Top-riešenia
pre najvyššie nároky
Oceľové žľaby
Hydro BG
Hightech
Know-how
Spoľahlivosť
Inovácia
Kompletný balík od Hydro BG.
Systém z jednej ruky.

Užitočnosť a výhody
Hydro BG s.r.o. ponúka kompletný sortiment produktov a servisný program pre všetky oblasti použitia - oceľové aj betónové
Naša skúsenosť – náš tím: Najvýhodnejšie riešenia sú priamo ušité
podľa vašich individuálnych požiadaviek v úzkej spolupráci s architektami a odbornými firmami, ktoré navrhnú vhodné riešenie aj pri
najvyšších architektonických nárokoch.
žľaby od jednoduchých pre chodcov až po mohutné pre medzinárodné letiská.
Dôležité pre Vaše plánovanie a skladovanie: Spoločnosť Hydro
BG je veľmi kompatibilná. Rýchly dodací termín cez náš centrálny
sklad.
Ako jediný výrobca na slovenskom trhu, Vám ponúkame širokú
štruktúru obchodníkov so stavebným materiálom.
Špeciálne riešenia: Na požiadanie vieme vyrobiť najrôznejšie pre-
Hydro BG – Váš partner so známkou kvality
2
vedenia, čo sa týka formy a materiálu.
Fasádne žľaby

Strana 4
a5
Strana 8
Štrbinové rošty
Garážové žľaby
Top produkty
BG-FA Fasádne žľaby:
Strana 10
BG-FA Fasádne-štrbinové žľaby:
s 18 mm štrbinou, obvodňovací žľab je sotva viditeľný, na odvodňovanie fasád (omietané, drevené alebo sklené fasády).
BG-SA Štrbinové rošty:
zaťaženie až do 400 kN, symetrické alebo asymetrické
vyhotovenie, hodí sa k betónovým BGU Univerzálnym a k
BGF Plytkým žľabom, vhodné na otvorené priestranstvá, kde
treba zachovať celistvý vzhľad položeného povrchu.
flexibilné, pevné alebo výškovo nastaviteľné s rôznymi druhmi
roštov, na odvodnenie plochých striech, terás a balkónov.
Strana 12
a 13
BG-PA Garážové žľaby:
s alebo bez systému rýchlouzáveru, zaťaženie až do 600 kN,
určené na zabudovanie do podzemných, nadzemných garáží
a parkovacích domov.
3
BG-FA Fasádne žľaby
Technické údaje pre RB 130, 230
Pevná stavebná výška
Tieto odvodňovacie žľaby z pozinkovanej ocele alebo nerezovej ocele
nájdu svoje uplatnenie práve tam, kde je k dispozícii nízka stavebná
výška a zároveň maximálne odvodnenie.
Systém
Dĺžka žľabu
Šírky žľabov
Hrúbka materiálu
Stavebná výška
Materiál
55/70/110
Stavebná výška
Šírky žľabov 130 / 230
BG-FA
žľaby
130
130
130
230
230
230
BG-FA Fasádne žľaby
500 / 1000 / 2000 mm
130 / 230 mm
1,00 mm
fix 55 / 70 / 110 mm
pozinkovaná oceľ /nerez V2A
Vyhotovenie
Pevná
Pevná
Pevná
Pevná
Pevná
Pevná
stavebná
stavebná
stavebná
stavebná
stavebná
stavebná
výška
výška
výška
výška
výška
výška
Výška
Hmotnosť/
Pozink.
Nerez V2A
na konci žľabu bm
oceľ
55 mm
2,3 kg


