| OSOBNOSŤ
„NIE SÚ PRE MŇA PRIJATEĽNÉ ÚDERY, KTORÉ DOSTALA
NEZÁVISLOSŤ SÚDNEJ MOCI PO POPULISTICKÝCH ATAKOCH
POLITIKOV ANI KOLABORÁCIA HŔSTKY SUDCOV, KTORÝCH
POLITICI ÚČELOVO ODMEŇUJÚ LUKRATÍVNYMI POSTAMI,“
TVRDÍ ŠTEFAN HARABIN, PREDSEDA TRESTNÉHO KOLÉGIA NA
NAJVYŠŠOM SÚDE SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
Róbert Matejovič
Foto: Jozef Veselý, autor, archív
Porazí
Ficovu
armádu?
6
OSOBNOSŤ |
V
pozícií predsedu Najvyššieho súdu SR a podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti dôsledne obhajoval
a presadzoval sudcovskú nezávislosť v každej situácii
a vo všetkých oblastiach. Vo svojom presvedčení sa nedal zastrašiť ani odradiť politikmi, ani mienkotvornými médiami.
Vzdoroval nielen mediálnemu prenasledovaniu, ale aj politickým disciplinárnym návrhom, ktorého ho existenčne šikanovali, aby nakoniec všetky skončili v koši. V posledných
mesiacoch vzdoruje politickej strane SMER - SD, ministrovi
spravodlivosti Tomášovi Borecovi, kritizuje nielen prezidenta
Andreja Kisku, ale aj nové vedenie Súdnej rady a Najvyššieho súdu SR. Aké sú dôvody jeho konania? Sú v pozadí osobné
záujmy, politická „deharabinizácia“ justície, zmysel pre spravodlivosť, obavy politikov z nekompromisných sudcov, strach
z odhaľovania korupcie či zápas o udržanie nezávislosti súdnej moci na Slovensku?
„„Pán predseda, 25. novembra
2014 volili sudcovia posledného
9. člena Súdnej rady SR. Právo
voliť malo 1 335 sudcov. Z 1108
platných hlasov ste získali 255
hlasov (23%) a skončili ste na
treťom mieste. Boli ste prekvapený z tohto výsledku?
Hneď po tom, čo navrhovatelia ohlásili moju kandidatúru,
ma denník SME 10. októbra 2014
v osobitnom článku a v dvoch komentároch obvinil, že som si zobral 15-ročný nábytok z kancelárie
predsedu súdu... Nespochybniteľná pravda je taká, že tento starý
nábytok vedenie súdu pridelilo do
kancelárie predsedu trestného kolégia. Iba pre úplnosť, keď som sa
vrátil do pozície predsedu Najvyššieho súdu SR v roku 2009, nekúpil
sa ani jeden kus nábytku do kancelárie predsedu. Touto fabuláciou sa
denník SME poriadne strápnil, keďže článok v ten deň bol „vraj najčítanejšší (skoro 15 000)“ a „počet
diskutujúcich bol až 48“. Obyčajný
čitateľ si to ale nevšimne a takto je
negatívna sila médií zákerne používaná a zneužívaná proti sudcom.
Na porade predsedov krajských
súdov pán minister Borec vyzýval,
aby sa zjednotili na jednom kandidátovi, lebo v opačnom prípade budem do Súdnej rady zvolený
ja. Závislosť predsedov od politika
je až taká zarážajúca, že ani jeden
z nich sa ani len neopovážil oponovať, že ide o hrubú politizáciu justície. Niektorí z nich, aby si udržali
funkcie, a mám na to konkrétne dôkazy, osobne žiadali, presviedčali
a vyhrážali sa sudcom, aby nevolili Harabina. Aktívne robili kampaň proti mne, dokonca so lživým
prísľubom od politikov, že v prípade mojho nezvolenia sa nebudú
znižovať platy a upustí sa od policajných previerok.
Prezident Kiska ešte pred svojím zvolením za prezidenta ma
účelovo a demonštratívne napádal s tým, že ma nechce za predsedu Najvyššieho súdu SR. V tom
istom duchu sa tesne pred voľbami do Súdnej rady obrátil na sudcov s osobitným vyjadrením. Položme si ale otázku: Prečo? Bojí sa
právnej zodpovednosti? No jednoducho asi preto, že sa sám v plnej
nahote vo svojich firmách prezentoval s úžerníckymi úrokmi. Pričom toto jeho konanie sa tak bez
„Pán Paška si vybral pani Bajánkovú
len preto, lebo judášsky súhlasila so
znižovaním platov sudcov.“
problémov uverejňuje i v Česku.
A napokon sa to s viacerými rozsudkami s konkrétnymi a presnými spisovými značkami deklarovalo i na Najvyššom súde SR. Podľa
môjho názoru pán prezident konal
takto iba preto, lebo ide o osobu,
ktorej na srdci neleží nič, okrem
peňazí. Zrejme aj preto, hoci
v kampani sľúbil, že bude využívať
vlastné lietadlo, za štátne peniaze
lieta vládnym špeciálom domov do
Popradu. Podľa denníka Pravda tieto súkromné lety pána prezidenta
stoja štátny rozpočet mesačne „iba
32 000 eur“. Na tieto peniaze sa
skladajú aj tí občania, v prospech
ktorých sa pán prezident mesač-
7
| OSOBNOSŤ
ne vzdáva svojho sedemtísicového
platu. Aby však vyzeral pred ľuďmi ako sociál­n e cítiaci, podpísal
zákon o neústavnom znížení platov sudcov. Tých sudcov, ktorých
podľa svojich predchádzajúcich
vyjadrení kontinuálne žiadal, aby
nevolili Harabina, ktorý jediný podal trestné oznámenie proti znižovaniu platov sudcov.
