SOLIDWORKS SIMULATION
SANAL ANALİZLE MÜHENDİSLİK BİLGİLERİ ELDE EDİN
GELİŞMİŞ ANALİZ
ARTIK SADECE
UZMANLARIN İŞİ
DEĞİL
Daha fazla bilgiye dayalı tasarım için eş zamanlı mühendislik
SOLIDWORKS® Simulation, ürün mühendislerine ürün yeniliğini hızlandırmalarına
yardımcı olan güçlü FEA (Sonlu Eleman Analizi) özelliklerine erişim sunar. Tanıdık
SOLIDWORKS 3B CAD ortamından yararlanan bu kapsamlı teknolojinin tek hedefi
ürününüzün çalıştığından emin olmanızı sağlamak değil; ürününüzün gerçek dünya
koşullarında nasıl davranacağını anlamanızı sağlamaktır.
SOLIDWORKS SIMULATION STANDARD
ÜRÜN YENİLİĞİ İÇİN PARÇA VE MONTAJLARIN YAPISAL TESTİNİ
GERÇEKLEŞTİRİN
Doğrusal statik, zaman tabanlı hareket ve yorulma analizi için sezgisel bir sanal
test ortamı sunan SOLIDWORKS Simulation Standard, SOLIDWORKS 3B CAD
gömülü bir çözümle sık karşılaşılan mühendislik sorunlarını çözebilmenizi sağlar
Güçlü doğrusal statik analizle tasarımınızı doğrulayın
Ürün performansını artırmak
için tasarımınıza sezgisel analiz
araçlarıyla yön verin.
Profil, sac levha ve karmaşık mesh'li hacim geometrisiyle üretilmiş ürünleri test edin
Sürtünme dahil temas eden parçalar arasındaki stresleri ve gerilmeleri değerlendirin
Taşıma yükleri, kuvvetler, basınçlar ve torklar uygulayın
Tasarımları yapısal, hareketsel veya geometrik kriterlere göre geliştirin
Cıvataları, pimleri, yayları ve yatakları modellemek için bağlayıcılar veya sanal bağlantı
elemanları kullanın ve uygulamalı yükler altında ölçümlendirin
• Çalışırken en uygun tasarım değişikliklerini vurgulamak için Trend Tracker ve Design Insight
grafiklerini etkinleştirin
• Shell Manager ile kabuk modelinizi sezgisel şekilde yönetin
•
•
•
•
•
Hareket analiziyle işlem döngüsü boyunca ürününüzün performansını değerlendirin
• Sert gövde kinematik ve dinamik sorunları için zamana dayalı yaklaşımlı hareket etütleri
tanımlayın
• Hareket analizi için SOLIDWORKS montaj ilişkilerinden ve parça özelliklerinden yararlanın
• Hareket optimizasyonu için aktüatör kuvveti ve eklem yükleri gibi özellikleri değerlendirin
• Servo motorlarla, model aktüatörler üzerinde daha fazla kontrol kazanın
Zaman tabanlı hareket analiziyle
ürününüzün işlem döngüsü
boyunca performansını ve
hareketini değerlendirin
Döngüsel yüklerin ürün ömrü üzerindeki etkilerini inceleyin
• Bir sistemin tahmini ömrünü veya belirtilmiş bir döngü sayısından sonra ortaya çıkması
beklenen hasar durumunu kontrol edin
• Yükleme olaylarını tanımlamak için, gerçek fiziksel testlerden gelen yük geçmişi verilerini alın
Hesaplanan yüklere dayalı
bileşen ömrünü yorulma
analiziyle tahmin edin.
"SOLIDWORKS Simulation araçları sayesinde, metal kesimini yapmadan önce yüksek
stresi ve potansiyel arıza alanlarını tespit edebiliyoruz ve dolayısıyla, tasarım
performansını hızlı ve ucuz bir şekilde geliştirebiliyoruz."
— DJ Paulson, Straitline Precision Müşterek Mal Sahibi
SOLIDWORKS SIMULATION PROFESSIONAL
GÜÇLÜ VE SEZGİSEL 3B SANAL TESTLE ÜRÜN BAŞARISINI ARTIRIN
SOLIDWORKS Simulation Professional, SOLIDWORKS Simulation Standard'a daha
güçlü ve sofistike analiz özellikleri ekleyerek mühendislik sorunlarını karmaşık
yük senaryoları ve multifizik çözümleriyle çözmenize yardımcı olur
Tasarımınızı kapsamlı yapısal analizle test edin
Ürün kalitesini ve performansını
geliştirmek için karmaşık
analizleri çözün.
