LCS2 - Štruktúrovaná kabeláž Legrand
V ý k o n n á dátová s i e ť
od technickej miestnosti
po pracovné miesto
Lcs2
LeGrand caBLinG
sYstem2
Predstavenie systému
strany 4 až 29
Výberová tabuľka
strany 31 až 32
LCs2 meď
strany 34 až 51
LCs2 optika
strany 52 až 57
LCs2 rozvádzače
strany 60 až 67
04
Lcs2
Lcs2
od technickej
miestnosti po
pracovné miesto
20-ročná záruka na systém LCs2
kompletný systém s 20-ročnou zárukou.
nové systémy Lcs2 kat. 6a (do 500 mhz), kat. 6 (do 250
mhz) a kat. 5e (do mhz) boli navrhnuté tak, aby sa maximalizovala ich kompatibilita - a tým aj výkon.
synergie Legrand
nové Lcs2 systémy ideálne integrujú ďalšie riešenia
Legrand:
inštalačné lišty dLp, podlahové krabice, zásuvkové bloky
a pod.
smerom k sieťovej konvergencii
do systémov Lcs2 možno zakomponovať aj produkty ip
konvergencie (ip telefónia, ip vzdialený monitoring, ip
prístupový systém).
05
1
Lcs2
príkLad
poUŽitia
kanceLÁria
06
1
konsolidačný bod
2
Zásuvka RJ 45
3
Vstupná jednotka
Lcs2
2
4
3
4
Patch panel
07
systémová garancia
výkonu systém
Legrand
Merania, vykonané v nezávislých testovacích
laboratóriách 3P third Party testing
(dánsko) a etL (UsA), potvrdili tri základné
faktory kvality, ovplyvňujúce výkon celého
systému.
Zabezpečenie presnosových charakteristík kategórie
kat. 6a, kvality a spoľahlivosti inštalácie.
1
Prenosové charakteristiky kategórie
kat. 6a
dlhšie vzdialenosti - minimálna strata signálu pre 10 Giga
pri vzdialenosti 100 m. kratšie vzdialenosti - minimálne
tlmenie odrazu pre 10 Giga pri vzdialenosti 15 m.
2
kvalita
inštalácie
namerané hodnoty vysoko prekračujú hodnoty,
ktoré vyžaduje štandard iso 11801, druhé vydanie,
druhý dodatok. vďaka tejto rezerve štruktúrovaná
kabeláž Legrand obstojí aj v tých najnáročnejších
inštaláciách.
3
spoľahlivosť
inštalácie
pretože našim cieľom je prinášať kvalitné
produkty, Legrand poskytuje 20 ročnú záruku
na systém i jednotlivé komponenty Lcs2.
poznámka: všetky produkty Lcs2 vyhovujú
smernici rohs.
komponent
(namerané hodnoty)
Channel
(namerané hodnoty)
StP
trieda ea / kat. 6a
kategória 6a
500 MHz
250 MHz
500 MHz
250 MHz
Podporovaný sieÈový protokol
10 giga
1 giga
10 giga
1 giga
attenuation (db)
LCS
Štandard ISo 11801, vydanie 2, dodatok 2
tIa/eIa-568-C.2
0,13
0,45 max.
0,45 max.
0,06
0,32 max.
0,32 max.
35,4
42,1 max.
49,3 max.
24,1
28,9 max.
33,9 max.
return Loss (db)
LCS2
Štandard ISo 11801, vydanie 2, dodatok 2
tIa/eIa-568-C.2
17,05
14 min.
14 min.
26,59
20 min.
20 min.
16,4
8 min.
6 min.
22,1
10 min.
8 min.
next (db)
LCS2
Štandard ISo 11801, vydanie 2, dodatok 2
tIa/eIa-568-C.2
37,46
37 min.
34 min.
56,93
46 min.
46 min.
38,1
29,2 min.
26,1 min.
54
35,3 min.
33,1 min.
37,33
56,87
2,7
29,9
aCr-n (db)
(attenuation to Crosstalk
ratio)
08
2
LCS2
Lcs2
0
10
Return Loss (dB)
20
18
ISO 1
ARD Edition 2
01 STAND
30
40
50
1,2
3,6
4,5
7,8
60
70
80
100
300
200
Frekvencia (MHz)
400
Return Loss - namerané hodnoty pre
linku triedy eA
500
hodnoty, namerané na každom páre
štruktúrovanej kabeláže Lcs2, sú podstatne
lepšie, ako hodnoty, ktoré vyžaduje štandard
iso 11801, vydanie 2, dodatok 2.
Channel
(namerané
hodnoty)
komponent
(namerané hodnoty)
kategória 6
StP
FtP
utP
trieda e / kat. 6
250 MHz
250 MHz
250 MHz
250 MHz
1 giga
1 giga
1 giga
1 giga
attenuation (db)
LCS2
Štandard ISo 11801, vydanie 2, dodatok 2
tIa/eIa-568-C.2
0,09
0,32 max.
0,32 max.
0,09
0,32 max.
0,32 max.
0,09
0,32 max.
0,32 max.
25,7
30,7 max.
35,9 max.
return Loss (db)
LCS2
Štandard ISo 11801, vydanie 2, dodatok 2
tIa/eIa-568-C.2
29,8
16 min.
16 min.
29,8
16 min.
16 min.
29,8
16 min.
16 min.
38,8
10 min.
8 min.
next (db)
LCS2
Štandard ISo 11801, vydanie 2, dodatok 2
tIa/eIa-568-C.2
51,3
46 min.
46 min.
51,3
46 min.
46 min.
51,3
46 min.
46 min.
53,9
35,3 min.
33,1 min.
51,21
51,21
51,21
28,2
Podporovaný sieÈový protokol
aCr-n (db)
(attenuation to Crosstalk
ratio)
LCS2
09
10
nový
konektor Lcs2
najrýchlejší
konektor na trhu
ideálny spoj získate za niekoľko sekúnd, pričom
je garantovaný optimálny výkon od patch panelu
po zásuvku rj 45 (link).
Lcs2 meĎ
1
nový RJ 45 konektor LCs2 je základným
prvkom, ktorý výrazne ovplyvňuje výkon
celého systému.
2
Rozdeľte
jednotlivé žily
dížka 13 mm je zabezpečená
automaticky, bez nutnosti merania.
Zadnou stranou konektora
prestrčte kábel
kontakty označené farebným kódom
eia/tia. kompatibilný so všetkými
typmi káblov dostupnými na trhu:
U/Utp, F/Utp a sF/Utp.
3
spojte s prednou
časťou konektora
poistka pre správne
spojenie obidvoch častí.
Výkon vo všetkých
kategóriách
2 typy
konektora
vìaka konektorom
LCS2 kat. 6a tienený 360° 500 MHz - 10 gbits/s.
LCS2 kat. 6 tienený 360° 250 MHz - 1 gbits/s.
LCS2 kat. 6 tienený a netienený
250 MHz - 1 gbits/s.
LCS2 kat. 5e tienený a netienený.
- Pracovné miesto
- Patch panel
4
otočením zabezpečte
vodivý spoj
otočením prerežete izoláciu žíl
a zabezpečíte dokonalý spoj.
odstrihnete prečnievajúce
časti - a konektor je pripravený!
11
12
Vďaka novému dizajnu patch
panelov LCs2 sú inštalácia
a manipulácia hračkou.
káble prehľadne organizované, bloky
6-tich rj 45 konektorov, rýchloupínacie
svorky na inštaláciu patch panelov do
rozvádzača.
Lcs2 meĎ
Lcs2 patch panely
jednoduchosť
údržby
Jednoduchá manipulácia
jednoducho vyberiete konektor
Lcs2 z patch panelu.
Lepšia organizácia káblov
kábel uložený v káblovej spone.
Panely s rýchloupínacími
svorkami
sú vhodné
na každý typ
rozvádzača.
nové patch panely
LCs2 môžeme
vybaviť aj:
13
káble a patch
káble Legrand
spojené
s výkonom
na zabezpečenie maximálneho výkonu systémov LCs2 v kategóriách kat. 6a, kat. 6
a kat. 5e,
v ponuke Legrand nájdeme 4 typy krútených dvojliniek:
U/Utp, F/Utp, s/Ftp, sF/Utp.
Vysoko kvalitná výroba
vyrobené podľa najprísnejších výrobných kritérií, s hrubšou
izoláciou eliminujúcou presluchy, káble a patch káble
Legrand výrazným spôsobom ovplyvňujú celkový výkon
systémov Lcs2 - od patch panelu až po zásuvku rj 45.
pre rôzne prostredia Legrand ponúka tieto káble v 2 verziách:
LsZh a pvc. Laboratórium 3p certifikovalo tieto káble ako
vyhovujúce z hľadiska noriem iso is 11 801, stn en 50173-1
a tia/eia-568-c.2.
kábel Legrand kat. 6/kat. 5 F/utP.
kábel Legrand kat. 6a F/utP.
14
kábel Legrand kat. 6 SF/utP.
PrevádZková
tePLota
ZnaâenIe
kat. 7 S/FtP
kábeL
100 ohmov
LSZH podºa nFC 32062,
oheÀ retardujúce podºa IeC 332-1 & nFC 32070 2.1,
Ø 7,5 mm - Farba žltá raL 1018
Legrand 32777 4 páry 23 aWg S/FtP 100 ohm
LSZH kat. 7 900 MHz - verIFIed to ISo 11801
IeC 60332-1 en 50173 - tIa/eIa 568b - vPn/nvP .....%
výrobná séria + dÍžka v metroch
0 až +50 °C
-20 až +60 °C
kat. 6a F/utP
kábeL
100 ohmov
LSZH podºa nFC 32062,
oheÀ retardujúce podºa IeC 332-1 & nFC 32070 2.1,
Ø 7,8 mm - Farba žltá raL 1018
Legrand 32778 4 páry 24 aWg F/utP 100 ohm
LSZH kat. 6 a 500 MHz - verIFIed to ISo 11801
IeC 60332-1 en 50173 - tIa/eIa 568b - vPn/nvP .....%
výrobná séria + dÍžka v metroch
0 až +50 °C
-20 až +60 °C
kat. 6 u/utP
kábeL
100 ohmov
PvC a LSZH podºa nFC 32062,
oheÀ retardujúce podºa IeC 332-1 & nFC 32070 2.1,
Ø 6,4 mm - Farba modrá raL 5015
Legrand (4 páry alebo 2x4 páry) 24 aWg utP 100 ohm
250 Mhz (PvC alebo LSZH) kat. 6 250 MHz - eC verIFIed
to ISo 11801 IeC 60332-1 en 50173-1 tIa/eIa 568a
výrobná séria + dÍžka v metroch
0 až +50 °C
-20 až +60 °C
kat. 6 F/utP
kábeL
100 ohmov
PvC a LSZH podºa nFC 32062,
oheÀ retardujúce podºa IeC 332-1 & nFC 32070 2.1,
syntetický vodoodolný náter
Ø 7 mm - Farba modrá raL 5015
Legrand (4 páry alebo 2x4 páry) 24 aWg FtP 100 ohm
250 Mhz (PvC or LSZH) kat. 6 250 MHz - eC verIFIed
to ISo 11801 IeC 60332-1 en 50173-1 tIa/eIa 568a
výrobná séria + dÍžka v metroch
0 až +50 °C
-20 až +60 °C
kat. 6 SF/utP
kábeL
100 ohmov
PvC alebo LSZH podºa nFC 32062
oheÀ retardujúce podºa IeC 332-1 & nFC 32070 2.1,
syntetický vodoodolný náter Ø 7,7 mm - Farba
modrá raL 5015
Legrand 4 páry 24 aWg SFtP 100 ohm
250 Mhz (PvC alebo LSZH) kat. 6 250 MHz - eC verIFIed
to ISo 11801 IeC 60332-1 en 50173-1 tIa/eIa 568a
výrobná séria + dÍžka v metroch
0 až +50 °C
-20 až +60 °C
kat. 5e u/utP
kábeL
100 ohmov
PvC a LSZH podºa nFC 32062,
oheÀ retardujúce podºa IeC 332-1 & nFC 32070 2.1,
Ø 5,2 mm - Farba svetlošedá raL 7035
Legrand kat.no (4 páry alebo 2x4 páry)
24 aWg utP 100 ohm (PvC alebo LSZH) kat. 5e eC
verIFIed to ISo 11801 IeC 60332-1 en 50173-1 tIa/
eIa 568a výrobná séria + dÍžka v metroch
-15 až +70 °C
+5 až +40 °C
kat. 5e F/utP
kábeL
100 ohmov
PvC a LSZH podºa nFC 32062,
oheÀ retardujúce podºa IeC 332-1 & nFC 32070 2.1,
syntetický vodeodolný náter
Ø 5,5 mm - Farba svetlošedá raL 7035
Legrand kat.no (4 páry alebo 2x4 páry)
kat. 5e eC verIFIed to ISo 11801 IeC 60332-1
en 50173-1 tIa/eIa 568a
výrobná séria + dÍžka v metroch
-15 až +70 °C
+5 až +40 °C
Lcs2 meĎ
SkLadovaCIa/
PrePravná tePLota
PLáŠË
Jednotlivo testované patch káble
patch káble Legrand sú, rovnako ako iné komponenty, vysokokvalitným
nositeľom výkonu celého systému. Legrand k ich výrobe preto pristupuje
s rovnakou mierou dôležitosti, ako k výrobe zásuviek rj 45.
testovanie všetkých parametrov
patch káble Legrand sú individuálne testované z hľadiska kvality spojov
a priepustnosti. merajú sa všetky parametre: cr, acr, neXt, return
loss, attenuation atď. patch káble, ktoré nespĺňajú kritériá, sú vyradené.
tieto skúšky zabezpečujú prenosový výkon medzi obomi koncami
v obidvoch triedach d a e.
Univerzálne patch káble
Zaruãená najvyššia kvalita výroby:
kvalita spojov a priepustnosÈ...
dostupné v rôznych farbách.
dostupné v kat. 5e, kat. 6 a 10 Giga, a v štyroch typoch káblov (U/Utp,
F/Utp, sF/Utp a s/Ftp).
patch káble Legrand sú dostupné v rôznych dĺžkach, čo umožňuje značnú
flexibilitu celého systému.
15
4
1
2
5
3
16
Lcs2 19’’ rozvádzače
optimalizovaný
manažment káblov
a patch káblov
1
Rozvádzače
v prípade potreby kompletne
rozmontovateľné.
podstavec plní funkciu káblového
vstupu a zároveň zabezpečuje
prirodzenú ventiláciu.
Lcs2 dÁtové roZvÁdZaČe
dizajn nových dátových rozvádzačov
LCs2 uľahčuje organizáciu kabeláže.
5
dodržaný max. polomer ohybu
plastové organizátory káblov
s dostatočným polomerom.
2
Polomer ohybu kábla
je vždy dodržaný.
3
sieťový žľab po stranách
rozvádzača slúži ako
ideálny vertikálny
organizátor kabeláže.
4
Jednoduché dokladanie
kabeláže
káblový vstup s kefami na vrchu
rozvádzača i podstavca.
17
2
1
3
18
nové rozvádzače LCs2 možno rýchlo
rozložiť a opäť poskladať.
Významná úspora času na stavbe
a maximálna prístupnosť zo všetkých strán
vďaka odnímateľnému zadnému a bočným
panelom.
Lcs2 dÁtové roZvÁdZaČe
Lcs2 19’’ rozvádzače
zjednodušená
montáž
1
Prehľadná inštalácia
dvojité značenie 19” vertikálnych
líšt.
2
kompletne rozložiteľný
rozvádzače možno kompletne
rozložiť.
3
Automatická
uzemňovacia svorka
Garantované uzemnenie
zadného a bočných panelov.
kombinácie podľa
vašich potrieb
dva 600 mm široké rozvádzaãe
so stredným panelom
dva spojené 800 mm široké
rozvádzaãe
19
3
1
2
4
20
inovatívne vertikálne mriežky
s reverzibilnými dverami
a samostatnou priehradkou
pre každé zariadenie (patch panel,
switch...).
1
nové otvorené rámy LCs2 a optimalizácia
manažmentu káblov.
organizácia kabeláže s riešeniami Lcs2
zaručuje maximálnu flexibilitu od projekčnej
fázy až po reálne rozšírenia v budúcnosti.
organizátory s krytmi
integrovaná vrchná strieška
horizontálne a vertikálne
organizátory kabeláže.
organizácia kabeláže
rešpektujúca polomer ohybu
káblov.
2
Lcs2 dÁtové roZvÁdZaČe
Lcs² 19”
otvorené rámy
pokroková organizácia kabeláže
3
4
Ľahká konštrukcia z hliníka
a nehrdzavejúcej ocele
Čierne práškové lakovanie
odolné proti škrabancom.
21
2
3
1
22
Lcs² 19” serverové
rozvádzače
dokonalá
prístupnosť
Lcs2 dÁtové roZvÁdZaČe
serverové rozvádzače LCs2 boli navrhnuté
s dôrazom na maximálnu prístupnosť.
dokonale prístupné nielen cez dvere a bočné
steny, ale aj cez 19" perforáciu na vrchnej strane
a nezakrytú spodnú stranu.
1
dvere a steny s uzávermi bez zámku
- predné dvere s kľučkou
- perforované predné a zadné dvere - 80 % mikroperforácia
2
káblové vstupy
- 19” perforácia na vrchnej strane
- otvorený spodok
3
káblové trasy
držiaky pre bezskrutkovú inštaláciu
drôtených lávok cablofil.
23
1
2
3
24
jednoduchý prístup,
kvalitné prevedenie
1
nové nástenné rozvádzače LCs2 sú
vhodné všade tam, kde treba dodržať
estetické parametre.
odnímateľné bočné panely a flexibilné káblové
vstupy (u pevných rozvádzačov) umožňujú rýchlu
inštaláciu a údržbu.
Lcs2 dÁtové roZvÁdZaČe
19’’ Lcs2 nástenné
rozvádzače
Prístupnosť
v ponuke tiež výklopné verzie
rozvádzačov.
odnímateľné panely na všetkých
nástenných rozvádzačoch Lcs2.
2
Flexibilné káblové vstupy
vo formáte inštalačných kanálov dLp.
3
Vysokokvalitné prevedenie
Zaoblené sklenené dvere so
sieťotlačou.
V ponuke tiež 10"
verzia
Menšia veºkosÈ:
rozvádzaã LCS2 pre malú firmu.
25
uzamykateºná zásuvka Mosaic rJ 45
26
odlíšenie chránených
napájacích okruhov
používaných na
zabezpečenie ochrany
citlivých prístrojov
(zdravotníctvo...)
V technických miestnostiach, v zdravotníctve či v iných
špeciálnych priestoroch je nutné identifikovať osobitné
okruhy hneď na prvý pohľad.
Bezpečnostné kamery, prístupové systémy, ovládania
klimatizácie, citlivé prístroje atď...
nové dátové zásuvky mosaic majú farebne odlíšené kryty
podobne ako silové zásuvky.
identifikácia a obmedzenie prístupu k zdrojom
trvalého napájania
používaných na zabečpečenie stáleho napájania
počítačových zariadení.
tvorba a odlíšenie
dátových sietí, v ktorých
sú spustené špecifické
aplikácie.
Lcs2 prípojné miesta
prehľadnosť
a bezpečnosť
s novými zásuvkami mosaic
Špeciálne zdroje
napájania používané
na izolované napájanie
špecifických zariadení
v budovách.
odlíšenie dátových sietí
obsahujúcich citlivé
informácie a obmedzenie
prístupu k nim pomocou
uzamykateľnej zásuvky rj 45.
odlíšenie dátových sietí
so vzdialeným napájaním
(napájací blok poe) pre použitie
telefónov a video aplikácií
fungujúcich na ip atď...
Zásuvky RJ 45
v najvyšších
štandardoch
Mosaic
biela alebo hliník
Céliane
Zaujme na prvý pohºad
bticino axolute
Jemná elegancia
27
28
Prístupové body Wi-Fi sa hodia všade tam,
kde je potrebný prístup na sieť bez zbytočných
obmedzení (napr. káble...).
inštalujú sa rovnakým spôsobom ako zásuvky rj 45
(podomietková montáž, montáž do dLp atď...)
Prístupové body Wi-Fi:
základom je mobilita...
- v prostredí, kde spolupracujú viaceré Wi-Fi siete
- na recepciách alebo chodbách, prístup na sieť v celej
budove
- v spoločných pracovných priestoroch, poskytnutie
prístupu pre dočasných užívateľov
vyhovujú štandardom 802.1 a+b/g a 802.11n.