„„Prečo ste prijali kandidatúru na člena Súdnej rady, keď
ste predtým neuspeli vo voľbe
na predsedu Najvyššieho súdu a dlhodobo ste negatívne
medializovaný?
Dlho a precízne som zvažoval, či
mám kandidatúru prijať. Posledné udalosti okolo politických personálnych rošád v Súdnej rade
a najmä deklarovaná podpora zo
strany mnohých sudcov ma nakoniec presvedčili, aby som na výzvy reagoval pozitívne. Nie sú pre
mňa prijateľné údery, ktoré dostala nezávislosť súdnej moci po populistických atakoch politikov ani
kolaborácia hŕstky sudcov, ktorých politici účelovo odmeňujú lukratívnymi postami v podobe funkcionárskych trafík. Je pre
mňa nepochopiteľné, že sudkyňa v pozícii štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti nepodá
demisiu po legislatívnom schválení policajných previerok sudcov a ani vtedy, keď poslanci
vládnucej strany SMER - SD
navrhli znižovanie platov
sudcov. A dokonca prijme funkciu štátnej tajomníčky pod politickou
podmienkou, že stiahne
antidiskriminačnú žalobu.
Takisto je pre mňa nepochopiteľné, že antidiskriminačnú žalobu stiahne aj
predsedníčka Súdnej rady,
hoci na samom začiatku ju
spolutvorila ako vzor a presviedčala ďalších sudcov, aby
ju podali. Zdá sa mi absurdné,
že košický člen za parlament
najprv spontánne presviedča
viacerých sudcov, že sa vzdá
členstva v Súdnej rade v prípade zavedenia policajných previerok a potom, tesne pred
voľbou predsedu Najvyššie-
8
OSOBNOSŤ |
ho súdu, spolu s ostatnými politickými nominantmi prijme pozvanie
ministra spravodlivosti, autora návrhu zákona o policajných previerkach, aby vedeli, koho majú voliť...
Servilita a flagrantné porušenie Ústavy SR zo strany podpredsedu Súdnej rady slávili nakoniec úspech v podobe profitu cez
funkciu predsedu Krajského súdu
v Nitre, čím si pán minister Borec
v Súdnej rade zabezpečil ďalší poslušný hlas na krágľovanie sudcov
cez policajné previerky.
Mnohí moji oponenti naopak
často tvrdili, že mám ambíciu byť
predsedom Najvyššieho súdu. Nie
je tomu tak. Veď som bol už dvakrát predsedom Najvyššieho súdu, dvakrát predsedom Súdnej rady, podpredsedom vlády pre
legislatívu a ministrom spravodlivosti. Takže, keby som
mal mať v tomto smere ne-
jakú motiváciu, mohlo
by ísť už iba
o post sudcu
Ústavného súdu, premiéra
alebo prezident a. Mojou ambíciou v tomto prípade bola jediná
vec - brániť sudcov a chrániť
i c h z á uj my
a sudcovskú
nezávislosť
vo v ý r a z n e
spolitizovanej Súdnej rade. A verejne
poukazovať na všetky prešľapy výkonnej a zákonodarnej moci.
„„Vnímali ste tieto voľby tak, že
boli o vás a proti vám?
Výkonná moc, či už cez ministra spravodlivosti alebo prezidenta, v právnom štáte neprípustným
spôsobom výrazne spolitizovala
voľby predsedu Najvyššieho súdu aj spomínané sudcovské voľby.
A do celého kontextu treba zarátať
už minimálne osemročnú kampaň
tretieho sektoru proti mojej osobe. Voľby do Súdnej rady neboli
o mne, ale boli referendom o samotných sudcoch, či sú ochotní
podliehať politickým tlakom, napríklad pri neústavnom a opakovanom znižovaní platov a neústavných policajných previerkach.
Od svojich zásad neupustím.
A pokiaľ sa sprítomnia ďalšie neústavné kroky a postupy Súdnej
rady ako aj sudcovská servilita vo
vzťahu k výkonnej moci, budem
na ne poukazovať naďalej. Nie je
žiadny rozdiel medzi tým, či sa
takto bude diať zvonku alebo by sa takto dialo zvnútra
Súdnej rady.
„„Neuráža vás, ak niektorí
opoziční i vládnuci politici
neustále hovoria o nejakej
„deharabinizácii” a „veľkom uvoľnení” v justícii
po vašom „odstavení”
na Najvyššom súde SR
a v Súdnej rade SR?
Vaši čitatelia si nemohli
nevšimnúť, že tí politici, ktorí najviac útočili na súdnictvo, znevažovali ho, mali tendenciu si ho privatizovať, používali ho mediálne
na zakrývanie svojich osobných
zlyhaní, skončili ako politické mŕtvoly. Príklady poslancov Lipšica,
Žitňanskej, Hrušovského a Pašku
dnes hovoria jasnou rečou. Tieto
fakty by nemali oslabiť pozornosť
sudcov, práve naopak, potrebné
je vždy zostať v strehu a rezolútne
strážiť sudcovskú nezávislosť.
