MISKOLC
OBSAH
1 Obsah
2-3 Stred mesta
4-6 Kostoly v strede mesta
7 Mariánska cesta
8-9 Avas a Népkert
(Ľudová záhrada)
10-11 Miskolctapolca
12-15 Diósgyőr
Sámuel Szrogh
Miskolcznak javai
Van jó levegője: Vize, melyen vannak sok Malmok.
Úgy rendeltettek strázsául körötte a szép Halmok,
Hogy Kaput is formáljanak a Lakossai számára,
Kenyeret is teremjenek, s légyenek Borok tára.
Itt az Avas, az Angyalvölgy, Tetemvár s Bábonyi-bérc,
Olly Kintset tart, mely könnyebben ád pénzt, mint az arany-érc.
(...)
16-17 Lillafüred a Bükk
18-19 Túra Majál
20-21 Blue-túra
22-29 Festivaly
30-31 Mapa stredu mesta
32-33 Hromadná doprava
34-39 Kultúrny kruh
40-41 Apetít
42 LIVE
43 Sladké vábenia
44-49 Ubytovanie
Itt az asszonyok tsinosak, még-is nem bujálkodnak,
A Férjfiak társalkodnak s e mellett munkálkodnak.
El-lehet hát azt mondani: Aki nem volt Miskolczon,
Nem tudja a Boldogságot hol ülhet a fő polczon.
(1800)
50-51 Na zdravie!
52-53 Aktív
54-55 Darčeky
56-59 Miskolc a jeho okolie
Tiráž
Zodpovedný vydavateľ: Miskolc MJV Polgármesteri Hivatal • Redigoval: Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály • Design a
tlačiareň: Rosvig Kft • Foto: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és kulturális intézményei, Régi Autók és Motorok Miskolci Egyesülete,
„Több, mint legenda...” Közhasznú Alapítvány, Ökológiai Intézet Alapítvány, Zöld Kapcsolat Egyesület, MT ZRT. Észak-magyarországi RMI, MT ZRT.
Tiszatavi RMI, Tourinform Debrecen, Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete, Miskolc és Környéke Fiataljaiért Egyesület, Rosvig Kft., Északerdő
Zrt., MVK Zrt. schematická mapa siete dopravných liniek: Balázs Juhász, Corner Stage Café, fotografie hotelov, Miskolci Turisztikai Kft., Míves
Kávézó, Klára Dobos, Márton Bodolai, Sólyomné Ágnes Técsi, Pecze Máté, Gergely Dobos, László Csépányi Fürjes, Gábor Szerencsi, Máté Váradi,
László Halmai, Krisztián Bócsi, Ákos Juhász, Dano Stefan, Sarolta Kupcsik, na titulnej strane a na strane 2. dole: Attila Kálmán: Miskolc, Kúpele
Erzsébet, 3. str.: Gábor Sidló: Terasa Szinva, 5. str. hore: Ildikó Mitterpach: Ortodoxný kostol 1., 5. str. v prostriedku: Dávid Pogonyi: Skoro ráno, 6.
str. dole: Árpád Valent: Kostoly 2 séria - Kostol Avasi, 16. str.: István Varga: Vodopády Lillafüredu v mesačnom svite, 21. str.: Tamás Tasnádi: Zverník,
28. str. hore: Tamás Kaszás: Miskolc, 34-35. str. hore: Dániel Troján: Žiariace ovečky, 35. str. v prostriedku: László Bártfai: Tvár festivalu Miskolc, 50.
str. hore: Péter Ribb: Plaváreň Dénes Kemény, 53. str. hore: Ildikó Margit Pintér: Ľadové medvede, 54. str. Ildikó Mitterpach: Trh starožitností 1., 55.
str. Ildikó Mitterpach: Trh starožitností 6.
V PRÍPADE KULTÚRNEHO PROGRAMU SI ORGANIZÁTORI PROGRAMU VYHRADZUJÚ ZMENU PROGRAMU!
Informácie o poskytovaných službách uvedené v publikácii poskytli redaktorovi poskytovatelia služieb.
1
STRED MESTA
STRED MESTA
Keď máte k dispozícii iba krátku dobu, aj tak sa oplatí stráviť pár hodín v strede mesta
Miskolc. Jedným zo symbolov
mesta je Avašský kostol a
jeho vežové hodiny, ktoré
každú štvrťhodinu oznamujú
plynutie času zvonkohrou. Za
slnečného počasia nájdite na
námestí Erzsébet za Kossut-
ré sa znova oživujú v každom
ročnom období, skvejú sa od
jari až do jesene nádhernými
farbami a v zime sú ozdobené
adventným vencom mesta.
Z niekoľkých miest na ulici v
pešej zóne je dobrý výhľad na
hodiny vo veži divadla, ako aj
na hodiny stojace na križovatke Villanyrendőr (Semafor).
Socha Miškoveckých dievčat
(Miskolci lányok szobra) na
Terase Szinva a zámky lásky
na Moste zaľúbených (Szerelmesek hídja) ponúkajú skvelú
možnosť k fotografovaniu.
Bronzová socha povestného
záchranného psa Mancs (Labka) je obľúbená najmä medzi
deťmi. Priaznivci divadla si
môžu v areáli sochového
parku vedľa divadla prehliadnuť aj portréty hercov žijúcich
a pôsobiacich v meste.
hovou sochou slnečné hodiny, ktorých ručičkou budete
Vy! Kvetinové hodiny pred
sochou Svätého Štefana, kto-
V centre mesta niekoľko
námestí láka návštevníkov
na krátku či dlhšiu prechádz-
ku a prehliadku. Priečna
ulica Kandia (Kandia köz) a
Námestie hrdinov (Hősök
tere) sú obľúbenými miestami
pre vonkajšie výstavy a iné
kultúrne podujatia. Stojí to
za to dôjsť prechádzkou na
blízke Deákovo námestie
(Deák tér), kde si turisti môžu
užívať uchvacujúci pohľad na
priečelie Paláca lesnej správy
(Erdőigazagtóság palotája) v
susedstve Múzea ortodoxnej
cirkvi (Ortodox Egyházi Gyűjtemény) a Kohútieho kostola
(Kakastemplom).
Rozhodne
si pozrite!
Miškovecká galéria
a jej výstavy (str. 21)
Miškovecké národné divadlo (str. 35.)
Múzeum histórie divadla
a herectva (str. 20)
Reštaurácia Kortyolda
na terase Szinva (40. str.)
Kaviarne na ulici Déryné (str. 43.)
„Je to mesto hodné lásky so svojimi krivolakými
uličkami a krásnymi budovami.“ (Gábor Presser)
2
MISKOLC
STRED MESTA
Budova známa pod názvom Rákocziho dom
(Rákóczi-ház), ktorá je zároveň sídlom Miškoveckej obrazárne, bola prvým poschodovým
domom v meste. Knieža Rákoczi tu sformuloval základy správneho systému plánovaného
kuruckého štátu.
3
MISKOLC
A belváros
KOSTOLY V STREDE
MESTA
4
KOSTOLY V STREDE MESTA
Doskový kostol
Petőfi tér
Pôvodná drevená budova
v štýle maďarskej secesie
bola postavená v roku 1938
podľa plánov architekta
Bálint Szeghalmy, pôvodom
zo Sedmohradska. Veža s
ochozom a fiálami, strmý
krov so šindľami aj sikulská
brána nám pripomínajú Sedmohradsko. Kostol, ktorý vyhorel v roku 1997 bol znovu
postavený podľa pôvodných
projektov združením celej
zeme v roku 1999. Návštevy
sa musia vopred ohlásiť:
+ 36 46 413 590
Reformovaný kostol
v centre mesta
(Kohútí kostol)
Kossuth u. 17
Kazateľnica a organ tohto
najväčšieho reformovaného kostola v regióne boli
vytvorené v 19. storočí. V 69
metrov vysokej veži kostola
je umiestnený najväčší zvon
v Miškovci, 39 metrákový
Esterin zvon (Eszter-harang).
Symbol kostola, pozlátený
kohút vysoký 182 cm bol po
reštaurácii vrátený na svoje
pôvodné miesto v januári
2011. V nedávnom období
sa uskutočnila aj reštaurácia
organa a vnútrajška kostola.
Návštevy sa musia vopred
ohlásiť: + 36 46 508 724
Kostol všetkých svätých
Mindszent tér 2.
Významnou barokovou
stavbou je jednoloďový kostol ozdobený eklektickými
vežami, postavený na počesť
apoštolov Svätého Petra a
Pavla.
Ortodoxný kostol
Deák tér 7.
Slávnou tvorbou vnútorné-
ho priestoru chrámu je 16
metrov vysoký, päťradový
ikonostas s 84 ikonami.
Liturgický obraz divotvorkyne Mária Kazáni Fekete
darovala maďarskej gréckej
cirkvi ruská cárovná Katarína
II. Táto stavba je jedným z
najväčších a najkrásnejších
gréckokatolíckych kostolov v
strednej Európe.
Minoritný kostol (kostol
Nanebovzatia Panny Márie)
Hősök tere 5/a.
Rímskokatolícky kostol
postavený v barokovom štýle
stojí na významnom mieste
historického jadra mesta
Miškovec.
5
MARIÁNSKA CESTA
KOSTOLY V STREDE MESTA
Synagóga
Kazinczy u. 7.
Najväčšia budova v župe slúžiaca aj v súčasnosti na bohoslužobné účely židovskej
cirkvi bola realizovaná podľa
návrhu Ludwiga Förstera,
ktorý bol tiež architektom
budapeštianskej synagógy
v ulici Dohány. Návštevy sa
musia vopred ohlásiť:
+ 36 46 344 884
Evanjelický kostol
v centre mesta
Hunyadi u. 8.
Vybavenie je pôvodné, organ
bol vyrobený v roku 1845, oltárny obraz maľoval Bertalan
6
Székely. Návštevy sa musia
vopred ohlásiť:
+ 36 46 505 726
Kostol Svätej Anny
Szent Anna tér 1.
Oltár a kazateľnica kostola nesú znaky neskorého
klasicizmu. Hlavný oltár je ozdobený obrazom svätej Anny
od neznámeho maliara.
Gréckokatolícky kostol
v centre mesta
Búza tér
V štýlovom zafarbení budovy
vysvätenej v roku 1911 sa
striedajú znaky západnej
a byzantskej architektúry.
Pútnické cesty majú vo svete dôležitý a stále
vzrastajúci význam. V kresťanských kultúrnych kruhoch každoročne priťahujú niekoľko
desiatok miliónov ľudí. Takisto stále viac Maďarov putuje po slávnych pútnických trasách
Západnej Európy. Prečo by sme však odcestovali tak ďaleko, keď máme možnosť sa vydať
na pútnickú cestu aj na domácom území?
Klenotom jednoloďového
vnútorného priestoru je
bohato zdobený ikonostas
tvorený 19 ikonami.
Návštevy sa musia vopred
ohlásiť: + 36 46 507 111
Reformovaný kostol na
vrchu Avas – umelecká
pamiatka
Papszer 14. (Fara)
Starodávny kostol so zvonicou predstavujú najstarší
súbor umeleckých pamiatok
v Miškovci. Návšteva trojloďového, gotického halového
chrámu je možná len po
predchádzajúcom dohovore:
+ 36 46 358 677
MARIÁNSKA
CESTA
Mariánsku cestu v súčasnosti tvorí sieť pútnických a
turistických ciest, obopínajúca celú strednú Európu. Jej
os sa tiahne východo-západným smerom od rakúskeho mesta Mariazell až do
transylvánskeho osídlia
Csíksomlyó v dĺžke takmer
1400 km, trasu je možné
prejsť pešo za 60 dní. Cestu
alebo niektoré jej kratšie
úseky je možné prejsť v
skupine alebo individuálne
predovšetkým pešo, alebo
na bicykli. Cesta je označená
informatívnymi značkami a
tabuľami, pútnikov čakajú
pri ceste doporučené ubytovacie zariadenia a už sa pripravuje mapový sprievodca
pútnikov. Pútnici pri absolvovaní cesty dostávajú v cieľových staniciach pečiatky
a perličky s individuálnym
identifikačným znakom, z
ktorých si po prejdení celej
trasy môžu pripraviť svoj
vlastný ruženec. Pútnickú
cestu spravuje spolok Mária
Út Egyesület, jeho cieľom je,
aby sa v Karpatskej kotline
opäť posilnila hlboko zako-
renená úcta k Panne Márii a
pekná tradícia.
Trasa sa dotýka aj Miškovca,
veď mesto má množstvo
pamiatok rôznych náboženských vyznaní. 18,3 km
dlhá miškovecká trasa sa dá
rozdeliť na 5 úsekov a po
ceste je možné si prezrieť aj
tieto pozoruhodnosti:
Görömböly – 8,5 km (gréckokatolícky kostol, pivničná
kaplnka, pútnická ubytovňa)
Hejőcsaba – 1,7 km (rímskokatolícky a reformovaný
kostol, kaštieľ Bárczayovcov)
Vrch Avas – 3,7 km (jezuitské
gymnázium, kostol Božieho
slova (Isteni Ige temploma),
avašská rozhľadňa, reformovaný kostol na vrchu Avas –
umelecká pamiatka, cintorín,
zvonica, pivničné rady)
Stred mesta - 1,6 km (Kohútí
kostol, Minoritný kostol)
Tetemvár – 3,3 km (Drevený
kostol)
Mariánska cesta je viac
ako turistická cesta, viac
ako pútnická cesta, viac ako
hodnotný program, viac ako
súbor hodnôt, viac ako cesta
k sebapoznaniu, viac ako
nové hľadisko, viac ako dobrá spoločnosť, viac ako kultúra, viac ako sakrálnosť,
viac ako turistická ponuka,
viac ako spirituálny zážitok,
viac ako objavenie strednej
Európy, viac ako obohacovanie krajinného obrazu – je
viac ako 1400 km...
7
AVAS A ĽUDOVÁ ZÁHRADA
AVAS A ĽUDOVÁ ZÁHRADA
MISKOLC
AVAS A ĽUDOVÁ ZÁHRADA
Pohľad na vežu týčiacu sa
na vrchole kopca Avas vo
večernom osvetlení po zotmení predstavuje ozajstnú
pozoruhodnosť. Jej silueta
viditeľná z mnohých miest
mesta je však aj za bieleho
dňa nápadná.
