FILTREN®
• FILTREN – farba peny je prevažne modrá, pena je netoxická
• Vo väčšine prípadov sa FILTREN používa v kontakte s vodou, na mechanické a biologické
filtrovanie vody
• Vďaka zvláštnej charakteristike bunkovej štruktúry zachytáva cudzie látky, napr. oleje, preto sa
používa aj do odlučovačov ropných látok
FILTREN označovanie
Napr. FILTREN TM 25 450
T
M
25
450
=
=
=
=
Polyéter
tvrdosť Medium
objemová hmotnosť peny (= váha na 1 m³)
priemer bunky v mikrónoch vydelené číslom 10
Označenie pien:
Pôvodné
označenie
Nové označenie
Hustota
(kg/m3)
počet buniek
na INCH
(PPI)
veľkosť bunky
(v mikrónoch)
Filtren TM 45
Filtren TM 30
Filtren TM 20
Filtren TM 10
Filtren TM 25133
Filtren TM 25190
Filtren TM 25280
Filtren TM 25450
20 - 24
20 - 24
20 - 24
20 - 24
35 - 50
25 - 35
15 - 25
7 - 15
1060 -1600
1600 - 2200
2200 -3400
3400 - 5600
Download

FILTREN® - POLY, sro