Presadil som ekonomickú nezávislosť Najvyššieho súdu cez
samostatnú rozpočtovú kapitolu. Nepripustil som jeho politicky motivovanú finančnú kontrolu z ministerstva financií. Rozšíril
som jeho administratívne kapacity
o jednu budovu a navýšil som počet jeho sudcov o 15. Na ostatných
súdoch som navýšil počet sudcov
o 200, čím sa výrazne skrátilo súdne konanie, čo konštatovala samotná Rada Európy. Zariadil som rekonštrukciu deviatich okresných
súdov. Zrušil som vojenské súdy
a zabezpečil som vypustenie zodpovednosti sudcu za rozhodovanie
osobným majetkom z diskreditačnej legislatívnej úpravy, ktorá sa da-
„Od svojich zásad
neupustím.“
la ľahko zneužiť. Nedovolil som znižovanie platov sudcom a naopak
presadil som okamžité doplatenie
neústavne odňatých 13. a 14. platov, ako aj zrušenie Špeciálneho súdu so šesťnásobnými platmi a policajnými previerkami.
Pokiaľ ide o „deharabinizáciu”,
o nej najviac hovorili páni Hrušovský, Dzurinda a Mikloš, zrejme iba
z osobných dôvodov, aby zľahčili konkrétne osobné podozrenia
z úplatkov obludných rozmeroch,
ktoré na nich uvalila kauza Gorila,
ktorú uverejnil pán Lipšic.
Napätie v justícii nikdy nebolo,
preto nemohlo nastať ani uvoľnenie. Justíciu ako problémovú prezentujú cez niektoré servilné média iba politici, ktorí nevedia riešiť
sociálnu biedu, chudobu, nezamestnanosť. Robia tak zámerne,
aby nespokojný občan mal k dispozícii vinníka. Ale vari sudcovia
privatizovali, kradli, korumpovali,
tunelovali, tendrovali alebo to boli
len a len politici? Azda sa mýlim?
„„Ako hodnotíte pomery v slovenskej justícii po septembrových personálnych zmenách
v Súdnej rade SR a na predsedníckom poste Najvyššieho súdu SR?
Strana SMER - SD absolútne neštandardne cez pána Pašku presadzovala pani Bajánkovú na Najvyšší súd. Veď jej kandidatúru na
predsedníčku nepodpísal ani jeden
sudca Najvyššieho súdu. Priala si
to iba strana SMER - SD a preto ju
Kto je JUDr. Štefan Harabin
Narodil sa 4. máj 1957
v obci Ľubica, ktorá su­
sedí s mestom Kežma­
rok. Právo vyštudoval
na Právnickej fakulte
Univerzity Pavla Joze­
fa Šafárika v Košiciach.
Sudcovskú prax začí­
nal ako justičný čakateľ
Krajského súdu v Koši­
ciach v roku 1980. Do
funkcie sudcu z povola­
nia bol zvolený 1. januá­
ra 1983. Po Nežnej re­
volúcii od roku 1990 pô­
sobil na Krajskom súde
v Košiciach. V roku 1991
ho zvolili za sudcu Naj­
vyššieho súdu Sloven­
skej republiky. V prvej
vláde Roberta Fica bol
podpredsedom vlá­
dy pre legislatívu a mi­
nistrom spravodlivosti
(2006 - 2009). Dvakrát bol predsedom Najvyššieho súdu SR
(1998 - 2003, 2009 - 2014) aj predsedom Súdnej rady SR. V sú­
časnosti je predsedom Trestnoprávneho kolégia a trestné­
ho senátu na Najvyššom súde SR. Tieto funkcie vykonával aj
v období, keď nebol predsedom Najvyššieho súdu. Hovorí po
francúzsky a rusky, je druhýkrát ženatý, má štyri deti.
navrhol pán Borec, nominant tejto
strany. Pre veľký odpor zo strany
sudcov Najvyššieho súdu napokon
„dostala“ na dva roky iba funkciu
v Súdnej rade...
Páni Paška a Borec legislatívne
presadili policajné previerky na
sudcov. Na čo sú pre politikov citlivé informácie o súkromí sudcov
a členov ich rodín? Sú potrebné
na zrýchlenie súdneho konania,
zvýšenie právnej istoty, predvídateľnosti súdnych rozhodnutí a vymožiteľnosti práva? Podľa môjho
názoru určite nie. Budú len základom na totálne korumpovanie sudcov, ich zastrašovanie, vydieranie
a zároveň likvidovanie sudcovskej
nezávislosti a zavádzanie prvkov
policajného štátu. Politici pri moci
dostanú priestor na používanie niektorých sudcov vo svoj prospech.
Pýtam sa, prečo pán Borec podáva účelovo motivované disciplinárne návrhy na dlhoročných
a čestných sudcov (Dr. Burešová, Dr. Lipovský, Dr. Polka, Dr. Farkaš)? Z ich obsahu je už teraz jasné, a ako trestný sudca to tvrdím so
100 - percentnou istotou, že skončia oslobodením. Nemám problém
na to staviť kamión šampanského.
