20
20th international dental fair
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012
FINAL REPORT 2012
2012
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VELETRHU
BASIC INFORMATION ABOUT THE FAIR
NÁZEV
Pragodent 2012
TITLE
ROČNÍK, PODTITUL
20. mezinárodní dentální veletrh
EDITION, SUBTITLE20th International Dental Fair
DATUM KONÁNÍ
11. – 13. 10. 2012
DATEOctober 11 - 13, 2012
MÍSTO KONÁNÍ
Průmyslový palác, Výstaviště Praha - Holešovice
PLACEIndustrial Palace, Prague Exhibition Grounds
Celkový počet firem616
Pragodent 2012
Total number of616
represented companies
zastoupené země
Česká republika, Argentina, Austrálie, Belgie,
Brazílie, Bulharsko, Čína, Dánsko, Finsko,
Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko,
Jihoafrická republika, Kanada, Korea,
Lichtenštejnsko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko,
Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Pakistán,
Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko,
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Thajsko, USA, Velká Británie
Represented countries Czech Republic, Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Bulgaria, China, Denmark, Finland,
France, Ireland, Italy, Israel, Japan, RSA,
Canada, Korea, Liechtenstein, Hungary,
Mexico, Germany, Netherlands, New Zealand,
Pakistan, Poland, Austria, Romania, Slovakia,
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan,
USA, Great Britain
VÝSTAVNÍ PLOCHA
6 462 m2
EXHIBITION AREA
6 462 m2
POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ
8 773
NUMBER OF VISITORS
8 773
PARTNEŘI
PARTNERS
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
MEDIA PARTNERS
2012
Veletrh PRAGODENT si za roky své existence vybudoval postavení jediného
komplexního veletrhu stomatologie v České republice a stal se neodmyslitelnou
a nepostradatelnou součástí stomatologického trhu u nás. Na této ojedinělé
akci, v rámci celé České republiky, se opět na jednom jediném místě setkali
odborníci z oblasti stomatologie společně s odborníky legislativní, právní
i ekonomické problematiky. Tradiční renomovaný mezinárodní veletrh
PRAGODENT, který bezesporu a právem patří mezi nejvýznamnější veletrhy
pořádané v areálu Výstaviště Praha – Holešovice, si nenechalo ujít 8.776
odborných návštěvníků. Nejpočetnější skupinu tvořili zubní lékaři a zubní
technici, dentální hygienistky, zdravotní sestry, nechyběly ani skupinové
návštěvy studentů odborných zdravotnických škol.
Letošní 20. mezinárodní dentální veletrh se pyšnil vysokou účastí
vystavovatelů. Na veletrhu PRAGODENT 2012 se představilo přes 600 firem
z 36 zemí a to na výstavní ploše 10 100 m2 brutto plochy.
Partnerem jubilejního ročníku veletrhu PRAGODENT 2012 byla tradičně
Asociace CZECHDENT, dále Komora zubních techniků ČR a Česká
stomatologická akademie. Všechny tyto subjekty společně s Inchebou Praha
byly díky svým zkušenostem na poli praktickém i teoretickém zárukou vysoké
odborné úrovně veletrhu. „Jen stěží najdeme v historii novodobé české
stomatologie něco tak tradičního a spolehlivého jako je veletrh Pragodent.
Pragodent je v tomto ohledu největší příležitostí roku – pro výměnu informací,
návodů a doporučení, i pro uvědomění si toho, jak velikou „rodinu“ tvoří
česká stomatologická obec. Věříme, že jubilejní 20. ročník veletrhu Pragodent
pomohl opět pohnout úrovní české stomatologie směrem kupředu, a to
nejen v rovině technologické,“ řekl Ing. Tomáš Košumberský, prezident České
stomatologické akademie.
Veletrh PRAGODENT 2012 nabídl nepřeberné množství těch nejmodernějších
výrobků a služeb v oblasti stomatologie. Například nové metody
endodontického ošetření, rozsáhlé možnosti CAD/CAM stomatologie,
inovativní nástroje pro ošetření kořenových kanálků, unikátní zubní implantáty
včetně revolučních způsobů jejich zavádění, novou řadu mikroskopů
s LED osvětlením, celokeramické korunky i fazety, nejmodernější intraorální
scannery, kamery, detektory kazů, pomůcky proti chrápání, ultrazvukové
zubní kartáčky, neviditelná rovnátka, nejmodernější sportovní chrániče zubů
pro kontaktní sporty, a mnohé další.
Pragodent byl prostě již tradičně místem, kde se můžete s nejnovějšími trendy
ve stomatologii setkat tváří v tvář.