Ak sa prejdeme z centra mesta po ulici Papszer k rozhľadni, uvidíme pri ceste mnohé
zaujímavé pozoruhodnosti.
Pri prechádzke okolo
známeho symbolu mesta,
avašského reformovaného
kostola, zvonice a umeleckej
pamiatke- cintorína, ako by
sme sa dostali do iného sveta, hluk mesta vystrieda ticho
a hemženie ľudí za pokoj. Po
schodoch a kľukatých uličkách vydláždených mačacími
hlavami vedúcimi medzi
vínnymi domami a pivnicami
vytesanými do svahu kopca
môžeme stúpať čoraz vyššie.
„Vyjde slnko nad Miškovcom.“
(András Kepes)
8
8
zájsť do niektorej vínnej
pivnice! Môžete si vybrať
spomedzi rôznych vinární
a hostincov, od malých rodinných výčapov vína až po
viacposchodové pivnice.
Blízka Ľudová záhrada je
zeleným srdcom mesta. V
areáli záhrady na rozlohe 57
tisíc štvorcových metrov sa
nachádza moderné detské
ihrisko a okolo miškoveckej
štátnej vlajky Maďarska
vysvätenej dňa 20. augusta
2011 sú v tieni rozmiestené
lavičky, ktoré ponúkajú
príležitosť pre oddych a
odpočinok. Nezabudnite si
pozrieť erb mesta vykladaný
mozaikami v bazéne fontány
umiestnenej na námestí pred
športovými zariadeniami.
Na protiľahlej strane sľubuje
milovníkom umenia skutočnú
lahôdku Obrazáreň Múzea
Ottó Hermana, návštevníci
sa tu môžu kochať krásou
najbohatšej vidieckej zbierky
maďarského maliarstva.
V susedstve Obrazárne sa
už stavia Múzeum Panónske more (Pannontenger
Múzeum), kde nájde domov
nielen tisovec dvojradový z
Bükkábrány, ale bude zároveň kurióznym výstavným
miestom historickej geológie, paleontológie a prírodopisu. Tu bude inštalovaná aj
stála expozícia najbohatšej
zbierky minerálov Maďarska,
ktorú tvorí viac ako 19000
položiek.
Rozhodne
si pozrite!
Avašská vyhliadková veža
Avašské arborétum
Obrazáreň Múzea
Ottó Hermana (37. str.)
Múzeum Ottó Hermana
Výstavná budova (str. 37)
Ľudová záhrada s fontánou, štátnou
vlajkou Maďarska a detským ihriskom
Z terasy rozhľadne je možné
za priaznivého počasia vidieť
Zemplínske vrchy a horské
štíty Vysokých Tatier, ale z
tejto výšky sa ponúka tiež
veľkolepý pohľad na známe
budovy vnútorného mesta a
na veže kostolov. Ak pôjdeme dole z vrchu Avas cestou
po juhovýchodnej strane
svahu, môžeme cestou
obdivovať vzácne rastliny
arboréta a Kalváriu.
Počas prechádzky môžete
9
Miskolctapolca
A belváros
A belváros
Miskolctapolca
Chránený park v Miskolctapolca láka k
prechádzkam v každom ročnom období.
Pri jazere môžeme kŕmiť labute a divoké
kačky a v lete sa môžeme aj člnkovať.
Deti majú v obľube ihrisko na okraji lesa,
vybavené zábavnými preliezačkami a
kĺzačkami.
MISKOLC
MISKOLCTAPOLCA
10
Hlavnou atrakciou mesta
sú Jaskynné kúpele tešiace
sa medzinárodnej povesti,
ich vonkajšie bazény aj
vnútorné siene znamenajú
pre návštevníkov jedinečnú
pozoruhodnosť a zároveň
možnosť odpočinku plného
zážitkov. Okrem zábavy Vás
tu čakajú liečebné a wellness služby! Veľkej popularite sa teší 800 metrov dlhá
bobová dráha postavená v
susedstve jaskynných kúpeľov, ktorá sa celoročne teší
na návštevu vyznávačov
dobrodružstva. Ak túžite
zažiť ďalšiu skúšku odvahy,
môžete vyskúšať od jari do
jesene systém lanových
dráh vybudovaný v úrovni
korún listnatých stromov v
Parku dobrodružstiev!
Na Barabitsovej promenáde sa konajú promenádne
koncerty a iné kultúrne
podujatia. Letné programy
uskutočnené na tu postavenom javisku ešte umocnia
Váš odpočinok v Miskolctapolci. Ak by ste si chceli
pozrieť naozaj zaujímavý
kostol, navštívte v nedeľu
dopoludnia Skalnú kaplnku
(Sziklakápolna) vytvorenú z
jaskyne vo vápencovom tufe!
Rozhodne
si pozrite!
Jaskynné kúpele (str. 20 a 51)
Bobová dráha (str. 52)
Park dobrodružstiev (str. 52)
Skalná kaplnka
„Miškovec je perla v mušli Bukových hôr.“
(Nagy Bandó András)
11
Diósgyőr
Diósgyőr
A
V mestskej časti Diósgyőr a cestou po ulici Győri kapu
vedúcej do nej Vás čaká nespočetné množstvo historických a kultúrnych pamiatok! Oplatí sa pozrieť expozície
Lézerpont Látványtár, alebo urobiť malú obchádzku po
uličkách pripomínajúcich atmosféru starého Diósgyőru.
V areáli bývalých železiarní (Vasgyár) nájdete priestory
Factory Sport Arena, ktoré ponúkajú mnohotvárne
možnosti pre športové a zábavné aktivity od hudobnej
tvorivej dielne po lezeckú halu.
MISKOLC
DIÓSGYŐR
12
Na konci prechádzky pod
chránenými gaštanmi po
Hradnej ulici (Vár utca) sa nad
nami týči hrad, ktorý bude v
období od apríla roku 2012
do roku 2014 renovovaný, a
namiesto historickej zrúcaniny hradu tu budú môcť návštevníci navštíviť obnovený
hrad Diósgyőr pripomínajúci
atmosféru dávnych čias. V
priebehu rekonštrukcie hrad
nezatvorí úplne svoje brány,
festivaly, koncerty, divadelné
prednášky a ostatné podujatia a akcie budú usporadúvané v hradnej priekope
a na dolnom nádvorí hradu.
Do rekonštrukčných prác
na stavbe môže nahliadnuť
hocikto v rámci túry vedenej stavebným majstrom
(Építőmester). V dobe svojho
najväčšieho rozmachu bol
hrad miestom takých významných diplomatických
udalostí ako bola ratifikácia
turínskeho mieru. Pri takýchto
príležitostiach sa na nádvorí
hradu vždy usporiadali veľkolepé slávnosti – panoptikum
zachycujúce túto atmosféru,
ďalej expozície stredovekých
zbraní a pancierov, výstavy s
tematikou histórie respektíve
rekonštrukcie hradu budú pre
návštevníkov sprístupnené po
celú dobu prác.
V dome Déryné, postavenom
na nádvorí hradu na konci
18. storočia, ktorý slúžil v
období od roku 1852 do roku
1867 ako domov najväčšej
osobnosti maďarského divadelného umenia 19. storočia,
herečky Déryné Széppataki
Róza, Vás čaká príjemná kaviareň a niekoľko hosťovských
izieb osobitého štýlu.
V bezprostrednom susedstve
hradu lákajú návštevníkov na
odpočinok chladivé vlny a tienisté parky Hradných kúpeľov
(Várfürdő). V remeselníckom
dome (Kézműves Alkotóház)
umiestnenom v jednom
dome bývalého korunného
majetku v Diósgyőru čakajú
na návštevníkov trhy s možnosťou kúpy výrobkov ľudových remeselníkov, expozície
remesiel a dom hier.
Rozhodne
si pozrite!
Lézerpont Látványtár (str.37)
Factory Aréna (str. 53)
Remeselnícky dom Diósgyőr (str. 34)
Hrad Diósgyőr (str. 14-15)
a podujatia (str. 24-25)
Hradné kúpele Diósgyőr (str. 50)
Múzeum papierenského priemyslu (36. o.)
Košice sú prvé mesto v Európe s mestským znakom. Znak
udelil mestu kráľ Nagy Lajos (Ľudovít I. Veľký) v máji roku
1369 na hrade Diósgyőr. Historická udalosť je pripomínaná v
panoptiku na hrade Diósgyőr a tiež na štvorjazyčnej bronzovej tabuli odhalenej v roku 2010.
13
MISKOLC
Diósgyőr
Diósgyőr
Obnovené historické miesta
Rytierska sála - Opäť bude
postavená rytierska sála rozdelená
v prostriedku tromi piliermi na dve
časti, ktorá bola v tej dobe jednou
z najväčších miestností stredoeurópskeho hradného staviteľstva mala skoro 338 štvorcových metrov.
Hradná kaplnka - Centrálna
miestnosť východného krídla,
dvojposchodová kaplnka, ktorá je
ukončená osemhrannou svätyňou,
sa obnoví ako posvätné miesto.
Pre detailnú rekonštrukciu, ktorá má na
zreteli historickú vernosť, bol vypracovaný
stavebný projekt založený na archeologických a archívnych výskumoch, nálezových
materiáloch z lapidária a digitálnych
mapovaniach budov. Hlavnou myšlienkou rekonštrukcií a obnovení je, aby sa
pri práci nezmenil v minulých storočiach
zafixovaný vzhľad malebného hradu.
Veže – Juhozápadná veža bude
ponechaná v svojej podobe ruiny
po zásahu bleskom v období okolo
roku 1800, zachová tak romantický
vzhľad hradu. V miestnostiach na
poschodí ostatných troch veží budú
inštalované výstavy, na strechách
budú vybudované vyhliadkové
terasy.
s vnútorným priestorom vo
výške jedného poschodia. V
budúcnosti tu bude ponúkať
jedlá a nápoje vináreň a zážitková kuchyňa.
Krídla paláca - zo štyroch
poschodových krídiel
paláca budú vybudované tri:
severné s rytierskou sálou,
východné s kaplnkou a
kráľovským apartmánom a
južné palácové krídlo s obytnými miestnosťami kráľovien.
V týchto budú vybudované
miestnosti slúžiace pre obslúženie návštevníkov a interaktívne priestory predstavujúce
stredoveký hradný život,
resp. rôzne remeslá.
Vínna pivnica - V západnom
krídle paláca sa dá po originálnych schodoch dostať
do niekdajšej pivnice, ktorá
pozostáva z dvoch miestností
Hradný dvor - Hlavným
vchodom horného hradu
je severná brána dostupná
cez kráľovské schody. Na
hradnom dvore budú použitím pôvodných kamenných
rezbárskych prác opätovne
postavené ozdobné severovýchodné a juhozápadné
schody vedúce na loggiu na
poschodí.
Priestranstvo pre rytierske
turnaje
Vedľa kúpeľov Várfürdő, nachádzajúcich sa v susedstve
hradu bude vybudované
Priestranstvo pre rytierske
turnaje, ktoré bude slúžiť ako
miesto pre historické rytierske turnaje, jazdecké súťaže,
letné divadelné predstavenia,
festivaly a koncerty. Z dvoch
tribún, ktoré sa otvárajú
smerom k hradu bude na prízemí severnej viditeľný jeden
úsek stredovekého kanála s
kamenným dnom, ktorý bol
objavený v priebehu predchádzajúcich prieskumov, a
budú tu umiestnené vecné
pamiatky z osídlenia z 10.-11.
storočia objavené na tomto
mieste.
Trhovisko
Takmer 1600 štvorcových
metrov veľké Trhovisko nadväzujúce na Priestranstvo pre
rytierske turnaje sa utvára
ako preddvorie hradu. V háji s
príjemnou atmosférou napomáhajú orientácii informačné
tabule, informujú o hrade,
o minulosti mesta Diósgyőr.
Trhy a jarmoky prispôsobujúce sa podujatiam ponúkajú
príležitosť pre stretávania,
pre rozhovory, pre nadväzovanie priateľstiev.
Kultúrny a ekoturistický rozvoj komplexu
Diósgyőr – Lillafüred
Čiastka podpory poskytnutá Európskou úniou a Maďarským štátom je:
1.999.340.000 Ft.
14 realizácie: 2012-2014
Obdobie
Obmyslený: Samospráva mesta Miškovec, mesta so župným právom
Projekt sa uskutoční za podpory
Európskej únie, za spolufinancovania
Európskeho sociálneho fondu.
15
15
LILLAFÜRED A BUKOVÉ HORY
LILLAFÜRED A BUKOVÉ HORY
Miskolc sa nachádza vo východnej bráne
Národného parku Bukové hory. Okolie mesta
ponúka mnoho možností milovníkom aktívneho odpočinku a prírody. Náučné chodníky
predstavujú flóru a faunu Bukových hôr,
značené turistické cesty vedú medzi inými
k legendárnej skale Molnár-szikla, k ruinám
pavlínskeho kláštora v dedine Szentlélek,
alebo k lyžiarskemu stredisku Bánkút.
9. apríla 2010 v mestečku Lillafüred, na mieste vzniku básne
Óda (Attila József ) 760 miškovčanov pokorilo Guinnessov
rekord v hromadnej recitácii.
MISKOLC
LILLAFÜRED A BUKOVÉ HORY
16
Z výšin sa otvára krásny
výhľad na doliny potokov
Szinva a Garadna. Majáltúry, ktoré začínajú v parku
Majális, ponúkajú výletné
možnosti od polhodinových
prechádzok až po vzdialenosť
polmaratónu.
Atrakciou údolia Csanyikvölgy je zoologická záhrada,
ktorá ponúka zaujímavé
programy pre všetky vekové
kategórie od zoologickej
materskej škôlky po zážitkové
kŕmenie.
V okolí Lillafüred sa nachádzajú jaskyne, ktoré sú
významné aj z hľadiska pravekej archeológie: Büdöspest,
Kecske-lyuk, Szeleta- a
Felsőforrási-barlang sú voľne
prístupné.
Z mestskej časti Diósgyőr sa
môžeme do Bukových hôr
vydať na výlet aj vláčikom.
Súpravy ťahané zvláštnou
lokomotívou s hybridným
pohonom premávajú cez
Lillafüred po Garadnu. Cestou
si pozrite starobylú vysokú
pec v Újmassa, a ochutnajte
čerstvo uloveného pstruha
ochuteného podľa miestneho receptu ôsmimi druhmi
korenia!