Kto potom ale napraví týmto sudcom ich povesť a uhradí im škodu,
aj náklady spojené s disciplinárnym konaním? Bude to pán Borec?
Päťčlenný senát Dr. Lipovského
odmietol dovolanie pána Boreca
v kauze Olejník. Išlo zjavne o neopodstatnený návrh. Prečo bola až
taká horlivá iniciatíva pána ministra v prospech korupčníka, keď
počas ministrovania v ostatných
trestných veciach do 26. februára
9
| OSOBNOSŤ
2014 podal 26 dovolaní a podľa mojich informácií už ani jedno ďalšie
v prospech korupčného páchateľa?
Ako ináč sa dá vysvetliť disciplinárny postih proti Dr. Lipovskému, ale
i členom jeho senátu, než ako odplata za jeho čestný a principiálny
postoj v korupčnej kauze a za to, že
odolal tlaku ministra? Štát namiesto
toho, aby sa Dr. Lipovskému poďakoval za takmer štyridsaťpäťročnú
službu pri ochrane občanov pred
vrahmi, násilníkmi, lúpežníkmi,
mafiánmi a podvodníkmi, sa mu
pri nútenom odchode do dôchodku odmenil takýmto škandalóznym
spôsobom. A úplne nevinne sa pri
tom ešte zviezli i Dr. Polka a Dr. Farkaš len preto, že držali zákonnosť.
Nepochybujem však a som pre-
10
OSOBNOSŤ |
svedčený o tom, že vulgárna politi- ková z dôvodu osobných ambícií
ka v justícii raz skončí a títo sudco- nepochybne ešte v máji 2010 stála v pozadí nezvolenia pani Švecovia budú rehabilitovaní.
vej za podpredsedníčku Najvyššie„„Za slovenskú justíciu zhodou ho súdu. Už teraz bez najmenších
okolností teraz zodpovedajú dve pochybností rozmýšľa a kuje pláženy. Minister Borec od nich oča- ny na to, ako ju vymení. O dva rokáva, že justícii vrátia dobré me- ky, keď pani Švecová dosiahne 65
no medzi občanmi. Myslíte si, že rokov. Sledujúc tento nesporný zása im to podarí? A ak áno, akými mer a aby sa zapáčila i prezidentoopatreniami?
Ako som už povedal, sudcovia
neprivatizovali, nekradli, netunelo„Pán Borec
vali, nerobili tendre, nekorumpovali na rozdiel od politikov. Majú vari
je slabším
politici dobré meno medzi občanministrom
mi lepšie, ako sudcovia? Odpoviem
ďalšou otázkou: Prečo zákonodarako bola pani
ná moc neprodukuje kvalitnú leŽitňanská. Je to
gislatívu? Prečo výkonná moc nezlepšuje personálne a materiálne
muž bez názoru.“
štandardy a podmienky pre prácu
sudcov ako je to úplne samozrejmé
v drvivej väčšine demokratických
štátov? Jednoducho preto, lebo pre vi, navrhla jeho poradcu pána Mapolitikov je ľahšie za asistencie väč- záka na sudcu Európskeho súdu
šiny poplatných médií hodiť zod- pre ľudské práva. Tu je jednodupovednosť za neduhy tejto spoloč- ché vysvetlenie, prečo tak servilnosti a sociálnu biedu na sudcov ne poklonkuje politikom zo strany
a urobiť z nich verejných nepria- SMER - SD a v predstihu i pánovi
teľov štátu a občanov. Máme politi- Kiskovi.
kov, ktorí nevedia riešiť existenčné
problémy obyčajných ľudí a vinu „„Kam teraz smeruje slovenská
za sociálnu biedu a nízku životnú justícia a aké zmeny v najbližšom
úroveň obyvateľstva permanentne období v nej môžeme očakávať?
zvaľujú na sudcov.
Od roku 2010 po nástupe pani ŽitPani predsedníčka Švecová to ňanskej sa začalo predlžovať súdbude mať ťažké, pretože politici ne konanie najmä na občianskom
robia proti funkčnosti justície do- úseku na okresných a krajských
slovne materiálne, personálne a le- súdoch. Príchodom pána Boreca
gislatívne prekážky. Budem jej dr- sa tento nepriaznivý trend rapídžať prsty a podporovať ju, aby sa ne zhoršil, čím sa výrazne znížila
súdne konanie na Najvyššom súde vymožiteľnosť práva. Pán Borec je
aspoň nepredĺžilo. Hovorím to sku- dokonca slabším ministrom ako botočne úprimne. Úplne stačí rok na la pani Žitňanská. Je to muž bez náverifikáciu.
zoru. Rezort spravodlivosti neriaK pani Bajánkovej je zbytočné sa di a iba poslušne plní pokyny na
vyjadrovať, pretože ide o typické- politické ovládnutie justície. Žiaľ,
ho karieristu za každú cenu. Je to nie je možné odcitovať ani jedno
narýchlo vyrobený politický pro- opatrenie, ani krok, ktorým by sa
dukt strany SMER - SD, ktorý sto- sfunkčňoval a zefektívňoval súdjí v predklone pred politikmi a ak- ny systém. Ešte v decembri 2012
tívne plní, čo im vidí na očiach. Za som ho písomne upozornil na nutfunkciu je ochotná poslušne, nielen nosť legislatívnej úpravy viažucej
pre nich, urobiť všetko čo treba. sa k exekúciám. Odvtedy uplynuli
Stačí pripomenúť, že na pléne Naj- už dva roky a zatiaľ nič. Výsledok?
