SPOTREBNÝ MATERIÁL
ELEKTRÓDY KJELLBERG
400
ELEKTRÓDY TS
404
ELEKTRÓDY SIDEROTERMICA
406
ZVÁR. PLNÉ DRÔTY A TYČKY
408
ZVÁRACIE DRÔTY PLNENÉ
418
MATERIÁL NA SPÁJKOVANIE
420
399
RUTILOVÉ A BÁZICKÉ ELEKTRÓDY PRE UHLÍKOVÚ OCEĽ
PRIMA
RUTILOVÉ ELEKTRÓDY PRE UHLÍKOVÚ OCEĽ
Elektróda, ktorá sa jednoducho používa, určená
pre viacúčelové použitie, ako mechanické konštrukcie z ocele, lodiarstvo a potrubia. Vynikajúca
schopnosť zvárania, predovšetkým vo vertikálnej
polohe a pri zostupe. Dobrý vzhľad zváracieho
švu, samostatné odstránenie trosky, nízke odstrekovanie materiálu, jednoduché opätovné zapálenie. DB/V, GL, TUV, UDT.
Klasifikácia
- AWS A5.1
- DIN EN 499
Analýza
C: 0,08%
Si: 0,30%
Mn: 0,60%
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 > 380
N/mm2 510-580
(5d)% > 22
(0° C) J > 47
Balík
Ks
170
250
166
106
Škatuľa
Ks
510
750
498
318
Kód
106540000
106540001
106540002
106540003
RUTILOVÉ ELEKTRÓDY PRE UHLÍKOVÚ OCEĽ
Veľmi jednoduché použitie, univerzálna elektróda
určená pre viacúčelové použitie; oceľové konštrukcie, v lodeniciach, potrubia. Jednoduché rozpálenie, opätovné zapálenie, slabé vystrekovanie,
optimálny šev zvaru, tekutý zvarový kúpeľ, vynikajúce tavenie, samostatné odstránenie trosky.
Klasifikácia
- AWS A5.1
- DIN EN 499
Analýza
C: 0,08%
Si: 0,25%
Mn: 0,40%
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 > 360
N/mm2 450-550
(5d)% > 22
(0° C) J > 47
- E 6013
- E35 0 RR 12
TITAN S
Ø
mm
2,00
2,50
3,20
4,00
Dĺžka
mm
250
350
350
350
Balík
Ks
175
230
141
90
Škatuľa
Ks
525
690
423
270
Kód
106540004
106540005
106540006
106540007
RUTILOVÉ ELEKTRÓDY PRE UHLÍKOVÚ OCEĽ
Veľmi univerzálna elektróda pre aplikácie v
priemysle. Používa sa na zváranie spojov v
automobilovom priemysle, oceľových konštrukciách, v lodiarstve, pri výrobe nádrží a potrubí.
Vynikajúce zváranie, stabilný oblúk a tekutý
zvarový kúpeľ, optimálne tavenie a dobrý
vzhľad šva zvaru, automatické odstránenie
trosky.
Klasifikácia
- AWS A5.1
- DIN EN 499
Analýza
C: 0,08%
Si: 0,40%
Mn: 0,60%
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 > 450
N/mm2 510-610
(5d)% > 22
(-20° C) J > 28
- E 6013
- E42 0 RR 12
KONTACT 160
Ø
mm
2,00
2,50
3,20
4,00
5,00
Dĺžka
mm
250
350
350
450
450
Balík
Ks
192
206
128
83
53
Škatuľa
Ks
576
618
384
249
159
Kód
106540008
106540009
106540010
106540011
106540012
RUTILOVÉ ELEKTRÓDY "S VYSOKOU ÚČINNOSŤOU" PRE UHLÍKOVÚ OCEĽ
Elektróda s vysokým výkonom, špeciálne
navrhnutá pre spoje na vyplnenie, ako aj na
posledný prechod vo vodorovnej a vertikálnej
zostupnej polohe. Vhodná pre mechanické
konštrukcie, v lodiarenstve a pri konštrukcii
mostov. Tekutý zvarový kúpeľ, vynikajúci vzhľad
šva, automatické odstránenie trosky.
SPOTREBNÝ MATERIÁL
Dĺžka
mm
250
350
350
350
- E 6013
- E 38 0 RC 11
TITAN ROT
Klasifikácia
- AWS A5.1
- DIN EN 499
Ø
mm
2,00
2,50
3,25
4,00
Analýza
C: 0,09%
Si: 0,40%
Mn: 0,90%
Ni: 0,70%
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 > 440
N/mm2 510-560
(5d)% > 22
(-20° C) J > 47
Ø
mm
3,20
4,00
5,00
Dĺžka
mm
450
450
450
Balík
Ks
88
55
38
Škatuľa
Ks
264
165
114
Kód
106540013
106540014
106540015
- E 7024
- E42 2 RR 53
5
Kjellberg® je značkou vo vlastníctve spol. Kjellberg®. Arroweld Italia Spa nie je ž adnym spôsobom viazaná na Kjellberg®. Uvedené kódy a názvy sú určené iba pre uľahčenie orientácie pri predaji.
400
SKUPINA ARROWELD
RUTILOVÉ A BÁZICKÉ ELEKTRÓDY PRE UHLÍKOVÚ OCEĽ
GARANT
BÁZICKÉ ELEKTRÓDY PRE UHLÍKOVÚ OCEĽ
Univerzálna bázická elektróda na zváranie
nízko legovaných ocelí. Určená pre konštrukciu kotlov, nádrží, v lodiarstve a na zváranie
vysoko odolných ocelí. Optimálne mechanické charakteristiky zvaru vo všetkých polohách. Vhodná aj na zváranie kovov s vysokým obsahom fosforu, síry a uhlíka vďaka
vlastnosti vysokej eliminácie kyslíka.
Špeciálny povlak s nízkym stupňom pohlcovania vlhkosti.
Klasifikácia
- AWS A5.1
- DIN EN 499
Analýza
C: 0,08%
Si: 0,50%
Mn: 1,00%
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 > 420
N/mm2 510-560
(5d)% > 22
(-20° C) J > 54
Ø
mm
2,00
2,50
3,20
4,00
5,00
Škatuľa
Ks
459
624
345
264
171
Kód
106540016
106540017
106540018
106540019
106540020
BÁZICKÉ ELEKTRÓDY PRE UHLÍKOVÚ OCEĽ
Bázická elektróda s vysokou účinnosťou, mimoriadne vhodná na miestach, kde sa vyžaduje
vysoká odolnosť voči praskaniu. Vynikajúca
odolnosť voči nízkym teplotám s nízko legovanou oceľou (až po -60°C). Určená pre lodiarske
konštrukcie a OFF-SHORE. Testovaná CTOD.
Špeciálny povlak s nízkym stupňom pohlcovania vlhkosti.
Analýza
C: 0,07%
Si: 0,45%
Mn: 1,35%
Ni: 0,50%
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 > 460
N/mm2 550-600
(5d)% > 22
(-20° C) J > 47
- E 7018-1
- E46 4 B 42H 5
GARANT AC/DC - Dvojitý povlak
Univerzálna elektróda s vysokými mechanickými charakteristikami. Mimoriadne vhodná pre
priemysel na nízko legovanú alebo nelegovanú
oceľ. Vynikajúca vlastnosť zvárania vo všetkých
polohách, dá sa použiť v AC ako aj v DC.
Klasifikácia
- AWS A5.1
- DIN EN 499
Balík
Ks
153
208
115
88
57
- E 7018
- E42 2 B 42H10
GARANT K
Klasifikácia
- AWS A5.1
- DIN EN 499
Dĺžka
mm
250
350
350
450
450
- E 7016
- E42 3 B 12H10
Ø
mm
2,00
2,50
3,20
4,00
5,00
Dĺžka
mm
250
350
350
450
450
Balík
Ks
152
196
110
82
54
Škatuľa
Ks
456
588
330
246
162
Kód
106540021
106540022
106540023
106540024
106540025
BÁZICKÉ ELEKTRÓDY PRE UHLÍKOVÚ OCEĽ
Analýza
C: 0,08%
Si: 0,40%
Mn: 1,00%
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 > 450
N/mm2 510-610
(5d)% > 26
(-20° C) J > 47
Ø
mm
2,50
3,20
4,00
5,00
Dĺžka
mm
250
350
450
450
Balík
Ks
205
126
76
50
Škatuľa
Ks
615
378
246
162
Kód
106540026
106540027
106540028
106540029
SPOTREBNÝ MATERIÁL
5
Kjellberg® je značkou vo vlastníctve spol. Kjellberg®. Arroweld Italia Spa nie je žiadnym spôsobom viazaná na Kjellberg®. Uvedené kódy a názvy sú určené iba pre uľahčenie orientácie pri predaji.
401
ELEKTRÓDY PRE ANTIKOR
FINOX 4316 AC (308L)
Elektróda na zváranie spojov pre antikorózne
ocele typu AISI 304-308, nestabilizované a
stabilizované austenitické, ocele s CrNi odolné
voči pracovnej teplote až 350°C, chrómové
ocele odolné voči korózii, austenitické ocele
odolné voči nárazu a pre oceľ s povlakom.
Klasifikácia
- AWS A5.4
- DIN EN 1600
ANTIKOR 308
Analýza
C: <0,04%
Si: 0,90%
Mn: 0,80%
Cr: 19,50%
Ni: 9,50%
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 > 320
N/mm2 > 550
(5d)% > 35
(0° C) J > 55
Ø
mm
2,50
3,20
4,00
Dĺžka
mm
300
350
350
Balík
kg
4
5
5
Škatuľa
Ks
221
139
91
- E 308 L-16
- E 19 9 L R 32
FINOX 4430 AC (316L)
Elektróda na zváranie spojov antikoróznych
ocelí typu AISI 316 nestabilizované a stabilizované austenitické, ocele s CrNi odolná voči
pracovnej teplote až 400°C a pre oceľ s povlakom.
Klasifikácia
- AWS A5.4
- DIN EN 1600
- E 316 L-16
- E 19 12 3 L R 32
ANTIKOR 316
Analýza
C: <0,03%
Si: 0,90%
Mn: 0,80%
Cr: 19,00%
Ni: 12,50
Mo: 2,70%
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 > 350
N/mm2 > 550
(5d)% > 30
(0° C) J > 60
Ø
Dĺžka
Balík
Škatuľa
mm
mm
kg
Ks
Kód
2,50
300
4
220
106560003
3,20
350
5
139
106560004
4,00
350
5
93
106560005
FINOX 4332 AC (309L)
Elektróda na zváranie nelegovaných alebo nízko
legovaných druhov ocelí s vysoko legovanou
oceľou alebo zliatinové ocele, na zvary austeniticko-feritických ocelí pri pracovnej teplote až
300°C; pre oceľ s povlakom, kde si povrchová
vrstva vyžaduje odolnosť voči korózii.
Klasifikácia
- AWS A5.4
- DIN EN 1600
ANTIKOR 309
Analýza
C: <0,04%
Si: 0,90%
Mn: 0,70%
Cr: 22,00%
Ni: 13,00%
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 > 380
N/mm2 > 550
(5d)% > 30
(-20° C) J > 55
Ø
mm
2,50
3,20
4,00
Dĺžka
mm
300
350
350
Balík
kg
4
5
5
Škatuľa
Ks
216
136
90
SPOTREBNÝ MATERIÁL
Elektróda na spojovacie zváranie medzi nelegovanou alebo nízko legovanou oceľou a vysoko
legovanou oceľou alebo liatinou, na spojenie austeniticko-feritických ocelí pri pracovnej teplote až
300°C; vhodná pre zváranie ocele s vysokým
obsahom uhlíka alebo ocele, ktorá sa ťažko zvára,
austenitickú oceľ s vysokým obsahom mangánu,
kde sa vyžaduje vysoká odolnosť voči opotrebovaniu a ako podvrstva na zosilnenie jednotlivých
častí. Zváraný materiál dosiahne tvrdosť 350HB.
5
ANTIKOR 307
Analýza
C: 0,10%
Si: 0,90%
Mn: 6,00%
Cr: 19,00%
Ni: 9,00%
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 > 350
N/mm2 > 550
(5d)% > 35
(-20° C) J > 75
Ø
mm
2,50
3,20
4,00
Dĺžka
mm
300
350
350
Balík
kg
4
5
5
Škatuľa
Ks
217
135
92
Kód
106560009
106560010
106560011
- E 307-16
- E 18 8 Mn R 12
FINOX 4337 AC (312)
Elektróda na zváranie ocele alebo zliatinovej ocele
vzájomne homogénnych, na vysoko odolné spoje
nelegovanej ocele, temperovanej ocele, ocele na
nástroje, s vysokým obsahom mangánu a na
zváranie heterogénnych ocelí a vysoko legovaných nehrdzavejúcich ocelí. Austeniticko-feritický
zvarový kov je mimoriadne odolný voči korózii,
voči praskaniu za tepla a vhodný pre pracovné
teploty až 300°C.
Klasifikácia
- AWS A5.4
- DIN EN 1600
Kód
106560006
106560007
106560008
- E 309 L-16
- E 23 12 L R 12
FINOX 4370 AC (307)
Klasifikácia
- AWS A5.4
- DIN EN 1600
Kód
106560000
106560001
106560002
ANTIKOR 312
Analýza
Charakteristiky
C: 0,10%
Si: <0,90% Odolnosť:
Mn: 1,00% Elastický limit:
Cr: 29,00% Predĺženie:
Ni: 9,00%
N/mm2 > 500
N/mm2 > 700
(5d)% > 20
Ø
mm
2,50
3,20
4,00
Dĺžka
mm
300
350
350
Balík
kg
4
5
5
Škatuľa
Ks
226
142
94
Kód
106560012
106560013
106560014
- E 312-16
- E 29 9 R 12
Kjellberg® je značkou vo vlastníctve spol. Kjellberg®. Arroweld Italia Spa nie je žiadnym spôsobom viazaná na Kjellberg®. Uvedené kódy a názvy sú určené iba pre uľahčenie orientácie pri predaji.
