MESAČNÝ VÝKAZ MANDATÁRA
3/
20
Predajca vypĺňa len tmavšie označené políčka a mesačný výkaz posiela najneskôr do 5. dňa spolu s výhernými žrebmi
mandátne číslo:
V PRÍPADE OTÁZOK VOLAJTE NA INFOLINKU
02 / 60 26 91 80
názov a adresa obchodného partnera:
IČO predajcu:
mesiac a rok, za ktorý sa výkaz posiela:
dátum vyhotovenia výkazu:
meno pracovníka vyplňujúceho výkaz:
A) PREDAJ ŽREBOV
názov žrebu
cena žrebu v eur
VESELÉ ZVIERATKÁ
VESELÉ ZVIERATKÁ 2
OBJAV POKLAD
ZLATKY A DUKÁTY
BLESKOVÁ 50
HORÚCA VÝHRA
DIAMANTOVÁ 7
ZLATÁ POKLADNICA
1€
1€
1€
1€
2€
2€
5€
10 €
predané ks
tržba v eur
€
€
€
€
€
€
€
€
CELKOM v eur
B) vyplatené výhry
názov žrebu
cena žrebu v eur
VESELÉ ZVIERATKÁ
VESELÉ ZVIERATKÁ 2
OBJAV POKLAD
ZLATKY A DUKÁTY
BLESKOVÁ 50
HORÚCA VÝHRA
DIAMANTOVÁ 7
ZLATÁ POKLADNICA
1€
1€
1€
1€
2€
2€
5€
10 €
vyplatené žreby ks
vyplatené v eur
€
€
€
€
€
€
€
€
€
CELKOM v eur
Predaj - celkom €
vyplatené výhry - celkom
ODVOD (predaj - VYPLATENÉ VÝHRY) - NA ÚČET NIKÉ POŠLITE: €
€
Odvod zašlite najneskôr do 5. dňa na účet 2921123637/1100, variabilný symbol = vaše mandátne číslo
C) FYZICKÁ INVENTÚRA SKLADU ŽREBOV K POSLEDNÉMU DŇU V MESIACI
názov žrebu
cena žrebu v eur
VESELÉ ZVIERATKÁ
VESELÉ ZVIERATKÁ 2
OBJAV POKLAD
ZLATKY A DUKÁTY
BLESKOVÁ 50
HORÚCA VÝHRA
DIAMANTOVÁ 7
ZLATÁ POKLADNICA
1€
1€
1€
1€
2€
2€
5€
10 €
počet ks
nominálna hodnota skladu
€
€
€
€
€
€
€
CELKOM v eur
€
pečiatka a podpis: ......................................................................................................
Niké, spol. s r.o. - lotériové oddelenie
Ilkovičova 34
812 30 Bratislava
infolinka: 02/60 26 91 80
bankové spojenie: 2921123637/1100
mobil: 0910 809 210 / 0910 809 220 / 0910 809 280
IBAN: SK19 1100 0000 0029 2112 3637
mail: [email protected] kód (BIC): TATRSKBX
14
Download

MESAČNÝ VÝKAZ MANDATÁRA