ZVÁRANIE KYSLÍKOACETYLÉNOVÝM PLAMEŇOM
HADICE NA REZANIE KOVOV KYSLÍKOM
REDUKČNÉ VENTILY TLAKU A POISTKY
RUKOVÄTE A REZACIE TRYSKY
REZACIE HORÁKY
REZACIE TRYSKY
HROTY NA REZACIE TRYSKY
MINI SÉRIA: ROZLIČNÉ
HROTY A REZACIE TRYSKY
PRÍDAVNÉ ZARIADENIA
SÚPRAVY NA REZANIE KOVOV KYSLÍKOM
HORÁK - SPOJE A HROTY KOIKE
380
381
386
387
388
389
390
391
394
395
379
HADICE NA REZANIE KOVOV KYSLÍKOM
HADICA NA REZANIE KOVOV JEDNODIELNA A DVOJDIELNA
ZVÁRANIE KYSLÍKOM
CHARAKTERISTIKY
Hadica zo syntetickej gumy s vysokou zápalnou teplotou, vystuženie zo syntetického textilného vlákna, pokrytie zo syntetickej gumy s vynikajúcou odolnosťou voči ozónu a poveternostným vplyvom.
Farba jednodielnej hadice, červeno-modrá, povrch hladký alebo zvlnený.
Farba dvojdielnej hadice, červená a modrá, povrch hladký alebo zvlnený.
Prevádzková teplota: Od - 25°C do + 80°C, bezpečnostný faktor 3 : 1
4
DVOJDIELNA HADICA
Farba
Prevádzkový tlak
6 x 13 mm Červená a modrá
21 bar
8 x 15 mm Červená a modrá
21 bar
Inch
1/4"x1/4"
5/16"x5/16"
Dĺžka
100 m/roll
100 m/roll
Kód
107080573
107080574
JEDNODIELNA KYSLÍKOVÁ HADICA
Farba
Prevádzkový tlak
6 x 13 mm
Modrá
21 bar
8 x 15 mm
Modrá
21 bar
Inch
1/4"x1/4"
5/16"x5/16"
Dĺžka
100 m/roll
100 m/roll
Kód
107080576
107080577
JEDNODIELNA ACETYLÉNOVÁ HADICA
Farba
Prevádzkový tlak
6 x 13 mm
Červená
21 bar
8 x 15 mm
Červená
21 bar
Inch
1/4"x1/4"
5/16"x5/16"
Dĺžka
100 m/roll
100 m/roll
Kód
107080571
107080572
AUTOMATICKÝ NAVÍJAČ HADÍC
Navíjače hadíc, s automatickým pružinovým spätným chodom, série OSV, boli vyvinuté so
zámerom opätovne navíjať dvojdielnu hadicu kyslík/acetylén a kyslík/propán.
Konštrukcia z oceľového plechu, kovaného v zápustke a s náterom epoxidovým práškom,
zaručuje robustnosť a trvanlivosť.
Prístroje hadicu navíjajú automaticky a dávajú možnosť zastaviť ju pri požadovanej dĺžke.
Dvojdielna gumená hadica a dodané spojovacie trubky sú v zhode s normou „EN 559".
Na požiadanie sa môže dodať otočný stojan, ktorý umožní orientáciu podľa druhu použitia
hadice.
MAX. TLAK
20 bar/280 PSI
380
SKUPINA ARROWELD
PRÍVOD
PLYNU
8-10
Ø HADICA
mm
8x15
DĹŽKA
HADICE m
15
Kód
107070908
REDUKČNÉ VENTILY TLAKU
Redukčné ventily tlaku sú úplne skonštruované z mosadze OT58 a sú v súlade s normou EN ISO2503.
Vhodné pre stlačené plyny do 230 bar - Dodávané s vypúšťacím pretlakovým ventilom - Vybavené tlakomermi v súlade s normou EN
562 so škálou v bar/PSI.
Acetylén
KYSLÍK
PROPÁN
ZVÁRANIE KYSLÍKOM
DUSÍK
VODÍK
4
TYP PLYNU
MAX. TLAK
E kg/cm2
MAX.TLAK
U kg/cm2
MANOMETRO
AP Kg/cm2
TLAKOMER
AP kg/cm2
PRIETOK
m3/h
ZÁVITOVÝ
SPOJ
Kód
KYSLÍK
200
8
315
16
7
21,8X14/1”F
107070450
ACETYLÉN
(5/8” ĽAVÝ)
15
1,5
40
2,5
5
5/8” Sx
107070542
ACETYLÉN
NA SVORKU
15
1,5
40
2,5
5
svorka
107070451
PROPÁN
-
1,5
-
4
-
20X14/1”Fvľavo
107070464
VODÍK
200
1,5
315
2,5
5
20X14/1”Fvľavo
107070029
DUSÍK
200
8
315
16
7
21,8X14/1”M
107070014
381
REDUKČNÉ VENTILY TLAKU
Redukčné ventily tlaku sú úplne skonštruované z mosadze OT58 a sú v súlade s normou EN ISO2503.
Vhodné pre stlačené plyny do 230 bar - Dodávané s vypúšťacím pretlakovým ventilom - Vybavené tlakomermi v súlade s normou EN
562 so škálou v bar/PSI - Argón a CO2 vhodné pre zváračky MIG - MAG - TIG
CO ARGÓN
CO ARGÓN
2
2
MIKRO CO
ZVÁRANIE KYSLÍKOM
2
ARGÓN/MIX
ARGÓN/MIX
4
382
TYP PLYNU
MAX. TLAK
E kg/cm2
MAX.TLAK
U kg/cm2
TLAKOMER
AP kg/cm2
TLAKOMER
BP It/min
PRIETOK
m3/h
ZÁVITOVÝ
SPOJ
Kód
CO2 - ARGÓN
(s prietokomerom)
60
3
315
32
2
21,8x14/1”F
107070446
CO2 - ARGÓN
(s 2 tlakomermi)
60
3
315
32
2
21,8x14/1”F
107070445
ARGÓN/MIX
(s prietokomerom)
200
5
315
32
7
24,5x14/1”M
107070839
ARGÓN/MIX
(s 2 tlakomermi)
200
5
315
32
7
24,5x14/1”M
107070840
MIKRO CO2
(s 2 tlakomermi)
60
3
315
32
2
21,8x14/1”F
107070464
MIKRO ARGÓN2
(s 2 tlakomermi)
200
5
315
32
7
24,5x14/1”M
107070029
SKUPINA ARROWELD
REDUKČNÉ VENTILY TLAKU
REDUKČNÉ VENTILY TLAKU NA VEĽKÉ PRIETOKY DÔLEŽITÉ: vo fáze objednávky označte typ použitého plynu.