vyššieho súdu 10. júna 2014 hlaso- Enormný nárast týchto vecí na súvala proti tomu, aby sa protiústav- doch a na civilných úsekoch hrozí
nosť policajných previerok vôbec doslova kolaps, za ktorý on osobne
dostala na program. Pani Baján- zodpovedá. Na konštatovanom nič
nemení ani mediálne bombasticky ohlásená a nič nehovoriaca tzv.
justičná reforma v podobe predkladanej rekodifikácie civilného procesu. Z jednoduchého dôvodu - civilný proces nemôže predchádzať
civilnej hmote. V tomto smere sme
asi prvá krajina na svete, v ktorej
sa to robí opačne. Namiesto toho,
aby nadviazal na už skoro hotovú
rekodifikáciu civilnej hmoty pod
vedením profesora Lazára, začína sa stavať dom nie základmi, ale
komínom.
Nemôžem sa ubrániť dojmu, že
pána Boreca okrem advokátskej
agendy nič iné nezaujíma. Úspešný je jedine v tom, že mediálne
podhadzuje sudcov verejnosti ako
tých, ktorí sú zodpovední za sociál­
ne negatívny stav spoločnosti.
SMER - SD prostredníctvom neho
urobil zo sudcov mediálnu potravu
v prezidentskej kampani a určite
sa nebudem mýliť, keď sa to bude
opakovať v období pred parlamentnými voľbami.
Zároveň zaviedol dômyselne prepracovaný systém politicko-personálnej korupcie vo výberových konaniach na predsedov súdov. Vo
výberových komisiách napríklad
na predsedov krajských súdov
v Trnave, Banskej Bystrici a v Prešove boli doterajší predsedovia Ja-
ček, Ďurica a Ilčinová, ktorí sa navzájom vyberali na nové funkčné
obdobie. Pán Jaček a dáma Ilčinová vyberali pána Ďuricu v Banskej
Bystrici. Pán Ďurica a dáma Ilčinová pána Jačeka v Trnave a páni
Jaček a Ďurica dali dámu Ilčinovú
v Prešove na prvé miesto. Takáto prax sa dá asi ťažko považovať
za hlásanú transparentnú otvorenosť v justícií. Skôr to kopíruje celoslovenskú primitívnu korupciu
pri nákupe zdravotníckych prístrojov v nemocniciach. Pán minister
už dámu Ilčinovú za predsedníčku v Prešove nevymenoval zrejme
len preto, že som ako jediný verej-
ne upozornil na politicko-personálnu korupciu. Asi preto, aby sa nedostal do zlého mediálneho svetla
a aby v záverečnej etape aspoň
čiastočne rozptýlil opodstatnené
podozrenia.
„„Čo si myslíte o doterajšom výkone funkcie tých členov Súdnej
rady Slovenskej republiky, ktorí
sú volení Národnou radou Slovenskej republiky a vymenovaní prezidentom a vládou Slovenskej republiky? Vykonávajú túto funkciu
zodpovedne a sú aktívni? Kde sa
začína a končí ich zodpovednosť
za stav slovenskej justície?
Minister spravodlivosti SR Tomáš Borec (vľavo) a Štefan Harabin v Národnej rade SR.
11
| OSOBNOSŤ
Politici cez vládu, parlament alebo úrad prezidenta z politických
dôvodov a osobných motivácií menili členov Súdnej rady, ktorých
funkčné obdobie je podľa Ústavy
päť rokov. Takto podľa mojej mienky dali bez zábran jasne a verejne
najavo, že v zmysle ich predstáv
ide o politickú inštitúciu, ktorej
chod budú ovplyvňovať podľa svojich momentálnych potrieb. Považujem to za neústavné a neústavné
to aj je. Začali s tým dámy Radičová a Žitňanská a pokračovali páni
Fico, Borec a Kiska. I keď pre absenciu nezávislosti súdnej moci
je tento postup zo strany politikov
nepochopiteľný, na druhej strane je to u nich predsa len logické.
Podriadiť si súdnu moc a úplne ju
ovládnuť pre budúcu beztrestnosť
za prípadne nezákonnosti, čo je
zjavne priehľadný záujem.
Hanbou týchto politických rošád v Súdnej rade a doslova dýkou
do chrbta sudcovskej nestrannosti
a povinnej apolitickosti sudcov sú
tí sudcovia, ktorí politikom dávajú
súhlas na svoju kandidatúru, aby
vymenili predchádzajúcich sudcov a to ešte pred skončením ich
päťročného funkčného obdobia.
Potom práve oni na populistickú
požiadavku tretieho sektora a politikov dvíhajú maják propagandy na prijatie etického kódexu pre
sudcov ako najúčinnejšieho lieku
12
OSOBNOSŤ |
na vyriešenie všetkých problémov
v justícii a zvýšenie dôveryhodnosti sudcovského zboru. Aký je rozdiel medzi etickým kódexom sudcov a etickým kódexom budovateľa
komunizmu z hľadiska populistickej propagandy?