Lcs2 prípojné miesta
Wi-Fi, ktoré
dokážete
nainštalovať ako
zásuvku rj 45
Prístupové body Wi-Fi možno umiestniť v každom type
prípojného miesta:
stĺpiky, ministĺpiky, inštalačné kanály dLp, podlahové krabice,
pod omietku alebo na drôtené žľaby cablofil.
napájacie bloky
LCs2 Poe:
Zdroj napájania
pre prístupové
body Wi-Fi
v dátovom
rozvádzači
230 V
DATA + NAPÁJANIE
Krútená
dvojlinka
IN
Data
(zo switch-u)
OUT
DATA + NAPÁJANIE
Patch kábel
Patch panel
s RJ 45 konektormi
29
výberová tabuľka dátové komponenty
nakonfigurujte si svoj LCs2 systém
Výber dátoVých zásuViek
Mosaic
Lcs2 kat. 6a
1 modul
2 moduly
Antibakteriálna
so zelenou krytkou
s oranžovou krytkou
Lcs2 kat. 6
Lcs2 kat. 5e
stP
biela
765 73
765 63
-
FtP
biela
-
765 62
765 52
utP
biela
765 71
765 61
765 51
stP
biela
765 76
765 66
-
FtP
biela
-
765 65
765 55
utP
biela
765 74
765 64
765 54
stP
biela
-
765 83
-
FtP
biela
-
765 82
-
utP
biela
-
765 81
-
2 moduly
stP
biela
765 24
-
-
2 moduly
FtP
biela
-
765 22
-
1 modul
utP
biela
765 26
-
2 moduly
stP
biela
765 25
-
-
2 moduly
FtP
biela
-
765 23
-
1 modul
utP
biela
765 27
-
-
stP
biela
-
765 93
-
FtP
biela
-
765 92
-
utP
biela
-
765 91
-
stP
biela
765 08
765 07
-
FtP
biela
-
765 05
-
utP
biela
765 09
765 03
765 01
FtP
biela
-
765 06
-
utP
biela
-
765 04
765 02
stP
biela
765 99
765 96
-
FtP
biela
-
765 95
-
utP
biela
765 90
765 94
765 97
utP
biela
-
786 22
786 20
FtP
biela
-
765 33
-
utP
biela
-
765 32
-
Pootočená o 90° (pre stĺpiky)
2 moduly, 1 x rJ 45 pod uhlom 45°
2 moduly, 2 x rJ 45 pod uhlom 45°
uzamykateľná zásuvka
Priebežná zásuvka rJ 45/rJ 45
zásuvka rJ 45 s patch káblom
rJ 45 splitter - zásuvka
ethernet/ethernet
utP
765 38
765 38
765 38
telefón/ethernet
utP
765 36
765 36
765 36
765 35
765 35
765 35
telefón/telefón
Wi-Fi prístupový bod
802.11n
335 22
335 22
335 22
802.11a a b/g + rJ 45 port
779 14
779 14
779 14
802.11a a b/g
779 13
779 13
779 13
céliane
1 x rJ 45
stP
673 46
673 96
-
FtP
-
673 45
-
utP
673 47
673 44
-
Valena
2 x rJ 45
stP
biela
7700 73
7742 45
-
FtP
biela
-
7742 33
-
utP
biela
-
7742 43
7742 39
utP
biela
-
7738 42
-
stP
hliník
HC4279C6A
HC4279C6S
-
FtP
hliník
-
HC4279C6F
-
utP
hliník
-
HC4279C6
-
cariva
2 x rJ 45
bticino
1 x rJ 45
30
výberová tabuľka dátové komponenty
nakonfigurujte si svoj LCs2 systém (pokračovanie)
Výber PAtch PAneLoV - Meď
Lcs2 kat. 6
Lcs2 kat. 6a
Patch panel, 1u
24 konektorov rJ 45
blok 6 x rJ 45 konektor
Lcs2 kat. 5e
stP
335 73
335 63
-
FtP
-
335 62
335 52
utP
335 84
335 61
335 51
stP
335 76
335 66
-
FtP
-
335 65
335 55
utP
-
335 64
335 54
335 90
335 90
335 90
Prázdny patch panel 1u
4 x blok konektorov
Výber Lcs2 PAtch PAneLoV - ostAtné
Lcs2
telefónny patch panel 1u
48 konektorov rJ 45
blok telefónnych konektorov
12 x rJ 45 konektor
bloky pasívnych rozbočovačov
blok koaxiálnych konektorov
6 x koaxiálny konektor
switch
Power over ethernet (Poe) napájací blok
3-6/4-5 kontakty (digitál)
335 31
4-5/7-8 kontakty (analóg)
335 30
3-6/4-5 kontakty (digitál)
335 33
4-5/7-8 kontakty (analóg)
335 32
ethernet/ethernet
utP
335 38
telefón/ethernet
utP
335 36
telefón/telefón
335 35
6 x "F" konektor
335 34
7 x rJ 45 port
335 02
6 x rJ 45 port + 1 Lc optický port
335 05
4 porty
335 01
Výber Lcs2 PAtch PAneLoV - oPtikA
singlemode
Multimode
335 13
335 18
-
335 19
Pre 6 vlákien
Lc blok
Vysokokapacitný - Pre 12 vlákien
sc blok
Pre 6 vlákien
335 12
335 17
st blok
Pre 6 vlákien
-
335 16
10/100 base t na 10/100 base sX
-
335 06
1000 base t na 1000 base sX/LX
-
335 07
335 05
335 05
optická vaňa 1 u - pre 4 bloky optických konektorov
335 10
335 10
kazeta pre bloky optických konektorov do patch panelu
335 11
335 11
Prevodník meď/optika
switch
6 x rJ 45 portov + 1 Lc optický port
Lcs2 konsolidačné body
Vybavený konsolidačný bod
12x rJ 45 konektor
Lcs2 kat. 6
Lcs2 kat. 5e
stP
335 46
-
FtP
335 45
-
utP
335 44
-
stP
335 66
-
FtP
335 65
335 55
utP
335 64
335 54
optická kazeta pre konsolidačný bod
335 20
335 20
nevybavený konsolidačný bod
2x blok konektorov (spolu 12x rJ 45)
335 40
335 40
blok 6x rJ 45 konektor
31
výberová tabuľka dátové komponenty
nakonfigurujte si svoj LCs2 systém (pokračovanie)
Výber PAtch kábLoV - Meď
Lcs2 kat. 6a
Lcs2 kat. 6
Lcs2 kat. 5e
1m
2m
3m
5m
0,3 m
0,6 m
1m
2m
3m
5m
1m
2m
3m
5m
517 80
517 81
517 82
517 83
518 82
518 83
518 84
518 85
517 52
517 53
517 54
517 55
517 62
517 63
517 64
517 65
517 72
517 73
517 74
517 75
516 91
517 17
516 40
516 41
516 42
516 43
-
500 m
500 m
500 m
305 m
500 m
500 m
305 m
500 m
500 m
327 77
327 78
328 78
327 87
-
327 57
328 59
328 56
327 56
327 76
327 54
328 61
328 63
327 52
328 50
327 74
327 50
328 53
328 55
os 1 (uPc)
singlemode
9/125 µm
oM 3
multimode
50/125 µm
oM 2
multimode
50/125 µm
1m
-
-
330 80
2m
-
-
330 81
sF/utP
impedancia 100 ohm
F/utP
impedancia 100 ohm
u/utP
impedancia 100 ohm
s/FtP
4 páry
4 páry
2 x 4 páry
Výber kábLoV - Meď
sF/utP
F/utP
4 páry
2 x 4 páry
u/utP
4 páry
2 x 4 páry
Výber PAtch kábLoV - oPtikA
st/st duplex patch kábel
sc/sc duplex patch kábel
sc/Lc duplex patch kábel
st/sc duplex patch kábel
Lc/Lc duplex patch kábel
Lc/st duplex patch kábel
3m
-
-
330 82
1m
326 00
326 09
330 69
2m
326 01
326 10
330 70
3m
326 02
326 11
330 71
1m
326 03
326 12
330 75
2m
326 04
326 13
330 63
3m
326 05
326 14
330 76
2m
-
-
330 72
3m
-
-
330 73
1m
326 06
326 15
-
2m
326 07
326 16
330 61
3m
326 08
326 17
-
2m
-
-
330 65
6 vlákien
325 12
325 10
325 08
12 vlákien
-
325 11
325 09
6 vlákien
325 13
-
-
Výber kábLoV - oPtikA
Vnútorný/vonkajší, ochrana proti hlodavcom
Vonkajší, ochrana proti hlodavcom vlnitou
kovovou páskou
32
dátové zásuvky
a ich umiestnenie
Mini-stĺpiky
stĺpiky
inštalačné kanály dLP
Cablofil
drôtené lávky Cablofil:
sieťové pripojenie vždy na dosah.
na stene, pod stolom, vedľa stola, na stole, zo
stropu.
dátovými zásuvkami Lcs2 možno vybaviť každý typ
prípojného miesta.
Podlahové krabice
Podlahové bloky
Bloky pre zasadacie
miestnosti
stolové bloky
rozvod dátovej kabeláže
z rozvádzača až po jednotlivé
pracovné miesta. v podhľade,
na stene, v podlahe.
prehľadná inštalácia s minimálnymi časovými nárokmi.
33
nový soFtvér Lcs pro2
>>>
návrh
štruktúrovanej
kabeláže za
niekoľko sekúnd
na základe jednoduchého zadania (počet
zásuviek, kategória, tienenie...) softvér
navrhne typy a počty komponentov a poskytne
vizualizáciu dátového rozvádzača...
automatické zobrazenie
objednávacieho čísla po
kliknutí na produkt
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
kategória 6a
patch panely
335 73
335 86
335 76
Bal.
vizuálne zobrazenie
dátového rozvádzača,
možnosť presúvania
jednotlivých prvkov
(pasívne, aktívne
zariadenia....)
prehľadné zobrazenie
a modifikácia špecifikácie
materiálu
Konektor kat. 6a
tienenie STP
Obj. č.
1
335 73
1
335 84
1
335 86
1
335 85
Patch panel kat. 6a
24 x rJ 45 konektor
Uchytenie pomocou rýchloupínacích svoriek. Vhodné
pre ľubovoľný typ rozvádzača.
Automatické uzemnenie každého konektora v patch
paneli.
Obsahuje káblové spony, ktoré držia káble pri vyberaní
konektorov z patch panelu.
Obsahuje 24 konektorov RJ 45 kategórie kat. 6a
s dvojitým farebným kódom T568A a T568B. Pripojenie
káblu bez nutnosti použitia špeciálneho náradia.
Dodávané s farebnými etiketami.
Sú v súlade s normami ISO/IEC 11801, vydanie 2,
dodatok 2, STN EN 50173-2 a EIA/TIA 568 C.
19" patch panel - 1 U
STP patch panel - 360° kovové tienenie - 24
konektorov RJ 45
UTP patch panel - 24 konektorov RJ 45
Vysokokapacitné patch panely
Dizajn patch panelov umožňuje prehľadnú organizáciu
patch káblov bez nutnosti použitia horizontálnych
organizátorov, čo výrazne šetrí miesto v rozvádzači.
Vysokokapacitný STP patch panel - 360° kovové
tienenie - 24 konektorov RJ 45
Vysokokapacitný UTP patch panel - 24 konektorov RJ 45
Modulárny patch panel
A čo projekcia káblových trás?
Vyskúšajte softvér pre projekciu káblových trás Cablofil...
1
Uchytenie pomocou rýchloupínacích svoriek. Vhodné
pre ľubovoľný typ rozvádzača.
Automatické uzemnenie každého konektora v patch
paneli.
Obsahuje káblové spony, ktoré držia káble pri vyberaní
konektorov z patch panelu.
Osaditeľný 4 blokmi konektorov:
- konektory RJ 45
- telefónne konektory
- optické konektory
- napájacie bloky PoE
- koaxiálne konektory
- switche
- prevodníky meď/optika
- pasívne rozbočovače telefón/ethernet
- záslepky
335 90 19" panel - 1 U
blok 6 konektorov rJ 45 kat. 6a
2
10
34
Obsahuje 4 bloky 6 konektorov RJ 45 kategórie kat.
6a s dvojitým farebným kódom T568 A/B. Pripojenie
káblu bez nutnosti použitia špeciálneho náradia.
Dodávané s farebnými etiketami.
V súlade s normami ISO/IEC 11801, vydanie 2,
dodatok 2, STN EN 50173-2 a EIA/TIA 568 C.
335 76 blok STP - 360° kovové tienenie - 6 konektorov RJ 45
335 91 Záslepka pre 19" panel - čierna
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
kategória 6a
zásuvky RJ 45
765 73
765 76
765 25
794 76
765 24
673 46 + 685 51
765 99
Zásuvky RJ 45 s novým beznástrojovým konektorom LCS2.
Možno použiť káble s pevným vodičom AWG 22 až 26 aj AWG káble s pletenými vodičmi.
Kontakty konektorov s dvojitým značením podľa T568A a T568B.
V súlade s normami ISO/IEC 11801, vydanie 2, dodatok 2, STN EN 50173-2 a EIA/TIA 568 C.
Bal.
Mosaic - zásuvky rJ 45 kat. 6a
Obj. č.
Bal.
Obj. č.
stP - 360° kovové tienenie
Biela
Hliník
10
765 73
794 73
Zásuvka RJ 45, STP, 1 modul
10
765 76
794 76
Zásuvka RJ 45, STP, 2 moduly
10
765 24
Zásuvka RJ 45 so zelenou clonkou,
STP, 2 moduly
10
765 25
Zásuvka RJ 45 s oranžovou clonkou,
STP, 2 moduly
10
765 08
Zásuvka 1 x RJ 45, STP, konektor
pod uhlom 45°, 2 moduly
zásuvka rJ 45 uzamykateľná
Dodáva sa s 2 kľúčmi pre 5 zásuviek.
5
765 99
utP
10
794 71
Zásuvka RJ 45, UTP, 1 modul
10
765 74
794 74
Zásuvka RJ 45, UTP, 2 moduly
10
765 26
Zásuvka RJ 45 so zelenou clonkou,
UTP, 1 modul
10
765 27
Zásuvka RJ 45 s oranžovou clonkou,
UTP, 1 modul
10
765 09
Zásuvka 1 x RJ 45, UTP, konektor
pod uhlom 45°, 2 moduly
zásuvka rJ 45 uzamykateľná
Dodáva sa s 2 kľúčmi pre 5 zásuviek.
Uzamykateľná zásuvka RJ 45,
s červenou clonkou, UTP, 2 moduly
673 46
Zásuvka RJ 45, STP, 1 výstup
673 47
Zásuvka RJ 45, UTP, 1 výstup
Valena - zásuvky rJ 45, kat. 6a
STP - 360° kovové tienenie
Biela
10
10
Béžová
7700 72
7700 73
7741 72
7741 73
Zásuvka RJ 45
Zásuvka 2 x RJ 45
Hliník
7702 72
7702 73
10
765 71
765 90
10
10
10
5
Zásuvku s jedným výstupom vytvoríte
pomocou mechanizmu RJ 45 a krytky
obj. č. 682 51 (biela) alebo obj. č. 685 51
(titán).
Zásuvku s dvomi výstupmi vytvoríte
pomocou dvoch mechanizmov RJ 45
a krytky obj. č. 682 52 (biela) alebo
obj. č. 685 52 (titán).
Uzamykateľná zásuvka RJ 45,
s červenou clonkou, STP, 2 moduly
Apríl
2011
céliane - zásuvky rJ 45, kat. 6a
Zásuvka RJ 45
Zásuvka 2 x RJ 45
bticino Axolute - zásuvky rJ 45,
kat. 6a
360° kovové tienenie
Hliník
1
Antracit
HC4279C6A HS4279C6A Zásuvka RJ 45, STP, 1 modul
keystone konektor Lcs2
Apríl
2011
10
331 54
10
331 55
Beznástrojový konektor LCS2 vo formáte
Keystone.
LCS2 Keystone, kat. 6A, STP, 360° kovové
tienenie
LCS2 Keystone, kat. 6A, UTP
Audio/Video zásuvky Mosaic
pozri str. 58
35
konsolidačné body Lcs2
>>>
Pripájajte sa
flexibilne
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
kategória 6a
konsolidačné body
335 40
Bal.
Maximálna flexibilita s novými konsolidačnými
bodmi LCs2: centrálne prípojné miesto blízko
pracoviska, osaditeľné metalikou i optikou
1
> Flexibilná inštalácia s predprípravou pre
budúce zmeny
> Garancia výkonových parametrov celého
systému LCs2
36
Obj. č.
konsolidačný bod
Slúži na pripojenie 1 až 12 zásuviek RJ 45.
Centralizácia pripojení garantujúca flexibilitu pri zmenách
v budúcnosti.
Inštalácia do podhľadov alebo zdvojených podláh.
Prívody vedené z dátových rozvádzačov. Napojenie
pracovného miesta pomocou RJ 45.
Osaditeľné switchom (obj. č. 335 02) alebo napájacím
blokom PoE (obj. č. 335 01) alebo blokmi 6 konektorov
RJ 45.
IP 21 - IK O7
V súlade s normami ISO/IEC 11801, vydanie 2, dodatok
2, STN EN 50173-2 a EIA/TIA 568 C.
Farebné značenie T568A a T568B.
Technické charakteristiky:
- vrchný diel z polykarbonátu
- spodný diel z polypropylénu
- RAL 7035
- sila, ktorou držia bloky konektorov v konsolidačnom
bode: 100N
nevybavený konsolidačný bod
335 40 Osaditeľný blokmi 6 konektorov RJ 45:
- kategória kat. 6a - str. 26,
- kategória kat. 6 - str. 30,
- kategória kat. 5e - str. 36,
optickými blokmi, záslepkami atď...
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
kategória 6a
káble
327 77
Bal.
Apríl
2011
500(1)
patch káble
517 82
Obj. č.
LSZH
327 87
500(1)
327 78
500(1)
328 78
500(1)
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
kategória 6a
327 77
dátové káble kat. 6a
4 alebo 2x4 skrútené páry 100 ohm.
Bezhalogénová izolácia LSZH
Žltá RAL 1018
Farebné označenie T568A a T568B.
V súlade s normami ISO/IEC 11801, vydanie 2, dodatok 2,
STN EN 50173-1 a EIA/TIA 568 C.
Šírka pásma 500 MHz
u/utP - 4 páry
Šírka pásma 500 MHz
Dĺžka 500 m
Dodávané na bubne - hmotnosť 25 kg
F/utP - 4 páry
Šírka pásma 500 MHz
Dĺžka 500 m
Dodávané na bubne - hmotnosť 25 kg
F/utP - 2x4 páry
Šírka pásma 500 MHz
Dĺžka 500 m
Dodávané na bubne - hmotnosť 27 kg
s/FtP - 4 páry
Šírka pásma 600 MHz
Dĺžka 500 m
Dodávané na bubne - hmotnosť 30 kg
Bal.
Obj. č.
Patch káble s konektormi rJ 45 kat. 6a
V súlade s normami ISO/IEC 11801, vydanie 2,
dodatok 2, STN EN 50173-1 a EIA/TIA 568 C.
PVC
5
5
5
5
517 80
517 81
517 82
517 83
s/FtP impedancia 100 Ω
Dĺžka 1 m
Dĺžka 2 m
Dĺžka 3 m
Dĺžka 5 m
LSZH
5
5
5
5
518 70
518 71
518 72
518 73
5
5
5
5
518 66 Dĺžka 1 m
518 67 Dĺžka 2 m
518 68 Dĺžka 3 m
518 69 Dĺžka 5 m
Apríl
2011
5
5
5
5
Apríl
2011
PVC
518 82
518 83
518 84
518 85
Dĺžka 1 m
Dĺžka 2 m
Dĺžka 3 m
Dĺžka 5 m
u/utP impedancia 100 Ω
Dĺžka 1 m
Dĺžka 2 m
Dĺžka 3 m
Dĺžka 5 m
LSZH
5
5
5
5
518 78 Dĺžka 1 m
518 79 Dĺžka 2 m
518 80 Dĺžka 3 m
518 81 Dĺžka 5 m
5
5
5
5
518 74
518 75
518 76
518 77
Apríl
2011
Dĺžka 1 m
Dĺžka 2 m
Dĺžka 3 m
Dĺžka 5 m
(1) v metroch
37
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
kategória 6
patch panely
335 62
335 90
konektor kat. 6 STP
335 65
Bal.
Obj. č.
Patch panely kat. 6
24 x rJ 45 konektor
1
1
Uchytenie pomocou rýchloupínacích svoriek. Vhodné
pre ľubovoľný typ rozvádzača.
Automatické uzemnenie každého konektora v patch
paneli.
Obsahuje káblové spony, ktoré držia káble pri vyberaní
konektorov z patch panelu.
Obsahuje 24 konektorov RJ 45 kategórie kat. 6
s dvojitým farebným kódom T568 A/B. Pripojenie
káblu bez nutnosti použitia špeciálneho náradia.
Dodávané s farebnými etiketami.
Sú v súlade s normami ISO/IEC 11801, vydanie 2,
dodatok 2, STN EN 50173-2 a EIA/TIA 568 C.
19" patch panel - 1 U
335 63 STP panel - 360° kovové tienenie - 24 konektorov
RJ 45
335 62 FTP panel - 24 konektorov RJ 45
335 61 UTP panel - 24 konektorov RJ 45
1
utP cross-connect panel
335 89 UTP cross-connect panel - 24 konektorov RJ 45
1
Vysokokapacitné patch panely
Dizajn patch panelov umožňuje prehľadnú organizáciu
patch káblov bez nutnosti použitia horizontálnych
organizátorov, čo výrazne šetrí miesto v rozvádzači.
335 68 Vysokokapacitný FTP patch panel - 24 konektorov
RJ 45
335 67 Vysokokapacitný UTP patch panel - 24 konektorov
RJ 45
Bal.
1
Obj. č.
Uchytenie pomocou rýchloupínacích svoriek. Vhodné
pre ľubovoľný typ rozvádzača.
Automatické uzemnenie každého konektora v patch
paneli.
Obsahuje káblové spony, ktoré držia káble pri vyberaní
konektorov z patch panelu.
Osaditeľný 4 blokmi konektorov:
- konektory RJ 45
- telefónne konektory
- optické konektory
- napájacie bloky PoE
- koaxiálne konektory
- switche
- prevodníky meď/optika
- pasívne rozbočovače telefón/ethernet
- záslepky
335 90 19" panel - 1 U
blok 6 konektorov rJ 45 kat. 6
Apríl
2011
1
1
38
Modulárne patch panely
2
2
2
10
335 66
335 65
335 64
335 91
Obsahuje 4 bloky 6 konektorov RJ 45 kategórie
kat. 6 s dvojitým farebným kódom T568A a T568B.
Pripojenie kábla bez nutnosti použitia špeciálneho
náradia.
blok STP - kovové tienenie 360° - 6 konektorov RJ 45
blok FTP - 6 konektorov RJ 45
blok UTP - 6 konektorov RJ 45
Záslepka pre 19" panel - čierna
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
kategória 6
zásuvky RJ 45
765 63
765 96
794 65
794 33 + rámik 790 14
Zásuvky RJ 45 s novým beznástrojovým konektorom LCS .
Možno použiť káble s pevným vodičom AWG 22 až 26 aj AWG káble s pletenými vodičmi.
Kontakty konektorov s dvojitým značením podľa T568A a T568B.
V súlade s normami ISO/IEC 11801, vydanie 2, dodatok 2, STN EN 50173-2 a EIA/TIA 568 C.
2
Bal.
Mosaic - zásuvky rJ 45, kat. 6
Obj. č.
Bal.
utP
stP
Biela
Mosaic - zásuvky rJ 45, kat. 6
(pokračovanie)
Obj. č.
10
765 63
Zásuvka RJ 45, STP, 1 modul
10
765 66
Zásuvka RJ 45, STP, 2 moduly
10
Biela
Hliník
765 61
794 61
Zásuvka RJ 45, UTP, 1 modul
Biela antibakteriálna
1
765 93
10
765 07
5
10
765 96
Biela
Hliník
765 62
794 62
Zásuvka RJ 45 pre stĺpiky/ministĺpiky,
STP, konektor pootočený 90°,
2 moduly
Zásuvka 1 x RJ 45, STP, konektor
pod uhlom 45°, 2 moduly
765 82
Biela
Hliník
10
10
765 65
794 65
10
765 22
10
765 23
1
765 92
10
765 05
5
765 06
5
765 95
765 81
Biela
Hliník
10
10
765 64
794 64
Zásuvka RJ 45, UTP, 1 modul
Zásuvka RJ 45, UTP, 2 moduly
zásuvka rJ 45 na kľúč
Dodáva sa s 2 kľúčmi pre 5 zásuviek.