Unikátní byl tento veletrh také prestižní akcí DENTAL SUMMIT PRAGUE,
pořádanou Českou akademií dentální estetiky, o kterou projevili odborníci
mimořádně vysoký zájem. V roce 2012 se kongres DENTAL SUMMIT PRAGUE
rozrostl na 3 dny a pro účastníky bylo připraveno 9 přednášejících z 5 zemí.
Hlavní hvězdou kongresu byl bezesporu Dr. Kenneth Malament z Bostonu,
který přednášel na téma keramických materiálů v protetice. I letos kongres,
kromě teoretických přednášek, demonstroval možnosti zubních lékařů naživo.
V tomto roce převzal organizační zajištění Dental Summitu Hradecký dentální
vzdělávací institut.
V Levém křídle proběhl v pořadí již 8. ročník soutěže zubních techniků
studentů – DENT CUP, který pořádá Akademie dentální techniky a společnost
A-Dent Group CZ. Do letošního ročníku bylo vybráno celkem 16 soutěžících
z České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska. Zvítězila
studentka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ústí
nad Labem Nela Kupkovská, která pokořila favorizované maďarské účastníky.
Zvítězila s naprostým přehledem a vysokým bodovým hodnocením.
I letos se opět uskutečnil také 3. ročník soutěže TOP OF PRAGODENT 2012.
Celkem 45 nominovaných produktů a služeb se zde ucházelo o hlavní cenu v
jednotlivých kategoriích.
Over the years, the PRAGODENT Fair has built its position as the only
comprehensive dentistry fair in the Czech Republic, becoming an inherent
and indispensable part of the dentistry market in this country. This event,
unique in the Czech Republic, again saw experts from the world of dentistry
joining experts in legislative, legal and economic issues under one roof. Some
8,776 expert visitors attended the traditional and renowned international
PRAGODENT Fair, which is undoubtedly and rightly ranked among the most
important fairs organized at the Exhibition Grounds in Prague – Holešovice.
Dentists and dental technicians, dental hygienists and nurses all came in
numbers and there were group visits of pupils studying at specialized medical
schools.
This year’s 20th international dental fair was also able to boast high
attendance figures among exhibitors. Indeed over 600 companies from
36 countries showcased themselves at PRAGODENT 2012 over an area
of some 10,100 m2 of exhibition space.
The partners to PRAGODENT 2012 were the CZECHDENT Association,
the Chamber of Dental Technicians of the Czech Republic and the Czech
Dental Academy, as is now the tradition. Their experience in the practical
and theoretical side of things and the experience of Incheba Praha combine
to guarantee the high professional standard of the fair. “You would be
hard pushed to find something as traditional and reliable in the history
of modern Czech dentistry as the Pragodent Fair. Pragodent is in this regard
the biggest opportunity of the year – to exchange information, instructions
and recommendations and to simply realize how big the Czech dental
community actually is. We are sure that the jubilee 20th year of the Pragodent
Fair again helped move the standard of Czech dentistry forward, and not just
at a technological level,” said Ing. Tomáš Košumberský, President of the Czech
Dental Academy.
The PRAGODENT 2012 fair offered countless examples of the very latest
products and services in the world of dentistry. For example, new methods
of endodontic treatment, far-reaching possibilities for CAD/CAM dentistry,
innovative instruments for treating root canals, unique dental implants,
including revolutionary methods of implanting, a new range of microscopes
with LED illumination, full-ceramic crowns and facets, the most up-to-date
intraoral scanners, decay detectors, snoring aids, ultrasound toothbrushes,
invisible braces, the latest dental protectors for contact sports and much
more.
Pragodent was quite simply the place to be to come face-to-face with the very
latest trends in dentistry, as is now traditionally the case.
Another unique part of the fair was the prestigious DENTAL SUMMIT PRAGUE,
which was organized by the Czech Academy of Aesthetic Dentistry and in
which experts showed exceptional interest. The DENTAL SUMMIT PRAGUE
congress became a three-day event in 2012, with 9 speakers from 5 countries
on hand to give talks to those attending. The main star of the congress
was without doubt Dr. Kenneth Malament from Boston, who gave a talk on
ceramic materials in prosthetics. In addition to the theoretical talks, this
year’s congress also demonstrated what dentists are capable of in practice.
The Dental Summit was this year organized by the Hradec Dental Training
Institute.
The Left-wing staged the 8th year of a competition for dental technician
students – the DENT CUP - which was organized by the Academy of Dental
Technicians and A-Dent Group CZ. A total of 16 competitors were chosen
this year from the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and Slovakia.
The winner Nela Kupkovská, a student at the Medical Secondary School
and College in Ústí nad Labem, who overcame the highly-fancied Hungarian
entrants. Her victory came with a clear winning margin and a high points
total.
The 3rd year of the TOP OF PRAGODENT competition was also staged this year,
a total of 45 nominated products and services competing for the Grand Prix
in particular categories.
