TECHNICKÝ KATALÓG
Gebo Quick a Special
rýchlo-zverné spojky a strmene
Váš predajca
01/2011
GEBO - QUICK
Gebo Quick - Univerzálne zverné spojky na spájanie
oceľových, varných, olovených a plastových rúr, strmene s
navrtávkou a opravné strmene
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Zverné spojky Gebo Quick (rada S 190) umožňujú rýchle, spoľahlivé a trvalé spojenie rúr, napojenie na rúry bez
závitovania alebo zvárania.
Spojky sú vhodné pre spájanie rúr s hladkými koncami.
Spojky vytvárajú mechanicky pevný spoj.
Predpokladá sa jednorazové použitie, pri demontáži a opätovnom použití, je nutné použiť nové tesnenie.
Spojky umožňujú priamu aj uhlovú montáž. Sú určené pre oceľové rúry zhodné s DIN 2440, 2441 a 2442, 2448
a 2458 rada 1, na varné rúry zhodné s DIN 2448 a 2458 rada 2 a 3, na HDPE - potrubie z materiálu PE100SDR11, PE80-SDR11 podľa DIN 8074, 8075 a sieťované polyetylénové rúry PEXa - SDR11 podľa DIN 16893.
Použitie oporného puzdra pre PE rúry je nutné. (použitie na plyn)
Spojky je možné použiť aj na olovené rúry.
Spojky a strmene sú vyrobené z vysoko kvalitnej tvárnej zliatiny, žiarovo a galvanicky pozinkované.
Spojky a strmene je možné použiť do zeme aj do stien.
Použitie zverných spojok: v rozvodoch pitnej vody, kúrenia, požiarnej vody, stlačeného vzduchu, olejov
Použitie strmeňov: pitná voda, kúrenie, požiarna voda
Prevádzkové tlaky: voda a stlačený vzduch PN 10
Prevádzkové teploty: voda pre vykurovanie: do +80°C; pitná voda: studená
Poznámka: Gebo zverné spojky majú tesnenie, ktoré umožňuje trvalú pracovnú teplotu 80°C.
V záujme ochrany proti korózii, by nemal byť pozinkovaný oceľový materiál podľa DIN EN 12502 časť 3,
zaťažovaný dlhodobo vyššou teplotou ako 60°C.
Ak plánujete použiť Gebo Quick zverné spojky, pre vyššie teploty alebo vyšší tlak, prekonzultujte to so svojím
dodávateľom.
Certifikácia: SK - CERTIFIKÁT ZHODY SK09-ZSV-0173.
Certifikát vystavil Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.,
Notifikovaný orgán – identifikačné číslo 1299, autorizovaná osoba - registračné číslo SK03 v súlade so
zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č.
158/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody
a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky č. 119/2006 Z.z.
–3–
GEBO - QUICK
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje: Gebo Quick
- voda PN 10
- stlačený vzduch PN 4 – iba pre oceľové potrubie
Zloženie spojky: prevlečná matica, zverný krúžok, podložka, tesniaca manžeta, telo spojky (nátrubok)
MONTÁŽNY NÁVOD
Zverné spojky umožňujú rýchle a spoľahlivé spojenie potrubia, alebo napojenia na potrubie, bez
závitovania a zvárania. Sú určené pre vodovodné potrubia a potrubia pre stlačený vzduch (stlačený
vzduch - len pre oceľové potrubia).
Spojenie je vo zvislom, ako aj vodorovnom smere pevné.
Gebo spojka je opakovateľne použiteľná pod podmienkou, že pred ďalším použitím sú vymenené
nasledovné časti spojky: zverný krúžok, podložka a tesniaca manžeta.
Postup montáže:
1) Pred aplikáciou je nevyhnutné dbať na to, aby konce spojovaného potrubia, boli odrezané kolmo k osi
potrubia, bez úlomkov, nezdeformované, bez závitu a bez zbytkov farby.
2) Na potrubie nasunieme časti spojky v nasledovnom poradí: Matica alebo príruba, zverný krúžok,
predradný krúžok, tesniaci krúžok.
3) Koniec potrubia vsunieme na nátrubok tela spojky. Potrubie musí byť vsunuté najmenej 10 mm cez
tesniaci krúžok.