Lillafüred je ozajstnou perlou
Miškovca, je uznávaným
klimatickým ozdravným
miestom. Pokochajte sa
komplexom budov a visutou
záhradou hotela Palotaszálló
týčiaceho sa na brehu jazera
Hámori-tó a v lete skúste člnkovanie na jazere. Ak chcete
urobiť náladovú fotografiu,
nájdite vodopád Szinva-vízesés, ktorý je najvyšší v Maďarsku a očaril aj Attilu Józsefa.
Máte radi ticho alebo
potrebujete liečivý vzduch?
To všetko nájdete v jaskyni
Szent István-barlang, v ktorej
môžete v rámci každú hodinu
organizovanej túry, obdivovať
aj nádherné kvapľové útvary.
Jaskyňa Anna-barlang je
jednou z troch travertínových
jaskýň na svete, ktoré sú
otvorené pre širokú verejnosť,
jej dutiny vznikli klenutím
vodopádov a na jej stenách
a strope poskytujú zázračný úkaz spleť machových
závesov, čečiny a koreňov. Ak
túžite iba po ľahkej, osviežujúcej túre, prejdite sa v lesnatej,
horami obklopenej doline
po brehu potoka od Pele-lak,
niekdajšieho obytného domu
Ottó Hermana po skalnú
stenu v Felsőhámor.
R ozhodne
si pozrite!
Miškovecká Zoo
a Kultúrny park (str. 21)
Hutnícke múzeum (str. 38)
Socha básnika Attila József a vodopád
Szinva vo visutej záhrade kvapľová
jaskyňa Sv. Štefan
(Szent István) (str. 50)
Jaskyňa Anna
Pamätný dom Ottó Hermana (36. str.)
Starobylá vysoká pec v Újmassa a
Múzeum Massa (str. 38)
Pstruhový revír na Garadne (str. 41)
Výprava za pokladom Lilly (str. 52)
Ekoturistické centrum
Lillafüred (str. 53)
17
Majál túra
Majál túra
Mapa Majálských ciest a ich okolia
Miškovec obklopujú ľúbezné, pekné hory, ktoré priam
lákajú k pohybu. Majál-cesty sú blízko jednotlivých
dopravných uzlov mesta (Felső-Majláth, Vasgyár, Komlóstető,
Miskolctapolca). Tieto cesty je možno kombinovať od
polhodinovej prechádzky až po vzdialenosť polmaratónu (žltá
- 1,6 km; zelená – 4,4 km; červená – 8,8 km; modrá – 12,1 km).
MAJÁL TÚRA
Odporúčané odbočky:
MODRÁ: Felső-Majláth –
Csóka u. – Rigó u. – Hegyalja
u. – Mohás u. – Királyasztal
– Vadaspark – Hársas-bérc –
Ortás-tető – Nagy-Ortás-tető
– Égés-tető – Ostoros-nyereg
– Királyasztal – Mohás utca
– Hegyalja utca – Rigó utca –
Csóka utca – Felső-Majláth
(Vzdialenosť: 12,1 km, prevýšenie: 260 m)
ČERVENÁ: Felső-Majláth –
Erdész utca – Márta-bánya
– Pecérvölgy – Bakancs-dűlő
– Ostoros-gerinc – Ostoros-hegy – Ostoros-nyereg
– Királyasztal – Mohás utca
– Hegyalja utca – Rigó utca –
Csóka utca – Felső-Majláth
(Vzdialenosť: 8,8 km, prevýšenie: 240 m)
ZELENÁ: Felső-Majláth –
Erdész utca – Márta-bánya
– Pecérvölgy – Bakancs-dűlő
– Petákosdűlő – Hóvirág utca
– Csóka utca – Felső-Majláth
(Vzdialenosť: 4,4 km, prevýšenie: 95 m)
ŽLTÁ: Királyasztal – Lőtér –
Királyasztal
(Vzdialenosť: 1,6 km, prevýšenie: 40 m)
Vysvetlivky:
18
- Značenie rekreačnej cesty
- Značenie cyklistickej cesty
- Informačná tabuľa
- Zastávka autobusu
- Východiskové body
ďalších možných túr
- Značenie turistických ciest
- Vrchol, skalná stena
- Pitná voda, prameň
- Zastávka železničky LÁEV
- Parkovisko
Ďalšie možné výlety:
Z Felső-Majláth peším mostom cez potok Szinva
• Po turistickej značke červený pruh Fehér-kő-lápa (5
km) – Lillafüred (7,3 km)
• Po žltej cyklistickej značke
Fehér-kő-lápa (7,8 km) –
Bükkszentkereszt (10,9 km)
• Po zelenej cyklistickej
značke Diósgyőri vár (Hrad
Diósgyőr)(1,5 km) – Komlóstető (6,5 km) – Miskolctapolca (9,4 km) – Görömböly
(12,3 km)
• Po turistickej značke modrý
štvorec po cestu Modrý kríž,
potom po nej na západ k
Felső-Hámor (7,5 km)
Z autobusovej zastávky Majális-park smerom na juh:
• Po turistickej značke
červený pruh Molnár-szikla
(1 km), potom spoločne so
značkou Červený štvorec
1,3 km, odbočka na juh
• Po turistickej značke červený štvorec Jaskyňa Szeletabarlang (2,7 km) – Lillafüred
(4,3 km)
• Po turistickej značke zelený
pruh smerom na juh Gulicska (3,1 km) – Fehér-kő-lápa
(4,7 km) – Lillafüred (7,8 km)
• Po červenej cyklistickej
značke smerom na západ
Lillafüred (3,2 km)
Turistický spolok Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete
www.bukkikalandozoo.hu
19
Blue-túra
Vydajte sa na potulky mestom a chopte sa
mobilného telefónu! Pri nasledujúcich piatich
miškoveckých zaujímavostiach sú umiestnené komunikačné nástroje, ktoré vysielajú
na Váš mobilný telefón správu Bluetooth.
Nájsť 50 metrový akčný rádius napomáhajú
aj smerové tabuľky umiestnené v blízkosti
vysielačky.
V správe bude okrem zaujímavostí a podujatí
okolia aj jedna číslica.
Múzeum histórie divadla a
Herecké múzeum
Déryné u. 3.
+36 30 660 9299
www.miskolcigaleria.hu
Najstarším divadlom na
území dnešného Maďarska je
Miškovecké národné divadlo,
ktorého dejiny, a dráhu jeho
umelcov dokumentuje a
predstavuje obecenstvu Múzeum histórie divadla a Herecké múzeum. Pamätné miesto
zosnulých miškoveckých hercov bolo od roku 1823 po dve
desaťročia miestom prvého
maďarskojazyčného divadla.
Stálou expozíciou sú dejiny
miškoveckého divadelníctva
obohatené archívnymi zábermi, interaktívnymi prvkami,
a kreatívnymi programami
pre deti.
20
Blue-túra
Pozbierajte všetkých päť a zoraďte ich podľa
nasledujúcich pravidiel:
1. číslica: v prijímacej hale Jaskynných kúpeľov
2. číslica: na prízemí Hereckého múzea (Színészmúzeum)
3. číslica: pri pokladni lesnej železničky na
stanici Lillafüred
4. číslica: v teráriu Miškoveckej zoo a kultúrneho parku
5. číslica: na prízemí Miškoveckej galérie
Jaskynné kúpele Barlangfürdő****
Miskolc, Pazár sétány 1.
+36 46 560 030
www.barlangfurdo.hu
Ponorte sa aj Vy do „liečivej
vody“ rehoľníkov! V Európe
ojedinelý, krasovo-vodný
jaskynný systém bol už od
XVI. storočia známym obľúbeným kúpeľným miestom
rehoľníkov. Vďaka jaskynnej
klíme vytvárajúcej vlhké
tropické počasie, osviežujúcej krasovej vode bohatej na
minerálne látky je Miskolctapolca jednou z najobľúbenejších rekreačných destinácií v
Maďarsku. Jaskynné kúpele
Barlangfürdő**** sú atrakciou mesta, ktorá si vydobyla
medzinárodný ohlas. Ich
vonkajšie bazény a vnútorné
sály znamenajú súčasne
jedinečnú pozoruhodnosť
a odpočinok plný zážitkov.
Milovníci wellness sa môžu
zúčastniť rôznych saunových
seáns, ktoré usporiadavajú
skúsení majstri saunovania.
Tí, ktorí majú radi pohyb,
môžu absolvovať aqua aerobik, tí, ktorí sa chcú nechať
hýčkať, si môžu v oddelení
Aquaterápia vybrať z bohatej
ponuky rôznych osviežu-
júcich masáží a
procedúr každý
deň v roku.
HRA!
Stanica Lillafüred
Štátnej lesnej železnice v Lillafüred
+36 46 530 593
www.laev.hu
Z centra mesta sa ku konečnej stanici malej železnice na
ulici Dorottya (LÁEV megálló)
môžeme dostať aj električkou. Malá železnica prevádzkovaná firmou Északerdő
Zrt. je jednou z najkrajších
lesných trás našej vlasti: je to
skutočná horská dráha; tiahne sa v strmých úbočiach,
po zaujímavých mostoch,
tuneloch. Z mestského
prostredia, z blízkosti hradu
Diósgyőr sa môžeme dostať
k mnohým pozoruhodnostiam: v doline Garadna-völgy,
kľukatiac sa na brehu jazera
Hámori-tó k hotelu Palotaszálló v Lillafüred, k vodopádu, k starobylej vysokej peci
Umiestnite číselný rad za nasledujúce čísla a
zavolajte na takto získané telefónne číslo, kde
Vám povedia, kde si môžete prevziať svoju
výhru, poklad Blue-túry!
Ba čo viac, ku darčeku získate aj 9 kultúrnych
bodov!
+36 46 3. . - . . .
v Újmassa a k východiskám
mnohých peších túr.
Miškovecká galéria
Rákóczi u. 2.
+36 46 500 680
www.miskolcigaleria.hu
Otvorením centrálnej budovy, domom Rákóczi-ház sa
miškovecká galéria dostala
do čela domácich výstavných
inštitúcií a vyšvihla sa na post
múzea. V pamiatkovej časti a
v novšom, pripojenom krídle
môžeme na ploche 300
metrov štvorcových navštíviť
krátkodobé výstavy, ale pravidelne sa tu usporiadavajú
aj hudobné predstavenia,
Podmienkou prevzatia výhry Blue-túry je zadania piatich Bluetooth odkazov a strávenie
minimálne 2 nocí ako hosť (2 osoby x 1 noc
= 2 noci ako hosť) v niektorom z miškoveckých komerčných ubytovacích zariadení, čo
môžete doložiť pečiatkou na poslednej strane
publikácie.
Pravidlá hry Kultúrneho okruhu a podrobný
popis ďalších hodnotných výhier nájdete v
kapitole Kultúrny okruh.
komorné a zborové koncerty.
V podkroví starej budovy je
vystavená zbierka Kondorgyűjtemény.
Miškovecká ZOO a kultúrny
park
Csanyik-völgy
+ 36 46 332 121
www.miskolczoo.hu
Miškovecká zoologická
záhrada a Kultúrny park (Miskolci Állatkert és Kultúrpark)
na 21 hektárovej ploche
hrabového a dubového
lesa predstavuje skoro 700
jedincov zo 130 druhov
živočíchov. Spolu s faunou
tuzemských lesov môžeme
poznávať exotické druhy
vzdialených krajov a taktiež
viac druhov pôvodných domácich zvierat. Oblasť parku
sa rozprestiera v susedstve
Národného parku Bukových
hôr (Bükki Nemzeti Park),
takže za pomoci nedávno
vybudovanej náučnej cesty
a vysokého posedu môžeme
nahliadnuť do flóry Bukových hôr.
Už v roku 1355 fungovala
v údolí Csanyik (Csanyikvölgy) kráľovská obora,
takže ju môžeme považovať
za miesto, kde sa chovali
zvieratá s najstaršou minulosťou v našej vlasti.
21
FESTIVALY
FESTIVALY
MISKOLC
A Miškovecký Medzinárodný Operný festival bol
založený v r. 2000 s cieľom
zapojenia Miškovca a jeho
regiónu do medzinárodného
hudobného krvného obehu.
22
Miškovecký medzinárodný
operný festival „Bartók +…” za
uplynulých štrnásť rokov urobil Miškovec medzinárodnou
baštou stredoeurópskeho
operného života, podujatie je
považované za najurčujúcejší
Bartók-festival, ktorý je podporovaný aj dedičmi Bartóka.
Jednou z významných úloh
miškoveckého operného
festivalu je starať sa o životné
dielo Bélu Bartóka. Predstavenie diel svetoznámeho
skladateľa je stálou súčasťou
festivalu, jeho divadelné diela
sú predvedené podľa tradičných a súčasných režisérskych
predstáv v podaní svetoznámych umelcov. Podľa
základnej predstavy sú vedľa
repertoára Bartóka prednesené aj diela niektorého iného
svetoznámeho skladateľa
alebo určujúceho hudobného
štýlu, éry v podaní právom
uznávaných maďarských
a zahraničných súborov,
sólistov. Hlavným miestom
konania festivalu je Miškovecké národné divadlo popri
ktorom sa k menu operného
festivalu pripojujú aj mnohé
predstavenia usporiadané
na iných miestach mesta a
župy Borsod-Abaúj-Zemplén.
Program festivalu obohacujú
nespočetné doplňujúce podujatia - na tieto príležitosti sa
centrum, hlavná ulica, námestia a dvory Miškovca oblečú
do opernej scénickej výpravy,
oznamujúc tak heslo festivalu:
„ Hudba buduje mesto!“
www.operefesztival.hu
www.operafesztival.hu
23
FESTIVALY
MISKOLC
Od námestia Városház tér do Diósgyőr premávala prvá autobusová
linka v zemi na hlavnej ulici prvá
električková linka v okolí (1897).
24
FESTIVALY
HRADNÝ FESTIVAL
(Várfestivál)
Renesančný kavalkád
polovica mája
Na jednodennom zahajovacom podujatí
sezóny očakáva návštevníkov kráľ Mátyás a
kráľovná Beatrix. V tento neskorý jarný deň
ožije kráľovský dvor naozaj po dlhej zime.
