ROKOV
ZÁRUKA
ICOPAL a.s.
ICOPAL a.s.
Továrenská 1
943 03 Štúrovo
Slovensko
Tel.: +421 36 756 3878
Fax: +421 36 756 3948
Mob.: +421 905 578 925
[email protected]
www.icopal.sk
www.kominy.icopal.sk
ISO 14001
ISO 9001
Propagačný materiál a jeho obsah, vrátane technických riešení, receptúr a obchodných názvov je výsledkom tvorivej práce skupiny Icopal
so sídlom v Kodani. Na celý obsah sa vzťahujú autorské práva.
www.kominy.icopal.sk
04/2014
ICOPAL a.s.
ICOPAL WULKAN
komín z prírodného vulkanického kameniva
w w w. k o m i n y. i c o p a l . s k
PREČO ICOPAL?
4 vývojové a výskumné centrá v Európe a v USA, 38 tovární
a 97 predajných jednotiek na celom svete.
Rok založenia 1876.
Icopal a.s.
www.icopal.sk
www.kominy.icopal.sk
ICOPAL WULKAN KALKULAČNÝ
PROGRAM NÁJDETE NA
INTERNETOVEJ STRÁNKE!
v 1.0
2
ICOPAL WULKAN
ROKOV
ZÁRUKA
ICOPAL a.s.
NOVINKA
Celofarebné nadstrešné
dekor elementy pre
Icopal Wulkan
komínové systémy!
• Komínové tvárnice z vulkanického
kameniva s vysokou tepelnoizolačnou
odolnosťou.
• Wulkan komínové systémy spĺňajú
najprísnejšie technické požiadavky.
• Rýchla a jednoduchá montáž.
• Dokonalá izolácia.
• Statická bezpečnosť.
• Jedinečné balenie.
• Farebná krycia doska v štartovacom
balíku.
• Vetracie tvárnice ku každému systému.
• Vysokokvalitné doplnky.
certifikát na celý systém.
•
• Viac ako 30-ročné skúsenosti.
Osobná záruka
– Vaša záruka je registrovaná v databáze Icopal
pod svojim číslom
Jasnosť a čitateľnosť – Vaša písomná záruka neobsahuje žiadne ustanovenia
písané ,,malými písmenami"
Hodnota
– Aplikované materiály s Osobnou zárukou kvality Icopal
zvyšujú hodnotu Vašej stavby
Jednoduchosť
a dostupnosť
– Nikoho nemusíte žiadať o záruku, zaregistrujete sa sami
na www.zaruky.icopal.sk kedykoľvek
Bezpečnosť
– 130-ročné skúsenosti s výrobou produktov na najvyššej
kvalitatívnej úrovni. Rok založenia Icopal 1876.
Zaregistrujte sa on-line na www.zaruky.icopal.sk
do 45 dní od dátumu nákupu.
3
Komínové systémy
1. Výber komínového systému Icopal Wulkan ........................................................................................................5
Štartovacie balíky
6. Obsah štartovacích balíkov Icopal Wulkan C / CI ........................................................................................ 14-15
Technické
parametre
Obsah
10. Technické parametre komínových a vetracích tvárnic .............................................................................. 22-23
2. Komínový systém Icopal Wulkan C 200 ........................................................................................................ 6-7
3. Komínový systém Icopal Wulkan CI 140/200/250 ......................................................................................... 8-9
4. Komínový systém Icopal Wulkan CI-eko 140/160/200 .............................................................................. 10-11
5. Komínový systém Icopal Wulkan C-SPS a C-SPS/k 140/200/250 .............................................................. 12-13
7. Obsah štartovacích balíkov Icopal Wulkan CI-eko ...................................................................................... 16-17
8. Obsah štartovacích balíkov Icopal Wulkan CI-eko + vent. a CI-eko x 2 ....................................................... 18-19
9. Obsah štartovacích balíkov Icopal Wulkan C-SPS/k.................................................................................... 20-21
11. Technické parametre nadstrešných dekor elementov ............................................................................... 24-25
12. Technické parametre šamotových elementov........................................................................................... 26-28
13. Stanovenie priemeru komína a tabuľka tepelného odporu ..............................................................................29
VIETE AKO SA BUDUJE KOMÍN?
Pozrite si, aká jednoduchá je montáž
Jedinečné animácie
Viac na:
www.kominy.icopal.sk
Nadstrešné dekor elementy
4
Štartovacie balíky
Výber komínového systému?
ROKOV
ZÁRUKA
ICOPAL a.s.
KOĽKO SPOTREBIČOV
CHCETE PRIPOJIŤ
DO JEDNÉHO KOMÍNA?
TYP
SPOTREBIČA
DRUH PALIVA
KOMÍNOVÝ
SYSTÉM
ICOPAL
WULKAN C
KRB,
KOTOL NA TUHÉ PALIVO,
PEC, KOZUB, KACHLE
PLYN, OLEJ , DREVO,
UHLIE, PELETY
ICOPAL
WULKAN CI
ICOPAL
WULKAN CI-eko
ICOPAL
JEDEN
SPOTREBIČ
WULKAN CI
GRAVITAČNÝ
PLYNOVÝ KOTOL
str.
6
str.
8
str.
10
str.
8
PLYN
ICOPAL
WULKAN CI-eko
KONDENZAČNÝ KOTOL
PLYN
PLYNOVÝ TURBO KOTOL
PLYN
KONDENZAČNÝ KOTOL
PLYN
ICOPAL
WULKAN C SPS/k
ICOPAL
WULKAN C SPS
str.
10
str.
12
str.
12
VIAC
SPOTREBIČOV
ICOPAL
WULKAN C SPS/k
str.
12
Označenie komínových systémov:
ICOPAL WULKAN C – dvojvrstvový systém, vonkajšie rozmery: 460 x 460 mm
ICOPAL WULKAN CI – trojvrstvový izolovaný systém, vonkajšie rozmery: 460 x 460 mm
ICOPAL WULKAN CI-eko – trojvrstvový izolovaný systém, vonkajšie rozmery: 360 x 360 mm
ICOPAL WULKAN C-SPS / C-SPS/k – dvojvrstvový vzduch-spaliny systém
www.kominy.icopal.sk
5
Icopal Wulkan
C 200
10
9
Technické parametre:
C 200
8
C 200
200 mm
200 mm
• Vnútorný priemer šamotovej vložky: 200 mm
• Typ paliva: olej, plyn, tuhé palivá – D3/W2
(drevo, uhlie, pelety, atď.)