70 mm
2,6 kg


110 mm
3,2 kg


55 mm
3,1 kg


70 mm
3,4 kg


110 mm
4,0 kg


BG-FA Fasádne žľaby
pevná stavebná výška
Všetky miery sú v mm

Rošty
Všetky rošty BG-FA Fasádnych žľabov sú prechodné a prejazdné vozíkom pre postihnutých.
Mriežkový rošt MW 30/10
Rošty
RB 130
Miery
v mm
1000/122/20
500/122/20
1000/122/20
Dierový
rošt
500/122/20
1000/122/20
Chodníkový
rošt
500/122/20
Rošt s pozdĺžnou 1000/122/20
mriežkou
500/122/20
1000/122/20
Dizajnové
rošty
500/122/20
pozink./nerez
pozink./nerez
pozink./nerez
pozink./nerez
pozink./nerez
pozink./nerez
pozink./nerez
pozink./nerez
nerez - V2A
nerez - V2A
Rošty
RB 230
Materiál
Mriežkový
rošt
Dierový rošt ø 8 mm
pozinkovaná alebo nerezová
oceľ V2A
Chodníkový rošt, SW 9/85
pozinkovaná alebo nerezová
oceľ V2A
Rošt s pozdĺžnou mriežkou,
odstup rebier 10 mm, pozinkovaná alebo nerezová oceľ
V2A
Dizajnový rošt, nerezový V2A
4
Materiál
Miery
v mm
1000/222/20
500/222/20
1000/222/20
Dierový
rošt
500/222/20
Rošt s pozdĺžnou 1000/222/20
mriežkou
500/222/20
Mriežkový
rošt
pozink./nerez
pozink./nerez
pozink./nerez
pozink./nerez
pozink./nerez
pozink./nerez
Štrbina /
MW-šírka
štrbiny v mm
30/10
30/10
ø8
ø8
9/85
9/85
10
10
Hmotnosť
Rez vtoku
/ ks
Štrbina /
MW-šírka
štrbiny v mm
30/10
30/10
ø8
ø8
10
10
Hmotnosť
Rez vtoku
/ ks
3,0
1,6
1,6
0,8
1,4
0,8
4,2
2,2
1,4
0,7
6,0
3,1
3,5
1,7
7,1
3,6
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
925
925
190
190
225
225
875
875
cm2/m
cm2/m
cm2/m
cm2/m
cm2/m
cm2/m
cm2/m
cm2/m
1750
1750
1610
1610
1630
1630
cm2/m
cm2/m
cm2/m
cm2/m
cm2/m
cm2/m
BG-FA Fasádne žľaby
Technické údaje pre RB 130, 230
variabilná stavebná výška
Na vyrovnanie výškových tolerancií, ako aj spádu základov, ponúkame aj výškovo nastaviteľné fasádne žľaby. Tieto žľaby sa dajú efektne
zakryť mriežkovým, dierovým, chodníkovým roštom s pozdĺžnou
alebo priečnou mriežkou.
BG-FA
žľaby
130
130
230
230
BG-FA Fasádne žľaby
500 / 1000 / 2000 mm
130 / 230 mm
1,00 mm
variabilná 55 - 150 mm
pozinkovaná oceľ /nerez V2A
Vyhotovenie
Variabilná
Variabilná
Variabilná
Variabilná
stavebná
stavebná
stavebná
stavebná
Výška
Hmotnosť/ Pozink.
na konci žľabu bm
oceľ
výška
výška
výška
výška
55-90 mm
90-150 mm
55-90 mm
90-150 mm
2,9
3,9
3,7
4,7
kg
kg
kg
kg




Nerez
V2A
Šírky žľabov 130 / 230
55 - 150
Stavebná výška
Systém
Dĺžka žľabu
Šírky žľabov
Hrúbka materiálu
Stavebná výška
Materiál




BG-FA Fasádne žľaby
variabilná stavebná výška
Všetky miery sú v mm
BG-FA Fasádne žľaby

>>
>>
>>
>>
>>

Príklady použitia
Terasy, ploché strechy, strešné terasy, loggie a pod.
Na všetkých vonkajších fasádach (napr. drevených, omietaných,
sklených, …)
Pri plochách s dvomi odtokovými rovinami
Na povrchoch, ktoré sú zavedené až tesne k fasáde.
Pri sanáciách aj novostavbách
Príslušenstvo
Spojovací materiál pre rošty
BG-FA Spojovací kanálik
medzi žľabovým úsekom
a odtokom, pozinkovaný
alebo nerezový.
Dĺžka elementu
500, 1000, 2000
BG-FA Nadstavec - šachta 400x400,
variabilná stavebná výška od 55 – 150 mm,
pozinkovaná alebo nerezová, mriežkové rošty
MW 30/10, vrátane vztlakovej poistky.
Slúži ako kontrolná
alebo revízna šachta
BG-FA Čelná stena
pevná alebo variabilná výška
5

Zabudovanie
BG-FA Fasádny žľab
pri izolácii pod 150 mm
Umiestnenie BG-FA Fasádneho žľabu s mriežkovým roštom v päte
zníženého parapetu zabraňuje prenikaniu vody poza vodotesnú izoláciu pri zachovaní výšky prahu min. 50 mm. Dodržanie výšky utesnenia
platí pre všetky fasádne žľaby.
Zabudovanie BG-FA Fasádneho žľabu
na strešnej terase.
BG-FA Fasádny žľab s kanálikom je sám pri svojej nízkej stavebnej
výške použiteľný najmä pri veľkých vzdialenostiach k ďalšiemu strešnému odtoku.
50
Zabudovanie BG-FA Fasádneho žľabu
na styčnej ploche so zemou
Zámková dlažba
Zarovnaná vrstva štrku
Nepriepustná fólia
BG-FA Fasádny žľab s jednostrannou perforáciou v štrkovom lôžku
alebo položený v poterovom betóne odvádza zrážkovú vodu do podložia na vsiaknutie.
Zateplenie
Nepriepustná fólia
BG-FA Fasádne žľaby bez perforácie sú vhodné na kontrolované odvádzanie zrážkovej vody a môžu byť napojené na povrchový odvodňovací
systém.
Železobetónová doska

Špeciálne riešenia
Naši technici pre vás radi naplánujú individuálne riešenia alebo špeciálne diely. Vieme vyrábať podľa vašich požiadaviek a radi vám pomôžeme a poradíme aj priamo na stavbe.
Podľa hesla „špecialisti urobia viac“ sa tešíme na vaše otázky, na ktoré
vám radi dáme odpovede, aby vaša stavba mohla napredovať.
6

Referencie (všeobecne)
Fasádne žľaby sú vhodné na každý druh odvodnenia. Optimálne
využitie nájdu pri sklených fasádach, pri vchodových portáloch a na
plochých strechách.
Vo viacerých verejných a architektonicky náročných budovách boli
použité práve tieto žľaby kvôli svojmu optickému vzhľadu a perfektnej
funkčnosti. Známi projektanti univerzít, kongresových budov, technických centier ako aj nákupných centier a prvotriednych hotelov oceňujú flexibilitu zabudovania a rôzne možnosti prekrytia žľabov.
Vysoko moderné fasádne žľaby sú totiž aj tvorivým elementom.