Úplne skonštruované z mosadze OT58 - vhodné pre stlačené plyny do 200 bar - dodávané s vypúšťacím pretlakovým ventilom - Vo výstupe
umožňujú nadobudnúť zvýšené hodnoty dodávaného množstva - využívajú sa v tlakových staniciach a na zväzkoch tlakových fliaš.
REDUKČNÉ VENTILY TLAKU
NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE PRI STREDNOM TLAKU
Indikované plyny: kyslík - vzduch - dusík - CO2 - ARGÓN
MAX. TLAK
E kg/cm3
200
200
200
MAX. TLAK
U kg/cm3
20 bar
40 bar
60 bar
PRIETOK
MAX m3/h
75
100
120
Kód
Mení sa na základe typu plynu
Mení sa na základe typu plynu
Mení sa na základe typu plynu
ZVÁRANIE KYSLÍKOM
REDUKČNÉ VENTILY TLAKU
NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE PRI VYSOKOM TLAKU
Indikované plyny: kyslík - vzduch - dusík - CO2 - ARGÓN
MAX. TLAK
E kg/cm3
200
MAX. TLAK
U kg/cm3
125 bar
PRIETOK
MAX m3/h
250
Kód
Mení sa na základe typu plynu
4
REDUKČNÉ VENTILY TLAKU PRE TLAKOVÉ STANICE,
VEĽKÉ PRIETOKY A BATÉRIE TLAKOVÝCH FLIAŠ
Indikované plyny: kyslík - acetylén - vzduch- dusík - CO2 - ARGÓN
MAX. TLAK
E kg/cm3
200
MAX. TLAK
U kg/cm3
16 bar
PRIETOK
MAX m3/h
200
Kód
Mení sa na základe typu plynu
383
REDUKČNÉ VENTILY TLAKU
ARMIX S 2-mi TLAKOMERMI
Konštrukcia zodpovedá norme PR EN 13918
Pripojenie vstupu vo funkcii plynu použitého podľa tabuľky UNI uvedenej nižšie
Teleso z kovanej mosadze opracované voči oxidácii
Ventil s puzdrom vybaveným uzáverom a filtrom
Membrána z neoprénovej gumy
Odvádzanie pretlaku voči pretrhnuteľnej membráne (zaťaženie pri pretrhnutí 42 bar)
Vysokotlakový tlakomer a prietokomer
•63 mm s kovovými telesami a zariadením proti výbuchu
Veko a puzdrá tlakomerov smaltovaných na čierno proti škrabancom
Výstup tvarovky s kalibrovaným otvorom, maticou a gumeným držiakom na hadicu Ø6/8 mm.
Kód 107270026
REDUKČNÝ VENTIL ARMIX 2 S MANOMETRAMI
Plyn
Ar / MIX
Vstup
UNI 4412
Výstup
G 3/8" M Dx
Prietok l/min
4 ÷ 32
Tlak v bar
220
Škála prietokomera
l/min
OUT 0 / 32
Škála tlakomera
bar
IN 0 / 315
ZVÁRANIE KYSLÍKOM
REDUKČNÝ VENTIL ARMIX S PRIETOKOMEROM
4
Konštrukcia zodpovedá norme PR EN 13918
Pripojenie vstupu vo funkcii plynu použitého podľa tabuľky UNI uvedenej nižšie
Teleso z kovanej mosadze opracované voči oxidácii
Ventil s puzdrom vybaveným uzáverom a filtrom
Membrána z neoprénovej gumy
Vypúšťací pretlakový ventil „IRV" na stlačené plyny umiestnený vo vnútri redukčného ventilu
Vysokotlakový tlakomer Ø63 mm s kovovým telesom a zariadením proti výbuchu
Pevný výstupný tlak 3,5 bar
Prietokomer s priamym čítaním a plavákom s nehrdzavejúcej ocele
Veko a puzdrá tlakomerov smaltovaných na čierno proti škrabancom
Výstup, matica a gumený držiak na hadicu Ø5 mm
CHARAKTERISTIKY A APLIKÁCIE
Pri zváraní TIG - MIG - MAG a ďalších použitiach pre technické plyny,
keď sa požaduje regulácia prietoku.
REDUKČNÝ VENTIL ARMIX S
PRIETOKOMEROM
Plyn
Ar / MIX
Vstup
UNI 4412
Výstup
G 1/4" M Dx
Prietok l/min
3 ÷ 30
Tlak IN
bar
Tlak OUT
bar
Škála tlakomera
bar
220
3,5
IN 0 / 315
PREDHRIEVAČ
REDUKCIE VTOKOV
Predhrievač pre CO2
Napájanie 220 V
Kód 107070211
Kód 107080033
Redukcia vtoku CO2 - ARGÓN
Kód 107080058
Redukcia vtoku KYSLÍK - DUSÍK
384
SKUPINA ARROWELD
Kód 107270027
POISTKY PROTI SPÄTNÉMU ŠĽAHNUTIU
POISTKY
Poistky vykonávajú trojakú ochrannú činnosť:
- Zachytávajú spätné vyšľahnutia plameňa
- Zachytávajú spätné chody plynov
- Odľahčujú pretlaky
Kyslík
Palivový plyn
Ventil 3/8" plyn s 3 funkciami
Ventil 3/8" plyn s 3 funkciami
Kód
107070169
107070168
POISTKY PROTI SPÄTNÉMU ŠĽAHNUTIU NA GUMOVÉ HADICE - HLINÍKOVÉ
Poistky vykonávajú dvojakú ochrannú činnosť:
- Zachytávajú spätné vyšľahnutia plameňa
- Zachytávajú spätné chody plynov
Kyslík
Palivový plyn
Hliníkový ventil s 2 funkciami
Hliníkový ventil s 2 funkciami
Kód
107070506
107070507
ZVÁRANIE KYSLÍKOM
POISTKY PROTI SPÄTNÉMU ŠĽAHNUTIU NA GUMOVÉ HADICE - MOSADZNÉ
Poistky majú jedinú ochrannú činnosť:
- Zachytávajú spätné vyšľahnutia plameňa
Kyslík
Palivový plyn
Mosadzný ventil s 1 funkciou
Mosadzný ventil s 1 funkciou
Kód
107070171
107070170
4
POISTKY PROTI SPÄTNÉMU ŠĽAHNIUTIU NA RUKOVÄTE A REZACIE HORÁKY
Poistky majú dvojitú ochrannú činnosť:
- Zachytávajú spätné vyšľahnutia plameňa
- Zachytávajú spätné chody plynov
Kyslík
Palivový plyn
Ventil 3/8" plyn s 2 funkciami
Ventil 3/8" plyn s 2 funkciami
Kód
107070508
107070509
385
RUKOVÄTE A REZACIE HORÁKY
RUKOVAŤ
Rukoväť z ľahkej zliatiny s odmontovateľnými gumenými
držadlami 3/8 vpravo kyslík a 3/8 vľavo acetylén
Kód 107071348
Rukoväť so zameniteľnými držadlami.