402
SKUPINA ARROWELD
ELEKTRÓDY NA LIATINU ZOSILNENIE TVRDÝCH KOVOV
FICAST NI
ELEKTRÓDY NA LIATINU
Niklová elektróda vhodná na zváranie liatiny, na
opravy motorov a na úpravy liatinových tavenín.
FICAST NI umožňuje dokonalú prácu aj pri prúde
s nízkym počtom ampérov. Tekutý kúpeľ, málo
vystrekovaného materiálu a jednoduché odstránenie trosky. Zvarový kov sa dá ľahko opracovať.
Klasifikácia
- AWS A5.15
- DIN 8573
Analýza
Ni: = 98%
Charakteristiky
Odolnosť:
Tvrdosť:
N/mm2 > 490
HB 165
Ø
mm
2,50
3,20
4,00
Dĺžka
mm
350
350
350
Balík
Ks
74
43
30
ELEKTRÓDY NA LIATINU
Feriticko-niklová elektróda na zváranie sivej
liatiny so štruktúrou zrnitého grafitu a temperované liatiny; vhodná aj na spoje liatiny s nelegovanou oceľou. Životnosť zvarového kovu je
dlhšia ako sa dosiahne pri zváraní pomocou
FICAST NI, ľahko sa opracúva a odoláva praskaniu. Zvarový kov a základný materiál sú približne rovnakej farby a pomerne odolné voči
korózii.
Analýza
Ni: = 60%
Fe: = 40%
Charakteristiky
Odolnosť:
Tvrdosť:
N/mm2 > 500
HB 165
- E 6-UM-60 P
Analýza
C: 0,50%
Si: 1,00%
Mn: 0,50%
Cr: 9,00%
Mo: 1,00
V: 1,50%
Charakteristiky
Tvrdosť:
HB 58-62
FIDUR 10/60
Balík
Ks
82
47
32
Škatuľa
kg
1,3
1,5
1,5
Kód
106570003
106570004
106570005
Ø
Dĺžka
Balík
Škatuľa
mm
mm
Ks
kg
Kód
2,50
350
229
5,0
106570006
3,20
450
127
6,0
106570007
4,00
450
84
6,0
106570008
ELEKTRÓDY NA ZOSILNENIE TVRDÉHO MATERIÁLU
Elektróda na zosilnenie povrchu, ktorá zaručuje
odolnosť návaru voči opotrebeniu. Mimoriadne
vhodná pre skrutkové dopravníky, lopatky miešača, zuby lopát. Pre práce, ktoré si vyžadujú max.
dva prechody, v každom prípade sa odporúča sa
vyplnenie použitím FIDUR 6/60. Dá sa opracovať
brúsením.
Analýza
Charakteristiky
C: 3,80%
Si: 0,90%
Mn: 0,40
Tvrdosť:
Cr: 33,00
Zvyšok: 2%
HRC 57-60
Ø
mm
2,50
3,20
4,00
Dĺžka
mm
350
350
450
Balík
Ks
160
94
57
Škatuľa
kg
5,0
5,0
6,0
Kód
106570009
106570010
106570011
ELEKTRÓDY NA ZOSILNENIE TVRDÉHO MATERIÁLU
Elektróda na zosilnenie povrchu s vysokou
účinnosťou, vhodná na zosilnenie častí stroja,
ktoré sú veľmi vystavené opotrebovaniu. Vďaka
vysokému obsahu chrómu a uhlíka opracovaný
materiál dosiahne vysoké mechanické charakteristiky a odolnosť voči opotrebovaniu.
Analýza
C: 4,50%
Si: 0,70%
Mn: 0,50
Cr: 34,00
Charakteristiky
Tvrdosť:
HRC 62-64
Ø
mm
2,50
3,20
4,00
Dĺžka
mm
350
350
450
Balík
Ks
152
90
55
Škatuľa
kg
5,0
5,0
6,0
Kód
106570012
106570013
106570014
- E 10-UM-65 GR
SPOTREBNÝ MATERIÁL
- E 10-UM-60 GR
FIDUR 10/65
Klasifikácia
- DIN 85555
Dĺžka
mm
300
350
350
ELEKTRÓDY NA ZOSILNENIE TVRDÉHO MATERIÁLU
Elektróda na zosilnenie povrchu vystaveného
tlaku, nárazom, obrusovaniu, opotrebovaniu na
nelegovaných alebo nízko legovaných kovoch.
Mimoriadne vhodná na posilnenie častí strojov
ako bagrovacie lyžice, frézy, bagre a pod.
Nanesený materiál sa dá opracovať brúsením.
Klasifikácia
- DIN 85555
Ø
mm
2,50
3,20
4,00
- E NiFe-C1
- E NiFe-1BG 11
FIDUR 6/60
Klasifikácia
- DIN 8555
Kód
106570000
106570001
106570002
- E Ni-C1
- E Ni-Bg 11
FICAST NI/FE
Klasifikácia
- AWS A5.15
- DIN 8573
Škatuľa
kg
1,5
1,5
1,5
5
Kjellberg® je značkou vo vlastníctve spol. Kjellberg®. Arroweld Italia Spa nie je žiadnym spôsobom viazaná na Kjellberg®. Uvedené kódy a názvy sú určené iba pre uľahčenie orientácie pri predaji.
403
RUTILOVÉ A BÁZICKÉ ELEKTRÓDY TS PRE UHLÍKOVÚ OCEĽ
TS 110 SP
RUTILOVÉ ELEKTRÓDY NA ZVÁRANIE
Elektróda s rutilovým povlakom na všeobecné
použitie, vhodná na konštrukčnú nelegovanú
oceľ. Používa sa pri zváraní malých a stredných
štruktúr. Jednoduché zapálenie oblúka, ovládanie a odstránenie trosky, optimálny vzhľad švov
zvarov.
Analýza
C: 0,07%
Mn: 0,50
SI: 0,40
Klasifikácia
- AWS A5.1: E6013
- EN 499:E 42 0 RR 12
Charakteristiky
Rutilové a rutilovo-celulózové
elektródy pre uhlíkovú oceľ.
Ø
mm
1,60
2,00
2,50
3,20
Dĺžka
mm
300
300
300
450
1,60
2,00
2,50
300
300
300
TS 500 SP
Klasifikácia
- AWS A5.1: E7018.1 H4R
- EN 499:E 42/46 4 B 42 H5
Analýza
C: 0,06%
Mn: 1,20
SI: 0,45
Charakteristiky
Rutilové a rutilovo-celulózové
elektródy pre uhlíkovú oceľ.
Ø
mm
2,00
2,50
3,20
4,0
5,0
Dĺžka
mm
300
300
450
450
450
1,60
2,00
2,50
3,20
300
300
300
350
TS 11 R
SPOTREBNÝ MATERIÁL
- E 6013
Bázická elektróda na zváranie ocele s odolnosťou vpevnosti presahujúcou 590 N/mm2.
Aj pre oceľ s jemným zrnom s odolnosťou v
pevnosti vyššou ako 355 N/mm2.
Obsah vodíka je nižší ako 5 ml/100 g zvarového
kovu. Účinnosť približne 120%.
5
TS 120 B
Analýza
C: 0,10%
Si: 0,40%
Mn: 0,55
Cr: 0,02
Charakteristiky
Rutilový povlak strednej hrúbky, jednoduché použitie, posun, mierny a
tichý oblúk.
Ø
mm
2,50
3,20
4,00
TS 50 B
404
104000170
104000171
104000172
104000180
104000181
104000182
Balík
Ks
320
200
120
80
55
Blister
Škatuľa
Ks
960
600
360
240
165
30
20
Kód
104000173
104000174
104000175
104000183
104000184
Dĺžka
mm
300
350
450
Balík
Ks
400
250
150
Škatuľa
kg
Kód
106410050
106410051
106410067
BÁZICKÉ ELEKTRÓDY NA ZVÁRANIE
Analýza
C: 0,08%
Si: 0,40%
Mn: 0,80
S: 0,01
Charakteristiky
Bázický povlak strednej hrúbky,
nízky obsah vodíka, na zváranie
dôležitejších mechanických častí.
Ø
mm
2,50
3,25
4,00
Dĺžka
mm
300
450
450
Balík
Ks
250
150
100
Škatuľa
kg
Kód
106400035
106400036
106400037
- E 7018-1
BÁZICKÉ ELEKTRÓDY NA ZVÁRANIE
Bázická elektróda s dvojitým povlakom a s
kontrolovaným obsahom vodíka (<8ml/100g).
Vhodná na zváranie uhlíkovej a nízko legovanej ocele pri pracovnej teplote až -20°c.
Špeciálny druh povlaku umožňuje optimálnu
stabilitu elektrického oblúka aj pri striedavom
prúde. Sklovitá troska sa ľahko odstráni, optimálny vzhľad šva zvaru.
Klasifikácia
- AWS A5.1
- E 5132B(R) 10
Kód
RUTILOVÉ ELEKTRÓDY NA ZVÁRANIE
Rutilová elektróda na zváranie ocele pevnosti
510 N/mm2.
Optimálna zvárateľnosť.
Klasifikácia
- AWS A5.1
Škatuľa
Ks
1.500
900
660
360
BÁZICKÉ ELEKTRÓDY NA ZVÁRANIE
Elektróda s bázickým povlakom a nízkym obsahom vodíka, <5ml/100gr., na zváranie uhlíkovomangánovej ocele vysokej kvality. Zvarový kov
neprovokuje tvorbu prasklín a trhlín. Elektróda
sa používa pri konštrukcii tlakových nádob, v
lodeniciach, potrubiach, pri stavbe mostov, štruktúr offshore a na železniciach. Zvarový kov sa
vyznačuje vysokou odolnosťou aj pri teplotách
až do -40°C. Optimálna schopnosť zvárania vo
všetkých polohách, okrem zvislej zostupne.
Klasifikácia
- AWS A5.1
Balík
Ks
500
300
220
120
Blister
48
36
24
- E 7016
SKUPINA ARROWELD
Analýza
Cr: >5%
Ni: >1%
Co: >1%
Charakteristiky
Odolnosť:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 520
(5d)% 30
(+20 °C) J 100
Ø
mm
2,50
3,20
4,00
Dĺžka
mm
300
350
450
Balík
Ks
280
145
75
Škatuľa
kg
Kód
106400039
106400002
106400003
ELEKTRÓDY PRE OCEĽ - LIATINU - HLINÍK
TS 308 L
ELEKTRÓDY NA ANTIKOR
Polobázická elektróda s usadeninou s nízkym
obsahom uhlíka, maximálne 0,04%, vhodná na
zváranie austenitických ocelí typu AISI
302,304,304L,305. Optimálna odolnosť voči
korózii, vhodná pre potravinársky, chemický a
ropný priemysel. Odporúča sa na zváranie v
rovine a v uhle.
Maximálna pracovná teplota +300°C.
Klasifikácia
- AWS A5.4
Analýza
Charakteristiky
C: 0,020%
Si: 0,670%
Mn: 0,870%
Odolnosť:
P: 0,030%
Predĺženie:
S: 0,018%
Cr: 19,20%
Ni: 10,00%
N/mm2 561
(5d) % 44
- E 308 L 16
Ø
mm
2,00
2,50
3,20
4,00
5,00
Dĺžka
mm
300
300
350
350
350
TS 309 L
- E 309 L 16
Analýza
Charakteristiky
C: 0,020%
Si: 0,760%
Mn: 1,300%
Odolnosť:
P: 0,023%
Predĺženie:
S: 0,019%
Cr: 22,90%
Ni: 12,70%
N/mm2 563
(5d) % 43
Ø
mm
2,00
2,50
3,20
4,00
5,00
Dĺžka
mm
300
300
350
350
350
TS 316 L
- E 316 L 16
Analýza
Charakteristiky
C: 0,020%
Si: 0,750%
Mn: 1,100%
Odolnosť:
P: 0,032%
Predĺženie:
S: 0,015%
Cr: 18,50%
Ni: 11,90%
N/mm2 557
(5d) % 45,2
TS 624
- DIN 8573
Analýza
Cr: 0,60%
Fe:
Zvyšok%
Charakteristiky
Odolnosť:
Tvrdosť:
N/mm2 330
HB 155
Bal.
Ks
Kód
106480171
106480172
106480173
106480174
Ø
mm
2,00
2,50
3,20
4,00
5,00
Dĺžka
mm
300
300
350
350
350
Bal.
Ks
900
560
300
120
Bal.
Ks
Kód
106480107
106480108
106480109
106480110
Ø
mm
2,50
3,20
4,00
Dĺžka
mm
350
350
350
Balík
Ks
Škatuľa
kg
5
5
5
Kód
106400032
106400033
106400034
ŠPECIÁLNE ELEKTRÓDY NA ZVÁRANIE LIATINY
Určená na zváranie liatiny za studena s veľkou
hrúbkou každej kvality. Vykonanie heterogénnych spojov medzi liatinou a oceľou. Dá sa
opracovať.