2012
VÝSLEDKY SOUTĚŽE TOP OF PRAGODENT 2012
RESULTS OF THE TOP OF PRAGODENT 2012 COMPETITION
kategorie „ LABORATOŘ - MATERIÁLY A NÁSTROJE „
HLAVNÍ CENA
Vystavovatel: Dentamed (ČR) s.r.o.
Výrobce: Ivoclar Vivadent AG
Výrobek: SR Phonares II
Nanohybridní čtyřvrstvé kompozitní zuby s tvary podle nejnovějších
vědeckých poznatků. Důraz na funkčnost a estetiku splňuje náročné
požadavky zákazníků.
Category: “LABORATORY – MATERIALS AND INSTRUMENTS”
GRAND PRIX
Exhibitor: Dentamed (ČR) s.r.o.
Manufacturer: Ivoclar Vivadent AG
Product: SR Phonares II
Nanohybrid, four-layer composite teeth with shaping in line with the very
latest scientific knowledge. Emphasis on functionality and aesthetics meets
demanding customer requirements.
ČESTNÉ UZNÁNÍ
Vystavovatel: INTERDENT s.r.o.
Výrobce: INTERDENT d.o., Slovinsko
Výrobek: INTERFINE K+B SPEED
Velmi jemná zatmelovací hmota pro vypalování korunek, můstků a pro
presovací keramiku. Vypalování je možné rychlou nebo klasickou metodou.
CERTIFICATE OF MERIT
Exhibitor: INTERDENT s.r.o.
Manufacturer: INTERDENT d.o., Slovenia
Product: INTERFINE K+B SPEED
Super-fine investment for crown and bridgework and for pressable ceramics.
Suitable for speed or conventional heating methods.
kategorie „ LABORATOŘ - PŘÍSTROJE „
HLAVNÍ CENA
Vystavovatel: Henry Schein Dental s.r.o.,
Dentamed (ČR) s.r.o.
Výrobce: Amann Girrbach
Výrobek: Ceramill Motion 2
Hybridní, kompaktní, laboratorní, 5-osý, frézovací přístroj. Nabízí možnost
kombinování mokrého a suchého frézování, ale také obrušování. Výsledné
korunky, či konstrukce dosahují přesnosti 20 mikronů za velmi přijatelnou
dobu, která je potřeba pro výrobu.
Category: “LABORATORY – APPARATUS”
GRAND PRIX
Exhibitor: Henry Schein Dental s.r.o., Dentamed (ČR) s.r.o.
Manufacturer:
Amann Girrbach
Product: Ceramill Motion 2
A hybrid, compact, 5-axis milling instrument for the laboratory. Provides the
option of combining wet and dry milling and grinding. The resultant crowns
or structures are accurate to 20 microns and are manufactured within a very
acceptable space of time.
ČESTNÉ UZNÁNÍ
Vystavovatel: Henry Schein Dental s.r.o.
Výrobce: Dentsply Austria GmbH, Austria
Výrobek: ECLIPSE
Systém pro výrobu světlem polymerujících snímatelných náhrad.
CERTIFICATE OF MERIT
Exhibitor: Henry Schein Dental s.r.o.
Manufacturer: Dentsply Austria GmbH, Austria
Product: ECLIPSE
A system for producing removable dentures that polymerize when exposed
to light.
kategorie „ LABORATOŘ - SLUŽBY“
HLAVNÍ CENA
Vystavovatel: Komora zubních techniků ČR
Výrobce: Komora zubních techniků ČR
Výrobek: Škola roku
Soutěž, která rozšiřuje praktické dovednosti učitelů praktické výuky oboru
zubní technik na zdravotních školách. Spočívá v proškolení učitelů praktické
výuky ve výukovém středisku INTERDENT ve Slovinsku, získané dovednosti
přenáší učitel do své školy, která má za úkol prostřednictvím žáků vyhotovit
zadané výrobky. Rada KZT výrobky ohodnotí a vyhlásí nejúspěšnější „Školu
roku“. Podpora zlepšení úrovně výuky na školách.
ČESTNÉ UZNÁNÍ
Vystavovatel: Dentamed (ČR) s.r.o.
Výrobce: Dentamed (ČR) s.r.o.
Výrobek: Projekt Roku Laboratoř 2012
Unikátní soutěž o dotace na zařízení či rekonstrukce stomatologické
laboratoře v celkové hodnotě 500 000 Kč. Dotace může být udělena ať již
realizovaným, právě probíhajícím nebo ideovým projektům!
kategorie „ ORDINACE - MATERIÁLY A NÁSTROJE „
HLAVNÍ CENA
Vystavovatel: GC Europe N.V.
Výrobce: GC Europe N.V.