Referencie (Mozarteum)
Mozarteum – kreatívne Kultúrne centrum
v Salzburgu bolo generálne zrekonštruované
podľa najnovších moderných poznatkov.
Na pamiatkovo chránené omietané fasády pôvodnej stavby sme
museli prispôsobiť odvodňovacie žľaby.
Aby sme vyhoveli náročným požiadavkám zákazníka, použili sme na
všetkých vonkajších priestranstvách výškovo nastaviteľné BG-FA
Fasádne žľaby. Tieto žľaby zabránia možnému stavebnému poškodeniu budovy, ktoré spôsobuje práve nahromadená vlhkosť. Žľaby
majú vysoký odvodňovací prierez pri minimálnej stavebnej výške.
7
BG-FA Fasádne - štrbinové žľaby
technické údaje pre SW 18
Fasádne-štrbinové žľaby sa hodia na odvodnenie omietaných a sklených fasád, ako aj vstupných dverí. Vyhnete sa stojatej vode pri stenách a tým aj možným stavebným poškodeniam budovy. Prenikaniu
drobných nečistôt (napr. kamienkov) do budovy zabránite použitím
mriežkového roštu, ktorý zaistí súvislosť žľabovej línie.
Pri čistení žľabov sa dá rošt jednoducho vybrať. Tento žľab ponúka
tvorivú možnosť prispôsobiť sa celkovému dojmu budovy.
Systém
Dĺžka žľabu
Šírka štrbiny
Hrúbka materiálu
Stavebná výška
Materiál
170
110
18
BG-FA Fasádne - štrbinové žľaby
500 / 1000 / 2000 mm
18 mm
1,00 mm
170 mm
pozinkovaná oceľ / nerez V2A
BG-FA
Vyhotovenie
Štrbinové žľaby
Výška na
konci žľabu
Hmotnosť Pozink.
/ bm
oceľ
SW 18
SW 18
170 mm
170 mm
2,1 kg
2,6 kg
Perforované
Uzavreté


Nerez
V2A


BG-FA Štrbinová vložka
so štvorcovou dierou
8x8 mm, pozinkovaná
alebo nerezová
75
všetky miery sú v mm
Rošt
SW 18
Rozmery
v mm
Materiál
Štrbinová vložka
1000/18
so štvorcovou
dierou
Štrbina /MWšírka štrbiny
v mm
pozink./nerez
8x8
V2A
Hmotnosť
Rez vtoku
/ ks
0,5 kg
64 cm2/m
BG-FA Fasádne - štrbinové žľaby
Príklady použitia a príslušenstvo

Príklady použitia
>> najmä na fasádach,
>> pri priamom pripojení na fasádu,
>> všade tam, kde nesmie byť odvodnenie na prvý pohľad viditeľné
(pomocou decentnej optickej stránky docielime neviditeľné
odvodnenie).

BG-FA Čelná stena,
ľavá a pravá
8
Príslušenstvo
BG-FA Revízna šachta 300/275,
s vodorovným alebo šikmým odtokom
DN 100
BG-FA Vonkajší alebo vnútorný roh 150/150,
90°, pozinkovaný alebo nerezový

Zabudovanie
BG-FA Fasádne-štrbinové žľaby
BG-FA Fasádne-štrbinové žľaby s perforovaným telom odvádzajú
napadanú vodu z fasády do absorbčnej vrstvy v podloží na vsiaknutie
alebo odvádzajú vodu cez tesnenie k odtoku.
BG-FA Fasádne-štrbinové žľaby s uzavretým telom žľabu sú vhodné
na kontrolované odvádzanie vody z fasády a môžu byť napojené na
povrchový odvodňovací systém.
Škára vyplnená tesniacim tmelom
Štrbinová vložka so štvorcovou dierou
Izolácia proti vlhkosti
Vonkajšia omietka
Zateplenie
Murivo
Dlaždice
Štrkové
vyrovnanie
Štrkové
lôžko
Nosná
štrková vrstva

