The Rental Company
of the year 2009
Stavebná technika a zariadenie
Požičovňa
mechanizácie
katalóg
cenník ako samostatná príloha
www.ramirent.sk
|
|
RAMIRENT
v Slovenskej republike
RAMIRENT je fínska spoločnosť s viac ako
päťdesiat ročnou skúsenosťou v oblasti prenájmu stavebných strojov a malej mechanizácie. Je lídrom medzi požičovňami vďaka
pôsobeniu v 13 krajinách se­vernej, východnej a strednej Európy. Zákazníkov Ramirentu
nájdete najmä v oblasti stavebníctva, priemyslu, verejnej správy, poľnohospodárstva, ale
i širokej verejnosti.
Fínsku značku Ramirent na slovenskom trhu
reprezentuje od roku 2008 spoločnosť OTS
Bratislava, spol. s r.o., ktorá disponuje sieťou
38 pobočiek v celej republike.
Požičovne sú vybavené širokým sortimentom
stavebných strojov a malej mechanizácie, vrátane špeciálnych typov strojných zariadení.
Na vybavení požičovní spolupracuje Ramirent
s najznámejšími výrobcami techniky tak, aby
sme mohli naším zákazníkom ponúknuť vždy
kvalitné služby a servis v plnom rozsahu.
Team Ramirent
Doklady Potrebné k prenájmu
Pre overenie Vašej totožnosti si prosím pripravte
2 z následujúcich dokladov:
•
občiansky preukaz
•
živnostenský list
•
cestovný pas
•
vodičský preukaz
kaucia
Pri prenájme stroja, zariadenia požadujeme kauciu,
ktorú Vám vrátime späť pri vrátení stroja,
zariadenia. Výšku kaucie nájdete v aktuálnom cenníku,
prípadne Vám ju potvrdia vo všetkých požičovniach
RAMIRENTu.
Poistenie
Naším zákazníkom poskytujeme poistenie
prenajatého strojného zariadenia proti
poškodeniu, zničeniu či odcudzeniu.
servis a doprava
K ponúkanému sortimentu strojov a zariadení
zabezpečujeme servis, odborné poradenstvo,
kvalifikovanú obsluhu stroja, montážne
a demontážne práce. Podľa potrieb a prianí
zákazníka zaistíme tiež prepravu.
ZĽAVY, zvýhodnENIE
K dlhodobému prenájmu a projektom
pristupujeme individuálne.
Spoločnosť OTS BRATISLAVA, spol. s r.o.
si vyhradzuje právo zmeny cien a sortimentu
uvedenom v tomto katalógu.
OTS BRATISLAVA, spol. s r.o. nezodpovedá
za prípadné tlačové chyby.
Sídlo spoločnosti
OTS BRATISLAVA, spol. s r.o.
Opletalova 65
841 07 Bratislava – D. N. V.
0800 123 687
[email protected]
www.ramirent.sk
VÁLCE
Vibračné nohy
VIbRAčNé DoSKY
|
obsah
Zariadenia k zhutneniu
pôdy a asfaltu
Válce ......................................................... 6
Vibračné nohy ......................................... 7
Vibračné dosky ....................................... 7
Príslušenstvo ......................................... 8
Zariadenia pre zemné práce
a dopravu materiálov
Mini-rýpadlá .......................................... 10
Mini-nakladače ..................................... 10
Kolesové nakladače ............................ 11
Kolesové rýpadlá ................................. 11
Rýpadlo – nakladače ............................ 11
Pásové hydraulické rýpadlá ............. 11
Dozre ...................................................... 12
Gradery .................................................. 12
Teleskopické manipulátory ............... 12
Príslušenstvo ........................................ 14
Stroje na pokládku,
recykláciu, drvenie, frézovanie,
triedenie a dopravu materiálov
Stroje na frézovanie ......................... 16
Drtiace a triediace stroje .............. 16
Recyklátory asfaltu ........................... 16
Stroje na pokládku asfaltu ............. 18
Prepravníky stavebných strojov .... 18
zariadenia pre prácu vo výškach
Vrátky/výťahy ...................................... 20
Lávky ....................................................... 21
Plošiny .................................................... 21
Lešenie, hliníkové veže ...................... 21
Podpery .................................................. 22
nožnicové, kĺbové, teleskopické
a prívesné plošiny
Nožnicové, kĺbové, teleskopické a prívesné plošiny ............................... 24
elektrocentrály
Elektrocentrály ................................... 26
Zváracie agregáty a zváračky
kompresory, agregáty
a hydraulické zariadenia
Kompresory .......................................... 30
Pneumatické kladivá .......................... 30
Hydraulické agregáty ........................ 32
Príslušenstvo ....................................... 32
ohrievače a odvlhčovače
Ohrievače .............................................. 34
Odvlhčovače ......................................... 36
meracia technika
Laserové merače ................................ 54
Lasery s príjmačom ........................... 54
Laserové uhoľníky ............................... 54
Univerzálne detektory ...................... 54
Nivelačné prístroje ............................ 54
zariadenia na upratovanie
Zariadenia k zhutneniu
pôdy a asfaltu
Použitie naších válcov, vibračných dosiek a nôh dovoľuje výkonné, rýchle a súčasne veľmi účinné
zhutnenie pôdy. Taktiež v miestach s komplikovaným prístupom. Široká ponuka dostupných zariadení
(od ľahkých vibračných dosiek po niekoľko tonové válce) umožňuje výber zariadení podľa
individuálnych požiadaviek klienta.
Zhody ...................................................... 56
Vysávače ................................................ 56
Tlakové čističe .................................... 56
čerpadlá
zariadenia pre prácu na záhrade
Čerpadlá odvodňovacie ..................... 38
Čerpadlá kalové ................................... 38
Čerpadlá prietokové .......................... 38
Príslušenstvo ....................................... 38
Zariadenia pre betonárske práce,
spracovanie betónu a rezanie
materiálov
Vibrátory ............................................... 40
Hladiace lišty ....................................... 40
Čerpadlá na zmesy ............................. 41
Hladičky .................................................. 41
Stroje na povrchovú úpravu .......... 42
Frézy ....................................................... 42
Brúsky .................................................... 42
Lámačky, rezačky ................................ 43
Rezačky špár ....................................... 43
Píly .......................................................... 43
Zásobník na betón ............................. 44
Miešačky na betón ............................ 44
Príslušenstvo ....................................... 44
Kosačky .................................................. 58
Krovinorezy ........................................... 58
Motorové píly ...................................... 58
Kultivátory ............................................ 59
Zemné vrtáky ...................................... 59
Drtiče ..................................................... 59
Rotovátory ........................................... 60
Vertikulátory ........................................ 60
Štiepačky dreva .................................. 60
Zastrihávače plotov .......................... 60
Zahradné válce ................................... 60
kontajnery a ploty
Kontajnery ............................................. 62
Ploty ....................................................... 62
Mobilné WC .......................................... 62
Príslušenstvo ....................................... 62
ostatné príslušenstvo
Ostatné príslušenstvo ...................... 64
ručné náradie
Aku náradie .......................................... 46
Vŕtačky .................................................. 46
Kladivá .................................................... 46
Mechanické uťahováky ...................... 48
Brúsky .................................................... 49
Píly .......................................................... 50
Vyrezávacie stroje .............................. 51
Drážkovacie stroje ............................. 52
Hoblíky .................................................... 52
Teplovzdušné pištole ......................... 52
Príslušenstvo ....................................... 52
základné podmienky
podnikateľského prenájmu
stavebnej mechanizácie
a príslušenstva
Základné podmienky ........................... 65
Zváracie agregáty a zváračky ....... 28
0800 123 687
www.ramirent.sk
| Zariadenia k zhutneniu pôdy a asfaltu
Zariadenia k zhutneniu pôdy a asfaltu | Vibračný válec - zemný
Vibračný ručne vedený válec – hladký
názov
šírka bubna model
mm
hmotnosť
kg
NTC: Vvv 600 /12
600
560
hamm: 3205
DYNAPAC: LP 6500
650
678
hamm: 3307 ht
NTC: vvv 701 /22 HE
700
1020
stavostroj: yz 12 G
Stavostroj: VvW 3403
700
1100
Stavostroj: VvW 3405
700
Stavostroj: VvW 3415
700
odstredivá sila
k N
hmotnosť
kg
69/61
5475
6840
230
12000
HAMM: 3412 ht
256/215
12200
1100
HAMM: 3414 HT
256/215
14240
1100
hamm: 3516 HT
256/215
15755
STA: VV 1500 D
277
14150
hamm: 3414 HT VIO
279
14010
stavostroj: QX 518
330
18000
hamm: 3518 HT
331/243
17825
HAMM: 3520 HT
331/243
19800
STA: VV 2000 D
400
20245
Vibračná noha
šírka bubna hmotnosť
názov
hutniaca pätka
model
mm
hmotnosť
kg
model
mm
kg
Weber: TRC 66
650
1350
DYNAPAC: LT 700
280 x 330
73
Weber: TRC 86
850
1400
WEBER: SRV 62
330 x 280
66
DYNAPAC: LP 8500
850
1675
WEBER: SRV 66
330 x 280
75
NTC: NT 59
350 x 235
58
weber: SRV 65
350 x 235
65
NTC: NT 65
350 x 285
65
NTC: NT 70H
350 x 285
70
NTC: MT 72
350 x 300
71
weber: SRV 70
350 x 300
72
Vibračný tandemový válec - živičný
0800 123 687
model
125/95
Vibračný válec -priekopový
názov
názov
Jednosmerná hutniaca doska
názov
šírka bubna hmotnosť
názov
hutniaca pätka
model
mm
kg
Bomag: BW 80
800
1500
model
mm
kg
350 x 500
127
HAMM: HD 8 vv
856
1580
NTC: VT 90
900
1360
NTC: VD 350
350 x 550
105
WEBER: CF1
400 x 550
68
Bomag: BW 100
1000
1600
WEBER: CF2
450 x 550
83
DYNAPAC: CC 1000
1000
1685
NTC: VD 450
450 x 550
150
HAMM: HD 10 vv
1050
2480
DYNAPAC: LF 140
500 x 660
128
DYNAPAC: CC 102
1070
2350
WEBER: CF3
500 x 750
113
DYNAPAC: CC 122
1200
2600
DYNAPAC: LF 72
510 x 400
63
HAMM: HD 12 vv
1250
2705
DYNAPAC: LF 82
540 x 460
81
HAMM: HD 14 vv
1430
4345
DYNAPAC: LF 3820
600 x 500
100
DYNAPAC: CC 424 HF
1730
10200
DYNAPAC: LF 90
630 x 500
116
HAMM: DV 70 vv
2750
7865
WEBER: CF4
hmotnosť
www.ramirent.sk
| Zariadenia k zhutneniu pôdy a asfaltu
Obojsmerná hutniaca doska
názov
hutniaca pätka
model
hmotnosť
mm
kg
NTC: VDR 24
450 x 400
110
DYNAPAC: LG 160
655 x 450
161
NTC: VDR 26H
700 x 450
160
DYNAPAC: LG 200
700 x 500
247
WEBER: CR3
700 x 500
206
WEBER: CR5
700 x 550
281
NTC: VDR 39H
700 x 600
205
DYNAPAC: LG 300
768 x 500
265
WEBER: CR4
800 x 500
248
WEBER: CR7
800 x 600
480
NTC: VDR 62H
850 x 750
450
WEBER: CR6
870 x 700/600/450
412
WEBER: CR8
900 x 700
480
NTC: VDR 63H
900 x 750
440
WEBER: CR10
915 x 950/800/700
900
DYNAPC: LG 500
990 x 550
506
DYNAPC: LH 800
1050 x 660
820
mini-rýpadlá
mini-nakladače
kolesové nakladače
kolesové rýpadlá
rýpadlo – nakladače
pasové hydraulické rýpadlá
dozre
gradery
teleskopické manipulátory
Zariadenia pre zemné práce
a dopravu materiálov
Správna voľba prepravy a manipulácie počas opravárensko-stavebných prác dovoľuje ušetriť čas
a peniaze. Obzvlášť, keď sa využíva efektívne a bezporuchové zariadenie a iba také je dostupné
v našej ponuke – od stavebných kĺbových dumperov po nakladače.