• Teplota spalín od 60ºC do 600ºC (T600)
• Odolné voči vyhoreniu (tepelný šok 1000ºC 30 min – G)
• Práca v podtlaku (N1)
• Komínová tvárnica Pv20P: 460 x 460 x 200 mm
• Vetracia tvárnica
BW-2K: 240 x 460 x 200 mm
(vetrací otvor: 140 x 155 mm)
• Výška komína: do 35 m
• CE certifikát na celý komínový systém
460 mm
PN-EN 13063-1 T600 N1 D3 G50
PN-EN 13063-2 T400 N1 W2 O50
6
7
460 mm
3
2
1
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Komínová tvárnica
Šamotová vložka
Oceľový stabilizátor
Vetracia mriežka
Revízne dvierka
Napojenie dymovodu
Čelná doska- dilatácia
Nadstrešné dekor elementy
Krycia doska
Hlavica - difúzor
4
Charakteristika systému:
6
Komínová tvárnica
Oceľový stabilizátor
Vnútorné šamotové elementy
vyrobená z vulkanického kameniva
technológiou vibrolisovania, objemová
hmotnosť 780 kg/m3. Zvýšená hrúbka
steny zabezpečí lepšiu tepelnú a zvukovú
izoláciu. Rozšírené kanály zadného
odvetrania chránia systém
pred vlhkosťou.
umožňuje jednoduchú stabilizáciu a
montáž dvojvrstvového komínového
systému. Zabezpečí vybornú dilatáciu
a centrovanie vnútorných šamotových
vložiek v komínovej tvárnici.
sú vyrobené lisovaním zo šamotovej keramiky
a vypálené pri teplote 1200ºC, sú odolné proti
vlhkosti, vysokým teplotám a kyselinám.
Vhodné na spotrebiče na tuhé, kvapalné a
plynné palivo.
Icopal Wulkan
C 200
Možnosti s ventilačnými tvárnicami [ BW-2K: 240 x 460 x 200 mm ]
Ukončenie komína s kryciou doskou
(s omietkou resp. tepelnou izoláciou)
[ CZ-200: 620 x 620 mm ]
[ CZ-200+W: 620 x 860 mm ]
Obsahuje štartovací balík.
Umožňuje tepelnú izoláciu do 3 cm hrúbky.
Ukončenie komína
s nadstrešným dekor elementom
[ P-65: 480 x 480 x 65 mm ]
[ P-65+W: 480 x 720 x 65 mm ]
[ 15 ks na 1 bm ]
Certifikáty systému Icopal WULKAN C 200
Vyhlásenia zhody – EC/T/1/2009
Vyhlásenia zhody – EC/T/2/2009
Certifikát vnútropodnikovej výroby – 1020-CPD-030040418
Certifikát vnútropodnikovej výroby – 1020-CPD-030040419
7
Icopal Wulkan
CI 140/200/250
10
9
Technické parametre:
CI 140
8
CI 200
140 mm
7
6
200 mm
460 mm
460 mm
CI 250
CI 140
CI 200
CI 250
250 mm
3
200 mm
460 mm
• Vnútorný priemer šamotovej vložky: 140/200/250 mm
• Typ paliva: olej, plyn, tuhé palivá – D3/W2
(drevo, uhlie, pelety, atď.)
• Teplota spalín od 60ºC do 600ºC (T600)
• Odolné voči vyhoreniu (tepelný šok 1000ºC 30 min – G))
• Práca v podtlaku (N1)
• Komínová tvárnica
Pv20P/Pv25T: 460 x 460 x 200 mm
• Komínová izolácia s hustotou 120 kg/m3
• Vetracia tvárnica BW-2K: 240 x 460 x 200 mm
(vetrací otvor: 140 x 155 mm)
• Výška komína: do 35 m
• CE certifikát na celý komínový systém
460 mm
460 mm
PN-EN 13063-1 T600 N1 D3 G50
PN-EN 13063-2 T400 N1 W2 O50
2
460 mm
1
5
4
1
2
3
4
5
6
7
8 Nadstrešné dekor elementy
9 Krycia doska
10 Hlavica - difúzor
Komínová tvárnica
Šamotová vložka
Komínová izolácia
Vetracia mriežka
Revízne dvierka
Napojenie dymovodu
Čelná doska - dilatácia
Charakteristika systému:
zadné vetranie
stabilizácia
Komínová tvárnica
vyrobená z vulkanického
kameniva s technológiou
vibrolisovania, objemová
hmotnosť 780 kg/m3.
Zvýšená hrúbka steny
zabezpečí lepšiu tepelnú a
zvukovú izoláciu. Rozšírené
kanály zadného odvetrania
chránia systém pred
vlhkosťou.
8
Špeciálna tepelná
izolácia
Vnútorné šamotové elementy
Unikátne na trhu
vyrobená z tvrdej, lisovanej a
tvarovanej minerálnej vlny
s hustotou 120 kg/m3
zabezpečí stabilizáciu,
jednoduchú montáž
šamotových elementov a
funkčné zadné odvetrávanie.
sú vyrobené lisovaním zo šamotovej
keramiky a vypálené pri teplote 1200ºC,
sú odolné proti vlhkosti, vysokým teplotám
a kyselinám.
Vhodné na spotrebiče na tuhé, kvapalné
a plynné palivo.
trojvrstvový komínový systém
ICOPAL WULKAN CI 140
so špeciálne tvarovanou
izoláciou zaručí odstránenie
vlhkosti z priestoru na zadné
vetranie.
Icopal Wulkan
CI 140/200/250
Možnosti s ventilačnými tvárnicami [ BW-2K: 240 x 460 x 200 mm a Pv20P i Pv25T ]
Ukončenie komína s kryciou doskou
(s omietkou resp. tepelnou izoláciou)
[ CZ-200: 620 x 620 mm ]
[ CZ-200+W: 620 x 860 mm ]
Obsahuje štartovací balík.
Umožňuje tepelnú izoláciu do 3 cm hrúbky.
Ukončenie komína
s nadstrešným dekor elementom
[ P-65: 480 x 480 x 65 mm ]
[ P-65+W: 480 x 720 x 65 mm ]
[ 15 ks na 1 bm ]
(neplatí pre ICOPAL WULKAN CI-250)
Certifikáty systému Icopal WULKAN CI 140/200/250
Vyhlásenia zhody – EC/T/1/2009
Vyhlásenia zhody – EC/T/2/2009
Certifikát vnútropodnikovej výroby – 1020-CPD-030040418
Certifikát vnútropodnikovej výroby – 1020-CPD-030040419
9
Icopal Wulkan
CI-eko 140/160/200
8
7
Technické parametre:
500 mm
360 mm
CI-eko 160
CI-eko 160 + vent.
