tel.:0
Stredná odborná škola, Komenského 12, 075 01 Trebišov
tel.: 056/668 13 10 fax: 056/672 52 01 e-mail: [email protected]
Maturitné skúšky
Školský rok:
2011/2012
Skúšobné obdobie: riadne
Termín konania:
21. – 23. 5. 2012
Študijný odbor: 7649 6 učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
Trieda:
IV.P, IV.G
Miestnosť:
Kmeňová učebňa 3.P
Predmetová komisia TČOZ:
PaedDr. Ivan Pavlov, PhD., predseda
Mgr. Milada Zuzíková
Mgr. Marek Záhorský
Mgr. Eva Rešetárová/RNDr. Natália Gőblová
Harmonogram maturitných skúšok
Dátum: 21.5.2012
Čas:
7.00 – 10.00
Priezvisko a meno:
(5)
–––––––––––––––––––
10.10 – 12.40
(5)
–––––––––––––––––––
13.00 – 17.00
(7)
Spolu:
Amrichová Lucia
IV.P
Bartusková Sára
Belasová Denisa
Capuličová Simona
Cichá Mária
–––––––––––––––––––––––––––––Dudášová Eva
Fejková Martina
Gencová Andrea
Gencová Nikola
Kőváryová Klaudia
–––––––––––––––––––––––––––––––
Mašlárová Veronika
Melegová Juliana
Mrázová Petra
Plencnerová Veronika
Poláková Michaela
Poltoráková Ivana
Sabová Veronika
17
22.5.2012
Úporská Viktória
Zemanová Diana
Jurčová Patrícia
Senteliková Milana
Alžová Jana
IV.G
––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––
10.10 – 12.40
(5) Bakajsová Martina
Balická Andrea
Danková Balická Denisa
Bendžuchová Lucia
7.00 – 10.00
(5)
tel.:0
Stredná odborná škola, Komenského 12, 075 01 Trebišov
tel.: 056/668 13 10 fax: 056/672 52 01 e-mail: [email protected]
Danková Radka
––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––
13.00 – 17.00
(7) Grobárová Denisa
Hudáková Mária
Husárová Michaela
Kačmárová Gabriela
Gubová Júlia
Kutáková Daniela
Lišková Monika
Spolu:
17
23.5.2012
Lukáčová Lenka
Melníková Zuzana
Nemzetová Martina
Puškárová Nikoleta
Rácová Simona
___________________
––––––––––––––––––– Sukovská Lenka
10.10 – 12.40
(5)
Štefanová Martina
7.00 – 10.00
(5)
Tarbajová Andrea
Zábojová Michaela
Kulcsárová Nikoleta
Spolu
10
RNDr. Juraj Seiler
riaditeľ školy
tel.:0
Stredná odborná škola, Komenského 12, 075 01 Trebišov
tel.: 056/668 13 10 fax: 056/672 52 01 e-mail: [email protected]
Maturitné skúšky
Školský rok:
Skúšobné obdobie:
Termín konania:
Študijný odbor:
Trieda:
Miestnosť:
Predmetová komisia
2011/2012
riadne
21. – 22. 5. 2012
7661 6 sociálno – výchovný pracovník
IV. S, IV. V
kmeňová učebňa 1. BK
TČOZ: PhDr. Jarmila Verbovská, predseda
Mgr. Anna Bandoľová
Mgr. Zuzana Perdíková
PhDr. Martina Ďurišinová
Mgr. Eva Rešetárová
Harmonogram maturitných skúšok
Dátum: 21.5.2012
Čas:
7.00 – 10.30
(6)
–––––––––––––––––––
10.30 – 13.30
(6)
–––––––––––––––––––
13.50 – 17.50
(7)
Spolu:
19
22. 5. 2012
7.00 – 10.30
Priezvisko a meno:
Andrášová Alžbeta
IV.S
Balážová Klaudia
Beganičová Radka
Černejová Radka
Hrehová Jana
Chromý Jaroslav
––––––––––––––––––––––––––––
Kapustník Miroslav
Karička Mário
Kudelasová Štefánia
Mitinková Veronika
Naďová Adriána
Oláhová Adriána
––––––––––––––––––––––––––––
Štefanková Katarína
Truhlář Patrik
Varjassy Peter
Vašková Simona
Pačutová Andrea
Hančikovská Nikola
IV.V
Horkay Richard
(6)
Huľvová Bernadeta
Kičinyová Jana
Kopyová Katarína
Kovácsová Evelyn
Marušinecová Antónia
Máchová Dominika
tel.:0
Stredná odborná škola, Komenského 12, 075 01 Trebišov
tel.: 056/668 13 10 fax: 056/672 52 01 e-mail: [email protected]
–––––––––––––––––––
10.30 – 13.30
(6)
–––––––––––––––––––
13.50 – 17.20
(5)
Spolu:
–––––––––––––––––––––––––
Mihalčinová Daniela
Mlynárová Andrea
Ráczová Diana
Rusnák Miroslav
Vargová Veronika
Žembová Aneta
–––––––––––––––––––––––––
Adamčová Alica
Kaštelyová Viktória
Murinová Viktória
Gondová Lenka
Švedová Sláva
17
RNDr. Juraj Seiler
riaditeľ školy
tel.:0
Stredná odborná škola, Komenského 12, 075 01 Trebišov
tel.: 056/668 13 10 fax: 056/672 52 01 e-mail: [email protected]
Maturitné skúšky
Školský rok:
Skúšobné obdobie:
Termín konania:
Študijný odbor:
Trieda:
Miestnosť:
Predmetová komisia
2011/2012
riadne
23. 5. 2012
7649 6 učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
II.PMK
kmeňová učebňa 1.BK
