Download

TESTOVANIE 9 - TEST 5 1. Vypočítajte: 8 - [- 2 + (