Závit 3/8 vpravo na kyslík a 3/8 vľavo na acetylén.
Hmotnosť 600 g
Kód 107070827
REZACIE HORÁKY SO ZMIEŠAVANÍM V HROTE
ZVÁRANIE KYSLÍKOM
Rezacie trysky s 2 kohútikmi na zmiešavacie - 3 trubky z
nehrdzavejúcej ocele - zmiešavanie sa uskutočňuje v
hrote, pričom sa zaručuje maximálna bezpečnosť, keďže
plyny sú už spolu zmiešané.
MONTUJTE HROTY TYPU IC.
Kód 107070851
Rezacia tryska s pákou - na zmiešavanie - 3 trubky z
nehrdzavejúcej ocele MONTUJTE HROTY TYPU IC.
Kód 107070888
4
REZACIE TRYSKY S NASÁVANÍM
Jednoduché použitie, absolútne spoľahlivé, vynikajúca kvalita rezu. Montujte hroty M1.
Rezacia tryska s nasávaním.
Hmotnosť 700 g - Dĺžka 28 cm
Kód 107070816
Rezacia tryska s horizontálnou hlavou a nasávaním.
Hmotnosť 700 g - Dĺžka 30 cm
Kód 107070884
386
SKUPINA ARROWELD
REZACIE HORÁKY
REZACÍ HORÁK S NASÁVANÍM
Telo zložené z jednej časti, mimoriadne vhodný pre oceľové a drevené konštrukcie a námorné lodenice. Absolútne spoľahlivé, vynikajúca kvalita rezu.
MONTUJTE HROTY M1 Hmotnosť 1200 g - Dĺžka 55 cm
Hmotnosť
1200
1400
1400
Dĺžka
50 cm
70 cm
100 cm
Kód
107070887
107071391
103010131
REZACÍ HORÁK SO ZMIEŠAVANÍM V HROTE
Hmotnosť 1200 g - Dĺžka 50 cm
S hornou pákou - s plochou
rukoväťou - rez s hrúbkami
do 300 mm, 3 trubky z nehrdzavejúcej ocele - ihlové
regulačné ventily.
MONTUJTE HROTY IC.
Kód 103010095
Kód 107070828
S dolnou pákou - valcová
rukoväť - rez s hrúbkami do
300 mm, 3 trubky z nehrdzavejúcej ocele - ihlové
regulačné ventily.
MONTUJTE HROTY IC.
387
ZVÁRANIE KYSLÍKOM
Hmotnosť 1500 g - Dĺžka 50 cm
4
ZVÁRACIE TRYSKY A HORÁKY
ZVÁRACIE TRYSKY A HORÁKY
DÔLEŽITÉ
- 10/11/12 -
- Kľúčom priskrutkujte trysky k rukoväti
- Nastavte tlak kyslíka
- Hroty vždy udržiavajte v čistote
- 8/9 - 7/8 - 5/6 - 3/4 - 1/2 -
- 14 -
107071436
Zvárací horák typu MO s hrotom od 100 l
Obzvlášť praktický vďaka svojej ľahkosti a ovládateľnosti.
Vhodný na zváranie hrúbok od 0,5 do 3,5 mm
ZVÁRANIE KYSLÍKOM
Kód
- 14 -
NAHRIEVACIE TRYSKY A HORÁKY
4
TRYSKA
- 1 - Na nahrievanie s hrotom
na acetylén
Rif.
-1-2-3-4-5-6-7-8-9- 10 - 11 - 12 -
Litre
50
75
100
150
225
350
500
750
1000
1500
2000
2500
Tlak stredná
O2/kg
1.0
1.0
1.0
1.3
1.4
1.5
1.7
2.0
2.2
2.5
2.7
2.9
Hrúbka od Hmotnosť
zvariť mm
g
Kód
0.2 ÷ 0.5
130
107070842
0.5 ÷ 1.0
130
107070843
1.0 ÷ 1.5
130
107070864
1.5 ÷ 2.0
130
107070844
2.0 ÷ 3.0
140
107070845
3.0 ÷ 4.0
200
107070865
4.0 ÷ 5.0
210
107070866
5.0 ÷ 6.0
210
107070846
6.0 ÷ 10
220
107070867
10 ÷ 15
220
107070868
15 ÷ 20
220
107070817
20 ÷ 35
250
107070869
-1-
-3-
-2-
-5-4-
- 2 - Na nahrievanie s hrotom
a propán
Litre
3000
3500
4000
3000
3500
4000
3000
3500
4000
Hrúbka
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Hmotnosť
700 g
700 g
700 g
700 g
700 g
700 g
700 g
700 g
700 g
Kód
107070878
107070879
107070880
107070836
107070837
107070838
107070881
107070882
107070883
TRYSKA
- 3 - Nahrievací horák
vzduch - propán s pákou
s rýchlym otváraním a
horákom
- 4 - Horák
- 5 - Horák
OHÝBATEĽNÉ TRYSKY
Ø mm
25
32
50
60
Kód
107071440
107071441
107071025
107071049
76
25
32
50
60
76
107071226
107071441
107071443
107071444
107071445
107071446
-2-
-1-
TRYSKA
- 1 - Pružná pre trubkárov s rovným hrotom
- 2 - Pružná pre trubkárov so zahnutým hrotom
388
SKUPINA ARROWELD
LITRE
150
225
350
500
150
225
350
500
HRÚBKA mm
1.6
2.2
3.0
5.0
1.6
2.2
3.0
5.0
HMOTNOSŤ g
120
120
120
120
120
120
120
120
Kód
107070870
107070871
107070872
107070873
107070874
107070875
107070876
107070877
HROTY NA TRYSKY
HROTY NA TRYSKY A REZACÍ HORÁK S NASÁVANÍM (M1)
Acetylén
OPIS
Acetylénový
Acetylénový
Acetylénový
Acetylénový
hrot
hrot
hrot
hrot
2
2
2
2
kusy
kusy
kusy
kusy
Hrúbka mm
5/15 AC 0
15/25 AC 1
25/50 AC 2
50/100 AC 3
PROPÁN
Kód
107070902
107070834
107070824
107070825
OPIS
Propánový
Propánový
Propánový
Propánový
hrot
hrot
hrot
hrot
2
2
2
2
kusy
kusy
kusy
kusy
Hrúbka mm
5/15 NX 0
15/25 NX 1
25/50 NX 2
50/100 NX 3
Kód
107070903
107070904
107070905
107070906
HROTY NA TRYSKY A REZACÍ HORÁK SO ZMIEŠAVANÍM V HROTE (IC)
Acetylén
hrot
hrot
hrot
hrot
hrot
hrot
hrot
monoblok
monoblok
monoblok
monoblok
monoblok
monoblok
monoblok
Hrúbka mm
3/10
10/25
25/75
75/125
125/175
175/225
225/300
Kód
