Cenník konvektorov
Cenník produktov
platný od 1. 4. 2014
Podlahové konvektory KORAFLEX FK – prirodzená konvekcia
Podlahový konvektor Koraflex FK
Šírka
(cm)
Hĺbka
(cm)
FK
9
16
11
Koraflex FK 9/16, FK 11/16
Produktová
rada
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
FK: vaňa /otopný register/rámček
Objednávací kód
oceľ/nelakovaný OR/U strieborný
oceľ/čierny OR/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U strieborný
FKE FKX FK I ocel/nelakovaný OR/U stříbrný
oceľ/čierny OR/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U strieborný
FKE FKX FK I 0916-NP0RU1
0916-NP0RU1
0916-NP0RU1
∆t 50
1116-NP0RU1
1116-NP0RU1
1116-NP0RU1
∆t 50
080
85,21
89,47
102,26
87
85,70
90,00
102,83
100
100
100,04
105,06
120,04
121
100,57
105,58
120,68
140
120
122,00
128,11
146,42
156
122,57
128,68
147,09
180
140
132,45
139,09
158,94
191
132,98
139,62
159,58
220
160
145,02
152,26
174,04
226
145,58
152,87
174,72
260
Dĺžka (cm)
180
200
156,45
173,21
164,26
181,89
187,74
207,85
260
295
156,98
173,74
164,83
182,42
188,38
208,49
300
340
Podlahový konvektor Koraflex FK
Podlahový konvektor do vlhkého prostredia Koraflex FKP (InPool)
Šírka
(cm)
Hĺbka
(cm)
FK
9
20
11
Produktová
rada
Economic
Exclusive
Inox
InPool
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
InPool
Tepelný výkon
FK: vaňa /otopný register/rámček
Hĺbka
(cm)
9
11
FK
15
28
19
30
45
Produktová
rada
Economic
Exclusive
Inox
InPool
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
InPool
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
Objednávací kód
oceľ/nelakovaný OR/U strieborný
oceľ/čierny OR/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U strieborný
nerez AISI 316/nelakovaný OR/U strieborný
FKE FKX FK I FKP oceľ/nelakovaný OR/U strieborný
ocel/černý OR/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U strieborný
nerez AISI 316/nelakovaný OR/U strieborný
FKE FKX FK I FKP FK: vaňa /otopný register/rámček
240
196,87
206,72
236,23
364
197,40
207,28
236,87
420
260
213,32
224,00
256,00
399
213,85
224,53
256,60
460
280
231,51
243,09
277,81
434
232,04
243,62
278,45
500
300
254,08
266,79
304,91
469
254,57
267,32
305,47
540
Koraflex FK 9/20, FK 11/20
Koraflex FKP InPool 9/20 a 11/20
0920-NP0RU1
0920-NP0RU1
0920-NP0RU1
0920-NP0RU1
∆t 50
1120-NP0RU1
1120-NP0RU1
1120-NP0RU1
1120-NP0RU1
∆t 50
080
89,55
94,04
107,47
134,34
110
89,96
94,45
107,96
134,94
127
100
105,32
110,60
126,38
158,00
154
111,70
117,28
134,04
167,55
178
120
128,42
134,83
154,11
192,64
197
135,66
142,45
162,79
203,51
229
Podlahový konvektor Koraflex FK
Podlahový konvektor do vlhkého prostredia Koraflex FKP (InPool)
Šírka
(cm)
Ceny sú bez DPH
220
186,94
196,30
224,34
330
187,47
196,83
224,98
380
140
139,43
146,42
167,32
209,17
241
148,45
155,89
178,15
222,68
280
160
152,68
160,30
183,21
229,02
285
161,36
169,43
193,62
242,04
330
Dĺžka (cm)
180
200
164,75
182,34
172,98
191,47
197,70
218,79
247,13
273,51
329
373
173,81
183,85
182,49
193,06
208,57
220,60
260,72
275,77
381
432
Ceny sú bez DPH
220
196,75
206,60
236,11
295,13
417
202,98
213,13
243,58
304,49
483
240
207,25
217,62
248,68
310,87
461
218,64
229,58
262,38
327,96
534
260
224,53
235,77
269,43
336,79
505
236,72
248,57
284,08
355,09
584
280
243,74
255,92
292,49
365,62
549
256,83
269,66
308,19
385,25
635
300
267,47
280,83
320,98
401,21
592
275,21
288,98
330,26
412,83
686
Koraflex FK 9/28, FK 11/28, FK 15/28, FK 19/28, FK 30/28, FK 45/28
Koraflex FKP InPool 9/28 a 11/28
Objednávací kód
oceľ/nelakovaný OR/U strieborný
oceľ/čierny OR/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U strieborný
nerez AISI 316/nelakovaný OR/U strieborný
FKE FKX FK I FKP oceľ/nelakovaný OR/U strieborný
oceľ/čierny OR/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U strieborný
nerez AISI 316/nelakovaný OR/U strieborný
FKE FKX FK I FKP oceľ/nelakovaný OR/U strieborný
oceľ/čierny OR/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U strieborný
FKE FKX FK I oceľ/nelakovaný OR/U strieborný
oceľ/čierny OR/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U strieborný
FKE FKX FK I oceľ/nelakovaný OR/U strieborný
oceľ/čierny OR/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U strieborný
FKE FKX FK I oceľ/nelakovaný OR/U strieborný
oceľ/čierny OR/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U strieborný
FKE FKX FK I 0928-NP0RU1
0928-NP0RU1
0928-NP0RU1
0928-NP0RU1
∆t 50
1128-NP0RU1
1128-NP0RU1
1128-NP0RU1
1128-NP0RU1
∆t 50
1528-NP0RU1
1528-NP0RU1
1528-NP0RU1
∆t 50
1928-NP0RU1
1928-NP0RU1
1928-NP0RU1
∆t 50
3028-NP0RU1
3028-NP0RU1
3028-NP0RU1
∆t 50
4528-NP0RU1
4528-NP0RU1
4528-NP0RU1
∆t 50
080
93,43
98,11
112,11
140,15
161
95,13
99,89
114,15
142,72
174
118,04
123,92
141,66
245
123,70
129,89
148,45
267
138,49
145,43
166,19
313
165,40
173,66
198,45
483
* Tepelný výkon ∆t 50: výkon je uvedený vo wattoch, pri teplotnom spáde 75/65 ˚C a teplote v miestnosti +20 ˚C, EN 442.
* Uvedené ceny Koraflex FK a Koraflex FKP sú uvedené bez krycích mriežok. Ceny krycích mriežok pozrite na strane 5.
100
116,04
121,85
139,25
174,08
226
117,62
123,51
141,13
176,45
244
144,00
151,21
172,79
344
154,79
162,53
185,74
374
173,09
181,74
207,70
439
193,51
203,17
232,23
676
120
135,43
142,19
162,53
203,17
290
141,89
148,98
170,26
212,83
313
172,68
181,32
207,21
442
183,40
192,57
220,08
480
205,55
215,81
246,64
564
224,72
235,96
269,62
870
140
150,34
157,85
180,42
225,51
355
152,23
159,85
182,68
228,34
383
194,42
204,15
233,28
540
204,08
214,26
244,91
587
229,36
240,83
275,25
690
248,08
260,49
297,70
1 063
160
156,91
164,75
188,30
235,36
419
166,11
174,42
199,32
249,17
453
214,57
225,28
257,47
638
224,19
235,40
269,02
694
239,09
251,06
286,91
815
268,79
282,23
322,57
1 256
Dĺžka (cm)
180
200
169,32
186,87
177,77
196,23
203,17
224,23
254,00
280,30
484
548
178,72
197,09
187,66
206,94
214,45
236,53
268,08
295,66
522
592
231,81
253,81
243,40
266,49
278,19
304,57
736
834
241,96
263,70
254,08
276,87
290,34
316,45
801
908
250,87
265,92
263,40
279,21
301,06
319,09
940
1 066
286,00
308,98
300,30
324,42
343,21
370,75
1 449
1 642
Ceny sú bez DPH
220
205,89
216,19
247,06
308,83
612
216,94
227,77
260,34
325,43
662
277,70
291,58
333,25
932
288,11
302,53
345,74
1 014
289,55
304,04
347,47
1 191
333,25
349,92
399,89
1 836
240
221,66
232,75
266,00
332,49
677
233,40
245,06
280,08
350,11
731
301,13
316,19
361,36
1 031
312,08
327,70
374,49
1 121
312,83
328,49
375,40
1 317
367,09
385,43
440,53
2 029
260
239,85
251,85
287,81
359,77
741
252,26
264,87
302,72
378,42
801
324,87
341,09
389,85
1 129
336,45
353,28
403,74
1 228
336,42
353,25
403,70
1 442
392,04
411,62
470,42
2 222
280
254,00
266,72
304,79
381,02
806
273,28
286,94
327,92
409,92
871
348,49
365,92
418,19
1 227
360,64
378,68
432,75
1 335
359,89
377,89
431,85
1 567
428,19
449,58
513,85
2 415
300
272,00
285,58
326,42
408,00
870
292,60
307,25
351,13
438,91
940
372,08
390,68
446,49
1 325
384,83
404,08