Artisti, dvorní hudobníci a iní umelci zabávajú
kráľovský pár a dvoranstvo a remeselníci a
obchodníci ponúkajú svoj tovar.
Folkový festival Borsodi Fonó
začiatok júna
V maďarskom skanzene ľudovej tvorivosti
vybudovanom na hradnom nádvorí sa môžeme prostredníctvom prác ľudových umelcov
a majstrov zoznámiť s umením Karpatskej
kotliny. Každé odpoludnie predvedú na javisku
tanečníci oblečení do krojov tance charakteristické pre rôzne regióny. V programe víkendu
vystúpia vedľa hudobných skupín s autentickou ľudovou hudbou aj skupiny obohacujúce
folklór modernejšími prvkami. A festival už
presahuje hradné múry a aj v centre mesta
môžeme stretnúť pozývajúce podujatia a
účastníkov sprievode v ľudových krojoch.
Detský festival Gyermek Borsodi Fonó
začiatok júna
Po Borsodi Fonó, ktoré je pre dospelých a mládež sa môžu aj malí školáci zoznámiť s koreňmi
maďarskej kultúry, jednotlivými časťami dejín
maďarského ľudu. Na štvordňovom podujatí
čaká rodiny a školské skupiny ukážka malých
remesiel, interaktívna hodina dejepisu, ukážka
lukostrelby a lukostrelcov na koni, tančiareň,
ukážka krojov a ľudovej hudby.
Diósgyőrske hradné večery
od polovice júla do polovice augusta
Príjemnému prežitiu letných večerov slúžia
ľahšie a trošku vážnejšie hry domácich a
zahraničných maďarských divadiel na javisku
postavenom v priekope hradu Diósgyőr.
www.diosgyorivar.hu
Rozprávkové hradné hry
koniec mája
Trojdňový rozprávkový festival poslúži
ako veselý rodinný program plný zážitkov posledného májového víkendu.
V pestrej kavalkáde programov sa
nájdu programy pre deti, rozprávkové
divadelné predstavenia, produkcie
na vysokých nohách, pouliční artisti a
bohatierske súboje.
Stredoveké vírenie, alebo rytiersky turnaj
Na dvore Ľudovíta Veľkého
polovica augusta
Na dvojdňovom cestovaní v čase ožije na
hradnom dvore jedna návšteva kráľa Ľudovíta
Veľkého. Pre kráľa a dvoranstvo sú usporiadané
bojové prehliadky, rytierske turnaje a ukážky
lukostrelcov na koni. Ľud dvora zabávajú artisti, hudobníci, jarmoční komedianti. Návštevník
sa môže zamiešať medzi obyvateľov obživlého
stredovekého mestečka.
Deň diviny - vína v Bukovom pohorí
začiatok septembra
Hrad Diósgyőr bol za oných čias obľúbeným
loveckým kaštieľom kvôli bohatej zverine a
okolitému vinárskemu kraju. Na záverečnom
podujatí Hradného festivalu môžeme ochutnať chutné jedlá z divokej zveri a rýb a majestátne vína a aromatické pálenky. Odvážnejší sa
môžu zúčastniť aj súťaži vo varení, kde hodnotí
pripravené jedlá odborná porota.
www.diosgyorivar.hu
25
FESTIVALY
FESTIVALY
Medzinárodný tanečný festival formácií a open majstrovstvo (Nemzetközi Formációs Táncfesztivál és Open
Bajnokság) Najlepšie tanečné skupiny formácií našej
vlasti si zmerajú vedomosti v tanečných kategóriách
štandardných, latinskoamerických a spoločenských tancoch. Podujatie obohacujú zahraniční pozvaní, baletné
a súťažné tanečné páry a umožnia tak nahliadnuť do
rôznych tanečných druhov. www.ifihazmiskolc.hu
Zakladatelia filmových
štúdií William Fox, Adolph
Czukor alebo aj legendárny
maďarsko-britský scenárista
a režisér Emeric Pressburger
začal svoju svetodobyvateľskú cestu v Borsode.
Miškovecký medzinárodný
filmový festival Jameson
Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál
v druhej polovici septembra
Festival zabezpečuje možnosť
predstavenia sa a možnosť
porovnania pre mladú filmovú generáciu. Na Jameson
Cinefest prichádza ročne
priemerne 5-600 nominácií vo
filmových kategóriách veľký
hraný film, experimentálny a
malý hraný film, dokument a
animovaný film zo všetkých
kútov sveta. Na základe rozhodnutia predbežnej poroty
sa do súťažného programu
dostane 55-60 filmov, ktoré
si počas festivalu môžete
pozrieť zadarmo. Prevažná
väčšina filmov na festivale
sú svetovými premiérami
v Maďarsku a dochádza tu
k premietnutiu takých diel,
ktoré sú v tom istom roku na
programe festivalov v Berlíne,
Cannes a Benátkach. Medzi
podujatiami spojenými s
festivalom Cinefest nájdeme
konferencie, workshopy,
stretnutia tvorcov s obecenstvom, prednášky o dejinách
filmu, premietania CineClassi
a koncerty. Festival vyhral titul
„Kiváló Művészeti Fesztivál”
(Vynikajúci umelecký festival)
a je jediným takýmto domá-
26
cim festivalom, na ktorom
oceňuje filmy aj ekumenická
porota delegovaná medzinárodnými organizáciami
SIGNIS a INTERFILM.
www.cinefest.hu
Zraz veteránskych automobilov a motocyklov
koniec júla
V priebehu celej víkendovej
túry veteránske autozázraky
precestujú pozoruhodnosti
Miškovca a jeho okolia.
www.ramme.hu
14. decembra 1934 premietli film
s názvom Meseautó (Auto snov),
ktorého známe scény sa nakrúcali
v mestečku Lillafüred.
Miškovecké
univerzitné dni (MEN)
máj
Festival usporiadaný v
Miškoveckom univerzitnom
meste je už mnoho rokov
jedným z najvýznamnejších
univerzitných festivalov
krajiny. MEN však nie je iba
podujatím zábavnej hudby,
kde každoročne vystúpia
najznámejšie maďarské
skupiny a DJ-ovia. Programy
uchovávajúce tradíciu usporiadané v rámci týchto dní
tvoria dôležitú súčasť študentského života v Miškovci
a aj finále voľby študentského rektora sa odohráva v
rámci týchto dní.
www.uni-miskolc.hu
Rocktóberfest
október
Druhý festival Univerzitného
mestečka Rocktóberfest
prináša elitu domácich festivalových skupín a spevákov
do Miškovca aj na jeseň, ale
obecenstvo si môže vychut-
nať aj produkciu najlepších
miestnych kapiel.
www.rocktoberfest.hu
Prvý rockový festival
v Maďarsku usporiadali roku 1973 v
Miškovci na štadióne v Diósgyőri.
27
FESTIVALY
FESTIVALY
„... v centre, okolo niekdajšieho trhu sa
zachovala ozajstná brána. Nie je to východ
— vchod.... Tmavá brána. Pojem.
Ak prejdeš cez ňu, pred sebou budeš mať
celý Avas.” (Lóránt Kabdebó)
FEStivaly
Miškovecký zimný festival
- Huspeninový festival
koniec februára
Jarmočné vírenie doby
Déryné v centre Miškovca, kde na návštevníkov
čakajú zástupy pouličných
hudobníkov, komediantov,
remeselníkov.
Popri dobových predstaveniach stodolného divadla a
oživení dobových obyčajov Vás čakajú vynikajúce
pokrmy, mimo iné známa
Miškovecká huspenina a
„Dúšok” (Korty)!
www.kocsonyafesztival.hu
Miškovecký festival vínneho streku
polovica júna
Leto, teplo, osviežujúce nápoje a ľudová zábava - to je
Festival vínneho streku, ktorý sa každoročne usporadúva súčasne s Nocou múzeí.
Návštevníci túžiaci po streku
môžu okoštovať nespočetné
varianty nápoja považovaného za hungarikum.
www.froccsfesztival.hu
Central-European Tour
Miškovecká veľká cena, júl
Najväčšia séria cestných cyklistických
podujatí sa dotkne Miškovca v júli. Z
dôvodu aktívnych rodinných a detských
programov popularizujúcich cyklistický
šport sa v meste prostredníctvom tejto
udalosti vytvorí ozajstná cyklistická fiesta.
www.kerekparsport2000.hu
Týždeň mobility Miskolc
v druhej polovici septembra
Čistý vzduch pre každého! Hemžiace, zelené
programy po celý týždeň: výkonnostná
cyklotúra, prednášky, premietanie filmov,
alternatívne technológie, súťaže, športové
súťaže, sprievody, maľovanie autobusu, ťahanie autobusu, šikovnostné súťaže, súťaž v
kreslení na asfalt, Deň bez áut, Critical Mass.
www.ecolinst.hu
Festival deň Zeme
22. apríla
Počas jedného týždňa sa koná pestrá kavalkáda programov na viacerých miestach
Miškovca za spolupráce civilných mládežníckych a civilných organizácií a organizácií
venujúcimi sa ochrane prírody.
www.greenaction.hu
28
29
Mapa stredu mesta
Mapa stredu mesta
MAPA CENTRA MESTA MUZEA A VÝSTAVY
1. Maďarská ortodoxná cirkevná zbierka: Deák Ferenc tér 7.
2. Dom Feledy: Deák Ferenc tér 3.
3. Múzeum histórie divadla a Herecké múzeum: Déryné u. 3.
4. Miškovecká galéria - Mestské múzeum umenia: Rákóczi u. 2.
5. Výstavisko Múzea Ottó Hermana: Papszer 1.
6. Zbierka Szalay - dom Petró: Hunyadi u. 12.
7. Dom Nyilas Misi - pamätná izba Eszter Bató: Kossuth u. 17
8. Múzeum Ottó Hermana: Görgey Artúr u. 28.
9. dom Kós: Görgey Artúr u. 32.
KOSTOLY
10. Protestantský kostol a zvonica na vrchu Avas: Hora Avas
11. Reformovaný (Kohútí) kostol: Kossuth u. 17
12. Ortodoxný kostol: Deák Ferenc tér 7.
13. Minoritný kostol: Hősök tere 5/a.
14. Doskový kostol: Tetemvár, Petőfi tér
15. Synagóga: Kazinczy u. 7.
16. Kostol Všetkých svätých: Mindszent tér 6.
17. Evanjelický kostol: Hunyadi u. 8.
18. 30
Gréckokatolícky kostol na Búza tér: Búza tér
UŽITOČNÉ INFORMÁCIE:
Városház tér 13.
+36 46 350 425
19. Radnica: Városház tér 8.
www.miskolc.hu
20. Župný dom: Városház tér 1.
www.tourinform.hu
21. Palác hudby: Bartók Béla tér
22. Rozhľadňa na vrchu Avas: Hora Avas
23. Tourinform Miskolc: Városház tér 13.
24. Filharmónia: Kossuth u. 3.
25. Bábkové divadlo Csodamalom (Zázračný mlyn): Kossuth u. 11.
26. Miškovecké Národné divadlo: Déryné u. 1.
27. Dom umenia: Rákóczi u. 5.
28. MÁV Start Zrt. Predajňa cestovných lístkov: Arany János u. 2.
29. Mestská a medzimestská autobusová stanica: Búza tér
30. Trhovisko: Búza tér
31. Nákupné stredisko Szinvapark: Bajcsy-Zsilinszky u. 2-4.
32. Miskolc Plaza: Szentpáli u. 2-6.
33. Generáli Aréna a Jégcsarnok: Görgey u. 19.
34. Kúpalisko Selyemréti: Bajcsy-Zsilinszky u. 58.
31
35. Železničná stanica „Tiszai pályaudvar“: Kandó Kálmán tér
Hromadná doprava
32
Hromadná doprava
33
KULTÚRNY KRUH
Navštívte mimoriadne kultúrne pozoruhodnosti Miškovca, zoznámte
sa s naším 70 000 ročným dedičstvom a zbierajte kultúrne body!
Pečiatky Kultúrneho
kruhu požadujte
na mieste k svojej
vstupenke!
HRA!
5 kultúrnych bodov
Kultúrne stredisko Miskolci Kulturális
Központ Ady Endre Művelődési Háza
Árpád u. 4. +36 46 530 516
www.adymuvhaz.hu
Podujatia, výstavy, Kino Ady, Diósgyőri Rádió počas
celého roku. Kultúrne body sa dajú zbierať na všetkých
podujatiach v rámci budovy inštitúcie.
7 kultúrnych bodov
Tvorivá dielňa
Diósgyőri Kézműves Alkotóház
Nagy Lajos Király u. 18. +36 46 400 419
www.kezmuvesekhaza.hu
Domov pre tradičné remeslá a výrobu predmetov. Živé
dielne, výstavy, spoločenské podujatia, trhy ručne
vyrobených výrobkov. Kultúrne body môžete zbierať pri
príležitosti každého podujatia organizovaného Tvorivou
dielňou v Diósgyőri (Diósgyőri Kézműves Alkotóház).
6 kultúrnych bodov
5 kultúrnych bodov
34
KULTÚRNY KRUH
Hrad Diósgyőr
Vár u. 24. +36 46 533 355
www.diosgyorivar.hu
Historické panoptikum, výstava stredovekých zbraní a
pancierových brnení, výstava predstavujúca históriu a
obnovenie hradu, túra „Majstri-stavitelia” („Építőmester”). Kultúrne body vám patria aj pri návšteve podujatí!
Miškovecké kultúrne centrum
Dom mládeže a voľného času
Győri kapu 27. +36 46 411 747
www.ifihazmiskolc.hu
Festivaly, koncerty, divadelné večery, výstavy, umelecké
súbory po celý rok. Kultúrne body sa dajú zbierať na
všetkých podujatiach v rámci budovy inštitúcie.
Pravidlá hry a miesto pre zbieranie vyhrajte cenné vecné výhry alebo
pečiatok sú na poslednej strane
špeciálny, all-inclusive víkend v
tlačiva, ktorú na záver svojich miš- Miškovci!
koveckých zážitkov pošlite do hry a
Miškovecké Bábkové divadlo
Csodamalom (Zázračný mlyn)
Kossuth u. 11. +36 46 502 665
www.csodamalom.hu
Divadlo pre deti s 250 predstaveniami a približne
50 000 divákmi za rok, s reprezentačnými a interaktívnymi
programami. Kultúrne body môžete zbierať na každom
predstavení bábkového divadla Csodamalom Bábszínház
(Zázračný mlyn).