Keď vezmeme do úvahy aj šesť
členov Súdnej rady, predsedov súdov, ktorí funkčne závisia od ministra spravodlivosti, je neodškriepiteľná pozícia Súdnej rady ako
politického poradného orgánu ministra spravodlivosti. Z pohľadu
nezávislosti súdnej moci je takýto stav do budúcnosti neudržateľ-
naných sudcov, to môže viesť napokon k zániku Súdnej rady.
„„Považujete za správne, že sa
oddelila funkcia predsedu Súdnej
rady od funkcie predsedu Najvyššieho súdu SR?
Stačilo aplikovať taliansky model,
ktorý by nás nestal ani cent a predsedom Súdnej rady by bol prezident republiky. Poslanci za stranu
SMER - SD však legislatívne navrhli pani Bajánkovej vo funkcii predsedníčky Súdnej rady nový plat
4300 eur, ďalej príplatok, ktorého
výšku určí Súdna rada, bezplat-
„Prečo nie sú policajné previerky povinné
na každého štátneho tajomníka, ministra,
premiéra, poslanca, prezidenta či
všetkých štátnych zamestnancov?“
ný. Súdna rada v terajšom zložení
a v politickej podriadenosti neplní
svoje ústavou predpokladané postavenie nezávislého reprezentanta
súdnej moci a už vôbec nie je brzdou vo vzťahu k výkonnej a zákonodarnej moci. Žiaľ, je iba v polohe
slúžky momentálnej politickej moci. Nechcem byť zlým prorokom,
ale pri lokajskom postoji už spomí-
né užívanie bytu, služobného auta a právo na bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice
a o štvrtinu vyšší rozpočet Kancelárie Súdnej rady v porovnaní s rokom 2014. Ostatní členovia Súdnej
rady budú pôsobiť tak ako doteraz bez nároku na honorár. Údajne
všetko iba preto, aby pani Bajánková a Súdna rada mohli plniť svoje
nové ústavné úlohy. Skúsme si to
však rozmeniť na drobné a opýtať
sa, či je to pravda?
Pani Bajánková do 16. septembra 2014 vykonávala funkciu sudcu so sudcovským platom ako ostatní sudcovia Najvyššieho súdu
v priemere 3 000 eur mesačne.
Podľa výkazov končila ako spravodajca mesačne v priemere najmenej desať vecí, podľa kolegyne
Mesiarkinovej niekedy dokonca aj
tridsať, ktorých rozhodnutia musela aj napísať. Po zvolení za predsedníčku Súdnej rady sa jej zo zákona prerušila funkcia sudcu, čiže
už nemusí rozhodovať a písať rozsudky. Novelou Ústavy SR s účinnosťou od 1. septembra 2014 získala nie Súdna rada (ako kolektívny
orgán), ale jej predseda právomoc
podávať na Ústavný súd disciplinárne návrhy na sudcov a návrhy
vo veciach súladu právnych predpisov týkajúcich sa výkonu súdnictva. Aj keby takéto návrhy vypracovala sama osobne a podávala
ich každý mesiac v počte najmenej
dva (čo je vysoko nepravdepodobné), bude to i s ďalšími organizačnými činnosťami maximálne jedna
tretina jej pracovného výkonu, ktorý produkovala do 16. septembra
2014. Je potrebné za daného stavu
zvyšovať rozpočet Kancelárie Súdnej rady na návrh strany SMER - SD
a na úkor Najvyššieho súdu, poberať plat s extra luxusnými benefitmi
u tej istej osoby pri jej novom a evidentne nižšom pracovnom zaťažení? Môže to byť náhoda? Alebo je
to odmena pre pani Bajánkovú za
jej súhlas s policajnými previerkami? A zároveň peniaze pre jej kanceláriu na realizáciu policajných
previerok sudcov? Prečo sa nemôžu aj finančné náklady na umelo vytvorenú funkciu pani Bajánkovej použiť práve na neznížené
platy sudcov? Vo vzťahu k finančnému krytiu tejto funkcie dokonca Radovan Majerský, generálny
riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky Ministerstva financií Slovenskej
republiky, v stanovisku z 25. septembra 2014 k poslaneckému návrhu SMER-u upozorňuje na negatívny vplyv na rozpočet verejnej
správy. Pokiaľ pani Bajánkovej ide
o sudcovskú nezávislosť a solida-
ritu s ostatnými sudcami a ich rodinami, mala by sama vyhlásiť, že
si nepraje osobné finančné bonusy
na úkor ostatných sudcov. Alebo
ich môže venovať chudobným rodinám tak ako to každý mesiac robí
pán prezident Kiska.
„„Prečo ste vy aj váš predchodca
vykonávali funkciu predsedu Súdnej rady SR bezplatne a nežiadali
ste si mesačnú odmenu či plat?
Považovali sme za absolútnu samozrejmosť plniť úlohy predsedu
Súdnej rady bez nároku na odmenu. Bola to pre nás česť.