461,81
1 441
383,28
402,45
459,92
1 693
453,51
476,19
544,23
2 609
02
Cenník produktov
platný od 1. 4. 2014
Podlahové konvektory KORAFLEX FK – prirodzená konvekcia
Podlahový konvektor Koraflex FK
Podlahový konvektor do vlhkého prostredia Koraflex FKP (InPool)
Šírka
(cm)
Hĺbka
(cm)
9
FK
11
34
15
19
Produktová
rada
Economic
Exclusive
Inox
InPool
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
InPool
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
FK: vaňa /otopný register/rámček
Koraflex FK 9/34, FK 11/34, FK 15/34, FK 19/34
Koraflex FKP InPool 9/34 a 11/34
Objednávací kód
oceľ/nelakovaný OR/U strieborný
oceľ/čierny OR/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U strieborný
nerez AISI 316/nelakovaný OR/U strieborný
FKE FKX FK I FKP oceľ/nelakovaný OR/U strieborný
oceľ/čierny OR/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U strieborný
nerez AISI 316/nelakovaný OR/U strieborný
FKE FKX FK I FKP oceľ/nelakovaný OR/U strieborný
oceľ/čierny OR/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U strieborný
FKE FKX FK I oceľ/nelakovaný OR/U strieborný
oceľ/čierny OR/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U strieborný
FKE FKX FK I 0934-NP0RU1
0934-NP0RU1
0934-NP0RU1
0934-NP0RU1
∆t 50
1134-NP0RU1
1134-NP0RU1
1134-NP0RU1
1134-NP0RU1
∆t 50
1534-NP0RU1
1534-NP0RU1
1534-NP0RU1
∆t 50
1934-NP0RU1
1934-NP0RU1
1934-NP0RU1
∆t 50
080
101,06
106,11
121,28
151,58
226
104,64
109,89
125,58
156,98
242
168,00
176,42
201,58
315
175,25
184,00
210,30
360
100
120,23
126,23
144,26
180,34
316
124,45
130,68
149,36
186,68
339
198,64
208,57
238,38
440
207,13
217,47
248,57
503
120
139,43
146,42
167,32
209,17
406
144,23
151,43
173,06
216,34
436
229,13
240,60
274,94
566
238,83
250,75
286,60
647
Podlahový konvektor Koraflex FK
Podlahový konvektor do vlhkého prostredia Koraflex FKP (InPool)
Šírka
(cm)
Hĺbka
(cm)
9
11
FK
15
42
19
30
45
Produktová
rada
Economic
Exclusive
Inox
InPool
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
InPool
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
FK: vaňa /otopný register/rámček
140
158,49
166,42
190,19
237,74
497
163,96
172,15
196,75
245,96
533
259,58
272,57
311,51
692
270,53
284,04
324,64
791
160
177,58
186,45
213,09
266,38
587
183,66
192,83
220,38
275,51
630
290,26
304,79
348,30
818
302,45
317,58
362,94
935
Dĺžka (cm)
180
200
196,68
217,02
206,53
227,89
236,00
260,42
295,02
325,55
677
768
203,36
224,30
213,51
235,51
244,04
269,17
305,06
336,45
727
824
320,72
352,34
336,75
369,96
384,87
422,79
944
1 070
334,15
367,02
350,87
385,36
400,98
440,42
1 079
1 223
Ceny sú bez DPH
220
236,11
247,92
283,32
354,19
858
244,00
255,81
292,34
366,00
921
383,02
402,19
459,62
1 196
398,91
418,87
478,68
1 367
240
255,32
268,08
306,38
382,98
948
263,81
277,02
316,57
395,74
1 018
413,47
434,15
496,15
1 321
430,60
452,15
516,72
1 510
260
274,42
288,15
329,28
411,62
1 039
283,51
297,70
340,23
425,28
1 115
444,11
466,30
532,94
1 447
462,49
485,62
554,98
1 654
280
293,51
308,19
352,23
440,26
1 129
303,21
318,38
363,85
454,83
1 212
474,57
498,30
569,47
1 573
494,19
518,91
593,02
1 798
300
312,60
328,23
375,13
468,91
1 219
322,94
339,09
387,55
484,42
1 308
505,06
530,30
606,08
1 699
525,89
552,19
631,06
1 942
Koraflex FK 9/42, FK 11/42, FK 15/42, FK 19/42, FK 30/42, FK 45/42
Koraflex FKP InPool 9/42 a 11/42
Objednávací kód
oceľ/nelakovaný OR/U strieborný
oceľ/čierny OR/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U strieborný
nerez AISI 316/nelakovaný OR/U strieborný
FKE FKX FK I FKP oceľ/nelakovaný OR/U strieborný
oceľ/čierny OR/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U strieborný
nerez AISI 316/nelakovaný OR/U strieborný
FKE FKX FK I FKP oceľ/nelakovaný OR/U strieborný
oceľ/čierny OR/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U strieborný
FKE FKX FK I oceľ/nelakovaný OR/U strieborný
oceľ/čierny OR/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U strieborný
FKE FKX FK I oceľ/nelakovaný OR/U strieborný
oceľ/čierny OR/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U strieborný
FKE FKX FK I oceľ/nelakovaný OR/U strieborný
oceľ/čierny OR/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U strieborný
FKE FKX FK I 0942-NP0RU1
0942-NP0RU1
0942-NP0RU1
0942-NP0RU1
∆t 50
1142-NP0RU1
1142-NP0RU1
1142-NP0RU1
1142-NP0RU1
∆t 50
1542-NP0RU1
1542-NP0RU1
1542-NP0RU1
∆t 50
1942-NP0RU1
1942-NP0RU1
1942-NP0RU1
∆t 50
3042-NP0RU1
3042-NP0RU1
3042-NP0RU1
∆t 50
4542-NP0RU1
4542-NP0RU1
4542-NP0RU1
∆t 50
080
123,17
129,32
147,81
184,75
318
127,25
133,58
152,68
190,87
337
174,00
182,72
208,79
433
181,40
190,45
217,66
471
187,47
196,83
224,98
546
199,74
209,74
239,70
759
100
153,28
160,94
183,92
229,92
445
158,11
166,04
189,74
237,17
472
212,42
223,02
254,91
606
221,06
232,11
265,28
660
223,40
234,57
268,08
765
238,72
250,64
286,45
1 063
120
181,66
190,72
217,96
272,49
573
191,70
201,28
230,04
287,55
606
250,60
263,13
300,72
779
260,45
273,47
312,53
848
274,60
288,34
329,51
983
278,00
291,89
333,58
1 367
140
199,81
209,81
239,77
299,74
700
205,74
216,00
246,87
308,60
741
288,79
303,25
346,57
952
299,85
314,83
359,81
1 037
306,38
321,70
367,66
1 202
315,06
330,79
378,08
1 670
160
218,68
229,62
262,42
328,04
827
231,21
242,75
277,43
346,83
876
327,21
343,58
392,64
1 125
339,51
356,49
407,40
1 225
338,64
355,58
406,38
1 420
355,85
373,66
427,02
1 974
Dĺžka (cm)
180
200
243,40
269,62
255,55
283,13
292,08
323,55
365,09
404,45
954
1 081
257,25
284,75
270,11
298,98
308,68
341,70
385,89
427,13
1 011
1 146
365,40
404,72
383,66
424,94
438,49
485,66
1 298
1 471
378,94
419,51
397,89
440,49
454,72
503,40
1 413
1 602
364,30
399,62
382,53
419,62
437,17
479,55
1 638
1 857
391,74
421,62
411,32
442,72
470,08
505,96
2 278
2 581
Ceny sú bez DPH
220
296,83
311,66
356,19
445,25
1 209
305,66
320,94
366,79
458,49
1 280
443,17
465,32
531,81
1 644
459,17
482,11
551,02
1 790
437,43
459,32
524,91
2 075
461,25
484,30
553,51
2 885
240
325,74
342,04
390,91
488,60
1 336
326,72
343,06
392,08
490,08
1 415
481,32
505,40
577,58
1 817
498,57
523,51
598,26
1 979
474,94
498,68
569,92
2 294
507,62
533,02
609,13
3 189
260
352,19
369,81
422,64
528,30
1 463
353,17
370,83
423,81
529,77
1 550
519,77
545,77
623,74
1 990
538,23
565,13
645,89
2 167
512,11
537,74
614,53
2 512
544,38
571,58
653,25
3 492
280
378,68
397,62
454,42
568,04
1 590
379,62
398,60
455,55
569,43
1 685
557,96
585,85
669,55
2 163
577,66
606,53
693,21
2 356
551,02
578,57
661,21
2 731
582,94
612,08
699,55
3 796
300
405,66
425,96
486,79
608,49
1 718
406,68
427,02
525,77
610,04
1 819
596,11
625,92
715,32
2 337
617,06
647,92
740,45
2 544
589,25
618,72
707,09
2 949
622,68
653,81
747,21
4 100
* Tepelný výkon ∆t 50: výkon je uvedený vo wattoch, pri teplotnom spáde 75/65 ˚C a teplote v miestnosti +20 ˚C, EN 442.
* Uvedené ceny Koraflex FK a Koraflex FKP sú uvedené bez krycích mriežok. Ceny krycích mriežok pozrite na strane 5.