Zásuvka RJ 45 na kľúč s červenou
clonkou, STP, 2 moduly
1
765 91
Zásuvka RJ 45 pre stĺpiky/ministĺpiky,
UTP, konektor pootočený 90°,
2 moduly
1
765 03
Zásuvka 1 x RJ 45, UTP, konektor
pod uhlom 45°, 2 moduly
FtP
1
765 04
Zásuvka 2 x RJ 45, UTP, konektory
pod uhlom 45°, 2 moduly
Zásuvka RJ 45, FTP, 1 modul
5
Biela antibakteriálna
10
10
zásuvka rJ 45 uzamykateľná
Dodáva sa s 2 kľúčmi pre 5 zásuviek.
Uzamykateľná zásuvka RJ 45,
s červenou clonkou, UTP, 2 moduly
765 94
Zásuvka RJ 45, FTP, 1 modul
zásuvka rJ 45 s patch káblom
Dátová zásuvka s integrovaným
samonavíjacím patch káblom (0,9m).
Vhodná najmä do hotelových izieb.
Veľkosť: 4 moduly vertikálne
FtP
Zásuvka RJ 45, FTP, 2 moduly
Zásuvka RJ 45 so zelenou clonkou,
FTP, 2 moduly
1
765 33
1
765 32
794 33
Zásuvka RJ 45 s káblom, FTP
Zásuvka RJ 45 s oranžovou clonkou,
FTP, 2 moduly
794 92
Zásuvka RJ 45 pre stĺpiky/ministĺpiky,
FTP, konektor pootočený 90°,
2 moduly
Zásuvka 1 x RJ 45, FTP, konektor
pod uhlom 45°, 2 moduly
utP
Zásuvka RJ 45 s káblom, UTP
Zásuvka 2 x RJ 45, FTP, konektory
pod uhlom 45°, 2 moduly
zásuvka rJ 45 uzamykateľná
Dodáva sa s 2 kľúčmi pre 5 zásuviek.
Uzamykateľná zásuvka RJ 45,
s červenou clonkou, FTP, 2 moduly
39
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
kategória 6
zásuvky RJ 45
673 45 + 685 51
Bal.
HA4802XC + 2 x HC4279/6
Obj. č.
céliane - zásuvky rJ 45, kat. 6
Bal.
Zásuvku s jedným výstupom vytvoríte pomocou
mechanizmu RJ 45 a krytky obj. č. 682 51 (biela)
alebo obj. č. 685 51 (titán).
Zásuvku s dvomi výstupmi vytvoríte pomocou dvoch
mechanizmov RJ 45 a krytky obj. č. 682 52 (biela)
alebo obj. č. 685 52 (titán).
10
10
10
673 96
673 45
673 44
Zásuvka RJ 45, STP
Zásuvka RJ 45, FTP
Zásuvka RJ 45, UTP
zásuvka rJ 45 s patch káblom
Dátová zásuvka RJ 45 s integrovaným samonavíjacím
patch káblom (0,9 m). Vhodná najmä do hotelových
izieb.
40
1
673 55
Zásuvka RJ 45 s káblom, FTP
1
673 54
Zásuvka RJ 45 s káblom, UTP
Obj. č.
bticino Axolute - zásuvky rJ 45,
kat. 6
1
Hliník
Antracit
stP
HC4279C6S HS4279C6S Zásuvka RJ 45, STP, 1 modul
1
FtP
HC4279C6F HS4279C6F Zásuvka RJ 45, FTP, 1 modul
1
utP
HC4279C6 HS4279C6 Zásuvka RJ 45, UTP, 1 modul
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
kategória 6
zásuvky RJ 45
7742 42 + 7744 71
Bal.
7738 38
Obj. č.
Biela
10 | 1
10 | 1
Béžová
7742 44
7742 45
Valena - zásuvky rJ 45, kat. 6
Bal.
stP
7741 44
7741 45
Zásuvka RJ 45, STP
Zásuvka 2 x RJ 45, STP
695 81 + 695 82
cariva - zásuvky rJ 45,
kat. 6
Obj. č.
Biela
Béžová
10
7738 41
7739 41
Zásuvka RJ 45, UTP
10
7738 42
7739 42
Zásuvka 2 x RJ 45, UTP
10
7738 40
7739 40
Zásuvka RJ 11 + RJ 45, UTP
Hliník
7702 44
7702 45
10
10
Biela
10
10
Béžová
7742 32
7742 33
Zásuvka RJ 45, STP
Zásuvka 2 x RJ 45, STP
FtP
7741 32
7741 33
keystone konektor Lcs2
Zásuvka RJ 45, FTP
Zásuvka 2 x RJ 45, FTP
1
331 81
Hliník
7702 32
7702 33
10
1
Biela
1 | 10
1 | 10
Béžová
7742 42
7742 43
7741 42
7741 43
1
7702 42
7702 43
Ochrana voči vode a prachu. Pre
priemyselné prostredie. Osaditeľné
dátovými zásuvkami Mosaic.
utP
Hliník
1
Plexo adaptéry s iP
Zásuvka RJ 45, FTP
Zásuvka 2 x RJ 45, FTP
Zásuvka RJ 45, UTP
Zásuvka 2 x RJ 45, UTP
Zásuvka RJ 45, UTP
Zásuvka 2 x RJ 45, UTP
stP
Beznástrojový konektor LCS2 vo formáte
Keystone, kat. 6, UTP
iP 55 - ik 07
V prípade zavretého krytu (t. j. bez kábla).
s dymovým krytom
10
695 80
1
695 79
s dymovým krytom uzamykateľný nástrojom
919 45
1
919 45
nástroj na uzatvorenie/
otvorenie 695 79
1
695 81
iP 44
Krytie IP 44 aj v prípade zastrčeného
kábla.
Adaptér IP 44
Audio/video zásuvky (viď str. 50)
41
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
kategória 6
konsolidačné body
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
kategória 6
špecifické káble pre konsolidačné body
335 46
517 57
786 22
335 40
RJ 45
RJ 45
Princíp zapojenia
335 40 vybavený blokom optických konektorov SC,
optickou kazetou (obj. č. 335 20) a blokom 6 konektorov RJ 45
Bal.
Obj. č.
1
1
1
335 46
335 45
335 44
1
335 40
335 20 Optická kazeta
pre konsolidačný bod
Bal.
Obj. č.
Pripojenie kábla na konsolidačný bod
pomocou konektora RJ 45. Pripojenie kábla
na zásuvky RJ 45 pomocou beznástrojového
konektora LCS2.
V súlade s normami ISO/IEC 11801,
vydanie 2, dodatok 2, STN EN 50173-1
a EIA/TIA 568 C.
Modrá RAL 5015
konsolidačné body
Slúži na pripojenie 1 až 12 zásuviek RJ 45.
Centralizácia pripojení garantujúca flexibilitu pri
zmenách v budúcnosti.
Inštalácia do podhľadov alebo zdvojených podláh.
Prívody vedené z dátových rozvádzačov. Napojenie
pracovného miesta pomocou RJ 45.
Osaditeľné switchom (obj. č. 335 02) alebo napájacím
blokom PoE (obj. č. 335 01) alebo blokmi 6 konektorov
RJ 45.
IP 21 - IK 07
V súlade s normami ISO/IEC 11801, vydanie 2, dodatok
2, IEC 60950, STN EN 50173-2 a EIA/TIA 568 C.
Farebné značenie T568A a T568B.
Technické charakteristiky:
- vrchný diel z polykarbonátu
- spodný diel z polypropylénu
- RAL 7035
- sila, ktorou držia bloky konektorov v konsolidačnom
bode: 100N
konsolidačný bod kat. 6
Vybavený 2 blokmi 6 konektorov RJ 45 kat. 6.
Dodávané s káblovými páskami Colring.
STP
FTP
UTP
nevybavený konsolidačný bod
Osaditeľný 2 blokmi konektorov RJ 45 kat. 6
(viď str. 30)
Pripájacie káble pre konsolidačný
bod
kat. 6 - rJ 45/odizolovaný AWG 24
4
4
4
517 57
517 58
517 59
u/utP netienený, impedancia 100 Ω
Dĺžka 8 m
Dĺžka 15 m
Dĺžka 20 m
4
1
4
517 96
517 97
517 98
F/utP netienený, impedancia 100 Ω
Dĺžka 8 m
Dĺžka 15 m
Dĺžka 20 m
Pripájacie káble pre konsolidačný
bod kat. 6 - rJ 45/rJ 45
Pripojenie kábla na konsolidačný bod aj na
dátovú zásuvku pomocou konektora RJ 45.
Používajú sa spolu s priebežnými dátovými
zásuvkami. Garancia:
- bezpečného spoja
- minimum času potrebného na inštaláciu
Modrá RAL 5015
4
4
4
515 10
515 11
515 12
u/utP netienený, impedancia 100 Ω
Dĺžka 8 m
Dĺžka 15 m
Dĺžka 20 m
4
4
4
515 13
515 14
515 15
F/utP netienený, impedancia 100 Ω
Dĺžka 8 m
Dĺžka 15 m
Dĺžka 20 m
Priebežné dátové zásuvky
kat. 6 - rJ 45/rJ 45
10
786 23
Jednoduché zapojenie zásuvky zozadu
pomocou konektora RJ 45.
V súlade s normami ISO/IEC 11801,
vydanie 2, dodatok 2, STN EN 50173-1
a EIA/TIA 568 C.
Inštalácia do prístrojových krabíc s hĺbkou
aspoň 40 mm.
2 moduly
zásuvka rJ 45 kat. 6 FtP
Hliník
Zásuvka RJ 45, FTP, 2 moduly
786 27
10
786 22
786 26
Biela
42
zásuvka rJ 45 kat. 6 utP
Zásuvka RJ 45, UTP, 2 moduly
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
kategória 6
dátové káble
327 54
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
kategória 6
patch káble
517 62
Bal.
dátové káble kat. 6
Obj. č.
LSZH
305(1)
327 54
500(1)
328 61
1000(1)
328 71
PVC
305(1)
327 55
500
328 62
(1)
1000
328 72
(1)
500(1)
328 63
305(1)
328 56
500
327 56
(1)
305(1)
328 57
500
327 58
(1)
500 (1)
327 76
328 58
500(1)
500(1)
327 57
327 59
500(1)
500(1)
328 59
4 alebo 2x4 skrútené páry 100 ohm.
Bezhalogénová izolácia LSZH
Modrá RAL 5015
Farebné označenie T568A a T568B.
V súlade s normami ISO/IEC 11801,
vydanie 2, dodatok 2, STN EN 50173-1
a EIA/TIA 568 C.
u/utP - 4 páry
Dĺžka 305 m
Dodávané v krabici. Váha 16 kg
Dĺžka 500 m
Dodávané na bubne. Váha 18 kg
Dĺžka 1000 m
Dodávané na bubne.
Dĺžka 305m
Dodávané v krabici. Váha 13 kg
Dĺžka 500 m
Dodávané na bubne. Váha 19 kg
Dĺžka 1000 m
Dodávané na bubne.
u/utP - 2 x 4 páry
Dĺžka 500 m
Dodávané v krabici. Váha 38 kg
F/utP - 4 páry
Dĺžka 305 m
Dodávané na bubne. Váha 17 kg
Dĺžka 500 m
Dodávané na bubne. Váha 25 kg
F/utP - 4 páry
Dĺžka 305 m
Dodávané v krabici. Váha 17 kg
Dĺžka 500 m
Dodávané na bubne. Váha 25 kg
F/utP - 2 x 4 páry
Dĺžka 500 m
Dodávané na bubne. Váha 48 kg
Dĺžka 500 m
Dodávané na bubne. Váha 45 kg
sF/utP - 4 páry
Dĺžka 500 m
Dodávané na bubne. Váha 29 kg
Dĺžka 500 m
Dodávané na bubne. Váha 30 kg
sF/utP - 2 x 4 páry
Dĺžka 500 m
Dodávané na bubne. Váha 52 kg
Bal.
Obj. č.
Patch káble s konektormi rJ 45
kat. 6
RJ 45 - RJ 45
PVC
1
1
1
1
517 72
517 73
517 74
517 75
u/utP netienený, impedancia 100 Ω
Dĺžka 1 m
Dĺžka 2 m
Dĺžka 3 m
Dĺžka 5 m
LSZH
1
1
1
1
518 62
518 63
518 64
518 65
518 58
518 59
518 60
518 61
PVC
1
1
1
5
517 62
517 63
517 64
517 65
Dĺžka 1 m
Dĺžka 2 m
Dĺžka 3 m
Dĺžka 5 m
F/utP netienený, impedancia 100 Ω
Dĺžka 1 m
Dĺžka 2 m
Dĺžka 3 m
Dĺžka 5 m
LSZH
1
1
1
1
518 54
518 55
518 56
518 57
518 50
518 51
518 52
518 53
PVC
5
5
5
5
517 52
517 53
517 54
517 55
Dĺžka 1 m
Dĺžka 2 m
Dĺžka 3 m
Dĺžka 5 m
sF/utP netienený, impedancia 100 Ω
Dĺžka 1 m
Dĺžka 2 m
Dĺžka 3 m
Dĺžka 5 m
(1) v metroch
43
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
kategória 5e
patch panely
335 90
335 52
335 55
Bal.
1
1
1
Konektor kat. 5e FTP
Obj. č.
Patch panely kat. 5e –
24 x rJ 45 konektor
Uchytenie pomocou rýchloupínacích svoriek. Vhodné
pre ľubovoľný typ rozvádzača.
Automatické uzemnenie každého konektora v patch
paneli.
Obsahuje káblové spony, ktoré držia káble pri vyberaní
konektorov z patch panelu.
Obsahuje 24 konektorov RJ 45 kategórie kat.
5e s dvojitým farebným kódom T568A a T568B.
Pripojenie káblu bez nutnosti použitia špeciálneho
náradia.
Dodávané s farebnými etiketami.
Sú v súlade s normami ISO/IEC 11801, vydanie 2,
dodatok 2, STN EN 50173-2 a EIA/TIA 568 C.
19" patch panel - 1 U
335 52 FTP patch panel - 24 konektorov RJ 45
335 51 UTP patch panel - 24 konektorov RJ 45
utP cross-connect panel
335 88 cross-connect panel - 24 konektorov RJ 45
Bal.
1
Modulárne patch panely
Uchytenie pomocou rýchloupínacích svoriek. Vhodné
pre ľubovoľný typ rozvádzača.
Automatické uzemnenie každého konektora v patch
paneli.
Obsahuje káblové spony, ktoré držia káble pri vyberaní
konektorov z patch panelu.
Osaditeľný 4 blokmi konektorov:
- konektory RJ 45
- telefónne konektory
- optické konektory
- napájacie bloky PoE
- koaxiálne konektory
- switche
- prevodníky meď/optika
- pasívne rozbočovače telefón/ethernet
- záslepky
335 90 19" panel - 1 U
blok 6 konektorov rJ 45 kat. 5e
2
2
10
44
Obj. č.
Obsahuje 4 bloky 6 konektorov RJ 45 kategórie
kat. 5e s dvojitým farebným kódom T568A a T568B.
Pripojenie kábla bez nutnosti použitia špeciálneho
náradia.
335 55 blok FTP - 6 konektorov RJ 45
335 54 blok UTP - 6 konektorov RJ 45
335 91 Záslepka pre 19" panel - Čierna
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
kategória 5e
zásuvky RJ 45
765 52
794 55
695 80 + 794 54
Zásuvky RJ 45 s novým beznástrojovým konektorom LCS2.
Možno použiť káble s pevným vodičom AWG 22 až 26 aj AWG káble s pletenými vodičmi.
Kontakty konektorov s dvojitým značením podľa 568 A a B.
V súlade s normami ISO/IEC 11801, vydanie 2, dodatok 2, STN EN 50173-2 a EIA/TIA 568 C.
Bal.
Mosaic - zásuvky rJ 45, kat. 5e
Obj. č.
Bal.
Obj. č.
FtP
Biela
Biela
765 52
794 52
10
765 55
794 55
10
765 51
794 51
10
765 54
794 54
10
765 01
5
5
1
765 02
765 97
765 30
utP
Hliník
10
utP
Valena - zásuvky rJ 45, kat. 5e
Béžová
RHSV
Zásuvka RJ 45, FTP, 1 modul
10
7742 38 7741 38
Zásuvka RJ 45, UTP
Zásuvka RJ 45, FTP, 2 moduly
10
7742 39 7741 39
Zásuvka 2 x RJ 45, UTP
Hliník
RHSV
Zásuvka RJ 45, UTP, 1 modul
10
7702 38
Zásuvka RJ 45, UTP
Zásuvka RJ 45, UTP, 2 moduly
1
7702 39
Zásuvka 2 x RJ 45, UTP
Zásuvka 1 x RJ 45, UTP, konektor
pod uhlom 45°, 2 moduly
keystone konektor Lcs2
10
331 80
Zásuvka 2 x RJ 45, UTP, konektory
pod uhlom 45°, 2 moduly
Plexo adaptéry s iP
zásuvka rJ 45 uzamykateľná
Dodáva sa s 2 kľúčmi pre 5 zásuviek.
Uzamykateľná zásuvka RJ 45,
s červenou clonkou, UTP, 2 moduly
zásuvka rJ 45 s patch káblom
Dátová zásuvka s integrovaným
samonavíjacím patch káblom (0,9 m).
Vhodná najmä do hotelových izieb.
Veľkosť: 4 moduly vertikálne
Zásuvka RJ 45 s káblom, UTP
Beznástrojový konektor LCS2 vo formáte
Keystone, kat. 5e, UTP
Sivá/béžová
Ochrana voči vode a prachu.
Pre priemyselné prostredia.
iP 55 - ik 07
V prípade zavretého krytu (t. j. bez kábla).
s dymovým krytom
10
695 80
1
695 79
s dymovým krytom uzamykateľný nástrojom 919 45
1
919 45
nástroj na uzatvorenie/otvorenie
695 79
1
695 81
iP 44
Krytie IP 44 aj v prípade zastrčeného kábla.
Adaptér IP 44
Mosaic audio/video zásuvky
pozri str. 58
45
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
kategória 5e
konsolidačné body
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
kategória 5e
špecifické káble pre konsolidačné body
335 40
786 25
515 03
RJ 45
335 40 vybavený blokom optických konektorov SC,
optickou kazetou (obj. č. 335 20) a blokom 6 konektorov RJ 45
RJ 45
Princíp zapojenia
Bal.
1
Obj. č.
konsolidačný bod
Slúži na pripojenie 1 až 12 zásuviek RJ 45.
Centralizácia pripojení garantujúca flexibilitu pri
zmenách v budúcnosti.
Inštalácia do podhľadov alebo zdvojených podláh.
Prívody vedené z dátových rozvádzačov. Napojenie
pracovného miesta pomocou RJ 45.
Osaditeľné switchom (obj. č. 335 02) alebo napájacím
blokom PoE (obj. č. 335 01), alebo blokmi 6
konektorov RJ 45.
IP 21 - IK 07
V súlade s normami ISO/IEC 11801, vydanie
2, dodatok 2, IEC 60950, STN EN 50173-2
a EIA/TIA 568C.
Farebné značenie T568A a T568B.
Technické charakteristiky:
- vrchný diel z polykarbonátu
- spodný diel z polypropylénu
- RAL 7035
- sila, ktorou držia bloky konektorov v konsolidačnom
bode: 100N
nevybavený konsolidačný bod
335 40 Osaditeľný 2 blokmi konektorov RJ 45 kat. 5e
(viď str. 36)
Bal.
Pripájacie káble pre konsolidačný
bod
kat. 5e - rJ 45/odizolovaný AWG 24
Obj. č.
Pripojenie kábla na konsolidačný bod
pomocou konektora RJ 45. Pripojenie kábla
na zásuvky RJ 45 pomocou beznástrojového
konektora LCS2.
V súlade s normami ISO/IEC 11801,
vydanie 2, dodatok 2, STN EN 50173-1
a EIA/TIA 568 C.
Šedý RAL 7035
4
4
4
517 90
517 91
517 92
u/utP netienený, impedancia 100 Ω
Dĺžka 8 m
Dĺžka 15 m
Dĺžka 20 m
4
4
4
517 93
517 94
517 95
F/utP tienený fóliou, impedancia 100 Ω
Dĺžka 8 m
Dĺžka 15 m
Dĺžka 20 m
Pripájacie káble pre konsolidačný
bod
kat. 5e - rJ 45/rJ 45
Pripojenie kábla na konsolidačný bod aj na
dátovú zásuvku pomocou konektora RJ 45.
Používajú sa spolu s priebežnými dátovými
zásuvkami, viď nižšie.
Garancia:
- bezpečného spoja
- minimum času potrebného na inštaláciu
Šedá RAL 7035
4
4
4
515 00
515 01
515 02
u/utP netienený, impedancia 100 Ω
Dĺžka 8 m
Dĺžka 15 m
Dĺžka 20 m
4
4
4
515 03
515 04
515 05
F/utP netienený, impedancia 100 Ω
Dĺžka 8 m
Dĺžka 15 m
Dĺžka 20 m
Priebežné dátové zásuvky
kat. 5e - rJ 45 / rJ 45
46
Biela
Hliník
10
786 21
786 25
10
786 20
786 24
Jednoduché zapojenie zásuvky zozadu
pomocou konektora RJ 45.
V súlade s normami ISO/IEC 11801, vydanie
2, dodatok 2, STN EN 50173-1 a EIA/TIA
568 C.
Inštalácia do prístrojových krabíc s hĺbkou
aspoň 40 mm.
FtP
utP
Zásuvka RJ 45, FTP. 2 moduly
Zásuvka RJ 45, UTP. 2 moduly
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
kategória 5e
dátové káble
328 50
patch káble
516 40
Bal.
dátové káble kat. 5e
Obj. č.
LSZH
305(1)
327 50
500(1)
328 53
1000(1)
328 73
PVC
305(1)
327 51
500
328 54
(1)
1000
328 74
(1)
500(1)
500
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
kategória 5e
328 55
327 73
(1)
305(1)
327 52
500(1)
328 50
305(1)
327 53
500(1)
328 51
500(1)
500(1)
327 74
328 52
4 alebo 2x4 skrútené páry 100 ohm.
Bezhalogénová izolácia LSZH
Šedá RAL 7035
Farebné označenie EIA/TIA
V súlade s normami ISO/IEC 11801,
vydanie 2, dodatok 2, STN EN 50173-1
a EIA/TIA 568 B2.10.
u/utP - 4 páry
Dĺžka 305 m
Dodávané v krabici. Váha 10 kg
Dĺžka 500 m
Dodávané na bubne. Váha 15 kg
Dĺžka 1000 m
Dodávané na bubne.
