T
lačiarenské služby
Veľkoplošná digitálna tlač
Interiér
a view of the
neo-Gothic orangery,
attributted to the architect Wiliam Halfpenny.
above:
On the approach to Frampton Court in the pretty
village of Frampton-on-Severn, you may be caught
short by the modest dimensions the house reveals
when its majestic facade turns out to be no more
than a brilliant trompe loeil designed to create the
illusion of enormousness.
Ponuka Služieb
left: In the dining
room of the orangery,
the neo-gothic fireplace
is decorated with Bristol
tiles imitating Delft.
CHRÁNENÁ DIELŇA
2012
Obsah
4
Veľkoplošná tlač
Billboard, BigBoard, Megaboard
Papier, samolepiaca fólia, banner
6
Veľkoplošná tlač
Postery, Citylighty, fotopapiere
Rôzne druhy papiera
8
Veľkoplošná tlač
Samolepiace fólie
Samolepky, dekoračné nálepky, tapety
10
Veľkoplošná tlač
Bannery, sieťoviny
Frontlit, Backlit, Blockout, HDPE
12
Veľkoplošná tlač
Textílie, plátna
Vlajky, maliarske plátna, tapety
14
Veľkoplošná tlač
Laminácia, ochranné fólie
Monomér, polymér, štruktúrovaná
16
Hárková tlač
Ofsetová aj digitálna
Papier, samolepky, samoprepisy
18
Doplnková tlač
Tampo, razba, slepotlač, termo
Rôzne druhy papiera, výsek
20
Doplnková tlač
Sieťotlač, nažehľovanie na textil
Takmer všetky materiály
22
Merchandising
Reklamný nábytok a zariadenie
Priama podpora predaje v predajni
24
Reklamné systémy
Veľtrhy, výstavy, prezentácie
Bannerové a RollUp systémy
26
REklamné systémy
Prezentácie
PopUp steny
28
Reklamné systémy
Veľtrhy, výstavy, prezentácie
Stojany na letáky, vlajkové systémy
30
Reklamné systémy
Veľtrhy, výstavy, prezentácie
Prezentačné stolíky, A-stojany
32
Darčekové predmety
Reklamné a darčekové predmety
Pri príležitosti udalostí, výročí a osláv
34
Preddefinovaná tlač
Zjednodušená objednávka
Rôzne druhy papiera
36
Orientačné systémy
Svetelné aj nesvetelné
Vnútorné a vonkajšie značenie budov
38
Reklamné služby
Výroba reklamy
Nesvetelná reklama
40
Reklamné služby
Výroba reklamy
Svetelná reklama
42
Signmaking
Výroba reklamy
Frézovanie, gravírovanie
44
Signmaking
Výroba reklamy
3D plastické svetelné aj nesvetelné
písmená
46
Grafický dizajn
Návrhy, príprava a spracovanie
Logotypy, časopisy, katalógy
48
Webové služby
Návrh, tvorba a optimalizácia
Programovanie, CMS TYPO3
50
Obchodné služby
Predaj a servis
Výpočtová a kancelárska technika
52
Výklad pojmov
Materiál na tlač - papier
Druhy a použitie papiera
54
Výklad pojmov
Hárková tlač
Druhy väzieb
V
eľkoplošná tlač
Billboard, Bigboard, Megaboard
Papier, samolepiaca fólia, banner
- Billboardy
Výroba billboardov z papiera alebo fólie. Billboard má
štandardný rozmer 504 x 238cm. Billboardy tlačíme na
špeciálny papier určený na tlač billboardov, tzv. blue back
side papier s plošnou hmotnosťou 125 g/m². Tento papier má bledomodrú zadnú stranu (strana, kde sa nanáša
lepidlo). Táto bledomodrá vrstva zabezpečuje nepriesvitnosť papiera. Je to výhodné v prípade, ak sa prelepuje na
reklamnej ploche starý motív novým motívom. Billboardy
je možné vytlačiť aj na samolepiacu fóliu. Tá sa používa v
prípade, ak reklamný motív na billboarde bude zverejnený
na dlhšie obdobie, spravidla viac ako tri mesiace.
Bigboard: jeden z našich grafických návrhov
na bigboard.
- Bigboardy
sú väčšie reklamné plochy tlačené na papier alebo fóliu, určené do exteriéru. Bigboard sa tlačí v štandardnej veľkosti
960x360 cm.
- Megaboard
je exteriérová reklama tlačená na billboardový papier, samolepiacu fóliu alebo PVC banner. Megaboardy vyrobíme
na mieru podľa rozmeru reklamnej plochy...
jedna z
najväčších reklamných
plôch.
Megaboard:
4
Veľkoplošná tlač
Návrh billboardu:
Ukážka grafického
návrhu, ktorý sme
zrealizovali.
Ukážka
grafického návrhu, ktorý sme zrealizovali pri
realizácii kampane.
Festival:
Megaboardové pole:
Na Slovensku sa pri
diaľničných ťahoch
často vyskytujú aj takéto „polia„ megaboardov
5
Veľkoplošná tlač
V
eľkoplošná tlač
Postery, citylighty, fotopapiere
Rôzne druhy papiera
- Postery
plagáty tlačíme na rôzne druhy papiera, napr. papier s plošnou hmotnosťou 135 g/m², 150 g/m², 200 g/m², 240 g/
m² pri veľkoformátovej tlači. Maximálna šírka vyrábaných
materiálov určených na potlač je do 160 cm. Pri tlači do
formátu A3++ tlačíme aj na papier o plošnou hmotnosťou 260 g/m² a 300 g/m². Možnosť laminácie, možnosť
obojstrannej tlače, kašírovanie na dosky.
R Ú Ž
Postery:
- Citylighty
tlačíme na 150 g/m² CLV papier. Tento papier je špeciálne vyvinutý na presvetlenie do presvetľovacích boxov, tzv
citylightov (bežne sú nainštalované na zastávkach mestskej
hromadnej dopravy). Tento papier je možné použiť aj ako
ekonomický plagátový papier.
A KO
Š P E R K
Ukážka
závesného postera určeného do parfumérie.
- Fotopapiere
Skupina fotopapierov obsahuje materiály, ktoré sú vyvinuté
na tlač veľkoplošných fotografií. Z veľkej časti sú to foto-realistické papiere, ktoré se svojim výkonom v oblasti farebného gamutu snažia priblížiť fotografickým papierom.
Tieto materiály sa tiež z úspechom používajú ako plagátové, pretože ich cena z nich určuje univerzálne produkty
Najviac
sa využívajú na
zastávkach mestskej
hromadnej dopravy.
Podľad na jednu z
bratislavských ulíc.
Citylight:
6
Veľkoplošná tlač
Kvalitná
digitálna tlač umožňuje
tlačiť aj farby, ktoré
neboli staršími technológiami vytlačiteľné.
Oranžová, zelená aj
farby kovu sa dnes dajú
vytlačiť s dokonalou
presnosťou.
Kvalita Tlače:
Farebnosť:
Dnešnou modernou digitálnou technikou tlače
je možné vytlačiť veľké
plagáty v pohľadovej
fotografickej kvalite.
7
Veľkoplošná tlač
V
eľkoplošná tlač
Samolepiace fólie
Samolepky, dekoračné nálepky, tapety
Tlačíme na nasledovné samolepiace fólie:
- Krátkodobé fólie (1-2 roky)
Krátkodobé fólie sú buď z PVC, monomerické a valcované
a alebo sa jedná o alternatívu na báze polypropylénu. Životnosť v rozmedzí 1 až 2 roky v exteriéri predurčujú tieto
materiály pre kampaňovité nasadenie pri výrobe jednoduchých exteriérových tlačí.
Typickým príkladom použitia krátkodobých materiálov
sú podlahové grafiky, menšie reklamné samolepky alebo
reklamné tabule.
- Strednodobé fólie (2-4 roky)
Medzi strednodobé samolepiace fólie zaraďujeme tie, ktorým výrobca garantuje použitie v exteriéri v rozmedzí 2 až
4 roky. Pozor, všetky údaje o životnostiach samolepiacich
fólií sú uvedené v nepotlačenom stave.
V tejto skupine sú stále iba monomerické valcované PVC
fólie, avšak s väčšou možnosťou využitia na rovných nebo
mierne zaoblených plochách. Aj ponuka použitých lepidiel
je širšia.
- Dlhodobé fólie (4 a viac rokov)
Dlhodobé samolepiace fólie sú materiály s životnosťou
vyššou ako 4 roky. Tento údaj sa týka životnosti v nepotlačenom stave, potlačením sa životnosť znižuje v závislosti
na pokrytí a agresivite atramentu. Typickým príkladom
použitia týchto materiálov sú dlhodobé polepy rovných a
8
Veľkoplošná tlač
Tlač na
samolepiacu fóliu.
Technológia:
Fólia drží
aj na veľmi pórovitých
materiáloch.
Na tehle:
Kašírovanie: Postup
pri lepení samolepiacej
fólie na dosku.
Tapety: Technológie digitálnej tlače umožňujú
uskutočniť akúkoľvek
vizualizáciu na stenách
v interiéri. Záleží len
na vašej fantázii a
vkusu.
konkávne zahnutých (väčší než priamy uhol)
plôch.