03
Cenník produktov
platný od 1. 4. 2014
Podlahové konvektory KORAFLEX FK – prirodzená konvekcia
Príplatky k podlahovým konvektorom KORAFLEX FK
Zmena
L1 < X < L2
Bezplatné úpravy u podlahových konvektorov Koraflex FK
Popis
Ceny bez DPH
zákazkové vyhotovenie medzirozmeru (napr. L = 130, 250, ... po 10 cm) konvektoru Koraflex FK
= cena nejbližšieho vyššího konvektoru
OFK
oplechovanie – prázdná vaňa (bez registrov) = 60 % z ceny príslušného konvektoru Koraflex FK
OSB
zákazkové vyhotovenie krycie dosky z OSB, tl. 8 mm (cena za bm vane konvektoru)
= L2
0,6 × FK
+ 12,08 €/bm
Zmeny u FK
UF
U1 = U2 = U3
F1 = F2 = F3
P0P1, P0P2
P0P3
Popis
zmena profilu rámčeku z U na F (jedine pri objednání, pri štandardnej katalógovej ponuke U1F1, U2F2, U3F3)
pre všetky štandardné eloxované odtiene U rámčeku (U1 strieborný, U2 bronz tmavý, U3 bronz svetlý) rovnaká cena
pre všetky štandardné eloxované odtiene F rámčeku (F1 strieborný, F2 bronz tmavý, F3 bronz svetlý) rovnaká cena
zníženie 1 strany konvektoru (zmena typu vane)
zníženie 2 stran konvektoru (zmena typu vane)
Dôležité informácie:
• typ a farba ozdobného rámčeka (U, F). Štandardné vyhotovenie Koraflex FK obsahuje rámček U profil strieborný. Pri objednaní voliteľného
rámčeka F bude tento rámček voľne priložený k dodávke (nie je osadený na konvektor). Odtiene rámčekov sú rovnaké ako odtieň hliníkových
mriežok.
• typ vane konvektora (P0, P1, P2, P3)
Technické informácie a bližšiu špecifikáciu daného výrobku nájdete v Technickom katalógu na strane 8–15.
P0
Bez znižovania čiel
štandardné vyhotovenie
P1
Zníženie čela
na strane prívodov
P2
Zníženie čela na náprotivnej
strane od prívodov
P3
Zníženie
oboch čiel
Dizajnové tvary
RD
Rohový diel Koraflex RDRD 16, RD 20, RD 28, RD 34, RD 42
(mriežka je neoddeliteľnou súčasťou RD)*
Šírka
(cm)
Hĺbka
(cm)
16
20
28
34
42
16
20
28
34
42
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Produktová
rada
Economic
Economic
Economic
Economic
Economic
Economic
Economic
Economic
Economic
Economic
Krycie mriežka súčasťou:
Hliníkový rámček súčasťou (U/F):
rolovacia: hliník, drevo
pozdĺžna: hliník
rámček:strieborný, bronz tmavý,
bronz svetlý
rolovacia: hliník, drevo
pozdĺžna: hliník
rámček:strieborný, bronz tmavý,
bronz svetlý
Objednávací kód
Uhol
FRP0200716-RXXXYZ0
FRP0300720-RXXXYZ0
FRP0400728-RXXXYZ0
FRP0500734-RXXXYZ0
FRP0500742-RXXXYZ0
FRS0200716-RXXXYZ0
FRS0300720-RXXXYZ0
FRS0400728-RXXXYZ0
FRS0500734-RXXXYZ0
FRS0500742-RXXXYZ0
* Rohové diely Koraflex RD sú vyrábané a dodávané výhradne s kryciou mriežkou.
* Rohové diely Koraflex RD s nerez mriežkou Cross a Roll nutné posúdenie možnosti výroby a cena následne na vyžiadanie.
20 + 20
231,58
30 + 30
Vonkajšia dĺžka rohového dielu (cm)
40 + 40
50 + 50
Ceny sú bez DPH
50 + 50
243,81
= 90°
262,26
266,04
269,55
363,66
375,89
≠ 90°
394,34
398,11
401,62
XXX – materiál a farba mriežky, Y – tvar rámčeka, Z – farebný odtieň rámčeka
Príklad objednávacieho kódu: FRP0300720-R101U10.
Dôležité upozornenie:
Pred prijatím objednávky na designové (atypické) vyhotovenie konvektoru je nutné vyplnenie príslušného formuláru pre atypickú výrobu.
Tento formulár je ku stiahnutiu u výrobcu, alebo na vyžiadanie v obchodnom oddelení. Na základe tohto vyplneného formuláru si
vyhradzujeme právo na posúdenie možnosti vyhotovenie pred prijatím objednávky.
Rohové diely musia byť objednané súčasne s nadväzujúcimi konvektormi. Výrobca na vyžiadanie urobí odborný odhad tepelného výkonu.
Všetky designové tvary sú dodávané vrátane objednanej krycej mriežky, jej variantu je nutné uviest už pri objednání podlahového konvektoru. Tepelné výkony nie je možné akokoľvek garantovať. Do rohového dielu nie je možné umiestnit výmenník tepla, čiže nehreje.
Technické informácie a bližšiu špecifikáciu daného výrobku nájdete v Technickom katalógu na strane 16–17.
Rohové
Oblúkové
Rohové Z
Rohové U
04
Cenník produktov
platný od 1. 4. 2014
Krycie mriežky KORAFLEX PM k podlahovým konvektorom KORAFLEX FK, FV, FI a FW (vrátane vyhotovenia InPool)
Krycie mriežky Koraflex PM
Šírka
(cm)
Výška
(cm)
Produktová
rada
Hliník
16
Drevo
Roll
Cross
Hliník
20
Drevo
Roll
Cross
PM
Hliník
28
Drevo
Roll
Cross
Hliník
34
Drevo
Roll
Cross
Hliník
42
Drevo
Roll
Cross
PM: krycie mriežky
HLINÍK strieborný
BRONZ tmavý
BRONZ svetlý
BUK
DUB
MAHAGON
NEREZ AISI 304
NEREZ AISI 304
NEREZ AISI 316
HLINÍK strieborný
BRONZ tmavý
BRONZ svetlý
BUK
DUB
MAHAGON
NEREZ AISI 304
NEREZ AISI 304
NEREZ AISI 316
HLINÍK strieborný
BRONZ tmavý
BRONZ svetlý
BUK
DUB
MAHAGON
NEREZ AISI 304
NEREZ AISI 304
NEREZ AISI 316
HLINÍK strieborný
BRONZ tmavý
BRONZ svetlý
BUK
DUB
MAHAGON
NEREZ AISI 304
NEREZ AISI 304
NEREZ AISI 316
HLINÍK strieborný
BRONZ tmavý
BRONZ svetlý
BUK
DUB
MAHAGON
NEREZ AISI 304
NEREZ AISI 304
NEREZ AISI 316
objednávací kód
PMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPM-
16-R10100
16-R11000
16-R12100
16-R20300
16-R21300
16-R22200
16-R30400
16-L40000
16-L41000
20-R10100
20-R11000
20-R12100
20-R20300
20-R21300
20-R22200
20-R30400
20-L40000
20-L41000
28-R10100
28-R11000
28-R12100
28-R20300
28-R21300
28-R22200
28-R30400
28-L40000
28-L41000
34-R10100
34-R11000
34-R12100
34-R20300
34-R21300
34-R22200
34-R30400
34-L40000
34-L41000
42-R10100
42-R11000
42-R12100
42-R20300
42-R21300
42-R22200
42-R30400
42-L40000
42-L41000
Dĺžka (cm)
180
200
Ceny sú bez DPH
080
100
120
140
160
42,53
51,74
62,08
75,02
85,66
37,06
45,96
55,77
67,43
71,51
75,85
59,28
118,34
189,36
208,30
73,55
147,92
236,68
260,34
89,25
177,55
284,08
312,49
107,89
207,13
331,40
364,53
114,42
236,72
378,72
416,60
121,36
266,26
426,04
468,64
50,04
61,28
73,02
84,57
96,11
104,45
115,58
43,62
54,08
65,66
72,68
79,58
89,25
98,87
109,36
118,98
128,60
138,23
148,00
69,81
124,11
198,57
218,42
86,53
155,13
248,23
273,06
105,06
186,15
297,81
327,58
121,77
217,17
347,47
382,23
127,36
248,23
397,13
436,83
142,75
279,21
446,72
491,40
158,19
310,23
496,38
546,00
174,98
341,28
546,04
600,64
190,38
372,30
595,70
655,28
205,77
403,32
645,28
709,81
221,21
434,34
694,94
764,45
236,79
465,40
744,60
819,06
58,45
73,06
87,74
102,34
116,94
131,55
146,08
156,08
165,06
178,79
192,57
206,26
45,40
56,30
68,26
76,11
82,64
89,81
99,51
110,11
119,81
129,47
139,21
148,91
77,21
136,75
218,79
240,68
95,70
170,94
273,51
300,87
116,08
205,09
328,15
360,98
123,55
239,28
382,87
421,17
140,53
273,51
437,58
481,36
152,72
307,66
492,23
541,43
169,13
341,85
546,94
601,62
187,21
376,04
601,66
661,81
203,70
410,23
656,38
722,00
220,11
444,38
711,02
782,11
236,64
478,60
765,74
842,30
253,13
512,79
820,45
902,49
68,53
85,51
103,77
120,68
135,55
149,77
168,83
177,47
184,45
199,66
214,91
230,53
88,79
220
240
260
280
300
107,13
116,64
126,72
134,60
146,23
85,58
92,94
101,13
109,32
117,51
125,81
136,94
295,89
473,43
520,79
148,72
325,47
520,75
572,83
161,77
355,06
568,08
624,87
174,91
384,68
615,47
677,02
188,04
414,26
662,79
729,06
201,28
443,81
710,11
781,13
126,04
137,21
149,06
155,40
166,19
101,13
50,91
63,09
76,45
87,21
91,89
101,66
112,60
124,64
135,58
146,57
157,51
168,53
95,17
154,42
247,06
271,77
117,96
186,42
298,23
328,08
142,94
223,55
357,85
393,62
160,49
260,94
417,47
459,25
171,74
298,23
477,17
524,87
190,23
335,47
536,75
590,45
210,64
372,75
596,42
656,04
233,21
410,04
656,08
721,70
253,70
447,32
715,74
787,28
274,23
484,57
775,32
852,87
294,75
521,85
834,98
918,45
315,32
559,17
894,64
984,11
82,53
102,87
125,81
146,00
161,92
176,60
201,28
209,09
214,45
232,00
249,62
268,08
59,32
73,51
89,02
103,32
106,42
119,36
132,15
146,34
159,17
172,08
184,91
197,85
118,64
180,98
289,58
318,53
147,02
212,60
340,15
374,15
178,08
255,09
408,15
448,98
206,68
297,58
476,15
523,77
212,87
340,15
544,23
598,64
239,70
382,64
612,23
673,43
264,30
425,13
680,23
748,26
292,64
467,70
748,30
823,13
318,34
510,19
816,30
897,92
344,15
552,68
884,30
972,72
369,85
595,21
952,30
1 047,55
395,66
637,74
1 020,38
1 122,42
Príplatky ku kryciem podlahovým mríežkam Koraflex PM
Zmena
Popis
zákazkové vyhotovenie medzirozmeru (napr. L = 130, 250, ... po 10 cm) krycie mriežky KORAFLEX
PM = najbližšej vyššej krycej mriežky
Pozdĺžna mriežka pozdĺžna orientácia lamiel (jedine vyhotovenie hliník a roll): +10 % k cene rolovacej podlahovej mriežky
Drevo lakované lakovanie bezfarebným lakom: +30 % k cene štandardnej mriežky v drevennom prevedení
PM rozperka
zmena rozperiek medzi lamelami (jedine u mriežok drevo): +10 % k cene standardní mriežky drevo
l1 < x < l2
Ceny bez DPH
= L2
1,1 × PM
1,3 × PM
1,1 × PM
* Poznámka: Podlahové mriežky sú vyrobené z prírodných materiálov a nie je možné preto vylúčiť drobné odchylky v farebnom vyhotovení. Dodávateľ nemôže plno garantovat predložené farby a akceptovat reklamace z dôvodov prípadných barevných
odchylek.