Výrobek: EXA´lence
Nová generace otiskovacích hmot - VPES (vinyl-polyéter silikon) pro přesné
a detailní reprodukce. EXA´lence nabízí: přirozeně hydrofilní složení, vynikající
zatékavost do sulku, skvělou elasticitu bez deformací, příjemnou chuť máty
a vysokou pevnost v roztržení.
Category: “LABORATORY – SERVICES”
GRAND PRIX
Exhibitor: Chamber of Dental Technicians
of the Czech Republic
Manufacturer: Chamber of Dental
Technicians of the Czech Republic
Product: School of the Year
A competition which broadens the practical skills of teachers of practical
training for dental technicians at medical schools. It involves training teachers
of practical training at the INTERDENT education center in Slovenia, with the
teachers then passing the skills acquired on to their schools, which then have
the task of making the products commissioned with the help of their pupils.
The Board of the Chamber of Dental Technicians thereafter evaluates and
announces the most successful “School of the Year”. The idea is to promote
an improvement in the level of teaching at schools.
CERTIFICATE OF MERIT
Exhibitor: Dentamed (ČR) s.r.o.
Manufacturer: Dentamed (ČR) s.r.o.
Product: Project of the Year 2012
A unique competition, with grants for equipment or the reconstruction
of a dental laboratory totaling CZK 500,000 up for grabs. Grants can be
awarded to projects already to have been implemented, to those that are
underway right now or to those at the theoretical stage!
Category: “SURGERY – MATERIALS AND INSTRUMENTS”
GRAND PRIX
Exhibitor: GC Europe N.V.
Manufacturer:
GC Europe N.V.
Product: EXA´lence
The new generation of Vinyl Polyether Silicone (VPES) Impression Material for
accurate and detailed reproduction. EXA´lence offers: intrinsic hydrophilicity,
outstanding flow characteristics, excellent elasticity without deformation,
a pleasant mint taste and a high degree of toughness to resist tearing.
2012
ČESTNÉ UZNÁNÍ
Vystavovatel: Dentamed (ČR) s.r.o.
Výrobce: Osstem Germany Gmbh
Výrobek: Osstem TS III SA Implantát
Nový implantační systém. SA Povrch (pískování a leptání pro dokonalou
osteointegraci), otevřený závit (pro prevenci nekrózy kosti), interní hex
(pro stabilitu suprakonstrukce) a aktivní samořezný závit.
CERTIFICATE OF MERIT
Exhibitor: Dentamed (ČR) s.r.o.
Manufacturer: Osstem Germany Gmbh
Product: Osstem TS III SA Implant
A new implant system. SA surface (sand-blasting and etching for perfect
osteointegration), open thread (to prevent bone necrosis), internal hex (for
the stability of the suprastructure) and active self-drilling thread.
kategorie „ ORDINACE - PŘÍSTROJE „
HLAVNÍ CENA
Vystavovatel: Dentamed (ČR) s.r.o.
Výrobce: W&H Dentalwerk
Výrobek: Proface
Naprostá novinka v detekci zubního kazu! Nová lehká sonda Proface umožňuje
přímou vizuální detekci zubního kazu v otevřené kavitě díky rozdílnému
světélkování zdravého a infikovaného dentinu.
Category: “SURGERY – APPARATUS”
GRAND PRIX
Exhibitor: Dentamed (ČR) s.r.o.
Manufacturer: W&H Dentalwerk
Product: Proface
An innovation in detecting tooth decay! The new Proface light probe enables
direct visual detection of tooth decay in an open cavity thanks to the different
fluorescence of healthy and infected dentin.
ČESTNÉ UZNÁNÍ
Vystavovatel: Zhermack Spa, Italy
Výrobce: Zhermack Spa, Italy
Výrobek: hurrimix
Nový automatický míchací přístroj na alginátové a sadrové hmoty. Jeden
z nejmodernějších přístrojů na trhu v současnosti - dokonale promíchaná
hmota za minimum času. Pracuje ve velmi tichém režimu, s konstantní
kvalitou míchání.
CERTIFICATE OF MERIT
Exhibitor: Zhermack Spa, Italy
Manufacturer: Zhermack Spa, Italy
Product: Hurrimix
A new, automatic mixer for alginates and stones. One of the most up-to-date
instruments on the market at present – consistent mixing, fast. Works very
quietly with consistent mixing quality.
kategorie „ ORDINACE - SLUŽBY „
HLAVNÍ CENA
Vystavovatel: Česká stomatologická akademie
Výrobce: Česká stomatologická akademie
Výrobek: Multimediální animace Dentavision
Nová verze programu edukačních animací pro efektivní komunikaci určena
do stomatologických ordinací. Podpora mobilních zařízení - tabletů iPAD
a Android - nové funkce dotykového ovlácání a interaktivního kreslení.