160 mm
5
500 mm
360 mm
CI-eko 200
CI-eko 200 + vent.
1
200 mm
3
360 mm
2
500 mm
200 mm
245 mm
Čelná doska - dilatácia
Nadstrešné dekor elementy
Krycia doska
Hlavica - difúzor
CI-eko
CI-eko x 2 140-200
680 mm
Charakteristika systému:
10
360 mm
200 mm
360 mm
5
6
7
8
160 mm
360 mm
Komínová tvárnica
Vetracia mriežka
Revízne dvierka
Napojenie dymovodu
360 mm
4
140 mm
1
2
3
4
140 mm
360 mm
• Vnútorný priemer šamotovej vložky: 140/160/200 mm
• Typ paliva: olej, plyn, tuhé palivá – D3/W2
(drevo, uhlie, pelety, atď.)
• Teplota spalín od 60ºC do 600ºC (T600)
• Odolné voči vyhoreniu (tepelný šok 1000ºC 30 min – G)
• Práca v podtlaku (N1)
• Komínová tvárnica:
Pv36: 360 x 360 x 245 mm
Pv50: 360 x 500 x 245 mm
(vetrací otvor: 100 x 260 mm)
Pv68 x 2: 360 x 680 x 245 mm
• Tepelná izolácia IKH "harmonika"
• Ventilačné tvárnice:
BW-20: 240 x 200 x 245 mm (1-kanálový)
BW-36: 240 x 360 x 245 mm (2-kanálový)
BW-52: 240 x 520 x 245 mm (3-kanálový)
(vetrací otvor 120 x 160 mm)
• Výška komína: do 35 m
• CE certifikát na celý komínový systém
140 mm
360 mm
6
CI-eko 140 + vent.
360 mm
PN-EN 13063-1 T600 N1 D3 G50
PN-EN 13063-2 T400 N1 W2 O50
CI-eko 140
Komínová tvárnica
Komínový systém
WULKAN CI-eko 140
Vnútorné šamotové elementy
vyrobená z vulkanického
kameniva technológiou
vibrolisovania, objemová
hmotnosť 960 kg/m3.
vďaka 55 mm hrubej tepelnej izolácii sme znížili
výskyt kondenzátu v komínovom telese, preto
odporúčame tento komínový systém aj pre
spotrebiče, kde teplota spalín je nižšia ako 200°C.
(napr. plynový kotol)
sú vyrobené lisovaním zo šamotovej keramiky a
vypálené pri 1200ºC teplote. Sú odolné proti vlhkosti,
vysokým teplotám a kyselinám.
Vhodné na spotrebiče na tuhé, kvapalné a plynné
palivo.
Icopal Wulkan
CI-eko 140/160/200
Možnosti s ventilačnými tvárnicami [ BW-36: 240 x 360 x 245 mm a Pv36/Pv50/Pv68x2 ]
Ukončenie komína s kryciou doskou
(s omietkou resp. tepelnou izoláciou)
[ CZ-eko: 520 x 520 mm ]
[ CZ-eko+W: 520 x 660 mm ]
[ CZ-eko x 2: 520 x 840 mm ]
Obsahuje štartovací balík.
Umožňuje tepelnú izoláciu do 3 cm hrúbky.
Ukončenie komína
s nadstrešným dekor elementom
[ P-80: 420 x 420 x 80 mm ]
[ P-80+W: 420 x 560 x 80 mm ]
[ 12,5 ks na 1 bm ]
(neplatí pre ICOPAL WULKAN CI-eko x 2-dvojprieduchový)
Certifikáty systému Icopal WULKAN CI-eko 140/160/200
Vyhlásenia zhody – EC/T/1/2009
Vyhlásenia zhody – EC/T/2/2009
Certifikát vnútropodnikovej výroby – 1020-CPD-030040418
Certifikát vnútropodnikovej výroby – 1020-CPD-030040419
11
Icopal Wulkan
C-SPS / C-SPS/k 140/200/250
Technické parametre:
C SPS/k 140
C-SPS/k-140
9
140 mm
140 mm
360 mm
8
360 mm
PN-EN 13063-3 T200 P1 W2 O50 (pre ICOPAL WULKAN C-SPS/k)
PN-EN 13063-3 T400 N1 W2 O50 (pre ICOPAL WULKAN C-SPS)
C-SPS/k-140 + vent.
7
12
6
680 mm
C-SPS/k-200
200 mm
1
C-SPS/k-250
460 mm
5
250 mm
460 mm
C-SPS/k-200
C-SPS/k-250
4
4 Revízne dvierka na odvod kond. 6 Napojenie dymovodu SPS-D3P1 8 Krycia doska
5 Revízne dvierka
7 Nasávacia mriežka
9 Hlavica - difúzor
460 mm
vzduch
spaliny
200 mm
140 mm
245 mm
Vďaka uzavretému systému je spotrebič úplne nezávislý
od množstva vzduchu v miestnosti, kde je spotrebič inštalovaný.
ný.
C-SPS/k-140
C-SPS-k140 + CI-eko 200
3
200 mm
Prúdenie vzduchu a spalín
v komínovom systéme
2
500 mm
360 mm
1 Komínová tvárnica
2 Šamotová vložka D3P1
3 Oceľový stabilizátor
360 mm
460 mm
• Vnútorný priemer šamotovej vložky: 140/200/250 mm
• Typ paliva: plyn
• Možnosť pripojiť od 1 do 10 kotlov do jedného komína
• Teplota spalín od 30ºC do 200ºC
– ICOPAL WULKAN C-SPS/k
• Teplota spalín od 60ºC do 400ºC
– ICOPAL WULKAN C-SPS
• Práca v pretlaku (P1) – ICOPAL WULKAN C-SPS/k
• Komínová tvárnica
Pv20P/Pv25T: 460 x 460 x 200 mm
– pre Ø 200/250 mm
• Komínová tvárnica – pre Ø 140 mm:
Pv36: 360 x 360 x 245 mm
Pv50: 360 x 500 x 245 mm
Pv68 x 2: 360 x 680 x 245 mm
• Šamotová vložka určená pre kondenzačné kotly – trieda D3P1
(pre ICOPAL WULKAN C-SPS/k)
• Špeciálne utesnené napojenie pre odvod spalín a nasávanie
vzduchu (typ „rúra v rúre” – Ø 60/100 mm a Ø 80/125 mm)
• Komínová tvárnica vyrobená z vulkanického kameniva
technológiou vibrolisovania
• Výška komina: do 35 m
• CE certifikát na celý komínový systém
Icopal Wulkan
C-SPS / C-SPS/k 140/200/250
Výhody komínového systému:
Šamotová vložka
Špeciálne napojenie SPS
Revízny otvor
Odvod kondenzátu
D3P1 kvalita umožňuje
prácu aj s nízkoteplotnými
kondenzačnými spotrebičmi.
