Ceník konvektorů
Platnost od 01. 03. 2015
Ceník produktů
platný od 01. 03. 2015
Podlahové konvektory KORAFLEX FK – přirozená konvekce
Podlahový konvektor Koraflex FK
Šířka Hloubka
(cm)
(cm)
FK
9
16
11
Koraflex FK 9/16, FK 11/16
Produktová
řada
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
FK: vana/otopný registr/rámeček
Objednací kód
ocel/nelakovaný OR/U stříbrný
ocel/černý OR/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný
FKE FKX FK I ocel/nelakovaný OR/U stříbrný
ocel/černý OR/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný
FKE FKX FK I 0916-NP0RU1
0916-NP0RU1
0916-NP0RU1
∆t 50
1116-NP0RU1
1116-NP0RU1
1116-NP0RU1
∆t 50
080
2 258
2 371
2 710
87
2 271
2 385
2 725
100
100
2 651
2 784
3 181
121
2 665
2 798
3 198
140
120
3 233
3 395
3 880
156
3 248
3 410
3 898
180
140
3 510
3 686
4 212
191
3 524
3 700
4 229
220
160
3 843
4 035
4 612
226
3 858
4 051
4 630
260
Délka (cm)
180
200
4 146
4 590
4 353
4 820
4 975
5 508
260
295
4 160
4 604
4 368
4 834
4 992
5 525
300
340
Podlahový konvektor Koraflex FK
Podlahový konvektor do vlhkého prostředí Koraflex FKP (InPool)
Šířka Hloubka
(cm)
(cm)
FK
9
20
11
Produktová
řada
Economic
Exclusive
Inox
InPool
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
InPool
Tepelný výkon
FK: vana/otopný registr/rámeček
9
11
FK
15
28
19
30
45
Produktová
řada
Economic
Exclusive
Inox
InPool
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
InPool
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
Objednací kód
ocel/nelakovaný OR/U stříbrný
ocel/černý OR/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný
nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný
FKE FKX FK I FKP ocel/nelakovaný OR/U stříbrný
ocel/černý OR/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný
nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný
FKE FKX FK I FKP FK: vana/otopný registr/rámeček
260
5 653
5 936
6 784
399
5 667
5 950
6 800
460
280
6 135
6 442
7 362
434
6 149
6 456
7 379
500
300
6 733
7 070
8 080
469
6 746
7 084
8 095
540
0920-NP0RU1
0920-NP0RU1
0920-NP0RU1
0920-NP0RU1
∆t 50
1120-NP0RU1
1120-NP0RU1
1120-NP0RU1
1120-NP0RU1
∆t 50
080
2 373
2 492
2 848
3 560
110
2 384
2 503
2 861
3 576
127
100
2 791
2 931
3 349
4 187
154
2 960
3 108
3 552
4 440
178
120
3 403
3 573
4 084
5 105
197
3 595
3 775
4 314
5 393
229
140
3 695
3 880
4 434
5 543
241
3 934
4 131
4 721
5 901
280
160
4 046
4 248
4 855
6 069
285
4 276
4 490
5 131
6 414
330
Délka (cm)
180
200
4 366
4 832
4 584
5 074
5 239
5 798
6 549
7 248
329
373
4 606
4 872
4 836
5 116
5 527
5 846
6 909
7 308
381
432
Ceny uvedeny bez DPH
220
5 214
5 475
6 257
7 821
417
5 379
5 648
6 455
8 069
483
240
5 492
5 767
6 590
8 238
461
5 794
6 084
6 953
8 691
534
260
5 950
6 248
7 140
8 925
505
6 273
6 587
7 528
9 410
584
280
6 459
6 782
7 751
9 689
549
6 806
7 146
8 167
10 209
635
300
7 088
7 442
8 506
10 632
592
7 293
7 658
8 752
10 940
686
Koraflex FK 9/28, FK 11/28, FK 15/28, FK 19/28, FK 30/28, FK 45/28
Koraflex FKP InPool 9/28 a 11/28
Objednací kód
ocel/nelakovaný OR/U stříbrný
ocel/černý OR/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný
nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný
FKE FKX FK I FKP ocel/nelakovaný OR/U stříbrný
ocel/černý OR/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný
nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný
FKE FKX FK I FKP ocel/nelakovaný OR/U stříbrný
ocel/černý OR/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný
FKE FKX FK I ocel/nelakovaný OR/U stříbrný
ocel/černý OR/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný
FKE FKX FK I ocel/nelakovaný OR/U stříbrný
ocel/černý OR/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný
FKE FKX FK I ocel/nelakovaný OR/U stříbrný
ocel/černý OR/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný
FKE FKX FK I * Tepelný výkon ∆t 50: výkon je uveden ve Wattech, při teplotním spádu 75/65 ˚C a teplotě v místnosti +20 ˚C, EN 442. * Uvedené ceny Koraflex FK a Koraflex FKP jsou bez pochozích mřížek. Ceny krycích mřížek viz strana 5.
** Jedná se o základní objednací kód.
240
5 217
5 478
6 260
364
5 231
5 493
6 277
420
Koraflex FK 9/20, FK 11/20
Koraflex FKP InPool 9/20 a 11/20
Podlahový konvektor Koraflex FK
Podlahový konvektor do vlhkého prostředí Koraflex FKP (InPool)
Šířka Hloubka
(cm)
(cm)
Ceny uvedeny bez DPH
220
4 954
5 202
5 945
330
4 968
5 216
5 962
380
0928-NP0RU1
0928-NP0RU1
0928-NP0RU1
0928-NP0RU1
∆t 50
1128-NP0RU1
1128-NP0RU1
1128-NP0RU1
1128-NP0RU1
∆t 50
1528-NP0RU1
1528-NP0RU1
1528-NP0RU1
∆t 50
1928-NP0RU1
1928-NP0RU1
1928-NP0RU1
∆t 50
3028-NP0RU1
3028-NP0RU1
3028-NP0RU1
∆t 50
4528-NP0RU1
4528-NP0RU1
4528-NP0RU1
∆t 50
080
2 476
2 600
2 971
3 714
161
2 521
2 647
3 025
3 782
174
3 128
3 284
3 754
245
3 278
3 442
3 934
267
3 670
3 854
4 404
313
4 383
4 602
5 259
483
100
3 075
3 229
3 690
4 613
226
3 117
3 273
3 740
4 676
244
3 816
4 007
4 579
344
4 102
4 307
4 922
374
4 587
4 816
5 504
439
5 128
5 384
6 154
676
120
3 589
3 768
4 307
5 384
290
3 760
3 948
4 512
5 640
313
4 576
4 805
5 491
442
4 860
5 103
5 832
480
5 447
5 719
6 536
564
5 955
6 253
7 145
870
140
3 984
4 183
4 781
5 976
355
4 034
4 236
4 841
6 051
383
5 152
5 410
6 182
540
5 408
5 678
6 490
587
6 078
6 382
7 294
690
6 574
6 903
7 889
1 063
160
4 158
4 366
4 990
6 237
419
4 402
4 622
5 282
6 603
453
5 686
5 970
6 823
638
5 941
6 238
7 129
694
6 336
6 653
7 603
815
7 123
7 479
8 548
1 256
Délka (cm)
180
200
4 487
4 952
4 711
5 200
5 384
5 942
6 731
7 428
484
548
4 736
5 223
4 973
5 484
5 683
6 268
7 104
7 835
522
592
6 143
6 726
6 450
7 062
7 372
8 071
736
834
6 412
6 988
6 733
7 337
7 694
8 386
801
908
6 648
7 047
6 980
7 399
7 978
8 456
940
1 066
7 579
8 188
7 958
8 597
9 095
9 825
1 449
1 642
Ceny uvedeny bez DPH
220
5 456
5 729
6 547
8 184
612
5 749
6 036
6 899
8 624
662
7 359
7 727
8 831
932
7 635
8 017
9 162
1 014
7 673
8 057
9 208
1 191
8 831
9 273
10 597
1 836
240
5 874
6 168
7 049
8 811
677
6 185
6 494
7 422
9 278
731
7 980
8 379
9 576
1 031
8 270
8 684
9 924
1 121
8 290
8 705
9 948
1 317
9 728
10 214
11 674
2 029
260
6 356
6 674
7 627
9 534
741
6 685
7 019
8 022
10 028
801
8 609
9 039
10 331
1 129
8 916
9 362
10 699
1 228
8 915
9 361
10 698
1 442
10 389
10 908
12 466
2 222
280
6 731
7 068
8 077
10 097
806
7 242
7 604
8 690
10 863
871
9 235
9 697
11 082
1 227
9 557
10 035
11 468
1 335
9 537
10 014
11 444
1 567
11 347
11 914
13 617
2 415
300
7 208
7 568
8 650
10 812
870
7 754
8 142
9 305
11 631
940
9 860
10 353
11 832
1 325
10 198
10 708
12 238
1 441
10 157