Príslušenstvo
Tlmiaca doska – na úpravu dlažby
Kropenie – na úpravu asfaltových povrchov
0800 123 687
www.ramirent.sk
10 | Zariadenia pre zemné práce a dopravu materiálov
Zariadenia pre zemné práce a dopravu materiálov | 11
kolesový čelný Nakladač
Pásové mini-rýpadlo
názov
šírka lopaty
podkop
hmotnosť
názov
objem lopaty
hmotnosť
model
m 3
kg
1810
VOLVO: L 20 B
0,8
4800
2410
1920
KOMATSU: WA 100 M
1,2
6800
400
2410
2070
KOMATSU: WA 200
1,9
10700
VOLVO EC 20 b
450
2810
1957
KOMATSU: WA 320
2,7
14475
VOLVO: EC 25
450
2810
2851
KOMATSU: WA 470
3,8
23200
KOMATSU: PC 26 MR
450
2720
2800
KOMATSU: PC 35 MR
550
3170
3835
KOMATSU: PC 50 mr
550
4160
5255
VOLVO: EC 35
610
3500
3565
model
mm
mm
kg
VOLVO: EC 15
300
2210
KOMATSU: PC 16 R
300
KOMATSU: PC 18 mR
Kolesové rýpadlo
názov
model
univerzálny mini-nosič náradia
názov
model
výkon motora
hmotnosť
k W
kg
AVANT: 528
20
1300
AVANT: 635
20
1300
objem lopaty
m
hmotnosť
3
kg
KOMATSU: Pw 140
0,94
14300
KOMATSU: Pw 160
1,00
15470
KOMATSU: Pw 180
1,10
18470
KOMATSU: Pw 200
1,58
21800
Rýpadlo – nakladač
názov
šmykom riadený mini-nakladač
názov
model
0800 123 687
výkon motora
nosnosť
objem lopaty
hmotnosť
model
m
3
kg
VOLVO: BL 71
1,1
8500
KOMATSU: WB 93 S
1,1
8500
KOMATSU: WB 97 S
1,1
8550
JCB: 4 CX
1,1
8600
k W
kg
THOMAS: t 137
32,1
590
KOMATSU: SK 815-5
34,9
700
MUSTANG: 2054
37,0
748
KOMATSU: SK 820-5
39,9
900
THOMAS: t 153
41,8
680
THOMAS: t 175
41,8
794
JCB: 170
42,0
1000
názov
BOBCAT: S 130
42,1
590
model
THOMAS: t 250
51,9
1120
JCB: 190
52,0
1250
MUSTANG: 2076
60,0
1089
KOMATSU: SK 1020-5
63,9
905
KOMATSU: ck 35 na pásoch
63,9
1470
Pásové hydraulické rýpadlo
objem lopaty
m
hmotnosť
3
kg
KOMATSU: PC 210
1,68
21800
KOMATSU: PC 240
1,89
25000
www.ramirent.sk
12 | Zariadenia pre zemné práce a dopravu materiálov
Zariadenia pre zemné práce a dopravu materiálov | 13
Pásový dozer
názov
šírka radlice
model
mm
kg
3410
22890
KOMATSU: D65 EX
hmotnosť
grader
názov
výkon motora
hmotnosť
model
k W
kg
STAVOSTROJ: PY 180 G
140
16980
Teleskopický manipulátor
názov
výška zdvihu
model
mm
kg
kg
5200
2400
55OO
JCB: 533-105
10500
3500
8000
CAT: TH 360
13500
4000
10000
CAT: TH 580
14000
4500
11000
MANITOU: MT 1435 SL
14000
4000
11000
MANITOU: MT 1235 SLT
16100
4000
11590
MANITOU: MT 1440 SLT
16100
4000
11590
MANITOU: MT 1740 slt
16100
4000
11590
MANITOU: MrT 1850
16100
4000
11590
MANITOU: mrt 2150
16100
4000
11590
KOMATSU: WH 716
16100
4000
11590
MANITOU: MrT 1840
18500
4000
11790
MANITOU: MRT 2145
21500
4500
16650
MANITOU: MRT 2540
25000
4000
17165
MANITOU: MLT 523
0800 123 687
nosnosť
hmotnosť
www.ramirent.sk
14 | Zariadenia pre zemné práce a dopravu materiálov
univerzálne Príslušenstvo
ALLU lopata – na triedenie a drvenie
stroje na frézovanie
drviace a triediace stroje
recyklátory asfaltu
stroje na pokládku asfaltu
prepravníky stavebných strojov
Príslušenstvo k šmykom riadenému mini-nakladaču
Podkop kovaco, miešačka kovaco, zametacie zariadenie kovaco, Vŕtacie
zariadenie s 3 druhmi vrtákov (avant, kovaco), hydraulické kladivo furukawa
Príslušenstvo k nakladaču a rýpadlu
Stroje na pokládku,
recykláciu, drvenie, frézovanie,
triedenie a dopravu materiálov
Podkop kovaco, kladivo furukawa
Okrem štandardných stavebných strojov nájdete v našej ponuke aj stroje určené na špecifické
stavebné práce či recykláciu. Naši zákazníci tak môžu zefektívniť svoju činnosť s ohľadom na
zníženie environmentálneho zaťaženia.
Príslušenstvo k univerzálnemu mini-nosiču náradia
fréza na sneh, Vŕtacie zariadenie
Príslušenstvo k teleskopickému nakladaču
prepravník na betón hydraulická, kliešte na drevo, štvorhák lano 3m/5t,
čistiace zariadenie (kefa), pracovný kôš 4–6m, predĺžený žeriav pevný,
predlžovací nadstavec žeriavový s navijákom, naviják žeriavový, predĺženie
vidlí, predĺženie ramena 3d
0800 123 687
www.ramirent.sk
16 | Stroje na pokládku, recykláciu, drvenie, triedenie a dopravu materiálov
Stroje na pokládku, recykláciu, drvenie, triedenie a dopravu materiálov | 17
fréza cestná
názov
šírka frézovania
hĺbka frézovania
model
mm
mm
wirtgen: w 35 dc
350
0–110
wirtgen: w 50 dc
500
0–210
wirtgen: w 100 f
1000
0–300
mobilná drvička
názov
výkon drviča
model
komatsu: br 380 jg
otvor drviča
t /hod
mm
50–240
1065 x 550
drviaca a triediaca lopata
názov
model
allu
na vyžiadanie
Recyklátor asfaltových zmesí
názov
výkon
model
t /hod
bagela: ba 7000
bagela: ba 10000
0800 123 687
6–7
8–9,5
www.ramirent.sk
18 | Stroje na pokládku, recykláciu, drvenie, triedenie a dopravu materiálov
Finišér na živice
názov
model
vÖgele: super 800
šírka pokládky
mm
vrátky / výťahy
lávky
plošiny
lešenie, hliníkové veže
podpery
500–3200
vÖgele: super 1300
2500–5000
vÖgele: super 1600
2500–8000
Zariadenia
pre práce vo výškach
prepravník stavebných strojov
názov
model
príves pre stavebné mechanizmy
0800 123 687
nosnosť
kg
750
príves pre stavebné mechanizmy
1500
príves pre stavebné mechanizmy
4000
Rebríky, vežové plošiny a výťahy sú nenahraditeľnými zariadeniami pri každej stavbe. Vhodné sú
pre vnútorné i vonkajšie práce. Široká ponuka dostupných pracovných výšok dovoľuje bezpečné,
výkonné a pohodlné riadenie všetkých výškových prác.