• Tasarımları; yapısal, hareketsel veya geometrik kriterlere göre optimize edin
• CAD toolbox bağlantı elemanlarınızı, hızlı ve doğru montaj analizi için bağlayıcılara dönüştürün
• Load Case Manager ile birden fazla yük kombinasyonu için yük durumlarını birleştirin ve
yapısal performansı test edin
• Bir ürünü düşürmenin yapısal bütünlüğünü nasıl etkileyeceğini analiz edin
• Alt model oluşturma yöntemiyle kritik bölgelere odaklanarak büyük montaj davranışını
değerlendirin
• Düzlem stresi, düzlem gerilmesi ve aksisimetrik eksenli doğrusal analizle, karmaşık sorunları
tasarım döngüsünün başında değerlendirin
• Metal özelliklere ve yorulma eğrilerine sahip geniş malzeme veritabanına erişin
Sıcaklığın tasarımınız üzerindeki etkilerini anlayın
• İletim, konveksiyon ve radyasyon ısı transferini inceleyin
• İzotropik, ortotropik ve sıcaklığa bağlı malzeme özelliklerini kullanın
• Yapısal ve termal yüklerden kaynaklanan birleşik stresleri ve deformasyonları belirleyin
Süreç/görev iş akışı için montaj hareketlerini kanıta dayanan simülasyonla analiz edin
Termal yüklerin tasarımınız
üzerindeki yapısal etkisini belirleyin.
•
•
•
•
Örnek olaya ve montaj eylemlerine göre hareket çalışmalarını tanımlayın
Yeni hareket sensörleri, zaman veya önceki görevin tamamlanması yoluyla eylemleri tetikleyin
Hareket optimizasyonu için aktüatör kuvveti ve eklem yükleri gibi özellikleri değerlendirin
Servo motorlarla, model aktüatörler üzerinde daha fazla kontrol kazanın
Tasarımlarınızdaki frekansı veya burkulmayı analiz edin
• Titreşimin veya istikrasız modların, ekipman ömrünü nasıl kısaltabileceğini ve beklenmedik
arızalara ne şekilde neden olabileceğini inceleyin
• Frekans ve burkulma yanıtı üzerinde yük katılaşmasının etkilerini değerlendirin
En zorlu makinelerin, olay tabanlı
hareket simülasyonuyla sanal
prototipini oluşturun.
"SOLIDWORKS Simulation yazılımıyla iki yılı aşacak bir maliyeti ortadan kaldırdık,
prototiplerden 100.000 $ tasarruf sağladık ve ısı transferini geliştirmeyle ilgili patentli
bir fikir ortaya koyduk. Bu, rakiplerimizi alt etmemizi sağlayan bir avantajdır."
— Craig Tiras, P.E. Mühendislik ve Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Gaumer Process
SOLIDWORKS SIMULATION PREMIUM
KAPSAMLI BİR ANALİZ ÇÖZÜMÜYLE TASARIM PERFORMANSINIZI DAHA
DERİNDEN GÖRÜN
SOLIDWORKS Simulation Premium, SOLIDWORKS Simulation Professional'ın tüm
özelliklerinin yanı sıra tek yönlü olmayan ve dinamik yanıtları analiz eden güçlü
analiz araçları ile kompozit malzemeler gibi ek özellikler içerir
Tasarımınızı doğrusal olmayan ortamda analiz edin
Büyük yer değiştirme işlemleri ve
karmaşık malzeme modellerini
kapsayan ve doğrusal olmayan
sorunları araştırın.
• Kapsamlı değerlendirme için doğrusal ve doğrusal olmayan analizler arasında kolaylıkla geçiş
yapın
• Aşırı yüklerden, temastan (kendi kendine temas dahil) ve esnek malzemelerden kaynaklanan
deformasyonları inceleyin
• Malzeme üretiminden sonraki kalıntı streslerini ve kalıcı deformasyonları belirleyin
• Doğrusal olmayan burkulma ve yakalama olaylarını inceleyin
• Tasarımları kauçuklar, silikonlar ve diğer elastomerler gibi hiperelastik malzemelerle araştırın
• Plastik deformasyonu ve akma başlangıcını incelemek için bir elasto-plastik analiz yürütün
• Sıcaklıkla birlikte yorulma etkilerini ve malzeme değişikliklerini inceleyin
• SOLIDWORKS Plastics ile kalıplı plastik parçanızın performansını, kalıp içi kalıntı stresini ve
sıcaklığını göz önünde bulundurarak test edin
Parçaların ve montajların dinamik analizlerini yapın
Dinamik yüklere karşı ürünün
nasıl yanıt verdiğini grafik haline
getirin.