10 665
12 188
1 693
12 018
12 619
14 422
2 609
02
Ceník produktů
platný od 01. 03. 2015
Podlahové konvektory KORAFLEX FK – přirozená konvekce
Podlahový konvektor Koraflex FK
Podlahový konvektor do vlhkého prostředí Koraflex FKP (InPool)
Šířka Hloubka
(cm)
(cm)
9
FK
11
34
15
19
Produktová
řada
Economic
Exclusive
Inox
InPool
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
InPool
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
FK: vana/otopný registr/rámeček
Koraflex FK 9/34, FK 11/34, FK 15/34, FK 19/34
Koraflex FKP InPool 9/34 a 11/34
Objednací kód
ocel/nelakovaný OR/U stříbrný
ocel/černý OR/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný
nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný
FKE FKX FK I FKP ocel/nelakovaný OR/U stříbrný
ocel/černý OR/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný
nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný
FKE FKX FK I FKP ocel/nelakovaný OR/U stříbrný
ocel/černý OR/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný
FKE FKX FK I ocel/nelakovaný OR/U stříbrný
ocel/černý OR/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný
FKE FKX FK I 0934-NP0RU1
0934-NP0RU1
0934-NP0RU1
0934-NP0RU1
∆t 50
1134-NP0RU1
1134-NP0RU1
1134-NP0RU1
1134-NP0RU1
∆t 50
1534-NP0RU1
1534-NP0RU1
1534-NP0RU1
∆t 50
1934-NP0RU1
1934-NP0RU1
1934-NP0RU1
∆t 50
080
2 678
2 812
3 214
4 017
226
2 773
2 912
3 328
4 160
242
4 452
4 675
5 342
315
4 644
4 876
5 573
360
100
3 186
3 345
3 823
4 779
316
3 298
3 463
3 958
4 947
339
5 264
5 527
6 317
440
5 489
5 763
6 587
503
120
3 695
3 880
4 434
5 543
406
3 822
4 013
4 586
5 733
436
6 072
6 376
7 286
566
6 329
6 645
7 595
647
Podlahový konvektor Koraflex FK
Podlahový konvektor do vlhkého prostředí Koraflex FKP (InPool)
Šířka Hloubka
(cm)
(cm)
9
11
FK
15
42
19
30
45
Produktová
řada
Economic
Exclusive
Inox
InPool
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
InPool
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
FK: vana/otopný registr/rámeček
140
4 200
4 410
5 040
6 300
497
4 345
4 562
5 214
6 518
533
6 879
7 223
8 255
692
7 169
7 527
8 603
791
160
4 706
4 941
5 647
7 059
587
4 867
5 110
5 840
7 301
630
7 692
8 077
9 230
818
8 015
8 416
9 618
935
Délka (cm)
180
200
5 212
5 751
5 473
6 039
6 254
6 901
7 818
8 627
677
768
5 389
5 944
5 658
6 241
6 467
7 133
8 084
8 916
727
824
8 499
9 337
8 924
9 804
10 199
11 204
944
1 070
8 855
9 726
9 298
10 212
10 626
11 671
1 079
1 223
Ceny uvedeny bez DPH
220
6 257
6 570
7 508
9 386
858
6 466
6 779
7 747
9 699
921
10 150
10 658
12 180
1 196
10 571
11 100
12 685
1 367
240
6 766
7 104
8 119
10 149
948
6 991
7 341
8 389
10 487
1 018
10 957
11 505
13 148
1 321
11 411
11 982
13 693
1 510
260
7 272
7 636
8 726
10 908
1 039
7 513
7 889
9 016
11 270
1 115
11 769
12 357
14 123
1 447
12 256
12 869
14 707
1 654
280
7 778
8 167
9 334
11 667
1 129
8 035
8 437
9 642
12 053
1 212
12 576
13 205
15 091
1 573
13 096
13 751
15 715
1 798
300
8 284
8 698
9 941
12 426
1 219
8 558
8 986
10 270
12 837
1 308
13 384
14 053
16 061
1 699
13 936
14 633
16 723
1 942
Koraflex FK 9/42, FK 11/42, FK 15/42, FK 19/42, FK 30/42, FK 45/42
Koraflex FKP InPool 9/42 a 11/42
Objednací kód
ocel/nelakovaný OR/U stříbrný
ocel/černý OR/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný
nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný
FKE FKX FK I FKP ocel/nelakovaný OR/U stříbrný
ocel/černý OR/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný
nerez AISI 316/nelakovaný OR/U stříbrný
FKE FKX FK I FKP ocel/nelakovaný OR/U stříbrný
ocel/černý OR/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný
FKE FKX FK I ocel/nelakovaný OR/U stříbrný
ocel/černý OR/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný
FKE FKX FK I ocel/nelakovaný OR/U stříbrný
ocel/černý OR/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný
FKE FKX FK I ocel/nelakovaný OR/U stříbrný
ocel/černý OR/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný OR/U stříbrný
FKE FKX FK I 0942-NP0RU1
0942-NP0RU1
0942-NP0RU1
0942-NP0RU1
∆t 50
1142-NP0RU1
1142-NP0RU1
1142-NP0RU1
1142-NP0RU1
∆t 50
1542-NP0RU1
1542-NP0RU1
1542-NP0RU1
∆t 50
1942-NP0RU1
1942-NP0RU1
1942-NP0RU1
∆t 50
3042-NP0RU1
3042-NP0RU1
3042-NP0RU1
∆t 50
4542-NP0RU1
4542-NP0RU1
4542-NP0RU1
∆t 50
080
3 264
3 427
3 917
4 896
318
3 372
3 540
4 046
5 058
337
4 611
4 842
5 533
433
4 807
5 047
5 768
471
4 968
5 216
5 962
546
5 293
5 558
6 352
759
100
4 062
4 265
4 874
6 093
445
4 190
4 400
5 028
6 285
472
5 629
5 910
6 755
606
5 858
6 151
7 030
660
5 920
6 216
7 104
765
6 326
6 642
7 591
1 063
120
4 814
5 054
5 776
7 221
573
5 080
5 334
6 096
7 620
606
6 641
6 973
7 969
779
6 902
7 247
8 282
848
7 277
7 641
8 732
983
7 367
7 735
8 840
1 367
140
5 295
5 560
6 354
7 943
700
5 452
5 724
6 542
8 178
741
7 653
8 036
9 184
952
7 946
8 343
9 535
1 037
8 119
8 525
9 743
1 202
8 349
8 766
10 019
1 670
160
5 795
6 085
6 954
8 693
827
6 127
6 433
7 352
9 191
876
8 671
9 105
10 405
1 125
8 997
9 447
10 796
1 225
8 974
9 423
10 769
1 420
9 430
9 902
11 316
1 974
Délka (cm)
180
200
6 450
7 145
6 772
7 503
7 740
8 574
9 675
10 718
954
1 081
6 817
7 546
7 158
7 923
8 180
9 055
10 226
11 319
1 011
1 146
9 683
10 725
10 167
11 261
11 620
12 870
1 298
1 471
10 042
11 117
10 544
11 673
12 050
13 340
1 413
1 602
9 654
10 590
10 137
11 120
11 585
12 708
1 638
1 857
10 381
11 173
10 900
11 732
12 457
13 408
2 278
2 581
Ceny uvedeny bez DPH
220
7 866
8 259
9 439
11 799
1 209
8 100
8 505
9 720
12 150
1 280
11 744
12 331
14 093
1 644
12 168
12 776
14 602
1 790
11 592
12 172
13 910
2 075
12 223
12 834
14 668
2 885
240
8 632
9 064
10 359
12 948
1 336
8 658
9 091
10 390
12 987
1 415
12 755
13 393
15 306
1 817
13 212
13 873
15 854
1 979
12 586
13 215
15 103
2 294
13 452
14 125
16 142
3 189
260
9 333
9 800
11 200
14 000
1 463
9 359
9 827
11 231
14 039
1 550
13 774
14 463
16 529
1 990
14 263
14 976
17 116
2 167
13 571
14 250
16 285
2 512
14 426
15 147
17 311
3 492
280
10 035
10 537
12 042
15 053
1 590
10 060
10 563
12 072
15 090
1 685
14 786
15 525
17 743
2 163
15 308
16 073
18 370
2 356
14 602
15 332
17 522
2 731
15 448
16 220
18 538
3 796
300
10 750
11 288
12 900
16 125
1 718
10 777
11 316
13 933
16 166
1 819
15 797
16 587
18 956
2 337
16 352
17 170
19 622
2 544
15 615
16 396
18 738
2 949
16 501
17 326
19 801
4 100
* Tepelný výkon ∆t 50: výkon je uveden ve Wattech, při teplotním spádu 75/65 ˚C a teplotě v místnosti +20 ˚C, EN 442. * Uvedené ceny Koraflex FK a Koraflex FKP jsou bez pochozích mřížek. Ceny krycích mřížek viz strana 5.