107070889
107070890
107070891
107070826
107070892
107070893
107070894
OPIS
Propánový
Propánový
Propánový
Propánový
Propánový
Propánový
Propánový
hrot
hrot
hrot
hrot
hrot
hrot
hrot
2
2
2
2
2
2
2
kusy
kusy
kusy
kusy
kusy
kusy
kusy
Grosime mm
3/10
10/25
25/75
75/125
125/175
175/225
225/300
Kód
107070895
107070896
107070897
107070898
107070899
107070900
107070901
ZVÁRANIE KYSLÍKOM
OPIS
Acetylénový
Acetylénový
Acetylénový
Acetylénový
Acetylénový
Acetylénový
Acetylénový
Propán
4
389
SÉRIA MINI: ROZLIČNÉ HROTY A TRYSKY
Horák MINI obzvlášť vhodný na všetky operácie zvárania a rezania v malej/strednej výrobe oceľových a drevených konštrukcii a karosárňach,
umožňuje zváranie do hrúbky 10 mm a rez do 50 mm.
RUKOVÄŤ MINI
BEZPEČNOSTNÉ VENTILY MINI
Kód 107070154
OPIS
Kyslíkový ventil 1/4" plyn MINI
Acetylénový ventil/GPL 1/4" plyn MINI
HROT
PLYN
Acetylén
ZVÁRANIE KYSLÍKOM
Propán
Kód
107070510
107070511
ZVÁRACIA TRYSKA
LITRE
25
40
80
160
225
315
500
800
1250
80
160
225
315
500
800
1250
HRÚBKA mm
0.2
0.4
0.8
1.6
2.2
3.0
5.0
8.0
10.0
0.8
1.6
2.2
3.0
5.0
8.0
10.0
Kód
107070352
107070353
107070354
107070250
107070436
107070341
107070420
107070767
107070609
107070818
107070106
107070934
107070935
107070531
107070530
107070610
REZACIE HROTY
PLYN
Acetylén
LITRE
25
40
80
160
225
315
500
800
1250
80
160
225
315
500
800
1250
Propán
HRÚBKA mm
0.2
0.4
0.8
1.6
2.2
3.0
5.0
8.0
10.0
0.8
1.6
2.2
3.0
5.0
8.0
10.0
Kód
107070136
107070137
107070138
107070139
107070140
107070141
107070142
107070143
107070144
107070147
107070148
107070149
107070150
107070151
107070152
107070153
REZACIA TRYSKA
4
PLYN
Acetylén
monoblok
Propán
2 kusy
LITRE
-
HRÚBKA mm
10
25
50
10
25
50
Kód
107070228
107070229
107070230
107070231
107070232
107070233
Rezacia tryska AD MINI
Rezacia tryska PR MINI
Kód 107070158
Kód 107070159
OHNUTEĽNÉ ZVÁRACIE TRYSKY A OHRIEVACIE TRYSKY
PLYN
Acetylén
PLYN
Acetylén
Propán
390
SKUPINA ARROWELD
LITRE
160
225
315
HRÚBKA mm
1.6
2.2
3
Kód
107070351
107070789
107070710
LITRE HRÚBKA mm
800-1250
800-1250
-
Kód
107070236
107070237
PRÍSLUŠENSTVO
PRACOVISKO PRE CO2/ARGÓN
PRACOVISKO PRE CO2/ARGÓN
Súprava sa skladá z:
- ochrannej skrine z nehrdzavejúcej ocele
- redukčného tlakového ventilu s prietokomerom
- zachycovacieho ventilu s rýchlym zatváraním vo vstupe
- rozmery 170x120x140 cm
- Súprava sa skladá z:
- ochrannej skrine z nehrdzavejúcej ocele
- redukčného tlakového ventilu s prietokomerom
- zachycovacieho ventilu s rýchlym zatváraním vo vstupe
- rozmery 230x120x140 cm
Gas
Gas
Presiune
E-U
ARGÓN 25 bar
25 bar
CO2
DEBIT
l/min
30
30 l/min
Kód
kyslík
propán/
metán
Acetylén
CO2
argón
107010957
107270008
TLAK
E-U
25-10 bar
PRIETOK
Nm3/h
60
Kód
107070030
25-1,5 bar
11
104010182
25-1,5 bar
25 bar
25 bar
11
30 l/min
30 l/min
104010183
107070822
107070389
EASY FLOW
Digitálny prietokomer je okamžitým meracím prístrojom prietoku na odmeranie prietokových množstiev, ktoré v jeho štandardnej verzii dosahujú 35l/min, s funkciou súčtu spotrebovaného plynu, skúmaný pre priemyselné a laboratórne použitia vo všeobecnosti a osobitne pre oblasť
zvárania. Prístroj je okrem toho vybavený mikroregulačným ventilom a vďaka displeju so svietiacimi LED diódami ponúka jednoduché čítanie
aj v podmienkach nedostatočného osvetlenia. Okrem toho môže byť naprogramovaný na zobrazenie a súčet rôznych plynov a zmesí. Nakoniec,
vďaka svojim charakteristikám robustnosti, spoľahlivosti, jednoduchosti použitia, obsiahnutým rozmerom a predovšetkým vďaka funkcii súčtu
sa pokladá za prístroj nevyhnutný vo všetkých sektoroch, kde je zásadné mať celkovú kontrolu spotrebovaného plynu spojenú so zvýšenou
presnosťou merania. Prostredníctvom osobitnej technológie na meranie prietoku a sériovej výroby sa nám podarilo udržať náklady na prístroj
tak, aby bol jedným z najhospodárnejších v sektore. Okrem toho technické charakteristiky umožňujú značné šetrenie spotreby plynu vzhľadom
k tradičným prietokomerom, vďaka mimoriadne presnej regulácii prietoku; to umožňuje používateľovi amortizovať náklady na prístroj za niekoľko mesiacov. Prístroj je kalibrovaný na tlak vo vstupe 1,5 bar s protitlakom vo výstupe horáka od 4 m.
