias sa
odohral počas letného prestupového
obdobia 2013. Waleský krídelník sa
v Tottenhame za 6 sezón vypracoval
na jedného z najlepších hráčov sveta
a najmä sezóna 2012/13 mu vyšla
dokonale. Bol vyhlásený za najlepšieho hráča anglickej Premierleague,
stal sa 3. najlepším strelcom, a to aj
napriek tomu, že nie je útočník. Prestupové špekulácie okolo jeho osoby
nemali konca, na začiatku júla ho
všetci videli v Reale, naopak v polovici augusta už len málokto veril v jeho
prestup. No nakoniec predsa len prestúpil, aj keď až v predposledný deň
prestupového obdobia a za rekordnú
sumu, aj keď sa objavujú informácie,
že táto suma nie je pravdivá ... No či
už zaňho Real zaplatil 99 miliónov
eur alebo „len“ 91, táto suma je astronomická a otázkou ostáva to, či sa
to Realu oplatí. Zatiaľ je táto otázka
stále otvorená, no všetko nasvedčuje
tomu, že ak ho nezastavia ďalšie zranenia, jeho spolupráca s Cristianom
Ronaldom by mohla Realu priniesť
vytúženú 10. trofej v najprestížnejšej
európskej klubovej súťaži, ktorou je
UEFA Champions League.
text_Martin Fitko
foto_Internet
Futbal
Ďalší z tohtoročných prestupov. Cavani sa za 3 roky v Neapole vypracoval na jedného z najlepších útočníkov
sveta a veľkokluby sa predbiehali v
ponukách za jeho služby. Minulý rok
ešte z Talianska neodišiel, hoci ho
chcel Real či Chelsea, no tohtoročná
ponuka 64 miliónov eur od bohatého
francúzskeho klubu PSG už odmietnutá nebola, a v novom pôsobisku
sa dokázal presadiť a strieľa gól za
gólom. Uvidíme ako sa mu bude dariť
ďalej, no dá sa očakávať, že strelecká forma ho neopustí. Otázne však
je, ako bude vychádzať so Zlatanom
Ibrahimovičom.
_25
VTIPY
Také sú ženy: spozorujú dlhý blonďatý vlas na mužovom saku, ale pri
cúvaní do garáže, dvere nevidia.
Bavia sa dvaja chlapi: „Ako to, že
ťa tvoja žena pustila do krčmy?“
„Dal som jej do vane penu, aby
ma nezdržiavala.“
„A to bola nejaká omladzujúca
pena?“
„Nie, montážna!“
Slečna sa pýta chlapca na prvom
rande:
„A ty čo robíš?“
„Som skladateľ.“
„A čo skladáš,“
„Cement z vlečky.“
„Drahý, čo si mám vziať na pláž
aby sa všetci za mnou obzerali?“
„Skús lyže.“
Vtipy
Ona: „Ty si ten najväčší lenivec
akého som kedy poznala! Zbaľ si
kufre a vypadni!“
On: „Ty mi zbaľ.“
Test lásky: Zavrite na dve hodiny
do kufra auta ženu a psa. Potom
sledujte po ich vypustení kto vás
má radšej.
V rozvodnenej rieke sa topí Fico a
práve ty si jediný na blízku, kto ho
môže zachrániť a byť hrdina. Na
druhej strane však môžeš odfotiť
jeho posledné chvíle a za fotku
získať Pulitzerovu cenu. Musíš sa v
zlomku sekundy rozhodnúť, lebo
času nie je nazvyš! ... Ako sa rozhodneš? Lesklý či matný papier?
7 rokov v debete
....Planéta Košíc
Posledný molitan
Nekomerčný príbeh
Ruský park
Tarzan z rodu Office
Hľadá sa Emo
Klub hákového slíža
Prsný otec
Kokajínek
Nindža kombinačky
Doba ľudová
Lovci dokladov
Palica v krajine náznakov
Krotitelia tukov
Sedem sviatočných
Superspam
Mortal Kombajn
Prečo starí ludia stále vysedávajú v
kostoloch a čítajú bibliu?
Lebo uz coskoro budú robiť zaverečné skúšky . .
Dvaja kamaráti sa rozprávajú :
- Včera som zachránil dievča pred
znásilnením.
- To je úžasné, ako si to dokázal?
- Sebakontrola kámo, sebakontrola.
PARADOX DŇA: Čím viac samovrahov, tím menej samovrahov...
Zraz feministiek v USA, ako prvá vystúpi Američanka a vraví:
- Ja som svojmu mužovi povedala,
že mu nebudem variť… prvý týždeň pozerám nič, druhý nič, tretí
týždeň muž stojí pri sporáku a varí.