* objednanie lineárnych krycich mriežok a mriežky nerez Cross je možné jedine s príslušným konvektorom.
* Termín dodania krycej mriežky nehrdzavejúca oceľ Cross je 4–6 týždňov.
Technické informácie a bližšiu špecifikáciu daného výrobku nájdete v Technickom katalógu na strane 18–23.
buk
hliník/rolovacia
hliník/lineárna
hliník/strieborná
hliník/svetlý bronz
hliník/tmavý bronz
dub
mahagon
nerez Roll
nerez Roll lineárna
nerez Cross
05
Cenník produktov
platný od 1. 4. 2014
Otopné lavice KORALINE LK – prirodzená konvekcia
otopná lavica KoralIne lKe (Economic)
otopná lavica KoralIne lKx (Exclusive)
otopná lavica do vlhkého prostredia KoralIne lKP (InPool)
Šírka
(cm)
Výška
(cm)
9
lK
15
18
30
45
60
Produktová
rada
Economic
exclusive
InPool
Tepelný výkon
Economic
exclusive
InPool
Tepelný výkon
Economic
exclusive
InPool
Tepelný výkon
exclusive
InPool
Tepelný výkon
exclusive
InPool
Tepelný výkon
lKe 9/18, lKe 15/18, lKe 30/18
lKx 9/18, lKx 15/18, lKx 30/18, lKx 45/18, lKx 60/18
lKP 9/18, lKP 15/18, lKP 30/18, lKP 45/18, lKP 60/18
opláštenie/farba/vrchná mriežka
objednávací kód
oceľ/biela RAL 9010/razená
oceľ/biela RAL 9010/Al strieborná
nerez AISI 316/biela RAL 9010/Al strieborná
LKE
LKX
LKP
oceľ/biela RAL 9010/razená
oceľ/biela RAL 9010/Al strieborná
nerez AISI 316/biela RAL 9010/Al strieborná
LKE
LKX
LKP
oceľ/biela RAL 9010/razená
oceľ/biela RAL 9010/Al strieborná
nerez AISI 316/biela RAL 9010/Al strieborná
LKE
LKX
LKP
oceľ/biela RAL 9010/Al strieborná
nerez AISI 316/biela RAL 9010/Al strieborná
LKX
LKP
oceľ/biela RAL 9010/Al strieborná
nerez AISI 316/biela RAL 9010/Al strieborná
LKX
LKP
0918-10
0918-10
0918-10
∆t 50
1518-10
1518-10
1518-10
∆t 50
3018-10
3018-10
3018-10
∆t 50
4518-10
4518-10
∆t 50
6018-10
6018-10
∆t 50
080
95,81
106,45
159,70
385
114,30
126,98
190,49
589
131,47
146,08
219,13
760
165,47
248,23
857
185,70
278,57
934
100
117,74
130,83
196,26
508
131,02
145,58
218,38
743
150,57
167,28
250,94
950
189,36
284,04
1 071
212,34
318,53
1 168
120
136,98
152,19
228,30
631
147,92
164,34
246,53
897
169,70
188,57
282,87
1 140
213,32
320,00
1 285
239,09
358,64
1 401
140
149,51
166,11
249,17
754
165,70
184,11
276,19
1 052
189,81
210,91
316,38
1 330
238,34
357,51
1 499
266,91
400,38
1 635
160
169,51
188,34
282,53
877
182,49
202,75
304,15
1 207
208,91
232,11
348,19
1 520
262,19
393,28
1 714
293,55
440,34
1 870
Dĺžka (cm)
180
200
186,23
204,83
206,91
227,58
310,38
341,40
1 001
1 123
199,32
217,58
221,47
241,77
332,23
362,68
1 362
1 517
228,08
248,64
253,40
276,26
380,11
414,42
1 710
1 900
286,19
311,70
429,28
467,55
1 927
2 141
320,30
348,64
480,45
522,98
2 104
2 338
otopná lavica KoralIne lKe (Economic)
otopná lavica KoralIne lKx (Exclusive)
otopná lavica do vlhkého prostredia KoralIne lKP (InPool)
Šírka
(cm)
Výška
(cm)
9
lK
15
24
30
45
60
Produktová
rada
Economic
exclusive
InPool
Tepelný výkon
Economic
exclusive
InPool
Tepelný výkon
Economic
exclusive
InPool
Tepelný výkon
exclusive
InPool
Tepelný výkon
exclusive
InPool
Tepelný výkon
Ceny sú bez DPH
220
222,15
246,83
370,26
1 246
238,45
264,94
397,43
1 671
240
239,81
266,45
399,70
1 369
256,34
284,83
427,25
1 826
260
257,47
286,08
429,13
1 492
274,49
304,98
457,47
1 980
280
275,13
305,70
458,57
1 615
291,36
323,74
485,62
2 135
300
292,75
325,28
487,92
1 738
308,11
342,34
513,51
2 290
lKe 9/24, lKe 15/24, lKe 30/24
lKx 9/24, lKx 15/24, lKx 30/24, lKx 45/24, lKx 60/24
lKP 9/24, lKP 15/24, lKP 30/24, lKP 45/24, lKP 60/24
opláštenie/farba/vrchná mriežka
objednávací kód
oceľ/biela RAL 9010/razená
oceľ/biela RAL 9010/Al strieborná
nerez AISI 316/biela RAL 9010/Al strieborná
LKE
LKX
LKP
oceľ/biela RAL 9010/razená
oceľ/biela RAL 9010/Al strieborná
nerez AISI 316/biela RAL 9010/Al strieborná
LKE
LKX
LKP
oceľ/biela RAL 9010/razená
oceľ/biela RAL 9010/Al strieborná
nerez AISI 316/biela RAL 9010/Al strieborná
LKE
LKX
LKP
oceľ/biela RAL 9010/Al strieborná
nerez AISI 316/biela RAL 9010/Al strieborná
LKX
LKP
oceľ/biela RAL 9010/Al strieborná
nerez AISI 316/biela RAL 9010/Al strieborná
LKX
LKP
0924-10
0924-10
0924-10
∆t 50
1524-10
1524-10
1524-10
∆t 50
3024-10
3024-10
3024-10
∆t 50
4524-10
4524-10
∆t 50
6024-10
6024-10
∆t 50
080
127,51
141,66
212,49
574
156,75
174,19
261,28
916
174,87
194,30
291,47
1 112
217,70
326,57
1 274
238,19
357,28
1 374
100
156,83
174,26
261,40
757
179,85
199,85
299,77
1 145
200,30
222,57
333,85
1 390
248,64
372,98
1 593
271,92
407,89
1 717
120
176,94
196,60
294,91
940
204,19
226,87
340,30
1 374
226,91
252,11
378,19
1 668
280,91
421,36
1 911
306,98
460,49
2 060
140
203,40
226,00
339,02
1 123
227,28
252,53
378,79
1 603
252,30
280,34
420,53
1 946
311,85
467,77
2 230
340,72
511,09
2 403
160
228,75
254,19
381,28
1 307
250,42
278,23
417,36
1 833
277,70
308,57
462,91
2 224
342,83
514,26
2 549
374,45
561,70
2 746
Dĺžka (cm)
180
200
261,43
287,51
290,49
319,47
435,74
479,21
1 491
1 673
274,68
299,92
305,21
333,25
457,81
499,89
2 061
2 290
304,34
331,89
338,15
368,75
507,25
553,13
2 502
2 780
375,09
408,42
562,64
612,64
2 869
3 188
409,51
445,62
614,26
668,45
3 089
3 432
Ceny sú bez DPH
220
318,00
353,32
530,00
1 855
329,17
365,74
548,60
2 519
240
347,36
385,96
578,94
2 038
352,42
391,58
587,40
2 748
260
376,75
418,60
627,92
2 221
377,51
419,47
629,21
2 977
280
406,11
451,25
676,87
2 404
401,85
446,49
669,74
3 206
300
435,51
483,89
725,85
2 587
424,94
472,15
708,23
3 435
* Tepelný výkon ∆t 50: výkon je uvedený vo wattoch, pri teplotnom spáde 75/65 ˚C a teplote v miestnosti +20 ˚C, EN 442.
