Kalendárium Kysuce 2010
Kultúrne podujatia na Kysuciach (s. 1 – 39)
Športové podujatia na Kysuciach (s. 40 – 48)
Kysucké kultúrne inštitúcie (s. 49 – 59)
Najvýznamnejšie celokrajské podujatia (s. 60 – 67)
Kontaktný adresár (s. 68 – 72)
KYSUCE KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
Z
ačal sa ďalší rok a Vy si práve listujete v aktuálnom Kalendáriu
Kysuce 2010, ktoré pre Vás pripravilo Kysucké kultúrne stredisko
v Čadci v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom
a vydavateľstvom Magma.
Nájdete tu prehľad kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
pripravených pre tento rok v rámci celého kysuckého regiónu. Sú usporiadané chronologickým spôsobom od januára do decembra a poskytnú
Vám informácie o jednotlivých akciách.
Novinkou v tohtoročnom vydaní je prehľad najvýznamnejších podujatí
v ďalších 4 regiónoch Žilinského kraja: Považie, Liptov, Orava a Turiec.
Veríme, že každý z vás si z tejto bohatej ponuky vyberie a strávi tak
svoj voľný čas v príjemnom prostredí a na zaujímavom podujatí.
Všetkých srdečne pozývame...
Mgr. Silvia Petreková
a kolektív KKS v Čadci
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave Kalendária Kysuce 2010
podieľali a tešíme sa na ďalšiu tvorivú spoluprácu.
Január
NOVOROČNÝKONCERT
Slávnostný galaprogram spojený s udeľovaním ocenení Osobnosť Kysúc
2009 KIC – Dom kultúry Čadca, 9. január Hlavný organizátor:
Mesto Čadca, KIC – Dom kultúry Čadca, Kysucká kultúrna nadácia
Bratislava Kontakt: KIC – Dom kultúry Čadca, 041/432 21 21
NOVOROČNÝ KONCERT ŽIAKOV ZUŠ TURZOVKA
Kultúrny dom Turzovka, január Hlavný organizátor: ZUŠ Turzovka
Kontakt: ZUŠ Turzovka, 041/435 25 49
PLESOVÁ SEZÓNA V ČADCI
Ples rybárov – 2. január
Ples kubánsky – 15. január
Ples športovcov – 30. január
KIC – Dom kultúry Čadca Kontakt: KIC – Dom kultúry Čadca,
041/432 21 21
VÝBER Z TVORBY
Výstava výtvarníka Leonarda Ulmana z Turzovky KIC – Dom kultúry
Čadca, 12. január – 7. február Hlavný organizátor: Kysucké kultúrne
stredisko v Čadci Kontakt: KIC – Dom kultúry Čadca, 041/432 21 21
REPREZENTAČNÝ PLES OBCE
Kultúrny dom Vysoká nad Kysucou, 23. január Hlavný organizátor:
Obec Vysoká nad Kysucou Kontakt: Obecný úrad Vysoká nad
Kysucou, 041/420 41 67
MÔJ NAJOBĽÚBENEJŠÍ ZIMNÝ ŠPORT
Výtvarná súťažpre MŠ a ZŠ Obecná knižnica Čierne, január Hlavný organizátor: TES Čierne Kontakt: TES Čierne, 041/4373 183
FARSKÝ PLES
Makov, 23. január Hlavný organizátor: Rímskokatolícky farský úrad
Makov Kontakt: Rímskokatolícky farský úrad Makov, 041/436 43 13
2
3
KYSUCE KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
REPREZENTAČNÝ PLES
Kultúrny dom Ochodnica, 23. január Hlavný organizátor:
Obec Ochodnica Kontakt: Obec Ochodnica, 041/423 31 95
PREČO SOM NA SVETE RÁD, RADA
Celoslovenská putovná výstava s protidrogovou tematikou Staškov,
Krásno nad Kysucou, Skalité 26. január – 9. február Hlavný organizátor: Kysucké kultúrne stredisko, Národné osvetové centrum Bratislava
Kontakt: Kysucké kultúrne stredisko Čadca, 041/433 12 51
MARCELA LAIFEROVÁ – KONCERT
KIC – Dom kultúry Čadca, 28. január o 18.00 h Hlavný organizátor:
KIC – Dom kultúry Čadca Kontakt: KIC – Dom kultúry Čadca,
041/432 21 21
RASTISLAV SEDLAČÍK
Autorská výstava z maliarovej tvorby,mladého etablovaného výtvarníka
Kysucká galéria Mestský dom Čadca, 29. január – 18. marec Hlavný organizátor: Kysucká galéria Čadca Kontakt: Kysucká galéria
Čadca, 041/433 21 66
ŠALIANSKY MAŤKO
Okresná súťaž v prednese slovenskej povesti Kysucká knižnica
Čadca, január Hlavný organizátor: Centrum voľného času Čadca Kontakt: Centrum voľného času Čadca, 041/433 41 79
FAŠIANGOVÝ PLES
Kultúrny dom Nová Bystrica, 30. január Hlavný organizátor: Obec
Nová Bystrica Kontakt: Obec Nová Bystrica, 041/4397 221
POĽOVNÍCKY PLES
ZŠ Povina, 30. január Hlavný organizátor: Poľovnícke združenie
Kremienok Povina Kontakt: Vladimír Trúchly, 0903 553 525
POĽOVNÍCKY PLES
Kultúrny dom Čierne, 30. január Hlavný organizátor: Poľovníckoochranárska spoločnosť Čierne Kontakt: Obecný úrad Čierne,
041/4373 222
Február
PLESOVÁ SEZÓNA V ČADCI
Reprezentačný ples SOŠ – 5. február
Farský ples – 6. február
Valentínsky ples – 13. február
KIC – Dom kultúry Čadca Kontakt: KIC – Dom kultúry Čadca,
041/432 21 21
ZDRAVÉ DETSTVO KYSUCKÝCH DETÍ
Výstava výtvarných prác detí ZŠ, ZUŠ a CVČ KIC – Dom kultúry
Čadca, 8. február – 28. február Hlavný organizátor: KIC – Dom
kultúry Čadca Kontakt: KIC – Dom kultúry Čadca, 041/432 21 21
PRECHÁDZKA STOROČIAMI – BUDATÍNSKY ZÁMOK
O vývoji Budatínskeho hradu od geologického vzniku hradného brala
cez históriu, výstavbu hradu, prestavby hradu na zámok až po posledného vlastníka Gejzu Csákiho Kaštieľ Radoľa,5. február – 28. marec
Hlavný organizátor: Kysucké múzeum Čadca Kontakt: Kysucké
múzeum Čadca, 041/432 13 86
PLES ŠPORTOVCOV
Kultúrny dom Ochodnica, 6. február Hlavný organizátor: TJ Kysučan
Ochodnica Kontakt: Obec Ochodnica, 041/423 31 95
PLES KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
VII. reprezentačný ples mesta Dom kultúry Kysucké Nové Mesto,
6. február Hlavný organizátor: Mestské kultúrno-športové stredisko
Kysucké Nové Mesto Kontakt: Mestské kultúrno-športové stredisko
Kysucké Nové Mesto, 041/421 50 76
KARNEVAL PRE DETI
Zábavné podujatie pre deti s bohatým kultúrnym programom a
odmeňovaním najkrajších masiek KIC – Dom kultúry Čadca, február
Hlavný organizátor: KIC – Dom kultúry Čadca Kontakt: KIC – Dom
kultúry Čadca, 041/432 21 21
4
5
KYSUCE KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
KONCERT ROMANO STILO
KIC – Dom kultúry Čadca, 10. február Hlavný organizátor: KIC –
Dom kultúry Čadca Kontakt: KIC – Dom kultúry Čadca, 041/432 21 21
KONCERT ZBOROVEJ TVORBY
Dom kultúry Kysucké Nové Mesto, 10. február Hlavný organizátor:
Základná umelecká škola Kysucké Nové Mesto Kontakt:
ZUŠ Kysucké Nové Mesto, 041/421 21 06
VALENTÍNSKY VEČIEROK
Kultúrny dom Čierne, 13. február Hlavný organizátor: ZRPŠ ZŠ
Čierne Ústredie Kontakt: Obecný úrad Čierne, 041/4373 222
10. REPREZENTAČNÝ PLES MESTA TURZOVKA
Kultúrny dom Turzovka, 14. február Hlavný organizátor: Mesto
Turzovka, KaSS Kontakt: Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka,
041/435 23 08
FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
Zábava spojená s pochovávaním basy Dom kultúry Makov,
13. február Hlavný organizátor: ZOZTP Makov Kontakt: 4364 019
KARNEVAL PRE DETI
Zábavné podujatie pre deti v maskách KIC – Dom kultúry Čadca,
február Hlavný organizátor: Centrum voľného času Čadca Kontakt: Centrum voľného času Čadca, 041/4334179
DETSKÝ KARNEVAL
Kultúrny dom Nová Bystrica, 13. február Hlavný organizátor: Obec
Nová Bystrica Kontakt: Obec Nová Bystrica, 041/4397 221
FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
Tradičná fašiangová zábava, na ktorej sa masky zabávajú Kultúrny
dom Vysoká nad Kysucou, 13. február Hlavný organizátor: Obec
Vysoká nad Kysucou Kontakt: Obecný úrad Vysoká nad Kysucou,
041/4204 167
DETSKÝ KARNEVAL
Dom kultúry Kysucké Nové Mesto, 14. február Hlavný organizátor:
Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto Kontakt:
Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto,
041/421 50 76
6
F
E
B
R
U
Á
R
KARNEVAL
Tradičný karneval pre malých a veľkých s diskotékou, kultúrnym programom, súťažami a odmenami pre každú masku Kultúrny dom
Čierne, február Hlavný organizátor: TES Čierne Kontakt: TES
Čierne, 041/4373 183
FAŠIANGY S TUROŇOM
Sprievod masiek mestom s turoňom, pochovávanie basy Mesto
Krásno nad Kysucou, február Hlavný organizátor: Mesto Krásno nad
Kysucou Kontakt: Mesto Krásno nad Kysucou, 041/4385 200
FAŠIANGOVÁ HARMONIKA
Dom kultúry Kysucké Nové Mesto, 15. február Hlavný organizátor:
Základná umelecká škola Kysucké Nové Mesto Kontakt: ZUŠ
Kysucké Nové Mesto, 041/421 21 06
FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
Sprievod masiek spojený so spevom a tancom v uliciach KNM Dom
kultúry Kysucké Nové Mesto, 16. február Hlavný organizátor:
Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto Kontakt:
Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto,
041/421 50 76
POCHOVÁVANIE BASY
Kultúrny dom Nová Bystrica, 20. február Hlavný organizátor: Obec
Nová Bystrica Kontakt: Obec Nová Bystrica, 041/4397 221
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MESTOM ČADCA
Sprievod masiek spojený so spevom a tancom v uliciach mesta Čadca
Mesto Čadca, Kysucké múzeum24. február Hlavný organizátor:
Kysucké múzeum Čadca Kontakt: Kysucké múzeum Čadca,
041/432 13 86
TURZOVSKÝ VRABČIAK
5. ročník medzinárodnej súťaže amatérskych skupín z oblasti country,
folk, world music Kultúrny dom Turzovka, 28. február Hlavný
organizátor: Mesto Turzovka, KaSS Kontakt: Kultúrne a spoločenské
stredisko Turzovka, 041/435 23 08
7
KYSUCE KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
Marec
STRUŽIELKA KRESLÍ A MAĽUJE
Výstava výtvarných prác detí zo Stružielky KIC – DK Čadca, 1. – 18.
marec Hlavný organizátor: Kysucké kultúrne stredisko Kontakt:
Kysucké kultúrne stredisko Čadca, 041/433 12 51
KRÁSA SLOVA
Obvodné kolá v umeleckom prednese poézie a prózy KIC – Dom
kultúry Čadca,Kultúrny dom Turzovka, Mestský úrad Krásno nad
Kysucou, 4. marec Hlavný organizátor: Kysucké kultúrne stredisko
Čadca Kontakt: Kysucké kultúrne stredisko Čadca, 041/433 12 50
VANSOVEJ LOMNIČKA
Okresná súťaž v umeleckom prednese žien Hotel Tatra IN, marec Hlavný organizátor: Únia žien Slovenska pobočka Čadca Kontakt:
Únia žien Slovenska pobočka Čadca, 0905 248 395
POĽOVNÍCKA VÝSTAVA
Výstava poľovníckych trofejí za uplynulú sezónu KIC – Dom kultúry
Čadca, marec Hlavný organizátor: ZO SZP, KIC – Dom kultúry Čadca
Kontakt: KIC – Dom kultúry Čadca, 041/432 21 21
VEĽKONOČNÉ INŠPIRÁCIE
Predajná výstava kraslíc Kysucké múzeum Čadca, 8. marec – 5. apríl
Hlavný organizátor: Kysucké múzeum Čadca Kontakt: Kysucké
múzeum Čadca, 041/432 13 86
M
A
R
E
C
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
Cyklus literárnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí, ktoré
propagujú činnosť. verejných knižníc v regióne Kysucká knižnica
Čadca, marec Hlavný organizátor: Kysucká knižnica Čadca Kontakt: Kysucká knižnica Čadca, 041/433 46 16
TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
Týždeň venovaný knižniciam: informačno-vzdelávacie návštevy,
besedy, zábavno-súťažné hry Kultúrny dom Turzovka, marec Hlavný organizátor: Mesto Turzovka Kontakt: Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka, 041/4352 308
MAREC – MESIAC KNIHY
Besedy pre žiakov ZŠ pri príležitosti mesiaca knihy Obecná knižnica
Čierne, marec Hlavný organizátor: TES Čierne Kontakt: TES
Čierne, 041/4373 183
VESMÍR OČAMI DETÍ
Celoslovenská výtvarná súťaž s astronomickou tematikou pre deti
materských, základných a umeleckých škôl Mestá a obce regiónu,
marec Hlavný organizátor: Kysucká hvezdáreň Kysucké Nové Mesto
Kontakt: Kysucká hvezdáreň Kysucké Nové Mesto, 041/421 29 46
SLÁVICI KYSÚC
Regionálna súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych
skupín, sólistov, spevákov a inštrumentalistov KIC – Dom kultúry
Čadca, 21. marec Hlavný organizátor: Kysucké kultúrne stredisko v
Čadci Kontakt: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, 041/433 12 51
KYSUCKÉ REPETE
3. kolo súťaže Kultúrny dom Krásno nad Kysucou, 21. marec Hlavný organizátor: Mesto Krásno nad Kysucou Kontakt: Mesto
Krásno nad Kysucou, 041/4385 200
VEĽKONOČNÁ VÝSTAVA
Výstava veľkonočných kraslíc, ikebán, výšiviek a dečiek Kultúrny
dom Turzovka, marec Hlavný organizátor: Mesto Turzovka Kontakt: Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka, 041/4352 308
VEĽKONOČNÁ VÝSTAVA
Tradičná výstava veľkonočných kraslíc, korbáčov, obrusov
zhotovených šikovnými rukami žien a detí Kultúrny dom Vysoká
nad Kysucou, 23. – 28. marec Hlavný organizátor: Obec Vysoká nad
Kysucou Kontakt: Obecný úrad Vysoká nad Kysucou, 041/4204 167
8
9
KYSUCE KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
ĽUBOSLAV PAĽO
Prierez bohatej ilustračnej tvorby významnej osobnosti mladej
slovenskej ilustrácie Kysucká galéria Mestský dom Čadca, 25. marec
– 13. máj Hlavný organizátor: Kysucká galéria Čadca Kontakt:
Kysucká galéria Čadca, 041/433 21 66
KYSUCE MAJÚ TALENT
Okresná prehliadka mladých talentov Kysúc KIC – Dom kultúry
Čadca, marec Hlavný organizátor: Centrum voľného času Čadca Kontakt: Centrum voľného času Čadca, 041/433 41 79
KRÁSA SLOVA
Okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy I. – V. kategória a
regionálna súťažná prehliadka detských recitačných kolektívov Dom
kultúry Čadca, 17. – 18.marec Hlavný organizátor: Kysucké kultúrne
stredisko v Čadci Centrum voľného času Čadca KIC – Dom
kultúry Čadca Kontakt: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci,
041/433 12 50
ČO VIEŠ O HVIEZDACH ?
