Popis služieb pripojenia do a v sieti internet poskytovaných prostredníctvom DSL Dátum: Miesto: 1.10.2013 Senec
Popis služby pripojenia do siete internet pre programy DSL Internet: ‐ Pripojenie do siete internet je charakterizované podľa technických parametrov ako širokopásmové a vysokorýchlostné, umožňuje nonstop trvalé dátovo a časovo neobmedzené pripojenie 24 hodín denne ‐ Poskytovateľ pripája účastníkov do siete internet prostredníctvom technológie DSL (Digital Subscribe Line), ktorá pracuje podľa príslušných štandardoch podľa ITU (International Telecommunication Union) a to hlavne: o ADSL (ITU G.992.1 Annex B) o ADSL2+ (ITU G.992.5) o ADSL2+ (ITU G.992.5 Annex M) ‐ Pre pripojenie využíva vedenie a hardvér, ktorého vlastníkom a prevádzkovateľom sú aj tretie strany ‐ Služba umožňuje nonstop trvalé dátovo a časovo neobmedzené pripojenie, okrem doby nevyhnutnej na údržbu technických a softvérových prostriedkov a komunikačných zariadení, prostredníctvom ktorých je služba poskytovaná ‐ Podľa potreby môžu byť použité digitálne dátové rozhrania podľa noriem ITU (International Telecommunication Union), IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engeneers) a ďalších, na príklad: o IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af a ďalšie o ITU G.992.1 Annex B, ITU G.992.5, ITU G.992.5 Annex M, ITU G.993.1, ITU G.993.2 a ďalšie ‐ Špecifikácia najčastejšie používaných digitálnych dátových rozhraní: o Rozhranie FastEthernet  je digitálne dátové rozhranie na pripájanie účastníkov do LAN/MAN (Local Area Network / Metropolitan Area Network) siete rýchlosťou 100 Mbit/s. Rozhranie je definované špecifikáciami IEEE 802.3u. Fyzicky je pripojenie realizované káblom UTP (Unshielded Twisted Pair) Category 5 a vyššie alebo FTP ( Foiled Twisted Pair)/ STP (Shielded Twisted Pair) dvoma metalickými pármi ‐ TX (Transmit) a RX (Receive), ukončenými zásuvkou RJ‐45, alebo konektorom RJ‐45. Prenosová rýchlosť rozhrania je 100 Mbit/s o Rozhranie GigabitEhernet  je digitálne dátové rozhranie na pripájanie účastníkov do LAN/MAN (Local Area Network / Metropolitan Area Network) siete rýchlosťou 1000 Mbit/s. Rozhrania sú definované jednotlivými špecifikáciami IEEE 802.3. Existuje viacero druhov pripojení, na príklad:  1000BASE‐T o je realizované káblom UTP Category 5 a vyššie, štyrmi metalickými pármi ukončenými zásuvkou, alebo konektorom RJ‐45. Prenosová rýchlosť rozhrania je 1000 Mbit/s  1000BASE‐LX o je optické pripojenie na vlnovej dĺžke 1300nm realizované na dvoch SM (Single Mode) vláknach rozmeru 10/125µm ukončeými konektormi podľa poteby, na príklad LC alebo SC ‐ Služba ďalej zahŕňa správu siete prostredníctvom : technicky vyspelého a odborného personálu, nepretržitého kontrolingu ‐ sledovania jeho funkčnosti, výkonov a parametrov, technickej podpory smerujúcej k efektívnemu využívaniu pripojenia na sieť Str. 2 z 3 ‐
‐
Všetky uvedené programy sú poskytované, ako služba typu best‐effort, uvedené rýchlosti pripojenia v cenníkoch sú uvedené, ako maximálne možné. Dáta sa prenášajú tak, ako prichádzajú, čo typicky funguje dobre, pretože požiadavky na prenos sú nižšie, než dostupná kapacita. Ak však príde k zaplneniu prenosovej kapacity, dochádza k zväčšovaniu latencie resp. odozvy (oneskorenie) a znižovaniu prenosovej rýchlosti, pretože jednotlivé požiadavky v radoch čakajú na vybavenie. K vyčerpaniu prenosovej kapacity môže napríklad prísť, keď užívatelia začnú sťahovať z Internetu väčšie objemy dát, ktoré na dlhšiu dobu plne využijú kapacitu linky. Vzhľadom na typ služby, sú uvádzané prenosové rýchlosti, ako maximálne možné a je zároveň akceptovaný pokles prenosovej rýchlosti a za poruchu nie je považované, ak rýchlosť poklesne na úroveň štyridsať percent udávanej maximálnej rýchlosti. Garantovaná je funkčnosť služby nie rýchlosť. Poskytovateľ zaviedol nasledovné obmedzenia na používanie koncových zariadení: o Zariadenie nevyhnutné na užívanie Služby musí byť v stanovenom technickom rozsahu a kvalite podľa parametrov Poskytovateľa, ktoré Poskytovateľ vydal vo forme zoznamu zariadení určených pre užívanie Služby certifikovaných pre použitie v SR – dokument: Pokyn ‐ Zoznam zariadení pre užívanie služby INTERNET DSL ‐
Ďalej možnosti kontaktu s obsluhou siete Poskytovateľa a umožňuje: získavať informácie o technických podmienkach využitia služieb a o efektívnejšom využívaní výpočtovej techniky, nahlasovanie problémov s využívaním služieb, prípadných porúch či reklamácií na dodržanie technických parametrov služby, získavať informácie a vysvetlenia o zmluvných podmienkach, konzultovať problémy s úhradami, konzultovať možnosti úpravy služieb, ich rozširovanie a získavanie doplnkových služieb. Poplatky za úkony, ktoré sú nad rámec bezplatnej Technickej podpory (ak je problém na strane Poskytovateľa) sú účtované podľa platného Cenníka. Technické parametre služby pripojenia do siete internet ‐ Pripojenie o Časová dostupnosť – nepretržitá o Objem prenesených dát – neobmedzený o Typ pripojenia – DSL ‐ Programy pripojenia a maximálne rýchlosti prenosu dát o ADSL  DSL Internte 1  512 kbit/s download (rýchlosť prenosu dát zo siete internet)  128 kbit/s upload (rýchlosť prenosu dát do siete internet)  DSL Internet 5  5120 kbit/s download (rýchlosť prenosu dát zo siete internet)  512 kbit/s upload (rýchlosť prenosu dát do siete internet)  DSL Internet 10  10240 kbit/s download (rýchlosť prenosu dát zo siete internet)  512 kbit/s upload (rýchlosť prenosu dát do siete internet)  DSL Internet 20  20480 kbit/s download (rýchlosť prenosu dát zo siete internet)  1024 kbit/s upload (rýchlosť prenosu dát do siete internet) ‐ Servis – odstraňovanie porúch o Nahlasovanie porúch  Nonstop 24 hodín Str. 3 z 3 
Download

Popis služieb pripojenia do a v sieti internet