Variant KORALINE LKX (Exclusive) a KORALINE LKP (InPool)
Variant KORALINE LKE (Economic)
06
Cenník produktov
platný od 1. 4. 2014
Otopné lavice KORALINE LK – prirodzená konvekcia
Príslušenstvo
Príplatky
názov
Pripojovacia sada KoralIne
Popis
termostatický ventil, hlavice, 2 predlžovacie kusy
objednávací kód
Z-LU-010
Jednotka
set
Stenová konzola KoralIne 180 mm
Stenová konzola KoralIne 240 mm
Stoján. konzola KoralIne 180 mm, čistá podlaha
Stoján. konzola KoralIne 240 mm, čistá podlaha
Stoján. konzola KoralIne 180 mm, hrubá podlaha
Stoján. konzola KoralIne 240 mm, hrubá podlaha
Stenová konzola KoralIne nerez, 180 mm
Stenová konzola KoralIne nerez, 240 mm
Stoján. konzola KoralIne nerez, 180 mm, čistá podlaha
Stoján. konzola KoralIne nerez, 240 mm, čistá podlaha
Stoján. konzola KoralIne nerez, 180 mm, hrubá podlaha
Stoján. konzola KoralIne nerez, 240 mm, hrubá podlaha
pre KORALINE LK – hĺbka 18 cm (2 ks v balenie)
pre KORALINE LK – hĺbka 24 cm (2 ks v balenie)
pre KORALINE LK – hĺbka 18 cm (2 ks v balenie)
pre KORALINE LK – hĺbka 24 cm (2 ks v balenie)
pre KORALINE LK – hĺbka 18 cm (2 ks v balenie)
pre KORALINE LK – hĺbka 24 cm (2 ks v balenie)
pre KORALINE LK – hĺbka 18 cm (2 ks v balenie)
pre KORALINE LK – hĺbka 24 cm (2 ks v balenie)
pre KORALINE LK – hĺbka 18 cm (2 ks v balenie)
pre KORALINE LK – hĺbka 24 cm (2 ks v balenie)
pre KORALINE LK – hĺbka 18 cm (2 ks v balenie)
pre KORALINE LK – hĺbka 24 cm (2 ks v balenie)
Z-LU-001
Z-LU-002
Z-LU-003
Z-LU-004
Z-LU-005
Z-LU-006
Z-LU-007
Z-LU-008
Z-LU-022
Z-LU-023
Z-LU-024
Z-LU-025
pár
pár
pár
pár
pár
pár
pár
pár
pár
pár
pár
pár
Ceny bez DPH
33,96
ocel
11,32
11,32
11,32
11,32
15,09
15,09
26,42
26,42
26,42
26,42
67,92
67,92
Zmena
Popis
Jednotka
Cena
farba
iný odtieň RAL farby
(min. množstvo pre objednání 5 ks)
ks
< 30 %
Plan
hladká čelná stena
(použitie u KORALINE LK pre výšku 30, 45 a 60 cm)
ks
0%
Technické informácie a bližšiu špecifikáciu daného výrobku nájdete v Technickom katalógu na strane 24–29.
Otopné lavice KORALINE LD – prirodzená konvekcia
otopná lavice s doskou KoralIne lDx
otopná lavice s doskou do vlhkého prostredia KoralIne lDP (InPool)
lD
Šírka
(cm)
Výška
(cm)
26
29
Produktová
rada
Exclusive
InPool
Tepelný výkon
lDx
lDP
Vyhotovenie vane/farba
objednávací kód
oceľ/biela RAL 9010
nerez AISI 316/biela RAL 9010
LDX
LDP
2926-10
2926-10
∆t 50
Ceny sú bez DPH
Dĺžka (cm)
100
197,17
295,74
1 122
120
218,72
328,08
1 346
140
240,04
360,04
1 570
160
255,4
383,09
1 794
180
284,75
427,17
2 018
200
313,25
469,89
2 242
58,26
64,08
48,87
69,21
76,11
58,3
78,08
85,85
70,94 *)
91,21
100,38
79,55 *)
102,19
112,42
88,23 *)
113,17
124,49
97,21 *)
Desky
* Tepelný výkon ∆t 50: výkon je uvedený vo wattoch, pri teplotnom spáde 75/65 ˚C a teplote v miestnosti + 20 ˚C, EN 442.
30
3
Drevo
Drevo
Teraco
imitace kamene
BUK
DUB
Teraco
Z-LLD-B
Z-LLD-D
Z-LLD-T
)
* Pre dosky Teraco platí, že pre rozmery lavíc KoralINE lD 140, 160, 180 a 200 cm sa z dôvodu váhy a rozmerov používajú 2 ks kratších dosiek na lavicu. V cenníku uvedená cena za pár.
Príslušenstvo
názov
Popis
Pripojovacia sada
KoralIne
termostatický ventil, hlavice, 2 predlžovacie kusy
objednávací kód
Jednotka
Cena
Z-LU-010
set
33,96
Jednotka
ks
Cena
< 30 %
Príplatky
Zmena
farba
buk
Popis
iný odtieň RAL farby (min. množstvo pre objednání 5 ks)
dub
Teraco
Technické informácie a bližšiu špecifikáciu daného výrobku nájdete v Technickom katalógu na strane 30–33.
07
Cenník produktov
platný od 1. 4. 2014
Nástenné konvektory KORAWALL WK a WP – prirodzená konvekcia
nástenné konvektorové teleso KoraWall WK
nástenné konvektorové teleso do vlhkého prostredia KoraWall WKP (InPool)
Hĺbka
(cm)
Výška
(cm)
45
6
WK
60
45
12
60
Produktová
rada
Economic
InPool
Tepelný výkon
Economic
InPool
Tepelný výkon
Economic
InPool
Tepelný výkon
Economic
InPool
Tepelný výkon
oplechovanie/farba
KoraWall WK 45/6, WK 60/6, WK 45/12, WK 60/12
KoraWall WKP (InPool) 45/6, WKP 60/6, WKP 45/12, WKP 60/12
objednávací kód
oceľ/biela RAL 9010
nerez AISI 316/biela RAL 9010
WKE
WKP
oceľ/biela RAL 9010
nerez AISI 316/biela RAL 9010
WKE
WKP
oceľ/biela RAL 9010
nerez AISI 316/biela RAL 9010
WKE
WKP
oceľ/biela RAL 9010
nerez AISI 316/biela RAL 9010
WKE
WKP
040
82,26
123,40
266
92,94
139,43
291
92,87
139,32
449
96,08
144,11
519
4506-BP10
4506-BP10
∆t 50
6006-BP10
6006-BP10
∆t 50
4512-BP10
4512-BP10
∆t 50
6012-BP10
6012-BP10
∆t 50
060
103,47
155,21
400
114,87
172,30
436
116,57
174,87
675
122,98
184,49
779
080
124,68
187,02
533
136,83
205,25
582
140,26
210,42
902
141,25
211,89
1 039
100
145,96
218,94
665
152,75
229,13
727
164,00
246,00
1 127
168,15
252,23
1 298
Dĺžka (cm)
120
163,13
244,72
799
171,28
256,94
873
173,62
260,45
1 354
181,74
272,60
1 558
Ceny sú bez DPH
140
183,89
275,85
933
197,21
295,81
1 018
195,43
293,17
1 578
203,02
304,53
1 818
160
204,91
307,36
1 065
217,55
326,34
1 159
217,62
326,45
1 804
223,96
335,96
2 078
180
225,96
338,94
1 199
241,58
362,38
1 304
239,77
359,66
2 030
248,30
372,45
2 338
200
248,57
372,87
1 332
265,74
398,60
1 450
263,74
395,62
2 258
273,17
409,77
2 598
* Tepelný výkon ∆t 50: výkon je uvedený vo wattoch, pri teplotnom spáde 75/65 ˚C a teplote v miestnosti +20 ˚C, EN 442.