Regionálna vedomostná súťaž žiakov a študentov Kysucké Nové
Mesto, marec Hlavný organizátor: Kysucká hvezdáreň Kysucké Nové
Mesto Kontakt: Kysucká hvezdáreň, 041/4212 946
AMFO 2010
Regionálna súťažná výstava fotoamatérov KIC – Dom kultúry Čadca,
19. marec – 19. apríl Hlavný organizátor: Kysucké kultúrne stredisko
v Čadci, KIC – Dom kultúry Čadca Kontakt: Kysucké kultúrne
stredisko v Čadci, 041/433 12 51
MÁM OKNO
Divadelné predstavenie RND KIC – Dom kultúry Čadca, 20. marec Hlavný organizátor: KIC – Dom kultúry Čadca Kontakt: KIC – Dom
kultúry Čadca, 041/432 21 21
DETI DEŤOM
Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Kultúrny dom Krásno nad Kysucou, 26. marec Hlavný organizátor:
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Kontakt: Kysucké kultúrne
stredisko v Čadci, 041/433 12 50
10
Apríl
Z TVORBY – HOMOLOVÁ, HRICEK, MLICH
Výstava neprofesionálnych výtvarníkov, členov Združenia výtvarníkov
stredoslovenského kraja Kaštieľ Radoľa, 1. apríl – 10. máj Hlavný
organizátor: Kysucké múzeum Čadca Kontakt: Kysucké múzeum
Čadca, 041/432 13 86
VEĽKONOČNÁ HUDBA
Koncert Kysuckého komorného orchestra KIC – Dom kultúry Čadca,
apríl Hlavný organizátor: KIC – Dom kultúry Čadca Kontakt:
KIC – Dom kultúry Čadca, 041/432 21 21
VEĽKONOČNÁ VÝSTAVA
Kultúrny dom Svrčinovec, apríl Hlavný organizátor: Obec
Svrčinovec Kontakt: Obec Svrčinovec, 041/4371 827
FURMANSKÁ SÚŤAŽ
Nová Bystrica osada u Peťka, apríl Hlavný organizátor: Obec Nová
Bystrica Kontakt: Obec Nová Bystrica, 041/4397 221
KYSUCE MAJÚ TALENT
Finále zábavno-súťažnej show, v ktorej sa budú prezentovať kysucké
talenty KIC – Dom kultúry Čadca, apríl Hlavný organizátor: KIC –
Dom kultúry Čadca Kontakt: KIC – Dom kultúry Čadca, 041/432 21 21
NOC S ANDERSENOM
Medzinárodná rozprávková noc v knižnici pre najlepších detských
čitateľov Kysucká knižnica, apríl Hlavný organizátor: Kysucká
knižnica Čadca Kontakt: Kysucká knižnica Čadca, 041/433 46 16
EKO PLAGÁT
Regionálna výtvarná súťaž v tvorbe plagátov spojená s výstavou Kysucká knižnica Čadca, apríl Hlavný organizátor: Kysucké kultúrne
stredisko v Čadci Kontakt: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci,
041/433 12 50
11
KYSUCE KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
OD SRDCA K SRDCU
4. ročník benefičného koncertu Slovenského zväzu telesne
postihnutých Kultúrny dom Oščadnica, apríl Hlavný organizátor:
ZO SZTP Oščadnica Kontakt: Kultúrny dom Oščadnica, 041/4382 746
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2010
Regionálna súťažná výstava neprofesionálnych výtvarníkov Kysucké
múzeum, 14. apríl – 2. máj Hlavný organizátor: Kysucké kultúrne
stredisko v Čadci Kontakt: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci,
041/433 12 51
ZÁZRAČNÝ SVET HRAČIEK Z KINDERVAJEC
Zo súkromnej zbierky Luboša Richtarika z Martina Kaštieľ Radoľa,
4. apríl – 5. júl Hlavný organizátor: Kysucké múzeum Čadca Kontakt: Kysucké múzeum Čadca, 041/432 13 86
JED V PRÍRODE
Panelová výstava – jedovaté rastliny a živočíchy, rozšírenie toxických
látokv rastlinnej a živočíšnej ríši, jedy poškodzujúce jednotlivé orgány
ľudského organizmu, alergény, prírodná lekáreň Spoločná
prírodovedná expozícia v Krásne nad Kysucou 12. apríl – 30. jún Hlavný organizátor: Kysucké múzeum Čadca Kontakt: Kysucké
múzeum Čadca, 041/432 13 86
A
P
R
L
43. PALÁRIKOVA RAKOVÁ
Národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s
inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby KIC – Dom
kultúry Čadca a Kultúrny dom Raková, 27. apríl – 2. máj Hlavný
organizátor: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, KIC – Dom kultúry,
Obec Raková, Mesto Čadca Kontakt: Kysucké kultúrne stredisko
v Čadci, 041/433 12 51
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V SAMOSPRÁVE
Mesto Turzovka, apríl Hlavný organizátor: Mesto Turzovka Kontakt: Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka, 041/4352 308
MAJÁLES
Stavanie mája spojené s kultúrnym programom Turzovka, apríl Hlavný organizátor: Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka Kontakt: Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka, 041/4352 308
STAVANIE MÁJA
Zvyky v meste s folklórnymi skupinami Mesto Krásno nad Kysucou,
apríl Hlavný organizátor: Mesto Krásno nad Kysucou Kontakt:
Mesto Krásno nad Kysucou, 041/4385 200
LITERÁRNE RESUMÉ ROKU 2009
Slávnostné vyhlásenie výsledkov čitateľskej súťaže Kniha Kysúc 2009 a
ocenenieosobnosti Literárny počin 2009 Kysucká knižnica, 23. apríl
Hlavný organizátor: Kysucká knižnica Čadca Kontakt: Kysucká
knižnica Čadca, 041/433 46 16
ZBOROVÝ FESTIVAL VIVA LA MUSICA
2. ročník zborového festivalu ZUŠ Čadca Žarec, apríl Hlavný
organizátor: ZUŠ II. Čadca Žarec Kontakt: ZUŠ II. Čadca Žarec,
041/433 57 40
CARMEN
Vystúpenie Slovenského divadla tanca KIC – Dom kultúry Čadca,
29. apríl o 19.00 h Hlavný organizátor: KIC – Dom kultúry Čadca Kontakt: KIC – Dom kultúry Čadca, 041/432 21 21
12
Í
13
KYSUCE KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
Máj
SLÁVNOSTNÉ STAVANIE MÁJA NA TROJMEDZÍ
Trojmedzie, 1. máj Hlavný organizátor: Obec Čierne Kontakt:
Obec Čierne, 041/4373 222
COUNTRY MAJÁLES
KIC – Dom kultúry Čadca, 1. máj Hlavný organizátor: KIC – Dom
kultúry Čadca Kontakt: KIC – Dom kultúry Čadca, 041/432 21 21
SV. FLORIÁN – HODY DHZ ČIERNE
Hody spojené s prehliadkou hasičskej techniky, stánkovým predajom a
hodovými atrakciami Čierne – Zágrunie, 2. máj Hlavný organizátor: DHZ Čierne Kontakt: TES Čierne, 041/4373 183
DEŇ SLNKA
Tematické podujatie pri príležitosti Dňa Slnka pre obyvateľov Kysucké Nové Mesto, 3. máj Hlavný organizátor: Kysucká hvezdáreň
Kysucké Nové Mesto Kontakt: Kysucká hvezdáreň, 041/4212 946
ASOCIÁCIA VÝTVARNÍKOV ASA
Skupinová výstava Asociácie výtvarníkov ASA (maľba, kresba, socha,
grafika, fotografia, objekt) Kaštieľ Oščadnica, 5. máj – 30. jún Hlavný organizátor: Kysucká galéria Čadca Kontakt: Kysucká galéria
Čadca, 041/433 21 66
Makov, 9. máj
14
Á
J
DEŇ MATIEK
Kultúrny dom Ochodnica, 9. máj Hlavný organizátor: Obec
Ochodnica Kontakt: Obec Ochodnica, 041/423 31 95
PRVOMÁJOVÝ POCHOD MESTOM
Pochod mestom spojený s kultúrnym programom, 1. máj Hlavný
organizátor: Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto
Kontakt: Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto,
041/4215 076
DEŇ MATIEK
Hlavný organizátor: Obec Makov
Makov, 4364 482
M
Kontakt: Obec
DEŇ MATIEK
Celoobecná oslava, vystúpenie Otta Weitera pre všetky mamičky
Kultúrny dom Čierne, 9. máj Hlavný organizátor: TES Čierne
Kontakt: TES Čierne, 041/4373 183
DEŇ MATIEK
Slávnostný program pre všetky mamičky Kultúrny dom Vysoká nad
Kysucou, 9. máj Hlavný organizátor: Obec Vysoká nad Kysucou Kontakt: Obecný úrad Vysoká nad Kysucou, 041/4204 167
DEŇ MATIEK
Program venovaný matkám Kultúrny dom Svrčinovec, máj Hlavný organizátor: Obec Svrčinovec Kontakt: Obec Svrčinovec,
041/4371 827
DEŇ MATIEK
Kultúrny program venovaný matkám Kultúrny dom Turzovka, máj
Hlavný organizátor: Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka Kontakt: Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka, 041/4352 308
DEŇ MATIEK
Posedenie a kultúrny program pri príležitosti sviatku matiek Kultúrny dom Krásno nad Kysucou, máj Hlavný organizátor:
Mesto Krásno nad Kysucou Kontakt: Mesto Krásno nad Kysucou,
041/4385 200
STAVEBNICE MERKUR
Súkromný zberateľ Jiří Mládek z Roudnice nad Labem. Detská súťaž
o vytvorenie najkrajšieho modelu zo stavebnice Merkur Kysucké
múzeum, 10. máj– 19. september Hlavný organizátor: Kysucké
múzeum Čadca Kontakt: Kysucké múzeum Čadca, 041/4212 505
MÁJOVÁ POETIKA
Prehliadka najlepších recitátorov Kysúc KIC – Dom kultúry Čadca,
máj Hlavný organizátor: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Kontakt: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, 041/433 12 51
15
KYSUCE KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
SVÄTÁ RODINA
Premiéra divadelného súboru J. Palárika KIC – Dom kultúry Čadca,
máj Hlavný organizátor: KIC – Dom kultúry Čadca Kontakt: KIC –
Dom kultúry Čadca, 041/432 21 21
MATKA TEREZA
Fotografická výstava z návštevy Matky Terezy v Čadci KIC – Dom
kultúry Čadca, máj Hlavný organizátor: KIC – Dom kultúry Čadca Kontakt: KIC – Dom kultúry Čadca, 041/432 21 21
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2010
Krajská súťažná výstava neprofesionálnych výtvarníkov Kaštieľ
Oščadnica, 9. – 30. máj Hlavný organizátor: Kysucké kultúrne
stredisko v Čadci Kontakt: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci,
041/433 12 51
KALIGRAMY
Výstava kaligramov zo zbierky Miroslava Koupila, člena svetovej
a českej nonsensovej poézie – Nonsens z Českej republiky Kaštieľ
Radoľa, 14. máj – 5. júl Hlavný organizátor: Kysucké múzeum Čadca
Kontakt: Kysucké múzeum 041/4212 505
ONDREJ IV.