- DIN 6573
Analýza
Charakteristiky
C: 1,80%
Ni: 52,00% Odolnosť:
Tvrdosť:
Fe:
Zvyšok%
N/mm2 400
HB 160
TS 565
Určená na zváranie hliníka a jeho zliatin, ako
Al-Si alebo Al-Si-Mg, obsahom medi alebo bez
nej. Výroba krytov motorov, konzol a rámov
strojov.
Ø
mm
2,50
3,20
4,00
Dĺžka
mm
350
350
350
Balík
Ks
Škatuľa
kg
5
5
5
Kód
106500003
106500004
106500005
ŠPECIÁLNE ELEKTRÓDY NA ZVÁRANIE LIATINY
Analýza
Si: 5,10%
Fe: 0,80%
Al:
Zvyšok%
Charakteristiky
Ø
mm
2,50
3,20
4,00
Dĺžka
mm
350
350
350
Balík
Ks
Škatuľa
kg
2
2
2
SPOTREBNÝ MATERIÁL
TS 600 D
Klasifikácia
- AWS 5.15
- E Ni Fe 1 BG 22
Bal.
Ks
900
560
300
200
ŠPECIÁLNE ELEKTRÓDY NA ZVÁRANIE LIATINY
Určená na zváranie starej a impregnovanej liatiny od oleja a nečistôt za studena (cartery,
monobloky, základy, rámy pod. Dá sa opracovať
Klasifikácia
- AWS 5.15
- E Ni BG 22
Kód
106070103
106070104
106070105
106070106
ELEKTRÓDY NA ANTIKOR
Určená na zváranie ocelí Cr Ni Mo typu AISI
316-316L.
Austenitický zvarový kov pre pracovné teploty
až 400°C.
Klasifikácia
- AWS A5.4
Bal.
Ks
ELEKTRÓDY NA ANTIKOR
Polobázická elektróda na zváranie austenitických ocelí s obsahom 22% chrómu a 12% niklu.
Mimoriadne vhodná tam, kde sa vyžaduje spoj
medzi nehrdzavejúcou oceľou typu 304 a uhlíkovou oceľou (odlišné spoje) maximálna pracovná teplota 1.000°C. Vynikajúca schopnosť
zvárania s ľahko odstrániteľnou troskou.
Klasifikácia
- AWS A5.4
Bal.
Ks
900
560
300
200
5
Kód
106510000
106510001
106510002
405
ELEKTRÓDY NA ZVÁRANIE - SIDEROTERMICA
SUPERCITO S
Elektróda vhodná na zváranie bežnej ocele s
profilom C s malou a strednou hrúbkou.
Optimálny tok, vzhľad švu zvaru a tavenie.
Veľmi jednoduché odstránenie trosky aj v
kútoch.
Klasifikácia
- AWS 5.1
- E 6013
- UNI 5132: E44L3R32R09
- EN 499: E38RR13
RUTILOVÉ ELEKTRÓDY PRE UHLÍKOVÚ OCEĽ
Analýza
C: 0,10
Si: 0,60
Mn:
0,25÷0,60
CITOBASICO
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 460
N/mm2 380
(5d) % 22
(0°C) J 48
Ø
mm
2,50
3,20
4,00
Dĺžka
mm
300
450
450
Balík
Ks
210
125
90
Škatuľa
Ks
630
375
270
Kód
106170009
106170010
106170011
BÁZICKÉ ELEKTRÓDY PRE OCEĽ SO STR. A VYSOKÝM LIMITOM ELASTICITY
Elektróda vhodná na zváranie vo všetkých
polohách ocele s profilom C so stredným a
veľkým limitom elasticity. Nízky obsah vodíka v
materiáli minimalizuje riziko trhlín. Optimálne
rádiografické vlastnosti. Pre lodné konštrukcie,
tesárske konštrukcie, kotle a pod. Optimálny
vzhľad šva zvaru aj vo vertikálnej polohe.
Analýza
C: 0,10
Si: 0,60
Mn:
0,25÷0,60
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 550
N/mm2 420
(5D) % 24
(-40°C) J 48
(-46°C) J 27
Ø
mm
2,00
2,50
3,20
4,00
Dĺžka
mm
300
350
450
450
Balík
Ks
270
170
110
80
Škatuľa
Ks
810
510
330
240
Kód
106170020
106170021
106170022
106170023
Klasifikácia
- AWS 5.1
- E 7018-1
- UNI 5132: E44/52L4B20R11KV40K
- EN 499: E42/464B42H5
SUPERCITOBASICO 55
Elektróda vhodná na zváranie vo všetkých
polohách, na uhlíkovú oceľ so stredným a vysokým limitom elasticity. Nízky obsah vodíka v
materiáli minimalizuje riziko trhlín. Optimálne
rádiografické vlastnosti. Pre oceľ typu Asera 52,
Selco 53, ASA, ELS, INAV,
A440, A441, A515 g 60/65/70 a 516 g
60/65/70, a pod. Povlak LMA
BÁZICKÉ ELEKTRÓDY PRE OCEĽ SO STR. A VYSOKÝM LIMITOM ELASTICITY
Analýza
C: 0,10
Si: 0,60
Mn: 1,60
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 550
N/mm2 430
(5d) % 24
(-30° C) J 48
(-46° C) J 27
Ø
Dĺžka
Balík
Škatuľa
mm
mm
Ks
Ks
Kód
2,50
350
170
510
106170025
3,20
450
110
330
106170026
Klasifikácia
- AWS 5.1
- E 7018
- UNI 5132: E52/56L4B20R11KV30
- EN 422: E46/503B42H5
SPOTREBNÝ MATERIÁL
CITOFLEX
5
CELULÓZOVÉ ELEKTRÓDY PRE POTRUBIA
Elektróda vhodná na zváranie vo všetkých
polohách oceľových rúrok typu API 5LX - X42
- X46 - X52, a pod. Jednoduché použitie, jednoduchý posun a penetrácia. Mimoriadne vhodná
na zváranie vo vertikálnej polohe pri zostupe a
nad hlavou. Optimálne rádiografické vlastnosti.
Klasifikácia
- AWS 5.1
- E 6010
- UNI 5132: E44T3C10R09KV0
- EN 499: E38/423C21
Analýza
C: 0,12
Si: 0,30
Mn:
0,30÷0,60
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 470
N/mm2 380
(5d) % 24
(-30° C) J 48
(-46° C) J 27
Ø
Dĺžka
Balík
mm
mm
Ks
Ks
Kód
2,50
300
275
825
106190002
3,20
350
175
525
106190003
4,00
350
125
375
106190004
5,00
350
80
240
106190005
CITOFLEX 55
Škatuľa
CELULÓZOVÉ ELEKTRÓDY PRE POTRUBIA
Elektróda vhodná na zváranie vo všetkých polohách oceľových rúrok typu API 5LX - X52 - X56
- X60 a pod. Jednoduché použitie, jednoduchý
posun a penetrácia. Mimoriadne vhodná na
zváranie vo vertikálnej polohe pri zostupe a nad
hlavou. Optimálne rádiografické vlastnosti.
Klasifikácia
- AWS 5.1
- E 7010/G
- UNI 5132: E52T3C10R09KV0
- EN 499: E42/463ZC21
Analýza
C: 0,12
Si: 0,30
Mn:
0,30÷0,60
Ni:
0,45÷ 0,70
Mo:
0,10÷ 0,20
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 520
N/mm2 430
(5d) % 20
(-30° C) J 27
Ø
Dĺžka
Balík
mm
mm
Ks
Škatuľa
Ks
Kód
2,50
300
300
825
106190008
3,20
350
200
525
106190009
4,00
350
125
375
106190010
5,00
350
85
240
106190011
Arcos® je značka vo vlastníctve Esab®. Arroweld Italia Spa nie je žiadny spôsobom viazaná na Esab®. Uvedené kódy a názvy sú určené iba pre uľahčenie orientácie pri predaji.
406
SKUPINA ARROWELD
ELEKTRÓDY NA ZVÁRANIE - SIDEROTERMICA
CITOXID R 308 L
Elektróda s optimálnym vzhľadom šva zvaru s
jednoduchým použitím, na zváranie antikoróznych ocelí a ocelí s analógovým zložením odolným voči korózii. Na zváranie ocele typu 301302-303-304- 304L-305-308-308L. Nízky obsah
C zaručuje lepšiu odolnosť voči medzikryštalickej
korózii, aj bez použitia stabilizátorov. Túto koróziu
spôsobuje tvorba karbidov.
ELEKTRÓDY NA ANTIKOR
Analýza
Charakteristiky
Odolnosť:
C: 0,03
Elastický limit:
Cr: 18,5÷21
Predĺženie:
Ni: 9÷11
Pružnosť:
N/mm2 550
N/mm2 350
(5d) % 35
(20° C) J 47
Ø
Dĺžka
Balík
Škatuľa
mm
mm
Ks
Ks
Kód
2,00
300
129
774
106210043
2,50
300
80
480
106210044
3,20
350
111
333
106210045
Klasifikácia
- AWS 5.4
-E 308L17
- UNI 8098:EX19 9 L-M R6 KV19
CITOXID R 316 L
Elektróda s optimálnym vzhľadom šva zvaru,
jednoduchým posunom, vhodná na zosilnenie
odolnej nehrdzavejúcej ocele, ktorá odoláva
korózii organických a anorganických kyselín pri
vysokej teplote.
Molybdén zaručuje optimálnu odolnosť pri
posune za tepla a dobrú odolnosť voči bodkovanej korózii (pitting). Nízky obsah uhlíka je
zárukou, bez nevyhnutnosti použitia stabilizátorov, proti medzikrystalickej korózii spôsobenej
tvorbou karbidov.
ELEKTRÓDY NA ANTIKOR
Analýza
C: 0,03
Cr: 17÷19
Ni: 11÷13
Mo: 2,5÷3
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 520
N/mm2 340
(5d) % 30
(-125° C) J 27
Ø
mm
Dĺžka
mm
Balík
Ks
Škatuľa
Ks
Kód
2,00
300
135
810
106210048
2,50
300
89
534
106210049
Klasifikácia
- AWS 5.4
- E 316-L17
- UNI 8098: EX19 12 2 L-2R6KV19
SPOTREBNÝ MATERIÁL
5
Siderotermica® je značkou vo vlastníctve spol. Esab®. Arroweld Italia Spa nie je žiadnym spôsobom viazaná na Esab®. Uvedené kódy a názvy sú určené iba pre uľahčenie orientácie pri predaji.
407
ZVÁRACIE DRÔTY A TYČKY NA ZVÁRANIE UHLÍKOVEJ OCELE
Zväzky
Veľké a malé závity
SG 1
UHLÍKOVÁ OCEĽ
Zváranie ocele vysokej odolnosti, pri konštrukcii
kotlov a nádrží.
Klasifikácia
- AWS A5.18
Analýza
Charakteristiky
- ER 70S-S3
C: 0,070
Si: 0,700
Mn: 1,200
P: <0,020
S: <0,020
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 510
N/mm2 430
(5d) % 24
C.V. (+20°C) J 180
C.V. (- 20° C) J 70
C.V. (- 40° C) J 40
Ø
mm
0,80
1,00
1,20
1,60
2,00
2,40
3,20
SG 2
Analýza
Charakteristiky
SPOTREBNÝ MATERIÁL
5
Ø
mm
0,80
1,00
1,20
0,60
0,80
0,60
0,80
- ER 70S-S6
C: 0,070
Si: 1,400
Mn: 0,80
P: <0,020
S: <0,020
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť
N/mm2 530
N/mm2 430
(5d) % 24
C.V. (+20° C) J 130
C.V. (- 29° C) J 47
0,80
1,00
1,20
1,60
0,80
1,00
1,20
0,80
1,00
1,20
1,60
2,00
2,40
3,20
408
Kód
106010188
106010199
106010200
106010167
106010168
106010135
106010183
UHLÍKOVÁ OCEĽ
Plný oceľový drôt na konštrukciu kotlov, nádrží
a vedení z uhlíkovej ocele.
Pre oceľ s vysokým limitom elasticity a kontrolovanou oxidáciou.
Klasifikácia
- AWS A5.18
Dĺžka
Škatuľa
mm
kg
DRÔT random
16
16
16
TYČINKY
1000
5
1000
5
1000
5
1000
5
SKUPINA ARROWELD
Tip
Škatuľa
kg
DRÔT random
BS300
16
BS300
16
BS300
16
S200
5
S200
5
S100
1
S100
1
DRÔT závit
BS300
16
BS300
16
BS300
16
BS300
16
K300
15
K300
15
K300
15
DRÔT vo zväzku
BS300
250
BS300
250
BS300
250
TYČINKY
1000
5
1000
5
1000
5
1000
5
Kód
106010109
106010110
106010111
106010008
106010029
106010037
106010084
106010106
106010107
106010108
106010138
104000102
104000103
104000104
106010133
106010112
106010113
106010142
106010143
106010144
106010145
ZVÁRACIE DRÔTY A TYČKY NA ZVÁRANIE UHLÍKOVEJ OCELE
SG 3
UHLÍKOVÁ OCEĽ
Univerzálne použitie na zváranie ocele, kde sa
vyžaduje dobrá mechanická odolnosť a vzhľad
usadeniny.
Analýza
Charakteristiky
Konštrukcie kotlov, nádrží, vedení a všeobecné
konštrukcie z ocele.