Príplatky
Zmena
farba
Plan / WP
Popis
iný odtieň RAL farby (min. množstvo pre objednání 5 ks)
rovná predná stěna
Jednotka
ks
ks
Cena
< 30 %
0%
Dôležité informácie:
• pripojenie: BP = bočné pravé, Bl = bočné ľavé, SP – spodné pravé, Sl = spodné ľavé
Technické informácie a bližšiu špecifikáciu daného výrobku nájdete v Technickom katalógu na strane 34–37.
Nástenné otopné telesá KoraWall WK a WKP majú na prednej
strane výrazný dizajnový prvok, ktorý sa v dĺžkach od 40–120 cm
skladá z jednej dizajnovej sekcie, v dĺžkach od 140–180 cm obsahuje
dve sekcie a v dĺžke 200 cm zahŕňa tri dizajnové sekcie.
Fasádne konvektory KORASPACE
fasádny konvektor KoraSPaCe Se (Economic)
fasádny konvektor do vlhkého prostredia KoraSPaCe SP (InPool)
Šírka
(cm)
Výška
(cm)
Se/Sx/SP
12
15
18
6
Produktová
rada
economic
Exclusive
InPool
Tepelný výkon
economic
Exclusive
InPool
Tepelný výkon
economic
Exclusive
InPool
Tepelný výkon
opláštenie/farba/otopný výmenník
Se 6/12, Se 6/15, Se 6/18, Sx 6/12, Sx 6/15, Sx 6/18
SP 6/12, SP 6/15, SP 6/18
objednávací kód
oceľ/RAL 9007/nelakovaný
oceľ/RAL 9007/lakovaný
nerez AISI 316/RAL 9007/nelakovaný
SESXSP-
oceľ/RAL 9007/nelakovaný
oceľ/RAL 9007/lakovaný
nerez AISI 316/RAL 9007/nelakovaný
SESXSP-
oceľ/RAL 9007/nelakovaný
oceľ/RAL 9007/lakovaný
nerez AISI 316/RAL 9007/nelakovaný
SESXSP-
0612-A-10
0612-A-10
0612-A-10
∆t 50
0615-A-10
0615-A-10
0615-A-10
∆t 50
0618-A-10
0618-A-10
0618-A-10
∆t 50
080
50,57
52,60
70,79
154
67,40
70,08
94,34
305
78,19
81,32
109,47
305
100
67,13
69,81
94,00
202
89,58
93,17
125,43
401
103,92
108,08
145,51
401
120
74,23
77,21
103,92
251
98,94
102,91
138,53
498
114,79
119,40
160,72
498
140
79,40
82,57
111,17
300
105,89
110,11
148,23
595
122,83
127,74
171,96
595
160
86,42
89,89
120,98
349
115,28
119,89
161,40
692
133,74
139,09
187,25
692
Dĺžka (cm)
180
200
95,13
101,74
98,94
105,81
133,17
142,42
397
446
126,79
135,62
131,85
141,06
177,51
189,89
788
885
147,09
157,32
152,98
163,62
205,92
220,26
788
885
Ceny sú bez DPH
220
111,96
116,45
156,75
495
149,25
155,21
208,94
982
173,13
180,08
242,38
982
240
122,08
126,94
170,91
543
162,75
169,28
227,85
1 078
188,79
196,34
264,30
1 078
260
132,30
137,58
185,21
592
176,34
183,40
246,87
1 175
204,57
212,75
286,38
1 175
280
142,38
148,08
199,32
641
189,89
197,47
265,85
1 272
220,26
229,06
308,38
1 272
300
152,68
158,79
213,74
690
203,51
211,66
284,91
1 369
236,08
245,51
330,49
1 369
* Tepelný výkon ∆t 50: výkon je uvedený vo wattoch, pri teplotnom spáde 75/65 ˚C a teplote v miestnosti +20 ˚C, EN 442.
Dôležité informácie:
• možnost upevnenia na fasádu (a,B). Ceny sú pre uchytenie a i B rovnaké.
Technické informácie a bližšiu špecifikáciu daného výrobku nájdete v Technickom katalógu na strane 38–41.
a – Montáž na vodorovnom priečniku,
medzi zvislými nosníkmi
B – Montáž na zvislom nosníku
08
Cenník produktov
platný od 1. 4. 2014
Otopné registry KORABASE
otopný register KoraBaSe
Hĺbka
(cm)
Výška
(cm)
KoraBaSe
12
5
typ 20
(v 50 × š 120)
18
typ 30
(v 50 × š 180)
12
typ 22
(v 110 × š 120)
11
typ 32
(v 110 × š 180)
18
Produktová
rada
Typ/uvedené rozmery v mm
typ 10
(v 50 × š 60)
6
typ 10, typ 20, typ 30,
typ 22, typ 32
Economic
Exclusive
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Tepelný výkon
otopný register/povrchová úprava
Cu+Al/nelakovaný
Cu+Al/čierne lakovaný
objednávací kód
BVE-10BVX-10∆t 50
BVE-20BVX-20∆t 50
BVE-30BVX-30∆t 50
BVE-22BVX-22∆t 50
BVE-32BVX-32∆t 50
Cu+Al/nelakovaný
Cu+Al/čierne lakovaný
Cu+Al/nelakovaný
Cu+Al/čierne lakovaný
Cu+Al/nelakovaný
Cu+Al/čierne lakovaný
Cu+Al/nelakovaný
Cu+Al/čierne lakovaný
080
36,11
43,32
269
48,15
57,77
542
75,13
90,15
685
74,53
89,43
636
100,30
120,34
948
100
47,96
57,55
344
64,00
76,79
697
94,87
113,81
890
98,42
118,11
824
130,38
156,42
1 227
120
53,02
63,62
419
70,68
84,83
851
109,13
130,94
1 095
110,42
132,53
1 011
145,62
174,75
1 506
140
56,72
68,04
494
75,62
90,75
1 006
117,51
141,02
1 299
118,53
142,23
1 198
164,98
198,00
1 784
160
61,74
74,08
568
82,34
98,79
1 161
139,55
167,47
1 504
129,40
155,28
1 385
187,28
224,75
2 063
Dĺžka (cm)
180
200
67,96
72,68
81,55
87,21
643
718
90,57
96,87
108,68
116,26
1 316
1 471
163,06
172,00
195,66
206,42
1 708
1 913
137,09
146,60
164,53
175,92
1 572
1 760
218,87
234,08
262,64
280,91
2 342
2 621
Ceny sú bez DPH
220
79,96
95,96
793
106,60
127,89
1 625
189,17
226,98
2 118
161,28
193,51
1 947
257,47
308,94
2 900
240
87,21
104,64
868
116,26
139,51
1 780
206,38
247,66
2 322
175,92
211,09
2 134
281,25
337,47
3 178
260
94,49
113,40
942
125,96
151,17
1 935
223,58
268,30
2 527
190,60
228,72
2 321
304,34
365,21
3 457
280
101,70
122,04
1 017
135,62
162,75
2 090
240,79
288,94
2 731
205,28
246,34
2 508
327,74
393,25
3 736
300
109,06
130,87
1 092
145,36
174,45
2 245
258,04
309,62
2 936
219,85
263,85
2 696
351,09
421,32
4 015
* Tepelný výkon ∆t 50: výkon je uvedený vo wattoch, pri teplotnom spáde 75/65 ˚C a teplote v miestnosti +20 ˚C, EN 442.
Príslušenstvo
Popis
Stojanková konzola KoraBaSe, typ 10; čierná, 50 mm
Stojanková konzola KoraBaSe, typ 20, 22; čierná, 50 mm
Stojanková konzola KoraBaSe, typ 30, 32; čierná, 50 mm
Stojanková konzola KoraBaSe, typ 10; čierná, 100 mm
Stojanková konzola KoraBaSe, typ 20, 22; čierná,100 mm
Stojanková konzola KoraBaSe, typ 30, 32; čierná,100 mm
Stenová konzola KoraBaSe, typ 10; biela
Stenová konzola KoraBaSe, typ 20, 22; biela
Stenová konzola KoraBaSe, typ 30, 32; biela
objednávací kód
Jednotka
Ceny bez DPH
Z-LU-011
Z-LU-012
Z-LU-013
Z-LU-014
Z-LU-015
Z-LU-016
Z-LU-017
Z-LU-018
Z-LU-019
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
2,79
2,98
3,77
5,17
5,55
5,96
5,17
5,55
5,96
Dôležité informácie:
• odporúčané množstvo stenových alebo stojánkových konzol sú 2 ks (odporúčané 2 ks pre KoraBaSE 80–200 cm, 3 ks pre KoraBaSE 201–300 cm)
Technické informácie a bližšiu špecifikáciu daného výrobku nájdete v Technickom katalógu na strane 42–45.