Dĺžka 305 m
Dodávané v krabici. Váha 9 kg
Dĺžka 500 m
Dodávané na bubne. Váha 15 kg
Dĺžka 1000 m
Dodávané na bubne.
u/utP - 2x4 páry
Dĺžka 500 m
Dodávané na bubne. Váha 34 kg
Dĺžka 500 m
Dodávané na bubne.
F/utP - 4 páry
Dĺžka 305 m
Dodávané v krabici. Váha 12 kg
Dĺžka 500 m
Dodávané na bubne. Váha 21 kg
Dĺžka 305 m
Dodávané na bubne. Váha 11 kg
Dĺžka 500 m
Dodávané na bubne. Váha 20 kg
F/utP - 2x4 páry
Dĺžka 500 m
Dodávané na bubne. Váha 38 kg
Dĺžka 500 m
Dodávané na bubne. Váha 34 kg
Bal.
Obj. č.
Patch káble s konektormi rJ 45 kat. 5e
RJ 45 - RJ 45
PVC
u/utP netienený, impedancia 100 Ω
Šedý
Dĺžka 1 m
Dĺžka 2 m
Dĺžka 3 m
Dĺžka 5 m
1
1
1
1
516 36
516 37
516 38
516 39
1
1
1
1
F/utP tienený fóliou, impedancia 100 Ω
Šedý
516 40 Dĺžka 1 m
516 41 Dĺžka 2 m
516 42 Dĺžka 3 m
516 43 Dĺžka 5 m
(1) v metroch
47
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
telefónne patch panely, switche, bloky Poe
335 39
332 93
335 02
Bal.
1
335 12
335 34
Obj. č.
335 16
327 37
335 01
Modulárne patch panely
Uchytenie pomocou rýchloupínacích svoriek. Vhodné
pre ľubovoľný typ rozvádzača.
Automatické uzemnenie každého konektora v patch
paneli.
Obsahuje káblové spony, ktoré držia káble pri vyberaní
konektorov z patch panelu.
Osaditeľný 4 blokmi konektorov:
- konektory RJ 45
- telefónne konektory
- optické konektory
- napájacie bloky PoE
- koaxiálne konektory
- switche
- prevodníky meď/optika
- pasívne rozbočovače telefón/ethernet
- záslepky
335 90 19" panel - 1 U
Bal.
10
10
10
Obj. č.
balenie 12 záslepok pre konektory rJ 45
Biela
Čierna
záslepka pre 19" panel
335 91 Čierna
517 40
517 41
switche pre patch panel ethernet 100 Mbps
1
335 02
1
335 05
1
332 93
1
332 91
1
332 81
bloky pasívnych rozbočovačov
1
1
335 39
335 38
1
1
335 37
335 36
1
335 35
Blok 6 beznástrojových konektorov RJ 45 slúžiacich
na rozbočenie dátového alebo telefónneho signálu.
Pre použitie s RJ 45 splittrami (viď str. 41)
ethernet/ethernet 100 base t
blok FTP - 6 konektorov RJ 45
blok UTP - 6 konektorov RJ 45
telefón/ethernet 100 base t
blok FTP - 6 konektorov RJ 45
blok UTP - 6 konektorov RJ 45
telefón/telefón
45 kontaktov
335 34 Blok 6 koaxiálnych konektorov pre video rozvody
bloky optických konektorov
48
1
1
335 13
335 12
1
1
1
1
335 16
335 17
335 18
335 19
Inštalácia do:
- optickej vane (obj. č. 335 10)
- optickej kazety pre modulárny patch panel
(obj. č. 335 11)
- optickej kazety pre konsolidačný bod (obj. č. 335 20)
optické bloky singlemode (9/125 µm)
LC blok pre 6 vlákien
SC blok pre 6 vlákien
optické bloky multimode (62,5 a 50/125 µm)
ST blok pre 6 vlákien
SC blok pre 6 vlákien
LC blok pre 6 vlákien
LC veľkokapacitný blok pre 12 vlákien
Inštalácia do patch panelu.
Vyhovuje štandardom IEEE 802-3,
EN 500 81-1 a EN 500 82-1
switche pre patch panel
Inštalácia zaklapnutím priamo na patch panel.
7 konektorov RJ 45 (6 výstupov + 1 konektor pre
kaskádové prepojenie)
Napájací zdroj je súčasťou balenia.
6 konektorov RJ 45 + 1 optický konektor LC pre
kaskádové prepojenie
Napájací zdroj je súčasťou balenia.
Poličkové switche
5x RJ 45 switch
Napájací zdroj je súčasťou balenia.
Rozmery: 116 x 70 x 25
8x RJ 45 switch
Napájací zdroj je súčasťou balenia.
Rozmery: 171 x 98 x 29
nástenná polička
Pre switche obj. č. 332 91/93.
Pre horizontálnu alebo vertikálnu montáž switchu.
Rozmery: 220 x 220 x 43 mm
Prevodníky meď/optické vlákno
blok koaxiálnych konektorov
1
záslepky
1
1
Jednoduchá a rýchla transformácia elektrického
signálu (meď) na optický signál a naopak.
Upevňuje sa zaklapnutím priamo do patch panelu.
Vybavené optickým konektorom typu SC.
335 06 10/100 base T na 10/100 base FX typ SC
335 07 1000 base T na 1000 base SX typ SC
napájacie bloky Power over ethernet (Poe)
1
1
Napájanie zariadení priamo cez dátový kábel. Zdroj
napätia 48V (max. 13 W) na pár.
335 01 4 vstupy/výstupy
Napájanie 4 prístupových bodov Wi-Fi.
Inštalácia zaklapnutím do modulárneho patch panelu.
327 37 1 vstup/výstup
Napájanie 1 prístupového bodu Wi-Fi.
Inštalácia zaklapnutím do konektora RJ 45 na
klasickom patch paneli.
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
kombinované zásuvky a príslušenstvo
539 49
Bal.
327 60
Obj. č.
517 09
rJ 45 splitter - zásuvka
10
10
Pasívny rozbočovač v podobe zásuvky Mosaic.
Vhodné najmä pre dodatočné rozšírenie existujúcej
inštalácie. Podporuje Ethernet 10/100 Base TX.
ethernet/ethernet
765 39
FTP
765 38
UTP
10
765 37
10
765 36
10
765 35
telefón/ethernet
FTP
UTP
10
Pasívny rozbočovač v podobe externého zariadenia.
Inštaluje sa pripnutím na dátovú zásuvku. Vhodné
najmä pre dodatočné rozšírenie existujúcej inštalácie.
Podporuje Ethernet 10/100 Base TX.
327 83
pasívny rozbočovač pre TV/ETH alebo TEL
10
327 47
pasívny rozbočovač digitálnych liniek
TEL/TEL
10
327 45
pasívny rozbočovač pre počítač/
telefón ETH/TEL
10
327 46
pasívny rozbočovač pre dve nezávislé linky
TEL/TEL
327 48
Obj. č.
50
517 01
50
517 02
50
50
517 03
517 04
50
50
517 06
517 07
pasívny rozbočovač pre dva počítače ETH/ETH
konektory rJ
Pozlátené kontakty 1,2 µm
rJ 11
4 kontakty, šírka 9,65 mm
rJ 12
6 kontaktov, šírka 9,65 mm
rJ 45 kat. 5e
8 kontaktov, šírka 11,70 mm
9 kontaktov, šírka 11,70 mm
kryt konektora rJ 45
Čierny
Biely
náradie
telefón/telefón
Kontakty 45
rJ 45 splitter - externý
10
Bal.
Nareže opláštenie a otočením klieští obnaží vodiče bez
ich poškodenia.
1
1
nástroj na odilozovanie
332 62 Pre krútenu dvojlinku a optické káble
Štiepacie kliešte
327 60 Odstrihnutie kábla bez poškodenia medi.
krimpovacie kliešte rJ 45
Kliešťami možno lisovať konektory RJ
so 4, 6, 8, 9 kontaktmi.
Možnosť odizolovania
a strihania káblov.
Kliešte na zalisovanie konektora
v 3 bodoch s hlavicou
z vysokoodolnej ocele
1
517 09
1
5
332 60 Nástroj 110
332 61 Náhradná čepeľ
nástroj 110
Plexo adaptéry s iP
10
Ochrana pred vodou a prachom.
Pre priemyselné prostredie.
iP 55 - ik 07
Sivá/béžová V prípade zavretého krytu (t. j. bez kábla).
695 80
s dymovým krytom
1
695 79
s dymovým krytom uzamykateľný nástrojom 919 45
1
919 45
nástroj na uzatvorenie/otvorenie
695 79
1
iP 44
Krytie IP 44 aj v prípade zastrčeného kábla.
695 81
Adaptér IP 44
49
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
telefónne patch panely
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
switche
779 00
335 79
332 80 (osadený switchom a zásuvkami RJ 45)
Technické charakteristiky (str. 53)
Bal.
1
Obj. č.
telefónny patch panel 50 x rJ 45
Bal.
Zapojenie pomocou nástroja 110.
335 79 19" panel 50 x konektor RJ 45 - 1 U
1
1
1
779 20
PVC
Farba: Biela
Farebné značenie EIA/TIA.
u/utP - 50 párov
328 91 Dĺžka 500 m
Dodávané na bubne.
u/utP - 100 párov
328 88 Dĺžka 500 m
Dodávané na bubne.
telefónne patch panely
1
335 31
1
335 30
2
335 33
2
335 32
Vybavené patch panely - 1 u
Obsahuje 48 konektorov RJ 45.
Panel pre digitálnu sieť. Kontakty 3-6/4-5.
48 konektorov RJ 45.
Panel pre analógovú sieť. Kontakty 4-5/7-8.
48 konektorov RJ 45.
bloky telefónnych konektorov pre modulárny
patch panel
Obsahuje 12 konektorov RJ 45.
Blok konektorov pre digitálnu sieť. Kontakty 3-6/4-5.
12 konektorov RJ 45.
Blok konektorov pre analógovú sieť. Kontakty 4-5/7-8.
12 konektorov RJ 45.
1
riaditeľný switch
Napájanie 230 V, 6 modulov
nástenný blok Mosaic Vdi
1
50
switch ethernet 10/100 base t
Umožňuje pripojenie počítača, tlačiarne, servera
a pod. do lokálnej dátovej siete bez nutnosti inštalácie
switcha do prepojovacích panelov.
Treba použiť sieťovú kartu ethernet 10/100 Mbps.
Možnosť rozšírenia existujúcej siete jednoduchou
zámenou za zásuvku RJ 45.
Pripojenie bez nutnosti použitia špeciálneho náradia.
Spĺňa požiadavky normy IEEE 802.3 (Ethernet) a
STN EN 500 81/82-2 (Elektromagnetická kompatibilita).
Inštalácia do prístrojových krabíc s hĺbkou minimálne
40 mm.
6 vstupov vpredu a 1 konektor RJ 45 zboku pre
kabeláž.
Indikácia stavu pripojenia.
Označenie každého vstupu číslicami 1-6
na identifikáciu switcha.
Veľkosť 6 modulov.
switch
779 01
Napájanie pomocou bloku PoE,
6 modulov
779 00
Napájanie 230 V, 6 modulov
telefónne káble kat. 3
1
Obj. č.
332 80 16 modulov Mosaic (22,5 x 45 mm)
Rozmery: 135 x 223 x 57 mm.
Možno ho osadiť Mosaich switchom
obj. č. 779 00, 779 01, 779 02 a dátovými
zásuvkami Mosaic.
<<< Lcs prístUpové BodY
Wi-Fi
2
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
Wi-Fi
prístupové body Wi-Fi
779 14
Bal.
1
1
Obj. č.
Na inštaláciu do prístrojovej krabice s minimálnou hĺbkou
40 mm.
Zapojenie dátového kábla je rovnaké ako na zásuvkách
RJ 45. Napájanie 48 V pomocou bloku PoE.
Zabezpečenie pomocou šifrovacieho protokolu WPA2
(802.11i) a overovacieho protokolu (802.11x). Dodávané
Biela
spoločne s inštalačným CD.
779 14
Zodpovedá štandardu
802.11a a 802.11b/g, rádio, duplexné,
4 moduly
Vpredu osadená zásuvka RJ 45.
Prenosová rýchlosť 54 Mbits/s max. na
príjem a vysielanie (802.11a a 802.11g).
779 13
Zodpovedá štandardu
802.11a a 802.11b/g, rádio, duplexné,
4 moduly
Prenosová rýchlosť 54 Mbits/s max. na
príjem a vysielanie (802.11a a 802.11g).
Apríl
2011
1
1
779 13
Prístupové body Wi-Fi 802.11a a b/g
optimálne
rozmiestnenie
prístupových
bodov Wi-Fi
Výkonnosť prístupových bodov Wi-Fi závisí vo
veľkej miere od ich správneho rozmiestnenia.
iba v takom prípade možno garantovať
konektivitu pre každého užívateľa a aplikáciu.
Prístupové body Wi-Fi 802.11n
335 22 Prístupový bod Wi-Fi 802.11n - podomietková montáž
335 21 Prístupový bod Wi-Fi 802.11n - montáž na strop
Manažment Wi-Fi sietí
1
1
1
1
riadiaci modul
335 25 Riadiaci modul pre 5 Wi-Fi bodov
rozšírenie licencie
Rozširujúce licencie umožňujúce ovládanie až 25
Wi-Fi súčasne. Použitie spolu s obj. č. 335 25.
335 26 Do 10 Wi-Fi prístupových bodov
335 27 Do 25 Wi-Fi prístupových bodov
riadiaci softvér
Softvér pre centralizované ovládanie prístupových
bodov Wi-Fi.
335 24 Riadiaci softvér
napájacie bloky Power over ethernet (Poe)
1
1
335 01 4 vstupy/výstupy
Napájanie 4 prístupových bodov Wi-Fi.
Inštalácia zaklapnutím do modulárneho patch panelu.
327 37 1 vstup/výstup
Napájanie 1 prístupového bodu Wi-Fi.
Inštalácia zaklapnutím do modulárneho patch panelu.
kĽÚČoVÉ Body, ktoRÉ oVPLyVŇUJÚ
RoZMiestnenie Wi-Fi BodoV:
Vlastnosti budovy: typy stien, povrchové materiály,
úžitková plocha, iné prístroje rušiace signál atď...
Použitie Wi-Fi sietí: telefón a kancelárske
aplikácie, prístup pre verejnosť atď. priamo úmerne
ovplyvňujú rýchlosť.
Počet užívateľov v každej miestnosti: kapacita
z pohľadu počtu možných užívateľov Wi-Fi siete.
>
PonUkA Wi-Fi od LeGRAnd
Hlavnou ideou produktovej ponuky je intuitívna inštalácia a ovládanie.
v prípade, že potrebujete pomôcÈ s návrhom Wi-Fi siete, kontaktujte
obchodných zástupcov Legrand.
51
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
optická kabeláž
optické káble
na objednávku
predkonektorované káble
káBLe s konektoRMi
Dĺžka kábla
od konektora po konektor v metroch.
Kábel dodávaný s ochrannou rúrkou
a tesnením umožňujúcim ochranu kábla
v mieste vstupu do dátového rozvádzača.
325 15
Konektory:
LC
325 06
SC
Počet
vlákien:
4, 6, 12
325 10
ST
325 08
Optické káble:
• farebný kód: FOTAG
• štandard: STN EN 50173-2, ISO IEC 11801
Bal.
Obj. č.
Voľná
ochrana
2000(1)
325 12
2000(1)
325 13
2000(1)
325 14
2000(1)
325 15
2000(1)
325 51
900 µm
Polotesná
ochrana
os 1 singlemode optické káble
(9/125 µm)
Pre jednovidové aplikácie OS1, 9/125 µm
Žltý plášť.
Interiér/exteriér (univerzálny),
6 vlákien
Exteriér, vlnitá kovová páska,
6 vlákien
325 50 Interiér/exteriér (univerzálny),
12 vlákien
Exteriér, vlnitá kovová páska,
12 vlákien
Interiér/exteriér (univerzálny), 24 vlákien
oM 3 multimode optické káble
(50/125 µm)
Voľná
ochrana
2000
(1)
2000(1)
2000(1)
325 53
Pre viacvidové aplikácie OM3, 50/125 µm
Zelený plášť.
(10 Gigabit Ethernet).
325 10 Interiér/exteriér (univerzálny),
6 vlákien
325 11 Interiér/exteriér (univerzálny),
12 vlákien
325 52 Interiér/exteriér (univerzálny),
24 vlákien
900 µm
Polotesná
ochrana
oM 2 multimode optické káble
(50/125 µm)
Voľná
ochrana
900 µm
Polotesná
ochrana
325 54
2000
(1)
2000
(1)
325 59
325 55
2000
(1)
325 04
325 08
2000(1)
325 05
2000(1)
325 06
2000
(1)
325 07
2000(1)
325 60
325 09
325 58
Pre viacvidové aplikácie OM2, 50/125 µm.
Oranžový plášť.
Interiér/exteriér (univerzálny),
2 vlákna
Interiér/exteriér (univerzálny),
4 vlákna
Interiér/exteriér (univerzálny),
6 vlákien
Exteriér, vlnitá kovová páska,
6 vlákien
Interiér/exteriér (univerzálny),
12 vlákien
Exteriér, vlnitá kovová páska,
12 vlákien
Interiér/exteriér (univerzálny),
24 vlákien
oM 1 multimode optické káble
(62,5/125 µm)
900 µm Polotesná
ochrana
2000(1)
325 00
2000(1)
325 01
Pre viacvidové aplikácie OM1, 62,5/125 µm
Oranžový plášť.
Interiér/exteriér (univerzálny),
6 vlákien
Interiér/exteriér (univerzálny),
12 vlákien
(1) v metroch
52
Typ vlákna
Multimode: 62,5/125 µm
Parametre kategórie OM1
Typ opláštenia:
Interiér/exteriér
(keramická ochrana proti hlodavcom)
Exteriér (kábel možno zakopať,
ochrana kovovou vlnitou páskou)
Multimode: 50/125 µm
(garantovaná rýchlosť 1 Gbps)
Parametre kategórie OM2
Multimode: 50/125 µm
(garantovaná rýchlosť 10 Gbps na 300 m)
Parametre kategórie OM3
Monomode: 9/125 µm
(garantovaná rýchlosť 10 Gbps)
Parametre kategórie OS1
dokUMenty
Spolu s každým káblom je dodávaný aj výsledok testu (pre každé
vlákno) a grafický návod na použitie.
Notice d’utilisation / user guide
Stockage : Utiliser l’emballage d’origine.
Prévenir l’écrasement en cas de stockage
temporaire en balisant l’emplacement du câble.
Feuille
Date
/
/
:
Type
de
:
ôle
Contr
/
t
ol shee
/ Contr
Storage: use the original packaging. To prevent
crushing during temporary storage, mark out the
location of the cable.
Manipulation du câble / branchement : dérouler le
câble de façon à ce qu’il ne subisse pas de torsion ni
de contraintes en se vrillant.
Handling of the cable / connection: lay out the cable so
that it does not undergo torsion nor constraints while
being bored.
Ouvrir la protection avec un cutter
longitudinalement par rapport au câble
Open the protection with a cutter along the cable
de :
Co
M
Lg :
Ext :
r
Int :
/ Interio
rieur
FO
Int : Inte
:
/ fiber
0,
fibre
Manipuerio
lation dr
es connecteurs : Ne pas tirer sur les
Int - Ext
connecteurs, les manipuler avec précaution.
ur / Ext
Protection des connecteurs : laisser les bouchons en
Exterie
place 850
ut branchement. Nettoyer la ferrule
~ avant tonm
Ext :
dB
0, dB
0, dB
0, dB
0, dB
B
0, dB
A
0, dB
0, dB
0, dB
dB
0,
0, dB
0, dB
avec de l’air sec ou de l’alcool si nécessaire
0, dB
0, dB
0, dB
0, dB
0, dB
0, dB
0, dB
0, dB
0, dB
0, dB
0, dB
0, dB
Handling of the connectors: don’t draw on the
connectors, handle them with precaution. Protection of
the connectors: leave the protective caps before any
connection. clean the ferrule with dry air or alcohol if
necessary
Respect du rayon de courbure :
lover le câble en respectant un
rayon minimum de 30 cm
Respect of the radius of curvature:
coil the cable by respecting a
minimum ray of 30 cm
Mise en place des colliers de
fixation : ne pas trop les serrer
afin de ne pas écraser la fibre
Installation of the cable ties:
don’t tighten them too much in
order not to crush fibre
568B3 dB
/EIA
+ TIA 100)= 1,1
*
11801
/CEI
dB/km de D1
+ (3,5
um ISO
métho
maxim m = 0,75.
-171A
lg 100 TIA/EIA 455
Ex. :
Test
BALenie
V závisloti od dĺžky kábla
- na bubne
- na kruhu
Konektory v ochrannom
balení.
Reel
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
optická kabeláž
gélové optické konektory
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
optická kabeláž
optické konektory s lepením
331 00
331 27
330 49
Bal.
331 93
1
Obj. č.
Lámačka optických vlákien
331 97 Lámačka optických vlákien s vysokou presnosťou
Pigtaily
331 06
331 08
331 10
Technické a inštalačné charakteristiky (str. 54)
Bal.
Obj. č.
Gélové optické konektory (Fic) 900 µm
Gélové konektory s keramickou ferulou (UPC)
Tlmenie < 0,3 dB
Bez nutnosti lepenia alebo brúsenia.
Neobmedzená doba skladovania.
Použitie s obj. č. 331 93.
konektory singlemode
LC konektor pre vlákno 9/125 µm fibre
SC konektor pre vlákno 9/125 µm fibre
konektory multimode
LC 10 Gb konektor pre vlákno 9/125 µm
LC 10 Gb konektor pre vlákno 50/125 µm
ST 10 Gb konektor pre vlákno 50/125 µm
LC konektor pre vlákno 62,5/125 µm
SC konektor pre vlákno 62,5/125 µm
ST konektor pre vlákno 62,5/125 µm
10
10
331 12
331 13
10
10
10
10
10
10
331 06
331 07
331 08
331 09
331 10
331 11
1
331 93 Kufrík obsahuje krimpovacie náradie pre gélové
konektory typu ST, SC alebo LC.
Optické spoje možno pomocou krimpovacieho náradia
vytvárať veľmi jednoducho priamo na mieste inštalácie
bez potreby zdroja el. energie.