Referencie
Vonkajšie plochy/Fasády
Flexibilné a opticky nenápadné
Fasádne-štrbinové žľaby sú vhodné hlavne na odvodnenie fasád.
Obrovské plochy fasád pritom volajú po riešení odvodnenia. Na jednej
strane musí byť dažďová voda kontrolovane odvádzaná, a na druhej
strane má odvodňovací žľab zostať decentne v pozadí a napriek tomu
spĺňať svoju funkciu.
Zabudovanie BG-FA Fasádneho-štrbinového žľabu pred dverami
zabráni možným stavebným poškodeniam budovy, ktoré spôsobuje
nahromadená vlhkosť. Pri tejto variante sa jedná o decentné a opticky
nebadané odvodnenie.
9
BG-SA Štrbinové rošty
technické údaje pre SW 18
BG- SA Štrbinové rošty sa hodia obzvlášť pre architektonicky náročné plochy, pri ktorých hrajú dôležitú úlohu odvodnenie aj optická
stránka. Úzka štrbina (18 mm) je vhodná najmä na oddelenie rôznych
plôch a po správnom zabudovaní znesie záťaž až 400 kN. Štrbinový
rošt možno umiestniť na BGU Univerzálny alebo BGF Plytký žľab.
Asymetrický štrbinový rošt umožňuje jednostranné pripojenie na
vychádzacie stavebné prvky (schody, obrubník, múrik…). S Revíznou
šachtou je čistenie žľabov oveľa jednoduchšie.
Systém
Dĺžka prvku
Šírka štrbiny
Hrúbka materiálu
Stavebná výška
Materiál
18
120
120
18
20
20
160/210
BG-SA Štrbinové rošty
1000 mm
18 mm
NW 100 1,00 mm / NW 150 1,50 mm
140 mm
pozink. oceľ / nerez V2A
160/210
BG-SA
Štrbinové rošty
Vyhotovenie
Výška
roštu
Hmotnosť Pozink. Nerez
/ bm
oceľ
V2A
NW100,
NW100,
NW100,
NW100,
Symetrický, Tr. C
Symetrický, Tr. C
Symetrický, Tr. D
Symetrický, Tr. D
140
140
140
140
4,0/6,0
4,0/6,0
4,4/7,7
4,4/7,7
NW150, SW18
NW150, SW18
NW150, SW18
NW150, SW18
BG-FA Štrbinová vložka so
štvorcovou dierou 8x8 mm,
pozinkovaná alebo nerezová
mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg
kg








rozmer
v mm
Rez
vtoku
1000/18
64 cm2/m
Všetky miery sú v mm
BG-SA Štrbinové rošty
Príklady použitia a príslušenstvo

>>
>>
>>

Príklady použitia
Ako možnosť optického oddelenia dvoch rôznych plôch
Pri voľných plochách, pri ktorých je žľab vložený do štrbinového reliéfu povrchovej vrstvy (zámková dlažba, dlaždice,
prírodné kamene)
Pri všetkých otvorených plochách, ktoré musia byť prejazdné
(záťaž do triedy D 400 kN).
Príslušenstvo
BG-SA Revízna šachta Vyhotovenie
BG-SA Revízna šachta
symetrická alebo asymetrická
Tr. C/D 400 kN pozinkovaná
alebo nerezová.
10
NW 100, NV 150
NW 100, NV 150
Výška
roštu
Symetrický, Tr. C/D 140 mm
Symetrický, Tr. C/D 140 mm
Hmotnosť
/ ks
4,9/6,0 kg
4,9/6,0 kg
Pozink. Nerez
oceľ V2A




Revízne šachty:
Obe revízne šachty (pre Fasádne-štrbinové žľaby alebo Štrbinové
rošty) sú určené na čistiace a revízne účely pri uzavretých systémoch, ktoré sa napájajú na kanalizáciu alebo na vsakovanie zrážkovej
vody z iného miesta. Revízna šachta je pripojená na žľabovú líniu,
takže optická stránka línie žľabov nie je narušená. Ako vrchný kryt
môžu byť použité rôzne povrchové vrstvy.
Pokyny uloženia a zabudovania BG žľabov sú všeobecne známe
návrhy. Treba však zohľadniť miestne podmienky ako aj všeobecne
známe odborné technické pravidlá.

