tel.:0
Stredná odborná škola, Komenského 12, 075 01 Trebišov
tel.: 056/668 13 10 fax: 056/672 52 01 e-mail: [email protected]
Maturitné skúšky
Školský rok:
Skúšobné obdobie:
Termín konania:
Študijné odbory:
Trieda:
Miestnosť:
2012/2013
riadne
20. – 22. 5. 2013
7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
7661 M sociálno-výchovný pracovník
IV.G, IV.P, IV.S
kmeňová učebňa I.S
Predmetová maturitná komisia SJL :
Mgr. Božena Bérešová, predseda
Mgr. Ingrid Pokrivňáková
Mgr. Marián Kičinko
Harmonogram maturitných skúšok
Dátum: 20.5.2013
Čas:
Priezvisko a meno:
7.30 – 10.10
(7)
––––––––––––––––––––––
10.25 – 13.05
(7)
____________________
13.25 – 16.25
(8)
Spolu:
Andrejcová Veronika IV.G
Balog Štefan
Baniková Annamária
Bavlovičová Nikola
Čikošová Zuzana
Ferenčík Marek
Gregocká Veronika
–––––––––––––––––––––––––––––Hudáková Miroslava
Ivanková Veronika
Károlyová Alexandra
Kolečavová Sabína
Komárová Alexandra
Lukáčová Dominika
Melníková Marta
----------------------------------------Oleárnik Jakub
Popiková Lívia
Rovňaková Romina
Seilrová Mária
Šimčáková Mária
Vallová Veronika
Vojčeková Nikola
Zubeková Lucia
22
21.5.2013
7.00 – 9.40
(7)
Bajusová Martina
Bejdová Michaela
Biačková Bernadeta
Dragulová Anna
Džubárová Kristína
Goroľová Klaudia
IV.P
tel.:0
Stredná odborná škola, Komenského 12, 075 01 Trebišov
tel.: 056/668 13 10 fax: 056/672 52 01 e-mail: [email protected]
[email protected]
9.55 – 12.35
(7)
-----------------------------13.00 – 16.00
(8)
Spolu:
Hlavatá Veronika
-----------------------------------Horovská Nikola
Ištoková Gabriela
Jakubócová Lenka
Jenčuráková Lucia
Jesseová Katarína
Kopečková Mária
Mantičová Stanislava
---------------------------------Matinová Dominika
Melníková Dominika
Mezeiová Katarína
Molnárová Katarína
Pavlová Bibiana
Piňková Bibiána
Sabolová Miroslava
Ujvariová Daniela
22
22.5.2013
7.00 – 9.40
(7)
––––––––––––––––––––––
9.55 – 12.35
(7)
-----------------------------13.00 – 16.20
Spolu:
(9)
Raková Ivana
IV.P
Raková Michaela
Zubková Monika
Dančo Alan
IV.S
Fialová Lucia
Goroľová Patricia
Hančikovská Martina
--------------------------------------Jakubová Zuzana
Janová Helena
Raškyová Mária
Sabolová Simona
Semanová Mária
Šosták Dominik
Vámošová Monika
-------------------------------------Vasiľová Anna
Vincová Michaela
Zajtko Dominik
Belazová Anna
Golianová Lucia
Hajnusová Katarína
Jenčová Barbara
Kočišová Tatiana
Šiketová Ľubomíra
23
RNDr. Juraj Seiler
riaditeľ školy
tel.:0
Stredná odborná škola, Komenského 12, 075 01 Trebišov
tel.: 056/668 13 10 fax: 056/672 52 01 e-mail: [email protected]
Maturitné skúšky
Školský rok:
Skúšobné obdobie:
Termín konania:
Študijné odbory:
2012/2013
riadne
20. – 23. 5. 2013
6362 M kozmetička a vizážistka
2840 M biotechnológia a farmakológia
6421 M spoločné stravovanie
Trieda:
Miestnosť:
IV.K, IV.B, II.AV, V.AV
kmeňová učebňa 3.S
Predmetová maturitná komisia SJL :
Mgr. Marcela Bojková, predseda
PhDr. Božena Ňaršanská
Mgr. Gabriela Arvaiová
Harmonogram maturitných skúšok
Dátum: 20.5.2013
Čas:
7.30 – 10.10
Priezvisko a meno:
(7)
––––––––––––––––––––––
10.25 – 13.05
(7)
-----------------------------13.25 – 16.25
(8)
Spolu:
Balogová Ľudomíra
IV.K
Ivánová Tímea
Mihaľová Ivana
Miľovčíková Patrícia
Nyergešová Jozefína
Ondová Viktória
Petríková Petronela
–––––––––––––––––––––––––––––Semivanová Simona
Sekeráková Simona
Čorosová Stela
Girmanová Veronika
Lukáčová Eva
Širotníková Lenka
Tutková Monika
-----------------------------------------Vojteková Martina
Szaporová Štefánia
IV.B
Šandorová Daniela
Šlepecká Zuzana
Šrobárová Bianka
Vidňanský Patrik
Višňovská Romana
Želizňák Peter
22
21.5.2013
7.00 – 9.40
(7)
Baniková Kristína
tel.:0
Stredná odborná škola, Komenského 12, 075 01 Trebišov
tel.: 056/668 13 10 fax: 056/672 52 01 e-mail: [email protected]
[email protected]
9.55 – 12.35
(7)
-----------------------------13.00 – 15.40
(7)
Spolu:
Barnová Sidónia
Borovská Monika
Bučák Tomáš
Capová Alexandra
Cmorová Miroslava
Čičvák Tomáš
------------------------------------Džubáková Simona
Farkaš Jakub
Ficuová Kornélia
Haburová Dominika
Haburová Veronika
Havlíková Viktória
Holiš Michal
---------------------------------Pallérová Alexandra
Pólyiová Cyntia
Rugovská Alexandra
Rugovská Simona
Ruseňáková Miriama
Simkaničová Dagmara
Smutná Mária
21
22.5.2013
7.00 – 9.40
(7)
Berková Tatiana V.AV
Demeterová Eva
Fujdiarová Veronika
Gerenyi Filip
––––––––––––––––––––––
9.55 – 12.35
(7)
------------------------------
13.00 – 15.00
Spolu:
(5)
Horváth Ján
Illéš Richard
Illéšová Rita
-------------------------------------------Kajlová Dominika
Kelemenová Klaudia
Kocúrová Bettina
Kočiová Veronika
Lázárová Angelika
Luczová Kitty
Szatmári Dominik
----------------------------------------Šetét Žigmund
Švábová Ildiko
Švábová Veronika
Vargová Edina
Vargová Veronika
19
tel.:0
Stredná odborná škola, Komenského 12, 075 01 Trebišov
tel.: 056/668 13 10 fax: 056/672 52 01 e-mail: [email protected]
23.5.2013
7.00 – 9.00
Spolu:
(5)
Lisý Peter
II.ANV
Vaklešová Andrea
Chačlarianová Tatiana
Pastor Peter
Varga Peter
5
RNDr. Juraj Seiler
riaditeľ školy
Download

Harmonogram SJL - Stredná odborná škola Trebišov