Výrobky vybavené ventilátorom pre zvýšenie účinnosti vo vykurovaní a chladení
Podlahové konvektory s ventilátorom KORAFLEX FV, FV InPool, FI a FW
Podlahový konvektor s ventilátorom a optimalizovanou konvekciou Koraflex fV
fV
Hĺbka
(cm)
16
8
fV
Šírka
(cm)
20
11
Produktová
rada
economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
fV: vaňa/otopný register/rámček
oceľ/nelakovaný výmenník/U strieborný
oceľ/černý výmenník/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný výmenník/U strieborný
∆t 50
oceľ/nelakovaný výmenník/U strieborný
oceľ/černý výmenník/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný výmenník/U strieborný
∆t 50
Koraflex fV 8/16, fV 11/20
objednávací kód
0816-NP0RU1
FVE
0816-NP0RU1
FVX
FV I
0816-NP0RU1
2. stupeň otáčok
1120-NP0RU1
FVE
1120-NP0RU1
FVX
FV I
1120-NP0RU1
2. stupeň otáčok
Ceny sú bez DPH
Dĺžka (cm)
080
289,28
300,83
312,42
250
313,28
325,81
338,34
696
120
345,77
359,62
373,43
513
383,36
398,68
414,00
1 332
160
412,64
429,13
445,66
782
444,23
462,00
479,77
1 983
200
457,89
476,23
494,53
983
570,72
593,55
616,38
2 636
240
559,51
581,89
604,30
1 252
639,55
665,13
690,72
3 285
280
603,32
627,43
651,58
1 515
740,83
770,45
800,08
3 934
09
Cenník produktov
platný od 1. 4. 2014
Výrobky vybavené ventilátorom pre zvýšenie účinnosti vo vykurovaní a chladení
Podlahové konvektory s ventilátorom KORAFLEX FV, FV InPool, FI a FW
Podlahový konvektor s ventilátorom a optimalizovanou konvekciou Koraflex FV Šírka
(cm)
Hĺbka
(cm)
FV
8
28
9
11
Produktová
rada
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
FV: vaňa/otopný register/rámček
oceľ/nelakovaný výmenník/U strieborný
oceľ/černý výmenník/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný výmenník/U strieborný
∆t 50
oceľ/nelakovaný výmenník/U strieborný
oceľ/černý výmenník/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný výmenník/U strieborný
∆t 50
oceľ/nelakovaný výmenník/U strieborný
oceľ/černý výmenník/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný výmenník/U strieborný
∆t 50
Koraflex FV 8/28, FV 9/28, FV 11/28
Objednávací kód
0828-NP0RU1
FVE FVX 0828-NP0RU1
FV I 0828-NP0RU1
2. stupeň otáčok
FVE 0928-NP0RU1
FVX 0928-NP0RU1
FV I 0928-NP0RU1
2. stupeň otáčok
FVE 1128-NP0RU1
FVX 1128-NP0RU1
FV I 1128-NP0RU1
2. stupeň otáčok
Ceny sú bez DPH
Dĺžka (cm)
080
292,23
303,92
315,62
415
293,77
305,51
317,28
627
296,11
307,96
319,81
710
120
352,83
366,94
381,06
785
358,11
372,45
386,75
1 184
362,34
376,83
391,32
1 340
160
412,64
429,13
445,66
1 154
414,72
431,32
447,89
1 741
419,89
436,68
453,47
1 971
200
467,25
485,92
504,64
1 523
534,00
555,36
576,72
2 298
539,43
561,02
582,60
2 602
Podlahový konvektor s ventilátorom a optimalizovanou konvekciou Koraflex FV
Podlahový konvektor s ventilátorom a optimalizovanou konvekciou do vlhkého prostredia Koraflex FV (InPool)
FV/FV InPool
Šírka
(cm)
34
Hĺbka
(cm)
Produktová
rada
11
Economic
Exclusive
Inox
InPool
Tepelný výkon FV
Tepelný výkon FV InPool
FV: vaňa/otopný register/rámček
oceľ/nelakovaný výmenník/U strieborný
oceľ/černý výmenník/U strieborný
nerez AISI 304/nelak. výmenník/U strieborný
nerez AISI 316/nelak. výmenník/U strieborný
∆t 50
∆t 50
Objednávací kód
1134-NP0RU1
FVE FVX 1134-NP0RU1
FV I 1134-NP0RU1
FVP 1134-NP0RU1
2. stupeň otáčok
2. stupeň otáčok
240
570,94
593,77
616,60
1 892
581,25
604,49
627,74
2 856
604,49
628,68
652,87
3 233
Koraflex FV 11/34
Koraflex FV 11/34 InPool
Ceny sú bez DPH
Dĺžka (cm)
080
322,72
335,62
348,53
444,19
915
710
120
400,68
416,72
432,72
543,51
1 729
1 340
160
470,00
488,79
507,58
629,85
2 543
1 774
200
603,43
627,58
651,70
809,17
3 357
2 602
240
684,26
711,62
739,02
906,75
4 171
2 910
Podlahový konvektor s ventilátorom a optimalizovanou konvekciou Koraflex FV
FV
Šírka
(cm)
42
Hĺbka
(cm)
11
Produktová
rada
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
FV: vaňa/otopný register/rámček
oceľ/nelakovaný výmenník/U strieborný
oceľ/černý výmenník/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný výmenník/U strieborný
∆t 50
Hĺbka
(cm)
Produktová
rada
FI
Inox
20
11
Chladiaci výkon
Tepelný výkon
FI: vaňa/otopný register/rámček
nerez AISI 304/nelakovaný výmenník/U strieborný
6/12/26 °C
∆t 50
Objednávací kód
FVE 1142-NP0RU1
FVX 1142-NP0RU1
FV I 1142-NP0RU1
2. stupeň otáčok
080
323,51
336,45
349,40
1 294
120
401,62
417,70
433,74
2 444
160
471,06
489,89
508,75
3 595
Ceny sú bez DPH
200
667,43
694,11
720,83
4 745
240
764,08
794,64
825,21
5 895
Objednávací kód
F I I 1120-NP0RU1
2. stupeň otáčok
2. stupeň otáčok
FI
34
Hĺbka
(cm)
13
Produktová
rada
Economic
Exclusive
Inox
Chladiaci výkon
Tepelný výkon
FI: vaňa/otopný register/rámček
oceľ/nelakovaný výmenník/U strieborný
oceľ/černý výmenník/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný výmenník/U strieborný
6/12/26 °C
∆t 50
* Tepelný výkon ∆t 50: výkon je uvedený vo wattoch, pri teplotnom spáde 75/65 ˚C a teplote v miestnosti +20 ˚C, EN 442.
* Uvedené ceny podlahových konvektorov Koraflex sú uvedené bez krycích mriežok. Ceny krycích mriežok pozrite na strane 5.
* Chladiaci výkon uvedený SENSITIV – chladiaci výkon skutočne vydaný na ochladenie vzduchu.
Objednávací kód
1334-NP0RU1
F IE F IX 1334-NP0RU1
F I I 1334-NP0RU1
2. stupeň otáčok
2. stupeň otáčok
280
821,13
853,96
886,83
7 045
Koraflex FI 11/20
Ceny sú bez DPH
Dĺžka (cm)
080
120
160
200
240
280
340,53
416,68
482,87
620,34
695,17
805,25
214
696
409
1 332
609
1 983
810
2 636
1 009
3 285
1 208
3 934
Podlahový konvektor s ventilátorom a optimalizovanou konvekciou pre kúrenie alebo chladenie (2-trubkový) Koraflex FI
Šírka
(cm)
280
760,68
791,09
821,55
1 050,34
4 984
3 091
Koraflex FV 11/42
Dĺžka (cm)
Podlahový konvektor s ventilátorom a optimalizovanou konvekciou pre kúrenie alebo chladenie (2-trubkový) Koraflex FI
Šírka
(cm)
280
615,62
640,26
664,87
2 261
628,42
653,55
678,68
3 413
700,23
728,23
756,23
3 864
Koraflex FI 13/34
120
478,38
497,51
516,64
685
2 232
150
540,30
561,92
583,51
988
3 216
Dĺžka (cm)
200
674,30
701,28
728,23
1 492
4 857
Ceny sú bez DPH
250
761,70
792,15
822,64
1 995
6 498
300
849,06
883,02
916,98
2 499
8 138
10
Cenník produktov
platný od 1. 4. 2014
Výrobky vybavené ventilátorom a optimalizovanou konvekciou pre zvýšenie účinnosti vo vykurovaní a chladení
Podlahové konvektory s ventilátorom KORAFLEX FV, FV InPool, FI a FW
Podlahový konvektor s ventilátorom a optimalizovanou konvekciou pre kúrenie alebo chladenie (4-trubkový) Koraflex FW
FW
Šírka
(cm)
Hĺbka
(cm)
34
Produktová
rada
Economic
Exclusive
Inox
Chladiaci výkon
Tepelný výkon
13
FW: vaňa/otopný register/rámček
Objednávací kód
120
526,19
547,25
568,30
525
2 067
1334-NP0RU1
FWE FWX 1334-NP0RU1
FW I 1334-NP0RU1
2. stupeň otáčok
2. stupeň otáčok
oceľ/nelakovaný výmenník/U strieborný
oceľ/černý výmenník/U strieborný
nerez AISI 304/nelakovaný výmenník/U strieborný
6/12/26 °C
∆t 50
* Tepelný výkon ∆t 50: výkon je uvedený vo wattoch, pri teplotnom spáde 75/65 ˚C a teplote v miestnosti +20 ˚C, EN 442.
* Uvedené ceny podlahových konvektorov Koraflex sú uvedené bez krycích mriežok. Ceny krycích mriežok pozrite na strane 5.
* Chladiaci výkon uvedený SENSITIV – chladiaci výkon skutočne vydaný na ochladenie vzduchu.