Zabudovanie Štrbinových roštov
BG-SA Štrbinové rošty
1. Pokládka BG Odvodňovacích žľabov sa vykonáva na zavlhlom
základe. Treba zohľadniť aj spád žľabov a výkopu. (Detaily pozrite
v tabuľke príklady zabudovania a rezy.)
4. Z dôvodu možného vzniku horizontálnych síl (napr. pri betónových povrchoch) sa odporúča vytvoriť vo vzdialenosti max. 50
cm od žľabu dilatačnú škáru.
Priestorová škára
Betónová
platňa
Maltové lôžko
Betónový základ
Nosná
štrková vrstva
Nosná
štrková vrstva
X
5. Všetky susediace povrchové vrstvy musia prebiehať vždy trvalo o
cca 3-5 mm vyššie ako vrchná hrana Štrbinového roštu.
6. V podmienkach, kde sú zosilnené chemické vplyvy ( napr. rozpúšťadlá, kyseliny, lúhy, soli atď.) odporúčame zabudovať štrbinové
rošty z nehrdzavejúcej ocele – nerezu. Žľaby treba pravidelne
čistiť.
0,5 m
Y
3. Pred zhotovením vrchných vrstiev treba na žľab nasadiť
Štrbinový rošt. Následne podľa spôsobu použitia sa položia vrchné vrstvy (viď detaily príkladov uloženia).
Špárovacia zálievka
Dlaždice alebo
zámková dlažba
Štrkové lôžko
Z
2. Styčné hrany žľabov môžu byť vyplnené alebo zlepené vhodnou
tesniacou hmotou.
X
Špárovacia zálievka
Dlaždice alebo
zámková dlažba
Štrkové lôžko
Vrchná vrstva
Obaľovaný štrk
Nosná štrková
vrstva
8. Všeobecné pravidlá výroby a spracovania uvádza norma EN 1433.
Betónový základ
Nosná vrstva
obaľovaného
štrku
Nosná
štrková vrstva
Z
7. Pre revízne šachty spojené s vpusťami platia tie isté pravidlá.
X
160
BGF Plytký žľab NW 100,
Štrbinový rošt asymetrický
35
200/220
35 45/65 20 120
97-147 20 120
252/302
18
18
160/210
BGU Univerzálny žľab NW 100,
NW 150
Štrbinový rošt symetrický
Trieda zaťaženia
A 15 kN
B 125 kN
C 250 kN
D 400 kN
Betónový základ
podľa normy B4710-1*
C 16/20
C 20/25
C 20/25
C 25/30
X
Ž
8 cm
Ž
8 cm
Y
Z
Oceľový strmienok
Ž 10 cm
Ž 15 cm
Výška žľabu najmenej – 10 cm
Ž
10 cm
Ž 15 cm
Nie je potrebný
Ž
Ž
15 cm
20 cm
* Základná požiadavka je kvalitný základ, ktorý treba prispôsobiť
miestnym požiadavkám
BG-SA Štrbinové rošty sa používajú špeciálne na Univerzálne BGU
a Plytké BGF betónové žľaby. Tieto systémy môžu byť spolu ľubovolne spojené. Oba rezy vľavo zobrazujú jednu z možností zabudovania.
11
BG-PA Garážové žľaby
technické údaje pre NW 100, 150, 200
Garážové žľaby - priskrutkovateľné
BG-PA Garážové žľaby sa hodia obzvlášť na odvodnenie nadzemných,
podzemných garáží a parkovacích domov. Nízka stavebná výška umožňuje priame zabudovanie do konštrukcie podlahy.
Priskrutkovanie špeciálnym strmienkom:
Aretácia roštu sa robí pomocou skrutky a špeciálneho strmienka.
Systém
Dĺžka žľabu
Šírky žľabov
Hrúbka materiálu
Stavebná výška
Materiál
100 / 150 / 200
55
BG-PA
Vyhotovenie
Garážové žľaby
100
156 / 206 / 256
150
200
Všetky miery sú v mm

Rošty
Rošty
NW 150
Mriežkový rošt MW 30/10,
31/15 a 30/30
pozinkovaný alebo nerezový
V2A Tr. B 125 kN Tr. D/E 600 kN
Liatinový rošt Tr. B/C 250
kN - Tr. D/E 600 kN
Rošty
NW 100
Miery
v mm
Rošty priskrutkovateľné
Mriežkový rošt/ 1000/147/25
pozinkovaný
500/147/25
Mriežkový rošt/ 1000/147/25
nerezový V2A
500/147/25
Liatinový
500/147/25
Rošty vrátane rýchlouzáveru
Mriežkový rošt/ 1000/147/25
pozinkovaný
500/147/25
1000/147/25
500/147/25
1000/147/25
500/147/25
Mriežkový/
1000/147/25
nerezový V2A
500/147/25
Dierový rošt/
1000/147/25
nerezový V2A
500/147/25
Liatinový
500/147/25
500/147/25
500/147/25
Liatinový rošt
s pozdĺžnymi
rebrami
500/147/25
12
Trieda podľa Štrbina /MW Hmotnosť
Rez vtoku
EN-normy
šírka štrbiny v mm / ks
B
B
B
B
D
125
125
125
125
400
kN
kN
kN
kN
kN
30/30
30/30
30/30
30/30
14/100
3,0
1,5
3,0
1,5
4,2
kg
kg
kg
kg
kg
1330 cm2/m
1330 cm2/m
1330 cm2/m
1330 cm2/m
585 cm2/m
B
B
C
C
D/E
D/E
C
C
C
C
B/C
B/C
D
125
125
250
250
600
600
250
250
250
250
250
250
400
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
30/30
30/30
30/10
30/10
30/30
30/30
31/15
31/15
ø 8 mm
ø 8 mm
16/120
6/120
16/120
2,9
1,5
4,0
2,1
6,8
3,5
3,6
2,2
5,0
2,7
4,3
4,7
4,5
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
1330 cm2/m
1330 cm2/m
1235 cm2/m
1235 cm2/m
1255 cm2/m
1255 cm2/m
1235 cm2/m
1235 cm2/m
235 cm2/m
235 cm2/m
585 cm2/m
220 cm2/m
585 cm2/m
27/13
4,5 kg
520 cm2/m
E 600 kN
BG-PA Garážové žľaby
500 / 1000 / 2000 mm
156 / 206 / 256 mm
pozinkovaný 1,50 mm / nerezový V2A 1,25 mm
55 mm
pozink. oceľ / nerez V2A
Bez
rýchlouzáveru
Bez
rýchlouzáveru
Bez
rýchlouzáveru
Miery
v mm
Výška na
konci žľabu
Hmotnosť Pozink.
/ bm
oceľ
55 mm
4,1 kg