Klasifikácia
- AWS A5.18
- ER 70S-S6
C: 0,070
Si: 1,700
Mn: 0,90
P: <0,020
S: <0,020
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 560
N/mm2 460
(5d) % 26
C.V. (+20° C) J 180
C.V. (- 20° C) J 80
C.V. (- 29° C) J 47
Ø
mm
0,80
1,00
1,20
0,80
1,00
1,20
0,80
1,00
1,20
Tip
Škatuľa
kg
DRÔT random
BS300
16
BS300
16
BS300
16
DRÔT závit
BS300
16
BS300
16
BS300
16
DRÔT vo zväzku
Fusto
250
Fusto
250
Fusto
250
NI-CO
Analýza
C: 0,070
Si: 0,850
Mn: 1,450
P: <0,020
S: <0,020
Charakteristiky
Fe 410, Fe 510, HI, HII HIII, HIV, 17 Mn
4, St 34, St 42, St 45, St 55, X 42, X
52, StE 28, StE 29, StE 36, StE 39.
- ER 70S-6
Ø
mm
0,80
1,00
1,20
Tip
mm
Cievka
kg
DRÔT
K300
15
K300
15
K300
15
ECO BRONZ
Analýza
C: 0,070
Si: 0,850
Mn: 1,450
P: <0,020
S: <0,020
Charakteristiky
Fe 410, Fe 510, HI, HII HIII, HIV, 17 Mn
4, St 34, St 42, St 45, St 55, X 42, X
52, StE 28, StE 29, StE 36, StE 39.
- ER 70S-6
Ø
mm
0,80
1,00
1,20
Tip
mm
Škatuľa
kg
DRÔT
K300
15
K300
15
K300
15
TS Zn Al
106010182
106010128
106010149
Kód
106029024
106029022
106029023
Kód
106630002
106630003
106630004
UHLÍKOVÁ OCEĽ
Analýza
C: 0,060
Si: 0,500
Mn: 1,100
Ti: 0,100
Zr: 0,090
Al: 0,100
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 690
N/mm2 640
(5d) % 20
C.V. (+20° C) J 100
C.V. (- 20° C) J 80
C.V. (- 40° C) J 40
Ø
Tip
Cievka
mm
mm
kg
SPOTREBNÝ MATERIÁL
Plný oceľový drôt s meďou na zváranie uhlíkovej ocele s obsahom mangánu. Určené na
zváranie tenkých plechov, aj pozinkovaných a
galvanizovaných, iba málo vystreknutého
materiálu, prostredníctvom prídavku Ti-Zr,
tavenina umožňuje odplynenie pár zinku, čím
sa predchádza vzniku pórov na švoch.
Klasifikácia
- AWS A5.18
- ER 70S-2
106010157
106010127
106010012
UHLÍKOVÁ OCEĽ
Plný oceľový drôt na zváranie MIG-MAG, s
povrchovým povlakom s obsahom medi o 80%
nižším ako tradičný drôt, ktorý napriek tomu
zaručuje rovnomerný povrch a kompaktnosť
šva, čím sa dosahuje optimálny posun vnútri
puzdra.
Klasifikácia
- AWS A 5.18
- EN 440 G3Si1
106010181
106010038
106010092
UHLÍKOVÁ OCEĽ
Plný oceľový drôt na zváranie MIG-MAG, s
povrchovým povlakom úplne bez medi.
Prednosťou použitia tohto drôtu je nižšia toxicita dymov a ešte menej vystreknutého materiálu
pri zváraní ako pri tradičnom plnom drôte Eco
Bronz.
Klasifikácia
- AWS A 5.18
- EN 440 G3Si1
Kód
Kód
DRÔT
0,80
K300
15
106610040
1,00
K300
15
106610041
5
409
DRÔTY A TYČKY NA ZVÁRANIE STREDNE LEGOVANEJ OCELE
T1
STREDNE LEGOVANÁ OCEĽ
Plný oceľový drôt legovaný CrNiMo na zváranie
vysoko odolnej ocele. Vynikajúce mechanické
vlastnosti zvarového kovu.
Klasifikácia
- AWS A5.28
- ER 100S-1
Analýza
C: 0,080
Si: 0,650
Mn: 1,600
Cr: 0,250
Ni: 1,450
Mo: 0,300
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 690
N/mm2 640
(5d) % 20
C.V. (+20° C) J 100
C.V. (-20° C) J 80
C.V. (-60° C) J 40
Ø
mm
1,00
1,20
1,00
1,20
CORTEN
- ER 80S-G
Analýza
C: 0,080
Si: 0,800
Mn: 1,500
Cr: 0,300
Ni: 0,400
Cu: 0,500
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 580
N/mm2 450
(5d) % 25
C.V. (+20° C) J 100
Ø
mm
0,80
1,00
1,20
1,60
CRM01
SPOTREBNÝ MATERIÁL
- ER 80S-B2
5
410
106010016
106010030
106010017
106010032
Dĺžka
mm
Škatuľa
kg
15
15
15
15
Kód
106010201
106010122
106010116
106010165
STREDNE LEGOVANÁ OCEĽ
Plný oceľový drôt legovaný Cr-Mo. Vhodné na
zváranie podrobené pracovným teplotám až
550-600 C°.
Klasifikácia
- AWS A5.28
Kód
STREDNE LEGOVANÁ OCEĽ
Plný ceľový drôt legovaný Cu (Typ CORTEN®).
Prítomnosť medi zaručuje vyššiu odolnosť voči
oxidácii.
Klasifikácia
- AWS A5.28
Dĺžka
Škatuľa
mm
kg
T1 Random
15
15
T1 závit
15
15
SKUPINA ARROWELD
Analýza
C: 0,100
Si: 0,600
Mn: 1,000
Cr: 1,100
Mo: 0,500
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 610
N/mm2 530
(5d) % 22
C.V. J 110
Ø
mm
0,80
1,00
1,20
1,60
2,00
2,40
3,20
Dĺžka
mm
Škatuľa
kg
DRÔT
15
15
15
TYČINKY
5
5
5
5
Kód
106630047
106710111
106630044
106710106
106710112
106710107
106710113
DRÔTY A TYČKY NA ZVÁRANIE STREDNE LEGOVANEJ OCELE
CRM02
STREDNE LEGOVANÁ OCEĽ
Plný oceľový drôt legovaný Cr-Mo. Vhodné na
zváranie podrobené pracovnej teplote až 600650 C°.
Klasifikácia
- AWS A5.28
- ER 90S-B3
Analýza
C: 0,070
Si: 0,700
Mn: 1,000
Cr: 2,550
Mo: 1,000
Charakteristiky
(dopo T.T. 730° C x 2h)
Odolnosť:
N/mm2 600
Elastický limit:
N/mm2 470
Predĺženie:
(5d) % 22
Pružnosť:
C.V. J 100
Ø
mm
0,80
1,00
1,20
1,60
2,00
2,40
3,20
CRM05
- ER 80S-B6
Analýza
C: 0,060
Si: 0,400
Mn: 0,500
Cr: 5,800
Mo: 0,600
Charakteristiky
(dopo T.T. 740° C x 2h)
Odolnosť:
N/mm2 600
Elastický limit:
N/mm2 440
Predĺženie:
(5d) % 20
Pružnosť:
C.V. (+20° C) J 100
Tvrdosť:
HB 200
Ø
mm
0,80
1,00
1,20
1,60
2,00
2,40
3,20
CRM09
Kód
106630048
106630049
106630050
106710114
106710115
106710116
106710117
Dĺžka
mm
Škatuľa
kg
DRÔT
15
15
15
TYČINKY
5
5
5
5
Kód
106630052
106630053
106630012
106710118
106710119
106710120
106710121
STREDNE LEGOVANÁ OCEĽ
Oceľové vlákno legované Cr-Mo. Vhodné na použitie v ropnom priemysle. Vhodné pre pracovné
teploty až 650C°.
Klasifikácia
- AWS A5.28
Škatuľa
kg
DRÔT
15
15
15
TYČINKY
5
5
5
5
STREDNE LEGOVANÁ OCEĽ
Plný ceľový drôt legované Cr-Mo. Odporúčaný
pre oceľ odolnú voči pretiažnosti. Posun za
tepla.
Klasifikácia
- AWS A5.28
Dĺžka
mm
- ER 80S-B8
Analýza
C: 0,070
Si: 0,400
Mn: 0,500
Cr: 9,000
Mo: 1,000
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 670
N/mm2 530
(5d) % 24
C.V. (+20° C) J 100
C.V. (-20° C) J 80
C.V. (-60° C) J 40
Ø
mm
0,80
1,00
1,20
Dĺžka
mm
Škatuľa
kg
DRÔT
15
15
15
Kód
106630055
106630056
106630057
SPOTREBNÝ MATERIÁL
5
411
DRÔTY A TYČKY NA ZVÁRANIE VYSOKOLEGOVANEJ OCELE
CU Ni
VYSOKO LEGOVANÁ OCEĽ
Plný drôt na zváranie liatin meď-nikel (Typ 9010) mimoriadne vhodné kvôli svojej odolnosti
voči korózii v slanom prostredí.
Klasifikácia
- AWS A5.14
- ER CuNi
Analýza
Cu: >64,000
Ni: 30,000
Fe: 0,500
Mn: 0,500
Ti: 0,300
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
Tvrdosť:
N/mm2 440
N/mm2 295
(5d) % 30
C.V. (+20° C) J 100
HB 80
Ø
mm
0,80
1,00
1,20
1,60
2,00
2,40
3,20
Ni Cu 7
SPOTREBNÝ MATERIÁL
- ER NiCu7
5
412
Škatuľa
kg
DRÔT
BS300
15
BS300
15
BS300
15
TYČINKY
5
5
5
5
Kód
106630023
106630024
106630025
106710126
106710127
106710128
106710129
VYSOKO LEGOVANÁ OCEĽ
Plný drôt špeciálne používaný pri zváraní liatin
typu Monel®. Odoláva korózii v morskom
prostredí a v mierne kyslom prostredí všeobecne. Charakteristická aplikácia výrobku: zariadenia na čistenie morskej vody a odsoľovanie,
odparovače a výmenníky tepla.
Klasifikácia
- AWS A5.14
Cievka
mm
SKUPINA ARROWELD
Analýza
C: 0,020
Mn: 0,300
Si: 0,100
Ti: 2,200
Fe: 0,200
Cu: 28,500
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
Tvrdosť:
N/mm2 500
N/mm2 300
(5d) % 30
C.V. (+20° C) J 150
C.V. (-196° C) J 110
HB 150
Ø
mm
0,80
1,00
1,20
1,60
2,00
2,40
3,20
Cievka
mm
Škatuľa
kg
DRÔT
BS300
15
BS300
15
BS300
15
TYČINKY
5
5
5
5
Kód
106630035
106630036
106630037
106710130
106710131
106710132
106710133
DRÔTY A TYČKY NA ZVÁRANIE VYSOKO LEGOVANEJ OCELE
Ni 1
VYSOKO LEGOVANÁ OCEĽ
Drôt z čistého niklu legovaného titánom na
zváranie liatiny všeobecne. Zosilnenie, ktoré sa
získa je mimoriadne ťažné. Tento drôt treba
použiť hlavne tam, kde sú zvára vystavené
mechanickému namáhaniu alebo vibráciám.
Klasifikácia
- AWS A5.14
- ER Ni1
Analýza
C: 0,010
Mn: 0,300
Si: 0,200
Ti: 3,200
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
Tvrdosť:
N/mm2 420
N/mm2 240
(5d) % 20
C.V. (+20° C) J 240
C.V. (-196° C) J 130
HB 120
Ø
mm
0,80
1,00
1,20
1,60
2,00
2,40
3,20
Cievka
mm
Škatuľa
kg
DRÔT
BS300
15
BS300
15
BS300
15
TYČINKY
5
5
5
5
ARMIG 82
- ER NiCr3
Analýza
C: 0,030
Si: 0,200
Mn: 2,800
Cr: 19,000
Fe: <3,000
Nb: 2,000
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
Tvrdosť:
N/mm2 600
N/mm2 380
(5d) % 32
C.V. (+20° C) J 150
C.V. (-196° C) J 140
C.V. (-269° C) J 60
HB 170
Ø
mm
0,80
1,00
1,20
1,60
2,00
2,40
3,20
Cievka
mm
Škatuľa
kg
DRÔT
BS300
15
BS300
15
BS300
15
TYČINKY
5
5
5
5
ARMIG 625
106710134
106710135
106710136
106710137
Kód
106630032
106630033
106630034
106710138
106710139
106710140
106710141
VYSOKO LEGOVANÁ OCEĽ
Drôt na zváranie alebo zosilnenie liatin typu
INCO- NEL 625® INCOLOY 825®. Optimálne
vlastnosti odolnosti voči bodkovanej korózii v
prípade veľkého rozsahu organických a minerálnych kyselín. Mimoriadne vhodný pri zmene
pracovných teplôt od -196°C po 1100° C°.
Klasifikácia
- AWS A5.14
106630038
106630039
106630040
VYSOKO LEGOVANÁ OCEĽ
Drôt na zváranie alebo zosilnenie zliatin typu
INCO- NEL 6000® alebo INCOLOY 800®.
Dosahuje optimálnu odolnosť voči korózii v sírnom prostredí pri teplotách až 900°C.
Spojenie kryogenických ocelí s obsahom 9% Ni
odolávajúcich teplote až -196°C.
Klasifikácia
- AWS A5.14
Kód
Analýza
C: <0,030
Si: 0,200
Mn: 0,300
Cr: 22,000
Mo: 9,000
Fe: <1,500
Nb: 3,500
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
Tvrdosť:
N/mm2 760
N/mm2 450
(5d) % 30
C.V. (+20° C) J 120
C.V. (-196° C) J 110
HB 200
Ø
Cievka
Škatuľa
mm
mm
kg
Kód
0,80
BS300
15
106630029
1,00
BS300
15
106630030
1,20
BS300
15
106630031
DRÔT
- ER NiCrMo3
SPOTREBNÝ MATERIÁL
5
413
DRÔTY A TYČKY NA ZVÁRANIE ANTIKORA
308
ANTIKOR
Antikorový prídavný materiál určené na zváranie austenitickej ocele typu 304L a 308L.