- Polep dopravných prostriedkov
Ponuka materiálov pre polep dopravných
prostriedkov zahŕňa samolepiace fólie, ktoré
- Perforované okenné fólie
sa vyznačujú vysokou pružnosťou a životSkupina perforovaných okenných fólií obsanosťou. V kombinácii s vhodnou ochrannou
huje
materiály, ktoré vďaka optickému klamu
lamináciou tvorí veľmi flexibilný sendvič
umožňujú
pri polepe skleneného výkladu
materiálov určených k celoplošnému zabaleniu
nerušený
výhľad
von z obchodu, ale dnu do
dopravného prostriedku do individualizovanéobchodu vidieť nie je a okoloidúci vidí iba
ho reklamného designu. Materiály sú vhodné
grafiku vytlačenú na materiály. V zásade ide
k polepu konvexných aj konkávnych tvarov.
o samolepiacu PVC fóliu, ktorá je perforo- Polep špeciálnych povrchov
vaná dierkami s presne danou veľkosťou v
Materiály určené na polep špeciálnych popomere k plnej ploche materiálu. Perforované
vrchov zahŕňa niekoľko produktov, ktoré je
okenné fólie je možné laminovať špeciálnymi
možné aplikovať pri presne definovaných
ultrapriehľadnými lamináciami, ktoré obmepodmienkach aj na také zložité povrchy, ako
dzujú výhľad iba minimálne, ale predlžujú
je hrubý betón, asfalt, tehlové steny alebo
životnosť a oderuvzdornosť. Pri polepe
dokonca kamenné steny. Trik spočíva v komdopravných prostriedkov je použitie laminácie
binácii vhodného lepidla zo zníženou alebo
povinné.
naopak výrazne zvýšenou lepivosťou a PVC
- Tapety
filmu zodpovedajúcich vlastností.
Potlačiteľné tapety sú materiály špeciálne vyvinuté pre individualizáciu interiérov prostredníctvom veľkoplošnej digitálnej tlače.
Tlačiť je možné na materiál na báze PVC i
bez obsahu PVC, textilné tapety, materiály
samolepiace aj materiály aplikovateľné štanCar wrap: Celoplošný
dardnými tapetárskymi postupmi.
polep automobilov
Najvhodnejšie tapetové lepidlo je lepidlo na
(prevleky áut pomocou
ťažké tapety Henkel Metylan. Pre opravy a
wrap fólie) je v
súčasnosti alternatívou
dokončovanie spojov je najvhodnejšie Henkel
k prelakovaniu celej
Metylan lepidlo na opravy a okraje tapiet.
karosérie automobilu.
9
Veľkoplošná tlač
V
eľkoplošná tlač
Bannery, sieťoviny
Frontlit, Backlit, Blockout, HDPE a PP
Produkčné bannerové materiály obsahujú tak klasické PVC
bannery a sieťoviny, ako aj stále dôležitejšie alternatívy materiálov bez obsahu PVC.
- Frontlity
sú PVC plachtoviny, ktoré sa používajú na presvetľovanie
zo strany tlače, t.j. z pohľadovej strany. Je to najbežnejší
materiál používaný v signmakingu. Platí, že liaty banner je
kvalitnejšie a trvanlivejšie riešenie, než laminovaný banner.
Roll-Up: Banner je
možné použiť aj do
roll-upov..
- PVC sieťoviny
sú materiály s textilnou osnovou zaliatou PVC coatingom.
Na rozdiel od bannerov zostávajú v coatingu očká, ktoré
materiál celkovo odľahčujú a umožňujú vzduchu prúdiť
cez materiál. Použitím sieťoviny je možné znížiť celkovú
hmotnosť reklamného banneru o tretinu.
- Blockout bannery
sú PVC plachtoviny s čiernou alebo inou vnútornou medzivrstvou, ktorá zabraňuje prieniku svetla. Materiály tohto
druhu sa často používajú na obojstrannú tlač.
- Backlit bannery
sú materiály určené na presvetlenie. To znamená, že majú
menšiu optickú hustotu ako štandardný banner a lepšie odvádza svetlo do nich nasvietené. Podobný princíp používajú aj backlit filmy. Tieto bannery sa často potláčajú z oboch
strán rovnakým motívom, čím sa pri presvetlení dosiahne
ešte vyššej sýtosti farieb. Tieto materiály sú však určené k
10
Veľkoplošná tlač
Autoplachta:
Klasické použitie PVC
plachtoviny. .
Tento materiál je možné spájať
(zvárať) do reklamných plôch ohromných
rozmerov. Je ľahký a
vzdušný...
Sieťovina:
Backlit banner:
Zozadu presvetlená
reklamná plocha.
vzdialenejším pohľadovým vzdialenostiam.
- HDPE a PP bannery
sú ekologickou alternatívou ku klasickým
PVC bannerom. Sú to materiály na báze
polypropylénu a polyetylénu. Najčastejšie sa
používajú v interiéroch, kde by klasický PVC
banner mohol pôsobiť lacno. Niektoré z
nich je vhodné použiť do RollUp systémov.
11
Veľkoplošná tlač
V
eľkoplošná tlač
Textílie, plátna
Vlajky, maliarske plátna, textilné tapety
Textilné tlačové médiá, ktoré sú určené určené na potlač
všetkými dostupnými technológiami digitálnej veľkoplošnej
tlače (s waterbased, eko-solventnými, solventnými, alebo UV
vytvrdzovanými aj latexovými atramentami). Zväčša sú to
polyesterové materiály, prípadne materiály zo zmesi polyesteru a ďalších prímesí. V tejto skupine nájdete aj materiály z
bavlny alebo Treviry CS.
Priamo na textil:
- Vlajky
Materiály určené pre výrobu vlajok sú väčšinou pletené polyesterové tkaniny. Používajú sa s podkladovým papierom,
alebo bez podkladového papiera. Materiál s podkladovým
papierom je vhodný aj pre malé tlačové technológie.
- Textílie pre priamu potlač
sú materiály určené na priamu potlač na solventných,
prípadne UV alebo latexových strojoch. Väčšinou sú to
materiály s vyššou plošnou hmotnosťou, než majú napríklad vlajkoviny.
- Maliarske plátna
Do skupiny maliarskych plátien zaraďujeme tie materiály,
ktoré sa snažia svojim vzhľadom čo najviac napodobniť
skutočné maliarske plátna. Sú to štruktúrované materiály s
rozdielnym povrchom a belosťou. Najčastejšie sa používa
zmes bavlny a polyesteru.
- Textilné tapety
sú určené na použitie na stenách v interiéri.
12
Veľkoplošná tlač
Štruktúrované plátno na
presvetlenie.
Špecialita:
Plátno: S povrchovou
štruktúrou.
Hore: Vlajkovina
musí byť priehľadná,
pevná. Ukážka použitia vlajok vytlačených
na pletenú polyesterovú
tkaninu.
Vpravo: Exkluzívna
úprava interiérov - textilná potlačená tapeta.
13
Veľkoplošná tlač
V
eľkoplošná tlač
Laminácia a ochranné fólie
Monomér, polymér, štruktúrovaná, podlahová
Ochranné filmy a tekuté laky sú určené na zvýšenie odolnosti vytlačených materiálov. Táto skupina materiálov obsahuje
obojstranne samolepiace materiály, ktoré sa používajú na
kašírovanie nesamolepiacich tlačí.
- Laminácia monomerická
Monomerické laminácie sú najobyčajnejšie a najlacnejšie priehľadné samolepiace filmy, ktoré sa používajú ako
ochrana tlače pred mechanickým poškodením, prípadne
mechanickým poškodením a UV žiarením zapríčiňujúcim
blednutie farieb.
Perleť: Perleťová
štruktúra na automobile.
- Laminácia polymerická
Polymerické laminácie obsahujú radu trvanlivých ochranných fólií, z ktorých všetky majú UV filter a životnosť v
exteriéri 4 až 5 rokov.
- Laminácia - dopravné prostriedky
Laminácie na dopravné prostriedky sú veľmi flexibilné,
väčšinou liate priehľadné filmy určené na ochranu veľkoplošných tlačí aplikovaných na dopravné prostriedky, a to i
do veľmi zložitých, konkávne nebo konvexne zaoblených
miest. V kombinácii s tým správnym tlačovým materiálom
získavate veľmi trvanlivý sendvič samolepiacich fólií.
- FotoLaminácia
Do skupiny fotolaminácie patria materiály určené predovšetkým na povrchové zušľachtenie interiérových tlačí,
fotografií, prezentácií, fotoobrazov. Mnoho z týchto
14
Veľkoplošná tlač
Antigraffiti: Z
laminácie sa dá ľahko
graffiti odstrániť...
Fotolaminácia:
Ultrapriehľadná
laminácia sa používa
na zalaminovanie
fotografií, napr. na
výstavy.
materiálov ponúkajú aj pridanú hodnotu pre
exteriérové tlače, či už z dôvodu vylepšeného
lepidla alebo iba zo svojej materiálovej podstaty.
- Podlahová grafika
Podlahové laminácie sú špeciálne ochranné
samolepiace filmy so štruktúrou, ktorá znižuje
riziko pošmyknutia, ak na ne človek vkročí.