4) Tesniaci, predradný a zverný krúžok vtlačíme do tesniacej komory nátrubku tela spojky, prevlečnú
maticu s nátrubkom pevne zatiahneme. V prípade, že spojka má namiesto matice prírubu,
zaskrutkujeme prírubu s telom spojky pomocou skrutiek. Skrutky skrutkujeme do kríža. Po 5-tich
minútach tzv. usadacieho času, prekontrolujeme dotiahnutie.
–4–
GEBO - QUICK
GEBO - QUICK
Použitie: Voda PN 10, Stlačený vzduch PN 4
Teplota: Voda do 80°C (platí len pre oceľové potrubie)
Potrubie: oceľ – pozink / čierna, varná rúra, plast, prechod oceľ / plast, olovená rúra
PREHĽADOVÝ KATALÓG
QA
Spojka priama
Vonkajší závit
QI
Spojka priama
Vnútorný závit
QO
Spojka priama
Obojstranná
QT
Spojka priama
Obojstranná
QTO
Spojka priama
Obojstranná
Dimenzia
QA 1/2"
QA 3/4"
QA 1"
QA 1.1/4"
QA 1.1/2"
QA 2"
Dimenzia
QI 1/2"
QI 3/4"
QI 1"
QI 1.1/4"
QI1.1/2"
QI 2"
Dimenzia
QO 1/2"
QO 3/4"
QO 1"
QO 1.1/4"
QO 1.1/2"
QO 2"
Dimenzia
QT 1/2"
QT 3/4"
QT 1"
QT 1.1/4"
QT 1.1/2"
QT 2"
Dimenzia
QTO 1/2"
QTO 3/4"
QTO 1"
QTO 1.1/4"
QTO 1.1/2"
QTO 2"
Vonkajší priemer
potrubia
19,7 – 21,8
24,6 – 27,3
31,4 – 34,2
39,5 – 42,9
47,9 – 51,5
59,7 – 63,5
Objednávacie
číslo
17.195.00.01
17.195.00.02
17.195.00.03
17.195.00.04
17.195.00.05
17.197.00.06
Vonkajší priemer
potrubia
19,7 – 21,8
24,6 – 27,3
31,4 – 34,2
39,5 – 42,9
47,9 – 51,5
59,7 – 63,5
Objednávacie
číslo
17.195.01.01
17.195.01.02
17.195.01.03
17.195.01.04
17.195.01.05
17.197.01.06
Vonkajší priemer
potrubia
19,7 – 21,8
24,6 – 27,3
31,4 – 34,2
39,5 – 42,9
47,9 – 51,5
59,7 – 63,5
Objednávacie
číslo
17.195.02.01
17.195.02.02
17.195.02.03
17.195.02.04
17.195.02.05
17.197.02.06
Vonkajší priemer
potrubia
19,7 – 21,8
24,6 – 27,3
31,4 – 34,2
39,5 – 42,9
47,9 – 51,5
59,7 – 63,5
Objednávacie
číslo
17.195.04.01
17.195.04.02
17.195.04.03
17.195.04.04
17.195.04.05
17.197.04.06
Vonkajší priemer
potrubia
19,7 – 21,8
24,6 – 27,3
31,4 – 34,2
39,5 – 42,9
47,9 – 51,5
59,7 – 63,5
Objednávacie
číslo
17.195.10.01
17.195.10.02
17.195.10.03
17.195.10.04
17.195.10.05
17.197.10.06
–5–
Balenie
18
18
15
10
8
6
Balenie
18
18
15
10
8
6
Balenie
18
15
15
10
8
6
Balenie
1
1
1
1
1
1
Balenie
1
1
1
1
1
1
Váha
v gr.
180
250
335
550
565
1030
Váha
v gr.
192
255
345
550
560
1016
Váha
v gr.
186
254
335
566
552
1000
Váha
v gr.
237
309
444
731
776
1327
Váha
v gr.