Vhodná pre komínový systém
ICOPAL WULKAN C-SPS/k.
na vytvorenie uzavretého systému.
Pre plynové uzavreté spotrebiče,
typ ,,rúra v rúre".
(Ø 60/100 mm alebo Ø 80/125 mm)
tesnosť celého systému
spalinovej cesty umožňuje
fungovanie komínového
systému a nasávanie vzduchu
do spotrebiča.
špeciálna konštrukcia umožňuje
prácu v pretlaku so spotrebičmi
s uzavretou komorou spaľovania.
Možnosti s ventilačnými tvárnicami [ BW-36 pre Pv36, Pv50 a Pv68x2 komínové tvárnice ]
alebo [ BW-2K pre Pv20P a Pv25T komínové tvárnice ]
Ako pri komínových systémoch ICOPAL WULKAN C/CI/CI-eko.
Ukončenie komína s kryciou doskou (s omietkou resp. tepelnou izoláciou)
[ CZ-200/CZ-200+W/CZ-eko/CZ-eko+W/CZ-ekox2 ]
Obsahuje štartovací balík.
Umožňuje tepelnú izoláciu do 3 cm hrúbky. Ako pri komínových systémoch ICOPAL WULKAN C/CI/CI-eko.
Ukončenie komína s nadstrešným dekor elementom
[ P-65/P-65+W/P-80/P-80+W ]
Ako pri komínových systémoch ICOPAL WULKAN C/CI/CI-eko. (okrem ICOPAL WULKAN CI-eko x 2 , C-SPS a C-SPS/k Ø 250 mm)
Certifikáty systému Icopal WULKAN C-SPS / C-SPS/k 140/200/250
Vyhlásenia zhody – EC/T/3/2009
Certifikát vnútropodnikovej výroby – 1020-CPD-030040420
13
Tabuľky
komínových elementov štartovacích
balíkov Icopal Wulkan C / CI
Komínová tvárnica
Šamotová vložka
Šam. vložka pre revízne dvierka
Pv20P / Pv25T*
KZ
KC
rozmery: 460 x 460 x 200 mm
vnútorný priemer: 140 / 200 / 250 mm
hmotnosť: 23 kg / 18 kg
obj. číslo: 18025003 / 18025009
vnútorný priemer: 140 / 200 / 250 mm
výška: 328 mm
hmotnosť: 5,2 / 7,2 / 14,5 kg
obj. číslo: 12515019 / 12515013 / 12515045
vnútorný priemer: 140 / 200 / 250 mm
výška: 660 mm
hmotnosť: 11,7 / 16,4 / 30 kg
obj. číslo: 12515021 / 12515015 / 12515047
Napojenie dymovodu – 45º
Odvod kondenzátu
*Pv25T pre vn. priemer 250 mm
Napojenie dymovodu - 90º
KS
KS-45º
KJ / KJZ-UNI
vnútorný priemer: 140 / 200 / 250 mm
výška: 660 mm
hmotnosť: 11,4 / 16,8 / 33 kg
obj. číslo: 12515020 / 12515014 / 12515046
vnútorný priemer: 200 / 250 mm
výška: 660 mm
hmotnosť: 20,7 / 44 kg
obj. číslo: 12515016 / 12515048
vnútorný priemer: 200 / 140; 200 mm
výška: 70 / 149; 156 mm
hmotnosť: 4 / 7,8; 8,4 kg
obj. číslo: 12515018 / 12515098 / 12515073
Odvod kondenzátu – 250 mm
Čelná doska - dilatácia
KJZ25 / SK-250 (podľa obj.)
PC-IK / PC-IK-45º
IK
vnútorný priemer: 250 mm
výška: 136 mm (dot. KJZ25)
hmotnosť: 12,5 kg (dot. KJZ25)
obj. číslo: 12515079 / 12515001
rozmery: 280 x 380 / 280 x 500 mm
vnútorný priemer: 140; 200 / 200 mm
obj. číslo: 12515095 / 12515096 / 12515106*
vnútorný priemer: 140 / 200 / 250 mm
výška: 500 mm
hmotnosť: 2,3 / 2,5 / 2,8 kg
obj. číslo: 12515041 / 12515042 / 12515043
*PC-IK-45º iba pre vn. priemer 200 mm
Krycia doska
14
Komínová izolácia
Krycia doska
Kyselinovzdorný tmel
CZ
CZ+W
KV-3
620 x 620 x 75 mm
hmotnosť: 34 kg
obj. číslo: 12515028
620 x 860 x 75 mm
hmotnosť: 55 kg
obj. číslo: 12515030
balenie 3 kg
obj. číslo: 12515025
Vetracia mriežka
Revízne dvierka
Hlavica - difúzor
DRS
KW
DF
140 x 270 / 180 x 260 (dot. Ø 250 mm)
hmotnosť: 1,8 kg
obj. číslo: 12515011 / 12515049
140 x 200 mm
hmotnosť: 0,2 kg
obj. číslo: 12515012
vnútorný priemer: 140 / 200 / 250 mm
hmotnosť: 1,8 / 2 / 2,4 kg
obj. číslo: 12515040 / 12515009 / 12515044
ŠTARTOVACÍ BALÍK WULKAN PS C200 / CI200
Obj. číslo
Označenie
Výška
Pv20P
KZ
KS /
KS-45º
KC
KJ
PC-IK /
PC-IK-45º
CZ /
CZ + W
DRS / KW / DF/
KV-3
(m)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
18500041
C200
4.5
20
9
1
1
1
1
1
1
18500042
C200+W
4.5
20
9
1
1
1
1
1
1
18500043
C200-CZ
4.5
20
9
1
1
1
1
nie je
1
18500044
C200/45
4.5
20
9
1
1
1
1
1
1
18500045
C200/45+W
4.5
20
9
1
1
1
1
1
1
18500046
C200/45-CZ
4.5
20
9
1
1
1
1
nie je
1
Poznámka: Štartovací balík neobsahuje komínovú izoláciu IK-200. Podľa potreby treba objednať.