Tieto štruktúrované laminácie sú tiež veľmi
obľúbené ako ochrana grafických panelov na
prezentačných stenách PopUp alebo ako krycie fólie pri výrobe podložiek pre počítačové
myši. Štruktúrované laminácie mnohonásobne
predlžujú životnosť grafiky a dajú sa rozdeliť
do troch základných skupín:
Polypropylénové laminácie a niektoré PVC
laminácie - najnižšia cena aj životnosť. Polyester - nižšia až stredná životnosť, nepružné.
PVC - stredná cena aj životnosť, veľmi slušná
pružnosť. Polykarbonát - najvyššia cena aj
životnosť.
- Štruktúrovaná laminácia
Až štruktúrovaná laminácia dodá vašej veľkoplošnej digitálnej tlače tie správne grády.
Ľubovoľne vytlačenej grafike môžete jedným
priechodom laminátora pridať štruktúru
dreva, brúseného kovu a alebo karbónového vlákna. Všetko je možné, najmä vo svete
štruktúrovaných laminácií.
- Tekuté laminácie
Tekuté laminácie, (ochranné laky) sú špeciálne tekutiny, ktoré po správnom nanesení
na potlačený substrát zaistí jeho mechanickú
ochranu a spomalí proces blednutia farieb.
Tieto laky sa dajú aplikovať ručne, aj strojom.
V našej ponuke nájdete predovšetkým výrobky americkej spoločnosti Clear Star.
- Obojstranné lepiace fólie
Obojstranne lepiaca fólia je určená na kašírovanie tlačí na pevné materiály. V ponuke
nájdete základné typy určené na bežné kašírovanie, ale aj fólie určené na aplikáciu tlačí
obrazom na sklo alebo plexisklo.
- Ostatné laminácie
V tejto skupine materiálov nájdete materiály,
ktoré je ťažké zaradiť do niektorej z našich
základných skupín, a alebo by boli zaradené
viackrát v niekoľkých skupinách.
Štruktúrovaná lami-
Laminácie so
štruktúrou dreva
nácia:
15
Veľkoplošná tlač
H
árková tlač
Ofsetová aj digitálna
Papier, samolepky, samoprepisy
Ak potrebujete vytlačiť väčšie množstvo produktov, potom
použijeme hárkovú tlač ofsetom.
- Hárková ofsetová tlač
Takto sa tlačí najmä: letáky, brožúry, knižné publikácie,
propagačné materiály, kalendáre, formuláre (aj samoprepisovacie), pričom tlačíme na papier s plošnou hmotnosťou od cca 70 g/m²do 300 g/m². Maximálny formát tlače
ofsetom je A1 (594 × 841mm). Vykonávame aj finalizáciu
zákaziek, napr. perforáciu, dierovanie, výsek, balenie, väzbu (od V1 do V8) a pod.
Rekonštrukcia Erdödyho paláca, Ventúrska ulica, Bratislava
Reconstruction of Erdödy Palace, Ventúrska street, Bratislava
Prezentácia:
Niektoré publikácie si
zakladajú na kvalite.
- Hárková digitálna tlač
Pri menšom počte kusov používame hárkovú digitálnu tlač
do formátu A3++. Táto technológia priamo podporuje
personifikáciu tlačovín. Ponúkame tieto druhy tlače:
- Voľné listy
Tlačiť digitálne a produkčne s kvalitou ofsetu je našou
výhodou pred konkurenciou s kopírovacími strojmi.
Oznámenia, Diplomy, Preukazy, Hlavičkové papiere, Pohľadnice, Vizitky, Letáky, Pozvánky, PF-ky, Plagáty, Iné
- Viazané listy
Stačí vám menej kusov ako by bolo vhodné tlačiť ofsetom a chcete rovnakú kvalitu? Tak tu ste na správnom
mieste. Bloky (V2), Brožúry, Katalógy (Unibind), Manuály (V1), Knihy (V8), Prezentácie (hrebeň), Časopisy
16
Hárková tlač
Firemné noviny:
nášho portfólia.
z
Čokoľvek podľa
vašich prianí: Naše
dlhoročné skúsenosti
zaručujú vysokú kvalitu pri rozumnej cene.
- Špeciálne materiály
Aj tieto materiály vieme potlačiť: Magnetky, Plasty, Pauzák
Ofsetové stroje
sa neustále zdokonaľujú, čím stúpa aj kvalita
finálneho výrobku.
Ofset:
(V1), Jedálne a nápojové lístky (hrebeň),
Výročné správy (V2), Kalendáre, Knihy
brožované (V4), Iné
- Samolepky
Samolepky papierové, plastové, splitované
aj s predrezom.
17
Hárková tlač
D
oplnková tlač
Tampoprint, razba, slepotlač, termotlač
Rôzne druhy materiálov, výsek
- Tampoprint
Tampoprintom sa potláčajú reklamné predmety. Tlačí sa
buď logotyp alebo krátky text na malé predmety ako perá,
zapaľovače, kľúčenky, mobily a pod
- Razba
Razba je technológia prenosu daného motívu na podkladový materiál pomocou štočku (raznice) za pôsobenia tepla
a tlaku cez fóliu. Farba razby je daná farebnou škálou používaných fólií. Fólie pre razbu možno rozdeliť do troch
kategórií: pigmentové, metalické (aj strieborná a zlatá) a
holografické.
- Slepotlač
Špeciálnou formou razby je slepotlač, kde sa razba aplikuje
bez fólie - iba vytlačením motívu do materiálu. Prevádza sa
tlačovou formou bez farby alebo raziacou formou spravidla do kvalitného grafického papiera. Slepotlač dodáva
tlačovinám ďalší rozmer.
- Termotlač
Termotlač je konečná úprava tlače, pri ktorej sa do miest,
kde je čerstvo natlačená farba nanesie plastový granulát,
ktorý sa následne zapečie. Termotlač dodá Vašim tlačovinám luxusný vzhľad a 3D efekt. Pri termotlači je možné použiť tiež granulát s farebnými a lesklými glitrami.
Termotlačou možno upraviť vizitky, svadobné i promočné
oznámenia, novoročenky aj iné tlačoviny.
18
Doplnková tlač
Slepotlač a razba:
Dve technológie na
jednom produkte.
Flexotlač: Na
výrobnej linke...
Termotlač a Slepotlač: Veľmi pekné
dielko.
Tu máme
príklad kombinácie
výseku a slepotlače.
Výsek:
Táto
technológia sa používa
najmä na potlač reklamných predmetov.
Flexotlač:
- Výsek
Výsek patrí medzi obľúbené
konečné úpravy tlačovín. Je k
nemu potrebné vyrobiť výsekovú
formu – planžetu. Zvolený tvar
sa vysekáva tlakom a nemožno
tak docieliť prílišnú detailnosť.
Tvarový výsek dáva tlačovinám
konečnú podobu.
19
Doplnková tlač
D
oplnková tlač
Sieťotlač, nažehľovanie na textil
Takmer všetky materiály
- Sieťotlač
Samotný princíp sieťotlače je veľmi jednoduchý. Na potláčaný predmet sa farba pretláča cez jemné kovové alebo
nylonové sito, v ktorom sú pomocou šablóny požadovanej
grafiky priepustné iba tie oká cez ktoré ma prechádzať farba. Takáto šablóna sa vytvára zväčša chemickou cestou, na
sito sa nanesie fotocitlivý materiál, prekryje sa šablónou a
osvieti sa. Časti sita, ktoré boli osvietene stvrdnú a zabraňujú priechodu farby. Časti prekryté šablónou sa vypláchnu
a ostávajú priepustné. Cez takto pripravenú šablónu sa
farby pretláčajú pomocou gumovej stierky. Veľkosť oka na
site určuje rozlíšenie výslednej tlače, pomocou viacerých sít
sa dá vyskladať aj plnofarebný rastrovaný obraz.
Pomocou sieťotlače sa dajú potláčať takmer všetky materiály ako sú plasty, guma, rôzne kovy, plexisklo, sklo, keramika, drevo, koža, koženka, papier a rôzne typy samolepiek.
- Nažehľovanie na textil
Aplikácia na textil sa vykonáva vyrezaním motívu zo
špeciálnej fólie na rezacom plotri, ktorý sa následne pod
vysokou teplotou a určitým tlakom nažehlí na textil. Výhodou tejto aplikácie je rýchlosť a použitie pri menšom počte
textilov. Nažehľovanie sa vykonáva špeciálnymi nažehľovacími lismi, ktorých pracovná plocha je rovnomerne vyhriata na požadovanú teplotu a súčasne je schopná vyvinúť
potrebný tlak. Nažehľovacie plochy sú buď rovné, alebo
vpadnuté (pre nažehľovanie napr. na čiapky).
20
Doplnková tlač
Sieťotlač:
Potlač
zlatou farbou.
Nažehlovanie:
Na-
žehlovací lis.
Pohľad na
prácu sieťotlačiara.
Stieranie:
Na
urýchlenie tlače tričiek
a textilu sa používa
tzv. karusel. Majú
rôznu kapacitu, sú
napríklad štvorramenné, šesťramenné
ale aj desaťramenné,
pričom sa ešte delia na
ručné, poloautomaty a
automaty.