Autorská výstava z aktuálnej sochárskej tvorby Ondreja Zimku ml. Kysucká galéria Mestský dom Čadca, 21. máj – 15. júl Hlavný organizátor: Kysucká galéria Čadca Kontakt: Kysucká galéria Čadca,
041/433 21 66
LÁSKA NA DLANI
Slávnostný koncert Stružielky a jej priateľov KIC – Dom kultúry
Čadca, 24. máj Hlavný organizátor: Kysucké kultúrne stredisko v
Čadci Kontakt: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, 041/433 12 51
INFORMAČNÝ DEŇ V KERICU
Informácie o aktivitách KERICu, živá knižnica, informácie o krajinách
a dobrovoľníkov Matičné námestie Čadca, máj Hlavný usporiadateľ: KERIC Kontakt: KERIC Čadca, 041/433 56 85
16
M
Á
J
OČŠADNICKÁ HELIGÓNKA
18. národná súťažná prehliadka v hre na heligónku s medzinárodnou
účasťou interpretov Kultúrny dom Oščadnica, 29. – 30. máj Hlavný organizátor: Obec Oščadnica Kontakt: Obec Oščadnica,
041/4382 746
PREHLIADKA KYSUCKÝCH MAŽORETIEK
Matičné námestie Čadca, máj Hlavný organizátor: Centrum voľného
času Čadca, KIC – Dom kultúry Čadca Kontakt: Centrum voľného
času Čadca, 041/433 41 79
KRESLENÉ MESTO
Súťaž pre deti v kreslení kriedou Turzovka, máj Hlavný organizátor: Centrum voľného času Turzovka Kontakt: Centrum voľného
času Turzovka, 041/4352 210
VÁĽANIE MÁJA
Veselo pri piesní s folklórnym súborom Drevár Mesto Krásno nad
Kysucou, máj Hlavný organizátor: Mesto Krásno nad Kysucou Kontakt: Mesto Krásno nad Kysucou, 041/4385 200
DETSKÝ ÚSMEV
Podujatie pre deti MŠ Kysucké Nové Mesto, máj Hlavný organizátor: Kysucká hvezdáreň Kysucké Nové Mesto Kontakt: Kysucká
hvezdáreň, 041/4212 946
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ZUŠ Čadca Žarec, máj Hlavný organizátor: ZUŠ II. Čadca Žarec
Kontakt: ZUŠ II. Čadca Žarec, 041/433 57 40
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Prezentácia absolventov ZUŠ Dom kultúry Kysucké Nové Mesto, máj
Hlavný organizátor: ZUŠ Kysucké Nové Mesto Kontakt: ZUŠ
Kysucké Nové Mesto, 041/421 21 06
17
KYSUCE KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
J
Ú
N
Jún
TURZOVSKO–BENÁTSKA NOC
Kultúrno-spoločenský program s ohňostrojom Areál športu v Závodí
Turzovka, jún Hlavný organizátor: Kultúrne a spoločenské stredisko
Turzovka Kontakt: Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka,
041/4352 308
VESMÍR V NAŠOM MESTE
Podujatie k MDD Kysucké Nové Mesto, 1. jún Hlavný organizátor:
Kysucká hvezdáreň Kysucké Nové Mesto Kontakt: Kysucká
hvezdáreň, 041/421 29 46
FESTIVAL KOMORNEJ HRY ČADCA 2010
Festival je určený pre žiakov a absolventov základných umeleckých
škôl KIC – Dom kultúry Čadca, jún Hlavný organizátor: Základná
umelecká škola J. Potočára Čadca, KIC – Dom kultúry Čadca, Mesto
Čadca Kontakt: Základná umelecká škola I, 041/433 41 75 KIC – Dom kultúry Čadca, 041/432 21 21
MESTO DEŤOM
10 – denný cyklus podujatí venované deťom pri príležitosti MDD KIC
– Dom kultúry Čadca, jún Hlavný organizátor: KIC – Dom kultúry
Čadca Kontakt: KIC – Dom kultúry Čadca, 041/432 21 21
MDD – S ÚSMEVOM NA TVÁRI
Turzovka, jún Hlavný organizátor: Centrum voľného času Turzovka
Kontakt: Centrum voľného času Turzovka, 041/4352 210
CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM
Súťaže a kultúrne podujatie k sviatku MDD Kysucké Nové Mesto,
jún Hlavný organizátor: Centrum voľného času Kysucké Nové
Mesto, 041/4213294 Kontakt: Centrum voľného času Kysucké Nové
Mesto, 041/4213 294
MDD – MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
Program pre deti Kultúrny dom Krásno nad Kysucou, jún Hlavný
organizátor: Mesto Krásno nad Kysucou Kontakt: Mesto Krásno nad
Kysucou, 041/4385 200
KERICOVANIE PRI FONTÁNE PO NOVOM
Tradičné workshopy okolo fontány pre deti organizované
dobrovoľníkmi KERICu Čadca, 1. jún Hlavný usporiadateľ: KERIC,
Mesto Čadca Kontakt: KERIC Čadca, 041/433 56 85
KUJEM, KUJEM PODKOVIČKU
4. detský folklórny festival s nadregionálnou účasťou Amfiteáter
Ochodnica, 2. jún Hlavný organizátor: Kysucké kultúrne stredisko
v Čadci, Obec Ochodnica Kontakt: Kysucké kultúrne stredisko
v Čadci, 041/433 12 51
JOJA – PREMIÉROVÝ DEŇ
Program súboru moderného scénického tanca Joja z Čadce KIC –
Dom kultúry Čadca, jún Hlavný organizátor: KIC – Dom kultúry
Čadca, Centrum voľného času Čadca Kontakt: KIC – Dom kultúry
Čadca 041/432 21 21
ROZPRÁVAČSKÉ LODNO
13. národná súťažná prehliadka rozprávačov Slovenska Kultúrny
dom Lodno, 12. – 13. jún Hlavný organizátor: Obec Lodno, Kysucké
kultúrne stredisko v Čadci Kontakt: Kysucké kultúrne stredisko
v Čadci, 041/433 12 51
GORALSKÉ SLÁVNOSTI
19. Medzinárodný folklórny festival goralskej kultúry – vystúpenia folklórnych súborov a sólistov zo Slovenska, Poľska a Českej republiky Amfiteáter Skalité, 26. jún Hlavný organizátor: Obec Skalité,
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Kontakt: Obecný úrad Skalité,
041/4376346 Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, 041/433 12 50
OSLAVA MDD
Cyklus kultúrnych a športových podujatí pre deti Na námestí mesta
Kysucké Nové Mesto, 1. jún Hlavný organizátor: Mestské kultúrnošportové stredisko Kysucké Nové Mesto Kontakt: Mestské kultúrnošportové stredisko Kysucké Nové Mesto, 041/4215 076
AHOJ ŠKOLA
Zábavné podujatie pre deti a mládež KIC – Dom kultúry Čadca, jún
Hlavný organizátor: KIC – Dom kultúry Čadca Kontakt: KIC – Dom
kultúry Čadca, 041/432 21 21
18
19
KYSUCE KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
ČAROVNÝ SVET OČAMI DETÍ
Výstava výtvarných prác detí MŠ Čadca KIC – Dom kultúry Čadca,
jún Hlavný organizátor: KIC – Dom kultúry Čadca Kontakt: KIC –
Dom kultúry Čadca, 041/432 21 21
VÝTVARNÉ WORKSHOPY PRE DETI
Tvorivé dielne pre deti KIC – Dom kultúry Čadca, jún Hlavný
organizátor: KIC – Dom kultúry Čadca Kontakt: KIC – Dom kultúry
Čadca, 041/432 21 21
TALENTY 2010
Súťaž pre talentované deti Kysucké Nové Mesto, jún Hlavný organizátor: Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto, 041/4213 294 Kontakt: Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto, 041/4213 294
ČADČIANSKE KULTÚRNE LETO
Cyklus kultúrnych a umeleckých podujatí a koncertov Letná scéna
KIC – Dom kultúry Čadca, jún – august Hlavný organizátor: KIC –
Dom kultúry Čadca Kontakt: KIC – Dom kultúry Čadca 041/432 21 21
3. ROČNÍK KOPANIČIARSKE HODY
Kultúrno-spoločenskýprogram Zákopčie, 27. jún Hlavný organizátor: Obec Zákopčie Kontakt: Obec Zákopčie, 041/4344 139
Júl
STRETNUTIE RIEČNIČANOV A HARVELČANOV
Stretnutie bývalých obyvateľov zo zaniknutých obcí Riečnica a
Harvelka Pri kaplnke v Harvelke, 3. júl Hlavný organizátor: Obec
Nová Bystrica Kontakt: Obecný úrad Nová Bystrica, 041/4397 221
PETRO-PAVLOVSKÉ SLÁVNOSTI
Makov,2. – 4. júl Hlavný organizátor: Obec Makov
Obec Makov, 041/4364 482
Kontakt:
FOLKLÓRNY FESTIVAL OCHODNICA
38. súťažná prehliadka folklórnych skupín regiónu Kysúc Amfiteáter
Ochodnica, 4. júl Hlavný organizátor: Kysucké kultúrne stredisko v
Čadci, Obec Ochodnica Kontakt: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci,
041/433 12 50 Obecný úrad Ochodnica, 041/4233 195
VÍŤAZI AMFO 2010
Autorská výstava najúspešnejších fotoamatérov z regiónu Kysúc KIC
– Dom kultúry Čadca, júl Hlavný organizátor: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Kontakt: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci,
041/433 12 51
KYSUCKÉ KULTÚRNE LETO
Cyklus kultúrnych a spoločenských podujatí Na námestí mesta
Kysucké Nové Mesto, 4., 11 a 18. júl Hlavný organizátor: Mestské
kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto Kontakt: Mestské
kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto, 041/4215 076
MAREK RYBOŇ
Autorská výstava mladého žilinského výtvarníka, prezentácia socha,
objekt Kaštieľ Oščadnica, 8. júl – 9. september Hlavný organizátor: Kysucká galéria Čadca Kontakt: Kysucká galéria Čadca,
041/433 21 66
20
21
KYSUCE KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
SYMBOLIKA LITURGICKÝCH TEXTÍLIÍ
Obradové cirkevné odevy zo zbierok Oravského múzea v Dolnom
Kubíne Kaštieľ Radoľa, 12. júl – 30. september Hlavný organizátor: Kysucké múzeum Čadca Kontakt: Kysucké múzeum,
041/4212 505
OSLAVY ZVRCHOVANOSTI
Tradičné obecné slávnosti spojené s bohatým kultúrnym programom Rínok sv. Michala Stará Bystrica, júl Hlavný organizátor: Obec Stará
Bystrica Kontakt: Obec Stará Bystrica, 041/4395 122
JAKUBOVSKÉ HODY
Bohatý kultúrny program, remeselný jarmok, stánkový predaj Centrum mesta a Dom kultúry Kysucké Nové Mesto, 24. – 25. júl Hlavný organizátor: Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové
Mesto Kontakt: Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové
Mesto, 041/4215 076
VADIČOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
Amfiteáter Horný Vadičov – Hájnice, 16. – 17. júl Hlavný organizátor: Obec Horný Vadičov, OZ Vadičovský folklórny prameň Kontakt:
Obec Horný Vadičov, 041/4229 221
DROTÁRIA 2010
6. ročník festivalu, folku, country a trampskej piesne Amfiteáter
Turzovka, 16. – 17. júl Hlavný organizátor: Kultúrne a spoločenské
stredisko Turzovka Kontakt: Kultúrne a spoločenské stredisko
Turzovka, 041/4352 308
MIROSLAV CIPÁR
Výber zo súčasnej maliarskej tvorby popredného slovenského maliara,
grafika, ilustrátora, spoluzakladateľa Kysuckej galéria pri príležitosti
jeho životného jubilea Kysucká galéria Mestský dom Čadca, 23. júl –
23. september Hlavný organizátor: Kysucká galéria Čadca Kontakt: Kysucká galéria Čadca, 041/433 21 66
August
ČIERŇANSKÉ HODY
III. ROČNÍK STRETNUTIA PRIATEĽOV HELIGÓNKY
Tradičná hodová slávnosť Kostol sv. Ignáca Čierne, Kultúrny dom
Čierne, august Hlavný organizátor: Obec Čierne Kontakt: Obec
Čierne, 041/4373 222
PULZOVANIE III.
Výstava obrazov J. Holeščákovej z Čadce KIC – Dom kultúry Čadca,
august Hlavný organizátor: KIC – Dom kultúry Čadca Kontakt:
KIC – Dom kultúry Čadca, 041/432 21 21
DISCO HODY X.
Laserová disco show Amfiteáter Turzovka, august
Hlavný organizátor: Agentúry MRP
ČAROVNÝ SVET OČAMI DETÍ
Výstava výtvarných prác detí MŠ Čadca KIC – Dom kultúry Čadca,
august Hlavný organizátor: KIC – Dom kultúry Čadca Kontakt: KIC – Dom kultúry Čadca, 041/432 21 21
VÝTVARNÉ WORKSHOPY PRE DETI
Tvorivé dielne pre deti KIC – Dom kultúry Čadca, august Hlavný
organizátor: KIC – Dom kultúry Čadca Kontakt: KIC – Dom kultúry
Čadca, 041/432 21 21
STRETNUTIE DRUŽOBNÝCH OBCÍ
Tradičné spoločenské a kultúrne stretnutie družobných obcí zo SR,
ČR, PL Ochodnica, august Hlavný organizátor: Obec Ochodnica
Kontakt: Obec Ochodnica, 041/4233 195
BESKYD RALLYE
13. ročník medzinárodnej súťaže historických vozidiel Mesto
Turzovka, júl Hlavný organizátor: Veterán klub Turzovka
ROCK BESKYD FEST 2010
Kysucký populárny rockový festival Amfiteáter Turzovka, august Hlavný organizátor: Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka Kontakt: Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka, 041/4352 308
22
23
KYSUCE KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
A
U
G
U
S
T
VATRA ČESKO-SLOVENSKEJ VZÁJOMNOSTI
Stretnutie zástupcov obcí Klokočov, Staré Hámre, Bílá, Korňa Klokočov, august Hlavný organizátor: Obec Klokočov Kontakt:
Obecný úrad Klokočov, 041/4358 110
FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI NA TROJMEDZÍ
Vystúpenie ľudových súborov z Česka, Poľska a Slovenska Trojmedzie, 21. august Hlavný organizátor: Obec Čierne Kontakt:
Obec Čierne, 041/4373 222
TÝŽDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Programy a pozorovania pre verejnosť Kysucké Nové Mesto, august
Hlavný organizátor: Kysucká hvezdáreň Kysucké Nové Mesto Kontakt: Kysucká hvezdáreň, 041/4212 946
OBECNÉ HODY A POŽIARNA OKRESNÁ SÚŤAŽ
Kultúrno-spoločenská akcia s koncertom známeho umelca, hodové a
jarmočné atrakcie, ľudová veselica v prírode, súťaž DHZ Areál TJ
Povina, 21. – 22. august Organizátor: Obec Povina, 041/4211 421
BESKYDSKÁ HVIEZDIČKA
Súťaž pre deti v speve populárnych piesní pred MsÚ Turzovka,
august Hlavný organizátor: ZUŠ Turzovka, Kultúrne a spoločenské
stredisko Turzovka Kontakt: Kultúrne a spoločenské stredisko
Turzovka, 041/4352 308
ČADČIANSKE BARTOLOMEJSKÉ HODOVÉ DNI
A FESTIVAL DRÔTOMÁNIA
Festival pre širokú verejnosť venovaný drotárskym tradíciám, bohatý
sprievodný spoločenský a kultúrny program a technické atrakcie KIC – Dom kultúry Čadca a Mesto Čadca, 28. – 30. august Hlavný
organizátor: Mesto Čadca, KIC – Dom kultúry Čadca Kontakt:
Mestský úrad Čadca, 041/433 23 01, KIC – Dom kultúry Čadca,
041/432 21 21
TURZOVSKÁ CIFROVAČKA
7. ročník medzinárodného stretnutia heligonkárov Šarkpark
Turzovka, august Hlavný organizátor: ZUŠ Turzovka, Kultúrne a
spoločenské stredisko Turzovka Kontakt: Kultúrne a spoločenské
stredisko Turzovka, 041/4352 308
SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE MESTKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Odovzdanie ocenení mesta Zasadacia sála MsÚ Turzovka, august
Hlavný organizátor: Mesto Turzovka Kontakt: Mestský úrad
Turzovka, 041/4209 313
OSLAVY 66. VÝROČIA SNP
Pietny akt kladenia vencov a kytíc pri pamätníku padlých Čierne,
29. august Hlavný organizátor: Obec Čierne Kontakt:
Obec Čierne, 041/4373 222
39. BESKYDSKÉ SLÁVNOSTI A TURZOVSKÉ HODY
4. SVETOVÉ STRETNUTIE TURZOVČANOV
Medzinárodný folklórny festival venovaný kultúre a tradíciám slovenských, moravských a poľských Beskýd Mesto Turzovka, Amfiteáter
Turzovka, 13. – 15. august Hlavný organizátor: Mesto Turzovka,
Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka Kontakt: Kultúrne
a spoločenské stredisko Turzovka, 041/4352 308
24
25
KYSUCE KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
September
GOSPELOVÉ DNI – KYSUCE 2010
Regionálny festival duchovnej piesne Kultúrny dom Krásno nad
Kysucou, september Hlavný organizátor: Mesto Krásno nad Kysucou,
Občianske združenie Kysucký prameň Krásno nad Kysucou Kontakt:
OZ Kysucký prameň Krásno nad Kysucou, 0907 801 688
RAKOVSKÉ HODOVÉ DNI
Cyklus kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Palárikove
námestie Raková, 11. – 12. september Hlavný organizátor: Obec
Raková, Organizácia pre kultúru a verejné služby Kontakt: Obec
Raková, 041/4341 055
MARIÁNSKA PIESEŇ
Festival duchovnej piesne venovaný Panne Márii – patrónke Slovenska
Kostol Skalité, 15. september Hlavný organizátor: Obec Skalité Kontakt: Obecný úrad Skalité, 041/4376 346
PEDAGÓGOVIA A DOKTORANDI FA STU BRATISLAVA
Výber zo súčasnej tvorby pedagógov a doktorandov (maľba, kresba,
socha, grafika) Kaštieľ Oščadnica, 17. september – 28. október Hlavný organizátor: Kysucká galéria Čadca Kontakt: Kysucká galéria
Čadca, 041/433 21 66
CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE
Panelová výstava prezentujechránené vtáčie územia Slovenska Spoločná prírodovedná expozícia v Krásne nad Kysucou 20. september – 10. december Hlavný organizátor: Kysucké múzeum Čadca Kontakt: Kysucké múzeum Čadca, 041/432 13 86
26
S
E
P
T
E
M
B
E
R
AMAZÓNIA VERZUS SVET
Výstava bezstavovcov z oblasti Amazónie a iných tropických oblastí
zeme zo súkromnej zbierky Vladimíra Raksaniho z Martina a Michala
Zachara Kysucké múzeum, 24. september – 21. november Hlavný
organizátor: Kysucké múzeum Čadca Kontakt: Kysucké múzeum
Čadca, 041/432 13 86
VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY
Výstava najlepších pestovateľských úspechov Raková, september
Hlavný organizátor: Zväz záhradkárov Raková Kontakt: Obec
Raková, 041/4341 055
VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY
Výstava najlepších pestovateľských úspechov a výstava výtvorov prírody
detí ZŠ a MŠ Rudina, september Hlavný organizátor: Zväz záhradkárov Rudina Kontakt: Obec Rudina, 041/4214 513
KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA SLOVENSKÝCH UČITEĽOV
Kostoly Čierne, september Hlavný organizátor: Obec Čierne Kontakt: Obecný úrad Čierne, 041/4373 222
JURINOVA JESEŇ
6. ročník celoslovenskej literárnej súťaže v duchovnej tvorbe Kysucká knižnica Čadca, Klokočov, 27. september – 1. október Hlavný
organizátor: Kysucká knižnica Čadca, Obec Klokočov Kontakt:
Kysucká knižnica Čadca, 041/433 46 16
JABLKO ROKA
Výstava ovocia a zeleniny spojená s vyhodnotením súťaže „O najkrajší
balkón mesta“ Kultúrny dom R. Jašíka Turzovka, september Hlavný organizátor: Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka Kontakt: Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka, 041/4352 308
ŠARKANIÁDA
Súťaž o najkrajšieho šarkana spojená s kultúrnym programom Šarkpark Turzovka, september Hlavný organizátor: Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka Kontakt: Kultúrne a spoločenské stredisko
Turzovka, 041/4352 308
27
KYSUCE KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
KRÁSŇANSKÝ JARMOK
Jarmok spojený s ľudovými remeslami, kultúrnym programom a jarmočnými atrakciami Mesto Krásno nad Kysucou, september Hlavný organizátor: Mesto Krásno nad Kysucou Kontakt: Mesto
Krásno nad Kysucou, 041/4385 200
ETNOFILM ČADCA
16. ročník medzinárodného filmového festivalu KIC – Dom kultúry
Čadca, Kysucké múzeum, 29. september – 2. október Hlavný organizátor: Kysucké múzeum Čadca Kontakt: Kysucké múzeum Čadca,
041/432 13 86
Október
MICHAL HANULA
Interiérové objekty, šperky, hračky z dizajnérskej tvorby Michala
Hanulu Kysucká galéria Mestský dom Čadca, 1. október – 25. november Hlavný organizátor: Kysucká galéria Čadca
Kontakt: Kysucká galéria Čadca, 041/433 21 66
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Spoločenské posedenie s kultúrnym programom pre seniorov Kultúrny dom Krásno nad Kysucou, október Hlavný organizátor:
Mesto Krásno nad Kysucou Kontakt: Mesto Krásno nad Kysucou,
041/4385 200
ÚCTA K STARŠÍM
Posedenie konané pri príležitosti mesiaca úcty k starším Kultúrny
domOchodnica,október Hlavný organizátor: Obec Ochodnica Kontakt: Obec Ochodnica, 041/4233 195
Z ÚCTY K STARŠÍM
Cyklus kultúrnych podujatí venovaný starším spoluobčanom pri
príležitosti mesiaca seniorov KIC – Dom kultúry Čadca, október Hlavný organizátor: KIC – Dom kultúry Čadca Kontakt: KIC – Dom
kultúry Čadca, 041/432 21 21
VĎAKA VÁM...