55 mm
4,8 kg


55 mm
5,0 kg


Trieda podľa Štrbina /MW Hmotnosť
Rez vtoku
EN-normy
šírka štrbiny v mm / ks
Rošty priskrutkovateľné
Mriežkový/
1000/197/25
B 125 kN
pozinkovaný
500/197/25
B 125 kN
Mriežkový/
1000/197/25
B 125 kN
nerezový V2A
500/197/25
B 125 kN
Liatinový
500/197/25
D 400 kN
Rošty s rýchlouzáverom
Mriežkový/
1000/197/25
B 125 kN
pozinkovaný
500/197/25
B 125 kN
1000/197/25
C 250 kN
500/197/25
C 250 kN
1000/197/25 D/E 600 kN
500/197/25 D/E 600 kN
Mriežkový/
1000/197/25
C 250 kN
nerezový V2A
500/197/25
C 250 kN
Liatinový
500/197/25 B/C 250 kN
500/197/25
D 400 kN
Liatinový rošt
s pozdĺžnymi
500/197/25
E 600 kN
rebrami
Rošty
NW 200
Miery
v mm
Nerezový
V2A
30/30
30/30
30/30
30/30
14/45
4,2
2,1
4,2
2,1
6,9
kg
kg
kg
kg
kg
1780 cm2/m
1780 cm2/m
1780 cm2/m
1780 cm2/m
670 cm2/m
30/30
30/30
30/10
30/10
30/30
30/30
30/10
30/10
12/50
16/170
4,6
2,5
7,8
4,1
10,9
5,6
8,0
4,4
6,6
7,0
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
1780 cm2/m
1780 cm2/m
1510 cm2/m
1510 cm2/m
1570 cm2/m
1570 cm2/m
1510 cm2/m
1510 cm2/m
670 cm2/m
840 cm2/m
7,6 kg
720 cm2/m
27/13
Trieda podľa Štrbina /MW Hmotnosť
Rez vtoku
EN-normy
šírka štrbiny v mm / ks
Rošty s rýchlouzáverom
Mriežkový/
1000/247/25
B 125 kN
pozinkovaný
500/247/25
B 125 kN
Mriežkový/
1000/247/25
B 125 kN
nerezový V2A 500/247/25
B 125 kN
Liatinový
500/247/25
D 400 kN
Rošty s rýchlouzáverom
Mriežkový/
1000/247/25 C/D 400 kN
pozinkovaný
500/247/25 C/D 400 kN
Mriežkový/
1000/247/25
C 250 kN
nerezový V2A
500/247/25
C 250 kN
Liatinový
500/247/25
D 400 kN
Liatinový rošt
s pozdĺžnymi
500/247/25
E 600 kN
rebrami
30/30
30/30
30/30
30/30
14/62
9,8
4,9
9,8
4,9
8,1
kg
kg
kg
kg
kg
1985 cm2/m
1985 cm2/m
1985 cm2/m
1985 cm2/m
670 cm2/m
30/30
30/30
30/10
30/10
16/220
14,7
7,7
10,1
5,6
8,0
kg
kg
kg
kg
kg
1985
1985
1890
1890
1075
27/13
9,3 kg
cm2/m
cm2/m
cm2/m
cm2/m
cm2/m
960 cm2/m
BG-PA Garážové žľaby SV
technické údaje pre NW 100, 150, 200
Garážové žľaby – s rýchlouzáverom
BG-PA garážové žľaby sa hodia obzvlášť na odvodnenie nadzemných,
podzemných garáží a parkovacích domov. Pre nízku stavebnú výšku
môžete tieto žľaby zabudovať rovno do konštrukcie podlahy.
Aretácia s SV – Systémom:
Rošt a žľab sú navzájom spojené zdokonaleným spájacím systémom.
Stačí jeden klik a rošt je upevnený. Na uvoľnenie roštu stačí opäť iba
mocné trhnutie. Štyri čapy na spodnej strane roštu zaisťujú celý systém proti pozdĺžnemu posunutiu. Ak očakávame extrémne zaťaženie,
môžeme mriežkové alebo liatinové rošty dodatočne zaistiť bezpečnostnými skrutkami a maticami.
BG-PA Garážové žľaby SV
500 / 1000 / 2000 mm
156 / 206 / 256 mm
pozinkovaný 2,00 mm / nerezový V2A 1,50 mm
55 mm
pozink. oceľ / nerez V2A
100 / 150 / 200
55
Systém
Dĺžka žľabu
Šírky žľabov
Hrúbka materiálu
Stavebná výška
Materiál
BG-PA
Vyhotovenie
Garážové žľaby
Výška na
konci žľabu
Hmotnosť Pozink.
/ bm
oceľ
Nerez
V2A
100
S rýchlouzáverom
55 mm
3,5 kg


