Digitální optopřevodníky RS485/RS422/RS232, TTL a digitální vstupy/výstupy
BREAK-TDW-42T a RDW-42T
BOX + DIN35-LOCK*
BOX
▪ Digitální modulace
▪ MM/SM univerzální (WDM)
▪ Sériové datové sběrnice:
2x RS485 nebo 1x RS422
nebo 2x RS232 nebo 1x RS485 + 1x RS232
▪ 2x digitální vstup +/– 30 VDC
▪ 2x digitální galv. oddělený výstup 0 – 30VDC
zpoždění pouze 40µs
▪ 1x TTL vstup / výstup
zpoždění pouze 220µs
▪ 1x Relé LOCK NO/NC
▪ Přepěťová ochrana vstupů a výstupů
▪ Proudová ochrana napájení
▪ Provozní teplota od – 40°C do +70°C
BREAK-TDW-4C-RACK
OBJEDNACÍ
NÁZEV
1-505-524
KÓD
RACK/3U-SU
NAPÁJENÍ
BREAK-TDW-42T-BOX/12-24*
1-508-224
10-30VDC/10-30VAC
BREAK-RDW-4C-RACK
BREAK-RDW-42T-BOX/12-24*
1-605-525
1-608-225
RACK/3U-SU
10-30VDC/10-30VAC
* součástí balení u BOX modifikací je držák DIN35-LOCK pro montáž na DIN35
Příklad aplikace s RS485
2x IN/OUT +/– 30VDC
2x IN/OUT +/– 30VDC
RS485 / 1
RS485 / 1
RS485 / 2
RDW-42T-BOX
TDW-42T-BOX
1xSM/MM
TTL IN/OUT
RS485 / 2
TTL IN/OUT
RELÉ LOCK (NOC)
RELÉ LOCK (NOC)
Příklad aplikace s RS232
2x IN/OUT +/– 30VDC
2x IN/OUT +/– 30VDC
RS232 / 1
RS232 / 1
RS232 / 2
RDW-42T-BOX
TDW-42T-BOX
TTL IN/OUT
1xSM/MM
TTL IN/OUT
RELÉ LOCK (NOC)
RELÉ LOCK (NOC)
LEGENDA
RS232 / RS485
1x MM nebo SM vlákno
TTL vstupy / výstupy
www.metel.eu
RS232 / 2
1/4
Instalační manuál REV:201212
BREAK-TDW-42T, BREAK-RDW-42T
Digitální optopřevodníky RS485/RS422/RS232, TTL a digitální vstupy/výstupy
Sériové sběrnice RS485, RS422, RS232
Tyto optické převodníky jsou určeny k přenosu sériových sběrnic RS485, RS422 a RS232.
Digitální vstupy +/−30VDC a digitální výstupy 0-30VDC
Převodníky podporují obousměrný přenos stavu dvou digitálních vstupů. Vstupy mají hysterezní charakteristiku. Při nárůstu
vstupního napětí nad 9...9,5 V dojde k překlopení výstupu do logické 1 (UOUT > Ucc – 1V). Při poklesu vstupního napětí
pod 3...3,5V dojde k překlopení výstupu do logické nuly (UOUT < 1V).
UOUT
Výstupy jsou galvanicky oddělené. Napájení pro výstupy lze získat dvěma způsoby:
LOG 1
Z výstupu 5V src - propojte svorku Ucc Ext se svorkou 5V src
- propojte GND svorkovnice OUT s GND(PE) napájecí svorkovnice
Poznámka: výstup 5V src není galvanicky oddělen.
Z externího zdroje - propojte svorku Ucc Ext s externím zdrojem napětí mezi 5...30V
- propojte GND svorkovnice OUT s minusem externího zdroje
LOG 0
TTL vstupy / výstupy
9...9,5V
3...3,5V
Zpoždění přenášených signálů ze vstupu na výstup je typicky 40µs.
UIN
Převodníky podporují obousměrný přenos jednoho TTL vstupu. Zpoždění TTL signálu ze vstupu na výstup je typicky 220µs.
Technické parametry
Datová sběrnice
Parametr
Hodnota
Jednotka
Podporované formáty
RS422 - plný duplex - 2páry
Poznámka
RS485 - poloduplex - 1pár
RS232 - plný duplex
Optika
TXD, RXD, GND
Přenosová rychlost RS485/RS422
1
Mbps
Přenosová rychlost RS232
120
kbps
Přepěťová ochrana
600
W
puls 10/1000 μs
Optický výkon
–14 až –8 / –10 až 0
dBm
SM / MM
Citlivost
–31
dBm
SM / MM
Optická vlákna
1x SM 8(9)/125 - SC konektory
µm
broušení PC
1x MM 50(62,5)/125 - SC kon.