Karuzel:
Farebná sieťotlač:
Toto dielo Andy
Warhol vytvoril
sieťotlačou. Detaily:
farebná sieťotlač s diamantovým prachom na
papieri ARCHES 88
(slepotlačová značka
vľavo dole)
21
Doplnková tlač
M
erchandising
Reklamný nábytok a zariadenia
Priama podpora predaja v predajniach
Merchandising vychádza z anglického merchandise (obchodovať, tovar). V podstate sa jedná o najdôležitejšiu z činností, vykonávaných na mieste predaja (POS – point of sale).
Merchandising je fenomén, ktorý využíva rôzne techniky a
metódy na to, aby práve „náš“ výrobok bol stredobodom
pozornosti spotrebiteľa. Merchandising je posledným a
najdôležitejším krokom, ktorý je potrebné vykonať preto,
aby sa tovar v správnom čase, cene a v čo najväčšom objeme dostal k spotrebiteľom, resp. na oči spotrebiteľov. Táto
definícia však vystihuje základnú podstatu najmä tovarového
merchandisingu.
Stĺp: Jednoduché riešenie vyčlenenia „nášho“
tovaru z regálu
Tovarový merchandising
Základnou podstatou tovarového merchandisingu je zabezpečiť, aby bol tovar nájdený, prvotne vyložený a neustále
dokladaný do regálov podľa starostlivo vopred určených
plánogramov. Podstatou našej práce je tzv sekundárne (druhotné) vystavenie, tzn. vyňatie „našich“ výrobkov z celkovej
množiny a ich zvýraznenie, spravidla pomocou reklamnej
akcie - darček za kúpu, rôzne zľavy a pod.
Je upevnený
v presvetľovacom
boxe medzi dvoma
plexisklami.
Backlit:
22
Merchandising
Fragrance Bar:
Branding Fragrance
Baru priamo v predajni. Tu sme upravovali
pult, soklík pultu,
vrchnú dosku pultu
a samozrejme steny
nábytku. Fotografia je
tesne po inštalácii, nie
sú tam osadené výrobky
a ďalšie produkty
podporujúce predaj.
Návleky na Security
Tu sú zobrazená návleky vyrobené z
papiera s následnou lamináciou. Poskytujeme
však aj ďalšie riešenie
a to potlač priamo na
kartón.
Gate:
Gondola ukonču-
Poličky
sú kartónové, stolík je
z kostry vyrobenej z
polystyrénu, na ktorej
je pripevnený kartón
s vytlačenou grafikou.
„Uši“ gondoly sú z
plastovej dosky
júca regál:
23
Merchandising
R
eklamné systémy
Veľtrhy, výstavy, prezentácie
Bannerové a RollUp systémy
Bannerové a RollUp systémy sú konštrukcie, do ktorých
sa upína grafický panel, prezentujúci daný produkt alebo
službu. Tieto systémy môžu byť rolovateľné ručne, tak aj
automaticky a ich dizajn a kvalita spracovania veľmi často
rozhoduje o celkovom dojme z prezentácie.
- 4Screen
Systém 4 Screen je základný ručne rolovaný úplne spoľahlivý display systém značky Expolinc. Vyrába sa v šírkach
od 700 do 2000 mm
- RollUp
Systémy RollUp sú automaticky rolované prezentačné
systémy, ktoré fungujú na princípe predpruženej roletky
umiestnenej v základni - kazete, v ktorej je grafika po celú
dobu skladovania a prepravy ochránená pred poškodením
a znečistením.
- Arena
Expolinc Arena je exteriérový prezentačný systém ideálny
pre akcie typu golfových turnajov alebo koncertov, športových zápasov v halových športoch atď.
- Pole System
Expolinc PoleSystem je unikátny prezentačný systém,
ktorý Vám dovolí prezentovať vašu reklamu vytlačenú na
grafickom panely tak vysokým ako chcete a naviac aj ako
vysoko chcete. Systém pozostáva z dvoch častí. Najskôr
si vyberte, či budete chcieť systém v kartónovom oba-
24
Reklamné systémy
ručne
rolovaný spoľahlivý
display
4Screen:
RollUp: šírka 85 až
145 cm, výška 215
cm.
Arena: exteriérový rollup systém obojstranný
- 180 x 90 cm.
Od grafického návrhu až po stavbu
ukážkovej strechy.
Incheba:
Expolinc RollUp
Professional: Expolinc RollUp Professional je vlajkovou loďou
roletkových systémov
v našej ponuke. Je
dodávaný len v jednom
rozmere, a to 85 x
215 cm, povrchová
úprava strieborný metalický lak.
le (BOX) alebo v nylonovej taške (BAG).
Potom si k tejto konštrukcii vyberiete šírku
profilov, ktoré požadujete.
- Náhradné diely k RollUp systémom
Reliéfna tlač, je vhodná na vizitky, svadobné oznámenia, promočné oznámenia, diáre,
visačky, etikety a pod.
25
Reklamné systémy
R
eklamné systémy
Prezentácie
PopUp steny
PopUp steny sú prezentačné systémy, z ktorých za niekoľko
minút postavíte kompletnú prezentačnú stenu s grafikou,
často doplnenú o prezentačný pultík. Je to vysoko efektívny
nástroj určený na prezentáciu v mieste predaja alebo na konferenciách. Z PopUp systémov je možné zostaviť aj mobilný
výstavný stánok.
- PopUp Magnetic
Expolinc PopUp Magnetic je osvedčená prezentačná stena
s doživotnou zárukou funkčnosti.
PopUp Magnetic: Obsahuje aj prezentačný
pultík.
- SoftImage
Expolinc SoftImage je najľahšie postaviteľná prezentačná
stena na trhu, pretože ju možno zložiť a rozložiť bez toho,
aby ste boli nútený z konštrukcie demontovať grafický
panel.
- Náhradné diely k PopUp Magnetic
- horné panelové pásky (hanger)
- spodné panelové pásky (kicker)
- magnetická páska
- magnetické tyčky
Náhradné diely k Soft Image
- stabilizačné nohy
- prídavné svetlá
- spotlight kit
- diely konštrukcie
26
Reklamné systémy
PopUp Magnetic: s
menším pultíkom, ako
je hore.
Je
ľahká a rýchlo sa dá
zostaviť.
Konštrukcia:
Toto balenie je
určené pre zákazníkov,
ktorí nebudú so stenou
manipulovať alebo
cestovať. Celá konštrukcia je zabalená
v kartónovom obale a
neobsahuje svetlá ani
stolík.
Basic:
Travel: Balenie je
určené pre zákazníkov,
ktorí veľa cestujú a
potrebujú ľahkú a
skladateľnú stenu v
spoľahlivom obale.
Okrem konštrukcie je
v balení aj pár čiernych
halogénových svetiel.
Pre najnáročnejších zákazníkov,
ktorí systém používajú
veľakrát v roku, na
rôznych miestach a pri
rôznych príležitostiach.
V balení je okrem
konštrukcie a páru
halogénových svetiel aj
skladacia vrchná doska
a pevný transportný
kontajner, z ktorého
je možné pomocou
vrchnej dosky vytvoriť
prezentačný pultík.
Premium:
27
Reklamné systémy
R
eklamné systémy
Veľtrhy, výstavy, prezentácie
Stojany na letáky, vlajkové systémy
Stojany na letáky umožňujú vystaviť vaše prospekty formátu
A4 pohodlnou a veľmi praktickou cestou.
- Expolinc 4 Brochure
je stojan na letáky pozostávajúci z 8 alebo 4 vreciek vyrobených z polyesterovej sieťoviny. Tento systém má veľmi
malú hmotnosť, pričom zaťažiteľnosť každého jednotlivého vrecka je 75 listov pre štvorvreckový systém a 50 listov
pre osemvreckový systém.
- Expolinc Brochure Stand
je špičkový nástroj určený na prezentáciu vašich katalógov
či iných propagačných materiálov vo formáte A4. Pozostáva zo štyroch vysoko odolných polykarbonátových vreciek
uložených v nožnicovej konštrukcii, ktorú jednoduchým
pohybom rozložíte. Zo systému nie je pri transporte nutné
odstrániť katalógy, možno ich prepraviť vo vnútri zloženej
konštrukcie.
- Flag System
je unikátny vlajkový systém švédskeho výrobcu Expolinc.
Jeho jedinečnosť je v možnosti alternácie dvoch rozmerov
a tvarov vlajok.
Získate kvalitne spracovanú konštrukciu, do ktorej môžete
pripevniť buď veľkú oblúkovú vlajku (1006 x 370 cm) a
alebo menšiu obdĺžnikovú vlajku (100 x 265 cm). Balenie
vždy obsahuje tieto dve veľkosti vlajky, je len na Vás, akú
si konkrétnu akciu vyberiete.
28
Reklamné systémy
Expolinc 4 Brochure: Stojan s 8
vreckami.
Expolinc Brochure
Kufor na
prenos stojanu.
Stand:
Expolinc Brochure
Stojan tesne
pred rozložením.