Jednoduchá instalace přes iTunes (apple store) a google play.
ČESTNÉ UZNÁNÍ
Vystavovatel: Dentamed (ČR) s.r.o.
Výrobce: Dentamed (ČR) s.r.o.
Výrobek: DentaDen Ordinace
Prezentační a výstavní akce pro stomatology, kteří si chtějí vyzkoušet
nové technologie. DentaDen je zaměřen především na praktické zkoušky
těchto přístrojů - lasery, jednonástrojové ošetření kanálku WaveOne pod
mikroskopem, sinus lift na umělé čelisti, lupové brýle, nejnovější intraorální
scanner pro techniku CAD/CAM a další technologické novinky.
kategorie „ PREVENCE A HYGIENA - MATERIÁLY A NÁSTROJE „
HLAVNÍ CENA
Vystavovatel: Schafferová spol. s r.o.
Výrobce: OCC, Švýcarsko
Výrobek: OROLIN Intra
Patentovaná technologie aplikace dezinfekčního roztoku určená k čištění
a dezinfekci vyššího stupně vnitřních kanálků kolénkových i rovných násadců
a turbínek. Výhodou jsou nízké náklady, žádné aerosoly, vysoká čistící síla
a plně virucidní účinek během 60 sekund. Produkt je ve své kategorii
jedinečný na trhu.
ČESTNÉ UZNÁNÍ
Vystavovatel: Dentamed (ČR) s.r.o.
Výrobce: American Eagle Instruments Inc.
Výrobek: Double Gracey
Nové unikátní kyrety ne s jedním, ale rovnou dvojím ostří - navíc broušené
XP technologií si v dentálním světě vysloužili během krátké chvíle vysokou
popularitu.
kategorie „ PREVENCE A HYGIENA - PŘÍSTROJE
HLAVNÍ CENA
Vystavovatel: Dental Consulting Group
Výrobek: HealozoneX4
Přístroj produkující ozón pro léčebné účely. Napájen 230V. Jeho součástí
je hadice s násadcem prostřednictvím kterého je ozón aplikován na zub.
Hmotnost 10 kg, rozměry 356 x 196 x 351 mm. Frekvence 50/60Hz.
Category: “SURGERY – SERVICES”
GRAND PRIX
Exhibitor: Czech Dental Academy
Manufacturer: Czech Dental Academy
Product: DentaVision multimedia animation
A new version of the educational animation program for effective
communication intended for dental surgeries. Mobile device support – iPAD
and Android tablets – new touch control and interactive drawing functions.
Simple installation via iTunes (Apple store) and Google market.
CERTIFICATE OF MERIT
Exhibitor: Dentamed (ČR) s.r.o.
Manufacturer: Dentamed (ČR) s.r.o.
Product: DentaDay Surgery
A presentational and demonstrational event for dentists that want to try
out new technology. DentaDay is primarily aimed at trying out apparatus for
oneself – lasers, WaveOne single-file canal treatment under the microscope,
sinus lift for artificial jaws, loupes, the very latest intraoral scanner for CAD/
CAM technology and other technological innovations.
Category: “PREVENTION AND HYGIENE – MATERIALS AND
INSTRUMENTS”
GRAND PRIX
Exhibitor: Schafferová spol. s r.o.
Manufacturer: OCC, Switzerland
Product: OROLIN Intra
Patented technology for the application of disinfectant intended for better
cleaning and disinfection of dental hand-pieces, contra-angles and turbines.
The benefits? Low costs, no aerosols, high cleaning power and fully virucidal
within 60 seconds. The product is unique on the market in its category.
CERTIFICATE OF MERIT
Exhibitor: Dentamed (ČR) s.r.o.
Manufacturer: American Eagle Instruments Inc.
Product: Double Gracey
Unique new curettes with not one, but two edges, cut using XP technology,
that have become very popular in the world of dentistry in a short space
of time.
Category: “PREVENTION AND HYGIENE – APPARATUS”
GRAND PRIX
Exhibitor: Dental Consulting Group
Product: HealozoneX4
An instrument that produces ozone for treatment purposes. 230 V supply.
Comes with tubing and a handpiece that are used to apply ozone to a tooth.
Weight 10 kg, dimensions 356 x 196 x 351 mm. Frequency 50/60 Hz.