Posedenie pre dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším Kultúrny dom Vysoká nad Kysucou, 21. október Hlavný organizátor:
Obec Vysoká nad Kysucou Kontakt: Obecný úrad Vysoká nad
Kysucou, 041/4204 167
ETNOFILM ČADCA 2010
Sprievodnávýstava KIC – Dom kultúry Čadca, október Hlavný
organizátor: Kysucké múzeum Čadca Kontakt: Kysucké múzeum
041/421 25 05
28
29
KYSUCE KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
DIVADLO DEŤOM
Prehliadka profesionálnych a ochotníckych divadelných súborov
z celého Slovenska s inscenáciami pre deti a mládež KIC – Dom
kultúry Čadca, október Hlavný organizátor: KIC – Dom kultúry
Čadca Kontakt: KIC – Dom kultúry Čadca, 041/432 21 21
AKO LIPTOVSKÍ MURÁRI
POMÁHALI STAVAŤ BUDAPEŠŤ
Výstava podávajúca ucelený obraz o liptovských murároch, ktorí v minulosti v čase hospodárskej krízy odchádzali za prácou do susedného
Maďarska Kaštieľ Radoľa, 7. október – 30. november Hlavný
organizátor: Kysucké múzeum Čadca Kontakt: Kysucké múzeum
041/4212 505
KYSUCKÝ MIKROFÓN 2010
4. ročník regionálnej súťažnej prehliadky mladých moderátorov KIC – Dom kultúry Čadca, 15. október Hlavný organizátor: Kysucké
kultúrne stredisko v Čadci Kontakt: Kysucké kultúrne stredisko
v Čadci, 041/433 12 50
O
K
T
Ó
E
R
STRETNUTIE DÔCHODCOV
Vystúpenie umeleckého súboru pre všetkých seniorov Kultúrny
dom Čierne, október Hlavný organizátor: Obec Čierne Kontakt:
Obecný úrad Čierne, 041/4373 222
SVET MOJIMI OČAMI
Medzinárodná fotografická súťaž pre mladých Mestská knižnica
Krásno nad Kysucou, október Hlavný organizátor: Mesto Krásno nad
Kysucou Kontakt: Mesto Krásno nad Kysucou, 041/4385 200
VÝBER Z TVORBY
Autorská výstava P. Jelenčiakovej z Čadce KIC – Dom kultúry Čadca,
26. október – 15. november Hlavný organizátor: Kysucké kultúrne
stredisko v Čadci Kontakt: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci,
041/433 12 51
KYSUCKÉ KNIHOBRANIE
Prezentácia kysuckej literárnej tvorby Dom kultúry v Čadci,
23. október Hlavný organizátor: Kysucký kultúrny kruh Kontakt: Mgr. Peter Kubica, 0908 999 295
V KRAJINE ŠARKANOV
Regionálna súťaž o najkrajšieho šarkana spojená s výstavou KIC – Dom kultúry Čadca, október Hlavný organizátor: Kysucké
kultúrne stredisko v Čadci Kontakt: Kysucké kultúrne stredisko
v Čadci, 041/433 12 50
ĎAKUJEME
Kultúrny program pre dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Kultúrny dom R. Jašíka Turzovka, október Hlavný organizátor:
Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka Kontakt: Kultúrne
a spoločenské stredisko Turzovka, 041/4352 308
DEŇ DÔCHODCOV
Kultúrno-spoločenská akcia Miestne kultúrne stredisko Povina,
24. október Hlavný organizátor: Obec Povina Kontakt:
Obec Povina, 041/4211 421
30
B
31
KYSUCE KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
N
O
V
E
M
B
E
R
TRADIČNÁ DEDINSKÁ ZABÍJAČKA SPOJENÁ
S KATARÍNSKOU ZÁBAVOU
Kultúrny dom Nová Bystrica, 20. november Hlavný organizátor:
Obec Nová Bystrican Kontakt: Obec Nová Bystrica, 041/4397 221
November
15. VÝROČIE ZALOŽENIA
KYSUCKÉHO KOMORNÉHO ORCHESTRA
Slávnostný koncert KIC – Dom kultúry Čadca, november Hlavný
organizátor: KIC – Dom kultúry Čadca, Mesto Čadca Kontakt:
KIC – Dom kultúry Čadca, 041/432 21 21
BETLEHEM – DOM CHLEBA
Medzinárodná výstava betlehemov (Česko, Poľsko, Slovensko) Kysucké múzeum Čadca, 26. november 2010 – 10. január 2011 Hlavný organizátor: Kysucké múzeum Čadca Kontakt: Kysucké
múzeum Čadca, 041/432 13 86
KATARÍNSKY PLES
Kultúrny dom Svrčinovec, november Hlavný organizátor: Obec
Svrčinovec Kontakt: Obec Svrčinovec, 041/4371 827
KATARÍNSKA ZÁBAVA
Základná škola Povina, 20. november Hlavný organizátor: Obec
Povina Kontakt: Obec Povina, 041/4211 421
ADVENTNÝ BENEFIČNÝ KONCERT
Kultúrny dom R. Jašíka Turzovka, november Hlavný organizátor:
Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka Kontakt: Kultúrne a
spoločenské stredisko Turzovka, 041/4352 308
ZVONY, ZVONKY, ZVONČEKY
Výstava zbierok Slovenského národného múzea v Košiciach Kysucké
múzeum Čadca, 26. november – 10. január 2011 Hlavný organizátor:
Kysucké múzeum Čadca Kontakt: Kysucké múzeum Čadca,
041/432 13 86
AMAZÓNIA VERZUS SVET
Výstava bezstavovcov z oblasti Amazónie a iných tropických oblastí
zeme zo súkromnej zbierky Vladimíra Raksaniho z Martina a Michala
Zachara Spoločná prírodovedná expozícia v Krásne nad Kysucou 24. november 2010 – 28. február 2011 Hlavný organizátor: Kysucké
múzeum Čadca Kontakt: Kysucké múzeum Čadca, 041/432 13 86
ASTROSTOP
Vedomostná súťaž pre žiakov II. stupňa ZŠ realizovaná prostredníctvom
multimédií Kysucké Nové Mesto, november Hlavný organizátor:
Kysucká hvezdáreň Kysucké Nové Mesto Kontakt: Kysucká
hvezdáreň, 041/4212 946
ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA
pred Kultúrnym domom Nová Bystrica, 26. november Hlavný
organizátor: Obec Nová Bystrica Kontakt: Obec Nová Bystrica,
041/4397 221
JAŠÍKOVE KYSUCE
42. ročník celoslovenskej literárnej súťaže mladých autorov, besedy so
spisovateľmi Kysucká knižnica Čadca, základné školy regiónu, 29.
november – 3. december Hlavný organizátor: Kysucká knižnica
Čadca Kontakt: Kysucká knižnica Čadca, 041/433 46 16
MAGNIFICAT
Festival duchovnej piesne katolíckej mládeže Kysúc KIC – Dom
kultúry Čadca, 27. november Hlavný organizátor: Združenie
kresťanských spoločenstiev mládeže OC Čadca Kontakt: Kysucké
kultúrne stredisko v Čadci, 041/433 12 51
ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO STROČEKA
Kultúrno-spoločenské podujatie spojené s tradičným vianočným
jarmokom Skalité, november Hlavný organizátor: Obec Skalité
Kontakt: Obecný úrad Skalité, 041/4376 346
VESMÍR OČAMI DETÍ
Výstava najlepších výtvarných prác z celého Slovenska Kysucké
Nové Mesto, november – december Hlavný organizátor: Kysucká
hvezdáreň Kysucké Nové Mesto Kontakt: Kysucká hvezdáreň,
041/4212 946
32
33
KYSUCE KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
D
SILVIA ČECHOVÁ
Autorská výstava absolventky maliarskeho ateliéru. I. Csudaia VŠVU
v Bratislave Kysucká galéria Mestský dom Čadca, 3. december
2010 – 31. január 2011 Hlavný organizátor: Kysucká galéria Čadca Kontakt: Kysucká galéria Čadca, 041/433 21 66
MIKULÁŠ V MESTE
Zábavné podujatie pre deti mesta Čadca Matičné námestie pred KIC
– Domom kultúry Čadca, december Hlavný organizátor: Mesto
Čadca, KIC – Dom kultúry Čadca, CVČ, ZUŠ Čadca Kontakt:
KIC – Dom kultúry Čadca, 041/432 21 21
MIKULÁŠ DEŤOM
Kultúrno-spoločenská akciapre rodiny s deťmi pred Obecným
úradom Povina, 5. december Hlavný organizátor: Obec Povina Kontakt: Obec Povina, 041/4211 421
E
M
B
E
R
BETLEHEMY AKO ICH NEPOZNÁME
Výstava betlehemov vyrobených z rôzneho prírodného materiálu Kaštieľ Radoľa, 10. december 2010 – 31. január 2011 Hlavný
organizátor: Kysucké múzeum Čadca Kontakt: Kysucké múzeum
041/421 25 05
VIANOČNÉ VÝTVARNÉ DIELNE PRE DETI MŠ A ZŠ
Zhotovovanie vianočných ozdôb a prianí k na stromček KIC – Dom
kultúry Čadca, december Hlavný organizátor: KIC – Dom kultúry
Čadca Kontakt: KIC – Dom kultúry Čadca, 041/432 21 21
STRETNUTIE S MIKULÁŠOM
Námestie Kysucké Nové Mesto, 5. december Hlavný organizátor:
Mestské kultúrno-športové stredisko KNM Kontakt: Mestské
kultúrno-športové stredisko KNM, 041/4215 076
VIANOČNÝ KONCERT
KIC – Dom kultúry Čadca, december Hlavný organizátor: ZUŠ II.