www.ramirent.sk
20 | Zariadenia pre práce vo výškach
Zariadenia pre práce vo výškach | 21
Šikmý stavebný nákladný výťah - strešný
názov
model
GEDA: Lift 150/200
GEDA: lift 250 comfort
nosnosť
Závesná lávka
výška zdvihu
mm
150 /200
20000
GEDA: AB 650
250
19000
Stavebné a Lešenárske vrátky
názov
model
nosnosť
výška zdvihu
mm
GEDA: Maxi 120
120
40000
svš: 125
125
30000
GEDA: Maxi 150 s
150
40000
dm: 150
150
25000
dm: 200
200
35000
GEDA: STAR 200 standard
200
50000
GEDA: STAR 250 comfort
250
50000
evl: 300
300
40000
0800 123 687
nosnosť
dĺžka
kg
mm
200–910
1000–14000
stros: lk 1
250
50000
stros: lk 6
600
100000
stros: lk 3
700
100000
nosnosť
názov
model
nosnosť
výška
kg
mm
scanclimber: Sc 1300
1300
100000
scanclimber: Sc 4000
2000
100000
lešenie - pojazdné
Nákladný výťah, Osobno-nákladný výťah
model
model
stožiarová plošina
kg
názov
názov
kg
výška zdvihu
kg
mm
GEDA: 200 Z
200
35000
GEDA: 300 Z
300
GEDA: 500 Z/ZP
stros: nov 650
stros: nov 1000
názov
šírka
výška
model
mm
mm
INSTANT: SNAPPY
3600
100000
INSTANT: SPAN 300
6000
500–850
100000
CUSTERS: POJízdná Věž
700–1300
650
100000
CUSTERS: POJízdná Věž
700–1300
6000
1000
100000
CUSTERS: POJízdná Věž
700–1300
8000
GEDA: ERA 1200 Z/ZP
1000–1500
150000
CUSTERS: POJízdná Věž
700–1300
10000
GEDA: 1500 Z/ZP
1500–2000
100000
CUSTERS: POJízdná Věž
700–1300
12000
4000
www.ramirent.sk
Nožnicové, kĺbové, teleskopické
a prívesné plošiny
22 | Zariadenia pre práce vo výškach
fasádne a priestorové lešenie
názov
Plošiny ponúkame elektrické, dieselové a v prevedení pre použitie v teréne, interiéri i stiesnených
priestoroch. Ich použitie uľahčí prácu a zníži náklady na výškové práce.
model
layher
na vyžiadanie
Stavebné podpery
názov
dĺžka
model
mm
kg
1800–4000
21,1
podpery 1ks
hmotnosť
Širšiu ponuku lešenia
nájdete v katalógu
lešenie
0800 123 687
www.ramirent.sk
Elektrocentrály
24 | Nožnicové, kĺbové, teleskopické a prívesné plošiny
Nožnicové plošiny
názov
model
výška
mm
nosnosť
kg elektrické
6000–14000
250–450
dieselové
12000–18000
600–900
Vlastný zdroj elektrickej energie s primerane veľkým výkonom zaručí nepretržitosť
a výkonnosť stavebných prác. U nás z dostupných elektrocentrál môžeme jednoducho
vybrať také, ktoré budú parametrami zodpovedať požiadavkám danej realizácie.
Kĺbové a teleskopické plošiny
názov
model
výška
nosnosť
mm
kg elektrické
12000–18000
230–250
dieselové
12000–41000
230–250
Prívesné plošiny
názov
model
výška zdvihu
nosnosť
mm
kg
elektrické
12000–26000
215
benzínové
12000–26000
215
Širšiu ponuku plošín
nájdete v katalógu
Pracovné plošiny
0800 123 687
www.ramirent.sk
zváracie agregáty
a zváračky
26 | elektrocentrály
elektrocentrála
0800 123 687
názov
výkon
model
k VA
hmotnosť
kg
GESAN: G 7
2–3
39
ATMOS: AT 2,5
2,5
38
HONDA: ECM 2800
2,8
55
GESAN: G 4000
3,6
39
GESAN: G 5000
3,8
39
GESAN: GS 210 DC se svářečkou
4,0
39
HONDA: E 5000
5,0
71
GESAN: G 8
5,2
77
VRC TOP:
5,5
70
GESAN: g 10 FTH
6,4
77
ntc: trt 6,5
6.5
76
ATMOS: AT 6,5
6,5
76
ORLIK: SPG 6500
6,5
85
HONDA: ECT 6500
6,5
85
HONDA: E 7001
7,5
91
GESAN: G 12 TFH
10,0
120
ATMOS: AT 12
12,0
110
ATMOS: AT 30
30,0
1100
ATLAS COPCO: QAS 30
30,0
1460
ATLAS COPCO: QAS 45
38,0
1950
ATLAS COPCO: QAS 40
40,0
1166
ATMOS: AT 40
40,0
1220
ATLAS COPCO: QAX 45
45,0
1547
ATMOS: AT 60
60,0
1300
atlas copco: qas 60
60,0
1566
atmos: at 80
80,0
1700
ATMOS: AT 100
100,0
1590
ATLAS COPCO: QAS 100
100,0
1960
atlas copco: qas 125
100,0
1960
atlas copco: qas 150
100,0
1960
ATMOS: AT 125
130,0
2000
Spoľahlivé, bezpečné a výkonné – u nás dostupné zváracie agregáty a zváračky. Vďaka použitiu
moderných technológií dosahujú vysoké výkony a umožňujú univerzálne použitie.
www.ramirent.sk
kompresory
pneumatické kladivá
hydraulické agregáty
28 | ZVÁRACIE agregáty a zváračky
zvárací agregát
názov
∙ elektródy
model
napätie
mm
V
THOR 120
1,5–5,0
230
THOR 150
1,5–5,0
230
ALFAIN
1,5–5,0
230
COMPIN
1,5–5,0
230
ESSETI
1,5–5,0
230
WP 250
1,5–5,0
230
PICK 160
1,5–5,0
230
HISTICK 161
1,5–5,0
230
RAINBOW 150
1,5–5,0
230
EISEMANN: S 6000
1,5–5,0
230
HONDA: EP200
1,5–5,0
230
Kompresory, agregáty
a hydraulické zariadenia
V našej ponuke nájdete širokú škálu pojazdných kompresorov, ktoré tvoria vysoko výkonné
mobilné zdroje stlačeného vzduchu v teréne a na stavbách. Umožňujú výkonnú a efektivnú prácu
všetkých pneumatických zariadení. Široká ponuka dostupných kladív umožňuje výber zariadení podľa
individuálnych požiadaviek.
zváračka
názov
model
0800 123 687
∙ elektródy
napätie
hmotnosť
mm
V
kg
REHM: Booster 140–170 a
1,5–4
230
4,9–5,5
REHM: Booster 210–250 a
1,5–5
400
4,9–5,5
www.ramirent.sk
30 | Kompresory, agregáty a hydraulické zariadenia
Kompresory, agregáty a hydraulické zariadenia | 31
Pojazdný kompresor
názov
tlak
výkon
model
bar
m 3 /min
hmotnosť
kg
ATMOS: PB 60
6,0
1,0
135
ATMOS: PB 80
6,0
1,4
135
ATMOS: skd 202
6,0
4,0
1000
ATMOS: PD 200
6,0
4,0
1000
ATMOS: PD 200.1
6,0
4,0
1000
ATMOS: PDI 15
7,0
2,0
500
ATLAS COPCO: XAS 37
7,0
2,1
640
ATMOS: PDI 20
7,0
2,9
610
ATMOS: PDP 20
7,0
2,9
610
ATMOS: PD 25
7,0
3,0
795
ATLAS COPCO: XAS 57 Dd
7,0
3,0
795
atmos: pdp 28
7,0
4,5
900
atlas copco: xas 77 dd
7,0
4,5
900
atmos: pd 50
7,0
5,0
862
atmos: pd 40
7,0
5,4
1060
atlas copco: xas 97 dd
7,0
5,4
1060
atmos: pd 70
7,0
7,0
1280
atmos: pd 65
7,0
7,5
1740
atmos: pd 71
7,0
7,6
1300
atlas copco: xas 146 dd
7,0
8,4
1300
atmos: pd 85
7,0
10,5
1500
atlas copco: xas 186 dd
7,0
11,0
2500
atmos: pd 130
7,0
17,0
2680
10 /7
10–11,6
2100
atmos: pd 90
pneumatické kladivo
0800 123 687
názov
tlak vzduchu
hmotnosť
model
bar
kg
PERMON: VK 17
4–6
17
PERMON: BK 14
4–7
15
PERMON: BK 15
4–7
15
PERMON: SK 9.1
4–7
9–10
PERMON: SK 9.4
4–7
9–10
PERMON: SK 9.5
4–7
9–10
PERMON: SK 10 B
4–7
9–10
PERMON: SK 12.1
4–7
12
PERMON: SK 12.2
4–7
12
PERMON: SK 12 B
4–7
12
ATLAS COPCO: TEX 12
6–7
12
ATLAS COPCO: TEX 19
7
23
www.ramirent.sk
ohrievače
odvlhčovače
32 | Kompresory, agregáty a hydraulické zariadenia
hydraulický agregát
názov
kladivo
model
kg
kg
lh 18–18,7
74
19
60
hbk KV19–19
100
20
60
ATLAS COPCO: LP9-20
BELLE : PAN 20140
HUSQVARNA: HP 40
hmotnosť
Panther:
ohrievače a odvlhčovače
Naša ponuka zahŕňa širokú škálu zariadení umožňujúcich ohrievanie a odvlhčovanie všetkých
miestností a budov. Bohatá ponuka dostupných ohrievačov s rôznymi výkonmi (plynové, elektrické,
spalovacie) a odvlhčovačov konečne vyrieši všetky problémy spojené s ohrievaním a vlhkosťou.
