Upozornenie
Formou SMS je možné podať občiansky inzerát,
a to v maximálnom rozsahu do 160 znakov.
PRINT OI text inzerátu ........ do 160 znakov : 1,30 €
Formou SMS je možné podať aj komerčný inzerát, inzerát do PEEP
Kontaktov, ako aj ponúkanie činností a služieb zabezpečujúcich
opakovaný príjem.
PRINT KI text inzerátu ......do 80 znakov : 3,00 €
.......81 - 160 znakov : 7,00 €
SMS posielajte na číslo 8866
PRINT vízo
SMS inzeráty
Inzerujte cez mobil
Formou SMS je možné podať aj plošný inzerát 75 mm x 65 mm vrátane
textu pod obrázkom - text max. 80 znakov
PRINT PI text inzerátu .... 1 plošný inzerát + text: 15,00 €
Po odoslaní SMS pošlite podklad Vášho plošného inzerátu + Vaše tel.
číslo na : [email protected]
Cenník a podmienky pre uverejnenie riadkovej občianskej inzercie
KUPÓN PRE OBČIANSKE INZERÁTY
PRINT vízo
Text vpisujte čítateľne, každé písmeno zvlášť, s medzerou medzi slovami, veľkým tlačeným písmom
vydania:
text inzerátu + telefón
SMS posielajte na číslo 8866
2
ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00
1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00
1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00
1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00
1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00
1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00
1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00
názov rubriky
cena inzerátu
okres
inzerát do 20
znakov ZDARMA
ZDARMA
€ 1,00 €
€ 1,00 €
€ 1,00 €
€ 1,00 €
€ 1,00 €
€ 1,00 €
€ 1,00 €
21 - 160 znakov
1,00 €
Meno a priezvisko, adresa
CENNÍK riadkovej inzercie :
osobne
vypísať
1 riadok inzerátu = 20 znakov = BEZPLATNE
21 - 160 znakov =
1,00 € /max. 8 riadkov/
originál kupón zaslaný poštou
+ úhrada šekom
1 riadok inzerátu = 20 znakov = BEZPLATNE
21 - 160 znakov = 1,00 € /max. 8 riadkov/
kupón zaslaný mailom
+ úhrada šekom
1 riadok inzerátu = 20 znakov = BEZPLATNE
21 - 160 znakov = 1,00 € /max. 8 riadkov/
prostredníctvom SMS max. 160 znakov : 1, 30 €
Pošli SMS v tvare : PRINT OI text inzerátu na číslo 8866
vypísať
vypísať
PRINTVÍZO M.ZÁVADA
ŠANCOVÁ 112
BRATISLAVA
NAPR.: J. PÍSANÁ
PÍSANÁ 1
PRIEVIDZA
97101
8 3 1 0 4
Telefónne číslo
v inzeráte:
0900 000 000 (mobil)
NAPR.: J. PÍSANÁ
PÍSANÁ 1
9 7 1 0 1 PRIEVIDZA
aktivity neslúžia na zabezpečenie opakovaného príjmu, ani na podnikateľské
aktivity. Inzerciu môže zadávať iba osoba staršia ako 18 rokov.
Na akékoľvek otázky Vám zodpovie redakcia PRINTvízo, tel. : 0944 968 268
Všetky ceny sú uvedené s DPH.
www.printvizo.sk
PRINTVÍZO M.ZÁVADA
ŠANCOVÁ 112
BRATISLAVA
3
PRINT vízo
Cenník a podmienky pre uverejnenie riadkovej inzercie a inzercie s fotkou pre
KOMERČNÚ INZERCIU
- aktivity slúžia na zabezpečenie opakovaného
príjmu a na podnikateľské aktivity. Medzi komerčnú inzerciu zaraďujeme aj PEEP KONTAKTY.
- Inzerciu môže zadávať iba osoba staršia ako 18
rokov.