** Jedná se o základní objednací kód.
03
Ceník produktů
platný od 01. 03. 2015
Podlahové konvektory KORAFLEX FK – přirozená konvekce
Příplatky k podlahovým konvektorům KORAFLEX FK
Změna
Bezplatné úpravy u podlahových konvektorů Koraflex FK
Popis
Ceny bez DPH
L1 < X < L2
zakázkové provedení mezirozměru (např. L = 130, 250, ... po 10 cm) konvektoru Koraflex FK
= cena nejbližšího vyššího konvektoru
OFK
oplechování – prázdná vana (bez registru) = 60 % z ceny příslušného konvektoru Koraflex FK
OSB
zakázkové provedení krycí desky z OSB, tl. 18 mm (cena za bm vany konvektoru)
= L2
0,6 × FK
+ 320 Kč/bm
Změny u FK
UF
U1 = U2 = U3
F1 = F2 = F3
P0P1, P0P2
P0P3
Popis
změna profilu rámečku z U na F (pouze při objednání, pro standardní katalogovou nabídku U1F1, U2F2, U3F3)
pro všechny standardní eloxované odstíny U rámečku (U1 stříbrný, U2 bronz tmavý, U3 bronz světlý) stejná cena
pro všechny standardní eloxované odstíny F rámečku (F1 stříbrný, F2 bronz tmavý, F3 bronz světlý) stejná cena
snížení 1 strany konvektoru (změna typu vany)
snížení 2 stran konvektoru (změna typu vany)
Důležité informace:
• typ a barva ozdobného rámečku (U, F). Standardní provedení Koraflex FK obsahuje rámeček U profil stříbrný. Při objednání volitelného
rámečku F bude tento rámeček volně přiložen k dodávce (není osazen na konvektor). Odstíny rámečků jsou stejné jako odstín hliníkových
mřížek.
• typ vany konvektoru (P0, P1, P2, P3)
Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 8–15.
P0
Bez snižování čel
standardní provedení
P1
Snížení čela
na straně přívodů
P2
Snížení čela na
protější straně od přívodů
P3
Snížení
obou čel
Designové tvary
Rohový díl Koraflex FRFR 16, FR 20, FR 28, FR 34, FR 42
(mřížka je nedílnou součástí FR)*
FR
Šířka Hloubka Produktová
(cm)
(cm)
řada
16
20
28
34
42
16
20
28
34
42
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Economic
Economic
Economic
Economic
Economic
Economic
Economic
Economic
Economic
Economic
Krycí mřížka součástí:
Hliníkový rámeček součástí (U/F):
rolovací: hliník, dřevo
podélná: hliník
rámeček: s tříbrný, bronz tmavý,
bronz světlý
rolovací: hliník, dřevo
podélná: hliník
rámeček: s tříbrný, bronz tmavý,
bronz světlý
Objednací kód
Úhel
FRP0200716-RXXSYZ0
FRP0300720-RXXSYZ0
FRP0400728-RXXSYZ0
FRP0500734-RXXSYZ0
FRP0500742-RXXSYZ0
FRS0200716-RXXSYZ0
FRS0300720-RXXSYZ0
FRS0400728-RXXSYZ0
FRS0500734-RXXSYZ0
FRS0500742-RXXSYZ0
* Rohové díly Koraflex FR jsou vyráběny a dodávány výhradně s krycí mřížkou.
* Rohové díly Koraflex FR s nerez mřížkou Cross a Roll nutno posouzení možnosti výroby a cena následně na vyžádání.
20 + 20
6 137
30 + 30
Vnější délka rohového dílu (cm)
40 + 40
Ceny uvedeny bez DPH
50 + 50
50 + 50
6 461
= 90°
6 950
7 050
7 143
9 637
9 961
≠ 90°
10 450
10 550
10 643
XX – materiál a barva mřížky, S – typ spojníků, Y – tvar rámečku, Z – barevný odstín rámečku
Příklad objednacího kódu: FRP0300720-R101U10.
Důležité upozornění:
Před přijetím objednávky na designové (atypické) provedení konvektoru je nutné vyplnění příslušného formuláře pro atypickou výrobu.
Tento formulář je ke stažení u výrobce, nebo na vyžádání u obchodního oddělení. Na základě tohoto vyplněného formuláře si
vyhrazujeme právo na posouzení možnosti provedení před přijetím objednávky.
Rohové díly musí být objednány současně s navazujícími konvektory. Výrobce na vyžádání provede odborný odhad tepelného výkonu.
Všechny designové tvary jsou dodávány včetně objednané krycí mřížky, jejíž variantu je nutné uvést již při objednání podlahového
konvektoru. Tepelné výkony nelze jakkoliv garantovat. Do rohového dílu nelze umístit výměník tepla, tudíž nevytápí.
Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 16–17.
Rohové
Obloukové
Rohové Z
Rohové U
04
Ceník produktů
platný od 01. 03. 2015
Krycí mřížky KORAFLEX PM k podlahovým konvektorům KORAFLEX FK, FV, FI a FW (včetně provedení InPool)
Krycí mřížky Koraflex PM
Šířka
(cm)
Výška
(cm)
Produktová
řada
Hliník
16
Dřevo
Roll
Cross
Hliník
20
Dřevo
Roll
Cross
PM
Hliník
28
Dřevo
Roll
Cross
Hliník
34
Dřevo
Roll
Cross
Hliník
42
Dřevo
Roll
Cross
PM: krycí mřížky
HLINÍK stříbrný
BRONZ tmavý
BRONZ světlý
BUK
DUB
MAHAGON
NEREZ AISI 304
NEREZ AISI 304
NEREZ AISI 316
HLINÍK stříbrný
BRONZ tmavý
BRONZ světlý
BUK
DUB
MAHAGON
NEREZ AISI 304
NEREZ AISI 304
NEREZ AISI 316
HLINÍK stříbrný
BRONZ tmavý
BRONZ světlý
BUK
DUB
MAHAGON
NEREZ AISI 304
NEREZ AISI 304
NEREZ AISI 316
HLINÍK stříbrný
BRONZ tmavý
BRONZ světlý
BUK
DUB
MAHAGON
NEREZ AISI 304
NEREZ AISI 304
NEREZ AISI 316
HLINÍK stříbrný
BRONZ tmavý
BRONZ světlý
BUK
DUB
MAHAGON
NEREZ AISI 304
NEREZ AISI 304
NEREZ AISI 316
objednací kód
PMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPM-
16-R10100
16-R11100
16-R12100
16-R20300
16-R21300
16-R22200
16-R30400
16-L40000
16-L41000
20-R10100
20-R11100
20-R12100
20-R20300
20-R21300
20-R22200
20-R30400
20-L40000
20-L41000
28-R10100
28-R11100
28-R12100
28-R20300
28-R21300
28-R22200
28-R30400
28-L40000
28-L41000
34-R10100
34-R11100
34-R12100
34-R20300
34-R21300
34-R22200
34-R30400
34-L40000
34-L41000
42-R10100
42-R11100
42-R12100
42-R20300
42-R21300
42-R22200
42-R30400
42-L40000
42-L41000
Délka (cm)
180
200
080
100
120
140
160
1 127
1 371
1 645
1 988
2 270
2 353
Ceny uvedeny bez DPH
220
240
260
280
300
2 680
2 839
3 091
3 358
3 567
3 875
982
1 218
1 478
1 787
1 895
2 010
2 268
2 463
2 680
2 897
3 114
3 334
1 571
3 136
5 018
5 520
1 949
3 920
6 272
6 899
2 365
4 705
7 528
8 281
2 859
5 489
8 782
9 660
3 032
6 273
10 036
11 040
3 216
7 056
11 290
12 419
3 629
7 841
12 546
13 801
3 941
8 625
13 800
15 180
4 287
9 409
15 054
16 559
4 635
10 194
16 310
17 941
4 983
10 978
17 564
19 320
5 334
11 761
18 818
20 700
1 326
1 624
1 935
2 241
2 547
2 768
3 063
3 340
3 636
3 950
4 118
4 404
1 156
1 433
1 740
1 926
2 109
2 365
2 620
2 898
3 153
3 408
3 663
3 922
1 850
3 289
5 262
5 788
2 293
4 111
6 578
7 236
2 784
4 933
7 892
8 681
3 227
5 755
9 208
10 129
3 375
6 578
10 524
11 576
3 783
7 399
11 838
13 022
4 192
8 221
13 154
14 469
4 637
9 044
14 470
15 917
5 045
9 866
15 786
17 365
5 453
10 688
17 100
18 810
5 862
11 510
18 416
20 258
6 275
12 333
19 732
21 705
1 549
1 936
2 325
2 712
3 099
3 486
3 871
4 136
4 374
4 738
5 103
5 466
1 203
1 492
1 809
2 017
2 190
2 380
2 637
2 918
3 175
3 431
3 689
3 946
2 046
3 624
5 798
6 378
2 536
4 530
7 248
7 973
3 076
5 435
8 696
9 566
3 274
6 341
10 146
11 161
3 724
7 248
11 596
12 756
4 047
8 153
13 044
14 348
4 482
9 059
14 494
15 943
4 961
9 965
15 944
17 538
5 398
10 871
17 394
19 133
5 833
11 776
18 842
20 726
6 271
12 683
20 292
22 321
6 708
13 589
21 742
23 916
1 816
2 266
2 750
3 198
3 592
3 969
4 474
4 703
4 888
5 291
5 695
6 109
1 349
1 672
2 026
2 311
2 435
2 694
2 984
3 303
3 593
3 884
4 174
4 466
2 522
4 092
6 547
7 202
3 126
4 940
7 903
8 694
3 788
5 927
9 483
10 431
4 253
6 915
11 063
12 170
4 551
7 903
12 645
13 909
5 041
8 890
14 224
15 647
5 582
9 878
15 805
17 385
6 180
10 866
17 386
19 125
6 723
11 854
18 967
20 863