Optimálna odolnosť voči korózii.
Klasifikácia
- AWS A5.9
Analýza
Charakteristiky
- ER 308LSi
Si: 0,800
Mn: 1,800
Cr: 20,000
Ni: 10,000
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
Tvrdosť:
(0,2) N/mm2 400
(5d) % 35
C.V. (+20° C) J 110
C.V. (-196° C) J 50
HB 180
Ø
mm
0,80
1,00
1,20
1,60
0,80
1,00
1,60
2,00
2,40
3,20
Dĺžka
mm
Škatuľa
kg
DRÔT
15
15
15
15
5
5
TYČINKY
5
5
5
5
309
Analýza
Charakteristiky
- ER 309LSi
Si: 0,800
Mn: 1,800
Cr: 23,500
Ni: 12,500
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
Tvrdosť:
(0,2) N/mm2 430
(5d) % 30
C.V. (+20° C) J 120
HB 180
Ø
mm
0,80
1,00
1,20
1,60
1,60
2,00
2,40
3,20
Dĺžka
mm
Škatuľa
kg
DRÔT
15
15
15
15
TYČINKY
5
5
5
5
310
SPOTREBNÝ MATERIÁL
- ER 310
Analýza
Si: 0,500
Mn: 1,800
Cr: 25,000
Ni: 20,000
Charakteristiky
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
Tvrdosť:
(0,2) N/mm2 390
(5d) % 30
C.V. (+20° C) J 150
C.V. (-196° C) J 60
HB 170
Ø
mm
Dĺžka
mm
0,80
1,00
1,20
-
Škatuľa
kg
DRÔT
15
15
15
-
316
Analýza
Charakteristiky
- ER 316LSi
Si: 0,800
Mn: 1,800
Cr: 19,000
Ni: 11,500
Mo: 2,800
5
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
Tvrdosť:
(0,2) N/mm2 410
(5d) % 30
C.V. (+20° C) J 110
C.V. (-196° C) J 50
HB 180
Ø
mm
0,80
1,00
1,20
1,60
0,80
1,00
1,60
2,00
2,40
3,20
Dĺžka
mm
Škatuľa
kg
DRÔT
15
15
15
15
5
5
TYČINKY
5
5
5
5
347 SI
414
106380008
106380009
106380010
106380011
106390013
106390014
106390015
106390016
Kód
104000063
106590016
106590017
-
Kód
106380004
106380005
106380006
106380007
106020199
106380045
106390007
106390008
106390009
106390010
ANTIKOR
Antikorový prídavný materiál na zváranie stabilizovanej ocele typu 321. Prítomnosť Nb zvyšuje odolnosť voči oxidácii.
Klasifikácia
- AWS A5.9
Kód
ANTIKOR
Antikorový prídavný materiál na zváranie ocele
typu 316L. Optimálna odolnosť voči chemickej
korózii.
Klasifikácia
- AWS A5.9
106390001
106390002
106390003
106390004
ANTIKOR
Antikorový prídavný materiál na zváranie ocele
typu 310 mimoriadne vhodný pri teplotách používania až 1400 C°.
Klasifikácia
- AWS A5.9
106380000
106380001
106380002
106380003
106029026
106380032
ANTIKOR
Antikorový prídavný materiál na heterogénne
zváranie nepodobných ocelí typu Typ 304L s
uhlíkovou oceľou.
Klasifikácia
- AWS A5.9
Kód
-ER 347Si
SKUPINA ARROWELD
Analýza
Si: 0,800
Mn: 1,800
Cr: 19,500
Ni: 9,500
Nb:≥12xC.
Charakteristiky
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
Tvrdosť:
(0,2) N/mm2 400
(5d) % 40
C.V. (+20° C) J 110
C.V. (-196° C) J 50
HB 180
Ø
mm
0,80
1,00
1,20
Cievka
mm
Škatuľa
kg
DRÔT
BS300
15
BS300
15
BS300
15
Kód
106020045
106020046
106020047
DRÔT NA ZVÁRANIE MEDI A JEJ ZLIATIN
Cu Sn
MEĎ A JEJ ZLIATINY
Drôt z čistej medi vhodné na spojenie čistej
mede. Optimálna elektrická vodivosť.
Klasifikácia
- AWS A5.7
- ER Cu
Analýza
Cu: >98,000
Sn: 0,800
Mn: 0,300
Si: 0,200
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
Tvrdosť:
N/mm2 230
N/mm2 100
(5d) % 35
C.V. (+20° C) J 80
HB 60
Ø
mm
0,80
1,00
1,20
1,60
Cievka
mm
Škatuľa
kg
DRÔT
S300
15
S300
15
S300
15
15
Cu Sn 6
- ER Cu Sn - A
Analýza
Charakteristiky
Cu: >98,000 Odolnosť:
Sn: 6,400
Elastický limit:
Predĺženie:
P: 0,200
Tvrdosť:
N/mm2 300
N/mm2 160
(5d) % 30
HB 80
Ø
mm
0,80
1,00
1,20
Cievka
mm
Škatuľa
kg
DRÔT
S300
15
S300
15
S300
15
Cu Si 3
- ER Cu Si - A
Analýza
Charakteristiky
Odolnosť:
Cu: >95,000 Elastický limit:
Si: 3,000
Predĺženie:
Pružnosť:
Mn: 1,000
Tvrdosť:
N/mm2 370
N/mm2 160
(5d) % 40
C.V. (+20° C) J 60
HB 90
Ø
mm
0,80
1,00
1,20
Cievka
mm
Škatuľa
kg
DRÔT
S300
15
S300
15
S300
15
Cu Al 8
106040026
106040027
106040025
Kód
106040024
106040021
106040003
MEĎ A JEJ ZLIATINY
Medený drôt legovaný 8% Al. Dá sa použiť na
zosilnenie uhlíkovej reťaze, taveniny ocele a v
umeleckom prostredí.
Klasifikácia
- AWS A5.7
Kód
MEĎ A JEJ ZLIATINY
Medený drôt legované Si, mimoriadne vhodné
na zváranie pozinkovaných plechov. Vhodné aj
na zosilnenie ocele odolnej voči korózii.
Klasifikácia
- AWS A5.7
106640010
106640011
106640000
MEĎ A JEJ ZLIATINY
Medený drôt legované Sn používaný na zosilnenie odolných voči opotrebovaniu. Zosilnenie
antikora a liatiny.
Klasifikácia
- AWS A5.7
Kód
- ER Cu Al -A1
Analýza
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Cu: >92,000
Predĺženie:
Al: 8,000
Pružnosť:
Tvrdosť:
N/mm2 430
N/mm2 200
(5d) % 40
C.V. (+20° C) J 100
HB 100
Ø
mm
0,80
1,00
1,20
0,80
1,00
Cievka
mm
Škatuľa
kg
DRÔT
S300
15
S300
15
S300
15
5
5
Kód
106640002
106040009
106040001
106620040
106040028
SPOTREBNÝ MATERIÁL
5
415
DRÔTY A TYČKY NA ZVÁRANIE HLINÍKA A JEHO ZLIATIN
All Mg 5
HLINÍK A JEHO ZLIATINY
Hliníkový drôt legovaný 5% Mg vhodný na zváranie väčšiny plechov typu Peraluman® a
Anticorodal®.
Klasifikácia
- AWS A5.10
- ER 5356
Analýza
Zn: 0,200
Cu: 0,050
Si: 0,250
Fe: 0,400
Mn: 0,250
Ti: 0,170
Charakteristiky
Elastický limit:
Predĺženie:
Interval tavenia:
N/mm2 120
(5d) % 22
560° C÷630° C
Ø
mm
0,80
1,00
1,20
1,60
1,60
2,40
3,20
4,00
Cievka
mm
Škatuľa
kg
DRÔT
BS300
7
BS300
7
BS300
7
BS300
7
TYČINKY
1000
5
1000
5
1000
5
1000
5
Al Si 5
- ER 4043
Analýza
Zn: 0,200
Cu: 0,050
Si: 5,000
Fe: 0,400
Mn: 0,100
Ti: 0,250
Charakteristiky
Elastický limit:
Predĺženie:
Interval tavenia:
N/mm2 50
(5d) % 15
575° C÷625° C
Ø
mm
0,80
1,00
1,20
1,60
1,60
2,40
3,20
4,00
Cievka
mm
Škatuľa
kg
DRÔT
BS300
7
BS300
7
BS300
7
BS300
7
TYČINKY
1000
5
1000
5
1000
5
1000
5
Al Si 12
SPOTREBNÝ MATERIÁL
5
- ER 4047
Analýza
Zn: 0,100
Cu: 0,050
Si: 12,250
Fe: 0,600
Mn: 0,250
Ti: 0,150
Charakteristiky
Elastický limit:
Predĺženie:
Interval tavenia:
N/mm2 140
(5d) % 20
570° C÷625° C
Ø
mm
0,80
1,00
1,20
1,60
1,60
2,40
3,20
4,00
Cievka
mm
Škatuľa
kg
DRÔT
BS300
7
BS300
7
BS300
7
BS300
7
TYČINKY
5
5
5
5
All 99,5
Analýza
Charakteristiky
- ER 1080
Cu: 0,020
Si: 0,150
Ti: 0,030
Fe: 0,150
Elastický limit:
Predĺženie:
Bod tavenia:
N/mm2 45
(5d) % 40
660° C
Ø
mm
0,80
1,00
1,20
1,60
1,60
2,40
3,20
4,00
416
Kód
106360004
106360005
106360006
106360007
106370004
106370005
106370006
106370007
Kód
106030031
106030032
106030033
106030034
104000022
106130039
106130017
106130040
HLINÍK A JEHO ZLIATINY
Drôt z čistého hliníka vhodný na zváranie liatin
typu 1050A a 1100.
Klasifikácia
- AWS A5.10
106370000
106370001
106370002
106370003
HLINÍK A JEHO ZLIATINY
Hliníkový drôt legovaný 12% Si vhodný na zváranie tavenín a povlakov s obsahom Si
vyšším ako 5%, napr. hlavice motorov.
Klasifikácia
- AWS A5.10
106360000
106360001
106360002
106360003
HLINÍK A JEHO ZLIATINY
Hliníkový drôt legovaný 5% Si vhodný na zváranie tavenín a nánosy série 6000. Určený aj na
heterogénne zváranie liatin ako 6000/1000 a
6000/3000
Klasifikácia
- AWS A5.10
Kód
SKUPINA ARROWELD
Cievka
mm
Škatuľa
kg
DRÔT
BS300
7
BS300
7
BS300
7
BS300
7
TYČINKY
5
5
5
5
Kód
106360008
106360009
106360010
106360011
106370008
106370012
106370009
106370010
DRÔTY NA TVRDÝ MATERIÁL
TS DUR 350
ZOSILNENIA
Nízkolegovaný prídavný materiál iba s Cr na
zosilnenia odolné voči silným nárazom a opotrebovaniu. Zosilnenie sa dá opracovať nástrojom. Rekonštrukcia zubov veľkých ozubených
súkolí, koľajníc a kolies ťažných zariadení
Klasifikácia
- DIN 8556
- MSG 2 - 300
Analýza
C: 0,550
Si: 0,450
Mn: 1,000
Cr: 1,100
Al: 0,100
Ti: 0,200
Charakteristiky
Tvrdosť a +20°C: HB 300
Usadenina sa dá tepelne ošetriť
Ø
Dĺžka
Škatuľa
mm
mm
kg
Kód
1,00
15
106620057
1,20
15
106620058
1,60
15
106620012
TS DUR 500
ZOSILNENIA
Nízkolegovaný prídavný materiál iba s Cr na
zosilnenia odolné voči silným nárazom a opotrebovaniu. Nedá sa opracovať. Zosilnenie komponentov bagrov a dopravníkových valcov,
ktoré sú vystavené opotrebovaniu. Kliny a matrice.
Klasifikácia
- DIN 8555
- MSG 2 - 50
Analýza
C: 1,100
Si: 0,450
Mn: 1,900
Cr: 2,000
Al: 0,150
Fe: Zvyšok
Charakteristiky
Tvrdosť a +20°C: HB 50
Usadenina sa dá temperovať pri teplote
820°C÷850°C v oleji
Ø
Dĺžka
Škatuľa
mm
mm
kg
Kód
1,00
15
106620059
1,20
15
106630043
1,60
15
106620060
TS DUR 600N
Univerzálnz prídavný materiál na zosilnenie
tvrdých komponentov a odolných voči opotrebovaniu jemným obsusovaním pri maximálnej
pracovnej teplote 400° C. Optimálna odolnosť
voči mechanickému namáhaniu.
Klasifikácia
- DIN 8555
- MSG 6 - 60
ZOSILNENIA
Analýza
C: 0,450
Si: 3,000
Mn: 0,400
Cr: 9,200
Charakteristiky
Tvrdosť a +20°C: HB 60
Ø
Dĺžka
Škatuľa
mm
mm
kg
Kód
1,00
15
106630041
1,20
15
106620018
1,60
15
106620016
SPOTREBNÝ MATERIÁL
5
417
ZVÁRANIE DRÔTOM S VÝPLŇOU
TS 71 MAG
RUTILOVÝ DRÔT S VÝPLŇOU
Plochý rutilový drôt s výplňou na zváranie ocele
s vysokou nosnosťou (trieda 50 kg/mm2).