2012
Seznam zúčastněných firem
List of participating companies
• ACTEON • A-DEC • ADM • ADR-DENTAL s.r.o. • ADT • AIR-LIFT • AJAT • AKADEMIE DENTÁLNÍ TECHNIKY, o.s. • ALFRED BECHT GmbH • ALLTION (WUZHOU) • ALPHA BIO •
ALPHADENT • ALPRO MEDICAL • AMANN GIRRBACH • AMDENT • AMERICAN DENTAL TRADING • AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS Inc. • AMERICAN ORTHODONTICS • ANGELUS
• Anglo česká s.r.o. • ANTHOGYR • ANTHOS • APIXIA • APROS CZ s.r.o. • ARDENT • ARM-HAMMER • ASA DENTAL • ASEG GALLONY • ASTRA TECH • BA INTERNATIONAL • BATIST
• BEGO BREMER GOLDSCHLÄGEREI • BEGO Medical GmbH • BELdental s.r.o. • BETAFARMA (PresiDENT) • BEYOND™ Dental & Health • BIEN-AIR DENTAL SA • BINACA • Bio
Agens Research and Development - BARD, s.r.o. • BIOCOMPOSITES • BIOMET 3i - Michał MALINKA • BIOREPAIR • BIOTECK • BIOXTRA • BISCO • BK GIULINI • BLANX • BMS
DENTAL • BMT • BOME s.r.o. • BOTISS BIOMATERIALS • BOTISS DENTAL • BREDENT MEDICAL • BUCCOTHERM • C.HAFNER • CACAN CZ, s.r.o. • CADdent® GmbH • CAMOSCI
CZECH s.r.o. • CANDULOR • CARESTREAM DENTAL • CARL MARTIN • CARL ZEISS • CARLO DE GIORGI • CASTELLINI • CATTANI • CAVEX • CAVEX HOLLAND • CAWO • CEA •
CEFLA DENTAL GROUP • CLAN • CLINIC MANAGER • COLTÈNE/WHALEDENT AG • COMINOX • COMPLETEDENTAL s.r.o. • CompuGROUP Medical Česká republika s.r.o. • COSTRAD
s.r.o. • CRESCO PRAHA - Ing. Miroslav Šťastný • CROSSTECH • CROSSTEX • Curaden Czech, s.r.o. • CURAPROX • CURASAN • CURASEPT • CZ dent s.r.o. • CZECH - ELMED spol.
s r.o. • CZECH-DENT - Ing. Petr Štěpán • D & CT, s.r.o. • D WIPES s.r.o. • D.A.S. - Servis s.r.o. • DATRON • DEGUDENT • DENT UNIT, s. r. o. • DENTAID THE ORAL HEALTH EXPERTS
• DENTAL ART SpA • DENTAL CONSULTING GROUP s.r.o. • DENTAL RATIO SYSTEMS • DENTAL UNION • DENTAL WINGS • DENTAL X • DENTALEX spol. s r.o. • DENTALFARM •
DENTALFILM • DENTALL, spol. s r.o.- organizační složka • DENTALMED, s.r.o. • DENTÁLNÍ ÚČENÍ KLADNO • DENTALSTORE • Dentamed (ČR), spol. s r.o. • DENTASEPT •
DENTATEC • DENTATUS • DENTAURUM • DENTI • DENTKIST • DENTOZONE • DENTSPLY Austria GmbH • DENTSPLY DEGUDENT • DENTSPLY DETREY • DENTSPLY MAILLEFER
• DENTSPLY RINN • DEPPELER • DIADENT GROUP INTERNATIONAL • DIASWISS • DIGIMED • DIPLOMAT • DIRECTA • DISCUS • DISCUS BY PHILIPS • DMG HAMBURG • DOCTOR
SMILE • DOCTORSEYES • DOCHEM • DORF • DR. JEAN BAUSCH • DREVE • DTS • DUB INTERNATIONAL s.r.o. • DUMAX • DÜRR DENTAL AG • DUX DENTAL • ECOLAB HYGIENE
• EDEL + WHITE • EDENTA AG • EDER - René Janouch - JANOUCH DENTAL • EKOM spol. s r.o. • EKONODENT • EKORENT spol. s r.o. • ELLA LEGROS • ELMA • ELMEX •
ELSODENT • EMS S.A. • EMZ MED • EPISURG GROUP OF INDUSTRIES • EPS Elektrické pece Svoboda • EQUIMEDICAL • ERIO • ERKODENT ERICH KOPP GmbH • ESSENTIAL
DENTAL SYSTÉM • EUR - MED, a.s. • EURODENT • EURONDA SPA • EUROTEX s.r.o. • eventisimo s.r.o. • EveryDent, s.r.o. • FALCON • FAMOS MEDIZINTECHNIK • FARO • FENCL