Čadca Žarec Kontakt: ZUŠ II. Čadca Žarec, 041/433 57 40
MIKULÁŠ
Podujatie pre deti spojené s rozdávaním darčekov Kultúrny dom
Ochodnica, 6. december Hlavný organizátor: Obec Ochodnica Kontakt: Obec Ochodnica, 041/4233 195
MIKULÁŠSKY KONCERT, PRÍDE AJ MIKULÁŠ
Kultúrny dom Čierne, december Hlavný organizátor: Obec Čierne
Kontakt: Obecný úrad Čierne, 041/4373 222
C
MIKULÁŠ DEŤOM
Rozdávanie darčekov deťom s programom Kultúrny dom Vysoká
nad Kysucou, december Hlavný organizátor: Obec Vysoká nad
Kysucou Kontakt: Obecný úrad Vysoká nad Kysucou, 041/4204 167
December
STRETNUTIE S MIKULÁŠOM
Kultúrne podujatie pre deti Mesto Krásno nad Kysucou, december
Hlavný organizátor: Mesto Krásno nad Kysucou Kontakt: Mesto
Krásno nad Kysucou, 041/4385 200
E
VIANOČNÁ VÝSTAVA
Výstava vianočných ľudových výrobkov a ozdôb Kultúrny dom
R. Jašíka Turzovka, december Hlavný organizátor: Kultúrne a
spoločenské stredisko Turzovka Kontakt: Kultúrne a spoločenské
stredisko Turzovka, 041/4352 308
20. KYSUCKÉ VIANOCE V ČADCI
Cyklus kultúrno-spoločenských podujatí a koncertov pre verejnosť KIC – Dom kultúry Čadca, december Hlavný organizátor: mesto
Čadca, KIC – Dom kultúry Čadca Kontakt: KIC –Dom kultúry Čadca,
041/432 21 21
MIKULÁŠ DEŤOM
Kultúrny dom Svrčinovec, december Hlavný organizátor: Obec
Svrčinovec Kontakt: Obec Svrčinovec, 041/4371 827
VIANOČNÝ TRH ĽUDOVÝCH REMESIEL
Prezentácia ľudových výrobcov spojená s predajom KIC – Dom
kultúry Čadca, 10. december Hlavný organizátor: Kysucké kultúrne
stredisko v Čadci Kontakt: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci,
041/433 12 51
34
35
KYSUCE KULTÚRNO–SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
D
E
C
E
M
B
E
R
VIANOČNÉ STOLY
Výstava vianočného stolovania a pečiva Strednej odbornej školy
obchodu a služieb Čadca KIC – Dom kultúry Čadca, december Hlavný organizátor: Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca Kontakt: KIC – Dom kultúry Čadca, 041/432 21 21
KYSUCKÉ VIANOCE
Scénická kompozícia vianočných zvykov a kolied KIC – Dom kultúry
Čadca, 10. december Hlavný organizátor: Kysucké kultúrne stredisko
v Čadci, KIC – Dom kultúry Čadca Kontakt: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, 041/433 12 51
VIANOČNÁ VÝSTAVA
Výstava ručných prác a drotárskych výrobkov spojená s predajom Dom kultúry Kysucké Nové Mesto, 14. – 16. december Hlavný organizátor: Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto Kontakt: Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto,
041/4215 076
BENEFIČNÁ VÝSTAVA OBRAZOV
Tradičná aktivita kysuckých neprofesionálnych výtvarníkov spojená
s darovaním obrazov na charitatívne účely Pastoračné centrum –
Kostol sv. Jozefa Čadca, december Hlavný usporiadateľ: Kysucké
kultúrne stredisko v Čadci Kontakt: Kysucké kultúrne stredisko
v Čadci, 041/433 12 51
VIANOČNÝ TRH ĽUDOVÝCH REMESIEL
Trhy spojené s kultúrnym programom Šarkpark Turzovka, december
Hlavný organizátor: Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka, Mesto
Turzovka Kontakt: Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka,
041/4352 308
JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ
Kultúrne vystúpenie detí z farského spoločenstva Kostol sv. Ignáca
Čierne – Ústredie, 26. december Hlavný organizátor: Farský úrad
Čierne Kontakt: Obecný úrad Čierne, 041/4373 222
MEDZINÁRODNÉ VIANOCE
Tradičné Vianoce organizované dobrovoľníkmi KERICu KERIC
Čadca, 20. december Hlavný usporiadateľ: KERIC, Mesto Čadca Kontakt: KERIC Čadca, 041/433 56 85
ŽIVÝ BETLEHEM
Pochôdzkové divadelné predstavenie divadelného súboru Babylon a
DIDERO Mesto Kysucké Nové Mesto, 19. december Hlavný organizátor: Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto Kontakt: Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto,
041/4215 076
UVÍTANIE NOVÉHO ROKA NA TROJMEDZÍ
Trojmedzie, 31. december Hlavný organizátor: Obec Čierne
Kontakt: Obec Čierne, 041/4373 222
VEĽKÁ SILVESTROVSKÁ DISCO-SHOW
Matičné námestie pred KIC – Domom kultúry Čadca, 31. december
Hlavný organizátor: mesto Čadca, KIC – Dom kultúry Čadca Kontakt: KIC – Dom kultúry Čadca 041/432 21 21
DETI A VIANOCE
Tradičná expozícia detských výtvarných prác mestských materských,
základných a umeleckých škôl KIC – Dom kultúry Čadca, december
Hlavný organizátor: KIC – Dom kultúry Čadca Kontakt: KIC – Dom
kultúry Čadca 041/432 21 21
36
37
Kysucké múzeum
Múzeum kysuckej dediny
Vychylovka
Cyklus nedeľných programov venovaných propagácii ľudových tradícií
a zvykov na Kysuciach, vystúpenia folklórnych skupín a súborov,
prezentácia ľudovej remeselnej výroby, ochutnávka typických
kysuckých jedál
MÁJ
1. 5. 2010 – Stavanie mája
14. 5. 2010– Drôtovaná a medová krása
16. 5. 2010 – Po stopách gastronómie
21. 5. 2010 – Kuchyňa starých materí
30. 5. 2010 – Váľanie mája
31. 5. 2010 – Detská olympiáda
JÚN
1. 6. 2010 – Deň detí
6. 6. 2010 – Skanzen deťom
13. 6. 2010 – Kuchyňa starých materí
18. 6. 2010 – Maškariáda
20. 6. 2010 – Na svätého Jána
26. 6. 2010 – Na kysuckých lúkach
JÚL
4. 7. 2010 – Vitajte v Novej Bystrici
11. 7. 2010 – Pozdrav od susedov
18.7. 2010 – Pozdrav z Oravskej Lesnej
25. 7. 2010 – Ovečka, ovečka, trojaký úžitok (Ovčiarska nedeľa)
AUGUST
1. 8. 2010 – Pranie na potoku
8. 8. 2010 – Remeslo má zlaté dno, Kuchyňa starých materí
15. 8. 2010 – Medonosná včielka
22. 8. 2010 – Ospievané Beskydy – Prezentácia ľudových jedál
29. 8. 2010 – Heligónka naša...
SEPTEMBER
5. 9. 2010 – Návrat k remeslám starých otcov a materí
12. 9. 2010 – Poľovníctvo na Kysuciach
29. 9. 2010 – Kuchyňa starých materí
30. 9. 2010 – Šarkaniáda
OKTÓBER
3. 10. 2010– Žehnanie ozimín
10. 10. 2010 – Kuchyňa starých materí
15. 10. 2010Muzika hraj
17. 10. 2010– Keď sa zima opýta (Dlávenie kapusty)
Sezónna prevádzka: máj – október
Otvorené pre verejnosť:
Pondelok – piatok 9.00 – 17.00 hod.
Sobota – nedeľa9.00 – 18.00 hod.
Historická lesná úvraťová
železnica
1. 5. 2010 – Brány depa sa otvárajú
13. 5. 2010 – Deň železnice
31. 10. 2010 – Vyhasínanie v peci
Cestovný poriadok HLUŽ:
9.15, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 hod.
+ premáva v soboty a nedele, do 26. septembra 2010
Hlavný organizátor: Kysucké múzeum Čadca
Kontakt: Kysucké múzeum Čadca, 041/4321386
Múzeum Kysuckej dediny Vychylovka, 041/4397350, 4397219
38
39
KYSUCE ŠPORTOVÉ A TURISTICKÉ PODUJATIA
KYSUCE ŠPORTOVÉ A TURISTICKÉ PODUJATIA
J
A
N
U
Á
R
NOVOROČNÝ VÝSTUP NA VEĽKÝ POLOM
Raková, 1. január Organizátor: Turistický klub Polom Raková,
František Broš, 0903 558 146
TROJKRÁĽOVÝ VÝSTUP NA KAMENITÉ
Lyžiarsky a peší výstup 6. január Organizátor: 1. ŠK KST
Turzovka, Vladimír Pekár, 0905 576 506
TROJKRÁĽOVÝ HOKEJOVÝ TURNAJ
Hokejový turnaj o putovný pohár starostky obce Povina – Belanovce,
9. január Organizátor: Obec Povina, Štaňo Martin, 0904 679 879
NOVOROČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE
Vysoká nad Kysucou, 16. január Organizátor: Obec Vysoká nad
Kysucou, 041/4204 161
DORASTENECKÝ FUTBALOVÝ TURNAJ
Futbalový turnaj obcí Kysuckého triangla (Čierne, Skalité, Svčinovec) Športová hala Pratex – Čadca, január Organizátor: Kysucký triangel
6. MEDZINÁRODNÝ ZIMNÝ ZRAZ TURISTOV
Bielsko-Biala, 29. – 30. január Organizátor: RR KST Turzovka, Anton
Opial, 0907 136 121
ZA LIESKOVSKÝM LIŠIAKOM
Lyžiarský prejazd Kysucký Lieskovec – Rovne – Korcháň – Černatín –
Pleš Kysucký Lieskovec, 31. január Organizátor: Turist klub
Kysucký Lieskovec, Ján Rajtek 0902 655 998
F
Športové a turistické
podujatia
40
E
B
R
U
Á
R
O POHÁR STAROSTU OBCE
Zimné súťaženie na bobách, vreciach, na lyžiach SKI Čierne, február
Organizátor: Obec Čierne, 041/4373 222
32. ZIMNÝ PREJAZD KYSUCKOU VRCHOVINOU
Na lyžiach a peši 6. február Organizátor: Športklub Turistiky
Kysucké Nové Mesto, František Žabka, 041/4215 813
41
KYSUCE ŠPORTOVÉ A TURISTICKÉ PODUJATIA
VI. ROČNÍK BEŽKAMI NA GÍROVÚ
Čierne, 21. február Organizátor: TK AHA Čierne, 0915 183 410
ZIMNÝ PRECHOD JAVORNÍKMI
Makov – Semeteš – Čadca, 20. – 21. február Organizátor: KST
Lokomotíva Čadca, Cyril Vakula, 0903 803 705
13. ROČNÍK ZIMNÉHO TÁBORENIA NA KYSUCIACH
Kysucký Lieskovec – Rovne, 26. -28. február Organizátor: Turist klub
Kysucký Lieskovec, Ján Rajtek 0902 655 998
M
A
R
E
C
XXIII. ROČNÍK JOZEFOVSKÝ BEH
III. ROČNÍK MEMORIÁLU Jána Konôpku Bežecký pretek pre všetky
vekové kategórie Čierne, 21. marec Organizátor: Obec Čierne,
041/4373 222
A
P
R
Í
KYSUCE ŠPORTOVÉ A TURISTICKÉ PODUJATIA
M
Á
J
VI.ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO ŠACHOVÉHO TURNAJA
Kultúrny dom Čierne, máj Organizátor: Obec Čierne, 041/4373 222
VOLEJBALOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE
Turzovka, máj Hlavný organizátor: Centrum voľného času Turzovka
Kontakt: Centrum voľného času Turzovka,041/4352 210
VÝSTUP NA ĽADONHORU
22. ročník výstupu na najbližší kopec Povina – Belanovce, 16. máj
Organizátor: Obec Povina, Jana Bendová, 041/4211 421
VÝSTUP NA VEĽKÚ RAČU
Turistické podujatie v rámci Svetového dňa turistiky Oščadnica,
8. máj Organizátor: Oddiel turistiky TJ SNP Čadca,
Ing. Milan Kurucár, 041/432 26 70
VÝSTUP NA ČERNATÍN
Vrch piatich obcí – Stará Bystrica, Radôstka, Lutiše, Povina, Lodno
9. máj Organizátor: Turist klub Kysucký Lieskovec,
Ján Rajtek 0902 655 998
L
VEĽKONOČNÝ VÝSTUP NA GRÚŇ
Čierne, 4. apríl Organizátor: TK AHA Čierne, 0915 183 410
ČADČIANSKÁ DESIATKA
Tradičný cestný beh Čadca, apríl Organizátor: Klub Kysuckého
maratónu, Milan Polák, 0905 426 307
OTVORENIE JARNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY
Zákopčie Vrchrieka (nad Petránkami) 18. apríl Organizátor:
Regionálna rada KST Čadca, František Broš, 0903 558 146
DEŇ POMOCI PRÍRODE
Čistenie turistických chodníkov 24 . – 25. apríl Organizátor:
Regionálna rada KST Čadca a turistické kluby v regióne
11. KRAJOM DROTÁRIE
Medzinárodný turistický pochod 15. máj Organizátor: Klub
turistiky Vysoká nad Kysucou, Anton Opial, 0907 136 121
J
Ú
N
MDD – ŠPORTOVÝ DEŇ DETÍ KYSUCKÉHO TRIAGLA
Športové zápolenie detí ZŠ zo Skalitého, Svrčinovca a Čierneho
ihrisko ŠK Svrčinovec, 1. jún Organizátor: Obec Svrčinovec
OBLASTNÉ STRETNUTIE TURISTOV
Stretnutie turistov z regiónu Žilina, Považská Bystrica a Kysuce Višňové, 4. – 5. jún Organizátor: Reg. rada KST Žilina, RR KST Čadca
ŠPORTUJE CELÁ RODINA
Kultúrno-spoločenské podujatie pre všetky rodiny Areál športu
v Závodí, jún Hlavný organizátor: Mesto Turzovka, KaSS Turzovka
Kontakt: KaSS Turzovka, 041/4352 308
42
43
KYSUCE ŠPORTOVÉ A TURISTICKÉ PODUJATIA
KYSUCE ŠPORTOVÉ A TURISTICKÉ PODUJATIA
HURÁ PRÁZDNINY
Športový deň Areál športu v Závodí, jún Hlavný organizátor:
Centrum voľného času Turzovka Kontakt: CVČ Turzovka,
041/4352 210
FUTBALOVÝ TURNAJ
Futbalový turnaj o putovný pohár starostu obce spojený s vyhlásením
zvrchovanosti SR a pálenie Vatry zvrchovanosti Ihrisko Nová
Bystrica, júl Hlavný organizátor: Obec Nová Bystrica Kontakt:
Obec Nová Bystrica, 041/4397 221
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Vysoká nad Kysucou, 26. jún Organizátor: ZŠ Vysoká nad Kysucou,
041/4361 126
DEŇ OTCOV
Futbalový turnaj, pálenie jánskej vatry Areál TJ Povina, 27. jún
Organizátor: Obec Povina, 041/4211 421
3. MEMORIÁL PETRA CHVASTEKA
Dedinský turnaj v malom futbale Vysoká nad Kysucou, 24. júl
Organizátor: Obec Vysoká nad Kysucou, 041/4204 161
36. KYSUCKÝ MARATÓN
Tradičný cestný beh Čadca, jún Organizátor: Klub Kysuckého
maratónu, Milan Polák, 0905 426 307, Mesto Čadca
O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE
Medzinárodná súťaž hasičských družstiev Skalité, jún
Organizátor: Obec Skalité, 041/4376 106
J
Ú
O POHÁR ČESKO-SLOVENSKEJ VZÁJOMNOSTI
64. ročník medzinárodného futbalového turnaja Ihrisko FK Tatran,
júl Hlavný organizátor: FK Tatran Turzovka
POVINSKÁ JEDENÁSTKA A FUTBALOVÝ TURNAJ
Športová súťaž jednotlivcov o vecné ceny a turnaj o pohár starostky
obce Areál TJ Povina, 25. – 26. júl Organizátor: Slavomír Matejčík,
0910 954 323
8. VYSOCKÁ DEVIATKA
Vysoká nad Kysucou, 17. júl Organizátor: Klub turistiky Vysoká nad
Kysucou, Anton Opial, 041/4352 074
L
12. ROČ. SÚŤAŹE V MALOM FUTBALE
O POHÁR STAROSTU OBCE Makov, júl Organizátor: Obec Makov,
041/4364 220
15. ROČ. SÚŤAŽE V POŽIARNOM ŠPORTE