ŠTARTOVACÍ BALÍK WULKAN PS CI140
Obj. číslo
Označenie
Výška
Pv20P
KZ
KS
KC
KJZ-UNI
PC-IK
CZ /
CZ + W
DRS / KW / DF/
KV-3
(m)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
18500061
CI140
4.5
20
9
1
1
1
1
1
1
18500062
CI140+W
4.5
20
9
1
1
1
1
1
1
18500063
CI140-CZ
4.5
20
9
1
1
1
1
nie je
1
Poznámka: Štartovací balík neobsahuje komínovú izoláciu IK-140. Podľa potreby treba objednať.
ŠTARTOVACÍ BALÍK WULKAN PS CI250
Obj. číslo
Označenie
Výška
Pv25T
KZ
KS /
KS-45º
KC
KJZ25 /
SK-250
PC-IK
CZ /
CZ + W
DRS / KW / DF/
KV-3
(m)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
18500081
CI250
4.5
20
9
1
1
podľa obj.
nie je
1
1
18500082
CI250+W
4.5
20
9
1
1
podľa obj.
nie je
1
1
18500083
CI250-CZ
4.5
20
9
1
1
podľa obj.
nie je
nie je
1
18500084
CI250/45
4.5
20
9
1
1
podľa obj.
nie je
1
1
18500085
CI250/45+W
4.5
20
9
1
1
podľa obj.
nie je
1
1
18500086
CI250/45-CZ
4.5
20
9
1
1
podľa obj.
nie je
nie je
1
Poznámka: Štartovací balík neobsahuje komínovú izoláciu IK-250. Podľa potreby treba objednať.
15
Tabuľky
komínových elementov
štartovacích balíkov Icopal Wulkan CI-eko
Komínová tvárnica
Komínová tvárnica
Pv36
Pv50
Pv68x2
rozmery: 360 x 360 x 245 mm
vnútorný priemer: 140 / 160 / 200 mm
hmotnosť: 15 kg
obj. číslo: 18025010
rozmery: 360 x 500 x 245 mm
vnútorný priemer: 140 / 160 / 200 mm
hmotnosť: 22 kg
obj. číslo: 18025011
rozmery: 360 x 680 x 245 mm
vnútorný priemer: 140 / 160 / 200 mm
hmotnosť: 27 kg
obj. číslo: 18025012
Šamotová vložka
Šam. vložka pre revízne dvierka
Napojenie dymovodu
KZ
KC
KS
vnútorný priemer: 140 / 160 / 200 mm
výška: 328 mm
hmotnosť: 5,2 / 6,2 / 7,2 kg
obj. číslo: 12515019 / 12515099 / 12515013
vnútorný priemer: 140 / 160 / 200 mm
výška: 660 mm
hmotnosť: 11,7 / 13 / 16,4 kg
obj. číslo: 12515021 / 12515101 / 12515015
vnútorný priemer: 140 / 160 / 200 mm
výška: 660 mm
hmotnosť: 11,4 / 12,9 / 16,8 kg
obj. číslo: 12515020 / 12515100 / 12515014
Napojenie dymovodu – 45°
Odvod kondenzátu
Komínová izolácia
KS-45°
KJ / KJZ-UNI
IKH
vnútorný priemer: 160 / 200 mm
výška: 660 mm
hmotnosť: 16,7 / 20,7 kg
obj. číslo: 12515102 / 12515016
vnútorný priemer: 200 / 140-160; 200 mm
výška: 70 / 149; 156 mm
hmotnosť: 4 / 7,8; 8,4 kg
obj. číslo: 12515018 / 12515098 / 12515073
vnútorný priemer: 140 / 160 / 200 mm
výška: 333 mm (balenie 1 m)
hmotnosť: 6,3 / 5,2 / 3 kg
obj. číslo: 12515067 / 12515104 / 12515066
Čelná doska - dilatácia
Krycia doska
Kyselinovzdorný tmel
PC-IK / PC-IK-45º*
CZ-eko / CZ+W-eko / CZ-eko x 2
KV-3
280 x 380 / 280 x 500 mm
520 x 520 x 65 / 520 x 660 x 65 /
520 x 840 x 65 mm
hmotnosť: 23 / 30 / 43 kg
obj. číslo: 12515068 / 12515069 / 12515108
balenie 3 kg
obj. číslo: 12515025
vnútorný priemer: 140; 160; 200 / 160; 200 mm
obj. číslo: 12515095 / 12515103 / 12515096
12515107* / 12515106*
*PC-IK-45º pre vn. priemer 160 a 200 mm
16
Komínová tvárnica
Revízne dvierka
Vetracia mriežka
Hlavica - difúzor
DRS-eko
KW
DF
140 x 260 mm
hmotnosť: 1,3 kg
obj. číslo: 12515070
140 x 200 mm
hmotnosť: 0,2 kg
obj. číslo: 12515012
vnútorný priemer: 140 / 160 / 200 mm
hmotnosť: 1,8 / 1,9 / 2 kg
obj. číslo: 12515040 / 12515105 / 12515009
ŠTARTOVACÍ BALÍK WULKAN PS CI-eko
Obj. číslo
Označenie
Výška
Pv36
KZ
KS /
KS-45º
KC
KJ /
PC-IK /
KJZ-UNI PC-IK-45º
IKH
CZ-eko
DRS-eko /
KW / DF /
KV-3
(m)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(m)
(ks)
(ks)
18500131 CI200-eko 4,6