Optimálny vzhľad šva zvaru s takmer bez prítomnosti rozstreku kovu. Používa sa radšej s
ochrannou zmesou 80%Ar/20%Co2). Hlavné
sektory použitia sú náročné konštrukcie, lodiarsky priemysel.
Klasifikácia
- AWS A5.20
Analýza
C: 0,046
Si: 0,540
Mn: 1,250
P: 0,011
S: 0,012
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 600
N/mm2 580
(5d) % 28
(-30° C) J 60
- E71T1 MH4 71MAG
Ø
Dĺžka
Škatuľa
mm
mm
kg
Kód
1,00
15
106610044
1,20
15
106610020
1,60
15
106610021
TS 70 B
RUTILOVÝ DRÔT S VÝPLŇOU
Bázický plochý drôt s výplňou na zváranie ocele
s vysokou nosnosťou (trieda 50 kg/mm2).
Optimálny vzhľad šva a takmer bez prítomnosti
rozstreku kovu. Používa sa uprednostnene s
ochrannou zmesou 80%Ar/20%Co2. Hlavné
sektory použitia sú náročné konštrukcie, lodiarsky priemysel v situáciách, kde sa vyžadujú
optimálne mechanické charakteristiky až po
teplotu -40°C.
Klasifikácia
- AWS A5.20
- 70B
Analýza
C: 0,060
Si: 0,430
Mn: 1,330
P: 0,011
S: 0,013
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 520
N/mm2 450
(5d) % 32
(-30° C) J 78
Dĺžka
Škatuľa
mm
mm
kg
Kód
1,20
15
106610022
1,60
15
106610023
- E71T-5MJ
TS 70 NS MC
DRÔT S VÝPLŇOU S KOVOVÝM JADROM
Plochý drôt s výplňou "metal cored" s optimálnym vzhľadom šva a takmer bez trosky. Používa
sa uprednostnene s ochrannou zmesou
80%Ar/20%Co2. Vysoká účinnosť usadeniny
(až 9 kg/hod), ktorá sa dá dosiahnuť s týmto
materiálom, ho robí vhodným ako spotrebný
materiál na vyplnenie vopred zvarených švov.
Vhodný aj na zváranie predlakovaného materiálu s Primer na pozinkovanom základe za studena.
Klasifikácia
- AWS A5.20
Ø
Analýza
C: 0,030
Si: 0,550
Mn: 1,400
P: 0,011
S: 0,017
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 519
N/mm2 440
(5d) % 27
(-30° C) J 50
Ø
Dĺžka
Škatuľa
mm
mm
kg
Kód
1,20
15
106610014
1,60
15
106610015
- E701C-6M 70NS
SPOTREBNÝ MATERIÁL
TS ZNAL
5
DRÔT S VÝPLŇOU METALCORED
Drôt s výplňou metal-cored na manuálne alebo
automatické zváranie jedným ťahom na pozinkované alebo lakované plechy s malou hrúbkou
(0,8÷3mm).
Sektory aplikácie: automobilový priemysel,
lodenice, klimatizačné zariadenia.
Klasifikácia
- AWS A5.29
Analýza
Charakteristiky
- E 70C-GS
Ø
mm
1,00
1,20
1,00
1,20
NO GAS
418
Škatuľa
kg
5
5
18
18
Kód
106610012
106050115
106610013
106610027
DRÔT S VÝPLŇOU OPEN ARC
Drôt s výplňou OPEN-ARC (samochrániaci) na
zváranie uhlíkovej ocele malej hrúbky vo
všetkých polohách s jednoduchým odstránením
trosky, vhodný na zváranie pozinkovaných plechov. Úplne bez solí bária. Používa sa s jednosmerným prúdom a s negatívnym pólom na
horáku.
Klasifikácia
- AWS A5.20
Dĺžka
mm
S300
S300
S300
S300
- E70 T-GS
SKUPINA ARROWELD
Analýza
C: 0,150
Si: 0,300
Mn: 1,000
P: 0,012
S: 0,012
Charakteristiky
Odolnosť:
Elastický limit:
Predĺženie:
N/mm2 520
N/mm2 430
(5d) % 22
Ø
Dĺžka
Škatuľa
mm
mm
kg
Kód
0,80
4,5
106610038
0,90
4,5
106610039
ZVÁRANIE DRÔTOM S VÝPLŇOU
TS AG 308
DRÔT S VÝPLŇOU Z ANTIKORU
Antikorový drôt s výplňou na zváranie FCAW
antikoróznych ocelí typu AISI 304-304L a podobných pod plynovou ochranou zmesi Ar/Co2 alebo
čistého Co2. Troska sa jednoducho odstraňuje,
dobrý vzhľad šva, používa sa vo všetkých polohách, vrátane vertikálneho zostupu.
Klasifikácia
- AWS A5.22
- ER 308LT1-1/4
Analýza
C: 0,030
Si: 0,650
Mn: 1,450
P: 0,025
S: 0,010
Cr: 19,50
Ni: 10,00
Charakteristiky
Odolnosť:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 590
(5d) % 45
(-20° C) J 60
Ø
Dĺžka
Škatuľa
mm
mm
kg
Kód
1,00
S300
15
106610000
1,20
S300
15
106610001
1,60
S300
15
106610002
TS AG 309
DRÔT S VÝPLŇOU Z ANTIKORU
Antikorový drôt s výplňou na zváranie FCAW
antikora analogického zloženia a na heterogénne spoje medzi antikorom a uhlíkovou oceľou.
Používa sa v ochrannej atmosfére Ar/Co2 alebo
čistého Co2. Troska sa ľahko odstraňuje, dobrý
vzhľad šva, použiteľný vo všetkých polohách,
vrátane vertikálnej zostupnej.
Klasifikácia
AWS A5.22
- ER 309LT1-1/4
Analýza
C: 0,030
Si:0,650
Mn: 1,300
P: 0,025
S: 0,010
Cr: 23,00
Ni: 12,30
Charakteristiky
Odolnosť:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 590
(5d) % 40
(-20° C) J 50
Ø
Dĺžka
Cievka
mm
mm
kg
Kód
1,00
S300
15
106610004
1,20
S300
15
106610001
1,20
S300
15
106610006
TS AG 316
DRÔT S VÝPLŇOU Z ANTIKORU
Antikorový drôt s výplňou na zváranie FCAW
antikora typu AISI 304-304L - 316 - 316L a
podobných pod ochrannou atmosférou Ar/Co2
alebo čistého Co2. Troska sa ľahko odstraňuje,
dobrý vzhľad šva, použiteľný vo všetkých polohách, vrátane vertikálnej zostupnej.
Klasifikácia
- AWS A5.22
- ER 316LT1-1/4
Analýza
C: 0,030
Si: 0,700
Mn: 1,200
P: 0,025
S: 0,010
Cr: 18,00
Ni: 12,00
Mo: 2,500
Charakteristiky
Odolnosť:
Predĺženie:
Pružnosť:
N/mm2 590
(5d) % 40
(-20° C) J 50
Ø
Dĺžka
Cievka
mm
mm
kg
Kód
1,00
S300
15
106610008
1,20
S300
15
106610009
1,60
S300
15
106610010
SPOTREBNÝ MATERIÁL
5
419
HOLÉ STRIEBORNÉ PÁJKY
TS AG 13
ŠTVORZLOŽKOVÉ HOLÉ TYČKY ZO STRIEBRA
Holé tyčky so strieborným základom na spájkovenie na medi, mosadzi, bronze, oceli, vhodná
na vyplnenie širokých spojov, pri inštalatérskych prácach. Vysoká rýchlosť zvárania, žiadne konečné opracovanie.
Klasifikácia
- DIN 8513:1969
Analýza
Ag: 15
Cu: 42
Zn: 31
Cd: 12
Charakteristiky
Bod tavenia
700 solidus
780 liquidus
- EN 1044:2003
TS AG 20
Analýza
Ag: 20
Cu: 40
Zn: 25
Cd: 15
Charakteristiky
Bod tavenia
620 solidus
733 liquidus
Klasifikácia
- DIN 8513:1969 L-ag30cd
- EN 1044:2003 Ag 306
Analýza
Ag: 30
Cu: 28
Zn: 21
Cd: 21
Charakteristiky
Bod tavenia
600 solidus
690 liquidus
TS AG 34
Kód
106700027
106700028
106700029
Ø
mm
1,00
1,50
2,00
Dĺžka
mm
500
500
500
Balík
Ks
Škatuľa
kg
1
1
1
Kód
106700030
106700041
106700000
Ø
mm
1,00
1,50
2,00
Dĺžka
mm
500
500
500
Balík
Ks
Škatuľa
kg
1
1
1
Kód
106700032
106700033
106700002
ŠTVORZLOŽKOVÉ HOLÉ TYČKY ZO STRIEBRA
Holé tyčky s vysokým obsahom striebra ako
predchádzajúca AG 30, ale tekutejšia a odolnejšia voči korozívnym činidlám ako napríklad
morská voda.
Klasifikácia
- DIN 8513:1969 L-ag34cd
- EN 1044:2003 Ag 305
Analýza
Ag: 34
Cu: 25
Zn: 20
Cd: 21
Charakteristiky
Bod tavenia
610 solidus
670 liquidus
TS AG 40
SPOTREBNÝ MATERIÁL
Škatuľa
kg
1
1
1
ŠTVORZLOŽKOVÉ HOLÉ TYČKY ZO STRIEBRA
Holé tyčky s vysokým obsahom striebra určená
pre všetky neželezné kovy. Elektrické kontakty,
platničky, tvrdé nástroje, spoje a pod. Dobrá
tekutosť umožňuje dosiahnuť ľubovoľný druh
spojenia, bez nasledovného opracovania.
Ø
mm
1,00
1,50
2,00
Dĺžka
mm
500
500
500
Balík
Ks
Škatuľa
kg
1
1
1
Kód
106700034
106700005
106700035
ŠTVORZLOŽKOVÉ HOLÉ TYČKY ZO STRIEBRA
Holé tyčky pre nehrdzavejúce ocele, meď a ich
zliatiny, liatinu a tvrdé kovy. Kapilárne spájkovanie pri nízkej spájkovacej teplote. Vhodné pre
rýchle spracovanie v sérii a s vysokou presnosťou. Po zvarení sa nevyžaduje opracovanie.
Klasifikácia
- DIN 8513:1969 L-ag40cd
- EN 1044:2003 Ag 304
Analýza
Ag: 40
Cu: 19
Zn: 21
Cd: 20
Charakteristiky
Bod tavenia
595 solidus
630 liquidus
TS AG 45
Ø
mm
1,00
1,50
2,00
Dĺžka
mm
500
500
500
Balík
Ks
Škatuľa
kg
1
1
1
Kód
106700036
106700008
106700009
ŠTVORZLOŽKOVÉ HOLÉ TYČKY ZO STRIEBRA
Holé tyčky pre nehrdzavejúce ocele, meď a
ich zliatiny, pre liatinu a tvrdé kovy. Kapilárne
spájkovanie pri nižšej teplote spájkovania.
Vhodné pre rýchlu prácu v sérii a pri vysokej
presnosti. Po spájkovaní sa nevyžaduje opracovanie.
Klasifikácia
- DIN 8513:1969 L-ag45cd
- EN 1044:2003 Ag 302
420
Balík
Ks
- EN 1044:2003 Ag 309
TS AG 30
5
Dĺžka
mm
500
500
500
ŠTVORZLOŽKOVÉ HOLÉ TYČKY ZO STRIEBRA
Holé tyčky so strieborným základom na spájkovenie na medi, mosadzi, bronze, oceli, tvrdých
kovov (Widia), dokonalé spojenie s veľkou bezpečnosťou, bezchybné ukončenie, hladné, bezchybné, pravidelné a nepriepustné spoje. Vhodná
pre potrubia, porfily, nádrže, radiátory, ohrievače.
Klasifikácia
- DIN 8513:1969
Ø
mm
1,00
1,50
2,00
SKUPINA ARROWELD
Analýza
Ag: 45
Cu: 15
Zn: 16
Cd: 24
Charakteristiky
Bod tavenia
610 solidus
620 liquidus
Ø
mm
1,00
1,50
2,00
3,00
Dĺžka
mm
500
500
500
500
Balík
Ks
Škatuľa
kg
1
1
1
1
Kód
106700163
106700164
106700165
106700166
OBALOVANÉ STRIEBORNÉ PÁJKY
TS AG 13R
ŠTVORZLOŽKOVÉ OBALOVANÉ TYČKY ZO STRIEBRA
Tyčky s povlakom so strieborným základom na
spájkovanie na medi, mosadzi, bronze, oceli,
vhodné na vyplnenie spojov inštalatérskych
prác a širokých spojov. Vysoká rýchlosť spájkovania, nevyžaduje sa finálne opracovanie.
Klasifikácia
- DIN 8513:1969
Analýza
Ag: 15
Cu: 42
Zn: 31
Cd: 12
Charakteristiky
Bod tavenia
700 solidus
780 liquidus
- EN 1044:2003
TS AG 20R
Dĺžka
mm
500
500
500
Balík
Ks
Škatuľa
kg
1
1
1
Kód
106700040
106700049
106700042
ŠTVORZLOŽKOVÉ OBALOVANÉ TYČKY ZO STRIEBRA
Tyčky s povlakom so strieborným základom na
spájkovanie na medi, mosadzi, bronze, oceli,
tvrdých kovoch (Widia), dokonalé spájanie,
veľká bezpečnosť, bezchybné vyhotovenie,
hladké, pravidelné, nepriepustné švy. Vhodná
pre rúrky, profily, nádrže, radiátory, ohrievače.