6 kultúrnych bodov
Miškovecké Národné divadlo
Déryné u. 1. +36 46 516 700
www.mnsz.eu
Divadelný komplex s piatimi hracími plochami s veľkým divadlom, Komorným divadlom, Dvoranou, Scénou a Letným
divadlom. Kultúrne body je možné zbierať pri príležitosti
každého predstavenia Miškoveckého národného divadla.
8 kultúrnych bodov
Miškovecký symfonický orchester
Fábián u. 6/a +36 46 506 695
www.mso.hu
Jediný profesionálny symfonický orchester Miškovca a
regiónu. Vlastná koncertná sieň skupiny pozostávajúcej z
84 hudobníkov na nachádza v Dome umenia, je tak možné
nazbierať hoci aj 9 kultúrnych bodov.
4 kultúrnych bodov
Dom umenia
Rákóczi u. 5. +36 46 507 573
www.muveszetekhazamiskolc.hu
Multikultúrny komplex hudobného, filmového, divadelného
a výtvarného umenia na európskej úrovni. Koncertná
a divadelná sieň, art kiná, galéria výtvarného umenia,
kaviareň. Kultúrne body môžete zbierať na každom podujatí,
predstavení alebo premietaní v Dome umenia.
5 kultúrnych bodov
35
KULTÚRNY KRUH
KULTÚRNY KRUH
KULTÚRNY KRUH
36
KULTÚRNY KRUH
6 kultúrnych bodov
Banská zbierka
Miskolc-Mexikó völgy +36 30 9350 789
www.ipariorokseg.hu/tarlatvezetes/
banyaszati_gyujtemeny/
Po-Pia: 09.00–13.00
Vstup zadarmo, ale návšteva so sprievodcom len po
predchádzajúcom telefonickom dohovore.
Obrazáreň múzea Ottó Hermana
Görgey A. u. 28. +36 46 560 170
www.hermuz.hu
Út-Ne: 10.00–16.00
Najbohatšia vidiecka zbierka maďarského výtvarného
umenia. Stála expozícia: Maďarský výtvarníci v 18-20.
storočí.
8 kultúrnych bodov
Výstavisko múzea Ottó Hermana
Papszer 1. +36 46 346 875
www.hermuz.hu
Út-Ne: 10.00–16.00
Stále expozície: Zbierka Endre Szász, výstava histórie
fotografie.
9 kultúrnych bodov
6 kultúrnych bodov
Papiereň Diósgyőr Múzeum papierenstva
Hegyalja u. 203/1. +36 46 530 824
www.dipa.hu
Po-Pia: 10.00–14.00
Každá 1. So v mesiaci: 10.00–14.00, následný Po:
zatvorené
Skupiny po predchádzajúcom dohovore: Odborná
zbierka dejín výroby papiera a továrne.
6 kultúrnych bodov
8 kultúrnych bodov
Zbierka univerzitnej histórie (Egyetemtörténeti Gyűjtemény) a Historická knižnica
Selmec (Selmeci Műemlékkönyvtár)
Miškovec - Univerzitné mesto (Miskolc-Egyetemváros)
+36 46 565 111/1617
www.muzeum.uni-miskolc.hu
Po-Pia:10.00–13.00
Mimo to po predchádzajúcej dohode.
Vstup zadarmo. Vecné pamiatky dejín univerzity,
študentských tradícií a poklady selmecskej zbierky
minerálov.
Dom Kós
Görgey A. u. 32. +36 46 361 413
Po-Pia: 09.00–13.00
Vstup zadarmo
Stála expozícia: Život a práca Károly Kós.
6 kultúrnych bodov
8 kultúrnych bodov
Feledy-ház
Deák tér 3. +36 46 500 680
www.miskolcigaleria.hu
Po predchádzajúcej dohode.
Stála expozícia: tvorba výtvarného umelca Gyula Feledy,
oceneného vyznamenaním Kossuth-díj
Muzeálna knižnica József Lévay
Mindszent tér 2. +36 46 350 473
www.mclib.hu/konyvtarak/
levaykonyvtar/
Po-Pia: 10.00–17.00, Vstup zadarmo.
V štyridsaťtisícovom fonde, ktorý je možné využívať
výhradne prezenčne sa nachádzajú aj muzeálne zväzky,
staré maďarské publikácie, antikva, časopisy aj školská
žiacka knižka. Kuriozitou je jediná prastará publikácia
knižnice, známy Miškovecký fragment (Miskolci töredék)
z roku 1488, jeden fragment kódexu Vitkovics-kódex z
roku 1525 a Starý zákon z biblie Vizsolyi Biblia.
7 kultúrnych bodov
Pamätný dom Ottó Hermana
Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 33.
+36 46 370 703 www.hermuz.hu
St–Ne: 10.00–16.00 (01. 03.–30.11.)
So-Ne: 10.00–16.00 (01.12.–28.02.)
Stála expozícia: Život a práca Ottó Hermana
Lézerpont Látványtár
Győri kapu 57. +36 46 428 111
www.nepviseleteink.hu
Po–Pia: 09.00–18.00
So: 09.00–14.00
Najväčšia navštevovaná zbierka ľudových krojov v
Karpatskej kotline + 7 stálych výstav týkajúcich sa
tematických okruhov malé remeslá, vecná kultúra
päťdesiatych rokov, dobové Miškovecké pohľadnice,
mimoriadne minerály a dejiny optiky.
8 kultúrnych bodov
37
KULTÚRNY KRUH
KULTÚRNY KRUH
KULTÚRNY KRUH
7 kultúrnych bodov
Hutnícke múzeum Maďarského technického a dopravného múzea
(Magyar Műszaki és Közlekedési
Múzeum)
Miskolc-Felsőhámor, Palota u. 22.
+36 46 379 375 www.kohmuz.hu
Út-Ne: 10.00-17.00 (01.05-31.10.)
Út-Ne: 09.00-16.00 (01.11-30.04.)
Vývoj hutníctva železa od staroveku po dnešok.
7 kultúrnych bodov
Massa Múzeum a Prastará
vysoká pec Maďarského technického
a dopravného múzea
Miskolc-Újmassa, Ómassai út
+36 46 370 864
Út-Ne: 10.00-17.00 (01.04-30.10.)
Mimo toho po prihlásení. Huta s funkčným vodným
kolesom, strojový skanzen, huta „Fazola-kohó”.
6 kultúrnych bodov
Maďarské ortodoxné
cirkevné múzeum
Deák tér 7. +36 46 415 441
Út–So: 10.00–18.00 (01. 05-30. 09.)
Út–So: 08.00–16.00 (01.10.–30.04.)
Mimo toho skupiny po predbežnom prihlásení sa. Stála
expozícia: Umelecké a kultúrne dedičstvo maďarskej
ortodoxnej cirkvi.
9 kultúrnych bodov
Miškovecká galéria
Rákóczi u. 2. +36 46 500 680
www.miskolcigaleria.hu
Út–So: 10.00–18.00 (01. 06–30. 09.)
Út–So: 09.00–17.00 (01. 10-31. 05.)
Pamätné miesto Béla Kondor. Kníhkupectvo spoločensko-vedných a umeleckých publikácií.
MissionArt
Galéria
8 kultúrnych bodov
38
Missionart Galéria
Széchenyi u. 14. +36 46 326 906
www.missionart.hu
Návšteva je možná po predchádzajúcom dohovore. Vstup
zadarmo. Súčasné avantgardné umenie.
KULTÚRNY KRUH
Dom Nyilas Misi Ház
Kossuth u. 17. +36 46 508 724
www.nyilasmisi.hu
Vstup zadarmo, ale je potrebné vopred sa prihlásiť . Stála
expozícia: Pamätná izba Eszter Bató. Telesný aj duševný
domov pre deti a mladých, skautská izba, modlitebňa,
cirkevné kníhkupectvo, konferenčná sála, literárna
pivnica, športový areál, tančiareň.
7 kultúrnych bodov
Petró-ház
Hunyadi u. 12. +36 46 500 680
www.miskolcigaleria.hu
Návšteva je možná len po predchádzajúcom dohovore.
Vstup zadarmo. Stála expozícia: Práca umeleckého grafika Lajos Szalay. Odborná knižnica výtvarného umenia a
výskumné stredisko.
8 kultúrnych bodov
Postakürt Galéria
Kazinczy u. 16. +36 20 979 5487
www.postamuzeum.hu
Návšteva je možná len po predchádzajúcom dohovore.
Mimo toho skupiny po predbežnom prihlásení sa. 200
- ročná história poštových služieb Severného Maďarska dokumenty, zariadenia, vecné prostriedky.
6 kultúrnych bodov
Múzeum histórie divadla
a Herecké múzeum
Déryné u. 3. +36 30 660 9299
www.miskolcigaleria.hu
Ú–So:10.00–18.00 (01. 06–31.08.)
Út–So: 09.00–17.00 (01. 10-31. 05.)
Stálou expozíciou sú dejiny miškoveckého divadelníctva
obohatené archívnymi zábermi, interaktívnymi prvkami,
a kreatívnymi programami pre deti.
6 kultúrnych bodov
Távközlés-történeti Látványtár
Miskolc, Szentgyörgy u. 23.
+36 30 359 3539
www.postamuzeum.hu
Str, So: 10.00–16.00, Mimo toho po prihlásení.
Výstava o výbušnom vývoji telekomunikácie, s retrospektívou takmer 100 rokov.
7 kultúrnych bodov
39
Apetít
Centrum mesta
BORs Étterem
Kossuth u. 8.
+36 46 320 035
www.bors-etterem.eu
Unikátne chuti typu „TV
Paprika”, najlepšie domáce
vína v srdci Miškovca.
Impresszó
Club-Restaurant
Széchenyi u. 3-9.
+36 46 509 669
www.impresszo.hu
Vynikajúce kontinentálne
jedlá, široká ponuka vín, wifi
pripojenie zadarmo, športové prenosy
Kortyolda Étterem
Széchenyi u. 26.
+36 46 783 635
www.kortyolda.hu
Niekoľko krokov od Mostu
zaľúbených sa zosobášili
esencia tokajského aszú a
pivo a vznikol tak Dúšok
(Korty). Ozajstné pútnické
miesto pivných labužníkov.
Via Piano Étterem
Hunyadi u. 4.
+36 46 320 486
Via Piano Étterem
Vynikajúca kuchyňa, výber
z kvalitných vín od rána do
večera.
Calypso Kisvendéglő
Városház tér 3.
+36 46 324 616
www.calypsomiskolc.hu
Dolce Vita Étterem
és Pizzéria
Déryné u. 7.
+36 46 505 045
www.freund.hu
40
Avasi Sörház Étterem
Meggyesalja u. 1.
+36 46 340 071
www.avasi-sorhaz.hu
Kispipa Halászcsárda
Rákóczi u. 4.
+36 46 346 911
www.kispipahalaszcsarda.hu
Rákóczi Pince
Rákóczi u. 23.
+36 46 343 916
www.rakoczipince.eu
Terra Magica Rossita
Kisvendéglő
Meggyesalja u. 18.
+36 46 344 300
www.pizza-rendelesmiskolc.hu
Toscana Art Café Étterem
Csabai kapu 26.
+36 46 432 232
www.toscana.ini.hu
Tiszavirág Kisvendéglő
Rácz Ádám u. 29.
+36 46 748 091
www.tiszavirag-kisvendeglo.
hu
Csülök Csárda
Futó u.26/a.
+36 46 303 759
www.csulokcsardamiskolc.hu
Murphy’s Irish Pub &
Étterem
Május 1. telep 25/a
+36 46 560 385
www.murphysetterem.hu
Vrch Avas
Alabárdos Étterem
Kisavas első sor 15.
+36 46 412 215
www.alabardos-miskolc.hu
Jedna z najpatinovejších
Apetít
reštaurácií a vinární na úbočí
hory Avas.
Aranykorona Étterem
és Sétáló Pince
Kisavas első sor 19-20.
+36 46 506 882
www.aranykorona.eu
Avasi Bormúzeum
Nagyavas, Latabár sor 388.
+36 30 928 8793
Halásztanya Étterem
Mélyvölgy u. 15.
+36 46 508 182
Mesterek Étterme
Papszer u.46.
+36 46 382 238
www.mestereketterme.hu
PalacsintaHáz Étterem
& BorKlub Pince
Mélyvölgy út 212.
+36 70 374 3671
www.palacsintahaz.com
Székelykert Vendéglő
Földes u. 4.
+36 46 411 222
www.szekelykertvendeglo.hu
Miskolctapolca
Reštaurácia hotela Park
Csabai u. 35.
+36 46 422 605
www.parkhotel-miskolc.eu
Reštaurácia
hotela Calimera
Bencések útja 9-11.
+36 46 799 200
www.calimerawellnesshotel.hu
Z terasy 4hviezdičkového hotela je pri konzumácii krásny
výhľad na Bukové hory. Je
mimoriadne vhodná pre uskutočnenie podujatí, svatieb.
Tusculanum Kisvendéglő
Miskolctapolca, Zilahy u. 7.
+36 46 422 603
www.tusculanum.com
Reštaurácia hotela Bástya
Wellness
Miskolctapolcai u. 1-3.
+36 46 561 590
www.bastyawellnesshotel.hu
Kis-Anna Halászkert
Görömbölyi u. 38.
+36 46 422 900
www.kisanna.hu
V príjemnej, typicky maďarsky zariadenej reštaurácii,
ktorá má aj záhradnú miestnosť nájdeme širokú ponuku
jedál pripravených z rýb.
Reštaurácia Bonfini
hotela Kikelet
Fenyő u. 7.
+36 46 560 160
www.kikeletclubhotel.hu
Diósgyőr
Lillafüred
Reštaurácia hotela Tókert***
Erzsébet sétány 3.
+36 46 533 560
www.hoteltokert.hu
Reštaurácia penziónu
Zöldfa
Palota u.40.
+36 46 379 399
www.zoldfapanzio.hu
Reštaurácia Mátyás
hotela Hunguest Hotel
Palota****superior
Erzsébet sétány 1.
+36 46 331 411
www.hotelpalota.hunguesthotels.com
Reštaurácia jedného z hotelov s najkrajšou polohou v
krajine s oknami zdobenými
maľovaným olovnatým
sklom očakáva návštevníkov
renesančnými špecialitami,
špecialitami Hornej zeme
a Transylvánie, pri dobovej
hudbe.