nástroje k hydraulickému agregátu
Kladivo – k hydraulickým agregátom
Čerpadlo – k hydraulickým agregátom
Píla – k hydraulickým agregátom
Príslušenstvo
Hadica 25 bm– ku kompresorom
Špic
SEKáč
0800 123 687
www.ramirent.sk
34 | Ohrievače a odvlhčovače
Ohrievače a odvlhčovače | 35
naftový ohrievač
názov
výkon
výkon
model
k W
m 3/hod
REMKO: DZH 30
30
450
MASTER: B 100 CED
40
800
MASTER: B 150 CED
44
825
REMKO: DZH 50
45
1400
MASTER: B 230
65
1800
MASTER: BV 290 E
81
2300
REMKO: DZH 90
93
1800
MASTER: B 360
105
3300
43
3,6 kg/hod
MASTER Infračervené topidlo: XL 9 E
Plynový ohrievač (proban-butan)
názov
výkon
výkon
model
k W
m 3/hod
MASTER: BLP 15
11–15
300
remco: pGm 30
10–26
800
MASTER: BLP 30
16–30
1000
29
600
REMko: pgm 60 m
25–55
1450
MASTER: BLP 50
31–46
1450
master: blp 70
39–69
2300
50
700
100
1000
master: g 30
remko: pgm 50 m
MASTER: QT 102
Elektrický ohrievač
názov
model
výkon
k W
m 3/hod
1,65–3,3
510
3,2
350
MASTER: B 5
2,5–5,0
510
MASTER: B 9
4,5–9,0
800
9,0
600
7,5–15,0
1700
18,0
1000
11,0–22,0
2200
MASTER: B 3
remko: elt 3-2
remko: elt 9-6
MASTER: B 15
REMKO: ELT 18-9
MASTER: B 22
0800 123 687
výkon
www.ramirent.sk
čerpadlá odvodňovacie
čerpadlá kalové
čerpadlá prietokové
36 | Ohrievače a odvlhčovače
Odvlhčovač vzduchu
názov
výkon
hmotnosť
model
l/hod
kg
master /desa/: dh 711
10/24
15
master: dh 13
20/24
10,8
master: dh 42
36/24
41
master: dh 55
36/24
41
master: dh 80
36/24
41
remko: atm 40 l
38/24
35
master: dh 25
40,6/24
56
master: dh 40
40,6/24
56
master: dh 41
40,6/24
56
master /desa/: dh 751
46,7/24
30
remko: atm 55 l
55/24
43
remko: atm 80 l
80/24
47
remko: atm 110 l
107/24
63
Čerpadlá
Výkonné, spoľahlivé a ľahké – to sú ponorné a membránové čerpadlá. Pomôžu rýchlo a efektívne
zbaviť nepotrebnej vody. V našej ponuke máme tiež komplety slúžiace k odvodňovaniu metódou
čerpacej ihly.
Odvlhčovač vzduchu – elektrický
názov
model
0800 123 687
príkon
výkon
hmotnosť
kW
l/hod
kg
remko: 40 e
0,75
38/24
35
remko: 55 e
0,90
55/24
43
remko: 80 e
1,10
80/24
47
remko: 110 e
1,70
107/24
63
www.ramirent.sk
38 | čerpadlá
čERPADLO PONORNé – ODVODňOVACie
ponor
vibrátory
hladiace lišty
čerpadlá na zmesy
hladičky
STROJE NA POVRCHOVú ÚPRAVU
frézy
brúsky BETóNU
rEZAčKY, lámačky
píly
zásobník na betón
miešačky na betón
názov
výkon
model
l /min
mm
GRINDEX: MACRO
300
14000
GRINDEX: micro
320
14000
GRINDEX: TUFf one
360
16000
WEDA: RL 2014
600
15000
GRINDEX: Minex 3 fázové
700
16000
GRINDEX: Minette 3 fázové
1000
18000
WEDA: RL 2032
1500
21000
grindex: tubo 8
1700
23000
GRINDEX: Minor N
1900
23000
Zariadenia pre betonárske práce,
spracovanie betónu a rezanie materiálov
ponor
V našej ponuke sa nachádza všetko, čo je spojené s betonárskymi prácami a spracovaním betónu.
Široká ponuka dostupných zariadení (vibračné lišty, vibrátory, hladičky, frézy, brúsky, rezačky
a miešačky na betón) umožňujú výber zariadení k danému použitiu.
čERPADLO PONORNé – kalové
názov
výkon
model
l /min
mm
GRINDEX: TUFf Solo
420
12000
GRINDEX: Solid
420
12000
GRINDEX: Salvador 3 fázové
780
15000
2000
8500
názov
výkon
ponor
model
l /min
mm
HONDA: WT 20X
710
8000
HONDA: WT 30X
1300
8000
GRINDEX: Senior
čerpadlo prietokové – nasávacie
Príslušenstvo
Hadica hasičská b, C – 20m
0800 123 687
www.ramirent.sk
40 | Zariadenia pre beton. práce, spracovanie betónu a rezanie materiálov
ponorný vibrátor
čerpadlo na betónovú zmes a potery
názov
vibrácie
model
otáčky/min
výkon
W
názov
výkon
zrno
model
m 3/hod
max/mm
WEBER: MVX
3000
1200
STROJSTAV: Pneumix PX 200 dhs
STOW: PMA 2000
3000
1400
s inter. kompresorom
ENAR: M 5 AFP s meničom kmitočtov
12000
1200
STROJSTAV: Pneumix PX 200 ECO
ENAR: M 6 AFP s meničom kmitočtov
12000
1300
s ext. kompresorom
ENAR: TAX 25
12000
1400
atmos: pneumix ph 28
ENAR: TAX 38
12000
1400
s inter. kompresorom
ENAR: TAX 48
12000
1400
BRINKMANN: DC 260/55
ENAR: M 35 AFP s meničom kmitočtov
12000
1400
STOW: pma
12000
1400
WEBER: ivur – vysokofrekvenčný
12000
1050
názov
model
4
16
4
16
4
16
4,2 m 3/min
Hladička - elektrická
Vibračná hladiaca lišta - benzínová
dĺžka
mm
názov
model
napájanie
V
hmotnosť
kg
1500
DYNAPAC: BG 39 GS
400
76
SCHWAMBORN: BAS 1500 v
1500
DYNAPAC: BG 42
400
99
DYNAPAC: BV 21 c
2000
BARIKEL:
ntc: vlz h
2000–3000
FLOATERM:
2500
Vibračná hladiaca lišta - elektrická
Hladička - benzínová
názov
dĺžka
názov
model
mm
model
napájanie
hmotnosť
V
kg
SCHWAMBORN: bas 1500 e
1500
DYNAPAC: BG 39 Gs
400
76
DYNAPaC: BV 20 A
2000
DYNAPAC: BG 42
400
107
DYNAPAC: BG 39 gl
5,5 HP
85
DYNAPAC: BG 49
9,0 HP
107
ntc: vlz e
0800 123 687
Zariadenia pre beton. práce, spracovanie betónu a rezanie materiálov | 41
2000–3000
DYNAPAC: BR 61 dvojitá
3250
DYNAPAC: BR 64 dvojitá
6250
www.ramirent.sk
42 | Zariadenia pre beton. práce, spracovanie betónu a rezanie materiálov
STROJE NA POVRCHOVú ÚPRAVU BETóNU
názov
model
Zariadenia pre beton. práce, spracovanie betónu a rezanie materiálov | 43
rezačky, lámačky obklADov A zámkovej dlažby
napájanie
hmotnosť
názov
hĺbka rezu
model
mm
kg
UNIMAN: RSK 50 – řezačka
0–16
4,5
topline: 480 – řezačka
0–16
9,1
6–15
13,4
krobet: korbet 400 – lámačka
110
30,0
RUBI: b 14 s – lámačka
155
57,0
názov
hĺbka rezu
∙ kotúča
V
kg
schwamborn: str 580
230
40
schwamborn: str 702
3 x400
65
rubi: tr 600 s – řezačka
hmotnosť
rezačka špár
Fréza na betón - elektrická
názov
hĺbka
model
mm
kg
model
mm
mm
0,5–2,5
74
NTC: RZ 120
120
350
SCHwAMBORN: BEF 201
hmotnosť
VON ARX: FR 200 E
2–5
50
NORTON: C 99
125
350
VON ARX: VA 25
3–5
170
NTC: RZ 170
170
450
SCHwAMBORN: BEF 250
3–5
170
NTC: RZ 171
170
450
NORTON: C 160
175
300–500
Fréza na betón - benzínová
názov
hĺbka
model
mm
kg
0,5–5
300
0,5–10
278
SCHWAMBORN: BEF 300
VON ARX: VA 30 SH
VON ARX: FR 200
2–5
hmotnosť
50
BRUSKA NA PARKETY - elektrická
0800 123 687
názov
šírka
príkon
model
mm
k W
CO 206
200
2,2
Stolová píla
názov
hĺbka rezu
∙ kotúča
model
mm
mm
NORTON: CGW
105
350
husqvarna: ts 400 f
144
400
NORTON: JUMBO 651
265
650
NORTON: JUMBO 900
370
900
piloun: nst 59
110
350
comer: CTS 265
265
650
progressa: pkh 70
280
700
progressa: pkh 100
400
1000
www.ramirent.sk
44 | Zariadenia pre beton. práce, spracovanie betónu a rezanie materiálov
Zásobník pre prepravu betónu s jednoduchým násypom
názov
objem
model
výš. vyplnenia
hmotnosť
l
mm
kg
1000/1500
795
300
aku náradie
vŕtačky
kladivá
mechanické uťahováky
brúsky
píly
vyrezávacie stroje
drážkovacie stroje
hoblíky
TEPLOVZDUšNé PIšTOLE
Ručné náradie
Miešačka na betón
názov
objem
model
napájanie
l
V
atika: 25
25
220
ATIKA: 50
50
220
ALTRAD: B 130
100
220
ALTRAD: B 165
125
220
STROJSTAV: SM 125
125
380
ATIKA: 130
130
220
STROJSTAV: SM 150
150
380
ATIKA 165 S
165
230/380
ATIKA 250 S
250
380
Moderné, spoľahlivé, renomované elektronáradie svetových značiek s neobyčajne veľkým výberom.