O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCEA DHZ MAKOV Makov, júl
Organizátor: Obec Makov, 041/4364 220
STRETNUTIE TURISTOV
Medzinárodný turistický výstup poľských a slovenských turistov Veľká Rača Oščadnica, 31. júl Organizátor: Regionálna rada KST
Čadca, Anton Opial, 0907 136 121
A
U
G
U
S
T
FUTBALOVÝ TURNAJ O PUTOVNÝ POHÁR MIROSLAVA CIPÁRA
TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, 4. júl Organizátor: Obec Vysoká
nad Kysucou, 041/4204 161
BESKYDSKÝ POHÁR VZÁJOMNOSTI
38. ročník medzinárodnej súťaže hasičských družstiev Areál športu
v Závodí, august Hlavný organizátor: Mesto Turzovka,
Dobrovoľný hasičský zbor Turzovka
KRONEROV POHÁR
Tradičné športové podujatie spojené s kultúrnym programom, hostia:
Zuzka a Ján Kronerovci Staškov, 11. júl Organizátor: Obec
Staškov, 041/4346 233
DNI ŠPORTU
Súťaž v skákaní cez švihadlo a kopaní futbalových jedenástok Kysucké Nové Mesto, august Hlavný organizátor: Centrum voľného
času Kysucké Nové Mesto, 041/4213 294
44
45
KYSUCE ŠPORTOVÉ A TURISTICKÉ PODUJATIA
KYSUCE ŠPORTOVÉ A TURISTICKÉ PODUJATIA
LETNÝ TÁBOR NA ROVNIACH
Kysucký Lieskovec, 6. – 8. august Organizátor: Turist klub Kysucký
Lieskovec, Ján Rajtek 0902 655 998
UHORČÍKOVÝM CHODNÍKOM
24. ročník populárneho turistického pochodu Beskydami a Truzovskou
vrchovinou Turzovka, 14. august Organizátor: 1. Športový klub
KST Turzovka, Vadimír Pekár, 0905 576 506
PO DROTÁRSKYCH CHODNÍKOCH
Hviezdicový turistický pochod do Čadce Čadca, 28. august Organizátor: KST Lokomotíva Čadca, Milan Toman, 041/432 37 26
O
P
T
E
M
B
E
R
LETNÝ PRECHOD KYSUCKOU VRCHOVINOU
Peši aj na bicykli za krásami Dolných Kysúc Radoľa, 5. september
Organizátor: Športklub turistiky Kysucké Nové Mesto,
František Žabka, 0904 851 972
E
R
ZÁVER TURISTICKEJ SEZÓNY
Jesenné stretnutie turistov na Vojtov Čadca, 10. október Organizátor: Regionálna rada KST Čadca, Lokomotíva Čadca,
Cyril Vakula, 0903 803 705
O
V
E
M
B
E
R
28. ROČNÍK ZA MARTINOM NA BIELOM KONI – ORAVA
Kysucký Lieskovec, 13. – 14. november Organizátor: Turist klub
Kysucký Lieskovec, Ján Rajtek 0902 655 998
KRASŇANSKÁ DESIATKA
27. ročník cestného behu s medzinárodnou účasťou Krásno nad
Kysucou., 14. november Organizátor: Mesto Krásno nad Kysucou,
041/4385 200
4. BEH NA HUSÁRIK
Čadca, 17. november Organizátor: Klub Kysuckého maratónu,
Milan Polák, 0905 426 307 Mesto Čadca
DNI ŠPORTU
Súťaž v skákaní cez švihadlo a kopaní futbalových jedenástok Kysucké Nové Mesto, september Hlavný organizátor: Centrum
voľného času Kysucké Nové Mesto, 041/421 32 94
46
B
PRIVÍTANIE MARTINA NA BIELOM KONI
Za Martinským snehom na Biely Kríž 9. november Organizátor:
Turistický oddiel Klokočov, Pavol Polka, 0905 747 017
OTVORENIE KRÍŽOVEJ CESTY
A 15. VÝROČIE KAPLNKY NA ROVNIACH
Kysucký Lieskovec, 15. september Organizátor: Turist klub Kysucký
Lieskovec, Ján Rajtek 0902 655 998
CEZ TRI ŠTÁTY EURÓPY
5. ročník Medzinárodného stretnutia turistov na Hrčave Čierne –
Hrčava,18. september Organizátor: Klub turistiky Vysoká nad
Kysucou, Anton Opial, 0907 136 121
Ó
FRANTIŠKOVSKÝ VÝSTUP NA BAHAŇU
Stretnutie turistov v rámci dní športu pre všetkých Raková, 3. október
Organizátor: Turistický klub Raková, František Broš, 0903 558 146
N
E
T
SLOVENSKÝ POHÁR BIKETRIÁLE
Trialpark Rudina, 23. október Organizátor: Obec Rudina,
041/4214 531
HOKEJBALOVÝ TURNAJ
11. ročník hokejbalového turnaja O pohár primátora mesta Čadce Čadca, 27. – 29. august Organizátor: Kysucká hokejbalová únia
Čadce, František Ujházi, 0915 866 490
S
K
47
KYSUCE ŠPORTOVÉ A TURISTICKÉ PODUJATIA
D
E
C
E
M
B
E
R
VIANOČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE
Turzovka, december Hlavný organizátor: Centrum voľného času
Turzovka Kontakt: Centrum voľného času Turzovka, 041/4352 210
MIKULÁŠSKY PRECHOD MALOU FATROU
4. – 5. december Organizátor: TURIST Kysucký Lieskovec,
Ján Rajtek, 041/4214 296
28. ROČNÍK VIANOČNÉHO VÝSTUPU NA ĽADONHORU
Kysucký Lieskovec, 26. december Organizátor: Turist klub
Kysucký Lieskovec, Ján Rajtek 0902 655 998
KALENDÁRIUM 2010
Kysucké kultúrne
stredisko v Čadci
Adresa: Moyzesova 50, 022 01 Čadca, Slovensko
Tel.: +421–41–433 12 50, –51,–53, 0908 275 714
Fax: +421–41–433 12 50
e-mail: [email protected]
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected]
Pracovná doba: Pondelok – piatok 7.30 – 15.30 hod.
STOLNOTENISOVÝ TURNAJ IN MEMORIAM JÁNA DADAJA
Telocvičňa pri ZŠ Povina, 26. december Hlavný organizátor: Obec
Povina Kontakt: Obec Povina, Jozef Drugo, 0904 502 878
Kysucké kultúrne (osvetové) stredisko vzniklo v roku 1952. Pôsobí ako
príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja. Sídli v budove
Kysuckého múzea.
O ŠTEFANSKÝ POHÁR
7. MEMORIÁL MILANA PITEĽA 11. ročník halového futbalového turnaja Športová hala Stredného odborného učilišťa textilného Čadca,
december Organizátor: Eduard Gábriš, Milan Gura
25. VIANOČNÝ VÝSTUP NA ĽADONHORU
Horný Vadičov, 26. december Organizátor: Turistický klub Kysucký
Lieskovec, Ján Rajtek, 041/4214 296
NAJLEPŠÍ FUTBALISTA ROKA
Spoločenské podujatie spojené s vyhlásením víťazov ankety Dom kultúry Makov, december Organizátor: Športový klub Javorník,
Obec Makov, 041/4364 220
48
49
KALENDÁRIUM 2010
Svojou prácou a aktivitami sa podieľa na vytváraní podmienok pre
rozvoj miestnej kultúry v regióne, záujmovej umeleckej činnosti,
zachovávaní ľudových tradícií a remesiel, dramaturgicky, organizačne
a ekonomicky zabezpečuje mnohé kultúrne, umelecké, spoločenské
a vzdelávacie podujatia pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov,
organizuje významné regionálne, krajské, národné i medzinárodné
súťažné i nesúťažné prehliadky a festivaly s dlhoročnou tradíciou
(Palárikova Raková, Rozprávačské Lodno, Beskydské slávnosti, Goralské
slávnosti,Kujem, kujem podkovičku), sprostredkováva umelecké
a kultúrne hodnoty iných regiónov Slovenska, realizuje spoločné podujatia so zahraničnými partnermi, poskytuje odbornú a metodickú
pomoc, zbiera a poskytuje informácie z oblasti kultúrneho života.
Kysucké osvetové stredisko od roku 1967 organizuje činnosť Štúdia
neprofesionálnych výtvarníkov a fotoamatérov Kysúc, v spolupráci
s Mestským kultúrnym strediskom v Čadci zabezpečuje činnosť
Stružielky – regionálneho špecializovaného vzdelávacieho zariadenia pre
zdravotne postihnuté deti a mládež.
Oblasti pôsobenia
tradičná ľudová kultúra – folklórne súbory, skupiny a sólisti,
ľudové remeslá
hudba a zborový spev
výtvarníctvo, film, fotografia,
výstavníctvo
umelecké slovo – recitátori,
moderátori, ľudoví rozprávači,
spisovatelia
divadlo detí a dospelých
národné a regionálne tradície,
osobnosti regiónu
odborné a praktické kurzy,
tvorivé dielne
vzdelávacia činnosť –
prednášky, besedy, cyklické a
kombinované aktivity
voľno-časové aktivity mládeže
a dospelých
zahraničné aktivity
edičná, propagačná a informačná činnosť
mediálna činnosť
Ponúkame
koncepčnú, metodickú, dramaturgickú, lektorskú a realizačnú pomoc pri tvorbe
kultúrnych, umeleckých a
vzdelávacích programov, podujatí, festivalov, výročí, výstav
poradenskú činnosť v oblasti
miestnej kultúry
informácie o kultúrnom a
spoločenskom dianí v regióne
pomoc pri zostavovaní a realizácii projektov
sprostredkovanie účinkovania
umeleckých súborov a sólistov
na rôzne kultúrne, spoločenské
a športové podujatia a oslavy
sprostredkovanie ľudových
remeselníkov a ukážky z ich
tvorby na jarmoky, festivaly,
slávnosti a tvorivé dielne
jednorazové a cyklické vzdelávacie aktivity pre všetky vekové
i sociálne skupiny obyvateľstva
mediálnu propagáciu
50
KALENDÁRIUM 2010
Kysucká galéria
v Čadci
Adresa: A. Hlinku 2, 022 01 Čadca
Telefón: 041/433 21 66
Fax: 041/433 21 66
e-mail: [email protected]
Expozície Kysuckej galérie a ich návštevné hodiny:
Kysucká galéria Čadca – Mestský dom Čadca
výstavná sieň, pracoviská a depozitár
Otvorené pre verejnosť:
Utorok – piatok 8.00 – 15.30 hod.
Nedeľa12.00 – 16.00 hod.
Kysucká galéria Čadca – Kaštieľ Oščadnica
výstavné priestory so zázemím a rozsiahlym lesoparkom
Otvorené pre verejnosť:
Utorok – piatok 8.00 – 15.30 hod.
Nedeľa12.30 – 16.00 hod.
Kysucká galéria vznikla z nadšenia výtvarníkov, rodákov a priateľov
Kysúc. Po rekonštrukcii kaštieľa v Oščadnici bola otvorená 27. novembra
1981. Hlavné poslanie KG je nazáklade prieskumu a vedeckého výskumu
zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať
a spracúvať diela všetkých disciplín výtvarného umenia domáceho
i zahraničného pôvodu jednotlivých historických období a súčasnosti,
s prihliadaním na územnú pôsobnosť v regióne podporuje a prezentuje
aj stredné umelecké školstvo.
Ročne pripravuje 14 – 16 výstav domácich aj zahraničných autorov,
profesionálov i amatérov, REM–ART (tvorivé dielne) – medzinárodné
stretnutie študentov a pedagógov stredných škôl z Poľska, Česka a
Slovenska, Medzinárodné trienále smaltu, Medzinárodné sochárske
sympózium v Oščadnici rôzne kultúrno-výchovné aktivity pre školskú
mládež.
Zbierkový fond tvorí vyše 2790 diel od viac ako stovky autorov, fond
dokumentácie nad 1700 diel a knižný fond zhruba 260 kníh a 680
autorských katalógov.
51
KALENDÁRIUM 2010
Kysucké múzeum
v Čadci
Adresa: Moyzesova 50, 022 01 Čadca
Tel: 041/432 13 86
Fax: 041/433 52 90
E-mail: [email protected]
Expozície Kysuckého múzea a ich návštevné hodiny
Kysucké múzeum Čadca
Expozícia Kysuce – podáva prierez historického vývoja regiónu Kysúc
od prvých stôp osídlenia až po koniec 20. storočia. Tematicky je
historická časť členená na predhistorické osídlenie, prvú písomnú
zmienku, vysťahovalectvo a drotárstvo, vzdelanosť a osvetu, remeselné
tradície a priemysel, pečate kysuckých obcí, pohľadnice a platidlá.
Otvorené pre verejnosť:
Pondelok – piatok 8.00 – 16.00 hod.
Sobota – nedeľa 10.00 – 15.00 hod.
KALENDÁRIUM 2010
Kaštieľ Radoľa
Expozícia Staršie dejiny Kysúc – pomocou archeologických exponátov dokumentuje najstaršie osídlenie kysuckej oblasti. Z obdobia od
paleolitu po dobu rímsku tu možno vidieť napríklad stoličku mamuta,
rozličné pracovné nástroje, keramiku, nálezy zo sídliska a hradiska ľudu
púchovskej kultúry v Lopušných Pažitiach. Veľkomoravské a stredoveké
obdobie prezentuje keramika z Lopušných Pažití, kde bolo na konci
9. storočia slovanské opevnenie, nálezy z najstaršej sakrálnej stavby na
Kysuciach na Koscelisku v Radoli a nálezy z Kysuckého Nového Mesta.
Expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach – prezentuje zariadenie
miestností: obývacej spálne z Kysuckého Nového Mesta z poslednej
tretiny 19. storočia, spálne a jedálne, kde veľká časť nábytku pochádza
z remeselníckej dielne majstra Mládeneka z Čadce – a rôznych bytových
doplnkov, ktoré v stručnosti predstavujú dejiny Kysuckého Nového
Mesta i Čadce.
Otvorené pre verejnosť:
Pondelok – piatok 8.00 – 16.00 hod.
Sobota – nedeľa 10.00 – 16.00 hod.
Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovke
Národopisná expozícia v prírode dokumentuje spôsob života a
kultúru na Kysuciach koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Sprístupnená
časť prezentuje kopaničiarsky spôsob osídlenia Kysúc so zachovanými
pôvodnými sezónnymi obydliami – cholvarkami.
Sezónna prevádzka: máj – október
Otvorené pre verejnosť:
Utorok – piatok9.00 – 17. hod.
Sobota – nedeľa 9.00 –18. hod.
Prehliadky v MKD so sprievodcom:
9.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 15.45,
16.30+
+ prehliadka len v sobotu a nedeľu
52
53
KALENDÁRIUM 2010
KALENDÁRIUM 2010
Kysucká knižnica
v Čadci
Kysucká hvezdáreň
v Kysuckom Novom Meste
Adresa: Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca
Tel: 041/433 46 16
Fax: 041/433 46 15
E-mail: [email protected]
http://www.kniznica-cadca.sk
Adresa: Dolinský potok 1278, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Tel., fax: 041/421 29 46
E- mail: [email protected]
Kysucká knižnica je verejná regionálna kultúrna, informačná
a vzdelávacia inštitúcia, ktorej poslaním je budovať a uchovávať
univerzálny knižničný fond, poskytovať používateľom knižnično-informačné služby a zabezpečovať všeobecný a neobmedzený prístup
občanov k informáciám. Je spoluzakladateľom národnej literárnej súťaže
Jašíkove Kysuce.