Stand:
Neschen Beach Flag
(vľavo hore):
Neschen Drop Flag
(vpravo hore):
Expolinc Flag System (vpravo):
ekonomické riešenie
do exteriéru, oblúkový
tvar vlajky, stojan alebo
bodec do zeme, vrátane
prepravného obalu
vlajkový systém
„kvapka“, vhodné do
interiéru aj exteriéru,
voliteľné upevnenie
k zemi, vrátane
prepravného vaku,
dodáva sa bez vlajky
prémiové riešenie do
exteriéru, dva rozmery
v jednom balení, stojan
alebo bodec do zeme,
vrátane prepravnej
tašky, s doživotnou
zárukou
29
Reklamné systémy
R
eklamné systémy
Veľtrhy, výstavy, prezentácie
Prezentačné stolíky, A-stojany
Prezentačné stolíky
Prezentačné stolíky ponúkajú možnosť zostaviť miesto na
stretnutie s vašimi zákazníkmi a to kdekoľvek, kde si určíte.
V našej ponuke sú stolíky jednoúčelové, ale aj stolík, ktorý
v dobe mimo prezentáciu funguje ako objemný transportný
box na kolieskach.
Expolinc StandUp:
- Expolinc StandUp
dva rozmerové varianty (šírka x dĺžka x výška: 121x50x102,
79x37x102), extrémne stabilné vyhotovenie, grafika na
doskách Kapa, vrátane prepravného obalu.
- Counter Alu Pro
5 rôznych druhov (šírka x dĺžka x výška: 107x52x105,
79x53x105, 77x52x105, 107x52x105, 54x52x105), pre grafiku sú určené dosky Kapa alebo Forex, môžete si dokúpiť transportnú tašku. je konštruovaná tak, aby ho mohla
rozložiť a zložiť iba jedna osoba za krátky časový úsek.
- Expolinc Case & Counter
stolík a kufor v jednom, rýchle zostavenie, univerzálne
riešenie vašej prezentácie, objemný transportný box na
kolieskach, ktorý veľmi jednoducho prestavíte na široký a
stabilný prezentačný stolík, má objem 196 l, čo napríklad
poskytuje možnosť prepravy kompletnej prezentačnej steny PopUp Magnetic (predáva sa aj s PopUp Magnetic 3 x 3
zaoblený) alebo až 9 systémov RollUp Classic, bez vrchnej
dosky, v ponuke sú dva druhy - dub a kameň
30
Reklamné systémy
Pohľad na stolík
zozadu.
Counter Alu Pro:
Spojené tri stolíky.
Expolinc Case &
Pohľad na
otvorený pevný kufor.
Counter:
na
tento stojan je možné
písať kriedami, alebo
na rýchle uchytenie
grafiky sa môžu použiť magnety.
Kovové A-stojany:
A-stojany
A-stojan je základný signmakingový prvok. Nie
je jednoduchšia cesta vystavenia ponuky obchodu v mieste predaja, ako postaviť A-stojan pred
vchod do cesty okoloidúcim. Ponúkame plastové, kovové a zaklapávacie stojany:
Plastové A-stojany
- Reklamný stojan AP
je vyrobený z PVC s hrúbkou 5 mm, ponúkame mnoho dostupných formátov (šxv:
40x100cm, 60x100cm, 45x100cm, 50x100cm,
65x100cm, 40x50cn, 40x60cm, 40x75cm),
nízka hmotnosť, jednoduchá inštalácia, ľahký
polep
Kovové A-stojany
- Reklamný stojan K1
kovová konštrukcia, formát 50 x 70 cm, biele
kovové dosky, jednoduchá inštalácia, ľahký
polep, na tento stojan je možné písať kriedami, alebo na rýchle uchytenie grafiky použiť
magnety.
Luxusný
A-stojan, určený na
písanie kriedami.
Exkluzivita:
31
- Reklamný stojan K2
kovová konštrukcia, formát 50 x 70 cm, čierne
kovové dosky, jednoduchá inštalácia, ľahký
polep, na tento stojan je možné písať kriedami, alebo na rýchle uchytenie grafiky použiť
magnety.
Zaklapávacie A-stojany
- Stojan zaklapávací
zaklapávací stojan, formát A1 alebo A2, s
ochrannou fóliou, ľahko vymeniteľná grafika,
vytlačený grafický motív sa vloží do zaklapávacieho rámu pod tenké plexisklo. Vhodný do
interiéru i exteriéru: obchody, galérie, obchodné domy, supermarkety, veľtrhy či výstavy.
Drevo a kov: Tento
A-stojan je vyrobený z
kombinovaných materiálov - drevo a kov.
Reklamné systémy
D
arčekové predmety
Reklamné a darčekové predmety
Pri príležitosti udalostí, výročí a osláv
Zabezpečujeme potlač reklamných predmetov a darčekov.
V ponuke máme od lacných a praktických predmetov až po
luxusné darčeky. Vyrábame aj originálne reklamné predmety
priamo podľa potrieb klienta. Od poznámkových blokov,
kalendárov s vlastnými fotkami, cukríkov a sladkostí s potlačou.
Darčeky do firmy a kancelárie
Reklamné perá, Dáždniky, Šnúrky na krk (krker), Fotorámiky, Hrnčeky, Kľúčenky, USB kľúče
Plaketa
Praktické veci do domácnosti
Šálky, Otvárače, Nástenné hodiny, Termosky, Zapaľovače,
Nákupné tašky, Budíky
Reklamný textil a oblečenie
Tričká, Polokošele, Šiltovky, Mikiny, Deky, Vesty, Bundy
Plaketa v kazete
Darčeky vhodné pre ženy
Kozmetické tašky, Peňaženky, Kabelky, Zrkadielka, Perá
Parker, Kúpeľňové sady, Plážové tašky, Uteráky
Tipy na darček pre muža
Baterky, Luxusné perá, Nože, Termohrnčeky, Nože Victorinox, Cestovné tašky, Sady náradia, Ploskačky
Udalosti, výročia a oslavy
Diplomy, Plakety, Trofeje, Taniere, Poháre, Medaile
Diplomy, ďakovné
listy a pod.
32
Darčekové predmet y
Vhodné na významné
Sklo v
exkluzívnej kazete.
Možnosť laserovania
motívov a textov
priamo na sklo.
výročia:
Pohár
pre víťaza. Jeden z
najväčších pohárov v
ponuke. Na výšku má
cca 70 cm.
(vpravo):
(Úplne vpravo):
Príklad exkluzívnej
figuríny - v tomto
prípade je to hasič. Na
podstavec z mramoru
sa môže pridať kovový
štítok s vygravírovaným
textom.
33
Darčekové predmet y
P
reddefinované produkt y
Zjednodušená, rýchla objednávka
Rôzne materiály
- RollUp
Mobilný a ľahký stojan pre vašu reklamu.
Projekt
Goetheho Univerzity v Bratislave
- Obraz
Váš obraz vytlačíme v najlepšej kvalite.
- Pohľadnica
Personalizovaná pohľadnica s možnosťou odoslania.
- CD, DVD, Blu-Ray
Priama potlač CD média a obalu podľa typu
n
W
af te n
ol
ed
fga
t
iss
ur w
e
u n d K ult
iv
Pressburg Un
ie n -
itä
n
rs
rz
ive
Fak
ult
sch
en
erz
Un
tät
rsi
ve
ni
Univ
na Wo l f gan
han ratislav ga v
on
a
B
álnych a kultúrn
edi
yc
am
rM
ha
rs
Jo
ü
itä
t
en
ita
tf
Jo
U
e
ita
n
islava ga v
s s b urg the
von Goe
lt ä
Pre
ang
Fa k u
hrung
Wo l f ga
Brat
n
fg
dií
štú
an
sfü
nna
FAKULTA
CESTOVNÉHO
RUCHU
ol
th
ha
FAKULTÄT
FÜR TOURISMUS
W
m
eh
ti o n a le U n te r n
e
iv
Pressburg Un
e
ng v
on Goeth
h
Jo
Joh
n
rna
ethe
ha
te
fga
Go
r
Jo
fü
In
ol
on
e
ät
W
oe
ive
a
th
Un
na Wo l f gang
oe
Fak
ult
han
vo
Bratislava
n
inárodného p
od
edz
n
am
Jo
Fa k u lt
-- Fotokniha
Vašu fotoknihu vytlačíme v najlepšej kvalite.
n
G
ita
nia
ika
- Svetelný box
Klasické aj LED systémy
G
rz
- CityLight
Kvalita z blízka urobí reklamu za vás alebo vašu firmu
e
ng v
on Goeth
RollUp: Jeden z našich
grafických návrhov na
RollUp.
- Kalendár
Rôzne kalendáre s vašimi obrázkami
- Podložka pod myš
Obrázok na nej vás môže stále pripomínať
- Zakladače - foldre
Zakladače rôznych tvarov na vaše dokumenty
Tlačíme
personalizované osobné
kalendáre.
Kalendáre:
34
Preddefinované produkt y
Tlač obrazov: Na
túto tlač používame
špeciálne materiály imitujúce maliarske plátno
s nanesenou farbou.
Obraz má preto výzor
originálu, aj keď je to
fotokópia.
Pohľadnica (vpravo):
Fotokniha (úplne
Exkluzívna personifikovaná pohľadnica
adresáta poteší.
vpravo):
Fotografie
z dovolenky v jednej
knihe! Koniec neporiadku vo fotografiách,
stačí jedna polička, na
ktoré budete fotoknihy
odkladať...