Lillafüredi Pisztrángtelep
– Erdei Halsütöde
Miskolc-Lillafüred, vedľa
cesty vedúcej smerom k
Ómassa
+36 46 370 922
www.pisztrangtelep.hu
Čerstvo chyteného a pečeného, alebo po celú noc v 12
druhoch korenia marinovaného, údeného pstruha
nemôžete vynechať!
Molnár Csárda
Vadas J. u.6.
+36 46 379 380
www.molnarcsarda.hu
Reštaurácia penziónu
Sebesvíz
Bukové hory – Sebesvíz
+36 46 333 303
www.sebesviz.hu
Vén Diófa Vendéglő
Nagy Lajos király u. 40/a
+36 46 331 728
Talizmán Étterem
Vár u. 14.
+36 46 378 627
Príjemná reštaurácia so
záhradkou pod hradom
Diósgyőr.
Várkert Panzió Étterme
Tapolcarét u. 2/a
+36 46 535 247
www.diosgyorivarkert.hu
Végállomás Étterem és
Söröző
Dorottya u. 1.
+36 46 402 952
www.vegallomasetterem.hu
41
L!VE
SLADKÉ POKUŠENIA
L!VE
Collins Coctail & Vino Bar
Széchenyi u. 48.
+36 20 214 5893
www.collins.hu
Inšpiráciou pre pomenovanie koktailového baru bol
zákaz alkoholu. Koncom
týždňa tu zabáva ľudí náročná klubová hudba a video
disco.
East Side Arena and Beach
Miskolctapolca, Fagyöngy
u. 3.
+36 70 701 1116
www.eastsidearena.hu
Každú sobotu - a v lete aj cez
týždeň - bazénové party a
palmami za účasti známych
DJ-ov a spevákov.
Hypnose Club & Lounge
Hunyadi u. 3.
+36 46 508 545
www.hypnose.hu
Populárny hudobno-tanečný zábavný podnik, vystúpenie známych hudobníkov,
Cavington party.
LAZA Romkocsma
és poharazó
Városház tér 5.
+36 20 214 5893
www.laza-romkocsma.eu
Zarážajúco široká ponuka
kvalitných vín a páleniek,
kreatívne zariadený interiér,
uvoľnená nálada v súlade s
názvom podniku.
42
Rockwell Klub
Miškovec - Univerzitné mesto (Miskolc-Egyetemváros)
+36 46 565 422
www.rockwellklub.hu
Ozajstná univerzitná nálada,
vírivé zábavy, miesto podujatí Miskolci Egyetemi Napok a
Rocktóberfest.
Piváreň Spaten
Söröző és Terasz
Szent István tér/Vedľa hodín
z kvetín Bavorská piváreň v
centre mesta je obľúbeným
miestom mladých. Na jej
pivárenskej záhrade sa každý
víkend od jari do jesene konajú koncerty zábavnej hudby.
Grizzly Music Pub
Szent István tér/Vedľa hodín
z kvetín
+36 46 325 532
www.grizzly.hu
Obrovský „koncert-pub” v
strede mesta. V príjemnej
pivárni nachádzajúcej sa v
strede mesta vystupujú cez
víkend rockové, jazzové a
bluesové kapely.
Hangoló Sörház
Toronyalja u. 12.
+36 20 411 1589
+36 46 322 406
Hangoló Sörház
Najnovšie miesto s živou
hudbou v centre mesta, s
pravidelnými koncertmi cez
víkendy. Sörház je mimoriadne vhodný aj pre sledovanie športových prenosov.
Kaviareň Corner Stage
Kávézó
Papszer utca 48.
+36 20 228 7293
+36 70 945 7909
www.cornerstage.hu
„Corner” na rozdiel od svojho mena sa nenachádza na
rohu a je oveľa viac, ako jedna kaviareň. Od septembra
do júna je možné na javisku
koncertnej sály vytvorenej v
zadnej miestnosti dvojposchodového pubu počuť
a vidieť živé koncerty v
podaní najlepších miškoveckých a okolitých rockových,
metalových a bluesových
kapiel.
SLADKÉ
POKUŠENIA
Kaviareň Dallmayr Kávézó
Rákóczi u. 5.
+36 30 820 1445
www.muveszetekhazamiskolc.hu
Kávové, čajové, horúce
čokoládové špeciality,
hudobné kaviarenské večery
na poschodí Domu umenia
(Művészetek Háza).
Kaviareň Berze Kávézó
Hősök tere 1.
+36 20 415 2233
www.berzekavezo.hu
Študenti 125 ročnej odbornej vzdelávacej inštitúcie
pripravujú a podávajú
čerstvé šaláty, pečivo pečené v mieste, denné menu,
cukrárske zákusky a kávové
špeciality - ako je to napísané vo veľkej knihe...
Po-Ne: 09.30–19.00
Jedna z obľúbených cukrární
v meste v blízkosti hradu
Diósgyőr, s obrovským
výberom zákuskov a zmrzlín
vlastnej výroby.
Intim Presszó
Déryné u. 8.
+36 46 321 398
Talianske kávové špeciality,
nepretržité WIFI pripojenie v
ulici plnej záhradiek.
Kaviareň Míves Kávézó
Rákóczi u. 2.
+36 70 431 3759
Po-Pia: 12.00–20.00, prvú nedeľu v
každom mesiaci: 09.00–18.00, resp.
ako to myslí náš Tibor
Jedna z najoriginálnejších
kaviarní mesta v budove Miš-
koveckej galérie. Fair-trade
(uznanlivý obchod) partner,
nápadité chuti, programy.
Hľadaj medvedíka!
Balajti Cukrászda
Miskolctapolcai út 41.
+36 46 785 882
Po-Ne: 09.00–19.00
Zákusky, torty a kávové
špeciality pripravené podľa
unikátnych receptov.
Sarokház (Rohový dom)
Széchenyi u. 2.
+36 70 206 5743
www.sarokhazmiskolc.hu
Ak ste zvedaví, aké je prebehnúť cez fontánu na námestí
Erzsébet tér a potom si dať
dobrú limonádu, navštívte
nejakú kaviareň.
Falánk Fanny Cukrászda
Szemere u. 3.
+36 20 441 5734
www.falankfanny.hu
Po-So: 08.00-20.00
Ne: 09.00-19.30
Obrovský výber zákuskov, DVTK torta, výrobky
studenej kuchyne, varené,
mliečne a ozajstné ovocné
zmrzliny.
Kisgergely Cukrászda
Nagy Lajos király u. 9–13.
+36 46 531 240
www.kisgergely.hu
43
UBYTOVANIE
UBYTOVANIE
UBYTOVANIE
Návštevníci prichádzajúci do
mesta Miškovec na viac dní,
si môžu vybrať zo širokej ponuky možností ubytovania
podľa svojich požiadaviek. Z
ubytovacích zariadení predstavených na nasledujúcich
stranách si nájdu pre seba
to najvhodnejšie ubytovanie
starší i mladší, rodiny alebo
priateľské skupiny, obchodní
cestujúci ako aj milovníci
prírody. Turistov čakajú
nielen patinované alebo moderné hotely, ale aj príjemné
penzióny a ubytovanie v súkromí, poskytujúce domáce
prostredie. V centre mesta
a v mestskej časti Lillafüred
a Miskolctapolca nájdete
všetky druhy ubytovacích
zariadení, v časti Diósgyőr
čakajú hostí penzióny a
hosťovské domy.
V meste nájdete viac hotelov
vhodných na uskutočnenie
konferencií a podujatí. V
každom z nich je k dispozícii
spoločenská miestnosť, kaviareň, drink bar, reštaurácia,
vlastné parkovisko aj možnosť pripojenia na internet.
V mnohých z nich doplňuje
základné podmienky uskutočnenia konferencií aj seriózne technické vybavenie.
Hotely a penzióny vyššej kategórie sú klimatizovanými,
44
bezbariérovými ubytovacími
zariadeniami prijímajúcimi špeciálne rekreačné
poukazy (Üdülési csekk,
SZÉP Kártya). Okrem toho na
viacerých miestach poskytujú zľavy po preukázaní
sa kartou Magyar Turizmus
Kártya a kartou vydanou
Zväzom hotelov (Szállodai
Szövetség kártyája). Väčšina
trojhviezdičkových a štvorhviezdičkových hotelov má
izby pre mladomanželov,
apartmány pre rodiny a oddelenie wellness, kde svojimi
bezpočetnými srdce a dušu
zahrievajúcimi službami
rozmaznávajú hostí. Hostí
túžiacich po odpočinku tu
čaká perličkový kúpeľ, parná
sauna, masáž, solárium,
sauna s bazénom, terasa
na opaľovanie, plaváreň,
fitnesová miestnosť,
bowling, biliardová miestnosť, respektíve záhrada. Ok-
rem toho sa môžu záujemcovia zúčastniť aj programov
organizovaných animátormi
hotela. V prípade záujmu
zabezpečí väčšina hotelov
aj dozor detí. V mnohých
ubytovacích zariadeniach
sú malé zvieratá povolené.
Ubytovacie zariadenia v
meste Miškovec ponúkajú
rôzne zľavy pre skupiny
a balíčky služieb počas
celého roka, ktoré poskytujú
možnosti na rekreáciu nielen
počas sviatkov a predĺžených víkendov, ale lákajú aj
na všednodenné osvieženie
a odpočinok. Možnosti na
ubytovanie v meste Miškovec nájdete na domovskej
stránke mesta (www.miskolc.hu) a v turistickej kancelárii Tourinform-Miskolc.
Záujemcovia o ubytovanie
v meste Miskolctapolca si
môžu vybrať z ponuky stránky: www.miskolctapolca.hu
Miskolctapolca a okolie
Penzión Zenit
Miskolctapolcai u. 25.
+36 46 561 560
www.zenitpanzio.hu
Svojich hostí očakávajú v srdci Tapolca, 5 minút od Jaskynných kúpeľov, s
prvotriednymi, náročne zariadenými,
klimatizovanými izbami, so zvýhodnenými ponukami. Zaistia zľavnené vstupenky
do pozoruhodností okolia. V penzióne
funguje autopožičovňa.
Hotel Kitty ***+
Pazár István sétány
+36 46 508 042
www.hotelkitty.hu
Hotel nachádzajúci sa v bezprostrednej
blízkosti kúpeľov Barlangfürdő očakáva
svojich hostí s 25 modernými, náročne
zariadenými izbami s celkovou kapacitou
60 miest, s elegantnou reštauráciou, príjemným wellness oddelením a vlastným
parkoviskom.
Kikelet Club Hotel***
Fenyő u. 7.
+36 46 560 160
www.kikeletclubhotel.hu
V hoteli Kikelet Club sú 4 izby a 17
apartmánov. Veľké apartmány sú vhodné
pre rodiny s deťmi alebo pre skupiny
priateľov.
Hosťovský dom Panoráma Vendégház
Nyitrai u. 5.
+36 46 431 970, +36 20 9451 259
www.panoramavendeghaz.olh.hu
Hosťovský dom sa nachádza 700 metrov
od kúpeľov Barlangfürdő na vyvýšenom
pozemku, čo zaručuje nádhernú panorámu. Hoteloví hostia majú služby fitness a
infrasauny zadarmo.
45
UBYTOVANIE
UBYTOVANIE
Calimera
Wellness és Konferencia Hotel ****
Bencések útja 9-11., +36 46 799 200
www.calimerawellnesshotel.hu
Hotel je drahokamom Miskolctapolca,
nachádza sa vo vzdialenosti niekoľkominútovej prechádzky od svetoznámych
kúpeľov Barlangfürdő. 53 izbový hotel
očakáva svojich milých hosťov so 600
m2 oddelením wellness, reštauráciou s
kapacitou pre 120 osôb a konferenčnou
sálou s kapacitou 120 osôb.
Fortuna Hotel***
Csabai u. 2. +36 46 432 345
www.fortuna-hotel.hu
Hotel sa nachádza v ústrednej časti mestskej časti charakteru letoviska. Izby sú 1-2
posteľové, obytné časti pre rodiny sú dvojizbové a sú vhodné pre 3-4-5 osôb.
Penzión Tölgyfa
Ungvári utca, +36 46 555 040
www.tolgyfapanzio.hu
Penzión sa nachádza na tichej vyvýšenej
parcele pokrytej storočnými dubmi. Hostia si môžu vybrať z 1, 2 a trojposteľových,
dobre vybavených izieb.
Uni-Hotel
Miskolc-Egyetemváros (Miškovec - Univerzitné mesto), +36 46 560 250
www.uni-hotel.hu
Hotel nachádzajúci sa v zelenom pásme
očakáva hostí v bráne Miskolctapolca, v Univerzitnom meste. Pretože budova funguje
aj ako univerzitný internát, od septembra
do júna má kapacitu 60 miest, kým v júli a
auguste sú schopní ubytovať 603 osôb.
Bástya Wellness Hotel****
Miskolctapolcai út 1., +36 46 561 590
www.bastyawellnesshotel.hu
Hotel sa nachádza 100 metrov od kúpeľov Barlangfürdő. Okrem hotelových izieb
si môžu naši milí hostia zvoliť aj apartmán, respektíve môžu využiť aj početné
wellness služby. Hotel je vynikajúcim
miestom aj pre usporiadanie konferencií
a podujatí.
46
Lillafüred A Diósgyőr
Hotel Tókert***
Erzsébet sétány 3
+36 46 531 202
www.hoteltokert.hu
Hotel sa nachádza v malebnom prostredí
Lillafüred na brehu jazera Hámori-tó. V
troch samostatných budovách očakáva
hostí 14 dvojposteľových a jedna superior izba. Ku komplexu budov patrí aj jedna
reštaurácia s kapacitou pre 110 ľudí, ktorá
je vhodná aj pre uskutočnenie svatieb. Z
jej terasy sa otvára nádherný výhľad na
jazero Hámori tó a na okolité hory.
Mini Hotel Lillafüred Kapuja
Partos út 14.
+36 46 339 423
+36 30 9681 045
www.lillafuredkapujahotel.hu
Hotel sa nachádza v bráne Bukových hôr
na mierne sa zvažujúcom úbočí južnej
orientácie, v blízkosti Miškoveckej zoologickej záhrady a kultúrneho parku. Jeho
panoráma poskytuje prichádzajúcim
hosťom nezabudnuteľný zážitok.