ZVÁRANIE KYSLÍKOM
Technické charakteristiky
MAX. tlak
1,5 bar
Napájanie
12 V - 24 V AC
12 V - 48 V DC
Absorpcia
0,2 A
Hmotnosť
0,3 kg.
Rozmery
100 x 120 x 60h mm
Kód 110000619
Plyn
Prietok Max
He
Lt/min 30,0
ARGÓN - He
Lt/min 30,0
KĽÚČ FĽAŠE NA ACETYLÉN
Kód 107070225
ARGÓN+CO2
Lt/min 30,0
4
ARGÓN
Lt/min 30,0
UNIVERZÁLNY KĽÚč
Kód 107070796
391
PRÍDAVNÉ ZARIADENIA
ČISTIACA SADA HROTOV
SPONA NA HADICE
Kód 107070196
Kód 343020582
Kód 343020542
VOZÍK
per hadicu 6x13
per hadicu 8x15
ZAPAĽOVAČ PLYNU
Kód 107070730
Vozík s držiakom fliaš na fľaše 27/33/40 Lt
Kód 107070224
Vozík s držiakom fliaš na fľaše 14 Lt
-1-
-3-
ZVÁRANIE KYSLÍKOM
-2-4-
-
4
1
2
3
4
-
Kód
Kód
Kód
Kód
107070185
107070184
107070183
107071285
Pružinový zapaľovač plynu
Pištoľový zapaľovač plynu
Korčekový zapaľovač plynu
Kamienky
TROJCESTNÁ ROZBOČKA
MATICE S GUMENÝM DRŽIAKOM
-2-1-
-3-
OPIS
Matica s gumeným držiakom kyslík Ø6 a Ø8
Matica s gumeným držiakom acetylén Ø6 a Ø8
Matica pravá s gumeným držiakom kyslík 3/8
Matica pravá s gumeným držiakom acetylén 3/8
Gumený držiak hadice Ø6 a Ø8
392
SKUPINA ARROWELD
Kód
107070724
107070725
107070173
107070174
107070255
-1-2-3-
Kód 107070179
Kód 107070180
Kód 107070182
Kód 107071030
Trojcestná výchylka
Trojcestná výchylka
Trojcestná výchylka
s kohútikom
Trojcestná výchylka
kohútikom
ľavá
pravá
pravá
ľavá s
PRÍDAVNÉ ZARIADENIA
PRENOSNÁ ZVÁRACIA SÚPRAVA
Zloženie SÚPRAVY ŠTANDARD
Zloženie SÚPRAVY MINI
- Vozík s držiakom fliaš 5 l kys./acet.
- Prázdna fľaša kyslík 5 l
- Prázdna fľaša acetylén 5 l
- Kyslíkový redukčný ventil EC/68
- Acetylénový redukčný ventil 5/8 M ľavý
- bezpečnostné puzdro redukčného ventilu acetylén propán
- bezpečnostné puzdro kyslíkového redukčného
ventilu
- Hliníkový acetylénový ventil 3/8 ľavý
- Hliníkový kyslíkový ventil 3/8 pravý
- Rukoväť
- Zváracia tryska 100 l Unimes
- Dvojitá gumená hadica 8x15 m 5
- Vozík držiaka fliaš 5 l kys./acet.
- Prázdna fľaša kyslík 5 l
- Prázdna fľaša acetylén 5 l
- Redukčný ventil mikro kyslík 2 tlakomery
- Redukčný ventil mikro acetylén 2 tlakomery
- Kyslíkový ventil rukoväte Minimes 1/4 pravý
- Acetylénový ventil rukoväte 1/4 ľavý
- Rukoväť Minimes
- Zváracia tryska acetylén 160 l Minimes
- Dvojitá gumená hadica 6x13 m 5
Kód 110000620
Kód 110000619
TLAKOMERY
ACETYLÉN BP
ACETYLÉN AP
ZVÁRANIE KYSLÍKOM
KYSLÍK BP
PRIETOKOMER
KYSLÍK AP
4
Kód 110000747
prietokomer 25 CO2 ARGÓN
ARGÓN CO2
AP
TYP PLYNU
KYSLÍK AP
KYSLÍK BP
ACETYLÉN AP
ACETYLÉN BP
ARGÓN CO2 AP
ARGÓN CO2 BP
ARGÓN CO2
BP
OPIS
tlakomer ø 63
škála 0-315
tlakomer ø 63
škála 0-16
tlakomer ø 63
škála 0-40
tlakomer ø 63
škála 0-2,5
tlakomer ø 63
škála 0-315
tlakomer ø 63
30 LT/CFH CO2 ARGÓN
Kód
110000134
107070192
107070194
107070191
107070193
107070195
393
SÚPRAVY PRE REZANIE KYSLÍKOM
SÚPRAVA 6 / 8 ZVÁRACÍCH HORÁKOV S REDUKČNÝMI VENTILMI EC/68
6 Trysiek
Kód 103010110
8 Trysiek
Kód 103010108
Obsah súpravy
- Rukoväť s ručnými kolieskami
- Rezacie horáky
- 2 hroty rezania acetylénom č. 1 - 2
- Kyslíkový redukčný ventil EC/68
- Acetylénový redukčný ventil EC/68
- Vodiaci vozík a kružidlo
SÚPRAVA 6 / 8 ZVÁRACÍCH HORÁKOV S REDUKČNÝMI VENTILMI CR//77
6 Trysiek
Kód 107070885
8 Trysiek
Kód 103010111
ZVÁRANIE KYSLÍKOM
Obsah súpravy
- Rukoväť s ručnými kolieskami
- Rezacie zariadenie
- 2 hroty rezania acetylénom č. 1 - 2
- Kyslíkový redukčný ventil CR/77
- Acetylénový redukčný ventil CR/77
- Vodiaci vozík a kružidlo
4
SÚPRAVA 6 / 8 ZVÁRACÍCH TRYSIEK
6 Trysiek
Kód 107070886
8 Trysiek
Kód 107070857
Obsah súpravy
- Rukoväť s ručnými kolieskami
- Rezacie zariadenie
- 2 hroty rezania acetylénom č. 1 - 2
- Vodiaci vozík a kružidlo
394
SKUPINA ARROWELD
HORÁK KOIKE
SILVERCUT - 250 UNIVERZÁLNY HORÁK SO ZMIEŠAVANÍM V HROTE
Rezací plynový horák SILVER CUT 250 dobre vyvážený, jednoduchý, robustný a trvanlivý. Znižuje riziko spätného chodu plameňov. Pokiaľ by
sa to stalo, zmiešavanie v hrote zníži riziko poškodenia horáka. Horák je predurčený na mnohé použitia a je veľmi účinný:
podľa použitia sa hroty môžu vymieňať.