Použitie elektronáradia z našej ponuky zaručuje spoľahlivú, bezporuchovú a pohodlnú prácu
v každých podmienkach.
Príslušenstvo
Hadica naviac
Kábel na 220V
Káblový bubon 220V – 25m
Prídavné zariadenie pre stroje na povrchovú úpravu betónu
schwamborn: str 702
schwamborn: str 580
Hladiace krídlo
Hladiace krídlo
Hladiaci tanier
Hladiaci tanier
špárovací tanier
špárovací tanier
kefa pvc/drát
kefa pvc/drát
Plošná fréza
Plošná fréza
Brusný prstenec
Brusný prstenec
Kôš na zaťaženie
Kôš na zaťaženie
nádrž na vodu
Filc
Filc
Oceľová kefa
brusný agregát – 5 kam
hnací tanier
kefa 5 ks
brúsny tanier
brúsny papier
hnací tanier
0800 123 687
www.ramirent.sk
46 | ručné náradie
ručné náradie | 47
AKU náradie
Elektrické kladivo – vŕtacie
názov
výkon
model
hmotnosť
názov
výkon
MAKITA vŕtačka: 9,6V
9,6
1,2
MAKITA: HR 2510
620
2,8
4,0
MAKITA vŕtačka: 6228
14,4
1,6
MAKITA: HR 2020
710
2,2
2,3
MAKITA uťahovačka: 6270 D
12
1,5
MAKITA: HR 2400
780
2,7
2,4
MAKITA uťahovačka: 6269 D
12
1,5
MAKITA: HR 2410
780
2,7
2,4
MAKITA: HR 2450
780
2,7
2,4
HITACHI: DH 24 PB
800
3,2
2,4
MAKITA: HR 3500
840
6,2
6,4
MAKITA: HR 3520
840
6,2
6,4
MAKITA: HR 3850
940
7,7
7,5
HITACHI: DH 40 MR
950
10,0
6,4
názov
model
výkon
W
priemer
mm
hmotnosť
W
J
hmotnosť
kg
Elektrická vŕtačka
model
sila príklepu
V
kg
MAKITA: HR 4000
1050
6,7
6,2
kg
MAKITA: HR 4001
1050
6,7
6,2
HITACHI: D 10 VC 2
460
10
1,3
MAKITA: HR 4011
1050
6,7
6,2
MAKITA: 6310
550
13
2,0
HITACHI: DH 45 MR
1200
15,5
8,0
MAKITA: 6013 BR
620
13
2,8
MAKITA: HR 4500
1300
8,3
7,8
HITACHI: H 90 SC
1450
55,0
32,0
MAKITA: HR 5000
1500
17,5
10,8
MAKITA: HR 5001
1500
17,5
10,8
príklepová vŕtačka
názov
model
výkon
W
priemer
hmotnosť
mm
kg
650
16
1,7
HITACHI: FDV 16
650
16
1,7
MAKITA: HP 1500
650
16
1,7
MAKITA: HP 1621
650
16
1,7
MAKITA: HM 0810
hilti: te 6
650
16
2,8
MAKITA: HM 1100 C
hilti: te 7 c
MAKITA: HP 2070
názov
model
názov
model
výkon
W
900
sila príklepu
J
hmotnosť
kg
7,6
5,5
1050
9,6
5,9
1100
1,8–12
4,9
710
16
3,4
MAKITA: HM 0860 C
1010
16
2,3
HILTI: TE 706
1200
10,0
7,2
MAKITA: HM 1400
1240
33,7
17,0
MAKITA: HM 1500
1240
33,7
17,0
MAKITA: HM 1303
1300
27,4
14,0
MAKITA: HM 1304
1300
27,4
14,0
kg
HERMAN: Mxi 42
1300
45,0
15,0
1450
5,6–21,9
9,3
Elektrické kladivo – kombinované
výkon
W
sila príklepu
J
hmotnosť
MAKITA: HK 0500
550
2,8
3,1
MAKITA: HM 1200
HERMAN: BX 600
600
2,3
2,75
MAKITA: HM 1202
1450
5,6–21,9
9,3
HITACHI: DH 24 PC
620
2,2
2,4
MAKITA: HM 1203
1450
5,6–21,9
9,3
HILTI: TE 35
900
3,8
5,0
HILTI: TE 905
1600
20,0
11,3
HILTI: TE 76
900
7,0
7,9
MAKITA: HM 1800
1700
55,3
29,1
HITACHI: DH 65 SB
1240
42
16,0
MAKITA: HM 1801
1700
55,3
29,1
HITACHI: DH 60 MB
1300
25
10,5
MAKITA: HM 1810
1700
55,3
32
9,8
MAKITA: HM 1830
1700
55,3
32
HITACHI: DH 50 MB
0800 123 687
Elektrické kladivo – sekacie
BOSH: PSB 650
1400
18
www.ramirent.sk
48 | ručné náradie
ručné náradie | 49
elektrický uťahovák
názov
0800 123 687
pásová brúska
výkon
hmotnosť
model
Nm
kg
HILTI: SI 100
150
2,5
HITACHI: WH 12 DH – aku
150
2,5
názov
model
výkon
hmotnosť
W
kg
MAKITA: BO 3700
180
1,2
MAKITA: 9036
180
1,4
MAKITA: 9046
600
3,0
MAKITA: 9910
650
2,6
MAKITA: 9924
850
4,8
MAKITA: 9403
850
4,8
www.ramirent.sk
50 | ručné náradie
ručné náradie | 51
uhlová brúska
Elektrická píla – okružná
hmotnosť
názov
výkon
model
W
mm
kg
∙ kotúča
názov
∙ kotúča
hmotnosť
W
mm
kg
800
125
3,2
model
MAKITA: 9524
540
115–125
1,4–1,9
makita: m 4107 – diamantová
MAKITA: 9525
540
115–125
1,4–1,9
MAKITA: 5603 R
1100
165
4,2
MAKITA: 9528
540
115–125
1,4–1,9
makita: 5705 r
1400
190
5,2
MAKITA: 9529
540
115–125
1,4–1,9
bosh: gks 85 Professional
1750
230
9,2
MAKITA: 9015
1050
125
2,4
bosch: gks 65 ce
1800
160
4,9
MAKITA: 9016
1050
125
2,4
makita: 5903 r
2000
235
7,6
MAKITA: 9565
1100
125
1,8
MAKITA: evo 230 Xtreme
2200
235
7,5
HILTI: DC 125
1400
125
1,9
hitachi:
2000
230
4,3
MAKITA: 9059
2000
230
5,0
MAKITA: 9069
2000
230
5,0
HILTI: DC 230
2200
230
2,7
uhlová brúska na betón
rozbrusovacia píla
hmotnosť
názov
výkon
model
W
mm
kg
1400
125
2,7
BOSCH: GBR 14 CA
∙ kotúča
názov
model
Husqvarna: K 3000
elektrický pohon
Husqvarna: K 760
benzínový motor
Husqvarna: K 1260
hydraulická
Elektrická píla – priamočiara
0800 123 687
príkon
∙ kotúča
hĺbka rezu
hmotnosť
mm
mm
kg
350
125
8,9
300–350
100–125
9,9
350–400
125–145
14,7
Vyrezávací stroj
názov
príkon
hĺbka rezu
hmotnosť
názov
príkon
model
W
mm
kg
model
W
bosch: gst 135
230
10–135
2,4
HILTI ocaska: WSR 1400 PE
MAKITA: 4329 s predkyvom
450
65
1,9
1400
hmotnosť
počet kmit./min
0–2700
kg
4,8
www.ramirent.sk
52 | ručné náradie
Drážkovací stroj
názov
príkon
model
W
mm
kg
590
20
2,8
1400
35
4,7
MAKITA: 3901
BOSH: gmf 35 ca
hĺbka fréz.
hmotnosť
laserové merače
lasery s prijímačom
laserové uhoľníky
univerzálne detektory
nivelačné prístroje
Meracia technika
V našej ponuke nájdete aj profesionálne meracie prístroje renomovanej značky, jednoduché na
obsluhu s maximálnou presnosťou zameriavania.
elektrický hoblík
názov
príkon
hobl. doska
hmotnosť
model
W
mm
kg
550
82
3,4
1200
525
8,8
750
102
3,5
názov
príkon
hmotnosť
model
W
kg
1800
0,57
500
1,5
makita: n 1923 b
makita: 1806 b
aeg: hb 750
teplovzdušná pištoľ
makita: hg 550 vk – opalovacia pištoľ
polis: p 1 – zváracia pištoľ na pvc
Príslušenstvo
Diamantový kotúč – k drážkovacím strojom
0800 123 687
www.ramirent.sk
54 | meracia technika
Laserový merač vzdialenosti + stativ
zhody
vysávače
Tlakové čističe
DLE 70 Professional + BS 150
Krížový laser + univerzálny držiak + prijímač
GLL 2-80P + BM 1 + LR 2 Professional
Rotačný stavebný laser + prijímač + diaľkový ovládač + držiak +
stativ + vymeriavacia doska
GRL 150 + RC 1 + LR 1 + WM4 + BT 300 + GR 240 Pro
Zariadenia na upratovanie
Tlakové čističe, vysávače a zhody sú vhodné zariadenia pre každú stavbu. Pomáhajú udržovať
miesta stavby a okolie v požadovanej čistote nielen po dobu trvania prác, ale i po ich ukončení.