Kufrík obsahuje:
- držiak konektorov
- nožnice
- mikroskop na kontrolu presnosti rezu
- krimpovacie kliešte
- návod na použitie
- príslušenstvo
1
1
1
1
326 22
326 23
326 27
326 26
1
1
1
1
326 20
326 21
326 25
326 24
1
327 44
Vlákno 900 µm s polotesnou ochranou, dĺžka 1 m.
10 Giga - 50/125 µm
SC konektor
LC konektor
6 x LC-PC konektor
12 x LC-PC konektor
9/125 µm
SC konektor
LC konektor
6 x LC-UPC konektor
12 x LC-UPC konektor
rúrka na ochranu zvaru
40 mm - balenie 50 ks
optické konektory s lepením 50/125
a 62,5/125 µm
10
10
10
Dodávané s objímkou 900 μm.
Konektory s keramickou ferulou.
Tlmenie: 0,3 dB
331 27 ST konektor
331 47 SC konektor
331 00 LC konektor
breakout kit
1
1
Pre optické káble 900 µm.
Pre priemer vlákna 250 µm.
330 48 Breakout kit pre 6 vlákien
330 49 Breakout kit pre 12 vlákien
inštalačný kufrík pre gélové konektory.
53
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
optická kabeláž
optické patch panely
Skosená zadná hrana uľahčujúca
vstup káblov
335 13
Bal.
1
335 10 vybavená blokmi optických konektorov
335 12
Obj. č.
optická vaňa 19"
335 10 Výsuvná optická vaňa.
Vyklopenie panelu pri vysunutí pod uhlom 30°.
Maximálna kapacita:
- 24x LC duplex konektor (48 vlákien)
- 24x ST simplex konektor (24 vlákien)
- 12x SC duplex konektor (24 vlákien)
Hĺbka 220 mm, výška 1 U
Dodáva sa so skrutkami a príslušenstvom pre
organizáciu kabeláže.
Vybaviteľný 4 blokmi optických konektorov.
bloky optických konektorov
Inštalácia do:
- optickej vane (obj. č. 335 10)
- optickej kazety pre modulárny patch panel
(obj. č. 335 11)
- optickej kazety pre konsolidačný bod (obj. č. 335 20)
optické bloky singlemode (9/125 µm)
LC blok pre 6 vlákien
SC blok pre 6 vlákien
optické bloky multimode (62,5 a 50/125 µm)
ST blok pre 6 vlákien
SC blok pre 6 vlákien
LC blok pre 6 vlákien
LC vysokokapacitný blok pre 12 vlákien
1
1
335 13
335 12
1
1
1
1
335 16
335 17
335 18
335 19
1
335 05 6 konektorov RJ 45 + 1 optický konektor LC pre
kaskádové prepojenie
Napájací zdroj je súčasťou balenia.
switch + Lc konektor pre patch panel
Prevodníky meď/optické vlákno
1
1
54
Jednoduchá a rýchla transformácia elektrického
signálu (meď) na optický signál a naopak.
Upevňuje sa zaklapnutím priamo do patch panelu.
335 06 10/100 base T na 10/100 base FX typ SC
335 07 1000 base T na 1000 base SX typ SC
335 11 vybavená blokom optických konektorov
335 16
Bal.
Obj. č.
optická kazeta pre modulárny patch panel
1
335 11 Slúži na navinutie optických vlákien (2 až 8 vlákien)
Možnosť osadenia 2 blokov pre optické adaptéry
obj. č. 335 12/13/16/17/18/19.
Umožňuje umiestniť optické adaptéry a konektory
RJ 45 na ten istý patch panel LCS2.
10
335 91 Čierna
záslepka pre 19" panel
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
optická kabeláž
vysokokapacitný optický patch panel
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
optická kabeláž
optické zásuvky
786 16
786 17
325 69
786 18
Bal.
1
Obj. č.
Vysokokapacitná optická vaňa 19"
Bal.
Obj. č.
optické zásuvky Mosaic
325 69 Vysokokapacitná, vysúvateľná optická vaňa.
Maximálna kapacita:
- 36x LC duplex konektor (72 vlákien)
- 36x ST simplex konektor (36 vlákien)
- 18x SC duplex konektor (36 vlákien)
- 18x MPO konektor (216 vlákien)
Hĺbka 220 mm, výška 1 U.
Vybaviteľná 3 blokmi vysokokapacitných optických
konektorov.
1
Zásuvky vybavené optickými spojkami. Slúžia na
upevnenie dvoch konektorov optických vlákien.
Dodávajú sa s ochrannými záslepkami na spojkách.
Veľkosť 2 moduly.
786 16
Zásuvka ST duplex (bajonetové upevnenie)
1
786 17
Zásuvka SC duplex (upevnenie push-pull)
Vyskokapacitné bloky optických
konektorov
1
786 18
Zásuvka LC duplex (upevnenie push-pull)
Inštalácia zaklapnutím priamo na vysokokapacitnú
optickú vaňu obj. č. 325 69.
optické bloky singlemode (9/125 µm)
LC duplex pre 12 vlákien - modrá
LC duplex pre 24 vlákien - modrá
ST simplex pre 12 vlákien - modrá
SC duplex pre 12 vlákien - modrá
MPO typ A pre 72 vlákien - modrá
optické bloky multimode (62,5 a 50/125 µm)
LC duplex pre 12 vlákien - béžová
LC duplex pre 24 vlákien - béžová
ST simplex pre 12 vlákien - béžová
SC duplex pre 12 vlákien - béžová
MPO typ A pre 72 vlákien - šedá
1
1
1
1
1
325 73
325 74
325 70
325 71
325 72
1
1
1
1
1
325 78
325 79
325 75
325 76
325 77
1
335 93 Záslepka
záslepka pre 19" vysokokapacitnú vaňu
Príslušenstvo
1
10
Pre oba typy optických vaní (obj. č. 335 10/325 69).
kazeta pre pigtaily
329 07 Pre 12 vlákien
klip
335 94 Klip umožňujúci dodržanie polomeru ohybu kábla
55
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
optická kabeláž
konsolidačné body
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
optická kabeláž
optické patch káble
326 01
335 40
326 07
335 20 Optická kazeta
pre konsolidačný bod
326 13
326 16
Bal.
1
Obj. č.
konsolidačný bod
Slúži na pripojenie 1 až 12 zásuviek RJ 45.
Centralizácia pripojení garantujúca flexibilitu pri
zmenách v budúcnosti.
Inštalácia do podhľadov alebo zdvojených podláh.
Prívody vedené z dátových rozvádzačov. Napojenie
pracovného miesta pomocou RJ 45.
Osaditeľné switchom (obj. č. 335 02) alebo napájacím
blokom PoE (obj. č. 335 01) alebo blokmi 6 konektorov
RJ 45.
IP 21 - IK O7
V súlade s normami ISO/IEC 11801, vydanie
2, dodatok 2, IEC 60950, STN EN 50173-2
a EIA/TIA 568 C.
Farebné značenie T568A a T568B.
Technické charakteristiky:
- vrchný diel z polykarbonátu
- spodný diel z polypropylénu
- RAL 7035
- sila, ktorou držia bloky konektorov v konsolidačnom
bode: 100N
nevybavený konsolidačný bod
335 40 Osaditeľlný 2 blokmi optických konektorov (str. 46)
spolu s obj. č. 335 20
optická kazeta pre konsolidačný bod
1
335 20 Používa sa na osadenie blokov optických konektorov
(str. 46) do nevybaveného konsolidačného bodu.
Technické charakteristiky (str. 54)
Patch káble sú ukončené na každom konci dvomi konektormi
s keramickými ferulami. Každý patch kábel je dodávaný spolu s meracím
protokolom.
Izolácia LSZH.
Bal.
Obj. č.
3
3
3
326 00
326 01
326 02
3
3
3
326 03
326 04
326 05
3
3
3
326 06
326 07
326 08
os 1 (uPc) singlemode patch káble
Útlm signálu: max. 0,3 dB.
Pre jednovidové aplikácie OS1, 9/125 µm.
Žltý plášť.
sc/sc duplex patch káble
Dĺžka: 1 m
Dĺžka: 2 m
Dĺžka: 3 m
sc/Lc duplex patch káble
Dĺžka: 1 m
Dĺžka: 2 m
Dĺžka: 3 m
Lc/Lc duplex patch káble
Dĺžka: 1 m
Dĺžka: 2 m
Dĺžka: 3 m
oM 3 multimode patch káble (50/125 µm)
56
3
3
3
326 09
326 10
326 11
3
3
3
326 12
326 13
326 14
3
3
3
326 15
326 16
326 17
Útlm signálu: max. 0,3 dB.
Pre viacvidové aplikácie OM3, 50/125 µm.
(10 Gigabit Ethernet)
Fialový plášť.
sc/sc duplex patch káble
Dĺžka: 1 m
Dĺžka: 2 m
Dĺžka: 3 m
sc/Lc duplex patch káble
Dĺžka: 1 m
Dĺžka: 2 m
Dĺžka: 3 m
Lc/Lc duplex patch káble
Dĺžka: 1 m
Dĺžka: 2 m
Dĺžka: 3 m
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
optická kabeláž
LCs2 optická kabeláž
optické patch káble
n rýchle vytvorenie optických spojov pomocou
krimpovacieho náradia obj. č. 331 93
typy konektorov
- ST konektor: Valcový tvar
zaistenie bajonetovým spojením
(vtlačiť a otočiť)
330 70
- SC konektor: Obdĺžnikový tvar
zaistenie spojením na zaklapnutie
a vytiahnutie, "push - pull"
Je používaný na mnohých typoch
aktívnych zariadení. Odporúča sa použiť
v prípade generických prototypov
ISO/IEC 11801 and EN 50173
- LC konektor: Obdĺžnikový tvar
zaistenie západkou
Menší ako klasický konektor
330 65
6 krokov rýchleho krimpovania
Bal.
Obj. č.
3
3
3
330 80
330 81
330 82
3
3
3
330 69
330 70
330 71
3
3
330 72
330 73
3
330 61
3
3
3
330 75
330 63
330 76
3
330 65
Krok č.1: Odizolovať vlákno
Krok č. 2: Odseknúť vlákno
Krok č. 3: Skontrolovať vlákno
Krok č. 4: Vložit vlákno
Krok č. 5: Nastaviť vlákno a konektor
Krok č. 6: Zakrimpovať konektor
oM 2 multimode patch káble (50/125 µm)
Útlm signálu: max. 0,3 dB.
Pre viacvidové aplikácie OM2, 50/125 µm.
Oranžový plášť.
st/st duplex patch káble
Dĺžka: 1 m
Dĺžka: 2 m
Dĺžka: 3 m
sc/sc duplex patch káble
Dĺžka: 1 m
Dĺžka: 2 m
Dĺžka: 3 m
st/sc duplex patch káble
Dĺžka: 2 m
Dĺžka: 3 m
Lc/Lc duplex patch káble
Dĺžka: 2 m
sc/Lc duplex patch káble
Dĺžka: 1 m
Dĺžka: 2 m
Dĺžka: 3 m
Lc/st duplex patch káble
Dĺžka: 2 m
oM 1 multimode patch káble (62,5/125 µm)
3
3
3
331 51
331 52
331 53
3
3
331 57
331 58
3
3
3
330 77
330 62
330 78
Útlm signálu: max. 0,3 dB.
Pre viacvidové aplikácie OM1, 62,5/125 µm.
Oranžový plášť.
sc/sc duplex patch káble
Dĺžka: 1 m
Dĺžka: 2 m
Dĺžka: 3 m
st/sc duplex patch káble
Dĺžka: 1 m
Dĺžka: 2 m
Lc/sc duplex patch káble
Dĺžka: 1 m
Dĺžka: 2 m
Dĺžka: 3 m
Predkonektorované káble
technické charakteristiky
- Kufrík s náradím sa používa na pripojenie optických konektorov na
izolované optické vlákna 900 µm
- Priemerná hodnota tlmenia optického signálu: 0,3 dB
- Vhodné pre vysokorýchlostné aplikácie: 10 Gigabit Ethernet
zabezpečené 50/125 µm vláknom a konektorom
- Pracovná teplota: od 0 °C do 65 °C
Výhody:
- Vysokokvalitný spoj
- Bez potreby leštenia
- Bez potreby použitia lepidla
- Jednoduchosť pripojenia
- Praktický kufrík malých rozmerov
- Pre jednovidové aj viacvidové vlákna
(50/125 µm a 62,5/125 µm)
na objednávku (str. 52)
57
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
Zásuvky MosaictM
audio/video zásuvky
787 71
787 72
Bal.
787 73
zásuvka dVi-i
Obj. č.
Slúži na prenos analógového a digitálneho
HD signálu medzi zdrojom (počítač)
a kompatibilným príjmačom (plazma, LCS,
videoprojektor atď.)
Veľkosť 2 moduly.
Biela
1
787 74
Bal.
Slúži na prenos analógového video signálu
medzi zdrojom (počítač) a kompatibilným
príjmačom (plazma, LCS, videoprojektor
atď). Rozlíšenie podľa grafickej karty - VGA,
XGA, VXGA.
zásuvky hd15
1 modul
spojenie pájkovaním
1
787 72
Biela
Hliník
1
787 57
792 57
1
787 74
zásuvka hd15 + 3,5 mm Jack
2 moduly
spojenie skrutkami
787 59
zásuvka hd15 + 5 predzapojených
konektorov bnc rGbhV
Adaptér VGA so zásuvkou
HD15 s 5 predzapojenými
konektormi BNC 75 Ω.
2 moduly
spojenie skrutkami
Biela
1
787 68
1
787 69
1
787 52
1
787 53
1
787 54
1
787 58
1
787 63
zásuvka Jack 3,5 mm
Biela
1
787 64
1
787 73
Stereo pripojenie z prenosných
prehrávačov (mp3 prehrávač, CD
prehrávač,...).
Hliník
Veľkosť 1 modul.
792 64
spojenie skrutkami
spojenie pájkovaním
ďalšie audio/video zásuvky
Obj. č.
787 71
zásuvky hd15
1
787 70
zásuvka hdMi typ A
Slúži na prenos analógového
a digitálneho HD signálu medzi
zdrojom (HD-DVD prehrávač,
počítač...) a kompatibilným príjmačom
(plazma, LCS, videoprojektor atď.)
Veľkosť 2 moduly.
zásuvka YuV
Slúži na prenos HD audia a videa pre
DVD, PC monitor, plazmovú obrazovku
atď. Veľkost 1 modul.
Video-zásuvka 1 rcA
Na kompozitné video-pripojenie
akéhokoľvek
typu prístroja (DVD prehrávač,
kamera, videorekordér,...), 1 modul.
Vybavená žltým konektorom.
Audio-zásuvka 2 rcA
Na audio-pripojenie akéhokoľvek
typu prístroja (DVD prehrávač,
kamera, videorekordér,...), 1 modul.
Vybavená bielym a červeným
konektorom.
Audio/video-zásuvka 3 rcA
792 54
Na kompozitné audio/video-pripojenie
akéhokoľvek
typu prístroja (DVD prehrávač,
kamera, videorekordér,...), 1 modul.
Vybavená žltým, bielym a červeným
konektorom.
zásuvka bnc 75
Pre kompozitné video-pripojenie
akéhokoľvek typu prístroja (DVD
prehrávač, kamera, videorekordér,...),
1 modul.
zásuvka s-Video (4-pin mini-din)
Video-pripojenie YC (DVD prehrávač,
kamera, videorekordér,...), 1 modul.
Hliník
792 75
káble s konektormi
1
517 20
1
517 22
1
779 30
zosilňovač hd15 + 3,5 mm Jack
1
Biela
787 70
Slúži na prenos audio/video signálu na viac
ako 20 m.
Prenos videa cez konektor HD15 (rozlíšenie
až UXGA).
Prenos audia cez 3,5 mm jack.
Kit obsahuje:
- 1 x vysielač vybavený
konektormi HD15 a 3,5 mm
jack. 4 moduly
- 1 x príjmač vybavený
konektormi HD15 a 3,5 mm
jack. 4 moduly
- 1 x zdroj. 4 moduly
Prenos signálu medzi vysielačom
a príjmačom pomocou dátového kábla kat. 6
(obj. č. 327 56). Príjmač aj vysielač obsahujú
konektor RJ 45 pre beznástrojové pripojenie
kábla.
58
kábel s konektormi hdMi
Dĺžka 10 m. Umožňuje prepojenie HDMI
zásuvky s audio/video zariadením (plazma,
DVD prehrávač atď). Pre vzdialenosti vačšie
ako 10 m použite HDMI Booster obj. č. 770 30.
kábel s konektormi hd15 + Jack 3,5 mm
Dĺžka 2 m. Pre pripojenie koncového
zariadenia (PC, video projektor...) k video
zásuvke HD 15 a audio zásuvke Jack 3,5 mm.
hdMi booster
Použitie v prípade nutnosti predĺženia HDMI
prepojenia na viac ako 10 metrov.
Obsahuje 2 konektory na pripojenie (samice).
Použitie napr. k HDMI káblu obj. č. 517 20.
Bez nutnosti externého napájacieho zdroja.
káble
1
327 80
1
327 81
hdMi kábel
Dĺžka 20 m
Pre prepojenie zásuviek HDMI pri
vzdialenostiach väčších ako 10 m.
VGA kábel
Dĺžka 20 m
Pre prepojenie zásuviek HD 15 pri
vzdialenostiach väčších ako 20 m.
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
príslušenstvo
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
audio a video zásuvky
n zasadacia miestnosť
787 64
787 57
771 11
695 80
770 26
517 09
327 60
Bal.
10
Obj. č.
Plexo adaptéry s iP
Ochrana pred vodou a prachom.
Pre priemyselné prostredie.
iP 55 - ik 07
Sivá/béžová V prípade zavretého krytu (t. j. bez kábla).
695 80
s dymovým krytom
1
695 79
s dymovým krytom - uzamykateľný
nástrojom 919 45
1
919 45
nástroj na uzatvorenie/otvorenie 695 79
1
iP 44
Krytie IP 44 aj v prípade zastrčeného kábla.
695 81
Adaptér IP 44
787 64
787 57
771 11
VGA kábel (obj. č. 327 81)
Kábel s konektormi HD15 + Jack 3,5 mm
Audio koaxiálny kábel
Prenos video signálu pomocou zásuviek HD15 a DVI
Prenos audio signálu pomocou zásuvky Jack 3,5 mm
Štandardná inštalácia
XGA - analógové video v rozlíšení 1280 x 720 pixels
Zásuvka HD15
obj. č. 787 57.
Zásuvka HD15
obj. č. 787 57.
Zásuvka Jack 3,5 mm
obj. č. 787 64
Zásuvka Jack 3,5 mm
obj. č. 787 64
konektory rJ
50
517 01
50
517 02
50
50
517 03
517 04
50
50
517 06
517 07
1
1
Pozlátené kontakty 1,2 µm
rJ 11
4 kontakty, šírka 9,65 mm
rJ 12
6 kontaktov, šírka 9,65 mm
rJ 45 kat. 5e
8 kontaktov, šírka 11,70 mm
9 kontaktov, šírka 11,70 mm
kryt konektora rJ 45
Čierny
Biely
Zásuvka HD15
obj. č. 787 57.
Zásuvka HD15
obj. č. 787 57.
Nareže opláštenie a otočením klieští obnaží vodiče bez
ich poškodenia.
Zásuvka Jack 3,5 mm
obj. č. 787 64
Zásuvka Jack 3,5 mm
obj. č. 787 64
nástroj na odizolovanie
332 62 Pre krútenu dvojlinku a optické káble
Štiepacie kliešte
327 60 Odstrihnutie kábla bez poškodenia medi.
517 09
hd inštalácia
HD - digitálne video v rozlíšení 1920 x 1080 pixels
náradie
krimpovacie kliešte rJ 45
1
Bežná inštalácia so staršími počítačmi.
Zásuvka DVI-I
obj. č. 787 71.
Zásuvka DVI-I
obj. č. 787 71.
Ak používate novšie počítače, rozšírte inštaláciu o DVI pripojenie.
Kliešťami možno lisovať konektory
RJ so 4, 6, 8, 9 kontaktmi.
Možnosť odizolovania
a strihania káblov.
Kliešte na zalisovanie konektora
v 3 bodoch s hlavicou
z vysokoodolnej ocele
59
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
19" LCs² otvorené rámy
464 06
464 25
464 27
465 70 príklad použitia
Technické a inštalačné charakteristiky (str. 66)
Bal.
Obj. č.
Technické a inštalačné charakteristiky (str. 66)
Lcs² 19" otvorené rámy
Bal.
Rámy pre vysokokapacitné káblovanie (napr. dátové
centrá, SAN, hlavné rozvádzače...).
Pozostáva z dvoch navzájom spojených párov
19" rámov, ktoré vytvárajú priestor pre vedenie
a vyväzovanie káblov. Rámy majú závitové diery
a značenie U.
Patch panely, napájacie bloky, DIN bloky atď na
rám upevníme pomocou sady špeciálnych svoriek
obj. č. 464 23.
Vrchná strieška pre vedenie kabeláže sprava doľava.
Dodržaný polomer ohybu kábla.
Dodávané s 24 páskami zo suchého zipsu pre
organizáciu kabeláže.
Hliníkové
Rámy sú z hliníku a dodávajú sa rozmontované.
Rámy možno spájať pomocou vertikálnych mriežok
obj. č. 464 25/26/27.
Farba: čierna
1
1
464 06
464 07
Kapacita
Výška
(mm)
Šírka
(mm)
Hĺbka
(mm)
Nosnosť
(kg)
Hĺbka bočníc
(mm)
45 U
45 U
2185
2185
604
604
521
667
675
675
267
413
Vertikálna mriežka
1
Mriežka pre vyväzovanie kabeláže.
Použitie s 19"otvorenými rámami.
Inštaluje sa medzi 2 rámy alebo zboku k jednému rámu.
Vytvorí medzeru širokú 63 mm pre vedenie kabeláže
medzi predným a zadným panelom.
Kapacita: 200 ks káblov Kat. 6
Farba: čierna
464 25 Mriežka s otočnými západkami
1965 mm x 153 mm x 156 mm
Vertikálne mriežky s dvierkami
1
1
60
Mriežka pre vyväzovanie kabeláže s prednými
dvierkami, ktoré sa otvárajú do oboch smerov.
Možno ich jednoducho odstrániť.
Použitie s 19"otvorenými rámami.
Inštaluje sa medzi 2 rámy alebo zboku k jednému rámu.