• Zaman geçmişini, kararlı hal harmonik, yanıt spektrumunu ve rasgele vibrasyon uyarımlarını
analiz edin
• RMS ve PSD değerlerinin yanında zaman içinde ortaya çıkan stres, yer değiştirme, hız ve ivme
değişikliklerini inceleyin
• Doğrusal olmayan dinamik özellikleri kullanarak etki analizi yapın
• Yorulma analiziyle ürünün titreşime karşı dayanıklılığını tespit edin
Kompozit malzemeleri analiz edin
• Katman malzemesinin, kalınlığın ve oryantasyonun ürün performansı üzerindeki etkilerini
incelemek için çok katmanlı kompozit bileşenleri araştırın
• Tabaka oryantasyonunu dinamik olarak kontrol etmek ve görüntülemek için devrim yaratan
kullanıcı arabirimini kullanın
• Çalışma yükleri için doğru kompozit yığınını ve oryantasyonunu belirleyin
Döngüsel Simetri ve 2B düzlemsel basitleştirme araçlarıyla karmaşık sorunların kolayca
üstesinden gelin
Kompozit malzemelerin, katılık
ve tabaka hatası sonuçları dahil
performansını doğrulayın.
2B düzlemsel basitleştirme
aracıyla doğrusal olmayan
sorunlar sınıfının tamamını hızla
ve kolaylıkla çözün.
• Düzlem stresi, düzlem gerilmesi, aksisimetrik eksenli ve doğrusal olmayan döngüsel simetri
analizi oluşturun
• Doğruluktan ödün vermeden kısa zamanda karmaşık temas sorunlarını çözün
• Analize yönelik 2B kesitler oluşturmak için 3B CAD modellerini değişiklik yapmaksızın kullanın
"SOLIDWORKS Simulation'ın avantajı, bilgileri uygulamadan uygulamaya aktarmak
zorunda olmamanızdır. SOLIDWORKS Simulation, analiz gerçekleştirmek için çok daha
uygun maliyetli bir araç sağlar."
— Caleb Fulks, Proje Mühendisi, Dağıtılmış Ürün Geliştirme
SOLIDWORKS SIMULATION, ÜRÜN
MÜHENDİSLERİNİN KARMAŞIK VE ÖNEMLİ
MÜHENDİSLİK SORULARINI DAHA ERKEN
SORMALARINA VE YANITLAMALARINA
YARDIMCI OLUR
SOLIDWORKS Simulation ile yeni ve yenilikçi tasarım
çözümlerini keşfederken riskleri azaltabilir ve daha az
prototipleme ile ürünlerin piyasaya daha hızlı sürülmesine
yardım edebilirsiniz. Ürün performansını tasarım sürecinin
başında öğrenerek, tasarım maliyetlerinin artmasını önler ve
garanti sorunları riskini azaltırsınız.
Bu güçlü yapısal analiz araçları setinin SOLIDWORKS
ortamıyla tam entegre olması, tasarımcıların ve benzer analiz
uzmanlarının ürün geliştirme sürecinin her aşamasında
sorunsuzca çalışmasına imkan tanır. Sonuçları etkin bir
şekilde görsellere dökerek stresleri, yer değiştirmeleri, ömrü ve
sıcaklığı görüntülemek yoluyla tasarımınızı etkileyen kuvvetleri
inceleyebilirsiniz. Herhangi bir nokta, yüzey ya da hacim
için ölçümleri hesaplayabilir, ardından tüm analiz türlerinin
sonuçları grafiklere dönüştürebilir ve listeleyebilirsiniz.
SOLIDWORKS Simulation, parçalarınız ve montajlarınız için
yapıyı FEA, hareket ve multifizik ile analiz etmek için kapsamlı
bir araç yelpazesi sağlar. SOLIDWORKS'ün tasarım, analiz,
teknik iletişim ve veri yönetimini kapsayan 3B ürün geliştirme
çözümleri paketinin parçası olan SOLIDWORKS Simulation,
tüm ürün mühendislerinin en karmaşık mühendislik
sorunlarının üstesinden gelmesini sağlayan güçlü, doğru ve
sezgisel bir çözümdür.