TČOZ: PhDr. Jarmila Verbovská, predseda
PhDr. Martina Ďurišinová
PhDr. Beáta Furdová
Mgr. Eva Rešetárová
Harmonogram maturitných skúšok
Dátum:
23. 5. 2012
Spolu:
Čas:
Priezvisko a meno:
Babjačková Marta
Balogová Renáta
7.00 – 10.00
(5)
Bertová Tatiana
Čerepová Jana
Dašeková Denisa
––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––
10.10 – 12.40
(5) Demková Alena
Feriová Martina
Floriánová Zuzana
Chrinová Lucia
Kenderešová Andrea
––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––
Kolesárová Milota
13.00 – 17.00
(7)
Ličáková Martina
Kočišová Alena
Majovská Miriama
Mannová Mária
Nováková Valéria
Valigová Anna
17
RNDr. Juraj Seiler
riaditeľ školy
tel.:0
Stredná odborná škola, Komenského 12, 075 01 Trebišov
tel.: 056/668 13 10 fax: 056/672 52 01 e-mail: [email protected]
Maturitné skúšky
Školský rok:
2011/2012
Skúšobné obdobie: riadne
Termín konania:
21. -22.5. 2012
Študijný odbor: 2849 6 biotechnológia a farmakológia
Trieda:
IV.B
Miestnosť:
kmeňová učebňa 4. B
Predmetová komisia TČOZ:
RNDr. Lívia Slatinská - predseda
RNDr. Jitka Kordischová
Mgr. Ľubomíra Mantičová
Mgr. Eva Rešetárová
Ing. Slávka Hazalová
Harmonogram maturitných skúšok
Čas:
Dátum:
21.5.2012
7.00 – 10.00
Priezvisko a meno:
(5)
–––––––––––––––––––
10.10 – 13.10
(5)
–––––––––––––––––––
13.30 – 17.00
(7)
Spolu:
22.5.2012
7.00 – 9.00
(3)
Balogová Adriana
Danko Martin
Dóciová Simona
Dudková Andrea
Fenár Dávid
–––––––––––––––––––––––––––––Galganová Tamara
Hrešová Veronika
Jankovičová Júlia
Jasovská Petra
Molnárová Lenka
–––––––––––––––––––––––––––––––
Mydlová Jana
Patakyová Patrícia
Pekala Jozef
Rebičová Mária
Tirčová Dagmara
Tudjová Jana
Semanová Erika
17
Vidňanský Miroslav
Virbová Veronika
Vojtko Lukáš
Spolu
3
RNDr. Juraj Seiler
riaditeľ školy
tel.:0
Stredná odborná škola, Komenského 12, 075 01 Trebišov
tel.: 056/668 13 10 fax: 056/672 52 01 e-mail: [email protected]
Maturitné skúšky
Školský rok:
2011/2012
Skúšobné obdobie: riadne
Termín konania:
22. 5. 2012
Študijný odbor: 6362 6 kozmetička a vizážistka
Trieda:
IV.K
Miestnosť:
IV. B
Predmetová komisia TČOZ:
RNDr. Lívia Slatinská - predseda
p. Marta Varaniová
RNDr. Jitka Kordischová
Mgr. Ľubomíra Mantičová
Ing. Slávka Hazalová
Mgr. Oktávia Marcinčáková
Harmonogram maturitných skúšok
Dátum:
22.5.2012
Čas:
8.30 – 11.30
Priezvisko a meno:
(4)
–––––––––––––––––––
11.30 – 13.30
(4)
–––––––––––––––––––
13.50 – 16.20
Spolu:
(4)
Bálintová Noémi
Demeterová Andrea
Dvorovčíková Anna
Hrabská Martina
–––––––––––––––––––––––––––––Lizanecová Petra
Pipčáková Michaela
Rácová Martina
Štaudnerová Klaudia
–––––––––––––––––––––––––––––––
Tomková Simona
Vargová Simona
Zajdelová Michaela
Feketeová Simona
12
RNDr. Juraj Seiler
riaditeľ školy
tel.:0
Stredná odborná škola, Komenského 12, 075 01 Trebišov
tel.: 056/668 13 10 fax: 056/672 52 01 e-mail: [email protected]
Maturitné skúšky
Školský rok:
2011/2012
Skúšobné obdobie: riadne
Termín konania:
21. -21.5. 2012
Študijný odbor: 6421 4 spoločné stravovanie
Trieda:
II.AV, II.BV
Miestnosť:
kmeňová učebňa II.AV
Predmetová komisia TČOZ:
Ing. Mária Straková - predseda
Ing. Iveta Verešová
Ing. Marián Sudzina
p. Magdaléna Kašová
p. Zuzana Kárová
Harmonogram maturitných skúšok
Dátum:
21.5.2012
Čas:
Priezvisko a meno:
Magyar Lóránt
II.AV
7.00 – 10.00
(3) Pekárovičová Tímea
Tóth Tomáš
–––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––Ujházi Marek
Vasil Norbert
10.10 – 12.40
(5) Andrejko Ľubomír II.BV
Bajuszová Renáta
Belková Miroslava
––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––
Eperješi Radoslav
Hančikovský Ľubomír
13.00 – 16.30
(6) Harajdičová Andrea
Helmecziová Angelika
Kamenca Rastislav
Kondáš Slavomír
Spolu:
22.5.2012
14
Lejba Marcel
Lejba Mikuláš
Mantičová Agáta
Močár Štefan
_________________
Kováčová Silvia
Turinská Milena
10.10 – 12.40
(3) Legezová Anita
Baňasová Alica
Spolu
8
RNDr. Juraj Seiler
riaditeľ školy
7.00 – 10.00
(5)
Download

harmonogram / TČOZ - Stredná odborná škola Trebišov