6/
20
MESAČNÝ VÝKAZ MANDATÁRA
Predajca vypĺňa len tmavšie označené políčka a mesačný výkaz posiela najneskôr do 5. dňa spolu s výhernými žrebmi
mandátne číslo:
V PRÍPADE OTÁZOK VOLAJTE NA INFOLINKU
02 / 60 26 91 80
názov a adresa obchodného partnera:
IČO predajcu:
mesiac a rok, za ktorý sa výkaz posiela:
dátum vyhotovenia výkazu:
meno pracovníka vyplňujúceho výkaz:
A) PREDAJ ŽREBOV
B) vyplatené výhry
názov žrebu
cena žrebu
v eur
VESELÉ ZVIERATKÁ
VESELÉ ZVIERATKÁ 2
OBJAV POKLAD
ZLATKY A DUKÁTY
BLESKOVÁ 50
HORÚCA VÝHRA
hra o niké
diamantová 7
rubínová 7
zlatá pokladnica
kráĽovská výhra
predané
ks
1€
1€
1€
1€
2€
2€
3€
5€
5€
10 €
10 €
€
Celkom v Eur:
A)
€ – B)
tržba
v eur
názov žrebu
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
cena žrebu vyplatené vyplatené
v eur
žreby ks
v eur
1€
1€
1€
1€
2€
2€
3€
5€
5€
10 €
10 €
€
VESELÉ ZVIERATKÁ
VESELÉ ZVIERATKÁ 2
OBJAV POKLAD
ZLATKY A DUKÁTY
BLESKOVÁ 50
HORÚCA VÝHRA
hra o niké
diamantová 7
rubínová 7
zlatá pokladnica
kráĽovská výhra
Celkom v Eur:
€ = odvod
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Odvod zašlite najneskôr do 5. dňa na účet 2921123637/1100, variabilný symbol = vaše mandátne číslo
C) fyzická inventúra skladu žrebov k poslednému dŇu v mesiaci
názov žrebu
cena žrebu v eur
VESELÉ ZVIERATKÁ
VESELÉ ZVIERATKÁ 2
OBJAV POKLAD
ZLATKY A DUKÁTY
BLESKOVÁ 50
HORÚCA VÝHRA
hra o niké
diamantová 7
rubínová 7
zlatá pokladnica
kráĽovská výhra
počet ks
1€
1€
1€
1€
2€
2€
3€
5€
5€
10 €
10 €
€
Celkom v eur:
nominálna hodnota skladu
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
pečiatka a podpis: ...................................................................................................
Niké, spol. s r.o. - lotériové oddelenie
Ilkovičova 34
812 30 Bratislava
infolinka: 02/60 26 91 80
bankové spojenie: 2921123637/1100
mobil: 0910 809 210 / 0910 809 220 / 0910 809 280
IBAN: SK19 1100 0000 0029 2112 3637
mail: [email protected] kód (BIC): TATRSKBX
14
Download

MESAČNÝ VÝKAZ MANDATÁRA