µm
broušení PC
Dosah - multimode 50(62.5)/125µm
6(4)
km
Singlemode 8(9)/125µm
20
km
POZOR: převodníky obsahují zdroje laserového záření třídy 1 dle EN 60825-1-1
Digitální vstupy
Vstupní napětí
+/– 30
Logické úrovně
Viz popis výše
Vstupní proud
Ii < Ui ÷ 22 000
A/V/Ω
Výstupní napětí / max. proud
0...30 / 50
VDC / mA
Logické úrovně
Viz popis výše
LOCK relé
NOC kontakt
max. 125VAC/0,5A 60VDC/0,3A
Napájení
Napětí
10-30
VDC-AC
Proud při 12VDC
Max. 200
mA
Ochrany
přepěťová / proudová
Pracovní teplota
–40...+70
°C
Vlhkost
max. 95 (nekondenzující)
%
Rozměry - Š x V x D
110 x 97 x 30 (37)
mm
Hmotnost
typ: 0,28
kg
Digitální výstupy
Prostředí
Mechanika
VDC
Výrobce si vyhrazuje právo změny technických parametrů bez předchozího upozornění.
www.metel.eu
2/4
NC sepnuto = komunikace OK
600W - puls 10/1000 μs / vratná
teplota prostředí
(s DIN držákem)
Instalační manuál REV:201212
BREAK-TDW-42T, BREAK-RDW-42T
Digitální optopřevodníky RS485/RS422/RS232, TTL a digitální vstupy/výstupy
Instalace a nastavení
1. Montáž
5. Zapojení digitálních vstupů / výstupů
Převodník připevněte na určené místo, buďto na rovný
podklad nebo na lištu DIN35.
2. Připojte napájení 10-30VDC/AC
Postupujte dle obrázku níže. Připojení napájení je
signalizováno rozsvícením žluté LED PWR.
Poznámka: Pro správnou funkci integrovaných přepěťových
ochran a optimalizaci EMC parametrů doporučujeme
uzemnit převodník přes svorku GND(PE) do zemního bodu
s maximálním zemním odporem 10Ω.
IN1, IN2 - digitální vstupy +/− 30V
LED IN1-t, IN2-b - rozsvícením detekuje překlopení
vstupu do LOG 1
OUT1, OUT2 - digitální výstupy 0...30V. Výstupy jsou
galvanicky oddělené a je nutné je napájet přes svorku
Ucc Ext. K napájení lze použít externí zdroj nebo interní
5V výstup bez galvanického oddělení na svorce 5V src.
LED OUT1-t, OUT2-b - rozsvícením detekuje překlopení
výstupu do LOG 1
6. Zapojení TTL vstupů / výstupů
TTL IN1, OUT1 - jsou TTL kompatibilní vstup / výstup
LED IN1,OUT1 - detekuje TTL vstup / výstup v LOG 1
3. Připojte optické vlákno
Zakončené konektorem SC (broušení PC). Po propojení
TDW-42T a RDW-42T a navázání komunikace zhasne
LED LOCK.
7. Zapojení relé LOCK
RELÉ LOCK - relé signalizuje níže uvedené chybové stavy
- lokální výpadek napájení
- výpadek napájení na vzdáleném převodníku
- chyby v komunikaci na optickém vláknu
4. Zapojení RS485/422/232
Popis svorek: A1, A2 - RS485 I/O (v klidu kladnější)
B1, B2 - RS485 I/O (v klidu zápornější)
Rx1, Rx2 - vstup RS232
Tx1, Tx2 - výstup RS232
Spínač TERM - zakončení RS485 sběrnic odporem 120Ω.
LED Rx/Tx - červená LED Tx bliká = vysílání dat z optiky
- zelená LED Rx bliká = příjem dat z optiky
OPTO
FIBRE
Tx1
Povolené kombinace
GND
BUS2
RS485/2
RS232/2
Tx/Rx
(TXD, RXD, GND)
(TXD, RXD, GND)
GND
RS422
RS232
A1
B1
A2
B2
CODE: 1-608-225
CODE: 1-508-224
RS485
1 BUS 2
BUS1
RS485/1
RS232/1
RS232
BUS 1
Rx1
VSTUP NAPÁJENÍ
GND(PE) - DC napájení (−)
/ uzemnění přepěť. ochran
12/24VAC - AC napájení
+12/24VDC - DC napájení (+)
Power
(top / bottom)
PWR/LOCK
TYPE: BREAK-RDW-42T-BOX/12-24
OUTs
RDW Tx/Rx
1550/1310nm
5V src
Ucc Ext
GND
OUT2
OUT1
GND
IN2
IN1
Digitální vstupy
+/– 30 VDC
IN1-t, IN2-b
GND
BUS1
BUS2
GND
OUT1
IN1
TTL vstup / výstup
IN1 = TTL vstup
OUT1 = TTL výstup
IN1-t, OUT1-b
LOCK
Tx2
RS232 TERM
BUS 2 120 Ω
Rx2
TTL
Tx/Rx
www.metel.eu
0...30V / 50mA
TYPE: BREAK-TDW-42T-BOX/12-24
(TXD, RXD, CTS, RTS, GND)
ZAKONČENÍ
BUS1 / BUS2
ON = 120Ω
5V src - výstup 5V max. 70mA
Ucc Ext – vstup napájení výstupů
Galvanicky oddělené výstupy
OUT1-t, OUT2-b
INs
TDW Tx/Rx
1310/1550nm
3/4
NO
COM
NC
LOCK relé
NC kontakt sepnutý
= komunikace OK
Instalační manuál REV:201212
BREAK-TDW-42T, BREAK-RDW-42T
Digitální optopřevodníky RS485/RS422/RS232, TTL a digitální vstupy/výstupy
xDW-42T-BOX + DIN35-LOCK
xDW-42T-BOX
137
REVIZE: 201211
REVIZE: 201212
www.metel.eu
Zahájení sériové výroby
Aktualizace přenosové rychlosti RS portů
4/4
Download

Katalogový list 201212