Vytvorí medzeru pre vedenie kabeláže medzi predným
a zadným panelom (medzera 63 mm, obj. č. 464 26,
medzera 165 mm, obj. č. 464 27).
Kapacita:
- 200 ks káblov Kat. 6 (obj. č. 464 26)
- 580 ks káblov Kat. 6 (obj. č. 464 27)
Dodávané spolu s:
- 12 sponami chrániacimi káble pred zalomením
- 4 cievkami pre organizáciu zvyšnej dĺžky káblov.
Farba: čierna
464 26 1970 mm x 165 mm x 204 mm
464 27 1970 mm x 267 mm x 331 mm
Obj. č.
Príslušenstvo pre otvorené rámy
1
1
držiaky káblových lávok
Pre prívod kabeláže zvrchu.
Použitie s 19"otvorenými rámami.
Inštaluje sa paralelne nad bočné steny.
464 18 pre rám obj. č. 464 06
464 19 pre rám obj. č. 464 07
1
1
spodné kryty
Kovové spodné kryty zabraňujú prášeniu. Inštalujú sa
na spodok otvoreného rámu.
Bočné strany možno ohnúť, čím vznikne priechod pre
kabeláž.
464 15 pre rám obj. č. 464 06
464 16 pre rám obj. č. 464 07
1
1
19" horizonálny organizátor káblov
Horizontálny organizátor káblov s odnímateľným
predným krytom.
Použitie s 19"otvorenými rámami.
465 70 1 U
465 71 2 U
1
19" sada špeciálnych svoriek
464 23 Sada 50 špeciálnych svoriek pre LCS2 19" otvorené
rámy a 25 svoriek pre uzemnenie.
napájacie bloky, sada pre montáž din
prístrojov, 19" modulárne bloky (viď str. 64)
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
19" LCs² serverové rozvádzače
463 85
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
19" LCs2 stojanové rozvádzače
463 18
Technické a inštalačné charakteristiky (str. 68)
Bal.
Obj. č.
Technické a inštalačné charakteristiky (str. 68)
19" Lcs2 serverové rozvádzače
Bal.
IP 20 - IK 08
Serverové rozvádzače s mikroperforovanými (80 %)
prednými a zadnými dverami. Dvere sú reverzibilné
a možno ich otvárať bez kľúča.
Predné dvere sú osaditeľné zámkom cylindrového
tvaru (DIN, 30 + 10 mm) s možnosťou pridania rukoväte
obj. č. 347 71/72 (pozri Všeobecný katalóg Legrand).
Zadné dvere sú osaditeľné zámkom na kľúč
obj. č. 368 22/23/24/25/26/27 (pozri Všeobecný katalóg
Legrand).
Odnímateľné bočné steny.
Aretovacie nožičky, nastaviteľné zvnútra rozvádzača.
Stropné káblové vstupy s perforáciou v 19" veľkosti.
Možno ich osadiť 19" panelmi s kefami a pod.
Otvorený spodný káblový vstup.
Dodávané so 4 ks 19" vertikálnych líšt, nastaviteľná hĺbka.
Rozvádzače možno kompletne rozložiť, v prípade že
je prístupová cesta k miestu inštalácie priestorovo
obmedzená.
Rozvádzače možno spájať pomocou spájacej sady
(obj. č. 463 39)
Dodávané so sadou uzemňovacích svoriek.
1
1
463 85
463 86
Kapacita
42 U
42 U
Výška (mm)
2026
2026
Šírka (mm)
600
800
Hĺbka (mm)
Nosnosť (kg)
1000
1000
630
630
Príslušenstvo pre serverové rozvádzače
1
1
1
1
1
sada 4 montážnych koliesok
464 82 Sada 4 montážnych koliesok pre serverové rozvádzače
Zaťaženie všetkých 4 koliesok: 500 kg.
Police
Skrutková montáž na 4 vertikálne 19" lišty.
465 17 Pevná polica s hĺbkou 820 mm, max. nosnosť 100 kg.
Pro rozvádzače s hĺbkou 1000 mm.
465 18 Výsuvná polica s hĺbkou 820 mm, max. nosnosť 100 kg.
Pre rozvádzače s hĺbkou 1000 mm.
držiaky káblových lávok
Držiaky pre drôtené káblové lávky (pozri str. 65).
Inštalácia na vrch serverového rozvádzača.
464 79 Držiak - pre hĺbku 1000 mm.
Predlisované otvory každých 100 mm. Možnosť
nastavenia výšky od 200 po 500 mm.
464 78 Držiak - pre šírku 600/800 mm
upevňuje sa medzi 2 držiaky obj. č. 464 79.
Prepojovací zemniaci lankový vodič
20
347 95
Kapacita (mm2)
6
Šírka rozstupu
pripojenia (mm)
200
463 34 + 1 rozvádzač 463 18
+ 1 rozširujúci rozvádzač 463 30
19" Lcs2 stojanové rozvádzače
IP 20 - IK 08
Rozvádzače s reverzibilnými dverami so zaobleného
tvrdeného skla so sieťotlačou. Odnímateľné zadné a bočné
steny s automatickým uzemnením.
Zámok na kľúč typu 2433 A pre uzamknutie všetkých 4 stien.
Aretovacie nožičky, nastaviteľné zvnútra rozvádzača.
Stropné káblové vstupy s perforáciou v 19" veľkosti.
Možno ich osadiť 19" panelmi s kefami a pod.
Dodávané so 4 hĺbkovo nastaviteľnými 19" vertikálnymi
lištami s označním U.
Prehľadnejšia organizácia kabeláže použitím stredných
panelov (obj. č. 463 34/35).
Rozvádzače možno kompletne rozložiť, v prípade že je
prístupová cesta k miestu inštalácie priestorovo obmedzená.
Rozvádzače možno spájať pomocou spájacích sád
(obj. č. 463 37/38/39).
Antracitová šedá RAL 7016
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
463 00
463 06
463 12
463 18
463 19
463 21
463 22
463 23
463 28
463 29
Kapacita
24 U
29 U
33 U
42 U
42 U
42 U
42 U
42 U
47 U
47 U
Výška (mm)
1226
1448
1626
2026
2026
2026
2026
2026
2248
2248
Šírka (mm)
600
600
600
600
600
800
800
800
800
800
Hĺbka (mm)
600
600
600
600
800
600
800
1000
800
1000
Nosnosť (kg)
240
290
330
420
420
420
420
420
470
470
19" Lcs2 rozširovacie rozvádzače
Rozširujúce rozvádzače možno pripojiť k rozvádzačom
LCS2.
Dodávané bez bočných panelov.
Spájacia sada súčasťou balenia.
1
1
463 30
463 33
Kapacita
42 U
42 U
Výška (mm)
2026
2026
Šírka (mm)
600
800
Hĺbka (mm)
600
800
Nosnosť (kg)
420
420
Lcs2 stredný panel
1
1
Ø otvorov (mm)
Pre jednoduchšiu organizáciu kabeláže, patch káblov
a napájacích káblov.
Osadzuje sa medzi 2 LCS2 42 U rozvádzače.
Šírka 250 mm. Dodávané so zemniacou sadou.
Antracitová šedá RAL 7016.
Pre rozvádzače hĺbky (mm):
463 34 600
463 35 800
Lcs2 spájacia sada
8,5
Podstavce, káblové vstupy, ventilačné
jednotky, ďalšie príslušenstvo (viď str. 62)
Obj. č.
1
1
1
Sada pre spojenie 2 LCS2 rozvádzačov.
Pre rozvádzače hĺbky (mm):
463 37 600
463 38 800
463 39 1000
61
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
podstavce
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
priechod káblov a ventilácia
464 61
465 29
Držiaky káblových lávok pre podstavce
476 93 a drôtená lávka
464 63
465 32
Podstavec 464 52 pozostávajúci so 4
rohov a 2 plných stien (predná/zadná)
464 66
465 38
Technické a inštalačné charakteristiky (str. 71)
Bal.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Obj. č.
Podstavce
Možnosť otvorenia zo všetkých 4 strán.
Antracitová šedá RAL 7016.
Podstavce
Podstavec sa skladá so 4 rohov a 2 plných
stien pre prednú a zadnú stranu. Bočné
steny treba objednať osobitne.
Výška 100 Výška 200 Pre rozvádzače šírky (mm):
464 50 464 52 600
464 51 464 53 800
bočné steny plné - sada 2 ks
Sada 2 kusov bočných plných stien. Výška
100 mm.
Pre podstavce s výškou 200 mm treba
objednať 2 sady plných bočných stien.
Pre rozvádzače hĺbky (mm):
464 54
600
464 56
800
464 58
1000
bočné steny perforované
1 kus perforovanej bočnej steny. Výška
100 mm.
Pre rozvádzače šírky/hĺbky (mm):
464 60
600
464 61
800
bočné steny s kefami
1 kus bočnej steny s kefou. Výška 100 mm.
Pre rozvádzače šírky/hĺbky (mm):
464 62
600
464 63
800
Technické a inštalačné charakteristiky (str. 72)
Bal.
1
1
Obj. č.
19" priechodky pre káble pre rozvádzače.
Zaklapávacie: plastové s ohybnou západkou.
Rýchloupínacie: kovové s univerzálnymi
rýchloupínacími svorkami.
Čierna RAL 9005.
Plastové s kefou - zaklapávacie
465 28 1 U
465 29 2 U
1
1
Plastové plné - zaklapávacie
465 32 1 U
465 33 2 U
kovové s kefou - rýchloupínacie
465 30 1 U
465 31 2 U
1
1
1
kovové plné - rýchloupínacie
465 38 1 U
465 39 2 U
465 40 3 U
1
1
Ventilácia
1
1
464 87
464 88
1
1
464 89
464 90
1
348 48
Podstavec pre stredný panel
1
464 64
Umiestnenie pod stredný panel medzi 2
podstavce rozvádzačov.
Podstavec s výškou 100 mm. Pre výšku
200 mm treba objednať 2 podstavce.
Antracitová šedá RAL 7016.
držiaky káblových lávok pre
podstavce
1
1
1
476 93
476 94
476 95
Inštalácia medzi 2 rohové bloky podstavca.
Slúži na uchytenie káblových lávok
prechádzajúcich cez 2 susediace
rozvádzače.
Pre rozvádzače hĺbky (mm):
600
800
1000
bočný podstavec
1
62
464 66
Slúži na prepojenie káblovej trasy
a podstavca rozvádzača.
Dodávaný s tesniacim kefovým vstupom.
Reverzibilný kryt s predlisovanými otvormi
zaisťuje dokonalé spojenie.
Výška 200 mm.
Antracitová šedá RAL 7016.
Pre rozvádzače hĺbky 600 mm.
19" priechodky pre káble
19" ventilačná doska 3u
Možnosť upevnenia na 19"
predlisované káblové vstupy (na
rozvádzač) alebo na vertikálne 19"
lišty.
2 x 230 VA ventilátor
3 x 230 VA ventilátor
Ventilátorové police 1u
Umožňujú cirkuláciu vzduchu vo
vnútri rozvádzača.
Montáž na 2 vertikálne 19" lišty.
Spínač ON/OF.
2 ventilátory - hĺbka 150 mm
4 ventilátory - hĺbka 300 mm
termostat
Regulácia od 5 do 60 °C, 230 VA, 50/60 Hz.
Spínací kontakt (10 A) a rozpínací kontakt (5 A).
Uchytenie pomocou magnetu.
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
príslušenstvo pre rozvádzače
365 81
365 82
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
Altis™ rozvádzače
473 62 + 472 72 + 482 20
473 63 vybavený
Technické charakteristiky (pozri Všeobecný katalóg Legrand)
Bal.
1
1
1
1
Obj. č.
Príslušenstvo
Bal.
Obj. č.
Ochrana proti prachu, vode a mechanickému
namáhaniu v náročných podmienkach - IP55 - IK10.
Pre zaťaženie až do 720 kg na 4 vertikálnych lištách.
Reverzibilné dvere.
4-bodový uzamykací systém s 2 opornými tyčami.
Odnímateľný predný panel.
Spodné káblové vstupy.
19" vertikálne lišty a bočné panely treba objednať
osobitne.
Kompatibilný s LCS2 komponentmi.
Obj. č. 331 35 a 464 80 možno upevniť na rozvádzač
šírky 800 mm.
Šedá RAL 7035
rozvádzače so sklenými dverami
Farbené tvrdené sklo
464 83 Sada 4 montážnych koliesok pre LCS2 rozvádzače.
Maximálne zaťaženie na všetky 4 kolieska: 380 kg.
464 85 Svietidlo so spínačom.
Dodávane so žiarivkou 230 V - 8 W.
Montáž na vertikálne 19" lišty - 1 U.
464 84 Stabilizačná sada.
Stabilizuje rozvádzač v prípade
vysúvania ťažkých zariadení.
464 86 Sada na upevnenie rozvádzača k podlahe.
Umožňuje nastálo upevniť rozvádzač
k podlahe.
samolepiace držiaky na dokumenty
otvorený - rAL 7035
Vonkajšie rozmery
Výška (mm)
Šírka (mm)
20
20
1
10
365 80
365 81
Výška (mm)
Vnútorné rozmery
Šírka (mm)
Hĺbka (mm)
235
340
200
310
165
260
130
230
uzavretý - rAL 9002
365 82 Tvrdý plast, IP 50
Vnútorné rozmery: 324 x 120 x 18 mm
Priehľadný
097 99 Ohybný plast, A4 - 305 x 220 mm
18
18
19" rozvádzače Altis 42u, iP55, ik10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
473 62
473 63
473 91
473 92
472 72
472 75
Výška
(mm)
Rozmery
Šírka
(mm)
Hĺbka
(mm)
2000
600
600
2000
800
600
2000
600
800
2000
800
800
sada 2 bočných panelov
Rozmer okna
Výška
Šírka
(mm)
(mm)
1775
1775
1775
1775
375
575
375
575
Váha
(kg)
91,7
110,4
95,2
114,6
pre rozvádzače
Výška
Hĺbka
(mm)
(mm)
2000
600
2000
800
19" vertikálne lišty
482 20 Sada 2 vertikálnych 19" líšt výšky 42U (perforácia
9,5 x 9,5 mm).
Dodávané s montážnymi matica a skrutkami.
Montáž do rozvádzačov šírky 600 a 800 mm.
Vnútorná spojka s pevnosťou do 1000 kg/m3
476 83 Slúži na spájanie rozvádzačov pri zachovaní IP55.
Montáž z vnútornej strany (pra max. 1000 kg/m3).
Obsahuje:
- 4 rohové spojovacie diely
- 2 rovné spojovacie diely
- tesnenie
oká na zvdíhanie rozvádzačov M 14
476 96 Sada 4 závitových ôk na skriňu s nosnosťou
do 1000 kg/m3
Podstavce a káblové vstupy
(pozri Všeobecný katalóg Legrand)
Ventilácia (viď str. 62)
63
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
19" LCs2 príslušenstvo
465 01
465 06
465 50
Bal.
332 78
Obj. č.
1
1
1
465 00
465 01
465 02
1
465 05
1
465 06
1
465 07
1
465 09
465 17
Pevné police
Čierna RAL 9005
rýchloupínacie - na 2 vertikálne 19" lišty
Bezskrutková montáž.
Použitie iba s rozvádzačmi Legrand (okrem
serverových rozvádzačov).
Max. zaťaženie 15 kg.
Výška 2 U.
Hĺbka 115 mm
Hĺbka 200 mm
Hĺbka 360 mm
rýchloupínacie - na 4 vertikálne 19" lišty
Bezskrutková montáž.
Použitie iba s rozvádzačmi Legrand
(okrem serverových rozvádzačov).
Max. zaťaženie 50 kg.
Hĺbka 450 mm
Pre rozvádzače hĺbky 600 mm
Hĺbka 650 mm
Pre rozvádzače hĺbky 800 mm
Hĺbka 850 mm
Pre rozvádzače hĺbky 1000 mm
skrutkové - na 4 vertikálne 19" lišty
Použitie s ľubovoľným typom rozvádzača.
Max. zaťaženie 100 kg.
Hĺbka 850 mm
Pre rozvádzače hĺbky 1000 mm
465 11
465 45
Bal.
Obj. č.
19" napájacie bloky 230 VA
Montáž na 19" vertikálne lišty spredu, z boku alebo zo
strán.
Pripojenie na svorky 2,5 mm2.
Výška 2 U.
Dodávané so skrutkammi.
Upevnenie na 19" otvorené rámy
pomocou sady špeciálnych
svoriek obj. č. 464 23.
zásuvkové bloky
9 x 2P+E čierna zásuvka
6 x 2P+E čierna zásuvka
6 x 2P+E biela zásuvka + spínač so signálkou
6 x 2P+E biela zásuvka + 16 A istič 2P
6 x 2P+E nezámenná zásuvka pre UPS
9 x 2P+E čierna zásuvka Schuko
6 x 2P+E čierna zásuvka Schuko
zásuvkový blok s prepäťovou ochranou
6 x biela zásuvka + prepäťová ochrana + spínač so
signálkou
Ochrana zásuviek pred prapätím alebo úderom blesku.
Modul prepäťovej ochrany je výmenný.
Výmenný modul pre prepäťovú ochranu
Výmena modulu po zaučinkovaní prepäťovej ochrany.
Prázdny konfigurovateľný blok
Možnosť osadiť prístrojmi Mosaic,
kapacita 16 modulov.
1
1
1
1
1
1
1
465 50
465 54
332 88
332 37
332 87
465 60
465 62
1
332 78
1
775 41
1
332 79
1
465 45 Pre modulárne prístroje Lexic.
Montáž priamo na 19"vertikálne lišty.
Možnosť osadenia 7 zásuvkami Mosaic 2P+T v zadnej
časti bloku.
Skladá sa z:
- kovový blok
- 3 lišty x 4 DIN moduly
- radové svorky pre uzemňovanie
vodičov
- čelný kryt, výška 2 U
- 3 záslepky
- 9 káblových priechodiek
Výška 2U
Čierna RAL 9005
Vyhovuje požiadavkam na EMC.
Výsuvné police
1
465 08
1
465 09
1
465 10
1
465 18
Čierna RAL 9005
rýchloupínacie - na 4 vertikálne 19" lišty
Bezskrutková montáž.
Použitie iba s rozvádzačmi Legrand
(okrem serverových rozvádzačov).
Max. zaťaženie 50 kg.
Hĺbka 450 mm
Pre rozvádzače hĺbky 600 mm
Hĺbka 650 mm
Pre rozvádzače hĺbky 800 mm
Hĺbka 650 mm
Pre rozvádzače hĺbky 1000 mm
skrutková - na 4 vertikálne 19" lišty
Použitie s ľubovoľným typom rozvádzača.
Max. zaťaženie 100 kg.
Hĺbka 850 mm
Pre rozvádzače hĺbky 1000 mm
19" din blok iP 2X
koľajnice
1
1
1
Sada 2 koľajničiek na podopretie
ťažších zariadení.
Skrutková montáž na 4 vertikálne 19" lišty.
Max. zaťaženie 50 kg.
465 11 Pre rozvádzače hĺbky 600 mm
465 12 Pre rozvádzače hĺbky 800 mm
465 13 Pre rozvádzače hĺbky 1000 mm
Polica pre klávesnicu
1
64
465 19 Skrutková montáž na 4 vertikálne 19" lišty.
Pre rozvádzače hĺbky ≥ 800 mm
Max. zaťaženie 50 kg.
Vhodné použitie:
monitor, klávesnica, myš...
Čierna RAL 9005
10" LCs2 rozvádzače
pozri str. 67
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
LCs2 organizácia kabeláže
465 22
465 23
465 32
464 81
464 80
Bal.
Vertikálne organizátory káblov
Obj. č.
1
464 72
1
464 73
1
464 74
1
1
1
1
464 76
464 77
464 69
464 70
1
331 35(1)
1
464 80
1
331 35
(1)
464 81
držiaky káblových lávok
Sada 3 držiakov.
Uchytenie na konštrukciu rozvádzača.
Bezskrutkové uchytenie drôtených lávok na držiaky.
Pre rozvádzače šírky/hĺbky 600 mm
Rozstup montážnych otvorov: 508 mm
Pre rozvádzače šírky/hĺbky 800 mm
Rozstup montážnych otvorov: 708 mm
Pre rozvádzače hĺbky 1000 mm
Rozstup montážnych otvorov: 908 mm
Ploché drôtené organizátory káblov
Bezskrutkové uchytenie na držiaky.
Šírka 250 mm.
Pre 33 U rozvádzače
Pre 42 U rozvádzače
drôtené káblové lávky
Pre vedenie kabeláže.
Možnosť uchytiť do podstavca pomocou držiakov
obj. č. 476 93/94/95.
Možnosť uchytiť na vrch serverového
rozvádzača pomocou držiakov
obj. č. 464 78/79.
3000 x 200 x 54 mm
3000 x 400 x 54 mm
Vertikálna mriežka
Pre rozvádzače 42 U, šírka 800 mm.
Montáž na 19" vertikálne lišty.
Upevnenie na 19" otvorené rámy pomocou sady
špeciálnych svoriek obj. č. 464 23.
Rozmery: 1560 x 100 x 150 mm
Vertikálny organizátor káblov s kefou
Pre rozvádzače 42 U, šírka 800 mm.
Montáž na 19" vertikálne lišty.
Upevnenie na 19" otvorené rámy pomocou sady
špeciálnych svoriek obj. č. 464 23.
Sada 2 vertikálnych organizátorov káblov s kefou.
Obsahuje tiež:
- 10 káblových spôn, obj. č. 465 42
- 3 vyväzovacie pásky, priemer 35/15, obj. č. 331 94
- 3 vyväzovacie pásky, priemer 50/35, obj. č. 331 95
- 3 vyväzovacie pásky, priemer 80/50, obj. č. 331 96
Čierna RAL 9005
Vertikálny organizátor káblov na zvýšenie
kapacity
Pre rozvádzače 42 U, šírka 800 mm.
Montáž na 19" vertikálne lišty.
Sada 2 vertikálnych organizátorov káblov s 19"
perforáciou umožňujúcou osadenie patch panelmi,
napájacími blokmi, horizontálnymi organizátormi
káblov, DIN blokom atď.
Umožňuje zvýšiť kapacitu rozvádzača až o 12 U.
Dodávaný s káblovými sponami veľkosti 2 U,
obj. č. 465 42.
Čierna RAL 9005
465 38
Bal.
Obj. č.
19" horizontálne organizátory káblov
Umožňujú organizáciu patch káblov.
Čierna RAL 9005
kovové s plastovými sponami - rýchloupínacie
Horizontálny a priechodný panel s plastovými zaoblenými
káblovými sponami pre optimálnu ochranu patch káblov
(pre dodržanie polomeru ohybu).