431
548
725
1205
1178
2370
GEBO - QUICK
QWO
Koleno 90°
Obojstranné
Podporné puzdro
Dimenzia
QWO 1/2"
QWO 3/4"
QWO 1"
QWO 1.1/4"
QWO 1.1/2"
QWO 2"
Dimenzia
20 x 1,9
25 x 2,3
32 x 2,9
40 x 3,7
50 x 4,6
63 x 5,8
Vonkajší priemer
potrubia
19,7 – 21,8
24,6 – 27,3
31,4 – 34,2
39,5 – 42,9
47,9 – 51,5
59,7 – 63,5
Objednávacie
číslo
17.195.08.01
17.195.08.02
17.195.08.03
17.195.08.04
17.195.08.05
17.197.08.06
Vonkajší priemer
potrubia
-
Objednávacie
číslo
Balenie
03.354.75.2019
03.354.75.2523
03.354.75.3230
03.354.75.4037
03.354.75.5046
03.354.75.6358
1
1
1
1
1
1
Balenie
1
1
1
1
1
1
Váha
v gr.
400
514
675
1060
1226
2278
Váha
v gr.
-
GEBO - ANB, DSK
Použitie: Oceľové potrubie - Voda, Teplota: do 90°C, Tlak: PN 16
Použitie: PE potrubie - Voda, Teplota: studená voda, Tlak: max. PN 10
DSK
Opravný strmeň krátky
Pre oceľové potrubie
DSK
Opravný strmeň krátky
Pre PE potrubie
Dimenzia
DSK 3/8"
DSK 1/2"
DSK 3/4"
DSK 1"
DSK 1.1/4"
DSK 1.1/2"
DSK 2"
DSK 2.1/2"
DSK 3"
DSK 4"
Dimenzia
DSK DN 20
DSK DN 25
DSK DN 32
DSK DN 40
DSK DN 50
DSK DN 63
DSK DN 75
DSK DN 90
DSK DN 110
Vonkajší priemer
potrubia
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
Objednávacie
číslo
01.260.28.00
01.260.28.01
01.260.28.02
01.260.28.03
01.260.28.04
01.260.28.05
01.260.28.06
01.260.28.07
01.260.28.08
01.260.28.09
Vonkajší priemer
potrubia
20,0
25,0
32,0
40,0
50,0
63,0
75,0
90,0
110,0
Objednávacie
číslo
03.260.28.20
03.260.28.25
03.260.28.32
03.260.28.40
03.260.28.50
03.260.28.63
03.260.28.75
03.260.28.90
03.260.28.110
–6–
Balenie
18
18
18
18
10
6
6
1
1
1
Balenie
18
18
18
10
6
6
1
1
1
Váha
v gr.
350
300
400
460
640
1030
1270
1990
2380
3310
Váha
v gr.
300
400
460
640
1030
1270
1990
2380
3310
GEBO – QUICK
ANB
Opravný strmeň
S odbočkou
Pre oceľové potrubie
ANB
Opravný strmeň
S odbočkou –
Pre PE potrubie
Dimenzia
ANB 1/2" x 1/2"
ANB 3/4" x 1/2"
ANB 1" x 1/2"
ANB 1" x 3/4''
ANB 1 1/4" x 3/4"
ANB 1 1/2" x 3/4"
ANB 2" x 1"
ANB 2.1/2" x 1"
ANB 2.1/2" x 1.1/4"
ANB 2 1/2" x 1.1/2"
ANB 3"x 1"
ANB 3"x 1.1/4"
ANB 3"x 1.1/2"
ANB 3"x 2"
ANB 4"x 1"
ANB 4"x 1.1/4"
ANB 4"x 2"
Dimenzia
ANB 20 x 1/2"
ANB 25 x 1/2"
ANB 32 x 1/2"
ANB 32 x 3/4"
ANB 40 x 3/4"
ANB 50 x 3/4"
ANB 63 x 1"
ANB 75 x 1"
ANB 75 x 1.1/4"
ANB 75 x 1.1/2"
ANB 90 x 1"
ANB 90 x 1.1/4"
ANB 90 x 1.1/2"
ANB 90 x 2"
ANB 110 x 1"
ANB 110 x 1.1/4"
ANB 110 x 1.1/2"
ANB 110 x 2"
Objednávacie
číslo
01.261.28.0101
01.261.28.0201
01.261.28.0301
01.261.28.0302
01.261.28.0402
01.261.28.0502
01.261.28.0603
01.261.28.0703
01.261.28.0704
01.261.28.0705
01.261.28.0803
01.261.28.0804
01.261.28.0805
01.261.28.0806
01.261.28.0903
01.261.28.0904
01.261.28.0906
Objednávacie
číslo
03.261.28.2001
03.261.28.2501
03.261.28.3201
03.261.28.3202
03.261.28.4002
03.261.28.5002
03.261.28.6303
03.261.28.7503
03.261.28.7504
03.261.28.7505
03.261.28.9003
03.261.28.9004
03.261.28.9005
03.261.28.9006
03.261.28.11003
03.261.28.11004
03.261.28.11005
03.261.28.11006
Balenie
15
15
15
15
8
6
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Balenie
15
15
15
15
8
6
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Váha
v gr.