Kód 666020271
Hroty pre Silver Cut-250
Rezacie hroty
Hrúbka (mm)
Hrot č.
Rýchlosť
102HC
00 ˜ 8
Acetylén
Hrot Standard
5
00
660
106HC
00 ˜ 8
Propán
Hrot Standard
5-10
0
660-550
10-15
1
550-490
10-30
2
490-400
30-40
3
400-350
40-50
4
350-320
50-100
5
320-200
100-150
6
20-150
150-250
7
150-80
Charakteristiky
Dĺžka:495 mm (18,3")
Hmotnosť: 1 kg (2,2 lb)
Hrúbka rezu: MAX 250mm (10")
Uhol tela horáka: 90°
Horľavý plyn: k dispozícii pre ktorýkoľvek horľavý plyn so stredným
tlakom
RÝCHLE SPOJE (RÝCHLOSPOJKY)
Hadica - hadica na horľavý plyn
Kód
666020218
666020215
666020213
Gar
6602
6602
6602
Opis
Rýchly spoj AS-2 9,2mm KOIKE
Rýchly spoj ZAP-2 9,2mm KOIKE
Rýchly spoj 6 mm ZAP-2
4
Hadica - hadica na kyslík
Kód
666020198
666020200
666020199
Gar
6602
6602
6602
Opis
Rýchly spoj AS-1 9,2mm KOIKE
Rýchly spoj ZAP-1 9,2mm KOIKE
Rýchly spoj ZOP-1 6mm KOIKE
Hadica - horák na horľavý plyn
Redukčný ventil - hadica na plyn
Kód
666020207
666020215
666020213
Gar
6602
6602
6602
Opis
Rýchly spoj GS-2 3/8"mm KOIKE
Rýchly spoj ZAP-1 9,2mm KOIKE
Rýchly spoj 6 mm ZAP-2
Kód
666020217
666020218
666020220
666020222
666020250
Gar
6602
6602
6602
6602
6602
Opis
Rýchly spoj AS-2 6mm KOIKE
Rýchly spoj AS-2 9,2mm KOIKE
Rýchly spoj ZOP-2 11mm KOIKE
Rýchly spoj ZOP-2 3/8"mm KOIKE
Rýchly spoj ZOP-2 A 3/8"mm KOIKE
Hadica - horák na kyslík
Redukčný ventil - hadica na kyslík
Kód
666020193
666020200
666020199
Gar
6602
6602
6602
Opis
Rýchly spoj GS-1 3/8"mm KOIKE
Rýchly spoj ZAP-1 9,2mm KOIKE
Rýchly spoj ZAP-1 6mm KOIKE
Kód
666020197
666020198
666020205
666020204
666020249
Gar
6602
6602
6602
6602
6602
ZVÁRANIE KYSLÍKOM
Rýchle spoje na kyslík a plyny sa realizujú na vytvorenie dvojíc spoja medzi redukčným ventilom a hadicou, medzi hadicou a hadicou a medzi
hadicou a horákom. Spojenie sa uskutočňuje jednoduchým tlakom, kým rozpojenie si vyžaduje jediný posun vrúbkovanej objímky. Prúd plynu
z horného vedenia a opätovný prúd z dolného vedenia sa automaticky zastavia pri rozpojení spoja.
Komponenty ZOP a ZAP obsahujú bezpečnostné zariadenie voči návratu tlaku. Kód 2 identifikuje spoj na plyn. Spoje umožňujú zložiť a rozložiť dĺžky hadice, keď sa požadujú pre viac sekcií hadica-hadica. Odlišná sekcia stopiek zabraňuje pripojeniu medzi kyslíkovými a plynovými
spojmi. Spoje ZOP a ZAP mod. A okrem toho obsahujú filter proti návratu zo spekaných karbidov.
Zdvojenie komponentov sa uskutočňuje nasledujúcim spôsobom:
Kód 2 identifikuje prípojku na plyn
redukčný ventil - hadica GS+ZAP
- hadica - hadica AS+ZAP
- hadica - horák AS ZOP
Opis
Rýchly spoj AS-1 6mm KOIKE
Rýchly spoj AS-1 9,2mm KOIKE
Rýchly spoj ZOP-1 3/8"mm KOIKE
Rýchly spoj ZOP-1 1/4"mm KOIKE
Rýchly spoj ZOP-1 A 3/8"mm KOIKE
395
HORÁK KOIKE
HROTY ŠTANDARD
Hroty KOIKE ponúkajú najlepšiu kvalitu rezu a najvyšší stupeň bezpečnosti proti spätnému chodu plameňa. Pre každý model a rozmer koike
optimalizovala rozmery a najlepší zmiešavací pomer na dosiahnutie jednoduchého zhasenia plameňa aj v prípade úplnej oklúzie hrotu, a na
zabránenie spätných chodov plameňa v tele horáka.