Laserový uhoľník
GTL 3 Professional
Univerzálny detektor (káble, potrubia, drevo) + stativ
DMF 10 ZOOM Professional
Optický nivelačný prístroj + stativ + nivelačná doska
GOL 26D Professional + GR 500 + BT 160
Samonivelačný rotačný laser s kolmým paprskom s možnosťou
HaV naklonenia v dvoch osách stativu
ALHVD + F.034.091.100 + F.034.094.301 BT 160
0800 123 687
www.ramirent.sk
kosačky
krovinorezy
motorové píly
kultivátory
zemné vrtáky
drviče
56 | zariadenia na upratovanie
Súprava zhodov
názov
Hmotnosť násypu
model
kg
zhod
12–13
násypka, odbočka
12–13
plechová vložka
12–13
rotovátory
vertikulátory
štiepačky dreva
zastrihávače plotov
záhradné válce
Zariadenia pre prácu
na záhrade
Priemyselný vysávač
názov
príkon
model
Hmotnosť
W
kg
1500
10
3 x 1100
29
HITACHI: RNT 1225
1200
10
HITACHI: VDE 3600 Inox
1200
10,6
HILTI: VC 40-u
1200
15
HILTI: VC 60-u
2400
31
makita: 446 l
nevada: 640
V ponuke nájdete kosačky, krovinorezy, kultivátory a pôdne vrtáky, ktoré umožňujú všetky práce
spojené s udržiavaním a ošetrovaním záhrady a parku. Všetky zariadenia z našej ponuky sa
vyznačujú najvyššou spoľahlivosťou a výkonom.
Tlakový čistič
názov
model
prietok
l /hod
wap: c 100.5
0800 123 687
tlAK
Hmotnosť
b ar
kg
100
6,7
KÄRCHER HD 6/15 C
230–560
30–150
30,3
KÄRCHER: HD 7/18 C
240–700
20–175
29,3
www.ramirent.sk
58 | zariadenia pre prácu na záhrade
zariadenia pre prácu na záhrade | 59
kosačka s benzínovým pohonom
názov
výkon motora
model
HP
Motorová píla – elektrická
šírka záberu
názov
príkon
dĺžka lišty
hmotnosť
mm
hmotnosť
kg
model
W
mm
kg
MAKITA: UC 3500
1800
350
3,9
HUSQVARNA: Royal 52 S
6
520
40
toro: 55
6
550
38
2,8 ps
480
28
dolmar: pm 48
čtyřtakt
kosačka s elektrickým pohonom
Kultivátor
názov
príkon
šírka záberu
názov
prac. šírka
prac. hĺbka
hmotnosť
model
W
mm
kg
model
mm
mm
kg
1300
390
13
HUSQVARNA: CRT 51
430
150
90
dolmar: em 3913
hmotnosť
Krovinorez
Zemný vrták
názov
výkon motora
model
dolmar: ms 20 u
hmotnosť
k W
kg
0,57
3,9
STIHL: BT 120C
dolmar: ms 252
0,73
4,5
dolmar: pd-520 r
0,80
5,1
benzínový
HUSQVARNA: 323 R II
0,90
4,9
dolmar: ms 330 u
0,97
5,7
husqvarna: 343 r
2,00
8,2
dolmar: ms 5700 u
2,21
7,7
názov
výkon motora
výkon
model
stihl: fs 56
Motorová píla – benzínová
0800 123 687
názov
hmotnosť
k W
kg
1,3–1,8
8,2
1,93–2,6
10,5
drvič
dĺžka lišty
hmotnosť
názov
výkon
∙ bubna
hmotnosť
model
kW
mm
kg
3,7
200
88
model
k W/HP
mm
kg
HUSQVARNA: 334 T
1,5/2,0
300–360
3,5
dolmar: ph 6538
dolmar: ps 420 c
2,0/2,7
380
4,7
benzínový štvortakt
HUSQVARNA: 357 XP
3,2/4,4
330–500
5,5
www.ramirent.sk
kontajnery
ploty
mobilné wc
60 | zariadenia pre prácu na záhrade
rotovátor
názov
výkon
šírka záberu
model
cm 3/Nm
mm
robix: 156 h
160/9,4
850
Kontajnery a ploty
VERTIKUTÁTOR
názov
model
dolmar: pv-3936
benzínový
výkon motora
šírka záberu
hmotnosť
k W/HP
mm
kg
2,6/3,5
390
30
Kancelárske, sanitárne a skladové kontajnery majú široké možnosti využitia, kedy môžu slúžiť ako
dočasné, jednopodlažné alebo poschodové objekty. Sú výhodné pre prepravu vďaka vonkajšiemu
zabezpečeniu a výhodným rozmerom pre nakládku.
štiepačka dreva
názov
model
dolmar: ls 9004 9t
elektrická
príkon
tlak
hmotnosť
W
t
kg
4000
9
200
motor
dĺžka lišty
zastrihávač plotov
názov
model
dolmar: ht 148 elektr.
dolmar: ht 2556 d benz.
hmotnosť
mm
kg
500 W
480
3,4
0,88 kW/1,2 hp
560
5,1
záhradný válec
názov
0800 123 687
šírka stopy
hmotnosť
model
mm
kg
al-ko: gw 50
500
13–120
www.ramirent.sk
62 | kontajnery a ploty
ostatné príslušenstvo
kontajner
názov
model
kancelársky
kancelársky – malý
sanitárny
sanitárny – malý
skladový
skladový – malý
plot
názov
model
drátený
drátený – nízký
plný panel
koridor
Mobilné wc
názov
model
bez umývadla
s umývadlom
pisoár
bezbarierové
Širšiu ponuku kontajnerov
a plotov nájdete v katalógu
kontajnery a ploty
0800 123 687
www.ramirent.sk
64 | OSTATNé PríSLUšENSTVo
vrtáky
do 450 mm
od 450 do 600 mm
nad 600 mm
rezné diamantové kotúče
do 450 mm
od 450 do 600 mm
nad 600 mm
elektrické kladivá
špic
sekáč
dláto
adaptér sds plus
adaptér sds max
predlžovací kábel 220 v
predlžovací kábel 380 v
ZÁKLADNé PODMieNKY
PODNIKATEľSKÉHO NÁJMU STAVEBNej
MECHANIZACiE A PrÍSLUŠENSTVa
0800 123 687
I. VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRENÁJMU
II. ČASOVÝ FOND A VZNIK PRENÁJMU
Nájomca sa zaväzuje používať stavebnú mechanizáciu a príslušenstvo (ďalej aj ako „predmet nájmu“) na základe Zmluvy o podnikateľskom nájme
hnuteľných vecí (ďalej len ZN) len na vlastnú potrebu, t.j. nesmie ich v čase trvania nájomného vzťahu
dať do užívania tretej osobe odplatne ani bezodplatne. Ak nájomca túto povinnosť poruší, je prenajímateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť a všetky
vzniknuté náklady s tým spojené bude znášať nájomca. Počas prenájmu nesmie nájomca odstrániť,
poškodiť, zmazať alebo zakryť logo firmy prenajímateľa, inak mu bude účtovaná zmluvná pokuta vo
výške 100,- EUR za každý predmet nájmu.
Časový fond a údaje pre vznik a uzatvorenie predmetu nájmu, ako dátum a čas vzniku nájmu, dátum a čas vrátenia predmetu nájmu, dohodnutá
doba trvania nájmu, skutočná doba trvania nájmu a platobné podmienky sú definované v Zmluve o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí (ďalej
len „Zmluva“) na rube tohto listu. Nájomný vzťah
vzniká v čase prevzatia predmetu nájmu, ak nebolo
dohodnuté inak. Stavebná mechanizácia a príslušenstvo sa prenajíma v zmysle zákona č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vykonávacích vyhlášok a nariadenia vlády
č. 222/2002 Z. z, ktorým sa ustanovujú podrob-
nosti o technických požiadavkách a postupoch
posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore a to v dennej sadzbe 8 hodín alebo podľa osobitného dohovoru. Nájomca je oprávnený užívať zariadenie počas doby
stanovenej v zmluve. Nevrátenie zariadenia ku dňu
ukončenia nájmu je považované za neoprávnené užívanie zariadenia. Prenajímateľ za čas neoprávneného užívania zariadenia má voči nájomcovi
právo na náhradu vo výške sadzby nájmu určenej
v Zmluve a zmluvnú pokutu vo výške 15% z hodnoty tejto sadzby za nájom. Nájomca sa môže s prenajímateľom dohodnúť na predĺžení dojednanej
doby nájmu. Žiadosť o predĺženie dohodnutej doby
nájmu je povinný nájomca doručiť prenajímateľovi
www.ramirent.sk
66 | základné podmienky
minimálne 2 dni pred skončením platnosti Zmluvy
a to v písomnej forme. Dohoda o predĺžení je platná po odsúhlasení prenajímateľom. Ak si nájomca neprevezme predmet nájmu v lehote do 48 hodín odo dňa dohodnutého termínu začiatku nájmu
a písomnej objednávky, je prenajímateľ oprávnený
od zmluvy odstúpiť a uplatniť voči nájomcovi právo na zmluvnú pokutu 200,- EUR a náhradu škody
(stráženie a skladovanie predmetu nájmu, ušlý zisk
, ušlé nájomné, ktoré mal nájomca počas celej doby
nájmu platiť atď.), ktorá mu vznikla v dôsledku neprevzatia predmetu nájmu nájomcom. Tým nie je
dotknuté právo prenajímateľa na úhradu nájomného (ak od Zmluvy neodstúpi a nájomný vzťah naďalej riadne trvá aj bez prevzatia veci nájomcom)
a úroku z omeškania. V prípade, ak prepravu alebo montáž predmetu nájmu zabezpečuje po dohode s nájomcom prenajímateľ, je nájomca povinný
uhradiť mu všetky náklady s tým spojené v lehote
splatnosti faktúr.
zároveň odovzdávacím a preberacím protokolom
a týchto základných podmienok podnikateľského nájmu stavebnej mechanizácie a príslušenstva
nájomcom. Odovzdávanie a preberanie predmetu nájmu vykonáva preberací technik prenajímateľa za prítomnosti splnomocneného pracovníka konateľom nájomcu. Miestom odovzdávania
a preberania predmetu nájmu sú priestory prenajímateľa, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté a uvedené inak. Za vrátenie prenajatého stroja sa nepovažuje jeho odstavenie pred požičovňou alebo
v priestoroch požičovne prenajímateľa bez toho,
aby došlo k riadnemu protokolárnemu prevzatiu.