7 267
12 841
20 546
22 601
7 811
13 829
22 127
24 339
8 356
14 818
23 708
26 079
2 187
2 726
3 334
3 869
4 291
4 680
5 334
5 541
5 683
6 148
6 615
7 104
1 572
1 948
2 359
2 738
2 820
3 163
3 502
3 878
4 218
4 560
4 900
5 243
3 144
4 796
7 674
8 441
3 896
5 634
9 014
9 915
4 719
6 760
10 816
11 898
5 477
7 886
12 618
13 880
5 641
9 014
14 422
15 864
6 325
10 140
16 224
17 846
7 004
11 266
18 026
19 829
7 755
12 394
19 830
21 813
8 436
13 520
21 632
23 795
9 120
14 646
23 434
25 777
9 801
15 773
25 236
27 760
10 485
16 900
27 040
29 744
Příplatky ke krycím podlahovým mřížkám Koraflex PM
Změna
l1 < x < l2
Podélná mřížka
Dřevo lakované
PM rozpěrka
Popis
zakázkové provedení mezirozměru (např. L = 130, 250, ... po 10 cm) krycí mřížky KORAFLEX PM
= cena nejbližší vyšší krycí mřížky
podélná orientace lamel (pouze provedení hliník a Roll): + 10 % k ceně rolovací podlahové mřížky
lakování bezbarvým lakem: + 30 % k ceně standardní mřížky dřevo
změna rozpěrek mezi lamelami (pouze u mřížek dřevo): + 10 % k ceně standardní mřížky dřevo
Ceny bez DPH
= L2
1,1 × PM
1,3 × PM
1,1 × PM
* Poznámka: Podlahové mřížky jsou vyrobeny z přírodních materiálů a nelze proto vyloučit drobné odchylky v barevném provedení.
Dodavatel nemůže plně garantovat předložené barvy a akceptovat reklamace z důvodu případných barevných odchylek.
* rámeček není součástí krycí mřížky, ale je součástí konvektoru.
* objednání lineárních krycích mřížek a mřížky nerez Cross je možné pouze s příslušným konvektorem.
* Termín dodání krycí mřížky nerez Cross je 4–6 týdnů.
Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 18–23.
buk
hliní /rolovací
hliník
hliník /lineární
hliník/stříbrná
hliník/bronz světlý
hliník/bronz tmavý
dub
mahagon
nerez Roll
nerez Roll lineární
nerez Cross
05
Ceník produktů
platný od 01. 03. 2015
Otopné lavice KORALINE LK – přirozená konvekce
otopná lavice KoralIne lKe (Economic)
otopná lavice KoralIne lKx (Exclusive)
otopná lavice do vlhkého prostředí KoralIne lKP (InPool)
Šířka
(cm)
Výška
(cm)
9
lK
15
18
30
45
60
Produktová
řada
Economic
exclusive
InPool
Tepelný výkon
Economic
exclusive
InPool
Tepelný výkon
Economic
exclusive
InPool
Tepelný výkon
exclusive
InPool
Tepelný výkon
exclusive
InPool
Tepelný výkon
opláštění/barva/vrchní mřížka
lKe 9/18, lKe 15/18, lKe 30/18
lKx 9/18, lKx 15/18, lKx 30/18, lKx 45/18, lKx 60/18
lKP 9/18, lKP 15/18, lKP 30/18, lKP 45/18, lKP 60/18
objednací kód
ocel/bílá RAL 9010/ražená
ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná
nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná
LKE
LKX
LKP
ocel/bílá RAL 9010/ražená
ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná
nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná
LKE
LKX
LKP
ocel/bílá RAL 9010/ražená
ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná
nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná
LKE
LKX
LKP
ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná
nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná
LKX
LKP
ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná
nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná
LKX
LKP
0918-10
0918-10
0918-10
∆t 50
1518-10
1518-10
1518-10
∆t 50
3018-10
3018-10
3018-10
∆t 50
4518-10
4518-10
∆t 50
6018-10
6018-10
∆t 50
080
2 539
2 821
4 232
385
3 029
3 365
5 048
589
3 484
3 871
5 807
760
4 385
6 578
857
4 921
7 382
934
100
3 120
3 467
5 201
508
3 472
3 858
5 787
743
3 990
4 433
6 650
950
5 018
7 527
1 071
5 627
8 441
1 168
120
3 630
4 033
6 050
631
3 920
4 355
6 533
897
4 497
4 997
7 496
1 140
5 653
8 480
1 285
6 336
9 504
1 401
140
3 962
4 402
6 603
754
4 391
4 879
7 319
1 052
5 030
5 589
8 384
1 330
6 316
9 474
1 499
7 073
10 610
1 635
160
4 492
4 991
7 487
877
4 836
5 373
8 060
1 207
5 536
6 151
9 227
1 520
6 948
10 422
1 714
7 779
11 669
1 870
Délka (cm)
180
200
4 935
5 428
5 483
6 031
8 225
9 047
1 001
1 123
5 282
5 766
5 869
6 407
8 804
9 611
1 362
1 517
6 044
6 589
6 715
7 321
10 073
10 982
1 710
1 900
7 584
8 260
11 376
12 390
1 927
2 141
8 488
9 239
12 732
13 859
2 104
2 338
otopná lavice KoralIne lKe (Economic)
otopná lavice KoralIne lKx (Exclusive)
otopná lavice do vlhkého prostředí KoralIne lKP (InPool)
Šířka
(cm)
Výška
(cm)
9
lK
15
24
30
45
60
Produktová
řada
Economic
exclusive
InPool
Tepelný výkon
Economic
exclusive
InPool
Tepelný výkon
Economic
exclusive
InPool
Tepelný výkon
exclusive
InPool
Tepelný výkon
exclusive
InPool
Tepelný výkon
opláštění/barva/vrchní mřížka
Ceny uvedeny bez DPH
220
5 887
6 541
9 812
1 246
6 319
7 021
10 532
1 671
240
6 355
7 061
10 592
1 369
6 793
7 548
11 322
1 826
260
6 823
7 581
11 372
1 492
7 274
8 082
12 123
1 980
280
7 291
8 101
12 152
1 615
7 721
8 579
12 869
2 135
300
7 758
8 620
12 930
1 738
8 165
9 072
13 608
2 290
lKe 9/24, lKe 15/24, lKe 30/24
lKx 9/24, lKx 15/24, lKx 30/24, lKx 45/24, lKx 60/24
lKP 9/24, lKP 15/24, lKP 30/24, lKP 45/24, lKP 60/24
objednací kód
ocel/bílá RAL 9010/ražená
ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná
nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná
LKE
LKX
LKP
ocel/bílá RAL 9010/ražená
ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná
nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná
LKE
LKX
LKP
ocel/bílá RAL 9010/ražená
ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná
nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná
LKE
LKX
LKP
ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná
nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná
LKX
LKP
ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná
nerez AISI 316/bílá RAL 9010/Al stříbrná
LKX
LKP
0924-10
0924-10
0924-10
∆t 50
1524-10
1524-10
1524-10
∆t 50
3024-10
3024-10
3024-10
∆t 50
4524-10
4524-10
∆t 50
6024-10
6024-10
∆t 50
080
3 379
3 754
5 631
574
4 154
4 616
6 924
916
4 634
5 149
7 724
1 112
5 769
8 654
1 274
6 312
9 468
1 374
100
4 156
4 618
6 927
757
4 766
5 296
7 944
1 145
5 308
5 898
8 847
1 390
6 589
9 884
1 593
7 206
10 809
1 717
120
4 689
5 210
7 815
940
5 411
6 012
9 018
1 374
6 013
6 681
10 022
1 668
7 444
11 166
1 911
8 135
12 203
2 060
140
5 390
5 989
8 984
1 123
6 023
6 692
10 038
1 603
6 686
7 429
11 144
1 946
8 264
12 396
2 230
9 029
13 544
2 403
160
6 062
6 736
10 104
1 307
6 636
7 373
11 060
1 833
7 359
8 177
12 267
2 224
9 085
13 628
2 549
9 923
14 885
2 746
Délka (cm)
180
200
6 928
7 619
7 698
8 466
11 547
12 699
1 491
1 673
7 279
7 948
8 088
8 831
12 132
13 247
2 061
2 290
8 065
8 795
8 961
9 772
13 442
14 658
2 502
2 780
9 940
10 823
14 910
16 235
2 869
3 188
10 852
11 809
16 278
17 714
3 089
3 432
Ceny uvedeny bez DPH
220
8 427
9 363
14 045
1 855
8 723
9 692
14 538
2 519
240
9 205
10 228
15 342
2 038
9 339
10 377
15 566
2 748
260
9 984
11 093
16 640
2 221
10 004
11 116
16 674
2 977
280
10 762
11 958
17 937
2 404
10 649
11 832
17 748
3 206
300
11 541
12 823
19 235
2 587
11 261
12 512
18 768
3 435
* Tepelný výkon ∆t 50: výkon je uveden ve Wattech, při teplotním spádu 75/65 ˚C a teplotě v místnosti +20 ˚C, EN 442.