Nastáva všeobecný potlesk.
Ozve sa Angličanka:
- Ja som svojmu mužovi povedala,
že mu nebudem prať… prvý týždeň pozerám nič, druhý nič, tretí
týždeň muž stojí pri vani a perie.
Nastáva všeobecný potlesk.
Ozve sa Slovenka:
- Ja som svojmu mužovi povedala,
že mu nebudem variť ani prať…
prvý týždeň pozerám nič, druhý
nič, tretí týždeň začínam vidieť na
ľavé oko
Polícia odložila vyšetrovanie podvodu s vysokoškolskými diplomami.
,,Nebol zistený žiadny spáchaný
zločin!,, - skonštatoval veliteľ okrsku plk. prof. JUDr. Ing. Mgr. PhDr.
MUDr. RNDr. Ján Novák Phd.
Pracovný pohovor:
- Aká je vaša najslabšia stránka?
- Úprimnosť!
- Nemyslím si, že úprimnosť je slabá
stránka!
- Ale ja mám v p!č! čo si vy myslíte!
Strč mobil do čaju a máš T-mobile.
Strč ho do vody a máš Vodafone.
Rozlom ho a máš: O2”.
Nahá žena vykradla banku. Nikto
si nevšimol jej tvár.
_26
TOP filmy na Slovensku :
Přijde chlápek na pokladnu do
kina a říká: „Dva lístky“. Holka za
přepážkou: „Hobbit?“ „Ne, to je
manželka.“
Američania chcú vyslať špióna na
Slovensko a rozhodnú sa, že najmenej nápadné bude, keď tam
bude študovať na vysokej škole.
Prvý adept sa ale po týždni vráti
naspäť do Ameriky. - Ako to, že ťa
odhalili? - pýta sa ho nadriadený.
- No, prišli sme do školy, išli sme na
prednášku a všetci tam spali, len ja
som si zapisoval a tak ma odhalili.
Pošlú tam druhého, ale ten je tiež
hneď späť. - Ako to, že ta odhalili,
veď už si vedel ako na to? - pýta sa
šéf. - No, prišli sme na prednášku,
všetci spali a ja tiež. Potom sme išli
na intrák, všetci chlastali a húlili,
ale ja nie, a tak ma odhalili. Američania vyšlú tretieho adepta a ten
sa vráti po pol roku. - Už si tam vydržal tak dlho, tak ako ťa mohli odhaliť? - pýta sa šéf. - No, keď sme
boli na prednáškach, tak všetci
spali a ja tiež. Keď sme boli na intráku, tak všetci chlastali a húlili a
ja tiež. Potom ale prišlo skúškové,
všetci to spravili, a len mňa vyrazili.
Chlap si dá v krčme 6 fernetov a
čašník sa ho pýta:
- Čo zapíjate?
A chlap nato:
- Moje prvé vyfajčenie.
- No, keď je to takto, tak tu máte
siedmeho ferneta na mňa!
- Hm, keď ich šesť tú chuť nezmylo,
tak siedmy už nepomôže.
V správach hovorili, aby každý,
kto vyrazí na cesty v tomto počasí,
mal mať so sebou:
- rozmrazovač
- snehové reťaze
- lopatu
- ťažné lano
- baterku
- deku
- hever a náhradné koleso ...
No, vyzeral som ráno v tom autobuse ako idiot....
Liliputánka ide na gynekológiu.
Ona: “Pán doktor, ja keď chodím,
tak ma strašne reže medzi nohami.”
Pán doktor si ju postaví na stôl,
nadvihne jej sukňu a porychtuje jej
to tam...
Postaví ju na zem a povie jej, aby
sa prešla...
Ona: “No, pán doktor, to som
strašne rada, že ste mi pomohol,
čo ste s tým urobili???”
On: “Zahol som vám gumáky...”
Vtipy
Stretnú sa informatici, jeden sa
chváli:
-“Mám nový notebook“
-“A odkiaľ si na to vzal?“ pýta sa
druhý.
-“Kamaratke nefungoval..babral
som sa s ním 3 hodiny a opravil som
ho. A predstav si,ona si nakoniec
dala dole nohavičky,hodila ich na
stol a povedala,že za odmenu si
môžem zobrať čo len chcem..tak
som si zobral ten notebook.“
-“Dobre si urobil“ povie mu ten
druhý. „V tých nohavičkách by si
vyzeral jak buzerant“.
_27
Download

Untitled