81 - 160 znakov : 7 €. Pošli SMS v tvare :
PRINT KI text inzerátu na číslo 8866
PODKLADY K PLOŠNEJ INZERCII :
CENNÍK plošnej inzercie inzerát s fotkou
rozmer:
-33 x 33 mm text max. 40 znakov /
2 riadky na kupóne : 5 €
-76 x 65 mm vrátane textu pod obrázkom /
text max. 80 znakov / 4 riadky na kupóne : 12 €
CENNÍK riadkovej inzercie :
- osobne 1 riadok inzerátu = 1 EURO
- originál kupón zaslaný poštou + úhrada
šekom 1 riadok = 1 EURO
- kupón zaslaný mailom + úhrada šekom prostredníctvom SMS: 15 €
1 riadok = 1 EURO
Pošli SMS v tvare : PRINT PI text inzerátu
- prostredníctvom SMS do 80 znakov : 3 €, na číslo 8866, Fotografia musí byť originál.
- minimálny rozmer fotografie 8 x 8 cm
- elektronicky vo formáte EPS, JPG, BMP
- rozmer fotografie min. 640 x 480 px
- zaslaním na : [email protected]
Na akékoľvek otázky Vám zodpovie redakcia
PRINTvízo, tel. : 0944 968 268
Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Cenník a podmienky pre uverejnenie riadkovej inzercie a inzercie s fotkou v rubrike PRE DOSPELÝCH
Inzerciu môže zadávať iba osoba staršia ako 18
rokov. Text inzerátu nesmie obsahovať sexuálne
praktiky a vulgarizmy. Intímne časti musia byť zahalené. Vrchná časť tváre prekrytá - v opačnom
prípade si vydavateľ vyhradzuje právo fotografiu
upraviť prekrytím intímnych partií a vrchnej časti
tváre. Inzerát nesmie naznačovať prostitúciu za
finančnú odmenu, preto v inzeráte nesmie byť
uvedená žiadna suma odplaty. Fotografia musí
byť originál.
CENNÍK riadkovej inzercie :
- osobne 1 riadok inzerátu = 1 €
- šekom 1 riadok = 1 €
- kupón zaslaný mailom + úhrada šekom 15 €, Pošli SMS v tvare : PRINT PI text inzerátu
1 riadok = 1 €
na číslo 8866
- prostredníctvom SMS do 80 znakov : 3 €,
81 - 160 znakov : 7 €. Pošli SMS v tvare : PRINT PODKLADY K PLOŠNEJ INZERCII :
KI text inzerátu na číslo 8866
- minimálny rozmer fotografie 8 x 8 cm
CENNÍK plošnej inzercie inzerát s fotkou: - elektronicky vo formáte EPS, JPG, BMP
- 33 x 33 mm text max. 40 znakov / 2 riadky na - rozmer fotografie min. 640 x 480 px
kupóne : 5 €
- zaslaním na : [email protected]
- 76 x 65 mm vrátane textu pod obrázkom / text
max. 80 znakov - 4 riadky na kupóne : 12 €
Na akékoľvek otázky Vám zodpovie redakcia
PRINTvízo , tel. : 0944 968 268
originál kupón a podklad fotografie zaslaný poštou + úhrada prostredníctvom SMS: Všetky ceny sú uvedené s DPH.
KUPÓN PRE KOMERČNÝ INZERÁT
PRINT vízo
Text vpisujte čítateľne, každé písmeno zvlášť, s medzerou medzi slovami, veľkým tlačeným písmom
text inzerátu + telefón
vydania:
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
€
€
€
€
€
€
€
€
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
€
€
€
€
€
€
€
€
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
€
€
€
€
€
€
€
€
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
€
€
€
€
€
€
€
€
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
€
€
€
€
€
€
€
€
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
€
€
€
€
€
€
€
€
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
€
€
€
€
€
€
€
€
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
€
€
€
€
€
€
€
€
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
€
€
€
€
€
€
€
€
názov rubriky
cena inzerátu
1 riadok
20 znakov 1,00 €
okres
2 riadky
40 znakov 2,00 €
3 riadok
60 znakov 3,00 €
Vypíše klient - podľa vyúčtovania na konci
riadku, počíta sa každý začatý riadok
Meno a priezvisko, adresa
Príjem riadkovej inzercie a fotoinzercie: [email protected]
Download

SMS inzeráty inzerUjte cez Mobil cennÍK riadKovej