Uličné vpuste betónové - TBV
DN 500
odvádzanie povrchových vôd
kompletná dodávka
Skupina 4 / Trieda D400
pre prejazdné plochy so zaťažením do 40 t
TECHNO TIP, s.r.o.
Púchovská 16,
835 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421(0)2 4464 9515
Fax: +421(0)2 4464 9511
Web: www.technotip.sk
Banka
č.ú.
IČO
IČ DPH
TatraBanka, a.s., Bratislava
2628041229/1100
35730927
SK2020228815
Použitie
Betónové dielce dažďových vpustí sú určené na odvádzanie povrchových vôd zo spevnených plôch do
stokových sietí.
Technické parametre
TBV-Q 50/29 SN
Materiál
Betón podľa STN EN 206-1/Z3
Pevnostná trieda: C 40/50
Odolnosť voči chemickej korózii:
XA1 – agresívne chemické prostredie
Odolnosť voči účinkom mrazu:
XF1-XF4 – stupeň vlpivu prostredia nasýteného
vodou s rozmrazovacími prostriedkami, alebo
morskou vodou
DRAINEX® P43400P55
TBV-Q 50/59 SV
Vodotesnosť
Vodotesnosť vpustí je skúšaná podľa
STN EN 1917.
Použitie dielcov
Najväčšia stavebná hĺbka je 5 m
bez ďalšieho statického posúdenia.
TBV-Q 45/6 VP
Kalové koše - plastové
E8811
TBV-Q 50/92 KOD
TBV-Q 50/92 KOH
E8812
Rozmery (mm)
Tovarové číslo
Názov
axb
cxd
h
Trieda
Hmotnosť
(kg)
P43250P55
Vtoková mreža DRAINEX®
476x480
505x505
80
C 250
40
P43400P55
Vtoková mreža DRAINEX®
476x480
505x505
80
D 400
42
Rozmery (mm)
Tovarové číslo
TBV – Q 45/6 VP
Názov
Vyrovnávací prstenec pod liat. mrežu
D
D0
D6
H1
Hmotnosť
(kg)
625
563
390
60
21,5
Rozmery (mm)
Tovarové číslo
Názov
D1
H1
T
Hmotnosť
(kg)
Počet ks
na palete
TBV – Q 50/29 SN
Nadstavec uličnej vpuste - nízky
500
290
65
76
8
TBV – Q 50/59 SV
Nadstavec uličnej vpuste - vysoký
500
590
65
155
4
TBV-Q 50/92 KOH
PVC
Dno uličnej vpuste s horným odtokom (DN150,
alebo DN200)
500
920
65
280
2
TBV-Q 50/92 KOD
PVC
Dno uličnej vpuste s dolným odtokom (DN150,
alebo DN200)
500
920
65
280
2
Download

ULIČNÉ VPUSTE TBV_prospekt - Purator