Varianta KORALINE LKX (Exclusive) a KORALINE LKP (InPool)
Varianta KORALINE LKE (Economic)
06
Ceník produktů
platný od 01. 03. 2015
Otopné lavice KORALINE LK – přirozená konvekce
Příslušenství
Příplatky
název
Připojovací sada KoralIne
Popis
termostatický ventil, hlavice, 2 prodlužovací kusy
Stěnová konzola KoralIne 180 mm
Stěnová konzola KoralIne 240 mm
Stoján. konzola KoralIne 180 mm, čistá podlaha
Stoján. konzola KoralIne 240 mm, čistá podlaha
Stoján. konzola KoralIne 180 mm, hrubá podlaha
Stoján. konzola KoralIne 240 mm, hrubá podlaha
Stěnová konzola KoralIne nerez, 180 mm
Stěnová konzola KoralIne nerez, 240 mm
Stoján. konzola KoralIne nerez, 180 mm, čistá podlaha
Stoján. konzola KoralIne nerez, 240 mm, čistá podlaha
Stoján. konzola KoralIne nerez, 180 mm, hrubá podlaha
Stoján. konzola KoralIne nerez, 240 mm, hrubá podlaha
pro KORALINE LK – hloubka 18 cm (2 ks v balení)
pro KORALINE LK – hloubka 24 cm (2 ks v balení)
pro KORALINE LK – hloubka 18 cm (2 ks v balení)
pro KORALINE LK – hloubka 24 cm (2 ks v balení)
pro KORALINE LK – hloubka 18 cm (2 ks v balení)
pro KORALINE LK – hloubka 24 cm (2 ks v balení)
pro KORALINE LK – hloubka 18 cm (2 ks v balení)
pro KORALINE LK – hloubka 24 cm (2 ks v balení)
pro KORALINE LK – hloubka 18 cm (2 ks v balení)
pro KORALINE LK – hloubka 24 cm (2 ks v balení)
pro KORALINE LK – hloubka 18 cm (2 ks v balení)
pro KORALINE LK – hloubka 24 cm (2 ks v balení)
objednací kód
Z-LU-010
Jednotka
set
Z-LU-001
Z-LU-002
Z-LU-003
Z-LU-004
Z-LU-005
Z-LU-006
Z-LU-007
Z-LU-008
Z-LU-022
Z-LU-023
Z-LU-024
Z-LU-025
pár
pár
pár
pár
pár
pár
pár
pár
pár
pár
pár
pár
Ceny bez DPH
1 017
ocel
300
300
300
300
400
400
700
700
700
700
1 800
1 800
Změna
Popis
Jednotka
Cena
Barva
jiný odstín RAL barvy
(min. množství pro objednání 5 ks)
ks
< 30 %
Plan
přední rovná stěna
(použití u KORALINE LK pro výšku 30, 45 a 60 cm)
-10
Objednací kód: LPX
-10
LPP
ks
0%
Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 24–29.
Otopné lavice KORALINE LD – přirozená konvekce
otopná lavice s deskou KoralIne lDx
otopná lavice s deskou do vlhkého prostředí KoralIne lDP (InPool)
lD
Šířka
(cm)
Výška
(cm)
26
29
Produktová
řada
Exclusive
InPool
Tepelný výkon
Provedení vany/barva
lDx
lDP
objednací kód
ocel/bílá RAL 9010
nerez AISI 316/bílá RAL 9010
LDX
LDP
2926-10
2926-10
∆t 50
Ceny uvedeny bez DPH
Délka (cm)
100
5 225
7 837
1 122
120
5 796
8 694
1 346
140
6 361
9 541
1 570
160
6 768
10 152
1 794
180
7 546
11 320
2 018
200
8 301
12 452
2 242
1 544
1 741
1 855
1 881
2 064
2 043
2 116
2 320
2 564 *)
2 466
2 703
2 816 *)
2 708
3 023
3 110 *)
3 409
3 343
3 362 *)
Desky
* Tepelný výkon ∆t 50: výkon je uveden ve Wattech, při teplotním spádu 75/65 ˚C a teplotě v místnosti +20 ˚C, EN 442.
30
3
Dřevo
Dřevo
Teraco
imitace kamene
BUK
DUB
Teraco
Z-LLD-B
Z-LLD-D
Z-LLD-T
)
* Pro desky Teraco platí, že pro rozměry lavic KoralINE lD 140, 160, 180 a 200 cm se z důvodu váhy a rozměrů používají 2 ks kratších desek na lavici. V ceníku uvedena cena za pár.
Příslušenství
název
Popis
Připojovací sada
KoralIne
termostatický ventil, hlavice, 2 prodlužovací kusy
objednací kód
Jednotka
Cena
Z-LU-010
set
1 017
Jednotka
ks
Cena
< 30 %
Příplatky
Změna
Barva
buk
Popis
jiný odstín RAL barvy (min. množství pro objednání 5 ks)
dub
Teraco
Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 30–33.
07
Ceník produktů
platný od 01. 03. 2015
Nástěnné konvektory KORAWALL WK a WP – přirozená konvekce
nástěnné konvektorové těleso KoraWall WK
nástěnné konvektorové těleso do vlhkého prostředí KoraWall WKP (InPool)
Hloubka Výška
(cm)
(cm)
45
6
WK
60
45
12
60
Produktová
řada
Economic
InPool
Tepelný výkon
Economic
InPool
Tepelný výkon
Economic
InPool
Tepelný výkon
Economic
InPool
Tepelný výkon
oplechování/barva
KoraWall WK 45/6, WK 60/6, WK 45/12, WK 60/12
KoraWall WKP (InPool) 45/6, WKP 60/6, WKP 45/12, WKP 60/12
objednací kód
ocel/bílá RAL 9010
nerez AISI 316/bílá RAL 9010
WKE
WKP
ocel/bílá RAL 9010
nerez AISI 316/bílá RAL 9010
WKE
WKP
ocel/bílá RAL 9010
nerez AISI 316/bílá RAL 9010
WKE
WKP
ocel/bílá RAL 9010
nerez AISI 316/bílá RAL 9010
WKE
WKP
45064506∆t 50
60066006∆t 50
45124512∆t 50
60126012∆t 50
040
2 180
3 270
266
2 463
3 695
291
2 461
3 692
449
2 546
3 819
519
10
10
10
10
10
10
10
10
060
2 742
4 113
400
3 044
4 566
436
3 089
4 634
675
3 259
4 889
779
080
3 304
4 956
533
3 626
5 439
582
3 717
5 576
902
3 743
5 615
1 039
100
3 868
5 802
665
4 048
6 072
727
4 346
6 519
1 127
4 456
6 684
1 298
Délka (cm)
120
4 323
6 485
799
4 539
6 809
873
4 601
6 902
1 354
4 816
7 224
1 558
Ceny uvedeny bez DPH
140
4 873
7 310
933
5 226
7 839
1 018
5 179
7 769
1 578
5 380
8 070
1 818
160
5 430
8 145
1 065
5 765
8 648
1 159
5 767
8 651
1 804
5 935
8 903
2 078
180
5 988
8 982
1 199
6 402
9 603
1 304
6 354
9 531
2 030
6 580
9 870
2 338
200
6 587
9 881
1 332
7 042
10 563
1 450
6 989
10 484
2 258
7 239
10 859
2 598
• připojení: BP = Boční pravé, BL = boční levé, SP – spodní pravé, SL = spodní levé
* Tepelný výkon ∆t 50: výkon je uveden ve Wattech, při teplotním spádu 75/65 ˚C a teplotě v místnosti +20 ˚C, EN 442.
