26. 9. – 27. 9. 2013, UNIVERZITA PARDUBICE
PROGRAM KONFERENCE (CONFERENCE PROGRAM)
Čtvrtek 26. září 2013 (Thursday 26/9/2013)
9.00 – 10.00
10.00 – 10.15
Registrace účastníků konference (Registration)
Slavnostní zahájení konference (Opening Ceremony)
prof. Ing. Vladimír Olej, Ph.D., proděkan Fakulty ekonomicko-správní
Plenární zasedání (Plennary Session)
místnost A2 (Room A2)
Moderuje: prof. Ing. Vladimír Olej, Ph.D.
10.15 – 10.45
10.45 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 11.45
11.45 – 12.00
12.00–13.00
Ing. Andrzej Zygmunt Grzybowski, Ph.D., Technická Univerzita v Czestochowej
On some Recent Advancements in Prioritization Techniques and Judgment
Consistency Measurement
doc. RNDr. Michal Munk, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Získavanie znalostí z elektronických informačných zdrojov
Carsten Schäfer, VŠE v Praze
A Simulation Study of Approaching Direct Real Estate Investment
Marta Šlehoferová, Západočeská univerzita v Plzni
Využití shlukové analýzy při hodnocení ekonomicko-sociální úrovně regionů
Miroslav Mintál, Žilinská univerzita v Žilině
Social Forces Pedestrian Simulation Utilizing Graphics Card within Simulation
Tool PEDSIM
Oběd (Lunch)
Jednání v sekcích
Sekce Management 13.00 – 14.45 (Session Management)
místnost A2 (Room A2)
Moderuje: Ing. Michal Kuběnka, Ph.D.
1
2
3
4
5
Ivana Pejřová, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Řízení znalostí pracovníků 50+ z pohledu pracovníků samých
Lenka Veselovská, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Využitie simplexovej metódy na riešenie úloh lineárneho programovania
Marie Duspivová, Pavlína Dalíková, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Management lidských zdrojů v malých a středních podnicích
Irena Sikorová, VŠB – TU Ostrava
Aplikace metody AHP v oblasti řízení kvality služeb
Jana Školudová, Univerzita Pardubice
Využívání sociální sítě Linkedin v managementu
Sekce Ekonomie 13.00 – 14.45 (Session Economics)
místnost A10 (Room A10)
Moderuje: Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.
1
2
3
4
5
6
Lenka Strýčková, Technická univerzita v Liberci
Analýza faktorů determinujících kapitálovou strukturu podniků v ČR
Martin Petříček, Technická univerzita v Liberci
Rozhodovací proces v kontextu vývoje ekonomiky
Lenka Štibrányiová, Technická univerzita v Liberci
Dopady regulatorních opatření EU na český finanční sektor se zaměřením na pojistný trh
Ján Zelenák, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Podielová daň v prostredí súčasnej hospodárskej krízy na Slovensku
Thomas Harborth, Slovak University of Technology in Bratislava
Energy Performance of Buildings – Assessmet of Directive 2010/31/EU of the European
Parliament and of the Council from the Perspecitve of Investors – A Case Study
Eliška Sobotková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Budoucí absolventy vysokých škol láká pozice manažera obchodní firmy
14.45 – 15.15 Přestávka (Coffee Break)
Sekce Veřejná správa 15.15 – 16.45 (Session Administration)
Místnost A2 (Room A2)
Moderuje: JUDr. Jan Janeček, Ph.D.
1
2
3
4
Martin Habuda, Univerzita T. Bati ve Zlíně
Hodnocení současné praxe strategického plánování rozvoje ve městech s více než 50 000
obyvateli na území České republiky
Kateřina Boukalová, Česká zemědělská univerzita v Praze
Posouzení přínosů ocenění Oranžová stuha za spolupráci obce se zemědělským podnikem
Marie Pechrová, Česká zemědělská univerzita v Praze
The Impact of the Local Action Groups Characteristics on their Successful Functioning
Martin Lněnička, Univerzita Pardubice
Cloud Computing jako přístup podporující zefektivnění procesů ve veřejné správě
Sekce Informatika 15.15 – 16.45 (Session Informatics)
Místnost A10 (Room A10)
Moderuje: doc. Ing. Petr Hájek, Ph.D.
1
2
3
4
5
6
Michal Kocifaj, Žilinská univerzita v Žilině
Modelling of Handling Equipment Operation in INLAND Container Terminals
Jan Hovad, Univerzita Pardubice
Návrh akcelerace časově náročných operací při tvorbě 3D modelu povrchu z lidarových
dat za pomocí distribuovaných výpočtů
Tomáš Žižka, Technická univerzita v Liberci
Distribution of Warning Messages based on Positional Broadcasting
David Kubát, Technická univerzita v Liberci
Using Smartphones as an Instrument of Early Warning and Emergency Localization
Jetenský Pavel, Univerzita Pardubice
Detekce obsazenosti šachového pole visuální detekcí markeru pomocí K-means
clustering
Michal Varga, Žilinská univerzita v Žilině
Construction of Pedestrians´ Paths in Simulation Infrastructures
17.30 – 18.30 Exkurze do pivovaru (Brewery Excursion)
19.00 – 21.30 Společenské setkání (Social Meeting)
Pátek 27. září 2013 (Friday 27/9/2013)
8.30 – 9.00
Registrace účastníků konference (Registration)
Sekce Ekonomie (Session Economics)
místnost A2, 9.00 – 10.20 (Room A2)
Moderuje: Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.
1
2
3
4
5
Jiří Pešík, Martin Polívka, Západočeská univerzita v Plzni
Kvantitativní přístup ve strategickém managementu: problém společenské odpovědnosti
firmy
Bohdan Vahalík, VŠB TU Ostrava
The EU Regional Competitiveness Index
Ondřej Šimpach, VŠE Praha
The Use of Multi-Tree Charts in Education of Economic Demographers
Lucia Rončáková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fiškálne vyrovnávanie v SR vo väzbe na nezamestnanosť a regionálny rozvoj
Veronika Tóthová, SPU v Nitre
CSA ako alternatívny nástroj diverzifikácie podnikateľských aktivít na pôde
10.20 – 10.40 přestávka (Coffee Break)
Sekce Veřejná správa a Management (Session Administration and Management)
místnost A2, 10.40 – 11.40 (Room A2)
Moderuje: JUDr. Jan Janeček, Ph.D.
1
2
3
4
Ebo Tawiah Quartey, University of Pardubice
Plastic Waste Management and Greenhouse Gas Reduction in GHANA: Proposal for an
Effective Recovery System
Kristína Arvajovičová, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Udržateľnosť zadlženia Slovenskej republiky
Adam Novák, VŠE v Praze
Vnímání inovačních procesů středním managementem firem
Kwasi Asare Baffour Danquah, Univerzita Pardubice
Trends in the World Consumption of Hard and Soft Drinks
12.00–13.00
Oběd (Lunch)
Ukončení konference (End of Conference)
Download

ZDE - IMEA 2013 - Univerzita Pardubice