Penzión Zöldfa
Palota út 40.
www.zoldfapanzio.hu
+36 46 379 399
Penzión sa nachádza pod lillafüredským
vodopádom, 300 metrov od hotela
Palotaszálló. Svojich hostí očakáva s 15
ks (2, 3 a 5 lôžkovými) izbami a vlastnou
reštauráciou.
Penzión Ózon
Erzsébet sétány 19
+36 46 532 594, +36 70 325 0898
www.ozon-panzio.hu
penzión očakáva svojich hostí v srdci
Lillafüred, celoročne s miernymi cenami a
s rodinnou obsluhou.
47
UBYTOVANIE
UBYTOVANIE
Hunguest Hotel Palota****superior
Erzsébet sétány 1.
+36 46 331 411, +36 46 400 126
www.hotelpalota.hunguesthotels.com
V legendárnom hoteli Palotaszálló sa spája
predvojnová nálada začiatku 30-tych rokov
so službami 21. storočia. Moderná wellness
časť hotela a jeho obnovené izby srdečne
očakávajú hostí túžiacich po odpočinku,
rozmaznávaní a uvoľnení. Malebné prostredie a blízkosť Bukových hôr a jazera Hámori-tó vyzdvihujú hotel Hunguest Hotel
Palota medzi naše najunikátnejšie hotely.
Penzión Diósgyőri Várkert
Tapolcarét u. 2/a
+36 46 532 247
www.diosgyorivarkert.hu
Penzión sa nachádza v malebnom prostredí
v bezprostrednej blízkosti hradu a kúpeľov
Várfürdő, odkiaľ sa otvára nádherný výhľad
na Bukové hory. Diósgyőr je dobrým východiskovým bodom pre výlety, pre prehliadky
pozoruhodností okolia: tak Lillafüred ako aj
centrum Miškovca sú odtiaľ ľahko dosiahnuteľné.
Centrum mesta
Hotel Öreg Miskolcz ***+
Horváth Lajos u. 11.
+36 46 550 550
www.oregmiskolcz.hu
Hotel očakáva svojich hostí v srdci centra Miškovca. Jeho dobré meno zvyšuje
elegantná reštaurácia nachádzajúca sa na
prízemí a v podzemí budovy sa nachádza
wellness časť so saunaparkom, ponorným
bazénom, hydromasážou so sprchovacou
kabinou a s osviežujúcim barom.
48
Hotel Pannónia ***
Kossuth L. u. 2., +36 46 504 984
www.hotelpannonia-miskolc.hu
Hotel nachádzajúci sa v centre historického stredu mesta si zachoval svoj
patinovaný charakter, ktorý je doplnený
kvalitnými službami odpovedajúcimi
dnešným požiadavkám. Hosťom je k
dispozícii 34 izieb, 2 konferenčné miestnosti, sauna, podzemné garáže a Wifi.
Každá izba a priestor pre návštevníkov sú
klimatizované.
City Hotel Miskolc****
Csabai kapu 6., +36 46 555 100
www.cityhotelmiskolc.hu
City Hotel Miskolc**** sa nachádza v blízkosti centra mesta, v príjemnom prostredí
na dobre dostupnom mieste. Každá z
39 izieb je vybavená klimatizáciou a pre
pohybovo obmedzené osoby majú k
dispozícii špeciálne zariadenú izbu.
Hotel Lévay Villa ***+
Lévay u. 13., +36 46 500 890
www.levayvilla.hu
Lévay Villa Hotel***+ očakáva svojich
hostí v príjemnom prostredí vedľa Népkert, pár minút od centra mesta. Medzi
26 klimatizovanými izbami sú 1, 2, 3, a
4 posteľové, podľa potreby aj apartmán
vhodný pre umiestnenie hoci aj 6 osôb, v
ktorých poskytujú hosťom zábavu wifi a
LCD televízia.
Károly Hotel***
József A. u. 55., + 36 46 500 110
www.karolyhotel.hu
Károly Hotel***, ako jedno z najväčších
ubytovacích zariadení v župe poskytuje
ubytovanie v moderne zariadených 2
posteľových izbách, v náročných apartmánoch a ponúka aj možnosť využitia 3
konferenčných sál.
49
PRE ZDRAVIE!
PRE ZDRAVIE!
Jaskynné kúpele Barlangfürdő****
Miskolctapolca, Pazár sétány 1.
+36 46 560 030
www.barlangfurdo.hu
Po-Ne: 09.00–18.00, Po–Ne: 09.00–20.00 (01. 06–31.08.)
Liečebné a wellness služby vytvorené v krasovom jaskynnom systéme, ktorý je v Európe
jedinečný poskytujú pravú regeneráciu.
Športová plaváreň Dr. Kemény Dénes
Miskolctapolcai u., +36 46 560 454
www.misisportuszoda.hu
alergény a má liečivé účinky.
30 minút trvajúce túry sú
vypravené po hodine, minimálny počet 10 osôb.
Lekáreň Natura
Széchenyi u. 48.
Predajňa zvláštnych bioproduktov a liečivých produktov.
Návrhár Reduty (Vigadó) v Ľudovom
parku a niekoľkých iných budov v centre
mesta – napr. paláca Weidlich (Weidlichpalota) – je Alfréd Hajós, prvý maďarský
olympijský víťaz.
Hradné kúpele Diósgyőr
Haller Gy. u. 1.
+36 46 530 292
www.diosgyorivarfurdo.hu
Kúpalisko sa rozprestiera v
nádhernom prostredí pod
Diósgyőrským hradom (Diósgyőri Vár) na úpätí Bukových
hôr. Kúpalisko funguje sezónne od 1. júna do 31. augusta.
Teplota vody sa pohybuje
v závislosti od počasia v
rozmedzí 22-31 °C. Bazény
(2 ks) sú napájané zo žriedla
sv. Juraja (Szent György
forrás). Rodinná atmosféra,
krása prostredia zapôsobí na
každého návštevníka.
Kúpalisko Selyemréti
Bajcsy-Zs. u. 58.
+36 46 411 399
50
Kúpalisko, kde sa v súvislosti
s investíciou z Európskej únie
začala výstavba 5 nových
bazénov, ponúka momentálne rekreačnú možnosť jeden
plavecký bazén s teplotou
vody 29 °C a jedna sauna pre
15 osôb. V novom komplexe
sa vytvorí jedna päťčlenná
skupina bazénov s termálnou
vodou, ktorej súčasťou bude
bazén s hydromasážnymi
tryskami, jeden 25 metrový
plavecký bazén, ako aj bazén
s tobogánom.
Kúpele Erzsébet - Alternatívna diagnostika, Terapeutické centrum zdravotnej
starostlivosti
Erzsébet tér 4., +36 46 505 293
www.erzsebetfurdo.hu
Miškovecká soľná jaskyňa
Rácz György út 6. prízemie 3.
+36 46 324 802
www.miskolcisobarlang.hu
Na základe ohlásenia sa, v
termíne podľa dohody.
Špeciálne a holistické terapeutické centrum, s procedúrami zdravotnej starostlivosti, s pohybovou terapiou
priamo v srdci mesta.
Soľná terapia Kristálysziget sóterápia
Maros u. 24.
+36 30 337 5601
www.kristálysziget.hu
Györgytea
Andrássy u. 13.
+36 30 405 7620
www.gyorgytea.hu
Obchod s liečivými rastlinami sa nachádza pri Kultúrnom dome Bélu Bartóka„
kde si môžete vyberať aj z
čajov „bükkského bylinkára“
strýka Gyuri Szabó.
Kvapľová jaskyňa Szent
István
Lillafüred
+36 46 334 130
www.bnpi.hu
Vzduch s teplotou okolo
10 °C a skoro 100%-ným
obsahom vlhkosti je z mikrobiologického hľadiska skoro
sterilný, preto neobsahuje
Jaskynná Aquaterápia
Miskolctapolca,
Pazár sétány 1.
www.barlangfurdo.hu/
gyogyaszat
+36 46 561 360
Po-Pia: 8.00-19.00, cez víkend a sviatky 10.00-19.00
K Jaskynným kúpeľom
(Barlangfürdő) sa organicky
pripája liečebné oddelenie,
služba jaskynnej Aquaterapie (Barlang Aquaterápia)
očakáva nielen návštevníkov
s lekárskym poukazom. Naše
bohaté, všetky požiadavky
splňujúce služby odporúčajú
aj tým, ktorí prichádzajú
s úmyslom prevencie,
rekreácie, dobíjania energie,
alebo len jednoducho preto,
aby sa odmenili príjemne
stráveným, rozmazľujúcim
dňom. Na návštevníkov čakajú rozličné masáže (aróma,
občerstvujúca, výživná),
zumba fitnes, vodné cvičenie, respektíve aj jeho liečebnym variantom, bahennými
zábalmi, kúpeľou so závažím,
pre najmenších poskytujeme výuku plávania, sú pre
nich pripravené suché-teplé
soľné jaskyne. Zoznam
samozrejme nie je úplný,
vyplatí sa vybrať si variantu,
ktorá je pre každého najlákavejšia. Tých, ktorí sa chcú
zbaviť svojich prebytočných
kíl, srdečne očakávajú v
redukčnom klube, kde lekár
a dietetik učinia stratu hmotnosti účinnejšou pomocou
individuálnych rád ohľadne
životosprávy, pohybovou
terapiou a masážou. V klube
sú návštevníci rozdelení
podľa veku a pohlavia, čo
pre mnohých môže účasť
ešte výraznejšie spríjemniť.
Ďalej je pre záujemcov pripravené aj zubné oddelenie
s nasledujúcimi službami:
zubné náhrady bez obsahu
kovov na báze zirkónia, bezplatné posúdenie zdravotného stavu, úplné zubárske
služby, röntgen, ošetrenie
pre zachovanie zubu, zubná
kozmetika, estetické zákroky.
51
AKTÍVNY
AKTÍVNY
Miškovecký zimný štadión
Görgey u. 19., +36 46 506 442
www.miskolcivsz.hu
Po-So: 09.00–16.00, Ne: 10.00–12.00
Park dobrodružstiev
Garas sétány, +36 46 400 225, www.kalandturapark.hu
Po-Ne: 10.00–19.00 (15.06.–31.08.), Po-Pia: po predchádzajúcom prihlásení
01–06. 15., 09. 01–10. So-Ne: 10.00–19.00, (01. 04.–15.06., 01. 09–15. 10.), V
prípade dažďa zatvorené!
Jeden z najväčších zážitkových parkov, vybudovaný v
prírodnom prostredí na takmer 1000 metroch štvorcových, s
25 prekážkovými dráhami vo výške 3 - 9 metrov.
Turistický spolok Bükki
Fiatalok Természetjáró
Egyesülete
Vászonférítő u. 64. 3/2.
+36 20 530 2053, www.bfte.hu
Organizovanie prevádzaných túr a organizácia táborov v Bukových horách.
Zelený kontakt - sprevádzané túry na bicykli
Kossuth u. 13.,
+36 46 505 077
www.zoldkapcsolat.hu
Bobová dráha
Miskolctapolca, vedľa jazera
Csónakázó-tó
+36 30 822 8552
www.mibob.hu
Jedna z najvzrušujúcejších
bobových dráh v zemi, otvorená po celý rok!
Zábavné centrum Fontana
- bowling - biliárd - squash
Andrássy Gy. u. 94.
+36 46 532 093
Miškovecké mestské centrum
voľného času - Generali Aréna
Görgey u. 19., +36 46 506 442
www.miskolcivsz.hu
Nemocnica Szent Ferenc tenisový klub
Csabai kapu 42.
+36 46 555 878
Penzión Hungaria - squash
Csabai u. 42.
+36 46 432 884
www.hungariapanzio.hu
Rybolov
Aj Potok Garadna valiaci
sa vedľa jazera Hámor a
pstruhovej farmy skrýva
krásne pstruhy. Milovníci
muškárenia a jerkovania nevynechajú ani okolité úseky
rieky Sajó. Jazero Harsányi
garantuje kapitálne úlovky
pre milovníkov boilovania a
kľudných rýb.
www.emhe.hu
www.pisztrangtelep.hu
www.harsanyhorgasz.hu
Factory Aréna- extrémne
športy, lezecká stena,
skate park
Vasgyári út 43.
+36 30 525 7698
www.factoryarena.hu
Najvýznamnejším mládežníckym centrom je Factory
Aréna, ktorá sa nachádza na
mieste niekdajších železiarní. V komplexe sú okrem
iných skate park a lezecká
hala. Medzi opustenými
továrenskými budovami
sú pravidelné vystúpenia
kapiel a DJ-ov, hlavne v
období jar-leto.
Balogh Liget – Jazdecký klub
Szirmabesenyő, Királyhegy u.
+36 46 712 899
www.baloghliget.hu
Jazdecká samota
Oroszkúti Lovastanya
Bükkszentkereszt,
Kossuth u. 43.
+36 46 390 091
Športové centrum
Univerzitného mesta - tenis
Univerzitné mesto
+36 46 565 248
Pred niekoľkými rokmi prechádzali uličkami Lillafüred veselé skupinky
ľudí, ktorí zrejme dačo hľadali. Nadácia Ekologického inštitútu má na
starosti mapu aj sprievodcu dvoj-trojhodinovej hry, výpravy za pokladom Lilly, ktoré nájdete v Pamätnom dome Ottó Hermana
(+ 36 46 370 703)!
52
Ekoturistické centrum Lillafüred
Lillafüred, budova stanice
+36 30 9350 703
Požičovňa bicyklov, vybavenie pre turistiku,
organizovanie túry, publikácie, mapy.
Otváracia doba je prispôsobená k cestovnému poriadku malej železničky.
53
DARČEKY
DARČEKY
DARČEKY
Biotrh
Görgey A. u. 5.
Dom vedy a ekonomiky
www.greenaction.hu
Každý piatok 08.00–14.00
je možné nakupovať ekologicky kontrolované produkty pestovateľov z okolia.
Trh starožitností
+36 20 566 4874
www.regisegvasar.hu
V centre mesta Miškovca,
na nám. Városház tér, prvú
nedeľu v každom mesiaci
07.00-16.00.
Predajňa darčekov Amiliő
Széchenyi u. 8.