„„Pred voľbami člena do Súdnej
rady ste elektronickým listom vyzvali predsedníčku Súdnej rady
a jej členov, ktorí boli nominovaní stranou SMER - SD cez Vládu
SR a takisto štátnu tajomníčku
ministerstva spravodlivosti (nominantku strany SMER - SD), aby
podali demisie, pretože nezastupujú záujmy sudcov, ale politikov
a svoje teplé trafiky.” Čo vás tak
rozhorčilo, že ste napísali túto
výzvu? Naviac, obvinili ste ich zo
zrady sudcov a z kolaborácie s politickou mocou...
To, čo tvrdím, nie je samoúčelné,
ani výzva do vetra. Viem, čo platí na
stranu SMER - SD. Je už doslova notorietou, že keď v auguste 2006 na
pracovnom rokovaní vlády v Trenčianskych Tepliciach o rozpočte na
rok 2007 minister Počiatek navrhoval zmrazovanie platov sudcov, som
ako minister spravodlivosti pohrozil demisiou a na pokyn premiéra
o dva týždne bol prepracovaný rozpočet bez zmrazovania platov sudcov. Potrebná je vždy len odvaha,
charakter a nie strach o funkcie.
Už v decembri 2012 na prekvapenie všetkých sudcov Slovenska,
hoci sudcovská rada Najvyššieho
súdu bola proti, pani Bajánková
na rokovaní u bývalého predsedu
parlamentu pána Pašku súhlasila
so zmrazením platov na rok 2013.
A sudcovské rady pri krajských
súdoch v Košiciach a v Bratislave dokonca toto zmrazovanie sami iniciovali, ktoré sa napokon po
rozhodnutí Ústavného súdu museli
sudcom doplácať. Najhoršia je vždy
kolaborácia z vlastných radov.
Je smutné, že Súdna rada protestuje len platonicky a dokonca sa
chce zaoberať mojimi výrokmi, ktorými poukazujem na ich neprincipiálne a lokajské postoje. Pokiaľ sa
politici vzdajú svojich platov úplne, bude to adekvátne ich priamej
zodpovednosti za ťažkú sociálnu situáciu občanov.
„„Ako na túto výzvu reagovali
kritizovaní funkcionári a ako reagovali sudcovia? Podporil vás
niekto?
Kolaborujú s politickou mocou
ešte viac, aby si udržali svoje stoličky. Z rokovania Súdnej rady, ktorú som viedol v júni 2014, existuje
nahrávka. Ak si ju vypočujete, zistíte, aký mám postoj k peniazom
13
| OSOBNOSŤ
v rozsahu 863 000 eur, ktoré vo forme odmien mali byť vyplatené na
krajských a okresných súdoch.
Minister Borec a štátna tajomníčka Jankovská ich zobrali týmto
súdom a vyplatili ich ako odmeny na ministerstve spravodlivosti. Boli tam prítomní predsedovia
krajských súdov, ktorí sa svojich
súdov ani len nezastali a doteraz
nežiadali od pána Boreca, aby sa
tieto peniaze vrátili naspäť na súdy, aby tam mohli byť vyplatené
aspoň dodatočne na odmenách.
Takáto je realita. Oni to podľa môjho názoru nikdy neurobia, lebo sa
boja, že by prišli o funkcie predsedov súdov a tie im prirástli k srdcu. Nie je možné očakávať verejnú
reakciu sudcov z jednoduchého
dôvodu - táto reakcia by sa mohla
využiť v ich neprospech pri policajných previerkach.
OSOBNOSŤ |
pokiaľ nebude menovanie a odvolávanie predsedov a podpredsedov okresných a krajských súdov
v kompetencii Súdnej rady. Prečo
nemá takúto právomoc? Ako je táto otázka riešená v iných štátoch
Európskej únie?
Žiaľ, ešte ako ministrovi spravodlivosti sa mi nepodarilo legislatívne
previesť personálne a ekonomické právomoci z ministra spravodlivosti na Súdnu radu pre radikálny
odpor politikov a politickú kolaboráciu časti sudcov. Sú takéto modely v Európe a fungujú dobre. Môžu
však predsedovia krajských sudov,
ktorí sa trasú o svoje funkcie, brániť záujmy sudcov na svojich postoch alebo v Súdnej rade? Podľa mňa nie. Pre mňa sú to osoby
schopné plniť akurát smernice svojich tútorov a mecenášov.
Pavla Pašku a ministra spravodlivosti Tomáša Boreca), že novelou
Ústavy SR prináša policajno-spravodajské previerky sudcov (tzv.
previerky spoľahlivosti sudcov).
Prečo sú tieto previerky pre vás
neprijateľné?
Pán Borec neurobil nič z toho,
čo by mal pre justíciu zabezpečovať. Neodstúpil z funkcie po znižovaní platov sudcov. Legislatívne pripravil policajné previerky
na sudcov. Mňa už zo strany politikov nič neprekvapí, ale je to mimoriadne nebezpečné. Veď na podklade získaných citlivých informácií
o sudcoch, advokát v pozícii ministra môže byť v budúcnosti na súde úspešným v mnohých aj miliónových sporoch. To isté platí aj pre
advokátov v Súdnej rade.
Nie je v poriadku, keď predsedníčka Súdnej rady v televíznej debate (TA3) s ministrom spravodlivosti iba pasívne vníma avizované
odnímanie 13. a 14. platov a nebráni sudcov. Dokonca ani len neupozorní a nepoukáže na neústavnosť tohto kroku v minulosti, ktorú
už viacerými nálezmi konštatoval
Ústavný súd SR, dokonca aj český.