Analizle destekli ürün geliştirme, 3B tasarımı yeni bir seviyeye
çıkararak yenilik yapmak, olası sorunları tespit etmek ve bunları
prototip oluşturma, makine ile işleme ve üretim süreçlerinden
önce düzeltmek için ürününüzün gerçek dünyadaki çalışma
koşulları altındaki performansını öngörebilmenizi sağlar.
"SOLIDWORKS Simulation ile olası sorunları tasarım aşamasında tespit edip
çözümleyebiliyorum, böylece ilk parçaların kalıplarını aldığımızda ilk seferde doğru
sonuca ulaşıyoruz. Yeni ürün geliştirirken bize sermaye maliyetlerinden yüzde 30 ila
60 tasarruf sağlayan inanılmaz bir araç.”
— Todd Turner, Kıdemli Ürün Geliştirme Mühendisi, Macro Plastics, Inc.,
SISTEM GEREKSINIMLERI
SOLIDWORKS ÜRÜN GELIŞTIRME ÇÖZÜMÜ
SOLIDWORKS yazılımı daha iyi ürünlerin, daha hızlı ve daha
düşük maliyetli üretilmesini sağlamak için kullanıcılara
tasarım ve mühendislik kaynaklarının üretkenliğini en
üst seviyeye çıkaracak sezgisel bir 3B geliştirme ortamı
sunar. Tasarım, analiz, teknik iletişim ve veri yönetimi
ile ilgili tüm SOLIDWORKS yazılım çözümlerini görmek için
www.solidworks.com/tur_products2015 adresini ziyaret edin.
• Windows 7 (tercihen x64) veya Windows 8
• Minimum 2 GB RAM (8 - 16 GB RAM önerilir)
• 50 GB boş disk alanı (minimum)
• SOLIDWORKS Sertifikalı grafik kartı
• Intel® veya AMD® işlemci (4 - 8 çekirdek önerilir)
• Geniş bant İnternet bağlantısı
• Microsoft® Excel® ve Word (raporlama ve verme için)
DAHA FAZLA BİLGİ AL
3DEXPERIENCE platformumuz marka uygulamalarımızı desteklemekte, 12 sektöre hizmet vermekte
ve zengin bir endüstri çözümü deneyimleri portföyü sunmaktadır.
3DEXPERIENCE® Şirketi Dassault Systèmes, işletmelere ve kişilere sürdürülebilir yenilikler hayal etmeleri için sanal evrenler sunar. Şirketin dünya
çapında lider çözümleri; ürünlerin tasarlanma, üretilme ve desteklenme biçimini değiştirmektedir. Dassault Systèmes'in işbirlikçi çözümleri,
toplumsal yenilikçiliği teşvik ederek, gerçek dünyayı iyileştirmek için sanal dünyadaki imkanları genişletir. Grup, 140'tan fazla ülkede tüm
sektörlerde her ölçekteki 170.000'den fazla müşteriye değer katar. Daha fazla bilgi için www.3ds.com/tr-tr adresini ziyaret edin.
Şirket Genel Merkezi
Kuzey ve Güney Amerika
Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault
CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay
Cedex
France
Dassault Systèmes
SolidWorks Corporation
175 Wyman Street
Waltham, MA 02451 USA
+1 781 810 5011
[email protected]
Dassault Systemes İstanbul
Inovasyon Teknoloji Limited
Şirketi
+90 212 355 01 80
[email protected]
©2014 Dassault Systèmes. Tüm hakları saklıdır. 3DEXPERIENCE, Pusula simgesi ve 3DS logosu, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA ve NETVIBES, Dassault Systèmes ya da alt kuruluşlarının ABD ve/veya
diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar, kendi sahiplerinin mülkiyetindedir. Dassault Systèmes veya alt kuruluşlarının ticari markalarını kullanmak için açık yazılı onayları alınmalıdır.
SOLIDWORKS Simulation hakkında daha fazla bilgi
edinmek için www.solidworks.com/tur_simulation
adresini ziyaret edin veya bölgenizdeki SOLIDWORKS
yetkili satıcısına başvurun.
Download

SOLIDWORKS Simulation FEA Veri Sayfası