Večerné pozorovania vesmírnych telies nanočnejoblohe:
Každý piatok pol hodiny po západe Slnka v dĺžke 2,5 hod.
Podujatia pre školy:
Astronomické krúžky
Záujmový krúžok pre deti (8 – 15 r.) a mládež (15 r.)
Termín: január – december, (raz týždenne, spravidla v piatok, v prípade mimoriadnych pozorovaní viackrát).
Otvorené pre verejnosť:
Pondelok
7.00 – 18.00 hod.
Utorok
7.00 – 18.00 hod.
Streda
10.00 – 18.00 hod.
Štvrtok
7.00 – 18.00 hod.
Piatok
7.00 – 18.00 hod.
Sobota
7.30 – 12.00 hod.
54
55
KALENDÁRIUM 2010
KALENDÁRIUM 2010
Denné podujatia pre verejnosť
Prednášky, besedy k aktuálnym astronomickým a prírodovedným
poznatkom, premietanie astronomických filmov a prírodovedných
videoprogramov, tematické exkurzie hvezdárni, pozorovanie objektov na
oblohe, realizované vo vlastných priestoroch, mutlimediálne programy.
Termín: január – december, prevažne pracovné dni od 8.00 do 15.00
hod.
Informačné centrum
mesta Čadca
Hlavným poslaním hvezdárne je odborno – pozorovateľská činnosť
v oblasti astronómie a popularizácia astronómie a príbuzných
prírodných a technických vied rôznymi formami špecializovaných
kultúrno-výchovných podujatí pre široký okruh obyvateľov.
Predmet činnosti:
odborno-pozorovateľská činnosť a publikovanie jej výsledkov
v odbornej tlači
sprístupňovanie a uchovávanie významných astronomických úkazov
a poznatkov
zber a spracovanie pozorovacích dát pozorovateľskej siete
dobrovoľnýchspolupracovníkov
koordinovanie a metodické usmerňovanie náročných
astronomických pozorovaní na celoštátnej úrovni v oblasti
pozičných meraní.
odborná spolupráca so Slovenskou ústrednou hvezdárňou
v Hurbanove, ostatnými hvezdárňami v SR a vedeckými
spoločnosťami
popularizačno-poradenská a metodická činnosť záujmovým kolektívom a jednotlivcom
vydávanie, distribúcia a predaj vlastných i odborných materiálov
z oblasti astronómie
prenájom priestorov pre kultúrno – spoločenské a popularizačné
podujatia
tvorba a využívanie audiovizuálnych programov, údržba,
technická a poradenská činnosť v oblasti astronomických prístrojov
poskytovanie reklamných a propagačných služieb, foto a videoslužieb s astronomickou tematikou
56
Matičné námestie 1434/11, Čadca, 022 01
Otváracie hodiny:
pondelok – piatok od 8.00 do 20.00 hod.
sobota od 8.00 do 14.00 hod.
Telefón: 00421/041 432 21 21, 433 26 11
Mobil: 00421/0915 822 646
Fax: 00421/041 433 26 12
e-mail: [email protected]
Informácie služby reklamná činnosť podujatia fotogaléria
cestovný ruch turistika poistenie fax kopírka
Do pozornosti dávame:
KIC – Dom kultúry Čadca ponúka na príležitostný prenájom
spoločenskú sálu. Tieto priestory sú vhodné na väčšie rodinné oslavy
(svadobné hostiny, promócie...), podnikové oslavy, prezentácie... Bližšie
informácie: KIC – Dom kultúry Čadca, tel.č: 041/432 21 21, 0905 602783
Vstupenky na podujatia konané v Dome kultúry Čadca si
môžete zakúpiť v pokladnici DK v dňoch: utorok, streda, piatok,
sobota a nedeľa vždy od 14.00 hod. do 19.30 hod.
Ostatné služby
Priestory na prenájom:
Miestnosť
Kapacita
Divadelná sála
420
Estrádna sála
250
Klubovňa
30 – 35
Učebňa 36
35 – 45
Zrkadlová sála
Vestibul Foyer
Suma (EUR/hod.)
50
35
6,64
9,96
11,62
13,28
57
KALENDÁRIUM 2010
KALENDÁRIUM 2010
Mesto Čadca
Kysucká kultúrna nadácia
Bratislava
Mesto Čadca sa svojou rozlohou – 57 km2 radí k menším mestám
v Slovenskej republike. Rozprestiera sa v severozápadnej časti Slovenska
v bezprostrednom susedstve Českej a Poľskej republiky v nadmorskej
výške 415 m. Mesto Čadca je prirodzeným strediskom Kysúc a z hľadiska
administratívno-správneho členenia okresným mestom.
Osídlenie mesta má svoje počiatky v období valašskej kolonizácie,
ktorú organizovalo Budatínske panstvo. Prvá písomná zmienka o osade,
ktorá sa stala základom mesta, je z roku 1565. Prílivom osadníkov sa
z osady vyvinula obec, ktorá získala v roku 1778 výsady mestečka
(oppidum). Historická sídelná štruktúra zanechala svoje stopy
v početných osadách (pľacoch), ktorých sú na území mesta desiatky
a kde sa prelínajú tradičné formy života s modernými civilizačnými
trendmi. Významnými kultúrno-historickými pamiatkami v týchto
osadách sú kaplnky, kríže rôzneho stupňa zachovalosti.
Významným historickým medzníkom v meste bol rok 1848, keď tu
v decembri počas Slovenského povstania bolo sídlo vedenia SNR. Pre
rozvoj mesta malo historický význam otvorenie železničného spojenia
smerom na Sliezsko (r. 1871) a do Poľska (r. 1885). Prvé priemyselné
podniky (píly) začali v meste pracovať koncom 19. storočia a od roku
1904 tu pôsobila Hornouhorská súkenná továreň, ktorá založila dodnes
živú tradíciu textilného priemyslu. Hospodársky rozvoj mesta sa urýchlil
najmä v 2. polovici 20. storočia, keď popri uvedenom textilnom
priemysle začal pracovať aj strojársky priemysel s programom automobilovej výroby. V tom čase došlo aj k búrlivémurozvoju infraštruktúry
mesta v občianskej a technickej vybavenosti, bytovej výstavbe, budovaní
školských, zdravotných a kultúrnych zariadení, obchodu a služieb
a v neposlednom rade aj športových objektov.
V správe Mesta Čadca sa nachádzajú materské a základné školy,
základné umelecké školy, centrum voľného času, dom kultúry, športová
hala a ďalšie organizácie.
Adresa: Nad Lomom 5, 811 02 Bratislava
Tel.: 02/529 227 88
E- mail: [email protected]
Jej vznik v roku inicioval čadčiansky rodák Anton Blaha. Kysucká
kultúrna nadácia je občianske združenie. Jej cieľom je podpora umenia,
kultúry, vzdelania a ochrany životného prostredia na Kysuciach. KKN
každoročne organizuje stretnutie kysuckých rodákov v Bratislave
v Dome kultúry Zrkadlový háj. V Dome kultúry v Čadci každý rok
v rámci novoročných koncertov udeľuje titul Osobnosť Kysúc v troch
kategóriách: za celoživotné dielo, za významný počin roka a za humánny čin roka. Nadácia združuje významných kysuckých rodákov –
Ondreja Zimku, Miroslava Cipára, Dušana Mikolaja, Ladislava Polku
a iných. V roku 2004 KKN pripravila a vydala knihu Osobnosti Kysúc.
KERIC Čadca
Kysucké európske integračné centrum
Adresa: Nábrežná 1351, 022 01 Čadca
Tel.: 041/433 56 85 – 6
Fax: 041/433 56 87
E-mail: [email protected]
www. KERIC.SK
58
Organizuje:
Medzinárodné letné tábory – Detské európske leto na koňoch,
Detské európske leto a náš časopis
Medzinárodné zimné tábory – Angličtina na lyžiach
Medzinárodné mládežnícke výmeny
Konverzačné kurzy anglického, španielskeho, talianskeho,
francúzskeho a nemeckého jazyka
Kurz informatiky + PC
Pravidelné krúžkové aktivity – média workschop – tvorba časopisu
pre deti a mládež
59
KALENDÁRIUM 2010
KALENDÁRIUM 2010
KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
v Žiline
10 NAJVÝZNAMNEJŠÍCH PODUJATÍ
V ROKU 2010
DIVADELNÝ MEDVEĎ
7. – 8. apríl
Krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
Bábkové divadlo Žilina
TRNOVSKÉ HODY SV. JURAJA
25. apríl
Hodové obecné slávnosti pri príležitosti sviatku sv. Juraja
Obec Trnové
JAVORNÍCKE OZVENY
12. jún
Folklórny festival z oblasti Javorníkov
Obec Hvozdnica
AMFO
22. jún – 16. júl
Krajská súťaž neprofesionálnej fotografie.
Makovického dom Žilina
CYRILOMETODSKÉ DNI
2. – 5. júl
Kultúrno-spoločenské podujatie na počesť slovanských vierozvestov sv.
Cyrila a Metoda. Obec Terchová, Kostol sv. Cyrila a Metoda, KD A.
Hlinku, amfiteáter Nad bôrami, vysunutá expozícia Považského múzea
v Terchovej, areál farskej záhrady
60
JÁNOŠÍKOVE DNI – MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL
29. júl – 1. august
Medzinárodný folklórny festival. Obec Terchová
HRIČOVSKÉ PASTORÁLE
29. júl – 27. august
Prehliadka folklóru, ľudového umenia, remesiel a tradícií.
Obec Dolný Hričov
ŽILINSKÝ LITERÁRNY FESTIVAL
4. – 6. október
Žilinský literárny festival. V rámci ŽLF bude vyhodnotená celoslovenská
literárna súťaž „O dúhovú lampu z krajiny Zázračno“. Makovického
dom Žilina
SÁROVÁ BYSTRICA
4. november
Krajská súťaž mladých moderátorov. Makovického dom Žilina
DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA
10. december
Celoslovenská literárna súťaž. Makovického dom Žilina
61
KALENDÁRIUM 2010
KALENDÁRIUM 2010
ORAVSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
v Dolnom Kubíne
10. BAČOVSKÉ DNI
17. – 18. júl
Medzinárodný festival valaskej kultúry, ktorý okrem scénických programov v amfiteátri ponúka aj jarmok tradičných remesiel, súťaže
v práskaní bičom, o najkrajšiu ovečku či o najchutnejšie výrobky
z ovčieho mlieka, výstavy, workshopy a ďalšie atrakcie pre všetky
vekové skupiny. Amfiteáter a Základná škola Malatiná
10 NAJVÝZNAMNEJŠÍCH PODUJATÍ
V ROKU 2010
27. NÁMESTOVSKÉ DIVADELNÉ DNI
14. – 16. apríl
Krajská súťažná prehliadka ochotníckeho divadla, divadla mladých
a alternatívneho divadla. Dom kultúry Námestovo
KUBÍNSKE SPIEVANKY
25. apríl
Krajský festival detského hudobného folklóru je súťažným podujatím,
na ktorom sa prezentujú najvýraznejšie detské ľudové hudby, spevácke
skupiny a sólisti zo Žilinského kraja.
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
VIDIEČANOVA HABOVKA 2010
5. – 6. jún
Celoštátna súťažná prehliadka speváckych skupín, ľudových hudieb,
sólistov spevákov a inštrumentalistov – festival hudobného folklóru
organizovaný pri príležitosti 100. výročia narodenia primáša Jozefa
Vidiečana. Habovka
56. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
23. – 26. jún
Celoštátna súťaž v umeleckom prednese a tvorbe divadiel poézie.
Mestské kultúrne stredisko, Kino Choč v Dolnom Kubíne
13. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI DOLNEJ ORAVY
A 19. TRADIČNÝ VELIČNIANSKY JARMOK
10. júl
Folklórne slávnosti dolnej Oravy sú festivalom najmä dolnooravských
folklórnych kolektívov, ľudových hudieb a sólistov a ich hostí z iných
regiónov Slovenska a zo zahraničia. Starobylý Rínok vo Veličnej ožije aj
tradičným jarmokom ľudových remesiel a predajným trhom drobných
a hospodárskych zvierat. Rínok vo Veličnej
62
18. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
POD BABOU HOROU A PILSKOM
25. júl
Folklórny festival beskydských goralov, v programe ktorého sa prezentujú detské folklórne súbory, folklórne skupiny, ľudové hudby a sólisti
z goralských oblastí Slovenska a Poľska a hostia z iných regiónov
Slovenska a zo zahraničia. Amfiteáter Sihelné
35. PODROHÁČSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
6. – 8. august
Folklórny festival s medzinárodnou účasťou, ktorý je najstarším
a najväčším folklórnym podujatím na Orave. Festival sa od roku 1975
realizuje pravidelne začiatkom augusta v prírodnom amfiteátri nad
obcou Zuberec a v Múzeu oravskej dediny. Je koncipovaný ako trojdňový medzinárodný folklórny festival, ktorého základ tvorí prezentácia tradičnej ľudovej kultúry. Každoročne sa na ňom predstavuje viac
ako tisíc účinkujúcich zo Slovenska a zo zahraničia. Súčasťou festivalu
je viacero sprievodných podujatí, medzi nimi tradičný jarmok ľudových
remesiel. Zuberec – Brestová, Oravský Biely Potok
GAJDOVAČKA 2010
10. – 12. september
11. medzinárodný gajdošský festival a 9. medzinárodná súťaž mladých
gajdošov. Festival s účasťou gajdošov z celej Európy je zameraný na
prezentáciu pôvodných a tradičných muzikantských prejavov, ako i na
hľadanie nových foriem a možností interpretácie. Súčasťou sú workshopy hry na gajdy a výroby gájd a sprievodné koncerty na Orave
a v Poľsku. Oravská Polhora, Zuberec, Milowka (PL)
FESTIVAL VIANOČNÝCH ZVYKOV A REMESIEL 2010
December 2010
Medzinárodný festival, ktorý ponúka scénické a pochôdzkové
programy, súťaž betlehemských skupín, jarmok ľudových remesiel
a výstavu detských výtvarných prác Vianočná pohľadnica.