ZVÁRANIE KYSLÍKOM
LEGENDA
hrot 102: Acetylén
Hrot 106: propán
hrot 107: metán
4
Kód
666020000
666020001
666020002
666020003
666020004
666020005
666020006
666020007
666020008
666020009
Gar
6602
6602
6602
6602
6602
6602
6602
6602
6602
6602
Opis
Hrot AD 102/00 3-5 mm KOIKE
Hrot AD 102/0 5-10 mm KOIKE
Hrot AD 102/1 10-15 mm KOIKE
Hrot AD 102/2 15-30 mm KOIKE
Hrot AD 102/3 30-40 mm KOIKE
Hrot AD 102/4 40-50 mm KOIKE
Hrot AD 102/5 50-100 mm KOIKE
Hrot AD 102/6 100-150 mm KOIKE
Hrot AD 102/7 150-250 mm KOIKE
Hrot AD 102/8 250-300 mm KOIKE
Kód
666020109
666020110
666020111
666020112
666020113
666020114
666020115
666020116
666020117
666020118
Gar
6602
6602
6602
6602
6602
6602
6602
6602
6602
6602
Opis
Hrot MET 107/00 0-5 mm KOIKE
Hrot MET 107/0 5-10 mm KOIKE
Hrot MET 107/1 10-15 mm KOIKE
Hrot MET 107/2 15-30 mm KOIKE
Hrot MET 107/3 30-40 mm KOIKE
Hrot MET 107/4 40-50 mm KOIKE
Hrot MET 107/5 50-100 mm KOIKE
Hrot MET 107/6 100-150 mm KOIKE
Hrot MET 107/7 150-250 mm KOIKE
Hrot MET 107/8 250-300 mm KOIKE
Kód
666020030
666020031
666020032
666020033
666020034
666020035
666020036
666020037
666020038
666020039
Gar
6602
6602
6602
6602
6602
6602
6602
6602
6602
6602
Opis
Hrot PR 106/00 3-5 mm KOIKE
Hrot PR 106/0 5-10 mm KOIKE
Hrot PR 106/1 10/15 mm KOIKE
Hrot PR 106/2 15/30 mm KOIKE
Hrot PR 106/3 30-40 mm KOIKE
Hrot PR 106/4 40-50 mm KOIKE
Hrot PR 106/5 50-100 mm KOIKE
Hrot PR 106/6 100-150 mm KOIKE
Hrot PR 106/7 150-250 mm KOIKE
Hrot PR 106/8 250-300 mm KOIKE
VYSOKORÝCHLOSTNÉ HROTY
Hroty KOIKE ponúkajú najlepšiu kvalitu rezu a najvyší stupeň bezpečnosti proti spätnému chodu plameňa. Pre každý model a rozmer koike
optimalizovala rozmery a najlepší zmiešavací pomer na dosiahnutie jednoduchého zhasenia plameňa aj v prípade úplnej oklúzie hrotu, a na
zabránenie spätných chodov plameňa v tele horáka. Každý hrot koike sa okrem toho individuálne testuje prostredníctvom zapálenia. Vysoko
rýchlostné hroty sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, v ktorej je otvor rezacieho kyslíka. Tento materiál umožňuje vynikajúcu konečnú úpravu
otvoru, ktorý je značne tenší vzhľadom k bežným hrotom, ako aj divergentnú obzvlášť sústredenú konfiguráciu. To zaručuje dokonalú definíciu
a dĺžku rezu s veľmi zvýšenou rýchlosťou prúdenia. Tieto charakteristiky sa v praxi odzrkadľujú v rýchlosti rezu 30-40-50%. Vysoko rýchlostné
hroty koike okrem toho umožňujú pracovať vo vysokých výškach plechu, pričom sa zachová rez dokonca aj do vzdialenosti 100 mm a viac.
Kód
666020020
666020021
666020022
666020023
666020024
666020025
666020026
666020027
666020028
666020029
396
Gar
6602
6602
6602
6602
6602
6602
6602
6602
6602
6602
OPIS
Hrot AD 102D7/00 0-5 mm KOIKE
Hrot AD 102D7/0 5-10 mm KOIKE
Hrot AD 102D7/1 10-15 mm KOIKE
Hrot AD 102D7/2 15-30 mm KOIKE
Hrot AD 102D7/3 30-40 mm KOIKE
Hrot AD 102D7/4 40-50 mm KOIKE
Hrot AD 102D7/5 50-100 mm KOIKE
Hrot AD 102D7/6 100-150 mm KOIKE
Hrot AD 102D7/7 150-250 mm KOIKE
Hrot AD 102D7/8 250-300 mm KOIKE
SKUPINA ARROWELD
Kód
666020050
666020051
666020052
666020053
666020054
666020055
666020056
666020057
666020058
666020059
Gar
6602
6602
6602
6602
6602
6602
6602
6602
6602
6602
OPIS
Hrot PR 106D7/00 0-5 mm KOIKE
Hrot PR 106D7/0 5-10 mm KOIKE
Hrot PR 106D7/1 10-15 mm KOIKE
Hrot PR 106D7/2 15-30 mm KOIKE
Hrot PR 106D7/3 30-40 mm KOIKE
Hrot PR 106D7/4 40-50 mm KOIKE
Hrot PR 106D7/5 50-100 mm KOIKE
Hrot PR 106D7/6 100-150 mm KOIKE
Hrot PR 106D7/7 150-250 mm KOIKE
Hrot PR 106D7/8 250-300 mm KOIKE
Kód
666020119
666020120
666020121
666020122
666020123
666020124
666020125
666020126
666020127
666020128
Gar
6602
6602
6602
6602
6602
6602
6602
6602
6602
6602
OPIS
Hrot MET 107D7/00 0-5 mm KOIKE
Hrot MET 107D7/0 5-10 mm KOIKE
Hrot MET 107D7/1 10-15 mm KOIKE
Hrot MET 107D7/2 15-30 mm KOIKE
Hrot MET 107D7/3 30-40 mm KOIKE
Hrot MET 107D7/4 40-50 mm KOIKE
Hrot MET 107D7/5 50-100 mm KOIKE
Hrot MET 107D7/6 100-150 mm KOIKE
Hrot MET 107D7/7 150-250 mm KOIKE
Hrot MET 107D7/8 250-300 mm KOIKE
BEZPEČNOSŤ PRI ZVÁRANÍ A REZANÍ OXYGAS
Vážení páni, ďakujeme Vám za pozornosť, ktorú ste venovali našim produktom a považujeme za užitočné a nutné poskytnúť Vám niektoré dôležité
odporúčania a pokyny na správne používanie zváracích a rezacích prípravkov za účelom zaručenia maximálnej bezpečnosti pri používaní.