Ak nájomca užíva predmet nájmu po skončení nájmu (uplynutím času alebo odstúpením od Zmluvy
) môže mu ho prenajímateľ svojpomocne odobrať
z miesta, na ktorom sa nachádza a všetky náklady spojené s úkonom odobratia predmetu nájmu
znáša nájomca.
VI. PREPRAVA
III. MIESTO POUŽÍVANIA
Presné miesto používania predmetu nájmu je definované v Zmluve na rube tohto listu. Nájomca
svojim podpisom potvrdzuje prevzatie predmetu
nájmu, zároveň sa ho zaväzuje použiť len na účel,
na ktorý je určený a na mieste používania stanovenom na rube tohto listu (ZN) to osobne alebo
prostredníctvom svojich poverených a technicky
aj odborne spôsobilých zamestnancov.
IV. PLATBY
Prenajímateľ požaduje platby za nájomné podľa osobitných podmienok k dátumu prenájmu alebo fakturáciou v zmysle platných predpisov. Nájomca sa zaväzuje vykonávať úhradu nájomného
v dohodnutých termínoch a stanovených sadzbách. Nájomca je povinný platiť nájomné i vtedy,
ak v priebehu doby trvania nájmu dôjde k poškodeniu, či nadmernému opotrebeniu predmetu nájmu spôsobom, ktorý odporuje ustanoveniam tejto Zmluvy alebo príslušných predpisov, ako i jeho
hospodárskej alebo technickej použiteľnosti zapríčinenému nájomcom alebo tretími osobami.
V prípade omeškania nájomcu so zaplatením konkrétnej splátky nájomného po lehote splatnosti sa tento zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania vo
výške, ktorá je 0,05% denne z nezaplatenej sumy
nájomného. Tým však nie je dotknuté právo prenajímateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s omeškaním nájomcu s platením nájomného. Pri omeškaní nájomcu s platením nájomného
je prenajímateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, pričom po doručení prejavu vôle prenajímateľa o odstúpení od Zmluvy nájomcovi, môže prenajímateľ predmet nájmu na náklady nájomcu odobrať
z miesta jeho umiestnenia, a to i bez predchádzajúceho súhlasu nájomcu (s výnimkou prípadu, ak
nájomca dobrovoľne vydá predmet nájmu). V prípade odstúpenia od Zmluvy má prenajímateľ nárok
na náhradu škody pozostávajúcej z ušlého nájomného, na ktoré mal podľa Zmluvy právo a ktoré by
nájomca bol inak povinný platiť, ak by prenajímateľ
nevyužil právo od Zmluvy odstúpiť. Tým nie je dotknuté právo prenajímateľa na náhradu inej škody.
V. ODOVZDÁVANIE A PREBERANIE
PREDMETU NÁJMU
Prenajímaná stavebná mechanizácia a príslušenstvo môže byť odovzdané do prenájmu len po
podpísaní Zmluvy na rube tohoto listu, ktorá je
0800 123 687
Prepravu stavebnej mechanizácie a príslušenstva z požičovne a späť, ako aj presuny v rámci
staveniska zabezpečuje nájomca na vlastné náklady, pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté inak. Nájomca je povinný prepravovanú stavebnú mechanizáciu a príslušenstvo zabezpečiť a chrániť tak, aby
nedošlo k jej strate, odcudzeniu, poškodeniu alebo zničeniu.
VII. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU A SPÔSOB
UŽÍVANIA PREDMETU NÁJMU
Nájomca zodpovedá za to, že prenajatú stavebnú mechanizáciu a príslušenstvo používa v súlade
s účelom, na ktorý je určená. Nájomca musí vykonávať všetky účinné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu alebo od¬cudzeniu prenajatej
stavebnej mechanizácie a príslušenstva. Nájomca
zodpovedá za dodržiavanie príslušných predpisov
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Nájomca
zodpovedá za to, že prenajatá stavebná mechanizácia a príslušenstvo je prevádzkované odbornou obsluhou a v zmysle návodu na obsluhu a údržbu, technických podmienok a platných noriem na
prevádzku, ktoré prevzal pri podpise tejto zmluvy. Nájomca prehlasuje,že bol pri preberaní predmetu nájmu riadne zaškolený a oboznámený z jeho
obsluhou. Nájomca je povinný umožniť kedykoľvek
kontrolným orgánom prenajímateľa prístup k prenajatej stavebnej mechanizácii a príslušenstvu za
účelom vykonania kontroly bez zbytočného odkladu a dodatočných nákladov. Ak nejaké vzniknú, nájomca je povinný tieto v plnej výške uhradiť prenajímateľovi. Nájomca zabezpečuje na svoje náklady
pohonné hmoty, resp. iný druh energie a mazadlá
v zmysle technickej dokumentácie a odporúčaní prenajímateľa, kvalifikovanú a odborne spôsobilú obsluhu, technickú smennú údržbu. Nájomca je povinný priviesť na vyzvanie prenajímateľom
stavebnú mechanizáciu do priestorov požičovne na technické prehliadky a revízie, pokiaľ nie je
dohodnuté inak. Dovoz a odvoz hradí nájomca, ak
nebolo dohodnuté inak. Nájomca je povinný uchovávať dokumentáciu, t.j. túto Zmluvu, ktorá slúži aj ako odovzdávací a preberací protokol. Za
stratu technickej dokumentácie nájomcom, ako
návod na obsluhu, revíznu knihu atď. počas trvania nájomného vzťahu je prenajímateľ oprávnený účtovať ako sankciu sumu 100,- EUR za každú jednotlivú dokumentáciu. Nájomca je povinný
bezodkladne oznámiť prenajímateľovi poškodenie, poruchu, haváriu alebo odcudzenie predmetu
základné podmienky | 67
nájmu a technickej dokumentácie. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu tak, aby nedošlo k jeho
strate, zničeniu, poškodeniu alebo zneužitiu tretími osobami. Ak nájomca napriek písomnej výstrahe užíva predmet nájmu alebo trpí jeho užívanie
takým spôsobom, ktorým prenajímateľovi vzniká
škoda alebo mu hrozí škoda, je prenajímateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Nájomca je povinný vydať bez zbytočného odkladu prenajímateľovi
predmet nájmu pri skončení nájmu, inak zodpovedá za škodu tým vzniknutú a zaväzuje sa zaplatiť i zmluvnú pokutu vo výške 15% z hodnoty tejto
sadzby. V prípade, ak nájomca stavebnú mechanizáciu a príslušenstvo nevydá prenajímateľovi do
14 dní od vyzvania, je povinný zaplatiť prenajímateľovi obstarávaciu cenu predmetu nájmu. Obstarávacia cena je cena, za ktorú je možné zakúpiť
nové zariadenie zodpovedajúce svojim výkonom,
kvalitou, výbavou a druhom prác predmetu nájmu.
Nájomca je povinný zdržať sa užívania predmetu nájmu spôsobom, ktorý je v rozpore s bezpečnostnými, požiarnymi, ekologickými, hygienickými
a inými Všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Ak v dôsledku porušenia tejto povinnosti zo strany
nájomcu vznikne na predmete nájmu škoda, zodpovedá za ňu v plnom rozsahu, tým nie je dotknuté
právo prenajímateľa odstúpiť od Zmluvy. Nájomca
je povinný zdržať sa bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa vykonávania akýchkoľvek zmien alebo technických úprav na predmete nájmu. Úhradu nákladov s tým spojených môže
nájomca požadovať len vtedy, pokiaľ sa prenajímateľ na takúto úhradu písomne zaviazal. Pokiaľ
však nájomca zavinil poškodenie predmetu nájmu,
alebo potrebu vykonania bežných opráv, je povinný dať ich vykonať na vlastné náklady v plnej výške.
Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez
zbytočného odkladu potreby opráv, ktoré má vykonať prenajímateľ. Pri porušení tejto povinnosti
zodpovedá nájomca za škodu tým spôsobenú. Ak
došlo k poškodeniu alebo nadmerného opotrebeniu prenajatej veci v dôsledku jej zneužitia, zodpovedá nájomca aj za škody spôsobené osobami,
ktorým umožnil k prenajatej veci prístup. Nájomca
je povinný znášať obmedzenie v užívaní predmetu
nájmu v rozsahu potrebnom na vykonanie opráv
prenajímateľom. Ak nájomca vynaložil na predmet
nájmu náklady pri oprave, na ktorú je povinný prenajímateľ, má nárok na ich náhradu, ak sa oprava vykonala so súhlasom prenajímateľa alebo ak
prenajímateľ bez zbytočného odkladu opravu neobstaral, hoci sa mu oznámila jej potreba. Nájomca je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovala k právnej dispozícií s predmetom
nájmu. Právo na odpustenie alebo zľavu nájomného musí uplatniť u prenajímateľa bez zbytočného
odkladu. Toto právo zanikne, ak sa neuplatnilo do
1 mesiaca odo dňa, kedy došlo ku skutočnostiam
toto právo zakladajúcim. Nájomca je povinný platiť nájomné v plnom rozsahu aj vtedy, ak predmet
nájmu nemohol užívať v dôsledku vád, jeho poškodenia, vyradenia z činnosti, za ktoré prenajímateľ
nezodpovedá alebo ktoré zavinil nájomca, jeho zamestnanci alebo tretie osoby, ktoré mali k predmetu nájmu prístup (či už s povolením alebo bez
povolenia nájomcu) alebo ak takáto škoda vznikla
spôsobom, pri ktorom nájomca mohol alebo mal
možnosť ju odvrátiť alebo jej zabrániť. Nájomca je povinný pri skončení nájmu vrátiť prenajatý
predmet nájmu prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci, vyčistený, so všetkým príslušenstvom, dokladmi,
kľúčmi a podkladmi podľa pokynov urče­ných prenajímateľom a na miesto nim určené. Ak nájomca
túto povinnosť poruší a neodovzdá predmet nájmu spolu s príslušenstvom riadne a včas prenajímateľovi, zodpovedá za škodu tým vzniknutú. Tým
nie je dotknuté právo prenajímateľa na zaplatenie obstarávacej ceny predmetu nájmu voči nájomcovi za stratený alebo zničený predmet nájmu.