35
Preddefinované produkt y
O
rientačné systémy
Svetelné aj nesvetelné
Vnútorné a vonkajšie značenie budov
Úrady, ministerstvá, letiská, nemocnice, banky, obchodné
centrá – za týmito pojmami si okrem iného môžeme predstaviť budovy s desiatkami chodieb a stovkami dverí. Často
je to dokonalé bludisko, v ktorom nájsť pána Lieskovského
z propagačného oddelenia môže byť úloha veľmi ťažká.
Absencia orientačného systému v súkromnej firme môže
byť dôvodom k nespokojnosti zákazníkov. A to nehovoríme
o potencionálnych zákazníkoch, ktorí potencionálnymi aj
zostanú - jednoducho vás nenašli.
Orientačný systém je systém vnútorného a vonkajšieho značenia budov a komunikačných priestorov. Základná a najdôležitejšia funkcia orientačného systému je podať jednoznačnú informáciu o danom priestore. Musí nielen zachytiť jeho
vnútorné členenie, ale musí tiež umožniť v danom priestore
optimálny pohyb. V praxi to znamená, že sa musíme nielen
dozvedieť, kde pán Lieskovský sedí, ale tiež ako sa k nemu
dostať.
Stále populárnejšie reklamné
zariadenie.
Totem:
Curvo Plus Tabuľka:
Tabuľka na
dvere.
Vnútorný systém
Vnútorné systémy sa používajú na označenie vstupných hál
administratívnych budov, chodieb a schodíšť, na menovky
na dverách, na označenie núdzových a únikových ciest atď.
Vnútorné systémy sa väčšinou pripevňujú plošne na podklad (stenu či dvere). Pokiaľ majú byť informácie viditeľné
z oboch strán, používajú sa tzv. výstrčky upevňované do
priestoru kolmo k stene. V letiskových a staničných halách
36
Orientačné systém y
Rainbow tabuľka:
Tabuľka na dvere.
Tu sme
použili špeciálnu farbu,
ktorá je oderuvzdorná.
Na dlažbu sa najskôr
nalepí šablóna a
následne sa nastrieka
farba. Po preschnutí
farby sa šablóna
odstráni
Podlahovka:
sa používa závesný systém. Na montáž väčšiny
systémov si vystačíme s vŕtačkou a hmoždinkami alebo s obojstranne lepiacou páskou (pri
montáži na neporézne hladké povrchy).
- Nasvetlovacie profily Soled
Je to systém, kde zdrojom svetla sú LED
diódy, ktoré svietia na hranu akrylátového
plexiskla. Soled má len 4 profily, z ktorých
je možné skombinovať rôzne tvary. Využitie tohto systému sa nájde všade tam, kde je
požiadavka nielen na prezentáciu firemného
loga, ale napríklad aj v miestach, kde funguje
systém núdzového osvetlenia. LED diódy sú
ako zdroj svetla energeticky úspornejšie ako
klasické žiarivkové osvetlení a sú tak vhodné
pre nepretržitú prevádzku.
- Dištančné systémy
Systém distančných podložiek od Cosignu je
vhodnou pomôckou pre inštaláciu rôznych
dosiek priamo na podklad. Medzi bežné aplikácie patria napríklad umiestnenie plexi dosák
na stenu a to aj s dištancom 5 až 20 mm od
podkladu.
- Rainbow systém
Do profilov systému Rainbow sa ako informační materiál používa buď gravírova-
Dištančný systém:
Tento systém sa používa na nerovné povrchy
a tam, kde nechceme
pripevniť dosku priamo
na stenu.
37
ný materiál alebo kreatívne farebné tlače z
atramentových tlačiarní. Jednoduché použitie
poskytuje kancelársky papier pokrytý nereflexnou sľudou. Rainbow ponúka profily od
formátu A8 až po A4.
Curvo Plus systém
Systém vyniká predovšetkým svojou jednoduchosťou inštálacie ceduliek na dvere alebo steny pomocou obojstrannej lepiacej pásky. Do
profilov systému Curvo Plus sa ako informační materiál používa buď gravírovaný materiál
alebo kreatívne farebné tlače z atramentových
tlačiarní. Jednoduché použitie poskytuje kancelársky papier pokrytý nereflexnou sľudou.
Vonkajšie systémy
Vonkajšie orientačné systémy majú veľmi širokú
oblasť použitia - priestory pred vchodmi do
budov, parkoviská, priemyselné zóny, mestská
zástavba, pozemné komunikácie atď. Tu všade
môžu hliníkové orientačné systémy nahradiť
pôvodné hrdzavé, špinavé, nečitateľné a nejednotné tabule. Veľký dôraz sa kladie na stabilitu
a tým aj bezpečnosť celého systému. Vonkajšie
systémy sa v zásade ošetrujú lakom a často sú
osvetlené. Z cenových dôvodov sa pre väčšie
plochy namiesto plochých hliníkových profilov
používajú dosky napr. z peneného PVC.
Orientačné systém y
R
eklamné služby
Výroba reklamy
Nesvetelná reklama
Nesvetelnú reklamu možno zjednodušene označiť ako
“predstupeň” svetelných reklám. Nie vždy treba svetlo,
nároky na kvalitu a originálnosť spracovania a vyhotovenia
sú však na rovnakej úrovni. Môžeme vám ponúknuť dlhoročné skúseností s praktickou tvorbou firemného výrazu. Za
tú dobu sme zrealizovali stovky reklamných tabúľ, boardov,
transparentov, plastických znakov či písmen. Od začiatku
deväťdesiatych rokov pozorne sledujeme materiálový vývoj
v tejto oblasti a dnes sme schopní ponúknuť klasickú škálu
podkladových materiálov na báze plastov, ľahkých kovov,
plexiskla, komôrkových dosák alebo moderných vrstvených materiálov. Ponuka širokého sortimentu materiálov
pre lesklú, matnú či translucentnú grafiku je zárukou veľmi
krátkych realizačných termínov vrátane dopravy na zvolené
miesta.
Obrovské možnosti poskytujú transparenty z PVC – od malých, ktoré si zákazník odnesie zrolované pod pazuchou až
po obrazové megaboardy s plochou desiatok m2 s náročnou
inštaláciou horolezcami a plošinami.
1. ploché tabule s fóliovou grafikou
2. ploché tabule s 3D písmenami
3. PVC transparenty
4. nesvetelné veľkoplošné MEGABOARDY
5. 3D plastické písmená
a) nerezové, b) celohliníkové, c) celoplastové duté aj plné
(PVC, AKRYLÁT)
38
Reklamné služby
Banner (plachta):
Bannery sú upevnené
gumolanom.
Samolepiaca
fólia nakašírovaná na
dosku (plast).
Tabuľa:
Grafický
návrh na branding
električky.
Električka:
Branding na fasáde:
Plechová tabuľa:
Tu je znázornená
kombinácia jednotlivých
technológií - veľká
plocha je PVC banner,
sivé plochy s nápismi
pod oknami je nakašírovaná samolepiaca
fólia na plastové dosky,
ktoré sú upevnené na
fasádu.
Použitie plechovej
tabule zabezpečí vyššiu
životnosť ako u plastovej dosky.
39
Reklamné služby
R
eklamné služby
Výroba reklamy
Svetelná reklama
Svetelnú reklamu je možné zhruba rozdeliť do tých kategórií:
1. svetelné výstrčné boxy – hranaté aj tvarové, exteriérové aj
interiérové
2. svetelné veľkoplošné panely
3. svetelné a podsvietené 3D plastické písmená
4. svetelné reklamné totemy
5. “linelighty” – hranou nasvietené gravírované plexi panely
6. “svetelné zrkadlá” – logo svietiace zo zrkadla
7. “3D edge-lighty”- hranou nasvietené 3D frézované logá
Ukážka svetelného boxu
určeného do exteriéru.
Svetelný box:
Dnes vám vieme ponúknuť prakticky všetko, čo tento obor
obnáša. Už pri spracovaní vašej predstavy vám modernými
vizualizačnými prostriedkami predstavíme reklamu v reálnom prostredí lokality. Takto spracovaný projekt umožňujúci širokú materiálovú aplikáciu plastov, hliníka, nerezu,
sendvičových materiálov a translucentnej grafiky je zárukou
rýchlej a bezchybnej montáže. Realizujeme plastické kazetové nápisy, “štandardné” svetelné boxy, kombinované atypické reklamy a taktiež čoraz viac žiadané reklamné totemy, či
vysoké stĺpy so svetelným, prípadne aj rotujúcim logom na
vrchole (“pole signy”).
Osobitnú kapitolu tvorí široká škála principiálne rozličných
druhov interiérových svetelných reklám.
Interiérový box: ďalšie použitie svetelného
boxu.
40
Reklamné služby
Ukážka
niekoľkých technológií
na jednom predajnom
mieste: podsvietené
3D písmená v názve
parfumérie, svetelný box
v strede, na sokli pultu
sú použité neóny a nad
pultom svetelný box
v obrazovom ráme.
Buď svetlo:
Svetelný box s
backlitom: Netradičné
použitie svetelného
boxu - na dverách do
zázemia predajne...