NEVHODNÉ POUŽITIE: pod nesprávnym použitím prístrojov na rezanie kyslíkom sa rozumie použitie iné ako na ktoré tieto boli navrhnuté.
CHYBNÉ POUŽITIE: nerešpektovanie návodu na použitie a údržbu sa musí chápať ako „chybné použitie prístrojov, s následným rizikom úrazu pre
operátora a poškodenia samotných prístrojov".
REDUKČNÉ VENTILY
NEVHODNÉ POUŽITIE:
CHYBNÉ POUŽITIE:
SPÔSOB POUŽITIA:
VŠIMNITE SI:
• ručne posunúť fľašu pákou na redukčnom ventile
• použiť redukčný ventil ako držiak predmetov
• nikdy nepoužívať plyny iné ako tie, pre ktoré bol redukčný ventil skonštruovaný
• nepoužívajte redukčný ventil ako držiak predmetov
• nikdy nepoužívajte iné plyny ako tie, pre ktoré bol redukčný ventil skonštruovaný
• nepoužívajte tlakomery, ktoré nie sú v súlade s normami alebo so škálami nevhodnými pre tlaky napájania a použitia
• tlakomery musia byť perfektne funkčné, je dôležité pravidelne kontrolovať ich bezchybnú účinnosť
• príslušným kľúčom priskrutkujte maticu redukčného ventilu na ventil fľaše
• uistite sa, či je regulačný ventil úplne odskrutkovaný
• POMALY a na spodnej strane otvorte ventil fľaše
• odporúča sa použiť bezpečnostný ventil proti spätných vyšľahnutiam plameňa a plynu
• priskrutkujte regulačné koliesko až kým na tlakomere vo výstupe neodčítate požadovaný tlak
• pri ukončení práce zatvorte ventil fľaše a zabrzdite regulačné koliesko,
• nikdy nemažte redukčný kyslíkový ventil a príslušný bezpečnostný ventil
BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA SPÄTNÉHO CHODU PLAMEŇA BEZPEČNOSTNÉ PUZDRÁ REDUKČNÝCH VENTILOV
Referenčná norma predpokladá výmenu ventilov a puzdier každých 5 rokov; v každom prípade sa kontrolujú a/alebo vymieňajú po každom vyšľahnutí plameňa.
NEVHODNÉ POUŽITIE:
CHYBNÉ POUŽITIE:
ZVÁRANIE KYSLÍKOM
SPÔSOB POUŽITIA:
• pod nevhodným použitím bezpečnostných zariadení sa rozumie iné použitie ako to, na ktoré boli tieto skonštruované
care au fost concepute
• nikdy nepoužívajte plyny iné ako tie, pre ktoré boli zariadenia skonštruované
• chybná aplikácia na plynových potrubiach iných ako tie, pre ktoré tieto boli skonštruované
• nedodržanie noriem na použitie a montáž
• poškodenie zariadení zo strany nekvalifikovaného personálu
• chýbajúca výmena zariadení po období 5 rokov
• na redukčných ventiloch tlaku
• na gumených hadiciach
• na horákoch a rukovätiach od 3/8 vpravo a 3/8 vľavo - 1/4
RUKOVÄTE, ZVÁRACIE A OHRIEVACIE TRYSKY, REZACIE HORÁKY, TRYSKY A HROTY
NEVHODNÉ POUŽITIE:
CHYBNÉ POUŽITIE:
MONTÁŽ:
• všetky operácie iné ako zváranie a rezanie
• použitie plynu iného ako toho, pre ktorý bol prístroj skonštruovaný
• chybné pripojenie gumených hadíc na tvarovky prístrojov
• chybná následnosť krokov zapálenia, regulácie a vypnutia prístrojov
• chýbajúca pravidelná kontrola bezchybnej funkčnosti prístrojov
• použitie bezpečnostných ventilov na rukoväte alebo rezacie horáky
• použitie gumených hadíc upevniac ich na príslušné držiaky sponiek napnutia hadíc
• pripojenie gumených hadíc k príslušným redukčným ventilom tlaku
4
SPÔSOB POUŽITIA ZVÁRACÍCH A OHRIEVACÍCH TRYSIEK:
• skontrolujte, či hroty a vstrekovače trysiek nie sú upchaté
• na rukoväť namontujte trysku vhodnú na typ práce, ktorá sa má vykonať
• kľúčom utiahnite maticu rukoväte
• zapáľte plameň zapaľovačom, pričom najprv otvorte červený kohútik plynu a následne modrý kohútik kyslíka
• nastavte plameň pôsobením na 2 kohútiky tak, aby ste mali neutrálny vnútorný kužeľ plameňa.
SPÔSOB POUŽITIA REZACÍCH TRYSIEK A HORÁKOV:
• použite hrot s hrúbkou, ktorú chcete odrezať a plynom, ktorý chcete použiť, kľúčom utiahnite maticu, nie hrot
• po namontovaní rezacej trysky na rukoväť kľúčom utiahnite príslušnú maticu
• zapáľte plameň zapaľovačom, pričom najprv otvorte červený kohútik plynu a následne modrý kohútik kyslíka na rukoväti
• otvorte kohútik rezania a nastavte plameň
Pre rezacie horáky platia tie isté kritériá ako pre rezacie trysky; dôležité je nastaviť plameň pôsobiac alternatívne na dva kohútiky,
otvorte kohútik rezania a stlačte príslušnú páku a nastavte plameň
Odporúčania:
1) počas rezania nepoložte hrot ku kusu, ktorý sa má rezať; to spôsobí upchatie výstupu plynov a takmer vždy spätné
vyšľahnutie plameňa.
2) po ukončení práce zatvorte kohútik rezania alebo uvoľnite príslušnú páku
3) zatvorte červený kohútik plynu
4) zatvorte modrý kohútik kyslíka
5) zatvorte ventily fliaš
6) uvoľnite skrutky redukčných ventilov
397
Download

ZVÁRANIE KYSLÍKO- ACETYLÉNOVÝM PLAMEŇOM