Klasifikácia
- DIN 8513:1969
Ø
mm
1,00
1,50
2,00
Analýza
Ag: 20
Cu: 40
Zn: 25
Cd: 15
Charakteristiky
Bod tavenia
620 solidus
733 liquidus
Ø
mm
1,00
1,50
2,00
Dĺžka
mm
500
500
500
Balík
Ks
Škatuľa
kg
1
1
1
Kód
106700043
106700044
106700001
- EN 1044:2003 Ag 309
TS AG 30R
Tyčky s povlakom s vysokým obsahom striebra
vhodné pre všetky neželezné kovy. Elektrické
kontakty, platničky, tvrdé nástroje, spoje a pod.
Vybavená dobrou tekutosťou umožňuje dosiahnuť ľubovoľný druh spojenia, nevyžaduje sa
finálne opracovanie.
ŠTVORZLOŽKOVÉ OBALOVANÉ TYČKY ZO STRIEBRA
Analýza
Ag: 30
Cu: 28
Zn: 21
Cd: 21
Charakteristiky
Bod tavenia
600 solidus
690 liquidus
Klasifikácia
- DIN 8513:1969 L-ag30cd
- EN 1044:2003 Ag 306
TS AG 34R
Tyčky s povlakom s vysokým obsahom
striebra ako predchádzajúca AG 30, ale tekutejšia odolnejšia voči korozívnym činidlám
ako napríklad morská voda
Klasifikácia
- DIN 8513:1969 L-ag34cd
- EN 1044:2003 Ag 305
Analýza
Ag: 34
Cu: 25
Zn: 20
Cd: 21
Charakteristiky
Bod tavenia
610 solidus
670 liquidus
Klasifikácia
- DIN 8513:1969 L-ag45cd
- EN 1044:2003 Ag 302
Škatuľa
kg
1
1
1
Kód
106700045
106700003
106700004
Ø
mm
1,00
1,50
2,00
Dĺžka
mm
500
500
500
Balík
Ks
Škatuľa
kg
1
1
1
Kód
106700046
106700006
106700007
ŠTVORZLOŽKOVÉ OBALOVANÉ TYČKY ZO STRIEBRA
Analýza
Ag: 40
Cu: 19
Zn: 21
Cd: 20
Charakteristiky
Bod tavenia
595 solidus
630 liquidus
TS AG 45R
Tyčky pre nehrdzavejúce ocele, meď a ich
zliatiny, pre liatinu a tvrdé kovy. Kapilárne
spájkovanie pri nízkej teplote spájkovania.
Vhodná pre prácu v rýchlych sériách a pri
vysokej presnosti. Nevyžaduje sa finálne
opracovanie.
Balík
Ks
Ø
mm
1,00
1,50
2,00
Dĺžka
mm
500
500
500
Balík
Ks
Škatuľa
kg
1
1
1
Kód
106700011
ŠTVORZLOŽKOVÉ OBALOVANÉ TYČKY ZO STRIEBRA
Analýza
Ag: 45
Cu: 15
Zn: 16
Cd: 24
Charakteristiky
Bod tavenia
610 solidus
620 liquidus
Ø
mm
1,00
1,50
2,00
3,00
Dĺžka
mm
500
500
500
500
Balík
Ks
Škatuľa
kg
1
1
1
1
Kód
106700167
106700168
106700169
106700170
421
SPOTREBNÝ MATERIÁL
Klasifikácia
- DIN 8513:1969 L-ag40cd
- EN 1044:2003 Ag 304
Dĺžka
mm
500
500
500
ŠTVORZLOŽKOVÉ OBALOVANÉ TYČKY ZO STRIEBRA
TS AG 40R
Tyčky s povlakom pre nehrdzavejúce ocele, meď
a ich zliatiny, liatinu a tvrdé kovy. Kapilárne spájkovanie pri nízkej teplote spájkovania. Vhodná
pre prácu v rýchlych sériách a pri vysokej presnosti. Nevyžaduje sa finálne opracovanie.
Ø
mm
1,00
1,50
2,00
5
PÁJKY BEZ KADMIA HOLÉ - EKOLOGICKÉ
AG 25 SC
PÁJKY BEZ KADMIA HOLÉ
Používané v potravinárskom, elektronickom
priemysle, za studena, v termohydraulike.
Nahrádzajú štvorzložkové zliatiny. Špeciálne
určené pre nehrdzavejúce ocele.
Klasifikácia
- DIN 8513:1639 L-ag25Sn
- EN 1044:2003 Ag 108
Analýza
Ag: 25
Cu: 40
Zn: 33
Cd: Sn2
Charakteristiky
Bod tavenia
690 solidus
810 liquidus
Ø
mm
1,00
1,50
2,00
3,00
Dĺžka
mm
AG 30 SC
Klasifikácia
- DIN 8513:1639 L-ag30Sn
- EN 1044:2003 Ag 107
Analýza
Ag: 30
Cu: 36
Zn: 32
Cd: Sn2
Charakteristiky
Bod tavenia
650 solidus
750 liquidus
Ø
mm
1,00
1,50
2,00
3,00
Dĺžka
mm
AG 34 SC
Klasifikácia
- DIN 8513:1639 L-ag34Sn
- EN 1044:2003 Ag 106
Analýza
Ag: 34
Cu: 36
Zn: 27
Cd: Sn3
Charakteristiky
Bod tavenia
630 solidus
730 liquidus
Ø
mm
1,00
1,50
2,00
3,00
Dĺžka
mm
AG 40 SC
Balík
Ks
Škatuľa
kg
1
1
1
1
Kód
106700088
106700089
106700014
106700097
Balík
Ks
Škatuľa
kg
1
1
1
1
Kód
106700102
106700103
106700104
106700090
PÁJKY BEZ KADMIA HOLÉ
Používané v potravinárskom, elektronickom
priemysle, za studena, v termohydraulike.
Nahrádzajú štvorzložkové zliatiny. Špeciálne
určené pre nehrdzavejúce ocele.
Klasifikácia
- DIN 8513:1639 L-ag40Sn
- EN 1044:2003 Ag 105
Analýza
Ag: 40
Cu: 30
Zn: 28
Cd: Sn2
Charakteristiky
Bod tavenia
650 solidus
710 liquidus
Ø
mm
1,00
1,50
2,00
3,00
Dĺžka
mm
AG 56 SC
SPOTREBNÝ MATERIÁL
Kód
106700094
106700095
106700096
106700947
PÁJKY BEZ KADMIA HOLÉ
Používané v potravinárskom, elektronickom
priemysle, za studena, v termohydraulike.
Nahrádzajú štvorzložkové zliatiny. Špeciálne
určené pre nehrdzavejúce ocele.
Balík
Ks
Škatuľa
kg
1
1
1
1
Kód
106700071
106700072
106700073
106700110
PÁJKY BEZ KADMIA HOLÉ
Používané v potravinárskom, elektronickom
priemysle, za studena, v termohydraulike.
Nahrádzajú štvorzložkové zliatiny. Špeciálne
určené pre nehrdzavejúce ocele.
Klasifikácia
- DIN 8513:1639 L-ag56Sn
- EN 1044:2003 Ag 102
Analýza
Ag: 56
Cu: 20
Zn: 28
Cd: Sn5
Charakteristiky
Bod tavenia
630 solidus
660 liquidus
Ø
mm
1,00
1,50
2,00
3,00
Dĺžka
mm
AG 72 SC
Balík
Ks
Škatuľa
kg
1
1
1
1
Kód
106700130
106700131
106700132
106700133
PÁJKY BEZ KADMIA HOLÉ
Na spájkovanie v inertnej atmosfére alebo vo
vákuu.
Klasifikácia
- DIN 8513:1639 L-ag72
- EN 1044:2003 Ag 401
422
Škatuľa
kg
1
1
1
1
PÁJKY BEZ KADMIA HOLÉ
Používané v potravinárskom, elektronickom
priemysle, za studena, v termohydraulike.
Nahrádzajú štvorzložkové zliatiny. Špeciálne
určené pre nehrdzavejúce ocele.
5
Balík
Ks
SKUPINA ARROWELD
Analýza
Ag: 72
Cu: 28
Charakteristiky
Bod tavenia
780 solidus
780 liquidus
Ø
mm
1,00
1,50
2,00
3,00
Dĺžka
mm
Balík
Ks
Škatuľa
kg
1
1
1
1
Kód
106700153
106700154
106700155
106700156
PÁJKY BEZ KADMIA OBALOVANÉ - EKOLOGICKÉ
AG 25R SC
Používané v potravinárskom, elektronickom
priemysle, za studena, v termohydraulike.
Nahrádzajú štvorzložkové zliatiny. Špeciálne
určené pre nehrdzavejúce ocele.
Klasifikácia
- DIN 8513:1639 L-Ag25Sn
- EN 1044:2003 Ag 108
PÁJKY BEZ KADMIA OBALOVANÉ
Analýza
Ag: 25
Cu: 40
Zn: 33
Altri: Sn2
Charakteristiky
Bod tavenia
690 solidus
810 liquidus
Ø
mm
1,00
1,50
2,00
3,00
Dĺžka
mm
AG 30R SC
Používané v potravinárskom, elektronickom
priemysle, za studena, v termohydraulike.
Nahrádzajú štvorzložkové zliatiny. Špeciálne
určené pre nehrdzavejúce ocele.
Klasifikácia
- DIN 8513:1639 L-Ag30Sn
- EN 1044:2003 Ag 107
Klasifikácia
- DIN 8513:1639 L-ag34Sn
- EN 1044:2003 Ag 106
Analýza
Ag: 30
Cu: 36
Zn: 32
Altri: Sn2
Charakteristiky
Bod tavenia
650 solidus
750 liquidus
Ø
mm
1,00
1,50
2,00
3,00
Dĺžka
mm
Klasifikácia
- DIN 8513:1639 L-Ag40Sn
- EN 1044:2003 Ag 105
Analýza
Ag: 34
Cu: 36
Zn: 27
Altri: Sn3
Charakteristiky
Bod tavenia
630 solidus
730 liquidus
Ø
mm
1,00
1,50
2,00
3,00
Dĺžka
mm
Analýza
Ag: 40
Cu: 30
Zn: 28
Altri: Sn2
Charakteristiky
Bod tavenia
650 solidus
710 liquidus
Ø
mm
1,00
1,50
2,00
3,00
Dĺžka
mm
Klasifikácia
- DIN 8513:1639 L-ag72
- EN 1044:2003 Ag 401
Kód
106700091
106700060
106700092
106700093
Balík
Ks
Škatuľa
kg
1
1
1
1
Kód
106700106
106700107
106700108
106700109
Balík
Ks
Škatuľa
kg
1
1
1
1
Kód
106700111
106700112
106700065
106700113
PÁJKY BEZ KADMIA OBALOVANÉ
Analýza
Ag: 56
Cu: 20
Zn: 19
Altri: Sn5
Charakteristiky
Bod tavenia
630 solidus
660 liquidus
Ø
mm
1,00
1,50
2,00
3,00
Dĺžka
mm
AG 72R SC
Na spájkovanie v inertnej atmosfére alebo vo
vákuu.
Škatuľa
kg
1
1
1
1
Balík
Ks
Škatuľa
kg
1
1
1
1
Kód
106700134
106700135
106700058
106700136
PÁJKY BEZ KADMIA OBALOVANÉ
Analýza
Ag: 72
Cu: 28
Charakteristiky
Bod tavenia
780 solidus
780 liquidus
Ø
mm
1,00
1,50
2,00
3,00
Dĺžka
mm
Balík
Ks
Škatuľa
kg
1
1
1
1
Kód
106700157
106700158
106700159
106700160
423
SPOTREBNÝ MATERIÁL
Klasifikácia
- DIN 8513:1639 L-Ag56Sn
- EN 1044:2003 Ag 102
Balík
Ks
PÁJKY BEZ KADMIA OBALOVANÉ
AG 56R SC
Používané v potravinárskom, elektronickom
priemysle, za studena, v termohydraulike.
Nahrádzajú štvorzložkové zliatiny. Špeciálne
určené pre nehrdzavejúce ocele.
Kód
106700098
106700099
106700100
106700101
PÁJKY BEZ KADMIA OBALOVANÉ
AG 40R SC
Používané v potravinárskom, elektronickom
priemysle, za studena, v termohydraulike.
Nahrádzajú štvorzložkové zliatiny. Špeciálne
určené pre nehrdzavejúce ocele.
Škatuľa
kg
1
1
1
1
PÁJKY BEZ KADMIA OBALOVANÉ
AG 34R SC
Používané v potravinárskom, elektronickom
priemysle, za studena, v termohydraulike.
Nahrádzajú štvorzložkové zliatiny. Špeciálne
určené pre nehrdzavejúce ocele.
Balík
Ks
5
TYČKY NA SPÁJKOVANIE MOSADZE LIATINY A ŽELEZNÝCH MAT.
TS FE/N
TYČKY NA SPÁJKOVANIE ŽELEZNÝCH MATERIÁLOV
Pre uhlíkovú oceľ až po 550 N/mm2. Žíhané
ocele vysokej kvality s nízkym osahom kremíka.