41
Reklamné služby
S
ignmaking
Výroba reklamy
Frézovanie, gravírovanie
Veľkoplošná fréza s obrábacou plochou 1500 x 1500 mm, je
schopná v jednom smere s posunutím materiálu frézovať až
6m dlhé platne. Umožňuje obrábanie doskových materiálov
z hliníka, duralu, mosadze, kompozitných sendvičových materiálov, plastových materiálov (akryláty, tvrdené PVC, HPS.
PP), materiálov na báze dreva, atď.
Efektívne gravírujeme do všetkých gravírovacích materiálov
dostupných na trhu, pričom dosky sú prichytávané k podkladu vákuovým prisávaním, čo výrazne zvyšuje produktivitu
práce. Produktom sú firemné a informačné tabule, tabule
otváracích hodín, tabuľky na kancelárie, pre personál, na
odev, menovky, číselníky na kľúče a dvere, štítky k rôznym
príležitostiam (venovanie, na putovné poháre, medaily),
štítky na rôzne strojné, elektro rozvodne a iné zariadenia,
výrobné štítky, tabuľky na kríže, pečatidlá (vojsko, sklady,
pošta).
Gravírovanie:
Do
kovového štítku
Personalizácia trofe-
štítky sa upevňujú na
trofeje, poháre a pod.
jí:
42
Signmaking
Frézované písmená:
Vyrezávanie 3D
písmen pomocou frézy
je možné aj do tvrdých
materiálov, ako je
plexisklo.
Vpravo: Príklad gravírovanie do sklenenej
plakety.
Úplne vpravo:
Podsvietený vyfrézovaný
motív logotypu.
43
Signmaking
S
ignmaking
Výroba reklamy
3D plastické svetelné aj nesvetelné písmená
...plastické znamená výrazné a výstižné. Najrôznejšie názvy a
označenia pre čokoľvek sú v dnešnej dobe prevzaté z anglického originálu alebo tvorené novotvarmi. Sú obvykle krátke,
znejú efektne a moderne. Často však tiež obsahujú drobnú
chybičku – človek po ich vyslovení aj tak nevie, o čo sa
vlastne jedná. Plastická reklamná grafika je, aspoň dúfame,
názvom dostatočne výstižným. Znamená výrobu akéhokoľvek nápisu či loga trojrozmerne – plasticky. teda čo možno
najvýraznejšie a najvýstižnejšie.
Trojrozmerné reklamy, využiteľné v interiéroch a exteriéroch, vyrábame štandardne z hliníkového plechu, nerezového plechu, PVC, plexiskla .
Polystyrénové pís-
Lacné riešenie
3D písma, písmená sú
ľahké, čím je uľahčená
montáž.
mená:
Najnovšie realizujeme plastické logá, emblémy a nápisy z
farbeného XPS, vhodné za pomoci montážnych tmelov na
aplikáciu na akýkoľvek povrch.
Tieto 3D reklamy prekonávajú dosiaľ používané výrobné postupy vo všetkých kritériách. Pri vonkajšom použití sa skvele
uplatnia vlastnosti ako je nízka hmotnosť, stálofarebnosť,
absencia podporných konštrukcií, nenáročná údržba, lepenie pomocov tmelov bez poškodenia podkladu. Odpadajú
tak bolesti klasických svetelných reklám, pričom náklady na
výrobu sú polovičné.
Rozdelenie 3D písmen:
1. hliníkové, 2. nerezové, 3. plastové (polystyrénové, plexisklo, PVC)
44
Signmaking
Krabicové písmená:
Každé písmeno je
vyrobené z hliníkového
plechu.
Tu je
príklad frézovania do
plexiskla, pričom na
pohľadovú stranu 3D
písmen sa aplikovala
modrá samolepiaca
fólia.
3d písmená:
Technológia
silného difúzneho
LED svetla. Písmená
majú čelnú stenu z
Dibondu s vyfrézovanými písmenami, ktorý je
osadený 20mm akrylátom, vystupujúcim
nad rovinu Dibondu.
Presvetlenie je zabezpečené diódami.
Novinka:
45
Signmaking
G
rafický dizajn
Návrhy, príprava a spracovanie
Logotypy, časopisy, katalógy atď.
- grafická príprava dokumentov pre tlač
- grafická príprava jednoduchých vizitiek
- prepisovanie jednoduchých textov
- jednoduché letáky, oznámenia
- sadzba publikácií, kde prevláda text, s menším množstvom
obrázkov, tabuliek a pod.
- digitálne spracovanie kvalitných predlôh, jednoduchá úprava obrázkov
- sadzba publikácií a materiálov s množstvo rôznych grafických prvkov (obrázky, grafy, tabuľky, brožúry, náročné
letáky, časopisy...)
- grafická príprava zložitých vizitiek (spracovanie a úprava
logotypu, zložité grafické prvky)
- grafické návrhy logotypov, piktogramov, clipartov, informačných tabúľ, obalov a pod.
- spracovanie nekvalitných alebo poškodených materiálov,
retuš, kolorovanie, náročné efekty, tvorba koláží
- grafické úpravy za asistencie zákazníka
Tento
grafický návrh získal
pred mnohými rokmi
ocenenie.
Grafika:
Plagát: Návrh plagátu pre Meinl.
46
Grafický dizajn
Vľavo: Dlhé roky
sme robievzali sadzbu
mesačníka Pressburger
Zeitung.
Vpravo: Návrh
logotypu. Zobrazená
strana je súčasť dizajn
manuálu.
Návrh
logotypu. Zobrazená
strana je súčasť dizajn
manuálu.
Úplne vpravo:
47
Grafický dizajn
Grafický návrh
plagátu.
Dolu:
W
ebové služby
Návrh, tvorba, optimalizácia webu
Programovanie, webdizajn, CMS TYPO3
Návrh, implementácia a tvorba web stránok, web portálov a web aplikácii.
Podnikať bez kvalitnej web stránky je skutočne ťažké,
neváhajte investovať čas a peniaze do profesionálnej www
prezentacií na internete. Čím viac klientov získate tým viac
môžete rozšíriť svoje portfólio. Čím väčšie je vaše portfólio,
tým viac klientov získate. Využite naše služby na dosiahnutie
Vašich cieľov.
Grafický
návrh webu určeného
na predaj pneumatík.
Šablóna:
Využite naše profesionálne služby. Zaoberáme sa hlavne
vývojom frameworkom CMS TYPO3.
- Návrh a tvorba internetových www stránok
- Návrh a tvorba web projektov
- Návrh a tvorba web aplikácií, knižnic, servisov pre komunikáciu s Vašimi aplikáciami
- Návrh a implementacia databázových projektov- MSSQL,
MySQL, PostGreSQL
Grafický
návrh webu.
Šablóna:
48
Webové služby
Šablóna: Grafický
návrh webu.
Optimalizácie existujúcich riešení,
návrhy riešení, návrh projektov,
riadenie projektov.
Máte už hotový a funkčný projekt? Nie ste
spokojný s výsledkom? Prípadne máte návrh a
potrebujete vytvoriť tento projekt? Oslovte nás,
my vám radi pomôžeme Na základe požiadaviek
klienta implementujeme vaše internetové riešenie rýchlo a spoľahlivo.
- Optimalizácia existujúcich riešení
- Tvorba a implementácia projektov
- Návrh projektov - štruktúry, servisy, databázy
Internetová reklama, SEO, SEM,
audit stránok
Kvalitná webová prezentácia pritiahne viac
zákazníkov alebo môžete stále informovať
vašich klientov o produktoch Vašej spoločnosti.
Pomôžeme Vám aj s reklamou na internete, s
reklamnými kampaniami, návrhom slov. Nie je
vaša stránka atraktívna pre vyhľadávacie stroje?
Využite naše skúsenosti so SEO a SEM marketingom.
- Vaše web stránky umiestnime na našich serveroch, prípadne Vám doporučíme výhodné
riešenie
- Dizajn a tvorba webstránok na základe požiadavok klienta.
Ak máte nejaké otázky kontaktujte nás. Radi
Vám zodpovieme všetky Vaše otázky.
Grafický
návrh webu.
Šablóna:
49
Webové služby
O
bchodné služby
Predaj a servis
Výpočtová a kancelárska technika
Distribúcia komponentov informačných technológií, návrh a
kompletizácia PC, poradenstvo.
Ponúkame tieto komponenty:
Audio systémy / multimédia, Batérie, Foto rámček, Fotoaparáty a kamery, GPS navigácie, HDD, Herné zariadenia,
Káble, Kancelárska technika, Klávesnice a myši, Kontrollery, USB komponenty, Meteo prístroje, LifeCare, Monitory,
Nástroje, náradie, Notebook, Pamäťové médiá, Pamäťové
moduly Upgrade, PC komponenty, Počítače, Projektor,
Reproduktory/Slúchadlá/Mic, Sieťové produkty, Software,
Svetelné zdroje, Tablety, E-book, Tašky a obaly, Telefonovanie/Fax/Vysielačky, Televízory, tunery, satelity, Tlačiarne/
Skenery/Multifunkc., Web/IP kamery, Zdroje/Napájacie
adaptéry/UPS.
Software: Dodávame
aj software na základe
požiadaviek zákazníka, v prípade potreby
software aj nainštalujeme na počítač.
iPad 3:
rácia.