Příplatky
Změna
Barva
Plan / WP
Popis
jiný odstín RAL barvy (min. množství pro objednání 5 ks)
rovná přední stěna
Jednotka
ks
ks
Cena
< 30 %
0%
Důležité informace:
Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 34–37.
Nástěnná otopná tělesa KoraWall WK a WKP mají na přední straně
výrazný designový prvek, který se v délkách od 40–120 cm skládá
z jedné designové sekce, v délkách od 140–180 cm obsahuje dvě
sekce a v délce 200 cm zahrnuje tři designové sekce.
Fasádní konvektory KORASPACE
fasádní konvektor KoraSPaCe (Economic, Exclusive)
fasádní konvektor do vlhkého prostředí KoraSPaCe (InPool)
Šířka
(cm)
Výška
(cm)
KoraSPaCe
12
15
18
6
Produktová
řada
economic
Exclusive
InPool
Tepelný výkon
economic
Exclusive
InPool
Tepelný výkon
economic
Exclusive
InPool
Tepelný výkon
opláštění/barva/otopný výměník
Se 6/12, Se 6/15, Se 6/18, Sx 6/12, Sx 6/15, Sx 6/18
SP 6/12, SP 6/15, SP 6/18
objednací kód
ocel/RAL 9007/nelakovaný
ocel/RAL 9007/lakovaný
nerez AISI 316/RAL 9007/nelakovaný
SESXSP-
ocel/RAL 9007/nelakovaný
ocel/RAL 9007/lakovaný
nerez AISI 316/RAL 9007/nelakovaný
SESXSP-
ocel/RAL 9007/nelakovaný
ocel/RAL 9007/lakovaný
nerez AISI 316/RAL 9007/nelakovaný
SESXSP-
061206120612∆t 50
061506150615∆t 50
061806180618∆t 50
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
080
1 340
1 394
1 876
154
1 786
1 857
2 500
305
2 072
2 155
2 901
305
100
1 779
1 850
2 491
202
2 374
2 469
3 324
401
2 754
2 864
3 856
401
120
1 967
2 046
2 754
251
2 622
2 727
3 671
498
3 042
3 164
4 259
498
140
2 104
2 188
2 946
300
2 806
2 918
3 928
595
3 255
3 385
4 557
595
160
2 290
2 382
3 206
349
3 055
3 177
4 277
692
3 544
3 686
4 962
692
Délka (cm)
180
200
2 521
2 696
2 622
2 804
3 529
3 774
397
446
3 360
3 594
3 494
3 738
4 704
5 032
788
885
3 898
4 169
4 054
4 336
5 457
5 837
788
885
Ceny uvedeny bez DPH
220
2 967
3 086
4 154
495
3 955
4 113
5 537
982
4 588
4 772
6 423
982
240
3 235
3 364
4 529
543
4 313
4 486
6 038
1 078
5 003
5 203
7 004
1 078
260
3 506
3 646
4 908
592
4 673
4 860
6 542
1 175
5 421
5 638
7 589
1 175
280
3 773
3 924
5 282
641
5 032
5 233
7 045
1 272
5 837
6 070
8 172
1 272
300
4 046
4 208
5 664
690
5 393
5 609
7 550
1 369
6 256
6 506
8 758
1 369
• Možnost upevnění na fasádu (A, B). Ceny jsou pro uchycení A i B stejné.
* Tepelný výkon ∆t 50: výkon je uveden ve Wattech, při teplotním spádu 75/65 ˚C a teplotě v místnosti +20 ˚C, EN 442.
Důležité informace:
Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 38–41.
a – Montáž na vodorovném
příčníku, mezi svislými nosníky
B – Montáž na svislém nosníku
08
Ceník produktů
platný od 01. 03. 2015
Otopné registry KORABASE
otopný registr KoraBaSe
Hloubka Výška
(cm)
(cm)
KoraBaSe
12
5
typ 20
(v 50 × š 120)
18
typ 30
(v 50 × š 180)
12
typ 22
(v 110 × š 120)
11
typ 32
(v 110 × š 180)
18
Produktová
řada
Typ/uvedené rozměry v mm
typ 10
(v 50 × š 60)
6
typ 10, typ 20, typ 30,
typ 22, typ 32
Economic
Exclusive
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Tepelný výkon
otopný registr/povrchová úprava
objednací kód
Cu+Al/nelakovaný
Cu+Al/černě lakovaný
080
957
1 148
269
1 276
1 531
542
1 991
2 389
685
1 975
2 370
636
2 658
3 189
948
BVE-10BVX-10∆t 50
BVE-20BVX-20∆t 50
BVE-30BVX-30∆t 50
BVE-22BVX-22∆t 50
BVE-32BVX-32∆t 50
Cu+Al/nelakovaný
Cu+Al/černě lakovaný
Cu+Al/nelakovaný
Cu+Al/černě lakovaný
Cu+Al/nelakovaný
Cu+Al/černě lakovaný
Cu+Al/nelakovaný
Cu+Al/černě lakovaný
100
1 271
1 525
344
1 696
2 035
697
2 514
3 016
890
2 608
3 130
824
3 455
4 145
1 227
120
1 405
1 686
419
1 873
2 248
851
2 892
3 470
1 095
2 926
3 512
1 011
3 859
4 631
1 506
140
1 503
1 803
494
2 004
2 405
1 006
3 114
3 737
1 299
3 141
3 769
1 198
4 372
5 247
1 784
160
1 636
1 963
568
2 182
2 618
1 161
3 698
4 438
1 504
3 429
4 115
1 385
4 963
5 956
2 063
Délka (cm)
180
200
1 801
1 926
2 161
2 311
643
718
2 400
2 567
2 880
3 081
1 316
1 471
4 321
4 558
5 185
5 470
1 708
1 913
3 633
3 885
4 360
4 662
1 572
1 760
5 800
6 203
6 960
7 444
2 342
2 621
Ceny uvedeny bez DPH
220
2 119
2 543
793
2 825
3 389
1 625
5 013
6 015
2 118
4 274
5 128
1 947
6 823
8 187
2 900
240
2 311
2 773
868
3 081
3 697
1 780
5 469
6 563
2 322
4 662
5 594
2 134
7 453
8 943
3 178
260
2 504
3 005
942
3 338
4 006
1 935
5 925
7 110
2 527
5 051
6 061
2 321
8 065
9 678
3 457
280
2 695
3 234
1 017
3 594
4 313
2 090
6 381
7 657
2 731
5 440
6 528
2 508
8 685
10 421
3 736
300
2 890
3 468
1 092
3 852
4 623
2 245
6 838
8 205
2 936
5 826
6 992
2 696
9 304
11 165
4 015
* Tepelný výkon ∆t 50: výkon je uveden ve Wattech, při teplotním spádu 75/65 ˚C a teplotě v místnosti +20 ˚C, EN 442.
Příslušenství
Popis
Stojánková konzola KoraBaSe, typ 10; černá, 50 mm
Stojánková konzola KoraBaSe, typ 20, 22; černá, 50 mm
Stojánková konzola KoraBaSe, typ 30, 32; černá, 50 mm
Stojánková konzola KoraBaSe, typ 10; černá, 100 mm
Stojánková konzola KoraBaSe, typ 20, 22; černá,100 mm
Stojánková konzola KoraBaSe, typ 30, 32; černá,100 mm
Stěnová konzola KoraBaSe, typ 10; bílá
Stěnová konzola KoraBaSe, typ 20, 22; bílá
Stěnová konzola KoraBaSe, typ 30, 32; bílá
objednací kód
Jednotka
Ceny uvedeny bez DPH
Z-LU-011
Z-LU-012
Z-LU-013
Z-LU-014
Z-LU-015
Z-LU-016
Z-LU-017
Z-LU-018
Z-LU-019
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
74
79
100
137
147
158
137
147
158
Důležité informace:
• doporučené množství stěnových nebo stojánkových konzolí jsou 2 ks (doporučeno 2 ks pro KoraBaSE 80–200 cm, 3 ks pro KoraBaSE 201–300 cm)
Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 42–45.