4.6
18
9
1
1
1
1
4
1
1
18500132 CI200/45-eko 4,6
4.6
18
9
1
1
1
1
4
1
1
18500133 CI200-CZ-eko 4,6
4.6
18
9
1
1
1
1
4
nie je
1
18500138 CI200/45-CZ-eko 4,6
4.6
18
9
1
1
1
1
4
nie je
1
18500134 CI160-eko 4,6
4.6
18
9
1
1
1
1
4
1
1
18500135 CI160/45-eko 4,6
4.6
18
9
1
1
1
1
4
1
1
18500136 CI160-CZ-eko 4,6
4.6
18
9
1
1
1
1
4
nie je
1
18500137 CI160/45-CZ-eko 4,6
4.6
18
9
1
1
1
1
4
nie je
1
18500141 CI140-eko 4,6
4.6
18
9
1
1
1
1
4
1
1
18500143 CI140-CZ-eko 4,6
4.6
18
9
1
1
1
1
4
nie je
1
18500121 CI200-eko 6,2
6.2
24
14
1
1
1
1
5
1
1
18500122 CI200/45-eko 6,2
6.2
24
14
1
1
1
1
5
1
1
18500123 CI200-CZ-eko 6,2
6.2
24
14
1
1
1
1
5
nie je
1
18500128 CI200/45-CZ-eko 6,2
6.2
24
14
1
1
1
1
5
nie je
1
18500124 CI160-eko 6,2
6.2
24
14
1
1
1
1
5
1
1
18500125 CI160/45-eko 6,2
6.2
24
14
1
1
1
1
5
1
1
18500126 CI160-CZ-eko 6,2
6.2
24
14
1
1
1
1
5
nie je
1
18500127 CI160/45-CZ-eko 6,2
6.2
24
14
1
1
1
1
5
nie je
1
18500142 CI140-eko 6,2
6.2
24
14
1
1
1
1
5
1
1
18500144 CI140-CZ-eko 6,2
6.2
24
14
1
1
1
1
5
nie je
1
17
Tabuľky
komínových elementov štartovacích balíkov
Icopal Wulkan CI-eko+vent. a CI-eko x 2
Komínová tvárnica
Komínová tvárnica
Pv36
Pv50
Pv68x2
360 x 360 x 245 mm
vnútorný priemer: 140 / 160 / 200 mm
hmotnosť: 15 kg
obj. číslo: 18025010
360 x 500 x 245 mm
vnútorný priemer: 140 / 160 / 200 mm
hmotnosť: 22 kg
obj. číslo: 18025011
360 x 680 x 245 mm
vnútorný priemer: 140 / 160 / 200 mm
hmotnosť: 27 kg
obj. číslo: 18025012
Šamotová vložka
Šam. vložka pre revízne dvierka
Napojenie dymovodu
KZ
KC
KS
vnútorný priemer: 140 / 160 / 200 mm
výška: 328 mm
hmotnosť: 5,2 / 6,2 / 7,2 kg
obj. číslo: 12515019 / 12515099 / 12515013
vnútorný priemer: 140 / 160 / 200 mm
výška: 660 mm
hmotnosť: 11,7 / 13 / 16,4 kg
obj. číslo: 12515021 / 12515101 / 12515015
vnútorný priemer: 140 / 160 / 200 mm
výška: 660 mm
hmotnosť: 11,4 / 12,9 / 16,8 kg
obj. číslo: 12515020 / 12515100 / 12515014
Napojenie dymovodu – 45°
Odvod kondenzátu
Komínová izolácia
KS-45°
KJ / KJZ-UNI
IKH
vnútorný priemer: 160 / 200 mm
výška: 660 mm
hmotnosť: 16,7 / 20,7 kg
obj. číslo: 12515102 / 12515016
vnútorný priemer: 200 / 140-160; 200 mm
výška: 70 / 149; 156 mm
hmotnosť: 4 / 7,8; 8,4 kg
obj. číslo: 12515018 / 12515098 / 12515073
vnútorný priemer: 140 / 160 / 200 mm
výška: 333 mm (balenie 1 m)
hmotnosť: 6,3 / 5,2 / 3 kg
obj. číslo: 12515067 / 12515104 / 12515066
Čelná doska - dilatácia
Krycia doska
Kyselinovzdorný tmel
PC-IK / PC-IK-45º*
CZ-eko / CZ+W-eko / CZ-eko x 2
KV-3
280 x 380 / 280 x 500 mm
vnútorný priemer: 140; 160; 200 / 160; 200 mm
obj. číslo: 12515095 / 12515103 / 12515096
12515107* / 12515106*
520 x 520 x 65 / 520 x 660 x 65 /
520 x 840 x 65 mm
hmotnosť: 23 / 30 / 43 kg
obj. číslo: 12515068 / 12515069 / 12515108
balenie 3 kg
obj. číslo: 12515025
*PC-IK-45º pre vn. priemer 160 a 200 mm
18
Komínová tvárnica
Revízne dvierka
Vetracia mriežka
Hlavica - difúzor
DRS-eko
KW
DF
140 x 260 mm
hmotnosť: 1,3 kg
obj. číslo: 12515070
140 x 200 mm
hmotnosť: 0,2 kg
obj. číslo: 12515012
vnútorný priemer: 140 / 160 / 200 mm
hmotnosť: 1,8 / 1,9 / 2 kg
obj. číslo: 12515040 / 12515105 / 12515009
ŠTARTOVACÍ BALÍK WULKAN PS CI-eko + VENT. (S VETRACOU ŠACHTOU)
Obj. číslo
Označenie
Výška
Pv50
KZ
KS /
KS-45º
KC
KJ /
PC-IK /
KJZ-UNI PC-IK-45º
IKH
DRS-eko /
CZ+W-eko KW / DF /
KV-3
(m)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(m)
(ks)
(ks)