400
400
480
550
670
1100
1400
2100
2100
2100
2500
2500
2500
3200
3400
3400
4400
Váha
v gr.
400
400
480
550
670
1100
1400
2100
2100
2100
2500
2500
2500
3200
3400
3400
3400
4400
GEBO - DS
Použitie: Oceľové potrubie - Voda, Teplota: do 90°C, Tlak: PN 16
DS
Opravný strmeň dlhý
Pre oceľové potrubie
Dimenzia
DS 1/2"
DS 3/4"
DS 1"
DS 11/4"
DS 11/2"
DS 2"
DS 2 1/2"
DS 3"
DS 4"
Vonkajší priemer
potrubia
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
–7–
Objednávacie
číslo
01.252.28.01
01.252.28.02
01.252.28.03
01.252.28.04
01.252.28.05
01.252.28.06
01.252.28.07
01.252.28.08
01.252.28.09
Balenie
5
10
10
5
3
3
1
1
1
Váha
v gr.
1300
1400
1650
1800
2000
2200
2600
2700
3500
GEBO – SPECIAL
GEBO SPECIAL – zverné spojky, spĺňajúce požiadavky
náročných zákazníkov . Zverné spojky konštruované
špeciálne pre oceľové potrubie.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Zverné spojky Gebo Special umožňujú rýchle, spoľahlivé a trvalé spojenie rúr, napojenie na rúry bez závitovania
alebo zvárania.
Spojky sú vhodné pre spájanie rúr s hladkými koncami.
Spojky vytvárajú mechanický pevný spoj.
Predpokladá sa jednorazové použitie, pri demontáži a opätovnom použití je nutné použiť nové tesnenie.
Spojky umožňujú priamu aj uhlovú montáž.
Sú určené pre oceľové rúry zhodne s DIN 2440, 2441, 2442, 2448 a 2458 rada 1.
Spojky a strmene sú vyrobené z vysoko kvalitnej tvárnej liatiny, ktorá je žiarovo aj galvanicky pozinkovaná.
Spojky je možné použiť do zeme aj do steny.
Použitie spojok Gebo Special: rozvody pitnej vody, plyn, stlačený vzduch, oleje a pohonné hmoty
Prevádzkové tlaky:
voda: A, AF, IF, O, OF, T, EK, TF = 16 bar
plyn: A, I, O, EK, T = 4 bar (AF, IF, TF = 1 bar), (OF = 6 bar)
stlačený vzduch: A, AF, I, IF, O, OF, T, TF = 10 bar
Prevádzkové teploty:
pitná voda: studená
voda: do 80°C
plyn: -20°C +70°C
Certifikácia: SK – Certifikát Zhody SK09-ZSV-0173. Certifikát vystavil Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.,
notifikovaný orgán – identifikačné číslo 1299, autorizovaná osoba – registračné číslo SK03 v súlade so zákonom č.
90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 158/2007 Z.z., ktorou sa
ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní
značiek zhody v znení vyhlášky č. 119/2006 Z.z..