150
S rýchlouzáverom
55 mm
4,1 kg


200
S rýchlouzáverom
55 mm
4,7 kg


156 / 206 / 256
všetky miery sú v mm
BG-PA Garážové žľaby
s alebo bez SV rýchlouzáveru
Príklady použitia a príslušenstvo

>>
>>
>>
>>

Príklady použitia
Podzemné aj nadzemné garáže
Viacpodlažné garáže a parkovacie domy
Skladové a výrobné haly
Vo všetkých podlahových konštrukciách, pri ktorých sa dajú
použiť len žľaby s nízkou stavebnou výškou.
Príslušenstvo
BG-PA Čelné steny
pozinkované alebo
nerezové. Vyhotovenie
s alebo bez SV rýchlouzáveru.
BG-PA Prechodka s alebo bez
kotvy na výškové nastavenie.
BG-PA Spájací oblúk na priskrutkovanie roštov bez SV
rýchlouzáveru.
BG-PA L alebo T-kusy, L = 500/698, nerez,
Vyhotovenie s alebo bez SV rýchlouzáveru.
BG-PA Odtokový kus DN 100, L = 1000 mm,
pozinkovaný alebo nerezový. Vyhotovenie
s alebo bez SV rýchlouzáveru.
13

Zabudovanie
Dlaždicový alebo
kameninový
povrch.

Svetlá šírka + 48 mm
Špára
na tesnenie Prekrytie vložiť počas montáže Prechodka s kotvou.
pred zabetónovaním.
Vrstva epoxidovej podlahy
Výškové nastavenie,
závitová tyč M8
(na stavebnej
strane)
Svetlá šírka + 70 mm
Tanierová dlhá matica M8
Stropné debnenie
Svetlá šírka + najmenej 120 mm
> 30
Svetlá šírka + 48 mm
Prekrytie vložiť počas
Vrstva epoxidovej podlahy
montáže pred zabetónovaním.
1. Pokyny uloženia a zabudovania BG žľabov sú všeobecne známe
návrhy. Treba však zohľadniť miestne podmienky ako aj všeobecne známe odborné technické pravidlá.
2. Zabudovanie podľa nasledujúceho príkladu:
2.1. V podlahe musí byť rezerva na ukotvenie žľabu podľa príkladu zabudovania
2.2. Pri použití spojovacích prechodiek s kotvou musia byť
vopred rozmerané a navŕtané otvory podľa príkladu zabudovania
2.3. Spojovacie prechodky musia byť od seba max. 2000 mm a pri
každom spoji žľabov. Prechodky musia byť riadne pripevnené.
2.4. Pri použití spojovacej prechodky bez kotvy musí byť prevedená montáž so stavebným tmelom podľa príkladu zabudovania
2.5. Línia žľabov je presne výškovo i smerovo nastavená pomocou spojovacích prechodiek.
2.6. Aby bola línia tesne spojená, odporúčame spoje zvariť alebo
použiť BG -Tesniaci tmel predtým, než urobíme zálievku
žľabu. Pri použití BG-PA - Garážových SV žľabov s rýchlouzáverom musí byť spodný poter urobený tesne.
2.7. Použitie BG-Tesniaceho tmelu:
1. časti žľabov v oblasti spojov jemne prebrúsiť.
2. tieto časti odmastiť a očistiť
3. urobiť prednáter
4. zalepiť a utesniť - pri osádzaní žľabu musí byť každý
žľab zlepený so spojovacou prechodkou a každý spoj je až
potom utesnený zálievkovou hmotou.
Špára na tesnenie
Epoxidová zálievka
> 70
Prechodka
Tenká vrstva malty
alebo kléberu
3.
4.
5.
Výškové nastavenie,
závitová tyč M8
/ na strane /
Svetlá šírka + najmenej 120 mm
Svetlá šírka + 48 mm
Prekrytie vložiť počas montáže
pred zabetónovaním.
6.
Špára na tesnenie
Vrstva epoxidovej
podlahy
Prechodka s kotvou.
> 15
> 70
Dvojzložková epoxidpolyuretánová vrstva
> 30
Svetlá šírka + 70 mm
14
POZOR: Príjazdové, brzdiace a točiace sily treba vziať do úvahy a dodržiavať
pokyny pri zabudovaní. Technické zmeny vyhradené.
Zabudovanie BG-PA Garážových žľabov
7.
8.
2.8. Prekrytie žľabu počas zabudovania: Počas osádzania žľabu
musí byť v žľabe namiesto roštu vložená vhodná šalovacia
doska ako výstuž a ochrana pred znečistením. Táto môže byť
odstránená až po vytvrdnutí zálievkovej hmoty. Potom odporúčame žľab vyčistiť.
2.9. Zavedenie zálievkovej hmoty: Je nevyhnutné dávať pozor na
to, aby zálievková hmota vyplnila celú vonkajšiu plochu žľabu.
Žľab musí byť 100% zaliaty, bez vzduchových bublín medzi
žľabom a okolitým poterom. Len vtedy sa dá zaručiť trieda
záťaže. Inak sa môže žľab deformovať.
Medzi BG-PA Garážovým žľabom a napojením okolitej vozovky
odporúčame urobiť škáru, ktorú musíme vyplniť trvalo elastickým
tmelom.
Povrch všetkých okolitých hraničných plôch musí byť trvale o cca
3 mm vyšší ako je povrch roštu.
Rošty musia byť presne prispôsobené dĺžke žľabovej Iínie. Len po
ich riadnom uchytení sa dá vyhnúť pozdĺžnemu posuvu roštov.
Priskrutkovanie roštov sa smie robiť iba momentovým kľúčom
nastaveným max. na 8 Nm. Pri pretiahnutí skrutky sa môže záchytné lôžko matice deformovať. Spojovací materiál nesmie silovo
spojiť (zlisovať) rošt so žľabom.
Utiahnutie skrutiek treba pravidelne kontrolovať, aby rošt nebol
voľný.
Všeobecne:
8.1. V podmienkach, kde sú zosilnené chemické vplyvy (napr.
rozpúšťadlá, kyseliny, lúhy, soli atd’...) odporúčame zabudovať BG-PA Garážové žľaby z nehrdzavejúcej ocele - nerezu.
8.2. Čistenie a údržba: odporúčame žľaby, podľa potreby vyčistiť, aby sa odstránili zvyšky chemických látok (kyselín, lúhov,
rozpúšťadiel, soli atď...)
8.3. Skúšky sa opierajú o normu STN EN 1433.