18500101 CI200-eko 4,2 + vent.
4.2
16
8
1
1
1
1
3
1
1
18500102 CI200/45-eko 4,2 + vent.
4.2
16
8
1
1
1
1
3
1
1
18500103 CI200-CZ-eko 4,2 + vent.
4.2
16
8
1
1
1
1
3
nie je
1
18500108 CI200/45-CZ-eko 4,2 + vent.
4.2
16
8
1
1
1
1
3
nie je
1
18500104 CI160-eko 4,2 + vent.
4.2
16
8
1
1
1
1
3
1
1
18500105 CI160/45-eko 4,2 + vent.
4.2
16
8
1
1
1
1
3
1
1
18500106 CI160-CZ-eko 4,2 + vent.
4.2
16
8
1
1
1
1
3
nie je
1
18500107 CI160/45-CZ-eko 4,2 + vent.
4.2
16
8
1
1
1
1
3
nie je
1
18500111 CI140-eko 4,2 + vent.
4.2
16
8
1
1
1
1
3
1
1
18500112 CI140-CZ-eko 4,2 + vent.
4.2
16
8
1
1
1
1
3
nie je
1
ŠTARTOVACÍ BALÍK WULKAN PS CI-eko x 2 (DVOJPRIEDUCHOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM)
DRS-eko /
CZ-eko x 2 KW / DF /
KV-3
Výška
Pv68x2
KZ
KS /
KS-45º
KC
(m)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(m)
(ks)
(ks)
18500171 PS-CI200-2K/3,2
3.2
12
14
1
1
1
1
5
1
1
18500172 PS-CI200-CZ-2K/3,2
3.2
12
14
1
1
1
1
5
nie je
1
18500173 PS-CI200/45-2K/3,2
3.2
12
14
1
1
1
1
5
1
1
18500174 PS-CI200/45-CZ-2K/3,2
3.2
12
14
1
1
1
1
5
nie je
1
18500163 PS-CI160-2K/3,2
3.2
12
14
1
1
1
1
5
1
1
18500164 PS-CI160-CZ-2K/3,2
3.2
12
14
1
1
1
1
5
nie je
1
18500165 PS-CI160/45-2K/3,2
3.2
12
14
1
1
1
1
5
1
1
18500166 PS-CI160/45-CZ-2K/3,2
3.2
12
14
1
1
1
1
5
nie je
1
18500161 PS-CI140-2K/3,2
3.2
12
14
1
1
1
1
5
1
1
18500162 PS-CI140-CZ-2K/3,2
3.2
12
14
1
1
1
1
5
nie je
1
Obj. číslo
Označenie
KJ /
PC-IK /
KJZ-UNI PC-IK-45º
IKH
19
Tabuľky
komínových elementov
štartovacích balíkov Icopal Wulkan C-SPS/k
Komínová tvárnica
Komínová tvárnica
Pv36
Pv50
Pv68x2
360 x 360 x 245 mm
vnútorný priemer: 140 mm
hmotnosť: 15 kg
obj. číslo: 18025010
360 x 500 x 245 mm
vnútorný priemer: 140 mm
hmotnosť: 22 kg
obj. číslo: 18025011
360 x 680 x 245 mm
vnútorný priemer: 140 mm
hmotnosť: 27 kg
obj. číslo: 18025012
Šamotová vložka
Revízny otvor + uzáver SPS
Napojenie dymovodu + tesnenie
KZ-D3P1
KC-SPS + DK-SPS
KS-SPS + UK-SPS
vnútorný priemer: 140 mm
výška: 328 mm
hmotnosť: 5,2 kg
obj. číslo: 12515071
vnútorný priemer: 140 mm
výška: 328 mm
hmotnosť: 5,8 kg
kryt: Ø 100 mm
obj. číslo: 12515072 + 12515082
vnútorný priemer: 140 mm
výška: 328 mm
hmotnosť: 5,8 kg
tesnenie SPS Ø 60 mm i Ø 80 mm
obj. číslo: 12515072 + 12515088
Odvod kondenzátu + sifón
Kryt napojenia
Oceľový stabilizátor
KJZ-UNI + SF-k
PP-SPS + tesnenie
Oceľový stabilizátor SPS
vnútorný priemer: 140 mm
výška: 149 mm
hmotnosť: 7,8 kg
obj. číslo: 12515098 + 12515089
240 x 320 mm
vnútorný priemer: 100 / 150 mm
obj. číslo: 12515052 + 12515059
vnútorný priemer: 140 mm
1 ks na 1 bm komína
obj. číslo: 12515080
Krycia doska
20
Komínová tvárnica
Krycia doska
Kyselinovzdorný tmel
CZ-eko / CZ+W-eko
CZ-eko x 2
KV-3
520 x 520 x 65 / 520 x 660 x 65 mm
hmotnosť: 23 / 30 kg
obj. číslo: 12515068 / 12515069
520 x 840 x 65 mm
hmotnosť: 43 kg
obj. číslo: 12515108
balenie 3 kg
obj. číslo: 12515025
Revízne dvierka
Nasávacia mriežka
Hlavica - difúzor
DRS-SPS
KW-SPS
DF
140 x 140 mm
hmotnosť: 0,8 kg
obj. číslo: 12515081
200 x 200 mm
hmotnosť: 0,4 kg
obj. číslo: 12515055
vnútorný priemer: 140 mm
hmotnosť: 1,8 kg
obj. číslo: 12515040
ŠTARTOVACÍ BALÍK WULKAN PS C-SPS/k
Obj. číslo
Označenie
Výška
Pv36
KZ-D3P1
KS-SPS
+
UK-SPS
KC-SPS
+
DK-SPS
KJZ-UNI PP-SPS oceľový
+
+
stabilizátor CZ-eko
SF-k
tesnenie
SPS
DRS-SPS KW-SPS
DF /
KV-3
(m)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
18500155 C-SPS/k 140/4,6
4.6
18
12
1
1
1
1
4
1
2
2
1
18500156 C-SPS/k 140-CZ/4,6
4.6
18
12
1
1
1
1
4
nie je
2
2
1
18500151 C-SPS/k 140/6,2
6.2
24
16
1
1
1
1
6
1
2
2
1
18500152 C-SPS/k 140-CZ/6,2
6.2
24
16
1
1
1
1
6
nie je
2
2
1
ŠTARTOVACÍ BALÍK WULKAN PS C-SPS/k + VENT.