Po-Pia: 09.00–18.00, So: 10.00–13.00
Predajňa ľudového umenia Júlia
Széchenyi út 70.
Po-Pia: 09.00–18.00, So: 09.00–13.00
54
Predajňa darčekov
Stílus & Design
Széchenyi u. 27.
Po-Pia: 09.00–18.00, So–Ne:
09.00–13.00
Tourinform-Miskolc
Városház tér 13.
+36 46 350 425
www.miskolc.hu
www.tourinform.hu
Tu sa môžete informovať o turistickej ponuke
a programoch pre voľný
čas mesta Miškovca,
župy Boršodsko-abovsko-zemplínskej a
regiónu Severného
Maďarska. Informačné materiály z celej
zeme sú pre turistov a
miestnych obyvateľov
dostupné vo viacerých
jazykoch.
Špecializovaná predajňa
pre vína a darčeky Bor
Nívó
Széchenyi u. 27.
Po-Pia: 09.00–18.00, So: 09.00–14.00
Predajňa darčekov DVTK
Andrássy u. 61.
(Štadión Diósgyőr)
+36 46 754-598
www.dvtk.eu
V Predajni darčekov DVTK si
môžu fanúšikovia a záujemcovia nakúpiť darčeky spojené s futbalovým mužstvom.
V obchode je možné okrem
iných kúpiť také relikvie,
akými sú dresy pre dospelých a pre deti, tričká, šály,
vankúše, hrnčeky, ďalej knihy
a DVD predstavujúce dejiny
mužstva.
Szocio-Produkt Kft. (s.r.o.)
Vzorková predajňa
Széchenyi u. 35.
+36 70 450 8712
www.szocioprodukt.hu
Individuálne ručne
vyrobené produkty a
miškovecké darčekové
predmety.
Správa 1. mája 1910:
„Farby mužstva železiarní
sú červeno-biele. Už sú
to skoro dva roky, čo sa
v železiarňach niekoľko vážne zmýšľajúcich
mladých remeselníkov
spojilo, a pre vlastnú
zábavu sa začali venovať
všeobecne obľúbenej
hre futbalu.“
Tržnica na Búza tér
Búza tér 1.
+36 46 509 555
Po-Pia: 06.00–18.00, So: 06.00–14.00
Ne: 06.00–12.00
V dopravnom centre mesta
Miškovca, v obnovenej pamätnej budove je čerstvý tovar a
ozajstná jarmarková nálada!
Deň čo deň držíme v
rukách papier vyrábaný
v Diósgyőr, pretože v
papierni Diósgyőr sa vyrábajú základné papiere
takých produktov, akými
sú bankovky, osobné
doklady, stravenky a
cestovné lístky.
55
OKOLIE MIŠKOVCA
OKOLIE MIŠKOVCA
OKOLIE MIŠKOVCA
MISKOLC
Naša vlasť nemá ešte jedno také veľkomesto, ktoré
by svojím návštevníkom ponúkalo toľko prírodných
zázrakov! Popri pozoruhodnostiach pohoria Bükk,
jaskynných kúpeľov Barlangfürdő a mestečka Lillafüred
garantujú nezabudnuteľný zážitok v okolí Miškovca štyri
miesta zapísané v zozname UNESCO a ďalšie svetové
prírodné senzácie.
56
<70 km> Mesačná krajina
alebo povrchová soľná
baňa? V Egerszalóku
kondenzácia soli spôsobená
vyvierajúcou termálnou vodou vysokej teploty vytvára
na úbočí taký povlak, s akým
sa môžeme stretnúť iba na
dvoch miestach na svete.
Liečebné služby postavené
na termálnom prameni si v
prípade, že sa chcete liečiť
alebo relaxovať, môžete užívať už na európskej úrovni.
<25 km> Šesť exemplárov
8 miliónov rokov starých
močiarnych cyprusov, ktoré
sa dostali na povrch z hĺbky
60 metrov v Bükkábrány si
môžete prezrieť v mieste exhibície prastôp v národnom
parku Bükki Nemzeti Park, zatiaľ čo štyri stromy si budete
môcť prezrieť v expozícii
zapustenej do zeme, ktorá sa
stavia na priestranstve pred
Herman Ottó Múzeum.
<50 km> Vďaka šťastnému
stretnutiu sa mnohých podmienok vznikol v podhorí
Tokaja svetoznámy mok
Tokaji aszú, ktorým tento
vinársky kraj po mnoho
generáciách očakáva návštevníkov. Výlet a chuťové
zážitky umocňuje malebná
krajina a pôvabná nálada
stáročných pivníc.
Dom liečivých rastlín „
bükkského bylinkára“
strýka Gyuri sa nachádza v Bükkszentkereszt
57
OKOLIE MIŠKOVCA
OKOLIE MIŠKOVCA
Stredná časť jazera Tisza-tó je najväčšou súvislou rybárskou vodou
štátu, v ktorej žije viac ako päťdesiat
druhov rýb.
< 149 km > Národný park
Hortobágyi Nemzeti Park
je prvým národným parkom
našej vlasti, v jeho priestore sa
nachádza najväčšia trávnatá
pusta Strednej Európy. Jeho
vodné biotopy sú chránené aj
medzinárodne. Hortobágy je
taká krajina, ktorej jej osobité
< 85 km > Tisza-tó je najväčším umelým
jazerom našej vlasti, aj v rámci Európy je jedinečným prírodným vodným svetom. Jeho
vtáčia rezervácia má celoštátny význam, je
chránenou prírodnou hodnotou. Nerušený
svet romantických lagún obrovských lúk
lekna nemôžete nikde inde pociťovať tak
blízko k sebe.
< 75 km > Košice, sesterské mesto Miškovca bude v roku 2013 európskym hlavným
mestom kultúry. Vybudovanému Kultúrparku aj košickému maďarskému divadlu Thália
sa dostane vážnej úlohy v kultúrnej sezóne.
Kultúrne dedičstvo, tradícia rodiska spisovateľa Sándora Máraiho opodstatňuje nosenie
tohto titulu.
58
< 101 km > Vďaka tradičnému staviteľstvu a
verne zachovaného dedinského života patrí
Hollókő k pamiatkam na zozname svetového
dedičstva UNESCO. Je to skanzen a zároveň
živé osídlenie, veď jeho obyvatelia dodnes
účelovo používajú skoro všetky domy. Centrum osídlenia, budovy Starej dediny (Ófalu)
predstavujú štýl ľudového staviteľstva, ktorý
je v Strednej- Európe v najzachovalejšom
stave. Vo výstavných budovách unášajú
návštevníka späť v čase pamiatky palócskej
kultúry.
dejiny, hodnotný živý svet,
jedinečná ľudová tradícia
prepožičiavajú charakteristické maďarské rysy. Takými
sú stáda sivého odvekého
maďarského hovädzieho
dobytka, cápy debrecínskej
(ovce racka) a ošípanej mangalica, chovaných takzvaným
studeným odchovom.
MISKOLC
OKOLIE MIŠKOVCA
< 53 km > Ak navštívite podzemný a nadzemný svet Aggteleku dostanete sa do ríše nádherných prírodných výtvorov. Z tu objavených
700 väčších či menších jaskynných chodieb
je okúzľujúca Baradla–Domica najväčším
systémom kvapľových jaskýň Európy. Možnosť
aktívneho odpočinku pešo alebo z konského
chrbta ponúka objavovanie krásnych náučných chodníkov a horských ciest.
59
„Toto mesto je príliš pekné na to,
aby o ňom cudzinec nevedel viac“.
(Andrea Temesvári)
ZBERNÝ LIST PEČIATOK KULTÚRNEHO OKRUHU
Pravidlá hry:
Ďalšie vylosované predmetné výhry:
Trvanie hry: každý rok* od 1. februára do 1. februára nasledujúceho roku
(lehota pre doručenie Zberného listu pečiatok) Losovanie a vyhlásenie
výsledkov: každý rok 1. marca
• medzi hráčmi, ktorí nazbierali medzi 70 - 79 bodmi:
3 ks, darčekových balíčkov jednotlivo v hodnote 10.000 Ft (publikácie,
darčekové predmety)
• medzi hráčmi, ktorí nazbierali medzi 60 - 69 bodmi: 3 ks,
darčekových balíčkov jednotlivo v hodnote 5.000 Ft (publikácie,
darčekové predmety)
• medzi všetkými ostatnými hráčmi: 2 ks vstupeniek na podujatie
Domu umenia, 2 ks vstupeniek na koncert Miškoveckého symfonického
orchestra, 2 ks vstupeniek na predstavenie Miškoveckého národného
divadla, 2 ks vstupeniek na výstavu Miškoveckej galérie, 2 ks vstupeniek
na predstavenie bábkového divadla Csodamalom Bábszínház
Podmienky účasti:
• potvrdenie minimálne 60 získaných kultúrnych bodov na zbernom
liste pečiatok (strávením minimálne 2 nocí ako hosť na miškoveckom
ubytovacom mieste sa dá získať 50 kultúrnych bodov!)
• zaslanie zberného listu pečiatok do hry
Losovanie o hlavnú cenu medzi hráčmi, ktorí
dosiahli 80 alebo viac kultúrnych bodov:
• v ľubovoľnom období daného roku medzi 02. 03 - 30. 12.:
• ubytovanie na 2 noci s raňajkami pre dve osoby v Miškovci
• 5 hlavných jedál pre 2 osoby v Miškovci v maximálnej hodnote 30.000 Ft
• vstup pre 2 osoby do ktoréhokoľvek kultúrneho miesta a na kultúrne
podujatie počas tunajšieho pobytu
Tu odstrihnite a zašlite do hry!
MISKOLC
HRA!
Možnosti zaslania do súťaže:
Osobne: Tourinform Miskolc – Városház tér 13.
Poštovou cestou: Miskolc MJV Polgármesteri Hivatal, Kulturális,
Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály,
H-3525 Miskolc, Városház tér 8.
Miesto pre
pečiatku
Miesto pre
pečiatku
Miesto pre
pečiatku
Miesto pre
pečiatku
Miesto pre
pečiatku
Miesto pre
pečiatku
Miesto pre
pečiatku
Miesto pre
pečiatku
Miesto pre
pečiatku
Miesto pre
pečiatku
Miesto pre
pečiatku
Miesto pre
pečiatku
Potvrdzujem, že v komerčnom ubytovacom zariadení menom ________________________________
strávil náš hosť menom_____________________celkovo ____ nocí ako hosť ( 2 osoby x 1 noc = 2 noci
ako hosť) medzi dňom ___ mesiaca ___ 201__ a
50
kultúrnych bodov
dňom __ mesiaca __ 201__.
60
✁
Szálláshely saját bélyegző helye
* Do odvolania hry
_______________________
podpis
61
Tourinform Miskolc
Városház tér 13.
+36 46 350 425
www.miskolc.hu
šoférska služba Miskolci
Sofőrszolgálat
+36 46 411 41 41
www.miskolcisofor.hu
Tourinform Contact center
0-24, +36 1 438 8080
www.tourinform.hu
www.itthon.hu
Informácie o parkovaní:
Régió Park Miskolc Kft.
Arany János utca 37.
+36 46 357 128
www.regiopark.hu
Miškovecký mestský dopravný podnik uzavretá a.s.
Kancelária zákazníckych
služieb
Szemere u. 5.
+36 46 504 810
www.mvkzrt.hu
Borsod Volán Zrt.
Autobusová stanica Búza tér
+36 46 340 288
www.borsodvolan.hu
MÁV-START Zrt.
MÁV Direkt
+36 40 494 949
www.mav-start.hu
MÁV- Predajňa cestovných
lístkov (centrum mesta)
Arany János u. 2.
+36 46 354 488
MÁV - Železničná stanica
„Tiszai pályaudvar“
Kandó Kálmán tér 1.
+36 46 412 665
Závodné riaditeľstvo
štátnej lesnej železnice Lillafüred
Erdész u. 24.
+36 46 530 593
www.eszakerdo.hu
City Taxi
+36 46 416 416
Fortuna-DH taxi:
+36 46 323 323
Hello taxi: +36 46 333 444
Nonstop taxi:
+36 46 555 555
62
Autopožičovňa Zenit
Miskolctapolcai u. 25.
+36 46 561 561
www.zenitautorent.hu
Autopožičovňa Hertz
Franchise
József A. u. 55
+36 46 507 696
www.hertz.hu
Autopožičovňa Miškovec
Kárpitos u. 28
+36 46 365 442
www.autokolcsonzomiskolc.hu
Záchranná zdravotná
služba: 104
Polícia: 107
Hasiči: 105
Verejné toalety:
Szinva terasz, Erzsébet tér,
pred Generali Arena, Miskolctapolca Barabits sétány,
Lillafüred - pri parkovisku,
Lillafüred - v staničnej budove lesnej železnice, nákupné
centrá, železničné stanice
Verejné wifi zóny:
Terasa Szinva
Hősök tere (nám. Hrdinov)
Park Szinva
Miskolc Plaza
Dotykové informačné
kiosky
Tourinform Miskolc
Autobusová zastávka - terasa Szinva
Hrad Diósgyőr - pokladnica
Auchan Borsod – rad obchodov
Jaskynné kúpele - vstupná
hala, Park Szinva - prízemie
Univerzitné mesto - Hotel
UNI
Lekárska pohotovostná
služba pre dospelých
Csabai kapu 9-11.
+36 46 412 355
Lekárska pohotovostná
služba pre dospelých v
Diósgyőr
Miskolc-Diósgyőr,
Kórház u. 1.
+36 46 531 799
Zubno-lekárska
pohotovosť
Csabai kapu 9-11.
+36 46 555 666
Lekárska pohotovostná
služba pre deti
Detské zdravotnícke stredisko pri župnej nemocnici
župy B-A-Z.
Szentpéteri kapu 76.
+36 46 412 572
Lekárenská pohotovostná
služba
Lekáreň Fehér Holló
Szemere B. u. 14.
+36 46 506 125
Lekárenská pohotovostná
služba
Lekáreň Szent Rókus
Csabai kapu 11/A
+36 46 560 246
Lekárenská
pohotovostná služba
Lekáreň Újgyőri
Avar u. 2., + 36 46 379 697
Úrad primátora
mesta Miškovca
Városház tér 8.
+36 46 512 700
Download

HRA! - Miskolc.hu