Jak vypadá léčba a na jaké oblas se specializujeme?
Snažíme se odhalit a léčit příčinu onemocnění!
Navštivte novou kliniku
„Safe Treatment Medical Center“
v Jesenici u Prahy!
❖ Nové preventivní a léčebné postupy
přicházejí na naši kliniku z partnerských
univerzitních klinik v USA.
❖ Máme v rukou účinné a zároveň
mimořádně bezpečné léky, jejichž účinek
je založen na principech molekulární
biologie.
Co můžete na naší klinice získat
od preven vní medicíny?
✔ Pomůžeme Vám k dobré zdravotní kondici.
✔ Zaměřujeme se na odstranění oxida vního
stresu, protože oslabuje imunitní, nervový
a kardiovaskulární systém. Způsobuje tak
opakované infekce (chřipky, angíny, záněty plic),
alergie, artri du (zánět kloubů), aterosklerózu
(kornatění tepen), psychické poruchy,
autoimunitní choroby (revmatoidní artri da,
Crohnova choroba, roztroušená skleróza) a
nádorová onemocnění.
✔ Podáme Vám ideální an oxidant = infuzní
vitamin C. Zlepší se tak obranyschopnost
organismu, působící pro uvedeným chorobám.
Výsledky standardní
protinádorové
léčby bývají velmi neuspojivé,
pacient je v boji s maligním onemocněním
často bezmocný. Proto využíváme vynikající
zkušenosti amerických univerzitních klinik a
podáváme infuzní vysokodávkovaný vitamin C,
jenž zdravé buňky chrání, zatímco na nádorové působí jako netoxická chemoterapie.
Dále, ve spolupráci s italským profesorem
Mariem Biavou, aplikujeme reparační proteiny, které působí proti mutacím zdravých
buněk na nádorové. Vedoucím lékařem je
MUDr. Marta Holíková, jež patří k výjimečným odborníkům v klinické onkologii.
Běžná léčba
bolesti analgetiky mívá
při dlouhodobém nasazení závažné nežádoucí účinky. Lékaři na naší
klinice šetrně podkožně aplikují MD
injekce, které jsou založeny na chráněném patentu „collagen delivery system“
a představují skutečně nový terapeutický koncept, jehož autorem je progresivní italský odborník, profesor Leonello
Milani. V této oblasti pracuje na klinice
MUDr. Hana Jarošová, dlouholetá
primářka Revmatologického ústavu.
Poskytujeme
me
vis
konzultační servis
ohledně používaných léčiv,
vání
spočívající ve vyhodnocování
erizik lékových interakcí a nežádoucích účinků. Vedoucím odborníkem je PharmDr. Lucie Kotlářová, akreditovaný odborník European Medical Agency v oblasti
bezpečného používán
á í léči
lléčiv.
éčivv.
éči
vání
Objednat se můžete na tel.: 241 432 133
Dostanete se k nám pohodlně z nového okruhu
spojujícího dálnice D1 a D5 (exit Jesenice u Prahy)
inPHARM CLINIC, V Areálu 1243, 252 42 Jesenice u Prahy; e-mail: [email protected], tel.: 241 432 133
Download

inPHARM klinika metro 204x142.indd - vitamin-c