1
465 22(1) 1 U
1
465 23(1) 2 U
1
1
Plastové s kefou - zaklapávacie
465 28(2) 1 U
465 29(2) 2 U
1
1
kovové s kefou - rýchloupínacie
465 30(1) 1 U
(1)
465 31 2 U
19" záslepky
1
1
465 32(2)
465 33(2)
1
1
1
465 38(1)
465 39(1)
465 40(1)
Čierna RAL 9005
Plastové plné - zaklapávacie
1U
2U
kovové plné - rýchloupínacie
1U
2U
3U
káblové spony
4
4
Priame zacvaknutie na predné vertikálne
lišty nástenných rozvádzačov 9 U až 21 U
(iba obj. č. 465 41) a na stredné vertikálne lišty
rozvádzačov s hĺbkou 580 mm.
465 41 1 U, plast. Užitočný prierez 1890 mm2
465 42 2 U, plast. Užitočný prierez 4070 mm2
sady skrutiek
1
1
Sada 50 skrutiek, 50 plastových podložiek
a 50 matíc M6
364 53 8,5 mm matice
364 54 9,5 mm matice
(1) Upevnenie na 19" otvorené rámy pomocou sady špeciálnych svoriek
obj. č. 464 23.
(2) Upevnenie na 19" otvorené rámy nie je možné.
Vyväzovacie pásky s indikáciou zatiahnutia
(pozri Všeobecný katalóg Legrand)
65
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
19" LCs2 nástenné rozvádzače a príslušenstvo
462 01
Výklopný rozvádzač 462 11
462 11
465 01
Technické a inštalačné charakteristiky (str. 73)
IP 20 - IK 08
S reverzibilnými zaoblenými dverami s bezpečnostného skla so sieťotlačou.
Zvnútra odnímateľné bočné panely (bez použitia nástroja).
Dvere vybavené zámkom na kľúč typu 2433 A.
Dodávané s 2 hĺbkovo nastaviteľnými 19" vertikálnymi lištami.
Dodávané s uzemňovacou sadou.
Perforácia v spodnej i vrchnej časti pre prirodzenú ventiláciu. Na vrchnú časť možno nainštalovať ventilátor.
Antracitová šedá RAL 7016
Bal.
Obj. č.
19" Lcs2 nástenné rozvádzače - pevné
Jednoduchá organizácia kabeláže: možnosť
použitia káblových spôn obj. č. 465 41/42 (str. 65)
a vyväzovacích pások VDI (pozri Všeobecný katalóg
Legrand).
Vstupy pre káble vo vrchnej a spodnej časti vo formáte
inštalačných kanálov DLP.
Predlisované otvory pre vstup káblov na zadnej strane.
hĺbka rozvádzača 400 mm
1
1
1
1
462 00
462 01
462 02
462 03
1
1
1
1
462 06
462 07
462 08
462 09
Kapacita
Šírka (mm)
Výška (mm)
6U
600
350
9U
600
500
12 U
600
600
16 U
600
800
hĺbka rozvádzača 580 mm
9U
600
500
12 U
600
600
16 U
600
800
21 U
600
1000
Nosnosť (kg)
18
27
36
48
27
36
48
63
Bal.
1
1
1
462 11
462 12
462 13
462 14
Kapacita
9U
12 U
16 U
21 U
Šírka (mm)
600
600
600
600
Výška (mm)
500
600
800
1000
1
462 60 230 VA ventilátor
termostat
348 48 Regulácia od 5 do 60 °C, 230 VA, 50/60 Hz.
Spínací kontakt (10 A) a rozpínací kontakt (5 A).
Uchytenie pomocou magnetu.
doska pre vstup káblov
1
462 55 Doska pre vstup káblov s kefou.
Pre výklopné rozvádzače.
1
462 64 Sada 4 montážnych koliesok pre výklopné nástenné
rozvádzače.
Zaťaženie všetkých 4 koliesok: 120 kg
sada 4 montážnych koliesok
Nosnosť (kg)
27
36
48
63
Bezskrutková montáž.
Max. zaťaženie 15 kg.
Čierna RAL 9005
rýchloupínacie - na 2 vertikálne 19" lišty
465 00 Hĺbka 115 mm
Pre rozvádzače s hĺbkou 400, 580 a 600 mm
465 01 Hĺbka 200 mm
Pre rozvádzače s hĺbkou 400, 580 a 600 mm
465 02 Hĺbka 360 mm
Pre rozvádzače s hĺbkou 580 a 600 mm
Ventilátor
Napájací kábel dĺžky 2,5 m.
19" Lcs2 nástenné rozvádzače - výklopné
1
1
1
1
Pevné police
Ventilácia
1
Rozvádzače sa skladajú zo:
- základne (montáž na stenu)
- obojstranne výklopného tela rozvádzača
umožňujúceho prístup zo zadnej časti, čo uľahčuje
inštaláciu a údržbu.
Horná i spodná časť osaditeľná doskou pre vstup
káblov obj. č. 462 55.
hĺbka rozvádzača 600 mm
Obj. č.
19" Lcs2 napájacie bloky (pozri str. 64)
19" horizontálne organizátory káblov
pozri
voir str.
p. xx65
66
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
10" LCs2 nástenné rozvádzače
335 92
462 23
462 20
462 24
Technické a inštalačné charakteristiky (str. 73)
Bal.
Obj. č.
10" Lcs2 rozvádzač
Bal.
rozvádzač s hĺbkou 300 mm
Kompaktné rozvádzače vhodné pre administratívne
priestory do 36 zásuviek RJ 45.
IP 20 – IK 08
Rozvádzač obsahuje:
- 1 reverzibilné dvere so zaobleným bezpečnostným
sklom
- 2 zvnútra odnímateľné bočné panely
- zámok na kľúč typu 2433 A
- 2 hĺbkovo nastaviteľné 19" vertikálne lišty
Perforácia v spodnej i vrchnej časti pre prirodzenú
ventiláciu.
Vstupy pre káble vo vrchnej a spodnej časti vo formáte
inštalačných kanálov DLP.
Predlisované otvory pre vstup káblov na zadnej strane.
Farba: antracitová šedá RAL 7016
1
462 20
Kapacita
6U
Šírka (mm)
314
Výška (mm)
352
Nosnosť (kg)
12
Obj. č.
10" príslušenstvo
rozvádzač s hĺbkou 300 mm
1
1
1
1
1
Modulárny patch panel
335 92 10" panel - 1 U
Možnosť osadenia 2 blokmi
konektorov RJ 45 alebo 2 blokmi
optických konektorov (pozri str. 31)
Pevná polica 1 u
462 23 Hĺbka 120 mm
Max. zaťaženie 10 kg
napájací blok 230 VA
462 24 4 x 2P+E čierna zásuvka
462 26 4 x 2P+E čierna zásuvka Schuko
Prázdny konfigurovateľný blok
462 25 Možnosť osadiť prístrojmi Mosaic,
kapacita 8 modulov.
67
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
19" LCs2 otvorené rámy
n 19" Lcs2 otvorené rámy
n 464 25
Povolená záťaž: 15 kg/u
464 06
inštalácia a výmena otočných dvierok
Otočné dvierka môžu byť osadené z oboch strán vertikálnej mriežky
464 07
2185
655
n 464 26/27
2135
2135
2185
510
spona chrániaca kábel
proti zalomeniu
cievka na prebytočný kábel
1U
604
267
521
41
667 3
604
n Vertikálne mriežky - organizátory káblov
464 25
464 26
464 27
n inštalácia vertikálnej mriežky na 19" rámy
464 25/26
165
156
63 mm
153
1970
204
68
1U
1970
1965
1U
165
331
267
464 27
165 mm
n držiaky káblových lávok
n 19" horizontálny organizátor káblov
464 18/19
465 70
1U
172
465 71
2U
172
69
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
19" LCs2 stojanové rozvádzače a serverové rozvádzače
n Všeobecné charakteristiky
Rozšíriteľné kovové stojanové rozvádzače. Povrchová úprava polyesterovou textúrou zaisťujúcou výbornú ochranu proti korózii a poškriabaniu. Farba
RAL 7016.
Predné dvere z tvrdeného skla, predné a zadné kovové perforované dvere pre serverové rozvádzače.
Stupeň ochrany: IP 20
Odolnosť proti mechanickým nárazom: IK 08
Perforácia 19" zvislých rámov: 9,5 x 9,5 mm.
Max. povolená nosnosť: 10 kg/U (alebo 420 kg na 42 U rozvádzač), 15 kg/U pre serverové rozvádzače.
n zhoda s normami
LCS2 rozvádzače sú v súlade s naledujúcimi normami:
LCS2 rozvádzače môžu byť integrované do inštalácií v súlade
s nasledujúcimi normami:
iec 60529
stn en 60529
Stupeň ochrany krytom (kód IP).
iec 62262
stn en 62262
Stupne ochrany elektrických zariadení proti vonkajším mechanickým
nárazom krytmi (kód IK).
iec 60950-1
stn en 60950-1
c 77-210-1
Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť.
eiA-310-d
Rozvádzače, stojany, panely a príslušenstvo
(ANSI/EIA/310-D-1992).
stn en 50173-1
Informačná technika. Generické káblové systémy.
stn en 50174-1 & 2
c 90-480-1 & 2
Informačná technika. Inštalácia kabeláže.
iso iec 11801
Informačná technika. Generická kabeláž pre použitie v obchodných
budovách.
nF c 15-100
Part 4-41
Nízkonapäťové elektrické inštalácie. Odporúčania.
iec 60297-1 and 2 Stavebnicové konštrukcie na elektronické zariadenia. Systém nosných
din 41414-7
konštrukcií radu 482,6 mm (19 palcov).
iec 60917-1
stn en 60917-1
Modulové usporiadanie stavebnicových konštrukcií elektronických zariadení.
Modulové usporiadanie stavebnicových konštrukcií elektronických zariadení.
iec 60917-2-1
Časť 2: Špecifikácia. Rozhranie - koordinácia rozmerov pre 25 mm prax.
stn en 60917-2-1 Oddiel 1: Podrobná špecifikácia.
Rozmery skríň a stojanov.
n rozmery (mm)
P
D
H
serverové rozvádzače
A
AB
H
B č.
obj.
kapacita
h(1)
463 00
24 U
1226
463 06
29 U
1448
463 12
33 U
1626
42 U
2026
L
610
d
659
A
1138
b
1208
obj. č.
kapacita
h(1)
L
d
A
b
463 85
42 u
2026
610
1092
1138
1608
463 86
42 u
2026
810
1092
1525
1808
463 18/30
L
463 19
160°
463 21
160°
L
859
463 22/33
857
463 23
810
463 28
47 U
463 29
1408
657
2248
n Využiteľné rozmery
1057
1608
1525
1808
857
1608
1057
1808
800
600
obj. č.
A
A
kapacita
463 00
24 U
463 06
29 U
463 12
33 U
Využiteľný
rozmer
b
c
d
A
F(2)
e
G
Min. Max.
1086
659
1308
490
425
859
690
625
657 1886
490
425
463 22/33
857
690
625
463 23
1057
890
825 122 197 141
463 28
857
1486 490
118 193
41
463 18/30
463 19
D
E
87
(maximum 162)
(2)
C
450ľný
žite
Vyu mer
roz
D
E
B
465er
ozm
87(2)
(maximum 162)
G
R
G
F(2)
Min/Max
(1) Bez aretovacích nožičiek (+15 až 45 mm s aretovacími nožičkami)
(2) Plynulé nastavenie líšt po krokoch 12,5 mm
70
463 21
C
450ľný
žite
Vyu mer
roz
B
463 29
42 U
47 U
1057
690
2108
690
625
890
825
serverové rozvádzače
465er
m
Roz
obj. č.
kapacita
Využiteľný
rozmer
A
b
F(2)
Min/Max
c
e
d
F(2)
G
Min. Max.
463 85
42 u
1092 1886 490
890
825
122
197
41
463 86
42 u
1092 1886 690
890
825
122
197
141
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
19" LCs2 stojanové rozvádzače, serverové rozvádzače a príslušenstvo
n Lcs2 káblové vstupy rozvádzačov (mm)
n Podstavce (mm)
Perforované na vrchnej a spodnej strane s 19" rozmerom
(využiteľný rozmer 451 mm)
Podstavec + bočné steny
Šírka 600
14
Šírka 800
hĺbka
600
D
B
hĺbka
800
E
F
100
hĺbka
1000
rozmery
rozvádzača
Šírka x hĺbka
-
n Lcs2 káblové vstupy serverových rozvádzačov (mm)
C
A
00
or 2
celkový rozmer
Montážny rozmer
Využiteľný rozmer
A
b
c
d
e
F
600 x 600
599
599
478
478
449
449
600 x 800
599
799
478
678
449
649
800 x 600
799
599
678
478
649
449
800 x 800
799
799
678
678
649
649
600 x 1000
599
999
478
878
449
849
800 x 1000
799
999
678
878
649
849
Perforované na vrchnej strane s 19" rozmerom (využiteľný rozmer 451 mm)
Na spodnej strane centrálny neperforovaný (805 x 450 mm)
top
n bočný podstavec (mm)
bottom
Montáž z pravej alebo ľavej strany rozvádzača s podstavcom 200 mm.
Kryt bočného podstavca je reverzibilný
Width
600
Width
800
n hmotnosť rozvádzačov (kg)
Hmotnosť samotných rozvádzačov bez príslušenstva a balenia.
obj. č.
hmotnosť
rozvádzača
rozmery rozvádzača
hĺbka
C
C
A
A
463 00
69
-
463 06
77
-
463 12
84
-
463 18/30 (ext)
99
72
463 19
110
-
463 21
114
-
463 22/33 (ext)
127
90
463 23
151
-
enclosure dim.
depth
A
b
c
463 28
138
-
600
595
435
120
463 29
163
-
B
B
200
n hmotnosť serverových rozvádzačov (kg)
Hmotnosť samotných rozvádzačov bez príslušenstva a balenia.
obj. č.
hmotnosť
463 85
155
463 86
166
71
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
príslušenstvo s rozvádzačom 19" LCs2 (pokračovanie)
n držiaky káblových lávok na serverových rozvádzačoch
Cat.No 464 78
n Police (mm)
L1
P
P
Cat.No 464 79
Káblové lávky sa rýchlou
bezskrutkovou montážou
prichytávajú na držiaky
Obj. č. 464 72/73/74/78/79
C
Využiteľná šírka
obj. č.
d
465 00
115
430
462 23
120
216
465 01
200
430
465 02
360
430
465 05
450
435
465 06
650
435
465 07
850
435
465 08
450
425
320
465 09
650
425
420
465 10
650
425
420
465 17
820
465 18
820
380
650
L1
L2
c
L3
425
n Polica pre klávesnicu (mm)
n 19" ventilačné dosky (mm)
89
3U
L3
L2
465
482
max
. - 62
5 min
.
460
max
.
89
3U
850
250
Ventilačná zóna
obj. č.
Počet ventilátorov
Prierez
(cm2)
Výkon
(m3/h)
464 87
2
114
180
464 88
3
172
270
72
5U
465
482
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
LCs2 19" and 10" nástenné rozvádzače
n Všeobecné charakteristiky
Kovové nástenné rozvádzače.
Povrchová úprava polyesterovou textúrou zaisťujúcou výbornú ochranu proti korózii a poškriabaniu. Farba RAL 7016.
Predné dvere z tvrdeného skla.
Stupeň ochrany: IP 20
Odolnosť proti mechanickým nárazom: IK 08
Perforácia 19" zvislých rámov: 9,5 x 9,5 mm.
Max. povolená nosnosť: 3 kg/U (alebo 48 kg na 16 U rozvádzač),
12 kg pre 10" rozvádzač 6 U.
n zhoda s normami
LCS2 rozvádzače sú v súlade s naledujúcimi normami:
LCS2 rozvádzače môžu byť integrované do inštalácií v súlade
s nasledujúcimi normami:
iec 60529
stn en 60529
Stupeň ochrany krytom (kód IP).
iec 62262
stn en 62262
Stupne ochrany elektrických zariadení proti vonkajším mechanickým
nárazom krytmi (kód IK).
iec 60950-1
stn en 60950-1
c 77-210-1
Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť.
eiA-310-d
Rozvádzače, stojany, panely a príslušenstvo
(ANSI / EIA / 310-D-1992).
iec 60297-1 & 2
din 41414-7
Stavebnicové konštrukcie na elektronické zariadenia. Systém nosných
konštrukcií radu 482,6 mm (19 palcov).
stn en 50173-1
Informačná technika. Generické káblové systémy.
stn en 50174-1 & 2
c 90-480-1 & 2
Informačná technika. Inštalácia kabeláže.
iso iec 11801
Informačná technika. Generická kabeláž pre použitie v obchodných
budovách.
nF c 15-100
Part 4-41
Nízkonapäťové elektrické inštalácie. Odporúčania.
ute c90-483
Kabeláž bytových komunikačných sietí.
n rozmery (mm)
Dep
th
600
Height
Pevné 19"
rozvádzače
19" výklopné
rozvádzače
10" rozvádzače
obj. č.
kapacita
Výška
462 00
6U
350
462 01
9U
500
462 02
12 U
600
462 03
16 U
800
462 06
9U
500
462 07
12 U
600
462 08
16 U
800
462 09
21 U
1000
462 11
9U
500
462 12
12 U
600
462 13
16 U
800
462 14
21 U
1000
462 20
6U
352
Šírka
hĺbka
400
600
580
600
600
314
300
otváranie predných dverí a bočných panelov
Vyklápanie a otváranie zadného panelu
D
C
93°
843
96
°
1 114
A
B
167°
175°
1 171
obj. č.
otvorené dvere
otvorené panely
A
c
b
d
1 190
462 00
462 01
462 02
962
305
1205
580
1140
482,5
1565
10" rozvádzač - otváranie dverí obj. č. 462 20
462 03
462 06
462 07
462 08
615
Pevné 19"
rozvádzače
400
462 09
180°
462 11
19" výklopné
rozvádzače
462 12
462 13
462 14
600
1179
482,5
1565
660
73
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
LCs2 19" and 10" nástenné rozvádzače
n Využiteľné rozmery (mm)
Pevné 19" Lcs2 rozvádzače s hĺbkou 400 mm
308
)
rozm
er 3
05
.5
222 rozmer
eľný
it
ž
Vyu
.5
236 er
m
Roz
(ma 207
xim
um
2
57)
92
(minimum 42)
82
(minimum 32)
25
125
19" Lcs2 výklopné rozvádzače s hĺbkou 600 mm
Pevné 19" Lcs2 rozvádzače s hĺbkou 580 mm
62
50
600
ový
105
Výška 352
r
451rozme
eľný
it
ž
Vyu 465
mer
Roz
150 / 250 /
350 / 550
(ma 258
xim
um
00
Využiteľný rozmer
285 / 435 / 535 / 735
525
314
er 4
50
200 x 80
Celk
50
rozm
Využiteľný rozmer 288
ový
er
rozm
ľný
žite 05
u
y
1
V
3x
200 x 140
Celk
600
Výška 350 / 500 / 600 / 800
kapacita 6U / 9U / 12U / 16U
50
10" Lcs2 rozvádzače s hĺbkou 300 mm
Celk
er
ový
rozm
ľný
žite
Vyu x 105
3
Celk
0
rozm
r 44
600
me
roz
ľný
e
it
yuž
er 5
80
ový
roz
me
V
r 61
5
85)
r
451rozme
eľný
it
ž
Vyu 465 r
me
Roz
(ma 365
xim
um
4
65)
92
(minimum 42)
200
(minimum 100)
n Montáž rozvádzačov (mm)
25
n hmotnosť (kg)
ØC
B
Pevné 19"
rozvádzače
A
D
A
19" výklopné
rozvádzače
A
10"
rozvádzače
74
Výška 500 / 600 / 800 / 1000
Kapacita 9U / 12U / 16U / 21U
(ma 435
xim
um
4
Využiteľný rozmer
435 / 535 / 735 / 935
525
r
451rozme
ý
iteľn
ž
u
Vy
465er
m
Roz
Výška 500 / 600 / 800 / 1000
Kapacita 9U / 12U / 16U / 21U
250 / 350 /
550 / 750
200 x 80
Využiteľný rozmer
435 / 535 / 735 / 935
50
kapacita
6U
9U
12 U
16 U
21 U
9U
12 U
16 U
21 U
A
275
425
525
725
925
425
525
725
925
6U
275
b
c
d
408
20
11
Pevné 19"
rozvádzače
500
18
9
250
15
6,5
19" výklopné
rozvádzače
10"
rozvádzače
obj. č.
462 00
462 01
462 02
462 03
462 06
462 07
462 08
462 09
462 11
462 12
462 13
462 14
hmotnosť
16,7
20,4
22,8
26
25,7
32,7
41,5
52,5
31,8
40
47,3
59
462 20
8
Štruktúrované kabelážne systémy LCs2xxxxxx
LCs2 meď
Systémy a komponenty LCS2 vyhovujú nasledovným
štandardom:
- EIA/TIA 568 C
- STN EN 50173-1 a STN EN 50173-2
- ISO/IEC 11801 verzia 2
Systémy LCS2 podporujú 10Gb Base-T aplikácie
až do 100 m v prípade, že prenosový kanál vyhovuje
štandardom ISO/IEC 24750, TIA TSB 155 a IEEE 802.3.
Permanent link triedy Ea systému LCS2 vyhovuje dodatku 1
(04/2008) štandardu ISO 11801. Komponenty vyhovujú dodatku 2
štandardu ISO 11801.
Všetky systémy LCS2 sú certifikované špecializovaným nezávislým
laboratóriom 3P.
rozmery
49,8
n Požiadavky noriem na štruktúrované kabelážne systémy
Princípy inštalácie pri použití priebežných dátovych zásuviek
Mosaic rJ 45/rJ 45
V prípade, že používame patch káble dlhšie ako 5 m, musíme náležite
upraviť maximálne dĺžky dátových káblov, aby boli zaručené prenosové
parametre Permanent linku.