Analýza
Charakteristiky
C: 0,08
Si: 0,10
Bod tavenia
Mn: 0,5
Fe: Zvyšok
Klasifikácia
- DIN 8554-41
1528 °C solidus
Ø
mm
2,00
3,00
4,00
TS A07/12
Dĺžka
mm
500
500
500
Klasifikácia
- DIN 1733 94-CN Sn 12
Analýza
Cu: resto
Si: 13%
P: 0,20%
Charakteristiky
Bod tavenia
825 °C solidus
930 °C liquidus
Ø
mm
2,00
3,00
4,00
TS A010
Klasifikácia
- EN 1044:2003 CN 301
Analýza
Cu:
59,0-62,0
Si: 0,1-0,3
Zn: resto
Charakteristiky
Bod tavenia
890 °C solidus
900 °C liquidus
Ø
mm
2,00
3,00
4,00
TS A010R
Dĺžka
mm
500
500
500
Balík
Ks
Škatuľa
kg
5
5
5
Kód
106710019
106710045
106710046
Dĺžka
mm
500
500
500
Balík
Ks
Škatuľa
kg
5
5
5
Kód
106710024
106710025
106710026
TYČKY NA SPÁJKOVANIE MOSADZE
Tyčky na báze meďi a zinku pre spoje medené,
bronzové, bronz ako aj železné kovy, oceľ, nikel
a jeho zliatiny, vhodná pre časti karosérií, strojov, rúriek, kotlov, mosadzných nádob, hál,
dekoratívnych predmetov, atď. (obalované)
Klasifikácia
- EN 1044:2003 CN 301
Analýza
Cu:
59,0-62,0
Si: 0,1-0,3
Zn: resto
Charakteristiky
Bod tavenia
890 °C solidus
900 °C liquidus
Ø
mm
2,00
3,00
4,00
Dĺžka
mm
500
500
500
TS A012
Balík
Ks
Škatuľa
kg
5
5
5
Kód
106710027
106710028
106710029
TYČKY NA SPÁJKOVANIE LIATINY
Tyčky s vysokým obsahom niklu pre vysokú
oddolnosť pri spojoch veľkej škály kovov: zliatina-brondz, zliatina -oceľ, oceľ- brondz.
Zvlášť určená pri výrobe kovového nábytku.
SPOTREBNÝ MATERIÁL
Kód
106710021
106710022
106710023
TYČKY NA SPÁJKOVANIE MOSADZE
Tyčky na báze meďi a zinku pre spoje medené,
bronzové, bronz ako aj železné kovy, oceľ,vhodná pre časti karosérií, strojov, rúriek, kotlov,
mosadzných nádob, hál, dekoratívnych predmetov, atď.
Klasifikácia
- EN 1044:2003 CU 305
Analýza
Charakteristiky
Cu:
45,0-50,0
Bod tavenia
Si: 0,1-0,3
Ni: 8,0-11,0
Zn: resto
890 °C solidus
890 °C liquidus
Ø
mm
2,00
3,00
4,00
Dĺžka
mm
500
500
500
TS A012R
Balík
Ks
Škatuľa
kg
5
5
5
Kód
106710015
106710030
106710040
TYČKY NA SPÁJKOVANIE LIATINY
Tyčky s vysokým obsahom niklu pre vysokú
oddolnosť pri spojoch veľkej škály kovov: zliatina-brondz, zliatina -oceľ, oceľ- brondz.
Zvlášť určená pri výrobe kovového nábytku.
Klasifikácia
- EN 1044:2003 CU 305
424
Škatuľa
kg
10
10
10
TYČKY NA SPÁJKOVANIE MOSADZE
Odporúčané pre zváranie na odliatkoch z bronzu,
mosadze, na opravu chýb taviarne, lopatky turbín,
rotory čerpadla. Špeciálna zliatina na zváranie
mosadze v Tig alebo horákom rovnakej farby.
5
Balík
Ks
SKUPINA ARROWELD
Analýza
Charakteristiky
Cu:
45,0-50,0
Bod tavenia
Si: 0,1-0,3
Ni: 8,0-11,0
Zn: resto
890 °C solidus
890 °C liquidus
Ø
mm
2,00
3,00
4,00
Dĺžka
mm
500
500
500
Balík
Ks
Škatuľa
kg
5
5
5
Kód
106710041
106710042
106710040
TYČKY NA SPÁJKOVANIE S FOSFOROM
TS A011
Tyčky meď fosfor neobalované pre spoje meďi,
mosadze, bronzu, meďené trubky na vodu,
stlačený vzduch, chladiace zariadenia.
Fosfor 6 %.
Klasifikácia
- DIN 8513:1969 CUP6
- EN 1044:2003 CP203
TYČKY NA SPÁJKOVANIE S FOSFOROM
Analýza
Cu: 94
P: 6
Charakteristiky
Bod tavenia
710 °C solidus
880 °C liquidus
Ø
mm
1,50
2,00
3,00
TS A013
Tyčky s obsahom medi a fosforu, holé, na spájanie medi, mosadze, bronzu, medených potrubí pre vodu, stlačený vzduch, chladiace zariadenia. Fosfor 7 %.
Klasifikácia
- DIN 8513:1969 L-CUP7
- EN 1044:2003 CP202
Klasifikácia
- DIN 8513:1969 L-Ag2P
- EN 1044:2003 CP105
Analýza
Cu: 92,5
P: 7,5
Charakteristiky
Bod tavenia
705 °C solidus
800 °C liquidus
Ø
mm
1,50
2,00
3,00
Klasifikácia
- DIN 8513:1969 L-Ag5P
- EN 1044:2003 CP-104
Škatuľa
kg
1
1
1
Kód
106710048
106710049
106710050
Dĺžka
mm
500
500
500
Balík
Ks
Škatuľa
kg
1
1
1
Kód
106710051
106710052
106710053
TYČKY NA SPÁJKOVANIE S FOSFOROM
Analýza
Ag: 2
Cu: 91,5
P: 6,5
Charakteristiky
Bod tavenia
645 °C solidus
740 °C liquidus
Ø
mm
1,50
2,00
3,00
TS AG 5P
Tyčka s medeným základom s prídavkom 5%
striebra a fosforu, mimoriadne vhodná pre
tenké kusy. Dobrá odolnosť voči trhlinám a
predĺženiu. Značná pracovná rýchlosť.
Balík
Ks
TYČKY NA SPÁJKOVANIE S FOSFOROM
TS AG 2P
Tyčka s medeným základom s prídavkom 2%
striebra a fosforu, mimoriadne vhodná pre
tenké kusy. Dobrá odolnosť voči trhlinám a
predĺženiu. Značná pracovná rýchlosť.
Dĺžka
mm
500
500
500
Dĺžka
mm
500
500
500
Balík
Ks
Škatuľa
kg
1
1
1
Kód
106710054
106710055
106710056
TYČKY NA SPÁJKOVANIE S FOSFOROM
Analýza
Ag: 5
Cu: 89
P: 6
Charakteristiky
Bod tavenia
645 °C solidus
730 °C liquidus
Ø
mm
1,50
2,00
3,00
Dĺžka
mm
500
500
500
Balík
Ks
Škatuľa
kg
1
1
1
Kód
106710057
106710058
106710059
SPOTREBNÝ MATERIÁL
5
TYČINKY
425
DRÔTY A TYČKY NA MÄKKÉ SPÁJKOVANIE
TS SNAG 3,5
DRÔT NA MÄKKÉ SPÁJKOVANIE
Zliatina s cínovým základom s percentuálnym
obsahom striebra bez olova, kadmia, zinku a
antimónu. Mimoriadne vhodná pre potravinársky priemysel a zdravotníctvo.
Klasifikácia
- EN 29453:2003 S-Sn97 Ag 3
Analýza
Ag: 3
Sn: 97
Charakteristiky
Bod tavenia
Špecifikácie:
221 solidus
225 liquidus
EN 29453:2003
S-Sn97 Ag 4
Ø
mm
2,00
2,00
3,00
3,00
Dĺžka
mm
TS SNAG 5
Cievka
g
250
500
250
500
Kód
106710063
106710064
106710065
106710066
DRÔT NA MÄKKÉ SPÁJKOVANIE
Zliatina s cínovým základom s percentuálnym
obsahom striebra bez olova, kadmia, zinku a
antimónu. Mimoriadne vhodná pre potravinársky priemysel a zdravotníctvo.
Klasifikácia
- EN 29453:2003 S-Sn955 Ag4.5
Analýza
Ag: 5
Sn: 95
Charakteristiky
Bod tavenia
Špecifikácie:
221 solidus
225 liquidus
EN 29453:2003
S-Sn95 Sb5
Ø
mm
2,00
2,00
3,00
3,00
Dĺžka
mm
ALL 709 CU
Balík
Ks
Cievka
g
250
500
250
500
Kód
106710067
106710068
106710069
106710070
DRÔT NA MÄKKÉ SPÁJKOVANIE
Zliatina s cínovým základom s percentuálnym
obsahom striebra bez olova, kadmia, zinku a
antimónu. Mimoriadne vhodná pre potravinársky priemysel a zdravotníctvo.
Klasifikácia
- EN 29453:2003 S-Sn99 CU1
Analýza
Sn: 99,00
Cu: 1,00
Charakteristiky
Bod tavenia
220 solidus
235 liquidus
Ø
mm
1,50
2,00
3,00
Dĺžka
mm
500
500
500
ALL 703 CU
Balík
Ks
Škatuľa
kg
1
1
1
Kód
DRÔT NA MÄKKÉ SPÁJKOVANIE
Zliatina s cínovým základom s percentuálnym
obsahom striebra bez olova, kadmia, zinku a
antimónu. Mimoriadne vhodná pre potravinársky priemysel a zdravotníctvo.
SPOTREBNÝ MATERIÁL
Klasifikácia
- EN 29453:2003 S-Sn97 CU3
5
426
Balík
Ks
SKUPINA ARROWELD
Analýza
Sn: 97,00
Cu: 3,00
Charakteristiky
Bod tavenia
230 solidus
250 liquidus
Ø
mm
1,50
2,00
3,00
Dĺžka
mm
500
500
500
Balík
Ks
Škatuľa
kg
1
1
1
Kód
TAVIDLÁ
TS FLUX AG
TAVIDLO
Prášok, k dispozícii aj ako pasta. Určená na
spájkovanie strieborných zliatin.
Klasifikácia
- EN 1045:2001 FH 10
Analýza
Charakteristiky
Interval:
Tekutosť:
Aktivita:
Životnosť:
-
530-850
veľmi dobrá
veľmi dobrá
stredná
Ø
mm
Dĺžka
mm
Balík
Ks
Škatuľa
g
250
500
1000
TS FLUX OT
Kód
106670030
106670031
106670032
TAVIDLO
Prášok, k dispozícii aj ako pasta. Určená na
spájkovanie medi a jej zliatin
Klasifikácia
- EN 1045:2001 FH 10-20
Analýza
Charakteristiky
Interval:
Tekutosť:
Aktivita:
Životnosť:
-
750-1000
dobrá
dobrá
dlhá
Ø
mm
Dĺžka
mm
Balík
Ks
Škatuľa
g
500
1000
TS SN INOX GEL
TAVIDLO
Pre zliatiny z cínu, cínu a striebra použiteľné aj
s dávkovačom. Balenie 120 g so štetcom
Klasifikácia
- EN 1045:2001 OF 506 TYPE 1 FORM 1
Analýza
Charakteristiky
Interval:
Tekutosť:
Aktivita:
Životnosť:
-
180-350
dobrá
vysoká
stredná
Ø
Dĺžka
Balík
Škatuľa
mm
mm
Ks
g
Kód
1000
106670035
TS SN INOX LIQUIDO
TAVIDLO
Pre zliatiny z cínu, cínu a striebra použiteľné
aj s dávkovačom. Kvapalné.
Klasifikácia
- EN 1045:2001 OF 406 TYPE 1 FORM 1
Kód
106670033
106670034
Analýza
Charakteristiky
Interval:
Tekutosť:
Aktivita:
Životnosť:
-
180-350
dobrá
vysoká
stredná
Ø
Dĺžka
Balík
Škatuľa
mm
mm
Ks
g
Kód
1000
106670028
SÚPRAVA - TERMOHYDRAULICKÝ STOJAN
Kód 110000580
Kód
104000120
104000122
104000124
106710063
106710064
104000134
106670030
106670035
104000127
104000129
104000131
104000133
104000138
104000142
Opis
tyčinky TS A011
tyčinky TS AG 05 P
tyčinky TS AG 5 P
Drôt TS SNAG 3,5
Drôt TS SNAG 3,5
Odkysličovadlo TS FLUX AG
Odkysličovadlo TS FLUX AG
Odkysličovadlo TS SN GEL
tyčinky AG 30
tyčinky AG 30R
tyčinky AG 40
tyčinky AG 40R
tyčinky AG 40R S.CD.
tyčinky AG 56R S.CD.
gr. 500
gr. 500
gr. 250
gr 250
gr 500
gr. 100
gr. 250
gr. 100
gr. 100
gr. 100
gr. 100
gr. 100
gr. 100
gr. 100
d.2,0
d.2,0
d.2,0
d.2,0
d.2,0
d.1,5
d.1,5
d.1,5
d.1,5
d.1,5
d.1,5
d.1,5
SPOTREBNÝ MATERIÁL
SÚPRAVA obsahuje balenia rôznych druhov zliatin.
Výstavný stojan sa jednoducho premiestňuje, pretože je vybavený kolieskami,
dodáva sa s brožúrkami s technickými informáciami o výrobkoch, s radami pri
používaní a správnych postupoch pri spájkovaní.
Množstvo
3 Bal.
3 Bal.
3 Bal.
4 Bal.
4 Bal.
4 Bal.
3 fard.
5 Bal.
3 Bal.
3 Bal.
3 Bal.
3 Bal.
3 Bal.
3 Bal.
5
427
Download

SPOTREBNÝ MATERIÁL