DENT s.r.o. • FÉNIX DENTAL s.r.o. • FGM • FILIDENTAL-Mars, s.r.o. • FIREFLY • FISCHER DENTAL s.r.o. • FKG DENTAIRE • FLEXITE • FONA Dental s.r.o. • FORDENTAL a.s. • FOREST
DENTAL PRODUCTS • FORESTADENT Bernhard Förster GmbH • FRASACO • G.U.M. • GABA INTERNATIONAL • GACD • GC EUROPE N.V. East European Office – Czech R. &
Slovakia • GEASS • Geass.cz s.r.o. • GEISTLICH • GENDEX DENTAL SYSTEMS • GEORG SCHICK DENTAL GmbH • GETINGE • GHIMAS • GigaMED s.r.o. • GINGI-PAK • GlaxoSmithKline,
s.r.o. • GLENROE • GOLDENT • GOOD DOCTOR´S • GUM • GUM SUNSTAR • HAGER & WERKEN GmbH • HAHNENKRATT • Hallim Dentech Co., Ltd. • HALTER • HDT s.r.o. •
HEINE • HEKA DENTAL • HELLERDENT • HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o. • Heraeus GmbH • Herbadent s.r.o. • HLW • HOBOSOFT - Ing. Karel Rubáš • HOPF,RINGLEB&CO •
HRADECKÝ DENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUT • HUBIT • Hu-Fa Dental a.s. • HU-FRIEDY • HUMANCHEMIE • Humanchemie GmbH • HYGITECH • HYPRO OTROKOVICE • CHIRANA
Medical, a.s. • CHIRANA-DENTAL, s.r.o. • CHIRASTAR KDT, s.r.o. • CHIROMEGA • CHIRONAX ESTRAL spol. s r.o. • Chironax Frýdek - Místek s.r.o. • iCAT • IMPLANT DIRECT •
INDUCTOR • INSTRUMENTARIUM • INTERDENT s.r.o. • INTERMEDICAL • iONYX • IPPON • ITALDENT s.r.o. • ITENA CLINICAL • IVOCLAR VIVADENT AG • IZI • J.H.ORSING • JACK
N´JILL • JAMRICHDENTA, s.r.o. • Jan Herrmann • JANDA-DENTAL s.r.o. • JOHNSON&JOHNSON • JPS, spol. s r.o. • JUN-AIR • KARL HAMMACHER • KARL KAPS • KAVO CZ spol.
s r.o. • KAVO DENTAL • KENDA • KERR • KETTENBACH • KK-DENT • KLASSE 4 • KLIER NÁBYTEK • KLS MARTIN • KODAK • KODAK DENTAL SYSTEMS-CARESTREAM DENTAL •
KOMET-GEBR. BRASSELER • KOMORA ZUBNÍCH TECHNIKŮ ČR • KOVONAX • Krbec Dent s.r.o. • KURADENTAL s.r.o. • KURARAY DENTAL • LAC RAJHRAD • LACTONA • LARIDENT
• LASAK s.r.o. • LASCOD, FIRENZE • LEICA MICROSYSTEMS • LEONE • LIEHMANN CZ, s.r.o. • LM INSTRUMENTS • LUZZANI DENTAL • M+W Dental, Müller & Waygandt GmbH
• M2Lab s.r.o. • MAILLEFER INSTRUMENTS TRADING • MAJOR PRODOTTI DENTARI • MANFREDI • MANI • MARCADENT • MAREX DENTAL s.r.o. • MARIOTTI • MAX-STREAM •
MDC DENTAL • MDO • MECTRON • MEDEMA s.r.o. • MEDES • MEDESY • MEDICAL DENTAL PACIFIC • Medical Trade, s.r.o. • MEDICOM • MEDIDENT ITALIA • MEDILUX • MEDIMA
• MEDIMA-SK s.r.o. • MEDIN, a.s. • MEDISTOCK • MEDITEC • MEDIVET INTERNATIONAL s.r.o. • Medplus s.r.o. • MEGA-PHYSIK • MEISINGER • MELAG oHG Medical technolgy •
MEMMERT • MERTEN DENTAL s.r.o. • MESTRA • META • META BIOMED • METASYS • MGF • MICERIUM • MICROBRUSH • Microdent s.r.o. • MICRO-MEGA • MIELE • MINIBIO
s.r.o. • MIRADENT • MISCEA • MK DENT • MOCOM • MORITA • MR.CURETTE • MÜLLER-OMICRON • MY RAY • MYRAY, CEFLA • Nakladatelství QUINTESSENZ, s.r.o. • Natur
comfort distribuce výroba s.r.o. • Naturprodukt CZ spol. s r.o. • NEWTOM, QR • NEWYORKDENTAL • NICHROMINOX • NOBEL BIOCARE • NORA a.s. • NORDISKA DENTAL •
NORITAKE • NOUVAG • NOVODENT • NSK NAKANISHI • NTI-Kahla GmbH, Rotary Dental Instruments • NUEVA FEDESA • NUXEN • NWD Česko, s.r.o. • O.M.S. S.p.A. • O7 •