Pri použití konsolidačného bodu a priebežných dátových zásuviek RJ 45/
RJ 45 odporúčame nasledovné kombinácie dĺžok káblov a patch káblov:
dĺžky kabeláže (m)
n základné technické charakteristiky systémov Lcs2
Frekvencia
Prenosová rýchlosť
typ rozvodu
konektory
Max. dĺžka káblu
Lcs2 6a
500 Mhz
10 Gbit/s
Metalický
Optický
RJ 45
SC-LC…
100 m
rôzna
Lcs2 6
250 MHz
1 Gbit/s
Metalický
Optický
RJ 45
SC-LC…
100 m
rôzna
Lcs2 5e
100 Mhz
1 Gbit/s
Metalický
RJ 45
100 m
n nové názvy LAn káblov (podľa iso 11801-2)
Spôsob označovania tienenia káblov: "tienenie kábla"/ "tienenie
jednotlivých párov" (pre krútenú dvojlinku)
typ
káblu
starý
názov
SSTP
nový
názov
S/FTP
SFTP
SF/UTP
STP
U/FTP
FTP
F/UTP
UTP
U/UTP
tienenie
kábla
tienenie
jednotlivých
párov
S: tienenie opletením
F: tienenie
fóliou
z hliníku/
polyesteru
U: bez tienenia
SF: tienenie fóliou
aj opletením
U: bez tienenia
F: tienenie fóliou
z hliníku/ polyesteru
U: bez tienenia
F: tienenie
fóliou
z hliníku/
polyesteru
U: bez tienenia
137,1
166
352
Patch káble
káble
Permanent link
kat. 6
8
15
20
70
60
55
78
75
75
kat. 5e
8
15
20
75
65
60
83
80
80
Odporúčame používať čo najkratšie káble a tým umožniť použitie dlhších
patch káblov. Takto sa inštalácia stane maximálne flexibilnou pre zmeny
v budúcnosti.
Príklad použitia
1. Nová inštalácia
Požiadavka na pripojenie 5 zásuviek RJ 45. Konsolidačný bod je použitý
ako rezerva pre prípad rozšírenia inštalácie v budúcnosti.
Tienenie
jednotlivých
párov
Tienenie kábla
U: bez tienenia
n konsolidačné body
Vyhovuje normám:
Konsolidačné body: EIA/TIA 568
UTE C 15-900
NF C 15-100 - NF C 20-730
EN 50-174.2
ISO 11801
EN 50173
IEC 60950
Káble a patch káble: ISO 11801 id.2.0, EN 50173-1, EIA/TIA 568
Všeobecné charakteristiky:
- 6 alebo 12 portov RJ 45 pre jeden konsolidačný bod
Rezerva
7 liniek
2. Rozšírenie existujúcej inštalácie
Požiadavka na pripojenie dalších 6 zásuviek RJ 45. Pripojenie sa
realizuje pomocou priebežných zásuviek RJ 45 /RJ 45. Tieto zásuvky
sa s konsolidačným bodom prepoja pomocou patch káblu. Po inštalácii
v konsolidačnom bode zostáva rezerva pre 1 zásuvku RJ 45.
- V tienení: STP, FTP a UTP
- Všetky kategórie: Kat. 6a, Kat. 6 a Kat. 5e
- Osaditeľné:
- blokmi konektorov RJ 45
- blokmi optických konektorov
- blokmi telefónnych konektorov
technické charakteristiky:
- materiál:
- vrchný diel z polykarbonátu
- spodný diel z polypropylénu
- farba: šedá RAL 7035
- Stupeň krytia: IP 21
- Odolnosť voči mechanickým nárazom: IK 07
- sila, ktorou držia bloky konektorov v konsolidačnom bode:100 N
Rezerva
1 linka
75
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2xxxxxx
LCs2 meď
n Podomietkové ethernet switche 10/100 base t
zdroj napájania
779 00
779 01
779 20
230 V
PoE
230 V
rýchlosť
Štandardy
n Výhody prístupových bodov Wi-Fi od Legrand
100 Mbps
802.3 / 802.3u
technické
charakteristiky
802.3u
802.3 af
802.3 / 802.3u
• Prevádzková teplota: od 0 °C do +40 °C
• Max. vlhkosť prostredia: 95 %
• Auto MDI-X (takes crossed and straight cords)
• Oranžová LED: - on: rýchlosť 100 Mbps
- off: rýchlosť 10 Mbps
• Zelená LED počas prevádzky
ďalšie
charakteristiky
• SNMP V2C (RFC 1901-1908)
• Podpora MIB II (RFC 1213)
• IP adresovanie cez DHC (podľa
RFC 2131)
• administrácia cez WEB
rozhranie
• Zálohovanie a update
konfigurácie (upload/download)
Vyhovujú štandardom 802.11a a b/g
802.11 b/g
Štandard Poe napájania
Frekvenčné pásmo
Počet kanálov
rýchlosť
n inštalácia
Je možná do všetkých systémov umožnujúcich montáž Mosaic
prístrojov (DLP žlaby, stĺpiky, zapustená montáž, podlahové krabice, atď.)
Neodporúča sa inštalovať prístupový bod za kovové prekážky, ktoré môžu
obmedziť dosah antény
Prístupové body sú pripojené pomocou RJ 45 konektora
n Použitie podľa typu priestoru
n Prístupové body Wi-Fi
Štandard rádio komunikácie
- Možnosť simultánneho režimu na dvoch frekvenciách, a a b/g
Prístup pre návštevy: pre účely pridelenia siete vyhradenej pre
návštevníkov.
Zabezpečuje rýchlosť max. do 2 x 54 Mbps v simultánnom režime
- Vysoký stupeň zabezpečenia: WPA2 kódovanie (802.11i) a autentifikácia
(802.1x)
- Možnosť roamingu (presun z jedného prístupového bodu na druhý, bez
odpojenia zo siete)
- Jednoduchá konfigurácia a zabezpečenie: S použitím konfiguračného CD
dodávaného spolu s produktom
802.11 a
802.3 af
medzi 2,40
a 2,48 GHz
5 GHz
13
8
54 Mbps
54 Mbps
n Princíp inštalácie prístupového bodu Wi-Fi s napájacím
blokom Poe
- 1 prístupový bod pre jeden ohraničený priestor (vstupná hala, rokovacia
miestnosť)
- 1 prístupový bod na 100 m2 pre zabezpečenie dokonalého pokrytia
a maximálnej rýchlosti
- 1 prístupový bod s RJ 45 konektorom pre prípojné miesto pre návštevy
n napájací blok Poe
Na napájanie každého prístupového bodu Wi-Fi slúži 1 vstup a 1 výstup
Vstup (zo switchu): dáta
Zdroj napájania
48 V
: Dáta
: Napájanie
Pár 2
Výstup (smerom
do patch panelu):
dáta + napájanie
RJ45 konektor
Napájací blok PoE
230 V
Switch
230 V
Špeciálny prípad - PoE
napájanie 1 portu:
Zaklapnutím priamo
do konektora RJ 45 na
klasickom patch paneli.
Na pripojenie do switchu
stačí jeden patch kábel.
76
1-portový napájací
blok PoE obj. č.
327 37
Blok 6 konektorov
RJ 45
Pár 3
Pár 1
Pár 4
1 2 3 4 5 6 7 8
Krútená dvojlinka
vychádzajúca z napájacieho bloku prenáša na
2 pároch dáta a na ďalších 2 napájanie pre prístupový bod Wi-Fi
Štruktúrovaný kabelážny systém LCs2
LCs2 optika
n rýchle vytvorenie optických spojov pomocou
krimpovacieho náradia obj. č. 331 93
technické charakteristiky
- Kufrík s náradím sa používa na pripojenie optických konektorov na
izolované optické vlákna 900 µm
- Priemerná hodnota tlmenia optického signálu: 0,3 dB
- Vhodné pre vysokorýchlostné aplikácie: 10 Gigabit Ethernet
zabezpečené 50/125 µm vláknom a konektorom
- Pracovná teplota: od 0 °C do 65 °C
typy konektorov
- ST konektor: Valcový tvar
zaistenie bajonetovým spojením
(vtlačiť a otočiť)
- SC konektor: Obdĺžnikový tvar
zaistenie spojením na zaklapnutie
a vytiahnutie, "push - pull"
Je používaný na mnohých typoch
aktívnych zariadení. Odporúča sa použiť
v prípade generických prototypov
ISO/IEC 11801 and EN 50173
Výhody:
- Vysokokvalitný spoj
- Bez potreby leštenia
- Bez potreby použitia lepidla
- Jednoduchosť pripojenia
- Praktický kufrík malých rozmerov
- Pre jednovidové aj viacvidové vlákna
(50/125 µm a 62,5/125 µm)
- LC konektor: Obdĺžnikový tvar
zaistenie západkou
Menší ako klasický konektor
6 krokov rýchleho krimpovania
Krok č.1: Odizolovať vlákno
Krok č. 2: Odseknúť vlákno
Krok č. 3: Skontrolovať vlákno
Krok č. 4: Vložit vlákno
Krok č. 5: Nastaviť vlákno a konektor
Krok č. 6: Zakrimpovať konektor
n Max. dĺžky optického kanála
n optické triedy (iso 11801 2. vyd.)
Šírka pásma
850 / 1300 nm
(MHz/km)
Parametre optického signálu (iso 11801/en 50173)
Viacvidové
Jednovidové
Parameter
850 nm
1 300 nm
1 310 nm
1 550 nm
tlmenie db/km
3,5 max.
1,5 max.
1,0
1,0
Šírka pásma Mhz.km
200 min.
500 min.
n/a
n/a
tlmenie konektora db
0,75 max.
0,75 max.
0,75 max.
0,75 max.
20 min.
20 min.
26 min.
26 min.
tlmenie odrazu db
1500 / 500
OS1
500 / 500
200 / 500
n typický spôsob pripojenia rozvádzačov
Rozvádzač č. 1
OM3
OM2
RJ 45 zásuvky
OM1
RJ 45 patch panel
Elektrický signál
1
prevodník
meď/optika
Prevod
meď/optika
Protokol
(max. dĺžka)
optický patch panel
Optický signál
Rozvádzač č. 2
optický patch panel
2
prevodník
meď/optika
Prevod
meď/optika
Elektrický signál
RJ 45 patch panel
RJ 45 zásuvky
10 Gigabit
ethernet
(base s/L)
Gigabit ethernet
(base LX)
Gigabit ethernet
(base sX)
OM 3
Viacvidové
vlákna
OS 1
Jednovidové vlákna
OM 1
OM 2
33 m
82 m
300 m
10 km
550 m
550 m
550 m
2 km
275 m
550 m
550 m
-
Fast ethernet
2000 m
2000 m
2000 m
2 km
ethernet 10 Mbps
2000 m
1514 m
1514 m
-
> 10 rokov
10 až 15 rokov
> 15 rokov
> 15 rokov
Životnosť
: spojenie optickým vedením
: spojenie metalickým vedením
77
index
Obj. č.
78
Str.
Bal.
Obj. č.
Str.
Bal.
Obj. č.
Str.
Bal.
Obj. č.
Str.
Bal.
Obj. č.
Str.
Bal.
Obj. č.
Str.
Bal.
09799
63
10
32624
53
1
33061
57
3
33505
48
1
33568
38
1
46322
61
1
32504
52
2000
32625
53
1
33062
57
3
33505
54
1
33573
34
1
46323
61
1
32505
52
2000
32626
53
1
33063
57
3
33506
48
1
33576
34
2
46328
61
1
32506
52
2000
32627
53
1
33065
57
3
33506
54
1
33579
50
1
46329
61
1
32507
52
2000
32737
48
1
33069
57
3
33507
48
1
33584
34
1
46330
61
1
32508
52
2000
32737
51
1
33070
57
3
33507
54
1
33585
34
1
46333
61
1
32509
52
2000
32744
53
1
33071
57
3
33510
54
1
33586
34
1
46334
61
1
32510
52
2000
32745
49
10
33072
57
3
33511
54
1
33588
44
1
46335
61
1
32511
52
2000
32746
49
10
33073
57
3
33512
48
1
33589
38
1
46337
61
1
32512
52
2000
32747
49
10
33075
57
3
33512
54
1
33590
34
1
46338
61
1
32513
52
2000
32748
49
10
33076
57
3
33513
48
1
33590
38
1
46339
61
1
32514
52
2000
32750
47
305
33077
57
3
33513
54
1
33590
44
1
46385
61
1
32515
52
2000
32751
47
305
33078
57
3
33516
48
1
33590
48
1
46386
61
1
32550
52
2000
32752
47
305
33080
57
3
33516
54
1
33591
34
10
46406
60
1
32551
52
2000
32753
47
305
33081
57
3
33517
48
1
33591
38
10
46407
60
1
32552
52
2000
32754
43
305
33082
57
3
33517
54
1
33591
44
10
46415
60
1
32553
52
2000
32755
43
305
33100
53
10
33518
48
1
33591
48
10
46416
60
1
32554
52
2000
32756
43
500
33106
53
10
33518
54
1
33591
54
10
46418
60
1
32555
52
2000
32757
43
500
33107
53
10
33519
48
1
33592
67
1
46419
60
1
32558
52
2000
32758
43
500
33108
53
10
33519
54
1
33593
55
1
46423
60
1
32559
52
2000
32759
43
500
33109
53
10
33520
56
1
33594
55
10
46425
60
1
32560
52
2000
32760
49
1
33110
53
10
33521
51
1
34795
61
20
46426
60
1
32569
55
1
32760
59
1
33111
53
10
33522
51
1
34848
62
1
46427
60
1
32570
55
1
32773
47
500
33112
53
10
33524
51
1
34848
66
1
46450
62
1
32571
55
1
32774
47
500
33113
53
10
33525
51
1
36453
65
1
46451
62
1
32572
55
1
32776
43
50
33127
53
10
33526
51
1
36454
65
1
46452
62
1
32573
55
1
32777
37
500
33135
65
1
33527
51
1
36580
63
20
46453
62
1
32574
55
1
32778
37
500
33147
53
10
33530
50
1
36581
63
20
46454
62
1
32575
55
1
32780
58
1
33151
57
3
33531
50
1
36582
63
1
46456
62
1
32576
55
1
32781
58
1
33152
57
3
33532
50
2
46200
66
1
46458
62
1
32577
55
1
32783
49
10
33153
57
3
33533
50
2
46201
66
1
46460
62
1
32578
55
1
32787
37
500
33154
35
10
33534
48
1
46202
66
1
46461
62
1
32579
55
1
32850
47
500
33155
35
10
33535
48
1
46203
66
1
46462
62
1
32600
56
3
32851
47
500
33157
57
3
33536
48
1
46206
66
1
46463
62
1
32601
56
3
32852
47
500
33158
57
3
33537
48
1
46207
66
1
46464
62
1
32602
56
3
32853
47
500
33180
45
10
33538
48
1
46208
66
1
46466
62
1
32603
56
3
32854
47
500
33181
41
1
33539
48
1
46209
66
1
46469
65
1
32604
56
3
32855
47
500
33193
53
1
33540
36
1
46211
66
1
46470
65
1
32605
56
3
32856
43
305
33197
53
1
33540
42
1
46212
66
1
46472
65
1
32606
56
3
32857
43
305
33237
64
1
33540
46
1
46213
66
1
46473
65
1
32607
56
3
32858
43
500
33260
49
1
33540
56
1
46214
66
1
46474
65
1
32608
56
3
32859
43
500
33261
49
5
33544
42
1
46220
67
1
46476
65
1
32609
56
3
32861
43
500
33262
49
1
33545
42
1
46223
67
1
46477
65
1
32610
56
3
32862
43
500
33262
59
1
33546
42
1
46224
67
1
46478
61
1
32611
56
3
32863
43
500
33278
64
1
33551
44
1
46225
67
1
46479
61
1
32612
56
3
32871
43
1000
33279
64
1
33552
44
1
46226
67
1
46480
65
1
32613
56
3
32872
43
1000
33280
50
1
33554
44
2
46255
66
1
46481
65
1
32614
56
3
32873
47
1000
33281
48
1
33555
44
2
46260
66
1
46482
61
1
32615
56
3
32874
47
1000
33287
64
1
33561
38
1
46264
66
1
46483
63
1
32616
56
3
32878
37
500
33288
64
1
33562
38
1
46300
61
1
46484
63
1
32617
56
3
32888
50
1
33291
48
1
33563
38
1
46306
61
1
46485
63
1
32620
53
1
32891
50
1
33293
48
1
33564
38
2
46312
61
1
46486
63
1
32621
53
1
32907
55
1
33501
48
1
33565
38
2
46318
61
1
46487
62
1
32622
53
1
33048
53
1
33501
51
1
33566
38
2
46319
61
1
46488
62
1
32623
53
1
33049
53
1
33502
48
1
33567
38
1
46321
61
1
46489
62
1
Obj. č.
Str.
Bal.
Obj. č.
Str.
Bal.
Obj. č.
Str.
Bal.
Obj. č.
Str.
Bal.
Obj. č.
Str.
Bal.
Obj. č.
Str.
Bal.
46490
62
1
47392
63
1
51765
43
5
67345
40
10
76581
39
10
78617
55
46500
64
1
47683
63
1
51772
43
1
67346
35
10
76582
39
10
78618
55
1
1
46500
66
1
47693
62
1
51773
43
1
67347
35
10
76590
35
5
78620
46
10
46501
64
1
47694
62
1
51774
43
1
67354
40
1
76591
39
1
78621
46
10
46501
66
1
47695
62
1
51775
43
1
67355
40
1
76592
39
1
78622
42
10
46502
64
1
47696
63
1
51780
37
5
67396
40
10
76593
39
1
78623
42
10
46502
66
1
48220
63
1
51781
37
5
69579
41
1
76594
39
5
78624
46
10
46505
64
1
51500
46
4
51782
37
5
69579
45
1
76595
39
5
78625
46
10
46506
64
1
51501
46
4
51783
37
5
69579
49
1
76596
39
5
78626
42
10
46507
64
1
51502
46
4
51790
46
4
69579
59
1
76597
45
5
78627
42
10
46508
64
1
51503
46
4
51791
46
4
69580
41
10
76599
35
5
78752
58
1
46509
64
1
51504
46
4
51792
46
4
69580
45
10
770072
35
10
78753
58
1
46510
64
1
51505
46
4
51793
46
4
69580
49
10
770073
35
10
78754
58
1
46511
64
1
51510
42
4
51794
46
4
69580
59
10
770232
41
10
78757
58
1
46512
64
1
51511
42
4
51795
46
4
69581
41
1
770233
41
1
78758
58
1
46513
64
1
51512
42
4
51796
42
4
69581
45
1
770238
45
10
78759
58
1
46517
61
1
51513
42
4
51797
42
1
69581
49
1
770239
45
1
78763
58
1
46517
64
1
51514
42
4
51798
42
4
69581
59
1
770242
41
1
78764
58
1
46518
61
1
51515
42
4
51850
43
1
76501
45
10
770243
41
1
78768
58
1
46518
64
1
51636
47
1
51851
43
1
76502
45
5
770244
41
10
78769
58
1
46519
64
1
51637
47
1
51852
43
1
76503
39
1
770245
41
10
78770
58
1
46522
65
1
51638
47
1
51853
43
1
76504
39
1
770272
35
10
78771
58
1
46523
65
1
51639
47
1
51854
43
1
76505
39
10
770273
35
10
78772
58
1
46528
62
1
51640
47
1
51855
43
1
76506
39
5
773840
41
10
78773
58
1
46528
65
1
51641
47
1
51856
43
1
76507
39
10
773841
41
10
78774
58
1
46529
62
1
51642
47
1
51857
43
1
76508
35
10
773842
41
10
79254
58
1
46529
65
1
51643
47
1
51858
43
1
76509
35
10
773940
41
10
79257
58
1
46530
62
1
51701
49
50
51859
43
1
76522
39
10
773941
41
10
79264
58
1
46530
65
1
51701
59
50
51860
43
1
76523
39
10
773942
41
10
79275
58
1
46531
62
1
51702
49
50
51861
43
1
76524
35
10
774132
41
10
79433
39
1
46531
65
1
51702
59
50
51862
43
1
76525
35
10
774133
41
10
79451
45
10
46532
62
1
51703
49
50
51863
43
1
76526
35
10
774138
45
10
79452
45
10
46532
65
1
51703
59
50
51864
43
1
76527
35
10
774139
45
10
79454
45
10
46533
62
1
51704
49
50
51865
43
1
76530
45
1
774142
41
10
79455
45
10
46533
65
1
51704
59
50
51866
37
5
76532
39
1
774143
41
10
79461
39
10
46538
62
1
51706
49
50
51867
37
5
76533
39
1
774144
41
1
79462
39
10
46538
65
1
51706
59
50
51868
37
5
76535
49
10
774145
41
1
79464
39
10
46539
62
1
51707
49
50
51869
37
5
76536
49
10
774172
35
10
79465
39
10
46539
65
1
51707
59
50
51870
37
5
76537
49
10
774173
35
10
79471
35
10
46540
62
1
51709
49
1
51871
37
5
76538
49
10
774232
41
10
79473
35
10
46540
65
1
51709
59
1
51872
37
5
76539
49
10
774233
41
10
79474
35
10
46541
65
4
51720
58
1
51873
37
5
76551
45
10
774238
45
10
79476
35
10
46542
65
4
51722
58
1
51874
37
5
76552
45
10
774239
45
10
79492
39
10
46545
64
1
51740
48
10
51875
37
5
76554
45
10
774242
41
1
91945
41
1
46550
64
1
51741
48
10
51876
37
5
76555
45
10
774243
41
1
91945
45
1
46554
64
1
51752
43
5
51877
37
5
76561
39
10
774244
41
10
91945
49
1
46560
64
1
51753
43
5
51878
37
5
76562
39
10
774245
41
10
91945
59
1
46562
64
1
51754
43
5
51879
37
5
76563
39
10
77541
64
1
HC4279C6
40
1
46570
60
1
51755
43
5
51880
37
5
76564
39
10
77900
50
1
HC4279C6A
35
1
46571
60
1
51757
42
4
51881
37
5
76565
39
10
77901
50
1
HC4279C6F
40
1
47272
63
1
51758
42
4
51882
37
5
76566
39
10
77913
51
1
HC4279C6S
40
1
47275
63
1
51759
42
4
51883
37
5
76571
35
10
77914
51
1
HS4279C6
40
1
47361
63
1
51762
43
1
51884
37
5
76573
35
10
77920
50
1
HS4279C6A
35
1
47362
63
1
51763
43
1
51885
37
5
76574
35
10
77930
58
1
HS4279C6F
40
1
47363
63
1
51764
43
1
67344
40
10
76576
35
10
78616
55
1
HS4279C6S
40
1
79
Plus Centrum
Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava 5
tel.: +421 2 32 15 36 01
fax: +421 2 32 15 36 09
e-mail: [email protected]
pobočka Košice
Alvinczyho ul. 12, 040 01 Košice
tel.: +421 55 32 60 320
fax: +421 55 32 60 321
e-mail: [email protected]
www.legrand.sk
EXB10017
Legrand Slovensko, s. r. o.
Download

Výkonná dátoVá sieť