–8–
GEBO – SPECIAL
GEBO - STANDARD
Použitie: Voda, Plyn, Stlačený vzduch
Teplota: Voda do 80°C, Pitná voda studená, Plyn - 20°C až +70°C
Potrubie: oceľ – pozink
PREHĽADOVÝ KATALÓG
A
Spojka priama
Vonkajší závit
AF
Spojka priama
Vonkajší závit - príruba
I
Spojka priama
Vnútorný závit
IF
Spojka priama
Vnútorný závit - príruba
Objednávacie
číslo
01.150.00.00
01.150.00.01
01.150.00.02
01.150.00.03
01.150.00.04
01.150.00.05
01.150.00.06
Dimenzia
A 3/8"
A 1/2"
A 3/4"
A 1"
A 1 1/4"
A 1 1/2"
A 2"
Objednávacie
číslo
01.220.00.07
01.220.00.08
01.220.00.09
Dimenzia
AF 2 1/2''
AF 3''
AF 4''
Objednávacie
číslo
01.150.01.00
01.150.01.01
01.150.01.02
01.150.01.03
01.150.01.04
01.150.01.05
01.150.01.06
Dimenzia
I 3/8"
I 1/2"
I 3/4"
I 1"
I 1 1/4"
I 1 1/2"
I 2"
Objednávacie
číslo
01.220.01.07
01.220.01.08
01.220.01.09
Dimenzia
IF 2 1/2''
IF 3''
IF 4''
–9–
Balenie
15
10
10
10
5
3
3
Balenie
1
1
1
Balenie
15
10
10
10
5
3
3
Balenie
1
1
1
Váha
v gr.
400
600
600
1100
1300
1800
Váha
v gr.
3100
4200
5800
Váha
v gr.
400
600
600
1100
1300
1800
Váha
v gr.
3100
4200
5800
GEBO – SPECIAL
O
Spojka priama
Obojstranná
OF
Spojka priama
Obojstranná príruba
T - kus
Vnútorný závit
Objednávacie
číslo
01.150.02.00
01.150.02.01
01.150.02.02
01.150.02.03
01.150.02.04
01.150.02.05
01.150.02.06
Dimenzia
O 3/8"
O 1/2"
O 3/4"
O 1"
O 1 1/4"
O 1 1/2"
O 2"
Objednávacie
číslo
01.220.02.07
01.220.02.08
01.220.02.09
Dimenzia
OF 2 1/2''
OF 3''
OF 4''
Dimenzia
T 3/8"x3/8"x3/8"
T 1/2"x1/2"x1/2"
T 3/4"x3/4"x3/4"
T 1"x1"x1"
T 11/4"x11/4"x11/4"
T 11/2"x11/2"x11/2"
T 2"x2"x2"
TF - kus
Vnútorný závit
Dimenzia
TF 21/2''x21/2''x21/2''
TF 3''x3''x3''
TF 4''x4''x4''
Zátka
Objednávacie
číslo
01.150.04.00
01.150.04.01
01.150.04.02
01.150.04.03
01.150.04.04
01.150.04.05
01.150.04.06
Objednávacie
číslo
01.220.04.07
01.220.04.08
01.220.04.09
Objednávacie
číslo
01.150.07.01
01.150.07.02
01.150.07.03
01.150.07.04
01.150.07.05
01.150.07.06
Dimenzia
EK 1/2''
EK 3/4''
EK 1''
EK 1 1/4''
EK 1 1/2''
EK 2''
– 10 –
Balenie
10
10
10
10
5
3
3
Balenie
1
1
1
Balenie
1
1
1
1
1
1
1
Balenie
1
1
1
Balenie
1
1
1
1
1
1
Váha
v gr.
500
800
900
1400
1700
2400
Váha
v gr.
4600
5200
7400
Váha
v gr.
500
800
900
1400
1700
2400
Váha
v gr.
4600
5200
7400
Váha
v gr.
400
600
700
1200
1400
2000
GEBO – SPECIAL
Gebo Special pre varnú a PE rúru nepatrí k bežnému sortimentu.
V prípade záujmu o daný sortiment, kontaktujte prosím svojho predajcu.
Pre lepší prehľad, uvádzame štandardné rozmery potrubia.
Prehľadová tabuľka rozmerov potrubia
Rozmer v palcoch
3/8''
1/2''
3/4''
1''
1.1/4''
1.1/2''
2''
2.1/2''
3''
4''
Oceľová rúra
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
Varná rúra
20
25
31,8
44,5
51
57 – 63,5
70
108
PE rúra
20
25
30 - 32
38 - 40
50
63
75
90
110
Download

TECHNICKÝ KATALÓG Gebo Quick a Special rýchlo