Výrobky vybavené ventilátorem pro zvýšení účinnosti ve vytápění a chlazení
Podlahové konvektory s ventilátorem KORAFLEX FV, FV InPool, FI a FW
Podlahový konvektor s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí Koraflex fV
fV
16
8
fV
Šířka Hloubka
(cm)
(cm)
20
11
Produktová
řada
economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
fV: vana/otopný registr/rámeček
ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný
ocel/černý výměník/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný
∆t 50
ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný
ocel/černý výměník/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný
∆t 50
Koraflex fV 8/16, fV 11/20
objednací kód
0816-NP0RU1
FVE
0816-NP0RU1
FVX
FV I
0816-NP0RU1
2. stupeň otáček
1120-NP0RU1
FVE
1120-NP0RU1
FVX
FV I
1120-NP0RU1
2. stupeň otáček
Ceny uvedeny bez DPH
Délka (cm)
080
7 666
7 972
8 279
250
8 302
8 634
8 966
696
120
9 163
9 530
9 896
513
10 159
10 565
10 971
1 332
160
10 935
11 372
11 810
782
11 772
12 243
12 714
1 983
200
12 134
12 620
13 105
983
15 124
15 729
16 334
2 636
240
14 827
15 420
16 014
1 252
16 948
17 626
18 304
3 285
280
15 988
16 627
17 267
1 515
19 632
20 417
21 202
3 934
09
Ceník produktů
platný od 01. 03. 2015
Výrobky vybavené ventilátorem pro zvýšení účinnosti ve vytápění a chlazení
Podlahové konvektory s ventilátorem KORAFLEX FV, FV InPool, FI a FW
Podlahový konvektor s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí Koraflex FV Šířka Hloubka
(cm)
(cm)
FV
8
28
9
11
Produktová
řada
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
Koraflex FV 8/28, FV 9/28, FV 11/28
FV: vana/otopný registr/rámeček
ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný
ocel/černý výměník/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný
∆t 50
ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný
ocel/černý výměník/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný
∆t 50
ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný
ocel/černý výměník/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný
∆t 50
Objednací kód
0828-NP0RU1
FVE FVX 0828-NP0RU1
FV I 0828-NP0RU1
2. stupeň otáček
FVE 0928-NP0RU1
FVX 0928-NP0RU1
FV I 0928-NP0RU1
2. stupeň otáček
FVE 1128-NP0RU1
FVX 1128-NP0RU1
FV I 1128-NP0RU1
2. stupeň otáček
Ceny uvedeny bez DPH
Délka (cm)
080
7 744
8 054
8 364
415
7 785
8 096
8 408
627
7 847
8 161
8 475
710
120
9 350
9 724
10 098
785
9 490
9 870
10 249
1 184
9 602
9 986
10 370
1 340
160
10 935
11 372
11 810
1 154
10 990
11 430
11 869
1 741
11 127
11 572
12 017
1 971
200
12 382
12 877
13 373
1 523
14 151
14 717
15 283
2 298
14 295
14 867
15 439
2 602
Podlahový konvektor s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí Koraflex FV
Podlahový konvektor s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí do vlhkého prostředí Koraflex FV (InPool)
FV/FV InPool
Šířka Hloubka
(cm)
(cm)
34
11
Produktová
řada
FV: vana/otopný registr/rámeček
Economic
Exclusive
Inox
InPool
Tepelný výkon FV
Tepelný výkon FV InPool
ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný
ocel/černý výměník/U stříbrný
nerez AISI 304/nelak. výměník/U stříbrný
nerez AISI 316/nelak. výměník/U stříbrný
∆t 50
∆t 50
Objednací kód
1134-NP0RU1
FVE FVX 1134-NP0RU1
FV I 1134-NP0RU1
FVP 1134-NP0RU1
2. stupeň otáček
2. stupeň otáček
240
15 130
15 735
16 340
1 892
15 403
16 019
16 635
2 856
16 019
16 660
17 301
3 233
Koraflex FV 11/34
Koraflex FV 11/34 InPool
Ceny uvedeny bez DPH
Délka (cm)
080
8 552
8 894
9 236
11 771
915
710
120
10 618
11 043
11 467
14 403
1 729
1 340
160
12 455
12 953
13 451
16 691
2 543
1 774
200
15 991
16 631
17 270
21 443
3 357
2 602
240
18 133
18 858
19 584
24 029
4 171
2 910
Podlahový konvektor s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí Koraflex FV
FV
Šířka Hloubka
(cm)
(cm)
42
11
Produktová
řada
Economic
Exclusive
Inox
Tepelný výkon
Objednací kód
FVE 1142-NP0RU1
FVX 1142-NP0RU1
FV I 1142-NP0RU1
2. stupeň otáček
Ceny uvedeny bez DPH
Délka (cm)
080
8 573
8 916
9 259
1 294
120
10 643
11 069
11 494
2 444
160
12 483
12 982
13 482
3 595
200
17 687
18 394
19 102
4 745
240
20 248
21 058
21 868
5 895
Podlahový konvektor s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí pro topení nebo chlazení (2trubkový) Koraflex FI
Šířka Hloubka
(cm)
(cm)
Produktová
řada
FI
Inox
20
11
Chladicí výkon
Tepelný výkon
FI: vana/otopný registr/rámeček
nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný
6/12/26 °C
∆t 50
Objednací kód
F I I 1120-NP0RU1
2. stupeň otáček
2. stupeň otáček
FI
34
13
Produktová
řada
Economic
Exclusive
Inox
Chladicí výkon
Tepelný výkon
FI: vana/otopný registr/rámeček
ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný
ocel/černý výměník/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný
6/12/26 °C
∆t 50
* Tepelný výkon ∆t 50: výkon je uveden ve Wattech, při teplotním spádu 75/65 ˚C a teplotě v místnosti +20 ˚C, EN 442. * Uvedené ceny podlahových konvektorů Koraflex jsou bez pochozích mřížek. Ceny krycích mřížek viz strana 5.
* Chladicí výkony uvedeny SENSITIV – chladicí výkon skutečně vydaný na ochlazení vzduchu.
Objednací kód
1334-NP0RU1
F IE F IX 1334-NP0RU1
F I I 1334-NP0RU1
2. stupeň otáček
2. stupeň otáček
280
21 760
22 630
23 501
7 045
Koraflex FI 11/20
Ceny uvedeny bez DPH
Délka (cm)
080
120
160
200
240
280
9 024
11 042
12 796
16 439
18 422
21 339
214
696
409
1 332
609
1 983
810
2 636
1 009
3 285
1 208
3 934
Podlahový konvektor s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí pro topení nebo chlazení (2trubkový) Koraflex FI
Šířka Hloubka
(cm)
(cm)
280
20 158
20 964
21 771
27 834
4 984
3 091
Koraflex FV 11/42
FV: vana/otopný registr/rámeček
ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný
ocel/černý výměník/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný
∆t 50
280
16 314
16 967
17 619
2 261
16 653
17 319
17 985
3 413
18 556
19 298
20 040
3 864
Koraflex FI 13/34
120
12 677
13 184
13 691
685
2 232
150
14 318
14 891
15 463
988
3 216
Délka (cm)
200
17 869
18 584
19 298
1 492
4 857
Ceny uvedeny bez DPH
250
20 185
20 992
21 800
1 995
6 498
300
22 500
23 400
24 300
2 499
8 138
** Jedná se o základní objednací kód.
10
Ceník produktů
platný od 01. 03. 2015
Výrobky vybavené ventilátorem a optimalizovanou konvekcí pro zvýšení účinnosti ve vytápění a chlazení
Podlahové konvektory s ventilátorem KORAFLEX FV, FV InPool, FI a FW
Podlahový konvektor s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí pro topení a chlazení (4trubkový) Koraflex FW
FW
Šířka Hloubka
(cm)
(cm)
34
Produktová
řada
Economic
Exclusive
Inox
Chladicí výkon
Tepelný výkon
13
FW: vana/otopný registr/rámeček
Koraflex FW 13/34
Objednací kód
120
13 944
14 502
15 060
525
2 067
1334-NP0RU1
FWE FWX 1334-NP0RU1
FW I 1334-NP0RU1
2. stupeň otáček
2. stupeň otáček
ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný
ocel/černý výměník/U stříbrný
nerez AISI 304/nelakovaný výměník/U stříbrný
6/12/26 °C
∆t 50
* Tepelný výkon ∆t 50: výkon je uveden ve Wattech, při teplotním spádu 75/65 ˚C a teplotě v místnosti +20 ˚C, EN 442. * Chladicí výkony uvedeny SENSITIV – chladicí výkon skutečně vydaný na ochlazení vzduchu.
* Uvedené ceny podlahových konvektorů Koraflex FV jsou bez pochozích mřížek. Ceny krycích mřížek viz strana 5.