KJZ-UNI PP-SPS oceľový
+
+
stabilizátor CZ+W-eko DRS-SPS KW-SPS
SF-k
tesnenie
SPS
Výška
Pv50
KZ-D3P1
KS-SPS
+
UK-SPS
KC-SPS
+
DK-SPS
(m)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
18500153 C-SPS/k 140/4,2
4.2
16
10
1
1
1
1
4
1
2
2
1
18500154 C-SPS/k 140/4,2
4.2
16
10
1
1
1
1
4
nie je
2
2
1
Obj. číslo
Označenie
DF /
KV-3
ŠTARTOVACÍ BALÍK WULKAN PS C-SPS/k x 2
KJZ-UNI PP-SPS oceľový
+
+
stabilizátor CZ-eko x 2 DRS-SPS KW-SPS
SF-k
tesnenie
SPS
Výška
Pv68x2
KZ-D3P1
KS-SPS
+
UK-SPS
KC-SPS
+
DK-SPS
(m)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
(ks)
18500157 C-SPS/k 140-2K/3,2
3.2
12
16
1
1
1
1
6
1
2
2
1
18500158 C-SPS/k 140-CZ-2K/3,2
3.2
12
16
1
1
1
1
6
nie je
2
2
1
Obj. číslo
Označenie
DF /
KV-3
21
Technické výkresy:
komínové tvárnice, ventilačné tvárnice
Pv20P (18025003)
Pv50 (18025011)
22
Pv25T (18025009)
Pv36 (18025010)
Pv68x2 (18025012)
BW-2K (18026002)
BW-20 (18026004)
BW-36 (18026003)
BW-52 (18026005)
23
Technické výkresy:
Nadstrešné dekor elementy
P-65 (18027001)
P-65+W/L(22) (18027002)
P-65+W/P(31) (18027003)
24
P-80 (18027031)
P-80+W/L(22) (18027032)
P-80+W/P(31) (18027033)
25
Technické výkresy:
šamotové elementy
Šamotová vložka – KZ
A
A-A
328
Rozmery [mm]
Označenie
ØD
ØDv
d
KZ 25
250
300
25
200
230
15
160
190
15
140
170
15
12515045
KZ 20
12515013
KZ 16
12515099
PD
d
KZ 14
P Dv
A
Šamotová vložka
pre revízne dvierka – KC
d
12515019
A
A-A
20
130
Rozmery [mm]
20
20
86°
660
260
20
Označenie
ØD
ØDv
d
KC 25
250
300
25
200
230
15
160
190
15
140
170
15
12515047
KC 20
12515015
KC 16
50
12515101
KC 14
d
ØD
12515021
d
Ø Dv
A
Napojenie dymovodu – KS
A
A-A
PD
P Dv
660
d
1/2
Rozmery [mm]
Označenie
ØD
ØDv
d
KS 25
250
300
25
200
230
15
160
190
15
140
170
15
12515046
d
KS 20
85
12515014
KS 16
12515100
d
PD
P Dv
A
26
d
KS 14
12515020
Napojenie dymovodu – KS/45°
A
B
A-A
660
Rozmery [mm]
Označenie
ØD
ØDv
d
A
B
KS 25/45
250
300
25
100
180
200
230
15
90
215
160
190
15
90
235
12515048
45°
d
KS 20/45
12515016
12515102
d
P
P
D
v
D
KS 16/45
PD
d
d
P Dv
A
A
Napojenie dymovodu/revízny otvor SPS – KS/KC
A
A-A
Rozmery [mm]
00
145
P1
328
164
145
Označenie
ØD
ØDv
d
C
KS/KC - 25
250
300
25
28,8
200
230
15
25
140
170
15
25
12515078
KS/KC - 20
12515075
KS/KC - 14
12515072
d
PD
P Dv
d
C
A
Odvod kondenzátu – KJ 20 (12515018)
A-A
P Dv
PD
15
8
5
6
25
70
Ø15
8
R2
Ø38
0° 30'
Ø45
A
A
27
Technické výkresy:
šamotové elementy
Odvod kondenzátu – KJZ UNI 14-20 (12515073)
A-A
Ø280
Ø KZ 20
A
P KZ 18
P KZ 16
156
64
Ø KZ 14
20
92
M20
80
P165
25
25
Ø215
A
Odvod kondenzátu – KJZ UNI 14-16 (12515098)
A-A
Ø240
A
Ø KZ 16
P KZ 14
149
57
Ø KZ 10
20
92
M20
80
P165
25
25
Ø215
A
Odvod kondenzátu – KJZ 25 (12515079)
A-A
A
Ø339
136
44
Ø KZ 25
20
92
M20
80
25
P203
Ø253
A
28
25
Grafy pre stanovenie vnútorného priemeru
a tabuľka tepelných odporov
TUHÉ PALIVO (DREVO, UHLIE, ATĎ.)
OTVORENÉ KRBY
350
48
1,0
ø45
60
0
45
300
250
50
0
ø40
ø30
42
0,9
ø22
80
29
28
0,8
0
ø25
90
34
30
100
0
ø30
40
150
38
Ťah komína [Pa]
ø35
vnútorný priemer komína [cm]
200
0,7
ø25
27
25
22
ø18
45
ø22
21
40
0,5
20
ø16
35
19
30
18
25
16
20
15
15
13
5
10
15
20
0
0,3
0,2
10
20
ø20
0
Plocha otvoru krbu [m2]
Výkon spotrebiča [kW]
0,4
0
50
vnútorný priemer komína [cm]
24
Plocha nasávacieho otvoru [cm²]
0,6
ø20
60
10
70
5
10
Účinná výška komína [m]
15
50
100
150
200
Objem miestnosti [m3]
250
300
350
25
Účinná výška komína [m]
PLYN
TABUĽKA TEPELNÝCH ODPOROV
400
Vonkajšie
rozmery
[mm]
Vnútorný
priemer
[mm]
Hrúbka
izolácie
[mm]
Tepelný
odpor
[m²xKxW-¹]
WULKAN C-140
460 x 460
140
0
R19
WULKAN C-200
460 x 460
200
0
R26
WULKAN C-140-eko
360 x 360
140
0
R16
WULKAN C-160-eko
360 x 360
160
0
R17
WULKAN C-180-eko
360 x 360
180
0
R18
WULKAN C-200-eko
360 x 360
200
0
R19
350
ø35
Komínový systém
300
250
200
ø30
ø25
150
ø22
100
90
ø20
80
70
vnútorný priemer komína [cm]
ø18
60
50
45
ø16
40
35
30
ø14
WULKAN CI-140
460 x 460
140
33
R66
WULKAN CI-200
460 x 460
200
37
R75
WULKAN CI-140-eko
360 x 360
140
55
R58
WULKAN CI-160-eko
360 x 360
160
45
R53
WULKAN CI-180-eko
360 x 360
180
35
R47
WULKAN CI-200-eko
360 x 360
200
25
R39
výkon kotla [kW]
25
20
15
10
5
10
Účinná výška komína [m]
15
20
25
29
9
8
7
2
1
1
10
2
3
1
2
6
3
4
5
5
6
7
8
9
10
30
4
Kontakty na našich obchodných zástupcov
TN+ZA
PO+KE
BA+TT
NR+BB
Produktový manažér - technický servis
Ladislav Aleva
Tel.: +421 905 578 925
e-mail: [email protected]
BA+TT - Banskobystrický a Trnavský kraj
Kristína Čajánková
Tel.: +421 915 717 054
e-mail: [email protected]
Miloš Čáp
Tel.: +421 903 226 533
e-mail: [email protected]
TN+ZA - Trenčianský a Žilinský kraj
Peter Štefanec
Tel.: +421 905 200 188
e-mail: [email protected]
Miloš Čáp
Tel.: +421 903 226 533
e-mail: [email protected]
NR+BB - Nitriansky a Banskobystrický kraj
Pavol Pekar
Tel.: +421 907 791 198
e-mail: [email protected]
PO+KE - Prešovský a Košický kraj
Ondrej Rovňák
Tel.: +421 918 824 020
e-mail: [email protected]
Technická podpora: [email protected]
www.icopal.sk www.zaruky.icopal.sk
Download

Katalóg komínových systémov Wulkan