V rámci riadneho užívania predmetu nájmu v súlade s jeho technickým určením a účelom nájmu sa
nájomca zaväzuje dodržať tieto technické zásady, ak je predmet nájmu stavebný kontajner, platia pre tento predmet nájmu ešte nasledovné povinnosti pre nájomcu, a to, že musí byť uložený na
rovnej spevnenej ploche, pripojenie predmetu nájmu na elektrickú sieť môže vykonať len pracovník
oprávnený na tento výkon práce v súlade s predpismi o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Pri napojení musí byť zohľadnená celková požadovaná kapacita odberu elektrickej energie, napr.
konvektor, bojler atď., pripojenie na rozvody vody
a kanalizáciu musí byť vykonané podľa STN tak, aby
nedošlo k porušeniu rozvodov a spotrebičov vo
vnútri predmetu nájmu (použite regulátora tlaku, vstupného zachytávača nečistôt vody a pod.),
uzemnenie predmetu nájmu je potrebné vykonať
v súlade s príslušnou STN, zapínanie a zdvíhanie
kontajnerovej bunky môže byť len za všetky štyri
rohy hornej časti kontajnera (ISO kocky) lanami tej
istej dĺžky bez prudkých trhov a nárazov v súlade
s príslušnou STN a na streche kontajnera nesmie
byť uskladnený akýkoľvek materiál.
VIII. PRÁVA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA
Prenajímateľ zabezpečuje na svoje náklady revízie
a kontroly stavebnej mechanizácie. Prenajímateľ
oznámi min. 2 dni pred vykonaním technickej prehliadky, revízie nájomcovi, že je povinný priviesť
stavebnú mechanizáciu do priestorov požičovne,
pokiaľ nie je dohodnuté inak.
IX. POISTENIE ZARIADENIA, ZABEZPEČENIE
A OCHRANA PREDMETU NÁJMU
Prenajímateľ vyhlasuje, že zariadenie má zmluvne poistené. Poistenie sa nevzťahuje na škody
spôsobené nedodržaním technických podmienok
a prevádzkových noriem zariadenia nájomcom,
porušením zákazu manipulácie so zariadením neoprávnenými osobami a na vzniknuté straty každého druhu, vrátane ušlého zisku, pokút, mánk,
strát vzniknutých z omeškania, nedodržaním dohodnutého výkonu a stratou trhu alebo kontraktu. Za všetky uvedené škody zodpovedá v plnej
miere nájomca. Ďalšie druhy poistenia alebo pripoistenia nad rámec vyššie uvedeného poistenia
zabezpečuje a uhrádza nájomca. V priebehu nájmu
je nájomca povinný oznámiť prenajímateľovi akúkoľvek nehodu, stratu alebo škodu, ktorá nastala
v súvislosti alebo následkom užívania zariadenia,
alebo z inej príčiny, a to bezodkladne po ich zistení písomnou formou. V prípade prenájmu mechanizácie je nájomca povinný zabezpečiť zariadenia nasledovným spôsobom, že ak je umiestnená
v uzavretom a uzamknutom priestore i počas
prestávok pri pracovnej činnosti, musí byť riadne uzamknuté zapaľovanie, aktivované zabezpečovacie zariadenie dodané výrobcom, mechanické zabezpečenie (napr. zabezpečenie uzamknutou
reťazou, pevné spojenie so základom a pod.) pričom vstupné dvere musia mať bezpečnostnú cylindrickú vložku zabraňujúcu vytlačeniu a bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu
vložky a pridaný ďalší zámok alebo bezpečnostnú závoru a musia byť oplechované. Presklenené
otvory musia byť zabezpečené bezpečnostnou fóliou alebo funkčnými mrežami. Ak je umiestnená na
otvorenom priestranstve i počas prestávok pri
pracovnej činnosti, plocha s odstavenými strojmi a zariadeniami musí byť oplotená s uzamknutou bránou s trvalou strážnou fyzickou ochranou
alebo strážnou službou. Za oplotenie sa považuje
stavba vysoká min. 1,80 m z dreva, betónu, tehál,
keramických tvárnic, ocele alebo ich kombinácie,
prefabrikovaných prvkov, ktorá slúži k ohraničeniu a zabezpečeniu odstavnej plochy. V prípade
prenájmu príslušenstva (napr. hydraulické kladivá, lopaty, frézy, zametacie zariadenia a pod.) je
nájomca povinný zabezpečiť predmet nájmu proti
odcudzeniu mechanicky (napr. zabezpečenie uzamknutou reťazou spojenou s pevným bodom a pod.)
i počas prestávok pri pracovnej činnosti v a to iba
v uzavretom a uzamknutom priestore.
X. POŠKODENIE, PORUCHY, HAVÁRIE A S TÝM
SPOJENÉ SANKCIE
V prípade nejasnosti príčiny vyradenia stroja
z prevádzky z titulu poškodenia, poruchy alebo havárie, preskúma okolnosti a mieru zavinenia preberací technik prenajímateľa. V sporných prípadoch
objedná prenajímateľ vyhotovenie znaleckého posudku. Náklady na jeho vyhotovenie hradí nájomca.
Prenajímateľ až do skončenia sporu nie je povinný prevziať stavebnú mechanizáciu, takže nájomca hradí ďalej nájomné, pokiaľ nebude dojednané
inak. V prípade poškodenia, poruchy alebo havárie
prenajatého stavebného mechanizmu a príslušenstva, ktoré bolo zavinené nájomcom, tento hradí všetky náklady vzniknuté z odstránenia závady.
Pri väčších poškodeniach, poruchách a haváriách
prenajatých stavebných mechanizmov a príslušenstva, ktoré boli zavinené nájomcom, tento hradí všetky náklady vzniknuté z odstránenia závady
a zároveň hradí nájomné pre¬najímateľovi počas
celej doby opravy, pokiaľ nebolo dojednané inak.
Za oneskorené vrátenie stavebnej mechanizácie
a zariadenia bude prenajímateľ účtovať nájomcovi
plné nájomné za každý deň omeškania podľa článku
II., zároveň mu bude prenajímateľ účtovať všetky
náklady, ktoré z tohto dôvodu vznikli ako zanedbanie údržby, prehliadok a revízií.
zmluvy a základných podmienok prenájmu, budú
sporné otázky riešené medzi prenajímateľom
a nájomcom predovšetkým vzájomnou dohodou.
Ak nenastane dohoda a vzájomné vysporiadanie,
bude prenajímateľ s nájomcom riešiť spor súdnou
cestou. Tieto upravené podmienky prenájmu stavebnej mechanizácie a príslušenstva nadobúdajú
platnosť od 1. 1. 2010 a ich účinky sa viažu ku dňu
podpisu zmluvy na rube tohto listu.
XIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA
Nájomca výslovne podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov udeľuje prenajímateľovi súhlas
na spracúvanie jeho osobných údajov uvedených
v Zmluve, ako i všetkých ďalších osobných údajov,
ktoré mu nájomca poskytne počas trvania nájomného vzťahu a v súvislosti s ním. Nájomca súhlasí s tým, že prenajímateľ bude jeho osobné údaje spracúvať pre účely vedenia agendy nájomcov
prenajímateľa, výkonu práv a povinností prenajímateľa a pre ochranu práv a oprávnených záujmov prenajímateľa, a to počas trvania nájomného
vzťahu ako i po skončení tohto nájomného vzťahu.
Nájomca svojim podpisom potvrdzuje, že predmet
nájmu prevzal v nepoškodenom stave a v plnej
funkčnosti, uvedené podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a na znak súhlasu ich potvrdzuje
svojim podpisom.
XI. ÚDRŽBA
Pri poškodení alebo nadmernom znečistení interiéru zariadenia, ktoré nezodpovedá bežnému užívaniu bude prenajímateľ požadovať úhradu nákladov spojených s opravou, čistením alebo
dezinfekciou, a to v plnom rozsahu. Počas nájmu
je nájomca povinný vykonávať všetky bežné úkony údržby stanovené v návode na obsluhu a údržbu zariadenia a presne dodržiavať ich stanovené
lehoty. V prípade, že nájomca nedodrží predpísané úkony pravidelnej údržby a obsluhy zariadenia, prenajímateľ môže pred uplynutím dohodnutej doby užívania zariadenia odstúpiť od zmluvy.
Odstúpenie od zmluvy vykoná prenajímateľ doručením písomného rozhodnutia zaslaného na adresu nájomcu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomnosti nájomcovi, týmto
dňom súčasne zmluva zaniká. V prípade pochybností platí, že odstúpenie bolo nájomcovi doručené 5. dňa po tom, ako bolo podané na pošte.
XII. INÉ USTANOVENIA
Ak počas platnosti zmluvy o prenájme dôjde k nedorozumeniu pri výklade jednotlivých článkov
www.ramirent.sk
2010
OTS-KTL-00
Download

Požičovňa mechanizácie katalóg