CO JE NOVÉHO V ŘEŠENÍ SOLIDWORKS 2015
1
2
NOVÉ PRACOVNÍ POSTUPY PRO VÝVOJ VÝROBKŮ
Výhody
• SOLIDWORKS Model Based Definition (MBD) umožňuje
Kratší doba pro uvedení
na trh a shoda s novými
průmyslovými standardy.
®
bezvýkresový popis vyráběné součástky pomocí popisů 3D PMI
s výstupem do aplikace eDrawings® nebo do formátu 3D PDF
• Software SOLIDWORKS Treehouse nabízí vizuální plánování,
vytváření, úpravy a prohlížení struktur sestav
• Automatická příprava modelů k exportu do rozšířených
aplikací AEC
INTEGROVANÉ FUNKCE SPOJUJÍ KONSTRUOVÁNÍ
A VÝROBU
• Software SOLIDWORKS Inspection automatizuje proces tvorby
kontrolních plánů a zpráv
• Software SOLIDWORKS Costing podporuje kalkulaci nákladů
Výhody
Zrychlení všech úrovní
výrobního procesu
a propojení konstrukce
s výrobou.
svařenců, plastových dílů a odlitků, obrobených odlitků a dílů
vyrobených pomocí 3D tisku
• Přímý tisk na 3D tiskárny ve formátu AMF a 3MF
• Použití pokročilých technik na rozviny ploch
3
FUNKČNOST SOFTWARU SOLIDWORKS
Výhody
• Zmenšení velikosti souborů přibližně o 50 %
• Rychlejší tvorba polí součástí a skrytí/zobrazení sestav
• Software SOLIDWORKS Simulation využívá k detekci kontaktu
Rychlejší modelování,
analýza a vykreslování
poskytuje více času pro
vylepšování návrhů.
řešitel Intel® Solver a více jader
• Definování konkrétních grafických oblastí pro vykreslení v aplikaci
PhotoView 360
• Efektivnější správa velkých datových sad v softwaru SOLIDWORKS
Enterprise PDM
4
5
MODELOVÁNÍ DÍLŮ A PLOCH
Výhody
• Skica: čára od středu; obdélník s horizontálními/vertikálními
Rychlejší a snadnější
tvorba skic, komplexních
polí a pokročilé geometrie.
konstrukčními čarami
• Splajny: vylepšení splajn na plochách; převod stylu splajny na
body splajny
• Tvorba polí: vylepšeno vyplnění, lineární a proměnné pole
• Pokročilá geometrie: asymetrická zaoblení; rozdělené povrchy;
normálové zobrazení roviny skici
SESTAVY
Výhody
• Vazby: vystředění součástí na plochách; výběr geometrie pro
Rychlejší a jednodušší
sestavení součástí.
omezení šířky vazby
• Trasování pravoúhlých částí, např. potrubních rozvodů, kabelových
svazků a trubek
• Simulace válečkových/energetických řetězů pomocí polí podél
otevřených nebo zavřených smyček
• Rozložený pohled: radiálně a podél osy; změna uspořádání
součástí přetažením
7
8
9
10
Výhody
• Přehled o umístění pohledů s automatizovanými popisky
Rychlejší nalezení
jednotlivých pohledů, větší
míra automatizace a větší
možnost kontroly.
zón výkresu
• Lepší správa formátování poznámek výkresů a tabulek
• Vynechání vrstev z tisku; použití splajn pro odkazové čáry
• Lepší kótování úhlů a příkaz zaokrouhlení na desetiny
SIMULACE NÁVRHU
Výhody
• Předvídání životnosti výrobku při dynamickém zatěžování
Simulace reálných scénářů
za účelem přibližného
určení charakteristik
výrobku ještě před jeho
výrobou.