Nebráni sudcov dokonca ani pred
novými policajnými previerkami,
ktoré avizovali páni Paška a Borec,
i napriek tomu, že takto chcú bez
zábran a v rozpore s právnym štátom obchádzať Ústavný súd. Pán
Paška sa ešte hrdil tým, že policajnými previerkami trafili do osieho
„Viem, čo platí
na stranu
SMER - SD.“
hniezda. Pritom ale sudcovia nerobili tender na kúpu jedného CT
prístroja za cenu, za ktorú sa mohli
kúpiť možno až štyri. Chcú politici
úprimne šetriť, chcú očistu verejného života? Prečo nie sú policajné previerky povinné na každého štátneho tajomníka, ministra,
premiéra, poslanca, prezidenta
či všetkých štátnych zamestnan„„Tvrdo kritizujete súčasnú po- cov, ktorí rozhodujú o použití ve„„Tvrdíte, že justícia nebude ni- litickú moc na Slovensku (najmä rejných hmotných prostriedkov?
kdy nezávislá od politickej moci, bývalého predsedu parlamentu Sudcovia predsa nerozhodujú
14
o tendroch, o štátnych zákazkách
a o miliardách s tým spojených.
Novela Ústavy absolútne paradoxne umožňuje prezidentovi republiky bez bezpečnostnej previerky posudzovať adepta na sudcu
s bezpečnostnou previerkou. Nebude náhodou pri jeho rozhodovaní hrať dôležitú úlohu to, či budú
noví adepti mať pozitívny postoj
k úžerníckym úrokom?
„„Sú podobné previerky zavedené aj v iných štátoch EÚ, respektíve v Európe?
V iných štátoch EÚ, respektíve
v Európe nie sú zavedené podobné
previerky. Keď som ešte v júni 2014
na konferencii predsedov najvyšších súdov krajín EÚ v Ríme informoval o situácii s previerkami, ich
počudovanie bolo také, že nechceli
tomu uveriť, že to môže byť pravda.
Maďarský ústavný súd jednoznačne vyslovil, že previerky sú neústavným zásahom výkonnej moci
do sudcovskej nezávislosti a neoprávneným policajným zásahom
do súkromia sudcu a jeho rodiny.
„„Ako by ste definovali svoj
vzťah s premiérom R. Ficom a so
súčasnou vládou?
S premiérom sa poznáme ešte
z obdobia, keď pracoval na právnickom inštitúte ministerstva spravodlivosti, ktorý mal sídlo v budove Najvyššieho súdu. Tykáme si
a vychádzali sme vždy korektne.
Toto mi však nikdy nebránilo prezentovať a presadzovať svoje názory na sudcovskú nezávislosť,
ktorú som vždy strážil aj v pozícii podpredsedu vlády a ministra
spravodlivosti.
Vo vláde som hlasoval proti justičným zákonom, s ktorými som
nesúhlasil. Aj keď podľa kompetenčného zákona spadali do rezortu spravodlivosti, odmietol som
ich predložiť do vlády a preto ich
predkladal úrad vlády. Ako predseda Najvyššieho súdu a Súdnej
rady som pracovne musel rokovať
s premiérom, ale nikdy som s pánom Ficom nezorganizoval spoločnú tlačovú konferenciu, lebo by to
opodstatnene ukazovalo na podriadenosť súdnej moci politickej moci. Vždy som prezentoval názory
Predsedníčka Súdnej rady SR Jana Bajánková.
na súdnictvo samostatne. Nechcel
by som sa v budúcnosti dožiť toho, aby sa konali spoločné medzirezortné porady. Dnes by to zrejme
bolo pod vedením ministra vnútra a šéfa tajnej služby a za servil-
„Napätie v justícii
nikdy nebolo,
preto nemohlo
nastať ani
uvoľnenie.“
nej účasti generálneho prokurátora, predsedov Najvyššieho súdu
a Súdnej rady. Na okresnej úrovni
zrejme bývalá komunistická päťka.
Vo vzťahu k takejto predstave by
boľševici, ale aj demokrati z Guan­
tanáma darmo hľadali vzor pre
nich v nepredstaviteľných geozemepisných dĺžkach.
Súčasná vláda legislatívnymi
krokmi a personálnymi obmenami
v Súdnej rade výrazne spolitizovala súdnictvo. Spolitizovala voľbu
predsedu Súdnej rady a Najvyššieho súdu. Pri voľbe generálneho
prokurátora sa ešte akože rešpektovala „vopred, ale správne pripravená vôľa prokurátorov“. Môže byť ešte okatejší politicky zásah
do nezávislosti súdnej moci? Po
právnom štáte prahnúcej Európskej únii to však vôbec neprekáža.
Justícia je zrejme oblasť, ktorú aj
podľa nej treba preventívne ovládnuť. Od januára 2014 som rezolútne vystupoval proti policajným
previerkam sudcov počas rokovaní s pánmi Paškom a Borecom.
Pán Paška si vybral pani Bajánkovú jednoducho len preto, lebo judášsky súhlasila so znižovaním
platov sudcov.
15
Download

„NIE SÚ PRE MŇA PRIJATEĽNÉ ÚDERY, KTORÉ