Koraflex FW 13/34
150
594,34
618,11
641,89
757
2 979
Ceny sú bez DPH
Dĺžka (cm)
200
741,74
771,40
801,06
1 143
4 499
250
837,89
871,40
904,91
1 529
6 019
300
933,96
971,36
1 008,72
1 915
7 538
Prívod vody vpravo
Príplatky k podlahovým konvektorom Koraflex s ventilátorom Zmena
OSB
Akustická fólia
Popis
Ceny bez DPH
zákazkové vyhotovenie krycej dosky z OSB, tl. 8 mm (cena za bm vane konvektoru)
akusticky absorpčná a antivibračná fólia z vonkajšku vane (cena za bm vane konvektoru)
Objednávacie kódy: xxxxxxxxxx-Axxxxx
+ 12,08 €/bm
P0
Bez znižovania čiel
štandardné vyhotovenie
Bezplatné úpravy u podlahových konvektorů Koraflex s ventilátorem Zmena
UF
U1 = U2 = U3
F1 = F2 = F3
P0P1, P0P2
P0P3
P1
P2
P3
36,23 €/bm
Zníženie čela
na strane prívodov
Zníženie čela na náprotivnej
strane od prívodov
Zníženie oboch čiel
Prívod vody vľavo
Popis
zmena profilu rámčeku z U na F (jedine pri objednání, pri štandardnej katalógovej ponuke U1F1, U2F2, U3F3)
pre všetky štandardné eloxované odtiene U rámčeku (U1 strieborný, U2 bronz tmavý, U3 bronz svetlý) rovnaká cena
pre všetky štandardné eloxované odtiene F rámčeku (F1 strieborný, F2 bronz tmavý, F3 bronz svetlý) rovnaká cena
zníženie 1 strany konvektoru (zmena typu vane)
zníženie 2 stran konvektoru (zmena typu vane)
L0
Dôležité informácie:
• V cene nie je zahrnutá regulácia pozrite na cenník strana 12 (R-Box, príslušný zdroj, termostaty Siemens)
Technické informácie a bližšiu špecifikáciu daného výrobku nájdete v Technickom katalógu na strane 48–71.
L1
L2
L3
Jednotlivé vane konvektorov FV InPool nie je možné vzájomne napájať. Vyrábajú sa iba vo vyhotovení P0.
Otopné lavice s ventilátorom Koraline LV
Otopná lavica s ventilátorom Koraline LV
Výška
(cm)
Šírka
(cm)
LV
11
15
18
24
Produktová
rada
Exclusive
Tepelný výkon
Exclusive
Tepelný výkon
Exclusive
Tepelný výkon
Koraline LV 15/11, LV 15/18, LV 15/24
Opláštenie/farba/vrchná mriežka
Objednávací kód
oceľ/biela RAL 9010/Al strieborná
∆t 50
oceľ/biela RAL 9010/Al strieborná
∆t 50
oceľ/biela RAL 9010/Al strieborná
∆t 50
LVX 1511-10
2. stupeň otáčok
LVX 1518-10
2. stupeň otáčok
LVX 1524-10
2. stupeň otáčok
Dĺžka (cm)
090
309,25
415
321,92
1 007
338,98
1 257
120
330,30
622
354,08
1 511
372,45
1 846
160
383,17
898
416,19
2 182
437,81
2 631
Ceny sú bez DPH
200
471,51
1 175
538,83
2 853
573,09
3 416
240
559,89
1 451
600,11
3 525
639,51
4 201
280
618,19
1 728
651,58
4 196
694,38
4 987
* Tepelný výkon ∆t 50: výkon je uvedený vo wattoch, pri teplotnom spáde 75/65 ˚C a teplote v miestnosti +20 ˚C, EN 442.
Dôležité informácie:
• V cene nie je zahrnutá regulácia pozrite na cenník strana 12 (R-Box, príslušný zdroj, termostaty Siemens)
Technické informácie a bližšiu špecifikáciu daného výrobku nájdete v Technickom katalógu na strane 72–77.
Koraline LV 15/11
Koraline LV 15/18
Koraline LV 15/24
11
Cenník produktov
platný od 1. 4. 2014
Nástenné konvektory s ventilátorom KORAWALL WI
nástenné konvektorové teleso s ventilátorom pre kúrenie a dochladzovanie (2-trubkový) KoraWall WI
WI
Hĺbka
(cm)
11
Výška
(cm)
45
Produktová
rada
Korawall WI
Chladiaci výkon
Tepelný výkon
oplechovanie/farba
objednávací kód
oceľ/biela RAL 9010
6/12/26 °C
∆t 50
4511-10
W I2. stupeň otáček
2. stupeň otáček
KoraWall WI 45/11
Dĺžka (cm)
075
352,23
171
1 093
100
419,25
337
2 186
125
466,45
448
2 915
Ceny sú bez DPH
150
541,74
499
3 279
175
723,77
605
4 008
200
773,70
714
4 736
* Tepelný výkon ∆t 50: výkon je uvedený vo wattoch, pri teplotnom spáde 75/65 ˚C a teplote v miestnosti +20 ˚C, EN 442.
* Chladiaci výkon uvedený SENSITIV – chladiaci výkon skutočne vydaný na ochladenie vzduchu.
Důležitá informace:
• regulácia (r-Box, príslušný zdroj, termostaty Siemens)
Technické informácie a bližšiu špecifikáciu daného výrobku nájdete v Technickom katalógu na strane 78–81.
Nástenné otopné telesá KoraWall WI majú na prednej strane
výrazný dizajnový prvok, ktorý sa v dĺžkach od 75–125 cm skladá
z jednej dizajnovej sekcie, v dĺžkach od 150–175 cm obsahuje dve
sekcie a v dĺžke 200 cm zahŕňa tri dizajnové sekcie.
Regulácia
Príslušenstvo ku konvektorom Koraflex fV, fI, fW, KoraWall WI a KoralIne lV
názov
objednávací kód
r-Box
Z-LREG-010
Zdroj jednosmerného napätia 60 W/DIn
Z-LREG-008
Zdroj jednosmerného napätia 100 W/DIn
Z-LREG-009
Montážna krabica/DIn
Z-LREG-011
Priestorový termostat SIeMenS raB 11
Z-LREG-003
Priestorový termostat SIeMenS rDf 600/set
Z-LREG-004
Priestorový termostat SIeMenS rDG 100T
Z-LREG-005
Diaľkové ovládanie SIeMenS Ira 211
Z-LREG-006
Priestorové čidlo SIeMenS Qaa32
Z-LREG-007
Termostatická hlavica s kapilárou
Z-LREG-013
Termopohon ventilu
Z-LREG-012
Termostatický ventil priamy
Z-LREG-014
Termostatický ventil rohový
Z-LREG-015
regulační šróbenie priame
Z-LREG-016
regulační šróbenie rohové
Z-LREG-017
Popis
(modul galvanického oddelenia signálu) pripravené na inštaláciu na DIN lištu
zdroj jednosmerného napätie - 60 W, pripravené na inštaláciu na DIN lištu
zdroj jednosmerného napätie - 100 W, pripravené na inštaláciu na DIN lištu
montážna krabica na stenu, vnútri vybavené DIN lištou
priestorový termostat s prepínačom otáčok KORAFLEX FV, FI, KORAWAL WI, KORALINE LV
týždenný programovateľný izbový termostat KORAFLEX FV, FI, KORAWALL WI
týždenný programovateľný izbový termostat KORAFLEX FV, FI, FW, KORAWALL WI, KORALINE LV
diaľkové ovládanie k priestorovým termostatom (doplnok Z-LREG-004, Z-LREG-005)
oddelené teplotné čidlo pre aplikáciu do vlhkého prostredia KORAFLEX FV InPool
termostatická hlavica s kapilárou (5 m)
(použiteľný k obj. č. Z-LREG-014 a Z-LREG-015) – príkon 1,8 W
termostatický ventil priamy 1/2"
termostatický ventil rohový 1/2"
regulačné šróbenie priame 1/2"
regulačné šróbenie rohové 1/2"
Cena
37,77
41,51
50,94
15,85
46,04
101,89
109,43
25,66
20,38
42,26
36,98
9,81
9,81
5,66
5,66
Technické informácie a bližšiu špecifikáciu daného výrobku nájdete v Technickom katalógu na strane 82–85.
Termostatický
ventil priamy
Termopohon
Zdroj jednosmerného
napätia
Montážna krabica
R-Box
Siemens
RAB 11
Termostatický
ventil rohový
Termostatická
hlavica s kapilárou
Regulačné
šróbenie priame
Regulačné
šróbenie rohové
Priestorové
teplotné čidlo
Siemens
RDG 100 T
Siemens
IRA 211
Siemens
RDF 600
Ceny sú v €, bez DPH, za kus alebo uvedenú jednotku množstva. Ceny sú uvedené bez inštalácie. V prípade záujmu či informácie zákazkového vyhotovenia, kontaktujte svojho predajcu alebo priamo výrobcu.
Cenník je platný od 1. 4. 2014, všetky predchádzajúce cenníky sú týmto zrušené. Vyhrazujeme si právo na zmeny. 1. vydanie.
ev. č.: 04/14.840.0 SK
KoraDo, a.s., Bří Hubálků 869, 560 02 Česká Třebová, Česká republika
Info linka (zdarma): 800 111 506, e–mail: [email protected]
www.korado.cz
12
Download

Cenník konvektorov