a možnost kombinovaného zatížení v softwaru SOLIDWORKS
Simulation
• Zobrazení nelineárních výsledků během řešení softwaru
SOLIDWORKS Simulation pro zajištění konvergence
• Rotační regiony v softwaru SOLIDWORKS Flow Simulation
poskytují lepší simulaci rotačních soustrojí
• Software SOLIDWORKS Plastics zlepšuje návrh plastových dílů
pomocí analýzy odvětrání
ELEKTRICKÉ NÁVRHY
Výhody
• Nástroj Dynamic Connector usnadňuje návrh a používání
Urychlení vývoje, tvorby
a zajištění integrity návrhů
elektrických systémů.
konektorů
• Pokročilý přístup k uživatelským ovládacím prvkům hlavních
nástrojů
• 3D diagnostika vedení v ose určí a vyřeší případné problémy
• Nástroj Advanced Formula Manager poskytuje přístup
k systémovým a matematickým proměnným složitých vzorců
CELKOVÝ DOJEM UŽIVATELE
Výhody
• Dynamická virtualizace referencí zobrazuje grafické znázornění
Efektivnější práce,
lepší porozumění
konstrukčnímu záměru
vašich modelů a jejich
dokonalejší vizualizace.
vztahů jednotlivých vlastností
• Výběrové sady umožňují vybrat a uložit více entit pro pozdější
použití
• Izolování součástí při editaci v kontextu sestavy
• Dočasný náhled skrytých těles nebo součástí z nástroje
FeatureManager
ROZŠÍŘENÁ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE
Výhody
• Klient Web2 softwaru SOLIDWORKS Enterprise PDM připojuje
Rozšíření využití
konstrukčních nástrojů
díky rychlejšímu
a snadnějšímu propojení
a lepší spolupráce pomocí
sítí sociálního typu –
kdykoliv, kdekoliv.
zařízení s podporou prohlížeče k úschovně
• Software eDrawings nově disponuje uživatelským rozhraním
přizpůsobeným pro dotykové obrazovky a podporuje grafy
výsledků softwaru SOLIDWORKS Plastics
• Web MySolidWorks nabízí zdokonalené online školení a certifikaci;
možnost sdílet/prohlížet návrhy online a prozkoumávat příspěvky
autorů z celého světa
• Platforma Collaborative Sharing používá komunitní sociální
inovace a nabízí širší možnosti propojení softwaru SOLIDWORKS,
eDrawings a DraftSight®
Úplný přehled řešení SOLIDWORKS pro návrh, simulaci, technickou komunikaci a správu dat
najdete na adrese www.solidworks.com/cze_products2015.
Naše platforma 3DEXPERIENCE je základem pro jednotlivé produktové řady, pokrývá 12 odvětví
a přináší širokou nabídku oborově zaměřených řešení.
Platforma 3DEXPERIENCE společnosti Dassault Systèmes poskytuje firmám i jednotlivcům virtuální vizi projektů pro udržitelnou inovaci. Její špičková
řešení mění způsob, jímž jsou navrhovány, vyráběny a podporovány nové výrobky. Portfolio produktů pro spolupráci od společnosti Dassault
Systèmes podporuje sociální inovaci a rozšiřuje možnosti, kterými může virtuální svět zlepšovat svět reálný. Společnost má přes 182 300 zákazníků
ve více než 80 zemích světa a všech průmyslových odvětvích. Více informací najdete na webových stránkách www.3ds.com/cz-cz.
Ústředí společnosti
Severní a Jižní Amerika
Dassault Systèmes CZ s.r.o.
Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault
CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay
Cedex
France
Dassault Systèmes
SolidWorks Corporation
175 Wyman Street
Waltham, MA 02451 USA
+1 781 810 5011
[email protected]
+420-543-216-642
[email protected]
©2014 Dassault Systèmes. Všechna práva vyhrazena. 3DEXPERIENCE, ikona Compass a logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA, a NETVIBES jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti Dassault Systèmes nebo jejích poboček v USA a v dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky náleží odpovídajícím vlastníkům. Používání ochranných známek společnosti Dassault Systèmes nebo jejích poboček vyžaduje výslovné písemné svolení. MKTOPTDSCZE0814
6
VYLEPŠENÉ VYTVÁŘENÍ VÝKRESŮ
Download

CO JE NOVÉHO V ŘEŠENÍ SOLIDWORKS 2015