** Jedná se o základní objednací kód.
150
15 750
16 380
17 010
757
2 979
Ceny uvedeny bez DPH
Délka (cm)
200
19 656
20 442
21 228
1 143
4 499
250
22 204
23 092
23 980
1 529
6 019
300
24 750
25 741
26 731
1 915
7 538
Přívod vody vpravo
Příplatky k podlahovým konvektorům Koraflex s ventilátorem Změna
OSB
Akustická fólie
Popis
Ceny bez DPH
zakázkové provedení krycí desky z OSB, tl. 18 mm (cena za bm vany konvektoru)
+ 320 Kč/bm
akusticky absorpční a antivibrační fólie z vnějšku vany (cena za bm vany konvektoru)
Objednací kódy: xxxxxxxxxx-Axxxxx
P0
960 Kč/bm
Bez snižování čel
standardní provedení
Bezplatné úpravy u podlahových konvektorů Koraflex s ventilátorem Změna
UF
U1 = U2 = U3
F1 = F2 = F3
P0P1, P0P2
P0P3
P1
P2
Snížení čela
na straně přívodů
P3
Snížení čela na protější
straně od přívodů
Snížení obou čel
Přívod vody vlevo
Popis
změna profilu rámečku z U na F (pouze při objednání, pro standardní katalogovou nabídku U1F1, U2F2, U3F3)
pro všechny standardní eloxované odstíny U rámečku (U1 stříbrný, U2 bronz tmavý, U3 bronz světlý) stejná cena
pro všechny standardní eloxované odstíny F rámečku (F1 stříbrný, F2 bronz tmavý, F3 bronz světlý) stejná cena
snížení 1 strany konvektoru (změna typu vany)
snížení 2 stran konvektoru (změna typu vany)
L0
Důležitá informace:
• V ceně není zahrnuta regulace viz ceník strana 12 (R-Box, příslušný zdroj, termostaty Siemens)
Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 48–71.
L1
L2
L3
Jednotlivé vany konvektorů FV InPool nelze vzájemně napojovat. Vyrábějí se pouze v provedení P0.
Otopné lavice s ventilátorem Koraline LV
Otopná lavice s ventilátorem Koraline LV
Výška
(cm)
Šířka
(cm)
LV
11
15
18
24
Produktová
řada
Exclusive
Tepelný výkon
Exclusive
Tepelný výkon
Exclusive
Tepelný výkon
Opláštění/barva/vrchní mřížka
ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná
∆t 50
ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná
∆t 50
ocel/bílá RAL 9010/Al stříbrná
∆t 50
Koraline LV 15/11, LV 15/18, LV 15/24
Objednací kód
LVX 1511-10
2. stupeň otáček
LVX 1518-10
2. stupeň otáček
LVX 1524-10
2. stupeň otáček
Délka (cm)
090
8 195
415
8 531
1 007
8 983
1 257
120
8 753
622
9 383
1 511
9 870
1 846
160
10 154
898
11 029
2 182
11 602
2 631
Ceny uvedeny bez DPH
200
12 495
1 175
14 279
2 853
15 187
3 416
240
14 837
1 451
15 903
3 525
16 947
4 201
280
16 382
1 728
17 267
4 196
18 401
4 987
* Tepelný výkon ∆t 50: výkon je uveden ve Wattech, při teplotním spádu 75/65 ˚C a teplotě v místnosti +20 ˚C, EN 442.
Důležitá informace:
• V ceně není zahrnuta regulace viz ceník strana 12 (R-Box, příslušný zdroj, termostaty Siemens)
Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 72–77.
Koraline LV 15/11
Koraline LV 15/18
Koraline LV 15/24
11
Ceník produktů
platný od 01. 03. 2015
Nástěnné konvektory s ventilátorem KORAWALL WI
nástěnné konvektorové těleso s ventilátorem pro topení a dochlazování (2trubkový) KoraWall WI
WI
Hloubka Výška
(cm)
(cm)
11
45
Produktová
řada
Korawall WI
Chladicí výkon
Tepelný výkon
oplechování/barva
ocel/bílá RAL 9010
6/12/26 °C
∆t 50
objednací kód
4511-10
W I2. stupeň otáček
2. stupeň otáček
KoraWall WI 45/11
Délka (cm)
075
9 334
171
1 093
100
11 110
337
2 186
125
12 361
448
2 915
Ceny uvedeny bez DPH
150
14 356
499
3 279
175
19 180
605
4 008
200
20 503
714
4 736
* Tepelný výkon ∆t 50: výkon je uveden ve Wattech, při teplotním spádu 75/65 ˚C a teplotě v místnosti +20 ˚C, EN 442.
* Chladicí výkony uvedeny SENSITIV – chladicí výkon skutečně vydaný na ochlazení vzduchu.
Důležitá informace:
• regulace (r-Box, příslušný zdroj, termostaty Siemens)
Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 78–81.
Regulace na 12 V
Příslušenství ke konvektorům Koraflex fV, fI, fW, KoraWall WI a KoralIne lV
název
r-Box
Zdroj - 60W/DIn-12V
Zdroj - 100W/DIn-12V
Montážní krabice/DIn
SIeMenS raB 11
SIeMenS rDf 600T
SIeMenS rDG 100T
SIeMenS Ira 211
SIeMenS Qaa32
Termostatická hlavice s kapilárou (5 m)
Termopohon ventilu
objednací kód
Z-LREG-010
Z-LREG-008
Z-LREG-009
Z-LREG-011
Z-LREG-003
Z-LREG-004
Z-LREG-005
Z-LREG-006
Z-LREG-007
Z-LREG-013
Z-LREG-012
Popis
(modul galvanického oddělení signálu) připraveno pro instalaci na DIN lištu
zdroj stejnosměrného napětí – 60 W, připraveno pro instalaci na DIN lištu
zdroj stejnosměrného napětí – 100 W, připraveno pro instalaci na DIN lištu
montážní krabice na stěnu, uvnitř vybaveno DIN lištou
prostorový termostat s přepínačem otáček KORAFLEX FV, FI, KORAWAL WI, KORALINE LV
týdenní programovatelný pokojový termostat KORAFLEX FV, FI, KORAWALL WI
týdenní programovatelný pokojový termostat KORAFLEX FV, FI, FW, KORAWALL WI, KORALINE LV
dálkové ovládání k prostorovým termostatům (doplněk Z-LREG-004, Z-LREG-005)
oddělené teplotní čidlo pro aplikaci do vlhkého prostředí KORAFLEX FV InPool
termostatická hlavice s kapilárou (5 m)
(použitelný k obj. č. Z-LREG-014 a Z-LREG-015) – příkon 1,8 W
Cena
1 042
1 100
1 350
459
1 220
2 966
2 934
680
540
1 353
1 182
Nástěnná otopná tělesa KoraWall WI mají na přední straně
výrazný designový prvek, který se v délkách od 75–125 cm skládá
z jedné designové sekce, v délkách od 150–175 cm obsahuje dvě
sekce a v délce 200 cm zahrnuje tři designové sekce.
Termostatický
ventil přímý
Termopohon
Zdroj stejnosměrného
napětí
Montážní krabice
R-Box
Siemens
RAB 11
Regulace na 24 V
Příslušenství ke konvektorům Koraflex fV, fI, fW, KoraWall WI a KoralIne lV
název
Zdroj - 100W/DIn-24V
Zdroj - 480W/DIn-24V
SIeMenS rDG 160T
Termopohon ventilu 24 V
objednací kód
Z-LREG-047
Z-LREG-046
Z-LREG-045
Z-LREG-044
Popis
zdroj stejnosměrného napětí – 100 W, připraveno pro instalaci na DIN lištu
zdroj stejnosměrného napětí – 480 W, připraveno pro instalaci na DIN lištu
týdenní programovatelný pokojový termostat KORAFLEX FV, FI, FW, KORAWALL WI, KORALINE LV
(použitelný k obj. č. Z-LREG-014 a Z-LREG-015) – příkon 1,8 W
Cena
1 304
5 704
3 107
2 228
objednací kód
Z-LREG-014
Z-LREG-015
Z-LREG-016
Z-LREG-017
Popis
termostatický ventil přímý 1/2"
termostatický ventil rohový 1/2"
regulační šroubení přímé 1/2"
regulační šroubení rohové 1/2"
Termostatická
hlavice s kapilárou
Regulační
šroubení přímé
Další příslušenství ke konvektorům Koraflex fV, fI, fW, KoraWall WI a KoralIne lV
název
Termostatický ventil přímý
Termostatický ventil rohový
regulační šroubení přímé
regulační šroubení rohové
Termostatický
ventil rohový
Cena
308
308
182
182
Technické informace a bližší specifikaci daného výrobku naleznete v Technickém katalogu na straně 82–85.
Regulační
šroubení rohové
Prostorové
teplotní čidlo
QAA32
Siemens
RDG 100T
RDG 160T
Siemens
IRA 211
Siemens
RDF 600T
Ceny se rozumí v CZK, bez DPH, za kus či uvedenou jednotku množství. Ceny jsou uvedeny bez instalace. V případě zájmu či informace zakázkového provedení, kontaktujte svého prodejce či přímo výrobce.
Ceník je platný od 01. 03. 2015, všechny předchozí ceníky jsou tímto zrušeny.
ev. č.: 03/15.840.1 CZ
KoraDo, a.s., Bří Hubálků 869, 560 02 Česká Třebová, Česká republika
Info linka (zdarma): 800 111 506, e–mail: [email protected]
www.korado.cz
12
Download

Ceník konvektorů - kompletní sortiment