OLYMPIA • OMNIDENT • OMS • OP-D-OP • OPTICA LASER • ORAL-B • ORANGEDENTAL • ORIMED • ORO CLEAN CHEMIE • OROTIG • ORSING • ORTHOQUEST • OSADA • OSSTEM
• OSSTEM Germany GmbH • OSTEOBIOL • OVER FIBRIES • PALATINAL • PARAGON • PARO • PDT • PEARL DENT • PERLIČKA SK s.r.o. • PHILIPS SONICARE • PIDENTAL •
PIKSTERS • PLANMECA OY • POLIDENT DENTAL PRODUCTS INDUSTRY • POLYDENTIA • PREMIER DENTAL • PRESIDENT • PRODENTA s.r.o. • PRODONT-HOLLIGER S.A.S. •
PROFICARE, a.s. • PROFIL • PROFIMED s.r.o. • PROGENY • PROMEDICA DENTAL MATERIAL • PULPDENT • Quality Dent s.r.o. • QUICKWHITE • RAVEN • R-DENT • Reg - Pharm,
s.r.o. • REITEL • RENFERT • RF SYSTÉM • RITTER CONCEPT • RODEA • RODENTICA CS spol. s r.o. • RÖDER • ROEKO • ROKO Sp. z o.o. • Roland DG Benelux nv • RØNVIG
DENTAL • royal esthetic, s.r.o. • RS • RUTHINIUM GROUP DENTAL MANUFACTURING • SAE YANG MICROTECH • SAESHIN • SAFE&WHITE • SAFINA • SALLI SYSTEM • SANDY
GRENDEL DESIGN • SANISWISS • SARATOGA • SCICAN • SDI • SEILER • SEPTODONT • SERVO-DENTAL • SET SERVIS spol. s r.o. • SG FORMULA • SHERA • SHICK • SCHAFFEROVÁ
spol. s r.o. • SCHEU-DENTAL • SCHOTTLANDER • SCHÜLKE&MAYR • SCHÜTZ DENTAL • SIGMA DENTAL SYSTEMS-EMASDI • SILMET • SIMED • SINTEO Dental s.r.o. • Sirona
Dental Systems GmbH • SKANTECH • SLOVADENT • SMARTOPTICS • SMILE DENT Bohumila Sieglová • SMILE LINE • SORAL & HANZLIK s.r.o. • SOREDEX • Soukromá VOŠ
zdravotnická škola pro dentální hygienistky, s.r.o. • SpofaDental a.s. • Spojené kartáčovny a.s. • SS WHITE • STERILICIN • STERN WEBER • STODDARD • STOMADENT •
StomaTeam s.r.o • STOMATOL • Straumann s.r.o. • STRAUSS-CO, INDUSTRIAL DIAMONDS • SULTAN HEALTHCARE • SUNI MEDICAL IMAGING • SUPPORT DESIGN • SURGITEL •
SWIDENT • SWISSDENT • SYBRONENDO • SYLUSTAR • TAKARA BELMONT CORPORATION • TANDEX • TECNODENT • TECNO-GAZ • TECHNETSA • TEKNE DENTAL • TEMREX
CORPORATION • TEPE • TETENAL • THE LINDE GROUP • THIENEL Dental e.K. • TKD • TKD DENTAL • TOKUYAMA DENTAL CORPORATION • TOP GLOVE • TPC ADVANCED
TECHNOLOGY • TRANSCODENT • TRE-T • TRIDENT • TRIODENT • TUTTNAUER • TWINKLERS • ULTRADENT • ULTRADEX • UNFORS INSTRUMENTS • UNICA GROUP • UNIDENT
• Unifarma, s.r.o. • UNIVET • URAWA • V.M.K., spol. s r.o. • VANETTI • VAP, s.r.o. • VATECH • VB Leasing CZ, spol. s r.o. • VDW • VERDENT • VERTEX DENTAL • VETRO DESIGN
srl • VILLA SISTEMI MEDICALI • VIOLIGHT • VISION ENGINEERING • VISTA DENTAL • VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG • VITALI • VIVI • VOCO GmbH • W&H Dentalwerk
Bürmoos GmbH • WASSERMANN DENTAL-MASCHINEN • WATERPIK • WERTHER INTERNATIONAL • WHIP MIC CORPORATION • WHIPMIX • WHITE SMILE • WWDENT s.c. •
XEROSTOM • XO CARE • YETTI DENTALPRODUKTE • YOTUEL • ZDRAVÉ OSVĚTLENÍ • ZFX • Zhermack SpA • ZIRC • ZIRKONZAHN GmbH • ZL-MICRODENT - ATTACHMENT •
ZONERAY • ZUMAX
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Download

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 FINAL REPORT 2012