50
Obchodné služby
Nová gene-
Apple Macintosh:
MacBook Pro. Displej
Retina s 5,1 milióna
pixelov. Výhradne
flashová architektúra.
Štvorjadrové procesory Intel Core i7. S
hrúbkou iba 1,8 cm a
hmotnosťou iba 2 kg.
Je to nielen najpokročilejší notebook, ale aj ten
najpokročilejší Mac,
aký bol vytvorený.
Profesionálna
tlačiareň, skener a
kopírka.
Xerox:
51
Obchodné služby
V
ýklad pojmov
Materiál na tlač - papier
Druhy a použitie papiera
Základný materiál používaný pre výrobu tlačovín. Jeho základné členenie je nasledovné:
Nenatierané papiere:
- bezdrevný ofset (biely, žltý) - vhodný pre tlač na hárkovom
aj na rotačkovom stroji na farebné i čiernobiele publikácie
- volumenový papier (biely, žltý) - vhodný pre tlač na hárkovom aj na rotačkovom stroji, doporučujeme použiť len na
čiernobiele publikácie
- recyklovaný papier (prírodný, rôznofarebný) - vhodný pre
tlač na hárkovom stroji
Pohľad
na stroj na výrobu
ručného papiera.
Ručný papier:
Natierané papiere:
- jednostranne natieraný (lesklý, matný) - vhodný pred tlač
na hárkovom stroji na farebné i čiernobiele publikácie, využitie je hlavne pri pohľadniciach, kde sa natieraná strana
plnofarebne potláča a nenatieraná strana ostáva vhodná na
popisovanie, napr. perom
- obojstranne natieraný (lesklý, matný) - vhodný pre tlač na
hárkovom aj na rotačkovom stroji na farebné i čiernobiele
publikácie
Špeciálne papiere:
samolepiace, etiketové, samoprepisové - kde už samotný
názov napovedá ich využitie
Grafické natierané kartóny a lepenky:
sú to viacvrstvové lepenky s bielou natieranou vrchnou
vrstvou, rôznou strednou a rubovou vrstvou. Sú vhodné,
52
Výklad pojmov
Skladovanie papiera:
Papier je veľmi náročný
materiál na správne
uskladnenie.
Výroba papiera:
Papierenský stroj sa
skladá:
• zo sitovej časti, ktorá
sa uvádza výstredníkom do kmitavého
pohybu
• z odsávacej časti,
ktorá je rozdelená na
niekoľko odsávacích
skríň, z ktorých sa
vákuovými čerpadlami
odsáva vzduch
• zo žmýkacieho lisu
odsávacích valcov
• z lisovacej časti, na
ktorej sa papierovina
zahusťuje, povrchovo
vyrovnáva tým, že
papierovina prechádza
medzi dva valce.
• sušiaca časť sa skladá zo sústavy za sebou
uložených valcov, ktoré
sú vykurované. Do papieroviny sa v miešačke
pridávajú anorganické
plnivá (kaolín, krieda
– zvyšuje hladkosť a
znižuje horľavosť),
pigmenty (titánová
bieloba) hlinka, baryt
a glejidlá (kolofónia –
na zvýšenie pevnosti)
podľa jednotlivých kvalít (GC1, GC2, GD2,
GD3), na výrobu obalov (skladačiek), blistre a
všeobecné grafické spracovanie
Knihárska lepenka:
lepenka je vhodná predovšetkým na kašírovanie - knihárske spracovanie, na výrobu zakladačov, hier a rôznych reklamných pútačov a
stojanov. Podľa jednotlivých kvalít sa delí na :
- šedo-šedé
- bielo-šedé
- bielo-biele
53
Výroba ručného pa-
Jeho prednosťou
je trvanlivosť, pevnostné
vlastnosti a dobrá
bielosť. Používa sa
hlavne na vyhotovovanie
cenných dokumentov,
na maľovanie obrazov
a na tlačenie vzácnych
kníh.
Surovinou pre výrobu
ručného papiera sú
handry a najakostnejšie
biele buničiny.
piera:
Výklad pojmov
V
ýklad pojmov
Hárková tlač
Druhy väzieb
Mäkké väzby
V1 - Šitá väzba
Zložky sú vložené do seba a do obálky a na chrbte zošité
drôtenými skobami. Následne po zošití sú orezané z troch
strán.
Podľa normy pre knižné väzby je dovolený rozsah strán
pre šitú mäkkú väzbu V1 pre papier plošnej hmotnosti do
70g/m2 najviac 60 listov (120 strán ), nad 70 g/m2 maximálne 44 listov (88 strán). Šitie drôtom sa riadi výškou
knižného bloku. Pre menšie zošity vo formáte menšom
ako A6 sa používajú 1 - 2 skoby a pre formáty väčšie ako
A5 2 - 4 skoby. Šitie niťami sa robí na krajčírskom stroji
po celej dĺžke chrbtu stehmi dlhými najmenej 3 mm. Pri
obálkach všeobecne platí, že pokiaľ sú z papieru plošnej hmotnosti nad 110 g/m2, býva v mieste chrbtového
lomu jedenkrát ryhovaná. Obálka pri tomto type väzby je
zásadne bez záložiek. Po zošití je knižný blok aj s obálkou
orezaný po troch stranách. V dnešnej dobe je vďaka skvalitneniu materiálov a výrobných postupov možné prekročenie hodnôt uvedených v norme.
V2 - Lepená väzba
Voľné listy sú na chrbte spojené lepidlom, zavesené do
obálky a nakoniec orezané z troch strán.
Podľa normy pre knižné väzby je u väzby V2 stanovená
hrúbka bloku. Pri papieroch s plošnou hmotnosťou do
90g/m2 je stanovená hrúbka väzby na 4 - 35 mm. Pre
54
Výklad pojmov
Zavesenie za krídel-
Tie sú súčasťou
šitej predsádky.
Používa sa pri veľmi
hrubých knihách.
ká:
Zavesenie knižného
bloku: Pri hrubších
knihách sa odporúča
používať zavesovanie
za dutinku. Dutinka
je stočený dutý papierový prúžok prilepený
na chrbát knihy, ktorý
knižný blok spája
s chrbátikom a tak
knižný blok fixuje v
doskách.
Tvrdá väzba: Väčšina
knižných publikácií je
viazaná tvrdou väzbou.
spojenie dvojlistov je doporučené frézovanie
alebo zlepovanie. Pri papieroch s plošnou
hmotnosťou do 10g/m2 je stanovená hrúbka väzby na 5 - 40 mm pri spojovaní zložiek
špeciálne perforovaných v chrbtovom lome, a
5 - 20 mm pri spojovaní zložiek zlepených v
chrbtovom lome.
V3 - Bloková väzba
Bloková väzba - brožúra je na chrbte zošitá zo
strany drôtom.
V4 - Väzba šitá niťami
Knižné zložky sú zošité niťou klasickou alebo
tavnou a takýto knižný blok sa zalepí do obálky
Polotuhé väzby
V5 - Knižný blok
Polotuhá väzba s doskami z ľahšej lepenky knižný blok je buď lepený alebo šitý niťou.
Väzba je podobná ako V2.
V6 - Leporelo
Väzba známa hlavne z detských skladačiek leporel.
Tuhé väzby
V7 - Poloplátenná tuhá väzba s
okrajmi.
Mäkká väzba:
Niekoľko príkladov
mäkkej väzby. Indexy
vpravo dole sú zviazané
väzbou V1.
55
Knižná väzba V7 je tuhou väzbou s kombinovaným poťahom, tzv. poloplátenná väzba.
Knižné dosky sú potiahnuté papierom a chrbát knihy je potiahnutý plátnom, alebo iným
vhodným materiálom. Poťahovaný papier
býva samozrejme väčšinou potlačený.
V8 - Knižná väzba
Plátenná tuhá väzba s okrajmi - Knižná väzba
V8 je plátená väzba s okrajmi a s nekombinovaným poťahom, tzv. celoplátenná väzba.
Knižné dosky sú potiahnuté celistvým plátenným poťahom. Táto väzba má povolené tri
varianty:
V8a - väzba, keď sú knižné dosky potiahnuté
laminovaným papierom
V8b - väzba s doskami potiahnutými papierovým poťahom
V8c - väzba s doskami potiahnutými iným
poťahom napríklad kožou, imitáciou kože,
vrátane vatovania dosiek
V9 - Tuhá väzba s doskami s plastov.
Lak (lesklý, matný, UV.) a laminovanie.
Knižná väzba V9 má dosky z plastu stužené
nemäkčenou PVC fóliou alebo lepenkou.
Povolený variant je V9a, čo je tuhá väzba s
nestuženými doskami z plastu, len mäkčenej
PVC fólie.
Výklad pojmov
Adler print s.r.o., Veterná 417 900 42 Miloslavov
IČO: 366 515 75, DIČ: 202 221 7252, IČ DPH: SK202 221 7252,
E-mail: [email protected]
Ilustrácie: © Šimon Studený 2003, pastel; Foto ilustrácií: © Tomáš Píš 2003; Cover: © Tomáš Píš 2012, Typografia: Tomáš Píš 2012
Download

stiahnuť - adlerprint.sk