Dolný Kubín, Trstená, Zuberec
63
KALENDÁRIUM 2010
KALENDÁRIUM 2010
LIPTOVSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
v Liptovskom Mikuláši
10 NAJVÝZNAMNEJŠÍCH PODUJATÍ
V ROKU 2010
JARNÝ SALÓN 2010
20. február – 26. marec
21. ročník regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálneho výtvarného
umenia, Liptovský Hrádok – Národopisné a ovčiarske múzeum
RODINNÉ VIDEO 2010
27. február
13. ročník celoštátnej súťaže filmov s rodinou tematikou, s medzinárodnou účasťou, Liptovský Hrádok – Kultúrny dom
NEPROFESIONÁLNY FILM V LIPTOVE 2010
10. apríl
43. ročník krajskej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby,
Liptovský Mikuláš – Dom kultúry
AMFO 2010
24. apríl – 23. máj
Regionálna súťaž a výstava amatérskej filmovej tvorby
Ružomberok – Galéria Ľ. Fulu
XVI. ROČNÍK RAZUSOVIE VRBICA 2010
4. jún
Regionálna súťažná prehliadka v prednese liptovských autorov
a literárnej tvorbe detí Liptova, Liptovský Mikuláš – Liptovská galéria
P.M.Bohúňa, expozícia Tatrín Múzea J. Kráľa, klubová miestnosť
Cirkevného zboru ECAV
64
DETSKÝ FESTIVAL ĽUDOVEJ HUDBY
12. – 13. jún
Celoštátna súťažná prehliadka detských kolektívov a sólistov
zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného folklóru,
Likavka – Kultúrny dom, amfiteáter
DETI A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ TVORBA
15. jún – 18. júl 2010
XVI. ročník celoštátnej súťaže a výstavy tradičného ľudového umenia,
Ružomberok – Liptovské múzeum
56. ROČNÍK FOLKLÓRNEHO FESTIVALU VÝCHODNÁ
2. – 4. júl
vrcholná prehliadka tradičnej a ľudovej kultúry, teda ľudovej hudby,
spevu, tanca, hier, rozprávania, ľudovej poézie, krojov, výšiviek
a mnohých hmotných výrobkov ľudového umenia,
Východná – amfiteáter
36. ROČNÍK BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2010
27. – 31. júl
Festival amatérskeho divadla s medzinárodnou účasťou,
Liptovský Mikuláš – Dom kultúry
TATRANSKÝ KAMZÍK 2010
Október
XXIII. ročník medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych
filmov, Liptovský Hrádok – Kultúrny dom
65
KALENDÁRIUM 2010
KALENDÁRIUM 2010
TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO
v Martine
10 NAJVÝZNAMNEJŠÍCH PODUJATÍ
V ROKU 2010
ŠKOLA ĽUDOVÉHO TANCA
Február, máj, august, november
Škola ľudového tanca je cyklické podujatie, ktoré bude
prebiehať každé tri mesiace. Je zamerané na výuku ľudového tanca.
Turčianska knižnica v Martine
TURČIANSKE SLÁVNOSTI FOLKLÓRU
18. – 20. jún
26. ročník tradičného turčianskeho folklórneho festivalu,
ktorého súčasťou sú vystúpenia nielen domácich, ale aj zahraničných
kolektívov, Martin
DIEŤA V DIVADLE
15. – 17. marec
Regionálna súťažná prehliadka detského divadla
Dom odborov, Strojár, Martin
PRÁZDNINY BEZ NUDY
Júl, august
Súťaže, hry, maľovanie na tvár, detské predstavenie a diskotéka
pre deti na sídliskách v Martine a obciach regiónu Turiec,
sídliská v Martine a obce regiónu Turiec
TURČIANSKE DIVADELNÉ DNI
26. – 27. marec
Regionálna súťažná prehliadka ochotníckeho divadla
Belá–Dulice
MLÁDEŽ SPIEVA
21. apríl
Krajská súťažná prehliadka detských speváckych zborov
Katolícky dom Vrútky
VAJANSKÉHO MARTIN
3. – 5. máj
Krajská súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy
a tvorbe divadiel poézie. Martin
66
ULICA FEST
27. – 31. august
Sprievodné podujatia Scénickej žatvy 2010 medzinárodného festivalu
ochotníckeho divadla, Martin
POZRI, AJ JA TO DOKÁŽEM
September
II. ročník výtvarnej súťaže zdravotne postihnutých detí a mentálne
postihnutých dospelých, Turčianska knižnica v Martine
STRUNOBRANIE
November
Krajská prehliadka country, bluegrass, folk a nadžánrovej hudby,
Dom odborov, Strojár, Martin
67
KONTAK TNÝ ADRESÁR USPORIADATEĽOV PODUJATÍ
Mestské a obecné úrady
Regionálne a miestne kultúrne inštitúcie
Mesto Čadca, Nám. Slobody 30, 022 01 Čadca
Tel.: 041/4332 301, -306, e- mail: [email protected]
Mesto Kysucké Nové Mesto, Nám. Slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Tel.: 041/4212 210, e- mail: [email protected]
Mesto Turzovka, Jašíkova 178, 023 54 Turzovka
Tel.: 041/4209 311, e-mail: [email protected]
Mesto Krásno nad Kysucou, Ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
Tel.: 041/4385 250, e- mail: [email protected]
Obec Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica
Tel. 041/4382 121, 4333 308, e-mail: [email protected]_raca.sk
Obec Čierne, Ústredie 189, 023 13 Čierne
Tel.: 041/4373 222, 4373 236, e-mail: [email protected]
Obec Raková, 023 51 Raková 140
Tel.: 041/4341 055, e-mail: [email protected]
Obec Ochodnica, 023 35 Ochodnica 121
Tel. 041/4233 121, e-mail: [email protected]
Obec Makov, 023 56 Makov
Tel.: 041/4364 482, e-mail: [email protected]
Obec Dlhá nad Kysucou, Dlhá nad Kysucou 258, 023 54 Turzovka
Tel.: 041/4352 389, e-mail.: [email protected]
Obec Dunajov, Dunajov 222, 023 02 Krásno nad Kysucou
Tel.: 041/4385121,e-mail: [email protected]
Obec Klokočov, 023 22 Klokočov 962
Tel.: 041/438 40 40, e-mail: [email protected]
Obec Klubina, Klubina 67, 023 04 Stará Bystrica
Tel.: 041/4395 123, e- mail: [email protected]
Obec Korňa, 023 21 Korňa
Tel.: 041/4356 214, e- mail: [email protected]
Obec Vysoká nad Kysucou, Ústredie 215, 023 55
Tel.: 041/4361 161, e- mail: [email protected]
Obec Staškov, J. Kronera 588, 023 53 Staškov
Tel.: 041/4346 222, 4346 190, e- mail: [email protected]
Obec Olešná, 023 52 Olešná
Tel.: 041/4346 123, e-mail: [email protected]
Obec Podvysoká, 023 57 Podvysoká 26
Tel.: 041/4346 223, e-mail: [email protected]
Obec Radôstka, Radôstka 51, 023 04 Stará Bystrica
Tel.: 041/4395 129, e-mail: [email protected]
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Moyzesova 50, 022 01 Čadca
Tel.: 041/4331 250, -51, -52, -53, e- mail: [email protected]
Kysucké múzeum Čadca, Moyzesova 50, 022 01 Čadca
Tel.: 041/4321 386, 4335 290, e-mail: [email protected]
Kysucká knižnica Čadca, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca
Tel.: 041/4334 616, 4334 615, e-mail: [email protected]
Kysucká galéria Čadca, A. Hlinku 2, 022 01 Čadca
Tel.: 041/4332 166, e-mail: [email protected]
Kysucká hvezdáreň, Dolinský potok, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Tel. 041/4212 946, e-mail: [email protected]
Kultúrne a informačné centrum – Dom kultúry, Matičné námestie, 022 01 Čadca
Tel.. 041/4322 121, 4321 372, e-mail: [email protected]
Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka, Jašíkova 179, 023 54 Turzovka
Tel.: 041/4352 308, 4353 815, e-mail: [email protected]
Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Tel.: 041/4215 076, e-mail: [email protected]
Spoločenské organizácie
Informačné centrum mesta Čadca, Matičné námestie 1434/11, 022 01 Čadca
Tel.: 041/4322121, 4332611, mob.:0915 822 646, fax.: 041/433 2612
e-mail: [email protected]
Medzinárodné informačné centrum Turzovka, Jašíkova 179, 023 54 Turzovka
Tel.: 041/4209 371, e-mail: [email protected]
KERIC, Nábrežná 1351, 022 01 Čadca
Tel.:041/4335 685, -686, e-mail: [email protected]
Slovenský zväz telesne postihnutých OV Čadca, Rázusova 754, 022 01 Čadca
Tel.: 041/4332 616
Neinvestičný fond Ženy Kysúc, Nám. Slobody 43, 022 01 Čadca
Tel.: 0905 248 395 (Jolana Krkošková)
Spolok priateľov Turzovky, Ivan Gajdičiar, tel.: 0908 657 085
Spolokpriateľov Čadce, Rudolf Gerát, tel.: 041/4324 814
Slovenský zväz včelárov v Čadci, Ing. Martin Slovák, tel.: 0903 306 565
Slovenský zväz včelárov, základná organizácia Kysucké Nové Mesto, Miloš Belan,
tel.: 0910 352 784
Obec Svrčinovec, 023 12 Svrčinovec
Tel.: 041/4371 827, 4371 976, e-mail: [email protected]
Obec Skalité, 023 14 Skalité 1391
Tel.: 041/4376 346, 4376 106, e-mail: [email protected]
Obec Kysucký Lieskovec, č. 29, 023 34
Tel.: 041/4231 121, e- mail: [email protected]
Obec Lodno, Lodno 228, Kysucký Lieskovec 023 34
Tel.: 041/4231 721, e-mail: [email protected]
Obec Radoľa, 023 36
Tel.: 041/4213 233, e-mail: [email protected]
Obec Stará Bystrica, č. 801, 023 04
Tel.: 041/4395 122, e-mail: [email protected]
Obec Nová Bystrica, 023 05
Tel.: 041/4397 195, e-mail: [email protected]
Obec Zákopčie, 023 11 Zákopčie stred 824
Tel.: 041/4344 139, e- mail: [email protected]
Obec Zborov nad Bystricou, 223 Zborov nad Bystricou 023 03
Tel.: 041/4391 381, e-mail: [email protected]
Obec Horný Vadičov, 023 45 Horný Vadičov 160
Tel.: 041/4229 221, e-mail: [email protected]
Obec Dolný Vadičov, Dolný Vadičov 123, Horný Vadičov 023 45
Tel.: 041/4229 231, [email protected]
Obec Nesluša, 023 41 Nesluša 978
Tel.: 041/4281 121, e-mail: [email protected]
Obec Povina, 023 33, Povina 155
Tel.: 041/4211 421, e-mail: [email protected]
Obec Rudina, 023 31 Rudina 442
Tel.: 041/4214 513, e- mail: [email protected]
Obec Rudinka, Rudinka 118, 023 31 Rudina
Tel.: 041/4214 531, e-mail: [email protected]
Obec Rudinská, Rudinská 125, 023 31 Rudina
Tel.: 041/422 199, e-mail: [email protected]
Obec Snežnica, 023 32 Snežnica 17
Tel.: 041/ 4224 179, e-mail: [email protected]
Obec Lopušné Pažite, 023 36
Tel.: 041/4229 234, e-mail: [email protected]
Centrá voľného času a základné umelecké školy
CVČ Čadca, Kukučínova 2851, 022 14 Čadca, tel.: 041/4334 179
CVČ Kysucké Nové Mesto, Komenského 1163, 024 01, tel.: 041/4213 294
CVČ Turzovka, R. Jašíka, 023 54, tel.: 041/4352 210
CVČ Stará Bystrica 547, 023 04, tel.: 041/4327 740
ZUŠ J. Potočára Čadca, Sidl. III., 022 01 Čadca, tel.: 041/4334 175
II. ZUŠ Čadca, ZŠ Žarec, 022 01 Čadca, tel.: 041/4335 740, e-mail: [email protected]
ZUŠ Kysucké Nové Mesto, Štúrova 467, 024 01, tel.: 041/4213 697
ZUŠ Krásno nad Kysucou, SNP 167, 023 02, tel.: 041/4386 476
ZUŠ Turzovka, M. R. Štefánika 355, 023 54, tel. 041/4352 142
Umelecké kolektívy Kysúc
Kysucký komorný orchester Čadca, Peter Bytčánek, 041/4334 175
Miešaný spevácky zbor Kysuca Čadca, Jozef Franek, 0903 511 729
Orchester ľudových nástrojov Čadca, Braňo Lariš, 0905 181 544
Mandolínový súbor Žiarinka Nesluša, p. Plošticová, 041/4281 349
FS a ĽH Kysučan Čadca, Jozef Vrábel, 0905 399 385
FS a ĽH Drevár Krásno nad Kysucou, Jozef Murín, 0904 692 533
FS a ĽH Jedľovina Kysucké Nové Mesto, Pavol Kopták, 0903 851 200
FS Račan a DFS Oščadnička Oščadnica, Veronika Mačuhová, 0915 755 254
DFS a ĽH Kelčovan Čadca, Viera Mundierová, DK Čadca, 041/432 21 21
DFS Buganka Radôstka, Ľubomír Pastva, 0905 149 373
Ľudová hudba Kubalovci Radôstka, 0907 274 898
Ľudová hudba Minárikovci, Miloš Minárik, 0905 700 793
Buková muzika Horný Vadičov, Štefánia Martinková, 0908 207 085
Vajčovská muzika Horný Vadičov, Jozef Pavlusik, 0905 747 081
Starosvetská muzika Dolný Vadičov, Ivan Zajac, 0904 293 628
Muzika spod Ľadonhory, Peter Vnuk, 0905 874 213
Ľudová hudba bratov Tomčalovcov Stará Bystrica, Vladimír Tomčala, 0908 946 434
Detská ľudová hudba Korýtka, II. ZUŠ Čadca, Anton Pohančeník, 0915 432 438
Detská ľudová hudba Kozlubek, ZUŠ J. Potočára Čadca, 041/433 41 75
Kysucký prameň Oščadnica, Jozef Smolka, 0905 431 303
Oščadnickí heligónkari, Jozef Maják, 041/4382 746
Turzovskí heligónkari, Pavol Hlavačák, 041/4352 268
JOJA – súbor moderného scénického tanca Čadca, KIC – DK Čadca, 041/4322 121
Detský divadelný súbor EVA Čadca, Viera Mundierová, KIC – DK Čadca, 041/4322 121
Detský divadelný súbor DIDERO a Mládežnícky divadelný súbor Babylon Kysucké
Nové Mesto, Pavol Zátek, 0907 242 027
Divadelný súbor dospelých Kysucké Nové Mesto, MKSS Kysucké Nové Mesto,
041/4215 076
Divadelný súbor dospelých pri ZUŠ Kysucké Nové Mesta, Katarína Kováčiková,
0903 053 632
Divadelný súbor Jána Palárika Čadca, KIC – DK Čadca, 041/4322 121
Divadelný súbor Staškovan Staškov, Obecný úrad Staškov, 041/4366 222
Detský spevácky zbor pri ZUŠ Turzovka, Irina Školníková, 0908 914 032
Dychová hudba Kysučanka a Dychová hudba Mladá Kysučanka Kysucké Nové Mesto,
041/4212 241, 0903 560 530
Dychová hudba Ochodničanka, Ochodnica, 041/4233 121
Dychová hudba Lieskovanka, Kysucký Lieskovec, 041/4231 121
Mažoretky Čadca, Zuzana Priečková, 0905 168 107
Mažoretky NICOL Turzovka, p. Bajáková, tel. 041/4352 502
Mažoretky ASANKY Kysucké Nové Mesto, Antónia Jakubcová, 0903 852 328
Športové kluby
Mestský stolnotenisový klub Ceresit Čadca, Ľudovít Valárik, Kollárova 2455, 022 01
Čadca, 0907 841 271
Klub Kysuckého maratónu, Milan Polák, 022 01 Čadca, 0905 426 307
Mestský športový klub KNM, 041/4212 743
Regionálna rada Slov. klubu turistov, Anton Opial, Šárky 398, Turzovka,
041/4352 074
Slovenské združenie telesnej kultúry – oblastný výbor Čadca, 041/4323 994
Oblastný futbalový zväz Kysúc, 041/4332 109
Dôležité telefónne čísla
Hasičská a záchranná služba – 150, 112
Záchranná služba – 155, 112, 16 155
Polícia – 158, 112
Download

KALEND 2010 KKS TLAC