®
Koža
⊃
Chronická rádiodermatitída
Po mesiacoch až rokoch
Teleangiektázie, pigmentácie
∠ Fibróza až fibroskleróza
∠ Chronický vred
∠
∠
⊃
Alopécia, epilácia
∠
®
2-3 týždne po začatí liečby, trvá 1-3 mesiace, môže byť
trvalá
Sliznice dutiny ústnej a ORL oblasti
⊃
Stupne:
∠ Exsudatívna
∠ Epitelolýza
mukozitída – 2.-4. týždeň ožarovania
s fibrínovými povlakmi („slaninovitý“
vzhľad)
∠ Konfluentná
mukozitída
∠ Vred
⊃
⊃
Porucha vnímania chutí
Xerostómia
Prehľad akútnych poradiačných zmien
Orgán
Symptóm
Liečba
Celkové príznaky
Letargia, únava
(postiradiačný
syndróm
Symptomatická,
podporná
Radiačná
ezofagitída
Analgetiká,
kašovitá a tekutá
strava (chladná),
liečba kandidózy,
antiedematózne
preparáty
Pažerák
Pľúca
Radiačná
pneumonitída
ATB, kortikoidy,
symptomatiká
Prehľad akútnych poradiačných zmien
Orgán
Symptóm
Liečba
Pečeň
Radiačná
hepatitída
Liečba
symptomatická
Tenké črevo
Radiačná
enteritída, kŕče,
nausea, zvracanie
Rektum
Radiačná
proktitída, tenezmy
Antidiarrhoiká,
antiemetiká,
nízkozbytková
diéta
Nízkozbytková
diéta, antiemetiká,
antidiarhoiká
Prehľad akútnych poradiačných zmien
Orgán
Močový mechúr
Hematopoetické
Mozog
Symptóm
Liečba
Prehľad neskorých poradiačných zmien
Orgán
Toxicita
Radiačná cystitída, Spazmolytiká,
polakisúria, dysúria liečba infekcií,
dostatok tekutín
Cievy
Lymfedémy končatín
Oko
Katarakta, keratitis,
poškodenie sietnice
Leukopénie,
pancytopénie
Pyridoxin,
kortikoidy, rastové
faktory, transfúzie
Semenníky, vaječníky
Sterilita, menopauza
Miecha
Radiačný opuch
mozgu
kortikoidy
Slinné žľazy
Myelodystrofia,
transverzálna miechová lézia
Xerostómia
Prehľad neskorých poradiačných zmien
Štítna žľaza
®
Orgán
Toxicita
Pľúca
Fibróza pľúc, zníženie
kapacity
Fibróza ciev, zvýšené riziko
®
Srdce
Pažerák
ICHS
Striktúry,
perforácie
®
Mozog
Žalúdok
Atrofia, nekróza
Vred, krvácanie, perforácia
®
Obličky
Nefritída
Črevo
Vred, krvácanie, stenóza,
perforácia
Močový mechúr
Fibróza, zvráštenie
®
®
®
®
®
®
Hypotyreóza, Ca štítnej
žľazy
Indikácia, vstupné vyšetrenie
Zhotovenie fixačných pomôcok
Lokalizačné CT
Zhotovenie ožarovacieho plánu
Simulácia
Prvé ožiarenie
Ožarovanie
Kontrolné simulácie, portálové zobrazenia
Ukončenie liečby
Dispenzarizácia
®
Koncepcia GTV – CTV – PTV
GTV = „viditeľný“ tumor
CTV = GTV + predpokladané
mikroskopické šírenie
PTV = CTV + bezpečnostný lem
Download

Rádioterapia - indikácie, kontraidikácia a nežiadúce účinky II