Referencie
Letisko Salzburg
Jednu z hlavných úloh na Salzburskom letisku hrá bezpečnosť. Aby
osobné autá pasažierov mohli bezpečne parkovať na chránenom mieste, bol postavený sedemposchodový parkovací dom.
Na odvodnenie boli použité BG-PA Garážové žľaby so systémom
rýchlouzáveru. Žľab vrátane roštu znesie záťaž až do 600 kN a dokáže
odolať aj zvýšenému dopravnému ruchu v garáži. Veľkou výhodou je
Systém rýchlouzáveru. Pri údržbových prácach sa tak dá rošt ľahko
vybrať, žľab vyčistiť a rošt opäť položiť.

Referencie
Vienna Twin Towers
Vienna Twin Tower je so svojimi 138 a 126 metrov vysokými presklenými vežami naozajstnou senzáciou. Je to príklad modernej architektúry
mrakodrapov v Business parku vo Viedni.
V piatich podzemných podlažiach sa nachádzajú garáže s kapacitou
1050 vozidiel ako aj vlastný nákladný dvor pre nákladné autá. BG-PA
Garážové žľaby od firmy Hydro BG sa vyznačujú nízkou stavebnou
výškou – iba 55 mm a zároveň vysokou triedou zaťaženia, takže sú
optimálnym riešením pre túto oblasť použitia.
Svojím zjavom spája Vienna Twin Tower estetiku, technológiu a inováciu
– hlavné pojmy spoločnosti Hydro BG.
15
Hydro BG s.r.o. odvodňovacie žľaby
Naše Know-How a servis je tu pre vás
Hydro BG s.r.o. vyvíja, vyrába a predáva odvodňovacie žľaby ako
komplet. Náš obsiahly program odvodňovacích žľabov z vysokopevnostného betónu alebo ocele, určený pre odvodnenie domov,
striech, pozemných plôch, sa vyrába na Slovensku. Naše výrobky predáva široká sieť obchodníkov. Náš najvyšší cieľ je byť pre Vás spoľahlivý partner s najvyššou kvalitou výrobkov a absolútnou presnosťou
dodacej lehoty. Okrem štandardných riešení Vám vieme ponúknuť aj
špecifické individuálne riešenia. Staviame pritom na mnohoročných
skúsenostiach a know-how našej materskej firmy v Rakúsku.
Hydro BG s.r.o. - skúsenosti, spoľahlivosť, inovácia
Naši partneri – stavebný priemysel, stavebniny, živnostníci, projektanti, architekti, ako aj súkromné osoby a verejné inštitúcie veľmi oceňujú našu kvalitu a spoľahlivosť. Náš zákaznícky servis je kompletný.
Naši obchodní zástupcovia Vám radi poradia aj priamo na stavbe.
Či sa jedná o odvodnenie peších zón, garáží alebo vjazdov do dvorov, o oblasti so zvýšeným dopravným ruchom, alebo o ovádzanie
dažďovej vody z letiskových plôch – Hydro BG Vám ponúka najrôznejšie žľabové systémy z prvej ruky – optimálne navrhnuté pre
každú situáciu.
Hydro BG
Hydro BG s.r.o. , Kuchyňa 586, SK-900 52 Kuchyňa
Tel.: +421 (034) 77 85 010, Fax: +421 (034) 77 85 011, [email protected], www.bg-company.com
Vydanie 02
Hydro BG s.r.o. nájde pre každú úlohu to správne riešenie
Download

Stiahnuť prospekt v pdf